Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0036(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0231/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0323

Rozpravy
Pondělí, 20. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

17. Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předseda. – Dalším bodem je zpráva paní De Veyracové, jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch, o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví (KOM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)) (A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, zpravodajka.(FR) Pane předsedo, dopravní politika EU není jen souhrnem hospodářských cílů, ale také a především zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost cestujících.

Toto je cíl, kterému jsme se v průběhu několika uplynulých let přiblížili, a musíme se proto i nadále snažit zajistit optimální bezpečnost letecké dopravy. V tomto kontextu dnes diskutujeme návrh nařízení o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví

V létě jsme po několika týdnech obtížných jednání dosáhli dohody s Radou v prvním čtení, což zaručuje skutečný pokrok v oblasti vyšetřování nehod a jejich prevenci a v oblasti podpory rodin obětí. Pokud bude text zítra přijat, navrhovaná opatření budou moci vstoupit v platnost koncem roku 2010.

(Hluk ve sněmovně Předseda vyzval ke klidu.)

Jaká jsou opatření předkládaná v této zprávě? Zaprvé, toto nařízení posiluje nezávislost vyšetřování bezpečnosti a vyšetřovatelů. Ti budou mít zaručený přístup k důkazům a budou jim poskytnuty zdroje nezbytné k určení příčin nehod.

Zadruhé, tento text objasňuje taktéž roli Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) v případě leteckého neštěstí. Zpráva jasně říká, že agentura jako orgán zodpovědný za vydávání osvědčení...

(Znovu hluk ve sněmovně.)

Inu, zdá se, že to nikoho nezajímá. Mohu přestat, pokud si to přejete. Neslyším ani sama sebe.

(Předseda vyzval řečníka, aby pokračoval.)

Zpráva jasně říká, že agentura jako orgán zodpovědný za vydávání osvědčení by za žádných okolností neměla vyšetřovat nehody, protože se nemůže zároveň vydávat potvrzení a vyšetřovat. Musí však mít přístup k informacím nutným pro vydávání osvědčení a poskytovat své odborné znalosti pro provádění vyšetřování bezpečnosti. Proto nařízení stanoví, že dle přílohy 13 Chicagské úmluvy se bude agentura EASA účastnit vyšetřování v roli poradce.

Třetím krokem vpřed v rámci tohoto nařízení je vytvoření sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti, která formálně schválí a posílí dosavadní vzájemnou spolupráci členských států. Tato síť bez samostatného právního postavení, která bude mít flexibilní strukturu, přispěje ke zvýšení kvality vyšetřování bezpečnosti především prostřednictvím intenzivnější spolupráce členských států, sdílení osvědčených postupů a lepší odborné přípravy vyšetřovatelů.

Toto nařízení se dále zabývá vztahy mezi soudním šetřením a technickým vyšetřováním bezpečnosti a představuje také skutečný pokrok v podobě zajištění neomezeného přístupu vyšetřovatelů k důkazům a uzavírání předběžných dohod mezi soudními orgány a vyšetřujícími orgány, i přes různorodost právních systémů členských států.

Nakonec se dostávám k aspektu, který považuji za nejdůležitější, k ochraně obětí a jejich rodin. Text stanoví, že do dvou hodin po oznámení nehody letadla musí být k dispozici seznam cestujících, kteří byli na palubě, což jejich rodinám zkrátí dobu úzkostného čekání.

Toto nařízení nadále zavádí celou řadu opatření týkající se rodin obětí. A to včetně možnosti uvést při rezervaci sedadla kontaktní osobu, která bude informována v případě nehody; povinnosti informovat rodinu o pokroku ve vyšetřování před jeho zveřejněním; zachování důvěrnosti, pokud jde o jména cestujících na palubě letadla, vyžádá-li si to rodina; jmenování kontaktní osoby, která bude komunikovat s rodinami obětí během celého procesu vyšetřování; povinnosti členských států mít pro případ nehody nouzový plán; povinnosti leteckých společností sídlících v Evropě mít krizový plán, jehož součástí je, mimo jiné, psychologická podpora pro rodiny obětí, a konečně připomínku povinnosti leteckých společností působících v EU mít minimální pojistné krytí na odškodnění rodin obětí.

Posledním důležitým bodem nařízení je hlášení události. Jedná se o velký pokrok v oblasti prevence nehod, neboť text stanoví, že agentura EASA a příslušné orgány členských států musí mít přístup do centrální informační databáze incidentů v letectví. Tato databáze bude analyzována, aby bylo možné přijmout preventivní opatření a zamezit tak nehodám.

To jsou hlavní body tohoto kompromisu. Ráda bych vřele poděkovala stínovým zpravodajům, se kterými se výborně spolupracovalo a kteří nám umožnili dosáhnout tohoto výsledku.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Pane předsedo, nechtěl jsem žádat o slovo dříve, a přerušovat tak znovu zpravodajku. Naprosto s vámi souhlasím v tom, že to, co se stalo na začátku této rozpravy, je ostudné. Tato rozprava se týká leteckých nehod, lidských životů a toho, jak můžeme chránit lidi a zabránit nehodám. Domnívám se, že to je minimálně stejně důležité jako rozprava o procesních námitkách. Měli bychom zvážit, jak můžeme do budoucna zabránit podobným zmatkům na začátku rozpravy o závažných věcech.

(Potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Předseda. – O to bych rád požádal všechny poslance. Je velice důležité, aby co nejrychleji sněmovnu opustili, chtějí-li vést tuto rozpravu. Mohou ji zahájit mimo sněmovnu, bude-li chtít někdo naslouchat. Pane Leichtfriede, plně s Vámi souhlasím.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Pane předsedo, vážení poslanci, ráda bych velice poděkovala zpravodajce paní De Veyracové a stínovým zpravodajům za odvedenou práci a jejich dlouhodobý závazek podporovat Komisi při přípravě legislativního návrhu, který vedl k tomuto novému a velmi důležitému nařízení o bezpečnosti leteckého provozu v Evropě.

Jak řekla zpravodajka, nejedná se o jednoduchý dokument. Naopak, jsou v něm obsaženy záležitosti, které vyžadují zručné a citlivé vyjednávání za účelem dosažení rovnováhy mezi výsadami nezávislého vyšetřování bezpečnosti a výsadami soudní moci, rovnováhy mezi potřebou vést vyšetřování a potřeby chránit anonymitu těch, kteří jsou vyšetřováním dotčeni.

Udělali jsme to, neboť se chceme z této práce poučit a nakonec nastavit správná a moderní pravidla, která napomohou profesionálnímu vyšetřování a zabrání v budoucnu nehodám a incidentům a která evropským občanům zaručí vyšší míru bezpečnosti v letecké dopravě. Proto bylo tak podstatné, aby byly Rada a Parlament ochotny činit nezbytné kompromisy. Ráda bych vám všem za to poděkovala.

Ráda bych také zdůraznila, že Komise sdílí hodnocení zpravodajky. Text, na němž jsme se dohodli, představuje dobrou a spravedlivou rovnováhu různých zájmů. Hlavním vítězem je nakonec samozřejmě evropský cestující. Letecká bezpečnost a ochrana cestujících je pro Komisi prioritní a byla hlavním zájmem všech jednajících stran. Měli bychom dnes tedy být hrdí.

Vyzývám všechny poslance Evropského parlamentu, aby podpořili tento kompromisní text tak, jak byl vyjednán zpravodajkou.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, jménem skupiny PPE.(DE) Pane předsedo, paní Malmströmová, dámy a pánové, po dlouhých vyjednáváních nám paní De Veyracová předložila výbornou zprávu. Jak bylo však správně řečeno v úvodních poznámkách, jedná se o lidský život a musíme opravdu vzít v úvahu skutečnost, že vyšetřování a prevence nehod v civilním letectví je v současné době založeno na směrnici z roku 1994. Od té doby jsme vytvořili společný letecký trh a otevřené evropské nebe se stalo skutečností. Letecký provoz v Evropě se za posledních patnáct let více než zdvojnásobil a není třeba zdůrazňovat, že naše společné úsilí směřuje k neustálému zlepšování letecké bezpečnosti. Je nezbytné, abychom velice pečlivě vyšetřili a přezkoumali každý incident a každou nehodu, a jak zde zdůraznila paní De Veyracová, také včetně hlediska rovnováhy mezi soudní mocí a nezávislými vyšetřovacími agenturami. Evropská agentura pro bezpečnost letectví bude v budoucnu hrát v tomto procesu rozhodující roli, a musíme ji tedy v tomto ohledu posílit.

Musíme však také využívat vnitrostátní kompetence, které v této oblasti máme, jako existují v Německu německé spolkové orgány pro oblast letectví a jak se stalo také v jiných zemích, abychom mohli podávat přesné a detailní výsledky vyšetřování, ze kterých se můžeme poučit. Ale také abychom ušetřili peníze, za jejichž plýtvání na nové agentury býváme káráni, a zlepšili spolupráci.

(Předseda řečníka přerušil.)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, jménem skupiny S&D. – Pane předsedo, chtěl bych poděkovat naší zpravodajce za náročnou práci, kterou na tomto dokumentu odvedla. Chci se soustředit na dvě záležitosti obsažené ve zprávě. Zaprvé jak zlepšit vyšetřování leteckých nehod a zadruhé na práva obětí těchto nehod a jejich příbuzných.

Domnívám se, že Výbor pro dopravu posílil několik opatření, která Komise původně navrhla. Jak uvedla naše zpravodajka, především jsme objasnili úlohu agentury EASA ve vyšetřování leteckých nehod, aby bylo vyšetřování nezávislé a nebylo do něj zasahováno. Nemůžeme dovolit, aby byl regulační orgán zároveň vyšetřovatelem. Proto tedy jasná definice role agentury EASA jako poradce, jak je určena v příloze 13 úmluvy ICAO.

Také jsme rozšířili naši podporu vytvoření evropské sítě vyšetřovacích orgánů a potřebě analyzovat údaje na celoevropské bázi, což pomůže zvýšit kvalitu vyšetřování leteckých nehod po celé Evropě.

Je také velmi důležité zdůraznit potřebu systému hlášení událostí a sdílení podstatných informací o nehodách, stejně jako vyplácení odpovídajícího odškodnění.

Parlament také v rámci tohoto přepracování umožnil znovuotevření oblasti ochrany práv obětí a jejich příbuzných tím, že trvá na poskytnutí podpory a informací do doby dvou hodin.

Nakonec bych rád zdůraznil, že Komise musí přepracovat systém hlášení událostí tak, aby se obě směrnice navzájem doplňovaly.

Považuji zprávu za skvělý kus práce a blahopřeji našim zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich úsilí.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, jménem skupiny ALDE.(SL) Jsem hrdý na tento dokument, který vznikl po úspěšném trojstranném jednání s Radou a Komisí, a jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu bych rád pogratuloval paní komisařce k dosaženému výsledku, vytrvalosti a politické odvaze.

Vytvořili jsme rámec, který přináší mnoho výhod cestujícím, zaměstnancům leteckého průmyslu a veřejnosti obecně a který je mezinárodním příkladem. Na jaře tohoto roku vytvořil Výbor pro dopravu a cestovní ruch dokument, který se stal dobrým základem pro úspěšný trialog s Radou a Komisí. Rád bych také poděkoval sdružení pilotů a dispečerů leteckého provozu za pomoc a spolupráci.

V konečné fázi hrál rozhodující roli Parlament, který následně připravil pozměňovací návrhy regulačního rámce, protože jsme zabránili možnosti pozměňovacích návrhů s tzv. akty s přenesenou pravomocí.

Chceme-li zabránit nehodám, musíme vyšetřovat jejich příčiny. Aby takové vyšetřování bylo důkladné a transparentní, musíme zabránit klíčovým subjektům, aby přijímaly unáhlené rozsudky. Klíčem k vyšetřování nehod je přesné určení úlohy soudního vyšetřování. Aby byla zajištěna nezávislost vyšetřování příčin leteckých nehod, trval Parlament na tom, aby bylo technické vyšetřování chráněno před zásahy šetření soudního. Potřebujeme také hlásit a vyšetřovat všechny incidenty, myslím tím všechny, nejen ty, které skončily tragicky. Vyšetřování je však možné provést jen u těch incidentů, o nichž se dozvíme.

V tomto návrhu nařízení jsme též získali ujištění Komise, že v krátké době přepracuje směrnici o hlášení nehod. Evropská agentura pro leteckou bezpečnost se musí účastnit vyšetřování a my jsme určili její roli. Regulační orgán není vyšetřovatelem, ale měl by mít přístup k jistým informacím a být schopen plnit úlohu poradce.

Během jednání věnovala komisařka zvláštní pozornost právům obětí nehod a podařilo se jí zachovat všechny podstatné prvky.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, jménem skupiny Verts/ALE. (DE) Pane předsedo, dámy a pánové, nesmíme přeceňovat důležitost této zprávy, neboť nyní zajistí shromáždění informací na evropské úrovni, které sice byly dříve dostupné na jednotlivých místech, avšak neumožňovaly předtím vytvoření celkové představy, neboť chyběly dostatečně dobré prostředky k jejich propojení.

V době enormního konkurenčního tlaku v letectví je také nutné a podstatné, aby byli lidé, kteří informace předávající informace, především informace týkající se technických příčin závad, chráněni před tlakem konkurenčních leteckých společností nebo jejich vlastní společnosti. V tomto ohledu musíme opravdu zajistit, aby byly tyto informace, které nezbytně potřebujeme pro prevenci nehod, také chráněny, a aby existoval jasný postup pro nalezení rovnováhy mezi soudním vyšetřováním, které je v takových případech nezbytné, a šetřeními technickými vedenými za účely prevence, tak, aby se tato šetření nepřekrývala.

Ráda bych upřímně poděkovala paní zpravodajce. Spolupracovalo se nám opravdu velmi dobře a udělali jsme v této záležitosti velký pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, jménem skupiny ECR.(NL) Začnu procesní námitkou. Naše stínová zpravodajka paní Fosterová mě právě oznámila, že se dnes nemůže zúčastnit. Přijede až později večer, proto bych rád využil její řečnické doby.

Zaprvé bych rád vyjádřil upřímné díky zpravodajce za její znamenitou práci. Kvalita tohoto nařízení a nařízení jako takové přinesou prospěch letecké dopravě v Evropě a taktéž její bezpečnosti.

Chceme-li se však opravdu poučit z nehod, musí být vyšetřování prováděno bez jakýchkoli zásahů, jak zásahů zákaznických organizací tak především ze soudních orgánů. Pokud bude veřejná správa moci zasahovat do nezávislých vyšetřování, bude nezávislost těchto vyšetřování ohrožena. Bylo by to stejné, jako kdyby mohl řezník ovlivňovat kontrolu vlastního masa, a to nemůže být naším cílem.

Nejlepší by tedy bylo zavést „kanadský model“. To by znamenalo mít naprosto nezávislý vyšetřující orgán, který vyzve soudní moc, aby se zapojila do vyšetřování na základě objektivního kritéria, v případě, že byl spáchán trestný čin. Tento systém využíváme v Nizozemsku, kde máme skvěle fungující nezávislou radu pro vyšetřování. Tato rada pravidelně napomíná také veřejnou správu, a nečiní tak zdaleka nejistým způsobem. Jedná se o nejlepší systém a text, na němž jsme se dohodli s Radou, nám nyní poskytuje příležitost zavést podobný systém nezávislého vyšetřování.

Nicméně balíček jako celek je skutečným krokem vpřed. Především poskytování informací o cestujících postižených nehodou je velkým zlepšením, a proto se zítra nezdržíme hlasování, a naopak podpoříme zpravodajku hlasováním pro.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, jménem skupiny GUE/NGL.(FR) Pane předsedo, letecká doprava je dopravou nejbezpečnější a dosáhla také nejlepších výsledků ohledně snížení emisí CO2. Musíme se tedy opravdu snažit zajistit, že bude tento sektor pokračovat stejným směrem.

Vytvoření sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti v členských státech je dobrým nápadem, pokud budou všechny orgány nadále odpovědné veřejnosti a nestanou se obětí ničivé vidiny maximálního okamžitého zisku. Přesun údržby do států mimo EU, padělání náhradních dílů, zaměstnávání špatně placených posádek a privatizace kontroly letového provozu, což se zatím děje pouze občas, představují největší bezpečnostní hrozby.

EU musí v této oblasti zasáhnout a převzít zodpovědnost. Nesmí se spokojit se zveřejňováním černých listin a organizováním vyšetřování nehod. Musí zasáhnout akcionáře leteckých společností, které nezajišťují optimální bezpečností podmínky, na bolestivých místech. Některé nehody jsou samozřejmě zapříčiněny lidskou chybou, tyto chyby však znovu a znovu zdůrazňují chyby jistých leteckých společností v oblasti organizace práce, podmínek práce, ergonomie, školení a kvalifikace.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Pane předsedo, paní komisařko, rád bych poblahopřál paní De Veyracové k její zprávě, která umožnila dosažení dohody v prvním čtení. Mám však tři kritické připomínky, které naznačují potřebu činit ústupky při jednáních tohoto druhu.

Zaprvé byla opomenuta identifikace jednotlivých obětí – umožní-li DNA takovou identifikaci, je pochopitelné, že rodiny nechtějí ledasjaké tělo, ale tělo oběti svého příbuzného.

Zadruhé, termín „příčiny nehody“ nebyl nahrazen termínem „faktory podílející se na nehodě“. To se stane předmětem sporu a já se domnívám, že se jedná o vážnou chybu – a pokud ne, ukáže čas – neboť technické vyšetřování musí být odděleno od vyšetřování právního.

Zatřetí považujeme za politováníhodné, že španělská delegace se bude muset nakonec zdržet hlasování bez ohledu na její kladný postoj k této věci. Příčinou je jednoduše vztah s letištěm na Gibraltaru, které se nyní řídí ministerskou vyhláškou schválenou v Córdobě v roce 2006, o němž se hovoří od roku 1987. Dříve byla legislativa pozastavena s odkazem na rozdíly mezi Spojeným královstvím a Španělskem. Nyní jsou zde tři odkazy na tyto právní rozdíly a nic víc.

To samozřejmě znamená, že se budeme muset zdržet hlasování, opakuji, bez ohledu na kladný názor na tuto zprávu a práci paní De Veyracové. Rád bych ještě jednou ocenil její kvalitní zprávu, která bude mít zásadně pozitivní vliv.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Domnívám se, že musíme hned na začátku jasně prohlásit, že evropské bezpečnostní normy pro leteckou dopravy se naštěstí neustále zlepšují. Ačkoli dochází k leteckým nehodám a incidentům, úroveň bezpečnosti obecně je poměrně vysoká. Letecká bezpečnost však bohužel není něčím, čeho jednou dosáhneme a co pak potrvá navždy. Tu a tam k nehodě či incidentu dojde. Musí být velmi pečlivě, nezávisle a profesionálně vyšetřovány. Tyto kroky jsou potřebné pro zpracovaní co nejvíce kompetentních doporučení na základě již zmíněného vyšetřování, která nám pomohou do budoucna nehodám a incidentům předcházet.

V současné době funguje systém vyšetřování leteckých neštěstí pro civilní letecký průmysl v Evropské unii pod hranicí optimální kapacity. Proto je podle mě toto nařízení, výsledek práce Parlamentu, příležitostí tuto situaci zlepšit. Zdá se, že tým paní De Veyracové připravil velmi kompetentní návrh. Nicméně rád bych vás upozornil na jeden poměrně významný faktor. K návrhu byly připojeny desítky připomínek a pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že výsledkem je kompromis, měli bychom hlasovat pro to, co bylo společně dojednáno mezi Parlamentem, Komisí a Radou. Další návrhy, které se z určitého úhlu pohledu mohou zdát oprávněné, by podle mého názoru měly být zamítnuty.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Pane předsedo, paní komisařko, ráda bych na začátku zmínila záležitost, kterou náš stínový zpravodaj pan Kacin nemohl z časových důvodů zmínit, avšak která se jeví jako velice důležitá. V této souvislosti je zcela nezbytné nejen vyšetřovat příčiny nehod, ale také chránit oběti a jejich rodiny. Moje skupina se konkrétně jednoznačně vyslovila pro návrh poskytnout rychlé informace o okolnostech nehody alespoň příbuzným a pro to, aby byly tyto informace poskytovány i v případě partnerství stejného pohlaví.

Obecně řečeno, již jsme se zmínili o tom, že zpráva, kterou paní zpravodajka vypracovala, je skutečně průlomová. Nemůžeme ji dostatečně vynachválit. Faktem je, že předchozí směrnice je 16 let stará. Od té doby došlo ke značnému technickému vývoji a potřebujeme bezpečnější letecký provoz. Aby mohly být nehody vyšetřeny, potřebujeme informace, které budou posouzeny nezávisle. Spojené státy mají již dlouho nezávislou vyšetřovací agenturu takového typu, stejně jako záruku ochrany pro kohokoli poskytujícího důkaz, který může být později použit této osobě jako zúčastněné straně. Toho jsme nyní dosáhli. Ráda bych paní De Veyracové co nejupřímněji poděkovala za její skvělou práci.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) V důsledku neustálého nárůstu objemu letecké dopravy je nutné přijmout legislativní rámec pro vyšetřování leteckých nehod.

Paní De Veyracová dosáhla skvělého výsledného kompromisu. Vytvoření sítě vnitrostátních vyšetřujících orgánů podpoří výměnu informací, odbornou přípravu vyšetřovatelů a vytvoření registru osvědčených postupů a pomůže také navrhnout evropskou metodiku vyšetřování nehod. Taktéž se tím omezí rozdíly mezi členskými státy, zlepší se systém vyšetřování v těchto zemích a pozvedne se úroveň letecké bezpečnosti.

Byl vytvořen nezbytný právní rámec pro účast agentury EASA při bezpečnostním vyšetřování. Nový legislativní rámec také nastoluje potřebnou rovnováhu mezi nezávislostí vyšetřovatelů a soudních orgánů z hlediska přístupu k citlivým informacím a způsobu, jakým je vyšetřování vedeno.

Jsou zajištěna práva na pomoc obětem a jejich rodinám a také poskytnutí této pomoci. Členské státy musí sestavit vnitrostátní plány na poskytování pomoci obětem nehod.

Členské státy musí využívat síť k předávání informací o událostech v civilním letectví, které pak bude moci agentura EASA analyzovat a objasňovat, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy pro naše občany.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Pane předsedo, je jasné, že směrnice z roku 1994 sloužila svému účelu, ale nyní už je naprosto zastaralá. Jak bylo již několikrát řečeno, s prudkým nárůstem objemu letecké dopravy potřebujeme aktualizované bezpečnostní opatření, potřebujeme více koordinace, potřebujeme více kontrol a spolupráce. Na této zprávě se mi líbí především to, že jasně definuje role kompetentních orgánů.

Podporuji návrh, o němž se již zmínil Brian Simpson a zpravodajka, že by se Evropská agentura pro bezpečnost letectví neměla za žádných podmínek podílet na bezpečnostním vyšetřování. Její práce, kterou dělá skvěle, je vydávat osvědčení pro letadla, nikoli prověřovat celou situaci ve vztahu k nehodě.

Co se týče sítě bezpečnostních úředníků, i tu vítám. Odborná příprava je rozhodně důležitá, protože musíme omezit stávající rozdíly mezi různými normami používanými v jednotlivých členských státech.

Ohledně seznamu cestujících, jedním z nejtraumatičtějších zážitků po nehodě je dlouhé čekání na seznam cestujících. Velmi vítáme skutečnost, že nyní musí být tento seznam k dispozici do doby jedné hodiny. Je sice poměrně děsivé uvádět čísi jméno při rezervaci letu, ale skutečnost, že nyní budeme muset uvést jméno osoby, která má být v případě nehody informována v případě úmrtí, je také velmi důležitá, neboť ono čekání způsobuje téměř nesnesitelné trauma.

Chápu smysl role DNA, ale pokud budeme takto postupovat – pokud budeme uvádět jméno kontaktní osoby, DNA může nastoupit později. Bylo vzneseno mnoho rozumných návrhů. Chválím zpravodajku a stínové zpravodaje, odvedli skvělou práci.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Dnes diskutujeme o dokumentu, který bude mít skutečný dopad na více než 800 milionů leteckých cestujících, kteří každoročně cestují po území Evropské unie. Je to významný text, protože relevantní směrnice nebyly 16 let změněny a pocházejí z doby, kdy byl objem letecké přepravy mnohem menší. Je zde v sázce bezpečnost 800 milionů cestujících a jejich bezpečnost nemůže být zaručena bez dobrovolného systému hlášení pro piloty a letecké posádky. Pouze pokud budou mít piloti a členové posádky pocit jistoty, že mohou písemně sdělovat či hlásit nehody či události na palubě, budeme schopni zajistit bezpečnost pro cestující. Nedosáhneme tohoto cíle, budou-li orgány vyšetřující letecké nehody a incidenty pod tlakem úřadu veřejného žalobce, soudního systému a médií, aby vydávaly zprávy ihned. Musíme zaručit bezpečnost občanů EU, především protože kronika letecké bezpečnosti je psána krví obětí leteckých neštěstí. Proto cítím za hlasování, které proběhne tento týden, ještě větší zodpovědnost.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
Místopředsedkyně

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Paní předsedající, dnes je to dva roky a jeden měsíc od nehody na letišti Barajas v Madridu, která si vyžádala 154 životů a zničila mnoho rodin, z nichž většina byla na Kanárských ostrovech. Všichni poslanci sdílí jejich bolest.

Technické vyšetřování nebylo bohužel dodnes, po dvou letech od nehody, uzavřeno. Rodiny obětí stále přemýšlí, co se stalo, a nedostává se jim odpovědí.

Považuji tento stav věcí za politováníhodný ze dvou zásadních důvodů. Zaprvé, protože rodiny obětí si to nezaslouží, a zadruhé, protože významné informace, které by mohly být zásadní pro leteckou bezpečnost a mohly by být nezbytné pro předcházení dalším incidentům, ještě nebyly zveřejněny.

Věřím, že nařízení, které zítra přijmeme, konečně mimo jiné pomůže urychlit postupy technického vyšetřování a zajistí, že podobná situace se již nebude opakovat.

Sdílím obavy, o nichž se zmínil pan kolega de Grandes, a blahopřeji zpravodajce k dosažení dohody v prvním čtení, ale doufám, že jsme se nepodvolili v příliš mnoha věcech, abychom uspokojili určité zájmy. Nejdůležitější jsou zde oběti a ty mají přednost.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Paní předsedající, myslím, že nejhorší situací, která může nastat, je být příbuzným cestujícího, když letadlo vzlétne a vy se doslechnete, že došlo k nehodě, že letadlo havarovalo, a nevíte, co se děje. Myslím, že tato zpráva, ke které bych chtěl paní zpravodajce De Veyracové upřímně poblahopřát, do určité míry tuto situaci napravuje. Poskytnutí jména kontaktní osoby a povinnost leteckých společností vydat seznam cestujících do dvou hodin jsou z mého pohledu výjimečně důležité kroky pro možnost řešení této nejistoty a pomoc těm, kteří nevědí, co se stalo.

Zadruhé bylo nalezeno dobré řešení pro nastolení rovnováhy mezi vnitřním a vnějším systémem vyšetřování, která se vždy hledá složitě, aby tyto systémy na jednu stranu poskytovaly ochranu těm, kteří chtějí podat důkaz, a zároveň na druhou stranu ochraňovaly zájem veřejnosti na objasnění případu. Proto je tato zpráva velmi dobrá. Rád bych ještě jednou poblahopřál zpravodajce. Odvedla kus dobré práce.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Paní předsedající, sdílím názor, že cílem tohoto nařízení je zabránit v budoucnu nehodám a nesvalovat na nikoho předem vinu či odpovědnost. Těší mě, že nařízení zaručuje nezávislost vyšetřování a posiluje spolupráci se sítí, která je tímto nařízením vytvořena. Chrání oběti a rodinné příslušníky prostřednictvím různých opatření a ochraňuje také citlivé informace vyžadující naprostou důvěrnost, které smí být využity výlučně pro účel vyšetřování. Mluvíme tu o hlasových a obrazových nahrávkách. Domnívám se však, že by měl být zakomponován také princip spravedlnosti. Profesionálové v to také doufali, protože často čelí tlaku médií ještě před počátkem vyšetřování.

Na závěr bych chtěla říci, že vítám fakt, že společnosti musí mít minimální pojistné krytí pro rodiny obětí, což v současné době neplatí.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Paní předsedající, objem letecké přepravy neustále narůstá. Pokud jde o mne, má bezpečnost přednost před vším ostatním. Proto potřebujeme nezávislý orgán, který bude vyšetřovat veškeré chyby a umožní přijmout nápravná opatření, čímž napomůže optimalizovat bezpečnost letecké dopravy pro všechny.

Ráda bych také poblahopřála k této zprávě.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Paní předsedající, letecká přeprava se stala nepostradatelnou pro přesun lidí v dynamickém, stále globálnějším světovém hospodářství.

Současná evropská legislativa upravující vyšetřování leteckých nehod nedrží krok se změnami v této oblasti a s příchodem nových hráčů, jako je Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

Schopnost členských států provádět vyšetřování nehod civilního letectví musí být sladěna. Musí být stanoveny priority pro prevenci nehod a vyšetřování by vždy mělo fungovat jako podpora prevence.

Měli bychom si povšimnout silného tlaku na snižování nákladů, který zvyšuje bezpečností rizika. Finanční úspory však nemohou být nadřazeny lidem a nemůžeme připustit návrhy jako zrušení pozice druhého pilota nebo umožnění cestování ve stoje.

Vyšetřování je důležité, ale prevence a kvalita služeb musí mít prioritu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Gratuluji zpravodajce k dosažení dohody v prvním čtení ohledně nařízení o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví.

Povinností členských států je zajistit, aby všechny letecké společnosti zřízené na jejich území měly plán na poskytnutí pomoci obětem a jejich rodinám. Nicméně se domnívám, že lhůta dvou hodin, během níž musí společnosti získat seznam cestujících, je až příliš dlouhá. Ráda bych též zmínila, že vítáme návrh, aby letecké společnosti poskytující služby v Evropské unii uplatňovaly ustanovení Montrealské úmluvy  o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě, i v případě, kdy stát, v němž jsou zaregistrovány, tuto úmluvu neratifikoval.

Skončila bych zdůrazněním skutečnosti, že pro prevenci incidentů a pomoc při vyšetřování leteckých nehod je také nezbytně důležité podepsat dohodu o civilním letectví mezi Evropskou unií a neunijními státy.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Rád bych dodal něco k uvědomování příbuzných, na což jsem neměl v předešlém vystoupení dost času.

K příbuzným se musí přistupovat stejně a nesmí být diskriminováni. Definice pojmu rodina se v jednotlivých členských státech značně liší. Parlament se snažil ochránit též partnerství osob stejného pohlaví, které je v některých zemích uznáváno, ale v jiných nikoli. Má politická skupina navrhla kompromisní řešení, které bylo přijato Radou a Komisí, takže nyní pracujeme s pojmem rodina tak, jak je používán v zemi státní příslušnosti oběti. To je důležitý úspěch a důležitý kompromis.

Rád bych také zdůraznil další věc. Namísto vymýšlení nových institucí jsme se spolehli na síť vnitrostátních vyšetřovacích orgánů, jejichž působení již bylo propojeno.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, členka Komise. – Paní předsedající, skutečnost, že v plénu panuje takto silná shoda, vysílá jasnou zprávu cestujícím a jejich rodinám. Měli bychom to považovat za důkaz skvělé práce odvedené zpravodajkou a stínovými zpravodaji.

Těším se na velmi významnou práci, která nás čeká při zřizování evropské sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví. Jedná se o důležitý krok směrem ke zlepšení kvality vyšetřování bezpečnosti, posílení jeho nezávislosti a podpoře zvýšení norem vyšetřovacích metod a odborné přípravy.

Je důležité, aby nová pravidla odrážela pokroky dosažené v oblasti bezpečnosti s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví, která může nyní přispět do vyšetřování svými odbornými znalostmi a zkušenostmi z jí svěřených oblastí. Ráda bych, stejně jako mnozí řečníci, zdůraznila, že agentura se bude vyšetřování účastnit pouze jako technický poradce, bude sdílet své zkušenosti a bude se účastnit hodnocení. Nebude sama vyšetřovat nehody.

Komise je připravena urychleně pracovat na dokončení nových pravidel s návrhy na modernizaci systému hlášení leteckých nehod a incidentů, abychom nakonec měli ten nejlepší nástroj pro efektivní práci, tedy ochranu životů evropských cestujících.

Velice vám děkuji za velmi konstruktivní rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, zpravodajka.(FR) Paní předsedající, děkuji všem za příspěvky týkající se textu a, protože jsem tak ještě neučinila, ráda bych také velice poděkovala Komisi, která skutečně usnadnila dosažení této dohody.

Znovu bych měla ujistit pana Zemkeho, že zítra bude předložen jen jeden pozměňovací návrh. Jde jednoduše o technickou chybu, kdy Rada zapomněla vložit do textu jeden odstavec. Museli jsme najít nejlepší způsob, jak to napravit, a tím byl pozměňovací návrh, ale bude pouze jeden.

Pane Higginsi, možná jste mě přeslechl, ale bylo tu na počátku tolik hluku, že je to omluvitelné, a paní Malmströmová to zopakovala – agentura se bude výhradně zabývat vydáváním osvědčení, nebude za žádných okolností provádět vyšetřování nehod, protože nemůže být soudcem a zároveň zúčastněnou stranou. Nicméně musí mít přístup k informacím potřebným pro vydávání osvědčení a pro to, aby svými zkušenostmi přispívala k vyšetřování bezpečnosti.

Pane Mato Adrovere, je mi líto – pokud jsem tomu dobře rozuměla – že vaše delegace se zdrží hlasování o textu, neboť výrazně zlepšuje právě to, co právem kritizujete – nedostatek informací a nejistotu, které jsou vystaveny rodiny. Pokud jde o ústupky v prvním čtení, stínoví zpravodajové vám řeknou totéž co já, tedy že Parlament v žádném směru neustoupil, postoj Parlamentu zůstal stejný ve všech záležitostech zmíněných v textu.

Jsem velmi potěšena dosažením shody mezi politickými skupinami nad textem, který se, jak řekl pan Kühn, dotýká lidských životů. Navíc doufám, že tato shoda se zítra promění v mnoho hlasů pro schválení této zprávy. Budeme pak moci potvrdit vedoucí úlohu Parlamentu v záležitostech týkajících se ochrany občanů, a budeme tak mít EU, která ochranu poskytuje.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování proběhne v úterý 21. září ve 12:00.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písemně. (IT) Následkem neustále narůstajícího objemu letecké dopravy se bohužel značně zvýšil počet obětí civilních leteckých nehod. Stačí jen zmínit, že v roce 2005 bylo 1 454 obětí, což představuje nárůst přibližně 90 % v porovnání s rokem 2004.

Potřebujeme proto novou legislativu, která omezí rozdíly ve vyšetřovacích schopnostech jednotlivých členských států a vytvoří „síť” mezi jednotlivými vnitrostátními vyšetřovacími orgány za účelem zefektivnění dovedností, personálu a zdrojů. Proto podporuji tento návrh nařízení, který na jednu stranu zajistí úplnou nezávislost vyšetřování nehod a na druhou stranu uloží leteckým společnostem povinnost zaručit práva obětem a jejich příbuzným v případě nehody.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí