Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0036(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0231/2010

Debates :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Balsojumi :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0323

Debates
Pirmdiena, 2010. gada 20. septembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

17.  Negadījumu un incidentu izmeklēšana un novēršana civilajā aviācijā (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības punkts ir De Veyrac kundzes ziņojums Transporta un tūrisma komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)) (A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, referente.(FR) Priekšsēdētāja kungs! ES transporta politika nav tikai ekonomisku mērķu kopums, tā galvenokārt atspoguļo arī mūsu gribu garantēt pēc iespējas augstākus pasažieru drošības standartus.

Tas ir mērķis, kuram mēs dažos pēdējos gados esam stipri tuvojušies, un tāpēc mums ir jāturpina censties nodrošināt lidojumu drošības optimālu līmeni. Tādi ir apstākļi, kuros mēs šodien apspriežam priekšlikumu regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā.

Pēc grūtām sarunām, kas ilga vairākas nedēļas, mums izdevās līdz vasarai panākt pirmajā lasījumā vienošanos ar Padomi, kas garantē reālu progresu negadījumu izmeklēšanā un novēršanā, kā arī atbalsta sniegšanā negadījumā cietušo personu ģimenēm. Ja tekstu rīt pieņems, tas nozīmēs, ka pasākumi, kas izklāstīti tekstā, varēs stāties spēkā 2010. gada beigās.

(Dzirdams troksnis sēžu zālē — priekšsēdētājs aicina deputātus ievērot klusumu)

Kādi ir pasākumi, kas izklāstīti šajā ziņojumā? Pirmkārt, šī regula stiprina drošības izmeklēšanas un izmeklētāju neatkarību. Izmeklētājiem būs garantēta piekļuve pierādījumiem un nodrošināti vajadzīgie resursi, lai noteiktu negadījumu cēloņus.

Otrs svarīgais punkts ir tas, ka šis teksts paskaidro arī Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) uzdevumus, ja notiek negadījums. Tekstā ir skaidri norādīts, ka aģentūra kā iestāde, kas ir atbildīga par sertifikāciju…

(Sēžu zālē dzirdams vēl lielāks troksnis)

Šķiet, ka nevienu tas neinteresē. Es varu beigt, ja jūs to vēlaties. Es pat nedzirdu, ko pati saku.

(Priekšsēdētājs aicināja runātāju turpināt uzstāšanos)

Ir skaidri teikts, ka aģentūra kā iestāde, kas ir atbildīga par sertifikāciju, nedrīkst nekādos apstākļos izmeklēt negadījumus, jo tā nevar vienlaikus būt tiesātāja un iesaistītā puse. Taču tai ir jādod iespēja piekļūt informācijai, kas tai nepieciešama sertifikācijas pienākumu izpildei, kā arī piedāvāt drošības izmeklēšanai savas īpašās zināšanas. Tāpēc regula paredz, ka saskaņā ar Čikāgas Konvencijas 13. pielikumu EASA piedalīsies izmeklēšanā kā padomdevēja.

Trešais pozitīvais jaunievedums regulā ir drošības izmeklēšanas iestāžu tīkls, kas stiprina sadarbību, kura jau tagad pastāv starp dalībvalstīm, un piešķir tai oficiālu statusu. Šis tīkls, kam būs elastīga struktūra bez neatkarīga juridiska statusa, jo īpaši pateicoties lielākai sadarbībai starp dalībvalstīm, labas prakses apmaiņai un uzlabotai izmeklētāju apmācībai, uzlabos drošības izmeklēšanas kvalitāti.

Turklāt šajā regulā ir aplūkotas arī attiecības starp tiesu izmeklēšanu un tehniskās drošības izmeklēšanu, un, lai gan dalībvalstu tiesu sistēmas ir ļoti atšķirīgas, arī šajā jautājumā ir redzams liels progress, jo drošības izmeklētājiem tiek nodrošināta tūlītēja neierobežota piekļuve pierādījumiem, kā arī tiek ieviesta iepriekšēja vienošanās starp tiesu iestādēm un izmeklēšanas birojiem.

Visbeidzot, — un es to uzskatu par vissvarīgāko aspektu — runa ir par cietušo personu un viņu ģimeņu aizsardzību. Tekstā ir iekļauts noteikums, ka to personu sarakstam, kas atrodas lidmašīnā, ir jābūt pieejamam divu stundu laikā brīža, kad paziņots par lidmašīnas negadījumu, kas ģimenēm saīsinās mokošo neziņas periodu.

Turklāt šī regula ievieš veselu virkni pasākumu, kas paredzēti negadījumā cietušo ģimenēm. Tie ietver iespēju, rezervējot vietas lidmašīnā, nosaukt kontaktpersonu, kurai jāziņo par negadījumu; pienākumu ziņot ģimenēm par izmeklēšanas gaitu pirms ziņas par to tiek publiskotas; konfidencialitāti attiecībā uz to cilvēku vārdiem, kas atradās negadījumā cietušajā lidmašīnā, ja to pieprasa viņu ģimenes; kontaktpersonas iecelšanu saziņai ar cietušo ģimenēm visā izmeklēšanas laikā; dalībvalstu pienākumu izstrādāt negadījumu ārkārtas plānu; pienākumu visām Eiropā reģistrētajām aviosabiedrībām izstrādāt plānu reaģēšanai uz krīzēm, kurā, cita starpā, būtu iekļauta psiholoģiska atbalsta sniegšana ģimenēm un, visbeidzot, atgādinājums visām aviosabiedrībām, kas darbojas Eiropas Savienībā, garantēt minimālo apdrošināšanas segumu kompensācijai negadījumā cietušo ģimenēm.

Pēdējais svarīgais punkts regulā ir ziņojumi par negadījumiem, un tas ir liels solis uz priekšu negadījumu novēršanas jomā, jo tas paredz, ka EASA un dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir jānodrošina piekļuve gaisa satiksmes nelaimes gadījumu centrālajam repozitorijam. Šo repozitoriju paredzēts analizēt, lai varētu veikt preventīvus pasākumus un tādējādi novērst negadījumus.

Šie ir kompromisa galvenie virzieni. Es vēlos sirsnīgi pateikties ēnu referentiem, ar kuriem mums bija lieliskas darba attiecības un kuri mums palīdzēja sasniegt šos rezultātus.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Es negribēju pieteikties runāt agrāk, lai vēlreiz nepārtrauktu referenti. Es pilnīgi piekrītu jums, ka tas, kas notika šo debašu sākumā, ir kaut kas nedzirdēts. Šīs debates ir par gaisa satiksmes negadījumiem, par cilvēku dzīvībām un par to, kā mēs varam aizsargāt cilvēkus un novērst šādu negadījumu iespējamību. Es uzskatu, ka šīs debates ir tikpat svarīgas kā debates par Reglamentu. Mums ir jāapsver, kā turpmāk novērst šādu haosu, debatējot par svarīgiem jautājumiem.

(Aplausi)

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – To es arī gribu lūgt visiem deputātiem. Ja viņi vēlas par to debatēt, viņiem pēc iespējas ātrāk jāpamet sēžu zāle. Viņi var sākt debates ārpus sēžu zāles, ja atrodas kāds, kas vēlas klausīties. Leichtfried kungs, es jums pilnīgi piekrītu.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti! Es vēlos pateikties referentei De Veyrac kundzei un ēnu referentiem par paveikto darbu un nemitīgo pašaizliedzību, atbalstot Komisijas tiesību akta priekšlikumu un palīdzot izstrādāt šo jauno un ļoti svarīgo regulu par gaisa satiksmes drošību Eiropā.

Kā referente teica, šā dokumenta izstrāde nav bijusi viegla. Gluži otrādi, šis dokuments satur jautājumus, kas ir prasījuši ļoti delikātas un taktiskas sarunas, lai panāktu līdzsvaru starp neatkarīgas drošības izmeklēšanas un tiesu iestāžu tiesībām — starp vajadzību, no vienas puses, veikt izmeklēšanas darbu un, no otras puses, aizsargāt to personu anonimitāti, kuras skar izmeklēšana.

Mēs esam šo darbu veikuši, jo gribam no tā izdarīt secinājumus un galu galā ieviest labus un mūsdienīgus noteikumus, kas palīdzēs mums veikt izmeklēšanu profesionālā līmenī un novērst turpmākos negadījumus un incidentus un kas Eiropas pilsoņiem garantēs augsta līmeņa aizsardzību. Tāpēc bija tik svarīgi, lai Padome un Parlaments būtu gatavi vajadzīgajiem kompromisiem. Es vēlos pateikties jums visiem par to.

Es vēlos arī uzsvērt, ka Komisija piekrīt referentes vērtējumam. Saskaņotajā tekstā dažādu iesaistīto pušu intereses ir labi un taisnīgi līdzsvarotas. Protams, galu galā visvairāk no tā šodien iegūst Eiropas pasažieri. Lidojumu drošība un pasažieru aizsardzība ir Komisijas prioritāte, un mēs visi šeit pie sarunu galda esam par to norūpējušies. Tāpēc mēs šodien varam būt lepni.

Es aicinu visus Eiropas Parlamenta deputātus atbalstīt kompromisa tekstu, ko mūs mudina darīt arī referente.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, PPE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, Malmström kundze, dāmas un kungi! Pēc ilgām sarunām De Veyrac kundze ir sniegusi mums lielisku ziņojumu. Tomēr pirms brīža ievadrunā bija pamatoti norādīts, ka šis jautājums skar cilvēku dzīvības un ka mums jāpievērš uzmanība tam, ka izmeklēšana un negadījumu novēršana civilajā aviācijā pašlaik pamatojas uz 1994. gada direktīvu. Kopš tā laika mēs esam izveidojuši kopējo aviācijas tirgu un Eiropas vienotā atvērtā gaisa telpa ir kļuvusi par realitāti. Pēdējos 15 gados gaisa satiksmes intensitāte Eiropā ir vairāk kā dubultojusies, un ir pats par sevi saprotams, ka mēs kopīgi cenšamies nepārtraukti uzlabot lidojumu drošību. Ir svarīgi ļoti rūpīgi izmeklēt un pārbaudīt ikvienu incidentu un ikvienu gaisa satiksmes negadījumu, un to šeit mums atgādināja De Veyrac kundze, uzsverot, ka jāpanāk līdzsvars starp tiesu iestādēm un neatkarīgajām izmeklēšanas aģentūrām. Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai šajā ziņā būs izšķiroša nozīme, un mums ir arī jāstiprina šī aģentūra.

Taču mums ir jāizmanto arī dalībvalstu pieredze šajā jomā, kā, piemēram, Vācijas Federālā civilās aviācijas biroja un citu valstu iestāžu pieredze, lai spētu sniegt pareizus un precīzus izmeklēšanas rezultātus, no kuriem mēs varētu mācīties, bet kurus mēs varētu izmantot arī, lai ietaupītu naudu — jo mums pārmet naudas izšķiešanu, dibinot jaunas aģentūras —, kā arī lai uzlabotu mūsu sadarbību.

(Priekšsēdētājs pārtrauca runātāju)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, S&D grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikties referentei par lielo darbu, kas ir ieguldīts šajā svarīgajā dokumentu kopumā. Es vēlos pievērsties diviem jautājumiem, kas minēti ziņojumā, — pirmkārt, kā uzlabot gaisa satiksmes negadījumu izmeklēšanu, un, otrkārt, jautājumam par negadījumā cietušo un viņu tuvinieku tiesībām.

Transporta komiteja, manuprāt, ir uzlabojusi vairākus noteikumus, kurus sākotnēji ierosināja Komisija. Mēs esam, kā mūsu referente teica, jo īpaši noskaidrojuši EASA funkcijas gaisa satiksmes negadījumu izmeklēšanā, garantējot negadījumu izmeklēšanas neatkarību un nodrošinot to pret iejaukšanos. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka regulētājs ir vienlaikus izmeklētājs. Tāpēc ir sniegta skaidra definīcija, nosakot, ka atbilstīgi Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 13. pielikumā teiktajam EASA tiek piešķirtas padomdevējas funkcijas.

Mēs arī esam atbalstījuši Eiropas civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīkla izveidi un vajadzību pēc Eiropas mēroga datu analīzes, lai uzlabotu negadījumu izmeklēšanas kvalitāti visā Eiropā.

Ir būtiski arī norādīt uz vajadzību pēc efektīvas negadījumu ziņošanas sistēmas un ar negadījumiem saistītās informācijas apmaiņas, kā arī uz pienākumu veikt pienācīgas kompensācijas izmaksas.

Parlaments šajā pārskatā ir izmantojis arī izdevību atgriezties pie jautājuma par negadījumā cietušo un viņu tuvinieku tiesību aizsardzību, paredzot, ka palīdzība un informācija jāsniedz divu stundu laikā pēc paziņojuma par negadījumu.

Visbeidzot, es vēlos norādīt Komisijai, ka jāpārskata direktīva par ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā, lai abas direktīvas varētu papildināt viena otru.

Es uzskatu, ka šis būs lielisks dokuments, un es apsveicu mūsu referentus un ēnu referentus par viņu pūlēm.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, ALDE grupas vārdā.(SL) Es lepojos ar šo dokumentu, ko sagatavoja pēc sekmīgām trīspusējām sarunām ar Padomi un Komisiju, un Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupas vārdā es vēlos apsveikt komisāri par viņas sasniegumu, neatlaidību un politisko drosmi.

Mēs esam izveidojuši sistēmu, kas sniegs daudz ieguvumu pasažieriem, aviācijas rūpniecības darbiniekiem un visai sabiedrībai, sistēmu, kas rāda starptautisku piemēru. Šā gada pavasarī pēc konstruktīvām debatēm Transporta un tūrisma komiteja izstrādāja dokumenta projektu, kas bija pamatā sekmīgām trīspusējām sarunām ar Padomi un Komisiju. Es vēlos pateikties arī Pilotu un gaisa satiksmes vadības dispečeru asociācijai par palīdzību un sadarbību.

Nobeiguma posmā Parlamentam bija izšķiroša nozīme, pieņemot tiesiskā regulējuma grozījumus, jo mēs bijām novērsuši iespēju izdarīt grozījumus ar tā saukto deleģēto aktu palīdzību.

Ja mēs vēlamies novērst negadījumus, mums ir jāizmeklē to cēloņi. Lai šāda izmeklēšana būtu rūpīga un pārredzama, mums ir jāpasargā galvenās negadījumā iesaistītās puses no pārsteidzīgiem spriedumiem. Precīzai tiesu izmeklēšanas funkciju noteikšanai ir galvenā nozīme negadījumu izmeklēšanā. Parlaments ir pastāvējis uz to, ka aviācijas negadījumu cēloņu izmeklēšanas neatkarības nodrošināšanai ir jāaizsargā tehniskā izmeklēšana no tiesu izmeklēšanas iejaukšanās. Mums ir arī jāziņo un jāizmeklē arī visi incidenti — un ar to es domāju visus incidentus, ne tikai tos, kam ir traģiskas sekas. Taču izmeklēšana ir iespējama tikai tad, kad mēs atklājam, ka incidents ir noticis.

Vēl viens pozitīvs šīs regulas projekta izstrādes iznākums ir Komisijas apliecinājums, ka tā drīz pārstrādās direktīvu par incidentu ziņošanu. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir jāiesaista izmeklēšanā, un mēs esam definējuši tās funkcijas. Regulētājs nav izmeklētājs, bet tam ir jānodrošina piekļuve konkrētai informācijai un jādod iespēja pildīt padomdevēja funkcijas.

Sarunu laikā Komisija veltīja īpašu uzmanību negadījumā cietušo personu tiesībām, un tai izdevās saglabāt visus būtiskos aspektus.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE grupas vārdā. (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Šā ziņojuma nozīmi nav iespējams novērtēt par augstu, jo tas palīdzēs apkopot Eiropas mērogā visu informāciju, kas iepriekš atsevišķās vietās bija pieejama, bet neļāva iegūt kopainu, jo mums nebija pietiekami labu līdzekļu, kas ļautu savstarpēji saistīt atsevišķus datus.

Laikā, kad aviācijā ir ārkārtīgi liela konkurence, ir svarīgi, lai cilvēki, kas nodod informāciju — jo īpaši par kļūmju tehniskajiem cēloņiem — tiktu aizsargāti pret spiedienu no konkurējošām aviosabiedrībām, kā arī pret viņu pašu aviosabiedrību spiedienu. Šajā ziņā mums patiešām ir jānodrošina, lai informācija, kas mums neatliekami vajadzīga, lai novērstu negadījumus, arī tiktu aizsargāta un lai tiktu nodrošināts skaidri definēts process pareizā līdzsvara rašanai starp šajos gadījumos nepieciešamo tiesu izmeklēšanu un tehnisku izmeklēšanu, kas tiek veikta negadījumu novēršanas nolūkā, lai to funkcijas daļēji nesakristu.

Es vēlos sirsnīgi pateikties referentei. Mūsu sadarbība bija ļoti laba, un mēs šajā jautājumā esam spēruši lielu soli uz priekšu.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, ECR grupas vārdā.(NL) Es vēlos sākt savu runu ar komentāru par darba kārtību. Mūsu ēnu referente Foster kundze tikko mani informēja, ka viņa nevarēs piedalīties sēdē. Viņa šovakar ieradīsies vēlāk, un es tāpēc vēlos izmantot viņai atvēlēto laiku.

Pirmkārt, es vēlos sirsnīgi pateikties referentei par lielisko darbu, ko viņa paveikusi. Šī regula un tās kvalitāte dos labumu gan Eiropas gaisa satiksmei, gan gaisa satiksmes drošībai.

Taču, ja mēs patiešām vēlamies gūt mācību no šiem negadījumiem, izmeklēšanai jābūt pilnīgi brīvai no iejaukšanās — no patērētāju organizāciju iejaukšanās aviosabiedrību darbā, bet vēl jo vairāk no tiesu iestāžu iejaukšanās. Ja valsts pārvaldes iestādes var iejaukties neatkarīgā izmeklēšanā, tad šīs izmeklēšanas neatkarība ir pakļauta riskam. To var salīdzināt ar iespēju, ka miesnieks varētu ietekmēt savas pārdošanai izliktās gaļas pārbaudi, bet tas taču nevar būt mūsu nolūks.

Tāpēc labākais, ko mēs varam darīt, ir Kanādas modeļa ieviešana. Tas ietver pilnīgi neatkarīgu izmeklēšanas iestādi, kas, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, aicina tiesu iestādes piedalīties izmeklēšanā tajā vietā, kurā noziegums noticis. Šādu sistēmu izmantojam arī mēs Nīderlandē, kur mums ir neatkarīga izmeklēšanas komisija, kas darbojas lieliski. Šī izmeklēšanas komisija regulāri izsaka stingrus aizrādījumus pat valsts pārvaldes iestādēm. Tā ir vislabākā sistēma, un tagad teksts, ko esam saskaņojuši ar Padomi, piedāvā iespēju ieviest šāda veida neatkarīgu izmeklēšanu.

Tomēr viss dokumentu kopums nozīmē lielu soli uz priekšu. Jo īpaši liels uzlabojums ir informācijas sniegšana par pasažieriem, kas iekļuvuši negadījumā, un šā iemesla dēļ mēs rīt neatturēsimies no balsošanas, bet atbalstīsim referenti, balsojot „par” šo regulu.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, GUE/NGL grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Gaisa transports ir pats drošākais transporta veids, kā arī joma, kas sasniegusi iespaidīgus rezultātus CO2 emisiju samazināšanā. Mums ir jāpieliek visas pūles, lai nodrošinātu, ka tā arī turpmāk attīstās tādā pašā garā.

Drošības izmeklēšanas iestāžu tīkla izveide dalībvalstīs ir laba ideja, ja vien šīs iestādes turpinās būt publiski atbildīgas un nekritīs par upuri kaitīgajai tieksmei gūt tūlītēju maksimālu peļņu. Lielus draudus drošībai rada lidmašīnu uzturēšanas un tehniskās apkopes darbu pārvietošana uz valstīm ārpus ES, rezerves daļu viltojumi, slikti apmaksātu ekipāžu nodarbināšana un gaisa satiksmes vadības privatizācija, kas nereti sastopama.

ES ir jāiejaucas un jāuzņemas atbildība šajā jomā. Tā nedrīkst aprobežoties ar melno sarakstu publiskošanu un avāriju izmeklēšanu. Tai ir jāvēršas pret aviosabiedrību akcionāriem, kas nenodrošina optimālu drošību, kur tās trūkst. Daži negadījumi, protams, notiek cilvēku kļūdu dēļ, bet šīs kļūdas vēlreiz atklāj dažu aviosabiedrību darba organizācijas, darba apstākļu, ergonomikas, apmācības un kvalifikācijas nepilnības.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Es vēlos apsveikt De Veyrac kundzi par viņas ziņojumu, kas ir devis iespēju panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Man tomēr ir jāizsaka trīs kritiskas piezīmes, norādot uz pieļāvības vajadzību šāda veida sarunās.

Pirmkārt, negadījumā cietušo individuālu identifikāciju vairs neveic, ja ir iespēja konstatēt to identitāti ar DNS analīzes palīdzību, jo ir pats par sevi saprotams, ka ģimenes pieprasa, lai tiem izdod ne kuru katru līķi, bet viņu tuvinieku līķi.

Otrkārt, termins „cēloņi” nav aizstāts ar terminu „konkurējoši faktori”. Tas noteikti kļūs par tiesvedību cēloni, un es uzskatu, ka tā ir nopietna kļūda — ja tā nav kļūda, laiks rādīs —, jo tehniskā izmeklēšana jānošķir no tiesu izmeklēšanas.

Visbeidzot, man ir ļoti žēl, ka Spānijas delegācijai galu galā, iespējams, būs jāatturas, lai gan tās attieksme pret šo jautājumu ir pozitīva. Tas būs tāpēc, ka attiecības ar Gibraltāra lidostu, kuru tagad pārvalda ministru deklarācija, par ko vienošanos tika panākta Kordovā 2006. gadā, tiek nemitīgi apspriestas kopš 1987. gada. Iepriekš tiesību aktu piemērošanu atlika un atsaucās uz domstarpībām starp Apvienoto Karalisti un Spāniju, un tagad ir jau trīs atsauces uz šīm juridiskajām nesaskaņām un nekā vairāk.

Tas, protams, nozīmē, ka mums būs jāatturas, lai gan — es atkārtoju — mums ir pozitīvs atzinums par ziņojumu un darbu, ko veikusi De Veyrac kundze. Es vēlreiz vēlos uzslavēt viņu par labo ziņojumu, kam būs galvenokārt pozitīva nozīme.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Es uzskatu, ka mums jau pašā sākumā skaidri jāpaziņo, ka aviācijas drošības standarti Eiropā, par laimi, nemitīgi uzlabojas. Lai gan aviokatastrofas un incidenti patiešām notiek, tomēr kopumā mums ir diezgan augsts drošības līmenis. Diemžēl drošība aviācijā nav kaut kas tāds, kas, reiz sasniegts, pastāv mūžīgi. Dažkārt incidenti un negadījumi patiešām notiek. Tie ir ļoti rūpīgi, pilnīgi neatkarīgi un profesionāli jāizmeklē. Šādi soļi ir vajadzīgi, lai, pamatojoties uz minēto izmeklēšanu, izstrādātu iespējami viskompetentākos ieteikumus, kas palīdzēs turpmāk novērst negadījumus un incidentus.

Pašlaik gaisa satiksmes negadījumu izmeklēšanas sistēma civilās aviācijas nozarē Eiropas Savienībā nedarbojas optimāli. Tāpēc es uzskatu, ka šī regula, kas ir radusies Parlamenta darba rezultātā, dod iespēju uzlabot situāciju. Šķiet, ka De Veyrac kundzes komanda ir sagatavojusi ļoti kompetentu regulas projektu. Taču es vēlos vērst jūsu uzmanību uz kādu svarīgu faktoru. Projektam ir pievienoti vairāki duči komentāru un grozījumu. Ņemot to vērā, var teikt, ka tas ir kompromisa variants, un man šķiet, ka mums ir jābalso „par” šo dokumentu, kuru kopējās sarunās izstrādāja Parlaments, Komisija un Padome. Es uzskatu, ka citi priekšlikumi, kas varētu būt pamatoti no kāda īpaša skatu punkta, ir jānoraida.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāre! Es vēlos sākt savu runu ar jautājumu, kuru mūsu ēnu referents Kacin kungs nepaspēja aplūkot laika trūkuma dēļ, bet kurš tomēr šķiet ļoti svarīgs. Šajā sakarībā ir obligāti ne tikai izmeklēt negadījumu cēloņus, bet arī aizsargāt negadījumā cietušos un to ģimenes. Mana grupa ir nepārprotami iestājusies par to, ka informācija par negadījuma apstākļiem ir jāsniedz nekavējoties, vismaz tuviniekiem, kā arī par to, ka šāda informācija jāsniedz arī par viena dzimuma partneriem.

Kopumā mēs jau esam minējuši, ka ziņojums, ko izstrādājusi referente, ir patiešām novatorisks. Tas ir uzslavas vērts. Lietas būtība ir tāda, ka iepriekšējo direktīvu pieņēma pirms 16 gadiem. Pa to laiku ir radies daudz tehnoloģisku uzlabojumu, un mums ir vajadzīga lielāka gaisa satiksmes drošība. Lai mēs spētu izmeklēt negadījumus, mums ir vajadzīga informācija, kuru var novērtēt neatkarīga iestāde. Amerikas Savienotajām Valstīm jau ilgu laiku ir šāda neatkarīga izmeklēšanas aģentūra, kā arī aizsardzības garantijas, ja kāds sniedz liecību, kuru vēlāk var vērst pret viņu pašu kā iesaistītu personu. Tagad arī mums tāda būs. Es vēlos sirsnīgi pateikties De Veyrac kundzei par lielisko darbu.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Pastāvīgais gaisa satiksmes intensitātes pieaugums prasa, lai mēs izstrādājam gaisa satiksmes negadījumu izmeklēšanas tiesisko pamatu.

De Veyrac kundze ir panākusi lielisku galīgo kompromisu. Dalībvalstu izmeklēšanas iestāžu tīkla izveide veicinās informācijas apmaiņu, izmeklētāju apmācību un labas prakses reģistra ieviešanu, kā arī palīdzēs izstrādāt Eiropas negadījumu izmeklēšanas metodoloģiju. Tā arī samazinās atšķirības starp dalībvalstīm, uzlabos izmeklēšanas sistēmas šajās valstīs un paaugstinās drošības līmeni.

Ir izstrādāts vajadzīgais tiesiskais regulējums, lai EASA varētu piedalīties drošības izmeklēšanā. Jaunais tiesiskais pamats paredz vajadzīgo līdzsvaru starp izmeklētāju un tiesu iestāžu neatkarību attiecībā uz piekļuvi konfidenciālai informācijai un izmeklēšanas koordinācijas veidu.

Negadījumā cietušo un viņu ģimeņu tiesības, kā arī palīdzība viņiem ir garantēta. Dalībvalstīm ir uzlikts pienākums izstrādāt valsts līmeņa plānu palīdzības sniegšanai negadījumos cietušajiem.

Dalībvalstīm ir jāizmanto tīkls informācijas sniegšanai par civilās aviācijas negadījumiem, lai EASA šo informāciju varētu analizēt un noskaidrot nolūkā palielināt gaisa satiksmes drošību mūsu pilsoņiem.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Ir skaidrs, ka 1994. gada direktīva labi kalpoja paredzētajam mērķim, bet tagad tā ir pilnīgi novecojusi. Kā jau vairākkārt teikts, gaisa satiksmes straujā attīstība prasa uzlabot drošības pasākumus — mums ir vajadzīga labāka koordinācija, mums ir vajadzīgs vairāk pārbaužu, un mums ir vajadzīga ciešāka sadarbība. Šajā ziņojumā atzinīgi vērtējamas ir skaidri definētās kompetento iestāžu funkcijas.

Es atbalstu priekšlikumu, ko jau minēja Brian Simpson un referente, par to, ka Eiropas Aviācijas drošības iestāde nekādā ziņā nedrīkst piedalīties drošības izmeklēšanā. Tās uzdevums — ko tā lieliski veic — ir lidaparātu sertifikācija, bet nevis negadījuma apstākļu izmeklēšana.

Es atzinīgi vērtēju drošības iestāžu darbinieku tīkla izveidi. Mācību kursi ir būtiski svarīgi, jo mums ir jāsamazina atšķirības starp dažādiem standartiem, kurus piemēro dalībvalstis.

Vienu no lielākajām psiholoģiskajām traumām pēc negadījumiem rada kavēšanās pasažieru saraksta publiskošanā. Tas, ka tagad tas būs jāpublisko stundas laikā pēc negadījuma, ir vērtējams ļoti atzinīgi. Vajadzība minēt kontaktpersonas vārdu, kad jūs pasūtāt lidojuma biļetes, ir diezgan biedējoša, bet pati iespēja sniegt konkrētas personas vārdu, ar kuru jāsazinās, ir ļoti svarīga, ja notiek aviokatastrofa un kāds iet bojā, jo trauma, ko rada neziņa, ir gandrīz nepanesama.

Es šo jautājumu skatu saistībā ar DNS analīzi — ja mums ir negadījumā cietušā cilvēka kontaktpersonas vārds, tad DNS analīzi var izdarīt vēlāk. Ir iesniegts daudz prātīgu priekšlikumu. Es vēlos uzslavēt referenti un ēnu referentus. Viņi ir paveikuši lielisku darbu.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Šodien mēs apspriežam dokumentu, kam būs reāla ietekme uz 800 miljoniem pasažieru, kuri katru gadu izmanto gaisa satiksmi Eiropas Savienības teritorijā. Tas ir svarīgs teksts tāpēc, ka būtiski gaisa satiksmes noteikumi nav mainīti 16 gadus, un tie tika izdoti laikā, kad gaisa satiksmes intensitāte bija daudz zemāka. Šo 800 miljonu pasažieru drošība ir likta uz spēles, un to nav iespējams garantēt bez pilotu un ekipāžu brīvprātīgas ziņošanas sistēmas. Tikai tad, kad ekipāžu locekļi un piloti jutīsies droši, rakstot vai ziņojot par negadījumiem vai notikumiem lidmašīnā, būs iespējams garantēt pasažieru drošību. Mēs šo mērķi nesasniegsim, ja pret iestādēm, kas izmeklē aviācijas incidentus un negadījumus, prokuratūra, tieslietu sistēma un plašsaziņas līdzekli izdarīs spiedienu, pieprasot, lai tās nekavējoties sniedz ziņojumus. Mums ir jāgarantē ES pilsoņu drošība, jo īpaši tāpēc, ka gaisa satiksmes drošības hronika ir rakstīta ar aviokatastrofās cietušo asinīm. Tāpēc es jūtu vēl jo lielāku atbildību par šīs nedēļas balsojumu.

 
  
  

SĒDI VADA: S. KOCH-MEHRIN
Priekšsēdētāja vietniece

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Priekšsēdētājas kundze! Ir pagājuši divi gadi un viens mēnesis kopš aviokatastrofas, kas prasīja 154 cilvēku dzīvības Barahas lidostā Madridē un nesa postu daudzām ģimenēm, no kurām vairākums bija no Kanāriju salām. Visi deputāti jūt tām līdzi.

Diemžēl šodien, kad ir pagājuši divi gadi, tehniskā izmeklēšana vēl nav pabeigta. Cietušo ģimenes vēl arvien nevar saprast, kas toreiz notika, un tām nav nekādu atbilžu.

Es uzskatu, ka šī situācija ir nožēlojama divu svarīgu iemeslu dēļ — pirmkārt, tāpēc, ka cietušo ģimenes to nav pelnījušas, un, otrkārt, tāpēc, ka netiek atklāta svarīga informācija, kas ir vajadzīga gaisa satiksmes drošībai un varētu novērst turpmākos incidentus.

Es ceru, ka šī regula, kuru mēs pieņemsim rīt, cita starpā palīdzēs paātrināt tehniskās izmeklēšanas procesus un nodrošinās to, ka šādas situācijas neatkārtojas.

Man ir tādas pašas bažas kā manam kolēģim de Grandes kungam, un es apsveicu referenti par vienošanās panākšanu pirmajā lasījumā, bet es ceru, ka mēs neesam piekāpušies pārāk daudzos jautājumos, lai apmierinātu konkrētas intereses, jo svarīgi ir negadījumos cietušie, un viņi ir liekami pirmajā vietā.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Priekšsēdētājas kundze! Man šķiet, ka visļaunākais, kas var notikt, ir būt kāda pasažiera tuviniekam, kad lidmašīna jau pacēlusies un jūs dzirdat, ka ir noticis negadījums, ka lidmašīna ir cietusi avārijā, un jūs nezināt, kas notiek. Es uzskatu, ka šis ziņojums — un es vēlos sirsnīgi apsveikt referenti De Veyrac kundzi par to — zināmā mērā uzlabo situāciju. Iespēja minēt kādas personas vārdu, ar kuru sazināties, un aviosabiedrības pienākums divu stundu laikā publiskot pasažieru sarakstu ir ārkārtīgi svarīgi, lai kliedētu neziņu un palīdzētu tiem, kuri nezina, kas noticis.

Otrkārt, ir atrasts labs risinājums attiecībā uz līdzsvaru starp iekšējās un ārējās izmeklēšanas sistēmām, ko parasti ir grūti atrast, lai, no vienas puses, aizsargātu tos, kas vēlas sniegt liecības, un, no otras puses, atbalstītu sabiedrības intereses, kura vēlas uzzināt, kas noticis. Tāpēc šis ir ļoti labs ziņojums, un es vēlos vēlreiz apsveikt referenti. Viņa ir panākusi lielisku rezultātu.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Priekšsēdētājas kundze! Es pievienojos tiem, kas uzskata, ka šīs regulas vienīgais mērķis ir novērst turpmākos negadījumus, pāragri neuzveļot nevienam vainu vai atbildību. Es priecājos, ka tā garantē izmeklēšanas neatkarību un ar izveidotā tīkla palīdzību uzlabo koordināciju Ar dažādu pasākumu palīdzību tā aizsargā negadījumā cietušos un viņu ģimenes locekļus, kā arī ne visiem atklājamu informāciju, kas prasa pilnīgu konfidencialitāti un ko nedrīkst izmantot citiem nolūkiem kā tikai izmeklēšanai. Tas attiecas uz balss ierakstiem un attēliem. Es tomēr uzskatu, ka regulā bija jāietver arī „taisnīguma kultūra”. Uz to cer arī lidotāju profesijas pārstāvji, jo viņus dažreiz tiesā plašsaziņas līdzekļi, pat pirms notikusi izmeklēšana.

Visbeidzot, es gribu teikt, ka atzinīgi vērtēju to, ka aviosabiedrībām pieprasa nodrošināt minimālo apdrošināšanas segumu kompensācijai negadījumā cietušo ģimenēm, jo pašlaik tā netiek nodrošināta.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Priekšsēdētājas kundze! Gaisa satiksmes intensitāte pieaug ar katru dienu. Es uzskatu, ka drošība ir prioritāte attiecībā pret visiem citiem apsvērumiem. Tāpēc mums ir vajadzīga neatkarīga iestāde, kas varētu izmeklēt visas nepilnības un nodrošināt koriģējošus pasākumus, kuri spētu optimāli uzlabot lidojumu drošību.

Arī es vēlos apsveikt referenti par šo ziņojumu.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Priekšsēdētājas kundze! Gaisa satiksme kļūst neaizstājama cilvēku mobilitātes dēļ un arvien vairāk globalizētas pasaules ekonomikas dēļ.

Pašreizējie tiesību akti, kas piemērojami aviokatastrofu izmeklēšanā, neatbilst pārmaiņām šajā jomā, nedz arī tādu jaunu dalībnieku iesaistīšanai kā Eiropas Aviācijas drošības aģentūra.

Dalībvalstu iespējas veikt civilās aviācijas negadījumu izmeklēšanu tāpēc ir jāsaskaņo. Tomēr prioritāte ir jāpiešķir negadījumu novēršanai, un izmeklēšanai jābūt tikai novēršanas palīglīdzeklim.

It jāpiebilst, ka stingrais spiediens samazināt cenas rada lielāku risku drošībai. Tomēr finansiāli ietaupījumi nedrīkst aizēnot cilvēku vajadzības, un mēs nevaram atbalstīt tādus priekšlikumus kā atteikšanos no otrā pilota un iespēju ieviest stāvvietas.

Izmeklēšana ir svarīga, bet negadījumu novēršanai un pakalpojumu kvalitātei ir jābūt pirmajā vietā.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Es apsveicu referenti par panākto vienošanos pirmajā lasījumā attiecībā uz regulu par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā.

Dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, lai visām to teritorijā reģistrētajām aviosabiedrībām būtu plāns palīdzības sniegšanai negadījumos cietušajām personām un to ģimenēm. Es tomēr uzskatu, ka divu stundu periods, kura laikā aviosabiedrībām ir jāiegūst pasažieru saraksts, ir pārāk ilgs. Es vēlos minēt arī to, ka mēs atzinīgi vērtējam priekšlikumu likt aviosabiedrībām, kas sniedz pakalpojumus Eiropas Savienībā, piemērot Monreālas Konvencijas nosacījumus par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, pat tajos gadījumos, ja valstis, kurās aviosabiedrības reģistrētas, nav ratificējušas šo konvenciju.

Es vēlos noslēgt savu runu, uzsverot, ka Eiropas Savienībai ir svarīgi parakstīt civilās aviācijas drošības nolīgumus arī ar valstīm, kas nepieder pie ES, lai novērstu incidentus un palīdzētu izmeklēt gaisa satiksmes negadījumus.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Es vēlos piebilst kaut ko par ziņošanu tuviniekiem, jo man iepriekš pietrūka tam laika.

Pret tuviniekiem jāizturas vienlīdzīgi un viņus nedrīkst diskriminēt. Definīcija tam, kas veido „ģimeni”, dažādās dalībvalstīs ir stipri atšķirīga. Parlaments vēlējās aizsargāt arī viendzimuma partnerus, jo dažās valstīs šādas attiecības atzīst, bet dažās neatzīst. Mana politiskā grupa ierosināja kompromisa risinājumu, kuru pieņēma Padome un Komisija, tāpēc tagad ir piemērojama ģimenes definīcija, kas ir spēkā negadījumā cietušās personas valstī, t.i., valstī, kuras pavalstnieks vai pavalstniece ir negadījumā cietusī persona. Tas ir liels sasniegums un labs kompromiss.

Vēl viens jautājums, ko vēlos pieminēt, ir tas, ka mēs necentāmies izdomāt jaunas iestādes, bet tā vietā paļāvāmies uz dalībvalstu izmeklēšanas iestāžu tīklu, iestāžu, kuru darbību mēs jau bijām apvienojuši.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Komisijas locekle. – Priekšsēdētājas kundze! Augstais vienprātības līmenis šajā plenārsēdē dod spēcīgu signālu gaisa satiksmes pasažieriem un viņu ģimenēm. Tas jāuzskata par pierādījumu lieliskajam referentes un ēnu referentu darbam.

Es ar nepacietību gaidu svarīgo darbu, kas mums jāveic — Eiropas Civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīkla izveidi. Tas ir svarīgs solis drošības izmeklēšanas kvalitātes uzlabošanā, tās neatkarības nostiprināšanā un izmeklēšanas metožu un apmācību augstu standartu nodrošināšanā.

Ir svarīgi, lai jaunie noteikumi atspoguļotu progresu, kas sasniegts drošības garantēšanā, izveidojot Eiropas Aviācijas drošības aģentūru, kas turpmāk savu kompetenču jomās spēs dot ieguldījumu drošības izmeklēšanā, piedaloties tajā ar savu ekspertu zināšanām un pieredzi. Es vēlos uzsvērt — kā daudzi runātāji pirms manis —, ka tā piedalīsies izmeklēšanā tikai kā tehniska padomdevēja, daloties pieredzē un iesaistoties novērtējumā. Tā neizmeklēs pašus negadījumus.

Komisija ir apņēmusies ātri pabeigt jauno noteikumu izstrādi, iekļaujot tajos priekšlikumus modernizēt aviācijas incidentu un negadījumu ziņošanas sistēmu, lai beidzot mums būtu vislabākie līdzekļi efektīvam darbam, proti, Eiropas ceļotāju dzīvību aizsardzībai.

Pateicos jums par ļoti konstruktīvām debatēm.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, referente.(FR) Priekšsēdētājas kundze! Pateicos jums par jūsu ieguldījumu teksta sagatavošanā, un, tā kā es to neizdarīju iepriekš, es vēlos pateikties arī Komisijai, kas ir daudz darījusi, lai mēs panāktu vienošanos.

Es vēlos apliecināt Zemke kungam, ka rīt mums būs tikai viens grozījums. Tas būs nepieciešams tikai tehniskas kļūdas dēļ, kura ieviesusies tāpēc, ka Padome piemirsa vienu teksta punktu. Mums bija jāatrod labākais veids, kā to labot, un tas bija pievienot grozījumu, taču grozījums būs tikai viens.

Iespējams, ka Higgins kungs nedzirdēja mani, jo sākumā bija tik liels troksnis, ka to var attaisnot, un turklāt Malmström kundze to atkārtoja — ir skaidri teikts, ka aģentūras uzdevums ir tikai sertifikācija, tā nekādā ziņā nevar veikt negadījumu izmeklēšanu, jo tā nevar vienlaikus būt tiesnese un iesaistītā puse. Taču tai jāspēj novērtēt informāciju, kas vajadzīga, lai veiktu sertifikācijas uzdevumus un piedāvātu savas speciālās zināšanas drošības izmeklēšanai.

Mato Adrover kungs! Es atvainojos — ja esmu jūs pareizi sapratusi —, jūsu delegācija atturas balsot par šo tekstu, un tas lielā mērā palīdzēs uzlabot to, ko jūs pamatoti kritizējāt, proti, informācijas trūkumu un negadījumā cietušo personu ģimeņu mokošo neziņu. Attiecībā uz mūsu piekāpšanos pirmajā lasījumā ēnu referenti varēs jums pastāstīt to pašu, ko es stāstu — Parlaments nepiekāpās nevienā jautājumā, Parlamenta viedoklis dominēja visos teksta jautājumos.

Es priecājos par to, ka ir panākta politisko grupu vienprātība par šo tekstu, kas — kā teica Kühn kungs — attiecas uz cilvēku dzīvībām. Turklāt es ceru, ka rīt šī vienprātība izpaudīsies kā pārliecinošs balsojums „par” šo ziņojumu. Mēs tad varēsim apliecināt Parlamenta vadošo lomu jautājumos, kas skar pilsoņu aizsardzību, un tādējādi nodrošināt, ka ES garantē aizsardzību.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. – Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks otrdien, 21. septembrī plkst. 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), rakstiski. (IT) Diemžēl pastāvīgi pieaugošās gaisa satiksmes intensitātes dēļ civilās aviācijas negadījumos cietušo personu skaits ir ievērojami palielinājies. Par to liecina tas, ka 2005. gadā negadījumos cieta 1454 cilvēki, un tas ir 90 % palielinājums salīdzinājumā ar 2004. gadu.

Tāpēc mums ir vajadzīgi jauni tiesību akti, lai novērstu atšķirības dalībvalstu izmeklēšanas veiktspējā un izveidotu valstu izmeklēšanas iestāžu kopīgu „tīklu”, kura mērķis būtu racionāli izmantot šo iestāžu iemaņas, personālu un resursus. Tāpēc es atbalstu šīs regulas priekšlikumu, kas, no vienas puses, nodrošinās absolūtu negadījumu izmeklēšanas neatkarību, un, no otras puses, aviokatastrofu gadījumā uzliks aviosabiedrībām pienākumu garantēt cietušo personu un viņu tuvinieku tiesības.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika