Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2012(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0226/2010

Předložené texty :

A7-0226/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 21

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0320

Rozpravy
Pondělí, 20. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem jsou jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám.

 
  
MPphoto
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE).(ES) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vám všem předat zprávu od Oswalda Payá, kterému byla Parlamentem udělena Sacharovova cena.

„Vážení přátelé, občané Kuby chtějí změnu, chtějí mírumilovně vstoupit do nové fáze života, opustit vše, co obsahuje nenávist, násilí, represe, lži a strach, otevřít se usmíření a vykročit na cestu pokroku ve všech ohledech.

Tyto změny, které nám ukládá zákon, jsou již přítomny v srdcích a myslích obyvatel Kuby, je však třeba respektovat občanská a politická práva těchto lidí. Musí být svobodné a demokratické volby, svoboda cestování, zaměstnání a účasti na hospodářském, politickém a kulturním životě země.

Změny představují práva, a těchto práv se na Kubě nedostává, protože mnoho lidí je za podporu práv kubánských občanů stále pronásledováno a ze stejného důvodu také vězněno.

Evropské společné stanovisko se soustředí na solidaritu a toto stanovisko by mělo být zachováno. Je třeba, abyste věděli, že ačkoli kubánská vláda neprovádí změny, po kterých touží mnoho Kubánců, kteří podporují projekt Varela a další občanské iniciativy, existují lidé, kteří v současnosti pracují pro dosažení těchto mírumilovných změn. Jsou to iniciativy, které musíte podpořit, máte-li zůstat věrní společnému stanovisku, abyste také zachovali jednotný postup.“

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Ochrana lidských práv, respektování rozdílností mezi lidmi a projevování tohoto respektu je v demokratické společnosti stejně důležité jako boj proti násilí.

Pokud hierarchicky vysoce postavený člověk, kterého lidé přirozeně respektují, ve svých veřejných projevech neakceptuje tyto principy, dokonce je obrací v žert, může tak zprůchodnit a podpořit agresivní chování ve společnosti. Pokud tedy předseda vlády členského státu Evropské unie vypráví na veřejném shromáždění vtipy o Hitlerovi a jeho zvěrstvech a dává jim pozitivní kontext, potom je takové jednání třeba veřejně odsoudit, protože neodsouzení takového chování může vést k celkové společenské akceptaci podobného jednání. Žádám proto Silvia Berlusconiho, aby zvážil hloupé vtipy nejen o Hitlerovi, ale i svá nevkusná a, promiňte, hloupá doporučení mladým ženám, která mohou být buď jen důsledkem částečné ztráty jehosoudnosti, nebo projevem nedostatku slušnosti a respektu vůči ženám.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, v sobotu italské noviny Il fatto quotidiano zveřejnily dokument podepsaný bývalým mafiánským starostou Palerma, Vitem Cianciminem, ve kterém napsal, že Marcello Dell’Utri a Silvio Berlusconi jsou ze stejného těsta jako on; že patřili ke stejnému politickému systému ovládanému mafií.

Tato zpráva neušla pozornosti soudů, protože vychází najevo pravda o mafiánském masakru v roce 1992, při němž zahynuli soudci Falcone a Borsellino, totiž, že stát vyjednal s mafií konec „bombové sezóny“ a to podle všech okolností přispělo k vytvoření premiérovy strany, Forza Italia, která byla ve skutečnosti založena s pomocí Dell’Utriho, odsouzeného na sedm let za spolupráci s mafií a stále činného jako senátor v italském parlamentu.

Ve světle těchto skutečností a ve světle nedávné vraždy starosty Angela Vassalla organizací Camorra připomínám význam žádosti podané skupinou Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, která v důsledku mého trvalého tlaku znovu požádala Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o zprávu o organizovaném zločinu na úrovni Evropské unie.

Evropa nemůže nadále nastavovat i druhou tvář ze strachu z řešení problému, který již z místní úrovně přerostl na úroveň globální a který se právě nyní úzce dotýká vlády jednoho členského státu.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Pane předsedající, jak víte, zelené plochy mají zásadní význam pro životní prostředí měst. Odborníci ve skutečnosti trvají na 7 až 10 čtverečných metrech na obyvatele, což se rovná evropskému průměru. Velká řecká města se však v současnosti dusí, protože splňují 25-35 % z tohoto požadavku a naléhavě potřebují daleko více zelených ploch.

Jedním samozřejmým řešením by bylo, kdyby stávající veřejné plochy byly využity přinejmenším jako zelené plochy. Patří k nim mnoho vojenských kasáren uvnitř měst a bývalé letiště Hellenikon v Aténách.

Memorandum mezi řeckou vládou a Komisí a Mezinárodním měnovým fondem na straně 28 stanoví možnost použití veřejného majetku na zaplacení veřejného dluhu, která má být přezkoumána. Jsou-li omezené pozemkové rezervy nakonec použity k tomuto účelu, drasticky se tím zvrátí rovnováha životního prostředí v řeckých městech, a náklady tohoto opatření budou platit budoucí generace.

Každá evropská politika pro životní prostředí měst je zrušena jen několika slovy v dokumentu, který vnutí členskému státu sama Komise. Ptám se: hodlají se s tím evropské instituce smířit?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) V Polsku je veřejnost znepokojena prodlužováním vyšetřování havárie polského prezidentského letadla poblíž Smolenska 10. dubna. Je nepřijatelné být v situaci, kdy se ruská strana nemá k předání dokumentů nebo tak činí velice pomalu a zjevně hraje o čas. Domnívám se, že vyšetřování by mělo být mezinárodní záležitostí, aby mohla Evropská unie, včetně Evropského parlamentu, využít svého vlivu k urychlení vyšetřování a k vyvíjení většího mezinárodního tlaku na Rusko. Obávám se, že bez mezinárodního tlaku a bez tlaku ze strany Evropského parlamentu a Evropské unie nebude tato záležitost nikdy objasněna. Proto v této věci vyzývám k určité míře solidarity s Polskem.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Po pohromě způsobené nekontrolovanými finančními spekulacemi, po měsících nečinnosti a slibů o opatřeních, která budou přijata na finančních trzích, jsme tento týden dostali ujištění Evropské komise. V zásadě půjde všechno dál jako dříve. Finanční spekulace budou pokračovat, jejich základní nástroje budou zachovány: deriváty, nezajištěné prodeje, swapy nebo CDS (swapy úvěrového selhání); tento toxický odpad nemá brát konce. Daňové ráje, ve vztahu k nimž nyní panuje mrtvolné ticho po všem tom povyku a prázdných slibech o jejich zrušení, budou žít dál.

To vše v kontrastu ke skutečnému násilí, s nímž byly uvaleny těžké oběti na pracující a lidi, kteří byli vyzváni, aby podpořili zlořády finančního kapitálu. Reakce na skutečnost, že Evropská unie nemá zjevně ani potuchy, co udělat s důsledky krize, kterou pomohla vytvořit, je tady, v Portugalsku, Francii, Řecku, Španělsku a všude v Evropě, kdy se lidé bouří a bojují proti hlubokému sociálnímu úpadku, který na ně chce Evropská unie uvalit.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším řečníkem je pan Batten, který má privilegium, že je prvním politikem v historii oděným v barvách své strany.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). – Pane předsedající, Nick Clegg, místopředseda vlády Spojeného království, zřejmě vbrzku oznámí rozhodnutí koaliční vlády podrobit se rozsudku Evropského soudu pro lidská práva a udělit hlasovací právo vězňům ve věznicích Jejího veličenstva.

Mluvčí předsedy vlády, pana Davida Camerona, údajně řekl, že by bylo „nešťastné“, kdyby byl celkový zákaz zrušen plošně. Nevysvětlil, proč by byl částečný zákaz morálně přijatelnější a proč by rváč, lupič nebo zloděj měl mít hlasovací právo spíše než vrah, násilník nebo pedofil.

Je to urážka respektování zákonnosti a obětí zločinu, že ti, kteří porušují zákon, mají mít současně právo volit zákonodárce. Jednu věc mohu říci zcela jistě, a to, že v příštím manifestu Strany nezávislosti Spojeného království bude závazek odmítnout každý takový zákon.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Podle toho, kdo bude lídrem UKIP.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Pane předsedající, dnes bych rád znovu hovořil o přeshraničním, středoevropském alpsko-jaderském regionu, který tvoří kraj Friuli-Venezia Giulia, Slovinsko a Korutany. Tento region odráží jazykovou a kulturní různorodost Evropy a je dokladem toho, jak lze překonat vážné historické rozdílnosti. Například Skupina korutanského konsensu pracovala řadu let pro zachování mírového soužití německého většinového obyvatelstva a slovinské menšiny v Korutanech a za svou práci také od tohoto Parlamentu získala cenu evropských občanů.

Pro tuto mírovou spolupráci bylo však zhoubné, když Slovinsko před referendem o hraniční dohodě s Chorvatskem v Ljubljaně tvrdilo, že slovinské Korutany, Terst a Gorizia byly zabrány, ačkoli se lidé z jižních Korutan rozhodli stát se součástí Rakouska v plně demokratickém referendu v roce 1920, jinými slovy, přesně před 90 lety. Slovinsko navíc naprosto není právním nástupcem bývalé Jugoslávie, a tedy signatářem rakouské státní smlouvy. Nanejvýš pokračuje ve stopách Jugoslávie v rozporu s mezinárodním právem v zadržování rozhodnutí AVNOJ, a to není dobrá věc.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Rád bych se zmínil o mimořádně naléhavém problému, který je v současnosti rozšířen v Rumunsku, avšak domnívám se, že v určité formě existuje ve všech členských státech EU. Hovořím o vážné situaci, která postihuje malé podniky a likviduje jejich šance na růst a zotavení po hospodářské krizi.

Národní rada pro malé a střední podniky odhaduje, že 8 z 10 společností, které získaly evropskou finanční podporu, vypadly z projektů z důvodu nedostatku financování. Tato situace platí pro všechny programy zahrnující evropskou finanční podporu. Domnívám se, že za těchto okolností jsou EU na jedné straně a členské státy na druhé straně povinny stanovit a přijmout nová opatření na podporu malých podniků zejména vzhledem k tomu, že 70 % pracovních sil zaměstnaných v celé EU pracuje v těchto společnostech.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Brzy zahájíme přezkum v polovině období pro víceletý finanční rámec 2007-2013, který musí být založen na meziinstitucionální spolupráci a nabídnout konkrétní řešení pro zmírnění dopadu hospodářské a finanční krize. Vstup Lisabonské smlouvy a strategie EU 2020 v platnost navíc nabízí nový zorný úhel pohledu na přezkum stávajícího finančního výhledu v polovině období.

Vyzývám Komisi, aby projevila pružnost a pohotovost, když členský stát hodlá v souladu s nařízením o EFRR požádat o přezkum operačních programů nebo národního strategického referenčního rámce.

Současná hospodářská krize by měla přinést určité změny rozpočtových priorit, zejména aby byla zajištěna přiměřená finanční podpora prioritních oblastí. Na tomto pozadí vyzývám k podpoře solidarity a účinnosti v oblasti energetických zdrojů a v oblasti dopravní infrastruktury, zemědělství a infrastruktury širokopásmového připojení ve venkovských oblastech, tedy ve všech prioritních oblastech, které mohou pomoci vytvořit pracovní místa.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE). – Ráda bych vás upozornila na případ hrubého porušení lidských práv bulharského občana obviněného z trestného činu. Mario Abdel Gani el Makusi, syn Palestince, je studentem farmakologie, který byl 7. června zatčen ve svém domově v Sofii a převezen na místní policejní stanici – podle stanoviska policie – za napadení.

Podle dvou svědků byl Mario v době události doma a také nakupoval v potravinářství, jak bylo doloženo záznamy 6 kamer uzavřeného televizního okruhu z obchodu. Byl na něj vydán časově neomezený příkaz k zadržení, který nyní trvá 70 dnů. Po celou tuto dobu policie odmítala prohlédnout záznam kamer uzavřeného televizního okruhu nebo vyslechnout svědky, kteří s ním byli v danou dobu v jeho domově, daleko od místa události.

Domnívám se, že celý případ proti tomuto mladému muži a jeho rodině je bezprecedentní, ale případy tohoto druhu se za poslední rok staly v Bulharsku běžnými. Chtěla bych proto vyjádřit názor, že zatčení muže, který je nevinný, dokud není usvědčen z viny, a jeho zadržení policií bez nezvratných důvodů na 70 dnů nelze omluvit.

Vyzývám k větší průhlednosti ve způsobu práce ministerstva vnitra a státního zastupitelství.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE).(FR) Pane předsedající, 32 vězňů z kmene Mapuche již 70 dnů drží hladovku a mohou zemřít. Dnes se k nim připojili poslanci chilského parlamentu.

Drží hladovku, protože požadují uplatnění zvykového práva a práva přístupu na území. Původní obyvatelé musí mít přístup ke kolektivnímu vlastnictví na půdě svých předků; parlament již tuto zásadu obhajoval a je zakotvena v příslušných mezinárodních úmluvách.

Toto právo v Chile nikdy nebylo uznáno a mělo za následek rozšíření opatření, která mají nespravedlivě neúměrný dopad na lidi kmene Mapuche, kteří nicméně tvoří 5 % obyvatelstva.

Má-li být společenství kmene Mapuche, které je odsouzeno žít bez půdy či zdrojů, zachráněno, Chile bude muset najít odvahu k přiznání jeho práv a přijetí jeho požadavků.

I pro nás zde v Evropském parlamentu i pro OSN a všechny ostatní mezinárodní instituce je důležité, abychom bojovali za dodržování práv původních obyvatel. Pane předsedající, co s tímto problémem hodláte udělat?

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) Před dvěma roky způsobilo zhroucení společnosti Lehman Brothers krach na finančních trzích a následně hospodářskou a sociální krizi, kterou naši občané zažívají dodnes. Reakce musí být vyvážená. Evropská unie byla rychlá, nemilosrdná a nesmlouvavá v úsporných programech, které použila, a mimořádně pomalá či dokonce ledabylá ve všem ostatním, co by mohlo zavést spravedlnost do hospodářství.

Parlament právě tento týden přijímá první opatření pro dohled nad finančním systémem; teprve v průběhu příštích devíti let bude bankovní systém uplatňovat pravidla definovaná pro jeho vlastní kapitál a všechny ostatní požadavky veřejnosti, totiž boj se spekulativním kapitálem, uzavření daňových rájů či zdanění finančních transakcí. To vše bylo odloženo, a proto je tak potřebný a tak důležitý Evropský den akce 29. září.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Dámy a pánové, dovedete si přestavit skupinu obětí zločinu, která den za dnem trpí nejnásilnějšími formami fyzického násilí, bití, obtěžování, sexuálních útoků, duševního týrání, hrozeb a teroru? Mluvím o obětech násilí proti ženám, zejména násilí v rodině či partnerském vztahu. Jedna z těchto statečných a silných skupin se na mě obrátila minulý týden a stěžovala si, že tato velká skupina lidí stále nemá v Maďarsku jakoukoli podporu či pomoc. Obrátí-li se na policii, vyslechnou si od ní, že se jedná o soukromou záležitost, do které se nebude plést; přijdou-li do agentury pro péči o děti nebo ochranu dětí, vyslechnou si, aby s tím něco udělali, jinak jim bude jejich dítě odebráno. Chtěla bych vyzvat všechny poslance Evropského parlamentu, aby byli v této otázce jednotní, uspořádali zvláštní slyšení pro oběti násilí proti ženám a zastupovali jejich práva na všech možných fórech.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE).(PT) Pane předsedající, Portugalsko celé léto opět trpělo spoustou požárů, které devastovaly lesy a zemědělskou půdu, likvidovaly domovy a soukromou infrastrukturu a neustále ohrožovaly lidi, kteří žili ve strachu, že budou zasaženi nepřetržitě běsnícím požárem.

Jen v srpnu bylo v Portugalsku zaznamenáno více než 9000 požárů, což je nejvyšší číslo od roku 2006. Vzhledem k vážnosti této situace je důležité hledat nejen příčiny, ale také řešení. Pokud jde o ně, narážím nejen na potřebné plánování a poskytnutí účinného materiálu a lidských zdrojů pro boj s požáry, ale také na potřebu nového zalesnění mnoha oblastí a podpory lidí, kteří jsou jimi postiženi.

V autonomním regionu Madeira, odkud pocházím, bylo požáry postiženo mnoho obcí. Po poslední únorové přírodní katastrofě požáry v srpnu jen zhoršily potíže, se kterými se Madeiřané musí vyrovnávat; doufají, že se budou moci spolehnout na pomoc a solidaritu všech, kteří jim pomohou obnovit jejich životy, zejména po krutých ranách, které museli utrpět v minulém roce.

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D). – Pane předsedající, nijak mě netěší vědomí, že v okamžiku, kdy tu dnes večer stojím před vámi, EU s mimořádnou pečlivostí sleduje hospodářský vývoj v mém rodném Irsku.

Dnes irské dluhopisy dosáhly maxima úrokových sazeb v hodnotě 6,5 % a situace v Irsku je velmi náročná. Náklady na půjčky jsou skutečně nejvyšší, jaké kdy v mé zemi byly. Lidé doma v mém volebním obvodu se ptají, jak jsme se do této situace dostali. Jednoduchou odpovědí je čistá závist.

Byl jsem rád, když komisař Almunia nedávno účinně trval na uzavření irské nejvíce skomírající banky, Anglo Irish. Komise musela přijmout opatření, protože tato banka ohrožovala budoucnost mé vlastní země. Anglo nás měla stát 2 miliardy EUR, potom 5 miliard EUR, potom 10 miliard EUR. Zjistíme příští měsíc, že nás bude Anglo stát více než 30 miliard EUR?

Irové jsou houževnatý národ. Dostaneme se z toho, ale jen s pomocí ECB a pomocí politické stability, k níž nám pomůže okamžitá změna administrativy u nás doma.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Tento víkend bylo Slovinsko postiženo prudkým deštěm, který způsobil velké záplavy a vážné ekonomické škody. Na mnoha místech byly úrovně řek vyšší než za stovky let. Máme i oběti na životech, ačkoli bych měl dodat, že všichni, kteří utonuli, přišli o život na kolech, v autech, která byla uvězněna v podjezdech. V samotném hlavním městě Ljubljana máme stále více než 1200 obytných nemovitostí pod vodou. Těžce postiženy byly rovněž dopravní trasy a zařízení.

Slovinsko je malou zemí, avšak důsledky těchto záplav můžeme srovnat s katastrofálními následky povodní, které postihly některé středoevropské země na počátku léta. Využil jsem této příležitosti, abych vás informoval o situaci v mé zemi, protože věřím, že i v této sněmovně máme velkou část práce před sebou, abychom se vyrovnali s následky.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Pane předsedající, od našeho posledního jednání obdrželo více než 50 kurdských starostů v Turecku rozsudek smrti. Co tito starostové udělali? Napsali svobodně otevřený dopis tehdejšímu dánskému předsedovi vlády. Tak absurdní je situace v kandidátské zemi EU Turecku, že starostové jsou trestáni za psaní dopisů hlavám členského státu EU. A absurditám není konec. V pondělí 18. října bude 151 kurdských politiků a právníků souzeno před soudem, včetně starosty obce Diyarbakir, Osmana Baydemira, a Muharrema Erbeye, který je místopředsedou turecké organizace pro lidská práva, IHD. Obvinění mohou vést k doživotnímu vězení. Chtěl bych vyzvat pana předsedajícího, aby zajistil přítomnost Evropského parlamentu jako pozorovatele na těchto soudních přelíčeních.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Deportace Romů z Francie jsou projevem bezradnosti, stejně jako například nařízení vyhánějící bezdomovce z center měst.

Pod nálepkou Romů je jen další tvář problému extrémní chudoby a sociálního vyloučení. Ti, kteří žijí v podmínkách extrémní chudoby, potřebují solidaritu a pomoc. Matky s dětmi, staří či nemocní, izolované komunity. Lidé, kteří se ocitli v tak těžké životní situaci, že si už nedokáží pomoci sami. Nejde tu jenom o peníze, musíme se začít chovat jako společenství, kterému záleží na každém z těchto lidí, na dobru každého a všech. Hledejme proto způsoby, jak zapojit do pomoci sociálně závislým skupinám co nejvíc dobrovolníků. Hledejme, jak dobrovolníkům ulehčit a zjednodušit využívání stávajících finančních prostředků. Jinak se budeme stále točit v začarovaném kruhu.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Dámy a pánové, když parlament mé země zamítl změny zákona zakazující jakékoli násilí proti dětem, včetně fyzických trestů, znovu tím bylo pouze prokázáno, že současnou společnost ovládá netolerance vůči stanoviskům svých nejmladších a nejslabších členů a neochota a neschopnost pochopit význam práv dětí a jejich zájmů. Znovu byla prokázána skutečnost, že naléhavě potřebujeme diskusi o problému ochrany práv dětí a boje s násilím zaměřeným proti nim.

Mnozí v mé zemi považují pohlavkování dětí za formu kulturního dědictví či účinný způsob výchovy. S tím naprosto nesouhlasím a chtěla bych zdůraznit, že nedostatek citové kontroly a následné ospravedlňování agresivity, které jej nazývají výchovou, jsou špatné a neomluvitelné.

Chtěla bych zdůraznit, že násilí představuje vážné ohrožení fyzického a duševního zdraví dětí a jejich osobního a sociálního vývoje. Vzhledem k tomu, že děti jsou nejzranitelnější skupinou ve společnosti, vyzývám Komisi a Radu, aby posílily opatření bojující s násilím proti dětem stanovením povinných norem ve všech členských státech EU a aktivnější spoluprací s členskými státy a nevládními organizacemi, aby bylo násilí proti dětem zastaveno.

Rovněž vyzývám členské státy, aby provedly potřebné akce a preventivní opatření v boji s násilím proti dětem.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Pane předsedající, rád bych vás upozornil na iniciativu, o níž mnozí z vás víte, ale která od nás potřebuje více podpory: takzvaný „model Evropské rady“. Tuto iniciativu a virtuální plenární zasedání ve Štrasburku používají mnozí mladí Evropané, kteří se snaží více porozumět fungování Evropské unie.

Je důležité, abychom v době chabé voličské účasti a všeobecné lhostejnosti vycházeli vstříc a pomáhali každému, kdo se zajímá o proces integrace Evropské unie a chce k němu přispět. S ohledem na letošní zprávu o „modelu Evropské rady“ vás proto vyzývám, abyste se setkali se členy svých vnitrostátních delegací a seznámili je s tím, jak pracujeme. Čím více podpoříme tuto iniciativu, tím více získá na ceně pro budoucnost Evropy, kterou zde budujeme.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE).(PT) Pane předsedající, nedávné rozhodnutí Rady otevřít trh EU textilním a oděvním výrobkům z Pákistánu je omylem. Textil a oděvy tvoří 20 % průmyslové výroby v Portugalsku, kde pracuje 200 000 zaměstnanců a funguje 7 000 podniků. Jedná se o klíčovou činnost v mé zemi, podobně jako automobilový průmysl v Itálii, Německu nebo Francii.

To znamená, že těmto podnikům budou nyní přímo konkurovat pákistánské podniky, které nemusejí platit na sociální zabezpečení svých pracovníků, nemají žádné náklady na ochranu životního prostředí, nemusejí brát zvláštní ohledy na používání některých surovin a kde, jak víme, je i dětská pracovní síla bohužel běžnou skutečností.

Tím se, pane předsedající, nesnažím říci, že se evropské podniky obávají soutěže s podniky odjinud, ale že nemohou pracovat při rozvracení normálních tržních pravidel.

Proto bych chtěl z tohoto místa protestovat, pane předsedající. A kromě protestování také nabízím svá pozorování této situace. Je důležité, aby Parlament při nejbližší příležitosti diskutoval o tomto problému, který má zásadní význam pro evropský textilní a oděvní průmysl.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Sociální Evropa se nachází na křehké křižovatce, kde reakce na úsporná opatření má podobu různých stávek.

Ve Francii stávkují pracovníci ze školství, dopravy, soudnictví, administrativy a průmyslu, v Řecku stávkují pracovníci v dopravě a v Rumunsku stávkují odbory. Tato sociální nespokojenost se určitě zvýší v nadcházejících měsících. Proto se domnívám, že musí být naší prioritou zaměření na hospodářský růst, avšak v úzké souvislosti s tvorbou nových pracovních míst a ochranou těch stávajících.

Sdílíme odpovědnost za ukončení krize. Solidarita musí být jádrem evropské hospodářské a sociální politiky. Také je třeba poskytnout větší podporu členským státům, které se vyrovnávají s obtížemi při provádění opatření pro obnovu hospodářství, aby nedošlo k rozdělení ekonomik členských států na základě rozšíření a byl zmírněn bolestivý sociální dopad.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D).(SL) Hořkost, hněv a zklamání jsou slova, kterými bych mohla shrnout pocity většiny Slovinců z prvního jmenování do vyšších diplomatických pozic v Evropské unii. A to nejen proto, že Slovinsko bylo vypuštěno z prvního kola nominací, ale především proto, že z 29 vedoucích pozic byly pouze čtyři přiděleny zástupcům nově přistoupivších členských států.

Nevěřím, že v těchto členských státech nejsou žádní vhodní kandidáti. Naopak jsem pevně přesvědčena, že mladší členské státy vykazují stále větší průbojnost a ambice. V evropských institucích je však vcelku většina vedoucích pozic stále obsazena zástupci největších členských států.

S takovou evropskou politikou zásadně nesouhlasím, protože neprojevuje žádné sympatie k zájmům mladších, nově přistoupivších členských států. Všichni jsme součástí Unie, abychom společně rozhodovali. Je to kritika a připomínka určená našim vládám. Nyní není dobrý čas pro nová rozdělování a porušování důvěry. Lidé nám budou věřit, pouze pokud budeme pevní a jednotní zevnitř a pouze pokud náš hlas bude společným hlasem 27 členských států a nikoli jen hlasem hrstky členských států.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Pane předsedající, znovu budeme mluvit o dohodách o volném obchodu mezi Evropskou unií a třetími zeměmi. Již jsem hovořil o dohodách s Kolumbií a Peru, které ohromně poškozují banánový průmysl na Kanárských ostrovech, a dnes chci hovořit o Maroku.

Komise 16. září přijala svůj návrh na novou zemědělskou kapitolu dohody o přidružení s Marokem: návrh, který zvyšuje kvóty rajčat, zachovává období od října do května, místo aby je rozšířil na celý rok, a nemění režim vstupní ceny, který se ukázal jako klamný, jak shledal samotný Evropský úřad pro boj proti podvodům.

Tato dohoda je smrtelná pro producenty EU, zejména v Andalusii, Murcii, Valencii a na Kanárských ostrovech, a Komise si to velice dobře uvědomuje. Komise nemůže změnit názor a navrhnout novou dohodu bez záruk, je-li současná dohoda porušována, aniž jsou přijata jakákoli opatření.

Režim vstupní ceny volá po naléhavém přezkumu a žádám Komisi, aby jej bez dalšího odkladu provedla. Komise má povinnost bránit zemědělce, tak je braňte!

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D).(RO) Problém, o kterém chci hovořit, má co dělat s respektováním vlády zákona a profesionalitou v administrativě v Rumunsku.

Na začátku roku 2009 došlo ke změně prefektů a podprefektů. Text rozhodnutí, kterým byli jmenováni, uváděl, že budou zastávat příslušné funkce na přechodnou dobu do uspořádání soutěže pro trvalá jmenování. Na konci září 2009 výkonná moc uspořádala tyto soutěže a výsledky byly oznámeny na začátku října. Vláda měla vydat rozhodnutí o trvalém jmenování těch, kteří byli přijati, ale dosud to neudělala. Vzhledem k těmto okolnostem bych chtěla upozornit Evropský parlament na zneužívání výkonné moci rumunskou vládou a požádat rumunskou vládu, aby respektovala principy vlády zákona a podporovala profesionalitu v administrativě.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE).(HU) Skutečnost, že Evropská služba pro vnější činnost brzy začne fungovat, lze připsat počátečnímu úspěchu společné zahraniční politiky. Již méně nás však těší zásada zeměpisné rovnováhy, která stále není uplatňována při jmenování vedoucí skupiny. Po prozkoumání seznamu jmen zveřejněného minulý týden jsme zaznamenali, že pouze čtyři z téměř třiceti vedoucích misí pocházejí z nových členských států. Považujeme to za nepřijatelné. Nevěříme tomu, že profesionální způsobilost závisí na národnosti. Jmenování by měla zohledňovat jak kompetenci, tak zásadu poměrného zastoupení. Vzhledem k těmto skutečnostem vyzýváme paní Ashtonovou, aby zajistila řádné regionální poměrné zastoupení při dalších jmenováních. Platí to rovněž jak pro vedoucí misí, tak pro ostatní úředníky až do splnění zásady zeměpisné rovnováhy. Schválení Evropským parlamentem nelze považovat za pouhou formalitu.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). (SK) Rozšiřování Evropské unie je i nadále aktuální. Očekávané přijetí Islandu a Chorvatska za členy Unie bude povzbuzením pro všechny, kteří podporují proces jejího rozšiřování a mají zájem na jeho pokračování.

Určitě přinese povzbuzení zemím západního Balkánu, a to především dnes, v situaci hospodářské krize a rostoucí nejistoty v regionu. Nedávné dosažení kompromisu mezi Srbskem a státy Evropské unie při přijetí rezoluce Valného shromáždění OSN k poradnímu posudku Mezinárodního soudního dvora v otázce vyhlášení nezávislosti Kosova potvrdilo potenciál EU při řešení citlivých otázek v regionu.

Evropská unie se zavázala stát při dialogu mezi Srbskem a Kosovem. Je třeba si uvědomit, že na úspěšnosti tohoto dialogu závisí nejen trvalá stabilita v regionu, ale i důvěryhodnost Evropské unie a její zahraniční politiky.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). (PL) Děkuji za udělení slova. Chtěl bych využít této příležitosti obžalovat barmskou juntu a volební komisi jednající z jejích příkazů, které minulý týden oznámily rozpuštění Národní ligy pro demokracii a devíti dalších politických organizací. Vedoucí Národní ligy pro demokracii, paní Aung San Suu Kyi, je laureátkou Sacharovovy ceny udělované Evropským parlamentem. Podporuje dialog mezi juntou a opozicí, jak prokázala v roce 2000, když jednala s generály o postupném stažení vojska z politického života. Rozhovory však bohužel nevedly k žádnému průlomu.

Volby, které se v Barmě uskuteční v listopadu, budou první od roku 1990, kdy vojenská junta odmítla přijmout drtivé vítězství opozice a umístila paní Aung San Suu Kyi do domácího vězení. Evropský parlament by měl dát jasně najevo naši opozici vůči vojenskému režimu, porušování lidských práv a nedostatku úcty k základním občanským svobodám v Barmě.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Cíle EU 2020 definitivně přiznávají důležitost rozvoji vzdělání a odbornosti.

Během současného programového období je dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti hlavním cílem, který vytváří rámec pro rozvoj vzdělání a odbornosti, aby mohly být využívány místní zdroje.

Každý region může mít svůj profil na základě regionálního přístupu ke vzdělání a odbornému výcviku. Stále existují řemesla, která se provozují pouze v některých oblastech a jsou ohrožena zánikem, jednoduše proto, že již nemají šanci na zařazení do vnitrostátních programů odborného výcviku. Totéž platí i pro některé místní zdroje přežívající pouze v ústní historii.

Trvám na tom, že regiony musí dostávat finanční podporu prostřednictvím vhodných programů a povzbuzení k rozvoji regionálního aspektu vzdělání a odborného výcviku. Zde mohou být evropské fondy užitečné, protože jinak mnoho řemesel zanikne.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Pane předsedající, podle Evropského systému informací o lesních požárech (EFFIS, European Forest Fire Information System) je 70 % plochy, která byla letos v EU spálena, v Portugalsku, přičemž do 3. září bylo spáleno zhruba 115 000 hektarů, z čehož 13 000 hektarů v chráněných oblastech má vysokou ekologickou hodnotu, se sociálně-ekonomickým dopadem 385 milionů EUR.

Víme, že ničení lesů má za následek vážné sociálně-ekonomické a ekologické škody a že prevence je důležitější než náprava, protože zotavení je pomalé, obtížné a nákladné. Problém požárů se v projevech v Parlamentu objevuje každým rokem a netýkají-li se Portugalska, postihují jinou zemi.

Proto vyzývám Evropskou komisi, aby pečlivě zvážila následná usnesení vydaná Parlamentem od roku 1995 o ochraně proti požárům a potlačení požáru, zejména usnesení z 16. září minulého roku, a mechanismus pro předcházení přírodním pohromám i pohromám, které zavinil člověk, pro které mám tu čest být stínovou zpravodajkou za Výbor pro zemědělství. Byly prováděny pouze částečně a někdy nesoustavně a neúčinně. Pokud to uděláme, možná se vyhneme tomu, že se budeme muset vrátit k problému lesních požárů v září 2012.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Tím je tento bod uzavřen.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí