Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 9 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: WALLIS
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy