Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 9. syyskuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Parempi säädöskäytäntö
 3.Postipalvelut
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Äänestykset
  5.1.Parempi säädöskäytäntö (A7-0215/2010, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (äänestys)
  5.2.Romanien tilanne Euroopassa (äänestys)
  5.3.Ikääntyneiden pitkäaikaishoito (äänestys)
  5.4.Jordanjoen tilanne erityisesti joen alajuoksun alueella (äänestys)
 6.Väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevan menettelyn avoimuuden puute ja sopimuksen mahdollisesti kyseenalainen sisältö – Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustaminen (kirjalliset kannanotot): ks. pöytäkirja
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 10.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista
  10.1.Kenia: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättäminen
  10.2.Ihmisoikeudet Syyriassa ja erityisesti Haythan Al-Malehin tapaus
 11.Äänestykset
  11.1.Kenia: Sudanin presidentin Omar al-Bashirin pidättämättä jättäminen (B7-0508/2010)
  11.2.Ihmisoikeudet Syyriassa, erityisesti Haythan Al-Malehin tapaus (B7-0511/2010)
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 13.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 14.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta: ks. pöytäkirja
 17.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla): ks. pöytäkirja
 18.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 19.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LIITE (Kirjalliset vastaukset)
Puheenvuorot
EUVL-painos (479 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (2150 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö