Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0036(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A7-0231/2010

Razprave :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Glasovanja :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0323

Razprave
Ponedeljek, 20. september 2010 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

17. Preiskave in preprečevanje nesreč in incidentov v civilnem letalstvu (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. – Naslednja točka je poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu, ki ga je v imenu Odbora za promet in turizem predložila gospa De Veyrac (COM(2009)0611 – C7-0259/2009 – 2009/0170(COD)) (A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, poročevalka.(FR) Gospod predsednik, prometna politika EU ni samo spisek ekonomskih ciljev, pač pa predvsem izraz volje zagotoviti potnikom najvišje možne standarde varnosti.

Temu cilju smo se v zadnjih letih že zelo približali, zato si moramo tudi v prihodnje prizadevati, da bi zagotovili optimalno raven varnosti v letalskem prometu. V tem okviru danes razpravljamo o predlogu uredbe o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu.

Po več tednih napornih pogajanj nam je do poletja uspelo doseči sporazum s Svetom v prvi obravnavi, ki zagotavlja resničen napredek na področjih preiskav in preprečevanja ter pomoči sorodnikom žrtev. Če bo besedilo jutri sprejeto, bo mogoče ukrepe iz besedila uveljaviti že do konca leta 2010.

(Hrup v dvorani ─ predsednik je pozval k miru v dvorani)

Kakšne ukrepe predvideva poročilo? Prvič, uredba krepi neodvisnost varnostnih preiskav in preiskovalcev. Preiskovalcem bodo zagotovljeni dostop do dokazov in viri, potrebni za ugotovitev vzrokov nesreč.

Druga pomembna točka: Besedilo razjasnjuje tudi vlogo Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) v primeru nesreče; jasno določa, da Agencija kot telo, odgovorno za potrjevanje zrakoplovov ...

(Ponovno hrup v dvorani)

No, videti je, da stvar nikogar ne zanima. Če želite, lahko tudi neham. Še sama sebe ne slišim.

(Predsednik je prosil govornico, naj nadaljuje)

Jasno je določeno, da Agencija kot telo, odgovorno za potrjevanje zrakoplovov, ne more v nobenih okoliščinah preiskovati nesreč, saj ne more biti hkrati razsodnik in stranka v postopku. Mora pa imeti dostop do podatkov, ki jih potrebuje pri potrjevanju zrakoplovov, prav tako pa mora pri varnostni preiskavi pomagati s svojim strokovnim znanjem. Zato uredba predpisuje, da v skladu z določbami Priloge 13 k Čikaški konvenciji EASA sodeluje v preiskavah kot svetovalec.

Tretja novost v uredbi: ustanovitev evropskega omrežja organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva, ki bo formaliziralo in okrepilo obstoječe sodelovanje med organi držav članic. To omrežje, ki bo po sestavi prožno in ne bo pravno samostojno telo, bo prispevalo h kakovosti varnostnih preiskav predvsem s poglabljanjem sodelovanja med državami članicami, izmenjavo dobrih praks in boljšim usposabljanjem preiskovalcev.

Uredba ureja tudi razmerje med sodnimi preiskavami in tehničnimi varnostnimi preiskavami, in tudi pri tem uvaja koristne novosti, ob upoštevanju raznolikosti pravnih redov držav članic, saj, prvič, zagotavlja preiskovalcem takojšen neomejen dostop do dokazov, in drugič, uvaja vnaprejšnje dogovore med sodnimi organi in preiskovalnimi uradi.

In končni vidik, ki se mi zdi najpomembnejši: zaščita žrtev in njihovih sorodnikov. Besedilo predpisuje, da mora biti seznam vseh oseb v zrakoplovu na voljo v dveh urah po prejemu obvestila, da se je zrakoplovu zgodila nesreča, kar bo sorodnikom skrajšalo čas mučne negotovosti.

Poleg tega uredba predvideva vrsto ukrepov v pomoč sorodnikom žrtev. Med te ukrepe spadajo možnost imenovanja kontaktne osebe, ki bo obveščena ob nesreči, ob rezervaciji sedeža, obvezno obveščanje sorodnikov o poteku preiskave pred javno objavo izsledkov, zaupnost imen oseb v zrakoplovu, če jo zahtevajo sorodniki, imenovanje kontaktne osebe za stike s sorodniki žrtev ves čas preiskave, obvezen sprejem načrta nujnih ukrepov v državah članicah, obvezen sprejem načrta ukrepanja v kritičnih razmerah v vseh letalskih družbah s sedežem v Evropi, ki mora med drugim zajemati tudi psihološko pomoč sorodnikom, in končno, osvežitev zahteve, da morajo vse letalske družbe, ki delujejo v EU, imeti zadostno zavarovalno kritje za izplačilo odškodnin sorodnikom.

Zadnja pomembna točka uredbe zadeva poročanje o dogodkih, kar pomeni resničen napredek na področju preprečevanja nesreč, saj besedilo predpisuje, da morajo imeti EASA in pristojni organi držav članic dostop do osrednje zbirke informacij o dogodkih v civilnem letalstvu. Informacije v osrednji zbirki se bodo analizirale, na podlagi analiz bodo sprejeti ustrezni preventivni ukrepi za preprečevanje nesreč.

To so glavne poteze kompromisa. Rada bi se toplo zahvalila poročevalcem v senci, s katerimi smo odlično sodelovali in ki so nam omogočili sestaviti izdelek, ki ga imamo pred seboj.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Gospod predsednik, nisem hotel že prej prositi za besedo, da ne bi še dodatno motil poročevalke. Popolnoma se strinjam z vami: dogajanje ob začetku te razprave je nezaslišano. Razpravljamo o letalskih nesrečah, o človeških življenjih, o tem, kako zaščititi ljudi in preprečiti take nesreče. Menim, da je taka razprava vsaj tako pomembna kot razprava o točkah dnevnega reda. Razmisliti bi morali, kako v prihodnje preprečiti tak nered ob začetku razprav o pomembnih temah.

(Aplavz)

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. ─ To bi rad prosil vse poslance. Če želijo svojo razpravo nadaljevati, je najprimerneje, da kakor hitro mogoče zapustijo dvorano. Razpravljajo lahko zunaj dvorane, če jih želi kdo poslušati. Gospod Leichtfried, popolnoma soglašam z vami.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, članica Komisije. ─ Gospod predsednik, spoštovani poslanci, rada bi se najlepše zahvalila poročevalki gospe De Veyrac in poročevalcem v senci za opravljeno delo in za vsestransko podporo Komisiji pri tem zakonodajnem predlogu, ki prinaša novo in zelo pomembno uredbo o varnosti zračnega prometa v Evropi.

Kot je omenila tudi poročevalka, ta dosje ni preprost. Nasprotno, zadeva vprašanja, ki so zahtevala zelo rahločutna pogajanja o pravem ravnovesju med pristojnostmi neodvisnih varnostnih preiskav in pristojnostmi sodnih organov ─ med potrebami preiskave in potrebo po zaupnosti podatkov oseb, ki jih preiskava zadeva.

Tega smo se lotili, ker se želimo učiti in na koncu sestaviti učinkovita in sodobna pravila, ki nam bodo pomagala strokovno preiskavo in preprečevanje nesreč in incidentov ter zagotovila evropskim državljanom visoko raven varnosti v letalskem prometu. Zato je bila pripravljenost Sveta in Parlamenta na sprejemanje potrebnih kompromisov tako pomembna. Za to pripravljenost se vsem zahvaljujem.

Rada bi tudi poudarila, da se Komisija strinja z oceno poročevalke. Dogovorjeno besedilo zagotavlja razumno in pošteno ravnovesje med različnimi interesi. Seveda na koncu največ pridobi evropski potnik. Varnost letalskega prometa in varstvo potnikov spadata med prednostne naloge Komisije in sta bila prva skrb vsem, ki smo sedeli za pogajalsko mizo. Zato smo danes lahko ponosni.

Pozivam vse poslance k podpori kompromisnemu besedilu, ki ga je s pogajanji oblikovala poročevalka.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, v imenu skupine PPE.(DE) Gospod predsednik, gospa Malmström, gospe in gospodje, po dolgotrajnih pogajanjih nam je gospa De Veyrac predstavila odlično poročilo. V uvodnih pripombah pa je upravičeno omenila, da gre za človeška življenja, in res moramo upoštevati, da preiskave in preprečevanje nesreč v civilnem letalstvu zdaj ureja direktiva iz leta 1994. Od takrat smo vzpostavili skupni trg letalskih prevozov in uresničili načela enotnega evropskega neba. V zadnjih 15 letih se je obseg letalskih prevozov v Evropi več kot podvojil in samoumevno je, da si moramo prizadevati za stalno rast varnosti letalskega prevoza. Nujno moramo temeljito preiskati in pretresti vsak incident in nesrečo v letalskem prometu, na kar nas je ponovno opozorila gospa De Veyrac, seveda ob upoštevanju ustreznega ravnovesja med sodnimi organi in izvajalci neodvisnih preiskav. Ključno vlogo pri tem bo imela v prihodnje Evropska agencija za varnost v letalstvu in v tem smislu jo moramo okrepiti.

Uporabljati pa moramo tudi nacionalne zmogljivosti na tem področju ─ v Nemčiji na primer Zvezno upravo za letalstvo, v drugih državah ustrezne organe ─ da bodo izsledki preiskav točni in natančni in nam bodo nudili ustrezna spoznanja, obenem pa nam bodo ─ ker nam pogosto očitajo zapravljanje denarja za vedno nove agencije ─ omogočili varčevanje in krepitev sodelovanja med organi.

(Predsednik je prekinil govornika)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, v imenu skupine S&D. ─ Gospod predsednik, rad bi se zahvalil poročevalki za prizadevno delo pri tej pomembni zadevi. Rad bi se posebej posvetil dvema pomembnima točkama poročila: prvič, kako izboljšati preiskave letalskih nesreč, in drugič, vprašanju pravic žrtev in sorodnikov žrtev letalskih nesreč.

Odbor za promet je po mojem mnenju izboljšal več določb, ki jih je prvotno predlagala Komisija. Še zlasti smo, kot je omenila naša poročevalka, razjasnili vlogo EASA pri preiskavi nesreč in s tem zagotovili neodvisnost in nemotenost preiskav nesreč. Ne smemo dovoliti, da bi bil regulativni organ tudi preiskovalni organ. To narekuje jasno opredelitev svetovalne vloge EASA, kot jo opredeljuje Priloga 13 k ICAO.

Svojo podporo smo namenili tudi ustanovitvi evropskega omrežja preiskovalnih organov in analizi podatkov iz evropske zbirke za izboljšanje kakovosti preiskav letalskih nesreč po vsej Evropi.

Seveda moramo poudariti tudi nujnost učinkovite ureditve poročanja o dogodkih in izmenjave informacij, pridobljenih ob incidentih, seveda pa tudi izplačila ustreznih odškodnin,

Parlament je ob tej reviziji tudi izkoristil priložnost za dopolnitev na področju pravic žrtev in njihovih sorodnikov, z zahtevo, da se pomoč in podatki zagotovijo v dveh urah.

Na koncu bi rad opozoril Komisijo, da bo treba revidirati tudi direktivo o poročanju o dogodkih, da se bosta pravna akta ustrezno dopolnjevala.

Prepričan sem, da imamo pred seboj odličen izdelek in čestitam poročevalki in poročevalcem v senci za njihov trud.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, v imenu skupine ALDE.(SL) Ponosen sem na dokument, ki smo ga pripravili po uspešnih trilateralnih pogajanjih s Svetom in Komisijo, in v imenu ALDE čestitam poročevalki za dosežek, za njeno vztrajnost in za njen politični pogum.

Ustvarili smo okvir, ki veliko daje potnikom, zaposlenim v letalstvu, širši javnosti, in je zgled na mednarodnem področju. Spomladi smo na TRANU po konstruktivni debati pripravili dokument, ki je bil dobra podlaga za uspešen trialog s Svetom in Komisijo. Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujem tudi združenju pilotov in kontrolorjev zračnega prometa.

V zadnji fazi si je Parlament zagotovil odločilno vlogo v nadaljnjih spremembah te zakonodajne ureditve, saj smo preprečili možnost sprememb s tako imenovanimi delegiranimi akti.

Želimo preprečevati nesreče, zato moramo vzroke raziskati. Za temeljito in odkrito preiskavo je potrebno ključnim vpletenim zagotoviti zaščito pred prehitrimi obsodbami. Natančna določitev vloge sodne preiskave v preiskovanju nesreč je ključna. Parlament je vztrajal, da je za zagotovitev neodvisne preiskave vzroka letalske nesreče potrebno tehnično preiskavo zaščititi pred vmešavanjem sodne preiskave. Prijavljati in raziskovati moramo tudi vse incidente, vse, ne le tiste, ki bi se lahko končali tragično. Preiskava pa je mogoča le takrat, ko za dogodek, za incident izvemo.

Plod oblikovanja te regulacije je tudi zagotovilo Komisije, da bo v kratkem pripravila revizijo direktive o javljanju dogodkov. JASA mora biti udeležena v preiskavi, a smo njeno vlogo natančno določili. Regulator ni preiskovalec, lahko pa ima dostop do določenih podatkov in vlogo svetovalca.

Med pogajanji je poročevalka posebno pozornost namenila pravicam žrtev nesreč in uspela ohraniti vse bistvene elemente.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, v imenu skupine Verts/ALE. Gospod predsednik, gospe in gospodje, pomen tega poročila je neprecenljiv, saj bo na evropski ravni združilo podatke, ki so bili sicer že doslej na voljo na ločenih mestih, niso pa zagotavljali celovite slike, saj nismo imeli na voljo možnosti za njihovo povezovanje.

V časih, ko so letalske družbe pod strahovitim pritiskom, je nujno zagotoviti, da so ljudje, ki posredujejo podatke ─ še zlasti podatke o tehničnih napakah ─ zaščiteni pred pritiski konkurenčnih letalskih družb ali lastne letalske družbe. V tem smislu moramo zagotoviti tudi ustrezno varstvo podatkov, ki jih nujno potrebujemo za preprečevanje nesreč, pa tudi zagotoviti ustrezno ravnovesje med potrebnimi sodnimi preiskavami takih dogodkov in preiskavami tehnične narave, namenjenih preprečevanju, tako da ne bo prihajalo do podvajanja.

Rada bi se prisrčno zahvalila poročevalki. Najino sodelovanje je bilo izvrstno in je znatno prispevalo k doseženemu izidu.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, v imenu skupine ECR. – (NL) Na začetku bi rad odprl vprašanje postopka. Naša poročevalka v senci, gospa Foster, me je pravkar obvestila, da je zadržana. Pridružila se nam bo kasneje, torej bi rad izkoristil njen čas za govor.

Prvič, rad bi se prisrčno zahvalil poročevalki za izvrstno opravljeno delo. Uredba sama in njena kakovost bosta koristili letalskemu prometu in njegovi varnosti.

Če pa se želimo iz letalskih nesreč res kaj naučiti, morajo preiskave potekati povsem nemoteno: brez vmešavanja potrošniških organizacij v delo letalskih družb, še zlasti pa brez vmešavanja sodnih organov. Če se lahko v neodvisne preiskave vmešava javna uprava, je neodvisnost preiskav ogrožena. To bi bilo podobno, kot če bi lahko mesar določal izsledke inšpekcijskih pregledov mesa, ki ga prodaja, kar vsekakor ne more biti naš namen.

Zato bi bilo najbolje vpeljati „kanadski model“. To bi pomenilo vzpostaviti popolnoma neodvisen preiskovalni organ, ki bi v primerih kaznivih dejanj sprejemal pomoč sodnih organov pri preiskavah po objektivnih merilih. Tako ureditev uporabljamo na Nizozemskem, kjer imamo neodvisen preiskovalni svet, ki deluje odlično. Preiskovalni svet pogosto ošteva celo javno upravo, in to precej ostro. Taka ureditev je najboljša, besedilo, dogovorjeno s Svetom, pa odpira možnost za uvedbo neodvisnih preiskav take vrste.

Celotni sveženj pa vendarle pomeni občuten korak naprej. Še zlasti velik napredek pomeni zagotavljanje podatkov o potnikih, udeleženih v nesreči, zato se pri jutrišnjem glasovanju ne bomo vzdržali, pač pa bomo z glasovanjem za predlog podprli poročevalko.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, v imenu skupine GUE/NGL.(FR) Gospod predsednik, letalski prevoz je najvarnejša oblika prevoza, pa tudi oblika prevoza, ki najbolj zmanjšuje izpuste CO2. Zato moramo poskrbeti, da se bo lahko tudi v prihodnje razvijala v tej smeri.

Ustanovitev omrežja organov držav članic za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva je koristna zamisel, če bodo le ti organi tudi v prihodnje odgovorni javnosti in ne bodo podlegli škodljivemu pritisku največje takojšnje donosnosti. Selitev vzdrževanja v države zunaj EU, varčevanje pri nadomestnih delih, najemanje slabo plačanih posadk in privatizacija storitev nadzora zračnega prometa, ki smo jim občasno priče, pomenijo hude izzive varnosti.

EU mora poseči na to področje in sprejeti svojo odgovornost. Ne sme se zadovoljiti z objavljanjem črnih list in preiskavami po nesrečah. Učinkovito mora kaznovati delničarje letalskih družb, ki ne zagotavljajo optimalnih varnostnih pogojev. Nesreče lahko seveda povzročajo tudi človeške napake, ampak te napake praviloma odsevajo pomanjkljivosti pri organiziranosti, pogojih dela, ergonomiji, usposabljanju in usposobljenosti osebja nekaterih letalskih družb.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). Gospod predsednik, komisarka, rad bi čestital gospe De Veyrac k njenemu poročilu, s katerim ji je uspelo doseči soglasje že v prvi obravnavi. Imam pa tri kritične pripombe, ki zadevajo popuščanja, ki se jim pri takih pogajanjih preprosto ni mogoče izogniti.

Prvič, opuščena je posamična identifikacija žrtev: če je identifikacija po DNK mogoča, je zahteva sorodnikov, da se jim preda truplo njihovega svojca, ne pa katero koli truplo, povsem upravičena.

Drugič, izraz „vzroki“ je bil zamenjan z izrazom „vplivni dejavniki“. To bo podlaga za mnoge sodne spore in je po mojem mnenju huda napaka ─ kar bo pokazal čas ─ saj je treba tehnične preiskave ločevati od sodnih preiskav.

Na koncu pa tudi obžalujemo, da se bo španska delegacija morda morala vzdržati pri glasovanju, čeprav ima pri tej zadevi pozitivno stališče. Preprosto zato, ker omenja izjavo iz leta 1987 o gibraltarskem letališču, ki ga zdaj ureja ministrska izjava, dogovorjena v Cordobi leta 2006. Takrat je bila pravna ureditev odložena zaradi spora med Združenim kraljestvom in Španijo, zdaj pa imamo le omembo pravnih sporov na treh mestih, pa nič več.

To seveda pomeni, da se bomo morali vzdržati, ne glede na ─ ponavljam ─ našo podporo poročilu in delu gospe De Veyrac. Še enkrat bi ji rad izrazil pohvalo za kakovostno poročilo, ki je v bistvu koristno.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). (PL) Mislim, da moramo takoj na začetku jasno povedati, da varnost letalskega prometa v Evropi na srečo ves čas izboljšuje. Nesreče in incidenti se sicer dogajajo, splošna raven varnosti pa je precej visoka. Žal pa varnost letalskega prometa ni stvar, ki bi trajala večno, ko jo enkrat vzpostaviš. Občasno vendarle prihaja do nesreč in incidentov. Take dogodke je treba temeljito preiskati, popolnoma neodvisno in strokovno. To je potrebno za oblikovanje strokovno najboljših možnih priporočil na podlagi omenjenih preiskav, ki pomagajo preprečevati nadaljnje nesreče in incidente.

Sistem preiskovanja v civilnem letalstvu v Evropski uniji zdaj še ne deluje na optimalni ravni. Zato menim, da ta uredba, ki je plod dela Parlamenta, pomeni priložnost za izboljšanje stanja. Videti je, da je skupina gospe De Veyrac pripravila strokovno zelo kakovosten osnutek. Rad pa bi opozoril na precej pomemben dejavnik. Osnutku je priloženih več ducatov pripomb in sprememb. Ker je osnutek rezultat kompromisa, se mi zdi, da bi morali glasovati za besedilo, o katerem so se dogovorili Parlament, Komisija in Svet. Po mojem mnenju bi morali druge predloge, ki so sicer videti utemeljeni s posebnih vidikov, zavrniti.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Gospod predsednik, komisarka, rada bi začela pri zadevi, ki je našemu poročevalcu v senci, gospodu Kacinu, zaradi omejenega časa govora ni uspelo omeniti, je pa videti zelo pomembna. Pomembno je, da ob preiskavah vzrokov nesreč poskrbimo tudi za zaščito žrtev in njihovih sorodnikov. Še zlasti naša skupina se je odločno zavzemala za zahtevo po hitrem posredovanju podatkov o okoliščinah nesreče, vsaj sorodnikom žrtev, med katere bi morali šteti tudi partnerje istega spola.

Na splošno smo že ugotovili, da poročilo, ki ga je sestavila naša poročevalka, v resnici orje ledino. Ne da se ga prehvaliti. Dejstvo je, da je sedanja direktiva stara že 16 let. V tem času se je tehnika razvijala, zagotoviti pa moramo tudi višjo varnost v letalstvu. Za preiskave nesreč so potrebni podatki, na podlagi katerih je mogoče neodvisno presojati. Združene države Amerike imajo podobno neodvisno preiskovalno agencijo že dolgo, prav tako že dolgo jamčijo zaščito tistim, ki posredujejo dokaze, ki bi jih bilo mogoče uporabiti proti njim kot strankam v postopku. To smo zdaj dosegli tudi mi. Iskreno bi se rada zahvalila gospe De Veyrac za odlično opravljeno delo.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE).(RO) Ob stalnem povečevanju obsega letalskega prometa je treba prilagoditi tudi zakonske okvire za preiskavo nesreč.

Gospe De Veyrac je uspelo doseči odličen končni kompromis. Ustanovitev omrežja nacionalnih preiskovalnih uradov bo spodbudila izmenjavo podatkov, usposabljanje preiskovalcev in vzpostavitev zbirke dobrih praks, pa tudi prispevala k oblikovanju evropske metodologije preiskovanja nesreč. Zmanjšala bo razlike med državami članicami, izboljšala sisteme preiskovanja po državah članicah in okrepila varnost v letalskem prometu.

Vzpostavljen je pravni okvir za vključevanje EASA v varnostne preiskave. Nov zakonodajni okvir zagotavlja tudi potrebno ravnovesje med neodvisnostjo preiskovalcev in neodvisnostjo sodnih organov glede dostopa do občutljivih podatkov in usklajevanja preiskav.

Žrtvam in njihovim sorodnikom zagotavlja pravico do pomoči in ureja izvajanje te pomoči. Države članice morajo sestaviti nacionalne načrte zagotavljanja pomoči žrtvam.

Države članice morajo prek omrežja posredovati podatke o dogodkih v civilnem letalstvu, ki jih lahko EASA analizira in tolmači za krepitev varnosti naših državljanov v letalskem prometu.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). ─ Gospod predsednik, očitno je, da je direktiva iz leta 1994 v svojem času služila svojemu namenu, danes pa je popolnoma zastarela. Kot smo že večkrat slišali, skokovita rast obsega zračnega prometa zahteva posodobitev varnostnih ukrepov, boljše usklajevanje, temeljitejši nadzor in več sodelovanja. Pri tem poročilu mi je všeč, da jasno opredeljuje vloge pristojnih organov.

Podpiram predlog, ki sta ga že omenila gospod Brian Simpson in poročevalka, da Evropska agencija za varnost v letalstvu ne bi v nobenih okoliščinah smela imeti kakršne koli vloge pri varnostnih preiskavah. Njena naloga ─ ki jo opravlja izvrstno ─ je potrjevanje zrakoplovov, ne pa preiskovanje okoliščin v zvezi z nesrečo.

Kar zadeva omrežje varnostnih organov ─ tudi to pozdravljam. Usposabljanje je bistvenega pomena, saj moramo zmanjšati sedanje razlike med standardi, ki veljajo v posameznih državah članicah.

Kar zadeva seznam potnikov, spada zamuda pri objavi seznama potnikov med najhujše travme po letalski nesreči. Nova zahteva, da je treba tak seznam sestaviti v eni uri, je izredno dobrodošla. Da moraš ob rezervaciji leta navesti ime tretje osebe, je sicer zelo moteče, vendar je možnost navesti ime osebe, na katero se bo mogoče obrniti ob nesreči s smrtnimi žrtvami, zelo pomembna, saj je v takih primerih čakanje na novice skoraj neznosno.

Podpiram tudi rešitev z DNK, ampak če bomo sprejeli predlagano rešitev ─ ime osebe, ki jo bo mogoče obvestiti ─ lahko DNK pride na vrsto kasneje. Besedilo vsebuje niz smiselnih predlogov. Čestitam poročevalki in poročevalcem v senci. Opravili so odlično delo.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). (PL) Danes razpravljamo o dokumentu, ki pomembno zadeva več kot 800 milijonov potnikov, ki vsako leto letijo na ozemlju Evropske unije. Besedilo je pomembno, saj je sedanja direktiva stara že 16 let in je bila sprejeta v času, ko je bil obseg letalskega prometa še znatno manjši. Tu gre za varnost 800 milijonov potnikov, te varnosti pa ni mogoče zagotoviti brez sistema prostovoljnega poročanja pilotov in letalskih posadk o dogodkih. Varnost potnikov bo mogoče zagotoviti le, če se bodo člani posadk in piloti zavarovane ob pisnem ali ustnem poročanju o nesrečah ali dogodkih v zrakoplovu. Tega cilja ne bomo mogli doseči, če bodo ustanove, ki preiskujejo letalske nesreče, pod pritiski javnega tožilstva, sodnih organov in občil, naj čim prej objavijo poročila o preiskavah. Državljanom EU moramo zajamčiti varnost, še zlasti zato, ker je kronika varnost v letalstvu pisana s krvjo žrtev letalskih nesreč. Zato čutim še težjo odgovornost v zvezi z glasovanjem ta teden.

 
  
  

PREDSEDSTVO: Silvana KOCH-MEHRIN
podpredsednica

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Gospa predsednica, dve leti in dva meseca je od dne, ko je letalska nesreča na madridskem letališču Barajas zahtevala 154 življenj in razbila številne družine, večinoma s Kanarskih otokov. Vsi poslanci sočustvujemo z njimi.

Žal pa tehnična preiskava še danes, po dveh letih, ni zaključena. Družine žrtev se še vedno sprašujejo, kaj se je zgodilo, in nimajo odgovora na to vprašanje.

To se mi zdi obžalovanja vredno iz dveh temeljnih razlogov: prvič, sorodniki žrtev si takega ravnanja ne zaslužijo, in drugič, ker še vedno niso znani pomembni podatki, ki bi lahko bistveno vplivali na varnost letalskega prometa in pomagali preprečevati nadaljnje nesreče.

Verjamem, da bo uredba, ki jo bomo sprejeli jutri, med drugim vsaj pospešila postopke tehničnih preiskav in preprečila ponavljanje takih pojavov.

Strinjam se s pomisleki, ki jih je izrazil kolega gospod de Grandes in čestitam poročevalki za doseženo soglasje že v prvi obravnavi, upam pa, da nismo preveč popuščali interesom nekaterih: pomembne so žrtve in skrb zanje mora biti na prvem mestu.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Gospa predsednica, mislim, da je najhujše, kar te lahko doleti kot sorodnika potnika na letalu, novica, da je letalo strmoglavilo, nato pa negotovost med čakanjem na podrobnejša obvestila. Menim, da to poročilo ─ za katerega bi rad najprisrčneje čestital poročevalki gospe De Veyrac ─ prinaša določeno izboljšanje na tem področju. To, da lahko potniki podajo ime kontaktne osebe v primeru nesreče in da morajo letalske družbe objaviti seznam potnikov v dveh urah po nesreči, po mojem mnenju izredno omili negotovost in pomaga sorodnikom, ki ne vedo, kaj se je zgodilo.

Drugič, poročilo ponuja dobro rešitev uravnoteženja notranjih in zunanjih preiskav, ki je pri vseh podobnih zadevah težavna naloga, med zaščito ljudi, ki želijo posredovati dokaze, in javnim interesom glede ugotovitev preiskave. Zato imamo pred seboj zelo kakovostno poročilo. Še enkrat bi rad čestital poročevalki. Predložila nam je izvrsten izdelek.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Gospa predsednica, soglašam z mnenjem, da je edini cilj te uredbe preprečevati nesreče brez poseganja v ugotavljanje krivde ali odgovornosti. Veseli me, da zagotavlja neodvisnost preiskave in z ustanovitvijo omrežja prispeva k učinkovitejšemu usklajevanju. Z različnimi ukrepi ščiti žrtve in njihove sorodnike in varuje zaupne podatke, ki se smejo uporabljati izključno za preiskavo in v noben drug namen. Pogovarjamo se o glasovnih in slikovnih posnetkih. Menim pa, da bi morali vgraditi tudi načelo kulture pravičnosti. To so upali strokovnjaki, saj javna občila včasih razglašajo obsodbe, še preden se preiskava sploh začne.

Rada bi povedala še to, da pozdravljam zahtevo, da morajo imeti letalske družbe najmanjše zavarovalno kritje za odškodnine sorodnikom, saj bodo le-ti tako v prihodnje bolje zaščiteni kot danes.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Gospa predsednica, obseg letalskega prometa ves čas raste. Kar zadeva mene, mora biti varnost pred vsemi drugimi vidiki. Zato potrebujemo neodvisen organ, ki bo preiskoval pomanjkljivosti in omogočal uvajanje popravnih ukrepov, s tem pa prispeval k optimalni varnosti letov v prid vseh udeležencev.

Tudi jaz bi rada izrekla čestitke za poročilo.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE).(PT) Gospa predsednica, letalski prevoz ima vedno večji pomen za mobilnost ljudi in dinamiko vedno bolj globaliziranega gospodarstva.

Sedanja evropska zakonodaja o preiskavah letalskih nesreč ne dohaja sprememb na tem področju in uvajanja novih igralcev, kot je Evropska agencija za varnost v letalstvu.

Zmogljivosti držav članic na področju preiskav nesreč v civilnem letalstvu je treba uskladiti. Prednost pa mora imeti preprečevanje nesreč; preiskave morajo praviloma prispevati k preprečevanju nesreč v prihodnje.

Upoštevati moramo, da hudi pritiski na zmanjševanje stroškov posredno zvišujejo varnostna tveganja. Varčevanje pri stroških pa ne sme iti na škodo ljudi, zato ne smemo odobriti varčevalnih ukrepov, kot sta odprava kopilota ali stojišča na letalu.

Preiskave so pomembne, na prvem mestu pa sta vendarle preventiva in kakovostno vzdrževanje.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Čestitam poročevalki za doseženo soglasje v prvi obravnavi uredbe o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu.

Države članice so odgovorne za to, da imajo vse letalske družbe, registrirane na njihovih ozemljih, načrte za zagotavljanje pomoči žrtvam in njihovim sorodnikom. Menim pa, da je rok dveh ur, v katerem mora letalska družba pridobiti seznam potnikov, mnogo predolg. Rada bi tudi omenila, da pozdravljamo predlog določbe, po kateri morajo letalski prevozniki, ki delujejo v Uniji, uporabljati določbe Montrealske konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, tudi če država, v kateri so registrirani, ni ratificirala te konvencije.

Na koncu bi rada poudarila, da bi morala Evropska unija nujno skleniti sporazume o varnosti v civilnem letalstvu tudi s tretjimi državami, da bi laže preiskovali in preprečevali letalske nesreče.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Rad bi dodal en element, ki mi je prej izpadel zaradi pomanjkanja časa in zadeva obveščanje svojcev.

Svojci morajo biti enakopravni in ne smemo jih diskriminirati. Definicija družine v državah članicah pa se zelo razlikuje. Parlament je želel zaščititi tudi istospolna partnerstva, ki so ponekod priznana, drugje pa niso priznana. Moja politična skupina je predlagala kompromis, ki sta ga sprejela tudi Svet in Komisija, tako da zdaj velja definicija družine, ki velja v državi žrtve, v državi, katere državljanstvo ima žrtev. To je pomemben dosežek in pomemben kompromis.

Druga stvar, ki posebej šteje, pa je, da nismo si izmišljali novih inštitucij, ampak smo uporabili mrežo nacionalnih preiskovalnih organov, ki smo jih delovno povezali med seboj.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, članica Komisije. ─ Gospa predsednica, široko soglasje med udeleženci tega plenarnega zasedanja pomeni močno sporočilo potnikom in njihovim sorodnikom. To moramo šteti za dokaz, da so poročevalka in poročevalci v senci dobro opravili svoje delo.

Veselim se pomembne naloge, ki je pred nami, to je ustanovitve evropskega omrežja organov za preiskave v zvezi z varnostjo civilnega letalstva. To omrežje je pomemben korak k bolj kakovostnim in neodvisnim varnostnim preiskavam in k višjim standardom preiskovalnih metod in usposabljanja preiskovalcev.

Nova pravila morajo odsevati napredek, ki ga je na področju varnosti dosegla Evropska agencija za varnost v letalstvu, ki bo v prihodnje lahko s svojim strokovnim znanjem in delovnimi izkušnjami pomagala tudi pri varnostnih preiskavah. Rada bi poudarila ─ tako kot več udeležencev razprave ─ da bo agencija sodelovala le kot tehnični svetovalec, prispevala svoje izkušnje in sodelovala pri presoji podatkov. Ne bo pa sama preiskovala nesreč.

Komisija se zavezuje, da bo čim prej dopolnila nova pravila s predlogi za posodobitev sistema poročanja o dogodkih in nesrečah, tako da bomo pridobili učinkovita orodja za naše skupno delo, to je varovanje življenj evropskih potnikov.

Za zelo koristno razpravo se vam najlepše zahvaljujem.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, poročevalka.(FR) Gospa predsednica, hvala vsem za prispevke v zvezi s tem besedilom, in ker tega nisem naredila prej, bi se rada prisrčno zahvalila tudi Komisiji, ki je veliko pripomogla k temu soglasju.

Gospodu Zemkeju bi rada zagotovila: jutri bo predložena ena sama sprememba. gre za preprosto tehnično zadevo, Svet je namreč spregledal eno točko besedila. Izkazalo se je, da je najboljša rešitev za vrnitev tega odstavka v besedilo sprememba, ampak to bo edina sprememba.

Gospod Higgins ─ morda me ni slišal, kar je ob vsem hrupu ob začetku razprave razumljivo, ampak enako je povedala tudi gospa Malmström ─ jasno je rečeno, da agencija, katere naloga je samo potrjevanje zrakoplovov, ne more v nobenih okoliščinah izvajati preiskav nesreč, saj ne more biti hkrati razsodnik in stranka v postopku. Mora pa imeti dostop do podatkov, ki jih potrebuje pri potrjevanju zrakoplovov, prav tako pa mora pri varnostni preiskavi pomagati s svojim strokovnim znanjem.

Gospod Mato Adrover, obžalujem ─ če sem vas prav razumela ─, da se bo vaša delegacija vzdržala glasovanja o tem besedilu, saj besedilo pomeni pomembno izboljšanje razmer, ki jih upravičeno kritizirate: pomanjkanje informacij in negotovost, ki so jima izpostavljeni svojci. Kar zadeva naše popuščanje v prvi obravnavi, vam lahko poročevalci v senci potrdijo moje naslednje besede: Rada bi vam povedala, da Parlament ni popustil pri ničemer; uveljavil je svoja stališča pri vseh točkah besedila.

Zelo sem vesela, da politične skupine soglašajo glede tega besedila, ki ─ po besedah gospoda Kühna ─ zadeva človeška življenja. Upam, da se bo to soglasje pri jutrišnjem glasovanju izrazilo v večinski podpori poročilu. S tem bomo potrdili vodilno vlogo Parlamenta pri zaščiti naših državljanov in pri gradnji EU, ki jim to zaščito zagotavlja.

 
  
MPphoto
 

  Predsednica. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v četrtek, 21. septembra ob 12.00.

Pisne izjave (člen 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), v pisni obliki. (IT) S povečevanjem obsega letalskega prometa žal vztrajno raste tudi število žrtev nesreč v civilnem letalstvu. To potrjuje že podatek, da je bilo leta 2005 žrtev 1.454, kar je 90 % več kot leta 2004.

Zato potrebujemo novo zakonodajo, ki bo zmanjšala razlike med preiskovalnimi zmogljivostmi držav članic in bo vzpostavila „omrežje“ nacionalnih preiskovalnih organov ter tako omogočila smotrnejšo izrabo znanja, osebja in drugih virov. Zato podpiram ta predlog uredbe, ki bo na eni strani zagotovila popolno neodvisnost preiskav nesreč, na drugi strani pa naložila letalskim prevoznikom spoštovanje pravic žrtev nesreč in njihovih svojcev.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov