Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0036(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0231/2010

Debatai :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Balsavimas :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0323

Diskusijos
Pirmadienis, 2010 m. rugsėjo 20 d. - Strasbūras Tekstas OL

17. Civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimas ir prevencija (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Kitas klausimas – C. De Veyrac pranešimas Transporto ir turizmo komiteto vardu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)) (A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, pranešėja. (FR) Pone pirmininke, ES transporto politika nėra tik ekonominių tikslų rinkinys; ji taip pat ir visų pirma išreiškia norą užtikrinti kuo aukštesnius keleivių saugumo standartus.

Tai tikslas, prie kurio priartėjome per pastaruosius keletą metų, todėl turime ir toliau stengtis užtikrinti optimalų oro transporto saugos lygmenį. Būtent šiomis aplinkybėmis šiandien svarstome pasiūlymą dėl reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos.

Per keletą savaičių sudėtingų derybų, vykusių prieš vasarą, mums pavyko per pirmąjį svarstymą pasiekti susitarimą su Taryba, užtikrinantį realią pažangą avarijų tyrimo ir prevencijos bei paramos aukų šeimoms srityse. Jei dokumentą patvirtinsime rytoj, tai reikš, kad jame numatytos priemonės galės įsigalioti 2010 m. pabaigoje.

(Triukšmas salėje – pirmininkas paprašė tylos)

Kokios yra pranešime išdėstytos priemonės? Visų pirma reglamentu sustiprinamas saugos tyrimų ir tyrėjų nepriklausomumas. Tyrėjams bus užtikrinta galimybė susipažinti su įrodymais ir bus suteikti avarijos priežastims nustatyti reikalingi ištekliai.

Antras svarbus dalykas – šiuo dokumentu taip pat aiškiai apibrėžiamas Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) vaidmuo avarijų atveju; aiškiai nurodyta, kad Agentūra, už orlaivių sertifikavimą atsakinga įstaiga ...

(Dar didesnis triukšmas salėje)

Ką gi, atrodo, niekam neįdomu. Jei norite, aš galiu baigti. Aš negirdžiu net pati savęs.

(Pirmininkas paragino pranešėją tęsti)

Aiškiai nurodyta, kad Agentūra, už orlaivių sertifikavimą atsakinga įstaiga, jokiomis aplinkybėmis neturėtų tirti avarijų, nes ji negali būti ir teisėja, ir dalyvė. Tačiau jai turi būti suteikta galimybė pasinaudoti informacija, reikalinga sertifikavimo funkcijoms atlikti, ir prisidėti prie tyrimo savo ekspertų žiniomis. Todėl reglamente nurodyta, kad, remiantis Čikagos konvencijos 13 priedu, EASA dalyvaus tyrimuose kaip patarėja.

Trečia reglamente numatyta pažangos priemonė – sukuriamas saugos tyrimų institucijų tinklas, kuriuo įforminamas ir stiprinamas jau vykstantis valstybių narių bendradarbiavimas. Šis tinklas bus lanksčios struktūros, neturės atskiro juridinio asmens statuso ir padės pagerinti saugos tyrimų kokybę visų pirma dėl glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo, keitimosi gerąja praktika ir kokybiškesnių tyrėjų mokymų.

Be to, šiame reglamente skiriama dėmesio teisminių tyrimų ir techninių saugos tyrimų santykiui, ir čia taip pat padaryta reali pažanga, nepaisant skirtingų valstybių narių teisės sistemų, visų pirma užtikrinant, kad saugos tyrėjai galėtų iškart be apribojimų susipažinti su įrodymais, taip pat sudarant išankstinius teisminių institucijų ir tyrimą atliekančių įstaigų susitarimus.

Galiausiai, mano manymu, pats svarbiausias aspektas – aukų ir jų šeimų apsauga. Dokumente reikalaujama, kad per dvi valandas po pranešimo apie įvykį būtų pateiktas visų tuo orlaiviu skridusių asmenų sąrašas – tai sutrumpins nežinios laikotarpį šeimoms.

Be to, reglamente numatyta daug priemonių, skirtų aukų šeimoms. Numatyta galimybė rezervacijos metu nurodyti kontaktinį asmenį, kurį reiktų informuoti įvykus avarijai; nustatytas įpareigojimas informuoti šeimas apie tyrimo eigą, prieš paskelbiant šią informaciją viešai; numatytas orlaiviu skrendančių asmenų pavardžių konfidencialumas jų šeimos pageidavimu; reikalaujama paskirti asmenį ryšiams su aukų artimaisiais palaikyti per visą tyrimą; nustatyta valstybių narių pareiga turėti skubių veiksmų avarijos atveju planą; nustatyta visų Europoje įsisteigusių oro transporto bendrovių prievolė turėti krizės planą, kuriame, be kita ko, būtų numatyta ir psichologinė pagalba šeimoms; galiausiai primenama apie visų ES veikiančių oro transporto bendrovių įpareigojimą turėti bent minimalų draudimą, būtiną kompensacijoms aukų šeimoms.

Galiausiai reglamente reikalaujama pateikti įvykių ataskaitas, ir tai yra didelis žingsnis į priekį avarijų prevencijos srityje, nes šiame dokumente reikalaujama, kad EASA ir kompetentingos valstybių narių institucijos suteiktų prieigą prie centrinės informacijos apie oro transporto incidentus saugyklos. Šios saugyklos informacija bus analizuojama, siekiant imtis prevencijos priemonių ir išvengti avarijų.

Tokie yra esminiai kompromiso aspektai. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais puikiai dirbome kartu ir kurių dėka pasiekėme šį rezultatą.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Pone pirmininke, aš nenorėjau prašyti žodžio anksčiau, kad vėl nepertraukčiau pranešėjos. Aš visiškai sutinku su jumis: tai, kas įvyko prasidėjus šioms diskusijoms, yra siaubinga. Šis reglamentas yra apie aviacijos avarijas, apie žmonių gyvybes ir galimybes juos apsaugoti ir užkirsti kelią tokioms avarijoms. Manau, kad tai bent jau ne mažiau svarbu nei diskusijos apie darbo tvarką. Turėtume apsvarstyti, kaip ateityje galėtume išvengti tokio chaoso prasidedant diskusijoms svarbiais klausimais.

(Plojimai)

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – To norėčiau paprašyti visų EP narių. Labai svarbu, kad jie išeitų iš salės kuo greičiau, jei nori diskutuoti. Jie gali diskutuoti už salės ribų, jei kas nors norės jų klausytis. Pone J. Leichtfriedai, aš visiškai su jumis sutinku.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Pone pirmininke, gerbiamieji nariai, norėčiau labai padėkoti pranešėjai C. De Veyrac, taip pat šešėliniams pranešėjams už atliktą darbą ir už nuolatines pastangas remti Komisiją rengiant šį pasiūlymą dėl teisės akto – naujo ir labai svarbaus Europos aviacijos saugos srities reglamento.

Kaip sakė pranešėja, tai nebuvo lengva užduotis. Priešingai – jame reglamentuojami klausimai reikalavo labai keblių ir sudėtingų derybų, kad būtų pasiekta nepriklausomų saugos tyrėjų ir teisminių institucijų prerogatyvų pusiausvyra, t. y. poreikio atlikti tiriamąjį darbą ir poreikio užtikrinti asmenų, kuriuos paveikia tyrimas, anonimiškumą pusiausvyra.

Tai padarėme, nes norime iš šio darbo padaryti teisingas išvadas ir galiausiai nustatyti tinkamas ir modernias taisykles, kurios mums padėtų atlikti tyrimą profesionaliai ir išvengti avarijų ir incidentų ateityje bei užtikrintų aukštą oro transporto saugos lygmenį Europos piliečiams. Todėl buvo labai svarbu, kad ir Taryba, ir Parlamentas būtų pasirengę reikiamiems kompromisams. Norėčiau jums už visa tai padėkoti.

Be to, norėčiau pabrėžti, kad Komisija pritaria pranešėjos vertinimui. Suderintas tekstas atspindi tinkamą ir teisingą įvairių susijusių interesų pusiausvyrą. Žinoma, galiausiai pagrindinis laimėtojas šiandien yra Europos keleivis. Aviacijos sauga ir keleivių apsauga yra Komisijos prioritetas ir tai ypač rūpėjo visiems derybų dalyviams. Todėl šiandien turėtume tuo didžiuotis.

Raginu visus Europos Parlamento narius paremti kompromisinį dokumentą, dėl kurio susitarė pranešėja.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, PPE frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, ponia C. Malmström, ponios ir ponai, po ilgų derybų C. De Veyrac pateikė mums puikiai parengtą pranešimą. Tačiau įvadinėse pastabose pirmiau buvo teisingai pažymėta, kad reglamentas susijęs su žmonių gyvybėmis ir mes išties turime atsižvelgti į tai, kad civilinės aviacijos avarijų tyrimas ir prevencija šiuo metu remiasi 1994 m. patvirtinta direktyva. Nuo tada sukūrėme bendrą aviacijos rinką ir Bendras Europos dangus tapo realybe. Per pastaruosius 15 metų oro transporto srautai Europoje išaugo daugiau nei dvigubai, ir akivaizdu, kad bendromis pastangoms stengiamės nuolat tobulinti aviacijos saugą. Būtina labai kruopščiai ištirti ir aptarti kiekvieną incidentą ir kiekvieną aviacijos avariją, ir tai dar kartą čia pabrėžė C. De Veyrac, taip pat ir kalbėdama apie teisminių institucijų ir nepriklausomų tyrimo agentūrų interesų derinimą. Europos aviacijos saugos agentūra ateityje čia atliks ypač svarbų vaidmenį, taigi būtina stiprinti Agentūrą šiuo požiūriu.

Tačiau taip pat turime išnaudoti valstybių narių kompetenciją šioje srityje – kaip pasinaudota Vokietijos federalinės aviacijos agentūros kompetencija Vokietijoje ir atitinkamomis agentūromis kitose šalyse – kad galėtume pateikti teisingus ir labai tikslius tyrimų rezultatus, iš kurių galima daryti išvadas ir kurie taip pat – kadangi mums priekaištaujama už pinigų naujoms agentūroms švaistymą – gali būti naudingi taupant pinigus ir tobulinant bendradarbiavimą.

(Pirmininkas nutraukė pranešėją)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, S&D frakcijos vardu. – Pone pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą sudėtingą darbą rengiant šį svarbų dokumentą. Norėčiau sutelkti dėmesį į du pranešime nagrinėjamus klausimus pirma, aviacijos avarijų tyrimų tobulinimas ir, antra, tokių avarijų aukų ir jų artimųjų teisių problema.

Manau, kad Transporto komitetas patobulino keletą Komisijos iš pradžių pasiūlytų nuostatų. Visų pirma, kaip sakė mūsų pranešėja, buvo aiškiau apibrėžtas EASA vaidmuo tiriant aviacijos avarijas, siekiant užtikrinti, kad avarijų tyrimas būtų nepriklausomas ir į jį nebūtų kišamasi. Negalime leisti, kad reguliuotojas būtų ir tyrėjas. Taigi EASA numatytas patarėjos vaidmuo, kaip 13 priede apibrėžė Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. ICAO).

Mes taip pat pritarėme Europos tyrimų institucijų tinklo įsteigimui, taip pat poreikiui analizuoti duomenis visos Europos mastu, siekiant pagerinti oro transporto tyrimų kokybę visoje Europoje.

Taip pat labai svarbu pažymėti veiksmingos įvykių ataskaitų sistemos, keitimosi svarbia informacija apie incidentus ir tinkamų kompensacijų mokėjimo poreikį.

Parlamentas šiuo svarstymu taip pat sudarė galimybę grįžti prie aukų ir jų artimųjų teisių apsaugos temos, pareikalaudamas, kad pagalba ir informacija būtų suteikta per dvi valandas.

Galiausiai norėčiau atkreipti Komisijos dėmesį į poreikį iš naujo apsvarstyti direktyvą dėl įvykių ataskaitų, kad šios dvi direktyvos viena kitą papildytų.

Manau, kad tai puikiai parengtas dokumentas, ir sveikinu pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus už jų pastangas.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, ALDE frakcijos vardu.(SL) Džiaugiuosi šiuo dokumentu, kuris buvo parengtas po sėkmingų trišalių derybų su Taryba ir Komisija, ir Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Komisijos narę su šiuo laimėjimu, už jos atkaklumą ir politinę drąsą.

Mes sukūrėme sistemą, kuri bus labai naudinga keleiviams, aviacijos pramonės darbuotojams bei visuomenei ir taps pavyzdžiu visam pasauliui. Šių metų pavasarį po konstruktyvių diskusijų Transporto ir turizmo komitetas parengė dokumentą, kuris tapo sėkmingų trišalių derybų su Taryba ir Komisija pagrindu. Be to, norėčiau padėkoti Pilotų ir skrydžių valdymo vadovų asociacijai už pagalbą ir bendradarbiavimą.

Paskutiniu etapu Parlamentas atliko lemiamą vaidmenį darant vėlesnius reguliavimo sistemos pakeitimus, nes mes buvome užkirtę kelią pakeitimams vadinamaisiais deleguotais aktais.

Jei norime užkirsti kelią avarijoms, privalome tirti jų priežastis. Kad toks tyrimas būtų išsamus ir skaidrus, turime apsaugoti pagrindines susijusias šalis nuo bet kokių skubių sprendimų. Labai svarbu tiksliai apibrėžti teisminio tyrimo vaidmenį atliekant avarijų tyrimus. Parlamentas tvirtina, kad, norint užtikrinti aviacijos avarijų priežasčių tyrimų nepriklausomumą, būtina užtikrinti, kad į techninį tyrimą nesikištų teisminio tyrimo institucijos. Be to, būtina pranešti apie visus incidentus ir juos ištirti, ir aš turiu omenyje visus incidentus, ne tik tuos, kurie galėjo baigtis tragiškai. Tačiau tyrimas įmanomas tik tuomet, kai sužinome, kad incidentas įvyko.

Kitas šio reglamento rengimo rezultatas yra Komisijos įsipareigojimas netrukus persvarstyti direktyvą dėl pranešimų apie incidentus. Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) privalo dalyvauti tyrimuose, ir mes apibrėžėme jos vaidmenį. Reguliuotojas nėra tyrėjas, bet jam turi būti sudaryta galimybė susipažinti su tam tikra informacija ir atlikti patariamąjį vaidmenį.

Per derybas Komisijos narė ypač daug dėmesio skyrė avarijų aukų teisėms, ir jai pavyko išsaugoti visus esminius dalykus.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, ponios ir ponai, šio pranešimo neįmanoma perdaug sureikšminti, nes jį įgyvendinant Europos lygmeniu bus kaupiama informacija, kuri iš pradžių buvo prieinama skirtingose vietose, tačiau neleido matyti bendros padėties, nes nebuvo pakankamai gerų informacijos sujungimo priemonių.

Atsižvelgiant į didžiulį konkurencinį spaudimą aviacijos sektoriuje, taip pat labai svarbu ir būtina, kad žmonės, perduodantys informaciją, ypač dėl techninių klaidų priežasčių, taip pat būtų apsaugoti nuo konkuruojančių oro transporto bendrovių arba jų pačių bendrovių spaudimo. Šiuo atžvilgiu būtina užtikrinti, kad ši informacija, kuri nedelsiant būtina avarijų prevencijai, taip pat būtų apsaugota ir kad būtų nustatytas aiškus procesas, skirtas rasti pusiausvyrą tarp tokiais atvejais būtinų teisinių tyrimų ir techninių tyrimų, kurie reikalingi prevencijos tikslais, kad būtų išvengta jų persipynimo.

Norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti pranešėjai. Mes labai gerai kartu padirbėjome ir žengėme svarbų žingsnį į priekį sprendžiant šią problemą.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, ECR frakcijos vardu. (NL) Pirmiausia norėčiau pakalbėti dėl darbo tvarkos. Mūsų šešėlinė pranešėja J. Foster ką tik mane informavo, kad negali dalyvauti. Ji atvyks vėliau šiandien vakare, todėl aš norėčiau pasinaudoti jai kalbėti skirtu laiku.

Visų pirma norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Ir pats reglamentas, ir jo kokybė atneš naudos Europos oro transportui ir oro transporto saugai.

Tačiau jei tikrai norime pasimokyti iš avarijų, tyrimai turi būti visiškai apsaugoti nuo kišimosi: nuo vartotojų organizacijų kišimosi į oro transporto bendrovių darbą ir, svarbiausia, nuo teisminių institucijų kišimosi. Jei viešojo administravimo institucijos galės kištis į nepriklausomus tyrimus, šių tyrimų nepriklausomumui iškils pavojus. Tas pats būtų, jei mėsininkas galėtų kontroliuoti savo mėsos patikrinimą, ir tai negali būti mūsų tikslas.

Taigi protingiausia būtų buvę pasinaudoti Kanados modeliu. Tai reiškia, kad būtų įsteigta visiškai nepriklausoma tyrimų institucija, kuri kviestų teismines institucijas dalyvauti tyrime pagal objektyvius kriterijus nusikaltimų atvejais. Tokia sistema taikoma Nyderlanduose, kur įsteigta nepriekaištingai veikianti nepriklausoma tyrimų valdyba. Ši tyrimų valdyba nuolat pateikia labai konkrečius priekaištus net viešojo administravimo institucijoms. Tai geriausia sistema, ir dabar su Taryba suderintas dokumentas suteikia progą numatyti tokio pobūdžio nepriklausomus tyrimus.

Vis dėlto visas paketas yra realus žingsnis į priekį. Nuostata dėl informacijos apie į avariją patekusius keleivius yra ypač sveikintinas patobulinimas, ir dėl šiuos priežasties mes rytoj neturėtume susilaikyti, o turėtume paremti pranešėją balsuodami už.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, GUE/NGL frakcijos vardu(FR) Pone pirmininke, oro transportas yra sparčiausiai auganti transporto rūšis, kurioje, be to, pasiekta įspūdingiausių rezultatų mažinant išmetamo CO2 kiekį. Todėl reikia dėti visas pastangas, kad tai tęstųsi.

Saugos tyrimų institucijų tinklo įsteigimas valstybėse narėse yra gera mintis su sąlyga, kad kiekviena institucija išlaikys viešą atsakomybę ir netaps destruktyvaus siekio gauti kuo didesnį pelną auka. Didelį pavojų saugai kelia priežiūros darbų perkėlimas už ES ribų, atsarginių dalių padirbinėjimas, prastai apmokamų darbuotojų samdymas ir laikas nuo laiko pasikartojanti oro eismo kontrolės privatizacija.

ES privalo įsikišti ir prisiimti atsakomybę šioje srityje. Ji negali tenkintis vien juodųjų sąrašų skelbimu ir avarijų tyrimų organizavimu. Ji privalo veiksmingai bausti oro transporto bendrovių, kurios neužtikrina optimalių saugos sąlygų, akcininkus. Žinoma, kai kurios avarijos įvyksta dėl žmogaus klaidos, tačiau šios klaidos dar kartą išryškina tam tikrų oro transporto bendrovių darbo organizavimo, darbo sąlygų, ergonomikos, mokymų ir kvalifikacijų nesėkmes.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Pone pirmininke, Komisijos nare, norėčiau padėkoti C. De Veyrac už jos pranešimą, kuris leido pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymą. Tačiau aš norėčiau pateikti tris kritines pastabas dėl būtinybės daryti nuolaidas, kai vyksta tokio pobūdžio derybos.

Visų pirma atsisakyta asmeninio aukų tapatybės nustatymo: kai DNR leidžia nustatyti tapatybę, natūralu, kad artimieji reikalauja, kad jiems būtų grąžinti ne kieno nors, o jų artimųjų kūnai.

Antra, sąvoka „priežastys“ nebuvo pakeista sąvoka „susiję veiksmai“. Dėl to bus bylinėjamasi, ir aš manau, kad tai rimta klaida (o jei ne – laikas parodys), nes techninis tyrimas turi būti atskirtas nuo teisinio tyrimo.

Galų gale mes labai apgailestaujame, bet Ispanijos delegacija galiausiai turės susilaikyti, nepaisydama teigiamos nuomonės šiuo klausimu. Paprastai tariant, taip yra dėl to, kad santykiai su Gibraltaro oro uostu, dabar reglamentuojami ministrų deklaracija, dėl kurios susitarta 2006 m. Kordoboje, buvo minimi nuo 1987 m. Anksčiau teisės akto galiojimas buvo sustabdytas ir nurodyti nesutarimai tarp Jungtinės Karalystės ir Ispanijos, o dabar šie teisiniai nesutarimai minimi tris kartus ir daugiau nieko.

Be abejo, tai reiškia, kad turime susilaikyti, nepaisydami – kartoju – savo teigiamos nuomonės apie pranešimą ir apie C. De Veyrac atliktą darbą. Dar kartą norėčiau ją pagirti už gerą pranešimą, kuris iš esmės bus teigiamas žingsnis.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Manau, kad turime iškart labai aiškiai pasakyti, kad, laimei, Europos aviacijos saugos standartai nuolat gerėja. Nors oro transporto katastrofų ir incidentų pasitaiko, iš esmės saugos lygmuo gana aukštas. Deja, aviacijos sauga nėra tai, ką kartą pasiekus galima išlaikyti visą laiką. Kartais incidentų ir avarijų nutinka. Būtina atlikti išsamius, visiškai nepriklausomus ir profesionalius jų tyrimus. Tokie veiksmai būtini, kad remiantis minėtais tyrimais būtų parengtos kuo geresnės rekomendacijos, kurios padėtų išvengti avarijų ir incidentų ateityje.

Šio metu aviacijos avarijų tyrimo sistema Europos Sąjungos civilinės aviacijos pramonėje neveikia visu pajėgumu. Todėl aš manau, kad šis reglamentas – Parlamento atlikto darbo rezultatas – suteikia progą pagerinti šią padėtį. C. De Veyrac vadovaujama komanda, atrodo, parengė labai kokybišką projektą. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną labai svarbų veiksnį. Projektas papildytas keliomis dešimtimis pastabų ir pakeitimų. Turint omenyje, kad tai – kompromiso rezultatas, man atrodo, kad turėtume balsuoti už tai, dėl ko kartu susitarė Parlamentas, Komisija ir Taryba. Mano nuomone, kiti pasiūlymai, kurie gali atrodyti pagrįsti partikuliarizmo požiūriu, turėtų būti atmesti.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Pone pirmininke, Komisijos nare, norėčiau visų pirma pakalbėti apie klausimą, kurio mūsų šešėlinis pranešėjas J. Kacin negalėjo paminėti dėl laiko stokos, tačiau vis dėlto laiko jį labai svarbiu. Dėl to būtina ne tik ištirti avarijų priežastis, bet ir apsaugoti aukas ir jų šeimas. Mūsų frakcija ypač griežtai pasisakė už tai, kad informacija apie avarijų priežastis būtų suteikiama greitai bent jau artimiesiems, taip pat už tai, kad informacija būtų teikiama ir tos pačios lyties partneriams.

Apskritai, kaip jau sakėme, pranešėjos parengtas pranešimas išties yra novatoriškas. Jis tikrai vertas pagyrimo. Pažymėtina, kad ankstesnė direktyva yra 16 metų senumo. Nuo to laiko įvyko daug techninių pokyčių, taigi aviacijos sauga turi būti tobulinama. Avarijų tyrimams reikia informacijos, kuri galėtų būti nepriklausomai įvertinta. Jungtinėse Amerikos Valstijose jau nuo seno veikia tokio pobūdžio nepriklausoma tyrimų agentūra, taip pat garantuojama apsauga asmenims, pateikiantiems įrodymų, kurie vėliau galėtų būti panaudoti prieš juos, kaip susijusią šalį. Dabar mes tai pasiekėme. Norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti poniai C. De Veyrac už nepriekaištingai atliktą darbą.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Nuolatinis oro transporto apimties augimas reikalauja naujos aviacijos avarijų tyrimo teisinės bazės.

C. De Veyrac pavyko pasiekti puikų kompromisą. Nacionalinių tyrimų įstaigų tinklo sukūrimas skatins keistis informacija, rengti tyrėjų mokymus ir įsteigti gerosios praktikos registrą, taip pat padės parengti Europos avarijų tyrimo metodologiją. Tai taip pat leis sumažinti skirtumus tarp valstybių narių, patobulinti tyrimo sistemas šiose šalyse ir pakelti oro saugos lygmenį.

Sukurta reikiama teisinė bazė, kad EASA galėtų dalyvauti saugos tyrimuose. Naujoji teisinė bazė taip pat užtikrina reikiamą tyrėjų nepriklausomumo ir teisminių institucijų nepriklausomumo pusiausvyrą prieigos prie slaptos informacijos ir tyrimų koordinavimo atžvilgiu.

Garantuojamos aukų ir jų šeimų teisės ir pagalba jiems. Valstybės narės įpareigotos parengti nacionalinius pagalbos aukoms teikimo planus.

Valstybės narės privalo naudotis tinklu perduodamos informaciją apie civilinės aviacijos įvykius, kurią gali analizuoti ir ištirti EASA, siekdama užtikrinti didesnę oro transporto saugą piliečiams.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Pone pirmininke, akivaizdu, kad 1994 m. direktyva atliko savo užduotį, tačiau dabar ji visiškai pasenusi. Kaip jau ne kartą buvo minėta, didžiulis oro transporto apimties augimas reiškia, kad mums reikia atnaujinti saugos priemones, reikia daugiau koordinavimo, daugiau tikrinimo ir daugiau bendradarbiavimo. Man šis pranešimas patinka dėl to, kad jame aiškiai apibrėžtas kompetentingų institucijų vaidmuo.

Aš pritariu pozicijai, kurią jau minėjo Brian Simpson ir pranešėja, kad Europos aviacijos saugos agentūra jokiomis aplinkybėmis neturi dalyvauti saugos tyrimuose. Jų darbas, kurį jie atlieka puikiai, yra orlaivių sertifikavimas, o ne visos su avarija susijusios padėties tyrimas.

Aš taip pat pritariu saugos pareigūnų tinklo kūrimui. Mokymai yra ypač svarbu, nes turime mažinti įvairiose valstybėse narėse galiojančių standartų skirtumus.

Kalbant apie keleivių sąrašą, viena iš skaudžiausių traumų įvykus avarijai yra užsitęsęs keleivių sąrašo laukimas. Labai džiaugiuosi tuo, kad dabar jis turės būti pateiktas per valandą. Nurodyti kieno nors pavardę rezervuojant skrydį yra gana nemalonu, tačiau tas faktas, kad dabar jūs, reikia tikėtis, galėsite nurodyti asmenį, su kuriuo reikėtų susisiekti po avarijos mirties atveju, yra taip pat labai svarbus, nes laukimo trauma yra beveik nepakeliama.

Aš suprantu DNR poreikį, bet jei mes tai darysime – jei nurodysime asmenį, su kuriuo turi būti susisiekta, – tuomet DNR tyrimą galima atlikti vėliau. Pateikta daug protingų pasiūlymų. Reikia pagirti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus. Jie puikiai padirbėjo.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Šiandien svarstome dokumentą, kuris turės realų poveikį daugiau nei 800 mln. žmonių, kasmet keliaujančių Europos Sąjungos teritorijoje. Tai svarbus dokumentas, nes atitinkami reglamentai per 16 metų nepakito, nors buvo priimti dar tuomet, kai oro transporto srautai buvo gerokai mažesni. Čia priimami sprendimai, lemsiantys tų 800 mln. keleivių saugumą, o sauga negali būti užtikrinta be savanoriškos pranešimų sistemos, skirtos pilotams ir orlaivių įguloms. Tik tuomet, kai įgulų nariai ir pilotai jausis saugūs aprašydami avarijas arba orlaivyje atsitikusius įvykius ar apie juos pranešdami, galėsime užtikrinti keleivių saugumą. Šio tikslo nepasieksime, jei institucijos, tiriančios aviacijos incidentus ir avarijas, jaus prokuratūros, teisingumo sistemos ir žiniasklaidos spaudimą nedelsiant pateikti ataskaitas. Turime užtikrinti ES piliečių saugumą, ypač atsižvelgdami į tai, kad oro transporto saugos istorija parašyta aviacijos avarijų aukų krauju. Būtent todėl aš jaučiu dar didesnę atsakomybę dėl šią savaitę įvyksiančio balsavimo.

 
  
  

PIRMININKAVO: Silvana KOCH-MEHRIN
Pirmininko pavaduotoja

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Ponia pirmininke, nuo aviacijos avarijos Madrido Barachaso oro uoste, nusinešusios 154 gyvybes ir išskyrusios daugybę šeimų, daugiausia iš Kanarų salų, prabėgo dveji metai ir vienas mėnuo. Visi EP nariai dalijasi jų skausmu.

Deja, šiandien, prabėgus dvejiems metams, techninis tyrimas dar nebaigtas. Aukų šeimos vis dar spėlioja, kas atsitiko, ir neranda atsakymų.

Manau, kad tokia padėtis apgailėtina dėl dviejų pagrindinių priežasčių: visų pirma dėl to, kad aukų šeimos to nenusipelnė, antra, dėl to, kad nėra pateikiama svarbiausia informacija, kuri labai padėtų užtikrinti oro transporto saugą ir galėtų sustiprinti incidentų prevenciją ateityje.

Tikiu, kad šis reglamentas, kurį priimsime rytoj, be kita ko, bent jau padės pagreitinti techninių tyrimų procesus ir užtikrins, kad tokia padėtis nepasikartotų.

Pritariu kolegos L. de Grandeso pareikštam susirūpinimui ir sveikinu pranešėją, pasiekusią susitarimą per pirmąjį svarstymą, tačiau tikiuosi, kad nepadarėme per daug nuolaidų, kad patenkintume tam tikrus interesus: juk čia svarbios yra aukos ir jų interesams turi būti teikiama pirmenybė.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Ponia pirmininke, manau, kad blogiausia, kas gali nutikti žmogui, tai būti į avariją pakliuvusio orlaivio keleivio artimuoju, kuris sužino, kad pakilęs lėktuvas patyrė avariją ir sudužo, ir nežinoti, kas atsitiko. Manau, kad šis pranešimas, už kurį aš nuoširdžiausiai sveikinu pranešėją C. De Veyrac, šią padėtį šiek tiek ištaiso. Galimybė nurodyti asmenį, su kuriuo reikia susisiekti, taip pat oro transporto bendrovės įpareigojimas pateikti keleivių sąrašą per dvi valandas yra, mano nuomone, labai svarbūs dalykai, siekiant panaikinti šį neapibrėžtumą ir padėti žmonėms, nežinantiems, kas atsitiko.

Antra, nors tai visada nelengva, surastas tinkamas sprendimas siekiant vidaus ir išorės tyrimų sistemų pusiausvyros tam, kad būtų ir apsaugoti asmenys, pageidaujantys pateikti įrodymus, ir apgintas visuomenės interesas sužinoti, kas atsitiko. Taigi tai labai geras pranešimas. Norėčiau dar kartą pasveikinti pranešėją. Ji parengė puikų dokumentą.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Ponia pirmininke, pritariu nuomonei, kad vienintelis šio reglamento tikslas yra avarijų prevencija, nereglamentuojant kaltinimų ar atsakomybės. Džiaugiuosi, kad juo užtikrinamas tyrimo nepriklausomumas ir gerinamas juo sukurto tinklo koordinavimas. Įvairiomis jame numatytomis priemonėmis ginami aukų ir jų šeimų interesai, juo taip pat apsaugoma slapta informacija, kuriai būtinas visiškas konfidencialumas ir kurios naudoti negalima kitais negu tyrimo tikslais. Turiu omenyje garso įrašus ir vaizdo medžiagą. Tačiau manau, kad turėjo būti įtrauktas ir sąžiningumo kultūros principas. Profesionalai taip pat to tikėjosi, nes juos dažnai teisia žiniasklaida tyrimui dar nė neįvykus.

Galiausiai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad bendrovės privalės turėti bent minimalų draudimą aukų šeimų naudai, taigi jos bus apsaugotos, ko nebuvo iki šiol.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Ponia pirmininke, oro transporto apimtis visą laiką didėja. Mano nuomone, sauga yra svarbiau už visus kitus poreikius. Todėl būtina nepriklausoma institucija bet kokiems trūkumams tirti, taip pat reikia sudaryti galimybes imtis priemonių padėčiai ištaisyti, tokiu būdu palengvinant skrydžių saugos optimizavimą.

Aš taip pat prisidedu prie sveikinimų už šį reglamentą.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Pone pirmininke, oro transportas įgyja ypač svarbią reikšmę žmonių judumui ir vis globalesnės pasaulio ekonomikos dinamikai.

Galiojantys ES teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos avarijų tyrimus, nebėra tinkami atsižvelgiant į šios srities pokyčius ir atsiradus naujiems dalyviams, kaip antai Europos aviacijos saugos agentūrai.

Todėl reikia suderinti valstybių narių gebėjimus tirti civilinės aviacijos avarijas. Tačiau pirmenybė turi būti teikiama avarijų prevencijai, o tyrimai visuomet turėtų padėti užtikrinti prevenciją.

Pažymėtina, kad stiprus spaudimas mažinti išlaidas didina nepakankamos saugos pavojų. Tačiau taupymas negali būti svarbiau už žmogų, ir mes negalime pritarti pasiūlymams atsisakyti antrojo piloto arba leisti skraidinti stovinčius keleivius.

Tyrimai – svarbu, tačiau prevencija ir kokybiškos paslaugos yra svarbiausia.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Sveikinu pranešėją, per pirmąjį svarstymą pasiekusią susitarimą dėl reglamento dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos.

Valstybių narių pareiga yra užtikrinti, kad visos jų teritorijoje registruotos oro transporto bendrovės turėtų pagalbos avarijų aukoms ir jų šeimoms planą. Tačiau aš manau, kad dviejų valandų laikotarpis, per kurį oro transporto bendrovės turi gauti keleivių sąrašą, yra per ilgas. Tai pat norėčiau pasakyti, kad pritariame pasiūlymui įpareigoti Europos Sąjungoje paslaugas teikiančias oro transporto bendroves taikyti Monrealio konvenciją dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo net ir tuomet, kai jų įsisteigimo valstybė nėra ratifikavusi šios konvencijos.

Galiausiai norėčiau pabrėžti faktą, kad Europos Sąjungai taip pat būtina sudaryti civilinės aviacijos saugos susitarimus su ne ES šalimis, siekiant išvengti incidentų ir palengvinti aviacijos avarijų tyrimą.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Norėčiau šį tą pridurti dėl artimųjų informavimo, nes anksčiau tam neturėjau pakankamai laiko.

Artimiesiems turi būti taikomos vienodos sąlygos, jų nevalia diskriminuoti. Sąvokos „šeima“ apibrėžtis įvairiose valstybėse narėse gerokai skiriasi. Parlamentas buvo pasiryžęs ginti ir tos pačios lyties parnerių teises, kadangi jos pripažįstamos tik kai kuriose šalyse. Mano frakcija pasiūlė kompromisinį sprendimą, kurį patvirtino Taryba ir Komisija, taigi dabar vadovaujamės tokia šeimos sąvokos apibrėžtimi, kuri galioja aukos kilmės valstybėje, t. y. pilietybės valstybėje. Tai svarbus laimėjimas ir svarbus kompromisas.

Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tai, kad mes nesteigėme naujų institucijų, o pasikliovėme nacionalinių tyrimų institucijų, kurių veiklą jau sujungėme, tinklu.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijos narė. – Ponia pirmininke, toks bendras sutarimas, rodomas šiame posėdyje, siunčia svarbią žinią keleiviams ir jų šeimoms. Tai turėtume laikyti pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų gerai atlikto darbo įrodymu.

Laukiu, kol pradėsime mūsų laukiantį labai svarbų Europos civilinės aviacijos saugos tyrimų institucijų tinklo kūrimo darbą. Tai – svarbus žingsnis į priekį gerinant saugos tyrimų kokybę, didinant jų nepriklausomumą ir griežtinant tyrimo metodų ir mokymų standartus.

Svarbu, kad naujosios taisyklės atspindėtų saugos srities pažangą, kuri pasiekta su Europos aviacijos saugos agentūra, nuo šiol galėsiančia prisidėti prie saugos tyrimų žiniomis ir patirtimi savo kompetencijos srityse. Kaip daugelis kalbėjusiųjų jau padarė, norėčiau pabrėžti, kad ji dalyvaus tik kaip techninė patarėja, dalydamasi patirtimi ir dalyvaudama vertinime. Ji netirs konkrečių avarijų.

Komisija pasiryžusi sparčiai dirbti rengdama naujas taisykles ir pasiūlymus, kaip modernizuoti įvykių ataskaitų teikimo aviacijos incidentų ir avarijų atvejais sistemą, kad dirbdami savo darbą, t. y. saugodami Europos keleivių gyvybes, galėtume naudotis geriausiomis priemonėmis.

Nuoširdžiai dėkoju už labai konstruktyvias diskusijas.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, pranešėja. (FR) Ponia pirmininke, dėkoju už jūsų visų indėlį rengiant šį dokumentą ir, kadangi to nepadariau anksčiau, norėčiau taip pat labai padėkoti Komisijai, kuri labai padėjo pasiekti šį susitarimą.

J. W. Zemkei norėčiau užtikrinti: rytoj bus pateiktas tik vienas pakeitimas. Tai tiesiog esminė klaida, atsiradusi dėl to, kad Taryba pamiršo vieną dokumento punktą. Todėl mes turėjome rasti geriausią būdą, kaip jį grąžinti, ir toks būdas yra pakeitimas, bet jis bus vienintelis.

Pone J. Higginsai, – galbūt jis manęs negirdėjo, nes buvo toks triukšmas, kuris yra nepateisinamas, ir kaip sakė ir C. Malmström, – labai aiškiai nurodyta, kad Agentūra atlieka tik sertifikuotojos vaidmenį, todėl ji jokiomis aplinkybėmis negali atlikti avarijų tyrimų, nes ji negali būti ir teisėja, ir dalyvė. Tačiau jai turi būti suteikta galimybė pasinaudoti informacija, reikalinga sertifikavimo funkcijoms atlikti, ir prisidėti prie tyrimo savo ekspertų žiniomis.

Pone M. Adroveri, atsiprašau, jei aš teisingai supratau, jūsų delegacija susilaikys balsuodama dėl šio dokumento, nes juo labai pagerinama padėtis, kurią jūs pagrįstai kritikuojate, – informacijos trukumą ir šeimų patiriamą nežinomybę. Dėl nuolaidų, kurias padarėme per pirmąjį svarstymą, šešėliniai pranešėjai jums galės pasakyti tą patį, ką ir aš: norėčiau jums pasakyti, kad Parlamentas absoliučiai dėl nieko nenusileido; Parlamento požiūris buvo priimtas visais dokumente nagrinėjamais klausimais.

Labai džiaugiuosi, kad buvo pasiektas bendras frakcijų sutarimas dėl šio dokumento, kuris, kaip pažymėjo W. Kühn, susijęs su žmonių gyvybėmis. Be to, tikiuosi, kad rytoj gausiai balsuosime už šį pranešimą. Tuo patvirtinsime Parlamento lyderystę sprendžiant klausimus, susijusius su piliečių gynimu, tokiu būdu kurdami ES, kuri suteikia apsaugą.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rugsėjo 21 d., pirmadienį, 12.00 val.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D) , raštu. (IT) Deja, dėl nuolat didėjančių oro transporto srautų civilinės aviacijos avarijų aukų skaičius labai išaugo. Pakanka pasakyti, kad 2005 m. buvo 1 454 aukos, t. y. maždaug 90 proc. daugiau nei 2004 m.

Todėl būtinas naujas teisės aktas, kuris leistų sumažinti valstybių narių tyrimo gebėjimų trūkumus ir kuriuo būtų įsteigtas įvairių nacionalinių tyrimų institucijų tinklas, siekiant geriau panaudoti įgūdžius, personalą ir išteklius. Todėl pritariu šiam pasiūlymui priimti reglamentą, kuris užtikrins visišką avarijų tyrimų nepriklausomumą ir įpareigos oro transporto bendroves užtikrinti aukų ir jų artimųjų teises avarijos atveju

 
Teisinė informacija - Privatumo politika