Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0036(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0231/2010

Dezbateri :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Voturi :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0323

Stenograma dezbaterilor
Luni, 20 septembrie 2010 - Strasbourg Ediţie JO

17. Investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  Președinte. – Următorul punct pe ordinea de zi îl reprezintă raportul elaborat de dna De Veyrac, în numele Comisiei pentru transport și turism, referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)) (A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, raportoare.(FR) Dle Președinte, politica UE privind transportul nu este doar un set de obiective economice; mai presus de orice, reprezintă voința de a garanta cele mai înalte standarde de siguranță pentru pasageri.

Acesta este un obiectiv de care ne-am apropiat în ultimii câțiva ani, prin urmare trebuie să ne continuăm eforturile pentru a asigura un nivel optim de siguranță aeriană. Acesta este contextul în care discutăm astăzi propunerea de regulament privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă.

După câteva săptămâni de negocieri dificile, am reușit, până la începutul verii, să ajungem, alături de Consiliu, la un acord la prima lectură, garantând un progres real în domeniul investigării și prevenirii accidentelor și în cel al ajutorării familiilor victimelor. Dacă textul este adoptat mâine, acest lucru va însemna că măsurile stabilite în acest text vor putea intra în vigoare la sfârșitul anului 2010.

(Zgomot în Cameră Președintele a solicitat să se facă liniște)

Care sunt măsurile stabilite în acest raport? În primul rând, acest regulament sporește independența investigațiilor și investigatorilor din domeniul siguranței. Aceștia din urmă vor beneficia de acces garantat la dovezi și vor primi resursele necesare pentru a determina cauzele unui accident.

Al doilea aspect important: acest text clarifică, de asemenea, rolul Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) în cazul unui accident aviatic; se spune foarte clar că Agenția, în calitate de organism responsabil cu certificarea...

(Și mai mult zgomot în Cameră)

Ei bine, se pare că nimeni nu este interesat de acest subiect. Mă pot opri din vorbit dacă doriți. Nici măcar nu mă pot auzi vorbind.

(Președintele a invitat vorbitoarea să continue)

Se spune clar că Agenția, în calitate de organism responsabil cu certificarea, nu ar trebui în niciun caz să investigheze accidente, pentru că nu poate fi în același timp judecător și parte la proces. Totuși, ea trebuie să aibă acces la informațiile de care are nevoie pentru sarcinile legate de certificare și trebuie să aducă investigațiilor din domeniul siguranței beneficiul expertizei sale. Acesta este motivul pentru care regulamentul stipulează că, în conformitate cu Anexa 13 a Convenției de la Chicago, AESA va lua parte la investigații în calitate de consilier.

Al treilea progres menționat în regulament: crearea unei rețele de autorități de investigație în domeniul siguranței, rețea care va formaliza și va consolida cooperarea care deja există între statele membre. În afară de faptul că va avea o structură flexibilă, fără personalitate juridică, această rețea va contribui la îmbunătățirea calității investigațiilor în domeniul siguranței, în special datorită unui grad crescut de cooperare între statele membre, împărtășirii de bune practici și unui nivel mai bun de pregătire a investigatorilor.

Mai mult, acest regulament se ocupă și de relațiile dintre anchetele judiciare și investigațiile tehnice privind siguranța și chiar și aici reprezintă un real progres, în ciuda diversității sistemelor juridice din statele membre, în special prin garantarea că investigatorii au acces imediat și nelimitat la dovezi, iar apoi prin stabilirea de acorduri prealabile între autoritățile judiciare și birourile de investigație.

În fine, iată aspectul pe care eu îl consider ca fiind cel mai important: protecția victimelor și a familiilor acestora. Textul stipulează ca, în caz de accident, lista cu toate persoanele aflate la bordul avionului accidentat să fie furnizată în cel mult două ore, ceea ce ar reduce perioada dureroasă de așteptare a familiilor.

Mai mult decât atât, acest regulament stabilește o serie întreagă de măsuri dedicate familiilor victimelor. Printre acestea se numără posibilitatea de a numi, atunci când se face rezervarea locurilor, o persoană de contact care să fie anunțată în caz de accident; obligația de a informa familiile cu privire la progresul înregistrat în investigație, înainte ca aceasta să fie făcută publică; confidențialitatea în ceea ce privește numele persoanelor aflate la bordul avionului, dacă familiile acestora solicită acest lucru; numirea unei persoane de contact care să comunice cu familiile victimelor pe întreaga durată a investigației; obligația statelor membre de a avea un plan de urgență în caz de accident; obligația tuturor companiilor aeriene cu sediul în Europa de a avea un plan de reacție la criză, care să includă, printre altele, asistență psihologică pentru familii; și, în fine, reamintirea obligației pe care o au toate companiile aeriene care operează în UE de a dispune de o minimă asigurare pentru a putea plăti despăgubiri familiilor victimelor.

Ultimul aspect important al acestui regulament îl reprezintă elaborarea de rapoarte privind evenimentele, acesta fiind un progres major în domeniul prevenirii accidentelor, întrucât textul stipulează că AESA și autoritățile competente din statele membre trebuie să aibă acces la baza de date centrală privind accidentele aviatice. Această bază de date va fi analizată în vederea luării de măsuri preventive, pentru a preveni astfel accidentele.

Acestea sunt principalele elemente ale compromisului. Doresc să le mulțumesc călduros raportorilor alternativi, cu care am avut o relație de colaborare excelentă și care ne-au permis să ajungem la acest rezultat.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Dle Președinte, nu am vrut să vorbesc mai devreme pentru a nu o întrerupe din nou pe raportoare. Sunt perfect de acord cu dvs.: ceea ce s-a întâmplat la începutul dezbaterii este rușinos. În această dezbatere este vorba despre accidente aeriene, despre viețile oamenilor, despre cum putem proteja oamenii și cum putem preveni astfel de accidente. Cred că această dezbatere este cel puțin la fel de importantă ca cele privind punctele de pe ordinea de zi. Ar trebui să ne gândim la ceea ce am putea face ca, pe viitor, să prevenim un asemenea haos la începutul dezbaterilor pe teme importante.

(Aplauze)

 
  
MPphoto
 

  Președinte. – Acesta este un lucru pe care îl solicit tuturor deputaților. Este foarte important să părăsească foarte repede Camera dacă vor să țină această dezbatere. Pot să o înceapă în afara Camerei, dacă există cineva care vrea să asculte. Dle Leichtfried, sunt perfect de acord cu dvs.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, membră a Comisiei. – Dle Președinte, stimați deputați, doresc să mulțumesc foarte mult raportoarei, dna De Veyrac, și raportorilor alternativi pentru munca lor și pentru angajamentul lor constant de a susține Comisia în ceea ce privește propunerea legislativă care a dus la elaborarea acestui regulament nou și foarte important privind siguranța aeriană în Europa.

Așa cum a spus și raportoarea, nu a fost un dosar ușor. Dimpotrivă, el conține aspecte care au necesitat negocieri foarte delicate și sensibile pentru a putea ajunge la un echilibru între prerogativele investigațiilor independente în domeniul siguranței și cele ale autorităților judiciare – între necesitatea de a efectua muncă de investigație, pe de-o parte, și nevoia de a proteja anonimatul celor care sunt afectați de investigație, de cealaltă parte.

Am făcut toate acestea pentru că dorim să învățăm lecțiile corecte din această muncă și să furnizăm în final reguli bune și moderne, care ne vor ajuta să efectuăm investigații în mod profesional și să prevenim viitoare accidente și incidente și care vor garanta un nivel ridicat de siguranță aeriană pentru cetățenii europeni. Prin urmare, era important ca atât Consiliul, cât și Parlamentul, să fie gata să facă toate compromisurile necesare. Țin să vă mulțumesc tuturor pentru acest lucru.

Doresc, de asemenea, să subliniez faptul că și Comisia împărtășește evaluarea făcută de raportoare. Textele asupra cărora s-a convenit reprezintă un echilibru bun și corect între diversele părți interesate implicate. Fără îndoială, în final, cel mai mare câștigător de astăzi este pasagerul european. Siguranța în aviație și protecția pasagerilor sunt priorități pentru Comisie și au reprezentat principala grijă a tuturor celor care s-au aflat la masa negocierilor. Prin urmare, astăzi trebuie să fim mândri.

Invit toți deputații din Parlamentul European să susțină textul compromisului, așa cum acesta a fost negociat de către raportoare.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, în numele grupului PPE.(DE) Dle Președinte, dnă Malmström, doamnelor și domnilor, după o perioadă lungă de negocieri, dna De Veyrac ne-a prezentat un raport excelent. Totuși, în remarcile introductive de mai devreme, s-a spus în mod corect că aici este vorba de viața oamenilor și trebuie să luăm în considerare faptul că investigația și prevenirea accidentelor de aviație civilă se bazează pe o directivă din anul 1994. De atunci, am creat o piață comună a aviației, iar programul european Open Sky a devenit realitate. În ultimii 15 ani, traficul aerian din Europa a crescut mai mult decât dublu și se înțelege de la sine că eforturile noastre comune se concentrează pe realizarea unor îmbunătățiri continue în domeniul siguranței aviatice. Este esențial să investigăm și să revizuim foarte meticulos fiecare incident și accident aviatic, lucru pe care dna De Veyrac l-a subliniat aici, inclusiv în ceea ce privește găsirea unui echilibru între autoritățile judiciare și agențiile independente de investigație. Pe viitor, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației va juca un rol esențial în acest domeniu, prin urmare trebuie să o consolidăm în acest sens.

Cu toate acestea, trebuie, de asemenea, să utilizăm competențele naționale pe care le avem în acest domeniu – așa cum avem în Germania Autoritatea Federală Germană de Aviație și așa cum se întâmplă și în alte țări – pentru a putea prezenta rezultate corecte și foarte precise ale investigațiilor, rezultate din care putem învăța, dar care pot fi folosite și pentru a economisi bani și pentru a ne îmbunătăți colaborarea – căci am fost dojeniți că risipim bani pe agenții noi.

(Președintele l-a întrerupt pe vorbitor)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, în numele grupului S&D. – Dle Președinte, doresc să îi mulțumesc raportoarei noastre pentru munca asiduă depusă în acest dosar important. Aș dori să mă concentrez pe două aspecte din acest raport: în primul rând, pe felul în care putem îmbunătăți investigarea accidentelor aeriene și, în al doilea rând, pe chestiunea drepturilor victimelor și rudelor persoanelor implicate în astfel de accidente.

Comisia pentru transport a îmbunătățit, am impresia, câteva prevederi pe care inițial le propusese Comisia. Așa cum a spus și raportoarea noastră, am clarificat în special rolul AESA în investigarea accidentelor aeriene pentru a ne asigura că investigarea accidentelor este independentă și nu este afectată de interferențe. Nu putem permite ca organismul de reglementare să fie în același timp și organism de investigație. De aici, definirea clară a rolului de consiliere al AESA, așa cum este acesta definit de OACI în Anexa 13.

De asemenea, am extins sprijinul nostru pentru crearea unei rețele europene de autorități de investigație și nevoia ca datele să fie analizate la nivelul întregii Europe, astfel încât să contribuim la îmbunătățirea calității investigațiilor privind accidentele aeriene în toată Europa.

Este totodată esențial să subliniem nevoia de a avea un sistem eficient de raportare a incidentelor, necesitatea de a împărtăși informațiile relevante colectate în urma incidentelor, dar și nevoia de a putea plăti despăgubiri adecvate.

În această revizuire, Parlamentul a menționat totodată posibilitatea de a reveni la domeniul protejării drepturilor victimelor și rudelor, insistând ca asistența și informațiile să fie furnizate în termen de două ore.

În fine, doresc să subliniez în fața Comisiei necesitatea de a revizui directiva privind raportarea incidentelor, pentru ca cele două directive să se poată completa reciproc.

Cred că acesta este un raport excelent și îi felicit pe raportorii noștri și pe raportorii alternativi pentru eforturile depuse.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, în numele grupului ALDE.(SL) Sunt mândru de acest document, care a fost elaborat după negocieri trilaterale de succes purtate împreună cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei și, în numele grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, doresc să o felicit pe dna comisar pentru realizările sale, pentru perseverența și curajul politic de care a dat dovadă.

Am creat un cadru care aduce multe beneficii pasagerilor, angajaților din industria aviatică și publicului general și care stabilește un exemplu internațional. În primăvara acestui an, în urma unei dezbateri constructive, Comisia pentru transport și turism a elaborat un document care a reprezentat un bun punct de plecare pentru un trialog de succes purtat cu reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei. Doresc, de asemenea, să mulțumesc Asociației Piloților și Controlorilor de Trafic Aerian pentru ajutorul și cooperarea oferite.

În etapa finală, Parlamentul a jucat un rol decisiv în amendamentele ulterioare aduse cadrului de reglementare, pentru că am împiedicat posibilitatea de a face amendamente prin intermediul așa numitelor acte delegate.

Dacă vrem să prevenim accidentele, trebuie să investigăm cauzele acestora. Pentru ca aceste investigații să fie minuțioase și transparente, nu trebuie să lăsăm părțile importante implicate să emită judecăți pripite. Cheia investigării accidentelor o reprezintă stabilirea exactă a rolului investigațiilor judiciare. Parlamentul a insistat asupra faptului că, pentru a asigura independența investigațiilor făcute asupra cauzelor accidentelor aviatice, trebuie să protejăm investigațiile tehnice de interferența venită din partea investigațiilor judiciare. Trebuie totodată să raportăm și să investigăm toate incidentele, absolut toate, nu doar pe cele care au avut consecințe tragice. Totuși, efectuarea unei investigații este posibilă doar atunci când aflăm că s-a petrecut un accident.

Un alt produs al procesului de elaborare a acestui regulament îl reprezintă asigurarea dată de Comisie că în scurt timp va revizui directiva privind raportarea incidentelor. Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) trebuie să se implice în investigații, iar noi i-am stabilit rolul. Un organism de reglementare nu este unul de investigație, dar trebuie să aibă acces la anumite informații și trebuie să poată îndeplini un rol de consiliere.

În timpul negocierilor, dna comisar a acordat o atenție specială drepturilor victimelor accidentelor și a reușit să rețină toate elementele esențiale.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, în numele grupului Verts/ALE.(DE) Dle Președinte, doamnelor și domnilor, importanța acestui raport nu poate fi supraestimată, întrucât, de acum, el va colecta, la nivel european, informații care, deși în mod original erau disponibile în locuri separate, înainte nu permiteau realizarea unui tablou general, pentru că nu aveam metode suficient de bune pentru a interconecta informațiile.

Într-un moment în care există o presiune competitivă enormă în domeniul aviației, este, de asemenea, foarte necesar și chiar esențial ca persoanele care transmit informații – în special privind sursele tehnice de eroare – să fie protejate și de presiunea venită de la companiile aeriene concurente sau de la propria lor companie aeriană. În această privință, trebuie să ne asigurăm într-adevăr că aceste informații, de care avem urgent nevoie pentru a preveni accidentele, sunt protejate și că există un proces clar menit să găsească un echilibru între investigațiile legale, care sunt necesare în aceste cazuri, și cele de natură tehnică, care au scop preventiv, astfel încât cele două să nu se suprapună.

Doresc să îi transmit raportoarei cele mai sincere mulțumiri. Am lucrat extrem de bine împreună și am făcut un pas foarte important înainte în ceea ce privește acest aspect.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, în numele grupului ECR.(NL) Doresc să încep prin a adresa o solicitare de respectare a Regulamentului de procedură. Raportoarea noastră alternativă, dna Foster, tocmai m-a informat că nu va putea fi prezentă. Va sosi mai târziu în această seară, prin urmare aș dori să folosesc timpul care i-a fost acordat dumneaei.

În primul rând, doresc să îi adresez raportoarei sincere mulțumiri pentru activitatea sa excelentă. Atât regulamentul în sine, cât și calitatea acestuia, vor aduce beneficii traficului aerian european, dar și siguranței traficului aerian.

Totuși, dacă vrem cu adevărat să tragem învățăminte din accidente, investigațiile trebuie să fie complet ferite de interferențe: intervenții ale organizațiilor de consumatori în cadrul companiilor aeriene și, mai presus de orice, interferențe venite din partea autorităților judiciare. Dacă administrațiile publice pot interveni în investigații independente, atunci independența acestor investigații este în pericol. Ar fi ca și când un măcelar ar putea influența inspectorii care controlează carnea pe care el o comercializează, iar acesta nu este obiectivul nostru.

Prin urmare, cel mai bun lucru pentru noi ar fi fost să introducem „modelul canadian”. Ar fi însemnat să avem o autoritate de investigație complet independentă, care ar invita autoritățile judiciare să participe la o investigație pe baza unor criterii obiective atunci când s-a comis o infracțiune. Acesta este sistemul pe care îl aplicăm în Olanda, unde avem un consiliu de investigație independent, care funcționează excelent. Acest consiliu de investigație face în mod regulat observații clare și răspicate, chiar și administrațiilor publice. Acesta este cel mai bun sistem, iar acum textul asupra căruia am convenit împreună cu reprezentanții Consiliului oferă posibilitatea de a introduce investigațiile independente de acest fel.

Fără îndoială, pachetul general reprezintă un real progres. În special prevederea privind informațiile despre pasagerii implicați într-un accident prezintă o foarte mare importanță, iar din acest motiv nu ne vom abține mâine de la vot, ci, în schimb, vom susține raportoarea și vom vota pentru.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, în numele grupului GUE/NGL.(FR) Dle Președinte, transportul aerian este cea mai sigură cale de transport, care a obținut cele mai spectaculoase rezultate din punctul de vedere al reducerii emisiilor de CO2. Prin urmare, trebuie depuse eforturi pentru a ne asigura că se continuă pe aceeași linie.

Înființarea unei rețele de autorități de investigație în domeniul siguranței în statele membre este o idee bună, condiția fiind ca fiecare autoritate să fie în continuare responsabilă în mod public și să nu cadă victimă noțiunii distructive de profitabilitate maximă imediată. Relocarea activităților de întreținere în țări din afara UE, contrafacerea de piese de schimb, angajarea de echipe prost plătite și privatizarea controlului de trafic aerian, lucru care încă se întâmplă din când în când, reprezintă amenințări importante la adresa siguranței.

UE trebuie să intervină și să își asume responsabilitatea în acest domeniu. Nu se poate mulțumi să publice liste negre și să organizeze investigații privind accidentele aviatice. Trebuie să lovească acționarii companiilor aeriene care nu asigură condiții optime de siguranță exact acolo unde îi doare. Fără îndoială, unele accidente sunt rezultatul erorilor umane, însă din când în când, aceste erori subliniază neajunsurile anumitor companii aeriene în ceea ce privește organizarea muncii, condițiile de muncă, ergonomia, pregătirea și calificările.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE).(ES) Dle Președinte, dnă comisar, doresc să o felicit pe dna De Veyrac pentru raportul său, datorită căruia s-a ajuns la un acord la prima lectură. Totuși, trebuie să fac trei observații critice, care implică nevoia de a face concesii de fiecare dată când există negocieri de acest fel.

În primul rând, s-a renunțat la ideea identificării individuale a victimelor: atunci când probele ADN permit efectuarea unei astfel de identificări, este normal ca familiile să solicite să primească nu orice cadavru, ci trupul neînsuflețit al victimelor care le sunt rude.

În al doilea rând, termenul „cauze” nu a fost înlocuit cu sintagma „factori concurenți”. Acest lucru va genera litigii și sunt de părere că este o eroare gravă – rămâne de văzut dacă nu este așa – întrucât investigația tehnică trebuie să fie separată de investigația legală.

În fine, ni se pare foarte regretabil faptul că este posibil ca delegația spaniolă să trebuiască să se abțină, în ciuda opiniei favorabile pe care o are cu privire la subiect. Acest lucru se întâmplă pur și simplu pentru că relația cu Aeroportul Gibraltar, care în prezent este guvernat de Declarația ministerială convenită la Cordoba în 2006, este menționată din 1987. Anterior, legislația fusese suspendată și se făcea referire la diferențele existente între Marea Britanie și Spania, în timp ce acum se fac doar trei referiri la aceste diferențe juridice, nimic mai mult.

Asta înseamnă, bineînțeles, că va trebui să ne abținem de la vot – repet – în ciuda opiniei favorabile pe care o avem cu privire la raport și la munca depusă de dna De Veyrac. Din nou, doresc să o laud pentru acest raport bun, care în mod fundamental va fi unul pozitiv.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Cred că trebuie să spunem foarte clar, de la bun început, că, din fericire, standardele europene privind siguranța aviatică sunt îmbunătățite permanent. Deși există dezastre aeriene și incidente, nivelul de siguranță este, în general, unul destul de mare. Din păcate, siguranța aviatică nu este un lucru care, odată dobândit, durează pentru totdeauna. Din când în când se întâmplă incidente și accidente. Acestea trebuie să fie investigate foarte minuțios, într-o manieră complet independentă și profesională. Astfel de etape sunt necesare pentru a elabora cele mai competente recomandări posibile, create pe baza investigațiilor menționate anterior și care vor ajuta la prevenirea pe viitor a accidentelor și incidentelor.

În prezent, sistemul de investigare a accidentelor aeriene pentru industria aviatică civilă din Uniunea Europeană funcționează sub capacitatea optimă. Acesta este motivul pentru care cred că acest regulament, un produs al muncii efectuate în Parlament, oferă o ocazie de îmbunătățire a acestei situații. Echipa dnei De Veyrac pare să fi elaborat un proiect foarte competent. Totuși, doresc să vă atrag atenția asupra unui factor destul de important. La proiect au fost adăugate câteva zeci de comentarii și amendamente. Ținând cont de faptul că a fost un produs de compromis, cred că ar trebui să votăm în favoarea a ceea ce Parlamentul, Comisia și Consiliul au negociat în comun. După părerea mea, alte propuneri, care ar putea părea justificate dintr-o anume perspectivă, ar trebui să fie respinse.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Dle Președinte, dnă comisar, doresc să încep prin a aborda un aspect pe care raportorul nostru alternativ, dl Kacin, nu l-a putut menționa din lipsă de timp, dar care fără îndoială este unul foarte important pentru dumnealui. În contextul stabilit, este absolut necesar nu doar să investigăm cauzele accidentelor, ci și să protejăm victimele și familiile acestora. Grupul meu, în special, s-a exprimat foarte clar în favoarea ideii ca informațiile privind circumstanțele producerii accidentelor să fie furnizate rapid, cel puțin rudelor, și în favoarea ideii ca aceste informații să fie furnizate și în cazul relațiilor dintre persoane de același sex.

În general, am spus deja că raportul întocmit de raportoare este într-adevăr unul inovator. Nu avem suficiente cuvinte de laudă. Adevărul este că directiva anterioară este veche de 16 ani. Între timp, s-au făcut progrese în domeniul tehnicii și avem nevoie de o mai bună siguranță în domeniul aviației. Pentru a putea investiga accidente, avem nevoie de informații care pot fi evaluate în mod independent. Statele Unite au de mult timp o astfel de agenție de investigație independentă și oferă garanția protecției în cazul în care cineva furnizează dovezi care ar putea fi folosite ulterior împotriva respectivei persoane, ca parte implicată. Acum, am realizat și noi acest lucru. Doresc să îi mulțumesc sincer dnei De Veyrac pentru munca sa excelentă.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Creșterea constantă a traficului aerian a determinat necesitatea adaptării cadrului legislativ privind investigarea accidentelor aeriene.

Doamna de Veyrac a obținut un compromis final excelent. Prin crearea unei rețele de birouri naționale de anchetă se stimulează schimbul de informații, formarea investigatorilor, crearea unui registru de bune practici și se elaborează o metodologie europeană privind investigarea accidentelor. De asemenea se reduc disparitățile între statele membre, se îmbunătățesc mecanismele de anchetă în acestea și se mărește gradul de siguranță aviatică.

S-a creat cadrul juridic necesar pentru participarea EASA în investigațiile privind siguranța. Noul cadru legislativ oferă, de asemenea, echilibrul necesar între independența investigatorilor și cea a autorităților judiciare în privința accesului la informații sensibile și la modul de coordonare a investigațiilor.

Drepturile și asistența victimelor precum și a familiilor acestora sunt garantate. Statele membre sunt obligate să asigure instituirea unui plan național de ajutorare a acestora.

Statele membre trebuie să utilizeze rețeaua pentru transmiterea de informații privind evenimentele survenite în aviația civilă, care să poată fi analizate și clarificate de către EASA pentru creșterea siguranței transportului aerian în beneficiul cetățenilor noștri.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). – Dle Președinte, este destul de clar că directiva din 1994 și-a atins scopul, însă acum este complet învechită. Așa cum s-a spus în mod repetat, dezvoltarea semnificativă a mijloacelor de transport aerian dovedește că avem într-adevăr nevoie de măsuri de siguranță actualizate, că avem nevoie de mai multă coordonare, că avem nevoie de mai multe inspecții și de mai multă cooperare. Lucrul care îmi place la acest raport este faptul că definește clar rolul autorităților competente.

Susțin propunerea la care au făcut referire Brian Simpson și raportoarea, aceea ca Autoritatea Europeană de Siguranță a Aviației să nu aibă, în nicio situație, vreun rol în cadrul investigațiilor în domeniul siguranței. Sarcina lor – pe care o îndeplinesc excelent – este să certifice aeronavele, nu să investigheze întreaga situație legată de un accident.

În ceea ce privește rețeaua de agenți de siguranță – repet, este o idee pe care o salut. Cursurile de pregătire sunt extrem de importante, pentru că trebuie să reducem diferențele care există în prezent între diversele standarde aplicabile în diverse state membre.

În ceea ce privește lista de pasageri, una dintre cele mai mari traume de după un accident o reprezintă întârzierea cu care se furnizează lista de pasageri. Faptul că, de acum, această listă trebuie furnizată în termen de o oră este mai mult decât binevenit. Este destul de înspăimântător să trebuiască să dai numele cuiva atunci când îți iei bilet de avion, însă este foarte important și faptul că, de acum, sperăm, oricine va putea furniza numele unei persoane care să fie contactată în caz de accident, dacă sunt pierderi de vieți omenești, pentru că trauma așteptării este aproape de nesuportat.

Susțin aspectul referitor la ADN, însă dacă stabilim acest lucru – ca pasagerii să furnizeze numele unei persoane care să fie contactată – atunci mostrele ADN pot fi analizate ulterior. Au fost făcute multe propuneri raționale. Nu am decât cuvinte de laudă pentru raportoare și pentru raportorii alternativi. Au făcut o muncă excelentă.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Discutăm astăzi un document care va avea un impact real asupra unui număr de peste 800 de milioane de pasageri care călătoresc în fiecare an pe calea aerului în teritoriul Uniunii Europene. Este un text semnificativ, prin prisma faptului că regulamentele relevante nu au mai fost modificate de 16 ani și datează dintr-o perioadă când volumul traficului aerian era mult mai mic. Siguranța acestor 800 de milioane de pasageri se află în joc, iar siguranța lor nu poate fi garantată fără un sistem voluntar de raportare pentru piloți și echipaje de aeronave. Vom putea garanta siguranța pasagerilor abia atunci când membrii echipajului și piloții se vor simți confortabil să scrie sau să raporteze despre accidente ori evenimente petrecute la bord. Nu vom atinge acest obiectiv dacă instituțiile care investighează incidentele și accidentele aviatice simt că procurorii, sistemul juridic și presa fac presiuni pentru ca rapoartele să fie elaborate imediat. Trebuie să garantăm siguranța cetățenilor UE, în special având în vedere faptul că istoria siguranței aeriene a fost scrisă cu sângele victimelor accidentelor aeriene. Acesta este motivul pentru care simt că responsabilitatea noastră în ceea ce privește votul din această săptămână este cu atât mai mare.

 
  
  

PREZIDEAZĂ: Silvana KOCH-MEHRIN
Vicepreședintă

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Dnă președintă, astăzi se împlinesc doi ani și o lună de la accidentul aviatic care a făcut 154 de victime pe aeroportul Barajas din Madrid și care a destrămat multe familii, majoritatea din Insulele Canare. Toți deputații din Parlamentul European împărtășesc durerea acestor oameni.

Din nefericire, ancheta tehnică nu a fost încă finalizată nici până astăzi, doi ani mai târziu. Familiile victimelor încă se întreabă ce s-a întâmplat și nu au niciun răspuns.

Consider că este o situație regretabilă, din două motive fundamentale: în primul rând, pentru că familiile victimelor nu merită așa ceva și, în al doilea rând, pentru că nu sunt aduse la lumină informații importante, care se pot dovedi vitale pentru siguranța aviatică și care ar putea fi esențiale pentru prevenirea altor incidente.

Am încredere că regulamentul pe care îl vom adopta mâine va contribui, printre altele, cel puțin la accelerarea anchetei tehnice și la garantarea faptului că astfel de situații nu se vor repeta.

Împărtășesc preocupările exprimate de colegul meu, dl de Grandes și felicit raportoarea pentru acordul obținut în primă lectură, sper însă că nu s-au făcut prea multe concesii pentru a satisface anumite interese. Victimele sunt importante aici și ele sunt pe primul loc.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Dnă președintă, cred că nimic nu poate fi mai cumplit decât să fii ruda unui pasager aflat într-un avion care a decolat, după care să auzi că a avut loc un accident, că s-a prăbușit și să nu știi ce s-a întâmplat. Doresc să o felicit cu toată sinceritatea pe raportoare, dna De Veyrac, întrucât consider că, într-o oarecare măsură, prezentul raport remediază această situație. După părerea mea, opțiunea de a indica o persoană care ar urma să fie contactată și obligația companiilor aeriene de a furniza lista pasagerilor în termen de două ore sunt elemente foarte importante pentru rezolvarea acestei incertitudini și pentru a-i ajuta pe cei care nu știu ce s-a întâmplat.

În al doilea rând, s-a găsit o soluție oportună pentru echilibrul atât de greu de stabilit între sistemele de investigare interne și cele externe, în scopul, pe de o parte, de a-i proteja pe cei care doresc să aducă dovezi și, pe de altă parte, de a asigura interesele opiniei publice în aflarea adevărului. Prin urmare, este un raport foarte bun. Doresc să o felicit încă o dată pe raportoare. A realizat o lucrare excelentă.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Dnă președintă, împărtășesc la rândul meu ideea că unicul obiectiv al acestui regulament este acela de a preveni accidente viitoare, fără a împărți vini și responsabilități. Mă bucură faptul că garantează independența investigațiilor și ameliorează coordonarea cu rețeaua astfel stabilită. Protejează victimele și membrii familiilor acestora prin diferite măsuri, după cum protejează informații sensibile care presupun o confidențialitate deplină și nu trebuie folosite în alte scopuri decât cele ale investigației. Vorbim de imagini și înregistrări audio. Consider, însă, că ar fi trebuit integrat și principiul „culturii echității” (just culture). Este un lucru pe care îl așteptau și profesioniștii din acest domeniu, având în vedere că se întâmplă uneori să fie judecați în mass-media înainte ca investigația să se fi derulat.

În cele din urmă, doresc să spun că salut faptul că li se solicită companiilor o asigurare minimă pentru familiile victimelor, care vor fi astfel protejate, ceea ce în prezent nu se întâmplă.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Dnă președintă, traficul aerian continuă să ia amploare. În ceea ce mă privește, siguranța este mai presus de orice alte considerente. Prin urmare, avem nevoie de un organism independent care să investigheze orice deficiențe și care să facă posibilă adoptarea de măsuri corective, contribuind astfel la optimizarea siguranței aviatice pentru toată lumea.

Aș dori să-mi prezint și eu, la rândul meu, felicitările pentru acest raport.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Dnă președintă, în dinamica unei economii mondiale tot mai globalizate, transportul aerian a devenit esențial pentru mobilitatea oamenilor.

Actuala legislație europeană care reglementează investigarea accidentelor aviatice nu reușește să țină pasul cu schimbările care au intervenit în acest domeniu și cu apariția unor noi actori, cum ar fi Agenția Europeană de Siguranță a Aviației.

Trebuie să se realizeze o armonizare a nivelului capacității statelor membre de a desfășura investigații ale accidentelor de aviație civilă. Prioritatea, însă, trebuie să fie prevenirea accidentelor, iar investigarea trebuie să funcționeze întotdeauna ca un auxiliar al prevenției.

Trebuie subliniat faptul că presiunea puternică exercitată în scopul reducerii costurilor favorizează amplificarea riscurilor în ceea ce privește siguranța. Economiile financiare nu pot avea întâietate în raport cu oamenii și nu putem accepta propuneri ca eliminarea copilotului sau deschiderea posibilității de a permite pasageri în picioare.

Investigarea este importantă, însă prevenirea și serviciile de calitate trebuie să prevaleze.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Țicău (S&D). - O felicit pe doamna raportoare pentru acordul în primă lectură în ceea ce privește regulamentul privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor de aviație civilă.

Statele membre au obligația de a se asigura că toți transportatorii aerieni înregistrați pe teritoriul lor dispun de un plan de asistență a victimelor și a familiilor acestora. Cu toate acestea, consider că durata de două ore în care operatorii aerieni sunt obligați să obțină lista pasagerilor, cred că este o perioadă mult prea mare. De asemenea, aș dori să menționez faptul că salutăm propunerea de a obliga transportatorii aerieni, care deservesc Uniunea Europeană, să aplice dispozițiile Convenției de la Montréal pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional, chiar și în cazul în care statul de înregistrare nu a ratificat convenția respectivă.

Închei atrăgând atenția că pentru prevenirea accidentelor și investigarea accidentelor aeriene este esențial ca Uniunea Europeană să încheie acordul privind siguranța aviației civile și cu țări nemembre.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Aș dori să adaug ceva referitor la înștiințarea rudelor, subiect pentru care nu am avut suficient timp mai devreme.

Rudele trebuie tratate egal și nu trebuie să fie discriminate. Definiția „familiei” diferă semnificativ de la un stat membru la altul. Parlamentul a ținut să protejeze și parteneriatele între persoane de același sex, acestea fiind recunoscute în unele țări, iar în altele nu. Grupul meu politic a propus o soluție de compromis, care a fost adoptată de Consiliu și Comisie, prin urmare acum operăm cu definiția familiei astfel cum se aplică aceasta în țara victimei, adică în țara de cetățenie a victimei. Este o realizare importantă și un compromis important.

Un alt element pe care aș dori să-l subliniez este că, în loc să inventăm noi instituții, ne-am bazat pe rețeaua de autorități naționale de investigare, ale căror operațiuni au fost deja corelate.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, membră a Comisiei. – Dnă președintă, nivelul ridicat al consensului din acest plen transmite un mesaj puternic pasagerilor și familiilor acestora. Acest lucru ar trebui văzut ca o dovadă a muncii excelente desfășurate de raportoare și de raportorii alternativi.

Avem în față sarcina importantă de a crea Rețeaua europeană a autorităților responsabile de investigațiile privind siguranța aviației civile, pe care o aștept cu nerăbdare. Este un pas important în direcția ameliorării calității investigațiilor privind siguranța, a consolidării independenței acestora și a încurajării standardelor ridicate în metodele de investigare și formare.

Este important că noile norme reflectă progresele înregistrate în materie de siguranță prin Agenția Europeană de Siguranță a Aviației care, de aici înainte, poate contribui la investigațiile privind siguranța cu expertiza și experiența de care dispune în domeniile sale de competență. La fel ca mulți vorbitori, doresc să subliniez că participarea Agenției se va limita la asistența tehnică prin schimb de experiență și implicarea în evaluare. Agenția nu va investiga accidentele.

Comisia s-a angajat să lucreze rapid pentru a completa noile norme cu propuneri menite să modernizeze sistemul de raportare a incidentelor și accidentelor aviatice astfel ca, în final, să dispunem de cele mai bune instrumente necesare pentru a îndeplini eficient misiunea noastră de a proteja viețile călătorilor europeni.

Vă mulțumesc foarte mult pentru o dezbatere deosebit de constructivă.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, raportoare.(FR) Dnă președintă, vă mulțumesc pentru toate contribuțiile aduse la acest text și, pentru că nu am făcut-o mai devreme, doresc să mulțumesc cu adevărat Comisiei, care a facilitat acest acord.

Aș dori să îl liniștesc pe dl Zemke: mâine nu va fi decât un singur amendament. Este vorba pur și simplu de o eroare materială cauzată de faptul că Consiliul a uitat un articol în text. A trebuit, așadar, să găsim cea mai bună soluție pentru a-l reintegra, ceea ce am făcut printr-un amendament, dar va fi doar unul.

Poate că dl Higgins nu m-a auzit, ceea ce este scuzabil având în vedere zgomotul de la început, însă și dna Malmström a repetat că este menționat în mod clar faptul că rolul Agenției se limitează la o pură certificare și că sub nicio formă aceasta nu poate efectua investigații ale accidentelor, întrucât nu poate fi în același timp și parte, și judecător. Cu toate acestea, Agenția trebuie să aibă acces la informațiile care îi sunt necesare pentru a putea desfășura anumite sarcini de certificare și pentru ca investigațiile privind siguranța să poată beneficia de expertiza sa.

Dle Maro Adrover, regret că, dacă am înțeles corect, delegația dvs. se va abține de la votul asupra acestui text, pentru că ameliorează semnificativ ceea ce dvs. criticați pe bună dreptate, și anume: lipsa informațiilor și nesiguranța cu care se confruntă familiile. În ceea ce privește elementele la care am fi renunțat în primă lectură, raportorii alternativi pot confirma ceea ce vă voi spune: Parlamentul nu a renunțat la nimic în nicio privință, punctul de vedere al Parlamentului a prevalat în toate aspectele din text.

Mă bucur foarte mult că grupurile politice au ajuns la un consens asupra acestui text care, așa cum a spus dl Kühn, se referă la vieți omenești. Mai mult, sper că acest consens se va traduce mâine printr-un vot masiv în favoarea raportului. Vom putea confirma astfel rolul de lider al Parlamentului în chestiuni legate de protecția cetățenilor și vom putea deci avea o UE care oferă protecție.

 
  
MPphoto
 

  Președinta. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc marți, 21 septembrie, la ora 12.

Declarații scrise (articolul 149 din Regulamentul de procedură)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), în scris. (IT) Din nefericire, ca urmare a intensificării constante a traficului aerian, numărul victimelor accidentelor de aviație civilă a crescut semnificativ. E suficient să spunem că în 2005 au fost 1 454 de victime, ceea ce înseamnă o creștere cu 90 % față de 2004.

Avem nevoie, așadar, de o nouă legislație care să reducă discrepanțele existente în capacitatea de investigare a statelor membre și care să creeze o „rețea” între diferitele autorități naționale de investigare, în scopul de a raționaliza aptitudinile, personalul și resursele. Prin urmare, sunt în favoarea acestei propuneri de regulament care, pe de o parte, va asigura independența absolută a investigațiilor privind accidentele și, pe de altă parte, va obliga companiile aeriene să garanteze drepturile victimelor și ale familiilor lor în cazul unui accident.

 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate