Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 20. syyskuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Muistosanat
 3.Puhemiehen ilmoitus
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 10.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 11.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 13.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 14.Oikaisu pöytäkirjaan 5. toukokuuta 2010: ks. pöytäkirja
 15.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 16.Käsittelyjärjestys
 17.Siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy (keskustelu)
 18.EY:n ja Pakistanin takaisinottosopimus – Kolmansien maiden kanssa tehdyt yhteisön takaisinottosopimukset (keskustelu)
 19.Kauppa- ja taloussuhteet Turkin kanssa (keskustelu)
 20.Biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivä EU:n lainsäädäntö (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen (lyhyt esittely)
 23.Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (lyhyt esittely)
 24.Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy (lyhyt esittely)
 25.Köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa (lyhyt esittely)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (445 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1972 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö