Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2108(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0241/2010

Ingivna texter :

A7-0241/2010

Debatter :

PV 20/09/2010 - 19
CRE 20/09/2010 - 19

Omröstningar :

PV 21/09/2010 - 5.7
CRE 21/09/2010 - 5.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0325

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 21 september 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

5.7. EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald (A7-0241/2010, Esther de Lange) (omröstning)
Protokoll
 

- Före omröstningen om punkt 67:

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, föredragande.(EN) Herr talman! Jag vill bara be er om att slutomröstningen – omröstningen om hela resolutionsförslaget – ska genomföras med namnupprop.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Framför ni denna begäran på en politisk grupps vägnar?

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, föredragande.(EN) Ja, herr talman, och det har även diskuterats med skuggföredragandena.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Det är lite sent, men vi kan genomföra omröstningen med namnupprop om ingen är emot det. Är det någon som har invändningar mot detta? Herr Batten, är ni emot det?

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Herr talman! Jag har invändningar, inte för att jag motsätter mig en omröstning med namnupprop, utan för att – vilket jag har sagt här i kammaren många gånger tidigare – samma regler bör gälla för alla. Om en av oss begärde ordet för att fråga om vi kunde ha en omröstning med namnupprop om något annat, skulle den begäran avslås. Reglerna är till för att följas.

 
  
 

(Parlamentet förkastade förslaget.)

- Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange, föredragande.(EN) Herr talman! Med all vederbörlig respekt så har vi gått igenom det här tidigare. Vi kan begära en omröstning med namnupprop under omröstningen, och om 40 ledamöter motsätter sig det håller vi inte omröstningen med namnupprop, men hittills har jag bara sett en.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen – Jag vill förklara detta utan att det blir upprörda känslor. Det förfarande ni talar om rör muntliga ändringsförslag, eftersom det inte finns någon tidsfrist för ingivandet av muntliga ändringsförslag. Om ni begär en omröstning med namnupprop berörs en annan princip – ingen i kammaren kan motsätta sig förslaget. I detta fall har en tidsfrist för ingivandet av ändringsförslag fastställts, och ni inkom inte med er begäran före den fastställda tidsfristen. Det är principerna i vår arbetsordning. När en tidsfrist för ingivande av ändringsförslag har fastställts kan ingen motsätta sig det. Resolutionen har antagits. Jag vill gratulera Esther de Lange till hennes arbete med denna resolution.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy