Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Βελτίωση της νομοθεσίας
 3.Ταχυδρομικές υπηρεσίες
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Βελτίωση της νομοθεσίας (A7-0215/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (ψηφοφορία)
  5.2.Κατάσταση των Ρομά στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  5.3.Μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους (ψηφοφορία)
  5.4.Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (ψηφοφορία)
 6.Έλλειψη διαφανούς διαδικασίας και το δυνητικώς αμφισβητήσιμο περιεχόμενο που αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης (ACTA) - Θέσπιση ενός ευρωπαϊκού έτους κατά της βίας σε βάρος των γυναικών (γραπτές δηλώσεις): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  10.1.Κένυα: αποτυχημένη σύλληψη του Σουδανού Προέδρου Omar el-Béchir
  10.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία, ειδικότερα στην περίπτωση του Haythan Al-Maleh
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Κένυα: αποτυχημένη σύλληψη του Σουδανού Προέδρου Omar el-Béchir (B7-0508/2010)
  11.2.Ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία, ειδικότερα στην περίπτωση του Haythan Al-Maleh (B7-0511/2010)
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (825 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2096 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου