Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 9. september 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bedre lovgivning
 3.Posttjenester
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Afstemningstid
  5.1.Bedre lovgivning (A7-0215/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
  5.2.Romaernes situation i Europa (afstemning)
  5.3.Langtidspleje af ældre (afstemning)
  5.4.Jordanflodens tilstand, herunder navnlig området omkring Jordanflodens nedre løb (afstemning)
 6.Manglen på en gennemsigtig procedure og potentielt anstødeligt indhold i forbindelse med antipiratkopieringsaftalen (ACTA) – Et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder (skriftlige erklæringer): se protokollen
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet
  10.1.Kenya: undladelse af at anholde Sudans præsident Omar al-Bashir
  10.2.Menneskerettigheder i Syrien, særlig sagen Haythan Al – Maleh
 11.Afstemningstid
  11.1.Kenya: undladelse af at anholde Sudans præsident Omar al-Bashir (B7-0508/2010)
  11.2.Menneskerettigheder i Syrien, særlig sagen Haythan Al – Maleh (B7-0511/2010)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 14.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Meddelelse af Rådets holdning ved førstebehandling: se protokollen
 17.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123): se protokollen
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 19.Modtagne dokumenter: se protokollen
 20.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 21.Afbrydelse af sessionen
 BILAG (skriftlige svar)
Forhandlinger
EUT-udgave (460 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2245 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik