Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2178(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0175/2010

Predložena besedila :

A7-0175/2010

Razprave :

PV 20/09/2010 - 22
CRE 20/09/2010 - 22

Glasovanja :

PV 22/09/2010 - 5.13
CRE 22/09/2010 - 5.13
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0340

Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 20. september 2010 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

22. Dokončno oblikovanje notranjega trga za elektronsko poslovanje (kratka predstavitev)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  Predsednik. – Naslednje točka je poročilo Pabla Ariasa Echeverríe v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov o dokončnem oblikovanju notranjega trga za elektronsko poslovanje (A7-0226/2010).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría, poročevalec.(ES) Gospod predsednik, kot vsi veste, internet in nove tehnologije predstavljajo revolucijo brez primere, ki pomeni, da moramo posodobiti mehanizme za urejanje elektronskega poslovanja v našem gospodarstvu, da bi lahko reševali izzive, s katerimi se srečujemo.

Pred le nekaj leti novi sistemi trgovine preko interneta in nove tehnologije in možnosti, ki jih imamo na voljo sedaj, niso obstajali. Vendar pa so zdaj dejstvo in kmalu bodo osnovno orodje.

Kot zakonodajalci moramo biti dovolj strpni in ustvariti orodja za javnost, ki bodo reševala današnje probleme, prav tako pa bodo predvidevala prihodnje probleme in jim jih bo mogoče prilagoditi. To je zaveza, ki jo moramo prevzeti, in odgovornost, ki smo jo dolžni sprejeti.

Pripraviti moramo pot za stvari, ki prihajajo, in za ljudi, ki prihajajo, in to pomeni, da moramo premagati ovire za dosego tega cilja.

Elektronsko poslovanje je orodje, ki nam je na voljo in ima ogromno možnosti za ponoven začetek in izboljšanje konkurenčnosti našega gospodarstva in tudi za krepitev notranjega trga. To je orodje, ki lahko ustvari veliko dodano vrednost in nudi velike možnosti Evropejcem in podjetjem v tej krizi.

Bistvenega pomena je, da vodje Evropske unije izvajajo nujne ukrepe za premagovanje obstoječih ovir za čezmejno elektronsko poslovanje v Evropi in da ustvarimo zaupanje v ta medij, ga poenostavimo in poskrbimo za preglednost pravil, ki ga urejajo.

To je edina pot za zagotovitev, da bodo javnost in podjetja lahko požela prednosti njegovih izrednih možnosti. To je edini način, kako smo lahko konkurenčni na globalnem trgu, ki ne čaka nikogar. Ali bomo nujne ukrepe sprejeli energično, odločno in vodstveno, ali pa nas bodo naši tekmeci pustili za sabo.

V poročilu, ki ga predstavljam danes, so predlagani ukrepi za premagovanje ovir za čezmejno trgovino. Imamo možnost ne le da pripravimo notranji trg za elektronsko trgovino, ampak tudi, da pomagamo dopolniti notranji trg preko elektronskega poslovanja.

Ukrepi, ki jih predlagam v poročilu, so usmerjeni v izboljšanje kakovosti dostopa do interneta v Evropi, izboljšanje zaupanja potrošnikov z izdelavo evropskega znaka kakovosti, povečati nadzor omrežja in izvajati informacijske kampanje, da se bodo uporabniki zavedali svojih pravic in da bodo vedeli kako in kje se pritožiti, če bodo imeli težave. Med drugimi ukrepi so usmerjeni tudi v varstvo osebne lastnine in osebnih podatkov uporabnikov, v spodbujanje razvoja pobud, ki spodbujajo podjetja, da prodajajo svoje proizvode na spletu, v izboljšanje plačilnih sistemov in poenostavitev pravil glede plačevanja davkov.

Nazadnje pa sem menil, da moram v tem načrtu izpostaviti potrebo po izboljšanju zaščite mladoletnikov, ki uporabljajo internet.

Menim, da so vsi ti ukrepi pomembni za spodbujanje elektronskega poslovanja in za prilagoditev pravil, ki ga urejajo zdaj, na prihodnost, v kateri že živimo. Trgu smo dolžni ponuditi mehanizme, ki bodo povečali konkurenčnost naših podjetij in okrepili naša gospodarstva. Ta načrt je nedvomno platforma, na kateri lahko brez kakršnih koli ovir ali preprek še naprej gradimo.

Zaradi tega bi rad prosil ta parlament za njegovo podporo in da se s to pobudo pomakne naprej.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vesela sem, da je poročevalec črpal tudi iz mojega poročila o zaupanju potrošnikov v digitalno okolje, ki ga je Evropski parlament sprejel na preteklem zasedanju. Čeprav spletno poslovanje kaže stopnje rasti, ki znašajo 50 %, pa so njegove možnosti v evropskem gospodarstvu minimalno izkoriščene. Med drugim do tretjina spletnih trgovcev ali distributerjev noče poslovati s potrošniki iz drugih držav članic. Razlogi za to so na eni strani poskusi nekaterih podjetij, da umetno ustvarijo ločene nacionalne trge, da bi uporabljali drugačne cene, pa tudi vztrajne zakonodajne ovire, ki jih na evropski ravni še nismo premagali. Pozdravljam dejstvo, da poslanec danes v svojem poročilu predstavlja tudi predloge za večjo internetno varnost otrok in mladih, s katerimi opozarja na glavne nevarnosti, kot so pornografija, anonimno nakupovanje tobaka in alkohola, kockanje in komuniciranje s tujci preko socialnih omrežij. Upam, da bo Komisija bolj uspešna, kot je bila v preteklosti, pri podpori elektronskega poslovanja, vsaj do tolikšne mere, kot to zadeva zaščito otrok pred nevarnimi internetnimi vsebinami.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Elektronsko poslovanje je še v povojih in povečanje zaupanja uporabnikov v varnost prenosov je nujno za njegov razvoj in prispevanje k doseganju boljšega delovanja notranjega trga.

Poročilo pomen elektronskih podpisov in infrastrukture javnih ključev za varnost vseevropskih storitev elektronske uprave in za varnost elektronskega poslovanja. Menim, da je treba ukrepati, da bi pospešili ustanovitev evropskega portala organov za potrjevanje, s katerim bo zagotovljena čezmejna medopravilnost elektronskih podpisov. Komisijo pozivamo tudi, naj pripravi oprijemljive ukrepe za podporo pobude o elektronskih računih z namenom zagotavljanja evropske uporabe elektronskih računov do leta 2020.

Nazadnje pa upam, da bo do leta 2015 vsaj 50 % postopkov javnih naročil izvedenih elektronsko, v skladu z akcijskim načrtom, o katerem je bilo dogovorjeno na ministrski konferenci o elektronski upravi v Manchestru leta 2005.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Gospod predsednik v tej razpravi o elektronskem poslovanju bi rada izpostavila tri vprašanja, ki menim, da jih je treba razjasniti.

Prvo je povezano s potrebo po uskladitvi pravic potrošnikov in avtorskih pravic. Drugo vprašanje je povezano z varstvom pravic otrok in varnostjo elektronskega poslovanja. Ne smemo ogroziti pravic otrok in zagotoviti moramo varnost elektronskega poslovanja. Tretje vprašanje pa je povezano s cilji, ki jih je Komisija določila za širokopasovno omrežje, zlasti s ciljem, da se osnovno širokopasovno omrežje doseže za vse prebivalce Evropske unije do leta 2013.

Kako Komisija namerava zagotoviti ta cilj širokopasovnega omrežja za vse do leta 2013, glede na to, da vemo, da vsaj približno 30 % družin nima niti dostopa do interneta in da 20 % ljudi v EU živi v revščini?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) V predloženem poročilu so obravnavani formalni ukrepi za izboljšanje elektronskega poslovanja, malo pozornosti pa je posvečene posebnim socialnim in kulturnim običajnem posameznih držav.

Določeni farmacevtski izdelki se v nekaterih državah prodajajo prosto, v drugih državah pa je njihova prodaja strogo urejena. Mehke droge ali različno erotično blago je prosto na razpolago v nekaterih državah, v drugih pa oblasti določajo stroge omejitve glede dostopa do takšnih izdelkov. Liberalni pristop odpiranja elektronskega trga mora zato posvetiti pozornost varstvu predpisov posameznih držav glede teh posebnih vrst blaga, zlasti, ko gre za varstvo mladih.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Gospod predsednik, elektronsko poslovanje se je pokazalo za izjemno koristnega za podjetja in tudi za potrošnike. Vendar pa obstaja en vidik, nad katerim nisem navdušen in rad bi pritegnil pozornost k njemu: elektronsko izdajanje vstopnic. Vstopnice, zlasti za velike koncerte in športne dogodke, se prodajajo po pretiranih cenah. To pa ni sprejemljivo.

V moji matični državi smo imeli za konec tedna vseirski nogometni finale. Gre za amatersko organizacijo, a najvišja cena vstopnic je znašala 70 EUR. Noben klub ali posameznik, ki se spoštuje, ne bi teh vstopnic prodal za več kot toliko. Če bi preprodajalce ujeli med preprodajo na ulici, bi jih aretirali. A vseeno so bile prosto na voljo na internetu po ceni med 350 EUR in 500 EUR. Lahko bi rekli, da jih ne bi mogli prodati, če ne bi bilo povpraševanja po njih, a hkrati mislim, da je to nešportna praksa, ki je tudi nepoštena in ni v pomoč. To je negativna stran elektronskega poslovanja, ki je v veliki meri v korist potrošnikom.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, član Komisije. – Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Ariasu Echeverríi, in celotnemu Parlamentu za to široko oceno evropskega trga elektronskega poslovanja.

To poročilo služi kot pravočasni opomnik, da trg elektronskega poslovanja v mnogih podjetjih in pri mnogih potrošnikih še ne obstaja. Razdrobljen trg za elektronsko poslovanje je tudi zaskrbljujoč simptom manjkajočih povezav znotraj širšega notranjega trga. Večina potrošnikov ima ob nakupovanju na spletu izkušnje iz prve roke glede notranjega trga. Poveže jih s prodajalci iz celotne Evrope. Mnogi prodajalci, zlasti MSP, radi razvijajo nove trge zaradi priložnosti, ki jih odpira internet.

Obravnavanje ovir, s katerimi se državljani srečujejo v spletnem svetu, gre lahko daleč po tej poti, da obljubo celostnega notranja trga spremeni v resničnost. Kaj torej lahko storimo, da bi zapolnili vrzeli v notranjem trgu in poskrbeli za boljše delovanje elektronskega poslovanja?

Komisija bo podrobno premislila svoj odziv na poročilo. Mnogo izpostavljenih točk je obravnavanih na različnih političnih področjih, vključno z digitalno agendo. Na kratko, v poročilu sta skicirani dve poti, ki bi ju morali raziskati. Najprej moramo poenostaviti življenje potrošnikom in tudi podjetjem. To lahko storimo z usklajevanjem pravil, na primer za pogodbe s potrošniki, in racionaliziramo lahko postopke, da bodo cenejši za podjetja, ki opravljajo čezmejne transakcije, na primer glede pristojbin za upravljanje odpadkov, dajatev za avtorske pravice, obveznosti poročanja o DDV in izdajanja računov.

V tem smislu Komisija pozdravlja podporo poročila za direktivo o pravicah potrošnikov, ki jo zdaj obravnava Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Potrošnikom bomo olajšali življenje z uveljavljanjem zakonodaje EU, zlasti glede direktive o storitvah, ki prepoveduje geografsko diskriminacijo potrošnikov. Izboljšanje vprašanj dostave in plačil bo tudi ključni dejavnik, če želimo razviti elektronsko poslovanje. Državljanom in podjetjem lahko tudi poenostavimo medsebojno delovanje z nacionalnimi upravami z vzpostavitvijo sistema „vse na enem mestu“.

Komisija je vzpostavila namensko skupino komisarjev za digitalno agendo za zagotavljanje skupnega oblikovanja politik o digitalnih vprašanjih. Prav tako je zavezana gojenju samoregulativnih rešitev s preverjanjem možnosti, da se ustvari znak zaupanja za elektronsko poslovanje, ki bo dopolnil kodeks spletnih pravic.

Drugič, bolje moramo uveljavljati pravila in nadzirati notranji trg: pravice, ki se v praksi ne uveljavljajo, so ničvredne. Alternativno reševanje sporov, kakor je omenjeno v resoluciji, lahko zagotovi majhne stroške, hitro in privlačno možnost za potrošnike, ki kupujejo v internetu. Raziskali bomo, kako najbolje izboljšati alternativno reševanje sporov v EU, in podali predlog za spletni sistem reševanja sporov v obsegu EU za transakcije elektronskega poslovanja do leta 2012.

Zagotoviti nameravamo tudi, da bodo lahko potrošniki v položajih množičnih zahtevkov po vsej EU lahko pridobili nadomestila. Predlogi za alternativno reševanje sporov in kolektivne pravne možnosti so prav tako načrtovani za konec leta 2011. Vedenje, da javni organi sodelujejo, da bi pozorno spremljali notranji trg, je temelj za ustvarjanje zaupanja. Kot del odbora za varstvo potrošnikov, nacionalne oblasti redno sodelujejo z namenom, da bi odpravili nezakonite prakse v internetu.

Komisija prav tako nadzira trg elektronskega poslovanja v okviru letnega pregleda stanja potrošniških trgov. V začetku tega meseca smo začeli s poglobljeno študijo elektronskega poslovanja. Na začetku leta 2011 bo oceni uporabe Direktive o elektronskem poslovanju posvečeno sporočilo in v njem bo obravnavano njeno boljše uveljavljanje.

Nazadnje bi se rad še enkrat zahvalil vsem, ki so bili udeleženi pri tem zelo koristnem in navdihujočem poročilu. Dovolite mi, da se opravičim v imenu gospoda Dallija, ki ni mogel priti zaradi osebnih razlogov.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – S tem se točka zaključi.

Glasovanje bo potekalo jutri (v torek, 21. septembra 2010) ob 12:00.

Pisne izjave (člen 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), v pisni obliki.(PT) Gospod predsednik, kakor je povedal gospod Monti, je točka, na kateri Evropska unija najbolj potrebuje skupen trg, točka, ki je najmanj priljubljena. Najti moramo načine za njegovo izboljšanje in okrepitev in zlasti za zagotavljanje, da bo deloval pregledno, zanesljivo in kakovostno.

Eden od teh načinov je elektronsko poslovanje. Digitalni trg lahko morebiti ustvari zaposlitve in trgovino, a da bi se širil preko meja in zagotovil pravice potrošnikom ter povečal javno zaupanje, mora premagati pravno razdrobljenost. Zaradi tega potrebujemo jasna pravila o pogodbah, usklajevanju DDV, intelektualni lastnini, plačilnih sistemih in poštni dostavi po poštenih in konkurenčnih cenah ali hitre načine reševanja sporov. Zagotoviti moramo, da bo člen 20 Direktive o storitvah izpolnjen in da ne bo diskriminacije, ki bi temeljila na izvoru potrošnika. Zakon o enotnem trgu predstavlja odlično priložnost za določitev ciljev. Rad bi se zahvalil gospodu Ariasu za odprtost, ki jo je od začetka kazal za dosego vseobsegajočega in sporazumnega besedila.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), v pisni obliki. – (RO) Evropska unija je bila skozi leta uspešna zaradi trgovine, saj izvaža in uvaža vse od surovin do končnih izdelkov v svetovnem merilu. Da bi vodili enotni trg v smeri izpolnjevanja ciljev strategije Evropa 2020, moramo imeti trge, ki delujejo učinkovito in so dobro povezani, kar bo omogočilo, da konkurenca in dostop potrošnikov povečata rast in inovacije. Kakor potrjujejo raziskave, obstajajo velike razlike med elektronskim poslovanjem na nacionalni in čezmejni ravni, in sicer v veliki meri zaradi ovir, s katerimi se srečuje notranji trg. Rezultati preskusa, ki je bil izveden posebej s spletnimi trgovinami, so zaskrbljujoči, saj približno 61 % vseh čezmejnih transakcij ni uspelo zaradi različnih razlogov. Ob upoštevanju tega mislim, da je treba nemudoma pripraviti skupne evropske standarde za to področje, ki odpravljajo razlike med zakoni v državah članicah. Svoja prizadevanja moramo osredotočiti na urejanje takšnega poslovanja in se v celoti okoristiti z njegovim potencialom kot delom naše energije za povečanje konkurenčnosti Evropske unije v globalnem smislu.

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov