Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 20 september 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.In memoriam
 3.Mededeling van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten: zie notulen
 7.Samenstelling commissies: zie notulen
 8.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 9.Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen
 10.Verzoekschriften: zie notulen
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 13.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 14.Erratum notulen van 5 mei 2010: zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (debat)
 18.Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan - Overnameovereenkomsten van de Europese Unie met derde landen (debat)
 19.Handel en economische betrekkingen met Turkije (debat)
 20.Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit (debat)
 21.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Voltooiing van de interne markt voor e-handel (korte presentatie)
 23.Versterkte handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt (korte presentatie)
 24.Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (korte presentatie)
 25.Vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden (korte presentatie)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (453 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2193 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid