Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 20 september 2010 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Meddelande från talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet: se protokollet
 7.Utskottens sammansättning: se protokollet
 8.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 9.Bortfallna skriftliga förklaringar: se protokollet
 10.Framställningar: se protokollet
 11.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 12.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 13.Anslagsöverföringar: se protokollet
 14.Rättelse till protokollet av den 5 maj 2010: se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Arbetsplan
 17.Utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart (debatt)
 18.Återtagandeavtal mellan EU och Pakistan - Gemenskapens återtagandeavtal med tredjeländer (debatt)
 19.Handel och ekonomiska förbindelser med Turkiet (debatt)
 20.EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Fullbordandet av den inre marknaden för e-handel (kortfattad redogörelse)
 23.Säkerställande av skydd för immateriella rättigheter på den inre marknaden (kortfattad redogörelse)
 24.Förebyggande av katastrofer (kortfattad redogörelse)
 25.Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna (kortfattad redogörelse)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (434 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2069 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy