Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0170(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0195/2010

Esitatud tekstid :

A7-0195/2010

Arutelud :

PV 20/09/2010 - 16
CRE 20/09/2010 - 16

Hääletused :

PV 21/09/2010 - 5.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0321

Arutelud
Esmaspäev, 20. september 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

16. Tööplaan
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. Päevakorra projekti lõplik versioon, mille esimeeste konverents oma reedesel, 17. septembri 2010. aasta koosolekul kodukorra artiklite 130 ja 131 kohaselt koostas, on välja jagatud.

Esmaspäev

Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis on esitanud taotluse jätta päevakorrast välja lühiettekanne, mis puudutab Marielle Gallo raportit intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta siseturul.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, fraktsiooni S&D nimel.(DE) Austatud juhataja! Meie fraktsioon märkis juba möödunud nädalal esimeeste konverentsi koosolekul, et Gallo raport – algatusraport, mis on siin Euroopa Parlamendis väga vastuoluline – tuleks ümber hinnata, arvestades meie jätkuvat arutelu sel teemal. Tõsiasi on see, et uue kodukorra alusel tutvustati ja hääletati seda raportit väga kiiresti. Ent meil on juba mitu alternatiivset resolutsiooni, mis pannakse samuti hääletusele. Olukord on meie silmis praegu väga segadusttekitav. Julgeksin isegi ennustada, et ükski nimetatud projekt, mis siin hääletusele pannakse, ei saa lõppkokkuvõttes häälteenamust. Seda esiteks.

Teiseks oleme vahepeal teada saanud, et lähipäevil tutvustatakse komisjoni algatusi autoriõiguse valdkonnas. Komisjon on teinud otsuse seadusandliku lähenemisviisi kohta ja menetlusse võetakse direktiivide eelnõud. See tähendab, et samal ajal, kui me koostame õigusakti, hääletame algatusraportit, mis selle õigusaktiga kindlasti üle võetakse.

Seepärast taotleme selle punkti päevakorrast välja jätmist.

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, raportöör.(FR) Austatud juhataja! Me ei saa nõustuda veel ühe palvega selle raporti hääletus edasi lükata.

Mis puutub selle sisusse, siis pole õige öelda, et üksmeel puudub, sest see raport tugineb arvukatele kompromissidele, mille üle on vaieldud ja arutletud mitu kuud.

Vormist rääkides tahaksin siin istungisaalis meelde tuletada, et juuni alguses hääletati seda õiguskomisjonis ja edasised arutelud toimusid siis, kui lepiti kokku kolmes edasilükkamises. Praegu pole selle raporti hääletamise edasilükkamiseks muud põhjust, kui vaid lasta teatud isikutel ja fraktsioonidel üksmeelele jõuda. Ent see ei paku üldist huvi.

Üldist huvi pakub just see, et me võtame seisukoha selle algatusraporti suhtes, mis ei lähe vastuollu ühegi tulevase õigusnormiga, sest selles palutakse vaid kehtivaid õigusakte kohaldada ja neid mitte tagasi lükata.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Marielle Gallo toetab selle punkti päevakorda jätmist, aga ma küsisin, kas keegi soovib toetada Martin Schulzi ja tema ettepanekut.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(FR) Austatud juhataja, lugupeetud proua Gallo, head kolleegid! Arvan, et kolleeg Martin Schulz ütles just seda mida vaja, see tähendab, et teil ei ole häälteenamust. Lisaks hääletab liberaalide fraktsioon teie raporti vastu. Ma ei näe mingit mõtet täna tõestada, et ükski raport ei saa häälteenamust.

Arutelu tuleb pidada peaaegu kõikides fraktsioonides. Ma tean, et teie olete oma fraktsioonis ühehäälsed – kahtlen selles, aga oletagem, et olete ühehäälsed –, ent teistes fraktsioonides arutelud alles toimuvad ning ei ühel ega teisel pool ole veel selget enamust. Seepärast arvan, et seekord on Martin Schulzist väga mõistlik taotleda selle algatusraporti edasilükkamist.

 
  
  

(Parlament lükkas taotluse tagasi.)

Neljapäev

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Olen saanud Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioonilt taotluse lükata edasi hääletus, mis puudutab resolutsioonide ettepanekuid inimõiguste ja õigusemõistmise puuduliku kaitse kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn, fraktsiooni ECR nimel. – Austatud juhataja! Jah, tahaksin teha fraktsiooni ECR nimel ametliku ettepaneku lükata neljapäevane hääletus edasi. Tahan selgitada, et me peame silmas vaid hääletust, mitte ülejäänud tööplaani.

Teen seda sellepärast, et nagu te ise selle istungi alguses üksikasjalikult kirjeldasite, võib parlamendiliikmetel tekkida neljapäeval probleeme kodumaale naasmisega, samuti tean ma tervest parlamendist paljusid liikmeid, kes tegelikult kavatsevad lahkuda Strasbourgist kolmapäeval. Seepärast on täiesti mõistlik paluda selle konkreetse punkti hääletamisega ligi kahe nädala võrra viivitada ja lükata see edasi täiskogu lühiistungini Brüsselis.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, fraktsiooni Verts/ALE nimel.(DE) Austatud juhataja! Ehkki see on tavatu koostöövorm, tegi minu fraktsioon juba eelmisel nädalal ettepaneku, et me ei korraldaks neljapäeval ühtegi hääletust, sest kuigi meil polnud mingit kavatsust õõnestada prantslaste õigust streikida, nagu Joseph Daul kartis, ei soovi me, et suurt hulka Prantsusmaa ja Saksamaa töötajaid kasutataks selleks, et pakkuda eelkõige Euroopa Parlamendi personalile väga kallist sõitu, ning sellega streigist mööda hiilitaks. Nii palju kui ma aru saan, toetab Euroopa Parlament kindlalt seda mõistlikku suhtumist. Ka minu fraktsioon on hääletuse edasilükkamise poolt.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, fraktsiooni EFD nimel. (IT) Austatud juhataja, kallid kolleegid! See pole vaid õigusakti hääletus, seega on see minu arvates hoopis teistsuguse tähtsusega.

Arvan, et streik mõjutab kõiki Euroopa Parlamendis esindatud poliitilisi jõude suhteliselt võrdselt. See ei mõjuta vasak- või parempoolseid erinevalt, seega on esindatus igal juhul olemas, ehkki see võib olla väiksemaarvuline, ja seega saame kindlasti hääletada.

 
  
  

(Parlament nõustus ettepanekuga.)

(Tööplaan kinnitati.)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE).(FR) Austatud juhataja! Ma ei saanud hääletusest aru.

Kas me hääletasime esimeeste konverentsi otsustatud päevakorra poolt või vastu?

Vastu? Seega neljapäeval istungit ei toimu?

Hääletust ei toimu? Seega soovite registreeruda ja saada tasu ilma hääletamata? Väga hea!

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. – Austatud härra Daul! Me võtsime vastu vaid ühe päevakorrapunkti, nimelt selle, et neljapäeval ei toimu hääletust ühes konkreetses küsimuses. Ülejäänu jääb muutmata. Hääletust ei toimu teemal, mis käsitleb inimõiguste ja õigusemõistmise puudulikku kaitset Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Sel teemal toimub arutelu ja kõik muud päevakorrapunktid jäävad samaks. Vaid seda hääletust ei toimu.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika