Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2200(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0238/2010

Ingivna texter :

A7-0238/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 18
CRE 20/09/2010 - 18

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.6
CRE 21/09/2010 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0324

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

5.6. Handel och ekonomiska förbindelser med Turkiet (A7-0238/2010, Metin Kazak) (omröstning)
Protokoll
 

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Herr talman! Jag tar ordet i enlighet med artikel 175.2 i arbetsordningen och begär att detta betänkande återförvisas till utskottet.

Mina skäl till detta är följande: Det föreligger en intressekonflikt för föredraganden Metin Kazak, eftersom han slutförde sin högre utbildning vid Sorbonne på den turkiska regeringens bekostnad. Med tanke på denna situation anser jag att det betänkande som han har utarbetat inte är opartiskt och att det måste återförvisas till utskottet så att en ny föredragande kan utses för att utarbeta ett opartiskt och korrekt betänkande.

Därför uppmanar jag mina kolleger att stödja mig i denna begäran om att förslaget återförvisas till utskottet.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Tack. En begäran av det här slaget kan endast lämnas in av en politisk grupp. I detta fall är begäran inte korrekt. Vi kan inte behandla den.

- Före omröstningen om ändringsförslag 2, del 2:

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Herr talman! I punkt 175.2 anges följande: ”En politisk grupp eller minst 40 ledamöter kan även begära återförvisning till utskott före eller under en omröstning.” Jag ber er att ta reda på om mitt förslag stöds av 40 ledamöter, och sedan kan vi se om vi kan fortsätta vidare med betänkandet.

 
  
 

(Parlamentet avslog begäran om återförvisning till utskottet.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy