Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 20. september 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Meddelelse fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure: se protokollen
 7.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 10.Andragender: se protokollen
 11.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 13.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 14.Berigtigelse af protokollen fra mødet den 5. maj 2010: se protokollen
 15.Modtagne dokumenter: se protokollen
 16.Arbejdsplan
 17.Undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser inden for civil luftfart
 18.Aftale om tilbagetagelse mellem EF og Pakistan – Fællesskabets tilbagetagelsesaftaler med tredjelande (forhandling)
 19.Økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Tyrkiet (forhandling)
 20.EU-lovgivning om bevarelse af biodiversitet (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Endelig gennemførelse af det indre marked for e-handel (kortfattet forelæggelse)
 23.Håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 24.Forebyggelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (kortfattet forelæggelse)
 25.Fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslande (kortfattet forelæggelse)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (425 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (2028 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik