Indiċi 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
PDF 791k
It-Tnejn, 20 ta' Settembru 2010 - Strasburgu Edizzjoni riveduta
1. Tkomplija tas-sessjoni
 2. In memoriam
 3. Avviż mill-President
 4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 5. Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 6. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja: ara l-Minuti
 7. Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 8. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq): ara l-Minuti
 9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti: ara l-Minuti
 10. Petizzjonijiet: ara l-Minuti
 11. Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti
 12. Testi ta' ftehim imressqa mill-Kunsill: ara l-Minuti
 13. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 14. Corrigendum għall-minuti tal-5 ta' Mejju 2010: ara l-Minuti
 15. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 16. Ordni tas-seduta
 17. L-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili (dibattitu)
 18. Ftehima ta' riammissjoni KE/Pakistan - Ftehimiet Komunitarji ta' riammissjoni ma' pajjiżi terzi (dibattitu)
 19. Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat-Turkija (dibattitu)
 20. I-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità (dibattitu)
 21. Interventi ta' minuta dwar affarijiet ta' importanza politika
 22. L-ikkompletar tas-Suq Intern għall-Kummerċ elettroniku (preżentazzjoni qasira)
 23. L-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fis-suq intern (preżentazzjoni qasira)
 24. Il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (preżentazzjoni qasira)
 25. It-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (preżentazzjoni qasira)
 26. Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 27. Għeluq tas-seduta


  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.00)

 
1. Tkomplija tas-sessjoni
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 9 września 2010 r.

 

2. In memoriam
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Na początku naszego posiedzenia z przykrością muszę poinformować Państwa o śmierci Egona Klepscha, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w latach 1992-1994. Pan Egon Klepsch większość swojego zawodowego życia poświęcił pracy dla zjednoczonej Europy. W naszej Izbie zasiadał przez przeszło dwie dekady, a więc przez prawie pięć kadencji. Chciałbym Państwa prosić, abyśmy uczcili pamięć ś.p. Egona Klepscha minutą ciszy.

(Posłowie wstali i zachowali minutę ciszy)

Chciałbym Państwa także poinformować, że księga kondolencyjna jest wyłożona i możecie Państwo wpisać swoje kondolencje.

 

3. Avviż mill-President
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Jak Państwo wiedzą, wiele związków zawodowych oficjalnie ogłosiło zamiar zorganizowania akcji strajkowej w najbliższy czwartek 23 września 2010 r., tutaj, we Francji. Akcja ta obejmie transport publiczny i rozpocznie się w środę 22 września, o godz. 22.00. Są również informacje, że strajk może rozpocząć się jeszcze dwie godziny wcześniej, o godz. 20.00. Konferencja Przewodniczących postanowiła, że Parlament będzie kontynuował pracę w normalnym trybie i że bieżąca sesja miesięczna zakończy się zgodnie z planem po czwartkowym głosowaniu.

Usługi lotnicze i kolejowe, jak również usługi w zakresie transportu publicznego, w tym funkcjonowanie autobusów i tramwajów, ulegną zakłóceniom tutaj, na terenie Francji. Dlatego może stać się niemożliwe zagwarantowanie takiego transportu, jaki miał miejsce dotąd. Podjęte zostały jednak wszystkie niezbędne kroki, żeby przygotować Państwu taki transport, który ułatwi Wam powrót do domu. A więc przyjęto pierwsze, choć nie wszystkie jeszcze ustalenia.

Pierwsze ustalenia są następujące: wyczarterowany pociąg Thalys będzie kursował normalnie oraz zostanie zapewniona usługa przewozu autobusem między Parlamentem Europejskim i stacją kolejową. To zostało załatwione. Dowóz na różne lotniska poza terytorium Francji zostanie zapewniony przez nasze służby. Kolegium Kwestorów wydało już komunikat zawierający szczegóły dotyczące dodatkowych środków umożliwiających odstąpienie od obowiązującego obecnie limitu 20 km dla samochodów służbowych, aby dojechać na lotniska w Szwajcarii i w Niemczech. Limit 20 km dla samochodów służbowych Parlamentu Europejskiego zostanie więc zniesiony. Będą Państwo mogli pojechać tymi samochodami dalej. Również władze miejskie Strasburga wydadzą w tym tygodniu komunikat i będą na bieżąco informowały posłów o wszelkich alternatywnych możliwościach w zakresie usług transportowych.

Dzisiaj o godz. 18.30 odbędzie się posiedzenie Prezydium Parlamentu. Będziemy szczegółowo rozpatrywali punkt po punkcie, jak Państwu umożliwić najlepszy transport z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu do domów. Jutro przed południem zostanie Państwu przesłana drogą elektroniczną informacja w tej sprawie. Jeśli dojdą jakieś nowe informacje w tej sprawie, to ja Państwa poinformuję jeszcze w środę rano. Pierwsza kompleksowa informacja zostanie Państwu przesłana jutro przed południem drogą elektroniczną i ewentualnie uzupełniona w środę rano. Jeśli nadejdą informacje od władz miejskich Strasburga, również je Państwu natychmiast podamy. Będziemy także cały czas kontrolować sytuację, żeby mogli Państwo łatwo wrócić do domów. Pragnę przypomnieć, że to są pierwsze informacje. Jutro i pojutrze podamy następne informacje szczegółowe.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). - Mr President, thank you for the announcement you made today. People across the whole of Europe, and in particular in my country, the United Kingdom, will be appalled at what a mess we are in. We come to Strasbourg once a month – twice this month – to sit, which is a complete and utter farce. The voting could take place quite easily in Brussels when we are there. The extra cost every time we come is millions and millions of euros, throughout a period of time. Surely the time has now come for us to wake up – for you to wake up, and for this Parliament to wake up – to the fact that we should not meet in this place at all.

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolego, chciałbym zwrócić uwagę, że to nie należy do dzisiejszej dyskusji. Mówimy o sprawach technicznych, żeby w czwartek dojechać. Punkt, który Pan poruszył, jest problemem zupełnie innym. Dotyczy traktatów, porozumień wewnątrz Unii Europejskiej i nie dotyczy dzisiejszej kwestii.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, solo per aggiungere che Strasburgo, rispetto a Bruxelles, ha il vantaggio che confina con la Germania, quindi è molto più facile trovare mezzi alternativi che non a Bruxelles.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Na tym kończymy dyskusję nad tym punktem. Powtarzam: we wtorek i w środę będą dokładne informacje na ten temat.

 

4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 
 

  Przewodniczący. − Protokół z dnia 9 września 2010 r. został rozdany. Czy ktoś zgłasza uwagi?

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, je voudrais intervenir en vertu de l'article 172 sur le procès-verbal de la session du 9 septembre, au point 5.2, et par la même occasion – mais je grouperai mon intervention – en vertu de l'article 145 par fait personnel.

Monsieur le Président, une résolution très importante a été votée, condamnant le gouvernement français pour sa politique d'expulsion de campements de nomades en situation irrégulière. Ce vote, assez curieusement, n'a pas été soumis, malgré son importance, par les groupes qui avaient la possibilité de le faire, à l'obligation de l'appel nominal.

Or il se trouve que, alors que mes amis politiques et moi-même faisons clairement partie de la minorité qui a voté contre cette résolution condamnant le gouvernement français – nous avons fait partie de la minorité des 245 députés qui ont voté contre –, certains de nos collègues, notamment M. Jean-Pierre Audy et Mme Véronique Mathieu, ont prétendu que nous avions voté la résolution condamnant le gouvernement français. Ce qui pouvait n'être qu'une erreur est devenu un véritable mensonge d'État quand il a été repris par le secrétaire d'État aux affaires européennes, M. Pierre Lellouche, et par le président du groupe UMP à l'Assemblée nationale française, M. Jean-François Copé.

Pourtant, mon intervention dans le débat, mon explication de vote, ma tentative de m'opposer à l'amendement socialiste de M. Swoboda, était parfaitement claire. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'appel nominal? Contrairement à tous les usages, c'est évidemment, de la part du groupe PPE, pour dissimuler – j'ai presque terminé, Monsieur le Président – les défections dans ses propres rangs et pour discréditer un adversaire dont il convoite les suffrages. C'est une misérable manœuvre politicienne.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozumiem, że to była wypowiedź w sprawie protokołu, a także uwaga osobista. Tak to traktuję. Chodzi Panu o Pańską osobistą wypowiedź. Czy są jakieś uwagi do protokołu?

(Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony)

 

5. Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

6. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

7. Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

8. Mistoqsijiet bi tweġiba orali u dikjarazzjonijiet bil-miktub (tressiq): ara l-Minuti

9. Dikjarazzjonijiet bil-miktub skaduti: ara l-Minuti

10. Petizzjonijiet: ara l-Minuti

11. Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament: Ara l-Minuti

12. Testi ta' ftehim imressqa mill-Kunsill: ara l-Minuti

13. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti

14. Corrigendum għall-minuti tal-5 ta' Mejju 2010: ara l-Minuti

15. Dokumenti mressqa: ara l-Minuti

16. Ordni tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Rozdany został końcowy projekt porządku dziennego sporządzony zgodnie z art. 130 i 131 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących na posiedzeniu w piątek, 17 września 2010 r.

Poniedziałek:

Otrzymałem wniosek od Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim o usunięcie z porządku dziennego krótkiej prezentacji sprawozdania pani Gallo - Egzekwowanie praw własności intelektualnej na rynku wewnętrznym.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Unsere Fraktion hat bereits in der Konferenz der Präsidenten in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass der Bericht Gallo – ein sehr umstrittener Initiativbericht in diesem Hause –, was seine weitere Behandlung angeht, doch noch einmal einer Würdigung unterzogen werden sollte. Wir haben es damit zu tun, dass dieser Bericht nach dem neuen Verfahren unserer Geschäftsordnung hier kurz eingeführt wird und dass über ihn abgestimmt wird. Wir haben aber bereits mehrere alternative Entschließungen, die ebenfalls zur Abstimmung gestellt werden. Aus der Lage, wie wir sie heute feststellen können, ist es sehr unübersichtlich. Ich wage einmal die Prognose, dass es für keinen der vorgegebenen Entwürfe, die hier zur Abstimmung stehen, am Ende eine Mehrheit geben wird. Das ist die eine Frage.

Die andere Frage ist die, dass wir zwischenzeitlich erfahren haben, dass im Bereich des Urheberrechts die Initiativen der Kommission in den nächsten Tagen vorgelegt werden und dass sich die Kommission zu einer gesetzlichen Vorgehensweise entschlossen hat und Richtlinienentwürfe in den Gesetzgebungsgang geben wird. Das bedeutet, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo wir Gesetzgebung machen, über einen Initiativbericht abstimmen, der sicher durch die Gesetzgebung überholt werden wird.

Deshalb beantragen wir, diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen.

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, rapporteure. − Monsieur le Président, nous ne pouvons pas accepter une nouvelle demande de report du vote sur ce rapport.

Sur le fond, il est faux de dire qu'il n'y a pas de consensus, puisque ce rapport est le résultat de nombreux compromis qui ont été débattus et discutés pendant des mois.

Sur la forme, je rappellerai qu'il a été voté en commission des affaires juridiques au début du mois de juin; qu'il y a encore eu des discussions à l'occasion des trois reports qui ont été accordés. Cette fois, il n'y a aucune raison de reporter le vote de ce rapport, sauf pur permettre à certains partis, à certains groupes politiques, de trouver un consensus, mais ce n'est pas l'intérêt général.

L'intérêt général est justement que l'on se prononce sur ce rapport d'initiative, qui ne sera jamais en contradiction avec les dispositions législatives à venir, puisqu'il invite seulement à appliquer des textes de loi qui sont existants, et à ne pas les renier.

 
  
MPphoto
 

  President. − Mrs Gallo supports keeping this item on the agenda, but I was asking for somebody who would like to support Mr Martin Schulz and his proposal.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, Messieurs, Madame Gallo, je crois que mon camarade Schulz a dit exactement la chose qu'il fallait dire, c'est que vous n'avez pas de majorité. D'ailleurs, le groupe libéral votera contre votre rapport. Je ne vois pas l'utilité aujourd'hui de démontrer qu'aucun des rapports n'a de majorité.

Il y a une nécessité de discuter dans presque tous les groupes. Je sais que chez vous, vous faites l'unanimité – j'en doute, mais imaginons que vous faites l'unanimité –, cependant dans les autres groupes, c'est encore en discussion et il n'y a pas de majorité claire ni d'un côté ni de l'autre. Donc je trouve que, pour une fois, M. Schulz est extrêmement raisonnable en demandant le report de cette initiative.

 
  
  

(Parlament odrzucił wniosek)

Czwartek

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Otrzymałem wniosek od grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów o przesunięcie głosowania dotyczącego projektów rezolucji w sprawie braku ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn, on behalf of the ECR Group. – Mr President, yes, on behalf of the ECR Group, I would like formally to move postponement of the vote on Thursday. I want to make it clear it is only the vote that we are referring to, and not the rest of the order of business.

I do so because, as you yourself described in detail at the outset of this meeting, Members will face potential problems on Thursday travelling back to their home countries; indeed I know of many Members from across the House who are actually planning to leave Strasbourg on Wednesday. It is therefore perfectly reasonable to ask for a delay of what will be about two weeks in taking the vote on this particular item, and for it to be deferred to the mini-plenary session in Brussels.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident! Es ist zwar eine ungewöhnliche Zusammenarbeit, aber meine Fraktion hatte schon in der letzten Woche vorgeschlagen, am Donnerstag keine Abstimmungen durchzuführen, weil wir keineswegs vorhaben, wie Herr Daul befürchtet hat, das Streikrecht der Franzosen auszuhebeln, aber wir würden gerne gewährleisten, dass nicht ganz viele Arbeitnehmer aus Frankreich oder aus Deutschland eingesetzt werden, um den Transport unter sehr teuren Bedingungen von Mitarbeitern insbesondere des Europäischen Parlaments durchzuführen und damit dann den Streik zu unterlaufen. Ich glaube, soweit ich das überblicken kann, gibt es in diesem Europäischen Parlament durchaus Unterstützung für dieses vernünftige Vorgehen. Meine Fraktion ist auch dafür, diese Abstimmung zu verschieben.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, a nome del gruppo EFD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratterà di votare un atto legislativo, quindi ha un'importanza secondo me su un piano differente.

Questo sciopero penso toccherà grosso modo in maniera proporzionale tutte le forze politiche presenti in Parlamento, non è che tocca soprattutto quelli di sinistra o quelli di destra, quindi una rappresentatività eventualmente diminuita ci sarà lo stesso, per cui si può tranquillamente votare.

 
  
  

(Parlament przyjął wniosek)

(Ustalony został porządek prac)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE). - Monsieur le Président, je n'ai pas compris en ce qui concerne le vote.

Est-ce qu'on a voté pour l'ordre du jour qu'on a décidé en Conférence des présidents ou contre?

Contre? Donc le jeudi, il n'y a pas de session?

Il n'y a pas de vote? Ah, donc vous voulez signer, vous voulez être payés sans vote? D'accord.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Panie Przewodniczący! Przegłosowaliśmy tylko jedną rzecz, że w czwartek nie będzie głosowania w jednej sprawie. Cała reszta pozostaje. Nie będzie głosowania w sprawie braku ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga. Będzie dyskusja na ten temat, wszystkie inne punkty pozostają bez zmian. Tylko jednego głosowania nie będzie.

 

17. L-investigazzjoni u l-prevenzjoni tal-aċċidenti u l-inċidenti fis-settur tal-avjazzjoni ċivili (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Christine de Veyrac w imieniu Komisji Transportu i Turystyki w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im (COM(2009)0611 - C7–0259/2009 - 2009/0170(COD)) (A7-0195/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, rapporteure. − Monsieur le Président, la politique européenne des transports, ce ne sont pas uniquement des objectifs économiques, c'est aussi et surtout la volonté de garantir les standards les plus élevés en matière de sécurité des voyageurs.

C'est un objectif dont nous nous sommes rapprochés ces dernières années et nous devons encore poursuivre nos efforts en vue d'assurer un niveau optimal de sécurité aérienne. C'est dans ce cadre que nous discutons aujourd'hui du projet de règlement sur les enquêtes et la prévention des accidents dans l'aviation civile.

Après plusieurs semaines de négociations difficiles, nous sommes parvenus avant l'été à trouver un accord en première lecture avec le Conseil, garantissant des avancées concrètes en matière d'enquête, de prévention des accidents et de prise en charge des familles de victimes. Si le texte est confirmé par nos votes demain, cela signifie que, dès la fin de l'année 2010, les mesures prévues dans ce texte pourront entrer en vigueur.

(Brouhaha dans l'hémicycle - Le Président réclame le silence)

Quelles sont les mesures prévues dans ce rapport? Tout d'abord, ce règlement renforce l'indépendance de l'enquête de sécurité et des enquêteurs. Ceux-ci ont un accès garanti aux preuves et se verront donner les moyens nécessaires afin de déterminer les causes d'un accident.

Deuxième point important: ce texte permet de clarifier le rôle de l'AESA en cas d'accident aérien. Il est clairement établi que l'Agence, ayant un rôle de certificateur, ...

(Encore du brouhaha dans l'hémicycle)

– Bon, j'ai l'impression que cela n'intéresse personne. On peut s'arrêter si vous voulez, je ne m'entends même pas parler.

(Le Président invite l'orateur à poursuivre)

Il est clairement établi que l'Agence, ayant un rôle de certificateur, elle ne peut en aucun cas enquêter elle-même sur les accidents car elle ne peut être à la fois juge et partie. Cependant, elle doit pouvoir avoir accès aux informations nécessaires aux tâches de certification, et également faire bénéficier l'enquête de sécurité de son expertise. C'est pourquoi le règlement établit qu'en conformité avec l'annexe XIII de la convention de Chicago, l'AESA participera aux enquêtes en tant que conseiller.

Troisième avancée du règlement: la création d'un réseau des autorités d'enquêtes de sécurité, qui formalise et renforce la coopération déjà existante entre les États membres. Tout en ayant une structure souple, sans personnalité juridique, ce réseau permettra d'améliorer la qualité des enquêtes de sécurité au travers, notamment, d'une coopération accrue entre les États membres, d'un partage de bonnes pratiques et d'une amélioration de la formation des enquêteurs.

En outre, ce règlement traite aussi des relations entre l'enquête judiciaire et l'enquête technique de sécurité et, sur ce point également, le règlement apporte des avancées concrètes, malgré la diversité des systèmes judiciaires des États membres, tout d'abord en garantissant un accès immédiat et illimité des enquêteurs de sécurité aux preuves, et ensuite par l'établissement d'accords préalables entre les autorités judiciaires et les bureaux d'enquête.

Enfin, et c'est ce qui m'apparaît le plus important: la protection des victimes et de leurs familles. Le texte stipule qu'en cas d'accident, la liste des passagers à bord de l'aéronef accidenté doit être disponible au plus tard dans un délai de deux heures, ce qui permettra de diminuer l'attente douloureuse des familles.

En outre, ce règlement met en place toute une série de mesures à destination des familles de victimes. Il s'agit de la possibilité, au moment de la réservation, d'indiquer une personne de contact à prévenir en cas d'accident; de l'obligation de prévenir les familles des avancées de l'enquête avant que celles-ci ne soient rendues publiques; de la confidentialité sur la présence à bord d'une personne si sa famille le demande; de la désignation d'une personne référente chargée de faire la liaison avec les familles des victimes durant tout le déroulement de l'enquête; de l'obligation, pour les États membres, de disposer d'un plan d'urgence en cas d'accident; de l'obligation, pour toutes les compagnies aériennes établies en Europe, de disposer d'un plan de crise, prenant notamment en compte le soutien psychologique aux familles; enfin, du rappel de l'obligation de toutes les compagnies desservant l'Union européenne de disposer d'une assurance minimale pour indemniser les familles de victimes.

Le dernier point important du règlement est la question des comptes rendus d'événements, et il s'agit d'une avancée majeure en matière de prévention des accidents, puisque le texte prévoit que l'AESA et les autorités compétentes des États membres aient accès à la base de données regroupant les incidents aériens. Cette base de données sera analysée afin que des mesures préventives puissent être prises et éviter ainsi que des accidents surviennent.

Voilà les grandes lignes du compromis. Je voudrais remercier chaleureusement les rapporteurs fictifs, avec lesquels nous avons eu une excellente collaboration et qui nous ont permis d'arriver à ce résultat.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Herr Präsident! Ich wollte mich jetzt auch nicht vorher melden und die Berichterstatterin noch einmal unterbrechen. Ich gebe Ihnen vollkommen Recht: Es ist ungeheuerlich, wie es am Anfang dieser Debatte zugegangen ist. Es geht bei dieser Debatte um Flugzeugunfälle, es geht um Menschenleben und darum, wie solche Unfälle verhindert und wie Menschen geschützt werden können. Ich denke, das ist zumindest genauso wichtig wie Geschäftsordnungsdebatten. Wir sollten uns überlegen, wie in Zukunft derartiges Chaos am Beginn einer Debatte, wo es um wichtige Dinge geht, verhindert werden kann.

(Beifall)

 
  
MPphoto
 

  President. − That is something I would ask all Members. It is very important that they leave the Chamber as quickly as possible if they want to hold this debate. They can start it outside the Chamber, if anyone wants to listen. Mr Leichtfried, I agree with you absolutely.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, I would like to thank the rapporteur, Madame De Veyrac, and the shadow rapporteurs very much for their work here, and for their constant commitment in supporting the Commission in the legislative proposal that has led to this new and very important regulation on air safety in Europe.

As the rapporteur said, it has not been an easy file. On the contrary, it contains issues that have required very delicate and sensitive negotiations in order to reach a balance between the prerogatives of independent safety investigations and those of justice authorities – between the need, on the one hand, to conduct investigative work and the need to protect the anonymity of those who are affected by the investigation, on the other.

We have done this because we want to learn the right lessons from that work and ultimately provide good and modern rules which will help us investigate professionally and prevent future accidents and incidents, and which will guarantee a high level of air safety for European citizens. It was therefore so important that both the Council and Parliament were ready to make the necessary compromises. I would like to thank you all for that.

I would also like to underline that the Commission shares the assessment of the rapporteur. The agreed text represents a good and fair balance between the different interests involved. Of course, at the end of the day, the biggest winner today is the European passenger. Aviation safety and protection of passengers is a priority for the Commission and has been the primary concern of all of us around the negotiating table. We should therefore feel proud today.

I invite all Members of the European Parliament to support the compromise text, as negotiated by the rapporteur.

 
  
MPphoto
 

  Werner Kuhn, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Verehrte Frau Kommissarin Malmström, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Kollegin Christine De Veyrac hat uns nach sehr langen Verhandlungen einen exzellenten Bericht präsentiert, aber es ist auch vorhin in den einleitenden Worten richtig gesagt worden: Es geht hier um Menschenleben, und wir müssen einfach reflektieren, dass diese Untersuchung und Prävention von Unfällen in der zivilen Luftfahrt sich jetzt auf eine Richtlinie von 1994 bezieht. Das heißt, wir haben mittlerweile einen gemeinsamen Luftverkehrsmarkt, wir haben European Open Sky, der ist Realität. Der Flugverkehr hat sich in den letzten 15 Jahren in Europa mehr als verdoppelt, und unsere gemeinsamen Anstrengungen gehen natürlich dahin, die Sicherheit im Flugverkehr immer weiter zu verbessern. Und es ist absolut notwendig, dass wir alle Vorkommnisse und alle Luftfahrtunfälle akribisch untersuchen, aufarbeiten, und das ist hier auch von unserer Kollegin De Veyrac auch aus dem Spannungsfeld zwischen den Justizbehörden und den unabhängigen Untersuchungsagenturen noch einmal herausgestellt worden. Da wird in der Zukunft die Europäische Luftsicherheitsagentur eine ganz entscheidende Rolle spielen, und wir müssen sie auch diesbezüglich stärken.

Aber wir müssen auch die nationalen Kompetenzen, die wir gerade in dem Bereich haben – so wie wir das in Deutschland mit dem Luftfahrtbundesamt haben, und andere Länder auch –, nutzen, um exakte und ganz präzise Untersuchungsergebnisse vorstellen zu können, aus denen wir lernen können, aber auch – und da wird uns auch vorgehalten, dass Gelder für neue Agenturen vergeudet werden – hierdurch auch Geld einzusparen und in der Kooperation besser zusammenzuarbeiten.

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, on behalf of the S&D Group. – Mr President, I wish to thank our rapporteur for her hard work on this important dossier. I want to concentrate on two issues contained in the report: firstly, on how to improve the investigation of air accidents and, secondly, on the issue of the rights of victims and relatives of those involved in such accidents.

The Transport Committee has, I believe, strengthened a number of provisions initially proposed by the Commission. In particular, we have, as our rapporteur has said, clarified the role of EASA in air accident investigations to ensure that accident investigation is independent and above interference. We cannot allow the regulator also to be an investigator. Hence the clear definition of EASA’s role as an adviser, as defined by the ICAO in Annex 13.

We have also extended our support to the establishment of a European network of investigation authorities and the need for data to be analysed on a Europe-wide basis so as to help improve the quality of air accident investigations across the whole of Europe.

It is also crucial to point out the need for an effective occurrence-reporting system and the sharing of relevant information arising from incidents, as well as for payment of adequate compensation.

Parliament has also, in this revision, raised an opportunity to revisit the area of protecting the rights of victims and relatives by insisting that assistance and information be made available within two hours.

Finally, I would point out to the Commission the need to revise the occurrence-reporting directive so that the two directives can complement each other.

I believe this to be an excellent piece of work and I congratulate our rapporteurs and the shadows for their efforts.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin, v imenu skupine ALDE. – Ponosen sem na dokument, ki smo ga pripravili po uspešnih trilateralnih pogajanjih s Svetom in Komisijo, in v imenu ALDE čestitam poročevalki za dosežek, za njeno vztrajnost in za njen politični pogum.

Ustvarili smo okvir, ki veliko daje potnikom, zaposlenim v letalstvu, širši javnosti, in je zgled na mednarodnem področju. Spomladi smo na TRANU po konstruktivni debati pripravili dokument, ki je bil dobra podlaga za uspešen trialog s Svetom in Komisijo. Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujem tudi združenju pilotov in kontrolorjev zračnega prometa.

V zadnji fazi si je Parlament zagotovil odločilno vlogo v nadaljnjih spremembah te zakonodajne ureditve, saj smo preprečili možnost sprememb s tako imenovanimi delegiranimi akti.

Želimo preprečevati nesreče, zato moramo vzroke raziskati. Za temeljito in odkrito preiskavo je potrebno ključnim vpletenim zagotoviti zaščito pred prehitrimi obsodbami. Natančna določitev vloge sodne preiskave v preiskovanju nesreč je ključna. Parlament je vztrajal, da je za zagotovitev neodvisne preiskave vzroka letalske nesreče potrebno tehnično preiskavo zaščititi pred vmešavanjem sodne preiskave. Prijavljati in raziskovati moramo tudi vse incidente, vse, ne le tiste, ki bi se lahko končali tragično. Preiskava pa je mogoča le takrat, ko za dogodek, za incident izvemo.

Plod oblikovanja te regulacije je tudi zagotovilo Komisije, da bo v kratkem pripravila revizijo direktive o javljanju dogodkov. JASA mora biti udeležena v preiskavi, a smo njeno vlogo natančno določili. Regulator ni preiskovalec, lahko pa ima dostop do določenih podatkov in vlogo svetovalca.

Med pogajanji je poročevalka posebno pozornost namenila pravicam žrtev nesreč in uspela ohraniti vse bistvene elemente.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Bericht kann in seiner Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn er bringt nun auf europäischer Ebene Informationen zusammen, die zuerst vereinzelt vorhanden waren, aber kein Gesamtbild ergeben konnten, weil eben nichts vorhanden war, was diese Informationen hinreichend gut vernetzt hätte.

In Zeiten des enormen Wettbewerbsdrucks im Flugverkehr ist es außerdem sehr notwendig und unverzichtbar, dass Leute, die Informationen – gerade über technische Fehlerquellen – weitergeben, auch vor Druck von konkurrierenden Linien oder von der eigenen Fluglinie geschützt werden müssen. Hier muss wirklich geschaut werden, dass diese Informationen, die wir für die Prävention dringend brauchen, auch unter Schutz stehen und dass ein klares Regime herrscht, wie zwischen den juristischen Ermittlungen, die in diesen Fällen notwendig sind, und jenen technischer Art, die an der Prävention arbeiten, ausgeglichen werden kann, damit es hier nicht zu Überschneidungen kommt.

Ich danke der Berichterstatterin sehr herzlich. Wir haben exzellent zusammengearbeitet und hier einen sehr wichtigen Schritt getan.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Ik begin even met een punt van orde. Onze schaduwrapporteur, mevrouw Foster, heeft mij zojuist laten weten dat zij hier niet kan zijn. Zij komt vanavond later aan, dus ik zou graag haar tijd gebruiken.

Eerst wil ik de rapporteur hartelijk bedanken voor haar uitstekende werk. Deze verordening, en ook de kwaliteit van deze verordening, is goed voor het luchtverkeer in Europa en zal de veiligheid in het luchtruim ten goede komen.

Maar als wij daadwerkelijk willen leren van ongevallen dan moet het onderzoek geheel vrij zijn van inmenging, inmenging in de luchtvaartmaatschappijen door consumentenorganisaties, maar bovenal inmenging door justitiële autoriteiten. Als overheidsdiensten zich kunnen bemoeien met onafhankelijk onderzoek, dan loopt dat onderzoek risico wat de onafhankelijkheid betreft. Dan blijft het toch de slager die invloed heeft op de keuring van zijn eigen vlees, en dat mag ons doel niet zijn.

Het beste was dan ook geweest als wij het zogenoemde Canadese model hadden ingevoerd. Dan is er een volstrekt zelfstandige onderzoeksautoriteit die op basis van objectieve criteria de justitie uitnodigt bij het onderzoek indien er sprake is van een misdrijf. Dat systeem hanteren wij in Nederland en daar bestaat een uitstekend functionerende, onafhankelijke onderzoeksraad. Die onderzoeksraad leest ook overheidsdiensten geregeld de les op een uiterst duidelijke wijze. Dat systeem is het beste en nu biedt de tekst die wij met de Raad zijn overeengekomen de mogelijkheid om een dergelijk onafhankelijk onderzoek in te voeren.

Toch is het totaalpakket echt een stap vooruit. Met name de informatievoorziening over passagiers die betrokken zijn bij een ongeval, is stukken beter en daarom zullen wij ons morgen niet van stemming onthouden, maar de rapporteur steunen en vóór stemmen.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, le transport aérien est le plus sûr des modes de transport, comme il est celui qui a obtenu les résultats les plus spectaculaires dans la réduction des émissions de CO2. Tout doit donc être fait pour qu'il en reste ainsi.

La mise en réseau des bureaux "Enquêtes et accidents" des États membres est une bonne idée, à condition que chacun d'eux continue à relever de la puissance publique pour éviter d'être soumis à la notion destructrice de rentabilité immédiate et maximum. Les délocalisations hors de l'Union des travaux de maintenance, la contrefaçon de pièces de rechange, l'embauche d'équipages low cost, comme parfois encore la privatisation du contrôle aérien font peser de graves menaces sur la sécurité.

L'Union doit intervenir et prendre ses responsabilités en la matière. Elle ne peut se contenter de publier des listes noires et d'organiser des enquêtes sur les crashs. Elle doit frapper les actionnaires des compagnies aériennes qui ne créent pas les conditions de sécurité optimales là où cela leur fait mal. Certes, des accidents sont dus à des erreurs humaines, mais des erreurs qui révèlent à chaque fois les carences de certaines compagnies aériennes en organisation et conditions du travail, en ergonomie, en formation et en qualifications.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE). - Señor Presidente, señora Comisaria, felicito a la señora De Veyrac por su informe y por su trabajo, que ha permitido un acuerdo en primera lectura. Sin perjuicio de ello, tengo que hacer tres observaciones de carácter crítico que implican la necesidad de ceder siempre cuando hay una negociación de este tipo.

En primer lugar, se ha dejado caer la identificación singular de las víctimas: cuando el ADN permite esa identificación, es lógico que las familias exijan que no les entreguen cualquier cuerpo sino los cuerpos de sus víctimas.

En segundo lugar, no se ha realizado la sustitución de causas por factores concurrentes. Eso va a ser una fuente de pleitos y yo creo que es un profundo error —y, si no, al tiempo—, pues es necesario separar la investigación técnica de la investigación judicial.

Por último, deploramos que al final la delegación española tenga que abstenerse, al margen de la posición favorable que mantiene con respecto al tema, y es, sencillamente, porque desde 1987 venía siendo reflejada la relación con el aeropuerto de Gibraltar, que ahora se rige por la declaración de Córdoba de 2006. Antes se suspendía la norma y se hacía una referencia a las diferencias entre el Reino Unido y España y ahora se hace, sin más, una triple referencia a esas diferencias jurídicas.

Ello implica, naturalmente, que nuestro voto tendrá que ser de abstención, sin perjuicio de nuestro criterio —repito— favorable al informe y al trabajo de la señora De Veyrac, que yo —reitero— elogio porque es un informe bueno que será fundamentalmente positivo.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D). - Myślę, że na samym wstępie należy bardzo jasno powiedzieć o tym, że na całe szczęście w Europie ciągle podnosi się poziom bezpieczeństwa lotów. Dochodzi do katastrof, dochodzi do incydentów, ale w sumie poziom bezpieczeństwa jest dość wysoki. Nie jest niestety tak, że bezpieczeństwo jest dane raz na zawsze. Czasami mają miejsce różne incydenty i wypadki. Trzeba je bardzo dokładnie badać. Trzeba to robić w sposób absolutnie niezależny i profesjonalny. Trzeba to robić po to, by w oparciu o owe badania sporządzać jak najbardziej kompetentne zalecenia, które by w przyszłości zapobiegały wypadkom i incydentom.

Obecny wspólnotowy system badania wypadków w lotnictwie cywilnym działa poniżej optymalnych możliwości. Dlatego uważam, że to rozporządzenie, po pracach, które miały miejsce w Parlamencie, ma szanse zmienić tę sytuację na korzyść. Projekt został, wydaje się, bardzo kompetentnie przygotowany przez zespół kierowany przez panią poseł De Veyrac. Ale chciałbym tutaj też zwrócić uwagę na dosyć istotny czynnik. Do tego projektu dołączono kilkadziesiąt różnych uwag i poprawek. Ponieważ projekt powstał w wyniku kompromisu, wydaje się, że pożądanym byłoby głosowanie za tym, co zostało wynegocjowane wspólnie przez Parlament, przez Komisję i Radę. Zaś inne wnioski, które się mogą wydawać partykularnie słuszne, powinny być moim zdaniem odrzucone.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE). - Herr Präsident, Frau Kommissarin! Ich möchte zunächst einen Punkt ansprechen, den unser Schattenberichterstatter Jelko Kacin aus Zeitgründen nicht mehr benennen konnte, der ihm aber sehr wichtig ist. Es geht hierbei nicht nur um die Untersuchung von Unfallursachen, sondern auch um den Schutz von Opfern und deren Angehörigen. Gerade meine Fraktion hat sich sehr dafür stark gemacht, dass auf jeden Fall die Angehörigen umfassend und schnell über den Hergang des Unfalls informiert werden und auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften so etwas geleistet wird.

Insgesamt haben wir schon gemerkt: Es ist wirklich ein bahnbrechender Bericht, der von der Berichterstatterin abgefasst wurde. Man kann das gar nicht genug loben. Es ist nämlich so, dass die bisherige Richtlinie 16 Jahre alt ist. Inzwischen ist technisch viel passiert. Wir brauchen mehr Flugsicherheit. Um Unfälle untersuchen zu können, brauchen wir Informationen, die unabhängig ermittelbar sind. Die USA haben schon lange eine entsprechende unabhängige Untersuchungsstelle und Zusicherung von Schutz, wenn man Aussagen macht, die später gegen einen selber als Beteiligter verwendet werden könnten. Das haben wir jetzt erreicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau De Veyrac für diese tolle Arbeit!

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE). - Creşterea constantă a traficului aerian a determinat necesitatea adaptării cadrului legislativ privind investigarea accidentelor aeriene.

Doamna de Veyrac a obţinut un compromis final excelent. Prin crearea unei reţele de birouri naţionale de anchetă se stimulează schimbul de informaţii, formarea investigatorilor, crearea unui registru de bune practici şi se elaborează o metodologie europeană privind investigarea accidentelor. De asemenea se reduc disparităţile între statele membre, se îmbunătăţesc mecanismele de anchetă în acestea şi se măreşte gradul de siguranţă aviatică.

S-a creat cadrul juridic necesar pentru participarea EASA în investigaţiile privind siguranţa. Noul cadru legislativ oferă, de asemenea, echilibrul necesar între independenţa investigatorilor şi cea a autorităţilor judiciare în privinţa accesului la informaţii sensibile şi la modul de coordonare a investigaţiilor.

Drepturile şi asistenţa victimelor precum şi a familiilor acestora sunt garantate. Statele membre sunt obligate să asigure instituirea unui plan naţional de ajutorare a acestora.

Statele membre trebuie să utilizeze reţeaua pentru transmiterea de informaţii privind evenimentele survenite în aviaţia civilă, care să poată fi analizate şi clarificate de către EASA pentru creşterea siguranţei transportului aerian în beneficiul cetăţenilor noştri.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, it is quite clear that the 1994 directive served its purpose, but it is now totally outdated. As has been said repeatedly, the huge explosion in air travel means that we do need updated safety measures, we do need more coordination, we do need more inspection and we do need more cooperation. What I like about this report is that it clearly defines the role of the competent authorities.

I support the proposal already alluded to by Brian Simpson and by the rapporteur that the European Aviation Safety Authority should not, in any circumstances, have any role in safety investigation. Their job – and they do an excellent job – is certifying aircraft, but not investigating the whole situation in relation to an accident.

In relation to the network of safety officers – again, I welcome this. Training courses are crucially important, because what we need to do is to reduce the current differences between the different standards applicable in the different Member States.

Concerning the passenger list, one of the major traumas in the wake of an accident is the delay in getting the passenger list. The fact that it must now be produced within one hour is extremely welcome. It is rather gruesome to have to give the name of someone when you are booking a flight, but the fact that you will now, hopefully, be in a position to furnish the name of a person to be contacted in the event of an accident, if somebody dies, is very important as well, because the trauma of waiting is almost unbearable.

I take the point in relation to DNA, but if we do this – if we give the name of somebody who is to be contacted – then the DNA can follow later. A lot of sensible proposals have been made. I commend the rapporteur and the shadow rapporteurs. They have done an excellent job.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). - Dzisiaj mówimy o dokumencie, który ma istotne znaczenie dla ponad 800 mln pasażerów, którzy corocznie podróżują samolotami na terytorium Unii Europejskiej. Jest to o tyle istotny dokument, że od 16 lat istnieje ta sama regulacja, która obowiązywała wtedy, kiedy ten ruch był dużo mniejszy. Mówimy o bezpieczeństwie tych 800 mln pasażerów, a nie będzie tego bezpieczeństwa wtedy, kiedy nie będzie dobrowolnego raportowania ze strony pilotów i członków załogi. Wtedy, kiedy ci członkowie załogi i piloci będą czuli się bezpiecznie, pisząc czy raportując o wypadkach czy zdarzeniach mających miejsce na pokładach samolotów, wtedy będziemy mogli tworzyć to bezpieczeństwo. Nie będzie tego bezpieczeństwa wtedy, kiedy instytucje, które zajmują się badaniem okoliczności zdarzeń i wypadków lotniczych, będą czuły presję. Presję ze strony prokuratury, organów sądowniczych, ale także presję ze strony mediów, które będą naciskały na te organy, będą wymagały od nich natychmiastowego raportowania. Musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych obywateli Unii Europejskiej, a jest to o tyle ważne, że księga lotnictwa zwana bezpieczeństwem jest pisana krwią ofiar w ruchu lotniczym. Tym bardziej czuję odpowiedzialność przed głosowaniem, które będzie miało miejsce w tym tygodniu.

 
  
  

VORSITZ: SILVANA KOCH-MEHRIN
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). - Señora Presidenta, hoy se cumplen dos años y un mes del accidente aéreo que dejó 154 víctimas en el aeropuerto de Barajas, de Madrid, y multitud de familias rotas, la mayoría de ellas de Canarias. Todos los miembros de este Parlamento compartimos su dolor.

Lamentablemente, a día de hoy, dos años después, la investigación técnica no ha concluido. Las familias de las víctimas siguen preguntándose qué pasó, y no tienen respuesta.

He de lamentar que esto sea así por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque las familias de las víctimas no se lo merecen; y en segundo lugar, porque no salen a la luz datos importantes que serían fundamentales para la seguridad aérea y que podrían ser indispensables para prevenir próximos siniestros.

Confío en que este Reglamento que votaremos mañana sirva al menos para, entre otras cosas, agilizar los procedimientos de las investigaciones técnicas y que estas situaciones no se vuelvan a repetir.

Comparto las preocupaciones de mi colega Luis de Grandes, y felicito a la ponente por haber conseguido un acuerdo en primera lectura, pero espero que no hayamos cedido en demasiadas cosas para dar satisfacción a ciertos intereses: lo importante, lo primero, son las víctimas.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D). - Frau Präsidentin! Ich glaube, das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn man Angehöriger einer Passagierin oder eines Passagiers ist, das Flugzeug wegfliegt und man dann hört, es ist ein Absturz passiert, es ist ein Unglück ist geschehen, und man weiß nicht, was ist. Ich denke, dass dieser Bericht – und dazu darf ich der Berichterstatterin, Frau De Veyrac, herzlich gratulieren – hier etwas Abhilfe schafft. Die Möglichkeit, jemand zu nennen, der zu verständigen ist, und die Verpflichtung der Fluglinien, binnen zweier Stunden die Listen der Passagiere herauszugeben, ist etwas, was meines Erachtens eminent wichtig ist, um dieser Unsicherheit abhelfen zu können und denen, die nicht wissen, was geschehen ist, zu helfen.

Zum Zweiten: Es ist auch diese Balance zwischen dem System der internen Untersuchung und dem System der externen Untersuchung, die immer so schwer zu treffen ist, gut gefunden worden, um einerseits die, die berichten wollen, zu schützen, andererseits aber auch das Interesse der Öffentlichkeit, Klarheit zu haben, zu sichern. Deshalb ist dieser Bericht sehr gut. Ich möchte der Berichterstatterin noch einmal gratulieren. Es ist ein gutes Stück Arbeit geschaffen worden.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señora Presidenta, comparto la opinión de que el único objetivo de este Reglamento es la prevención de futuros accidentes sin prejuzgar las culpabilidades y las responsabilidades. Me alegro de que garantice la independencia de la investigación y mejore la coordinación con esa red que en él se fija. Protege con distintas medidas a víctimas y a familiares; protege la información sensible que exige una total confidencialidad y que no debe utilizarse para fines distintos a la investigación. Hablamos de registros de voz, de imágenes. Pero creo que se tenía que haber incorporado también el principio de la «just culture» ―la cultura de la equidad―, que esperaban también los profesionales, que a veces se ven mediáticamente juzgados antes siquiera de la investigación.

Quisiera decir, por último, que aplaudo que se exija a las compañías un seguro mínimo para las familias de las víctimas, que se verán protegidas como no lo están en este momento.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Frau Präsidentin! Der Luftverkehr nimmt stetig zu. Die Sicherheit steht für mich über allem. Es braucht daher eine unabhängige Stelle, um allfällige Mängel zu ermitteln und Korrekturmaßnahmen zu ermöglichen und somit zu einer Optimierung für die Flugsicherheit aller beizutragen.

Auch ich schließe mich den Glückwünschen zu diesem Bericht an.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Fernandes (PPE). - Senhora Presidente, o transporte aéreo assume um papel determinante na mobilidade das pessoas e na dinâmica da economia mundial cada vez mais determinada pela globalização.

A actual legislação europeia que rege a investigação sobre os acidentes de aviação está desactualizada face à evolução, nesta área, e ao aparecimento de novos actores como a Agência Europeia para a Segurança da Aviação.

Há que harmonizar o nível das capacidades de investigação dos acidentes por parte dos Estados-Membros. No entanto, a prioridade deve ser a prevenção dos acidentes e a investigação deve ser sempre um auxílio da prevenção.

Note-se que a forte pressão para a redução de custos é favorável a riscos acrescidos no que diz respeito à segurança. Mas a economia não se pode sobrepor às pessoas e não podemos admitir propostas como a eliminação de um co-piloto ou a abertura da possibilidade de os passageiros viajarem em pé.

Investigação sim, mas prevenção e serviço com qualidade primeiro.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - O felicit pe doamna raportoare pentru acordul în primă lectură în ceea ce priveşte regulamentul privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilă.

Statele membre au obligaţia de a se asigura că toţi transportatorii aerieni înregistraţi pe teritoriul lor dispun de un plan de asistenţă a victimelor şi a familiilor acestora. Cu toate acestea, consider că durata de două ore în care operatorii aerieni sunt obligaţi să obţină lista pasagerilor, cred că este o perioadă mult prea mare. De asemenea aş dori să menţionez faptul că salutăm propunerea de a obliga transportatorii aerieni, care deservesc Uniunea Europeană, să aplice dispoziţiile Convenţiei de la Montréal pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional, chiar şi în cazul în care statul de înregistrare nu a ratificat convenţia respectivă.

Închei atrăgând atenţia că pentru prevenirea accidentelor şi investigarea accidentelor aeriene este esenţial ca Uniunea Europeană să încheie acordul privind siguranţa aviaţiei civile şi cu ţări nemembre.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). - Rad bi dodal en element, ki mi je prej izpadel zaradi pomanjkanja časa in zadeva obveščanje svojcev.

Svojci morajo biti enakopravni in ne smemo jih diskriminirati. Definicija družine v državah članicah pa se zelo razlikuje. Parlament je želel zaščititi tudi istospolna partnerstva, ki so ponekod priznana, drugje pa niso priznana. Moja politična skupina je predlagala kompromis, ki sta ga sprejela tudi Svet in Komisija, tako da zdaj velja definicija družine, ki velja v državi žrtve, v državi, katere državljanstvo ima žrtev. To je pomemben dosežek in pomemben kompromis.

Druga stvar, ki posebej šteje, pa je, da nismo si izmišljali novih inštitucij, ampak smo uporabili mrežo nacionalnih preiskovalnih organov, ki smo jih delovno povezali med seboj.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, the fact that there is such a high level of consensus in this plenary sends a very powerful message to passengers and their families. This should be seen as proof of the fine work that has been done by the rapporteur and the shadow rapporteurs.

I look forward to the very important work that we have before us in setting up the European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities. This represents an important step towards improving the quality of safety investigations, strengthening their independence and encouraging high standards in investigation methods and training.

It is important that the new rules reflect the advances achieved in safety with the European Aviation Safety Agency which can, from now on, contribute to safety investigations with its expertise and experience in the areas of its competence. I would like to underline – as did many of the speakers – that it will only participate as a technical adviser, sharing its experience and taking part in assessment. It will not investigate accidents itself.

The Commission is committed to working expeditiously to complete the new rules with proposals to modernise the system of occurrence-reporting for aviation incidents and accidents so that, at the end of the day, we can have the best tools effectively to do our work, which is to protect the lives of European travellers.

Thank you very much for a very constructive debate.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac, rapporteure. − Madame la Présidente, merci pour toutes vos contributions sur ce texte et je voudrais – je ne l'ai pas fait tout à l'heure – également dire un grand merci à la Commission, qui a été un vrai facilitateur dans cet accord.

Je voudrais rassurer M. Zemke: il n'y aura demain qu'un seul amendement. C'est tout simplement une erreur matérielle, due au fait que le Conseil avait oublié un paragraphe dans le texte. On a donc cherché la meilleure manière de le rétablir et c'était par un amendement, mais il n'y en aura qu'un.

Monsieur Higgins – peut-être ne m'a-t-il pas entendue, mais il y avait un tel bazar au début qu'il est excusable, et Mme Malmström l'a répété –, il est clairement établi que, l'Agence ayant un rôle de certificateur, elle ne peut en aucun cas enquêter sur les accidents, puisqu'elle ne peut pas être juge et partie, mais elle doit pouvoir avoir accès aux informations nécessaires aux tâches de certification et faire bénéficier l'enquête de sécurité de son expertise.

Monsieur Mato Adrover, je regrette – ce que j'ai cru comprendre – que votre délégation s'abstienne sur ce texte car il améliore fortement ce que vous dénonciez à juste titre, c'est-à-dire le manque d'information, l'incertitude des familles. Et quant au fait d'avoir à céder en première lecture, les rapporteurs fictifs pourront vous dire la même chose que moi: je tiens à vous dire que le Parlement n'a cédé absolument sur rien, et les vues du Parlement ont prévalu sur tous les sujets du texte.

Je suis très heureuse que ce texte, qui concerne – comme l'a dit M. Kühn – des vies humaines, fasse consensus parmi les groupes politiques, et j'espère que cela se traduira demain par un vote large en faveur de ce rapport. Nous pourrons ainsi confirmer le rôle moteur du Parlement européen en matière de protection de ses citoyens, et donc avoir une Europe qui protège.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet am Dienstag, 21. September, um 12.00 Uhr statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), per iscritto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo, a causa del costante aumento del traffico aereo, le vittime di incidenti aerei civili sono aumentate notevolmente. Basti pensare che nel 2005 sono state 1.454, con un aumento addirittura del 90% rispetto al 2004.

Da qui la necessità di una nuova legislazione che riduca le discrepanze rilevate nelle capacità investigative degli Stati membri e istituisca una "rete" fra le varie autorità investigative nazionali con lo scopo di razionalizzare capacità, personale e risorse. Per questo sono favorevole alla presente proposta di regolamento che, da una parte assicurerà l'assoluta indipendenza delle inchieste sugli incidenti e dall'altra obbligherà le compagnie aeree a garantire i diritti delle vittime e dei loro familiari in caso di incidente.

 

18. Ftehima ta' riammissjoni KE/Pakistan - Ftehimiet Komunitarji ta' riammissjoni ma' pajjiżi terzi (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Die Präsidentin. − Als nächster Punkt folgt die Gemeinsame Aussprache über

– die Empfehlung von Csaba Sógor im Namen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Islamischen Republik Pakistan über die Rückübernahme von Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung (KOM(2009)0106 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE)) (A7-0231/2010),

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission (O-0104/2010) über gemeinschaftliche Rückübernahmeabkommen mit Drittländern von Sylvie Guillaume und Claude Moraes im Namen der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten und Demokraten im Europäischen Parlament, Hélène Flautre und Judith Sargentini im Namen der Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz, Cornelia Ernst, Rui Tavares und Marie-Christine Vergiat im Namen der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke und Malika Benarab-Attou (B7-0453/2010) und

– die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission (O-0116/2010) über Gemeinschaftliche Rückübernahmeabkommen mit Drittländern von Nathalie Griesbeck und Renate Weber im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (B7-0461/2010).

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, előadó. − A Lisszaboni Szerződés érvénybelépése óta ez az első visszafogadási egyezmény, amelyhez az Európai Parlament is beleegyezését kell adja. 2000. szeptember 18-án a Tanács felhatalmazta az Európai Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Európai Közösség és Pakisztán között megkötendő visszafogadási megállapodásokról. Több tárgyalási fordulót követően, közel 10 év után, 2009. október 26-án az Európai Közösség és Pakisztán Brüsszelben aláírta a megállapodást.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése következtében az Unió az Európai Közösség jogutódja lett, s ez azt jelenti, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlamentnek is egyetértését kell adni a javasolt megállapodáshoz. A külügyi szakbizottság pozitívan véleményezte, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság pedig megszavazta az ajánlást.

Ennek a megállapodásnak az a célja, hogy javítsa az együttműködést a megkereső és a megkeresett államok igazgatási szervei között, a visszafogadási eljárás meggyorsítása érdekében. Erre vonatkozóan a megállapodás rögzíti a saját állampolgárok és a harmadik országok állampolgárai és hontalan személyek teljes kölcsönösség alapján történő visszafogadásának kötelességét, valamint a visszafogadási eljáráshoz szükséges technikai rendelkezéseket. A megállapodás célja, hogy fontos eszközként szolgáljon az Európai Unióba irányuló illegális bevándorlás elleni küzdelemben és növelje az Unió területén a polgárok biztonságát. Pakisztán jelentős származási vagy tranzitország olyan bevándorlók esetében, akik nem, illetve már nem felelnek meg valamilyen uniós tagállam területére történő belépés, illetve az ottani jelenlét vagy tartózkodás hatályos feltételeinek.

A Pakisztánnal kötött megállapodás regionális szempontból is fontos, mert támogatni fogja az Uniónak a régió más országaival történő együttműködés fokozására irányuló erőfeszítéseit. A megállapodás érinthetetlenségi záradékot tartalmaz a nemzetközi jogszabályok és az adatvédelmi szabályozás tekintetében. A személyek fizikai visszaszállítása teljes mértékben a tagállami vagy pakisztáni illetékes hatóság feladata marad. Eszerint be kell tartaniuk a nemzetközi jogszabályok előírásait. A megállapodás egy visszafogadási vegyes bizottság felállítását írja elő, amely elfogadhatja eljárási szabályzatát. Tekintettel arra, hogy a visszafogadási vegyes bizottságban az európai intézmények közül csak az Európai Bizottság vesz részt, az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a vegyes bizottság tevékenységéről. A megállapodás azt a napot követő második hónap első napján lép hatályba, amely napon a felek értesítették egymást a megerősítési eljárások befejezéséről.

Meg szeretném köszönni a Bizottság nyilatkozatát, a kollégák kritikai észrevételét, és bízom abban, hogy az elmondottak alapján a Tisztelt Ház megszavazza ezt az egyezményt.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, author. − Madam President, I wish to thank Mr Sógor for his work. However, the S&D voted against this agreement in committee for two very basic reasons, both based on the protection of human rights.

We believe that respect for international conventions is not fully guaranteed in this agreement. In particular, Pakistan is not a signatory to the 1951 Geneva Refugee Convention, and this creates an unstable situation. It seems logical to us and our Group that signing basic international conventions such as these should be a necessary precursor to signing readmission agreements. The EU is currently a signatory to 11 readmission agreements; it has entered into negotiations on seven more, two of which – Pakistan and Georgia – are on the point of being concluded and one, Turkey, is to be signed very shortly.

Therefore, this is not something that Parliament will have to consider only once, on this occasion. With its consent powers, Parliament’s concerns about human rights need to be considered by the Commission when it is negotiating these agreements. We cannot be expected to rubber stamp agreements when fundamental rights are still in question. So for our Group it is vital that, before giving consent to such agreements, Parliament is in full possession of the facts. However, despite that first such agreement entering into force in 2004, there has been no evidence-based evaluation of the effectiveness of such instruments and the consequences of their implementation.

For that reason, the S&D Group calls on the Commissioner to carry out such an evaluation as soon as possible. We believe in these readmission agreements, but they must be based on fundamental human rights and safeguards. Pakistan is one of the few countries which have not signed the Geneva Refugee Convention, and that for us creates a difficult situation.

 
  
MPphoto
 

  Hélène Flautre, auteur. − Madame la Présidente, effectivement, je trouve notre rapporteur très imprudent de nous demander à nous, vos chers collègues, de ratifier, de donner notre agrément à un accord qui, vraiment, est extrêmement problématique. Tout d'abord, il s'agit du Pakistan. Ce n'est pas n'importe quel pays. Le Pakistan, c'est le pays qui, au monde, accueille le plus de réfugiés, d'ores et déjà. Et nous allons lui demander quoi, principalement? Bien sûr, de reprendre les Pakistanais, mais également les Afghans, qui sont ici en Europe et qui fuient une guerre que nous menons en Afghanistan. Je trouve que là, on commence à friser quelque chose qui ressemble à l'indécence.

Il est un fait que le Pakistan n'a pas ratifié la convention de Genève. Et il est un fait que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe nous demande de ne ratifier des accords de réadmission qu'avec des pays qui offrent un certain nombre de garanties en matière de droit d'asile et de protection internationale, ce qui n'et pas le cas au Pakistan.

Et puis, il y a énormément de questions. Moi, si je dois dire oui demain, je ne sais même pas à quoi. Si vous regardez bien ces différents articles, l'impact de cet article peut être de vingt, peut-être de cent à vingt mille, et peut-être plus. Pourquoi? Parce que personne ne dit quelles réponses seront apportées à tout ce qui sera décidé dans le comité de réadmission. Qui a la charge de prouver que la personne est arrivée après la ratification de l'accord?

Qui aura la charge de prouver que cette personne est arrivée directement du Pakistan à l'Union européenne? Que va-t-il se passer après les trente jours de délai si le Pakistan ne répond pas et ne délivre pas de document de voyage? Est-ce que, comme le suggèrent des membres de la commission, nous allons accepter ce bizarroïde instrument de laissez-passer européen?

Je n'ai aucune réponse, et vous non plus, Madame Malmström, je sais que vous ne pourrez pas m'apporter de réponse. J'ai interrogé l'ambassadeur pakistanais, il n'a pas de réponse. Tout cela, c'est dans le comité Théodule de réadmission.

Moi, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec cet accord, puisque nous sommes incapables de dire l'impact réel qu'il aura. Tout dépend des réponses qui seront apportées à ces questions.

Je crois que demain, il faut dire non.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, Autor. − Senhora Presidente, sobre este acordo de readmissão com o Paquistão, creio que há uma série de planos diferentes de análise que importa tomar agora.

Desde logo, um plano que, acho, pode fazer alguma doutrina, que é o facto de este ser o primeiro acordo deste tipo a ser votado por este Parlamento após Lisboa. E, portanto, creio que há, aqui, um plano do controlo do escrutínio parlamentar que deve ser muito mais afinado e muito mais profundo quando temos acordos destes sobre a mesa.

Portanto, creio que o Parlamento será avisado ao colocar as suas dúvidas e, nomeadamente, ao esperar que haja muitos mais esclarecimentos e que acordos seguintes, como os que estão agora em cima da mesa, quando vierem para serem aprovados por este Parlamento, tragam muitas mais provisões de controlo, de fiscalização do ónus da prova, o qual deve estar colocado sobre as pessoas correctas, sobre as autoridades, e não sobre os imigrantes, nem sobre os pobres e os refugiados.

Por outro lado, este acordo, por ser com o Paquistão, oferece-me muitíssimas dúvidas. Desde logo, coloca-se a questão de ser um acordo que não é de readmissão de paquistaneses, mas sim, por portas travessas, um acordo de readmissão de afegãos. É, evidentemente, como já alguns dos meus colegas disseram, um país que não assinou a Convenção de Genebra sobre refugiados de 1951 e, nesta matéria, a União Europeia não pode ter duas escolhas. Ou cumprimos as convenções que assinamos e, portanto, respeitamos os direitos humanos a 100%, ou não vamos respeitar a 90% ou 80%, terciarizando quem possa não respeitar os direitos humanos.

Temos muitos casos de expulsões e de perseguições de mulheres do Paquistão, de minorias religiosas e étnicas, e não é, certamente, com o tipo de opacidade que temos da parte das autoridades paquistanesas que podemos funcionar a este nível.

Para terminar, queria apenas lembrar uma coisa à guisa de conclusão. Ainda há 15 dias discutimos aqui as cheias no Paquistão. Causaram 21 milhões de deslocados, de fugitivos, de feridos e muitos milhares de mortos. Creio que há uma certa frieza da parte do Parlamento Europeu ao estar, 15 dias depois, a aprovar um acordo que, basicamente, se destina a reenviar para o Paquistão as pessoas que de lá fogem por uma situação tão grave como aquela que lá vivem agora.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, auteur. − Madame la Présidente, Madame la Commissaire, avant toute chose, je souhaiterais préciser, au nom du groupe de l'alliance des libéraux et démocrates, que nous sommes bien sûr favorables aux accords de réadmission en tant qu'instruments importants de la lutte contre l'immigration clandestine, et qui apparaissent comme étant bien plus efficaces qu'une multiplication d'accords bilatéraux.

Je voudrais souligner trois points. Dans ce nouveau cadre juridique qui est le nôtre, le Parlement européen devrait être informé systématiquement et régulièrement des négociations comme de la mise en œuvre de ces accords puisque nous sommes codécideurs.

Deuxièmement, à ce jour, onze accords ont été passés et nous nous sommes engagés dans la négociation de sept autres. Or, il n'y a jamais eu d'évaluation des accords et, avant de conclure de nouveaux accords, il serait indispensable d'évaluer les accords antérieurs.

Enfin, troisième point, en termes de droits de l'homme, quelle garantie la Commission peut-elle offrir dans le cas où, justement, les pays tiers ne sont pas signataires de la convention de Genève, comme viennent de le rappeler brillamment mes collègues?

Je le répète, si personnellement je suis, avec mon groupe, favorable à un accord de réadmission avec le Pakistan, il subsiste un grand nombre de zones d'ombre qui ne sont pas écartées, même si Mme la commissaire Malmström – que je remercie – a, par sa déclaration, apporté des garanties en termes de monitoring, en termes de négociations fermes avec le Pakistan pour signer les instruments internationaux fondamentaux qui ne sont pas signés, si elle apporté aussi la garantie que des organisations non gouvernementales à caractère humanitaire pourraient participer au comité de suivi sur le terrain.

Il n'en demeure pas moins que nous devrions mettre comme préalable à cet accord justement la signature par le Pakistan de la convention de Genève, parce que nous devons être très attentifs à ne jamais perdre de vue le nécessaire équilibre à trouver entre les éléments de sécurité pour nous tous et le respect et la protection des droits de l'homme, quel que soit l'endroit du monde qui est en cause. C'est cela le socle de nos valeurs de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Madam President, honourable Members, Pakistan has indeed been very much in the limelight in the last month, and of course we all deplored the horrible loss of life and the many displaced persons. As you know, both the Commission and the Council are very much engaged in trying to alleviate the situation by finding ways to increase trade, as well as ways of rebuilding the country and helping it to prevent further disasters. This was also discussed at the Council meeting last week.

Turning to today’s item, I want to thank the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the rapporteur, Mr Sógor, for their very constructive work on this, and for the support given to the Commission when your adopted your opinion in July.

The readmission agreement has been for many years now an important tool in managing migration flows, and the Lisbon Treaty explicitly mentions readmission agreements.

If we want migration and asylum policy to be credible to European citizens, it must be based on the principle that those who do not have a legal right to remain in the territory are returned. This is where readmission agreements come in. They facilitate the return of persons staying irregularly in the country of origin or transit and they are agreements between administrations stipulating the procedures to be followed.

Over the course of time, admission agreements have also become linked to visa policy. In a series of readmission agreements they have become an indispensable element when negotiating a visa facilitation agreement.

The Commission is committed to pursuing these negotiations under current or future mandates.

Let me address a few of the concerns raised by speakers in the form of oral questions. The Commission is committed to giving full effect to its obligation under Article 218 in the Treaty to immediately and fully inform Parliament at all stages of the negotiations and of the conclusion of EU readmission agreements. We will implement these obligations, taking full account of Parliament’s role in the adoption procedure, namely the requirement that it give its consent to the conclusion of future readmission agreements.

We will provide all the necessary information, subject to measures ensuring confidentiality in the case of ongoing negotiations, and in accordance with precise arrangements within the future framework of relations between Parliament and the Commission.

In the meantime, the Director-General, Mr Manservici, has already given you, in camera with the LIBE Committee on 12 July, the first general update on the ongoing negotiations. Mrs Griesbeck also mentioned the declaration made by the Commission, and of course we will follow that very closely and report to you accordingly. We should also explore together how to further optimise this cooperation.

Turning to agreements with countries not signatories of the Geneva Convention, we would of course like Pakistan to sign this, and we are heavily involved in trying to convince them and in trying to pursue these negotiations, because the Commission is — as are you all — very attached to the values of international instruments on human rights and international protection, and a proper application of those instruments must be at the core of EU policy.

For this reason we have developed the European Union acquis on international protection – the Qualification and Asylum Procedures Directives – which also includes human rights safeguards in its return policy, namely the Returns Directive. In addition, all Member States of the European Union are bound by the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees and the European Convention on Human Rights.

These standards guarantee that no person may be removed from any Member State, or subjected to readmission procedures, before the risk that, once returned, that person may be subject to persecution, or torture, or inhumane or degrading punishment, has been fully evaluated and excluded.

In particular the EU’s asylum instrument requires that Member States assess each application for asylum individually, guaranteeing that the applicant remain on the territory until the authorities have taken a decision on the said application, and then they must provide for an effective remedy before a court or a tribunal.

These standards are vital for the respect of the non-refoulement principle and are by no means limited by any readmission agreement, which is a very, very important point.

All EU readmission agreements contain the non-affection clause explicitly requiring that these standards be respected. We should also not forget that these readmission agreements can play an important role in undermining the activities of migrant-smuggling networks. A report earlier this year from the United Nations Office on Drugs and Crime, assessing criminal assisted migration from Pakistan, estimated that the annual revenue of this so-called industry amounted to 1.25 billion dollars. The report recommended, inter alia, that Pakistan initiate operation and cooperation agreements with key partners, including general agreements for mutual legal assistance and extradition.

With regard to visa facilitation agreements, no list of prerequisite criteria for deciding to open such negotiations exists, but the European Union takes into account the conclusion of, or active negotiations on, readmission agreements, external relations objectives, implementation records of existing bilateral agreements and progress on related areas in the field of justice and home affairs — including fundamental rights.

It should be noted that, for all countries with which the EU has concluded visa facilitation agreements, the Commission has presented a draft negotiating mandate to the Council as a follow-up to Council conclusions which envisage the promotion of people-to-people contact with the country concerned.

Readmission agreements are monitored by the Joint Readmission Committees. These are set up under each agreement. Furthermore, we gather any relevant information about the implementation of the agreements in force. So far, no major problems have been reported, not even by NGOs who are active in these fields, despite the fact that some of the countries where such agreements are fully operational have been very sensitive.

In any case, under a readmission agreement, no-one shall be returned if this would entail the risk that the person concerned would be subject to persecution, torture or inhumane or degrading punishment.

Should that happen, this is not a consequence of the readmission agreement, but of an illegal decision taken by the Member State concerned, which should be subject to judicial review by the national courts. Furthermore, as requested by the European Council in the Stockholm Programme, the Commission will, by the end of this year, present a full evaluation of the EU readmission agreements in the form of a communication to Parliament and the Council. The Commission will consider, in the framework of the above-mentioned evaluation, your suggestion that the possibility of assistance with reintegration for those readmitted be explicitly mentioned. In any case we are already providing support for different projects and the return fund offers possibilities for immediate reception in the country of return upon arrival.

There are ways to support this. We will undertake evaluations, we have directives in place. The Commission will monitor the situation very closely and I will keep you informed as much as possible, as stated in the general agreement between us and also in the communication adopted by the LIBE Committee in July. With this, I hope that you can adopt the agreement.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Albertini, relatore per parere della commissione per gli affari esteri. − Signora Presidente, onorevoli colleghi, dopo otto anni dall'inizio dei negoziati tra la Commissione europea e il Pakistan, si è finalmente arrivati a un accordo su una procedura di riammissione per le persone residenti nell'Unione europea senza autorizzazione.

La commissione per gli affari esteri ha chiesto di redigere un parere su questo accordo, molto importante, e particolarmente tenendo conto degli sviluppi nella regione attorno al Pakistan e alla questione dei diritti umani.

Abbiamo discusso a lungo in commissione e sono state sollevate alcune preoccupazioni: la situazione instabile e le continue violazioni dei diritti umani in Pakistan e le negoziazioni condotte dalla Commissione europea con il Pakistan non hanno garantito diritti e sicurezza alle persone rinviate in Pakistan. Inoltre, eravamo preoccupati che fin d'ora non esistesse una valutazione degli undici accordi di riammissione già in vigore.

Alla fine i colleghi dell'AFET hanno concluso che un chiaro quadro per la cooperazione sulla questione di riammissione con il Pakistan fosse preferibile a una situazione in cui gli Stati membri procederebbero a espellere immigrati illegali venuti dal Pakistan su una base ad hoc e senza un controllo basato sul rispetto dei diritti umani.

L'articolo 16 garantirà all'Unione la possibilità di esercitare questi controlli, per questo ribadisco la richiesta della commissione per gli affari esteri per una valutazione degli accordi già in vigore e ne sostengo l'approvazione.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. – Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst zum Thema Pakistan. Wir diskutieren das in einer für Pakistan schwierigen Zeit, und wir alle, glaube ich, unterstützen die volle Solidarität für die Menschen, die dort diese Katastrophe auszuhalten haben, und zum konkreten Abkommen hat bereits mein Kollege Sógor einiges gesagt. Deswegen möchte ich prinzipiell zu den Fragen der Rückübernahmeabkommen der Europäischen Union mit Drittstaaten einige Gedanken anmerken.

Erstens: Diese Abkommen sind sinnvoll und sie sind notwendig, weil wir in Europa Recht haben, das Zuwanderung regelt. Wenn wir aber Recht haben, das Zuwanderung regelt, dann gibt es auch Menschen, die sich illegal hier aufhalten, und dann ist der nächste konsequente, logische Schritt, dass es dann auch Rückführung geben muss. Bei vielen dieser Grundsatzaussagen sind die Linken, die Sozialisten oft an unserer Seite, wenn es dann aber um die konkrete Entscheidung geht, so ein Abkommen auch zu schließen, dann verweigern sie die Zusage. Deswegen glaube ich, dass wir trotzdem konsequent bleiben müssen.

Zweitens sind Standardmenschenrechte einzuhalten. Die Alternative zu einem solchen Abkommen ist natürlich nicht, dass wir bessere Menschenrechtsstandards haben. Wer dieses Abkommen ablehnt, akzeptiert, dass wir 27 unterschiedliche Rechtsstandards in der Europäischen Union haben, die nicht so überwacht werden, wie dies auf europäischer Ebene der Fall ist.

Und das Dritte und für mich Wichtige ist die Frage: Wie können wir die Partnerschaft mit den Drittstaaten in Zukunft auch attraktiv machen? Ich bitte die Kommission, zukünftig vernetzter zu arbeiten. Wenn wir bei der Welthandelsrunde europäische Märkte öffnen, dann müssen uns die Drittstaaten auch die Möglichkeit geben, über Rückführung zu reden. Oder wenn es um die Frage der Zuwanderung im legalen Bereich geht, müssen die Drittstaaten in der Lage sein, uns Zugeständnisse bei der Rückführung zu machen. Das heißt: Vernetzteres Arbeiten ist hier wichtig.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, mes chers collègues, la situation humanitaire catastrophique que connaît actuellement le Pakistan nous a incités à reporter de quinze jours le vote sur l'accord de réadmission entre l'UE et ce pays, et c'est une faible consolation, je dois bien l'admettre.

Aujourd'hui, notre choix est déterminant. Comment, en effet, approuver cet accord alors que tant de questions restent sans réponse et que tant d'inquiétudes subsistent? Inutile de revenir ici en détail sur le triste record du Pakistan en matière de respect des droits de l'homme, mais redisons, comme cela a déjà été dit dans cette Assemblée, que ce pays n'est ni signataire de la convention de Genève sur les réfugiés ni de celle relative aux apatrides.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que cet accord vise, avant tout, clairement les Afghans, et les déclarations de la Commission européenne, qui se borne à demander au Pakistan d'adhérer à la convention de Genève, ne changent rien à la donne. C'est pourquoi il est nécessaire d'affirmer une position claire et préalable: la signature de la convention de Genève et d'autres textes relatifs à la protection des droits fondamentaux est une condition sine qua non à toute négociation.

À cela s'ajoute une imprécision chronique entourant la mise en œuvre de l'accord dont nous débattons aujourd'hui, avec un champ d'application, des contours, des objectifs et des modalités techniques que je qualifierais de nébuleux, tant sur la procédure de réadmission elle-même que sur les échanges de données personnelles. Et, au-delà de sa mise en œuvre, c'est également l'ensemble du processus de négociation de cet accord, et des accords de réadmission en général, qui pose problème.

À maintes reprises, nous avons demandé à la Commission de fournir une évaluation des accords conclus jusqu'à présent. Nous n'en disposons pas, et ce que vous nous indiquez aujourd'hui n'est pas suffisant. Dès lors, comment pourrions-nous raisonnablement et consciemment approuver cet accord sans disposer d'un bilan? C'est d'ailleurs ce qui ressort de l'étude, demandée par la commission LIBE sur la politique de réadmission dans l'UE, qui nous a été transmise. Le Parlement européen ne pourra s'acquitter pleinement de ses pouvoirs s'il n'est pas dûment informé durant le processus des négociations et de la mise en œuvre de ces accords.

Colégislateur désormais, le Parlement européen doit ainsi affirmer sa position, et je souligne donc que le vote de demain aura une forte portée symbolique sur le rôle du Parlement. Alors que se négocient actuellement des accords de partenariat, par exemple, avec des États tels que la Libye, notre rôle est de rejeter cet accord, montrant ainsi une image d'un Parlement soucieux du respect des droits de l'homme et désireux d'une plus grande transparence dans les négociations.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen. – Fru talman, fru kommissionär! Jag förstår, som många av mina kolleger har sagt, att tidpunkten att diskutera återtagandeavtalet mellan Pakistan och EU kan upplevas som illa vald efter översvämningskatastrofen i augusti. Alla har vi de fruktansvärda bilderna av offren på våra näthinnor och vi delar lidandet med dem.

Men låt oss inte falla i fällan att blanda ihop olika saker. Återtagandeavtalet är helt enkelt ett sätt att reda ut de lagliga aspekterna mellan EU och Pakistan. Jag menar att avtalet bör ses i en vidare kontext, där vi verkar för laglig migration och samtidigt styr upp den irreguljära migrationen. Jag vill tacka kommissionen för de garantier som man har givit när det gäller att följa upp avtalet. Man har förklarat att man sätter press på Pakistan att underteckna Genèvekonventionen och man har förbundit sig att kontinuerligt underrätta parlamentet om verkningarna av implementeringen.

ALDE-gruppen, som jag företräder i dag, stöder betänkandet om återtagandeavtal och vill också uppmuntra kommissionen att ge oss ett positivt svar på frågan om att införa en mekanism för att utvärdera alla återtagandeavtal så snart det går. Visst är det en komplicerande faktor att Pakistan inte har undertecknat Genèvekonventionen, men låt oss komma ihåg att alla våra medlemsstater är bundna av konventionen och av EU-fördrag och skulle bryta fatalt mot dessa om man skickade tillbaka människor till länder där deras rättigheter riskerar att kränkas. Detta är den så kallade principen om non-refoulement och den gäller oaktat Pakistans anslutning till Genèvekonventionen eller inte. Även indirekt non-refoulement existerar och jag vill med dessa ord bara helt kort säga att avtalet är en nödvändighet, eftersom det reglerar vårt samarbete med Pakistan.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. – Bij een humaan asielbeleid hoort een uitzettingsbeleid, dat is waar. Als je uitgeprocedeerd bent moet je ergens anders heen. Maar dat is nog wat anders dan jongleren met mensen. En op de een of andere manier heeft Europa bedacht dat, als een mens niet uitgezet kan worden naar het land waar hij of zij vandaan komt, wij dan maar het dichtstbijzijnde land nemen of het land waar iemand doorheen gereisd is voordat hij of zij in Europa aankwam. Dat noem ik jongleren met mensen.

Het gaat al zover dat wij nu proberen mensen in Libië te stoppen. En dat wij zeggen: wij wassen onze handen in onschuld als Libië mensen wil terugsturen naar Eritrea. Mensen uit andere landen - en hier gaat het om Afghanen die naar Pakistan worden uitgezet - proberen wij blijkbaar van ons bordje te schuiven. Ik hoorde een collega van de christendemocraten zeggen: "Hoe maken wij deze terugnameverdragen meer attractief voor die andere landen?". Dat lijkt mij toch geen humane manier om met mensen om te gaan! Het lijkt mij ook niet de manier om tot een goed Europees asielbeleid te komen.

En dàt is waar wij met zijn allen voor staan. Het afschuiven naar een land als Turkije bijvoorbeeld, waar toch een heleboel asielzoekers doorheen reizen, maakt dat deze mensen geen nieuw leven kunnen beginnen omdat zij niet zijn op de plaats waar zij willen zijn en niet zijn op de plaats waar zij welkom zijn. En daar kan geen geld tegenop.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie. – De fractie van Verenigd Links is tegen de voorgestelde terug- en overnameovereenkomst met Pakistan. Het is het verkeerde instrument op het verkeerde moment.

Volgens de Verenigde Naties is de Pakistaanse infrastructuur - en dan moet je denken aan wegen, spoorlijnen, bruggen - door de overstromingen zo getroffen dat zij terug zijn op het niveau van tientallen jaren geleden. Miljoenen mensen zijn in Pakistan op de vlucht voor het water of zien bij terugkeer dat er niets meer over is van wat zij eens bezaten. En je zou zeggen dat Europa zich onder dergelijke omstandigheden vooral bekommert om het helpen van mensen. Ik vind het dan ook wrang om te moeten vaststellen dat wij uitgerekend op dit moment moeten besluiten over een terug- en overnameovereenkomst die ertoe moet leiden dat Europa illegale en afgewezen asielzoekers kan terugsturen naar Pakistan. Is dit nu een voorbeeld van de waardengemeenschap waar de Europese Unie prat op gaat?

Daarnaast bevat de overeenkomst onvoldoende waarborgen voor de mensenrechten. Pakistan is op dit ogenblik geen stabiel land. Mijn vraag aan de Commissie en eigenlijk ook aan de Raad is dan ook: waar baseert u uw vertrouwen op dat Pakistan, dat inderdaad het verdrag van Genève niet heeft geratificeerd maar wel een hoop vluchtelingen op zich opvangt, onder de huidige omstandigheden daadwerkelijk bescherming zal bieden aan vluchtelingen?

Je zou verwachten dat de overeenkomst waarborgen bevat die recht doen aan de verantwoordelijkheden die je als staat neemt als je iemand uitzet naar een ander land. Het enige wat wij daarover eigenlijk echt hebben gehoord is dat de Europese Commissie erop zal toezien dat de lidstaten hun verplichtingen onder het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het Verdrag van Genève nakomen.

Maar mijn vraag aan de commissaris is: hoe gaat de Commissie dat doen? Stuurt u ambtenaren mee naar Pakistan als er mensen op een vliegtuig worden gezet en hoe lang blijft u het lot van dergelijke mensen in de gaten houden? Of krijgen wij pas van u een rapport als het al te laat is voor die mensen? De overeenkomst bevat te weinig waarborgen en komt op een volstrekt verkeerd moment. Mijn fractie zegt dan ook: weg ermee!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - Ik zou de aandacht willen vestigen op het probleem dat wij met Turkije hebben. Zoals u weet probeert de Europese Commissie nu al vele jaren een terugnameovereenkomst te sluiten met Turkije, maar botst daar op de systematische tegenwerking van dat land.

De situatie is om twee redenen onaanvaardbaar. Ten eerste zou van een kandidaat-lidstaat medewerking mogen worden verwacht in plaats van tegenwerking. En ten tweede is Turkije niet zomaar een buurland van de Europese Unie. Het is een land met een zeer grote gemeenschappelijke grens. Turkije is bovendien een van de grootste en belangrijkste landen wat de oorsprong en de transit van illegale immigratie betreft. Ik kan hier bovendien verwijzen naar een recente nota van Europol, Eurojust en Frontex, waar Turkije een van de belangrijkste transitlanden voor de heroïnehandel vanuit Afghanistan, Pakistan en de Balkan wordt genoemd. Het gaat hier overigens niet alleen om drugshandel, het gaat over georganiseerde misdaad in het algemeen.

De onderhandelingen over de terugnameovereenkomst met Turkije verlopen naar verluidt iets beter dan de voorbije jaren het geval was en toch moeten wij vaststellen dat de Turkse regering nu bepaalde voorwaarden begint te stellen die totaal onaanvaardbaar zijn. Waar men van Europese zijde spreekt over "visafacilitering" begint de Turkse regering te spreken over het openstellen van de grenzen, over vrij verkeer van personen voor mensen uit Turkije, wat het probleem natuurlijk alleen maar verergert in plaats van dat het enige oplossing biedt voor de bestaande problemen.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhora Presidente, felicito o colega Csaba Sógor, pelo relatório que apresentou. A importância deste relatório e das negociações que foram feitas está bem ilustrada no facto de terem sido necessários dez anos para chegar a um acordo.

Este acordo é importante não apenas para o Paquistão, mas também para a nossa relação com outros países da região. Estes acordos são positivos na luta contra a imigração ilegal, mas o retorno de qualquer indivíduo em situação irregular só poderá acontecer com base numa decisão individual e com pleno respeito das obrigações e responsabilidades decorrentes do direito internacional, com especial relevo para o princípio da não repulsão.

O Paquistão é, sem dúvida, um importante país de origem ou de trânsito de emigrantes em situação irregular. Lamento, no entanto, que ainda não tenha procedido à ratificação, quer do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, quer da Convenção das Nações Unidas sobre a tortura e outras penas ou tratamentos com meios desumanos ou degradantes. Facto que levanta sérias dúvidas sobre a existência de um regresso seguro, até porque este acordo não inclui um nível rigoroso de salvaguardas e mecanismos para a protecção dos direitos fundamentais.

Apesar de estar longe do que seria desejável, é bom pôr fim ao risco dos Estados-Membros por cederem a repatriações numa base ad hoc. É positivo que se crie um quadro claro de cooperação com o Paquistão e que se permita uma supervisão em termos de direitos humanos por parte da União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Hovoríme tu o readmisných dohodách a mnohých z nás trápi fundamentálna otázka: Ako zabezpečiť ochranu práv a bezpečnosť vyhostených osôb?

Na základe skúseností sa dá konštatovať, že readmisné dohody túto otázku dostatočne nereflektujú. Bežne sa predpokladá, že ak dva štáty uzatvoria dohodu, sledujú tým cieľ, ktorý dohoda stanovuje. Nie vždy to však funguje takto a readmisné dohody sú toho práve dobrým príkladom. Štáty ich často uzatvárajú v rámci širšieho rámca spolupráce, ktorý zahŕňa iné a podľa všetkého pre partnerské strany dôležitejšie oblasti, akými sú napríklad energetická bezpečnosť, boj proti terorizmu, policajná spolupráca či obchod. Readmisné dohody sú tak iba malou časťou pragmatických bilaterálnych vzťahov.

Buďme však úprimní, kolegyne a kolegovia, pre vyspelejšie krajiny predstavujú readmisné dohody aj elegantný spôsob, ako sa oficiálne zbaviť nelegálnych prisťahovalcov za súhlasu menej vyspelej krajiny pôvodu a tá na revanš bude kompenzovaná napríklad uzavretím strategického obchodného partnerstva.

Aby sme teda hovorili o podstate: samotný súhlas menej vyspelej krajiny pôvodu vôbec nemusí znamenať, že disponuje politickou vôľou alebo právnou či inštitucionálnou kapacitou vysporiadať sa s prívalom svojich občanov, nehovoriac už o ochrane ľudských práv. Pre nás poslankyne a poslancov, ktorí sa angažujú v ochrane ľudských práv, je kľúčové poznať tento zákulisný kontext readmisných dohôd, a tak musíme nástojiť na tom, aby pri uzatváraní readmisných dohôd boli ľudské práva a transparentnosť prioritou.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE). - Madame la Présidente, la Commission européenne écrivait en 2005: "Toute décision d'expulsion prise par les autorités compétentes d'un État membre doit respecter la convention de Genève, le protocole de 67 et les traités internationaux. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un pays où il existe des risques sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains."

Or, le Pakistan connaît de graves violations des droits humains: peine de mort, torture, morts en détention, disparitions forcées, crimes d'honneur. Plusieurs conventions internationales, cela a été dit, n'ont pas été signées. Comment s'assurer que les droits des personnes réadmises et leur sécurité seront respectés?

Aucune garantie pour les minorités ethniques ou religieuses, pour les femmes. Rien sur les conséquences de l'accord pour les réfugiés afghans. Aucun suivi de la mise en œuvre de l'accord par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est prévu. Au nom du droit et de la dignité humaine, notre Parlement se doit de rejeter cet accord.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Madam President, the case for returning illegal Pakistani immigrants to their country of origin is self-evidently valid. The main question to be asked is why there should have to be an agreement with Pakistan for them to be allowed to enter their own country. I ought to be surprised, but I am not.

There are those who object to their being returned even with Pakistan’s permission. Their objection appears to be that Pakistan does not comply with the relevant human rights standards. That is quite true. But it is also true of most third world countries – and indeed some European ones. Are they suggesting that all illegal immigrants from countries with flawed human rights standards should be allowed to stay? If they really believe that, we must ask why they are content for the remaining populations of those dangerous countries to remain in them. Should we not be inviting the entire populations of Pakistan, China, Afghanistan, the Middle East, Latin America and Africa to move to the European Union? That is the logical absurdity of their position.

 
  
MPphoto
 

  Ernst Strasser (PPE). - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dieses Abkommen ist richtig, es ist notwendig, und es ist der Kommission zu danken, dass es jetzt zu einem Ergebnis geführt hat. Die Berücksichtigung humanitärer Mindeststandards im Herkunftsland ist ja grundsätzlich Teil jedes Rückübernahmeabkommens. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass Abkommen dieser Art überhaupt geschlossen werden können.

Und es geht nicht um Asylbewerber – das an die Adresse der Grünen oder an die Adresse der Linken. Lesen Sie das Abkommen! Es geht nicht um Schutzbedürftige, sondern es geht um illegal aufhältige Personen! Das ist die Personengruppe, die hier umfasst ist. Asylbewerber, eine Abschiebung von Schutzbedürftigen können wir nicht in ein Rückübernahmeabkommen aufnehmen.

Was wir jetzt brauchen ist, dass wir dafür sorgen – und da bin ich dankbar für die Evaluierung, die Sie eben in Ihrem Statement angekündigt haben –, dass die Umsetzung der Rückführungsentscheidungen auch durchgeführt wird, denn die Zahl der tatsächlichen Rückführungen liegt wesentlich niedriger als die Zahl der Rückführungsentscheidungen. Ich habe hier Zahlen von 2008, wonach es 609 000 illegal Aufhältige und 608 000 Rückführungsentscheidungen gab und 214 000 Personen tatsächlich zurückgeführt wurden. Hier brauchen wir eine gemeinsame Strategie Europas. Hier brauchen wir auch eine gemeinsame Strategie mit den Drittländern, um das durchzuführen.

 
  
MPphoto
 

  Rita Borsellino (S&D). - Signora Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, il dibattito di oggi sugli accordi di riammissione non può eludere la questione ormai spinosa che riguarda l'accordo tra l'Unione europea e la Libia.

Sappiamo che una parte dell'accordo è incentrata sul contrasto all'immigrazione clandestina. Siamo preoccupati, perché fino ad oggi la Commissione ci ha detto poco al riguardo, nonostante il trattato di Lisbona imponga alla Commissione stessa di informare tempestivamente il Parlamento.

La Libia, come è noto, non ha sottoscritto la Convenzione sui diritti umani di Ginevra, né tanto meno ha fino ad oggi dimostrato di assumere comportamenti in linea con il diritto internazionale. Penso al caso degli immigrati eritrei detenuti in modo disumano nel centro libico di Brak, o ancora alla chiusura degli uffici ACNUR; ma penso soprattutto a quanto è successo la settimana scorsa, quando una motovedetta della Repubblica libica ha aperto il fuoco contro un peschereccio italiano della marina di Mazara del Vallo, presente in acque internazionali, con la giustificazione della presenza a bordo di immigrati clandestini: una giustificazione gravissima che ci fa pensare che l'accordo siglato tra Libia e Italia – che prevede, tra l'altro, il respingimento degli immigrati verso la Libia senza disposizioni relative al diritto di richiedere l'asilo e a esami individuali caso per caso delle singole situazioni – contenga anche la possibilità di utilizzare armi da fuoco per fermare gli immigrati.

Dato che anche in questo caso parte dell'accordo è segreto, mi chiedo se la Commissione sia a conoscenza del contenuto e se non ritenga necessario nel caso specifico di chiedere spiegazioni in merito alla possibilità per le autorità libiche di aprire il fuoco su imbarcazioni, se esiste il sospetto che trasportino immigrati irregolari, perché se così fosse tale disposizione ...

(Il Presidente interrompe l'oratore)

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señora Presidenta, el asilo es un concepto jurídico preciso, definido, que nada tiene que ver con un acuerdo de readmisión.

El acuerdo con Pakistán es un instrumento comunitario integrado en el marco de la lucha contra la inmigración clandestina y no en el ámbito de la protección internacional o del asilo.

El objeto del acuerdo no deja lugar a dudas: la readmisión de aquellos ciudadanos pakistaníes que no cumplan o hayan dejado de cumplir las condiciones vigentes para la entrada, presencia o residencia en el territorio de un Estado miembro, o de aquellos nacionales de terceros países o apátridas que sean titulares de un visado o de un permiso de residencia expedidos por autoridades pakistaníes y que hayan entrado en territorio de un Estado miembro de forma irregular procediendo directamente de Pakistán.

El respeto de los derechos fundamentales durante el proceso de repatriación se tiene que garantizar mediante la exigencia del respeto de las normas del Derecho internacional, en especial el principio de no devolución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En definitiva, las medidas contenidas en el acuerdo solo serán aplicables a las personas que se encuentren en territorio de la Unión de forma irregular, sin afectar a aquellas otras a quienes se les hubiese concedido el asilo o cuya solicitud de protección internacional se halle en curso.

Por tanto, a mi juicio, no podemos ni debemos mezclar cuestiones diferentes que podrían impedir la formalización de un acuerdo fundamental en la evolución de la política común de inmigración de la Unión Europea.

Así pues, sí al acuerdo, pero con exigencia de garantías a Pakistán.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D). - De overstromingen in Pakistan zijn de ergste in tachtig jaar tijd en daar lijkt voorlopig geen einde aan te komen. Miljoenen mensen zijn erdoor getroffen. Er zijn veel daklozen en er dreigt hongersnood. Gaan wij mensen op hetzelfde vliegtuig terugsturen als dat waarmee wij humanitaire hulp naar Pakistan sturen?

Een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Pakistan is onverantwoord. Wij kunnen onze ogen niet sluiten voor de mensenrechtensituatie in Pakistan. Deze laat veel te wensen over. Pakistan heeft niet eens het Verdrag van Genève voor vluchtelingen ondertekend. Akkoorden moeten wij sluiten onder goede voorwaarden, zoals eisen dat het Verdrag van Genève wordt ondertekend of andere overeenkomsten die de grondrechten beschermen.

Daarom ben ik ook zeer benieuwd naar de overeenkomsten waarover de Europese Unie met andere landen onderhandelt. Belangrijk is dat wij daar inzicht in hebben om erop te kunnen toezien dat er goede afspraken worden gemaakt. Hoe zit het bijvoorbeeld met de overnameovereenkomst met Turkije? De onderhandelingen zijn naar verluidt zo goed als afgerond. De definitieve tekst ondervindt nog wat weerstand van enkele lidstaten.

Kan de commissaris aangeven op welk punt de onderhandelingen blijven hangen? Wat doet de Europese Commissie om dit tot een goed einde te brengen? En zal de Commissie, als de overeenkomst gesloten is, ook eindelijk de volgende stap zetten? Wordt het eindelijk mogelijk gemaakt voor Turkse zakenmensen en studenten om visumvrij naar Europa te reizen? Want het is toch ongehoord dat de Europese Unie met de meest uiteenlopende landen een visumvrij beleid hanteert, maar met één van haar kandidaat-lidstaten niet.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). - Frau Präsidentin! Der Berichterstatter hat in seiner Einleitung davon gesprochen, das Parlament müsse den Abkommen nun zustimmen. Vielleicht war das ein Übersetzungsfehler, aber ich sage trotzdem ganz deutlich, ich muss nicht zustimmen, und ich werde diesem Abkommen ganz sicher auch nicht zustimmen.

Gerade dieses erste Abkommen nach Lissabon hat ja eine besondere Signalwirkung. Aber welches Signal senden wir denn in die EU und darüber hinaus? Bei den Befürwortern des Abkommens erkenne ich vor allem ein biblisches Prinzip: Wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir haben ja schließlich einen Vertrag. Aber tatsächlich wissen wir gar nicht, was mit den Menschen in diesen Ländern geschieht, wenn wir sie zurückschicken. Ich hätte mir in diesem Hause eine größere Sensibilität für Fragen des Umgangs mit Flüchtlingen und mit der Einhaltung von Menschenrechten gewünscht. Die Annahme dieses Abkommens gefährdet zutiefst unsere Glaubwürdigkeit in Fragen von Demokratie und Menschenrechten. Deshalb bitte ich nochmals alle Kollegen, diesem Abkommen nicht zuzustimmen.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: PAN LIBOR ROUČEK
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Die Kombination aus restriktiver EU-Außengrenzsicherung und strikter Anwendung von Rückübernahmeabkommen kann die Flut illegaler Einwanderer eindämmen. Dies zeigt das Beispiel Lampedusa meines Erachtens eindrucksvoll. Während bis 2008 jährlich Zehntausende Italiens Küsten stürmten, leeren sich nun die überfüllten Aufnahmelager zusehends. Die Kommission ist daher von Seiten des Parlaments bei der raschen Aushandlung weiterer Abkommen, zum Beispiel mit der Türkei, zu unterstützen.

Dabei müssen aber absurde Forderungen wie die des libyschen Staatschefs Gaddafi, wonach die Europäische Union für Afrika mindestens 5 Milliarden Euro jährlich für die Bekämpfung der illegalen Zuwanderung bereitstellen soll, scharf zurückgewiesen werden. Vielmehr müssen die zahlreichen finanziellen Hilfen der EU wie zum Beispiel die Entwicklungshilfe an die Bereitschaft der Staaten gekoppelt werden, bei der Bekämpfung der illegalen Zuwanderung mit der Europäischen Union wirklich wirksam zusammenzuarbeiten. Weiters gilt es, den Asylmissbrauch und das Scheinasylantentum EU-weit zu bekämpfen und die Grenzschutzagentur Frontex wirklich effektiv zu stärken.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 80% περίπου των παράνομων μεταναστών που εντοπίζονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, εντοπίζονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, το 2009 συνελήφθησαν περίπου 126.000 παράνομοι μετανάστες. Από αυτούς, 5.000 περίπου (4.852 για την ακρίβεια) κατάγονται από το Πακιστάν και 36.472 από την Τουρκία.

Τα αναφέρω αυτά, για να καταλήξω στο εξής: είναι πολύ σημαντική η συμφωνία με το Πακιστάν και, πράγματι, κράτησε πολύ: πέρασαν 8 χρόνια. Το άρθρο 16 προβλέπει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιμένουμε πολλά από τη συμφωνία αυτή.

Υπενθυμίζω ότι στην Ισπανία, τη Μάλτα, την Ιταλία, περιορίστηκαν οι αριθμοί των παράνομων μεταναστών λόγω των συμφωνιών αυτών. Ελπίζω και για τη συμφωνία με την Τουρκία, κυρία Επίτροπε, να μη χρειαστούν άλλα 8 χρόνια. Πολλές φορές τώρα τελευταία μας λέτε ότι βρισκόμαστε σε τελικό στάδιο. Δεν έχουμε όμως κάποια ανακοίνωση. Ευελπιστώ και πάλι να μην καθυστερήσει περισσότερο. Δεν έχουμε τέτοια περιθώρια.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller (Verts/ALE). - Mr President, one point of clarification that does not seem to be very clear here is that people who have the status of being illegal have not necessarily entered the European Union illegally. They might very well be asylum-seekers whose claims have been rejected, or people who came with a tourist visa and overstayed, so they are not like those people who have entered via criminal efforts in a very illegal way.

Ms Malmström, you said that you want to meet the expectations of European citizens. What our citizens expect us to have is a European Union of human rights and respect for human beings. Those expectations should also be met. I wonder how you will be able to monitor people who are sent back, to ensure that they are not persecuted and tortured. How will you look into this? What will this look like in practical terms?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Die große Euphorie um die demokratischen Fortschritte der Türkei durch das jüngste Referendum muss man relativieren. Denn die Türkei hat es bisher nicht geschafft, bei der Rückführung von Flüchtlingen und Migranten mit der EU zu kooperieren. Dabei ist die Türkei nicht nur Herkunftsland, sondern häufig auch Transitland für Flüchtlinge aus dem mittleren Osten, aus Irak und Iran. Eine Zusammenarbeit mit der gemeinsamen Flüchtlingsabwehr ist jedoch unerlässlich. Frontex steht zwar bei technologischen Fragen zur Seite, aber das kann natürlich nicht heißen, dass die EU die Kosten für den türkischen Grenzschutz generell zu übernehmen hat. Die EU kann nicht die Melkkuh Ankaras sein, und die Heranführungshilfe ist ohnedies äußerst großzügig. Die Türkei muss also die Genfer Flüchtlingskonvention einhalten, und Grundrechtsdefizite dürfen nicht als Ausrede genommen werden, um die Rückführung von Flüchtlingen zu verweigern. Es geht nicht, dass Ankara zwar auf engere Beziehungen mit Brüssel drängt, aber auf der anderen Seite großzügig Flüchtlinge in das vermeintliche Eldorado EU weiterleitet. Ein Rückübernahmeabkommen muss daher schleunigst geschlossen werden.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - În cadrul acestei dezbateri aş dori să fac referire la cazul uneia dintre ţările terţe, şi anume la Republica Moldova.

În 2007, Parlamentul European a ratificat acordul dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană cu privire la readmisie. Această politică prezintă, totuşi, unele carenţe. Impactul ei asupra Republicii Moldova a fost prea puţin evaluat, iar procedurile de negociere şi implementare a acordului nu au fost suficient de transparente. În timpul guvernării comuniste din 2001 până în 2009, din Republica Moldova au migrat spre UE peste 600 000 de persoane. Una din cauze a fost nerespectarea drepturilor omului. Un exemplu în acest sens îl constituie numărul ridicat de condamnări ale Moldovei la CEDO.

Pentru a rezolva aceste probleme, UE trebuie să asigure politici comerciale convenabile şi asistenţă sporită pentru dezvoltare. În acest sens, consider că trebuie continuată iniţiativa UE de a acorda asistenţă financiară Moldovei.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (S&D). - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, demain, pour la première fois, notre Parlement va être amené à donner son avis conforme sur un accord de réadmission. C'est une responsabilité très importante, et je crois que ce Parlement ne peut pas l'exercer à la légère, s'agissant de la sécurité des personnes concernées.

Il se trouve que le Pakistan est un État qui n'a signé, n'a ratifié ni la convention de Genève sur le statut des réfugiés, ni celle sur les apatrides, que cet accord pourrait concerner non seulement des nationaux du Pakistan, mais également des apatrides, y compris des citoyens d'autres pays qui fuient la guerre et les troubles, je pense en particuliers aux Afghans. Ils pourraient se trouver, du fait de cet accord, en situation d'être envoyés vers un État qui n'offre absolument aucune garantie.

Nous demandons donc d'abord – et je crois que c'est la demande la plus légitime de notre Parlement – qu'une évaluation nous soit donnée – c'était un engagement, d'ailleurs, de la Commission – des accords de réadmission précédents.

Deuxièmement, nous demandons que le Pakistan soit signataire de ces conventions de Genève avant qu'un accord puisse être envisagé.

Troisièmement – c'est bien le moins – nous demandons que le Parlement puisse prendre part au comité de réadmission mixte, c'est-à-dire qu'il soit, lui aussi, en état de surveiller les conditions dans lesquelles un éventuel futur accord serait mis en œuvre.

Dans ces conditions, je crois que, demain, nous ne devrions pas donner notre avis conforme.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, I would gladly discuss Turkey, Libya and Moldova with you, but we are running out of time so I will stick to the subject of the debate. However, I would be happy to come back and discuss these issues with you at some other time.

As regards Pakistan, as some speakers mentioned, we have been discussing this readmission agreement with them for many years. I think you all agree that it is much better to have a European agreement with Pakistan instead of several more or less obscure bilateral agreements. As a European agreement it can be monitored, it can be subject to control, it is much more transparent, we can discuss it here in plenary, we have greater leverage on issues such as fundamental rights and human rights, and we have greater legal clarity.

I would like to underline what I have already said in my introductory remarks, namely that the EU asylum acquis requires Member States to grant a third country national or stateless person international protection where it is established, following an individual examination of the asylum application, that he or she is in need of international protection. The Asylum Qualification Directive – and you all know that I want to strengthen this directive and negotiations are ongoing – specifies relative criteria in that respect and no readmission agreement can release Member States from that fundamental obligation and duty.

The declaration that we have agreed among us on reporting to Parliament and on increased transparency is very important and the Commission can firmly commit to following it. As I said, there will be an evaluation of all readmission agreements. This evaluation will form the basis for a future strategy on future readmission and I will be happy to discuss this with you.

As regards the question of how we can check what happens to these people, of course the Commission has no way of checking on all these individuals. Member States do not have the obligation to do that. They do not have the obligation to report to the Commission, but we will, in the light of the upcoming evaluation, look at this issue and see how we can cooperate further – Member States, NGOs, people working on the ground – in order to bring that forward.

So, this evaluation is very important. It will define the future readmission policy, but that should not stop us from making progress in the agreement that we have before us.

This agreement is important for us to manage our migration policy properly, and, with the promise to come back to you as soon as possible with the evaluation, I would urge you to vote in favour of the admission agreement, tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, előadó. − Elnök úr! Remélem, hogy nem lesz túl szigorú hozzám, az első négy percemből csak három perc húsz másodpercet használtam fel – ha egy kicsit hosszabb leszek most, akkor megbocsátja nekem.

Mélységesen megindított bennünket mindaz, ami Pakisztánban az árvíz idején történt, és aggodalommal tölt el bennünket mind a mai napig is minden emberjogi sértés, ami Pakisztán területén vagy akár a világban történik, de még nagyobb aggodalommal tölt el bennünket, hogy olyan országokban is sérülnek az emberi jogok, amely országok aláírták a menekültek jogállásáról szóló genfi protokollt. És még nagyobb aggodalommal tölt el bennünket, hogy olyan kollégák is védelmükbe veszik - persze jogosan - a pakisztáni embereket, felszólalnak az emberjogi sértések ellen, akik lehet, hogy a saját uniós országukban nem ismerik el a nemzeti kisebbségeket.

Még egyszer megismétlem, amit a vitában is elmondtam, hogy igenis az emberjogi kérdés fontos, de ez az egyezmény nem az emberjogi kérdésekről szól elsősorban. Nem csak arról szól, hanem arról, hogy biztonságot kérnek tőlünk az uniós polgárok, biztonságot a tagállamok, és engedjék meg, hogy egy olyan példát mondjak el, ami Nagy-Britanniában 2010 májusában történt, amikor is két terrorgyanús pakisztáni diák, Abid Nasser és Ahmad Faraz Khan egyetemista diákokat letartóztatták, és a brit bíróság úgy vélte, a két diák visszaküldése veszélyeztethetné életüket és ezért Nagy-Britanniában maradhatnak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy visszaküldés, akkor természetesen jogosan számon kérhetjük Pakisztánon az emberi jogok sérelmét, de elsősorban a tagállamaink bíráiban és bíróságaiban bízzunk meg és megbizonyosodhatunk esetleg arról, hogy nem sérülnek a személy emberi jogai.

Pakisztán sok mértékben alulmarad a követelmények szempontjából, de ne felejtsük el, hogy 2004 óta van kisebbségi minisztériuma, és lehet, hogy pont az önök kritikus megjegyzéseinek is köszönhetően ebben az esztendőben két olyan nemzetközi egyezményt ratifikált, mint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát és a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések elleni 1984-es egyezményt. Azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ezért változtatták meg, mert önök kritikusan viszonyultak ehhez az egyezményhez és ratifikálták, de lehet, hogy azt is mondhatom, hogy ha önök holnap nemmel szavaznak, azt szavazzák meg, hogy nem bíznak meg saját tagállamaik bíróságaiban. Tehát én mindenit arra biztatok, hogy közel tíz évi egyezkedés, egyezmény után adjuk meg az esélyt, hogy Pakisztán tovább haladjon ezen az úton, és remélhetőleg a még hiányzó genfi egyezményt is alá fogja írni.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place at midday tomorrow (Tuesday, 21 September 2010).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), na piśmie. Drodzy Koledzy i Koleżanki, w ramach debaty nad Umową o readmisji między Wspólnotą Europejską a Pakistanem - Wspólnotowe umowy o readmisji z krajami trzecimi pragnę zwrócić uwagę na kwestie związane z pracami nad tematyką dotyczącą umowy między UE a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie. W powyższej sprawie kierujemy się przede wszystkim chęcią zacieśnienia współpracy między UE a Gruzją w celu skuteczniejszego zwalczania nielegalnej imigracji, toteż na zasadzie wzajemności skupiamy się na skonstruowaniu odpowiednio szybkich i efektywnych procedur pozwalających na ustalanie tożsamości i zapewnienie bezpiecznego, zgodnego z wymogami prawnymi powrotu i tranzytu osób, które nie spełniają warunków wjazdu, przebywania lub pobytu na terytorium Gruzji czy jednego z państw członkowskich UE lub przestały takie warunki spełniać. Jestem zdania, że umowa taka powinna jak najszybciej w życie, gdyż nie mamy tutaj do czynienia z licznymi kontrowersjami jak w przypadku Pakistanu. Wręcz przeciwnie - Gruzja respektuje prawa człowieka - jest sygnatariuszem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. i Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r., zmienionej protokołem z dnia 31 stycznia 1967 r. Ponadto jest należy ona również do grona państw Rady Europy.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), în scris. Vreau să subliniez mai întâi importanţa simbolică a acestui prim acord de readmisie încheiat de Uniunea Europeană ca entitate. În plus, Pakistanul este un partener important al Uniunii, mai ales în lupta împotriva terorismului şi există un consens general asupra faptului că Uniunea trebuie să-şi amelioreze strategia şi să se implice mai mult în raport cu această ţară. Cred că un cadru clar şi bine stabilit de cooperare în materie de readmisie cu Pakistanul este necesar. În absenţa acestui acord ne expunem riscului ca statele membre să procedeze la returul imigranţilor ilegali către această ţară în afara oricărui cadru legal european şi pe baze ad hoc. În această ipoteză, Uniunea nu ar avea un cuvânt de spus şi, mai ales, nu ar avea posibilitatea de a cere garanţii în ceea ce priveşte respectarea drepturilor fundamentale. Trebuie subliniat că Uniunea va fi reprezentată în Comitetul mixt de readmisie stabilit în virtutea articolului 16 al acordului, ceea ce îi va permite să supervizeze respectarea drepturilor fundamentale în cadrul readmisiei. În plus, clauza de non-afectare din articolul 15 răspunde preocupărilor relative la respectarea drepturilor omului în Pakistan.

 

19. Ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mat-Turkija (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Metin Kazak, on behalf of the Committee on International Trade, on trade and economic relations with Turkey

(A7-0238/2010).

 
  
MPphoto
 

  Метин Казак, докладчик. − Г-н председател, уважаеми г-н комисар, уважаеми колеги, основната причина за изготвянето на този доклад е, че Турция е един от най-важните търговски партньори на Европейския съюз. Според официалните статистики Турция е 17-тата по големина икономика в света и 6-та в Европа, както и 7-ми търговско-икономически партньор на Европейския съюз. Търговският стокообмен между Европейският съюз и Турция през 2008 г. достига своят най-висок връх от 100 милиарда евро годишно.

В този смисъл основните акценти и насоки за действие, посочени в този доклад на Комисията по международна търговия, биха могли да се обобщят в няколко пункта:

На първо място, въпреки че действащият от 1996 г. митнически съюз е безспорен успех за икономическата и търговска интеграция между Европейския съюз и Турция, все още съществуват нетарифни ограничения, прекомерно усложнена бюрократична система и тежки процедури, за преодоляването на които Турция трябва да предприеме незабавни действия.

Второ, Комисията следва да продължи ангажимента си и диалога с Турция в областта на търговията, особено в рамките на Съвместния консултативен комитет и Съвместния комитет за митническия съюз. По-ефективното използване на тези платформи е необходимо за бързото разрешаване на оставащите проблеми.

Турция следва да преустанови дискриминационните си практики по отношение на чуждестранни предприятия, като дава 15 процентно ценово преимущество на турските участници в търгове в областта на обществените поръчки.

Европейският съюз има сключени споразумения за свободна търговия с трети страни, с които Турция все още не е успяла да сключи подобни споразумения. Това има отрицателно въздействие върху турската икономика, като позволява едностранен привилегирован достъп до турския пазар за партньорите на Европейския съюз.

Признавайки трудностите, пред които е изправена Турция при сключването на такива споразумения, се призовават Комисията и Съветът да осигурят включването на Турция в проучванията на оценка на въздействието на предстоящите за сключване споразумения за свободна търговия с трети страни, както и за предаване на информация относно позицията на Европейския съюз и състоянието на преговорите по тези споразумения.

На пето място, фалшифицираните стоки представляват сериозен проблем в двустранните търговски отношения и намаляват привлекателността на Турция за преки чуждестранни инвестиции. Затова Турция трябва да приложи ефективно новото си законодателство в областта на правата на интелектуална собственост.

На шесто място, Турция е влиятелна регионална сила и играе изключително важна роля в Черноморския и Кавказки регион, в Средиземноморския басейн, Близкия изток и Централна Азия. Тези регионални платформи могат да бъдат от голяма полза за Европейския съюз, тъй като предоставят достъп до нови пазари, създават нови възможности, които ще допринесат за укрепването на икономическите връзки между Европейския съюз и тези региони.

На седмо място следва да се отбележи, че ниската степен на участие на жените на пазара на труда и наемането им в сивата икономика са главно предизвикателство пред Турция в областта на трудовия пазар, затова тя следва да постави заетостта сред жените в центъра на своята икономическа и социална политика.

Комисията и Съветът трябва да преразгледат визовите процедури, които ограничават движението на турски бизнесмени и водачи на камиони и създават пречки пред търговията. В същото време Комисията трябва да следи дали държавите-членки спазват решенията на Съда на Европейския съюз по този въпрос.

Докладът включва и други аспекти, по които беше постигнат компромис между политическите групи в Европейския парламент, но освен това аз си позволих да внеса две изменения, свързани с актуализация на статистически данни относно бедността и безработицата в Турция, както и кратък коментар относно референдума в подкрепа на конституционната реформа, който се очаква да подпомогне процеса на демократизиране в Турция и да доведе до по-ефективно прилагане на принципите на свободния пазар.

Надявам се, уважаеми колеги, че предстоящият дебат в пленарна сесия ще отрази същия дух на сътрудничество и конструктивност, на който бяхме свидетели по време на обсъждането в Комисията по международна търговия.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members of Parliament, I would like to thank Mr Kazak for having prepared this balanced and fair report on trade and economic relations with Turkey. I also wish to thank the members of the International Trade Committee for their valuable contributions to this report.

While the mainstay of this report is the EU-Turkey customs union, other issues are covered – such as road transport, quotas and visas – which I prefer not to dwell upon as Trade Commissioner.

I do not have to remind this Assembly that Turkey is a very important economic and political counterpart for the EU. Indeed, Turkey is the EU’s seventh trade partner and the EU is the main trade partner for Turkey. Moreover, Turkey is the sole country with a sizeable trade with which the EU has a customs union. In addition to this, Turkey is a candidate country. All of this accounts for a truly unique bilateral relationship.

The legal framework of EU-Turkey trade relations is the customs union. As noted in the report, the customs union has been instrumental in developing our bilateral trade for the benefit of both parties. However, a number of difficulties remain, many of which result from Turkey’s failure to properly and fully implement the customs union, thereby causing major and increasing trade problems which have remained unresolved for many years. In contrast, the European Union has fully implemented the customs union.

Some years ago the Commission offered Turkey the opportunity to deepen the customs union and to conclude additional agreements that would cover, inter alia, services and public procurements, but our offer was not accepted by Turkey.

The Commission is ready to make the necessary moves to continue to enhance bilateral trade relations with Turkey. I am ready to further consider with Turkey ways to address Turkish concerns relating to the free trade agreements concluded by the EU with third countries. At a technical level, significant work is being done to provide our Turkish partners with information on progress in negotiations on trade agreements with other countries. We have also included a reference to the EU-Turkey customs union in the relevant impact assessment studies. We regularly encourage Turkey to inform us, in a timely manner, of its sensitivities and concerns. Furthermore, we inform our free trade agreement (FTA) partners of the EU-Turkey customs union and insist that they also conclude an FTA with Turkey. This commitment by the EU-FTA partner is generally included in the relevant agreement, either as a full article or as a declaration.

It is true that we are facing problems with some Member States that are reluctant to see the inclusion of such language in our FTAs. I regret this situation, but I can assure you that I will continue to do my best to ensure that the EU-Turkey customs union continues to function well.

Let me say very clearly that we are facing some resistance and unwillingness from Turkey to implement fully the customs union. The report clearly highlights those areas and measures taken by Turkey that are not in line with the customs union. I trust that this report will help motivate Turkey to take the necessary positive steps to improve the overall functioning of the customs union and to come forward to negotiate additional agreements that would strengthen our bilateral trade and economic relationship.

I would also like to take this opportunity to inform you that I am personally committed to enhancing trade relations between Turkey and the EU. In June this year, the Turkish State Minister for Foreign Trade paid me a call and we agreed to stay in touch regularly. He recently invited me for a meeting in Ankara in the coming months – an invitation I will accept in the hope that we will make progress in resolving quickly, sustainably and in a friendly way, the continuing trade problems.

Thank you for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, liebe Damen und Herren Kollegen! Die Europäische Union hat mit der Türkei einen starken Handelspartner und umgekehrt. Obwohl die Türkei ihren Handel in den letzten Jahren sehr diversifiziert, sind wir als Europäische Union noch immer der größte Handelspartner der Türkei. Nur kann alles, was gut ist, trotzdem noch verbessert werden, und das ist Sinn dieses Berichts.

So wird die Türkei aufgefordert, die hohen Zollsätze wie z. B. bei Agrarerzeugnissen zu senken und die noch bestehenden nichttarifären Hindernisse für den freien Warenverkehr zu beseitigen. Vereinfachung der Verfahren und Verringerung der Bürokratie würden auch den Handel verbessern. Es gibt natürlich auch Verbesserungen, die die Türkei in der letzten Zeit erzielt hat, der Kommissar hat darauf hingewiesen. Nichtsdestotrotz würden ausländische Investitionen stärker fließen, wenn es möglich wäre, dass wir die Gesetze zum geistigen Eigentum verbessern und dass die Türkei hier die Regelungen auch tatsächlich einhält. Die Gesetze werden in der Türkei nicht wirkungsvoll umgesetzt. Wir müssen die Türkei auch auffordern, das Zusatzprotokoll zu dem Assoziierungsabkommen vollständig umzusetzen. Es bestehen nach wie vor Hindernisse für den freien Warenverkehr, die müssen beseitigt werden.

Wenn in diesem Parlament über die Türkei diskutiert wird – auch im Ausschuss für internationalen Handel –, diskutiert man sehr häufig sehr emotional. Deshalb möchte ich mich besonders beim Berichterstatter bedanken, dass es ihm gelungen ist, in einer sehr offenen und guten Zusammenarbeit mit allen Schattenberichterstattern diesen Text so zu verfassen, dass wir uns alle darin wiederfinden können, was auch die Abstimmung im Ausschuss gezeigt hat. Vielen Dank, Herr Kazak!

 
  
MPphoto
 

  Francesca Balzani, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea e la Turchia hanno relazioni commerciali profonde. L'unione doganale ha permesso agli scambi, al volume degli scambi tra l'Unione europea e la Turchia, di raggiungere l'importante cifra di 100 miliardi di euro l'anno.

Soprattutto la posizione geopolitica della Turchia ne fa un importante punto di collegamento tra l'area mediterranea, il Medio Oriente, l'Asia, le zone del Caucaso e il Mar Nero. La Turchia è inoltre un paese in controtendenza rispetto all'Europa, un paese con dinamiche demografiche completamente diverse, un paese giovane, che ha affrontato prima la crisi e le sfide di riforma che queste hanno reso necessarie.

È quindi un paese complementare perché diverso da tanti punti di vista rispetto all'Unione europea e con il quale quindi ci sono grandi potenzialità reciproche; ed è su questo che dobbiamo concentrare l'attenzione, stare attenti a non disperdere le reciproche potenzialità, farle diventare investimenti fruttuosi.

È vero, l'Unione è un importante partner commerciale, ma la Turchia guarda sempre più alla Russia, all'Africa, al Medio Oriente, l'unione doganale non si applica ancora agli appalti pubblici, non si applica ai servizi, e permangono ancora grandi ostacoli per il commercio internazionale.

Bisogna quindi lavorare per rimuovere gli ostacoli alla potenzialità – e in questo senso credo che vada la relazione di cui oggi discutiamo e che nei prossimi giorni voteremo – perché ci sono territori, terreni sui quali è necessario veramente far crescere le potenzialità: l'energia, l'ambiente, le reti dei servizi, le infrastrutture. E per questo, per questa relazione che è un importante passo, credo che vada condiviso il lavoro del relatore Kazak che quindi ringrazio.

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, io sono contento della relazione Kazak, che ci dice sostanzialmente che l'Unione europea ha uno strumento formidabile da sviluppare ulteriormente nelle sue relazioni, anche politiche, nei confronti della Turchia e questa è la politica commerciale.

È stata già ricordata la posizione geostrategica cruciale della Turchia nei confronti del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell'Asia centrale, del Caucaso. C'è una bella poesia di Hikmet, poeta turco, che dice "questo paese che assomiglia alla testa di una giumenta venuta al galoppo dall'Asia lontana per immergersi nel Mediterraneo". Noi vorremmo che questa giumenta della Turchia fosse davvero il fulcro di queste relazioni, per queste regioni di cui lei è uno dei centri.

Per far questo occorre però stabilizzare i rapporti politici e commerciali con l'Armenia, occorre chiudere la questione di Cipro – e ricordo il paragrafo 11 della relazione Kazak sull'attuazione e l'applicazione dell'unione doganale anche alla parte di Cipro occupata dalla Turchia – quindi non tutto è oro; è stato ricordato anche dalla collega Balzani che ci sono alcuni problemi, soprattutto nel campo della contraffazione, della difesa e della tutela delle proprietà intellettuali, dell'applicazione dell'unione doganale al settore dei servizi e degli appalti.

Ringrazio il collega Kazak, il Mediterraneo è destinato a cambiare e noi vogliamo cambiarlo assieme alla Turchia, la cui crescita è prevista da qui al 2020, dal Fondo monetario internazionale, di ben il 37%, e questo è un dato che dice molte cose.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I too would like to congratulate the rapporteur on this very good report, which also shows how important a trade partner Turkey is for the EU and vice versa, and how important the customs union is.

There are still lots of problems which we have to tackle on both sides, in Turkey and the EU. In Turkey, there is a great need to strengthen, among other things, workers’ rights. But there are also problems we need to address here in the European Union, with one being visa liberalisation: we should liberalise visas not only for lorry drivers and business people, but also for students, tourists and other people, in order to strengthen cooperation not only between states, but also between people. As for the free trade agreements, we need to involve Turkey fully at the negotiating table since it, too, is very much affected by the free trade agreements.

In general, our relationship with Turkey should be guided by fairness, and that includes the very clear statement that the EU is committed to its promises and will welcome Turkey as an EU member as soon as the Copenhagen criteria are fulfilled.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, το δημοψήφισμα για τις συνταγματικές αλλαγές στην Τουρκία είχε θετική έκβαση αλλά αποτελεί μονάχα ένα μικρό βήμα προς την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατομικών πολιτικών και των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Μέρος των Κούρδων αλλά και πολλοί άλλοι απείχαν από την ψηφοφορία ή καταψήφισαν το δημοψήφισμα ακριβώς επειδή απαιτούνται βαθύτερες βελτιώσεις και αυτονόητα δικαιώματα. Είναι λυπηρό το ότι δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί νομοθεσία σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία να εισάγει τον πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Ως πολιτική ομάδα, θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η πρόοδος δεν μετριέται μόνο από το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις μιας χώρας. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι, και μέσα από αυτή την έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει στην Τουρκία ένα σταθερό μήνυμα. Δεν είναι αποδεκτή η επιλεκτική εφαρμογή – ή καλύτερα η μη εφαρμογή – του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τουρκίας χωρίς να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Γι’ αυτό, εάν η Τουρκία επιθυμεί το εμπόριο της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να ψάχνει για έμμεσους τρόπους αναγνώρισης μιας οντότητας που, βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι παράνομη, ας αποδεχθεί την πρόταση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια να επιστρέψει μέσω του ΟΗΕ την Αμμόχωστο στους νόμιμους κατοίκους της και να τεθεί το εμπόριο στο λιμάνι της πόλης αυτής υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η πρόταση, η οποία δεν ενέχει καμία σκοπιμότητα, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ενίσχυση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και ταυτόχρονα να αποτελέσει πεδίο εμβάθυνσης των προσπαθειών επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων στο νησί.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, on behalf of the EFD Group. – Mr President, the report describes Turkey as having the sixth biggest economy in Europe. Well, as a question of fact, the total land area of the country that is Turkey is over 300 000 square miles, and of that just three and a half percent – less than 10 000 square miles – is actually in Europe. Only the EU could categorise Turkey as a European country!

The EU has had this customs union with Turkey since 1995. That is highly unusual. Indeed, Monaco and Andorra are the only other such countries. Let me make a key point. The existence, and indeed success, of the customs union makes Turkish membership of the EU, leading to full political union – with all the far-reaching consequences that follow therefrom – wholly and totally unnecessary. That is something which will be argued about in Europe for some time to come.

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI). - Voorzitter, voor ons ligt het verslag betreffende vrijhandel en economische betrekkingen met Turkije. Sinds de oprichting van de douane-unie met Turkije in 1996 is de handel tussen Turkije en de Europese landen sterk gegroeid.

De Partij voor de Vrijheid beschouwt vrijhandel als een goede zaak en wij ondersteunen de voorstellen om technische handelsbelemmeringen en bureaucratische barrières te verwijderen. Vrijhandel is in ons aller voordeel, voor zowel Europese landen als Turkije. Laat tegelijkertijd helder zijn dat de samenwerking met Turkije zich dient te beperken tot handelsbetrekkingen. De Partij voor de Vrijheid is tegen toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Europa kan handel drijven met de hele wereld, met landen als Amerika, Israël, Japan, enz., maar dat betekent niet dat deze landen ook lid moeten worden van de Europese Unie.

Vrijhandel met Turkije dient geenszins als opstap te worden gezien voor Turks lidmaatschap van de Europese Unie. Turkije als handelspartner van de Europese Unie, daar heeft de Partij voor de Vrijheid geen enkel bezwaar tegen. Maar verregaande Europese integratie of Turkije als lid van de Europese Unie, dat absoluut niet.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE). - Als Turkije-rapporteur voor het Parlement wil ik graag de rapporteur van dit verslag feliciteren met de helderheid van zijn voorstellen. Ik ben het met hem eens. De douane-unie heeft veel gebracht, voor zowel Turkse als Europese ondernemers.

Maar, zoals ook de commissaris gezegd heeft, die douane-unie is nog niet af en is ook op een aantal punten verre van volmaakt. De kansen en uitdagingen voor onze handelsbetrekkingen met Turkije zijn duidelijk. De handelsbarrières en technische barrières die er nog zijn moeten spoedig geslecht worden en wanneer wij doorgaan met het acquis zal er ook een verdere harmonisatie kunnen komen. Wat wij vooral moeten doen is ook de strijd tegen de namaakproducten aangaan, omdat dat vele Europese merkenfabrikanten daar ongelooflijk veel last van hebben. Namaakproducten, ook namaakspeelgoed, bergen ook reële gevaren in zich, ook voor Turkse burgers.

Op het punt van de sociale economie moeten ook een aantal zaken worden gezegd, en met name ook over vakbondsrechten. Als wij die sociale economie willen is er in elk geval een stapje vooruit gezet. Energie. Op dat punt hebben wij gemeenschappelijke belangen. Wij moeten dus daarvoor gaan. Dan visumverkeer. Ik maak te vaak mee dat mensen in Turkije problemen hebben omdat zij anders behandeld worden en ik zal de commissaris nog een geval onder de aandacht brengen.

Voor Turkije blijft de volledige toepassing van het aanvullende protocol bij het associatieverdrag cruciaal. Als dat geratificeerd zou worden, dan zou een enorm obstakel uit de weg geruimd zijn voor verdere handelsbetrekkingen en daar zouden zowel Turkije als Europa van kunnen profiteren. Het is goed dat wij dit verslag nu hebben en wij zullen alle politieke vragen en antwoorden nog eens naar voren brengen in het komend verslag dat de Commissie buitenlandse zaken gaat maken.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez-moi tout d'abord de faire une remarque générale sur ce rapport qui est, selon moi, à l'image de nos relations avec la Turquie – même si je dois féliciter le rapporteur et les rapporteurs fictifs pour leur travail –, c'est-à-dire ambigu. Il traduit notre indécision vis-à-vis de ce pays.

Au fil des amendements qui ont été adoptés, ou pas, en commission du commerce international, une question sous-jacente, presque subliminale, et qui dépassait largement le cadre des relations économiques et commerciales avec la Turquie, apparaissait sans cesse: pour ou contre l'adhésion de ce pays à l'Union?

Une hésitation non assumée entre une Turquie considérée comme un quelconque pays tiers, avec qui l'on aurait des relations commerciales à développer, et une Turquie candidate à l'adhésion qui, à ce titre, impose des obligations particulières à remplir pour chacun des acteurs.

Alors oui, il est difficile de dire aujourd'hui si ce rapport reflète bien la réalité de nos relations avec ce pays et surtout s'il définit réellement une stratégie européenne à son égard. Cela dépend de quel côté de la barrière nous nous plaçons: simple partenariat privilégié ou bien adhésion.

Je voudrais simplement mettre en garde face aux signaux contradictoires que nous envoyons. On ne peut à la fois continuer à maintenir l'ambiguïté quant à un destin commun et s'inquiéter, dans le même temps, d'une prise de distance supposée de la Turquie par rapport à l'Union. Un partenariat suppose de la franchise mais aussi de la confiance. De la franchise car oui, la Turquie a encore de grands efforts à fournir pour se réformer en profondeur et se conformer à ses engagements, mais également de la confiance qui suppose aussi, de notre part, des encouragements et des signaux positifs.

Quand les Turcs ont voté pour réformer leur constitution, il y a quelques jours, ils ont aussi fait ce que leur demande l'Union: ils mettent peu à peu leur droit en conformité avec nos critères pour devenir membre à part entière. Le chemin est encore long et les efforts à réaliser nombreux, mais abstenons-nous de dresser des obstacles supplémentaires et de faire dévier notre relation de sa finalité, c'est-à-dire l'adhésion.

(L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8, du règlement)).

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD). - Mr President, has it occurred to the speaker that the reformed constitution to which he referred also had the effect of significantly undermining the independence of the judiciary, and is that something of which he approves?

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D). - Monsieur le Président, je ne retiens toujours que les bonnes choses dans une réforme qui est toujours très compliquée. Mais le signal indiquant que l'armée pèse moins, que la démocratie avance, c'est pour moi un signal important donné à l'Union européenne.

On peut toujours formuler des reproches et considérer que les choses ne sont pas accomplies, mais un pas est toujours un pas. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste par nature et je considère que tous les gestes faits par la Turquie vont dans le bon sens et que la volonté exprimée est celle de l'adhésion. Essayons donc de l'accompagner.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijä Kazakia. Tämä on erinomainen mietintö ja toisin kuin edellinen puhuja Kader Arif, minun mielestäni tässä ei pidäkään käsitellä kaikkia asioita maan ja taivaan väliltä, koska tämä on nimenomaan kauppa- ja taloussuhteita käsittelevä mietintö. EU:n yksi ongelma on se, että kun tehdään mietintö, siinä luetellaan kaikki mahdolliset asiat ja mistään ei sanota mitään. Tässä on selkeästi esitetty tämän mietinnön piiriin kuuluvat asiat ja siitä kiitos Kazakille.

Vuonna 1996 solmittu tulliliitto EU:n ja Turkin välillä on ankkuroinut Turkin Euroopan markkinoille ja se on vahva kauppaosapuoli kaikkien eurooppalaisten valtioiden kanssa ja EU:n kanssa. On kuitenkin valitettavaa, että tulliliitto näyttää yhä edelleen kärsivän monenlaisista ongelmista. Turkkilaisviranomaiset vaativat usein tuontitavaralta tulliliiton vastaisia lupia ja lisenssejä. Tiedämme toki, että EU-maatkin syyllistyvät siihen. Tässä vaaditaan molemminpuolista toimintaa tämän asian selvittämiseksi.

Täällä esittelijä otti esille nämä väärennökset, siinä vaaditaan vielä paljon, paljon työtä. Turkin yksi suuri ongelma on tietysti harmaa talous. Sen arvo on jopa 50–70 prosenttia maan koko taloudesta ja sillä toki on vaikutusta kauppaan ja talouteen ja siinä Turkilta vaaditaan työtä.

Jatkossa Turkin ja EU:n välisiin kauppa- ja taloussuhteisiin pitää kiinnittää erityistä huomiota ja tulliliitosta on tehtävä toimivampi kaikilla tasoilla. Turkki tarvitsee EU:ta, mutta niin tarvitsee EU Turkkia.

 
  
MPphoto
 

  Νίκη Τζαβέλα (EFD). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Kazak για την αντικειμενική έκθεσή του. Επιτρέψτε μου ωστόσο να κάνω δύο παρατηρήσεις με ρεαλισμό.

Η πρώτη αφορά την παράγραφο 26 για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Πιστεύω ότι και η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν υπερεκτιμήσει τη σημασία της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα. Η Τουρκία δεν παράγει ενέργεια. Η Τουρκία είναι μία εξαιρετική δίοδος για ενεργειακά δίκτυα. Δεν μας λύνει ιδιαίτερα προβλήματα· υπάρχουν και άλλα δίκτυα μέσω των οποίων μπορεί να γίνει η μεταφορά της ενέργειας.

Ας είμαστε ρεαλιστές, και ας δούμε ότι στον ενεργειακό τομέα όλα αυτά που συζητάμε (Nabuco κλπ.) είναι ασκήσεις επί χάρτου γιατί η ίδια η χώρα δεν μπορεί να μας προμηθεύσει ενέργεια. Αντιθέτως, είναι μία χώρα με μεγάλη βιομηχανία η οποία χρειάζεται ενέργεια και είναι κάτω από αυτό το πρίσμα που θα πρέπει να την εξετάζουμε.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να τοποθετηθώ αφορά το εμπόριο: δεν μπορεί να αναφερόμαστε στο άνοιγμα εμπορίου με την Τουρκία όταν στην χώρα αυτή ανθεί η αγορά της παραγωγής απομιμήσεων ευρωπαϊκών προϊόντων. Όπου και αν πάτε, σε βιτρίνες, σε υπαίθριες αγορές, σε τούρκικα παζάρια, θα διαπιστώσετε ότι παντού υπάρχουν πολύ καλές, ομολογουμένως, απομιμήσεις ευρωπαϊκών προϊόντων. Η Τουρκία είναι εξάλλου και χώρα εισόδου απομιμήσεων από την Ανατολή. Αν δεν λύσουμε τα προβλήματα εμπορίου που έχουμε με την Τουρκία, προβλήματα τα οποία πλήττουν την ευρωπαϊκή αγορά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες συζητήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπαστάμκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, αναγνωρίζουμε τη σημασία των εμπορικών σχέσεων ΕΕ/Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τήρησε υπεύθυνη στάση συμβάλλοντας, κατά το μέτρο του δυνατού, στην εξισορρόπηση του αρχικού κειμένου της συζητούμενης έκθεσης.

Καλούμε την Τουρκία να εκπληρώσει πλήρως και αμέσως όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ/Τουρκίας κατά τρόπο που δεν θα εισάγει διακρίσεις και υπενθυμίζουμε ότι η σχετική παράλειψη ενδέχεται να επηρεάσει ακόμη πιο σοβαρά την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Θα ήθελα και εγώ να επισημάνω αυτό που τόνισε και ο κύριος Rinaldi, αλλά και τώρα μόλις η κυρία Τζαβέλα, ότι η Τουρκία διατηρεί υψηλή θέση μεταξύ των χωρών που παράγουν προϊόντα απομίμησης και κατάσχονται στην ΕΕ – επαναλαμβάνω, υψηλότατη θέση – και ότι δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά τους κανόνες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.

Η εξωτερική δράση της Ένωσης, περιλαμβανομένης της κοινής εμπορικής πολιτικής, επιδιώκει τη διασφάλιση της δημοκρατικής αρχής και τον σεβασμό των αρχών του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου καθώς και την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων με τις τρίτες χώρες που συμμερίζονται τις ανωτέρω αρχές.

Εκπτώσεις αυτής της θεμελιώδους διακηρυκτικής αρχής της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν νοούνται. Και να έχουμε πάντα προ οφθαλμών ότι δεν διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία αλλά η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσχώρησή της. Και το βάρος της προσαρμογής βαρύνει την ίδια την Τουρκία. Όπερ έδει δείξαι.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Turcia este al şaptelea partener comercial al Uniunii Europene şi singura ţară candidată la aderare care beneficiază de uniune vamală cu aceasta din urmă.

Turcia şi Uniunea Europeană întreţin, prin urmare, o relaţie privilegiată, în care schimburile comerciale şi economice joacă un rol important. În acest context, cele două partenere trebuie să conlucreze pentru a-şi alinia politicile comerciale, în special în ceea ce priveşte încheierea acordurilor de liber schimb cu ţări terţe.

De asemenea, uniunea vamală trebuie întărită prin includerea în acord a produselor agricole, a serviciilor şi a achiziţiilor publice şi prin intermediul rezolvării problemei vizelor pentru comercianţii turci ce doresc să pătrundă pe teritoriul Uniunii Europene.

Într-o perioadă în care efectele crizei economice se fac încă resimţite, o cooperare mai strânsă la nivel economic şi comercial între cele două puteri regionale devine necesară. Uniunea Europeană trebuie să dea un semnal mai clar Turciei pentru a reuşi să transmită acesteia valorile fundamentale europene.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Turecko je jedna z krajín, ktorá už dlhší čas rokuje o pristúpení do Európskej únie. Rokovania sú zdĺhavé a komplikované aj preto, že kultúrnym tradíciám tureckej komunity sú civilizačné hodnoty súčasnej Európy veľmi, ale veľmi vzdialené.

Korektné obchodné partnerstvo môže napomôcť rozvoju spolupráce v oblastiach, kde si tureckí občania a turecké spoločnosti nájdu spoločné záujmy s Európanmi a vytvoria obojstranne výhodné pracovné či obchodné väzby. Na takýchto dobrých vzťahoch je potom možné budovať aj lepšie medziľudské vzťahy a ďalej rozvíjať vzájomnú dôveru. Preto je treba s tureckými priateľmi hovoriť otvorene o všetkých problémoch, ktoré nás Európanov ako susedov aj ako obchodných partnerov Turecka trápia. Treba im napríklad dôrazne vysvetliť, že každý, kto umožňuje uvádzať na trh falošné výrobky, je obyčajný zlodej, lebo sproste okráda vlastníkov autorských práv, patentov či iných zložiek duševného vlastníctva. Rovnako im treba vysvetliť, že v colnej únii nie je miesto pre chytráčenie a vytváranie všelijakých technických či colných bariér proti obchodným partnerom. Preto som presvedčený, že aj v týchto obchodných veciach ešte treba našich tureckých priateľov trpezlivo viesť k civilizovanému a korektnému správaniu.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). - Na początku chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu Kazakowi za jego dobre intencje i próbę napisania obiektywnego sprawozdania w sprawie stosunków handlowych z Turcją. Najbardziej sporne kwestie dotyczące negatywnych aspektów dwustronnych relacji zostały zawarte w tekście, dlatego uważam, że sprawozdanie jest dobre.

Najważniejszym jest, żeby Turcja kontynuowała dostosowywanie prawa gospodarczego do standardów Unii Europejskiej. Takie praktyki jak np. 15% przewaga cenowa przy udzielaniu zamówień publicznych dla tureckich oferentów, dyskryminuje zagranicznych inwestorów. Skomplikowane procedury i formalności, przeszkody dla swobodnego przepływu towarów czy bariery taryfowe oraz ciągłe opóźnianie wdrożenia protokołu dodatkowego – utrudniają dialog. Tylko pełne wdrożenie wszystkich przyjętych ustaleń przyczyni się do rozwoju pozytywnych relacji handlowych i ułatwi proces akcesji do Unii Europejskiej. Ufam, że Turcji to się uda i życzę powodzenia we wprowadzaniu kolejnych reform w życie.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul piano economico è positivo per l'Europa approfondire i rapporti commerciali con i paesi vicini in forte crescita, tuttavia l'UE ha sempre condotto, almeno a parole, una politica commerciale nei confronti dei paesi terzi tenendo conto di aspetti sociali e umanitari.

Dobbiamo allora far valere queste clausole con ferma determinazione nei confronti della Turchia, un paese che si sta reislamizzando e in cui la condizione della donna sta via via peggiorando, con più di 1 500 donne uccise nel 2009 in casi di violenza domestica, un paese in cui i cristiani vivono nella paura di attacchi da parte di estremisti islamici, basti ricordare il brutale omicidio di monsignor Padovanese.

Nella relazione il Parlamento incoraggia la Turchia ad assumere un ruolo guida nella promozione di un commercio equo e aperto: una cosa è sicura: dobbiamo preoccuparci del ruolo di guida politica che la Turchia sta cercando di ritagliarsi nel mondo arabo e dell'amicizia che la Turchia sta coltivando con l'Iran e gruppi terroristici come Hamas!

Ad ogni modo, se politica commerciale deve essere, sia pure, ma questo non dovrà mai diventare il cavallo di Troia per facilitare l'ingresso della Turchia in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE). - Herr Präsident! Die Europäische Union und die Türkei pflegen sehr gute wirtschaftliche Beziehungen, und natürlich gilt es, den Handel mit der Türkei weiter auszubauen und so ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum für die Europäische Union einerseits und die Türkei andererseits herbeizuführen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich den Initiativbericht, der aktuelle Entwicklungen, der Handlungsbeziehungen thematisiert, auch wenn diese nicht ausschließlich positiv zu sehen sind. Ich möchte hier Themen wie die Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie, Einfuhrbeschränkungen für pharmazeutische Artikel, aber auch Ungereimtheiten im Bereich des public procurement erwähnen, die es kritisch zu hinterfragen gilt.

Insbesondere möchte ich aber auf die den Bestimmungen der Zollunion widersprechenden protektionistischen Maßnahmen der Türkei im Bereich des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten hinweisen. Die Türkei hat im landwirtschaftlichen Sektor einen Beschäftigungsanteil von über 26 %. Es ist daher verständlich, wenn dem Agrarbereich und den darin beschäftigten Landwirten besondere Bedeutung beigemessen wird. Dies darf auf keinen Fall zulasten der europäischen landwirtschaftlichen Betriebe und gegen die Leitlinien der Zollunion geschehen. Bestehende Hemmnisse und protektionistische Maßnahmen der Türkei müssen im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen schnellstmöglich abgebaut werden. Dem Export von qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Produkten aus der Europäischen Union darf nicht mit unfairen, den Handel hemmenden Maßnahmen ein Riegel vorgeschoben werden. Dies gilt es hier in aller Deutlichkeit zu sagen.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). - Historia stosunków turecko-unijnych sięga blisko pięćdziesięciu lat i pełna jest wzlotów i upadków, chwil bliskiej współpracy i momentów jej załamania. Od ponad dekady łączy nas unia celna, która jest fundamentem wzajemnej współpracy gospodarczo-handlowej, a która – jak pokazuje przygotowane przez pana Metina Kazaka sprawozdanie – nie jest w pełni realizowana. Przeszkody leżą po obydwu stronach i trzeba wzywać zarówno Turcję, jak i państwa członkowskie do ich usunięcia.

Turcja staje się powoli głównym graczem w kluczowym dla nas regionie, bez którego niemożliwa będzie dywersyfikacja źródeł gazu, dostaw gazu czy stabilizacja sytuacji na Bliskim Wschodzie. Coraz bardziej to nam będzie zależało na bliskiej współpracy. Ankara staje się obiektem zainteresowania Chin, jako drzwi do krajów Bliskiego Wschodu i Kaukazu. Jeżeli nie pokonamy przeszkód we wzajemnych relacjach handlowych, to może się okazać, że stracimy Turcję, podobnie jak to się stało z Afryką.

Już powoli widać oznaki zmęczenia ciągłym odwlekaniem decyzji w sprawie akcesji, wydawaniem niejednoznacznych oświadczeń. Społeczeństwo tureckie staje się niechętne wejścia do Unii, o czym świadczą ostatnie badania tamtejszej opinii publicznej. Instrumentem zacieśnienia stosunków może stać się w pełni realizowana unia celna, tworząca silne więzy handlowe i gospodarcze, szczególnie iż perspektywa członkostwa Turcji we Wspólnocie trudna jest do określenia.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D). - Mr President, EU trade and economic relations with Turkey are a matter of political significance, too. However, in spite of recognising this fact, the EU finds it increasingly difficult to avoid the impression that it is playing a game of ‘who blinks first’ with Turkey. Not willing to pay the price of interrupting the admission negotiations, it expects the Turks to do so, exhausted by their length and complexity.

The good news is that, according to the latest data, the Turks are increasingly dissatisfied with the EU, and in spite of the latter’s leading position as Turkey’s major economic partner, other partners like Russia, China, United Arab Emirates, the US and Iran are catching up fast. Therefore, success in our commercial relations with Turkey should not obscure the need to finally make up our minds on whether or not to accept Turkey into the EU, given the impact of that decision on the international position of the EU.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo certo essere favorevoli a un provvedimento che liberalizza ulteriormente gli scambi commerciali tra l'Unione europea e la Turchia, e in particolare nel settore agricolo.

In quella realtà il costo del lavoro è nettamente più basso rispetto al nostro, quindi aprire le nostre frontiere ai loro prodotti significa danneggiare le imprese europee, significa concorrenza sleale. Pensare di favorire così facendo l'entrata della Turchia nell'Unione europea, quindi semplificando gli scambi commerciali, è un errore.

Noi pensiamo che quel sistema politico, amministrativo e sociale sia troppo lontano dal nostro – anche dal punto di vista del rispetto della libertà religiosa siamo lontani anni luce: in Turchia essere cristiani significa essere diversi; l'intolleranza religiosa, presente anche nella capitale, come nelle grandi città, diventa norma nelle periferie e nelle aree rurali; quindi noi non possiamo accettare di svantaggiare le nostre imprese regalando alla Turchia semplificazioni degli scambi commerciali con i nostri paesi.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Wenn wir hier in diesem Hause über funktionsfähige Handelsbeziehungen, über eine Verbesserung der Zollunion mit der Türkei debattieren, so ist das natürlich als ein Teil des Annäherungsprozesses des Landes an die Europäische Union zu sehen, auch als ein Teil des Prozesses, der nach Ansicht weiter Bereiche zum Beitritt der Türkei in die Europäische Union führen soll. Wir wissen auch, dass die Kritiker dieses Beitritts immer von einer privilegierten Partnerschaft sprechen, die eine Alternative für diesen Beitritt sein müsste, und im Grunde muss man sagen, dass die Türkei über eine bestehende Zollunion ja bereits eine solche privilegierte Partnerschaft hat, eine privilegierte Partnerschaft, die sie sich allerdings auch auf anderen Ebenen – auf politischen Ebenen – wird verdienen müssen. Wenn man bedenkt, welchen Widerstand wir noch immer seitens der Türkei im Hinblick auf die Anerkennung des Armenier-Genozids haben, wenn man bedenkt, dass die Türkei noch immer nicht willens ist, die Zypernfrage im europäischen Sinne zu lösen, und wenn man bedenkt, dass das kurdische Volk noch immer diskriminiert wird, dann weiß man, dass mit der Verbesserung der Handelsbeziehungen alleine noch keine Europäisierung der Türkei möglich ist.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Doresc să încep prin a saluta rezultatul pozitiv al referendumului constituţional din 12 septembrie. Acesta demonstrează ataşamentul populaţiei turce faţă de regimul democratic, singurul acceptabil în Europa.

Conţinutul acestui raport reafirmă nevoia de armonizare a politicilor comerciale ale Turciei şi UE. Implementarea unor măsuri eficiente pentru eliminarea barierelor tehnice rămase în cadrul uniunii vamale ar susţine parcursul european al Turciei. Această ţară a demonstrat un potenţial de redresare remarcabil în condiţiile crizei economice. Deşi cererea globală a scăzut, volumul comerţului exterior s-a dublat, iar pentru următorii ani se estimează o creştere economică de 7%.

Ţin să subliniez că relaţiile dintre România şi Turcia au evoluat semnificativ în ultimii ani. Cele două ţări sunt cei mai importanţi parteneri comerciali din zona Balcanilor, nivelul schimburilor comerciale depăşind anual 7 miliarde de dolari. În plus, participarea Turciei este vitală la realizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii energetice a întregii Uniuni, precum Nabucco.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία έχει επωφεληθεί από την πολύχρονη τελωνειακή της σχέση με την ΕΕ. Ωστόσο, η τελωνειακή σχέση, για να καταστεί ακόμη πιο λειτουργική, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση πολλών εκκρεμούντων θεμάτων.

Η Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις εμπορικές της πολιτικές και το περιφερειακό εμπόριο, πρέπει να μειώσει τη γραφειοκρατία, τα προϊόντα απομίμησης, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συνδικαλιστών και των μειονοτήτων, πρέπει να αντιμετωπίσει το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας και να προωθήσει την απασχόληση των νέων.

Κυρίως όμως οφείλει να εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης, να άρει το εμπάργκο σε βάρος κυπριακών πλοίων και αεροσκαφών, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο και να σεβαστεί τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όσον αφορά τον συνδικαλισμό, το δικαίωμα στην απεργία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Κουμουτσάκος (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Kazak για την πολύ καλή και αντικειμενική έκθεση που εκπόνησε.

Πράγματι, οι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τουρκίας είναι εξαιρετικά σημαντικές και γι’ αυτό πρέπει να τις προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά πρέπει και να αναδεικνύουμε τα σημεία τα οποία επιδέχονται βελτιώσεως.

Πρέπει να αναφερθώ λοιπόν σε δύο από αυτά τα σημεία: θεωρούσαμε και εξακολουθεί να υπάρχει η συζήτηση του κατά πόσον η Τουρκία είναι μία ευρωπαϊκή ή μη ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς σίγουρα θέλουμε να είναι η Τουρκία μία ευρωπαϊκή χώρα και να μπορέσει κάποτε να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Όμως, σε ό,τι αφορά τα πειρατικά προϊόντα, τα προϊόντα απομίμησης και τη μη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, η Τουρκία είναι σίγουρα περισσότερο ασιατική παρά ευρωπαϊκή χώρα.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, αφορά την τελωνειακή ένωση. Η τελωνειακή ένωση είναι ο πυρήνας του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δεν νοείται λοιπόν μια υποψήφια χώρα να μην έχει εφαρμόσει πλήρως την τελωνειακή ένωση και να υπάρχει κράτος μέλος με το οποίο η Τουρκία αρνείται να προχωρήσει σε τελωνειακή ένωση, και αυτό το κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, it is clear from what has been said that there is great consensus around this report. I would just like to say a couple of words on the following subjects: the problems faced by Turkey in concluding free trade agreements with Europe’s partners; the visa issue; and intellectual property rights (IPR) enforcement.

To begin with the last point, IPR enforcement and counterfeiting have been mentioned repeatedly during the debate. I am also concerned and the Commission will continue to press on these issues. After more than two years of repeated requests, Turkey finally accepted recently to set up a working group to discuss IPR issues. This is a positive first step and I hope that this working group will help in making progress on these important issues.

Secondly, on the problems faced by Turkey in concluding free trade agreements, Turkey has been saying for years that it is suffering negative effects because of the difficulties of entering into FTAs with some of the EU’s FTA partners. However, it should be highlighted that the number of critical FTA difficulties is very limited. Furthermore, despite repeated requests made by the Commission services, Turkey has failed to submit relevant data that demonstrate the alleged negative effects on the Turkish economy.

Moreover, it should be noted that the Commission has been acting fully within the customs union agreement and has even been going beyond its obligations already by helping Turkey in starting FTA negotiations with its FTA partners. We are ready to further reflect with Turkey on ways to address Turkish concerns in this respect; whether that would involve the Turkish Government being invited to the table of the European Commission in negotiating FTA agreements with third countries is of course a strictly different matter.

As for visa issues, these are not covered by the customs union. The Commission is considering modalities to engage in a process to further simplify the mobility of people between the EU and Turkey, in particular by a swift implementation of the new EU visa code, which will provide practical improvements for Turkish visa applicants. The Commission will also underline that it is committed to engage in a dialogue that may lead to further improvement of mobility once the Council has given its green light to do so. However, having the EU-Turkey readmission agreement finalised will be a requirement for this.

 
  
MPphoto
 

  Метин Казак, докладчик. − Г-н председател, благодаря на всички колеги, на докладчиците в сянка, на г-н комисаря De Gucht за изключително позитивните препоръки и становища, полезни за дебата по доклада за търговските и икономически отношения с Турция.

Мисля, че от дискусията може да заключим, че наистина отношенията между Турция и Европейския съюз в търговски и икономически план са изключително важни и за двете страни и необходимостта от тяхното по-нататъшно развитие е безспорна. Аз мисля, че въпросът, който поставиха някои от колегите дали тези отношения са свързани с евентуалното членство на Турция в Европейския съюз, моята позиция е, че колкото по-дълбоко и успешно се развиват търговските и икономически отношения, толкова по-успешно ще се развиват и преговорите на Турция за членство.

Разбира се Турция и Европейският съюз имат още много какво да постигнат, за да могат да бъдат наистина изцяло въведени и прилагани разпоредбите на Митническия съюз, но тук мисля че изискването е за еднакво добронамерено и честно отношение и от страна на Европейският съюз, и от страна на Турция.

Аз искам още един път да благодаря на всички, които участваха в тази дискусия и мисля, че тези проблеми, които бяха засегнати, ще бъдат внимателно разгледани от Комисията и ще може наистина, в рамките на консултативния механизъм на митническия съюз, всички оставащи проблеми да получат нов тласък, нова насока и нов дух с оглед на тяхното скорошно разрешаване.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), in writing. I strongly support the report on trade and economic relations with Turkey. Furthering the EU and Turkey’s interconnectedness through strengthened trade and economic ties will be of great benefit to both sides. The severity of the youth unemployment crisis in Turkey has been highlighted; the removal of unnecessary barriers to trade and burdensome procedures will lead to increased trade volumes which will in turn positively impact on employment levels. Efforts taken to complete the customs union should be supported, and especially its deepening to include agricultural products. Such a development would be a sign of Turkish commitment to completing necessary reforms. The resolution also calls for steps that would infuse an element of welcome dynamism into EU-Turkey relations.

 

20. I-leġiżlazzjoni tal-UE rigward il-konservazzjoni tal-bijodiversità (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έκθεση της Esther de Lange εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας [2009/2108(INI)] (A7-0241/2010)

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, Rapporteur. − Via dit initiatiefverslag luidt het Europees Parlement de noodklok over onze biodiversiteit, onze soortenrijkdom en onze ecosystemen. Soorten sterven sneller uit dan ooit tevoren: 30% van de amfibieën, meer dan 40% van de zoogdieren, vogels, vlinders en reptielen en zowaar meer dan 50% van de zoetwatervissen worden met uitsterven bedreigd. Dat is natuurlijk inacceptabel, niet alleen puur uit biologisch of ecologisch oogpunt. Wij hebben volgens mij ook de morele plicht om de aarde in zo'n staat achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen dat zij er ook nog wat mee kunnen.

Tot slot is het ook economisch in ons belang om te investeren in biodiversiteit. Gezonde ecosystemen zorgen voor bijvoorbeeld zuiver water, binding van CO2, betere oogsten en meer grondstoffen, enzovoort. De verslechtering van deze ecosystemen kost ons wereldwijd 50 miljard euro per jaar en die rekening loopt alleen maar op. Wij, de Europese Unie en de lidstaten, hebben op dit gebied schromelijk gefaald. Onze doelstelling om het teruglopen van de biodiversiteit in 2010 te stoppen is verre van gehaald.

De kernvraag is nu dus hoe wij de nieuwe doelstelling die wij ons opleggen voor 2020, wél halen. Allereerst is dat natuurlijk een kwestie van politieke wil, maar wij doen in mijn verslag ook een aantal concrete suggesties. Er moet bijvoorbeeld een einde komen aan de hokjesgeest. Natuurbeleid en budget staan nu nog te veel op zichzelf. Dat moet veranderen in een integrale aanpak. Biodiversiteit is niet alleen een zaak van het Europese natuurbeleid, maar dient ook onderdeel te worden van andere beleidsvelden, zoals visserij, landbouw, regionaal beleid en ga zo maar door. De eerste stappen daartoe zijn gezet, ik ben mij daarvan bewust, maar wij dienen verder te gaan op deze weg. De hervorming van bijvoorbeeld het gemeenschappelijk landbouwbeleid biedt daartoe kansen, bijvoorbeeld via het vergoeden van maatschappelijke diensten of het compenseren van boeren die in of bij natuurgebieden duurzaam produceren.

Tweede punt, crëeer win-win situaties waarbij economie en ecologie hand in hand kunnen gaan: dat biedt ook kansen voor Europese groene banen.

Een ander punt, laat Natura 2000-gebieden beter samenwerken en op elkaar aansluiten. Een grensoverschrijdende aanpak ontbreekt nu veelal, terwijl dieren en planten totaal geen rekening houden met landsgrenzen. En wij vragen de Commissie om meer leiderschap en meer duidelijkheid. Want de verschillen tussen lidstaten bij de uitvoering van bijvoorbeeld Natura 2000 zijn wel heel erg groot.

Al met al steunen wij de voorstellen en de ambitie van de Europese Commissie als het gaat om het stoppen van de teruggang van biodiversiteit in 2020. Dat is toch wel het absolute minimale ambitieniveau. Maar ook het herstel van biodiversiteit dient deel uit te maken van onze ambitie. En natuurlijk dient de aandacht voor biodiversiteit op internationaal niveau opgeschroefd te worden. Daartoe dient Europa volgende maand op de top van Nagoya luid en duidelijk en met één stem te spreken.

Wel zijn bij nieuwe plannen effectrapportages van groot belang, zowel voor de ecologische als voor de sociaaleconomische gevolgen, niet als vertraagtechniek, niet als excuus, maar om duidelijkheid te scheppen.

Tot slot vragen wij de Europese Commissie ook om nieuw beleid, bijvoorbeeld als het gaat om invasieve uitheemse soorten. De bescherming van de ene soort kan namelijk vragen om het actieve beheer van een andere. Zonder aanpak van de grijze eekhoorn maakt de inheemse rode eekhoorn in Groot-Brittannië weinig kans meer. En het uitzetten van duizenden wilde hamsters in Zuid-Limburg blijkt weinig effectief wanneer één enkele vos er driehonderd per jaar opeet. Kortom, ambitie en realisme, dat wordt van ons de komende jaren verwacht.

Ik wil tot slot de schaduwrapporteurs bedanken voor de goede samenwerking die heeft mogen leiden tot een unanieme goedkeuring van dit verslag in de Milieucommissie, net zoals ik commissaris Potočnik wil bedanken, die hier vandaag niet kan zijn omdat hij in New York voor de biodiversiteit op pad is. Maar ik vertrouw erop dat de heer De Gucht, die deze bijdrage zowaar in zijn moedertaal heeft kunnen beluisteren, deze waarheidsgetrouw zal weergeven aan zijn collega.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, honourable Members, as we speak Commissioner Potočnik is in New York for the United Nations discussions on the International Year of Biodiversity, so I am sure you will understand that he is unable to be here in person today.

It therefore falls to me on behalf of the Commission to thank Mrs de Lange for having prepared this very timely report on the protection of biodiversity and the implementation of EU nature legislation. I would like to highlight the word ‘timely’, as the EU is now at a political crossroads concerning its policy on biodiversity and nature protection.

The Commission shares MEPs’ deep concern about the extremely fast pace of human-induced biodiversity loss. The Commission is aware of, and alarmed at, the huge degradation of the ecosystem services which biodiversity provides, and on which we all depend for our survival.

Since the 2010 target was adopted, we in the EU have accomplished a number of things of which we can be proud. The EU’s Natura 2000 network of protected areas has expanded to cover almost 20% of the EU’s territory, and is still expanding both on land and at sea. Despite this, however, we have failed to achieve our previous EU target of halting biodiversity loss by 2010. In spite of this failure and in spite of difficult discussions on an unprecedented economic crisis in Europe, the Spring European Council endorsed a new biodiversity vision and target.

Our new target reflects a high level of ambition. It calls on the EU to half the loss of biodiversity and the degradation of ecosystem services by 2020 and restore them, where feasible, while stepping up the EU contribution to averting global biodiversity loss. In his speech on the state of the Union, President Barroso recently declared his commitment to this course, an issue to which he attaches the greatest importance and that needs to be tackled urgently.

We know what the main challenges to meeting the targets have been. One of the key problems is the very nature of biodiversity policy itself. Biodiversity is complex and cross-cutting. Ownership of the problem is widely spread, and this diffusion has been a handicap, because in the end it boils down to the usual problem that when everyone is guilty, no one is to blame.

This is a time of metamorphosis in the EU and many policies which have a very significant impact on biodiversity are in the process of being reviewed. This is the case of the common agricultural policy, the common fisheries policy and the cohesion policy. We are thus at a very important crossroads, where we can follow the right road by fully mainstreaming biodiversity in those policies and reach our ‘safe way home’, or we can make the mistake of taking another road and never reaching our final point – the agreed 2020 target – and face irreversible biodiversity loss and potentially catastrophic consequences.

Much is said in the resolution about the very worrying trends of biodiversity loss in Europe and globally, the huge pressures exerted on species and ecosystems, the possible solutions, the value of ecosystem services and their very strong links with the Millennium Development Goals and the fight against climate change.

We have an enormous task ahead to preserve life on our planet, but we should not be discouraged by the magnitude of the challenge. The Commission is certainly not discouraged and we will be developing a new EU strategy to deliver on the 2020 biodiversity target.

The Commission is also working on a communication on financing the Natura 2000 network of protected areas. A better use of the available funding will certainly provide higher biodiversity and nature conservation benefits.

We fully agree with the very strong emphasis included in the report on the crucial need to fully implement nature legislation, without which we will never be able to meet our new target.

We look forward to the discussions with the Members of Parliament, with a view to working together to shape the package of measures that will allow us to attain our new biodiversity target. I should like to take this opportunity to welcome the very valued contribution to this debate provided by Mrs de Lange’s report.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, föredragande av yttrande från fiskeriutskottet. − Herr talman! Tack Esther de Lange för arbetet med ert betänkande. Jag är väldigt glad att fiskeriutskottet ställer sig bakom en åsikt som framhåller den stora vikten av att vi har konformitet mellan våra olika politikområden. 70-90 procent av alla stora rovfiskar i världens hav har fiskats ut på 50 år och detta är något som EU verkligen måste ta på mycket stort allvar, eftersom det försämrar motståndskraften för ekosystemen i våra hav som i dag desperat behövs för att kunna absorbera koldioxid och på det viset bli en länk i det vi behöver för att hindra klimatförändringarna.

EU måste stå i framkanten för denna fråga i Nagoya i höst och också när det gäller reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken. Vi är väldigt glada att från fiskeriutskottets sida framhäva behovet av fysisk planering i kust- och havsområden och en integrerad havspolitik. Vi kan inte längre låta de olika sektorerna arbeta för sig som om inte naturen hängde samman, och de mål som vi har för att bromsa förlusten av biologisk mångfald är något som måste tas på allvar även i fiskeripolitiken.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident! Ich möchte der Kollegin de Lange zu dem ausgezeichneten Bericht gratulieren und auch den Schattenberichterstatterinnen, dass hier so gut zusammengearbeitet wurde. Die Zahlen und Fakten liegen auf dem Tisch, sie sind in diesem Bericht enthalten, und es ist klar, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, die Biodiversität zu erhalten, aber auch eine ökologische und eine ökonomische.

Es wäre ein Wahnsinn, wenn wir hier nicht in Zukunft erfolgreicher sein würden. Nur ein Problem sehe ich schon, und zwar die Akzeptanz der Bürger. Wenn wir gerade über das Natura-2000-Netzwerk sprechen, so stellen wir fest, das wir zwar in manchen Staaten mit der Einrichtung dieser Netzwerke und auch mit der Durchsetzung sehr erfolgreich sind, in anderen Staaten aber weniger. Und die Kommission sollte wirklich ein vermehrtes Augenmerk darauf legen, dass hier auch mit gleichem Maß gemessen wird. Viele Bürgerinnen und Bürger stört es nicht, dass Biodiversität verteidigt wird, die Menschen verstehen das. Aber was die Menschen nicht verstehen, ist, dass in manchen Staaten sehr lax damit umgegangen wird und in anderen über die Maßen streng. Wenn wir hier ein level playing field schaffen könnten, so bekämen wir die politische Akzeptanz der Bevölkerung, die eine conditio sine qua non ist, damit diese Politik langfristig erfolgreich ist.

Darum die Bitte an die Kommission: Sie soll mit Leitlinien kommen, damit wir hier endlich einheitliche Richtlinien haben. Gerade Sie, Herr Präsident, kennen ein Land besonders gut, wo gerade mit der Biodiversität manches Schindluder getrieben wird und uns immer wieder vorgeworfen wird, dass wir nicht fähig sind, von europäischer Seite mit einem Maß zu messen.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf ein Land zeigen, sondern ich glaube, der Finger zeigt auf uns alle zurück, weil die EU-Strategie für 2010 ja nicht funktioniert hat und wir uns neue Ansätze für die neue Dekade bis 2020 einfallen lassen müssen. In wenigen Wochen findet die UNO-Konferenz über Biodiversität in Nagoya statt, und ich hoffe, es wird nicht eine ähnliche Enttäuschung wie die UNO-Klimakonferenz in Kopenhagen. Es darf jetzt bei einer so wichtigen weltweiten Naturschutzkonferenz einfach kein erneutes Scheitern geben, und die EU hat dabei eine große Rolle zu spielen. Wir müssen uns für ein global amibitioniertes Programm zum Erhalt der Artenvielfalt einsetzen. Wir müssen Solidarität bei der Finanzierung dieser Maßnahmen zeigen, und die EU muss mit einer Stimme sprechen und nicht mit 27 verschiedenen Zungen.

Die TEEB-Studie wurde genannt: 50 Milliarden Euro Verlust jedes Jahr durch den Rückgang der Arten. Da ist der Haushalt der EU mit 0,2 % finanziellen Mitteln für den Naturschutz sehr mager und sehr mickrig. In der mittelfristigen Finanzplanung muss da einfach mehr Geld für den Artenschutz bei uns aufgebracht werden. Was die Solidarität der EU mit der übrigen Welt angeht, brauchen wir auch ein Instrument, mit dem wir Gegenleistungen erbringen können für die Arten, die wir entnehmen, vor allen Dingen für Medizinpflanzen. Die Entwicklungsländer brauchen eine Kompensation.

Ich meine auch, dass der Schlüssel für den Erfolg darin liegt, Biodiversität als Querschnittsaufgabe zu sehen. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Meeresnutzung – das muss jetzt unter dem Artengesichtspunkt betrachtet werden. Auch eine Bodenschutzrichtlinie bekommt ein neues Gewicht. Der Boden ist ein Puffer für CO2, und die Veränderung des Bodens ist eine sehr negative Geschichte.

Das Parlament wird sich für die Biodiversität einsetzen. Herzlichen Glückwunsch an die Berichterstatterin!

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie. – Ook ik wil de rapporteur danken voor haar werk aan dit verslag, een verslag met een treurige aanleiding, namelijk het falen van onze eigen Europese biodiversiteitstrategie. Deze strategie uit het jaar 2000 had het verlies aan biodiversiteit een halt moeten toeroepen. Dat is niet alleen niet gelukt, het is op een gigantische mislukking uitgelopen. Wij hebben het namelijk zelfs niet voor elkaar gekregen het tempo van de achteruitgang te vertragen. Wij blijven als menselijke sprinkhanen onze planeet kaalvreten en onze honger lijkt onverzadigbaar.

Wordt er niets gedaan? Natuurlijk wel. Natura 2000 kent grote successen in veel lidstaten. Er zijn resultaten geboekt, maar die zijn veel te gering. Dat blijkt uit de gestaag groeiende lijst van bedreigde diersoorten. Er zijn veel mooie verklaringen, van bijvoorbeeld de Europese Raad. Morgen wordt er bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties vast weer een aan toegevoegd. Maar als het er echt op aan komt, kijkt men de andere kant op. Als het pijn doet en er echt keuzes gemaakt moeten worden, dan is het belang van de vissers in één keer groter dan het voortbestaan van de vele vissoorten, dan mag die boer wél uitbreiden ten koste van een kwetsbaar natuurgebied, dan is de houtindustrie belangrijker dan het behoud van een bos.

Gezaghebbende studies leren ons dat die verkeerde keuzes op den duur jaarlijks 7% van het jaarlijks bruto nationaal product kosten: dat is 14 biljoen euro, dat zijn twaalf nullen, jaarlijks! Een grotere stok achter de deur is nauwelijks voor te stellen. De komende maanden hebben wij kans te laten zien dat wij het echt menen. En nog niet eens bij het vaststellen van de nieuwe biodiversiteitstrategie. Nee, bij het vaststellen van de nieuwe landbouwpolitiek, bij het nieuwe visserijbeleid, bij nieuwe handelsverdragen. Juist op andere terreinen wordt het lot van onze dieren en planten beslecht.

Laten diezelfde ministers die mooie verklaringen afgeven, op die momenten een rechte rug houden en lef tonen door de juiste keuzes te maken. Anders wordt de nieuwe biodiversiteitstrategie net zo'n papieren tijger als de vorige. En één ding weet ik zeker: papieren tijgers zullen in tegenstelling tot de echte tijger nooit uitsterven. Daar worden er door de mens meer dan genoeg van geproduceerd!

 
  
MPphoto
 

  Sandrine Bélier, au nom du groupe Verts/ALE. – Monsieur le Président, chers collègues, cela a été dit, c'est l'Année internationale de la biodiversité et, cette année, nous sommes invités à nous engager à résoudre une triple crise, dont les trois éléments sont liés, qui suppose une approche cohérente et intégrée pour y faire face et sortir d'une crise écologique, qui a des répercussions directes sur notre économie et sur notre modèle social.

Cette triple crise concerne la sécurité alimentaire, le changement climatique et la perte de la biodiversité. Rappelons que la biodiversité n'a pas de prix, mais sa perte, son déclin, sa destruction ont un coût, qui contribue à l'accroissement de la pauvreté et qui engendre des déséquilibres et des pertes considérables en termes économiques, de bien-être et culturels.

Cela a été dit – maintenant on le sait –, 40 % de notre économie mondiale dépendent directement des services rendus par la nature et 60 % de ceux-ci sont gravement en déclin. L'Europe a perdu 30 % de sa biodiversité en quarante ans. La perte est aujourd'hui évaluée à un coût de 1 % du PIB de l'Union – 50 milliards d'euros par an –, qui atteindrait les quatorze mille milliards en 2050 si nous n'agissons pas, car le phénomène d'érosion s'accélère et les causes de l'échec des précédentes politiques européennes dans ce domaine sont connues et clairement énoncées dans le rapport. Les mesures à entreprendre sont également avancées dans le rapport. Nous espérons donc un large vote en sa faveur, et remercions Mme De Lange pour son travail.

Il reste à passer des discours et des intentions à l'action, des objectifs aux moyens. Il est difficile de cacher quelques regrets: le peu de réactivité du Conseil et de la Commission face à l'urgence à agir, le regret que la directive IV sur les sols soit toujours bloquée par le Conseil, le regret, qu'à une voix, en commission environnement, la bioconditionnalité de tous les financements publics ait été rejetée, le regret que les enjeux liés à la biodiversité n'aient pas été plus largement intégrés dans la stratégie 2020 de l'Union européenne, de nature à assurer une sortie durable de la crise par la conversion écologique de notre modèle économique.

Il y a une exigence de cohérence. Il est encore temps de comprendre et de s'engager à assurer la préservation et la revalorisation de notre capital nature. C'est un investissement gagnant pour l'avenir.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Helaas hebben wij moeten vaststellen dat in het jaar 2010, uitgerekend het jaar van de biodiversiteit, de doelstellingen bij lange na niet zijn gehaald. De biodiversiteit in Europa en in de wereld holt achteruit. Dat is zeer zorgwekkend. Biodiversiteit is de kern van Gods schepping en het natuurlijk kapitaal van deze wereld. Biodiversiteit is de basis van ons voedsel en van de grondstoffen die wij gebruiken en waarborgt een stabiel klimaat.

Daarom is het tijd om met praten te stoppen, ook hier, en echt met elkaar tot concrete actie over te gaan. De Commissie, de lidstaten en dit Parlement moeten met één stem spreken om de ambitieuze doelstelling van 2020 te realiseren, namelijk het tot staan brengen van het verlies aan biodiversiteit plus een mondiale visie die waarborgt dat ecosystemen worden beschermd, gewaardeerd en hersteld.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, em nome do Grupo GUE/NGL. – A definição de uma rede ecológica coerente à escala europeia, que reúna habitats relevantes e representativos, muitos deles ameaçados, é uma condição importante mas não suficiente para a preservação da biodiversidade.

A gestão desta rede deverá ser dotada de recursos suficientes que permitam não apenas controlar factores de ameaça e preservar o que existe, mas também recuperar e requalificar o que foi degradado. Por isto, lamentamos que a criação da rede Natura 2000 não tenha sido acompanhada da criação de instrumentos financeiros específicos dirigidos à gestão das áreas nela incluídas, facto que comprometeu e compromete, em larga medida, a sua eficácia. Lamentamos também o corte efectuado no programa LIFE no orçamento 2010, o mesmo orçamento que viu crescer as despesas militares.

Mas uma preservação eficaz da biodiversidade nas suas múltiplas dimensões exige também a sua inclusão num conjunto de políticas sectoriais relevantes e é aqui que urge proceder a uma profunda inflexão das políticas que vêm sendo prosseguidas pela União Europeia, da política agrícola à política comercial. Aproveito aqui a presença do Sr. Comissário responsável por esta pasta. Há muito a fazer e a inverter nas políticas da União Europeia a bem da biodiversidade.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, for EFD-Gruppen. – Hr. formand! Egentligt er det sørgeligt, at vi i dag står med en betænkning om biodiversitet, der påpeger, at vi skal passe på vores jordklode. Det burde jo egentligt være selvfølgeligt. Men da vi åbenbart ikke selv kan passe på land, vand, bjerge, planter og dyr, står vi nu med en grundig og omfattende betænkning, der ser kritisk på det daglige tab af biodiversitet. Derfor er jeg enig med ordføreren i, at den fælles fiskeripolitik skal sikre biodiversiteten. Det vil kræve ændringer, men det er nødvendigt.

Det samme gælder for landbruget. Det nytter ikke at fortsætte i det gamle pesticidspor. Også her skal bevarelsen af biodiversitet tænkes ind som en naturlig del af erhvervet.

Industrien er en vigtig medspiller. Det er svært at være konkurrencedygtig på verdensplan, samtidig med at man tager hensyn til Parlamentets ønsker. Men kære industri, landbrug og fiskeri! I er også borgere i denne verden, og jeres børn skal også kunne høre fuglene synge. Men det vigtigste er dog, at alle EU's borgere sætter handling bag alle disse smukke ord om hensyn til naturen hver dag.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE). - Señor Presidente, creo que en el Año de la Biodiversidad hemos hablado mucho de la tragedia que está ocurriendo, pero muy poco de soluciones. Yo creo que la sociedad necesita soluciones, nuevas formas de aproximación al problema.

En primer lugar, esa división que ha hecho Europa de zonas biogeográficas tendría que traducirse en una política concreta, porque los problemas de unas y otras zonas de Europa no son los mismos. Por tanto, tendríamos que hacer una micropolítica dedicada a la biodiversidad porque, precisamente, la biodiversidad es local.

En segundo lugar, es tremendo que estemos de espaldas a toda actuación sobre el suelo y sobre el abandono de los suelos agrarios cuando precisamente el ciclo trófico de los animales exige un estudio pormenorizado de cada área. Y eso está sin hacer. No se sabe que, en muchas áreas, plantando determinados árboles hay más pájaros, que plantando determinadas plantas también hay más insectos. Los expertos reconocen que la falta de insectos es la gran tragedia de la pérdida de la biodiversidad, sobre todo en relación con las aves. Nada se habla del problema del suelo, de los insectos y de la riqueza orgánica del suelo. Parece un crimen hablar del suelo en Europa.

Y, por último, quiero decir que los propietarios son esenciales. En la comisión han rechazado una enmienda mía sobre los stakeholder. Pero bueno, si tenemos pájaros o animales: ¿no tendrá algo que decir el agricultor que planta las plantas donde vienen ellos a comer?; ¿no tendrá algo que decir el propietario del hábitat?; ¿no tendrán algo que decir los agricultores? Esta manera de imponer dictaduras ideológicas creo que tiene que acabar en Europa si queremos conseguir una mejor biodiversidad.

 
  
MPphoto
 

  Andrés Perelló Rodríguez (S&D). - Señor Presidente, dice la señora de Lange que suena la campana de alarma, y es verdad. Y suena también la frustración, como se está oyendo en las intervenciones de este Pleno, por no haber alcanzado los Objetivos del Milenio.

Y la verdad es que lo que nos jugamos es mucho. Es tan frágil nuestro entorno natural que si un día el pez grande decidiera que no se va a continuar comiendo al pequeño, tendríamos que pagarlo todo del bolsillo generacional con nuestra salud y nuestro bienestar como moneda de cambio.

La Unión Europea es líder hoy en la lucha contra el cambio climático y lo ha sido durante un tiempo en medidas pioneras y de conservación. Pero, tal y como demuestran los objetivos no cumplidos, parece como si hubiera faltado voluntad, no solo de implementación y coordinación —que también se han mencionado aquí— sino también de expansión, para ir más allá de nuestras delimitadísimas zonas especiales de conservación.

Desde luego, la biodiversidad no es una pieza de museo que se pueda encerrar en un área gueto, como parece a veces que se hace, echándole un ojo de vez en cuando. La biodiversidad vive y no tiene fronteras, cruza toda la tierra con un efecto dominó en el que, si una ficha cae, caen todas las demás.

Y yo quiero llamar la atención sobre la necesidad de una voluntad global y más comunitaria, especialmente en lo referido al suelo, porque la subsidiariedad como único método para la gestión del suelo o de los bosques puede ser uno de los nuevos temibles enemigos de la biodiversidad. Por eso llamo la atención sobre el apartado 67, y el posible resultado de la votación, y les pido que rechacen la segunda parte, porque estoy convencido de que una política común en materia de suelos ayudaría a la conservación de la totalidad del territorio europeo, tan variado, tan diverso —para bien y para mal—, tan falto de voluntad política por parte de los Estados y tan necesitado de, cada vez más, Unión Europea, con toda la extensión de la palabra y lo que ello significa: más Unión también para el suelo.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). - Voorzitter, ik wil mijn collega De Lange bedanken voor haar verslag over Europese biodiversiteit. Europa krijgt het immers maar niet voor elkaar om het biodiversiteitverlies tot stilstand te brengen. Dat is een serieuze zaak die aandacht vraagt en terecht vraagt ook rapporteur De Lange daar aandacht voor.

Als Parlement steunen wij de Commissie om in ieder geval in 2020 het biodiversiteitverlies te stoppen. Maar dat betekent wel wat, want anders zullen wij straks in 2020 opnieuw tot de conclusie moeten komen dat het doel niet is bereikt. Dat betekent een ander landbouwbeleid, een andere manier van geld uitgeven bij ons visserijbeleid, dat betekent een ander infrastructureel beleid en een andere manier van regionale ontwikkeling.

Al deze zaken wordt de komende periode behandeld in de financiële perspectieven en ik ga ervan uit dat collega De Lange en ook collega Van Dalen, die zulke mooie woorden over biodiversiteit hebben gesproken, die woorden ook gestalte zullen geven als wij het hebben over de financiële perspectieven. Dan gaat het er immers om dat wij als Europa echt ons biodiversiteitbeleid sterker maken en het beschermen. Anders blijft dit een zoveelste lege huls.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). - Mr President, this report very wisely recognised the role of farmers in conserving biodiversity, and their contribution to good environmental practices in general.

As we discuss the imminent reform of the common agricultural policy, one of the main arguments in the debate is beginning to focus on the responsibility of farmers in this regard and how they should be compensated for these environmental benefits or public goods which they deliver.

I do think that we have to change our approach to this issue. I want to see farmers encouraged to engage in agri-environmental measures rather than being subject to stringent cross-compliance rules.

In this regard, I am an advocate of the carrot rather than the stick. Ms de Lange’s report mentions the idea of an extra direct top-up payment, which I believe is a very interesting idea and would encourage farmers to do more to help protect the environment.

I do not agree with those who say we need a soil directive. I do not believe we need that. We have enough tools in the box. We need to take up the challenges facing us at the present time in this area, and I have no doubt we will be able to do that in the reforms.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE). - Doresc şi eu să o felicit pe doamna raportor de Lange pentru munca depusă în a constitui şi a conduce acest dosar.

Menţinerea ecosistemului natural, reglarea climei, apa şi aerul, fertilitatea solului şi producţia de alimente, combustibil, fibre, medicamente, toate depind de biodiversitate. Comisia Europeană, dar mai ales statele membre, trebuie să se angajeze în mod activ în conservarea capitalului natural necesar dezvoltării durabile a colectivităţilor, sub aspectul asigurării de resurse regenerabile, a valorii peisagistice şi de recreere, de protecţie şi de asigurare a echilibrelor ecologice necesare menţinerii unui mediu înconjurător sănătos.

O veste bună ar fi creşterea sumelor alocate Instrumentului financiar pentru mediu. Chiar dacă reprezintă în continuare o parte mică a bugetului Uniunii. Este nevoie de platforme suplimentare de investiţii şi trebuie să găsim mijloace de încurajare a investiţiilor pozitive din punct de vedere al biodiversităţii şi, dimpotrivă, să descurajăm investiţiile care afectează biodiversitatea, atât în sectorul public cât şi în sectorul privat. Este nevoie de stabilirea de bune practici în ceea ce priveşte eficacitatea şi valoarea adăugată a proiectelor.

De asemenea, împărtăşesc opinia raportoarei de a invita Comisia să ia în considerare toţi factorii relevanţi pentru durabilitatea proiectelor şi să introducă monitorizarea sistematică a acestora.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). - Voorzitter, als je de collega's hier in het Parlement hoort dan merk je dat er een grote consensus is rond de urgentie. Dat klopt uiteraard, maar dan moeten wij wel echt tot de kern van de zaak durven komen.

Het milieuprogramma van de Verenigde Naties heeft berekend dat investeren in biodiversiteit heel wat kan opleveren: elke euro kan 3 tot 75 keer terugverdiend worden. Dat betekent dat investeren in biodiversiteit ook een ongelooflijke economische meerwaarde kan betekenen. Maar dan moeten wij deze aanpak wel consequent durven volgen in al onze sectoren, onder meer visserij, landbouw en onze structuurfondsen. En op het vlak van landbouw hebben wij de laatste tien, vijftien jaar wel heel wat vooruitgang geboekt, maar eigenlijk zitten wij nog heel ver van de uiteindelijke doelstelling.

Landbouw kan, als het wil, bijdragen tot het bevorderen van biodiversiteit in plaats van het verwoesten daarvan. Dus niet alleen LIFE, maar deze aanpak consequent volgen in alle mogelijk sectoren, dat is eigenlijk de uitdaging die wij binnen de hele Europese Unie moeten aangaan.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, a importância deste relatório reflecte a necessidade de intensificar esforços em matéria de biodiversidade. Lamento que o objectivo da UE acordado em Gotemburgo, em 2001, de travar a perda de biodiversidade até 2010, não tenha sido atingido. As consequências da perda de biodiversidade comprometem o nosso futuro e o nosso bem-estar e têm repercussões económicas directas. A aplicação correcta da legislação sobre a rede Natura 2000 desempenha um papel importante na concretização dos objectivos em matéria de biodiversidade.

Neste contexto, exorto os Estados-Membros a atribuir a mais elevada prioridade à aplicação da rede Natura. É também importante que a Comissão assegure uma maior integração das questões relativas à biodiversidade noutras políticas, tais como a agricultura, as pescas, a política regional, o turismo e o desenvolvimento. É necessário aumentar o orçamento da investigação científica dedicado ao ambiente e à biodiversidade no oitavo Programa-Quadro para que o mesmo esteja à altura dos grandes desafios. Por estas razões é urgente estabelecer um novo objectivo central para 2020 no intuito de travar a perda de biodiversidade na UE e a nível global.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, a song says that ‘All God’s creatures have a place in the choir, some sing high and some sing low, and some just clap their hands’. Unfortunately we are seeing that a lot of God’s creatures are beginning to become extinct, mainly because of the activities of man, homo sapiens. It is time we brought some sense to this whole question.

I agree totally with Ms de Lange and other speakers that the time for action is well upon us. The economic arguments are irrefutable: a EUR 50 billion loss now, 1% of GDP, rising in 2050 to EUR 14 trillion if not averted.

This can be a win-win situation for us, but two things are needed, I agree with Mr Nicholson: the carrot, certainly, when it comes to fishermen and farmers, but also education, in particular where young people are concerned.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). - Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło rok 2010 rokiem różnorodności biologicznej. Obchody tego roku są okazją do przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej. Według danych Eurobarometru z kwietnia 2010 r. tylko 38 % respondentów znała definicję bioróżnorodności. Potrzebne jest zwrócenie uwagi na znaczenie różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka, pokazanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachęcenie do podejmowania dalszych wzmożonych wysiłków na rzecz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej.

Dużym powodzeniem cieszą się dni dziedzictwa, zazwyczaj są to dni odnoszące się do dziedzictwa historycznego, budowlanego, patrimoine. Myślę, że taką inicjatywę Komisja mogłaby podjąć, aby stworzyć dni dziedzictwa przyrodniczego, żeby zwiększyć wizualność i znaczenie bioróżnorodności. Myślę też i chciałbym się o to zwrócić, żeby w sytuacji kiedy zbliża się konferencja stron konwencji o różnorodności w Nagoya konieczne jest, żeby Unia Europejska przedstawiła swoje stanowisko odnośnie strategii w kwestii bioróżnorodności po roku 2020 i dotyczyć to będzie zarówno polityki finansowej, jak i wspólnej zgody między państwami unijnymi odnośnie aspektów, które w przyszłości miałyby być implementowane do prawa państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). - Herr Präsident! Wir müssen nachhaltig und verantwortlich mit dem großen Geschenk der Natur umgehen. Und da sehe ich auch den Naturschutz durch die Bewirtschaftung. Eine Bewirtschaftung der Äcker und der Erhalt der biologischen Vielfalt sind keine Gegensätze, im Gegenteil. Eine integrierte Bewirtschaftung schafft Lebensräume.

Das sehen wir zum Beispiel in meiner Heimat, verstärkt auch in den stillgelegten und nicht bewirtschafteten Weinbergflächen. Der Apollofalter, eine seltene Schmetterlingsart, zieht sich dort zurück. Er lebt im frei gehaltenen Gemäuer und nicht im Gestrüpp. Die Einführung des integrierten Pflanzenschutzes und die Möglichkeit, Pflanzenschutz gezielt auf einzelne Krankheitserreger auszurichten, dient im Besonderen der Artenvielfalt. Und für besondere Leistungen braucht die Landwirtschaft auch besondere Honorierung. Das gilt es auch künftig durch eine gute, gemeinsame europäische Agrarpolitik sicherzustellen.

Eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen haben wir bereits auf den Weg gebracht. Einige davon gehören sicherlich auf den Prüfstand. Wir stellen auch fest, dass europäische Regelungen nicht in allen Mitgliedstaaten gleichermaßen umgesetzt werden. Hier brauchen wir verstärkte Verpflichtungen der Einhaltung und auch einheitliche Kontrollen bei der Umsetzung. Mit dem Schutz des Bodens können die Mitgliedstaaten jetzt schon anfangen. Sie brauchen alle nicht auf eine europäische Richtlinie zu warten.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - Hálás vagyok de Lange asszonynak, mivel a téma kapcsán elmondhatom személyes tapasztalataimat. Az elmúlt évben több magyar mezőgazdálkodó, farmer keresett meg panaszával, hogy a közös agrárpolitika keretében a legelőtámogatást lecsökkentették, ha nem vágták ki az őshonos fákat és bokrokat. Egyértelműen szembe került egymással az agrártámogatás és a biodiverzitás ügye. Egyik kezünkkel fizetünk, hogy a gazdák a madaraknak mesterséges odúkat állítsanak fel, másik kezünkkel a madarak és más élőlények élőhelyének megszüntetésére ösztönzünk. Erre van egy magyar népi mondás: nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal kéz. Ezért nagyon fontos, hogy a Natura 2000 jövő évi felülvizsgálatánál, a KAP reformjánál és az új vízpolitikai szabályozás kialakításakor 2011-12 során a biodiverzitás, a biológiai sokféleség legyen prioritás.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D). - Un raport important, o felicit pe doamna raportor. Am să mă refer la instrumentul cheie din Uniune, de protejare a biodiversităţii şi a ecosistemelor, care este reţeaua Natura 2000, care acoperă 18% din spaţiul terestru al Uniunii, iar de exemplu în România 17,84%.

Potrivit estimărilor financiare ale Comisiei, costul anual de gestionare a reţelei Natura 2000, se ridică la 6,1 miliarde de euro, de exemplu, pentru România la 342 de milioane. Având de vedere că avem de atins acest obiectiv, avem de protejat biodiversitatea, eu consider că, Comisia trebuie să suplimenteze fondurile alocate protejării biodiversităţii în noul cadru financiar multianual, începând cu anul 2014, precum şi o evaluare intermediară a cadrului bugetar în curs, mai ales că nu s-a atins ţinta de stopare a pierderii biodiversităţii până în 2010.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). - Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la conservazione delle biodiversità è una questione importante e attuale, ma purtroppo sottovalutata da molti.

Buona parte dei cittadini dei 27 paesi che compongono l'Europa non comprendono il grave rischio di estinzione delle biodiversità, né tanto meno delle ripercussioni che questo provoca su clima, ambiente ed economia dei nostri paesi.

Sono certa che tocchi a noi dare piena ed efficace attuazione della vigente legislazione europea, integrare le fonti di finanziamento alle politiche per la conservazione della biodiversità in Europa nonché semplificare le norme per l'accesso ai finanziamenti dei progetti a livello locale, parlo del programma LIFE come ha citato la collega Antonescu.

La preservazione, poi, degli habitat terrestri come marini deve essere una priorità dell'agenda europea, ma anche di tutti gli Stati membri che devono tendere a uniformare i propri interventi. Occorre introdurre a tutti i gradi nel livello locale il criterio della conservazione della biodiversità!

Concludo ricordando che questa legislatura ha la responsabilità di dare un segnale forte all'Europa, per migliorare la qualità della nostra vita, ma soprattutto di coloro che verranno.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Doresc să trag un semnal de alarmă în contextul acestui raport cu privire la o situaţie îngrijorătoare. În urma unor studii realizate recent s-a constatat o creştere fără precedent a mortalităţii piscicole în Marea Neagră. Cei mai importanţi factori poluatori care afectează biodiversitatea marină sunt fluviile Nipru, Don, Nistru şi Dunărea, care varsă în fiecare an în Marea Neagră 600.000 de tone de fosfor şi 340 de tone de azot anorganic. Un grup de specialişti a apreciat că, în aproximativ 30 de ani, viaţa subacvatică ar putea dispărea complet din Marea Neagră din cauza hidrogenului sulfurat.

Consider că aceste probleme ar trebui să ocupe un loc cât mai important pe agenda europeană şi de aceea salut raportul care a făcut astăzi obiectul dezbaterii Parlamentului şi, de asemenea, o felicit pe doamna raportoare.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR). - Chciałbym pogratulować pani de Lange dobrego sprawozdania. Nasza dyskusja o bioróżnorodności jest bardzo ważna, ale zdaje się, że omijamy w niej jeden bardzo ważny wątek, a mianowicie uprawy genetycznie zmodyfikowane. To jest wielkie zagrożenie dla bioróżnorodności. W Europie tych upraw ciągle jest niewiele, ale jesteśmy pod presją, aby dopuszczać kolejne uprawy. To jest wizja bardzo niebezpieczna. To jest wizja rolnictwa bardzo niebezpiecznego dla bioróżnorodności.

Jeżeli by doszło do takich wielkich upraw genetycznie zmodyfikowanych, monokulturowych, to zapłacimy za to cenę utraty bioróżnorodności właśnie. Dlatego Unia Europejska powinna się przed tym bronić. Pewnie politycznie – jak znam stanowiska różnych ugrupowań – nie jest w tej chwili możliwe, aby był zakaz w całej Unii, ale na pewno powinniśmy rozważyć wycofanie subsydiów europejskich dla obszarów objętych uprawami genetycznie zmodyfikowanymi. Nie powinno to być dofinansowywane z pieniędzy unijnych.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). - Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Biodiversität geht uns alle an. Einheitliche Richtlinien sind unumgänglich, denn die Probleme der Zerstörung von Ökosystemen unter Verlust der biologischen Vielfalt machen vor den Grenzen nicht halt. Ich schließe mich daher der Aufforderung an, dass Kommission und Mitgliedstaaten Entscheidungsstrukturen und die Einhaltung der Vorschriften in vielerlei Hinsicht zu verbessern haben.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la biodiversità indica una misura della varietà di specie animali e vegetali nella biosfera: essa è il risultato di lunghi processi evolutivi.

L'evoluzione è il meccanismo che da oltre tre miliardi di anni permette alla vita di adattarsi al variare delle condizioni sulla Terra e che deve continuare ad operare perché questa possa ancora ospitare forme di vita in futuro. Va intesa non solo come il risultato di processi evolutivi, ma anche come il serbatoio da cui attinge l'evoluzione per attuare tutte le modificazioni genetiche e morfologiche che originano nuove specie viventi.

La biodiversità è l'assicurazione sulla vita del nostro pianeta, quindi la sua conservazione deve essere perseguita senza limiti, poiché essa costituisce un patrimonio universale che può offrire vantaggi immediati per l'uomo, come il mantenimento degli equilibri climatici, sia a scala locale che planetaria, come fonte di materiale di studio che permette di avere fondamentali conoscenze anche per comprendere meccanismi biologici analoghi nell'uomo, come uso sostenibile della flora e della fauna per fini alimentari e medicinali.

Giustamente, la sua conservazione è uno degli obiettivi europei per il post-2010, anno della biodiversità.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, let me first try to answer a couple of topical questions and then make some closing remarks.

First, on common rules on biodiversity, the Commission is working with the Member States and stakeholders on developing guidelines on key sectors affecting nature, for example wind energy, ports and estuaries. We are also planning a communication campaign on Natura 2000.

The new biodiversity strategy will focus very sharply on strengthening integration with key EU policies affecting biodiversity, agriculture, fisheries and regional development. It aims to develop measurable ambitions and achievable targets to prioritise action to 2020. This will be set out in a new strategy of action by the Commission.

On soil protection, the Commission’s proposal for a framework directive on the table is blocked. We see this as a key gap in our policies for resource use and sustainability. We very much share your concerns on soil degradation and its environmental consequences. Rest assured that we are working hard to achieve some forward movement in the Council on this.

Finally, it is comforting to see that the Commission and Members of Parliament have the same views on the urgency and importance of halting biodiversity loss and restoring ecosystem services. We also seem to concur on the reasons that, regretfully, led to our failure to reach our EU 2010 biodiversity target. The appeal of the resolution is clear and unambiguous: we cannot fail again. We cannot face EU citizens in 2020 admitting that the EU did not exhaust all its options in attempting to stop biodiversity from being lost in Europe.

I will just finish by sharing with Members of Parliament the slogan of our EU-wide campaign for biodiversity, launched this year, which in this Year of Biodiversity is ‘We are all in this together’. Only together will we be able to make the difference between mass extinction or a planet that is rich and full of the diversity of life.

I will pass all your comments to the Commissioner responsible for this issue, Mr Potočnik. As you all know, he is in New York for a major conference on this very topic.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, Rapporteur. − Voorzitter, ik wil de collega's bedanken voor hun inbreng vanuit allerlei invalshoeken. Uit al die bijdragen spreekt in elk geval het belang van een integrale aanpak of mainstreaming. Ik ben blij dat de eurocommissaris aangeeft dat hij van plan is om dit in aanmerking te nemen en zwaar aan te zetten in zijn strategie. Ik hoop dat die strategie dan ook de duidelijkheid verschaft die wij nodig hebben als het bijvoorbeeld gaat om de grote verschillen die er zijn tussen de lidstaten, iets waarop de heer Seeber heeft gewezen.

Mainstreaming. Over het landbouwbeleid is al het nodige gezegd. Een sector die meer dan 50% van het landschap in beheer heeft, heeft in elk geval een rol te spelen in het vinden van een oplossing voor deze uitdaging. Visserij en structuurbeleid zijn ook genoemd, en om collega Eickhout maar meteen van repliek te dienen: ja, die mainstreaming heeft natuurlijk ook betrekking op de financiering. En dan kan het mij niet zo heel veel schelen uit welk potje met geld die financiering komt of wat voor naam het beestje heeft, maar wel of het effectief is. Waar wij in het verleden één vlieg in één klap sloegen, namelijk één beleidsdoelstelling realiseren met één financiële uitgave, daar zullen wij in het toekomstige beleid veel meer, namelijk drie vliegen in één klap moeten slaan. Een uitgave op dit terrein moet niet alleen de beleidsdoelstellingen op dit deelterrein realiseren, maar ook op een ander deelgebied en het liefst nog op een derde: win-win situaties, daar gaat het om, ook financieel.

Het belang van een internationale aanpak en succes volgende maand in Nagoya is aangestipt. Dan nog één ding over bodem. Collega Perello Rodriguez zei dat een uniforme aanpak van het bodembeleid in Europa van groot belang is. Dat is het laatste wat wij moeten doen, aangezien de bodem in heel Europa totaal verschillend is. Hij is van harte welkom om bij mij thuis te komen kijken, drie meter onder zeeniveau. Ik denk dat de bodemproblematiek daar heel anders is dan op het Iberisch schiereiland. Het verslag onderstreept het belang van bodembeleid, roept de lidstaten op hun verantwoordelijkheid te nemen, maar eenheidsworst op dit gebied lijkt mij heel gevaarlijk.

En een laatste opmerking, wij hebben het nu alleen maar gehad over overheidsingrijpen, overheidstaken en overheidsfinanciering. Maar wij hebben het niet gehad over sociaal verantwoord ondernemen en ook dat hebben wij nodig in deze discussie. Want pas als een consument bereid is om een eerlijke prijs te betalen voor duurzaam en eerlijk geproduceerde goederen, dan zal er voortgang kunnen worden geboekt in deze discussie.

 
  
  

IN THE CHAIR: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-President

 
  
MPphoto
 
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place tomorrow (Tuesday, 21 September 2010).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  János Áder (PPE), írásban. Tisztelt Elnök Úr! Sajnos mindannyiunk számára tény, hogy a célkitűzést, miszerint 2010-re állítsuk meg a biológiai sokféleség csökkenését, nem sikerült elérnünk. Egyes becslések szerint a sokféleségi ráta mutatója 30 százalékkal esett az elmúlt 40 évben, mialatt a biodiverzitás túlzott mértékű romlásának kiváltó okai nem csökkentek. Mindezek alapján elsődleges feladatunk, hogy a biológiai sokféleség elvesztésének okaira az ágazati politikákban mielőbb megoldást találjunk. A politikus számára ez nagy kihívás, hiszen számos más, fontos gazdasági és szociális érdek van, amely ellentmondásban áll a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló erőfeszítésekkel. Tudatában kell lennünk azonban annak, hogy saját jólétünk és gazdasági fejlődésünk fenntartása mellett nem foszthatjuk meg a jövő generációit a biológiai sokszínűség nyújtotta előnyöktől. Fontosnak tartom kiemelni a jelentés azon pontját, amely a genetikai sokféleség és a bennszülött fajok csökkenésének megállítására szólít fel. Mit érne a magyar táj szürke marha, mangalica, magyar tarka vagy kendermagos tyúk nélkül? De említhetnénk a törökbálint almát, a milotai diót vagy a besztercei szilvát is! A mezőgazdasági és állattenyésztési genetikai sokféleség megőrzése számos európai ország elemi érdeke, figyelemmel az őshonos, hazai fajok gazdasági, szociális, környezetvédelmi és nem utolsósorban élelmiszerbiztonsági értékére. Végül a LIFE+ tekintetében javaslom, hogy a Bizottság fontolja meg az uniós társfinanszírozás mértékének növelését, mivel a rendkívül magas önrész miatt alacsony a program kihasználtsága.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), i scríbhinn. Tá sé ríthábhachtach go ndéantar an bhithéagsúlacht a chaomhnú. Meastar go bhfuil an ráta díobhaidh domhanda idir 50 agus 1 000 uair níos airde ná an gnáth-ráta nádúrtha. San AE tá 42% de mhamaigh, 43% d’éin agus 52% d’éisc fionnuisce i mbaol an díobhaidh. Meastar go mbeidh an ráta caillteanais sin deich n-uaire níos mó faoi 2050. Ní foláir a chinntiú nach leanann an meath ar bhithéagsúlacht ar an ráta millteanach atá ann faoi láthair.

Mar a dúirt mé leis an gComhairle le linn an tseisiúin dheireanaigh, is cúis mhór imní é nár baineadh amach spriocanna an AE, a leagadh síos in Gothenburg i 2001, maidir le deireadh a chur leis an meath ar bhithéagsúlacht faoi 2010. Chun caillteanais shuntasacha ó thaobh an chomhshaoil, na héiceolaíochta agus an gheilleagair de a sheachaint ní foláir aird cheart a thabhairt ar bhunluach na bithéagsúlachta.

Molaim an fhís fhadtéarmach go ndéanfaí bithéagsúlacht an AE a athshlánú faoi 2050, ach chun é sin a bhaint amach ní foláir dó a bheith ar bharr an chláir oibre sa chaibidlíocht maidir le todhchaí na talmhaíochta agus an chomhshaoil atá ar bun faoi láthair agus ní mór bearta praiticiúla a chur i bhfeidhm le torthaí cinnte a bhaint amach.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. Ecocondiționalitatea face parte din politica agricolă comună şi are numeroase implicații în ceea ce privește conservarea solului; reprezintă, de asemenea un mecanism de control şi sancționare care determină reducerea sprijinului direct în cazul neîndeplinirii standardelor stabilite în domeniul mediului, al sănătății publice, a animalelor şi a plantelor,dar și în domeniul bunăstării animalelor. Ecocondiționalitatea face referire la cerința de a menține terenurile în bune condiții agricole şi de mediu. Consider că, ecocondiționalitatea trebuie să se aplice plăților directe de sprijin pentru venituri, precum şi majorității plăților de mediu aplicate în cadrul dezvoltării rurale, iar Statele membre trebuie să stabilească acest lucru la nivel național sau regional, în conformitate cu un cadru comun existent la nivel european.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. Ztráta biologické rozmanitosti pokračuje extrémním tempem. Míra vyhynutí některých druhů je 50 – 1000krát vyšší než přirozená. Zastavení ztráty biologické rozmanitosti se pro nás musí stát prioritou zaprvé z etického důvodu, protože planetu bychom měli zachovat udržitelnou i budoucím generacím, zadruhé z ekologického důvodu, neboť škála interakcí mezi druhy živých organismů je nezbytná pro zajištění obyvatelnosti naší planety, zatřetí z ekonomického důvodu, poněvadž příroda a její původní rozmanitost nám poskytuje základní zdroje k životu – potraviny, vodu, palivo, vlákno – i obnovuje úrodnost půdy či zajišťuje opylení rostlin. Udržení biodiverzity je pro nás podstatné také z důvodu snížení projevů a následků změny klimatu, neboť pozemní a mořské systémy pohlcují CO2 a jsou jediným přírodním mechanismem pro zachycování a ukládání uhlíku. Směrnice v oblasti životního prostředí umožňují přizpůsobení prováděcích opatření místní situaci. Je třeba ale dbát na to, aby rozdíly mezi členskými státy nebyly v ochraně biodiverzity výrazné. Je třeba stanovit principy ochrany, které musí být splněny vždy. Také je nutné rozšířit ochranu biologické rozmanitosti o oblast rybářství. Zvláštní roli pro účinnou ochranu biodiverzity mají zemědělci. Vzhledem k růstu populace bude třeba zvýšit produkci, ale zároveň podpořit život na venkově a udržet biologickou rozmanitost tak, aby tyto tři aspekty byly v rovnováze.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – As Nações Unidas proclamaram 2010 como o ano internacional da biodiversidade. Infelizmente a UE não vai cumprir o seu objectivo em matéria de biodiversidade para 2010. A perda de biodiversidade persiste a um ritmo alarmante. Calcula-se que a taxa de perda acelere para um valor dez vezes superior até 2050. Na UE, 42% dos mamíferos, 43% das aves, 45% das borboletas, 30% dos anfíbios, 45% dos répteis e 52% dos peixes de água doce estão ameaçados de extinção. Na sua avaliação intercalar da implementação do Plano de Acção comunitário sobre Biodiversidade, em 2008, a Comissão referiu que 50% das espécies e até 80% dos habitats cuja conservação é de interesse europeu se encontram num estado de conservação desfavorável. Esta perda de biodiversidade é inaceitável, não só do ponto de vista ético como de uma perspectiva ecológica e económica, uma vez que estamos a privar as futuras gerações de usufruir dos benefícios de uma biodiversidade saudável. É necessário que as políticas europeias de protecção da biodiversidade sejam coordenadas e integradas com outras políticas sectoriais nomeadamente a agricultura, florestas, pescas, e as políticas de prevenção de catástrofes naturais, para assegurarem uma protecção máxima da biodiversidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), par écrit. L'intégration de la biodiversité dans les activités encadrées par la législation européenne doit être reconnue pour sa valeur économique. J'ai souhaité contribuer à ce rapport en insistant sur la rémunération des services supplémentaires en faveur de la biodiversité fournis par les agriculteurs, qui devrait prendre la forme d'une conditionnalité "bonus" pour les pratiques faites en plus des obligations. De même, nous soulignons à juste titre la nécessité de promouvoir une diversité génétique par l'utilisation de variétés agricoles traditionnelles spécifiques à certaines régions.

Cette question est importante et m'est familière puisqu'une race bovine laitière traditionnelle des Vosges, ma région d'origine, disparaîtra sans soutien extérieur pour l'heure nécessaire. J'ai également tenu à préciser que l'évaluation des projets financés sous Life+ doit se faire sous l'angle de la durabilité, puisque nous observons malheureusement qu'une partie des projets ne sont pas maintenus lorsque le financement s'arrête.

Enfin, je partage l'avis que la collecte de données ne peut être négligée et je tiens à saluer la création de l'Observatoire national cynégétique en France, qui travaille sur la migration et l'hivernage des migrateurs terrestres grâce notamment aux relevés des chasseurs, preuve s'il en fallait que les chasseurs s'engagent activement pour la protection de la biodiversité.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák fenntartása felbecsülhetetlen értékű a társadalomra nézve. Kötelezettségvállalásunk koncepciója szerint úgy kell megőriznünk bolygónkat, hogy az a következő nemzedékek számára is élhető környezetet tudjon biztosítani. Sajnos a jelenlegi helyzet nem bíztató. A biológiai sokféleség drasztikusan csökken. Szerte a világon a fajok kipusztulásának jelenlegi aránya 1000-szer magasabb is lehet, mint az természetes állapotukban. Ha nem teszünk semmit, ez az érték 2050-re a kutatók szerint a tízszeresére is nőhet. Az ökoszisztéma pusztulása jelentős mennyiségű üvegházhatást okozó gáz kibocsátásával is járhat, mely által a globális felmelegedés tovább nőhet, a Föld szén-dioxid-megkötő képessége pedig csökken. A biológiai sokféleség megőrzésének legfontosabb uniós eszköze a Natura 2000 hálózat, amely a tagállamok által kijelölt különleges természetvédelmi területekből (SAC) áll. Legfőbb célja, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmével hozzájáruljon a biológiai sokféleséghez. Ahhoz viszont, hogy ez a szerződés eredményesen tudjon működni, egy sürgős jogharmonizációra van szükség, amely egységes és egyértelmű intézkedéseket tartalmaz a tagországok szintjére is lebontva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Vor allem das massive Bienensterben der letzten Jahre, von dem noch nicht klar ist, ob es an einer Reduktion der Biodiversität liegt oder an Gentechnik-Pflanzen, zeigt, dass unsere Erkenntnisse mangelhaft sind. Nicht nur, dass nach wie vor die Einflüsse der biologischen Vielfalt auf die Stabilität von Ökosystemen großteils ungeklärt sind, ist uns nicht einmal regional bekannt, welche Variabilität in einem Gebiet vorkommt. Das Jahr der Biodiversität 2010 sollte also dazu genutzt werden, um fehlendes Wissen einzuholen und auch um zu sensibilisieren. Einerseits damit Länder und Kommunen Überlegungen der Biodiversität in die nachhaltige Siedlungsentwicklung, aber auch bei Moorschutz, Gewässer-Renaturierung und Co. einbeziehen können, andererseits damit der Durchschnittsbürger seinen Beitrag leisten kann. Man denke etwa an den Japan-Knöterich, der als Zierpflanze in den Gärten begann, der nun heimische Vegetation überwächst, verdrängt und mit seinem Wurzelwerk hohe Schäden an Ufersicherungsbauten verursacht. Keinesfalls darf es zur Verdammung von Agrar- oder Forst-Monokulturen kommen. Die Agrarreform kann dafür genutzt werden, weg von der Massenproduktion hin zu mehr Nachhaltigkeit und Förderung der Landschaftspflege zu gelangen. Zudem bedarf es Konzepte, damit Klimaschutz in Form von Energieplantagen und Biodiversität nicht länger um die gleichen Anbauflächen konkurrieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), písemně. Vítám předloženou zprávu a věřím, že naznačuje některé kroky směřující správným směrem. Na druhou stranu mi chybí podstatně kritičtější přístup k dosavadním aktivitám v tomto směru a ambicióznější postoj směrem k budoucnosti. Je třeba si konečně přiznat, jaký je skutečný stav věcí. Evropské unii se nepodařilo splnit cíle pro zastavení ztráty biodiverzity do roku 2010. Jak evropská legislativa, tak obecný přístup k této problematice se stále pohybuje na úrovni ochrany druhů. Je nutné pokročit k ochraně ekosystémů včetně ekosystému planetárního. Je nutno si bez náboženské nebo ideologické předpojatosti uvědomit, že člověk je součástí planetární biosféry a že lidský druh nemůže bez planetárního ekosystému existovat. Současné palčivé problémy včetně otázky skleníkových plynů, ničení půdy, ohrožení mořských ekosystémů, nedostatku potravin a dalších lze shrnout pod jediný společný jmenovatel, a to je populační tlak druhu Homo sapiens. Pokud nebudeme na celý problém nahlížet z pohledu ekologie našeho vlastního druhu přesahujícího daleko do sociální, ekonomické a politické oblasti, pak v roce 2020 zjistíme, že cíle pro zastavení ztráty biologické rozmanitosti opět nebyly naplněny a co hůř, zjistíme, že planetární ekosystém je opět dále na cestě ke stavu neúnosnému pro další existenci našeho vlastního druhu.

 

21. Interventi ta' minuta dwar affarijiet ta' importanza politika
MPphoto
 

  President. − The next item is the one-minute speeches on matters of political importance.

 
  
MPphoto
 

  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE). - Señor Presidente, Señorías, quiero trasladarles a todos ustedes un mensaje de Oswaldo Payá, Premio Sájarov de este Parlamento:

«Estimados amigos, el pueblo de Cuba quiere cambios, quiere entrar pacíficamente en una nueva etapa de su vida, dejando atrás lo que implique odio, violencia, represión, mentira y miedo, y abriéndose a la reconciliación y dispuesto a tomar el camino del progreso en todos los órdenes.

Estos cambios, que nos imponen por decreto, ya están presentes en las mentes y corazones de los cubanos, pero falta que se respeten los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, que haya elecciones libres y democráticas, que haya libertad de expresión y asociación, libertad para viajar, trabajar y participar en la vida económica, política y cultural del país.

Cambios son derechos, y esos derechos faltan en Cuba, donde todavía muchos son perseguidos por promover los derechos de los cubanos y también encarcelados por esa causa.

Es en la dirección de solidaridad con el pueblo de Cuba en la que se orienta la Posición Común europea y es esa Posición la que debe permanecer. Deben saber ustedes que aunque el Gobierno de Cuba no inicia los cambios que quieren muchos cubanos apoyando el Proyecto Varela y otras iniciativas cívicas, sí hay gente trabajando por esos cambios pacíficos en estos momentos. Son esas iniciativas las que ustedes deben apoyar, siendo consecuentes con esa Posición Común para que también sea una conducta común».

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). - Ochrana ľudských práv, rešpektovanie rozdielností medzi ľuďmi a prejavovanie tohto rešpektu je v demokratickej spoločnosti rovnako dôležité ako boj proti násiliu.

Ak hierarchicky vysoko postavený človek, ktorého ľudia prirodzene rešpektujú, vo svojich verejných prejavoch neakceptuje tieto princípy, dokonca ich obracia na žart, môže tak spriechodniť či podporiť agresívne konanie v spoločnosti. Ak teda predseda vlády členského štátu Európskej únie hovorí na verejnom zhromaždení vtipy o Hitlerovi a jeho zverstvách a dáva im pozitívny kontext, potom takéto konanie treba verejne odsúdiť, lebo neodsúdenie takéhoto správania môže viesť k celkovej spoločenskej akceptácii podobného konania. Žiadam preto Silvia Berlusconiho, aby zvážil hlúpe vtipy nielen o Hitlerovi, ale aj svoje nevkusné a, prepytujem, hlúpe odporúčania pre mladé ženy, ktoré môžu byť buď len dôsledkom straty jeho úplnej súdnosti, alebo prejavom nedostatku slušnosti a rešpektu voči ženám.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, il giornale italiano Il fatto quotidiano ha pubblicato sabato un documento autografo dell'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino, in cui lo stesso scriveva che Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi erano come lui figli della stessa lupa, ovvero appartenevano allo stesso sistema politico-mafioso.

Questa notizia arriva al vaglio della magistratura mentre sta venendo a galla la verità sulle stragi mafiose del '92, in cui morirono i giudici Falcone e Borsellino, ovvero che lo Stato trattò con la mafia per la fine della stagione delle bombe e che ciò favorì, come sembra, la nascita del partito del premier, Forza Italia, fondato proprio assieme a Dell'Utri, condannato a sette anni per mafia e tutt'ora senatore del Parlamento italiano.

Alla luce di ciò e alla luce del recente omicidio del sindaco Angelo Vassallo, ucciso dalla camorra, ribadisco l'importanza della richiesta dell'ALDE, che dietro mia continua pressione ha chiesto nuovamente in commissione LIBE una relazione sulla mafia a livello dell'Unione europea.

L'Europa non può continuare a voltare la faccia dall'altra parte per paura di affrontare un problema che non è più locale ma globalizzato, e che in questo momento riguarda da vicino il governo di uno Stato membro.

 
  
MPphoto
 

  Μιχάλης Τρεμόπουλος (Verts/ALE). - Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι οι χώροι πρασίνου έχουν ζωτική σημασία για το αστικό περιβάλλον. Μάλιστα, οι ειδικοί απαιτούν 7 έως 10 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο, όσο είναι δηλαδή και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Οι μεγάλες ελληνικές πόλεις όμως σήμερα ασφυκτιούν καλύπτοντας μόλις το 25 - 35 % αυτών των απαιτήσεων και χρειάζονται επειγόντως πολλαπλάσιους χώρους πρασίνου.

Μια προφανής λύση είναι να διατεθούν για πράσινο τουλάχιστον οι υπάρχουσες δημόσιες εκτάσεις. Τέτοιες είναι το πλήθος των στρατοπέδων που έχουν εγκλωβιστεί μέσα στις πόλεις αλλά και το πρώην αεροδρόμιο της Αθήνας, το Ελληνικό.

Το μνημόνιο της ελληνικής κυβέρνησης με την Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προβλέπει στη σελίδα 28 την επανεξέταση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με στόχο την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Αν οι περιορισμένες εφεδρείες δημόσιας γης διατεθούν τελικά για τον σκοπό αυτό, το περιβαλλοντικό ισοζύγιο των ελληνικών πόλεων θα επιβαρυνθεί δραματικά και θα υποθηκεύσει το μέλλον.

Όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το αστικό περιβάλλον αναιρούνται από πέντε μόνο λέξεις ενός εγγράφου που επιβάλλεται σε χώρα μέλος από την ίδια την Επιτροπή. Ερωτώ, μπορούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να δεχθούν κάτι τέτοιο;

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). - Polska opinia publiczna jest zaniepokojona sytuacją przedłużającego się w Rosji śledztwa w sprawie katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego, który rozbił się pod Smoleńskiem 10 kwietnia. Sytuacja, w której strona rosyjska nie przekazuje dokumentów – robi to bardzo opieszale, robi to wyraźnie grając na czas – jest sytuacją nie do przyjęcia. Uważam, że należy umiędzynarodowić sprawę tego śledztwa tak aby Unia Europejska, a także Parlament Europejski, były czynnikiem wpływającym na przyspieszenie tego śledztwa, na zwiększenie nacisku międzynarodowego na stronę rosyjską. Obawiam się bowiem, że bez tego międzynarodowego nacisku, bez presji ze strony Parlamentu Europejskiego, Unii Europejskiej, ta sprawa nigdy nie będzie wyjaśniona. Stąd apel o pewną solidarność z Polską w tej kwestii.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Depois do descalabro provocado pela rédea solta à especulação financeira, depois de meses de inacção e de promessas quanto às medidas a impor aos mercados financeiros, a confirmação chega-nos esta semana pela Comissão Europeia. No essencial tudo vai continuar como até aqui. A especulação financeira é para continuar, os seus principais instrumentos são para continuar, derivados, vendas a descoberto, swaps ou CDS, os lixos tóxicos são para continuar. São para continuar os paraísos fiscais, sobre os quais repousa agora um silêncio de chumbo, depois do alarido e das promessas vãs sobre o seu fim.

Tudo isto a contrastar com a profunda violência com que foram impostos pesados sacrifícios aos trabalhadores e aos povos, chamados que foram a suportar os desmandos do capital financeiro. A resposta a esta autêntica fuga em frente da União Europeia perante as consequências de uma crise que ajudou a criar aí está, em Portugal, França, Grécia, Espanha, por toda a Europa os povos erguem-se e lutam contra a profunda regressão social que a União Europeia lhes quer impor.

 
  
MPphoto
 

  President. − The next speaker is Mr Batten, who has the distinction of being the first politician in history to wear his party colours.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD). - Mr President, it seems that Nick Clegg, the UK Deputy Prime Minister, will soon announce the coalition government’s decision to comply with the ruling of the European Court of Human Rights and grant the vote to inmates of Her Majesty’s prisons.

A spokesman for Mr David Cameron, the Prime Minister, has reportedly said that it would be ‘unfortunate’ if the blanket ban was lifted entirely. He did not go on to explain why a partial ban might be more acceptable morally and why a thug, burglar or thief should have the vote rather than a murderer, rapist or paedophile.

It is an insult to the law-abiding and the victims of crime that those who break the law should also have the right to elect lawmakers. I can say one thing with absolute certainty, which is that in the next manifesto of the UK Independence Party there will be a commitment to repeal any such law.

 
  
MPphoto
 

  President. − Depending on who is the leader of UKIP.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). - Herr Präsident! Lassen Sie mich heute einmal auf die grenzüberschreitende zentraleuropäische Alpen-Adria-Region, bestehend aus Friaul, Julisch Venetien, Slowenien und Kärnten hinweisen. Diese spiegelt die sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas wider und zeigt die Überwindung schwerwiegender historischer Gegensätze. So arbeitet beispielsweise die sogenannte Kärntner Konsensgruppe seit Jahren an einem friedlichen Miteinander von deutscher Mehrheitsbevölkerung und slowenischer Minderheit in Kärnten und wurde dafür auch mit dem Europäischen Bürgerpreis dieses Parlaments ausgezeichnet.

Der friedlichen Zusammenarbeit abträglich ist es aber, wenn etwa im Vorfeld der Volksabstimmung über das Grenzabkommen mit Kroatien in Ljubljana behauptet wird, man habe Slowenien Kärnten, Triest und Görz weggenommen, obgleich sich die Südkärntner 1920, vor genau 90 Jahren also, in einer absolut demokratischen Volksabstimmung für Österreich entschieden haben. Und schon gar nicht ist Slowenien Rechtsnachfolger des früheren Jugoslawiens und damit Signatarmacht des Österreichischen Staatsvertrags. Es tritt höchstens mit der Beibehaltung der völkerrechtswidrigen AVNOJ-Beschlüsse in Jugoslawiens Fußstapfen, und das ist nicht positiv.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). - Aş dori să semnalez o problemă foarte acută în prezent în România, dar care există, sunt convins, sub anumite forme în toate statele membre ale Uniunii. Este vorba despre o situaţie gravă care afectează micile întreprinderi şi le anulează şansele de a se dezvolta şi de a-şi reveni după criza economică.

Consiliul Naţional pentru întreprinderi mici şi mijlocii estimează că 8 din 10 firme care au obţinut finanţări europene renunţă la proiecte din lipsa cofinanţărilor. Situaţia este valabilă la toate programele cu finanţare europeană şi consider, în aceste condiţii, că Uniunea, pe de o parte, şi statele membre pe de altă parte, sunt datoare să identifice şi să pună în practică noi măsuri de sprijinire a micilor întreprinderi, ţinând cont mai ales de faptul că 70% din forţa de muncă ocupată de pe teritoriul Uniunii îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - În curând vom începe revizuirea la mijloc de parcurs a cadrului financiar multianual 2007-2013, care trebuie să fie rezultatul cooperării interinstituţionale şi trebuie să ofere soluţii concrete pentru reducerea efectelor crizei economice şi financiare. De asemenea, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, precum şi Strategia UE 2020, oferă o nouă perspectivă asupra revizuirii la mijloc de termen a perspectivei financiare actuale.

Solicit Comisiei să dea dovadă de flexibilitate şi promptitudine atunci când, conform regulamentului FEDER, un stat membru va solicita revizuirea programelor operaţionale sau a cadrului de referinţă strategic naţional.

Actuala criză economică ar putea determina unele schimbări în ceea ce priveşte priorităţile bugetare, tocmai pentru a asigura finanţarea adecvată a domeniilor prioritare. În acest context solicit promovarea solidarităţii şi eficienţei în domeniul resurselor energetice, a infrastructurii de transport şi agriculturii, a infrastructurii de bandă largă în zonele rurale, domenii prioritare care pot asigura crearea de locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 

  Антония Първанова (ALDE). - Искам да изложа на вашето внимание случая на грубо погазване на човешките права на български гражданин, обвинен в извършване на престъпление. Марио Абдел Гани Ел Макуси е с баща палестинец и е студент по фармация, който е арестуван на 7 юни в дома му в София и е бил отведен в районното управление на Министерство на вътрешните работи заради това, че според органите на реда е участвал в побой.

Според двама свидетели по време на въпросния инцидент Марио е бил в дома си и също така е пазарувал в магазин за хранителни стоки, което е отразено на запис на 6 охранителни камери в магазина. На момчето е наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, продължила 70 дни. През този период полицията не е пожелала да прегледа записа на охранителните камери в магазина и е отказала да разпита свидетелите, които са били с момчето в дома му по същото време и далече от мястото на инцидента.

Считам, че целият случай срещу този младеж и неговото семейство е безпрецедентно действие, което през последната една година започва да става практика в България. Ето защо застъпвам мнението, че арестуването от органите на вътрешните работи на невинен по презумпция човек и задържането му без неопровержими доказателства за 70 дни не може да бъде оправдано.

Настоявам за повече прозрачност в работата на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE). - Monsieur le Président, cela fait soixante-dix jours aujourd'hui que 32 prisonniers mapuches, désormais accompagnés, dans leur démarche, de députés chiliens, sont en grève de la faim au péril de leur vie.

Cette grève de la faim a pour revendication l'application du droit commun et leur droit à l'accès à la terre. Le Parlement européen l'a déjà défendu et les conventions internationales concernées le prévoient: les peuples autochtones doivent avoir accès à la propriété collective sur leurs territoires qu'ils occupent de manière ancestrale.

C'est ce droit-là qui n'a jamais été reconnu au Chili, ce qui a entraîné la multiplication de mesures injustement disproportionnées à l'égard de la population mapuche, qui, pourtant, représente 5 % de la population.

Pour sauver la communauté mapuche, condamnée à vivre sans terres et sans ressources, il faudra au Chili le courage de reconnaître ses droits et d'accepter ses revendications.

Il nous faut également, ici, au Parlement européen, comme aux Nations unies et dans toute autre instance internationale, nous battre pour que les droits des populations indigènes soient respectés. Que comptez-vous faire, Monsieur le Président, à ce sujet?

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL). - Foi há dois anos que a falência da Lehman Brothers lançou o crash nas bolsas e estas a crise económica e social em que ainda hoje os nossos povos vivem. É indispensável fazer o balanço. A União Europeia tem sido rápida, dura e intransigente nos programas de austeridade que aplicou, e lenta, muito lenta ou nula, em tudo o resto que pudesse significar justiça na economia.

Só esta semana este Parlamento irá aprovar as primeiras medidas em matéria de supervisão do sistema financeiro, só dentro de nove anos a banca irá aplicar as regras definidas em matéria de capitais próprios e tudo o que os cidadãos reclamavam, em primeiro lugar o combate ao capital especulativo, o fim dos paraísos fiscais ou uma taxa sobre as transacções financeiras, tudo isso ficou adiado, eis por que é que é tão necessário e tão importante a jornada de luta europeia do próximo dia 29 de Setembro em toda a Europa.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). - Kedves képviselőtársaim! El tudják-e képzelni, hogy van a bűncselekmények áldozatainak olyan csoportja, akik nap mint nap szenvednek el fizikai erőszakot, veréseket, bántalmazásokat, szexuális erőszakot és a lelki bántalmazásnak, fenyegetésnek, terrorizálásnak a legdurvább formáit. A nők elleni erőszak és ezen belül is a családon belüli vagy párkapcsolati erőszak női áldozatairól van szó, akiknek egy bátor és erős csoportja keresett fel a múlt héten, és panaszolta el, hogy Magyarországon ennek az igen nagy csoportnak még mindig nincsen semmiféle támogatása, segítsége. Ha a rendőrségre mennek, azt mondják, hogy ez magánügy, nem avatkozunk bele, ha a gyámhatóságra, gyermekvédelemhez mennek, azt mondják, hogy csináljon valamit asszonyom, mert különben elvesszük öntől a gyerekét. Szeretném összefogásra felszólítani az összes európai parlamenti képviselőt, és kérni önöket, hogy rendezzünk egy komoly meghallgatást a nők elleni erőszak áldozatai számára és képviseljük az érdekeiket minden lehetséges fórumon.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Teixeira (PPE). - Senhor Presidente, Portugal foi uma vez mais assolado por uma vaga de incêndios ao longo do Verão, os quais devastaram espaços florestais e agrícolas, destruíram habitações e infra-estruturas privadas e, de forma constante, ameaçaram populações que viveram na angústia de serem afectadas pelos fogos que arderam sem cessar.

Só no mês de Agosto registaram-se em Portugal mais de 9 000 focos de incêndio, sendo este o número mais elevado registado desde 2006. Dada a gravidade desta situação, urge olhar não só para as causas, mas também para as soluções. E por soluções quero referir-me não só à necessária programação e disposição de efectivos meios de combate, materiais e humanos, mas também à necessidade de reflorestação dos vários espaços e apoio às populações afectadas pelos incêndios.

Na Região Autónoma da Madeira, de onde provenho, foram vários os concelhos afectados pelos incêndios. Depois da catástrofe natural de Fevereiro último, os fogos de Agosto vieram ampliar ainda mais o cenário de dificuldades vivido pelos madeirenses, que esperam poder contar com a ajuda e solidariedade de todos na ajuda ao restabelecimento das suas vidas, sobretudo após as duras provações vividas ao longo deste último ano.

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D). - Mr President, it does not give me any pleasure to know that, as I stand here tonight in front of you, the EU is watching the economic developments in my home country of Ireland extremely carefully.

Today, Irish bonds hit an interest rate high of 6.5% and the situation in Ireland is very challenging. The cost of borrowing is in fact the most expensive it has ever been for my country. People back home in my constituency are asking how we got to that point. The simple answer is pure greed.

I was happy that Commissioner Almunia recently effectively insisted on closing Ireland’s ultimate zombie bank, Anglo Irish. The Commission had to take action as this bank was endangering the future of my very country. Anglo was to cost us EUR 2 billion, then 5 billion, then 10 billion. Will we find out next month that Anglo is going to cost us north of EUR 30 billion?

The Irish are a resilient race. We will get through this, but only with the help of the ECB and through political stability that would be helped by an immediate change of administration back home.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE). - Ta vikend so Slovenijo prizadela huda deževja, ki so povzročila velike poplave in hudo gospodarsko škodo. Marsikje so pretoki rek presegli stoletne pretoke. Imamo tudi smrtne žrtve, vsi utopljeni pa so življenja izgubili v avtomobilih, ki so ostali zaliti v cestnih podvozih. Samo v glavnem mestu Ljubljani je še vedno pod vodo več kot 1200 stanovanjskih objektov. Močno je prizadeta tudi prometna in komunalna infrastruktura.

Slovenija je majhna država, ampak posledice je mogoče primerjati s katastrofalnimi posledicami, ki so že prizadele na začetku tega leta nekatere srednjeevropske države. Izkoristil sem priložnost, da vas s tem seznanim, ker verjamem, da bomo z odstranjevanjem posledic imeli tudi v Evropskem parlamentu še veliko dela.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL). - Hr. formand! Siden vi holdt vores sidste møde, har over 50 kurdiske borgmestre i Tyrkiet modtaget deres endelige dom. Og hvad var det så, at disse borgmestre havde gjort? Jo, de havde tilladt sig at skrive et åbent brev til den daværende danske statsminister. Så absurdt er situationen i EU-ansøgerlandet Tyrkiet, at borgmestre bliver straffet for at skrive breve til statsledere i et EU-land. Og absurditeterne fortsætter: Mandag den 18. oktober vil 151 kurdiske politikere og advokater blive stillet for retten, bl.a. Diyarbakirs overborgmester, Osman Baydemir, og Muhammar Erbey, som er næstformand for Tyrkiets menneskerettighedsorganisation IHD. Anklagen kan give op til livsvarigt fængsel. Jeg vil opfordre formanden til at sikre, at Europa-Parlamentet er til stede for at overvære disse retssager.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). - Deportácie Rómov z Francúzska sú prejavom bezradnosti, tak ako napríklad nariadenia vyháňajúce bezdomovcov z centier miest.

Pod nálepkou Rómovia je len ďalšia tvár problému extrémnej chudoby a sociálnej exklúzie. Tí, ktorí žijú v podmienkach extrémnej chudoby, potrebujú solidaritu a pomoc. Matky s deťmi, starí či chorí, izolované komunity. Ľudia, ktorí sa ocitli v tak ťažkej životnej situácii, že si už nedokážu pomôcť sami. Tu nejde len o peniaze, musíme sa začať správať ako spoločenstvo, ktorému záleží na každom z týchto ľudí, na dobre každého a všetkých. Hľadajme preto spôsoby, ako zapojiť do pomoci sociálne odkázaným skupinám čo najviac dobrovoľníkov. Hľadajme, ako dobrovoľníkom uľahčiť a zjednodušiť využívanie existujúcich finančných prostriedkov. Inak sa budeme stále točiť v začarovanom kruhu.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - Gerbiami kolegos, kai mano šalies Parlamente buvo atmestos įstatymo pataisos, draudžiančios bet kokį smurtą prieš vaikus, įskaitant fizines bausmes, tai tik dar kartą parodė, kad dabartinėje visuomenėje vyrauja nepakantumas jauniausio ir silpnesnio jos nario nuomonei, taip pat nenoras ir nesugebėjimas suvokti vaiko teisių, jo interesų svarbą. Ir dar kartą parodė, kad būtina kuo skubiau svarstyti vaikų teisių apsaugos ir kovos su smurtu prieš juos klausimą.

Deja, daugelis mano šalyje vaikų mušimą laiko kultūriniu paveldu ar efektyviu auklėjimo metodu. Aš tam visiškai nepritariu ir norėčiau pabrėžti, kad emocijų nevaldymas ir iš to kylančios agresijos teisinimas, vadinant tai auklėjimu, yra klaidingas ir nepateisinamas.

Norėčiau pažymėti, kad smurtas kelia rimtą grėsmę vaiko fizinei ir psichinei sveikatai, jų asmenybės vystymuisi ir socialinei raidai. Atsižvelgiant į tai, kad vaikai yra pažeidžiamiausia visuomenės grupė, raginu Komisiją ir Tarybą stiprinti kovos su smurtu prieš vaikus priemones, sukuriant privalomojo pobūdžio normas visose ES valstybėse, ir aktyviau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis užkertant kelią smurtui prieš vaikus.

Taip pat raginu valstybes nares imtis būtinų veiksmų ir prevencinių priemonių kovoti smurtui prieš vaikus.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρωτοβουλία την οποία πολλοί από εσάς γνωρίζουν ήδη αλλά η οποία χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση από μέρους μας: το λεγόμενο ‘Model European Council’. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, και χάρη στη διοργάνωση εικονικής συνόδου ολομέλειας στο Στρασβούργο, πολλοί νέοι ευρωπαίοι προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι σημαντικό, σε περιόδους χαμηλής εκλογικής προσέλευσης και γενικής απάθειας, να υποστηρίζουμε και να βοηθάμε όσους ενδιαφέρονται και επιθυμούν να συμβάλουν στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, ενόψει της φετινής έκθεσης του ‘Model European Council’, σας καλώ να συναντήσετε τα μέλη των εθνικών σας αντιπροσωπειών ώστε να τους δώσουμε μια πραγματική γεύση του πώς δουλεύουμε. Όσο περισσότερο προωθήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, τόσο εκείνη θα κερδίσει σε αξία για το μέλλον της Ευρώπης που οικοδομούμε εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE). - Senhor Presidente, a decisão recente do Conselho de abrir o mercado da União Europeia aos têxteis e aos produtos de vestuário do Paquistão é um erro. O têxtil e o vestuário representa 20 % da indústria transformadora de Portugal, 200 000 trabalhadores, 7 000 empresas. É uma actividade fundamental do meu país, tal qual é a indústria automóvel para a Itália, para a Alemanha ou para a França.

O que se vai exigir a estas empresas é que passem agora a concorrer directamente com empresas paquistanesas, que não têm custos com a protecção social dos trabalhadores, que não têm custos com a protecção ambiental, a quem não é exigido particular cuidado com a utilização de determinadas matérias-primas, onde mesmo o trabalho infantil – infelizmente, como sabemos – é uma realidade que muitas vezes acontece.

Eu queria dizer, Sr. Presidente, que as empresas europeias não receiam competir com quaisquer outras empresas, mas o que não podem é trabalhar com a subversão de regras normais do mercado.

Portanto, este é um protesto que eu aqui deixo, Sr. Presidente. Mais do que um protesto, uma reflexão. E será importante que o Parlamento Europeu, na primeira oportunidade, debata esta questão, que é importante para a indústria europeia do têxtil e do vestuário.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). - Europa socială se află într-un moment de cumpănă, în care ecoul măsurilor de austeritate se manifestă prin diferite greve.

Avem greva angajaţilor din educaţie, transporturi, justiţie, administraţie şi industrie în Franţa, avem greva angajaţilor din transporturi în Grecia, sau avem greva sindicaliştilor din România. Aceste nemulţumiri sociale vor cunoaşte, cu siguranţă, intensificări în următoarele luni. De aceea consider că prioritatea noastră trebuie să fie creşterea economică, însă în strânsă corelare cu crearea de noi locuri de muncă şi cu protejarea celor existente.

Responsabilitatea ieşirii din criză este una comună. În centrul politicilor economice şi sociale europene trebuie să se afle solidaritatea. Astfel, trebuie să se acorde un ajutor sporit statelor membre care se confruntă cu dificultăţi în aplicarea măsurilor de redresare economică pentru a se evita adâncirea clivajului între economiile statelor membre şi pentru a atenua durerosul impact în planul social.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). - Ogorčenost, jeza, razočaranje so besede, s katerimi lahko strnem občutke večine Slovenk in Slovencev ob prvih imenovanjih na visoke položaje v evropski diplomaciji. Pa ne le zaradi dejstva, da je Slovenija izpadla iz prvega kroga imenovanj, ampak predvsem, ker bodo 29 vodilnih položajev zasedli le štirje predstavniki iz novejših članic Unije.

Ne verjamem, da v teh ni sposobnih kandidatov. Nasprotno, prepričana sem, da sta zagon in ambicioznost v mlajših članicah še bolj navzoča. Pa vendar v evropskih institucijah najvišje položaje še vedno po večini zasedajo predstavniki največjih držav.

Sem odločno proti takšni evropski politiki, ki nima političnega posluha za interese mlajših, novih članic. V Uniji smo za to, da odločitve sprejemamo skupaj. Naj bo to kritika in opomin našim vladam. Zdaj ni čas za nove razkole in krhanje zaupanja. Ljudje nam bodo verjeli le, če bomo znotraj trdni in enotni, in le, če bo naš glas skupen glas 27 držav in ne le peščice.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato Adrover (PPE). - Señor Presidente, una vez más vamos a hablar de los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y terceros países. Si ya me referí a los acuerdos con Colombia y Perú, con enorme daño para el plátano de Canarias, hoy quiero hablar de Marruecos.

El pasado día 16 la Comisión aprobó su propuesta sobre el nuevo capítulo agrario del Acuerdo de Asociación con Marruecos: una propuesta que aumenta los contingentes de tomates, mantiene el período de octubre a mayo, en lugar de ampliarlo durante todo el año, y no revisa el régimen de precios de entrada, un régimen que se ha demostrado que es fraudulento, como ha reconocido la propia OLAF.

Este acuerdo es letal para los productores comunitarios de Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias fundamentalmente, y la Comisión lo sabe perfectamente. La Comisión no puede mirar a otro lado y proponernos un nuevo acuerdo sin garantías cuando el vigente se incumple sin que se tomen medidas.

Es necesaria la revisión urgente del sistema de precios de entrada, y yo le pido a la Comisión que la acometa sin más demora. La obligación de la Comisión es defender a los agricultores: ¡háganlo!

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D). - Chestiunea pe care o abordez este una care ţine de respectarea statului de drept şi a profesionalismului din administraţia din România.

La începutul anului 2009 s-au făcut schimbări de prefecţi şi subprefecţi. În textul hotărârilor de numire a acestora s-a stipulat că aceştia exercită, cu caracter temporar, funcţiile respective până la organizarea concursului pentru ocuparea definitivă a posturilor. La finalul lui septembrie 2009, executivul a organizat aceste concursuri, rezultatele fiind comunicate la începutul lunii octombrie. Guvernul trebuia să emită hotărârile de numire definitivă pe post pentru admişi, însă nu a făcut acest lucru. În acest context, doresc să atrag atenţia Parlamentului European asupra abuzului realizat de Guvernul României şi să-i cer Guvernului României să respecte principiile statului de drept şi să promoveze profesionalismul în administraţie.

 
  
MPphoto
 

  András Gyürk (PPE). - A közös külpolitika kezdeti sikerének könyvelhetjük el, hogy rövidesen megkezdi működését az uniós külügyi szolgálat. Annak azonban már kevésbé örülünk, hogy a vezetők kinevezésénél továbbra sem érvényesül a regionális egyensúly elve. A múlt héten nyilvánosságra hozott névsort tanulmányozva azt látjuk, hogy a majd harminc misszióvezető közül csupán négy érkezik majd az új tagállamokból. Ezt elfogadhatatlannak tarjuk. Nem hisszük ugyanis, hogy a szakmai rátermettség nemzeti hovatartozástól függ. A kinevezéseknél egyszerre kellene érvényesíteni a hozzáértés szempontját és az arányos képviselet elvét. A fentiek miatt arra szólítjuk fel lady Ashtont, hogy a további kinevezéseknél biztosítsa a megfelelő területi arányosságot. A misszióvezetők és a további tisztségviselők esetében egyaránt mindaddig, amíg a földrajzi egyensúly elve nem érvényesül. Az Európai Parlament jóváhagyása nem tekinthető puszta formalitásnak.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). - Rozširovanie Európskej únie je aj naďalej aktuálne. Očakávané prijatie Islandu a Chorvátska za členov Únie bude povzbudením pre všetkých tých, ktorí podporujú proces jej rozširovania a majú záujem na jeho pokračovaní.

Určite prinesie povzbudenie krajinám západného Balkánu, a to najmä dnes, v situácii hospodárskej krízy a rastúcej neistoty v regióne. Nedávne dosiahnutie kompromisu medzi Srbskom a štátmi Európskej únie pri prijatí rezolúcie Valného zhromaždenia OSN k poradnému posudku Medzinárodného súdneho dvora v otázke vyhlásenia nezávislosti Kosova, potvrdilo potenciál EÚ pri riešení háklivých otázok v regióne.

Európska únia sa zaviazala stáť pri dialógu medzi Srbskom a Kosovom. Treba si uvedomiť, že od úspešnosti tohto dialógu závisí nielen trvalá stabilita v regióne, ale tiež kredibilita Európskej únie a jej zahraničnej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE). - Dziękuję za głos. Chciałbym go wykorzystać, aby potępić birmańską juntę i działającą z jej nadania komisję wyborczą, która w zeszłym tygodniu ogłosiła rozwiązanie Narodowej Ligi na rzecz Demokracji oraz 9 innych formacji politycznych. Narodowa Liga na rzecz Demokracji jest formacją, której przewodniczącą jest pani Aung San Suu Kyi, laureatka przyznawanej przez naszą Izbę nagrody Sacharowa. Jest ona zwolenniczką dialogu pomiędzy juntą a opozycją, czego dowiodła w roku 2000, prowadząc z generałami negocjacje w sprawie stopniowego wycofania się wojskowych z życia politycznego. Niestety rozmowy te nie przyniosły przełomu.

Listopadowe wybory w Birmie będą pierwszymi od 1990 r., kiedy to junta wojskowa nie zaakceptowała przygniatającego zwycięstwa opozycji i osadziła panią Aung San Suu Kyi w areszcie domowym. Parlament Europejski powinien dać wyraźny sygnał naszego sprzeciwu wobec wojskowego reżimu, łamania praw człowieka oraz braku poszanowania podstawowych wolności obywatelskich w Birmie.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Fără îndoială că obiectivele UE 2020 aduc în prim plan educaţia şi dezvoltarea competenţelor.

În perioada actuală de programare, realizarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale reprezintă principalul obiectiv ce creează cadrul pentru dezvoltarea educaţiei şi a competenţelor pentru valorificarea resurselor locale.

Fiecare regiune poate fi pusă în valoare prin asigurarea dimensiunii regionale în educaţie şi formare profesională. Există meserii care se mai practică numai în anumite zone şi care sunt pe cale de dispariţie, doar pentru că nu mai au şansa să fie în programele naţionale de formare profesională. Acelaşi lucru este valabil şi pentru resursele locale despre care nu se mai ştie decât la nivel de istorie orală.

Susţin că regiunile trebuie să fie sprijinite financiar prin programe adecvate şi încurajate în dezvoltarea componentei regionale în educaţie şi formare profesională. Acolo este locul în care fondurile europene pot interveni, pentru că altfel multe meserii vor fi pierdute.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - Senhor Presidente, segundo o Sistema Europeu de Informação de Fogos Florestais, 70 % da área ardida este ano na União Europeia é portuguesa, com cerca de 115 mil hectares ardidos até 3 de Setembro, 13 000 dos quais em áreas protegidas de grande valor ambiental e com um impacto socioeconómico de 385 milhões de euros.

Sabemos que a destruição das florestas comporta graves prejuízos socioeconómicos e ambientais que importa prevenir mais do que remediar, até porque a sua recuperação é lenta, difícil e cara. O tema dos incêndios marca anualmente as intervenções no Parlamento Europeu e, se o exemplo não for Portugal, será um outro.

Neste contexto, exorto a Comissão Europeia a atender devidamente às sucessivas resoluções que o Parlamento tem produzido desde 1995, sobre a protecção e combate aos incêndios, nomeadamente a 16 de Setembro do ano passado, e o mecanismo de prevenção das catástrofes naturais e provocadas pelo Homem, para o qual tive a honra de ser relatora-sombra da Comissão da Agricultura. Estas só muito parcialmente foram postas em prática e, por vezes, de forma sectorial e ineficaz. Talvez assim evitássemos ter de retomar o tema dos incêndios em Setembro de 2012.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes the item.

 

22. L-ikkompletar tas-Suq Intern għall-Kummerċ elettroniku (preżentazzjoni qasira)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Pablo Arias Echeverría, on behalf of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, on completing the internal market for e-commerce (A7-0226/2010).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Arias Echeverría, Ponente. − Señor Presidente, como todos ustedes saben, Internet y las nuevas tecnologías suponen una revolución sin precedentes que hace necesario modernizar los mecanismos que regulan nuestra economía en materia de comercio electrónico para poder afrontar los retos que tenemos ante nosotros.

Los nuevos sistemas de comercio a través de Internet y las nuevas tecnologías y oportunidades que ahora tenemos en nuestras manos no existían hace apenas unos años. Sin embargo, ahora son un hecho, y pronto serán una herramienta imprescindible.

Como legisladores debemos tener la grandeza y la altura de miras suficiente para crear herramientas al servicio de los ciudadanos que solucionen los problemas de hoy, pero que prevean y puedan adaptarse a los de mañana. Es un compromiso que debemos adquirir y una responsabilidad que estamos obligados a asumir.

Debemos preparar el terreno para lo que está por venir, para los que están por venir, y esto hace necesario superar las barreras que ahora obstaculizan este propósito.

El comercio electrónico es una herramienta a nuestra disposición con un enorme potencial para relanzar y mejorar la competitividad de nuestra economía y también para fortalecer el mercado interior. Es una herramienta que puede crear un gran valor y ofrecer grandes oportunidades para los ciudadanos y las empresas europeas en estos tiempos de crisis.

Es vital que los líderes de la Unión Europea implementen las medidas necesarias para superar las barreras existentes en el comercio electrónico transfronterizo en Europa y que generemos confianza en este medio, lo simplifiquemos y dotemos de transparencia a las normas que lo regulan.

Solo así ciudadanos y empresas podrán, sin duda, beneficiarse de su enorme potencial. Solo así podremos ser competitivos en un mercado global que no espera a nadie. O tomamos las medidas necesarias con energía, con decisión y liderazgo, o nos quedaremos atrás con respecto a nuestros competidores.

El informe que hoy presento propone medidas para superar las barreras en el comercio transfronterizo. Tenemos la oportunidad no solo de preparar el mercado interior para el comercio electrónico, sino de ayudar a complementar el mercado interior a través del comercio electrónico.

Las medidas que en él propongo están dirigidas a mejorar la calidad de acceso a Internet en Europa, a reforzar la confianza de los consumidores mediante la creación de un sello de calidad europeo, a reforzar la vigilancia y supervisión de la red y a realizar campañas informativas para que los usuarios conozcan sus derechos y sepan cómo y dónde reclamar si tienen problemas; también a proteger la propiedad privada y los datos personales de los usuarios, a fomentar el desarrollo de iniciativas que incentiven a los empresarios a vender sus productos en línea, mejorando los sistemas de pago o simplificando las normas relativas al pago de impuestos, entre otras medidas.

Por último, he creído necesario subrayar en este plan la necesidad de mejorar la protección de los menores en el uso de la red.

Creo que todas estas medidas resultan imprescindibles para potenciar el comercio en línea y para adaptar las normas que ahora lo regulan en un futuro que ya vivimos. Tenemos la obligación de ofrecer al mercado mecanismos que mejoren la competitividad de nuestros empresarios y potencien nuestras economías. Y este plan es, sin duda, una base sobre la que seguir construyendo sin trabas ni impedimentos.

Por estos motivos, me gustaría pedir a esta Cámara su apoyo para continuar adelante con esta iniciativa.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Jsem velmi potěšena, že zpravodaj vychází také z mojí zprávy o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí, kterou schválil Evropský parlament v minulém mandátu. I když on-line obchod vykazuje 50% růst, jeho potenciál je v evropském hospodářství užíván minimálně. Mimo jiné až třetina on-line prodejců či distributorů odmítá zákazníky z jiných členských států. Příčinou je jednak snaha některých společností uměle vytvářet oddělené národní trhy, aby mohly uplatňovat rozdílné ceny, a současně stále přetrvávající legislativní překážky, které se dosud nepodařilo na evropské úrovni překonat. Oceňuji, že kolega ve své dnešní zprávě předkládá také návrhy pro zvýšení bezpečnosti internetu pro děti a mládež a upozorňuje na hlavní nebezpečí, až už je to pornografie, anonymní nákup tabáku, alkoholu, hazard či komunikace s neznámými lidmi přes tzv. sociální sítě. Věřím, že Komise bude úspěšnější, alespoň pokud jde o ochranu dětí před nebezpečným obsahem na internetu, než zatím byla v oblasti podpory elektronického obchodování.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Comerţul electronic este doar la început şi creşterea încrederii utilizatorilor în siguranţa tranzacţiilor este esenţială pentru dezvoltarea şi pentru contribuţia acestuia la o mai bună realizare a pieţei interne.

Raportul subliniază importanţa semnăturii electronice şi a infrastructurii de chei publice pentru siguranţa serviciilor paneuropene de guvernare electronică şi pentru securitatea comerţului electronic. Consider că este necesar să se urgenteze înfiinţarea unui sistem european de autorităţi de validare cu scopul de a asigura interoperabilitatea transfrontalieră a semnăturilor electronice. De asemenea, solicităm Comisiei măsuri concrete privind iniţiativa e-Invoice în scopul de a garanta o utilizare a facturilor electronice la nivelul întregii Europe până în 2020.

În final, sper ca până în 2015 cel puţin 50% din achiziţiile publice să fie efectuate prin mijloace electronice, aşa cum s-a stabilit la conferinţa e-Governement din Manchester din 2005.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - Senhor Presidente, neste debate sobre o comércio electrónico, gostaria de salientar três questões que me parece importantes que sejam clarificadas.

A primeira refere-se à necessidade de compatibilizar os direitos dos consumidores e os direitos do autor. A segunda à protecção dos direitos das crianças e à segurança do comércio electrónico. Não podemos pôr em causa os direitos das crianças e precisamos de garantir a segurança do comércio electrónico. Mas a terceira questão é sobre os objectivos fixados pela Comissão para a banda larga, nomeadamente fazer chegar a banda larga básica a todos os cidadãos da União Europeia até 2013.

Ora, sabendo nós que cerca de 30 %, pelo menos, das famílias não tem acesso sequer à Internet e que cerca de 20 % da população da União Europeia está em situação de pobreza, como é que a Comissão Europeia pensa garantir este objectivo da banda larga para todas as pessoas até 2013?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Predložená správa sa venuje formálnym opatreniam na zlepšenie elektronického obchodu, málo však prihliada na osobitné civilizačné a kultúrne zvyklosti jednotlivých krajín.

V niektorých krajinách sú niektoré farmaceutiká voľne predajné, v iných krajinách je predaj týchto farmaceutík starostlivo regulovaný. V niektorých krajinách sú voľne dostupné mäkké drogy či rozličný erotický tovar, v iných štátoch orgány krajín definujú prísne obmedzenie na prístup k takýmto produktom. Veľkorysým prístupom k otvoreniu elektronického trhu preto treba domyslieť aj ochranu pravidiel jednotlivých krajín pre tieto špecifické druhy tovarov, najmä kvôli ochrane maloletej mládeže.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, e-commerce has been tremendously beneficial to both businesses and consumers. There is one aspect, however, that I am not happy about and I want to draw attention to: e-ticketing. Tickets, particularly for big concerts and sporting events, are being sold at exorbitant prices. That is not acceptable.

In my own country at the weekend we had the All-Ireland football finals. It is an amateur organisation, but the maximum price for tickets was EUR 70. No club or self-respecting individual would sell those tickets for more than that. If touts were caught selling them in the street, they would be arrested. Yet they were freely available on the internet at anything between EUR 350 and EUR 500. You may say that they could not sell them unless there was demand for them, but at the same time I this is a practice that is unsporting, unfair and unhelpful. It is the downside of e-commerce, which is largely beneficial to consumers.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, Member of the Commission. − Mr President, firstly I would like to thank the rapporteur, Mr Arias Echeverría, and Parliament as a whole for this wide-ranging appraisal of the European e-commerce market.

This report serves as a timely reminder that the e-commerce market is not yet a reality for many businesses and consumers. A fragmented market for e-commerce is also a worrying symptom of the missing links within the wider internal market. Most consumers have first-hand experience of the internal market when shopping online. It brings them into contact with sellers from all over Europe. Many sellers, especially SMEs, are keen to develop new markets thanks to the opportunities opened up by the internet.

Addressing the obstacles that citizens face in the online world can go a long way towards turning the promise of an integrated internal market into a reality. So what can we do to fill the gaps in the internal market and make e-commerce work better?

The Commission will reflect carefully on its response to the report. Many of the points raised are addressed in various policy domains, including the digital agenda. In short, the report sketches out two avenues that we should explore. First, we need to make life easier and simpler for both consumers and businesses. We can do this by harmonising rules, for example on consumer contracts, and we can streamline procedures to make them less costly for businesses conducting cross-border transactions, for example, concerning waste management fees, copyright levies, VAT reporting obligations and invoicing.

In this context the Commission welcomes the report’s support for a consumers’ rights directive, which is currently being considered in the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. We will make consumers’ lives easier by enforcing EU legislation, in particular in relation to the Services Directive, which prohibits geographical discrimination against consumers. Improving delivery and payments issues will also be a key factor if we want to develop e-commerce. We can also make it easier for citizens and companies to interact with national administrations by setting up one-stop-shops.

The Commission has set up a dedicated group of Commissioners for the digital agenda to ensure a joined-up approach to policy-making on digital issues. It is also committed to fostering self-regulatory solutions by looking at the possibility of setting up an EU trust mark for e-commerce to complement a code of online rights.

Second, we need to better enforce rules and monitor the internal market: rights that are not enforced in practice are worthless. Alternative dispute resolution, as mentioned in the report, can provide low-cost, simple and quick redress for consumers shopping on the internet. We will explore how best to improve ADR in the EU and come forward with a proposal for an EU-wide online dispute resolution system for e-commerce transactions by 2012.

We also intend to ensure that consumers in mass-claim situations across the EU are able to obtain compensation. Proposals for ADR and collective redress are also planned for the end of 2011. Knowing that public authorities are working together to keep a close watch on the internal market is a foundation for creating confidence. As part of the consumer protection committee, national authorities regularly cooperate to stamp out unlawful practices on the internet.

The Commission also monitors the e-commerce market through its yearly consumer markets scoreboard. Earlier this month we launched an in-depth study of e-commerce. At the beginning of 2011, a communication will be dedicated to the evaluation of the application of the e-Commerce Directive and will reflect on its better enforcement.

Finally, I should like once again to thank everyone who has been involved with this very useful and inspiring report. Let me also apologise on behalf of Mr Dalli, who is unable to be here for personal reasons.

 
  
MPphoto
 

  President. − That concludes the item.

The vote will take place at midday tomorrow (Tuesday, 21 September 2010).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  António Fernando Correia De Campos (S&D), por escrito. Senhor Presidente, segundo afirmou Mario Monti, quando a União Europeia mais necessita do mercado único é quando ele é menos popular. Temos que procurar formas de o aperfeiçoar, aprofundar e, acima de tudo, garantir que funciona com transparência, fiabilidade e qualidade.

Uma dessas formas será o comércio electrónico. O mercado digital é um potencial gerador de emprego e comércio, mas necessita de ultrapassar a fragmentação jurídica para se expandir para além fronteiras, garantido direitos aos consumidores e aumentando a confiança dos cidadãos. E, para isso, necessitamos de regras claras em matéria de contratos, de coordenação fiscal no IVA, de propriedade intelectual, de sistemas de pagamento e distribuição postal a preços justos e concorrenciais ou de métodos rápidos de resolução de litígios. Necessitamos de garantir que o artigo 20.º da Directiva Serviços é cumprido e que não haja discriminação com base na origem do consumidor. O Single Market Act representa uma excelente oportunidade de estabelecer metas. Queria agradecer ao colega Pablo Arias a abertura demonstrada desde o início para alcançarmos um texto abrangente e consensual.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. De-a lungul timpului, Uniunea Europeană a prosperat datorită comerțului, exportând și importând în lumea întreagă de la materii prime pană la produse finite. Pentru a orienta piața unică în direcția îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa 2020, avem nevoie de piețe funcționale, bine conectate, în cadrul cărora concurența și accesul consumatorilor să stimuleze creșterea și inovarea. După cum o arată studiile, există mari discrepanțe între comerțul electronic național și cel transfrontalier, datorate în mare măsură obstacolelor întâmpinate de piața internă. Rezultatele testului consacrat magazinelor online sunt îngrijorătoare, aproximativ 61% din totalul comenzilor trasfrontaliere eșuând din diferite motive. In acest sens, consider că este nevoie imediată de elaborarea unor standarde europene COMUNE pentru acest domeniu, care să elimine diferenţele dintre legile statelor membre. Trebuie sa ne concentrăm eforturile asupra reglementării acestui tip de comerţ și să utilizăm la maximum potenţialul acestuia ca parte a efortului de creştere a competitivităţii Uniunii Europene pe plan mondial.

 

23. L-infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fis-suq intern (preżentazzjoni qasira)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Marielle Gallo, on behalf of the Committee on Legal Affairs, on the enforcement of intellectual property rights in the internal market (COM(2009)0467 - 2009/2178(INI)) (A7-0175/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marielle Gallo, rapporteure. − Monsieur le Président, mes chers collègues, le Parlement doit saisir l'opportunité du vote de ce rapport d'initiative, qui n'est pas mon rapport mais le résultat de nombreux compromis, pour ouvrir un grand débat. Depuis près de dix ans, dans tous nos textes, nous répétons que l'économie européenne doit être celle de la connaissance et du savoir. Il s'agit d'être à la hauteur de ce défi devenu planétaire avec l'explosion de l'ère numérique.

Les industries créatives et innovantes représentent aujourd'hui 7 % du PIB de l'Union européenne et 14 millions d'emplois. Elles sont et doivent rester l'atout majeur de l'économie européenne face à une concurrence féroce. Nous devons donc les protéger, sinon elles disparaîtront.

Or, quel est l'outil qui permet de les protéger? Quel est l'outil qui incite les créateurs à innover? Quel est l'outil qui assure la diversité culturelle européenne et son rayonnement mondial? Quel est l'outil qui permet de rémunérer nos chercheurs, nos créateurs, nos artistes, nos ingénieurs, nos intellectuels? Quel est l'outil qui permet le fonctionnement et le développement du secteur économique des industries créatives et innovantes? Quel est l'outil qui encourage les PME et les jeunes créateurs à entreprendre et à transformer l'économie européenne pour l'horizon 2020?

La réponse à ces questions est évidente: c'est le droit de la propriété intellectuelle. Tout le monde s'accorde sur le droit de propriété intellectuelle concernant les biens physiques. Mais, depuis l'avènement d'Internet, certains d'entre nous ont un peu perdu la tête. Ils n'ont pas encore compris qu'il fallait aussi protéger tous les biens qui circulent sur le support numérique: musique, films, livres, jeux vidéo, logiciels.

Internet ne doit pas tétaniser les esprits. C'est une chance extraordinaire dont nous pouvons nous réjouir. Nous garantissons l'accès à Internet pour tous les citoyens européens, c'est un droit. Mais nous devons aussi appliquer à Internet les textes légaux qui protègent la propriété intellectuelle car c'est également le droit, sinon ce sera la jungle et, dans la jungle, c'est la loi du plus fort qui règne.

Est-ce vraiment ce que nous voulons? Voulons-nous ruiner le secteur des industries créatives et innovantes en le sacrifiant à la gratuité? Nous, législateurs européens, allons-nous démissionner, tomber dans la démagogie et le populisme, ou bien sommes-nous capables de réfléchir et de prendre nos responsabilités?

Je vous pose la question parce que l'objet de ce rapport consiste à lancer un signal à la Commission afin que nous conjuguions nos efforts pour trouver des solutions appropriées. Débarrassons-nous de nos réflexes populistes! Essayons de dépasser nos querelles politiciennes, pour travailler dans l'intérêt général! Ne laissons pas le champ libre à la Commission. Le sort des industries créatives et innovantes, et des personnes qui en dépendent, est entre nos mains. Ne nous dérobons pas, le débat ne fait que commencer.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE). - Przede wszystkim chciałbym podziękować pani Gallo za to dobre i wyważone sprawozdanie. Sprawozdanie, które potwierdza, że Unia Europejska przestrzega prawa twórców i autorów i chroni obszar najbardziej kreatywny w Europie. Jest to wyzwanie, które znakomicie koresponduje z przedstawionym komunikatem Komisji Europejskiej w zakresie europejskiej agendy cyfrowej, która także mówi o kwestiach związanych z utworami osieroconymi czy dziełami o wyczerpanym nakładzie.

Chcę powiedzieć, że dzisiaj to sprawozdanie ma walor wyważenia i balansu. Nie traktuje ono bardzo restrykcyjnie piractwa i podróbek, dlatego że wprowadza w dużym stopniu system prewencyjny, aby uświadamiać obywatelom, którzy często nieświadomie łamią prawo, że kwestia związana z prawami autorskimi jest fundamentalna i ważna. Chcę powiedzieć, że dzisiaj – i to jest także odniesienie do sprawozdania pana Echeverría – potrzebny jest nam dobry model handlowy, który z jednej strony chroniłby praw autorskie i twórców, a z drugiej strony dawałby możliwości zakupu utworów, dzieł literackich, filmowych po zrównoważonej cenie.

Myślę, że to sprawozdanie należy potraktować jako punkt wyjścia do dalszych rozmów, ale kwestia ochrony praw autorskich i systemu najbardziej kreatywnego jest tutaj bardzo dobrze zaznaczona i za to chciałbym bardzo pani sprawozdawczyni podziękować.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D). - Consider că raportul în dezbatere este binevenit şi se încadrează iniţiativei generale a Parlamentului European pentru consolidarea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală. Apreciez foarte mult munca doamnei Galo, raportorul în cauză.

Doresc să evidenţiez, însă, câteva aspecte de principiu, care ar fi trebuit incluse în raport. În primul rând, să se facă o diferenţiere clară a impactului socio-economic pe care îl poate avea încălcarea drepturilor de autor. Nu este acceptabil ca infracţiuni grave, cu un posibil impact major asupra sănătăţii şi integrităţii individului, să fie incluse în aceeaşi categorie cu cele cu impact limitat, de natură economică. Şi, nu în ultimul rând, să existe prevederea ca furnizorii de servicii de internet să nu fie traşi la răspundere pentru acţiunile întreprinse de clienţii lor şi să nu fie obligaţi să desfăşoare activităţi de monitorizare şi filtrare a traficului din reţelele proprii.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE). - Ik wil de rapporteur bedanken voor de wijze waarop wij hebben samengewerkt. In de Juridische Commissie immers, mevrouw Gallo, waren alle partijen samengebracht en hadden zij een compromis bereikt. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een enorm diffuse en emotionele discussie, waar ook ik binnen mijn fractie mee werd geconfronteerd. Wij hebben uiteindelijk een alternatieve resolutie ingediend als tussenweg tussen de voor- en de tegenstanders van het verslag.

Ik hoop dat deze resolutie het morgen haalt, maar het is jammer dat de discussie zo lang heeft geduurd en dat er nog steeds geen oplossing is. Wij willen allen meer renovatie, wij willen meer e-commerce, wij willen een interne markt en vervolgens willen wij geen bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, wat uiteindelijk de basis is van onze innovatie. Ik vind dat erg jammer en ik roep dus iedereen op om morgen op de juiste manier te stemmen. En dat is wellicht de alternatieve ALDE-resolutie.

Er is een Europese aanpak nodig en ik roep Commissaris Barnier ook op om met de voorstellen te komen voor een juridisch kader binnen de Europese Unie voor intellectuele eigendomsrechten, want wij hebben bijvoorbeeld enorme behoefte aan multiterritoriale licenties. Dat is op dit moment niet mogelijk en dat belemmert de ontwikkeling van de interne markt.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE). - Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist kein Zufall, dass wir uns hier in diesem Fall nicht so leicht einigen können, weil hier zwei unvereinbare Materien vermischt werden. Wir hätten uns wahrscheinlich beim Markenschutz, wenn wir uns darauf konzentriert hätten, gut einigen können. Aber die Vermischung mit der Materie Internet ist auch sachlich falsch, weil es hier neuer anderer Strategien bedarf als im materiellen Recht. Das lässt sich nicht einfach übertragen.

Außerdem muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir jede Strafverfolgung im Netz mit Eingriffen in bürgerliche Rechte bezahlen, weil man das ja nicht von selber sehen oder herausfinden kann.

Das Dritte ist für mich wirklich klar: Wenn ich Kulturgenuss im Web schon unter Strafandrohung stelle, so dass ich mich praktisch schon immer mit einem Bein im Gefängnis befinde, wenn ich ins Netz hineinschaue, dann werde ich die Chancen, die das Internet auch für Kunst und Kultur und Kreativität bietet, nicht nützen können. Deswegen mein Appell: Reden wir weiter darüber! Das wäre klüger.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Die Bekämpfung von Nachahmungen hat natürlich höchste Priorität, auch hier im Hause. Trotzdem muss ich sagen, dass ich diesem Bericht der Kollegin am Mittwoch natürlich nicht zustimmen kann, denn ich teile unter anderem die Bedenken von sehr vielen Jugendlichen und Bürgern, dass hier versucht wird – unter anderem in Artikel 22 –, Internetsperren durch die Hintertür wieder salonfähig zu machen.

Auch ist es abzulehnen, dass die Begriffe Piraterie und Nachahmung von der Kommission und auch hier in diesem Bericht als Synonyme verwendet werden. Das schafft zusätzlich Rechtsunsicherheit. Piraterie als Begriff ist für die Nutzung von nicht kommerziellen Internetaustauschbörsen nicht angemessen. Damit werden de facto sehr viele Millionen Bürger kriminalisiert, wie das auch der Alternativbericht der Grünen und der Sozialdemokraten richtig erwähnt hat.

Zur Einrichtung einer neuen Behörde: Auch dagegen spreche ich mich ganz klar aus. Ich bin der Meinung, dass die derzeit zur Verfügung stehenden Strukturen sehr sparsam mit dieser Angelegenheit umgehen können.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE). - Herr Präsident! Eigentum – ob es geistiges oder physisches Eigentum ist – ist eine Grundsäule der Marktwirtschaft. Deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir dieses Thema in einem guten Konsens miteinander regeln. Wir brauchen auf alle Fälle einen one-stop shop. Es muss einfacher werden für die Konsumenten, für die Selbständigen, für die kleinen und mittleren Betriebe, hier dementsprechende Lizenzen zu bekommen.

Gerade die Verfügbarkeit von in der ganzen EU geltenden Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums ist von besonderer Wichtigkeit. Wir brauchen einen Binnenmarkt für geistiges Eigentum. Wir brauchen vor allem auch, dass die Originalsprache in Gesamteuropa verfügbar ist. Jede Sprache ist ein wichtiges Kulturgut, und es sollte möglich sein, dass Lizenzen, die für eine Sprache erteilt werden, in ganz Europa gelten und deshalb von allen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können. Wir brauchen die Interoperabilität und die technische Neutralität, um dieses geistige Eigentum auch dementsprechend nutzen zu können. Und wir brauchen vor allem auch Sanktionen für jene, die Wettbewerbs- und Handelsrecht verletzen.

 
  
MPphoto
 

  Christian Engström (Verts/ALE). - Mr President, there are several problems with this report, but I will highlight one fundamental problem: inconsistency. It starts out by saying that we do not have the facts and figures necessary to legislate, so therefore we should have this IP Observatory to get those facts and figures. Then the report goes on to criticise the Commission for not having proposed legislation. It goes on to propose non-legislative measures, etc.

I agree with what was said at the outset: we do not have the facts and figures available to us as policymakers; that is the fundamental problem and is the reason why the European institutions have been unsuccessful in finding a good policy for these matters. I therefore recommend the Verts/ALE, S&D and GUE/NGL resolution, which states that we should by all means get the facts and figures, then consider what to do, and then we can legislate.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Die unterschiedlichen Regelungen der Mitgliedstaaten im Bereich des geistigen Eigentums verhindern, dass dieses überall in gleicher Weise gut geschützt wird. Dies wirkt sich nachteilig auf die Freizügigkeit des Binnenmarkts aus und hemmt Innovationen und Investitionen in diesem Bereich. Verletzungen an Rechten des geistigen Eigentums stehen zudem immer häufiger im Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen. Das Internet bietet dafür leider eine leicht zu nutzende Plattform.

Ein gleichwertig hohes Schutzniveau kann deshalb nur durch ein gezieltes gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union erreicht werden. Die Harmonisierung der nationalen Vorschriften ist somit zu begrüßen und eine notwendige Voraussetzung für das Funktionieren des Binnenmarkts.

Vielen Dank an den Berichterstatter, der hier ein wichtiges Thema aufgegriffen hat. Ich bin mir sicher, dass wir über dieses Thema noch mehrfach in diesem Haus reden werden.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). - Jako navrhovatelka stanoviska výboru IMCO jsem zklamaná, že se kolegyně Gallo v textu našich doporučení nedržela. Ovšem Evropská komise mezitím ve své odpovědi na mou interpelaci potvrdila, že návrh na vytvoření evropské ochrany pro certifikační známky zohlední již v příštím roce. Pane komisaři, děkuji. Proti padělkům, zejména z Asie, musíme bojovat všemi dostupnými prostředky, které zpráva Gallo velmi správně navrhuje. Je mi ovšem líto, že kvůli části o boji proti stahování autorských děl z internetu vznikla tak nepřekonatelná propast mezi poslanci. Masové sdílení autorských děl na internetu je nutné regulovat, ale pomocí vyvážených opatření, nikoli kriminalizací středoškoláků. Autorské právo je v Evropě nevhodně nastaveno a nenabízí moderní pravidla pro podporu autorů a široké využití jejich děl veřejností. Naopak spíše preferuje zájmy držitelů autorských práv a kolektivních správců na úkor samotných autorů i uživatelů děl. Mrzí mě, že si ani tato zpráva neklade ambici formulovat tolik potřebnou rovnováhu pro autorské právo v digitálním světě.

 
  
MPphoto
 

  President. − I am sure the Commission can satisfy everybody. Mr Barnier, you have the floor.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, j'écoute toujours avec beaucoup d'attention ce que disent les députés au Parlement européen. La Commission, qui n'a pas la science infuse, a toujours besoin de ces diagnostics et de ces propositions. Voilà pourquoi je veux remercier très sincèrement Marielle Gallo et le Parlement européen pour l'intérêt qu'il continue de porter – ce rapport en est le témoignage supplémentaire – à l'amélioration et au renforcement du respect des droits de propriété intellectuelle.

Je sais que ce rapport a fait l'objet de beaucoup de débats et c'est assez normal. Néanmoins, je pense qu'il présente un bon équilibre entre tous les intérêts en jeu. Je veux rappeler, notamment en écho aux remarques de M. Borys et de M. Rübig, qu'en effet une protection efficace de la propriété intellectuelle permet d'encourager la créativité et l'innovation et de sauvegarder des emplois en France.

Mais permettez-moi d'ajouter, si l'on parle de la protection et de la juste rémunération de la création, qu'il ne s'agit pas seulement de la création culturelle ou de la création industrielle. Il s'agit également, au-delà, d'une certaine idée de la démocratie, quand on pense au travail des journalistes qui, lui aussi, dans des journaux écrits, mérite d'être protégé et rémunéré correctement. Et puis – je crois que c'est M. Borys qui évoquait les problèmes de santé – on sait bien aussi ce qui se cache d'une manière générale derrière les risques liés à la contrefaçon.

Je voulais souligner, Mesdames et Messieurs les députés, l'engagement de la Commission à travailler, dans les mois qui viennent, très étroitement avec tous les groupes de ce Parlement afin de renforcer la lutte contre la contrefaçon et le piratage que Mme Roithová vient d'évoquer. La Commission va continuer sa lutte contre les infractions à la propriété intellectuelle en recourant à la fois à des mesures législatives et à des mesures non législatives. Je pense aussi que toute lutte doit nécessairement s'accompagner de mesures positives, telles que la promotion et le développement des offres légales.

J'insiste sur le besoin, me semble-t-il, d'augmenter la sensibilité des citoyens, bien sûr des jeunes – mais pas seulement des jeunes – à ces phénomènes en utilisant – je veux faire écho à la demande de M. Engström – des données statistiques incontestables sur les conséquences et l'ampleur de la contrefaçon et du piratage et l'analyse aussi, la plus juste possible, de leurs conséquences pour la société et pour l'économie. C'est un point que M. Enciu a rappelé tout à l'heure.

La Commission portera une attention particulière au développement de l'Observatoire et des autres mesures annoncées dans notre communication de septembre 2009 en matière de coopération administrative et de dialogue interindustriel.

Je présenterai, Mesdames et Messieurs les députés, à l'automne prochain, sur toutes ces questions de contrefaçon, dans toutes les dimensions de la contrefaçon et du piratage, un plan d'action qui s'appuiera concrètement, en termes de communication, de recherche, et de formation des personnels de chacun de nos pays dans le contrôle des frontières, sur les travaux et l'expertise de l'Observatoire que nous allons mettre en place de manière très crédible et très concrète.

Nous porterons également une attention particulière à l'amélioration du cadre législatif relatif au respect de la propriété intellectuelle et – bien sûr, je le dis à M. Jahr – d'un cadre européen. La solution résidera dans une approche équilibrée, proportionnelle, dans le respect des droits fondamentaux des citoyens, et je voudrais dire à Mme Lichtenberger qu'il ne s'agit pas en quoi que ce soit – je l'ai d'ailleurs dit devant vos commissions – de criminaliser certains comportements, notamment des jeunes. Il ne s'agit pas de cela.

La Commission prépare pour l'automne un rapport sur la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de la propriété intellectuelle. Je veux donc confirmer à M. Manders, qui m'interrogeait à ce sujet, mais surtout dire à votre rapporteure, Mme Gallo, qui a insisté sur ce point, que c'est sur la base de ce rapport que nous proposerons – comme je crois que cela sera nécessaire – des amendements à ce texte pour améliorer le respect, en Europe, des droits de la propriété intellectuelle.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you, Commissioner, that was very well received.

That concludes the item.

The vote will take place at midday tomorrow (Tuesday, 21 September 2010).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. – I opposed the Gallo Report as a regressive and unworkable proposal going against the openness of the internet and fundamental rights and leaving many issues in a legal grey zone. Not least, it confuses counterfeiting with file-sharing. The S&D Group tabled an alternative resolution focusing on the need to protect the rights and interests of the artists and workers of the creative industries, and at the same time on the need to ensure broad access to cultural goods and services for European consumers. It is a constructive and progressive vision on IPR enforcement seeking the development of a fair, balanced and forward-looking framework for Intellectual Property Rights in Europe to the benefit of both creators and consumers. Importantly, it distinguished between how commercial and non-commercial file-sharing is dealt with opposing the criminalisation of the latter. The alternative resolution also sought to guarantee net neutrality, protect personal data and other fundamental rights, ensure judicial redress; oppose non-judicial measures of enforcing copyrights; reject the three strikes law (Hadopi) being introduced Europe-wide; and proposed the creation of innovative alternative business models. Note, this is a non-legislative Report. The Commission is due to bring forward legislative proposals shortly.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), na piśmie. Własność intelektualna - to pojęcie szerokie, dotyczące zarówno prawa patentowego, prawa do używania wzorów użytkowych oraz znaków firmowych (logo), a także prawa autorskiego. Sprawozdanie ogranicza się do piractwa wskutek wykorzystywania prawa autorskiego, zaś głównie cudzego znaku towarowego. Chodzi o egzekwowanie przepisów kontrolnych poprzez: 1. powołanie Obserwatorium, 2. zastosowanie procedur administracyjnych, 3. stosowne porozumienia międzyrządowe. Znak towarowy służy do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od tego samego towaru innego przedsiębiorcy. Nieuczciwa konkurencja może starać się wykorzystać renomę jakiegoś towaru lub usług na rynku. Wszystkie proponowane metody walki z piractwem, to rozbudowa swoistej „policji” kosztem podatnika. Potrzebne jest raczej wzmocnienie urzędów celnych głównie w celu lepszego wykrywania zagrożenia przed szkodliwymi środkami ochrony roślin, fałszywymi lekami, szkodliwymi produktami spożywczymi i paszami. Liberałowie z jednej strony starają się osłabić państwo, które ma być tanie, z drugiej zaś chcą je wprzęgać w ochronę monopolu, a mogą to rozwiązywać stowarzyszenia reprezentujące branże. Państwo winno być jedynie stroną, która ewentualne spory rozstrzyga. Trzeba w tym celu opracować i egzekwować wspólnotowe: - prawo patentowe, - prawo dot. rejestrowanych wzorów użytkowych i znaków firmowych, - prawo autorskie. Trzeba także lepiej monitorować wspólnotową granicę celną i nadmierny, konkurencyjny napływ towarów z krajów trzecich oraz ich jakość.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písemně. Dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (Marielle Gallo, A7 – 0169/2010) Tato zpráva, jakkoli obsahuje řadu cenných myšlenek a závěrů, je bohužel typickým projevem nekoncepčnosti, ba dokonce bezradnosti v oblasti práv k duševnímu vlastnictví na komunitární úrovni. Ovšem ještě výraznějším projevem toho druhu je sdělení Komise s názvem Posílení dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (KOM 2009(467), na něž se zpráva mimo jiného odvolává. Za zvláště alarmující považuji to, že Komise dodnes nedokázala provést hlubokou analýzu dopadů směrnice č. 2004/48/ES z 29. dubna 2004 na oblast práv k duševnímu vlastnictví. Přetrvávající neexistence komunitárního patentu je velmi výraznou překážkou v budováni efektivního komunitárního systému ochrany práv k duševnímu vlastnictví. Poslední poznámka se týká návrhu na vytvoření Evropského střediska pro sledování padělatelství a pirátství. Není třeba dalších úřadů, další byrokracie a nákladů. Komise má dostatečné kapacity k tomu, aby úkoly, jež mají být středisku svěřeny, řešila sama.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. Apreciez elaborarea acestei rezoluții, ale cărei prevederi țin în mare măsură de domeniul culturii și educației, comisie din care fac parte. Este recunoscut faptul că inovațiile științifice și tehnice, dar și industriile culturale au o contribuție decisivă la competitivitatea economiei europene. Comunicarea cunoștințelor, diseminarea informațiilor și facilitarea accesului cât mai larg al publicului la progresul tehnologic și la produsele culturale trebuie să stea la baza politicii europene de educație și dezvoltare. Pentru aceasta, trebuie oferite condiții mai bune din punctul de vedere al costurilor pentru consumatori, inclusiv accesul la servicii cu abonament nelimitat sau cu costuri scăzute, în special în instituțiile de învățământ, cele culturale și cu caracter necomercial. Am face, astfel, o distincție utilă între utilizarea în scop educativ și utilizarea în scop comercial, ceea ce ar conduce, evident, la stimularea inovației la nivel european. Concomitent, este important să educăm publicul tânăr pentru a înțelege mizele proprietății intelectuale. Un alt aspect esențial este protejarea veniturile autorilor de opere, demers pentru care este nevoie de reguli stricte privind utilizarea acestor produse sau servicii de către terți. Și, nu în ultimul rând, este necesară acordarea unei mai mari atenții operelor orfane, aspect care nu se regăsește în proiectul de rezoluție.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), kirjallinen. Arvoisa puhemies, Varkaus on aina varkaus. Äänitteen varastaminen internetin kautta on varastamista siinä missä saman sisällön varastaminen levykaupastakin. Silti suhtautuminen tietoverkoissa tapahtuvaan piratismiin – varkauteen on vieläkin paljon löysempää ja lievempää kuin suhtautuminen myymälävarkauksiin. Verkkopiratismiin on suhtauduttava vakavasti. Tietoverkot ovat käytännöllinen, tehokas ja luonteva tapa levittää digitaalisia sisältöjä, mutta se ei tarkoita, että niiden luovien sisältöjen on oltava vapaasti kaikkien käytössä vailla minkäänlaista korvausta. Valitettavasti osa tämänkin mietinnön vastustajista tuntuu näin ajattelevan. Luovien alojen, kuten minkä tahansa alojen, tulevaisuus riippuu siitä maksetaanko työstä palkkaa vai ei. Kun muusikkojen, näyttelijöiden tai elokuvaohjaajien palkkiot lipsuvat piraattien pussiin, on seurauksena kulttuurin köyhtyminen, kun ammattitaitelijat eivät voi elättää itseään. Sitäkö haluamme? Toinen vaihtoehto, kuten tässä mietinnössäkin on ansiokkaasti esitetty, on kehittää kohtuulliset pelisäännöt tietoverkkoihin, joilla suojataan tekijänoikeuksia. Ne pelisäännöt perustuvat vanhalle moraalille, johon lainsäädäntökin on ikiaikoja ollut olemassa: Älä varasta.

 

24. Il-prevenzjoni tad-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (preżentazzjoni qasira)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by João Ferreira, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the Commission communication: A Community approach on the prevention of natural and man-made disasters (COM(2009)0082 - 2009/2151(INI)) (A7-0227/2010).

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, relator. − Senhor Presidente, Senhor Comissário, caros Colegas, no último ano, por diversas vezes, manchetes de jornais e aberturas de noticiários foram ocupadas com tempestades, cheias, ondas de calor, incêndios e outras catástrofes, com consequências profundas para as populações, o território, a economia e o ambiente.

Mas esta não foi uma realidade exclusiva deste último ano. Durante os primeiros seis anos de existência do Fundo de Solidariedade da União Europeia, a Comissão recebeu 62 pedidos de apoio financeiro de 21 países diferentes. Destes, cerca de um terço enquadram-se na categoria de catástrofes de grandes proporções. Outras catástrofes não chegaram a suscitar pedidos de mobilização do Fundo, muito embora os seus impactos sobre as populações afectadas, sobre o ambiente e sobre a economia tenham sido consideráveis e, em muitos casos, duradouros.

As catástrofes são profundamente iníquas. Quase sempre afectam mais os que menos meios têm para se protegerem, sejam Estados ou sejam pessoas. Por esta razão se afirma neste relatório que uma abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes deverá incluir, como uma preocupação central, a diminuição das disparidades existentes entre regiões e Estados-Membros neste domínio, nomeadamente ajudando a melhorar a prevenção nas regiões e nos Estados-Membros com elevada exposição ao risco e menor capacidade económica.

As catástrofes naturais e, por maioria de razão, as que são provocadas pelo Homem, podem e devem ser prevenidas. Frequentemente, as catástrofes são potenciadas por políticas geradoras de uma desadequada relação do Homem com o meio físico circundante.

Neste relatório reconhece-se que algumas das políticas sectoriais da União Europeia – como é o caso, por exemplo, da PAC – contribuíram para um aumento da exposição ao risco de certas regiões e das suas populações, neste caso ao promoverem o abandono da produção e a consequente desertificação.

Por esta razão, importa proceder à sua correcção e inversão. A promoção de uma ocupação equilibrada do território e de um desenvolvimento económico e social coeso em equilíbrio com a natureza constitui um factor decisivo de prevenção de catástrofes.

Este relatório é rico em orientações e recomendações. Para tal muito contribuiu o debate tido nas diferentes comissões, a discussão tida com os relatores-sombra e com os relatores dos pareceres e as propostas que todos fizeram para a versão final do relatório. A todos agradeço o empenho e o interesse demonstrados e a abertura para uma discussão que chegou a ser profunda e enriquecedora.

Das recomendações feitas no relatório gostaria muito brevemente de aqui destacar algumas: a criação de um quadro financeiro apropriado à prevenção de catástrofes, que reforce e articule instrumentos financeiros actualmente existentes, a definição de um conjunto de acções a serem alvo de apoio privilegiado aos Estados-Membros, tendo em vista a correcção de situações indutoras de risco, o reforço dos sistemas de alerta precoce nos Estados-Membros e o estabelecimento e reforço das ligações entre os diferentes sistemas de alerta precoce, a criação de um seguro público agrícola europeu, a criação do Observatório Europeu da Seca e da Desertificação, o lançamento de uma iniciativa específica no domínio da floresta e da prevenção dos fogos.

Por fim, também, a jusante da prevenção, e considerando a experiência adquirida em catástrofes recentes, torna-se imperiosa uma revisão do regulamento do Fundo de Solidariedade que permita uma mobilização mais flexível e atempada deste instrumento.

Sr. Presidente, Sr. Comissário, a problemática das catástrofes foi já por diversas vezes objecto de resoluções deste Parlamento. Algumas das recomendações que constam deste relatório constavam já dessas anteriores resoluções. Isto só reforça a sua premência. É necessário dar o seguimento devido a estas recomendações, passando-as à prática. Infelizmente, muito pouco foi feito neste domínio, e a Comissão tem particulares responsabilidades neste atraso.

Exorto a Comissão a tomar o largo consenso que o relatório reuniu durante a sua discussão e votação em comissão – e que espero se confirme na sua votação neste plenário – como um sinal claro de que esta resolução é para levar a sério e de que as medidas nela enunciadas são para levar à prática.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE). - Senhor Presidente, Senhor Comissário, este relatório reveste-se de grande importância, particularmente no presente, em que as catástrofes naturais e provocadas pelo Homem se vêm tornando cada vez mais frequentes e com custos humanos, socioeconómicos e ambientais cada vez mais elevados. Importa, pois, agir com celeridade e eficácia, e sobretudo ao nível da prevenção, no qual este relatório se centra.

Tive a honra de ser a relatora do parecer que a Comissão da Agricultura emitiu a este respeito e aproveito para saudar o colega João Ferreira com quem foi possível um trabalho profícuo no sentido de integrar parte do parecer da AGRI neste relatório da ENVI.

Ao nível da AGRI, as nossas principais preocupações reportam-se ao impacto que sobretudo inundações, secas e incêndios têm na produção agrícola e silvícola. Recordamos como Portugal foi fustigado este ano por eventos deste tipo, com inundações na Madeira, com prejuízos materiais no valor de 1.3 mil milhões de euros, e os fogos florestais de Verão, com prejuízos avaliados em 385 milhões de euros.

Neste âmbito, consideramos urgentes não só as medidas de prevenção apontadas no presente relatório, mas também, ao nível da intervenção, um sistema comum europeu obrigatório de seguros e fundos mutualistas para a agricultura e a reforma do Fundo de Solidariedade da União Europeia.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Uniunea Europeană a cunoscut o creştere semnificativă în ceea ce priveşte numărul şi gravitatea dezastrelor naturale. Drept dovadă stau inundaţiile şi incendiile de pădure din această vară. Pe lângă pierderile de vieţi omeneşti, aceste catastrofe au cauzat daune considerabile în multe state membre, afectând, printre altele, infrastructura, obiective economice, terenuri agricole şi elemente de patrimoniu natural şi cultural.

Subliniez rolul deosebit de important pe care îl are politica de coeziune în prevenirea riscului de dezastre naturale şi consider că este necesar să luptăm pentru reducerea disparităţilor existente între regiunile europene, în special prin contribuţii la îmbunătăţirea prevenirii în regiunile şi statele membre expuse la risc şi care dispun de o capacitate financiară redusă. Singura soluţie pentru ca aceste state să poată face faţă daunelor provocate de dezastre este finanţarea comunitară.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, it has been said that natural and man-made disasters have grown exponentially in recent years, causing huge loss to property and indeed to life. Last year was the worst year ever for flooding in my country; I want to thank Commissioner Barnier and the Commission for the flexibility they have shown in making funds from the Solidarity Fund available to us – EUR 13 million.

Sadly, some of the Irish authorities have not shown the same flexibility. In Bandon, for instance, it has been generally agreed that interim measures need to be put in place immediately by dredging the river to ensure that if there is a similar flood this year, the same damage will not be done; but the inland fisheries authority has objected, so they now seem to be at risk again if another flood occurs.

This all goes to show the need, as the rapporteur has said, for the Commission to use its muscle and its power and its influence to ensure that measures are taken to alleviate these disasters in future. Hopefully they will not reoccur.

 
  
MPphoto
 

  President. − The message is: ‘do not abandon Bandon’!

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - V priebehu uplynulého roka boli mnohé členské štáty ťažko zasiahnuté pod všetkými prírodnými katastrofami, ktoré nespôsobili len vážne materiálne škody, ale aj finančné, nevyčísliteľné straty, a to na ľudských životoch.

Vzhľadom na to, že prírodné katastrofy presahujú spôsobenými škodami možnosti jedného štátu, opäť zdôrazňujem urgentnú potrebu modernizácie fondu solidarity. Konkrétne ide o zvýšenie transparentnosti a upravenie kritérií, ako aj umožnenie pohotovejšej mobilizácie prostriedkov. Pri revízii podmienok čerpania práve tohto fondu solidarity je potrebné zohľadniť i regionálny aspekt, aby z finančnej pomoci neboli paradoxne vylúčené práve tie regióny, ktoré túto pomoc najviac potrebujú. Keďže prírodné živly nerešpektujú formálne vytýčené hranice medzi štátmi, chcel by som taktiež vyzdvihnúť potrebu výmeny skúseností a zlepšenia koordinácie a spolupráce predovšetkým v cezhraničných regiónoch.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte darauf hinweisen, dass meine Äußerungen ergänzend zu meinen Vorrednern einzuordnen sind. Neben den finanziellen Voraussetzungen, die man braucht, um Hochwasserschäden zu beseitigen und präventiv tätig zu werden, haben wir in meiner Heimatregion – im Freistaat Sachsen –, wo es zuletzt einige Flusshochwasser gab, auch die Erfahrung gemacht, dass es vor allen Dingen darum geht, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten entscheidend zu verbessern. Da geht es ganz einfach darum, Präventivmaßnahmen miteinander abzustimmen. Es nützt nichts, wenn am Unterlauf des Flusses alles stimmt, während am Oberlauf des Flusses die Hochwasserschutzmaßnahmen nicht ordentlich durchgeführt werden konnten. Da geht es auch darum, dass die Kommunikation funktioniert.

Das Hauptaugenmerk muss deshalb auf eine länderübergreifende Zusammenarbeit gelegt werden, denn Naturkatastrophen machen nicht an Grenzen halt. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, ihnen wirksam zu begegnen.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, σε όσα έχουν λεχθεί θα ήθελα να προσθέσω, ως εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αυτά που έχουμε γράψει στη γνωμοδότηση.

Η δική μας συμβολή συνίσταται στο γεγονός ότι, πέραν από όλα έχουν λεχθεί για τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα ταμεία αλληλεγγύης, την επιχειρησιακή συνεργασία, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι, όταν πρόκειται για την παροχή βοήθειας, πρέπει να ακολουθείται η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Δηλαδή, η βοήθεια που δίδεται σε πληγείσες περιοχές πρέπει να χορηγείται σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς να γίνονται διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων απόψεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, καταγωγής, ή άλλων χαρακτηριστικών των αποδεκτών που είναι θύματα τέτοιων ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι σε καταστάσεις καταστροφής και έκτακτης ανάγκης, τίθενται σε κίνδυνο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία και πρέπει να προστατεύονται.

 
  
MPphoto
 

  President. − Thank you very much. We are grateful to you also for the Greek word ‘catastrophe’.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, je remercie M. Ferreira, au nom de ma collègue et amie, Kristalina Georgieva, qui n'a pas pu être là ce soir, pour la qualité et le caractère très complet et très équilibré de ce rapport, qui vient en effet au bon moment.

Comme vous tous l'avez dit, et en particulier M. Mikolášik tout à l'heure, on a vu se multiplier les catastrophes au-delà de l'Europe – le Pakistan en particulier, également Haïti –, mais aussi chez nous, sur le territoire européen, en particulier en Europe centrale. Et puis, vous l'avez cité au fil de vos interventions, Madère, l'Irlande, le Portugal et, Monsieur Jahr, les inondations en Saxe. Mais je n'ai pas oublié celles de 2002, qui m'avaient conduit, lorsque j'étais commissaire chargé de la politique régionale, à imaginer, et finalement à proposer, avec le soutien de M. Prodi, la création du Fonds de solidarité, qui a été bien utilisé depuis sa création.

Tout cela nous permet de rappeler qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte et, en permanence, améliorer les procédures et renforcer notre capacité à répondre aux catastrophes, encourager une politique de prévention – prévenir coûte toujours moins cher que réparer – pour diminuer les conséquences tragiques de ces désastres.

La Commission s'engage à maintenir cette approche équilibrée pour couvrir à la fois la prévention, la préparation, et la réponse. Vous soulignez, Monsieur Ferreira, l'importance des instruments financiers communautaires pour appuyer l'action des États membres en matière de prévention.

M. Luhan a évoqué les fonds régionaux, qui peuvent également soutenir les mesures nationales de prévention. Il y a le Fonds de solidarité, dont M. Kelly a rappelé l'importance, et dont je crois pouvoir dire, Madame Papadopoulou, qu'il est géré objectivement, même si l'on peut toujours évaluer les règles de ses engagements. Ce Fonds de solidarité, que je connais assez bien, soutient également les actions urgentes de réparation publique des dommages.

La Commission est en train d'évaluer l'efficacité de tous ces instruments actuels. Nous travaillons sur un catalogue de mesures préventives, que les États membres pourraient prendre en compte en vue d'un financement communautaire. Notre objectif est aussi d'augmenter le degré d'utilisation de ces fonds, comme l'a souhaité, me semble-t-il, Mme Patrão Neves.

Investir dans la prévention est nécessaire, et cela permet, encore une fois, d'atténuer le coût de la réparation et de la reconstruction. Comme vous l'avez souligné, Monsieur Ferreira, il nous faut développer une méthodologie sur la cartographie des risques.

Nous travaillons sur l'établissement de lignes directrices pour nous inspirer des initiatives nationales existantes et utiliser les meilleures de ces pratiques pour en faire un tronc commun européen sur des risques spécifiques. Je pense aux feux de forêts, qui ont touché la Grèce, le Portugal ou l'Espagne dans les années passées, et aux désastres climatiques extrêmes. Nous encouragerons, d'ici la fin 2012, les États membres à adopter des mesures de prévention fondées sur de bonnes pratiques.

Nous avons également adopté cette année un livre vert sur la protection des forêts, et nous mettons en place un observatoire pour analyser les sécheresses qui touchent l'Union européenne.

Enfin, de nombreuses actions sont en cours pour améliorer notre connaissance des catastrophes et de leur impact, et puis nous aurons l'opportunité de débattre davantage de ces sujets dans le futur.

Comme vous le savez, la Commission – et son président, qui m'avait d'ailleurs demandé en 2004 de travailler sur cette idée d'une force européenne de protection civile, dans le prolongement et l'analyse des conséquences du tsunami et d'autres catastrophes –, sous l'autorité de Mme Georgieva, présentera prochainement des propositions pour renforcer la capacité de réaction de l'Union européenne en cas de catastrophe.

Nous allons aussi continuer de travailler à des propositions pour renforcer la prévention. Voilà pourquoi je pense que ce que va faire la Commission, ce qu'elle va vous proposer, ce qu'elle proposera aux États membres, ira à la rencontre des préoccupations, Monsieur Ferreira, que votre rapport souligne très utilement et très efficacement à la suite de toutes ces catastrophes.

 
  
MPphoto
 

  President . − That concludes the item.

The vote will take place at midday tomorrow (Tuesday, 21 September 2010).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Apoio este relatório considerando esta uma matéria da maior importância particularmente para as populações de países como Portugal, ou para regiões como a Madeira e os Açores, de onde provenho, que se vêem frequentemente atingidas pelo cataclismo dos incêndios, das tempestades e dos sismos e para as quais a possibilidade de serem mais protegidas através de um melhor quadro de seguros ou melhor socorridas por uma força europeia permanente e melhor apoiadas pela maior flexibilidade do Fundo de Solidariedade representa uma conquista da máxima importância para as suas vidas.

Um conjunto de medidas de prevenção deve igualmente ser incrementado e ser objecto de apoio privilegiado cobrindo áreas como as florestas, a orla costeira ou as actividades agrícolas nas zonas afectadas pelo despovoamento e sujeitas ao risco de catástrofes naturais. Apelo, por isso, à Comissão, para que apresente iniciativas legislativas no domínio da protecção da floresta e da prevenção dos fogos, dos sismos, e para a criação de um regime de seguro agrícola público europeu, acessível aos agricultores. É também necessário rever e flexibilizar o regulamento do Fundo de Solidariedade da UE em benefício de regiões que enfrentam dificuldades adicionais, como as regiões ultraperiféricas, como ficou bem demonstrado na tragédia da Madeira.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. O relatório sobre a "prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem", de que fui relatora-sombra, traduz um consenso alargado sobre a necessidade de uma abordagem proactiva e abrangente dos diversos sectores e actores envolvidos na prevenção de catástrofes naturais e prevê a troca de boas práticas e o reforço da cooperação, de acordo com o princípio da solidariedade. Não obstante a responsabilidade pela prevenção de catástrofes incumbir, em primeira instância, aos Estados-Membros, o relatório apresenta um conjunto de medidas fundamentais, algumas das quais se encontravam já contidas no meu relatório, anteriormente aprovado pelo Parlamento, tais como a definição de mapas de risco, o reforço e a articulação dos instrumentos financeiros, a revisão do regulamento do Fundo de Solidariedade, a investigação e desenvolvimento de sistemas de alerta precoce, a criação do Observatório da Seca e da Desertificação. Gostaria ainda de sublinhar a importância das propostas apresentadas pelo Grupo S-D, que prevêem, entre outras, a apresentação de uma proposta de directiva que favoreça a adopção de uma política da UE em matéria de escassez de água, de seca e de adaptação às alterações climáticas, bem como propostas legislativas no âmbito da protecção das florestas e da prevenção de incêndios.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. În ultimii ani, statele membre ale UE au fost victimele unui număr considerabil de dezastre, inregistrandu-se 62 de cereri de ajutor financiar provenind de la 21 de țări diferite. Prejudiciile sunt aproape întotdeauna greu de calculat, în primul rând din cauza pierderilor de vieți omenești. Statele membre sunt primii și principalii responsabili în ceea ce privește protecția cetățenilor lor și prevenirea dezastrelor. De aceea se justifică cooperarea sporită în domeniul prevenirii, o mai bună coordonare a eforturilor și o consolidare a solidarității și a întrajutorării, mai ales că dezastrele tind să îi afecteze într-o mai mare măsură pe cei mai nevoiași, care nu au posibilitatea de a consacra resurse pentru protecția lor și a familiei sau bunurilor lor.

Sustin implementarea unei cooperări între autoritățile naționale, regionale și locale, prin asumarea responsabilităților privind ciclul de gestionare a dezastrelor, amenajarea teritoriului, cartografierea și gestionarea riscurilor, crearea unei rețele-forum de schimb de experiențe și de măsuri de prevenire, cu participarea societăţii civile. Totodată, este oportună și necesară crearea, la nivelul UE, a unui cadru financiar corespunzător prevenirii dezastrelor naturale și provocate de om, care să consolideze și să articuleze instrumentele existente, inclusiv în domeniile politicilor de coeziune, regionale și de dezvoltare rurală.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον κ. Φερέιρα για την εξαιρετική έκθεση. Είναι εξαιρετικά σημαντική η εκτενής αναφορά στο ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές στον κύκλο διαχείρισης καταστροφών, αφού αυτές είναι που υφίστανται περισσότερο τη σφοδρότητα των καταστροφών. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω την ειδική αναφορά στις ανάγκες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών καθώς και στην ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών αναφορικά με την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους. Μην ξεχνάμε ότι εμπειρία και πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και συντονισμός των πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, και όπως υποστήριξα και με σχετικές τροπολογίες που κατέθεσα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, η βελτίωση της ικανότητας πρόληψης απαιτεί μεταξύ άλλων: -αξιοποίηση της πολύτιμης εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, -περαιτέρω ενίσχυση και αξιοποίηση των δομών διακρατικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας, -πλήρη αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής έκτακτης ανάγκης "112", -απλοποίηση των κανόνων διαχείρισης και ενίσχυση της ευελιξίας του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Καλούμαστε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προκειμένου οι προτάσεις της έκθεσης να γίνουν πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), par écrit. – Les catastrophes naturelles ou d'origine humaine ont augmenté en nombre et en intensité ces dernières années en Europe et provoquent des dégâts humains et matériels considérables. Cela exige une amélioration du système européen de prévention. Il est notamment primordial d'identifier, le plus rapidement possible, les zones à risques, afin de connaître la probabilité d'inondation, les populations susceptibles d'être frappées et les dommages éventuels. Une telle approche, prévue par la Directive Inondations, nous permettra d'être plus efficaces pendant le cycle de gestion des catastrophes. Les intempéries qui se sont abattues sur le département du Var le 15 juin 2010 nous rappellent qu'il nous faut encore améliorer la capacité de l'UE à répondre à des situations d'urgence. Je pense, notamment, au Fonds de Solidarité de l'UE, destiné à venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles, qui manque cruellement de souplesse et de réactivité. Les seuils à partir desquels il peut être activé sont élevés et très stricts, si bien que l'évaluation des dégâts laisse les populations sinistrées dans l'expectative, voire les prive d'une aide essentielle. Il est indispensable de réunir les conditions pour que la solidarité européenne puisse jouer plus rapidement et largement en faveur des populations et territoires sinistrés.

 

25. It-tnaqqis tal-faqar u l-ħolqien tal-impjiegi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw (preżentazzjoni qasira)
Vidjow tat-taħditiet
MPphoto
 

  President. − The next item is the report by Eleni Theocharous, on behalf of the Committee on Development, on poverty reduction and job creation in developing countries: the way forward (2009/2171(INI) (A7-0192/2010).

 
  
MPphoto
 

  Ελένη Θεοχάρους, Εισηγήτρια. − Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι η Αφρική κυρίως αλλά και άλλες περιοχές του πλανήτη που μαστίζονται τόσο από τη φτώχεια όσο και από τα δημοκρατικά ελλείμματα αποτελούν το μαλακό υπογάστριο του διεθνούς συστήματος.

Ανέλαβα να εκπονήσω - με τη συνδρομή βεβαίως όλων των πολιτικών ομάδων - την έκθεση αυτή, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της φτώχειας με πολλούς τρόπους και κυρίως με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Και βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να βοηθήσει τον μισό περίπου πληθυσμό του πλανήτη ο οποίος ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Έχοντας υπόψη την έλλειψη εμπιστοσύνης και την καχυποψία των λαών των υποανάπτυκτων χωρών προς τις αναπτυγμένες, αλλά και την πιθανή αντίδραση των λαών της Ευρώπης για τη συνεχή αιμορραγία της χρηματοδότησης των φτωχών, προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι η ανάπτυξη του τρίτου κόσμου θα αποτελέσει σημαντική ωφέλεια για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, παντοιοτρόπως: για παράδειγμα, με την ανάπτυξη θέσεων εργασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί η μη ελεγχόμενη μετανάστευση και, παράλληλα, να μειωθεί η αστάθεια στις φτωχιές χώρες.

Βεβαίως, έχοντας επίσης υπόψη ότι η βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η εγκατάσταση, η αποκατάσταση και η βελτίωση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών και η λειτουργία ινστιτούτων εκδημοκρατισμού, και φυσικά η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών καθώς επίσης και η δράση και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλάβαμε ως ιδιαιτέρως σημαντικό και αυτόν τον παράγοντα.

Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση της εκπαίδευσης και στην ελεύθερη επιλογή για παραμονή των επιστημόνων και των εξειδικευμένων επαγγελματιών στις χώρες τους.

Ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπόψη η πανδημία του AIDS και οι συμπαρομαρτούσες καταστάσεις ως ιδιαιτέρως επιβαρυντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διαιώνιση του φαύλου κύκλου της φτώχειας, και κατεγράφησαν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι παράγοντες ώστε να μην συνιστούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της φτώχειας.

Τέλος, λάβαμε υπόψη τις πολλαπλές προσπάθειες που κατεβλήθησαν ανεπιτυχώς από την παγκόσμια κοινότητα αλλά και όλες τις διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες προσπάθησε ο κόσμος να αντιμετωπίσει τη φτώχεια. Κατατέθηκαν 97 τροπολογίες και καταφέραμε να φτάσουμε σε συναινετικές προτάσεις σε πολλές από αυτές.

Παραμένουν κάποιες τροπολογίες ιδεολογικού μάλλον χαρακτήρα με τις οποίες δεν έχουμε συμφωνήσει πλήρως, όπως και κάποια τυπικά ζητήματα. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν ιδιαίτερη πρακτική σημασία αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - În condiţiile actualei crize economice, care duce implicit la creşterea preţurilor la alimente şi combustibili, milioane de persoane sunt nevoite să se confrunte cu sărăcia. Aceasta constituie o provocare majoră pentru ţările în curs de dezvoltare. Deşi UE este cel mai important donator din lume, progresele înregistrate în combaterea sărăciei rămân destul de lente. Se impune regândirea politicilor de asistenţă pentru dezvoltare, aplicarea unor metode de finanţare inovatoare, precum şi combaterea evaziunii fiscale în aceste ţări.

Îmi exprim speranţa că la Summitul privind Obiectivele pentru Dezvoltare ale Mileniului, care are loc zilele acestea, vor fi elaborate mecanisme eficiente pentru accelerarea procesului de reducere a sărăciei.

În calitate de stat membru al UE România a devenit donator de asistenţă pentru dezvoltare. În luna aprilie ţara mea a acordat Republicii Moldova un ajutor nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). - Herr Präsident! Eine Ergänzung aus Sicht der Landwirtschaft: Die Landwirtschaft spielt bei der Abmilderung der Armut in der Welt und bei der Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln eine entscheidende Rolle. Um eine nachhaltige und stabile Landwirtschaft zu entwickeln, bedarf es aber angemessener Preise für Agrarprodukte auf dem Weltmarkt. Angemessene Preise sind eine wichtige ökonomische Voraussetzung für die Etablierung einer funktionierenden Landwirtschaft in den Entwicklungsländern. Zum Zweiten sind natürlich dort auch noch stabile politische Verhältnisse und das Fehlen von Korruption erforderlich. Dies ist eine Chance, den Hunger zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen und Armut zu verringern.

Noch ein Wort zu den Exportsubventionen: In der Vergangenheit hat die Europäische Union hier Fehler begangen. Die Probleme haben wir aber erkannt und abgestellt. Diese Exportsubventionen der europäischen Agrarpolitik nun wieder vorzuwerfen, ist schlichtweg falsch.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Investície do zdravotníctva a vzdelávania prinášajú všeobecné zvyšovanie blahobytu obyvateľov rozvojových krajín a sú predpokladom trvalo udržateľného rozvoja všetkých spoločenských vrstiev. Považujem za veľmi smutné, že vnútroštátne rozpočty týchto krajín, ale ako aj rozvoj a pomoc Európskej únie túto skutočnosť dostatočne nezohľadňujú a nevyčleňujú ani minimálnych 20 % svojich výdavkov na zdravotníctvo a základné vzdelávanie.

Plne podporujem požiadavku, aby sa základné vzdelávanie a verejné zdravie stali samotným základom rozvojových politík, aby v týchto oblastiach nedochádzalo k znižovaniu domácich výdavkov ani medzinárodnej pomoci. Komisia by v tomto smere mala bdieť nad účinným vynakladaním finančných prostriedkov na dosahovanie týchto cieľov v plánovaných miestach určenia a pre stanovené, najviac dotknuté skupiny príjemcov.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira, (GUE/NGL). − Senhor Presidente, a redução da pobreza e a criação de emprego nos países em desenvolvimento exige uma política de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento norteada por uma genuína solidariedade e que contribua para a afirmação de um desenvolvimento autónomo e soberano destes países.

O previsível falhanço na consecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio no prazo previsto vem tornar mais premente a correcção de insuficiências e de incoerências neste nível.

Sem sistemas de educação e de saúde de qualidade, universais e gratuitos, sem prioridade ao desenvolvimento no sector agrícola e à soberania e segurança alimentares, não haverá redução da pobreza. Sem uma diversificação da economia, sem apoio à produção local, sem relações comerciais justas e equitativas – incompatíveis com a imposição do comércio livre e desregulado – não haverá criação de emprego com direitos, sustentada e duradoura.

Termino, dizendo que é lamentável que se continuem a ignorar os constrangimentos impostos aos países menos desenvolvidos pela dívida externa e pelo serviço da dívida. O seu cancelamento é uma questão de elementar justiça.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, membre de la Commission. − Monsieur le Président, toujours au nom de ma collègue Mme Georgieva, je voudrais remercier Mme Theocharous pour ce rapport très complet, et lui aussi équilibré, sur un sujet d'actualité, puisque c'est un des sujets qui est évoqué au plus haut niveau des responsables mondiaux en ce moment même aux Nations unies. Votre travail souligne avec justesse une préoccupation fondamentale de notre coopération internationale: la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Cette élection est d'une actualité d'autant plus urgente face à la crise économique et financière et l'augmentation extrêmement forte des prix du pétrole, des matières premières et – comme vous l'avez dit, Mme Băsescu – de certaines denrées alimentaires.

En charge des services financiers, je suis d'ailleurs personnellement préoccupé par cette spéculation, par cette hyperspéculation sur les matières premières. J'ai d'ailleurs traité cette question avec mon collègue, M. Cioloş, ce matin dans un débat à Bruxelles et nous nous sommes engagés – au-delà de ce que j'ai déjà présenté cette semaine sur la régulation des produits dérivés – à mettre en place des outils pour maîtriser et réduire la spéculation – que je trouve personnellement scandaleuse – sur les matières premières, notamment agricoles, au détriment des pays qui ont le moins d'autonomie en matière de suffisance alimentaire.

La création d'emplois et la protection sociale se sont révélées des politiques efficaces pour réduire la pauvreté en général, notamment pour lutter contre l'impact négatif de la crise sur le plan social. En avril 2009, la Commission a adopté une communication sur l'engagement d'aider les pays en développement à surmonter la crise et le Conseil a d'ailleurs apporté son soutien à cette initiative. Cela montre notre engagement en faveur de l'emploi et d'un progrès de protection sociale pour les plus vulnérables. Mais nous ne devons pas réagir uniquement sur la défensive au moment des crises, nous devons aussi agir sur le long terme. Il me semble que c'est, M. Ferreira, le sens de votre intervention que d'agir aux côtés de ces pays, notamment les plus faibles, sur le long terme.

Les ministres européens ont également confirmé leur engagement pour les objectifs du Millénaire pour le développement à travers les conclusions du Conseil adoptées cette semaine et un sommet est réuni – vous le savez – en ce moment-même à New York. La promotion de l'emploi, les politiques de protection sociale que M. Mikolášik a évoquées sont désignées dans les conclusions du Conseil comme un pilier important des objectifs du Millénaire pour le développement. La Commission est convaincue qu'il est tout simplement impossible de combattre la pauvreté sans prendre en compte ces deux aspects et, comme vous le soulignez très bien, Madame la rapporteure, les plus vulnérables doivent être au cœur de nos efforts de développement.

Bien entendu, nos politiques n'ont pas de valeur si elles ne sont pas mises en œuvre, si elles en restent au stade des discours. La mise en place d'un mécanisme ad hoc, "Vulnérabilité FLEX", est un bon exemple de la manière dont les donateurs peuvent aider à maintenir le niveau de dépenses engagées dans le secteur social. Je citerai également la facilité alimentaire de l'Union, qui permet des transferts sociaux vers les plus vulnérables. Et naturellement, M. Jahr a insisté à juste titre sur la question de la capacité de production agricole, pour soutenir la souveraineté, l'autonomie – je ne dis pas l'autarcie mais l'autonomie – de ces pays au niveau régional. Ce sont d'ailleurs des efforts que mon collègue, M. Piebalgs, dans le cadre de la politique de développement, soutient très activement.

Votre rapport souligne avec raison, Madame la rapporteure, l'importance de l'agenda des Nations unies pour un travail décent, celui du pacte mondial pour l'emploi. Nous soutenons ces initiatives et je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Theocharous, pour dire que nous devons élaborer une vision européenne pour le soutien de la protection sociale. La Commission a lancé des travaux préparatoires qui conduiront à cette vision commune. Le premier pas figure dans l'édition 2010 du rapport européen sur le développement, qui concernera précisément la protection sociale dans les pays les moins développés.

Nous devons également trouver des solutions innovantes. Je crois que les organisations de l'économie sociale peuvent justement offrir, en partie, ces solutions innovantes.

Enfin, je vous remercie d'avoir attiré notre attention sur le rôle important de l'égalité des genres dans la réduction de la pauvreté. La Commission et les États membres sont tout à fait sur cette ligne. C'est d'ailleurs pour cette raison que le 14 juin, le Conseil a adopté un plan d'action pour soutenir, au plan européen, l'égalité des genres, annexé aux conclusions sur les objectifs du Millénaire pour le développement.

 
  
MPphoto
 

  President . − That concludes the item.

The vote will take place at midday tomorrow (Tuesday, 21 September 2010).

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), în scris. Votarea Raportului referitor la reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare a coincis cu a zecea aniversare a lansarii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. In ciuda progreselor inregistrate, e evident ca se impune o mobilizare accelerata pentru a putea duce la bun sfarsit aceste provocari asumate in perspectiva anului 2015. Pentru prima data in istorie, foametea afecteaza un miliard de oameni. Numai in acest an, 64 de milioane de persoane s-au adaugat celor ce sufereau deja de saracie extrema. Aceasta realitate ne obliga sa ne concentram asupra crearii de locuri de munca in tarile in curs de dezvoltare, aceasta fiind calea cea mai eficienta pentru a invinge saracia si excluziunea sociala. In acest sens, se impune un sprijin mai consistent pentru a sustine procesul educational si pentru a stopa exodul de lucratori calificati. Recenta criza a preturilor alimentelor a evidentiat dramatismul insecuritatii alimentare din tarile sarace. Asadar, agricultura are nevoie de o atentie sporita, in conditiile in care reprezinta singurul mijloc de subzistenta pentru cei mai multi din locuitorii statelor in curs de dezvoltare, 75% dintre acestia fiind concentrati in mediul rural.

 

26. Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
Vidjow tat-taħditiet

27. Għeluq tas-seduta
Vidjow tat-taħditiet
 

(The sitting closed at 23.00).

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza