Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2012(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0226/2010

Ingivna texter :

A7-0226/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 21

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0320

Debatter
Måndagen den 20 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

21. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa punkt är anföranden på en minut om frågor av politisk vikt.

 
  
MPphoto
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE).(ES) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill framföra ett meddelande till er alla från Oswaldo Payá, som har tilldelats Sacharovpriset av parlamentet.

”Kära vänner! Det kubanska folket vill ha förändring, det vill gå in i en ny fas i livet i fred och lämna allt sådant bakom sig som har att göra med hat, våld, förtryck, lögner och rädsla. Det vill söka försoning, och det vill välja vägen till framgång i varje avseende.

Denna förändring, som har införts genom lag, finns redan i det kubanska folkets hjärtan och sinnen, men folkets medborgerliga och politiska rättigheter måste respekteras. Det måste finnas fria och demokratiska val och en frihet att resa, arbeta och delta i landets ekonomiska, politiska och kulturella liv.

Förändring är rättigheter och dessa rättigheter saknas i Kuba, där många människor fortfarande förföljs för att de verkar för det kubanska folkets rättigheter och till och med fängslas på grund av detta.

Den gemensamma europeiska ståndpunkten utgår från solidaritet och denna ståndpunkt bör upprätthållas. Ni vet säkert att även om den kubanska regeringen inte påbörjar den förändring som många kubaner som stöder Varela-projektet och andra medborgarinitiativ vill ha, finns det människor som arbetar för att åstadkomma denna förändring just nu. Det är dessa initiativ som ni måste stödja, utan att detta strider mot den gemensamma ståndpunkten så att detta också är en gemensam hållning.”

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Att skydda de mänskliga rättigheterna, respektera skillnader mellan människor och visa respekt är lika viktigt i ett demokratiskt samhälle som att bekämpa våld.

Om en högt uppsatt person i samhället, en person som människor hyser respekt för, inte godtar dessa principer i sina offentliga tal, eller till och med gör sig rolig över dem, kan det uppmuntra och stödja ett aggressivt beteende i samhället. Om regeringschefen i en av Europeiska unionens medlemsstater skämtar om Hitler och hans grymheter vid en offentlig sammankomst, och sätter in dem i ett positivt sammanhang, måste ett sådant agerande förkastas, eftersom det annars kan bli allmänt socialt accepterat. Jag uppmanar därför Silvio Berlusconi att ompröva inte bara sina idiotiska skämt om Hitler, utan också sina smaklösa och – måste jag tillägga – dumma rekommendationer till unga kvinnor, vilket antingen beror på omdömeslöshet eller avsaknad av anständighet och respekt för kvinnor.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Herr talman, mina damer och herrar! I lördags publicerade den italienska tidningen Il fatto quotidiano ett dokument undertecknat av maffiamedlemmen och Palermos förre borgmästare, Vito Ciancimino, där han skrev att Marcello Dell’Utri och Silvio Berlusconi var väldigt lika honom själv, och att de tillhörde samma maffiadominerade politiska system.

Det här kom till domarkårens kännedom när sanningen kom fram om maffiamassakern 1992, då domarna Falcone och Borsellino dödades, och staten förhandlade med maffian om ett slut på ”bombsäsongen”, vilket tycks ha främjat bildandet av premiärministerns parti, Forza Italia, som faktiskt grundades med hjälp av Dell’Utri som dömdes till sju års fängelse för samarbete med maffian och som fortfarande är senator i italienska parlamentet.

Mot den här bakgrunden, och mot bakgrund av mordet på borgmästare Angelo Vassallo som Camorran nyligen utförde, upprepar jag betydelsen av begäran från gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa som, till följd av mina fortsatta påtryckningar, återigen har bett utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor om en rapport om organiserad brottslighet på EU-nivå.

EU kan inte fortsätta att vända andra kinden till av rädsla för att behöva hantera ett problem som inte längre är lokalt utan globalt, och som just nu kraftigt påverkar en av medlemsstaternas regeringar.

 
  
MPphoto
 

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE).(EL) Herr talman! Som ni vet spelar grönområden en viktig roll i stadsmiljöer. Experter insisterar faktiskt på att det behövs en yta på 7 till 10 kvadratmeter per invånare, vilket är detsamma som genomsnittet i Europa. Stora grekiska städer, med bara 25–35 procent av den här nivån, kvävs dock i dag och har ett akut behov av fler grönområden.

En uppenbar lösning vore att använda befintliga offentliga ytor som grönområden. I dessa ingår de många militärkaserner som ligger mitt i städer och Atens före detta flygplats Hellenikon.

I en skrivelse mellan grekiska regeringen, kommissionen och Internationella valutafonden anges på sidan 28 möjligheten att ompröva användningen av allmän egendom för att betala av på statsskulden. Om begränsade markreserver i slutändan används för det här ändamålet, kommer det att drastiskt stjälpa den miljörelaterade balansen i grekiska städer och det är de kommande generationerna som får stå för kostnaden.

All EU-politik för stadsmiljöer annulleras med bara ett par ord i ett dokument som kommissionen själv ålägger en medlemsstat. Min fråga är: tänker EU-institutionerna acceptera detta?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) I Polen är allmänheten oroad över att utredningen av flygolyckan med den polske presidentens plan i närheten av Smolensk den 10 april försenas. Det är oacceptabelt att ha en situation där den ryska sidan inte överlämnar dokument, eller gör det mycket sakta, uppenbarligen för att vinna tid. Jag anser att utredningen borde bli en internationell fråga så att Europeiska unionen, inklusive Europaparlamentet, kan använda sitt inflytande för att påskynda utredningen och utöva större internationellt tryck på Ryssland. Jag är rädd för att frågan aldrig kommer att klaras upp utan internationellt tryck och utan påtryckningar från Europaparlamentet och EU. Därför manar jag till solidaritet med Polen i det här ärendet.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Efter den katastrof som orsakades av okontrollerad finansiell spekulation och efter månader av overksamhet och löften om att åtgärder ska vidtas på finansmarknaderna, nåddes vi den här veckan av en bekräftelse från kommissionen. I princip kommer allt att fortsätta som tidigare. Den finansiella spekulationen fortsätter och de huvudsakliga instrumenten finns kvar: derivat, osäkrade försäljningar, swappar och CDS (credit default swaps). Det finns ingen ände på det giftiga skräpet. Skatteparadisen, som det just nu råder dödstystnad kring efter allt väsen och alla tomma ord om att de skulle stoppas, finns kvar.

Allt detta står i kontrast till det kraftfulla våld som användes för att få arbetstagarna och folket att göra stora uppoffringar som stöder missbruket av finansiellt kapital. Reaktionen på att Europeiska unionen uppenbarligen inte har någon som helst aning om vad den ska göra med konsekvenserna av en kris som den har varit med och skapat märks av här, i Portugal, Frankrike, Grekland, Spanien och överallt runt om i Europa, när människorna reser sig upp och kämpar mot den djupa sociala tillbakagång som EU vill tvinga på dem.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Nästa talare är Gerard Batten, som utmärker sig genom att vara den första politikern i historien som har kläder med sina partifärger.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Herr talman! Det verkar som om Nick Clegg, Storbritanniens vice premiärminister, snart kommer att meddela koalitionsregeringens beslut att följa Europadomstolens dom och ge internerna i brittiska fängelser rösträtt.

En talesman för premiärminister David Cameron har enligt uppgift sagt att det vore ”olyckligt” om det generella förbudet försvann helt. Han gick inte vidare och förklarade varför ett delförbud skulle vara mer moraliskt acceptabelt och varför en huligan, inbrottstjuv eller ficktjuv borde få rösta och inte en mördare, våldtäktsman eller pedofil.

Det är en förolämpning mot laglydiga personer och brottsoffer att de som bryter mot lagen också ska ha rätt att välja lagstiftare. En sak kan jag säga helt säkert, och det är att det i nästa manifest från det brittiska partiet Independence Party kommer att finnas ett löfte om att upphäva en sådan lag.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Beroende på vem som är ledare för UKIP.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Herr talman! I dag vill jag återigen ta upp gränsregionen, den adriatiska regionen i europeiska alperna, bestående av Friuli-Venezia Giulia, Slovenien och Kärnten. Den här regionen speglar den språkliga och kulturella mångfalden i Europa och visar hur man kan komma över allvarliga historiska tvister. Konsensusgruppen i Kärnten har till exempel i många år arbetat för att upprätthålla den fredliga samexistensen mellan den tyska majoritetsbefolkningen och den slovenska minoriteten i Kärnten, och har även belönats med Europaparlamentets medborgarpris för sitt arbete.

Detta fredliga samarbete skadades emellertid när Slovenien, före folkomröstningen om gränsavtalet med Kroatien i Ljubljana, hävdade att slovenska Kärnten, Trieste och Gorizia hade tagits, trots att folket i södra Kärnten i en helt demokratisk folkomröstning 1920, med andra ord för exakt 90 år sedan, beslutade att bli en del av Österrike. Slovenien är dessutom på intet sätt någon laglig efterträdare till före detta Jugoslavien och undertecknande part i österrikiska statsfördraget. På sin höjd följer det i Jugoslaviens fotspår och behåller, tvärt emot internationell lag, Avnoj-besluten, vilket inte är bra.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Jag vill belysa ett oerhört akut problem som just nu råder i Rumänien, men som jag tror finns i alla EU:s medlemsstater i viss form. Jag talar om en allvarlig situation som drabbar små företag och förstör deras möjligheter att växa och återhämta sig efter den ekonomiska krisen.

Nationella rådet för små och medelstora företag uppskattar att åtta av tio företag som har fått EU-medel drar sig ur projekt på grund av att de saknar medfinansiering. Den här situationen gäller alla program som innefattar finansiering från EU. Jag är övertygad om att både EU och medlemsstaterna mot den här bakgrunden är skyldiga att identifiera och genomföra nya åtgärder till stöd för småföretagen, särskilt med tanke på att 70 procent av arbetskraften i EU arbetar i dessa företag.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Vi ska snart påbörja halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen för perioden 2007–2013. Den måste baseras på interinstitutionellt samarbete och erbjuda konkreta lösningar för att lindra effekterna av den ekonomiska och finansiella krisen. Dessutom ger ikraftträdandet av Lissabonfördraget och EU 2020-strategin ett nytt perspektiv på halvtidsöversynen av dagens finansiella utsikter.

Jag uppmanar kommissionen att vara flexibel och snabb när en medlemsstat, enligt förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, begär en översyn av de operativa programmen eller av den nationella strategiska referensramen.

Dagens ekonomiska kris kan medföra vissa förändringar i budgetprioriteringarna, speciellt för att garantera tillräcklig finansiering av prioriterade områden. Mot bakgrund av detta efterlyser jag ökad solidaritet och effektivitet när det gäller våra energiresurser samt inom transportinfrastrukturen, jordbruket och infrastrukturen för bredband på landsbygden, samtliga prioriterade områden som kan hjälpa till att skapa nya jobb.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE).(EN) Jag vill uppmärksamma ett exempel på allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det gäller en bulgarisk medborgare, Mario Abdel Gani el Makusi, som har anklagats för ett brott. Han är son till en palestinier, studerar farmakologi och arresterades den 7 juni i sitt hem i Sofia och fördes till den lokala polisstationen för – enligt polisens utsago – misshandel.

Enligt två vittnen hade Mario vid tidpunkten för brottet varit hemma samt gått och handlat i speceriaffären, vilket har styrkts av inspelningar från sex övervakningskameror i affären. En häktningsorder utan tidsbegränsning utfärdades för honom, och han har nu suttit häktad i 70 dagar. Under hela den här tiden har polisen vägrat att titta på inspelningarna från övervakningskamerorna eller förhöra de vittnen som var tillsammans med honom i hans hem vid det aktuella tillfället, långt från brottsplatsen.

Jag anser att hela fallet mot denna unge man och hans familj helt saknar tidigare motstycke, men incidenter av det här slaget har blivit vanliga i Bulgarien de senaste åren. Därför vill jag framföra åsikten att det är oacceptabelt att polisen arresterar en man som är oskyldig innan motsatsen har bevisats, och sedan håller honom häktad i 70 dagar utan obestridliga bevis.

Jag efterlyser större insyn i hur inrikesministeriet och åklagarväsendet arbetar.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE).(FR) Herr talman! Trettiotvå mapuchefångar har nu hungerstrejkat i 70 dagar och riskerar att dö, och i dag har ledamöter från Chiles parlament anslutit sig till dem.

De hungerstrejkar för att kräva att sedvanerätt ska tillämpas och för sin rätt till egna landområden. Ursprungsbefolkningar måste få tillgång till kollektiv egendom på sina förfäders mark. Parlamentet har redan försvarat denna princip och den är fastslagen i berörda internationella konventioner.

Denna rätt, som aldrig har erkänts i Chile, har medfört ett ökande antal åtgärder som påverkar mapuchefolket i oproportionerligt hög grad, ett folk som trots allt utgör 5 procent av befolkningen.

Om mapuchefolket, dömt att leva utan mark och resurser, ska kunna räddas måste Chile våga erkänna deras rättigheter och acceptera deras krav.

Det är också viktigt att vi här i Europaparlamentet, och även FN och alla andra internationella institutioner, kämpar för att ursprungsbefolkningarnas rättigheter ska respekteras. Herr talman, vad tänker ni göra i den här frågan?

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL).(PT) För två år sedan blev Lehman Brothers kollaps den utlösande faktorn för kraschen på finansmarknaderna och den efterföljande ekonomiska och sociala kris som vårt folk fortfarande lider av. Åtgärderna måste vara välavvägda. EU har agerat snabbt, skoningslöst och orubbligt i de åtstramningsprogram som antagits, men extremt långsamt eller till och med försumligt när det gäller allt annat som kan göra det ekonomiska förhållandet rättvist.

Först den här veckan antar parlamentet de första åtgärderna för kontroll av finanssystemet. Men det är bara de närmaste nio åren som banksystemet kommer att tillämpa de regler som fastställts för eget kapital, medan alla andra krav från allmänheten, nämligen att bekämpa spekulationskapital, sätta stopp för skatteparadis eller införa skatt på finansiella transaktioner, har skjutits upp. Det är därför den europeiska aktionsdagen den 29 september är så nödvändig och så viktig överallt i Europa.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI).(HU) Mina damer och herrar! Försök att föreställa er en grupp brottsoffer som får utstå de mest våldsamma former av fysiskt våld, misshandel, trakasserier, sexuella övergrepp, psykisk misshandel, hot och terror dag ut och dag in. Jag syftar på offren för kvinnovåld, speciellt våld inom familjen eller i nära relationer. En av deras tappra och starka grupper kontaktade mig förra veckan och beklagade sig över att denna mycket stora grupp människor fortfarande inte får hjälp eller stöd av något slag i Ungern. Om de vänder sig till polisen får de höra att detta är en privatsak som de inte tänker blanda sig i. Om de vänder sig till barnavårdsmyndigheter eller barnskyddsorganisationer blir de tillsagda att göra någonting åt det, annars kommer deras barn att tas ifrån dem. Jag vill uppmana alla ledamöter i Europaparlamentet att enas i denna fråga, anordna en särskild utfrågning om offren för kvinnovåld och företräda deras rättigheter i alla relevanta forum.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE).(PT) Herr talman! Under hela sommaren härjades Portugal åter av en våg av bränder som ödelade skogar och åkermark, förstörde hem och privat infrastruktur och var en konstant fara för människor, som levde i skräck för att drabbas av de oupphörligt rasande bränderna.

Enbart i augusti registrerades mer än 9 000 bränder i Portugal, det högsta antal som registrerats sedan 2006. Med tanke på denna allvarliga situation är det viktigt att inte bara titta på orsakerna utan också på lösningarna. Vad gäller de senare syftar jag inte bara på den nödvändiga planeringen för och mobiliseringen av effektiv materiel och personal för brandbekämpning, utan också på behovet av återplantering av skog i de många områden som drabbats samt stöd till människorna där.

I den autonoma regionen Madeira, som jag kommer ifrån, drabbades flera kommuner av eldsvådorna. Efter naturkatastroferna i februari i år förvärrade augustibränderna problemen för invånarna på Madeira, som nu hoppas på hjälp och solidariskt stöd från alla för att bygga upp sina liv igen, speciellt efter de svåra prövningar de har fått utstå under det senaste året.

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D).(EN) Herr talman! Vetskapen om att EU, medan jag i kväll står här framför er, ytterst noga bevakar den ekonomiska utvecklingen i mitt hemland Irland är inget som gör mig särskilt glad.

Irländska obligationer slår i dag ränterekord med 6,5 procent, och situationen på Irland är mycket svår. Lånekostnaden är faktiskt den högsta någonsin för mitt land. Människor hemma i min valkrets undrar hur det kunde gå så här. Det enkla svaret är ren girighet.

Det gladde mig att kommissionsledamot Joaquín Almunia för inte så länge sedan med kraft insisterade på att stänga Irlands sista ”zombiebank”, Anglo Irish. Kommissionen var tvungen att vidta åtgärder eftersom den här banken äventyrade hela mitt lands framtid. Anglo skulle kosta oss 2 miljarder euro, sedan 5 miljarder, sedan 10 miljarder. Ska vi nästa månad få veta att Anglo kommer att kosta oss över 30 miljarder euro?

Irländarna är ett tåligt släkte. Vi kommer att ta oss igenom detta, men bara med hjälp av Europeiska centralbanken och genom politisk stabilitet, vilket ett omedelbart regeringsbyte där hemma skulle bidra till.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Slovenien drabbades i helgen av kraftiga regn som har orsakat stora översvämningar och allvarlig ekonomisk skada. På många platser steg floderna till sin högsta nivå på flera hundra år. Dödsfall förekom också, även om jag kanske bör tillägga att samtliga som drunknade dog bakom ratten i bilar som kört fast i tunnlar och underfarter. Enbart i huvudstaden Ljubljana står fortfarande mer än 1 200 bostäder under vatten. Transportleder, gas, el och vatten har också drabbats hårt.

Slovenien är ett litet land, men vi kan jämföra konsekvenserna av dessa översvämningar med de katastrofala följderna av de översvämningar som drabbade ett antal centraleuropeiska länder i början av sommaren. Jag har tagit detta tillfälle i akt att informera er om situationen i mitt land för jag anser att även vi här i parlamentet har en hel del arbete framför oss för att hantera följderna.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Herr talman! Sedan vårt förra sammanträde har mer än 50 kurdiska borgmästare i Turkiet fått sina slutgiltiga domar. Vad hade dessa borgmästare då gjort? Jo, de hade tagit sig friheten att skriva ett öppet brev till den dåvarande danska statsministern. Så absurd är situationen i Turkiet, ett land som söker medlemskap i EU, att borgmästare straffas för att de skriver brev till statschefer i ett EU-land. Och absurditeterna upphör inte med detta. Måndagen den 18 oktober ska 151 kurdiska politiker och advokater ställas inför rätta, däribland Osman Baydemir, borgmästaren i Diyarbakir, och Myharrem Erbey, som är vice ordförande i den turkiska människorättsorganisationen, IHD. Åtalen kan leda till livstids fängelse. Jag uppmanar talmannen att se till att Europaparlamentet finns på plats för att bevaka dessa rättegångar.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Deportationerna av romer från Frankrike är ett tecken på att man inte vet vad man ska göra, precis som när det till exempel gäller reglerna om att förvisa hemlösa från städernas centrum.

Problemet med romerna döljer ett djupare problem, nämligen extrem fattigdom och social utestängning. De som lever i extrem fattigdom behöver solidaritet och hjälp. Mödrar med barn, gamla eller sjuka och isolerade samhällsgrupper, människor som har hamnat i så svåra omständigheter att de inte längre kan hjälpa sig själva. Det handlar inte bara om pengar, utan om att börja uppföra sig som ett samhälle som bryr sig om alla dessa människor, för det som är bra för en är också bra för alla andra. Låt oss därför titta på andra sätt att få med så många frivilliga som möjligt i arbetet med att hjälpa socialt handikappade grupper. Vi måste hitta sätt att göra det lättare för volontärer att använda de ekonomiska resurser som redan finns. Annars kommer vi att fortsätta gå runt i cirklar.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Mina damer och herrar! När mitt lands parlament förkastade lagändringarna om att förbjuda allt våld mot barn, inklusive aga, visade detta bara återigen att dagens samhälle präglas av intolerans mot de yngsta och svagaste medlemmarnas åsikter samt en ovilja och oförmåga att förstå betydelsen av barns rättigheter och deras intressen. Återigen visade detta att vi snabbt måste diskutera frågan om skydd av barns rättigheter och bekämpa våld mot dem.

Men många i mitt land anser att det är ett slags kulturellt arv eller en effektiv uppfostringsmetod att daska till ett barn. Jag håller inte alls med om detta och vill betona att brist på känslomässig kontroll och att försvara aggressionsutbrott och kalla detta för uppfostran är fel och oacceptabelt.

Jag vill påpeka att våld utgör ett allvarligt hot mot såväl barns fysiska och psykiska hälsa som deras personliga och sociala utveckling. Eftersom barn är den mest utsatta gruppen i samhället ber jag kommissionen och rådet att stärka åtgärderna för kampen mot våld mot barn genom att fastställa obligatoriska standarder i samtliga EU-länder och samarbeta mer aktivt med medlemsstater och icke-statliga organisationer för att stoppa våld mot barn.

Jag uppmanar också medlemsstaterna att vidta nödvändiga och förebyggande åtgärder för att bekämpa våld mot barn.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Herr talman! Jag vill uppmärksamma ett initiativ som många av er redan känner till, men som behöver mer stöd från oss: rollspelet ”Model European Council”. Detta initiativ och det virtuella plenarsammanträdet i Strasbourg används av många unga européer som vill skaffa sig ökad förståelse för hur EU fungerar.

När valdeltagandet är lågt och den allmänna likgiltigheten breder ut sig är det viktigt att vi stöder och hjälper alla som är intresserade av och vill bidra till EU:s integrationsprocess. Mot bakgrund av årets rapport om ”Model European Council” uppmanar jag er därför att träffa medlemmarna i era nationella delegationer så att vi kan visa dem hur vi arbetar. Ju mer vi stöder detta initiativ, desto större värde får det för det framtida Europa vi håller på att bygga här.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE).(PT) Herr talman! Rådets beslut att öppna EU-marknaden för textilier och kläder från Pakistan är ett misstag. Textilier och kläder utgör 20 procent av Portugals tillverkningsindustri och omfattar 200 000 arbetstagare och 7 000 företag. Det är en av de viktigaste verksamheterna i mitt land, precis som fordonsindustrin i Italien, Tyskland eller Frankrike.

Det innebär att dessa företag nu kommer att konkurrera direkt med företag från Pakistan, som inte behöver betala sociala avgifter för sina anställda, inte har några miljöskyddskostnader, inte behöver vara extra försiktiga med hur de använder vissa råvaror och där det tyvärr också är känt att barnarbete är vanligt förekommande.

Vad jag försöker säga är inte att europeiska företag är rädda för konkurrens från andra länder, utan att de inte kan arbeta när normala marknadsregler sätts ur spel.

Därför vill jag framföra min protest här. Förutom att protestera vill jag också lägga fram mina iakttagelser om situationen. Parlamentet måste vid första möjliga tillfälle diskutera den här frågan som är av avgörande betydelse för den europeiska textil- och klädindustrin.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Det sociala Europa befinner sig i ett känsligt skede, där reaktionen på åtstramningspolitiken tar sig uttryck i olika strejker.

I Frankrike strejkar anställda inom utbildnings-, transport-, juridik-, administrations- och industrisektorerna, i Grekland strejkar transportanställda och i Rumänien är det fackföreningsmedlemmar som strejkar. Detta sociala missnöje kommer utan tvivel att öka under de närmaste månaderna. Därför anser jag att vi måste prioritera ekonomisk tillväxt men samtidigt skapa nya arbetstillfällen och skydda dem som redan finns.

Vi har gemensamt ansvar för att få slut på krisen. Solidariteten måste stå i centrum för den ekonomiska och sociala EU-politiken. Medlemsstater som har svårt att genomföra åtgärder för ekonomisk återhämtning måste få mer hjälp så att klyftorna mellan olika medlemsstaters ekonomier inte vidgas och för att dämpa den smärtsamma sociala effekten.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D).(SL) Bitterhet, vrede och besvikelse är de ord jag väljer för att sammanfatta hur de flesta slovener känner efter de första utnämningarna till högre diplomatiska poster inom EU. Det beror inte bara på att Slovenien försvann efter den första nomineringsrundan, utan framför allt på att endast fyra av de 29 ledande posterna kommer att gå till företrädare för de nya medlemsländerna.

Jag tror inte att det saknas lämpliga kandidater i dessa medlemsstater. Tvärtom, jag är starkt övertygad om att kraften och ambitionen hos de yngre medlemsstaterna bara ökar. Men praktiskt taget samtliga höga poster inom EU-institutionerna innehas fortfarande av företrädare för de största medlemsstaterna.

Jag är en stark motståndare mot en sådan Europapolitik, för den har ingen förståelse för de yngre, nyanslutna medlemsstaternas intressen. Vi är alla med i unionen för att fatta beslut tillsammans. Det här är kritik av och en påminnelse till våra regeringar. Detta är inte rätt tidpunkt för ny splittring och skadat förtroende. Folk kommer bara att ha förtroende för oss om vi står starka och enade internt, och bara om vi för ut samma budskap för samtliga 27 medlemsstater och inte bara för en handfull medlemsstater.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE).(ES) Herr talman! Det är åter dags att ta upp frågan om frihandelsavtal mellan EU och tredjeländer. Jag har redan talat om avtalen med Colombia och Peru, vilka är extremt skadliga för bananindustrin på Kanarieöarna, och i dag vill jag tala om Marocko.

Den 16 september antog kommissionen förslaget om ett nytt jordbrukskapitel i associeringsavtalet med Marocko, ett förslag som innebär att man ökar tomatkvoterna, behåller perioden oktober till maj i stället för att förlänga den till hela året, och inte ser över systemet med ingångspriser som har visat sig vara ett bedrägeri, vilket självaste Europeiska byrån för bedrägeribekämpning har insett.

Detta avtal kommer att ta död på producenterna inom EU, speciellt i Andalusien, Murcia, Valencia och på Kanarieöarna, och kommissionen är väl medveten om detta. Kommissionen kan inte titta bort och föreslå ett nytt avtal utan garantier när man bryter mot det gällande avtalet utan att några åtgärder vidtas.

En översyn av ingångsprissystemet brådskar, och jag ber kommissionen att utan dröjsmål påbörja en sådan. Kommissionen är skyldig att försvara bönderna, så försvara dem nu!

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D).(RO) Frågan som jag tar upp handlar om respekt för rättsstaten och professionalismen i administrationen i Rumänien.

I början av 2009 ersattes prefekter och underprefekter. När de utnämndes fastställdes i besluten att de skulle inneha relevanta befattningar tillfälligt tills uttagningsproven för att utse permanenta befattningshavare anordnades. I slutet av september 2009 genomförde verkställande myndighet uttagningsproven och resultaten tillkännagavs i början av oktober. Regeringen skulle utfärda besluten om permanent utnämning av dem som godkändes, men den har fortfarande inte gjort det. Med tanke på situationen vill jag uppmärksamma Europarlamentet på den överträdelse som den rumänska regeringen gör sig skyldig till samt uppmana den rumänska regeringen att följa rättstatsprincipen och gynna professionalism i administrationen.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE).(HU) Europeiska utrikestjänsten kommer snart att inleda sin verksamhet och det kan tillskrivas den gemensamma utrikespolitikens första framgångar. Men vi är mindre nöjda med att principen om geografisk balans fortfarande inte tillämpas när ledningsgruppen utses. Vi gick igenom namnlistan som offentliggjordes i förra veckan och uppmärksammade att endast fyra av närmare trettio beskickningschefer kommer från nya medlemsstater. Det är oacceptabelt. Vi anser inte att professionell behörighet beror på nationalitet. Vid utnämningar bör både kompetens och principen om proportionerlig representation beaktas. Mot bakgrund av ovanstående uppmanar vi Catherine Ashton att se till att kommande utnämningar sker enligt lämplig regional proportionalitet. Detta gäller både beskickningschefer och andra tjänstemän tills principen om geografisk balans uppnås. Europaparlamentets godkännande kan inte anses vara en ren formalitet.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). (SK) Utvidgningen av Europeiska unionen är fortfarande en högst aktuell fråga. Den förväntade anslutningen av Island och Kroatien anses vara ett uppmuntrande steg för alla som stöder utvidgningen och vill att den fortsätter.

Detta blir säkert en uppmuntran till länderna i västra Balkan, särskilt i dag i en situation med ekonomisk kris och allt större osäkerhet i regionen. Den nyligen uppnådda överenskommelsen mellan Serbien och Europeiska unionens medlemsstater om antagandet av FN:s generalförsamlings resolution om Internationella domstolens rådgivande yttrande om Kosovos självständighetsförklaring bekräftade EU:s kapacitet för att lösa svåra frågor i regionen.

EU har åtagit sig att stödja dialogen mellan Serbien och Kosovo. Vi får inte glömma att det inte bara är den långsiktiga stabiliteten i regionen utan även EU:s trovärdighet och utrikespolitik som är beroende av dialogens framgångar.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). (PL) Tack för ordet. Jag vill ta tillfället i akt för att fördöma juntan i Burma och valkommissionen – som agerar på dess order – som i förra veckan meddelade att Nationella Demokratiförbundet och av nio andra politiska organisationer ska upplösas. Europaparlamentet tilldelade ledaren för Nationella Demokratiförbundet Aung San Suu Kyi Sacharovpriset. Hon stöder dialogen mellan juntan och oppositionen, vilket hon bevisade 2000 när hon förhandlade med generalerna om ett gradvist tillbakadragande av militären från det politiska livet. Samtalen ledde tyvärr inte till något genombrott.

Det val som ska hållas i Burma i november är det första sedan 1990 när militärjuntan vägrade acceptera oppositionens förkrossande seger och satte Aung San Suu Kyi i husarrest. Europaparlamentet bör tydligt tillkännage sitt motstånd mot militärregimen, kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och bristen på respekt för grundläggande medborgerliga rättigheter i Burma.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Utbildning och kompetensutveckling intar definitivt en framträdande plats i EU:s 2020-mål.

Under nuvarande programperiod utgör ekonomisk, social och territoriell sammanhållning det främsta målet för att inrätta en ram för att utveckla kunskaper och kompetens så att lokala resurser kan utnyttjas.

Varje region kan profilera sig genom att lyfta fram den regionala aspekten av utbildning och yrkesutbildning. Det finns yrken som fortfarande utövas endast i vissa områden och som riskerar att försvinna bara för att de inte längre ingår i nationella program för yrkesutbildning. Detta gäller också vissa lokala resurser som endast lever vidare i muntlig tradition.

Jag vidhåller att regionerna måste tilldelas ekonomiskt stöd genom lämpliga program samt uppmuntras att utveckla en regional aspekt av utbildning och yrkesutbildning. Här kan EU-medel vara av nytta, för annars kommer många yrken att försvinna.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Herr talman! Enligt Europeiska informationssystemet för skogsbränder (Effis) låg 70 procent av det område som brann i år inom EU i Portugal. Runt 115 000 hektar brann fram till den 3 september, varav 13 000 hektar i skyddade områden med stort miljövärde, och de socioekonomiska effekterna uppgår till 385 miljoner euro.

Vi vet att allvarliga socioekonomiska skador och miljöskador uppstår när skogarna förstörs och att det är viktigt att förebygga bränderna, för återhämtningen tar lång tid och är svår och kostsam. Varje år tas frågor om skogsbränder upp i parlamentet och om det inte händer i Portugal, så händer det i ett annat land.

Jag uppmanar därför kommissionen att noggrant beakta de resolutioner som parlamentet har antagit sedan 1995 om skydd mot och bekämpning av skogsbränder samt mekanismerna för att förebygga naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan, särskilt resolutionen av den 16 september förra året som jag var jordbruksutskottets skuggföredragande för. Dessa har genomförts endast delvis, ibland här eller där och på ett ineffektivt sätt. Om detta genomförs kanske vi inte behöver ta upp frågan om skogsbränder igen i september 2012.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Punkten är härmed avslutad.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy