Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0108(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0112/2010

Συζήτηση :

PV 21/09/2010 - 3
CRE 21/09/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/09/2010 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0322

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - (HU) Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον καταστεί αναπόσπαστο μέρος του διαδικτύου, όμως, δυστυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν αισθητές ελλείψεις, ιδίως όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο. Οι μη συντονισμένες εθνικές ρυθμίσεις μπορεί να παρακωλύσουν σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με έρευνες, το 2009, ένας στους τρεις ευρωπαίους καταναλωτές αγόρασε κάποιο είδος εμπορεύματος ηλεκτρονικά, αλλά μόνο το 7% το έκανε από άλλο κράτος μέλος. Μια άλλη έρευνα δείχνει σαφώς ότι το 60% των διασυνοριακών προσπαθειών αγορών είναι ανεπιτυχείς είτε επειδή ο προμηθευτής μπορεί να απορρίψει τη συναλλαγή είτε επειδή αρνείται την αποστολή. Η Ευρώπη μπορεί να υπερηφανεύεται για 500 εκατομμύρια καταναλωτές, όμως αυτοί δεν κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο διαδίκτυο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και για μια ενωμένη, λειτουργική, ηλεκτρονική αγορά. Για τον λόγο αυτόν υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω τις απόψεις μου γι’ αυτήν την ψηφοφορία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντική: εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά πολλοί φραγμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να αγοράζουμε τόσο ψηφιακά όσο και φυσικά αγαθά στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ. Επικροτώ τυχόν πρωτοβουλίες που καταργούν φραγμούς στο εσωτερικό της ΕΕ για να επιτευχθεί αυτό. Πρόκειται πιθανόν για ένα από τα θετικά στοιχεία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ταυτόχρονα, όμως, πραγματοποιούνται πολύ περισσότερες εμπορικές συναλλαγές με τον υπόλοιπο κόσμο, και θα ήθελα να ελπίζω ότι δεν επιδιώκουμε νομοθεσία σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών δικαιοδοσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι καταργούνται οι φραγμοί και ότι οι πολίτες των χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να επωφελούνται από φθηνότερες τιμές στον υπόλοιπο κόσμο και να αγοράζουν προϊόντα, εμπορεύματα και υπηρεσίες από τον υπόλοιπο κόσμο μέσω του διαδικτύου.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, επειδή υπάρχει αφθονία εύρους ζώνης, αποθήκευσης και δεδομένων, οι τιμές θα τείνουν προς το μηδέν, και με την πάροδο του χρόνου οι τιμές ορισμένων ψηφιακών προϊόντων θα μειωθούν στο μηδέν.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, τα μέλη της δικής μου εκλογικής περιφέρειας από τον χώρο των επιχειρήσεων θα αντιμετωπίσουν μια έκθεση όπως αυτή με αίσθημα ανίας και παραίτησης. Παρουσιάζονται και εδώ όλες οι κοινότοπες, στερεότυπες φράσεις που χαρακτηρίζουν τις οδηγίες της ΕΕ: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ζωτική δύναμη στο διαδίκτυο· ένα σημαντικό καταλύτη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ 2020· είναι σημαντικό για όλους τους ενεχομένους φορείς να συνεργαστούν». Δεν προσφέρει τίποτε ως προς τη διευκόλυνση του πραγματικού εμπορίου και της ελεύθερης ανταλλαγής. Δεν χρειάζεστε οδηγίες και κανονισμούς προκειμένου να επιτρέψετε στις επιχειρήσεις να αγοράζουν και να πωλούν η μία στην άλλη: αυτό κάνουν, χωρίς να χρειάζεται να επικυρωθεί ρητά.

Όταν κάποιο από τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας πωλεί μέσω του διαδικτύου σε μια εταιρεία στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία, καταφέρνουν να το κάνουν χωρίς το κανονιστικό εποικοδόμημα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, το κάνουν συχνά με πολύ λιγότερα προβλήματα απ’ ό,τι προσπαθώντας να ανοίξουν δρόμο μέσα από το κουβάρι των ευρωπαϊκών κανόνων, πράγμα το οποίο εξηγεί ίσως γιατί, στα χρόνια που αποτελούμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμπόριό μας παρουσιάζει πλεόνασμα σε κάθε ήπειρο του κόσμου εκτός της Ευρώπης. Εξηγεί ίσως τώρα γιατί, με την εμφάνιση της τεχνολογικής επανάστασης, τα μέλη της εκλογικής μου περιφέρειας ανακαλύπτουν εκ νέου τον παγκόσμιο προσανατολισμό τους.

 
  
  

Έκθεση: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως σαφώς προκύπτει από την έκθεση αυτή, η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται πλέον συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, αυτό συνεπάγεται αναπόφευκτα αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων καθορίζονται σε οδηγία του 1994, η οποία εκπονήθηκε όταν ο ΕΟΑΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας, δεν είχε ακόμη συσταθεί. Επομένως, υποστηρίζω απόλυτα τον στόχο της εισηγήτριας για τη θέσπιση ενός σαφούς νομικού πλαισίου μέσω ενός νέου κανονισμού που θα καθιστά τον ΕΟΑΑ τον κυριότερο παράγοντα ασφάλειας της αεροπορίας στο εσωτερικό της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). (ES) Κυρία Πρόεδρε, ο κανονισμός βελτιώνει τη διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας όσον αφορά το πώς θα αποφεύγονται τα ατυχήματα στο μέλλον, τον συντονισμό μέσω της δημιουργίας του δικτύου και τη φροντίδα για τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά εκφράζω την απογοήτευσή μου διότι δεν έχουν περιληφθεί δύο ζητήματα: πρώτον, η αρχή του πνεύματος δικαιοσύνης, έτσι ώστε να μην επιβάλλονται κυρώσεις στο προσωπικό για αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την κατάρτιση και την εμπειρία του, αλλά χωρίς να είναι ανεκτές σε καμία περίπτωση η βαριά αμέλεια, οι εκ προθέσεως παραβάσεις και οι πράξεις καταστροφής· δεύτερον, το αίτημα για κώδικα αυτορρύθμισης, ώστε να αποφευχθεί η αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών που μπορεί να φθάσουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και έτσι να αποφευχθεί ο άσκοπος πόνος των οικογενειών.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (ECR). – (CS) Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο κοινοτικό σύστημα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων δεν είναι τόσο καλό όσο θα μπορούσε να είναι. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, σημειώθηκε δραστική αύξηση και επέκταση των μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν δε καλύτερες μέθοδοι διερεύνησης. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι, επομένως, να ανταποκριθεί στην κατάσταση που έχει ανακύψει, καθώς και να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη πρόληψη των ατυχημάτων.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή του οργανισμού ΕΟΑΑ –ο οποίος υφίσταται από το 2002 και είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση αεροσκαφών– στη διαδικασία διερεύνησης ατυχημάτων, τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου φορέων διερεύνησης της πολιτικής αεροπορίας, και την υποβολή προτάσεων για αλλαγές στον χαρακτήρα και το πεδίο εφαρμογής των εκθέσεων διερεύνησης που υποβάλλονται, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης πρόσβασης στους καταλόγους των επιβατών σε αεροσκάφη που εμπλέκονται σε καταστροφές. Το υπό συζήτηση κείμενο είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Τσεχική Δημοκρατία συμφώνησε με τον συμβιβασμό στο Συμβούλιο. Η έκθεση είναι τεχνικού χαρακτήρα και θα συνεισφέρει στη μεγαλύτερη ασφάλεια της αεροπορίας. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Η έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία τον Απρίλιο κατέδειξε ότι το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου εξαρτάται, στην πραγματικότητα, σε απόλυτο βαθμό από την αεροπορία. Αυτήν τη στιγμή, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ούτε οι σιδηροδρομικές μεταφορές ούτε κανένας άλλος κλάδος μεταφορών δεν ήταν σε θέση να αντικαταστήσει την αεροπορία, εξ ου και το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της. Στην περίπτωση των αεροπορικών ατυχημάτων –αυτό είναι που μας ενδιαφέρει– ή αεροπορικών καταστροφών, είναι απολύτως απαραίτητο να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις αιτίες αποτελεσματικά, έτσι ώστε, πρώτον, να μπορεί να αποδοθεί ευθύνη. Ωστόσο, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να προλαμβάνουμε τα ατυχήματα, ιδιαίτερα τις παρά λίγο συγκρούσεις και καταστροφές σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των μεταφορών.

Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου τόσο προς την εισηγήτρια όσο και προς τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Επεσήμαναν τομείς ευθύνης και τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Πρόκειται για ικανοποιητικό κανονισμό. Τον υποστήριξα.

 
  
  

Έκθεση: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια, πολλά κράτη μέλη αντιμετώπισαν επανειλημμένα διακοπές παροχής αερίου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η αυξανόμενη εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εξωτερική προμήθεια ενέργειας μπορεί να βλάψει τα μακροπρόθεσμα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των κρατών μελών.

Υποστηρίζω πλήρως την ιδέα ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ουσιώδης παράγοντας της γενικότερης ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η εγγύηση της διατήρησης της παροχής φυσικού αερίου στην ΕΕ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια καταστάσεων κρίσης, θα πρέπει, με τη σειρά της, να θεωρηθεί στρατηγικός στόχος.

Για τον λόγο αυτόν, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης και συμμερίζομαι την ελπίδα του εισηγητή ότι ο εν λόγω κανονισμός θα εφαρμοστεί γρήγορα.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Η κρίση του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον περασμένο χειμώνα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τους ευρωπαίους πολίτες και την ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε πόσο ευάλωτη και εξαρτώμενη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τον εφοδιασμό από το εξωτερικό.

Η Ένωση θα πρέπει να διαμορφώσει τη δική της ενεργειακή πολιτική με πνεύμα αλληλεγγύης, κατοχυρώνοντας έτσι την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε όλη την ΕΕ, σύμφωνα με τις νέες εξουσίες που χορηγούνται βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Όσον αφορά τις αιφνίδιες διακοπές εφοδιασμού με αέριο, συμφωνώ με τη γνώμη του εισηγητή ο οποίος ενισχύει τις διατάξεις του άρθρου που αφορά τις επιλογές για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Κοινότητα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με άλλα λόγια σε μια χώρα η οποία, για παράδειγμα, διέρχεται κρίση με πλήρη κατάρρευση του εφοδιασμού με αέριο, ακόμη και αν η ύφεση στο επίπεδο της ΕΕ δεν έχει υπερβεί το κατώτατο όριο του 10%. Θεωρώ επίσης σωστό να θεσπιστεί ειδικός κοινοτικός μηχανισμός που θα εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Η διασφάλιση του εφοδιασμού με αέριο ήταν, είναι και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θέμα ζωτικής σημασίας για τη διεθνή πολιτική κατάσταση, πάνω απ’ όλα, όμως, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους της Ευρώπης, με την εξασφάλιση των ορθών ποσοτήτων αυτού του βασικού φυσικού πόρου. Οι ιδέες που προτείνει ο συντάκτης της έκθεσης, όπως η βελτίωση του συστήματος για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης με τη συσχέτιση των κριτηρίων με μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ο καθορισμός σαφών κατώτατων ορίων που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν στην αγορά, και η κεντρική διαχείριση και ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων όσον αφορά την προσφορά και εμπορικές πληροφορίες θα βελτιώσουν, χωρίς αμφιβολία, την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα διαφυλάξουν τη συνέχειά του. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις οικονομίες οι οποίες βασίζονται στο αέριο ως πηγή ενέργειας, και έχουμε πολλές από αυτές στην Ευρώπη. Φυσικά, υποστήριξα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Εγκρίναμε μια σημαντική έκθεση για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο. Τα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση αποτελούν βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν προσφέρουν όμως στην κοινωνία ή την οικονομία απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι ορισμένα κράτη μέλη ενεργούν προς το δικό τους συμφέρον χωρίς να προσπαθούν να οικοδομήσουν μια πραγματική, συντονισμένη και αμοιβαία επωφελή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτόν.

Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τον διαχωρισμό της εξόρυξης από τη μεταφορά, αλλά και να εξαλείψουμε τα μονοπώλια και να απομακρύνουμε το φυσικό αέριο από την αρένα της διεθνούς πολιτικής. Η διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών εφοδιασμού με αέριο, η ανάπτυξη υποδομών, η συνεργασία των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αερίου και η συνεργασία σε υπερεθνικό επίπεδο αποτελούν βασικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν. Κατά τη γνώμη μου, το έγγραφο αυτό είναι η αρχή της δημιουργίας μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). (LV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της οικονομικής και στρατηγικής ασφάλειας της Ευρώπης. Η ικανότητα να μιλούμε με μία φωνή με τους προμηθευτές ενέργειας σε θέματα ενεργειακής πολιτικής είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους. Εκτιμώ πολύ ό,τι πέτυχε ο Επίτροπος Oettinger, θεωρώ όμως ότι τα πέντε ή επτά έτη τα οποία ανέφερε για τις συζητήσεις με τα κράτη μέλη είναι υπερβολικά μεγάλη χρονική περίοδος. Χρειάζεται επειγόντως κοινή ενεργειακή πολιτική. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η ποικιλία των πηγών εφοδιασμού, ιδίως για τα κράτη της Βαλτικής, επειδή ένας και μοναδικός πάροχος –η Ρωσία– εκμεταλλεύεται τη μονοπωλιακή της θέση, ώστε να παρεμβαίνει στα πολιτικά γεγονότα των κρατών που εξαρτώνται από αυτήν. Πρέπει να καθιερωθούν διασυνδέσεις για τον εφοδιασμό με αέριο στην Ευρώπη με βάση την αρχή της αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να έχουμε μεν διαφοροποιημένους προμηθευτές φυσικού αερίου, αλλά το φυσικό αέριο να πρέπει και πάλι να διοχετευθεί μέσω της Ρωσίας, είναι απαράδεκτο. Η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει άμεση συνεργασία με κράτη της κεντρικής Ασίας και της Υπερκαυκασίας και να διεξαγάγει έρευνα σε προγράμματα συμπαγούς αερίου και αερίου από σχιστόλιθο και σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα και εγώ υπέρ αυτού του μέτρου. Είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει την ενεργειακή ασφάλεια και την παροχή ενέργειας με σαφήνεια: η διαφωνία του περασμένου έτους μάς κατέδειξε πόσο ισχυρή είναι η εξάρτησή μας από ενέργεια από τρίτες χώρες.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σε αυτό το Σώμα αντιμετωπίζει επιτέλους το εν λόγω πρόβλημα σε μια προσπάθεια να αποτραπούν περαιτέρω κρίσεις, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Τα κράτη μέλη καλούνται να εγγυηθούν την κατάλληλη κάλυψη σε ενέργεια για τις οικογένειες και τους προστατευμένους πελάτες· με άλλα λόγια, για τις βασικές δομές και υπηρεσίες. Καλούνται επίσης να καταρτίσουν προληπτικά σχέδια και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνουμε πρόοδο, συνεπώς, στην κατεύθυνση της αρχής της επικουρικότητας των κρατών, που τόσο προσφιλής είναι στην Ένωση και την κοινοβουλευτική μου ομάδα. Υποστηρίζω ιδιαίτερα την τροπολογία 62. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, αν μου επιτρέπετε, στη διορατικότητα της πατρίδας μου, η οποία άνοιξε σειρά διαύλων επικοινωνίας με χώρες που κατέχουν μεγάλα αποθέματα αερίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε κανονισμό για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Πρόκειται για πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής κοινής ενεργειακής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεγαλύτερης περιφερειακής συνεργασίας.

Ψήφισα υπέρ του εγγράφου αυτού, διότι πιστεύω ότι ο παρών κανονισμός θα μας επιτρέψει να διασφαλιστεί ότι οι ενεργειακές νήσοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα κράτη της Βαλτικής, για παράδειγμα, θα εξακολουθήσουν να έχουν φυσικό αέριο όταν όσοι μονοπωλούν τον εφοδιασμό κλείσουν μονομερώς τις κάνουλες.

Ο παρών κανονισμός ανοίγει επίσης τον δρόμο για την παροχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε έργα ενεργειακών υποδομών που συμβάλλουν στην κατάργηση της ενεργειακής απομόνωσης. Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισμού για τον σχεδιασμό αυστηρότερης παρακολούθησης των δραστηριοτήτων προμηθευτών τρίτων χωρών, όπως η Gazprom, κυρίως στον τομέα του ανταγωνισμού, απορρίφθηκαν, και ο κανονισμός αυτοπεριορίζεται σε γενικές διατάξεις.

Η δεύτερη εξίσου σημαντική πτυχή είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων τρίτων χωρών με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σπεύσει να εφαρμόσει το μέσο της ανεξάρτητης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 
  
  

Έκθεση: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σκοπός της συμφωνίας αυτής είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των ενδιαφερόμενων χωρών, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια και να συμβεί αυτό καθορίζοντας με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες τεχνικές διατάξεις: αιτήσεις επανεισδοχής, αποδεικτικά μέσα, προθεσμίες, λεπτομέρειες και τρόπους μεταγωγής.

Ψήφισα υπέρ, διότι είμαι πεπεισμένος ότι η συμφωνία αυτή είναι αναγκαία ως θεμελιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συμφωνία περιέχει μία ρήτρα σεβασμού των κανόνων του διεθνούς δικαίου και της προστασίας δεδομένων: τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όπως η αρχή της μη επαναπροώθησης και φέρουν την ευθύνη για απελάσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τους.

Η αρχή της μη επαναπροώθησης έχει επίσης διαδικαστικές επιπτώσεις, εφόσον απαιτείται από τα κράτη να προβούν σε αξιολόγηση του κινδύνου κακομεταχείρισης, ακόμη και στις περιπτώσεις έμμεσης απομάκρυνσης σε ενδιάμεση χώρα.

Η συμφωνία ιδρύει επίσης –και θα τελειώσω εδώ– μεικτή επιτροπή επανεισδοχής, θα ήθελα δε να τονίσω στο σημείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα συμμετέχει δυστυχώς σε αυτήν. Καλώ, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώνει δεόντως για τις δραστηριότητές της σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(EN) Πόσο ειρωνικό είναι το να ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα για μια συμφωνία εκδίωξης φτωχών και αδέκαρων πακιστανών πολιτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιστροφής στην πατρίδα τους που πλήττεται από καταστροφικές πλημμύρες. Οι επί μακρόν υποφέροντες φτωχοί και αγρότες και εργαζόμενοι από το Πακιστάν υποφέρουν ακόμα περισσότερο από ποτέ, καθώς το 20% της χώρας τους επλήγη από πλημμύρες, καλλιέργειες καταστράφηκαν, βοοειδή θανατώθηκαν, τα παιδιά υποφέρουν από πείνα και έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν.

Θα ήταν πολύ ορθότερο να συζητήσουμε πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε, να ανακουφίσουμε και να εξαλείψουμε τη φτώχεια στο Πακιστάν, για παράδειγμα εξαναγκάζοντας το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να διαγράψει το συντριπτικό βάρος του χρέους του Πακιστάν, να αφαιρέσει το βάρος του προσωπικού χρέους επί των εργαζομένων και των φτωχών του Πακιστάν διαγράφοντας τα εν λόγω χρέη, και να αυξήσουμε τη βοήθεια για την ανακούφιση των δεινών, η δε βοήθεια του είδους αυτού να μην διοχετεύεται μέσω της διεφθαρμένης κυβέρνησης αλλά υπό τον δημοκρατικό έλεγχο των αγροτών, των εργαζομένων και των φτωχών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά θύματα αυτής της κατάστασης. Αυτή θα ήταν μια πολύ πιο κατάλληλη απάντηση στα δεινά του λαού του Πακιστάν.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πακιστάν. Η συμφωνία φαίνεται να ενισχύει την ικανότητα των εθνικών κρατών, ή των κρατών μελών ορθότερα, να επιστρέφουν παράνομους μετανάστες στο Πακιστάν. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται επιθυμητό για το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει όμως μόνο η Βρετανία, ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο εθνικό κράτος, να αποφασίζει ποιος μπορεί να εισέλθει στα σύνορά της και ποιος όχι.

Εάν ψήφιζα υπέρ της συμφωνίας, αυτό θα ισοδυναμούσε με εκχώρηση του εν λόγω δικαιώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσα βέβαια να πράξω. Η Βρετανία πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο της πολιτικής της για τη μετανάστευση, νόμιμη και παράνομη, και να μην τον εκχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Rohde (ALDE). (EN) Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι δανοί Φιλελεύθεροι είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη σημερινή ψηφοφορία για τη συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν. Επιτέλους, μετά από αρκετά χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του Πακιστάν, επιτεύχθηκε συμφωνία που θα επιτρέψει την επανεισδοχή μεταναστών οι οποίοι δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου ή διαμονής σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η συμφωνία αυτή είναι ένα σημαντικό μέσο στον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως επειδή το Πακιστάν αποτελεί σημαντική χώρα προέλευσης και διέλευσης μεταναστών. Με τη συμφωνία αυτή, το Πακιστάν αποδέχεται να δεχθεί πίσω τους υπηκόους του και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και τους υπηκόους τρίτων χωρών. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει την ασφάλεια στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

 
  
  

Έκθεση: Metin Kazak (A7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kazak για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας όπως ψηφίστηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και στην παρούσα Αίθουσα. Αν και η Τουρκία οικοδόμησε τελωνειακή ένωση με την Ευρώπη πριν από λίγο καιρό, πολλά εμπόδια και φραγμοί στο εμπόριο εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των δύο μερών.

Αν θέλουμε να συνεισφέρουμε σε μια συγκεκριμένη και θετική αύξηση του εμπορίου, η Τουρκία πρέπει να λάβει υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου και κατά συνέπεια να διασφαλίσει μεγαλύτερη εναρμόνιση της τουρκικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά τις ελεύθερες συναλλαγές, πρέπει να εφαρμόσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης η οποία εγγίζει επίσης κλάδους σημαντικούς για τη δημόσια υγεία όπως τα φάρμακα και πρέπει να κατοχυρώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ζώνη με την απόσυρση των επαχθών διαδικασιών εισαγωγής που βλάπτουν τον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό και κτηνοτροφικό κλάδο.

Πρέπει επίσης να αποφεύγει τις πρακτικές διακρίσεων σε βάρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και να ευθυγραμμιστεί με τις συμφωνίες που εγκρίθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Κυρία Πρόεδρε, φυσικά καταψήφισα την έκθεση Kazak, δεδομένων των επιχειρημάτων που παρουσίασα στην Αίθουσα. Δεν μπορώ να υπερψηφίσω μια έκθεση που συντάχθηκε από εισηγητή ο οποίος ουσιαστικά οφείλει όλη του την εκπαίδευση, που κόστισε τεράστια χρηματικά ποσά, σε απευθείας χρηματοδότηση της τουρκικής κυβέρνησης. Αυτό αντιπροσωπεύει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη γνώμη μου. Σημαίνει για μένα ότι η έκθεση δεν μπορεί να συνταχθεί με αμεροληψία, και αυτός είναι ο λόγος που την καταψήφισα.

Θα ήθελα επίσης να θίξω ένα ακόμη σημείο. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η εν λόγω έκθεση περιέχει σημεία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση είτε με το εμπόριο είτε με την οικονομία. Η έκθεση αναφέρει και επαινεί τις τελευταίες αλλαγές στο τουρκικό σύνταγμα, τις οποίες δεν θεωρώ τίποτε περισσότερο από νίκη για τους ισλαμιστές επί των ανθρώπων που θέλουν η Τουρκία να είναι μια κοσμική χώρα. Δυστυχώς, οι στρατιωτικοί –μαζί με το δικαστικό σύστημα, θα ήθελα να προσθέσω– εγγυώντο τον κοσμικό χαρακτήρα της Τουρκίας.

Η Τουρκία ολίσθαινε και συνεχίζει να ολισθαίνει στο μονοπάτι του ισλαμισμού και ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής, επειδή δεν συμφωνώ να επικροτούμε την κατάσταση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο ρόλος της Τουρκίας ως παγκόσμιου εμπορικού εταίρου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της καλύτερης κεφαλαιοποίησης που κάνει η χώρα όσον αφορά τη μοναδική γεωπολιτική της θέση.

Η δημιουργία τελωνειακής ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1996 έδωσε τη δυνατότητα για εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων. Έκτοτε, επιτεύχθηκε σημαντικός βαθμός ολοκλήρωσης της αγοράς, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο πρόσφατο επίτευγμα για την ολοκλήρωση ήταν η έγκριση του νέου τουρκικού δασμολογικού κώδικα και η έγκριση του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων.

Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η Τουρκία έχει καταστεί βασικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των κορυφαίων εισαγωγικών αγορών της ΕΕ και την πέμπτη θέση μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της.

Αποτελεί πλέον επενδυτική βάση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με αυξημένη συμμετοχή στην αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγής της ΕΕ, συχνά με στοιχεία υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, κυρία Πρόεδρε, επειδή συμφωνώ με την ιδέα ότι πρέπει πρώτα να καταστήσουμε την τελωνειακή ένωση πιο λειτουργική. Συνεπώς, υποστηρίζω την εν λόγω σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ολοκληρωμένη εμπορική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Από το 1996 υπάρχει επίσης τελωνειακή ένωση, παρά ταύτα όμως εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένοι εμπορικοί φραγμοί. Ως εκ τούτου, χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο κάλεσε σήμερα τη Δημοκρατία της Τουρκίας να καταργήσει τις υπερβολικά πολύπλοκες διαδικασίες εισαγωγών και να ευθυγραμμίσει το σύστημα ποσοστώσεων για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, καθώς τα σημεία αυτά δεν συμφωνούν με τους όρους της τελωνειακής ένωσης.

Δεύτερον, πρέπει επίσης να συνεργαστούμε ώστε να διασφαλιστεί ότι τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τη Δημοκρατία της Τουρκίας πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές με όσα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σήμερα. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Ας στρωθούμε στη δουλειά!

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συγχαίρω τον εισηγητή για το έργο του και, πάνω απ’ όλα, για την προσέγγισή του στο θέμα αυτό, δεδομένου ότι διεξάγουμε συζητήσεις με την Τουρκία για την προσχώρησή της στην Ένωση εδώ και πολλά χρόνια. Ως εκ τούτου, πρόκειται για δύσκολη στιγμή.

Είναι αυτονόητο ότι η Τουρκία αποτελεί εξαιρετικό εμπορικό εταίρο για την Ευρώπη, βοηθούμενη από την ευνοϊκή της θέση ως φυσική πύλη προς την Ασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ικανοποιητικά· είναι καθησυχαστικά.

Αυτές οι εμπορικές σχέσεις πρέπει να βελτιωθούν, συμφωνώ συνεπώς με τις παραγράφους 16 και 20 που καλούν την Τουρκία να καταργήσει τις άδειες εισαγωγής και να εξαλείψει την απαγόρευση εισαγωγών ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων.

Τέλος, συμφωνώ επίσης ότι η τελωνειακή ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί, ώστε οι συναλλαγές να καταστούν ολοένα και πιο κερδοφόρες.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Kazak, επειδή θα βελτιώσει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία. Θα ενισχύσει τους δεσμούς γειτονίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, και τίποτε άλλο.

Απείχα από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1 της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Συμμερίζομαι την άποψή τους ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η έκθεση Kazak δεν κάλυπτε το ζήτημα αυτό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απείχα από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας αυτής και, μάλιστα, ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι, σε τελική ανάλυση, πρέπει να προωθήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Παρά τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας, εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες με τη μορφή δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών οι οποίοι, μαζί με άλλες διατυπώσεις και διαδικασίες, πρέπει να απλοποιηθούν. Υπάρχουν προβληματικά ζητήματα και στις δύο πλευρές. Αυτά περιλαμβάνουν την έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και το πρόβλημα των παραποιημένων προϊόντων από την πλευρά του εταίρου μας.

Θέλουμε την εταιρική σχέση με την Τουρκία, συνεπώς θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα αίτια των διαταραχών στις συναλλαγές προτού μετατραπούν σε σοβαρότερο πρόβλημα. Είναι δυνατόν, λόγω των πολλών ετών αναμονής έως ότου η Ένωση υιοθετήσει μια κοινή θέση σχετικά με την ένταξη της χώρας, η Τουρκία να αρχίζει πλέον να αναζητά εναλλακτικούς συμμάχους; Οι σχέσεις μεταξύ των οικονομιών της Ένωσης και της Τουρκίας θα πρέπει επίσης να αναλυθούν υπό το πρίσμα της δημογραφικής δομής των δύο πλευρών και των προβλέψεων για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Ψήφισα, βεβαίως, υπέρ της τροπολογίας της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας και κατά της έκθεσης Kazak, διότι είναι απολύτως εφικτό να διατηρηθούν άριστες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία χωρίς να προσχωρήσει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο εισηγητής φαίνεται να βαδίζει με τα μάτια κλειστά, καθώς έγραψε ότι το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος στην Τουρκία θα προωθήσει τον εκδημοκρατισμό στη χώρα αυτή. Αντίθετα, αυτό που είναι αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι ισλαμιστές του ΑΚΡ έστρεψαν οριστικά τη βάση της δύναμης του κόμματός τους προς την πλευρά τους. Μετά τον εξισλαμισμό της καθημερινής και της κοινωνικής ζωής, άνοιξαν πλέον τον δρόμο για τον συνολικό εξισλαμισμό των δημόσιων θεσμικών οργάνων της Τουρκίας. Ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία: οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν επί του συντάγματος της Τουρκίας δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από μια ολοκληρωτική επίθεση κατά του στρατού και του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως των τελευταίων κοσμικών θεσμικών οργάνων στην Τουρκία.

 
  
  

Έκθεση: Esther de Lange (A7-0241/2010)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Η έννοια της βιοποικιλότητας συσχετίσθηκε επιτέλους με την έννοια της υπεύθυνης διαχείρισης.

Πρέπει να εγκρίνουμε αμέσως την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με την οικολογική συμβατότητα, εάν θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη μας και να διασφαλίσουμε τις μελλοντικές γενιές. Μετά την αποτυχία επίτευξης του στόχου μας για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη δεκαετή αναβολή για να προωθήσουμε σοβαρά την ευαισθητοποίηση εκ μέρους των κρατών και των θεσμικών οργάνων.

Η περιβαλλοντική κληρονομιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυμαίνεται από μακκί έως δάση κωνοφόρων, διαθέτει έναν σχεδόν μοναδικό πλούτο χλωρίδας και πανίδας από την άποψη της βιοποικιλότητας. Η ανάσχεση της απώλειας της περιβαλλοντικής αυτής κληρονομιάς –και εδώ ολοκληρώνω– αποτελεί καθήκον που οφείλουμε στους εαυτούς μας και στις επόμενες γενιές.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE). - (SL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η έκθεση προτείνει πολλές θετικές απαιτήσεις, όμως το βασικό συμπέρασμά της είναι ότι δεν έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η νομοθεσία δεν έχει εφαρμοστεί σωστά· υπάρχουν ελλείψεις δεδομένων, η παρακολούθηση και η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκείς και η ενσωμάτωση σε τομεακές πολιτικές κακή.

Χρειαζόμαστε πολύ πιο σαφή υποβολή εκθέσεων, τόσο για τις βέλτιστες πρακτικές όσο και για τις χώρες που δεν είχαν επιτυχία σε αυτόν τον τομέα. Εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να ασκεί πολιτικό ρόλο, αλλά αυστηρά επαγγελματικό. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τη φύση και το μέλλον της ανθρωπότητας, όχι οι κυβερνήσεις των επιμέρους κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και η καταπολέμηση μίας περαιτέρω υποβάθμισής τους αποτελούν προκλήσεις ανεκτίμητης αξίας για την κοινωνία μας. Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί μόνο ηθικό μας καθήκον· είναι και πολιτικό και οικονομικό καθήκον: πρέπει να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να φιλοξενήσει και μελλοντικές γενιές.

Όπως συνηθίζεται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, αυτές οι οδηγίες προσφέρουν την αναγκαία ευελιξία για την προσαρμογή εκτελεστικών μέτρων στις τοπικές συνθήκες. Η προσέγγιση αυτή αιτιολογείται αναμφισβήτητα από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όμως οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι συχνά τόσο μεγάλες ώστε υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα των οδηγιών.

Συμφωνώ με την εισηγήτρια στο σημείο που αναφέρει ότι, επειδή συχνά η προσέγγιση της βιοποικιλότητας γίνεται κατά τομείς, είναι πολύ κατακερματισμένη και η χρηματοδότηση εκ μέρους του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μέτρων που αποσκοπούν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Αν και αυτή η κατακερματισμένη χρηματοδότηση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, λόγω του ότι μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερες πηγές χρηματοδότησης, η υποχρεωτική συγχρηματοδότηση και η επιλεκτική προσέγγιση στο πλαίσιο της αγροτικής και της διαρθρωτικής πολιτικής, για παράδειγμα, συνεπάγεται ότι μόνο τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε συνειδητοποιημένη σχετική επιλογή μπορούν να επωφεληθούν στην πραγματικότητα από τους πόρους αυτούς υπέρ της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικρέμαται απειλή εξαφάνισης για το 42% των θηλαστικών, το 43% των πτηνών, το 30% των αμφιβίων, το 45% των ερπετών και το 52% των ψαριών, το δε επίπεδο απώλειας αναμένεται να αυξηθεί 10 φορές έως το 2050.

Δυστυχώς, η επείγουσα αυτή κατάσταση δεν είναι κατανοητή από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί χλιαρή προσέγγιση έναντι αυτών των αριθμών. Αυτό γίνεται φανερό από την έλλειψη αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά τη συνεπή και ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών οδηγιών και την απροθυμία κίνησης διαδικασιών κατά των κρατών μελών για παραβάσεις των κανονισμών. Εάν ενδιαφερόμαστε ειλικρινά να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές ένα περιβάλλον που θα είναι, τουλάχιστον εν μέρει, το ίδιο με αυτό που έχουμε σήμερα, δεν μπορούμε να αναβάλουμε ή να αποφεύγουμε την ανάληψη δράσης. Υποστηρίζω, συνεπώς, τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία ενδέχεται να βοηθήσουν στην πρόληψη πρόκλησης ανεπανόρθωτων ζημιών στο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η ποικιλότητα φυτικών και ζωικών ειδών αποτελεί τη βάση για την προμήθεια του διαρκώς αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού με τρόφιμα και πρώτες ύλες. Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας στις προσπάθειές μας για προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος. Η βιοποικιλότητα απειλείται σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικότερα από την ανθρώπινη φυλή. Ως εκ τούτου, πρέπει να θέσουμε τέρμα στην απώλεια βιοποικιλότητας και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τη ζημιά που έχει προκληθεί. Ο καλύτερος τρόπος προστασίας της βιοποικιλότητας είναι η αειφόρος χρήση της. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή οι ευρωπαίοι γεωργοί θα πρέπει να είναι σύμμαχοι και όχι αντίπαλοί μας. Θα πρέπει να τους θεωρούμε όλο και περισσότερο ως συμμάχους μας στο μέλλον.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, όμως, με κάτι θετικό. Στην περιφέρεια την οποία εκπροσωπώ, το ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, καταφέραμε να επαναφέρουμε τον λύκο μετά από απουσία 200 ετών. Πρόκειται για καλό παράδειγμα, και πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλα καλά παραδείγματα.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Το περιβάλλον και η βιοποικιλότητά του αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα επί του παρόντος, μιας και οι μέθοδοι παραγωγής και ο τρόπος ζωής θεωρούν τη φύση μόνο εμπόρευμα και μέσο για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών.

Εφόσον τώρα, δυστυχώς, αγνοούμε τη δεοντολογική και οικολογική σημασία της βιοποικιλότητας, θα πρέπει τουλάχιστον να είμαστε συνεπείς ως προς την απόδοση αξίας σε αυτήν. Η οικονομική αξία της φύσης αντικατοπτρίζεται ελάχιστα, αν όχι καθόλου, στο σημερινό σύστημα τιμολόγησης. Για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε οικονομικές και άλλες απώλειες, θα πρέπει να θεσπίσουμε την κατάλληλη νομοθεσία, καθώς και να προαγάγουμε τη σημασία της βιοποικιλότητας μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν αναμφίβολα την απώλεια βιοποικιλότητας σοβαρό πρόβλημα, όμως δυστυχώς δεν διαπιστώνουν ότι τους αφορά προσωπικά. Μία από τις σημαντικές αιτίες της παθητικότητας των απλών ανθρώπων για την καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας είναι η έλλειψη γνώσης ως προς το τι μπορούν να πράξουν.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που υποβλήθηκε γι’ αυτόν τον λόγο, συμφωνώ δε επίσης με την εισηγήτρια ότι απαιτείται επειγόντως να διεξαχθεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Ο πλούτος της φύσης είναι η μεγαλύτερη περιουσία που διαθέτει η ανθρωπότητα. Δυστυχώς, ως άνθρωποι, πράττουμε πάρα πολλά που προκαλούν την απώλεια αυτού του πλούτου. Η δημιουργία προγραμμάτων όπως το Natura 2000 είναι ένα μέτρο που έχουμε λάβει για να προστατεύσουμε τη φύση από εμάς τους ίδιους. Προσοχή θα πρέπει επίσης να δοθεί στην αυστηρότερη νομοθεσία και τα υψηλά πρόστιμα για τους ανθρώπους ή τις επιχειρήσεις που συνειδητά συμβάλλουν στην καταστροφή της ποικιλότητας του φυσικού πλούτου της Ευρώπης.

Υποστηρίζω επίσης το μέρος της έκθεσης de Lange που κάνει λόγο για την κοινή γεωργική πολιτική η οποία αμείβει τους γεωργούς που παρέχουν συμπληρωματικές οικοσυστημικές υπηρεσίες. Οι αγρότες αγαπούν τη γη και αγαπούν και προστατεύουν τη φύση, την προστατεύουν δε ακόμα και όταν δεν τους δίνεται καμία επιπλέον πριμοδότηση. Η χρηματοδοτική στήριξη, ωστόσο, είναι απαραίτητη, ώστε οι αγρότες να μην αναλαμβάνουν οι ίδιοι όλα τα έξοδα που συνδέονται με την προστασία της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Η διατήρηση της βιοποικιλότητας συνδέεται με πολλές άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αλιευτικός, ο ενεργειακός και ο γεωργικός κλάδος επιδρούν όλοι, στην προκειμένη περίπτωση, στη σοβαρή κατάσταση της Βαλτικής Θάλασσας. Σύμφωνα με έρευνας, η θάλασσα αυτή, η οποία είναι ουσιαστικά εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία από τις πιο μολυσμένες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη μείωση της βιοποικιλότητας, την ίδια όμως στιγμή γίνεται ανεπαρκής προσπάθεια για την καταπολέμηση των παραγόντων που προκαλούν αυτήν τη διαδικασία. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει μάλλον να πούμε ότι κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να κάνει το καθήκον του. Καθένα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για τη διασφάλιση βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής και την ορθή λειτουργία του δικτύου Natura 2000 προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση, τόσο οι εκπομπές CO2 όσο και η ρύπανση από λύματα, καθώς και να μειωθεί η ποσότητα φυτοφαρμάκων και φωσφορικών αλάτων.

Αυτοί ακριβώς οι παράγοντες, στην προκειμένη περίπτωση, συμβάλλουν σημαντικά στον ευτροφισμό της Βαλτικής Θάλασσας, ο οποίος προκαλεί τη μείωση της βιοποικιλότητας. Η ανεύθυνη εφαρμογή των λεγόμενων εμπορικών ενεργειακών σχεδίων στη Βαλτική Θάλασσα και η έλλειψη κριτικής όσον αφορά την εφαρμογή τους συμβάλλουν σημαντικά στην εν λόγω ρύπανση.

 
  
  

Έκθεση: João Ferreira (A7-0227/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ψηφοφορία μας επί της έκθεσης ήταν πολυσήμαντη και πλούσια σε ιδέες για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι δράσεις μας για την πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών.

Βασίζεται στο σκεπτικό ότι τα τρέχοντα προληπτικά μέτρα, δυστυχώς, έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή ή δεν εφαρμόζονται. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια διπλή ανάγκη: την εφαρμογή ορισμένων βελτιωμένων εθνικών και ευρωπαϊκών μέτρων, με την απαίτηση για αλλαγή των όρων πρόσβασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης, και την εξίσου σημαντική ανάγκη οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην πρόληψη των καταστροφών. Η παρούσα έκθεση τις καλεί να βελτιώσουν την ενσωμάτωση της πρόληψης καταστροφών στα μέσα προγραμματισμού και στα επιχειρησιακά προγράμματα. Πρόκειται για ένα βήμα προόδου, ένα από τα πολλά που κάνουμε προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των πολιτικών διατήρησης της γης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Pirillo (S&D). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η μείωση του αγροτικού πληθυσμού, η απερήμωση και η αύξηση του ποσοστού καταστροφικών γεγονότων –υπερβολικά έντονες βροχοπτώσεις, ξηρασία, χαλάζι, πυρκαγιές και ούτω καθεξής– αναγκάζουν τα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν με περιορισμένους πόρους και ανεπαρκή μέσα. Το σημαντικότερο ζήτημα που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι η επιβίωση του αγροτικού κόσμου, επειδή υπόκειται συχνά σε φυσικές καταστροφές που εξανεμίζουν τα γεωργικά εισοδήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει συνεπώς την υποχρέωση δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δημόσιου γεωργικού συστήματος ασφάλισης που να αντιμετωπίζει καλύτερα τον κίνδυνο και τα ασταθή εισοδήματα των γεωργών λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 37 της πρότασης του κ. Ferreira, την οποία μόλις υπερψήφισα.

 
  
  

Έκθεση: Ελένη Θεοχάρους (A7-0192/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Η παροχή βοήθειας στα φτωχότερα στρώματα είναι μία από τις πλέον θεμελιώδεις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό, και συγχαίρω τη συντάκτρια της έκθεσης για την αντιμετώπισή του θέματος. Ωστόσο, ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, νιώθω την υποχρέωση να επιστήσω την προσοχή στην παράγραφο 54 της έκθεσης, στην οποία η εισηγήτρια συνιστά την επανεξέταση των πολιτικών επιδοτήσεων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Συμφωνώ ότι η επανεξέταση του συστήματος στήριξης είναι αναγκαία, όμως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε επανάληψη της κατάστασης που προέκυψε από τη μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης. Η μεταρρύθμιση εκείνη υποτίθεται ότι στήριζε τους φτωχότερους παραγωγούς τρίτων χωρών, ωφελήθηκαν όμως οι μεγάλοι γαιοκτήμονες της Νότιας Αμερικής και όχι οι ιδιοκτήτες των μικρότερων φυτειών. Επομένως, ας είμαστε προσεκτικοί και ας διενεργήσουμε συγκεκριμένες αναλύσεις προτού λάβουμε απόφαση σχετικά με την εισαγωγή κάθε είδους μεταρρύθμισης. Καταψήφισα την παράγραφο 54, ενέκρινα όμως την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Η παρούσα έκθεση είναι πραγματικά αρκετά ισορροπημένη, εγώ όμως, παρά ταύτα, την καταψήφισα. Αν και η έκθεση είναι ισορροπημένη, βασίζεται στην αρχή ότι, εάν απλώς συνεχίσουμε να προσφέρουμε όλο και περισσότερα χρήματα και βοήθεια στην Αφρική, ιδίως στην υποσαχάρια Αφρική, τότε η ήπειρος αυτή θα λάβει τελικά την εν λόγω ενίσχυση. Αυτό θα μπορούσε να είναι το πολιτικά ορθό, φοβάμαι όμως ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Αν κοιτάξουμε το πόσα κεφάλαια έχουμε επενδύσει στην υποσαχάρια Αφρική από τη δεκαετία του 1940, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μιλάμε για πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ, και το αποτέλεσμα σήμερα είναι μόνο περισσότερη φτώχεια και περισσότερη δυστυχία. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την ενίσχυση έκτακτης ανάγκης και ότι, κατά τα άλλα, θα πρέπει συστηματικά να μειώσουμε την εν λόγω μακροπρόθεσμη βοήθεια.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αποθαρρύνουμε τη συστηματική μεταφορά κεφαλαίων από τη Βόρεια Αφρική προς τις πλούσιες χώρες. Η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ! Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για την υποσαχάρια Αφρική με τα κεφάλαια αυτά.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια για το έργο της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέκαθεν προσηλωμένη στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, και η έκθεση επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα μάς υπενθυμίζει ότι έχουμε ακόμη πολλά, πολλά περισσότερα να κάνουμε.

Για να βελτιωθούν οι συνθήκες στις χώρες αυτές, πρέπει να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των προτύπων του εργατικού δικαίου, της ασφάλειας στον χώρο εργασίας για το θέμα αυτό, θα ήθελα να τονίσω την εκτίμησή μου για την παράγραφο 38 όπου επισημαίνεται η σημασία της ισότητας των φύλων για την οικονομική επιτυχία των κρατών. Θα πρέπει, πράγματι, να εξασφαλίσουμε στις γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας.

Όπως τονίζει ορθώς η εισηγήτρια στην παράγραφο 37, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, ώστε να δεσμευτεί για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, η οποία αποτελεί ένα από τα μείζονα εμπόδια για τη μείωση της φτώχειας. Η παρούσα έκθεση καλύπτει ορισμένα μεγάλα και σημαντικά σημεία. Συνεπώς, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι θα υπάρξει συναίνεση στο Σώμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αντιτίθεται στην ιδέα της μείωσης της φτώχειας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μερικά χρόνια πριν, διοργάνωσα ημερίδα στην Ακτή Ελεφαντοστού, όπου μίλησα με νεαρούς πολιτικούς της Αφρικής. Ρώτησα πώς θα μπορούσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους βοηθήσουμε. Μου έκαναν μια σειρά υποδείξεις. Καταρχάς, είπαν ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια που αποστέλλουμε προς αυτούς δεν συμβάλλει στη διατήρηση διεφθαρμένων κυβερνήσεων στην εξουσία. Πολύ συχνά, αυτό είναι το πρόβλημα.

Δεύτερον, είπαν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε το άνοιγμα των αγορών και την ελευθέρωση, εξασφαλίζοντας ότι θα ξεφύγουν από τα κρατικά μονοπώλια που τους παρέχουν κακές υπηρεσίες. Τρίτον, θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την κοινή γεωργική πολιτική –ή να απαλλαγούμε από αυτήν– και να απαλλαγούμε από τις επιδοτήσεις εκείνες που επιτρέπουν στους αγρότες στην ΕΕ να ανταγωνίζονται με χαμηλότερες τιμές τους αγρότες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ανέφεραν επίσης ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από τις ιδέες σχετικά με μέτρα προσαρμογής στα σύνορα, τα οποία αποτελούν βασικά πράσινο ιμπεριαλισμό, ώστε να αποτραπούν οι εισαγωγές από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Τέλος, συζητάμε για την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Η Ομάδα ΕΛΚ, οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι επιδιώκουν την απαγόρευση των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος οικονομικής ανοησίας.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κυρία Πρόεδρε, είχα την ευχαρίστηση να υπερψηφίσω την παρούσα έκθεση και αυτό δείχνει ότι δεν λησμονούμε τους φτωχούς του κόσμου παρότι υπάρχει ύφεση.

Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφέρω ότι ήμουν στην Αφρική ως εθελοντής εργαζόμενος πριν από αρκετά χρόνια· αγόραζα εφημερίδα καθημερινά και με εντυπωσίαζε ο αριθμός των άρθρων που επέκριναν τις ΜΚΟ. Δεν ήταν ότι δεν έκαναν καλή δουλειά, αλλά ότι προσπαθούσαν να μεταδώσουν τη δική τους νοοτροπία, προοπτικές και απόψεις για τον κόσμο και να τις επιβάλουν στον τοπικό πληθυσμό.

Είναι καιρός να κάνουμε μια συζήτηση. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, όχι μόνο θα πρέπει να έλθουμε σε επαφή με τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών αλλά, κυρίως, θα πρέπει να μιλήσουμε με τοπικούς ηγέτες, κοινωνικούς φορείς, πάστορες, ιερείς και ούτω καθεξής, και να κάνουμε καλό με τα χρήματα που δαπανούμε σε αυτές τις φτωχές χώρες.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: László Surján (A7-0249/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χορηγηθούν οι οικονομικοί πόροι για την κάλυψη των τροποποιήσεων στον πίνακα προσωπικού της OLAF και να συμπεριληφθεί η εν λόγω προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επιτελεί αξιέπαινο έργο για την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενίσχυση των μέσων που έχει στη διάθεσή της και του εργατικού της δυναμικού αιτιολογεί την αύξηση του προϋπολογισμού της, την οποία υποστήριξα με προθυμία. Προφανώς, θα προτιμούσα να μην αποδεικνυόταν αυτό αναγκαίο και η OLAF να διέθετε περισσότερα κονδύλια και περισσότερο προσωπικό αυτήν τη στιγμή, ώστε να μπορεί να εκτελεί καλύτερα τη σημαντική αποστολή την οποία έχει αναλάβει. Μια ισχυρότερη, πιο ανεξάρτητη και πιο ενεργή OLAF είναι απαραίτητη, εάν η ΕΕ θέλει να είναι πιο διαφανής και κατανοητή για τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2010 (αριθ. 5/2010) αφορά τις τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων, τις βάσεις φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ), την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τη χρηματοδότησή τους, και την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των μειώσεων του ΑΕΕ υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας το 2010, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στην κατανομή, μεταξύ των κρατών μελών, των συνεισφορών των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι κανόνες υπολογισμού αυτών των ιδίων πόρων καθορίζονται λεπτομερώς στη συναφή νομοθεσία. Όσον αφορά την OLAF, η Επιτροπή προτείνει 20 επιπλέον θέσεις μόνιμων υπαλλήλων AD, δεδομένου ότι η υπηρεσία έχει σήμερα την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσαρμογή του πίνακα προσωπικού της προσλαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό επιτυχόντων ως μόνιμους υπαλλήλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Θα ήθελα να δηλώσω στο σημείο αυτό ότι διαφωνώ εντελώς με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η OLAF. Αν και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η απάτη, αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο επωφελή για τους ευρωπαίους πολίτες και, κατά συνέπεια, με ανεξάρτητο και αποτελεσματικό τρόπο που να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των πολιτών.

Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η OLAF δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Ωστόσο, το κείμενο αυτό αναφέρεται συγκεκριμένα στη μετατροπή των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης σε μόνιμες συμβάσεις εργασίας. Κανένας εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το πού εργάζεται, δεν θα πρέπει να στερείται το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύμβαση. Κατά συνέπεια θα απόσχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Στόχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) είναι η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης που διαπράττεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά συνέπεια, δεδομένου του σημαντικού ρόλου που επιτελεί, πρέπει να της παρέχονται οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που απαιτούνται για να επιτύχει τους στόχους της. Παρά την κρίση που βιώνει η ΕΕ, η έγκριση του παρόντος διορθωτικού προϋπολογισμού αιτιολογείται, προκειμένου να παρασχεθούν στην OLAF τα μέσα που απαιτούνται ώστε να λειτουργήσει σωστά.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Απείχα από την ψηφοφορία διότι, αν και είμαι υπέρ της δημιουργίας 20 επιπλέον μόνιμων θέσεων προσωπικού που απασχολείται με προσωρινές συμβάσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, δεν πιστεύω ότι η δημοσιονομική ανισορροπία του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να εξακολουθεί να διορθώνεται ακόμη και σήμερα. Η έκπτωση αυτή χορηγήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1984, διότι θεωρήθηκε ότι διερχόταν περίοδο ύφεσης. Επιπλέον, δεν πιστεύω ότι είναι δίκαιο από το 2002 η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Αυστρία να καταβάλλουν μόνο το 25% όσων οφείλουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου, η Ένωση χορήγησε προνομιακή και με απαλλαγή από δασμούς πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για όλα σχεδόν τα προϊόντα καταγωγής των χωρών και εδαφών που επωφελούνται από τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, προκειμένου να αναζωογονηθούν οι οικονομίες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο κανονισμός αυτός, αφού τροποποιήθηκε πολλές φορές, κωδικοποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου.

Οι εν λόγω εμπορικές προτιμήσεις χορηγήθηκαν για περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και εφαρμόζονται επί του παρόντος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Κοσσυφοπέδιο για όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προαναφερθέντος κανονισμού. Η κατάργηση των εμπορικών προτιμήσεων θα αφαιρέσει από τους δικαιούχους ένα αντικειμενικό οικονομικό πλεονέκτημα στο εμπόριό τους με την ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου για να καταστεί δυνατή η επέκταση της ισχύος του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και να επέλθουν ορισμένες προσαρμογές ώστε να υπάρχει συνέπεια με την έναρξη ισχύος των συμφωνιών σταθεροποίησης και σύνδεσης με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Σερβία.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σημαντική η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό. Πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του Συμβουλίου στο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 αφορά τις τροποποιήσεις στον πίνακα προσωπικού της OLAF, χωρίς πρόσθετες δημοσιονομικές διατάξεις, καθώς και την αναθεώρηση των προβλέψεων των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ, ήτοι τελωνειακοί δασμοί και εισφορές ζάχαρης), τις βάσεις ΦΠΑ και ΑΕΕ, την εγγραφή στον προϋπολογισμό των σχετικών διορθώσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και τη χρηματοδότησή τους, και την αναθεώρηση της χρηματοδότησης των μειώσεων του ΑΕΕ υπέρ των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας το 2010, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στην κατανομή, μεταξύ των κρατών μελών, των συνεισφορών των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 είναι να εγγράψει επισήμως τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον προϋπολογισμό του 2010, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, λάβαμε γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 και εγκρίναμε τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2010 χωρίς τροποποίηση και αναθέτουμε στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. Χ/2010 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), γραπτώς.(DE) Η Επιτροπή προτείνει 20 επιπλέον θέσεις μόνιμων υπαλλήλων AD για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεδομένου ότι η υπηρεσία έχει σήμερα την ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσαρμογή του πίνακα προσωπικού της προσλαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό επιτυχόντων ως μόνιμους υπαλλήλους.

Τα τελευταία χρόνια και, πιο πρόσφατα, στις 5 Μαΐου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε επανειλημμένα την άποψη ότι η OLAF θα πρέπει σταδιακά να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης και πλήρους θεσμικής ανεξαρτησίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητές της δεν μπορούν να περιοριστούν εσκεμμένα ή ακούσια από το γεγονός ότι το προσωπικό και η διαχείρισή της αποτελούν μέρος της δομής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
  

Έκθεση: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν μπορεί να παραμένει στο περιθώριο της εσωτερικής αγοράς, καθώς αποτελεί σημαντικό τομέα με μελλοντική προοπτική για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην οικονομία της γνώσης, να προσφέρει προστιθέμενη αξία και δυνατότητες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020», μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας και προωθώντας νέες μορφές επιχειρηματικότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά το παρελθόν έτος, ένας καταναλωτής στους τρεις αγόρασε τουλάχιστον ένα προϊόν τηλεματικά, αλλά μόνο το 7% των ευρωπαίων καταναλωτών τόλμησαν να το κάνουν σε ένα άλλο κράτος μέλος.

Η τάση αυτή πρέπει να αναστραφεί και η ιδέα που προβάλλει ο εισηγητής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για να επιτευχθεί αυτό. Η ανάγκη ανάπτυξης μιας ασφαλούς και καινοτόμου μεθόδου ηλεκτρονικής πληρωμής θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων καταναλωτών προς τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. Φυσικά, η πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να διευρυνθεί και να εκδημοκρατιστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναπόκειται στην Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες, ώστε η ποικιλομορφία των κανόνων προστασίας των καταναλωτών να μην αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου εντός της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας για τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το ηλεκτρονικό εμπόριο να διαδοθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, υποστηρίζω ό,τι αναφέρει η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει ιδιαίτερη σημασία για τους επιχειρηματίες και τις ΜΜΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η τηλεματική ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά θα βοηθήσουν τους επιχειρηματίες και τις μικρές επιχειρήσεις στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και κατάλληλων για τους καταναλωτές, και αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους στην παγκόσμια οικονομία.

Οι στόχοι για ευρυζωνική πρόσβαση πρέπει να επιτευχθούν και όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βασικές ευρυζωνικές υπηρεσίες μέχρι το 2013. Επικροτώ όσα αναφέρει η έκθεση σχετικά με αυτό.

Υποστηρίζω επίσης όσα αναφέρει σχετικά με τη διαφήμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ενθάρρυνση των πελατών να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους. Είναι σημαντικό οι ευρωπαίοι πελάτες να εμπιστεύονται το σύστημα όταν αγοράζουν τηλεματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει αναπτυχθεί εντελώς για πολλούς λόγους. Οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται την ασφάλεια της ηλεκτρονικής αγοράς και πολλοί από αυτούς δεν αγοράζουν τηλεματικά, διότι οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το επίπεδο προστασίας διαφέρουν σημαντικά. Πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην τηλεματική αγορά με την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους, ασφαλείς μεθόδους πληρωμής και τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών στους τομείς της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Συμφωνώ με την πρόταση για τη δημιουργία και εφαρμογή ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης που θα έδινε στους αγοραστές περισσότερη εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο. Μερικές επιχειρήσεις, επίσης, δεν εκμεταλλεύονται την οικονομική αγορά λόγω ορισμένων προβλημάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για τους επιχειρηματίες να συναλλάσσονται στο διαδίκτυο, βελτιώνοντας τους μηχανισμούς πληρωμής που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο για παράδειγμα, να απλουστεύσουμε τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), να καταστήσουμε ενιαία τα ταχυδρομικά και τραπεζικά έξοδα και να επιλύουμε διενέξεις μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών πιο αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η κατάσταση του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλάζει συνεχώς επί του παρόντος. Έχει ήδη πάψει να είναι αναδυόμενη τεχνολογία και αποτελεί μια όλο και πιο διαδεδομένη πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό μέσο για την προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου, τη βελτίωση της πρόσβασης σε ευρύτερο φάσμα προϊόντων υψηλότερης ποιότητας και τη μείωση των τιμών μέσω του ανταγωνισμού.

Παρ’ όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο, με το 60% των προσπαθειών διασυνοριακών παραγγελιών μέσω του διαδικτύου να αποτυγχάνουν για τεχνικούς και νομικούς λόγους.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι εντοπίζει τα προβλήματα που επηρεάζουν το ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα δείχνει τον δρόμο προς τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας τηλεματικής αγοράς για την Ευρώπη. Η επίτευξή της απαιτεί καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα αποβεί προς όφελος όλων των ευρωπαίων καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πώλησης, ένταση των προσπαθειών προκειμένου να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου προστασία του ηλεκτρονικού καταναλωτή, εξοπλισμός των καταναλωτών με την απαραίτητη εμπιστοσύνη που θα τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς, και ενημέρωσή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα μέσα επιβολής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής λόγω των οφελών που αποκομίζουν οι ΜΜΕ και της ανάπτυξης της ψηφιακής κοινωνίας, καθώς και για να εξαλειφθεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να τυποποιηθούν οι κανονισμοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η θέσπιση εύρυθμης τηλεματικής ενιαίας αγοράς για την Ευρώπη είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ειδικά στη σημερινή οικονομική κρίση, αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία η Ευρώπη να καταβάλει προσπάθειες για την άρση των φραγμών που παρεμποδίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επί του παρόντος, η ΕΕ είναι μια αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δεν αντικατοπτρίζεται καθόλου στον όγκο των τηλεματικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν διάκεινται θετικά προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά επειδή, από τη στιγμή που θα λάβουν την απόφαση να προβούν σε αγορά τηλεματικά, έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους προβλήματα και, στο τέλος, προκύπτει ότι η συναλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικά από την άποψη αυτή.

Υπάρχουν επί του παρόντος πάρα πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει μόνο τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η έκθεση αναφέρει επίσης πως η εν λόγω μορφή εμπορίου σε συνδυασμό με τις καινοτόμες υπηρεσίες και τις οικολογικές βιομηχανίες προσφέρει το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης και απασχόλησης για το μέλλον και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει ένα νέο σύνορο της ενιαίας αγοράς, τα μέτρα που προτείνονται από την Επιτροπή, σε συνδυασμό με εκείνα που προτείνονται από το Κοινοβούλιο, πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί σημαντική συμβολή του διαδικτύου στην οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να αρθούν τυχόν εμπόδια για την ενιαία αγορά στον τομέα αυτόν, εφόσον οι κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις παρεμποδίζουν τη ζωτικότητα του αποδοτικού αυτού τομέα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ο οποίος επισημαίνει τις ελλείψεις του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με τους καταναλωτές. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι το 61% των διασυνοριακών συναλλαγών δεν ολοκληρώνονται διότι τα τηλεματικά καταστήματα δεν εξυπηρετούν τη χώρα του καταναλωτή. Να προστεθούν σε αυτό και οι φόβοι του χρήστη όσον αφορά την ασφάλεια των πληρωμών. Η δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεματικών αγορών εξαρτάται συνήθως από την ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ιδίως στην αύξηση του αριθμού των χρηστών του διαδικτύου με τη βελτίωση της ποιότητας των επιδόσεων της σύνδεσης και με το να καταστούν οι τιμές περισσότερο ελκυστικές. Είναι επίσης απαραίτητη η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά τις τηλεματικές αγορές. Όπως και ο εισηγητής, είμαι υπέρ της δημιουργίας ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης, καθώς και της βελτίωσης της εποπτείας του διαδικτύου, ιδίως από την άποψη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα πρέπει επίσης να καταβληθεί για την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η εσωτερική αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη, ιδίως εάν θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στην στρατηγική ΕΕ 2020. Εξακολουθούν, ωστόσο, να υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Η παρούσα έκθεση προτείνει μέτρα που αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό. Αυτά που θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι ο έλεγχος των παραβιάσεων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που δεν θα επιβάλλει τέλη τα οποία θα αποτρέπουν ή θα περιορίζουν την επιλογή. Θα καταστεί ευκολότερο έτσι να καταπολεμήσουμε την πειρατεία, να ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται στο διαδίκτυο, αλλά και να διευκολύνουμε την πρόσβαση και την εμπιστοσύνη του χρήστη στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια αγορά ζωτικής σημασίας για την ΕΕ κατά τον 21ο αιώνα, αν μη τι άλλο για την επιδίωξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την τεράστια πρόκληση δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας τηλεματικής αγοράς για την Ευρώπη που θα επιτρέψει στην ΕΕ να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια αγορά. Η εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των καταναλωτών στον ψηφιακό τομέα είναι περιορισμένη λόγω των περιττών φραγμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως είναι ο κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς, η έλλειψη ασφάλειας για τους καταναλωτές, η έλλειψη ασφάλειας για τις συναλλαγές, η έλλειψη μηχανισμών προσφυγής σε ένδικα μέσα κ.λπ. Είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν οι διασυνοριακοί κανόνες και να βρεθούν πρακτικές λύσεις σε θέματα όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η προστασία των καταναλωτών, οι κανόνες σήμανσης και οι ειδικοί τομεακοί κανόνες, τα τέλη ηλεκτρονικών αποβλήτων και ανακύκλωσης και η ηλεκτρονική δήλωση και χρέωση.

Είναι ουσιαστικής σημασίας η υφιστάμενη νομοθεσία, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες, να μεταφερθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία και να εφαρμοσθεί. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται στην ενιαία ψηφιακή αγορά και να παρουσιάσει τυχόν πρωτοβουλίες που φαίνονται αναγκαίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κύρια εμπόδια. Υποστηρίζω τις 13 συστάσεις της Επιτροπής που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών στον τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς: καταργεί τους περιορισμούς στην ενημέρωση, προσεγγίζοντας έτσι το ιδανικό του τέλειου ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Είναι ικανό να διευρύνει τη δυνητική αγορά των μικρών εσωτερικών παραγωγών που δεν θα ήταν σε θέση να συναλλάσσονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, προστατεύοντάς τους και προωθώντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της μεταποίησης.

Επιπλέον, μειώνεται η απόσταση μεταξύ κεντρικών και απομακρυσμένων περιοχών με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές χάρη στην αύξηση της προσφοράς προϊόντων, και προωθούνται ομοιόμορφα πρότυπα για τα εμπορεύματα που πωλούνται χάρη στη διάθεση των ίδιων προϊόντων σε πολλές αγορές. Είναι ζωτικής σημασίας, επομένως, να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν τα κύρια εμπόδια στη χρήση του διαδικτύου για την πώληση εμπορευμάτων: η ασφάλεια και οι εγγυήσεις. Το καθήκον αυτό, δεδομένης της έλλειψης φυσικών συνόρων, πρέπει να εμπίπτει στα σχετικά υπερεθνικά όργανα τα οποία, στην επικράτειά μας, είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η παρούσα έκθεση παρέχει στους εμπόρους ένα πλαίσιο κανόνων για τη λειτουργία και τον σχεδιασμό των επενδύσεών τους, παρέχει στους καταναλωτές βεβαιότητα όσον αφορά τις εγγυήσεις που τους χορηγούνται, και προετοιμάζει καλύτερα τους παραγωγούς για την αντιμετώπιση της κρίσης. Επιτέλους!

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ως αποτέλεσμα του ποσοστού ηλεκτρονικής απάτης, το οποίο εξακολουθεί να είναι υψηλό, υπάρχει πάντοτε μεγάλος βαθμός δυσπιστίας για τις ηλεκτρονικές αγορές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος, το οποίο καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, περιλαμβανομένης βάσης δεδομένων, με σκοπό τον τερματισμό των παράνομων εμπορικών πρακτικών, την καταπολέμηση των δόλιων δραστηριοτήτων και την αύξηση της ασφάλειας των καταναλωτών κατά τις τηλεματικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά την άποψή μου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις εξ αποστάσεως συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε μια εποχή όπου παρατηρείται αύξηση στην τηλεματική αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών, όπως στους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς.(PT) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης αυτής. Σε μια εσωτερική αγορά άνω των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, η προώθηση μεγαλύτερης ευελιξίας του ηλεκτρονικού εμπορίου και μεγαλύτερης εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις τηλεματικές συναλλαγές όχι μόνο θα καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αλλά και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων διεξόδων αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δημιουργώντας έτσι δυνητικά θέσεις απασχόλησης. Οι διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ εγχώριου και διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου σημαίνουν ότι οι καταναλωτές, ιδιαίτερα όσοι ζουν σε απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες περιοχές, και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το εμπόριο, με την πρόσβαση που παρέχει σε ένα ευρύ φάσμα εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Θα ήθελα να επισημάνω, ωστόσο, ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη η οδηγία για τις υπηρεσίες –το μέσο με το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά– να εφαρμοστεί σωστά σε όλα τα κράτη μέλη· ειδικότερα, πρέπει να εκτελεστεί με μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά τη μη διακριτική μεταχείριση των πελατών με βάση την εθνικότητά τους. Θα ήθελα να τονίσω ότι το «κέντρο πολλαπλής εξυπηρέτησης» πρέπει να είναι πλήρως επιχειρησιακό, ώστε να υλοποιηθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εξίσου σημαντικά, ωστόσο, είναι και μέτρα όπως η εναρμόνιση των ταχυδρομικών και τραπεζικών χρεώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η απλοποίηση επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως ή η αύξηση των καταχωρίσεων ονομάτων τομέα .eu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), γραπτώς.(EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής διότι, σε γενικές γραμμές, μπορώ να την υποστηρίξω. Ειδικότερα, χάρηκα που διαπίστωσα ότι, στην επιτροπή, οι περισσότερες από τις τροπολογίες μου εγκρίθηκαν. Με τον τρόπο αυτόν θα υποστηριχθούν οι ΜΜΕ, ώστε να καταστούν πιο ενεργοί παράγοντες στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα η έκθεση, άσκοπα κατά τη γνώμη μου, επαναφέρει το θέμα της ελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών, για το οποίο έχω εκφράσει την αντίθεσή μου στην επιτροπή. Υποστηρίζω την ένσταση αυτή και συνεχίζω να αντιτίθεμαι στην έκκληση για ελευθέρωση, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζω με σθένος την έκκλησή μου προς την Επιτροπή για μορατόριουμ όσον αφορά την ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Ως σκιώδης εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, στηρίζω την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στο μέλλον, η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ΤΠΕ στην ΕΕ θα βοηθήσει να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Ευρώπη πρέπει να καταστεί σημαντικός παγκόσμιος διαμεσολαβητής σε αυτόν τον τομέα. Για να επιτευχθεί αυτό, οι τρέχουσες δυσκολίες πρέπει να επιλυθούν επειγόντως και κατά τρόπο ομοιόμορφο.

Αναφέρομαι, εν προκειμένω, στους διαφορετικούς συντελεστές ΦΠΑ, στο δίκαιο προστασίας των καταναλωτών και, κυρίως, στην εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των πελατών του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως αποδεικνύεται από ορισμένους εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει τους πολίτες της που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στον ψηφιακό κόσμο, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται ειδικά για την αγορά υλικών, λογισμικού και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένας από τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι η προώθηση της οικονομίας της γνώσης. Για να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος αυτός, είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση της ταχύτητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό των τιμών των υπηρεσιών αυτών σε μεγαλύτερο βαθμό σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες και πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εξ αποστάσεως έμποροι είναι σε θέση να φθάσουν σε αγορές διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται εντός των εθνικών τους συνόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Στην ανακοίνωση της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η Επιτροπή κατέδειξε τη βούλησή της οι τηλεματικές συναλλαγές να καταστούν απλούστερες και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στην ψηφιακή τεχνολογία με αποτελεσματικότερο τρόπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, το ένα τρίτο των Ευρωπαίων έχουν κάνει τηλεματικές αγορές, αλλά μόνο το 7% των καταναλωτών τολμά να επιλέξει διασυνοριακές συναλλαγές και μόλις το 12% εκφράζει εμπιστοσύνη σε αυτό το είδος συναλλαγών. Επείγει, συνεπώς, η ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών (ή της αντίληψής τους για την ασφάλεια) σε σχέση με τις εν λόγω συναλλαγές, ώστε να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας αγοράς η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες, με συναλλαγές που είναι ευκολότερες, πιο άνετες και, σε πολλές περιπτώσεις, φθηνότερες για τον καταναλωτή. Για την ανάπτυξη ορθής ενιαίας ηλεκτρονικής αγοράς, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να αισθάνονται ασφαλείς όταν αγοράζουν τηλεματικά, οι δε εταιρείες να κατανοήσουν το τεράστιο δυναμικό των τηλεματικών συναλλαγών, να αυξήσουν την ηλεκτρονική διαθεσιμότητα και να άρουν τα διασυνοριακά εμπόδια.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην Ευρώπη παρακωλύεται έντονα από τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις. Τα στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι το 2009, στην Ευρώπη, ένας καταναλωτής στους τρεις αγόρασε τουλάχιστον ένα προϊόν τηλεματικά, αλλά ότι μόνο το 7% των ευρωπαίων καταναλωτών έχουν τολμήσει να το κάνουν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Μη δημοσιευμένες έρευνες της ΕΕ σχετικά με τις πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου καταδεικνύουν ότι το 60% των καταναλωτών που προσπαθούν να αγοράσουν προϊόντα εκτός των συνόρων της ΕΕ αποτυγχάνουν, επειδή ο πωλητής αρνείται τη συναλλαγή ή την αποστολή των εμπορευμάτων, παρότι ο αγοραστής ακόμη και με τα έξοδα αποστολής, θα είχε μια οικονομία τουλάχιστον 10%, σύμφωνα με τις μισές από τις 11.000 περιπτώσεις που ερευνήθηκαν. Πρέπει να τονίσω, ως εκ τούτου, την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που θα μπορεί να υπερβεί τους διασυνοριακούς φραγμούς, να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία και να ρυθμίσει τους κινδύνους μιας δραστηριότητας που αλλάζει συνεχώς και σχεδόν πάντα εξελίσσεται. Απαιτούνται συνεπώς συνεχής προσοχή και παρακολούθηση, με προτεραιότητα στην αξιοπιστία των επικοινωνιών και των συναλλαγών. Για να εδραιωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, είναι απαραίτητο να εργασθούμε με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τις πληρωμές και τις υπηρεσίες παράδοσης και επιστροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έκθεση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο περιέχει ορισμένες αντιφάσεις και υπερβολική εμμονή στη δημιουργία εσωτερικής αγοράς. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπάρχουν όμως πολλά που πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκαλέσει νέα σοβαρά προβλήματα.

Όπως τονίσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, είναι σημαντικό να διευκρινιστούν πολλά ζητήματα, και συγκεκριμένα: η υπεράσπιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και τα δικαιώματα και η ασφάλεια των καταναλωτών.

Είναι αλήθεια ότι η έκθεση προωθεί μια σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης όλων των φορέων στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, όμως δεν είναι όλοι τόσο κατάλληλοι όσο θα μπορούσαν να είναι, ούτε και λαμβάνουν καν δεόντως υπόψη όλα τα συμφέροντα και τα δικαιώματα που διακυβεύονται σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να αποδειχθεί εξαιρετικά περίπλοκη.

Είναι αλήθεια ότι η αλυσίδα εφοδιασμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να γίνει πιο διαφανής, ούτως ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει πάντα την ταυτότητα του προμηθευτή, καθώς και το όνομα της επιχείρησης του τελευταίου, τη γεωγραφική διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Ωστόσο, τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων και των ατόμων με διάφορες εξαρτήσεις πρέπει να κατοχυρώνονται ανά πάσα στιγμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί ευκαιρίες στην αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ιρλανδικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης ορόσημο, διότι αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής και ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την πολυτέλεια να υστερεί όσον αφορά τη δημιουργία αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία θα πρέπει επίσης να καταστεί ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή. Ας ελπίσουμε ότι την παρούσα έκθεση θα ακολουθήσουν περαιτέρω βήματα για την τόνωση της δημιουργίας μιας πανευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές θα συμβάλουν επίσης στην επανεξέταση και επανέναρξη ζωτικής σημασίας δραστηριοτήτων Ε&Α.

Αυτό που χρειαζόμαστε, πρώτα απ’ όλα, είναι η επίβλεψη και η παρακολούθηση της υλοποίησης της έκθεσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ψηφιακή επιχειρηματικότητα, τόσο ως επιχειρηματίες όσο και ως πελάτες. Τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να διευκολύνουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλα τα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα αρχίσουν να σημειώνουν πραγματική πρόοδο στην ενοποίηση των κανόνων για τις συμβάσεις και θα εξαλείψουν τις συγκρουόμενες νομοθεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ την έκκληση για την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου εντός των συνόρων της ΕΕ. Η ΕΕ, ωστόσο, πρέπει να φροντίσει ώστε αυτό να γίνεται με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και είναι σημαντικό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς.(FI) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, κ. Echeverría, για την εξαιρετική του έκθεση, που με χαρά υπερψήφισα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας νέος και διεθνής τομέας και, ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εναρμόνιση των προτύπων και πρακτικών. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφέρω τα σημεία εκείνα στην έκθεση που μας προτρέπουν να διασφαλίσουμε ότι καλή ποιότητα και ολοκληρωμένες ευρυζωνικές συνδέσεις θα είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση. Ο στόχος αυτός είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου να ευδοκιμήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η παροχή ευρυζωνικότητας σε όλους τους πολίτες της ΕΕ έως το 2013 και εξαιρετικά ταχείας ευρυζωνικότητας έως το 2020 αποτελούν μεν φιλόδοξους στόχους, είναι όμως ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις παρατηρήσεις του όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι ένα ζήτημα που απαιτεί προσεκτική εξέταση στο μέλλον, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες για παιδιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), γραπτώς. – (CS) Παρότι το διαδίκτυο είναι σήμερα ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος δίαυλος λιανικής πώλησης και ο αριθμός των αγορών μέσω του διαδικτύου αυξάνεται κάθε χρόνο, ο αριθμός των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών παρουσιάζει δυστυχώς στασιμότητα. Θα μπορούσε σχεδόν να πει κανείς ότι δεν υπάρχει εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των συναλλαγών μεταξύ επιχείρησεων και καταναλωτών. Κατά τη γνώμη μου, η πλήρης εναρμόνιση του δικαίου των καταναλωτών και η εξάλειψη των εθνικών εξαιρέσεων, σε συνδυασμό με τη φιλελεύθερη έννοια της προστασίας των καταναλωτών, θα αποτελέσουν σημαντικό κίνητρο για τις διασυνοριακές πωλήσεις προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Διαπιστώνω, ωστόσο, ένα μεγάλο πρόβλημα για τον περιορισμό της πρόσβασης σε τηλεματικές υπηρεσίες με βάση τη διεύθυνση IP σε ορισμένα κράτη. Καταρχήν, δεν υπάρχουν νομοθετικά εμπόδια στον τομέα αυτόν, και όμως η ηλεκτρονική εσωτερική αγορά περιορίζεται στο εν λόγω τμήμα.

Συμμερίζομαι την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να κινητοποιήσει το σύνολο των εκτελεστικών της μέσων στην περίπτωση αυτή και να παρέμβει κατά της δημιουργίας τεχνητών φραγμών στην εσωτερική αγορά υπό τη μορφή αποκλεισμού διευθύνσεων IP. Η έκθεση επίσης μιλά για στόχους για το 2020 στον τομέα της πρόσβασης σε ευρυζωνική σύνδεση. Προσωπικά δεν επικροτώ τόσο κατηγορηματικούς στόχους, ιδιαίτερα σε έναν τομέα που αναπτύσσεται δυναμικά και όπου είναι επομένως πολύ δύσκολο να προβλέψουμε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει κατά τα επόμενα δέκα χρόνια. Παρά την κριτική αυτή, θεωρώ ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ της.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Arias Echeverría, καθώς πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί βασική αγορά της πολιτικής της ΕΕ, όπου ορισμένες παρεμβάσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 μπορεί και πρέπει να προβλεφθούν.

Πράγματι, πιστεύω ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που προσφέρει η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει τη δυνατότητα θετικού αντίκτυπου τόσο στους καταναλωτές όσο και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο ίδιο πνεύμα, υποστηρίζω τη συμπερίληψη στην έκθεση του ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης, που είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα των εμπορευμάτων τα οποία διατίθενται στη διασυνοριακή ηλεκτρονική αγορά.

Σε μια περίοδο κρίσης και οικονομικών δυσκολιών όπως αυτήν την οποία διανύουμε επί του παρόντος, πρέπει να στηρίξουμε τα μέσα που μπορούν να έχουν θετικές, σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη, όπου μπορούμε να συμπεριλάβουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιστεύω συνεπώς ότι, στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί θετική εξέλιξη, όχι μόνο για τις εταιρείες και τις ΜΜΕ, αλλά, και κυρίως, για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς.(PT) Η ενιαία αγορά ήταν πάντα ένας από τους μεγάλους στόχους που έπρεπε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις μέρες μας, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να έχει πολύ σημαντική συμβολή, ώστε η ενιαία αγορά να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Η τηλεματική αγορά έχει γίνει ήδη αποδεκτή από την πλειονότητα των καταναλωτών σε εγχώριο επίπεδο, δεν ισχύει όμως το ίδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως λόγω έλλειψης αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου, ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη όλων των φορέων. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτόν πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα μεγαλύτερης εμπιστοσύνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ, επειδή πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο και η υπέρβαση των φραγμών που εξακολουθούν να παρακωλύουν την ανάπτυξή του είναι θεμελιώδους σημασίας για την οικονομία. Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην Ευρώπη παρακωλύεται έντονα από τις κατακερματισμένες σε εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις και το 60% των καταναλωτών που προσπαθούν να αγοράσουν προϊόντα εκτός των εθνικών συνόρων αποτυγχάνουν.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί πραγματικά μια τηλεματική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Χάρη σε τροπολογία της Ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας (Lega Nord), η έκθεση περιέχει αναφορά στη δυσκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο που αντιμετωπίζουν όσοι ζουν σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση χρησιμοποιείται ώστε να προχωρήσουμε σε πιο εκτεταμένη εναρμόνιση των φορολογικών νόμων, καθώς και των διακυμάνσεων των τιμών στον τομέα των ταχυδρομικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ. Ψήφισα, επομένως, κατά του κειμένου αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς.(IT) Η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής προσδιόρισε μελλοντικές στρατηγικές που στοχεύουν στη μείωση του κατακερματισμού και την τόνωση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο απογειώνεται πραγματικά σε εθνικό επίπεδο, οι διασυνοριακές αγορές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, φθάνοντας μόλις το 7% το 2009. Οι κυριότεροι φραγμοί έχουν να κάνουν με τη γλώσσα και με πρακτικά και νομικά προβλήματα.

Συμφωνώ με την προσέγγιση της έκθεσης, η οποία προσδιορίζει πέντε προτεραιότητες σε μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα στον τομέα: βελτίωση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, εξάλειψη του κατακερματισμού της τηλεματικής αγοράς, αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να διαθέτουν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο και κατοχύρωση της ασφάλειας των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Όλα αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα σε σαφές και ενιαίο νομικό πλαίσιο που αποσκοπεί, κυρίως, στην εξυπηρέτηση του κοινού. Το θεμελιώδες κίνητρο, πιστεύω, θα έρθει με τη μορφή της εμπιστοσύνης του κοινού, η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Το Διαδίκτυο έχει γίνει η συνηθέστερη μορφή εξ αποστάσεως πωλήσεων. Όπως προκύπτει και από στοιχεία που η Επιτροπή παρέθεσε σε ερώτηση μου (Ε 4964/210), πάνω από το ένα τρίτο των καταναλωτών της ΕΕ (37 %) χρησιμοποίησαν πέρσι το Διαδίκτυο για να αγοράσουν ή να παραγγείλουν αγαθά και υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση. Αυτό το ποσοστό αντιπροσωπεύει αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2008, και 10 σε σύγκριση με το 2006. Παρολαυτά, οι καταναλωτές ακόμα δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στη διασυνοριακή αγορά ενώ οι ανομοιογενείς εθνικές διατάξεις αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να επενδύουν στο διασυνοριακό εμπόριο. Για αυτό άλλωστε, οι διαφορές στα ποσοστά χρήσης των εξ αποστάσεως πωλήσεων στα κράτη μέλη είναι σημαντικές. Ωστόσο, η αύξηση αυτής της μορφής εμπορίου είναι κρίσιμη στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύουμε. Η συγκεκριμένη έκθεση φιλοδοξεί, μέσω προτάσεων όπως η θέσπιση ενιαίων κανονισμών και πρακτικών που θα επιτρέψουν στους πωλητές εξ αποστάσεως να κινηθούν πέραν των εθνικών ορίων τους, να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της διαδικτυακής εσωτερικής αγοράς. Σε καιρούς όπου οι παραδοσιακές εμπορικές συναλλαγές παρουσιάζουν στασιμότητα, οι νέες τεχνολογίες και οι ευκαιρίες που αυτές προσφέρουν μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες για την ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών εμπορικών πρωτοβουλιών και για αυτόν τον λόγο υπερψήφισα τη σχετική έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής παρόλο που θεωρώ την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σημαντική και την επέκταση των καλών δικτύων και υπηρεσιών του διαδικτύου στο σύνολο του πληθυσμού απαραίτητη, ακόμη και για τις πιο απομονωμένες περιοχές.

Συμφωνώ επίσης ότι είναι απαραίτητη η καταπολέμηση των διακρίσεων που υφίστανται πολλά άτομα τα οποία επιθυμούν να κάνουν αγορές τηλεματικά, αν μη τι άλλο βάσει του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν για την εκτέλεση της συναλλαγής.

Συμφωνώ με πολλές από τις προτάσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση. Παρ’ όλα αυτά, δεν λυπάμαι που η οδηγία για τις υπηρεσίες δεν έχει μεταφερθεί πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη, δεν υποστηρίζω την πολιτική της Επιτροπής για τον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν επικροτώ τη στρατηγική ΕΕ 2020: αυτές οι βασικές επιλογές είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για τη δύσκολη κοινωνική κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας αγωνίζεται σήμερα η ΕΕ.

Τα μελλοντικά μοντέλα για τον τομέα των επικοινωνιών, ακόμη και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, σίγουρα θα είναι καλύτερα σχεδιασμένα, με προοπτική περισσότερο επικεντρωμένη στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, και δεν θα εξαρτώνται απλώς από τα εμπορικά συμφέροντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Arias Echeverría σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο: το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας από τους τομείς με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση για τις επόμενες δεκαετίες, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό αυτό στο έπακρο.

Να θυμάστε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο διευκολύνει και προωθεί την ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων αγορών για ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διαφορετικά δεν θα υπήρχαν.

Επιπλέον, υποστηρίζω την ιδέα ότι, κατά την ανάπτυξη της πολιτικής μας και των κανονιστικών πλαισίων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση στην τεράστια επιλογή καταναλωτικών αγαθών. Αναφέρομαι σε εκείνους που είναι απομονωμένοι ή με μειωμένη κινητικότητα, τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα ή τα άτομα που ζουν σε λιγότερο προσβάσιμες, απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές.

Τέλος, τροποποίησα το κείμενο στην επιτροπή ούτως ώστε να τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης εκπαιδευτικών εργαλείων για τους τηλεματικούς καταναλωτές: πρέπει να ενισχύσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και να τους καταστήσουμε περισσότερο ενήμερους ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους (βασικά δικαιώματα των καταναλωτών στο διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και, ειδικότερα, κανόνες προστασίας των δεδομένων).

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Σε αυτήν τη σημαντική έκθεση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταξύ άλλων, τονίζουμε τη σπουδαιότητα της αύξησης της εμπιστοσύνης στα διασυνοριακά συστήματα πληρωμών μέσω διαδικτύου (π.χ. με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες και ηλεκτρονικά μετρητά) με την προώθηση φάσματος μεθόδων πληρωμής, τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και των κοινών προτύπων, την υπέρβαση των τεχνικών εμποδίων, την υποστήριξη των ασφαλέστερων τεχνολογιών για ηλεκτρονικές συναλλαγές, την εναρμόνιση και την ενίσχυση της νομοθεσίας για θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, την καταπολέμηση της απάτης και την ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση του κοινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Γνωρίζουμε πολύ καλά τον αριθμό και το είδος των μειονεκτημάτων, ιδίως στην Ιταλία, όσων ζουν και διαμένουν σε ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες. Η οικοδόμηση μιας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου θα απλουστεύσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα βελτιώσει την ποιότητα στις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ χωρίς καλές συνδέσεις.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με σκοπό να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να διαθέτουν προϊόντα μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται οι χρήστες, ιδιαίτερα τα παιδιά, με επαρκείς εγγυήσεις ως προς την κατοχύρωση της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ανέντιμους εμπόρους να εξαπατούν τους δυνητικούς χρήστες· απαιτούνται, ως εκ τούτου, στοχευμένοι και συχνοί έλεγχοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), γραπτώς.(PL) Ελπίζω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση των διαδικτυακών συναλλαγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε την εναρμόνιση και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών οι οποίες, με την παρούσα μορφή τους, το μόνο που κατορθώνουν είναι να μας εμποδίζουν να πραγματοποιούμε αγορές από ξένες ιστοσελίδες, ακόμα και αν αυτό που προσφέρουν είναι ενδιαφέρον. Θέλουμε επίσης μια εγγύηση ότι η ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2013. Η πρόταση αυτή έπαψε να είναι καθαρή φαντασιοκοπία εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο ολοένα και πιο πιθανή αλλά, επιπλέον, δεν είναι ούτε καν απαραίτητο να πειστεί κάποιος για τις ωφέλιμες επιπτώσεις που θα έχει στην εσωτερική αγορά η καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Δεν είμαι σε θέση να υπερψηφίσω την έκθεση αυτή παρόλο που περιέχει ορισμένα θετικά στοιχεία, κυρίως την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών και την αναγνώριση των συμφερόντων των ΜΜΕ στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Καταδικάζω κυρίως όσους συγχαίρουν την Επιτροπή για την εφαρμογή της τρίτης οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που αποσκοπεί στην ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω ζημία των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΕ και όχι, όπως αναφέρεται στην έκθεση, σε μείωση των τιμών και βελτίωση των υπηρεσιών.

Ούτε και μπορώ να εκφράσω λύπη για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στην εθνική τους νομοθεσία την οδηγία για τις υπηρεσίες, δεδομένου ότι θέλω η Επιτροπή να εκπονήσει ταχέως έκθεση στην οποία θα συνοψίζονται οι κλιματικές επιπτώσεις της εφαρμογής του εν λόγω κειμένου.

Λυπάμαι που το κείμενο αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνο με το πνεύμα του ανοίγματος στον ανταγωνισμό, το οποίο καταγγείλαμε όταν απορρίψαμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
  

Έκθεση: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι στοχεύει στη βελτίωση της πρόληψης αεροπορικών ατυχημάτων και στην παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους. Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα την προσέγγιση που ακολούθησε η εισηγήτρια, η οποία απηύθυνε έκκληση για ανάλυση των συμβάντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Η έκθεση προτείνει επίσης βελτιώσεις στην παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους, όπως την καθιέρωση μέγιστης προθεσμίας δύο ωρών εντός της οποίας θα ενημερώνονται οι οικογένειες για τα ονόματα των επιβατών επί του αεροσκάφους. Η ευθύνη εναπόκειται πλέον στους υπουργούς Μεταφορών οι οποίοι, ελπίζω, θα εγκρίνουν τη νομοθεσία αυτήν το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής. Η εναέρια κυκλοφορία ολοένα και αυξάνεται και ο κίνδυνος ατυχήματος έχει επίσης αυξηθεί παρά τις βελτιώσεις σε πρότυπα ασφάλειας και, ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη διερεύνηση των ατυχημάτων πρέπει να τροποποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί.

Επικροτώ όσα αναφέρει η έκθεση για τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους. Η οικογένεια του θύματος έχει το δικαίωμα να λάβει τις σχετικές πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό επιχειρησιακό σχέδιο σε περίπτωση κρίσης. Ένα σημαντικό πρακτικό μέτρο θα ήταν να εξαναγκαστούν οι αεροπορικές εταιρείες να ορίσουν ένα άτομο ως το κύριο σημείο αναφοράς για λόγους συντονισμού, με σκοπό την παροχή σημαντικών πληροφοριών και τη στήριξη των οικογενειών των επιβατών.

Τα πρακτικά μέτρα που ζητούνται στην έκθεση θα βοηθήσουν σε περίπτωση ατυχήματος, ιδίως αναφορικά με τη βοήθεια που παρέχεται στα θύματα και τις οικογένειές τους και με τις ομάδες που δρουν για λογαριασμό τους. Πρέπει να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ασφαλείας στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας της Ευρώπης και οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Υποστηρίζω την πρόταση αυτή. Η οδηγία της ΕΕ που ισχύει σήμερα και διέπει τις έρευνες σχετικά με τα αεροπορικά ατυχήματα και συμβάντα εγκρίθηκε το 1994. Ωστόσο, η αγορά και η κατάσταση της αεροπορίας έχουν αλλάξει και, ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπιστεί νέος κοινοτικός κανονισμός, κατάλληλος για τη σημερινή κατάσταση. Πρώτον, πρέπει να δημιουργηθεί δίκτυο αρχών διερεύνησης σε θέματα ασφάλειας. Αυτές θα περιλαμβάνουν θεσμικά όργανα των εθνικών κυβερνήσεων και της ΕΕ (τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ)) και θα είναι υπεύθυνες για τη βελτίωση της ποιότητας των ερευνών, την ταξινόμηση και την ανάλυση των πληροφοριών, θα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κρατικών θεσμικών οργάνων και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών. Επιπλέον, τα δικαιώματα των επιβατών και των οικογενειών τους πρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Στόχος του κανονισμού είναι να επεκταθεί η υποχρέωση του αερομεταφορέα να προσκομίσει κατάλογο των επιβατών το ταχύτερο δυνατόν, και εντός δύο ωρών μετά από ατύχημα, η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς την ΕΕ αλλά και για αεροπορικές εταιρείες που πραγματοποιούν πτήσεις προς την Ευρώπη. Στόχος του είναι να καθιερωθεί η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να ζητούν από τους επιβάτες να τους παρέχουν στοιχεία, κατά τη στιγμή της κράτησης της πτήσης, του προσώπου με το οποίο πρέπει να έλθουν σε επαφή σε περίπτωση ατυχήματος. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε οι οικογένειες των θυμάτων να έχουν ειδική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των ερευνών.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, διότι προτείνει λύσεις στα προβλήματα που προκλήθηκαν πρόσφατα από αεροπορικά ατυχήματα όχι μόνο από τεχνικής άποψης, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων στις οικογένειες των θυμάτων. Διευκρινίζει επίσης τον ρόλο του ΕΟΑΑ και των εθνικών αρχών όσον αφορά τη δίκαιη, αμερόληπτη διερεύνηση των αιτίων των ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται συνεχώς και, παρά την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας, οι εκθέσεις εξακολουθούν να καταδεικνύουν την αδυσώπητη αύξηση του αριθμού των αεροπορικών ατυχημάτων. Είναι δε καιρός και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ρυθμίσει τον τομέα αυτόν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια.

Επομένως, υποστηρίζω σθεναρά τον στόχο της εισηγήτριας για την πρόληψη θλιβερών αεροπορικών ατυχημάτων και τη βελτίωση των ερευνών σχετικά με τα ατυχήματα. Ουσιαστικά, η σχετική νομοθεσία χρονολογείται από το 1994, όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) δεν είχε ακόμη ιδρυθεί.

Επομένως, ψήφισα υπέρ αυτού του κανονισμού ο οποίος επιδιώκει να προσδώσει ηγετικό ρόλο στον ΕΟΑΑ όσον αφορά την ασφάλεια των πτήσεων, συμφωνώ δε ιδιαίτερα με τον στόχο της παροχής γενικευμένης πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Σημειώθηκε τεράστια αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Παρά τις πολυάριθμες τεχνολογικές βελτιώσεις, ο κίνδυνος ατυχημάτων έχει αυξηθεί. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η νομοθεσία της ΕΕ ως προς το θέμα αυτό. Επικροτώ, λοιπόν, τις προτάσεις της κ. De Veyrac για την προσαρμογή της οδηγίας του 1994 σχετικά με την πρόληψη των ατυχημάτων στην τρέχουσα κατάσταση στην αγορά των αερομεταφορών. Με τη δημιουργία δικτύου εθνικών αρχών διερεύνησης θα καταστεί δυνατόν να μειωθούν οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, κυρίως μέσω της κοινής χρήσης πόρων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Τα δικαιώματα των θυμάτων και των οικογενειών τους πρέπει επίσης να προστατεύονται. Στηρίζω το αίτημα της εισηγήτριας η υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να παρέχουν κατάλογο των επιβατών εντός μίας ώρας από την κοινοποίηση ατυχήματος να ισχύει όχι μόνο για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ, αλλά και για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Τέλος, επικροτώ την πρόταση της εισηγήτριας ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας να χαρακτηρίζεται ως «σύμβουλος», όταν συμμετέχει στις διερευνήσεις. Είναι σημαντικό ο κανονισμός να μην παρέχει στον συγκεκριμένο οργανισμό το πεδίο να είναι ταυτόχρονα και δικαστής και ένορκος κατά τις διερευνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE) , γραπτώς. (PT) Είναι ζωτικής σημασίας να κατοχυρωθεί η ασφάλεια στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη και να μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων και συμβάντων μέσω διαδικασιών διερεύνησης και πρόληψης. Ψήφισα υπέρ του παρόντος κανονισμού, καθώς πιστεύω ότι προάγει τη δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την αυθόρμητη αναφορά συμβάντων, ζητώντας η διερεύνηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας να είναι αποτελεσματική, ταχεία και υψηλής ποιότητας. Συμφωνώ ότι οι έρευνες θα πρέπει να διενεργούνται από εθνική αρχή ή άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για έρευνες σε θέματα ασφάλειας. Θεωρώ επιπλέον ότι είναι σημαντική η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου αρχών με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας των μεθόδων διεξαγωγής των ερευνών και κατάρτισης των πραγματογνωμόνων. Ένα άλλο σημείο που θεωρώ σημαντικό είναι ότι πρέπει να οριστούν πρότυπα για την έγκαιρη παροχή πληροφοριών σχετικά με τους επιβαίνοντες και τα επικίνδυνα μεταφερόμενα εμπορεύματα κατά τη στιγμή του ατυχήματος, η δε παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους θα πρέπει να βελτιωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η εντατικοποίηση της εναέριας κυκλοφορίας έχει ως αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αεροπορικών ατυχημάτων. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ασφάλειας, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στο σημερινό σύστημα διερεύνησης ατυχημάτων. Το σύστημα ασφάλειας στον τομέα αυτόν βασίζεται στα δεδομένα και τα διδάγματα που εξάγονται από ατυχήματα και συμβάντα. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για έρευνες σε θέματα ασφάλειας, συγκεκριμένα με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου. Για να εντοπισθούν πιθανές ελλείψεις ασφαλείας και να εγκριθούν διορθωτικά μέτρα, το δίκτυο αυτό πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη ανεξαρτησία των εν λόγω ερευνών, καθώς και υψηλό επίπεδο απόδοσης, επιμέλειας και ποιότητας.

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προληπτική δράση και υψηλό επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στην Ευρώπη, δεν πρέπει δε να φεισθούμε προσπαθειών για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και συμβάντων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις αεροπορικές μεταφορές. Εκτός από τις έρευνες σε θέματα ασφάλειας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο θέμα της ενίσχυσης της βοήθειας προς τα θύματα των αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους, ζήτημα για το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες πρέπει να διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης της κρίσης και σχέδιο βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Συγκλονιζόμαστε συχνά όταν πληροφορούμαστε μια νέα αεροπορική τραγωδία. Ελπίζω ότι ο νέος κανονισμός που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την ανάγκη ασφάλειας των επιβατών, υπό τη μορφή πιο ακριβούς μέτρου σε σύγκριση με την οδηγία 94/56/ΕΚ την οποία αντικαθιστά. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως στους ελέγχους, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών για προληπτικούς λόγους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα από τις έρευνες ατυχημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να αρχειοθετούνται σε μια κεντρική τοποθεσία και να αναλύονται με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι οι ευρωπαίοι επιβάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ένα πρόσωπο αναφοράς σε περίπτωση ατυχήματος, πρακτική που επικρατεί στις ΗΠΑ. Τέλος, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει πληρέστερος συντονισμός και εποπτεία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που συμμετέχουν στην παρέμβαση και την παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων, διότι εισάγει νέους κανόνες που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της πρόληψης των ατυχημάτων και τη διαφάνεια και ταχύτητα των ερευνών σε περίπτωση ατυχήματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι ο αριθμός των πτήσεων και των επιβατών της πολιτικής αεροπορίας αυξάνεται σημαντικά εδώ και χρόνια, και παρόλο που συνοδεύεται από μείωση του αριθμού των αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων, η ασφάλεια πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασικό μέλημα, τώρα και για πάντα. Δεδομένου, επίσης, ότι η οδηγία που ρυθμίζει τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων χρονολογείται από το 1994 και ότι έκτοτε πολλά έχουν αλλάξει στην πολιτική αεροπορία, η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού μού φαίνεται ότι αποκτά επείγουσα σημασία.

Συμφωνώ με την εισηγήτρια στο σημείο όπου αναφέρεται στην ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού και ενοποίησης κατά τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων. Καθώς η ΕΕ καθίσταται όλο και πιο ενοποιημένη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες ενός αεροπορικού ατυχήματος δεν επηρεάζουν μόνο ένα κράτος μέλος, δεν έχει νόημα να εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες επαφές μεταξύ των εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας θα μπορούσε να αναλάβει νέο ρόλο.

Τέλος, μου φαίνεται ότι πρόκειται για έναν από τους τομείς στους οποίους είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρα με συντονισμένο και ολοκληρωμένο τρόπο, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια όλων των επιβατών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Οι αεροπορικές μεταφορές σήμερα διαδραματίζουν αναμφισβήτητα καθοριστικό ρόλο στην κινητικότητα των ατόμων και στη δυναμική της παγκόσμιας οικονομίας. Η σημασία και ο αντίκτυπός τους θα συνεχίσουν σίγουρα να αναπτύσσονται σε μια κοινωνία που καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση και την προτεραιότητα που δίδεται στην αποδοτική χρήση του χρόνου και του χώρου. Μέσα στο σημερινό κλίμα της παγκόσμιας κρίσης και της ισχυρής πίεσης για μείωση του κόστους και των δαπανών, απαιτείται αποτελεσματικό πλαίσιο ρύθμισης και ελέγχου που θα προστατεύει τα συμφέροντα των χρηστών. Η ασφάλεια είναι ο τομέας που ανησυχεί περισσότερο τους χρήστες και έχει σημαντικό αντίκτυπο στον καθορισμό των ναύλων. Τονίζω, επομένως, τη συμβολή της παρούσας έκθεσης στην ποιότητα και την ανεξαρτησία των ερευνών επί των αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων μέσω της εναρμόνισης των ερευνητικών ικανοτήτων των κρατών μελών και, ταυτόχρονα, της διασφάλισης ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτόν είναι καλά προσαρμοσμένη και ενημερωμένη υπό το πρίσμα των αλλαγών που συντελούνται στον κλάδο και την εμφάνιση νέων φορέων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας. Θα ήθελα να επισημάνω, ωστόσο, ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη των ατυχημάτων, και αυτό ακριβώς θα πρέπει να καθοδηγεί τη διερεύνηση ως εργαλείο για τον εντοπισμό προβλημάτων και τη δυνατότητα εφαρμογής λύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψηφίσαμε υπέρ, διότι αναγνωρίζουμε τη σημασία της διερεύνησης και της πρόληψης αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων.

Θεωρούμε θετικό το ότι τα κράτη μέλη διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, ειδικά μέσω των αντίστοιχων αρχών διερεύνησής τους, πράγμα που θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εθνικών αρχών για τον τομέα αυτόν. Το δίκτυο αυτό προτείνεται να έχει ειδικούς στόχους: τη διατύπωση προτάσεων προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους διεξαγωγής των ερευνών, τον συντονισμό και τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για τους πραγματογνώμονες του κάθε κράτους μέλους, την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών έρευνας για την ΕΕ και την ανάπτυξη και διαχείριση ενός πλαισίου για την κοινή χρήση πόρων.

Θα παρακολουθούμε το μέλλον του δικτύου αυτού, επειδή πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητές του πρέπει να παραμείνουν αυστηρά εντός των ορίων των προαναφερθέντων στόχων και εντός του πλαισίου του καθεστώτος συμμετοχής εκ μέρους των κρατών μελών που αναφέρεται στην πρόταση, μέσω των αρμόδιων εθνικών αρχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Η μεγαλύτερη ανεξαρτησία των ερευνών σε θέματα ασφάλειας σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, η βελτίωση της βοήθειας προς τις οικογένειες των θυμάτων και η βέλτιστη προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής κατά τη διάρκεια των ερευνών, αποτελούν όλα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την αεροπορική ασφάλεια και τους παράγοντες που με έπεισαν να ψηφίσω υπέρ της συγκεκριμένης έκθεσης. Ψήφισα με ικανοποίηση υπέρ αυτού του κειμένου, το οποίο προβλέπει οι εταιρείες αερομεταφορών να προσκομίζουν την ονομαστική κατάσταση επιβατών εντός δύο ωρών από το ατύχημα, έτσι ώστε να μπορούν να ενημερωθούν οι οικείοι τους. Επιπλέον, η θέσπιση ευρωπαϊκού δικτύου αρχών αρμόδιων για τις έρευνες είναι πολύ καλή ιδέα, δεδομένου ότι θα επιτρέψει την υποβολή συστάσεων σχετικά με την πολιτική και τους κανονισμούς της αεροπορίας και, το σημαντικότερο, θα επιτρέψει την κοινή χρήση των πόρων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για σημαντικό κείμενο, και επικροτώ αυτό το σπουδαίο βήμα προόδου για την κατοχύρωση όλο και υψηλότερων προτύπων ασφαλείας για τους επιβάτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ο όγκος της εναέριας κυκλοφορίας αυξάνεται συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια. Η αύξηση αυτή εντείνει τον κίνδυνο αεροπορικών ατυχημάτων, και είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση αυτών των κινδύνων. Η έκθεση αυτή βελτιώνει ως έναν βαθμό το νομοθετικό πλαίσιο και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς.(LT) Συμφώνησα με την έκθεση, διότι η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο. Ο σημαντικότερος στόχος είναι η ασφάλεια των πτήσεων και των αερομεταφορών. Σήμερα, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η κατοχύρωση της ασφάλειας των πτήσεων για τους επιβάτες, η προστασία των επιβατών, του πληρώματος, του πληρώματος εδάφους, του κοινού και της ιδιοκτησίας από αεροπορικά ατυχήματα, και η κατοχύρωση της προστασίας και ασφάλειας των αεροσκαφών. Σε περίπτωση αεροπορικών καταστροφών, τα ατυχήματα πρέπει να διερευνώνται ανεξάρτητα, ώστε να εντοπίζονται τυχόν ελλείψεις ασφαλείας και να καθίσταται δυνατή η λήψη μέτρων για την αποκατάστασή τους. Οι διαπιστωθείσες αποκλίσεις όσον αφορά τις ερευνητικές ικανότητες των κρατών μελών πρέπει να μειωθούν. Η νομοθεσία που διέπει σήμερα τις έρευνες σχετικά με τα ατυχήματα είναι η οδηγία του 1994. Συνεπώς, εφόσον η αγορά των αερομεταφορών άλλαξε και έγινε πιο περίπλοκη, κατέστη αναγκαία η υποβολή νέας νομοθεσίας για νέα όργανα, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ). Ο νέος κανονισμός πρέπει να προβλέπει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή του Οργανισμού στις διερευνήσεις. Ταυτόχρονα, η δημιουργία ενός δικτύου εθνικών υπηρεσιών διερεύνησης θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των υφισταμένων αποκλίσεων όσον αφορά τις διερευνητικές ικανότητες στην ΕΕ. Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την ποιότητα των ερευνών και να προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση. Είναι επίσης σημαντικό και αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι προτάσεις που θα υπέβαλε ενδεχομένως το δίκτυο για τη βελτίωση της ασφαλείας των πτήσεων ή των διερευνητικών μηχανισμών. Το σημαντικότερο είναι να κατοχυρωθεί η ασφάλεια των αερομεταφορών και η έγκαιρη και κατάλληλη βοήθεια για τα θύματα των αεροπορικών ατυχημάτων και τις οικογένειές τους. Αυτό θα ήταν μια σημαντική βοήθεια για τους οικείους των θυμάτων που αισθάνονται συχνά χαμένοι απέναντι σε τόσους υπεύθυνους και διαδικασίες, ενώ έχουν ήδη να υπομείνουν την οδύνη από τον θάνατο ενός οικείου προσώπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς.(EN) Με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) θα υπάρξει καλύτερη υποδομή μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη διερεύνηση. Θα βοηθήσει τους οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη να κάνουν από κοινού χρήση των πόρων και των ευρημάτων τους και ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στην πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Στήριξα την έκθεση της κ. De Veyrac, διότι θεωρώ την ασφάλεια πτήσεων στην Ευρώπη ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της ΕΕ σήμερα. Ο στόχος που οι ίδιοι καθορίζουμε με τον νέο κανονισμό είναι η μείωση του αριθμού των αεροπορικών ατυχημάτων στο ελάχιστο, η βελτίωση των προτύπων ασφαλείας, η πλήρης προστασία των πολιτών και η προσπάθεια, ταυτόχρονα, να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη προς τις αεροπορικές μεταφορές.

Σημαντικό μέρος του μέτρου, στο οποίο χαίρομαι που εφιστώ την προσοχή σας, αφιερώνεται στη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία μορφή πίεσης, ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να αποφασίζουν με πλήρη αμεροληψία. Συμφωνώ, επίσης, με την απόφαση να συμπεριληφθεί μια σειρά διατάξεων σχετικά με την ταχεία παροχή πληροφοριών για όλα τα μεταφερόμενα πρόσωπα (και επικίνδυνα εμπορεύματα) στο αεροσκάφος που εμπλέκεται σε ατύχημα, τόσο για προφανείς λόγους ασφαλείας όσο και για τη βελτίωση της βοήθειας που προσφέρεται στα θύματα και τις οικογένειές τους. Τέλος, το κείμενο περιλαμβάνει επίσης την ευκαιρία οι επιβάτες να δηλώνουν το όνομα ενός προσώπου στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν οι αεροπορικές εταιρείες σε περίπτωση ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή πιστεύω ότι η τελική της έκδοση προσφέρει έναν εξαιρετικό συμβιβασμό. Τα δικαιώματα και η παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους κατοχυρώνονται με την υποχρέωση κάθε κράτους μέλους να καταρτίσει ένα εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αεροπορικά ατυχήματα και να διασφαλίσει ότι κάθε αεροπορική εταιρεία που είναι καταχωρισμένη στην επικράτειά του διαθέτει σχέδιο για την παροχή βοήθειας προς τα θύματα των αεροπορικών ατυχημάτων. Η νέα νομοθεσία εγγυάται ότι η διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων θα πραγματοποιείται χωρίς να ασκείται πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές ή τις αρχές πιστοποίησης, από τους φορείς εκμετάλλευσης της πτήσης ή από άλλες αρχές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σύγκρουση συμφερόντων. Οι δηλώσεις που λαμβάνονται από τις αρχές ερευνών και οι ηχογραφήσεις συνομιλιών ή οι φωτογραφίες που προέρχονται από το εσωτερικό της καμπίνας του πιλότου ή από τις μονάδες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις έρευνες, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει συμφέρον από τη γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στις δικαστικές αρχές. Αυτό θα επιτρέψει σε όσους εμπλέκονται να μιλούν ειλικρινά με εκείνους που διερευνούν το ατύχημα. Εκτιμώ τις προσπάθειες της εισηγήτριας επί του φακέλου αυτού και ελπίζω ότι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπογράψει τη συμφωνία ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας και με κράτη εκτός ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς.(PT) Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει σήμερα τις έρευνες σχετικά με τα ατυχήματα χρονολογείται από το 1994. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα τα τελευταία χρόνια, η εν λόγω νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται πλέον στις τρέχουσες ανάγκες. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας των αερομεταφορών που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, η συνεχής αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο αεροπορικών ατυχημάτων. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να αυξηθούν οι επενδύσεις όχι μόνο για την ασφάλεια αλλά και για την πρόληψη, να ζητηθεί δε από τις αεροπορικές εταιρείες –ιδιαίτερα τις χαμηλού κόστους– τα επίπεδα κέρδους να μην επιτυγχάνονται σε βάρος της ασφάλειας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην ανάγκη υποστήριξης των θυμάτων και παροχής βοήθειας στις οικογένειές τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Πρόκειται για πολύ σημαντική πρωτοβουλία και γι’ αυτό την υποστήριξα. Ελπίζω ότι, καθώς το σχέδιο θα αναπτύσσεται, τα συμβάντα τα οποία δεν οδήγησαν σε ατύχημα ή καταστροφή θα λαμβάνονται υπόψη. Έχω κατά νου μια εξαιρετική περίπτωση όπου οι επιβάτες τίθενται σε κίνδυνο εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα. Ήμουν ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας σε ένα τέτοιο περιστατικό όταν, τον Ιανουάριο του 2010, αεροπλάνο της Air Baltic στο οποίο επέβαινα προσπάθησε να απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ρίγας τρεις φορές. Μετά την τρίτη φορά, το αεροπλάνο εστάλη για «συμπληρωματικούς ελέγχους». Πρέπει να εισαχθεί στον κανονισμό ένα μέσο με το οποίο οι επιβάτες θα μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες σχετικά με συμβάντα κατά τα οποία οι αεροπορικές εταιρείες επιθυμούν να αποκρύψουν βλάβη στο αεροσκάφος ή εξαιρετικές περιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Σήμερα, στους ουρανούς υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη συμφόρηση. Ως αποτέλεσμα, συμβάντα και ατυχήματα ασφάλειας των πτήσεων κάνουν την εμφάνισή τους όλο και πιο συχνά. Συμβάντα αυτού του είδους πρέπει να διευθετούνται πλήρως και, πάνω απ’ όλα, γρήγορα εντός της ΕΕ.

Πρέπει επίσης να σκεφτούμε τις οικογένειες των θυμάτων που, στο παρελθόν, συχνά αφέθηκαν στη θλίψη τους. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, επειδή η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και τη διευθέτηση των συμβάντων είναι ουσιαστικής σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Η δημιουργία ενός δικτύου εθνικών αρχών διερεύνησης προορίζεται να επιτρέψει τη μείωση στο μέλλον των αποκλίσεων όσον αφορά τις διερευνητικές ικανότητες στην ΕΕ. Πρόθεση είναι, μαζί, να επιτύχουμε τη βελτίωση της ποιότητας των ερευνών και να παράσχουμε ένα νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών διερεύνησης, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Αυτά τα προβλεπόμενα μέτρα αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας της αεροπορίας. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. De Veyrac, διότι πιστεύω ότι αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου στον τομέα αυτόν. Στόχος της πρότασης κανονισμού που αφορά τη διερεύνηση και την πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων είναι η αύξηση της διαφάνειας των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση των εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας. Αποτελεί επίσης απαραίτητη επικαιροποίηση των προτύπων που ισχύουν σήμερα και τα οποία χρονολογούνται από το 1994.

Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα μέτρα που προβλέπουν τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών αρχών με στόχο την προώθηση του συντονισμού και τη βελτιωμένη ανταλλαγή των δεδομένων που συλλέγονται. Η πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ρυθμίζεται με σκοπό να παράσχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ζητήσουν τη συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται σε συμβάντα και ατυχήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η εναέρια κυκλοφορία αυξάνεται συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια, όμως παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, η αύξηση αυτή απλώς αυξάνει τον κίνδυνο αεροπορικών ατυχημάτων. Σε μια τέτοια κατάσταση, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα ατυχήματα αποτελούν αντικείμενο ανεξάρτητων ερευνών που μπορούν να προσδιορίσουν ελλείψεις από άποψη ασφαλείας με βεβαιότητα και να καταστήσουν δυνατή τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει σήμερα τα ατυχήματα είναι η οδηγία του 1994: έκτοτε, η εναέρια κυκλοφορία έχει εξελιχθεί σημαντικά και καταστεί πιο περίπλοκη. Εξάλλου, η εμφάνιση νέων φορέων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ), έχουν αναδείξει τις αποκλίσεις όσον αφορά τις ερευνητικές ικανότητες των κρατών μελών και κατέστησαν αναγκαία την εκπόνηση νέας και πιο ικανοποιητικής νομοθεσίας.

Η δημιουργία ενός δικτύου εθνικών υπηρεσιών διερεύνησης αναμένεται να επιτρέψει τη μείωση των υφισταμένων αποκλίσεων όσον αφορά τις διερευνητικές ικανότητες στην ΕΕ. Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την ποιότητα των ερευνών και να προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Πιστεύω ότι αυτού του είδους η δράση θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Υποστήριξα την έκθεση της κ. De Veyrac η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας των πτήσεων. Σε αυτό το θεμελιώδες πλαίσιο πρέπει να έρχονται στο φως τα ακριβή αίτια των συμβάντων και ατυχημάτων. Για να γίνει αυτό, πρέπει να κατοχυρωθεί η ανεξάρτητη διερεύνηση· με άλλα λόγια, οι έρευνες πρέπει να διενεργούνται χωρίς καμία πίεση από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση ή την πιστοποίηση εναέριων δραστηριοτήτων και οι οποίες ενδέχεται να φέρουν κάποια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Η δικτύωση των αρχών που είναι αρμόδιες για τα πρότυπα ασφαλείας των αερομεταφορών στην Ευρώπη θα επιτρέψει επίσης την ενίσχυση των βέλτιστων πρακτικών μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, οι δε συστάσεις που θα υποβάλει το δίκτυο θα βελτιώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Τέλος, το κείμενο αυτό περιλαμβάνει διατάξεις με στόχο να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι οικογένειες των θυμάτων σε περίπτωση ατυχήματος, όπως η απαίτηση οι αεροπορικές εταιρείες να προσκομίζουν πλήρη ονομαστική κατάσταση επιβατών εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δύο ώρες από το ατύχημα και την απαγόρευση δημοσιοποίησης της κατάστασης αυτής έως ότου ενημερωθούν οι οικογένειες και μόνο εφόσον δεν έχουν αντιρρήσεις. Πρόκειται για δύο σημαντικά βήματα προόδου και τα επικροτώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία κατέθεσε αρκετές τροπολογίες στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, όπως έναν καλύτερο ορισμό των «προκαταρκτικών αναφορών συμβάντων», η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ερευνών και από τα οικονομικά συμφέροντα, η βελτίωση της διαθεσιμότητας των ηχογραφήσεων της συσκευής καταγραφής στοιχείων, η βελτίωση της ενημέρωσης των συγγενών των θυμάτων, η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης ευαίσθητων πληροφοριών ασφαλείας στο δικαστικό σώμα και των βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών και των αρχών έρευνας. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες αυτές εγκρίθηκαν, αν και η διατύπωση αποδυναμώθηκε λόγω των συμβιβασμών που συμφωνήθηκαν. Δεδομένου ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, διατηρούμε τη θετική μας θέση τόσο έναντι του νομοθετικού ψηφίσματος όσο και έναντι της τροποποιημένης πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Σημειώθηκε απότομη αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας από την εποχή της ευρωπαϊκής οδηγίας που διέπει τις έρευνες σχετικά με τα αεροπορικά ατυχήματα, η οποία χρονολογείται από το 1994. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας, η αύξηση αυτή είχε ως φυσικό αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα αεροπορικών ατυχημάτων. Επίσης, έχει συνοδευτεί από μεγαλύτερη τεχνολογική πολυπλοκότητα και την εμφάνιση νέων παραγόντων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ).

Θεωρώ ότι είναι ουσιαστικής σημασίας τα αεροπορικά ατυχήματα να υπόκεινται σε ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση, με στόχο την αποκατάσταση ελλείψεων από άποψη ασφαλείας και την προστασία των επιβατών. Η προώθηση ενός δικτύου σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τις έρευνες θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μείωση των ανισορροπιών στις διερευνητικές ικανότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Η βοήθεια για τα θύματα και τις οικογένειές τους πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα, πράγμα που καθιστά απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλες οι αεροπορικές εταιρίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κάθε χώρα διαθέτουν σχέδια βοήθειας. Είμαι ικανοποιημένος με το έργο της εισηγήτριας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Ιουνίου, και αυτός είναι ο λόγος που ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, καθώς αποσκοπεί να καταστήσει τη διερεύνηση αεροπορικών συμβάντων και ατυχημάτων περισσότερο ανεξάρτητη και διαφανή.

Χαίρομαι που το εν λόγω κείμενο εγκρίθηκε. Αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία διερεύνησης και να βελτιώσει τις πληροφορίες που παρέχονται στις οικογένειες των θυμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής χάρη σε αυτά τα ευπρόσδεκτα μέτρα. Το παρόν κείμενο, επομένως, θα παράσχει τη δυνατότητα ανταπόκρισης στα αιτήματα των οικείων των θυμάτων, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με έρευνες που συχνά τους κάνουν να αισθάνονται ανίσχυροι.

Αυτή η νέα νομοθεσία της ΕΕ αναμένεται να συμβάλει στην παροχή καλύτερης ενημέρωσης προς τις οικογένειες των θυμάτων των ατυχημάτων. Οι διατάξεις θα προστατεύσουν καλύτερα την ιδιωτική ζωή, δεδομένου ότι οι πληροφορίες πρέπει πρώτα να ανακοινώνονται στις οικογένειες εντός δύο ωρών, οι δε αεροπορικές εταιρείες (κοινοτικές και μη) οφείλουν να διαβιβάζουν τον κατάλογο των επιβατών του αεροσκάφους στις αρχές.

Το κείμενο που εγκρίθηκε θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση και την επιτάχυνση των ερευνών χωρίς καμία πίεση από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση και τον έλεγχο του τομέα των αερομεταφορών. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη διαθεσιμότητα των διαφόρων εγγράφων της πτήσης και την υποχρεωτική πλέον δημοσίευση της τελικής έκθεσης της διερεύνησης το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από το συμβάν ή το ατύχημα στο οποίο εμπλέκεται το συγκεκριμένο αεροσκάφος.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς. (PL) Χάρηκα όταν άκουσα τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας επί της έκθεσης της κ. De Veyrac. Υποστήριξα, φυσικά, την έγκριση του εγγράφου. Το σημερινό σύστημα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων είναι πλέον ηλικίας 16 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εναέρια κυκλοφορία στους αιθέρες της Ευρώπης έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο κίνδυνος ατυχημάτων έχει επίσης αυξηθεί. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι επιτροπές διερεύνησης ατυχημάτων είναι απαλλαγμένες από παρεμβάσεις ενδιαφερομένων μερών αλλά και από την πίεση του χρόνου, της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης και των δικαστικών αρχών. Πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η αναζήτηση της αιτίας του ατυχήματος και τρόπων πρόληψης παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, και όχι να βρεθεί κάποιος για να κατηγορήσουμε.

Ανεκτίμητο ρόλο στην κατοχύρωση της ασφάλειας διαδραματίζει επίσης η διερεύνηση των αιτίων των ατυχημάτων που θα μπορούσαν δυνητικά να είχαν συμβεί. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καθιερωθούν το συντομότερο δυνατόν τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και τα προγράμματα «πνεύματος δικαιοσύνης» του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία περιλαμβάνουν την εθελοντική και άνευ κυρώσεων υποβολή εκθέσεων από τους πιλότους, το πλήρωμα θαλάμου επιβατών, τους ελεγκτές πτήσης και το προσωπικό εδάφους, σχετικά με οιαδήποτε παρατυπία παρατηρηθεί. Δυστυχώς, από φόβο για πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις, πολλά και σοβαρά προβλήματα και περιστατικά δεν αποκαλύπτονται ποτέ.

 
  
  

Έκθεση: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Όλοι θυμόμαστε τις κρίσεις φυσικού αερίου του 2006, 2008 και 2009. Οδήγησαν σε περικοπές αερίου για εκατομμύρια Ευρωπαίους, οι οποίοι βρέθηκαν εν μέσω των διασταυρούμενων πυρών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικροτώ το έργο των βουλευτών ως προς το θέμα αυτό. Το παρόν ψήφισμα προβλέπει τη διασύνδεση των δικτύων και την καλύτερη διαχείριση των κρίσεων. Σε ό,τι αφορά εμένα, πρόκειται για εξαιρετικό παράδειγμα τού τι μπορεί να επιτύχει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Μαζί, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον, είμαστε σαφώς πιο δυνατοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η κατανάλωση αερίου αυξήθηκε δραστικά στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Με τη μείωση του όγκου εσωτερικής άντλησης αερίου και την αύξηση της ζήτησης, η εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αερίου παρουσιάζει επίσης αυξητικές τάσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2009, μιλώντας στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας κατά την εποχή υποβολής του παρόντος σχεδίου κανονισμού, υπογράμμισα ότι θα είναι αδύνατο να δημιουργηθεί μια ασφαλής και ενωμένη αγορά ενέργειας, ενώ υπάρχουν ενεργειακές νήσοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από έναν και μόνο εξωτερικό προμηθευτή φυσικού αερίου και οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή υποδομή. Το ζήτημα της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο θα συνεχίσει να είναι σημαντικό και στο μέλλον. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής που αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο για τα επιμέρους κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το έγγραφο επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη μεταβάλλονται σε αυτό που αποκαλούμε «νησίδες αερίου», επειδή υπάρχει έλλειψη υποδομών διασυνδέσεων με άλλα κράτη μέλη, πράγμα που εμποδίζει τη δημιουργία εύρυθμης εσωτερικής αγοράς αερίου. Πιστεύω ότι με το έγγραφο αυτό κάναμε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της πραγματικής ευρωπαϊκής ενεργειακής ολοκλήρωσης με επίκεντρο την οικοδόμηση διασυνοριακών διασυνδέσεων, τη διαφοροποίηση των πηγών και διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού και την εφαρμογή πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται βιώσιμη αγορά φυσικού αερίου, διαφοροποίηση των δικτύων, διαφανή και σταθερή εσωτερική αγορά και αξιόπιστη παρακολούθηση του εφοδιασμού από τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να της επιτρέπει την πρόληψη καταστάσεων κρίσης, παρόμοιων με την κρίση αερίου του 2009, και όχι μόνο να αντιδρά σε αυτές. Η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από εξωτερικούς ενεργειακούς πόρους, που προέρχονται κυρίως από πολιτικά ασταθείς χώρες οι οποίες συμπεριφέρονται απρόβλεπτα, θα μπορούσε να επηρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών. Λόγω της επισφαλούς θέσης της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, πρέπει να εγκριθεί μια σφαιρική ενεργειακή πολιτική η οποία θα συνδυάζει εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές. Όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύονται από δραστήρια διπλωματία με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κύρια κράτη παραγωγής, διέλευσης και κατανάλωσης.

Η διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού με αέριο στα κράτη της ΕΕ, ιδίως σε περιπτώσεις κρίσης, πρέπει να αποτελεί κοινό στρατηγικό στόχο. Είναι απολύτως απαραίτητο να καταρτισθούν εθνικά σχέδια που περιέχουν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ο συντονισμός των σχεδίων αυτών σε επίπεδο ΕΕ θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά τους. Μεσοπρόθεσμα, η λειτουργία μιας εκτεταμένης και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς που θα επωφελείται από καλοσχεδιασμένες συνδέσεις και υποδομές θεωρείται η αποτελεσματικότερη μέθοδος προστασίας έναντι των διαταραχών εφοδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Η ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την απαραίτητη ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής. Στο σημερινό πλαίσιο ενεργειακής εξάρτησης, είναι σημαντικό οι παραγωγοί, οι διανομείς, οι καταναλωτές και οι δημόσιες αρχές να συμφωνήσουν σε μία κοινή θέση και να διασφαλίσουν ότι η Ένωση δεν αποτελεί τον αδύναμο κρίκο στη γεωπολιτική της ενέργειας.

Από την άποψη αυτή, συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή και επικροτώ την πρόταση κανονισμού για την κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο. Ο κανονισμός αυτός, μαζί με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά ενέργειας, θα μειώσει σημαντικά την τρωτότητα της Ένωσης στις εξωτερικές διαταραχές εφοδιασμού με αέριο. Θα ενισχύσει επίσης τον ηγετικό ρόλο των ευρωπαϊκών εταιρειών αερίου στον κόσμο.

Ο εισηγητής επισημαίνει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων αερίου. Στηρίζω το αίτημά του για ενίσχυση του ρόλου τους εντός του πλαισίου ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Όσον αφορά την κήρυξη κοινοτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι το όριο του 10% που προτείνει η Επιτροπή δεν καλύπτει το πιθανό σενάριο της διαταραχής αερίου κατά 100% σε ορισμένες περιοχές. Θα πρέπει επομένως να είναι δυνατή η κήρυξη κοινοτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης για μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE) , γραπτώς. (PT) Ο κανονισμός αυτός συμβάλει στην επίλυση της κρίσης εφοδιασμού με αέριο στην Ευρώπη. Είναι ζωτικής σημασίας να θεσπιστούν κανόνες για την κατοχύρωση και τη βελτίωση της διαχείρισης των προμηθειών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Για τη βελτίωση της διαχείρισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ένωσης, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αύξηση της δυνατότητας διασύνδεσης μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και η βελτίωση του συντονισμού των ενεργειών. Επίσης, συμφωνώ με τη σημασία που αποδίδει ο κανονισμός στην ανάπτυξη προληπτικών σχεδίων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει επίσης να επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε κρίσεις που διαφέρουν ως προς τη διάρκεια ή την ένταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Το ζήτημα του εφοδιασμού της ΕΕ με αέριο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η εξάρτηση από τις εισαγωγές έχει αυξηθεί σημαντικά. Η κρίση αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και η συνεχιζόμενη σε μεγάλο βαθμό έλλειψη προβλεψιμότητας όσον αφορά τη συμπεριφορά αυτών των εταίρων της ανατολικής Ευρώπης αναγκάζουν την ΕΕ να αναλάβει δράση για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της με αέριο και των διαδρομών διέλευσης. Δυστυχώς, παρά τις πολυάριθμες συζητήσεις για το θέμα αυτό, βασικά σχέδια, όπως ο αγωγός Nabucco, εξακολουθούν να παραμένουν σε αρχικό στάδιο, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται η εξάρτηση και, κατ’ επέκταση, η τρωτότητα της Ευρώπης σε σχέση με το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι ο παρών κανονισμός, που είναι πιο αποτελεσματικός από την οδηγία 2004/67/ΕΚ την οποία αντικαθιστά, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, θα δώσει κάποια ώθηση στο σχέδιο Nabucco και στις άλλες εναλλακτικές λύσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης με επαρκώς συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα της κοινής ενεργειακής μας πολιτικής. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και συμπίπτει με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: χρειάζεται να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, κυρίως με την αύξηση της ενεργειακής μας απόδοσης, και να αυξήσουμε το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% μέχρι το 2020, ενώ ταυτόχρονα να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές μας πηγές. Η Ευρώπη χρειάζεται επίσης να κατοχυρώσει την αλληλεγγύη με κάθε ένα από τα μέλη της στον τομέα της ενέργειας μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης των αποθεμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στα κράτη μέλη και της πρόβλεψης για την κατασκευή υποδομών για διοχέτευση ενέργειας προς χώρες που αντιμετωπίζουν έλλειψη. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική που θα χρηματοδοτείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή και περιβαλλοντική πρόκληση και να συμβάλουμε στη δημιουργία ανάπτυξης τις επόμενες δεκαετίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο, επειδή πιστεύω ότι απαιτείται πιο συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις να μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από το ένα τέταρτο της ενέργειας που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερο από το ήμισυ αυτού προέρχεται από προμηθευτές εκτός της ΕΕ. Το 2020, πάνω από το 80% του αερίου που θα χρησιμοποιείται θα εισάγεται, και ήδη σήμερα ορισμένα κράτη μέλη εξαρτώνται κατά 100% από εισαγωγές αερίου.

Η εξάρτηση αυτή θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού, όπως κατέδειξε η πρόσφατη κρίση. Φυσικά, η κατάσταση αυτή καθιστά αναγκαία τη λήψη ευρωπαϊκών μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ύπαρξη επαρκούς υποδομής με την ικανότητα πρόληψης και επίλυσης απρόβλεπτων προβλημάτων εφοδιασμού με αέριο. Επίσης, είναι επείγουσα ανάγκη να εξεταστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ευρώπη και τους κινδύνους που συνδέονται με τη διέλευση.

Η παρούσα πρόταση –ορθώς– βασίζεται σε τρία βασικά ζητήματα, τα οποία δικαιολογούν τη θετική μου ψήφο: α) την άμεση εφαρμογή του νέου κανονισμού της ΕΕ· β) την κατάρτιση σχεδίων προληπτικής δράσης και σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού· και γ) την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων έκτακτης ανάγκης και την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε ενωσιακό ή περιφερειακό επίπεδο, επιβάλλοντας την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Ο κανονισμός αυτός για την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ προβλέπει συγκεκριμένη απάντηση στο πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ένωση. Αυτό κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της κρίσης του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον προηγούμενο χειμώνα, όταν υπέφεραν σημαντικά τόσο εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών όσο και η ίδια η οικονομία μας. Οι διασφαλίσεις για τον ενεργειακό εφοδιασμό, ιδίως σε αέριο, είναι ουσιαστικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα και ευημερία. Λαμβάνοντας υπόψη τις κρίσεις που βιώσαμε στην Ευρώπη, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται σε εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο την ενέργεια ώστε να αντιμετωπίσουν τον εξαιρετικά ψυχρό καιρό, αυτή η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία διασφαλίζει την ικανότητα συντονισμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίδρασης, τόσο για την αντιμετώπιση της παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές όσο και για την αντιμετώπιση διακοπών του εξωτερικού εφοδιασμού. Η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού θα συμβάλει συνεπώς στη σημαντική μείωση της τρωτότητας της ΕΕ έναντι διακοπών του εξωτερικού ενεργειακού εφοδιασμού και θα ενισχύσει, επίσης, τον κυρίαρχο παγκοσμίως ρόλο των ευρωπαϊκών εταιρειών φυσικού αερίου και τη γεωπολιτική θέση της Ένωσης ως παγκόσμιου στρατηγικού παράγοντα. Επικροτώ επίσης την απαίτηση για σχέδια προληπτικής δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, σε σχέση με τις οποίες τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο, ειδικά μέσω των αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους, θεωρούμε όμως το ζήτημα που εγέρθηκε σχετικά με το αέριο από τη Ρωσία υπερβολικό. Εάν φοβάστε πιθανά προβλήματα, η λύση είναι να διαπραγματευθούμε και να διαφοροποιήσουμε τις πηγές εφοδιασμού και παραγωγής, και όχι να χρησιμοποιούμε το πρόσχημα αυτό για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της συγκέντρωσης και κεντρικής οργάνωσης των αποφάσεων, και μάλιστα σε έργα υποδομών που στηρίζουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου.

Όπως είπα στη συζήτηση, το πιο σημαντικό ζήτημα από την άποψη του μέλλοντος είναι η αναμενόμενη πετρελαϊκή κρίση, εξαιτίας της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει ενεργά την αντικατάσταση των προϊόντων διύλισης πετρελαίου του στόλου της, η καλύτερη δε αντικατάσταση είναι με φυσικό αέριο.

Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχει φυσικό αέριο μη ορυκτής προέλευσης: το βιομεθάνιο, που παράγεται από τα απόβλητα. Αρκετές μάλιστα ευρωπαϊκές χώρες το παράγουν ήδη, ειδικότερα η Σουηδία, η Ελβετία και η Ισπανία. Πρόκειται για λύση η οποία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί με επενδύσεις της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς. (GA) Τα βασικά ζητήματα αυτής της έκθεσης ήταν η περιφερειακή διαφάνεια, η αλληλεγγύη και η συνεργασία. Η ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο πρέπει να κατοχυρωθεί για την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), γραπτώς.(PL) Η ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο εξαρτάται από τη διαφοροποίηση των διαδρομών και των πηγών εφοδιασμού, προκειμένου να αποφευχθεί το μονοπώλιο τρίτων χωρών αλλά και να επωφεληθούμε από τους μηχανισμούς της αγοράς και να εξαλείψουμε τις συνέπειες των προβλημάτων στις διαδρομές εφοδιασμού. Είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των διαφορετικών χρηστών αερίου: οικιακούς χρήστες, μονάδες παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και βιομηχανία. Στον κανονισμό δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα ταχείας εναλλαγής καυσίμων από τους μεγάλους χρήστες. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε, ωστόσο, ότι οι αεριοστρόβιλοι δεν καθιστούν εύκολη τη χρήση άλλων καυσίμων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της αλληλεγγύης και των αρχών της αγοράς.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποσαφηνισθούν οι αρχές για τον καθορισμό των τιμών αερίου σε περίπτωση εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης. Η ΕΕ δεν διαθέτει μεγάλες ποσότητες δικού της φυσικού αερίου, χρησιμοποιεί όμως εκτεταμένα το καύσιμο αυτό, ενώ ο άνθρακας, που η ΕΕ διαθέτει, σύντομα δεν θα χρησιμοποιείται –ούτε καν σε τέτοιες περιπτώσεις– λόγω της πίστης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απίθανη υπόθεση της ανθρωπογενούς δράσης του άνθρακα επί του κλίματος. Η Ρωσία δεν ανησυχεί γι’ αυτό και, βασιζόμενη στη μεγάλη εξωτερική ζήτηση, προσαρμόζει το ενεργειακό της σύστημα στην ενέργεια με καύση άνθρακα και την πυρηνική ενέργεια. Υποστήριξα αυτόν τον κανονισμό, πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι επιλύει μικρό μόνο μέρος του προβλήματος της ενεργειακής ασφάλειας.

Οι επιβλαβείς διατάξεις της δέσμης μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε απώλεια για την πατρίδα μου, την Πολωνία, της ενεργειακής ασφάλειας την οποία διαθέτει σήμερα. Σύντομα η Πολωνία ενδέχεται να αντιμετωπίζει έλλειμμα της τάξης του 10% όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες της.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς.(PL) Ο κανονισμός για την ασφάλεια του αερίου αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής στην πράξη της αρχής της αλληλεγγύης των κρατών μελών σε σχέση με το ζήτημα της πολιτικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Η περιοχή μας ειδικότερα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν προμηθευτή, θα επωφεληθεί από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού. Το ζήτημα αυτό είναι επίσης καίριας σημασίας για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο κανονισμός θα συμβάλει στην αποφυγή και επίλυση κρίσεων αερίου και, κατά συνέπεια, θα διασφαλίσει ότι η εσωτερική αγορά θα είναι σε θέση να λειτουργεί σωστά και να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Η Πολωνία θα επωφεληθεί από την κοινή πολιτική αερίου.

Χάρη στις διατάξεις του κανονισμού, η Πολωνία θα είναι σε θέση να υπολογίζει στην υποστήριξη της Ένωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, το σημαντικότερο, θα συμμετέχει στην ενωσιακή πολιτική για το ζήτημα αυτό χάρη σε μέτρα όπως τα προληπτικά σχέδια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τα οποία θα αναπτυχθούν σε κάθε κράτος μέλος. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ (εάν δύο κράτη μέλη κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης) και η συμπερίληψη του κριτηρίου του γεωπολιτικού κινδύνου στη συνολική αξιολόγηση του κινδύνου σχετικά με το θέμα της ασφάλειας του αερίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς.(LT) Συμφώνησα με την έκθεση αυτή διότι, σήμερα, η διασφάλιση διαφοροποιημένης και αδιάλειπτης παροχής αερίου και η προστασία των καταναλωτών καθίστανται θέματα ιδιαίτερα σημαντικά. Τόσο εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών όσο και η οικονομία μας υπέφεραν πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΕΕ. Για να την εξασφαλίσουμε, πρέπει να υπάρχει ενιαία θέση για την κοινοτική πολιτική και συντονισμένη δράση. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο και οι αποφάσεις να εγκρίνονται με ευελιξία. Τέλος, η ενεργειακή πολιτική, η οποία παλαιότερα βασιζόταν αποκλειστικά στα εθνικά συμφέροντα, μετατοπίζεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενεργειακή κοινότητα πρέπει να βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και, κυρίως, την ασφάλεια του εφοδιασμού. Ο παρών κανονισμός θα μειώσει σημαντικά την τρωτότητα της ΕΕ στις εξωτερικές διαταραχές εφοδιασμού και θα ενισχύσει επίσης τον ηγετικό ρόλο των ευρωπαϊκών εταιρειών αερίου στον κόσμο και την γεωπολιτική θέση της Ένωσης. Ταυτόχρονα, η Λιθουανία πρέπει να προσπαθήσει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας: οι συζητήσεις σχετικά με την κατασκευή ενός νέου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν σωστές βάσεις και να μην παραμένουν απλά λόγια, εφόσον αυτό αναμφίβολα επηρεάζει και τις ενεργειακές γέφυρες προς τη Δύση και την κατασκευή τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εναλλακτικών λύσεων που θα καθιερώσει αναφορικά με τον εφοδιασμό με ενέργεια, τόσο πιο ασφαλής θα καταστεί η Λιθουανία. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον δεν θα είμαστε καταναλωτές της ρωσικής ενέργειας, αλλά επιχειρηματικοί εταίροι που προσφέρουν διόδους για τη ροή ενέργειας από την Ανατολή προς τη Δύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Δεδομένου ότι υπάρχει πεπερασμένη μόνο ποσότητα αερίου στον κόσμο, είναι ζωτικής σημασίας ο εφοδιασμός εκείνων που το χρειάζονται περισσότερο να είναι ασφαλής. Με την απόφαση αυτή, μπορεί να κηρυχθεί «ενωσιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για γεωγραφική περιοχή που έχει πληγεί ιδιαίτερα. Αυτό θα βοηθήσει εκείνους των οποίων ο εφοδιασμός με αέριο πλήττεται ξαφνικά και οι οποίοι είναι ευάλωτοι καταναλωτές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Vidal-Quadras σχετικά με την πρόταση κανονισμού, καθώς θεωρώ σημαντικές τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επέκταση του συντονισμού των κρατών μελών με σκοπό τη θέσπιση μέτρων κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο.

Η κατανάλωση αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκε γρήγορα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών και, με τη συνακόλουθη αύξηση των εισαγωγών, ανέκυψε η ανάγκη να εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με τον τομέα αυτόν κατά τρόπο συντονισμένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη το νέο αυτό πλαίσιο, να προχωρήσει πέρα από τις διατάξεις της οδηγίας 2004/67/ΕΚ, που ισχύει σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών.

Συμφωνώ με την κεντρική ιδέα του κανονισμού που αποσκοπεί να παράσχει σε επιχειρήσεις και πελάτες ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο, μεταξύ άλλων σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, με την παροχή κινήτρων επενδύσεων, αν μη τι άλλο σε υποδομές.

Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να υπάρχει επαρκής και διαφοροποιημένη υποδομή φυσικού αερίου, ιδίως σε περιοχές που είναι απομονωμένες από τις πηγές ενεργειακού εφοδιασμού. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω την απαίτηση κατάρτισης εθνικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τον προσδιορισμό μηχανισμών αλληλεγγύης που θα ενεργοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται επί του παρόντος από τις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου και τις διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, παρατηρούνται αυξανόμενες ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την έλλειψη ενεργειακής ασφάλειας. Συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε αυτές τις αναταραχές. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την έγκριση μιας αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, επειδή πιστεύω ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται βασικό στοιχείο της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και διότι η διασφάλιση συνεχούς εφοδιασμού με αέριο αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΕΕ. Πρέπει να εκπονηθούν προληπτικά μέτρα και μέτρα έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο εθνικών σχεδίων, με αναφορά, ταυτόχρονα, στην ανάγκη συντονισμού των σχεδίων αυτών σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, υποστηρίζω την πρόταση κανονισμού σχετικά με τον εφοδιασμό με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ. Η εφαρμογή ενός τέτοιου κανονισμού στο σύνολό του, χωρίς καθυστέρηση, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά, θα μειώσει σημαντικά την έκταση της τρωτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αέριο θα πρέπει να εγγυάται σε όλους τους Ευρωπαίους πρόσβαση σε ενέργεια για τις βασικές τους ανάγκες, όπως το μαγείρεμα και η θέρμανση, και να διασφαλίζει την πρόσβαση για τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Θα πρέπει επίσης να εγγυάται τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Αυτές πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και απαιτούνται δημόσιες πολιτικές για την εφαρμογή τους. Η δημόσια ασφάλεια δεν πρέπει να επαφίεται στην αγορά ή σε αγώνες για τον έλεγχο των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόληψη είναι ουσιαστικής σημασίας, το ίδιο και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε περιόδους ενεργειακής κρίσης ή καταστροφής.

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί απόδειξη της σημασίας της αποκέντρωσης, της ποικιλίας και της γειτνίασης των διαδικασιών παραγωγής, καθώς και της ολοκλήρωσης των εθνικών δικτύων. Η παραγωγή σε μικρή κλίμακα θεωρείται συνεπώς η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για τις ανάγκες του κοινού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση του κ. Vidal-Quadras, η οποία εκθέτει τον νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, αποτελεί σίγουρα ένα αποτελεσματικό μέσο για την αποφυγή του αυξανόμενου κινδύνου διακοπής του εφοδιασμού με αέριο σε περίπτωση κρίσης.

Πρόκειται για μηχανισμό που θα διασφαλίζει υψηλό βαθμό προστασίας για τις οικογένειες χωρίς να δημιουργεί κανενός είδους στρέβλωση στην αγορά, η οποία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τον εφοδιασμό. Η έκθεση αξίζει επίσης θετική ψήφο για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένα ασαφή μέχρι σήμερα βασικά σημεία. Αναφέρομαι στα προληπτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι προμηθευτές οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματός μας σε περιόδους κρίσης θα προσκρούουν εφεξής σε ένα εμπόδιο που θα είναι πολύ πιο δύσκολο να υπερνικήσουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το κείμενο αυτό καθιστά το φυσικό αέριο καθημερινό βασικό προϊόν. Δεν πρόκειται για καθημερινό βασικό προϊόν. Πρόκειται για ενεργειακό πόρο και, ως εκ τούτου, κοινό ανθρώπινο περιουσιακό στοιχείο. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι πρόκειται για ορυκτό καύσιμο. Για τους δύο αυτούς λόγους, πρέπει να χρησιμοποιείται με την αυτοσυγκράτηση που απαιτείται για την προστασία του οικοσυστήματός μας και σύμφωνα με το γενικό συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών και της ανθρωπότητας.

Η έκθεση του φυσικού αερίου στην ανταγωνιστική και κερδοσκοπική λογική της εσωτερικής αγοράς αερίου και η προσπάθεια πολλαπλασιασμού των σημείων εισόδου και εξόδου του είναι καθαρή τρέλα και θα ωφελήσει μόνο τους φορείς εκμετάλλευσης αερίου. Ωστόσο, η προσπάθεια επιβολής συνέχισης της λογικής αυτής, ακόμη και σε περίπτωση διαταραχής του εφοδιασμού, ισοδυναμεί με κοροϊδία των πολιτών της Ευρώπης. Είναι πλέον καιρός να δημιουργηθεί ένα δημόσιο κέντρο ενέργειας προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE) , γραπτώς.(PT) Το αέριο αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη πηγή ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρελθόντα γεγονότα κατέδειξαν τη σημασία της ασφάλειας του εφοδιασμού με αέριο, δεδομένου ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αέριο που προέρχεται από την ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα τη Ρωσία. Πρέπει να εγκριθούν συγκεκριμένα μέτρα, ως εκ τούτου, για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς αερίου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά, ούτως ώστε η ΕΕ να μπορέσει να επιτύχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού σε όλα τα κράτη μέλη. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή, αποτελεσματική προσέγγιση για την ασφάλεια του εφοδιασμού με το καύσιμο αυτό, η οποία οφείλει να βασίζεται σε κανόνες διαφάνειας και αλληλεγγύης και σε πολιτικές συμβατές με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα κατά τον τρόπο που ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να βασίζεται στις διαθέσεις των ηγετών των χωρών διέλευσης, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Είμαι πεπεισμένος ότι με την ψηφοφορία αυτή αποστέλλουμε σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να αποκομίσουν επιπλέον κέρδη από τους υπό διέλευση υδρογονάνθρακες με την κερδοσκοπία και τον εκβιασμό. Θα ήθελα επίσης να εξεταστεί το θέμα της κοινής τιμής πετρελαίου για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Επί του παρόντος, η Γερμανία προμηθεύεται αέριο στο ένα τρίτο της τιμής που καταβάλλει η Λετονία.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Είναι σημαντικό η ΕΕ να επιτύχει μια ορισμένη αυτονομία από την άποψη του εφοδιασμού της με αέριο από τρίτες χώρες, και ως εκ τούτου η συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης είναι σημαντική όπου αυτό έχει νόημα. Από την άλλη πλευρά, οι θεμελιώδεις αρμοδιότητες όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική θα πρέπει να παραμείνουν σε εθνικό επίπεδο και στο σημείο αυτό, από ορισμένες απόψεις, η έκθεση είναι υπερβολική. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι συμφωνώ με την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να διδαχθεί από την πρόσφατη ιστορία και να είναι έτοιμη σε περίπτωση που υπάρξει επανάληψη της κρίσης εφοδιασμού με αέριο. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, τα εθνικά μέτρα από μόνα τους δεν βοηθούν πάντοτε στην αντιμετώπιση των διαταραχών του εφοδιασμού.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν και να συντονίσουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Δυστυχώς, εν τω μεταξύ, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ εξαρτώνται από έναν προμηθευτή αερίου. Σε περίπτωση κρίσης, η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τις περιφέρειες εκείνες που δεν είναι συνδεδεμένες με το διευρωπαϊκό δίκτυο αερίου. Οι συγκεκριμένες «ενεργειακές νήσοι» έχουν ιδιαίτερη ανάγκη κοινοτικής οικονομικής στήριξης για τη σύνδεση των δικτύων αερίου στο ενιαίο σύστημα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω ολόψυχα την έκθεση του κ. Vidal-Quadras. Ο εφοδιασμός με αέριο και, κατά συνέπεια, με ενέργεια, είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη και ευημερία της.

Επομένως, είναι απαραίτητο να εγκριθεί ευρωπαϊκή προσέγγιση και στρατηγική. Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό και η διαχείριση του θέματος δεν μπορεί να επαφίεται στα επιμέρους εθνικά συστήματα. Είμαι υπέρ της κοινής ενεργειακής στρατηγικής με στόχο τη χάραξη ενός σαφούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, ικανού να ενισχύσει το δυναμικό της προσφοράς.

Κοινή προσέγγιση δεν πρέπει να σημαίνει, ωστόσο, έναν ενιαίο φορέα για τον εφοδιασμό. Έχουμε διαπιστώσει τον ρόλο που διαδραματίζει το ζήτημα της ενέργειας στη γεωπολιτική αρένα και πώς μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ κρατών. Για την πρόληψη κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ως εκ τούτου, θεωρώ σκόπιμο να διαπραγματευτούμε και να αναπτύξουμε όλα τα κανάλια εφοδιασμού από την Ανατολή, τον Καύκασο ή την απέναντι όχθη της Μεσογείου. Έτσι θα μπορέσει η ΕΕ να μην αποδειχθεί ευάλωτη και πάλι από την άποψη της ενέργειας και ο διεθνής γεωστρατηγικός μας ρόλος θα επιβεβαιωθεί εκ νέου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Μεταξύ όλων των διαθέσιμων τύπων ορυκτών καυσίμων, το αέριο έχει τις χαμηλότερες εκπομπές CO2, πράγμα που του προσδίδει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης της Ευρώπης σε ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σήμερα, το ένα τέταρτο της κύριας ενέργειας που καταναλώνεται στην Ευρώπη είναι αέριο και σχεδόν το 60% του όγκου αυτού του αερίου που καταναλώνεται προέρχεται από εισαγωγές. Αν και οι στόχοι της ΕΕ 2020, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσαν να συμβάλουν σε σταθεροποίηση της αύξησης της ζήτησης αερίου, η πτωτική τάση της εγχώριας παραγωγής θα οδηγήσει, ωστόσο, σε μια κατάσταση όπου η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές αερίου θα είναι είτε η ίδια είτε θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Η κρίση του αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον Ιανουάριο του 2009, που οδήγησε σε μείωση κατά 30% των ευρωπαϊκών εισαγωγών αερίου για δύο εβδομάδες, κατέστησε σαφές ότι υπό τις παρούσες συνθήκες αυξανόμενης εξάρτησης των εισαγωγών αερίου και κλιμακούμενου κινδύνου εφοδιασμού και διαμεταφοράς, η ισχύουσα οδηγία για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο χρειάζεται να αναθεωρηθεί και η δημιουργία μιας πλήρως απορρυθμισμένης εσωτερικής αγοράς ενέργειας πρέπει να ολοκληρωθεί, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ανάγκη να εγκριθούν μέτρα που θα ενισχύσουν την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Όλοι θυμόμαστε τη διακοπή στις παραδόσεις αερίου από τη Ρωσία προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2008/2009, ως αποτέλεσμα της οποίας 17 κράτη μέλη δεν εφοδιάζονταν καθόλου με αέριο, αφήνοντας μεγάλο αριθμό πολιτών χωρίς θέρμανση, ενώ οι εξωτερικές θερμοκρασίες ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό. Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου μου βουλευτή κ. Vidal-Quadras σχετικά με την πρόταση κανονισμού που αφορά τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο στην Ευρώπη. Επικροτώ τη θέσπιση, στη νέα νομοθεσία, της εγγύησης της ασφάλειας εφοδιασμού από τις εταιρείες αερίου για τους «προστατευμένους» πελάτες (για τα νοικοκυριά και τις βασικές υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία) για 30 ημέρες σε περίπτωση κρίσης. Πρόκειται για πραγματική πρόοδο. Επίσης, ο μηχανισμός κήρυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ενωσιακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης» ή «περιφερειακής κατάστασης έκτακτης ανάγκης» θα διευκολύνει την ανάπτυξη γρήγορων και συντονισμένων μέτρων για την επίλυση κάθε ενδεχόμενης μελλοντικής κρίσης το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ευπρόσδεκτο, αν και καθυστερημένο, βήμα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κυκλικών διαταραχών εφοδιασμού μας με αέριο. Το τελικό κείμενο προχωρεί πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Κυρίως, καθιστά την Επιτροπή υπεύθυνη για τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Πραγματεύεται επίσης τις ανάγκες μεμονωμένων καταναλωτών διασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει ελάχιστο απόθεμα αερίου 30 ημερών για όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά σε περίπτωση διαταραχών του εφοδιασμού και απαιτεί τεχνολογία «αντίστροφων ροών» για όλες τις διασυνδέσεις αερίου, η οποία θα επιτρέπει ευελιξία κατά την αντιμετώπιση των κρίσεων. Δυστυχώς, ωστόσο, η ΕΕ στερείται οιασδήποτε συνεκτικής στρατηγικής σχετικά με τον ρόλο του αερίου στην ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική.

Το αέριο θα διαδραματίσει σαφώς ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε οικονομία που θα στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ΕΕ πρέπει να το χειριστεί αυτό με περισσότερο στρατηγικό τρόπο. Το τοπίο για το αέριο αλλάζει, είτε λόγω των νέων πηγών και πόρων εφοδιασμού (όπως το αέριο από σχιστόλιθο) είτε λόγω νέων μέτρων που επηρεάζουν τη ζήτηση, όπως η νομοθεσία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι Πράσινοι πιστεύουν ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις αυτές και να προβεί σε ορθή ανάλυση του εφοδιασμού με αέριο και του ρόλου του αερίου πριν από τη «διάσκεψη κορυφής για την ενέργεια» της ΕΕ τον προσεχή Φεβρουάριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαστε υπέρ της έκθεσης σχετικά με τον εφοδιασμό με αέριο, επειδή αποσκοπεί στη μείωση της τρωτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον εφοδιασμό με αέριο για τους οικιακούς χρήστες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους φορείς παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις.

Το κείμενο τονίζει επίσης το θέμα της διαφάνειας, διότι μόνο με την παροχή των κατάλληλων πληροφοριών θα καταστεί δυνατόν να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις. Τέλος, τονίζει το πνεύμα αλληλεγγύης που είναι απαραίτητο, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα αερίου για τους πελάτες τους σε περίπτωση κρίσης. Αυτή είναι και η προσέγγιση που ακολουθείται από τον Πρόεδρο Buzek, ο οποίος οργάνωσε τη συνάντηση των 27 εθνικών κοινοβουλίων στην Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δημιουργία ευρωπαϊκής ενεργειακής κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια σειρά διαταραχών του εφοδιασμού με αέριο σε ολόκληρη την ΕΕ λόγω των διενέξεων μεταξύ προμηθευτών και χωρών διέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της διένεξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για το αέριο τον Ιανουάριο του 2009. Οι διαταραχές αυτές καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να διαφοροποιήσει η ΕΕ τον εφοδιασμό της με αέριο. Επικροτώ ιδιαίτερα την έκκληση της έκθεσης για αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στην Ουαλία, διαθέτουμε μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση στο South Hook, στο Milford Haven, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικότατα στον μετριασμό εν μέρει της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές αερίου, οι οποίες συχνά προέρχονται από ασταθή και μη δημοκρατικά μέρη του κόσμου.

 
  
  

Έκθεση: Csaba Sógor (A7-0231/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Γνωρίζουμε όλοι την πρόσφατη περιβαλλοντική καταστροφή που έπληξε το Πακιστάν, τη μαζική καταστροφή στη γη, τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, τους περισσότερους από δέκα εκατομμύρια εκτοπισθέντες και τους χιλιάδες νεκρούς. Δέσμευση μας είναι να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή και να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και συντονισμού για τη διευκόλυνση της ταχείας ανάκαμψης.

Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέπουμε την ανάγκη ο ευρωπαϊκός χώρος να καταστεί μέρος ασφαλές, διότι δυστυχώς έχει εκτεθεί επί χρόνια σε κίνδυνο λόγω των συνεχών ροών παράνομης μετανάστευσης και παράνομης διακίνησης. Η συμφωνία για τις διαδικασίες επανεισδοχής, που επιτεύχθηκε μετά από οκτώ χρόνια διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πακιστάν, περιγράφει ένα σαφέστερο πλαίσιο συνεργασίας και κοινής ευθύνης και θεωρείται μέσο για την καταστολή της παράνομης εμπορίας και διακίνησης ανθρώπινων όντων. Η συμφωνία αυτή θα αποτρέψει την εμφάνιση καταστάσεων επαναπατρισμού που δεν επιβλέπονται από την ΕΕ.

Τα κράτη μέλη οφείλουν πρώτα να συμμορφωθούν προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όπως η αρχή της «μη επαναπροώθησης», η οποία θα έχει διαδικαστικές επιπτώσεις, εφόσον απαιτείται από τα κράτη να προβούν σε αξιολόγηση του κινδύνου κακομεταχείρισης στη χώρα προέλευσης.

Θα εγγυηθούμε επίσης στο Πακιστάν τη διαρκή μας συνεργασία και θα παράσχουμε κίνητρα για προγράμματα τεχνικής βοήθειας και προγράμματα στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η σύναψη συμφωνίας με το Πακιστάν αποτελεί θετικό βήμα το οποίο πρέπει να κάνει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση μιας αποφασιστικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Σήμερα, οι Ευρωπαίοι μάς ζητούν την ενίσχυση της ασφάλειας και αυστηρή πολιτική για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών που πλήττουν τις χώρες μας. Κάθε κείμενο το οποίο, όπως εν προκειμένω, διευκολύνει τις διαδικασίες για την επιστροφή ανθρώπων που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να διαμένουν στο έδαφος της ΕΕ, θα πρέπει να τυγχάνει θερμής υποδοχής ως συλλογική απάντηση της Ευρώπης στα αιτήματα των πολιτών μας.

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις που έγιναν από ορισμένους συναδέλφους βουλευτές σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης στις οποίες θα μπορούσαν να βρεθούν τα υπό επαναπατρισμό προς το Πακιστάν πρόσωπα, νομίζω ότι, αν και αποτελεί σημαντικό ζήτημα, δεν θα πρέπει να εμποδίσει τη σύναψη μιας συμφωνίας η οποία, εν πάση περιπτώσει, περιλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να λάβει από το Πακιστάν τις αναγκαίες ελάχιστες εγγυήσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταχείριση των προσφύγων στο μέλλον. Η Ευρώπη θα πρέπει να κατευθύνει τις διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειές της προς την κατεύθυνση αυτή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να απέχει από την κατοχύρωση, εντός της δικής της επικράτειας, όσων ζητούν οι πολίτες: ασφάλεια και σεβασμό του νόμου. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν η οποία θα διευκολύνει την απέλαση μεγάλου αριθμού πακιστανών υπηκόων που διαμένουν χωρίς άδεια στην Ευρώπη. Αν και χρειαζόμαστε συμφωνίες με τρίτες χώρες που να καθορίζουν διαδικασίες επανεισδοχής ατόμων τα οποία διαμένουν χωρίς άδεια στην Ευρώπη, το Πακιστάν αποτελεί ειδική περίπτωση. Το Ισλαμαμπάντ ουσιαστικά δεν έχει επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων. Η συμφωνία ισχύει επίσης για άτομα που διήλθαν μέσω του Πακιστάν, πολλοί από τους οποίους είναι Αφγανοί, και θα είναι πλέον ευκολότερο να τους στείλουμε πίσω στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πατρίδα τους απ’ όπου διέφυγαν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Επιπλέον, οι πλημμύρες φέτος το καλοκαίρι βύθισαν το Πακιστάν σε μία από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του. Η σημερινή κατάσταση είναι τέτοια ώστε δεν είναι δυνατή η ασφαλής επιστροφή στη χώρα αυτή, η οποία αντιμετωπίζει ήδη πρόβλημα με την τεράστια εισροή εκτοπισθέντων. Η διαμόρφωση ανθρωπιστικής και λογικής μεταναστευτικής πολιτικής αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις για την κοινωνία και πρέπει να επιτευχθεί με σεβασμό των κανόνων δικαίου. Για τον λόγο αυτόν, μέχρι τη στιγμή που το Πακιστάν θα κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης, δεν μπορώ να υποστηρίξω την εν λόγω συμφωνία επανεισδοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι γνωστό ότι το Πακιστάν είναι η χώρα καταγωγής πολλών παράνομων μεταναστών. Αξίζει, ως εκ τούτου, να καθιερώσουμε γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με τις αρχές του.

Γνωρίζω τις επιφυλάξεις που έχουν όσοι βρίσκονται στα αριστερά σε αυτό το Σώμα σχετικά με τη συγκεκριμένη συμφωνία, πιστεύω όμως ότι συγχέουν την παράνομη μετανάστευση με το δικαίωμα στο άσυλο και τα καλά προσωπικά συναισθήματα με την καλή δημόσια πολιτική.

Συμφωνώ με το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Η συμφωνία αυτή μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν δεν αφορά μόνο αυτό που αποκαλείται επανεισδοχή: καλό είναι να θεωρήσει κανείς ότι πρόκειται επίσης για διμερή συμφωνία με στόχο την έκδοση ή, αν θέλετε, την απέλαση παράνομων μεταναστών από τα αντίστοιχα εδάφη τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Στόχος της συμφωνίας είναι να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και του Πακιστάν προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία επανεισδοχής. Για τον σκοπό αυτόν, η συμφωνία προβλέπει την υποχρέωση για μια χώρα, σε πλήρως αμοιβαία βάση, επανεισδοχής των υπηκόων της και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων. Περιλαμβάνει επίσης τις αναγκαίες τεχνικές διατάξεις όσον αφορά τη διαδικασία επανεισδοχής. Το Πακιστάν είναι μια σημαντική χώρα καταγωγής ή διέλευσης μεταναστών οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, την παρουσία, ή τη διαμονή στην επικράτεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ. Αν και χρειάστηκαν δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων, επικροτώ την έγκριση της συμφωνίας αυτής, η οποία είναι προτιμότερη από τις προηγούμενες ad hoc συμφωνίες επί του θέματος και θα έχει θετικές επιπτώσεις όχι μόνο για τις σχέσεις ΕΕ-Πακιστάν αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η ψήφος μας κατά της υπογραφής της συμφωνίας για την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν χωρίς άδεια είναι αιτιολογημένη, πρώτα απ’ όλα διότι δημιουργεί κατάσταση ανασφάλειας δικαίου. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι επικρίνουμε τη μεταναστευτική πολιτική την οποία καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νομική της πολυπλοκότητα δεν εγγυάται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών: τους ποινικοποιεί, όπως έχει ήδη καταγγελθεί από πολλές οργανώσεις· υποχρεώνει το Πακιστάν να δεχθεί τους υπηκόους του που βρίσκονται σε κατάσταση παρανομίας· και επιδιώκει να καταστήσει το Πακιστάν υπεύθυνο για την υποδοχή όλων των Αφγανών που έχουν διέλθει από τη χώρα.

Δεύτερον, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη σκανδαλώδες παράδειγμα της υποκρισίας που κυριαρχεί στις αποφάσεις της ΕΕ, η οποία θέλει να νίψει τας χείρας της όσον αφορά τις ευθύνες της για την επιδείνωση της κατάστασης τόσο του αφγανικού λαού μετά την εισβολή των ΗΠΑ και υπό τον συνεχή πόλεμο κατοχής του ΝΑΤΟ, όσο και του πακιστανικού λαού με τον πόλεμο που έχει πλέον επεκταθεί και στο Πακιστάν.

Για την ΕΕ, οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα εδάφη τους λόγω του πολέμου, της πείνας και της δυστυχίας σε αναζήτηση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους είναι παράνομοι μετανάστες ή ακόμα και τρομοκράτες. Για την ΕΕ, οι μετανάστες που εγκαταλείπουν τα εδάφη τους λόγω των εγκλημάτων του ΝΑΤΟ, που δελεάζονται από εγκληματικές συμμορίες και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ως φθηνό εργατικό δυναμικό υπό συνθήκες σχεδόν δουλείας, είναι παράνομοι μετανάστες και πρέπει να απελαύνονται. Αυτή η θέση είναι απαράδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Ψήφισα κατά της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν. Η συμφωνία αυτή είναι η δωδέκατη του είδους της, η πρώτη όμως που πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν παρείχε καμία αξιολόγηση ή εκθέσεις για τις προηγούμενες συμφωνίες που θα μας επέτρεπαν να αποκτήσουμε σαφή εικόνα των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τέτοιου είδους συμφωνίες. Στην περίπτωση του Πακιστάν ιδίως, όπου η πολιτική κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη, η συμφωνία αυτή εγείρει αντιρρήσεις για πολλούς λόγους. Το Πακιστάν, το οποίο δεν φημίζεται για τον ευσυνείδητο σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος των διεθνών συμβάσεων για τους πρόσφυγες και τους απάτριδες. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ στις διαπραγματεύσεις. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες στη συμφωνία: δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι ανήλικοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της, οι δε διαδικασίες και προθεσμίες είναι κάπως ασαφείς. Εγκρίνοντας τη συμφωνία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί ένα ατυχές προηγούμενο και έχασε την ευκαιρία να παρουσιάσει την εικόνα ενός θεσμικού οργάνου που μεριμνά για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε τέτοιου είδους συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την παρούσα σύσταση. Αν και το Πακιστάν δέχεται περισσότερους πρόσφυγες από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Η ΕΕ δεν πρέπει να ασχολείται με την απέλαση ανθρώπων χωρίς να μεριμνά για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· πρέπει να διασφαλίσουμε την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής, διότι η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Πακιστάν θα επιτρέψει την επιστροφή ανθρώπων σε μια χώρα που δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και της οποίας η εσωτερική κατάσταση δεν προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλεια στους ανθρώπους που επιστρέφουν.

Ούτε η ΕΕ δεν θα σέβεται το δικαίωμα στο άσυλο εάν επιστρέφει στο Πακιστάν πολίτες άλλων χωρών –του Αφγανιστάν, για παράδειγμα– οι οποίοι έφθασαν στην ΕΕ μέσω του Πακιστάν, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει ένα πρόσωπο αντικείμενο μιας σειράς ενεργειών απέλασης από χώρα σε χώρα επί των οποίων η ΕΕ δεν θα ασκεί κανέναν έλεγχο. Επιπλέον, η εν λόγω συμφωνία επανεισδοχής δεν περιλαμβάνει εγγυήσεις ή μηχανισμούς εποπτείας, βρίθει νομικών κενών και ασαφειών και δεν σέβεται επαρκώς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το παρόν Κοινοβούλιο έχει καταδικάσει το Πακιστάν σε αρκετές περιπτώσεις για τις πολιτικές διακρίσεών του και για τις διώξεις που διαπράττονται εκεί, ιδιαίτερα κατά των αφγανών προσφύγων. Μόλις πριν από έναν μήνα, φοβερές πλημμύρες άφησαν εκατομμύρια Πακιστανών άστεγους.

Η παρούσα συμφωνία περιφρονεί κάθε ανθρώπινη πραγματικότητα. Πέρα του ότι αντιβαίνει στο άρθρο 13 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως και όλες οι συμφωνίες αυτού του είδους, η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται σε αντίθεση ακόμη και με τις αρχές της προστασίας των προσφύγων. Η υπερψήφιση του κειμένου αυτού θα ανέτρεπε το διεθνές δίκαιο και τον ανθρωπισμό, των οποίων η ΕΕ εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι είναι κληρονόμος. Ψήφισα κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς.(PT) Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για την ΕΕ. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας με το Πακιστάν που μόλις τώρα εγκρίθηκε διήρκεσε πολλά χρόνια και μου φαίνεται ότι πρόκειται για ισορροπημένο έγγραφο που έχει ως στόχο να απελαθούν μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται στην ΕΕ παράνομα. Δεν περιλαμβάνονται, επομένως, οι αιτούντες άσυλο ή τα άτομα σκοπός των οποίων είναι να εγκατασταθούν στην ΕΕ και, για τον σκοπό αυτόν, επιδιώκουν οι αρχές της χώρας υποδοχής να ρυθμίσουν την κατάστασή τους. Δεν μπορούμε να συγχέουμε τους παράνομους μετανάστες με τους ανθρώπους που επιδιώκουν να εγκατασταθούν νόμιμα στην ΕΕ. Είναι, επομένως, πολύ σημαντικό να εξακολουθήσουμε να ασκούμε πίεση στο Πακιστάν, ώστε η χώρα αυτή να επικυρώσει το Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη για κάθε κράτος, και όχι μορφή πίεσης. Οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι απαραίτητες για να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες μεταφοράς είναι σαφείς όταν απορρίπτεται η αίτηση ασύλου. Η εμπειρία έχει καταδείξει ότι σε αντίθετη περίπτωση οι διενέξεις που προκύπτουν μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και οι παράνομοι μετανάστες μπορεί να εκμεταλλευτούν την καθυστέρηση αυτή για να κρυφτούν και να εξαφανιστούν. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση του συστήματος ασύλου και των ψευδοαιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και να χορηγήσουμε ισχυρότερες εξουσίες στον οργανισμό ασφάλειας των συνόρων Frontex. Οι οικονομικοί μετανάστες πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να συσταθεί και να τεθεί σε εφαρμογή συνεπές ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαναπατρισμού. Υποστηρίζω τη συμφωνία με το Πακιστάν ως ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της αναχαίτισης της ολοένα και πιο ανεξέλεγκτης ροής οικονομικών μεταναστών με τα φρούδα όνειρα ενός παραδείσου.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Οι συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες αποτελούν σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βοηθούν στην κατοχύρωση της ασφάλειας της Ένωσης. Το Πακιστάν είναι μια σημαντική χώρα καταγωγής ή διέλευσης μεταναστών οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, την παρουσία, ή τη διαμονή στην ΕΕ. Ο σκοπός της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων του αιτούντος κράτους και του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση προκειμένου να καταστεί ταχύτερη η διαδικασία επανεισδοχής. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ψήφισα κατά της έκθεσης αυτής, διότι η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Πακιστάν θα επιτρέψει την επιστροφή ανθρώπων σε μια χώρα που δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951, που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και της οποίας η εσωτερική κατάσταση δεν προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλεια στους ανθρώπους που επιστρέφουν. Ούτε η ΕΕ δεν θα σέβεται το δικαίωμα στο άσυλο εάν επιστρέφει στο Πακιστάν πολίτες άλλων χωρών –του Αφγανιστάν, για παράδειγμα– οι οποίοι έφθασαν στην ΕΕ μέσω του Πακιστάν, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει ένα πρόσωπο αντικείμενο μιας σειράς ενεργειών απέλασης από χώρα σε χώρα επί των οποίων η ΕΕ δεν θα ασκεί κανέναν έλεγχο. Επιπλέον, η εν λόγω συμφωνία επανεισδοχής δεν περιλαμβάνει εγγυήσεις ή μηχανισμούς εποπτείας, βρίθει νομικών κενών και ασαφειών και δεν σέβεται επαρκώς την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι πρόσφατες πλημμύρες στη χώρα αποτελούν έναν ακόμη λόγο ανησυχίας για την τύχη των ανθρώπων που επιστρέφουν εκεί. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφραζε την ανησυχία του σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στο Πακιστάν εξαιτίας της συγκεκριμένης καταστροφής. Η υποκρισία του δικαιώματος θα καταστεί σαφής σε περίπτωση που εγκριθεί η απαράδεκτη αυτή συμφωνία επανεισδοχής· αυτό δεν θα συμβεί με την ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Όπως και 385 από τους συναδέλφους μου βουλευτές, ψήφισα υπέρ της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Πακιστάν που διέπει την επιστροφή των προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια στην ΕΕ.

Μετά από οκτώ έτη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και του Πακιστάν, το εργαλείο αυτό συμπληρώνει τις έντεκα άλλες συμφωνίες επανεισδοχής, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την πολιτική ασύλου και μετανάστευσης που σκοπεύει να δημιουργήσει η Ευρώπη. Πρόκειται για νομικό πλαίσιο, συνεπώς, που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και, ειδικότερα, επί της αρχής της μη επαναπροώθησης: κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να απελαθεί σε κράτος «όπου θα απειλείται η ελευθερία του λόγω της φυλής του, του θρησκεύματός του, της ιθαγένειάς του, της υπαγωγής του σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του απόψεων».

Στους επικριτές της, θα απαντούσα ότι η συμφωνία αυτή έχει τουλάχιστον το πλεονέκτημα ότι είναι συνεπής και αποτελεσματική σε επίπεδο ΕΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τα κράτη μέλη να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες. Η μεταναστευτική πολιτική μας είναι ολοκληρωμένη και περιλαμβάνει την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, η οποία πρέπει να αποθαρρύνεται σε κάθε δυνατή ευκαιρία.

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας των επίδοξων μεταναστών που επιθυμούν να φθάσουν στο «ευρωπαϊκό Ελντοράντο» και οι οποίοι, τις περισσότερες φορές, αποτελούν θύματα αδίστακτων διακινητών, εμπορίας κάθε είδους και οικονομικής εκμετάλλευσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (FR) Λυπούμαι βαθύτατα για την ψήφο υπέρ της εν λόγω συμφωνίας. Το Πακιστάν είναι η χώρα που φιλοξενεί ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο και δεν έχει υπογράψει καν τη Σύμβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες. Με τη συμφωνία αυτή, τα κράτη μέλη στοχοθετούν κυρίως τους αφγανούς υπηκόους: πρόκειται για το αποκορύφωμα του κυνισμού και της απρέπειας να επιστρέφουμε τα θύματα ενός πολέμου στον οποίο συμμετέχουν τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και οι πακιστανικές αρχές, δεν είναι διαθέσιμη ώστε να μας εξηγήσει τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής: κανείς δεν γνωρίζει τίποτε σχετικά. Θεωρώ ανευθυνότητα εκ μέρους των συναδέλφων μου βουλευτών του ΕΚ το να εκχωρούν τα νέα μας προνόμια που μας χορήγησε η Συνθήκη της Λισαβόνας και να αποδέχονται τυφλά τις τρίτης κατηγορίας εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά μια συμφωνία που παραβιάζει ενδεχομένως τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Είμαστε υπέρ της έκθεσης για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Πακιστάν για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια. Η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης στην ΕΕ, διευκολύνοντας τη διαδικασία απέλασης πακιστανών πολιτών που διαμένουν χωρίς άδεια και την επανεισδοχή τους στη χώρα καταγωγής τους. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η επέκταση αυτού του είδους συμφωνίας και προς τις άλλες χώρες από όπου συνήθως φθάνουν παράνομοι μετανάστες.

Σε κέντρα προσωρινού ασύλου σπαταλάται συχνά χρόνος για την απόκτηση αδειών επαναπατρισμού από τη χώρα καταγωγής αφού προσδιοριστεί η ιθαγένεια του προσώπου που διαμένει χωρίς άδεια, και αυτό συνεπάγεται την υπέρβαση του μέγιστου χρόνου διαμονής. Συμφωνίες όπως αυτή που εγκρίναμε σήμερα θα μειώσουν τον χρόνο αναμονής και, επομένως, θα καταστεί ευχερέστερη και λιγότερο δαπανηρή η διαχείριση του επαναπατρισμού των παράνομων μεταναστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Είναι η πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε για συμφωνία επανεισδοχής. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμβολικές των μεταναστευτικών πολιτικών που οικοδομούν ένα ευρωπαϊκό φρούριο και αποδιώχνουν τους ανθρώπους που εξαναγκάζονται από τη φτώχεια και τον πόλεμο να αναζητήσουν καταφύγιο στο έδαφός μας.

Το Κοινοβούλιο διαθέτει πλέον τα μέσα προκειμένου να πιέσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μετατρέψουν τα λόγια τους σε πράξεις.

Η συμφωνία που υποβλήθηκε σε εμάς έχει πολλές ελλείψεις και δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση όσον αφορά την κατάσταση των ατόμων που θα σταλούν πίσω στο Πακιστάν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Πακιστάν, το οποίο δεν έχει καν υπογράψει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951.

Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών ζητεί την αξιολόγηση των υφιστάμενων συμφωνιών επανεισδοχής, δεδομένου ότι έτσι θα τονίζονταν οι ολέθριες επιπτώσεις των πολιτικών αυτών οι οποίες περιφρονούν τα ανθρώπινα όντα που δεν είχαν την τύχη να γεννηθούν στο έδαφος της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αυξάνει το κύρος του με αυτήν την ψηφοφορία: έχει χάσει πλέον την ευκαιρία να κάνει τη φωνή του να ακουστεί σχετικά με το πώς η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη.

 
  
  

Έκθεση: Metin Kazak (A7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. (EN) Η τροπολογία επιτρέπει στους πολλούς λαούς στην ΕΕ, και στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους εκπροσωπούν, να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή τους προς την τουρκική ένταξη και την πολιτική ένωση που θα ακολουθήσει. Ωστόσο, δεν επιθυμούμε να γίνει αυτό σε βάρος της υποστήριξης των ελεύθερων συναλλαγών με την Τουρκία – και χωρίς δασμολογικούς φραγμούς. Επομένως, μεγάλο μέρος της έκθεσης παραμένει αμετάβλητο. Πολλές επιλογές είναι δυσάρεστες: οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών επιτρέπουν τους δασμολογικούς φραγμούς. Οι τελωνειακές ενώσεις τους εξαλείφουν σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά εξακολουθούν να τους επιτρέπουν και ακόμα και να τους επιβάλλουν σε εξωτερικό. Και, ασφαλώς, οι τελωνειακές ενώσεις περιορίζουν και απαγορεύουν την ελευθερία των μελών όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Παρά τους προβληματισμούς αυτούς σχετικά με τις τελωνειακές ενώσεις ως έννοια, στο πλαίσιο των συνθηκών που ισχύουν στην περίπτωση της Τουρκίας, αποδεχόμαστε αυτό το τμήμα του περιεχομένου της έκθεσης που αφορά την τελωνειακή ένωση, διότι επιτρέπει σε εκείνους που είναι τελείως αντίθετοι προς την τουρκική ένταξη στην ΕΕ να καταθέσουν την ψήφο τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόλις 38 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι 736 ψήφισαν κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Πολιτική Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η Τουρκία κάνει σημαντικά βήματα προς την περισσότερο ανοιχτή και δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας, όχι μόνο από οικονομική και εμπορική άποψη, αλλά και από την άποψη της τήρησης των αρχών του κράτους δικαίου.

Η Τουρκία αποτελεί βασικό οικονομικό και εμπορικό εταίρο για την ΕΕ, κατατασσόμενη στην έβδομη θέση στις κορυφαίες εισαγωγικές αγορές της ΕΕ και στην πέμπτη θέση στις εξαγωγικές αγορές της. Παρά την ξεχωριστή γεωπολιτική της θέση και τον ρόλο της στο παγκόσμιο εμπόριο, η Τουρκία εξακολουθεί να επιμένει στη διατήρηση των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και κάνει ακόμα υπέρμετρη χρήση των μέτρων διασφάλισης.

Μένει ακόμα να γίνουν πολλά για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, τη μεγαλύτερη διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων και το άνοιγμά τους στις ξένες επιχειρήσεις, ενώ πρέπει να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Παρόμοιες προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν επίσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την ακρίβεια, εξακολουθεί να εφαρμόζεται πολιτική διακρίσεων έναντι της κουρδικής μειονότητας και εξακολουθούν να παραβιάζονται τα δικαιώματα των γυναικών και των συνδικαλιστικών ενώσεων. Οι αρχές του σεβασμού για την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν, ως εκ τούτου, βασικές προτεραιότητες, και μένει ακόμα να γίνουν πολλά στον εν λόγω τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Με την Τουρκία να συμμετέχει σε τελωνειακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1996, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν αναπτυχθεί σημαντικά. Η Τουρκία αποτελεί τον έβδομο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, ενώ η ΕΕ αποτελεί τον πρώτο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας. Πρέπει να ενισχύσουμε το εμπόριο. Ωστόσο, το εμπόριο πρέπει να συνεχίσει να είναι επωφελές για αμφότερες τις πλευρές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Ομάδα μου, την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), ζητώντας μεγαλύτερη αμοιβαιότητα. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το μέσο του αντιντάμπινγκ για λόγους προστατευτισμού, να θέσει υπό αμφισβήτηση τα τεχνικά της εμπόδια στο εμπόριο και να βελτιώσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι η Τουρκία έχει μετατραπεί στον έβδομο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας. Η Τουρκία λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, του Ευξείνου Πόντου και του Καυκάσου, και είχε συνάψει συμφωνία τελωνειακής σύνδεσης ήδη από το 1963.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Το εν λόγω ζήτημα έχει καθαρά εμπορικό και οικονομικό χαρακτήρα αλλά, εντέλει, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ότι μιλούμε για μια χώρα που αναμένει να ενταχθεί στην ΕΕ, σχετικά με την είσοδο της οποίας έχουν εγερθεί αντιρρήσεις.

Εκείνο που με πείθει να καταψηφίσω την παρούσα έκθεση, παρόλο που εκτιμώ τις θετικές πτυχές της εμβάθυνσης των εμπορικών σχέσεων με μια χώρα υψηλής ανάπτυξης, είναι εντούτοις η πολιτική πτυχή. Η βελτίωση των οικονομικών σχέσεων με μια χώρα δεν πρέπει, όπως φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί εν προκειμένω, να μετατραπεί σε δούρειο ίππο ως μέσο άσκησης πίεσης για την ένταξη ενός κράτους στην ΕΕ.

Υποψιάζομαι ότι η έγκριση από το Κοινοβούλιο του πρόσφατου συνταγματικού δημοψηφίσματος στην Τουρκία ισοδυναμεί με πολιτική ενθάρρυνση προς την τουρκική κυβέρνηση. Θεωρώ, ωστόσο, ότι θα πρέπει να περιοριστούμε αποκλειστικά στην εδραίωση εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία, εφιστώντας εντούτοις δέουσα προσοχή στις συνέπειες για το γεωργικό μας σύστημα και τον κίνδυνο να κατακλυσθεί η Ευρώπη από εισροή προϊόντων παραποίησης/απομίμησης (σε σχέση με τα οποία μόνο η Κίνα ξεπερνάει την Τουρκία).

Σήμερα, ωστόσο, η Τουρκία απειλεί περισσότερο από ποτέ την ταυτότητα και την πολιτική αλληλεγγύη της Ευρώπης, και θα πρέπει όλοι να πεισθούμε ότι είναι μακράν προτιμότερο να παραμείνει αυτή η χώρα, όπως είναι λογικό, εκτός των συνόρων της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Τουρκίας με διαφορά. Ωστόσο, ο όγκος των συναλλαγών έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο αυτό, μαζί με τους σταθερούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις εμπορικές και οικονομικές τους σχέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο αυτές οι σχέσεις. Η τελωνειακή ένωση, η οποία καθιερώθηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 14 χρόνια και η οποία παραμένει ατελής, πρέπει να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική. Έχοντας αυτό υπόψη, πρέπει να δοθεί άμεσα προσοχή στα ανεπίλυτα ζητήματα, ενώ η Τουρκία και η ΕΕ θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τις εμπορικές τους πολιτικές, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνίων ελεύθερων συναλλαγών και του περιφερειακού εμπορίου. Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια ευνοϊκή κατάσταση, από την οποία αμφότερες οι οικονομίες θα αποκομίσουν οφέλη. Έχει ιδιαίτερη σημασία να δώσει η ΕΕ μεγαλύτερη προσοχή στην Τουρκία, καθώς ο ρόλος της έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως μέσω της μεγαλύτερης μόχλευσης της ιδιαίτερης γεωπολιτικής της θέσης, καθώς αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας, του Ευξείνου Πόντου και του Καυκάσου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η Τουρκία αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από το –σε κάθε περίπτωση σημαντικό– άμεσο εμπόριο μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών μας, βρίσκεται δίπλα ακριβώς από τα νοτιοανατολικά μας σύνορα, αποτελεί μέλος των ίδιων αμυντικών συμμαχιών, όπως και η πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ, και μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση σε ενεργειακούς πόρους και πρώτες ύλες. Επιπλέον, το πρόσφατο συνταγματικό δημοψήφισμα σηματοδοτεί ένα βήμα προς την έγκριση από αυτήν του κοινοτικού κεκτημένου, και χρήζει της δέουσας αναγνώρισης.

Η μεγαλύτερα αξία της παρούσας έκθεσης είναι ότι επικεντρώνεται στην πλέον σημαντική πτυχή για την Ένωση, και επισημαίνει τη ζωτική σημασία της σε συνδυασμό με τα θετικά στοιχεία. Ειδικότερα, δείχνει πώς έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις με τη χώρα αυτή σε πολλά επίπεδα. Είναι δύσκολο να συνοψισθεί η σύνθετη φύση τους σε μια απλή απόφαση των παρόντων θεσμικών οργάνων υπέρ ή κατά του παραδεκτού.

Όλα αυτά τα ζητήματα διαμορφώνουν τη βάση επί της οποίας θα οικοδομηθεί η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη, ενώ παρέχουν επίσης και έναν λόγο να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται ήδη πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι μας κάνουν να πιστεύουμε οι Συνθήκες. Θεωρώ ότι είναι δέον να ακολουθήσουμε τη γραμμή που χαράσσει ο εισηγητής, προς όφελος αμφότερων των πλευρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Η έκθεση σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία επισημαίνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες και δυσκολίες στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει συνάψει συμφωνία σύνδεσης με την ΕΕ από το 1963, η οποία οδήγησε στη δημιουργία τελωνειακής ένωσης το 1996. Η δημιουργία της τελωνειακής ένωσης συνέβαλε στη μεγαλύτερη ολοκλήρωση της αγοράς, και η Τουρκία μετετράπη σε σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ. Για παράδειγμα, το 2009, η Τουρκία εξήγαγε προϊόντα αξίας 33,6 δισ. ευρώ προς την ΕΕ και εισήγαγε από την ΕΕ προϊόντα αξίας 40,4 δισ. ευρώ. Παρά τις επιτυχίες αυτές, τυχόν διεύρυνση της ένωσης ώστε να συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και η εξάλειψη των τρεχόντων προβλημάτων, όπως οι ανεπάρκειες κατά την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Τουρκία, θα συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και χρηματοοικονομικών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υποψηφιότητα της Τουρκίας για προσχώρηση στην ΕΕ εμποδίζει την ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της τελωνειακής ένωσης. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να εξετασθεί ποια από τις προαναφερθείσες επιλογές για ένταξη και συνεργασία θα ήταν η πλέον συμφέρουσα για αμφότερες τις πλευρές και η πλέον χρήσιμη σε καιρό οικονομικής κρίσης. Κατά τη γνώμη μου, ο εισηγητής έχει καλύψει όλα τα ουσιαστικά ζητήματα, και η έκθεση στο σύνολό της δεν είναι μονόπλευρη. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Η πλήρης υλοποίηση της τελωνειακής ένωσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, η οποία υπάρχει από το 1996, διέρχεται από την κατάργηση των εναπομεινάντων γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών. Πιστεύω ότι εξίσου σημαντική είναι και η ανάγκη η Τουρκία να θέσει τη γυναικεία απασχόληση στο επίκεντρο των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών της, δεδομένου του χαμηλού επιπέδου συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nigel Farage (EFD), γραπτώς. (EN) Η τροπολογία επιτρέπει στους πολλούς λαούς στην ΕΕ, και στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους εκπροσωπούν, να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή τους προς την τουρκική ένταξη και την πολιτική ένωση που θα ακολουθήσει. Ωστόσο, δεν επιθυμούμε να γίνει αυτό σε βάρος της υποστήριξης των ελεύθερων συναλλαγών με την Τουρκία – και χωρίς δασμολογικούς φραγμούς. Επομένως, μεγάλο μέρος της έκθεσης παραμένει αμετάβλητο. Πολλές επιλογές είναι δυσάρεστες: οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών επιτρέπουν τους δασμολογικούς φραγμούς. Οι τελωνειακές ενώσεις τους εξαλείφουν σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά εξακολουθούν να τους επιτρέπουν και ακόμα και να τους επιβάλλουν σε εξωτερικό. Και, ασφαλώς, οι τελωνειακές ενώσεις περιορίζουν και απαγορεύουν την ελευθερία των μελών όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Παρά τις ανησυχίες αυτές σχετικά με τις τελωνειακές ενώσεις, στο πλαίσιο των συνθηκών που ισχύουν στην περίπτωση της Τουρκίας, συμπαρατασσόμαστε με την τελωνειακή ένωση, διότι επιτρέπει σε όσους είναι αντίθετοι προς την ένταξη της Τουρκίας να εκφράσουν την άποψή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι ήδη σημαντικοί εμπορικοί εταίροι εδώ και πολλά χρόνια. Η εν λόγω εταιρική σχέση, η οποία είναι αμοιβαία επωφελής, έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά από εμπόδια από την τουρκική πλευρά, η οποία επιδιώκει να περιορίσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών προϊόντων στην αγορά της, επιβάλλοντας διοικητικές και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις.

Εύχομαι να αρθούν αυτοί οι φραγμοί, να αναλάβει η Τουρκία αποφασιστικά δράση κατά της παραποίησης/απομίμησης των ευρωπαϊκών προϊόντων και να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα των δημιουργών στα έσοδα από τις εφευρέσεις τους, καθώς και να αυξηθούν και να ισχυροποιηθούν οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας.

Όπως έχω ήδη πει, ανεξαρτήτως του πώς θα είναι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας στο μέλλον, ελπίζω ότι θα συγκλίνουν και θα ακολουθήσουν την οδό του διαλόγου και της αποτελεσματικής συνεργασίας, και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει το ταξίδι που ξεκίνησε προς την ελευθερία και τη δημοκρατία, σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το 1963, η Τουρκία και η ΕΟΚ υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία τελωνειακής ένωσης (ΤΕ) το 1996. Η εν λόγω πράξη επέτρεψε την εμβάθυνση της οικονομικής σχέσης μέσω της ΤΕ. Τα προϊόντα που καλύπτονται από την ΤΕ περιλαμβάνουν όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα. Το 2009, οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την ΕΕ αυξήθηκαν φτάνοντας τα 33,6 δισ. ευρώ, με τις εισαγωγές από την ΕΕ να φτάνουν τα 40,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Τουρκία έγινε επίσης η 17η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και η έκτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη· η χώρα ήταν ο εικοστός μεγαλύτερος αποδέκτης άμεσων ξένων επενδύσεων. Η ΤΕ που δημιουργήθηκε το 1996 δεν καλύπτει τα αγροτικά προϊόντα και τομείς όπως οι δημόσιες συμβάσεις. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η Τουρκία εξακολουθεί να παρέχει έκπτωση ύψους 15% σε υποβάλλοντες προσφορά από την Τουρκία. Καλώ μετ’ επιτάσεως την Τουρκία να απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, να καταργήσει τους εναπομείναντες δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς και να εξαλείψει τα άσκοπα εμπόδια στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση επιδιώκει την εδραίωση μιας οικονομικής και εμπορικής σχέσης με την Τουρκία, η οποία, στην πραγματικότητα, αποσκοπεί στην υπαγωγή της χώρας αυτής στα συμφέροντα της ΕΕ. Οι αναφορές είναι σαφείς και πολυάριθμες: άρση των εναπομεινάντων δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, διατήρηση καθεστώτων ανοικτού εμπορίου και επενδύσεων, ενίσχυση της ικανότητας της Τουρκίας να αντιστέκεται στον πειρασμό να ασκεί προστατευτισμό στο εσωτερικό της, και διεύρυνση της τελωνειακής ένωσης ώστε να συμπεριλαμβάνει τα αγροτικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις.

Η ανάπτυξη αυτών των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ευνοεί μόνο τα μεγάλα μονοπώλια της ΕΕ και της Τουρκίας και είναι εμφανώς ζημιογόνος για τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα χάσουν μέρος των δικαιωμάτων τους προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα, καθώς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους γεωργούς, που έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς και μειωμένο εισόδημα και χαμηλότερες τιμές για τα προϊόντα τους.

Η πίεση που ασκείται στην Τουρκία να σεβαστεί τις υφιστάμενες συμφωνίες είναι, ωστόσο, θετική. Περιλαμβάνει την εξομάλυνση των σχέσεων με όλες τις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις δεν πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των συμφερόντων των ανθρώπων, και κάθε πρόοδος στις σχέσεις με την Τουρκία πρέπει να εξαρτηθεί από τη λήξη της τουρκικής κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς.(IT) Κατά την άποψή μου, η παρούσα έκθεση περιέχει μια εξόφθαλμη ανακρίβεια, καθώς αναφέρει ότι η τουρκική οικονομία αποτελεί την έκτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Αυτή η δήλωση διαψεύδεται σε κάθε περίπτωση κατηγορηματικά από τη γεωγραφία, διότι σχεδόν το σύνολο της Τουρκίας βρίσκεται στην ασιατική ήπειρο.

Η τροπολογία, στην οποία το Κοινοβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος στην Τουρκία, υπονομεύει επίσης την ουδετερότητα της σχέσης, αποδίδοντάς της μια περισσότερο πολιτική χροιά και απομακρυνόμενη από μια αποκλειστικά οικονομική αξιολόγηση. Για τους λόγους αυτούς, φοβούμαι ότι δεν είμαι σε θέση να υποστηρίξω την έγκριση της έκθεσης του κ. Kazak.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Υπερψηφίσαμε την πρόταση ψηφίσματος που υποβλήθηκε από την Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, αν και δεν είναι ικανοποιητική. Ισχυρίζεται, ωστόσο, σαφώς ότι η εμβάθυνση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας θα αντικαταστήσει και θα καταστήσει παρωχημένη την προσχώρηση της εν λόγω χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, οποιαδήποτε μελλοντική εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ πρέπει να εξαρτάται αυστηρά από την αναγνώριση της Κύπρου από την Τουρκία, την ύπαρξη της οποίας εξακολουθεί να αρνείται, και τμήμα της οποίας κατέχει παράνομα και στρατιωτικά. Η Τουρκία, μια περήφανη χώρα και πρώην σύμμαχος κατά της κομμουνιστικής απειλής, αποτελεί γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας. Αποτελεί γέφυρα, αλλά δεν αποτελεί ευρωπαϊκή χώρα από γεωγραφική, δημογραφική, ιστορική ή πολιτισμική άποψη.

Τέλος, αναγνωρίζει ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν το 1963 στην Άγκυρα, κατά την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου και για στρατηγικούς σκοπούς, δεν είναι πλέον επίκαιρες, και ότι τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και οι Τούρκοι θα χάσουμε λιγότερο χρόνο αν εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας προνομιακής εταιρικής σχέσης αντί για ένταξη, την οποία οι πολίτες μας δεν επιθυμούν και με την οποία διαφωνούν επίσης πολλοί Τούρκοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια άμεση σύγκριση, η Τουρκία αποτελεί την έβδομη μεγαλύτερη εισαγωγική χώρα όσον αφορά το εμπόριο με την ΕΕ των 27 και την πέμπτη μεγαλύτερη όσον αφορά τις εξαγωγές. Το 2009, ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε σχεδόν 80 δισ. ευρώ. Για την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον ισχυρότερο εμπορικό εταίρο της τόσο σε σχέση με τις εισαγωγές όσο και με τις εξαγωγές, και προηγείται κατά πολύ χωρών, όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι υγιείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις πρέπει να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Η δημιουργία της κοινής τελωνειακής ένωσης το 1996, ιδίως, αποτέλεσε σημαντικό βήμα εν προκειμένω. Εντούτοις, πρέπει να εξαλείψουμε τις ανισότητες, όπως τα μέτρα αντιντάμπινγκ ή οι διακρίσεις σε βάρος εταιρειών του εξωτερικού από την πλευρά της Τουρκίας, που είναι αντίθετες προς τις ισχύουσες συμφωνίες. Ακόμα και στον τομέα της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μένει ακόμα να γίνουν πολλά, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση προς τις Συνθήκες. Υποστηρίζω απόλυτα την έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Kazak, που αποκαλύπτει τους προβληματικούς τομείς στο πλαίσιο των εμπορικών μας σχέσεων με την Τουρκία και ζητεί την εξάλειψή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), γραπτώς. (FR) Η έκθεση του κ. Kazak θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι η τελωνειακή ένωση, η οποία δημιουργήθηκε μέσω της συμφωνίας σύνδεσης ΕΟΚ/Τουρκίας το 1963, συνιστά επιτυχία ως προς την οικονομική και εμπορική ολοκλήρωση μεταξύ της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας· ότι επέτρεψε, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, της γαλλικής ανάπτυξης. Πέραν του ότι η Τουρκία έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας σε πολύ περιορισμένο μόλις βαθμό, έχουμε παρατηρήσει, με την πάροδο των δεκαετιών, το φαινόμενο των μετεγκαταστάσεων και των τεράστιων απωλειών θέσεων εργασίας. Αυτό απέχει πολύ από το να συνιστά, στο πλαίσιο της διεθνιστικής συμμαχίας, οικονομικό και κοινωνικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και τους ευρωπαίους γείτονές μας. Ωστόσο, αντί να το αναγνωρίσει αυτό, η παρούσα έκθεση φτάνει σε σημείο να ασκεί κριτική στη χρήση των εθνικών τεχνικών κανονισμών και προτύπων ως μέσων προστασίας των εθνικών αγορών· προτύπων που ο εισηγητής θεωρεί υπερβολικά μέτρα αντιντάμπινγκ, τα οποία επομένως περιορίζουν το τουρκικό εμπόριο με την Ευρώπη. Όλα αυτά στοχεύουν, ασφαλώς, στην ενίσχυση της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, αυτήν τη φορά από την άποψη των βιομηχανικών και εμπορικών οφελών για τους πεινασμένους για κέρδη ευρωπαϊστές, διεθνιστές και υπερφιλελεύθερους. Σαφέστατα, απορρίπτουμε οτιδήποτε εμπίπτει στο πλαίσιο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Morten Løkkegaard (ALDE), γραπτώς. (DA) Θα ήθελα να επισημάνω πόσο χαίρομαι που εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορέσαμε να συμφωνήσουμε να ζητήσουμε ακόμα στενότερη οικονομική συνεργασία με την Τουρκία, παρά τον έντονο σκεπτικισμό σε μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε σχέση με την ενίσχυση της ολοκλήρωσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας. Αυτός ο σκεπτικισμός είναι απολύτως κατανοητός. Για πολλά χρόνια, η Τουρκία δυσκολευόταν ιδιαίτερα να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που ορθώς θέτει η ΕΕ για την ένταξη σε αυτή. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει να εξακολουθήσει να ασκεί πίεση υπέρ της μελλοντικής ένταξης της Τουρκίας.

Με πληθυσμό που ανέρχεται σε περίπου 75 εκατομμύρια, η Τουρκία αποτελεί τεράστια αγορά για τους ευρωπαίους εξαγωγείς, και αποτελεί ήδη τον έβδομο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ευρώπης. Η Τουρκία αγοράζει μεγάλο ποσοστό των εξαγωγών της ΕΕ, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Εμείς αγοράζουμε φθηνά εμπορεύματα από την Τουρκία, η οποία παρέχει στους καταναλωτές μας φθηνότερο και ευρύτερο φάσμα προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με άλλα λόγια, η Τουρκία είναι σημαντική για την οικονομία της Ευρώπης.

Ωστόσο, αυξημένη ολοκλήρωση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ έχει υπάρξει μόνο σε σχέση με το εμπόριο προϊόντων. Ο τομέας των υπηρεσιών σημειώνει καθυστέρηση, και ζητώ ως εκ τούτου να συμπεριληφθεί ο εν λόγω τομέας στην εμπορική συμφωνία. Ταυτόχρονα, πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία να άρει τους φραγμούς, ειδικότερα ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης. Εάν δεν συμβεί αυτό, είναι δύσκολο να μας φανταστώ να έχουμε προοδευτικά στενότερη συνεργασία με την Τουρκία. Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να είμαστε σε θέση να επιλύσουμε τα αμοιβαία μας προβλήματα από κοινού και να ανταποκριθεί η Τουρκία στις υποχρεώσεις της, όπως ορίζονται στη συμφωνία προσχώρησης.

Εύχομαι, παρά τον σκεπτικισμό όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ σε μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την Τουρκία ως στενό εμπορικό εταίρο και συνεργάτη, και να μην την τρομάξουμε μέσω των πολυάριθμων απορρίψεων της μελλοντικής της προσχώρησης από τους ηγέτες των μεγάλων χωρών της ΕΕ.

Χρειαζόμαστε την Τουρκία και όχι μόνο από οικονομική άποψη. Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό περιφερειακό παράγοντα στη Μέση Ανατολή και σημαντικό συνεργάτη για το NATO. Επομένως, ας μην απορρίψουμε την Τουρκία, αλλά ας αναπτύξουμε αντιθέτως τη συνεργασία μας, ιδίως μέσω ενισχυμένης οικονομικής συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αποτελεί πραγματική ωδή στην τελωνειακή ένωση και τις άνευ όρων ελεύθερες συναλλαγές, στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Τουρκίας και τρίτων χωρών, στις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και στην υλοποίηση του σχεδίου Nabucco. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια έκθεση της οποίας η διάρθρωση είναι ασύμβατη προς το όραμά μας, παρά τις κάποιες βελτιώσεις που προκύπτουν από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Αριστερά, ιδίως σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την ανεργία των νέων και των γυναικών και τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών ενώσεων, καθώς και τη θετική αναφορά στις υποχρεώσεις της Τουρκίας όσον αφορά το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης. Επιθυμούν να μετατρέψουν την Τουρκία στο 28ο κράτος στην ελεύθερη αγορά, χωρίς να παράσχουν στη χώρα τα πλήρη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αντίθετοι προς αυτήν τη νέα στρατηγική αναβολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς. (IT) Για την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει τον κορυφαίο εμπορικό της εταίρο. Παρόλο που ο όγκος των συναλλαγών είναι ως εκ τούτου πολύ μεγάλος, η έκθεση δεν διστάζει να περιγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν στις εμπορικές μας σχέσεις.

Ένα από τα προβλήματα αυτά, που δεν θα πρέπει σε καμία απολύτως περίπτωση να παραβλέψουμε, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμα, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, τηρήσει την υποχρέωσή της για εφαρμογή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης και δεν έχει άρει όλους τους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, οι πόρτες της παραμένουν κλειστές σε εμπορεύματα από την Κύπρο.

Αυτά και άλλα ζητήματα, που επισημαίνονται σε μεγάλο βαθμό μέσω τροπολογιών που κατατέθηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), επέτρεψαν να καταστεί πιο ισορροπημένη μια έκθεση που, σε κάθε περίπτωση, ορθώς δεν περιέχει καμία αναφορά σε τυχόν βαθύτερους δεσμούς πολιτικής φύσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η Τουρκία, όπως όλα τα κράτη, αποτελεί κυρίαρχο κράτος και, ως τέτοιο, πρέπει να τυγχάνει σεβασμού. Είναι απαράδεκτο να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πρωτοβουλία να την απειλεί με αναστολή των διαπραγματεύσεων για μια προσχώρηση που, συν τοις άλλοις, είναι μάλλον ανεπιθύμητη, δεδομένης της από την κορυφή προς τα κάτω κοινωνικής και φορολογικής εναρμόνισης που απαιτείται.

Το παρόν Κοινοβούλιο δεν θα άξιζε τη φιλία που επιδεικνύεται προς αυτό από τον τουρκικό λαό, εάν υπερψήφιζε μια έκθεση η οποία τον υποχρεώνει να καταστρέψει τις θέσεις εργασίας του στον γεωργικό κλάδο (50% των θέσεων εργασίας στην Τουρκία) μέσω της κατάργησης όλων των φόρων που επιβάλλονται στη γεωργική παραγωγή, και η οποία προωθεί τα δικαιώματα των επενδυτών έναντι των δικαιωμάτων του λαού αυτού. Καταψηφίζω το παρόν κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι ευρέως γνωστό ότι η Τουρκία αποτελεί έναν από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Αυτή η σχέση είναι παλαιά και χρονολογείται από το 1963· βάθυνε μέσω της καθιέρωσης τελωνειακής ένωσης το 1993, η οποία προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί γραφειοκρατικοί φραγμοί που εμποδίζουν το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις να γίνουν περισσότερο επωφελείς για αμφότερες τις πλευρές. Η Τουρκία χρειάζεται, ως εκ τούτου, να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες, ώστε να καταπολεμήσει τέτοιου είδους εμπόδια, για το κοινό καλό.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Θα ήθελα να θεωρήσει η κυβέρνηση της Τουρκίας αυτό το ψήφισμα ένα είδος προκαταβολής, και αυτός είναι ο λόγος που το υπερψήφισα. Εάν, στο μέλλον, η Τουρκία δεν συνεργαστεί με τις δομές της ΕΕ σχετικά με τα ζητήματα της Κύπρου και της Αρμενίας, θα καταψηφίσω οποιαδήποτε χαλάρωση υπέρ της Τουρκίας. Η άρνηση της Τουρκίας ακόμα και να αναγνωρίσει το γεγονός της γενοκτονίας των Αρμενίων στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, όταν εκατομμύρια αθώων ανθρώπων δολοφονήθηκαν, είναι αφύσικη. Ο τρέχων τουρκικός αποκλεισμός της Αρμενίας στέλνει αρνητικά μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προκαταβολή καταβλήθηκε· τώρα ας περιμένουμε να δούμε θετικές αλλαγές από την τουρκική πλευρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Το ζήτημα της ένταξης στην ΕΕ, καταρχήν, δεν θα έπρεπε καν να τίθεται, εξαιτίας των αποκλινουσών πολιτιστικών και θρησκευτικών απόψεων που απειλούν ήδη να θέσουν σε κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη στο εσωτερικό της Ένωσης. Η προσχώρηση στην ΕΕ δεν αφορά μόνο τις οικονομικές σχέσεις. Οδηγεί επίσης σε πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα και σε διείσδυση στην ΕΕ ακριβώς εκείνων των θρησκευτικών και κοινωνικοπολιτικών απόψεων που είναι ασύμβατες με μια Ευρώπη η οποία χαρακτηρίζεται από μια δυτική, χριστιανική παράδοση. Δεδομένου ότι η Τουρκία έλαβε 1,3 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις από την ΕΕ μόνο μεταξύ του 1996 και του 2005, πρέπει να είναι εφικτή η έναρξη συζητήσεων σχετικά με μια στρατηγική εταιρική σχέση. Αποτελεί χάσιμο χρόνου να εξετασθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας περισσότερο λειτουργικής τελωνειακής ένωσης, προκειμένου να βελτιωθούν οι εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, όσο η τουρκική κυβέρνηση δεν εκπληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της εν προκειμένω σε σχέση με την Κύπρο. Ως εκ τούτου, καταψήφισα σήμερα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Καταψήφισα την έκθεση, διότι ο κ. Kazak σπούδασε στη Γαλλία με υποτροφία από το τουρκικό κράτος και, επομένως, υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων.

Ως εκ τούτου, θεωρώ δέον να αναπεμφθεί το ψήφισμα πίσω στην επιτροπή και να αντικατασταθεί ο εισηγητής. Το κείμενο περιγράφει επίσης την τουρκική οικονομία ως ευρωπαϊκή οικονομία αντί για ασιατική οικονομία. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ ότι τυχόν αύξηση του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την προσχώρηση της δεύτερης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιθυμούμε μια Ευραραβία!

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Nuttall (EFD), γραπτώς. (EN) Η τροπολογία επιτρέπει στους πολλούς λαούς στην ΕΕ, και στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τους εκπροσωπούν, να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή τους προς την τουρκική ένταξη και την πολιτική ένωση που θα ακολουθήσει. Ωστόσο, δεν επιθυμούμε να γίνει αυτό σε βάρος της υποστήριξης των ελεύθερων συναλλαγών με την Τουρκία – και χωρίς δασμολογικούς φραγμούς. Επομένως, μεγάλο μέρος της έκθεσης παραμένει αμετάβλητο. Πολλές επιλογές είναι δυσάρεστες: οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών επιτρέπουν τους δασμολογικούς φραγμούς. Οι τελωνειακές ενώσεις τους εξαλείφουν σε εσωτερικό επίπεδο, αλλά εξακολουθούν να τους επιτρέπουν και ακόμα και να τους επιβάλλουν σε εξωτερικό. Και, ασφαλώς, οι τελωνειακές ενώσεις περιορίζουν και απαγορεύουν την ελευθερία των μελών όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Παρά τους προβληματισμούς αυτούς σχετικά με τις τελωνειακές ενώσεις ως έννοια, στο πλαίσιο των συνθηκών που ισχύουν στην περίπτωση της Τουρκίας, αποδεχόμαστε αυτό το τμήμα του περιεχομένου της έκθεσης που αφορά την τελωνειακή ένωση, διότι επιτρέπει σε εκείνους που είναι τελείως αντίθετοι προς την τουρκική ένταξη στην ΕΕ να καταθέσουν την ψήφο τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόλις 38 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι 736 ψήφισαν κατά της ένταξης της Τουρκίας στην Πολιτική Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Τους τελευταίους μήνες, η πολιτική θεωρήσεων των κρατών μελών της ΕΕ έναντι των τούρκων επιχειρηματιών αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Μετά τη χαλάρωση των υποχρεώσεων χορήγησης θεωρήσεων που επιτεύχθηκε με τη Γαλλία, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης (ΕΕΚ) σύναψε φέτος τον Φεβρουάριο συμφωνία και με την Ιταλία. Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, θα παρέχεται στους επιχειρηματίες θεώρηση πολλαπλών εισόδων στην περιοχή Σένγκεν με πενταετή ισχύ, εφόσον είναι σε θέση να παράσχουν συστατική επιστολή από το ΕΕΚ. Αυτή η θεώρηση θα τους επιτρέπει να ταξιδεύουν προς όλα τα κράτη της περιοχής Σένγκεν. Στη συνέχεια, η Γερμανία δέχτηκε επικρίσεις –άδικες– για την περιοριστική πολιτική της όσον αφορά τις θεωρήσεις. Η ΕΕ θα έπρεπε αντιθέτως να λάβει σοβαρά υπόψη τις αμφιβολίες της Γερμανίας αναφορικά με τέτοιου είδους ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Στο εσωτερικό της ΕΕ, η Γερμανία αποτελεί τη χώρα που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τούρκους μετανάστες. Ο κίνδυνος να οδηγήσει η επονομαζόμενη «επιχειρηματική θεώρηση» σε μόνιμη παραμονή «από την πίσω πόρτα» είναι μεγάλος. Δεν είναι το τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο αλλά η χώρα προορισμού εκείνη που θα έπρεπε να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση κατά πόσο πρέπει να χορηγηθεί θεώρηση για επιχειρηματικούς σκοπούς. Το πρόβλημα είναι απλώς ότι η φιλελεύθερη πολιτική θεωρήσεων της Γαλλίας και της Ιταλίας άνοιξε την πόρτα και στην υπόλοιπη περιοχή Σένγκεν. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας. Η Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει επειγόντως το πρόβλημα αυτό σε σχέση με την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση ορίζει ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να εμβαθυνθεί η τελωνειακή ένωση με την Τουρκία. Ως εκ τούτου, η τελωνειακή ένωση θα πρέπει να επεκταθεί και στον γεωργικό τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών, για παράδειγμα, καθώς και σε εκείνον των δημοσίων συμβάσεων. Οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αφορούν μόνο τις οικονομικές σχέσεις. Αφορούν επίσης πολιτικά και πολιτισμικά ζητήματα και αποκλίνουσες θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτικές απόψεις που είναι ασύμβατες με μια Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από μια δυτική, χριστιανική παράδοση. Εδώ και χρόνια, η Τουρκία λαμβάνει δισεκατομμύρια ως προενταξιακή ενίσχυση, που είναι παραπάνω από επαρκής για την προώθηση μιας στρατηγικής και εμπορικής εταιρικής σχέσης. Είναι απόλυτη ανάγκη η εμβάθυνση της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία να συνοδευτεί από πρόοδο της Τουρκίας στο ζήτημα της Κύπρου, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και σε σχέση με την ανεξιθρησκία και την ελευθερία έκφρασης. Η Τουρκία έχει ακόμα να διανύσει πολύ δρόμο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. Ως εκ τούτου, καταψήφισα την παρούσα έκθεση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα ακόμα αθόρυβο βήμα προς τη μελλοντική πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση, διότι περιλαμβάνει ορισμένα σημεία που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρόκειται για το πέμπτο συνεχόμενο έτος που η Τουρκία δεν έχει υλοποιήσει πλήρως το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, και δεν έχει επίσης άρει τους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

Η Άγκυρα πρέπει επίσης να ενισχύσει την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να εφαρμόσει ευρωπαϊκά πρότυπα κατά την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης. Τέλος, είναι επίσης αναγκαία μια ουσιαστική μείωση των εμπορικών φραγμών, ιδίως όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα. Εάν η Τουρκία επιθυμεί πράγματι να συνεχίσει τις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις με σκοπό την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει πρώτα να σεβαστεί ορισμένα θεμελιώδη σημεία, με κυριότερα το ζήτημα της Κύπρου και τις εμπορικές εγγυήσεις και τους κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Ο ρόλος της Τουρκίας στο πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου ενισχύεται ολοένα και περισσότερο, διότι ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου και των γειτονικών περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, η τελωνειακή ένωση (ΤΕ) μάς έχει επιτρέψει να επιτύχουμε ένα σημαντικό επίπεδο ολοκλήρωσης μεταξύ των αγορών της ΕΕ και της Τουρκίας. Η ΤΕ καλύπτει όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα και η επιτυχία της μπορεί να διαπιστωθεί από τα στατιστικά στοιχεία: η Τουρκία βρίσκεται στην έβδομη θέση μεταξύ των κορυφαίων εισαγωγικών αγορών της ΕΕ και στην πέμπτη θέση μεταξύ των εξαγωγικών της αγορών. Ωστόσο, η ΤΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμα ολοκληρωμένη, και φαίνεται να επηρεάζεται αρνητικά από ζητήματα που αφορούν τα εναπομείναντα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και την υπέρμετρη χρήση των μέτρων διασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη σημασία των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί να δώσει τη δέουσα προσοχή στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, εγκρίνοντας τις πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας αυτών των σχέσεων, και να καταστήσει την ΤΕ περισσότερο λειτουργική. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να αποφέρουν αμοιβαία οφέλη για αμφότερες τις οικονομίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, δεδομένου του μεγάλου όγκου των εμπορικών συναλλαγών και των σταθερών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία έχει μετατραπεί σε βασικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ, κατατασσόμενη στην έβδομη θέση στις κορυφαίες εισαγωγικές αγορές της ΕΕ και στην πέμπτη θέση στις εξαγωγικές αγορές. Με τα δύο τρίτα του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) να προέρχονται από την ΕΕ, η Τουρκία αποτελεί επενδυτική βάση για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με αυξανόμενη εισχώρηση στην εφοδιαστική και παραγωγική αλυσίδα της ΕΕ, συχνά σε τμήματα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το 2009, η Τουρκία εξήγαγε προϊόντα αξίας 33,6 δισ. ευρώ προς την ΕΕ και εισήγαγε προϊόντα αξίας 40,4 δισ. ευρώ από την ΕΕ. Επικροτώ το γεγονός ότι οι ΜΜΕ αποτελούν το 99% των τουρκικών επιχειρήσεων και παρέχουν το 70% των δυνατοτήτων απασχόλησης στην Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία, μέσω της ταχείας υλοποίησης της διακυβερνητικής συμφωνίας Nabucco, για τη χάραξη μιας κοινής εξωτερικής ενεργειακής στρατηγικής και την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το κεφάλαιο «Ενέργεια», που θα αυξήσουν περαιτέρω τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα. Θεωρώ ότι οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ πρέπει να λάβουν τη δέουσα προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αποτελεί πραγματική ωδή στην τελωνειακή ένωση και τις άνευ όρων ελεύθερες συναλλαγές, στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Τουρκίας και τρίτων χωρών, στις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και στην υλοποίηση του σχεδίου Nabucco. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια έκθεση της οποίας η διάρθρωση είναι ασύμβατη προς το όραμά μας, παρά τις κάποιες βελτιώσεις που προκύπτουν από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Αριστερά, ιδίως σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την ανεργία των νέων και των γυναικών και τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών ενώσεων, καθώς και τη θετική αναφορά στις υποχρεώσεις της Τουρκίας όσον αφορά το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης. Επιθυμούν να μετατρέψουν την Τουρκία στο 28ο κράτος στην ελεύθερη αγορά, χωρίς να παράσχουν στη χώρα τα πλήρη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αντίθετοι προς αυτήν τη νέα στρατηγική αναβολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η σημερινή ψηφοφορία σχετικά με την παρούσα έκθεση υπογραμμίζει ότι, λόγω των σημαντικών εμπορικών συναλλαγών και των βαθιών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις τους πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των σχέσεων αυτών. Μέχρι σήμερα, υπάρχουν διάφορα τεχνικά ζητήματα που παραμένουν ανεπίλυτα και πρέπει να αναληφθεί άμεση δράση σε σχέση με αυτό. Η Τελωνειακή Ένωση πρέπει να καταστεί πιο λειτουργική· πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα εκκρεμούντα θέματα και η Τουρκία και η ΕΕ πρέπει να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τις εμπορικές πολιτικές τους, ιδίως στο πλαίσιο των ΖΕΣ και του περιφερειακού εμπορίου. Οι ενέργειες αυτές είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση αμοιβαίου κέρδους (win-win) που θα είναι προς όφελος αμφοτέρων των οικονομιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Προσυπέγραψα την έκθεση σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Το 2008, ανήλθε ούτε λίγο ούτε πολύ σε 100 δισ. ευρώ. Η έκθεση εστιάζεται στις αδυναμίες και ορθώς αναφέρεται στο γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα που χρήζουν επίλυσης. Η παρούσα έκθεση τα αναφέρει με αντικειμενικότητα. Ορθώς επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της ΕΕ «επιδιώκει να προαγάγει "(...) τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών». Η Τουρκία θα πρέπει επίσης να καταβάλει προσπάθειες για τον πλήρη σεβασμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και τις σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, της απεργίας και της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επωμισθεί τις ευθύνες της όσον αφορά την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων, όχι μόνο για τους οδηγούς φορτηγών, αλλά και για τους επιχειρηματίες και τις γυναίκες, τους τουρίστες, τους φοιτητές και τους ηλικιωμένους. Η σχέση μας με την Τουρκία πρέπει να είναι ισότιμη, δίκαιη και ειλικρινής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε δυνατά και καθαρά το μήνυμα ότι η ΕΕ θα τηρήσει την υπόσχεσή της να επιτρέψει την ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση μόλις η χώρα αυτή συμμορφωθεί προς όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rui Tavares (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση αποτελεί πραγματική ωδή στην τελωνειακή ένωση και τις άνευ όρων ελεύθερες συναλλαγές, στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Τουρκίας και τρίτων χωρών, στις συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και στην υλοποίηση του σχεδίου Nabucco. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια έκθεση της οποίας η διάρθρωση είναι ασύμβατη προς το όραμά μας, παρά τις κάποιες βελτιώσεις που προκύπτουν από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την Αριστερά, ιδίως σε σχέση με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την ανεργία των νέων και των γυναικών και τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών ενώσεων, καθώς και τη θετική αναφορά στις υποχρεώσεις της Τουρκίας όσον αφορά το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης. Επιθυμούν να μετατρέψουν την Τουρκία στο 28ο κράτος στην ελεύθερη αγορά, χωρίς να παράσχουν στη χώρα τα πλήρη δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αντίθετοι προς αυτήν τη νέα στρατηγική αναβολής.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία, διότι η χώρα αυτή δεν βρίσκεται μόνο σε διαδικασία ένταξης στην ΕΕ αλλά αποτελεί επίσης στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελωνειακή ένωση με την Τουρκία αποτελεί μία από τις στενότερες και πλέον προηγμένες εμπορικές σχέσεις που θα μπορούσε να διατηρεί η ΕΕ με μια τρίτη χώρα. Στην ΕΕ αναλογεί ποσοστό 88% του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία. Με δεδομένη τη γεωστρατηγική της θέση, η Τουρκία είναι μία από τις χώρες που συμβάλλουν σημαντικά στη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ. Εν προκειμένω, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του σχεδίου Nabucco, και καλούμε την Τουρκία να υλοποιήσει τη διακυβερνητική συμφωνία Nabucco. Ενθαρρύνουμε επίσης την Τουρκία να επενδύσει στο τεράστιο δυναμικό που παρέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειάς της. Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της, δεδομένης της εγγύτητάς της με την Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την κεντρική Ασία. Η ΕΕ έχει μετατραπεί επίσης σε καίριο παράγοντα στην περιοχή μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου στην οποία η Τουρκία θα διαδραματίσει με τη σειρά της πολύ σημαντικό ρόλο.

 
  
  

Έκθεση: Esther de Lange (A7-0241/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων αποτελεί επείγουσα ανάγκη την οποία αγνοούμε, ή μάλλον στην οποία δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή.

Ορισμένες μελέτες φαίνεται να επισημαίνουν ότι η απώλεια ευημερίας που προκύπτει από την απώλεια βιοποικιλότητας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως, αλλά εν προκειμένω πρόκειται κατά κύριο λόγο για οικολογικό και όχι οικονομικό ζήτημα. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το 2010 Έτος Βιοποικιλότητας, επισημαίνοντας τη διεθνή φύση του ζητήματος αυτού και τη ζωτική του σημασία, ιδίως για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Η ΕΕ έχει επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας θα περιληφθεί σε πολλές πολιτικές της ΕΕ. Επιπλέον, έχει εγκρίνει την οδηγία για τους οικοτόπους, η οποία, με τη σειρά της, προβλέπει τη δημιουργία ενός οικολογικού δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας, γνωστό ως «Natura 2000».

Πιστεύω ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τη διαχείριση και τον σεβασμό της βιοποικιλότητας, προστατεύοντας την ύπαιθρο και τις προστατευόμενες περιοχές, και διατηρώντας και αναπτύσσοντας τη διασύνδεση μεταξύ των προστατευόμενων χερσαίων, θαλάσσιων ή αγροτικών περιοχών υψηλής φυσικής αξίας. Η ΕΕ πρέπει επίσης να διαθέσει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για μελέτες και νέες πρωτοβουλίες και να αφιερώσει μεγαλύτερη προσοχή στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες, ιδίως εκείνες που αφορούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. de Lange, διότι πιστεύω ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Υποστηρίζω ιδιαίτερα το σημείο της έκθεσης που ορίζει ότι «η επιτυχής αντιμετώπιση της τριπλής κρίσης στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της απώλειας της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής, απαιτεί συνεκτική προσέγγιση και μια μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα που θα είναι πλήρως ενσωματωμένη με τις στρατηγικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, καθώς και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής σε αυτήν».

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η παρούσα κοινοβουλευτική έκθεση πρωτοβουλίας εκφράζει λύπη για την έλλειψη προόδου σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας. Λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης, χρηματοδότησης, μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ούτω καθεξής, ο απόλυτος ελάχιστος στόχος της «ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας» που είχε ορισθεί για το 2010 δεν επιτεύχθηκε και αναβλήθηκε για το 2020. Η παρούσα έκθεση προτείνει επομένως έναν κατάλογο μέτρων προς υλοποίηση, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη αυτού του επείγοντος στόχου. Δεδομένου ότι ανησυχώ για την κατάσταση του περιβάλλοντός μας και υποστηρίζω την προσέγγιση που προτείνεται από την εισηγήτρια, την κ. de Lange, υπερψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Υποστήριξα την παρούσα έκθεση και την υπερψήφισα με απόλυτη βεβαιότητα. Πρέπει να δράσουμε με σκοπό την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας που προκαλείται εξαιτίας των ανθρωπίνων ενεργειών. Όλοι λυπούμαστε, διότι ούτε η ατζέντα του Γκέτεμποργκ ούτε το Natura 2000 πέτυχαν τους στόχους τους. Πιστεύω ότι οι γεωργοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της βιοποικιλότητας. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να διατεθούν πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι για προγράμματα διατήρησης της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Ο ισχύων ρυθμός απώλειας της βιοποικιλότητας είναι ανησυχητικός. Η εισηγήτρια εκτιμά για την ακρίβεια ότι ο ρυθμός εξαφάνισης ειδών είναι από 50 έως 1.000 φορές υψηλότερος από τον φυσιολογικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δίκτυο «Natura 2000» έχει ως στόχο να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Η εισηγήτρια, ωστόσο, ορθώς εκφράζει λύπη για τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τη μεταφορά στο εθνικό δίκτυο και την ερμηνεία των οδηγιών σχετικά με το Natura 2000. Ο κατακερματισμός της χρηματοδότησης στον τομέα της βιοποικιλότητας είναι επίσης προβληματικός. Ουσιαστικά, η πλειονότητα των δαπανών κατανέμεται μεταξύ των πόρων του ΕΓΤΑΑ, της κοινής αλιευτικής πολιτικής, της πολιτικής συνοχής και του έβδομου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Θα πρέπει να βρεθούν συνέργειες στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τέλος, επικροτώ την πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Θα ήταν χρήσιμο αν η εν λόγω ανακοίνωση και η διαβούλευση που συνδέεται με αυτήν οδηγούσαν στη διαμόρφωση σαφών πολιτικών στόχων και στην εισαγωγή κατάλληλων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Οι αδυναμίες που έχουν παρατηρηθεί στο πλαίσιο της καταπολέμησης της απώλειας βιοποικιλότητας απαιτούν επειγόντως ευρωπαϊκή απάντηση και θεωρώ ότι το παρόν ψήφισμα συμβάλλει στην απάντηση αυτήν. Ως εκ τούτου, επικροτώ τη σαφή θέση που υποστηρίζει ότι η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας συνιστά τον απόλυτο ελάχιστο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020. Είναι αναγκαία διάφορα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και το ψήφισμα αναφέρει ορισμένα από αυτά, μεταξύ των οποίων θα ήθελα να τονίσω τη μεγαλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και εκτίμηση της βιοποικιλότητας, μεταξύ άλλων και από περιβαλλοντική και βιολογική άποψη. Στον τομέα αυτόν, θα ήθελα καταρχάς να τονίσω τη σημασία της βιοποικιλότητας και της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων για τη μείωση των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών και την προσαρμογή σε αυτές. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι είναι σημαντικό το παρόν ψήφισμα να αναγνωρίσει ότι η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη και η διατήρηση της φύσης δεν πρέπει να διαχωρίζονται. Πιστεύω επίσης ότι είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών υποδομών να καταδειχθούν οι δυνατότητες για δημιουργία θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει άπειρους φυσικούς πόρους με τη μορφή δασικών εκτάσεων, ειδών δέντρων, χερσαίων και θαλάσσιων ζώων, τα οποία αναπτύσσονται μέσα από μια ευρεία ποικιλία κλιματικών συνθηκών και συναντούν εμπόδια μέσω μορφών συμπεριφοράς που δεν είναι πάντα ορθές. Ευτυχώς, πριν από λίγο καιρό τέθηκαν ορισμένα όρια και οι παράγοντες που εμποδίζουν τη διατήρηση αυτού του τεράστιου πλούτου μειώθηκαν.

Αξίζει, εντούτοις, να σκεφτούμε ότι η βιοποικιλότητα συνιστά ιδανικό μηχανισμό αμοιβαίου ελέγχου μεταξύ των ζωικών, φυτικών και ορυκτών στοιχείων της φύσης. Επιτρέπει τη διατήρηση των ισορροπιών που διευκολύνουν τη διατροφική ισορροπία, αποτρέπουν ορισμένες φυσικές καταστροφές και βοηθούν στον αγώνα κατά της αλλαγής του κλίματος και του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τάσσομαι υπέρ της έγκρισης της παρούσας έκθεσης, διότι αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την απομάκρυνση από τις δηλώσεις αρχών, που τυγχάνουν, όπως είναι φυσικό, σχεδόν ομόφωνης υποστήριξης, προς συγκεκριμένες ενέργειες για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Τα αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά τις τάσεις της βιοποικιλότητας είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Από σήμερα και έως το 2050, ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα φορές. Στην Ευρώπη, το 42% των θηλαστικών, το 43% των πτηνών, το 45% των πεταλούδων, το 30% των αμφιβίων, το 45% των ερπετών και το 52% των ψαριών του γλυκού νερού απειλούνται με εξαφάνιση. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη, όχι μόνο από ηθική αλλά και από οικολογική και οικονομική άποψη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την καλύτερη ένταξη της βιοποικιλότητας στα διάφορα πεδία δραστηριότητάς της, ιδίως στη γεωργία, την περιφερειακή πολιτική, τη βιομηχανία, την αναπτυξιακή συνεργασία και την έρευνα και καινοτομία. Η Ένωση πρέπει επίσης να στοχεύσει στην ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας ως το 2015. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα την παρούσα έκθεση, και θα πρέπει να ενεργήσει αναλόγως όταν θα συζητήσουμε σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, της αλιευτικής πολιτικής ή τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Η ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας δεν περιλαμβάνεται μόνο στα ηθική μας καθήκοντα, δεδομένου ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας σε τέτοια κατάσταση ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελλοντικών γενεών, αλλά αποτελεί επίσης αντίδραση σε προφανή οικολογικά και οικονομικά δεδομένα. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι το χρηματοοικονομικό κόστος της απώλειας βιοποικιλότητας ανέρχεται σήμερα σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως (ή κάτι λιγότερο από το 1% του ΑΕγχΠ της ΕΕ) και ενδέχεται να αυξηθεί και να φτάσει τα 14.000 δισ. ευρώ, ή το 7% του εκτιμώμενου ετήσιου ΑΕγχΠ, το 2050. Έχει ζωτική σημασία να μπορέσει η ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που θα ληφθούν σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τις προοπτικές και τους στόχους για τη βιοποικιλότητα μετά το 2010. Ήταν ως εκ τούτου αναγκαίο, όπως προβλέπεται στην έκθεση η οποία εγκρίθηκε σήμερα με ψηφοφορία, να δημιουργηθούν προοπτικές και στόχοι σχετικά με τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας μετά το 2010 στο εσωτερικό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, διότι χρειάζονται φιλόδοξα μέτρα που θα επιτρέψουν την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, ιδίως μέσω της χρήσης μιας προσέγγισης που τέμνει τις διάφορες τομεακές πολιτικές της ΕΕ και αναγνωρίζει τη βιοποικιλότητα ως θεμελιώδες στοιχείο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια της εισηγήτριας, η απώλεια βιοποικιλότητας απειλεί την προσφορά τροφίμων, ευκαιρίες για αναψυχή και τουρισμό, την ικανότητα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και πηγές ξυλείας, φαρμάκων και ενέργειας. Ως εκ τούτου, συμφωνώ με την ανάγκη ολόκληρη η ΕΕ, και ιδίως όλοι εκείνοι οι τομείς που καλύπτονται από πολιτικές της Ένωσης, να βρουν μια βιώσιμη στρατηγική για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Πιστεύω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας, και για τον λόγο αυτόν παρακολουθώ ιδιαίτερα στενά τις μεταρρυθμίσεις της κοινής αλιευτικής και της κοινής γεωργικής πολιτικής που εκπονούνται. Αυτό οφείλεται στο ότι η επαρκής και βιώσιμη διατήρηση της βιοποικιλότητας, μολονότι σημαντική και επιθυμητή, δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν το 2010 Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας. Δυστυχώς, η ΕΕ δεν θα επιτύχει τον στόχο της όσον αφορά τη βιοποικιλότητα για το 2010. Η απώλεια βιοποικιλότητας συνεχίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Υπολογίζεται ότι ο ρυθμός απώλειας βιοποικιλότητας επιταχύνεται προς ένα επίπεδο που θα είναι δέκα φορές μεγαλύτερο το 2050 απ’ ό,τι είναι σήμερα. Στην ΕΕ, το 42% των θηλαστικών, το 43% των πτηνών, το 45% των πεταλούδων, το 30% των αμφιβίων, το 45% των ερπετών και το 52% των ψαριών του γλυκού νερού απειλούνται με εξαφάνιση. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του κοινοτικού σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα το 2008, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το 50% των ειδών και έως και το 80% των οικοτόπων, η διατήρηση των οποίων αποτελεί ζήτημα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, βρίσκονται σε κακή κατάσταση διατήρησης. Αυτή η απώλεια βιοποικιλότητας είναι απαράδεκτη, όχι μόνο από ηθική άποψη αλλά και από οικολογική και οικονομική, καθώς στερούμε από τις μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μια υγιή βιοποικιλότητα. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία της βιοποικιλότητας πρέπει να συντονισθούν και να ενσωματωθούν σε άλλες τομεακές πολιτικές, ιδίως όσες σχετίζονται με τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία, καθώς και τις πολιτικές για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, προκειμένου να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση εφιστά σαφώς την προσοχή σε αρκετά σημαντικά ζητήματα: την ατελή εφαρμογή της νομοθεσίας, την ατελή και ανεπαρκή ολοκλήρωση των τομεακών πολιτικών, τις ανεπαρκείς επιστημονικές γνώσεις και τα κενά στις γνώσεις, την έλλειψη πολιτικής βούλησης, την ανεπαρκή χρηματοδότηση και την έλλειψη αποτελεσματικών μέσων που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Γενικότερα, συμμεριζόμαστε τους προβληματισμούς και τα αιτήματα που εκφράζονται στην έκθεση. Θεωρούμε θετική την ένταξη σε αρκετά από τα κεφάλαιά των προτάσεων που υποβάλαμε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση και την ένταξη της βιοποικιλότητας στις αντίστοιχες τομεακές πολιτικές.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε και να μην απορρίψουμε εντελώς την ένταξη στην έκθεση αναφοράς σε πιθανά καινοτόμα συστήματα για την πληρωμή των οικοσυστημικών υπηρεσιών, ακόμα και αν αυτό περιλαμβάνεται απλώς ως πρόταση προς εξέταση. Πρόκειται για απαράδεκτη μορφή εμπορευματοποίησης της φύσης. Η απώλεια βιοποικιλότητας συνιστά μία από τις συνέπειες ενός συστήματος –του καπιταλισμού– που βασίζεται στην εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση της φύσης και των πόρων της, ανεξαρτήτως της φυσικής τους ικανότητας για αναγέννηση.

Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος δεν είναι δυνατή η εύρεση λύσης που θα είναι δίκαιη και αποτελεσματική σε σχέση με αυτό ή με άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας από σήμερα και έως το 2020 και για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Εκφράζω την έντονη λύπη μου διότι ο στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2010 δεν επιτεύχθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι η βιοποικιλότητα θα ενταχθεί καλύτερα στα άλλα πεδία δραστηριότητας της Ένωσης, ιδίως στη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής, τη βιομηχανία, την αναπτυξιακή συνεργασία και την έρευνα και καινοτομία.

Οι δημόσιες δαπάνες δεν θα μας επιτρέψουν από μόνες τους να επιτύχουμε τον πρωταρχικό στόχο της Ένωσης, και αυτός είναι ο λόγος που η εταιρική ευθύνη πρέπει να περιλαμβάνει και αυτήν την πτυχή της βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Ποσοστό 80% της βιοποικιλότητας της Γαλλικής Δημοκρατίας βρίσκεται στα υπερπόντια εδάφη της (τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις ΥΧΕ). Ποσοστό 42% της επικράτειας της νήσου Ρεουνιόν μόλις χαρακτηρίσθηκε από την UNESCO ως τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς. Όλα αυτά αποτελούν αντικειμενικούς λόγους για τους οποίους είναι ανάγκη να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερη προσπάθεια για την προστασία της βιοποικιλότητας και την προώθηση του πραγματικού αυτού δυναμικού στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις ΥΧΕ. Τώρα, οι εξόχως απόκεντρες γαλλικές περιφέρειες και οι ευρωπαϊκές ΥΧΕ δεν είναι επιλέξιμες βάσει των προγραμμάτων Natura 2000 και Life+. Πρέπει να διορθώσουμε αυτήν την αδυναμία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρότεινα να υπάρξει συγκεκριμένο κονδύλι του προϋπολογισμού στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011. Αυτό το κονδύλι του προϋπολογισμού θα καλύψει τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου προγράμματος, ονομαζόμενου BEST, για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις ΥΧΕ, με σκοπό την προστασία και την προώθηση της βιοποικιλότητας. Το εν λόγω πρόγραμμα προωθήθηκε στο τέλος της διάσκεψης της Ρεουνιόν και έλαβε υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της γαλλικής Προεδρίας. Είναι καιρός να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι τεράστιο και η διατήρηση της βιοποικιλότητας τέμνει τεράστιο μέρος των τομέων πολιτικής. Πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα είναι τέτοιας φύσης που δικαιολογεί παρέμβαση σε επίπεδο ΕΕ. Αντίστοιχα, πολλά ζητήματα τυγχάνουν καλύτερης διαχείρισης σε περισσότερο τοπικό επίπεδο, και πρέπει να υπάρχει πλήρης σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας. Η παρούσα έκθεση ζητεί να υπάρξει σαφής δράση σε αρκετούς τομείς, και είναι σημαντικό να την λάβουν υπόψη τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με την παρούσα έκθεση, διότι η απώλεια βιοποικιλότητας αποτελεί σοβαρή απειλή. Η βιοποικιλότητα, η οποία έχει ζωτική σημασία για την ισορροπημένη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, είναι πολύ σημαντική για τον πλανήτη μας, την ανθρώπινη ευημερία, την επιβίωση και την πολιτισμική ακεραιότητα. Ωστόσο, τώρα, εξαιτίας των ανθρώπινων δράσεων, η βιοποικιλότητα εξαφανίζεται με ρυθμούς άνευ προηγουμένου. Εάν οι τοπικοί πληθυσμοί μπορούσαν να ωφεληθούν από τη διατήρηση και την ισορροπημένη χρήση της βιοποικιλότητας, θα ήταν δυνατή η αλλαγή αυτής της τάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διάφοροι τομείς προκαλούν απώλεια βιοποικιλότητας κυρίως λόγω ανεπαρκούς προσοχής που δίνεται σε πτυχές της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των τομεακών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των φυσικών πόρων, της γεωργίας, της αλιείας, της περιφερειακής πολιτικής και χωροταξίας, της δασοκομίας, της ενέργειας και των μεταφορών, του τουρισμού, της ανάπτυξης και της οικονομικής συνεργασίας. Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και αναγκαίο να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Διάφορα είδη πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, βοηθούν στην επίτευξη αυτού του στόχου. Πολλές από αυτές αποτελούν ειδικά μέτρα για την προστασία βασικών ειδών και οικοτόπων, αλλά προκειμένου να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα, το σημαντικότερο είναι να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της βιοποικιλότητας μέσω χάραξης και εφαρμογής πολιτικής στους αντίστοιχους τομείς. Με χαροποιεί ο στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ΕΕ ως το 2020, η αποκατάστασή τους στον βαθμό του δυνατού και η ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην ανάσχεση της παγκόσμιας απώλειας βιοποικιλότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Το 2010 είναι το Έτος Βιοποικιλότητας. Με την έκθεση της κ. de Lange, το Κοινοβούλιο καταλήγει σε θετικά συμπεράσματα σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Υποστηρίζω την παρούσα μελλοντοστραφή έκθεση, διότι είμαι βεβαία ότι είναι αναγκαίες οι πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις. Ένα υγιές περιβάλλον, η βιοποικιλότητα, η προστασία των γόνιμων εδαφών και των καθαρών υδάτινων μαζών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ύπαρξης τροφίμων και για τις μελλοντικές γενιές του πληθυσμού του πλανήτη. Ωστόσο, χωρίς γεωργούς η βιοποικιλότητα είναι αδιανόητη. Η γεωργία συμβάλλει ήδη σε πολύ σημαντικό βαθμό στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, για παράδειγμα, μέσω της αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η γεωργική υπηρεσία προς όφελος του κοινού συμφέροντος, χρειάζεται να υπάρξει στο μέλλον η δέουσα αναγνώριση και υποστήριξη. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ασφαλτόστρωσης και τσιμεντοποίησης των γεωργικών εκτάσεων για την κατασκευή δρόμων, κτιρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, χρειαζόμαστε μέτρα για τη διασφάλιση της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος, διότι θεωρώ ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης της απώλειας βιοποικιλότητας και της συνεχούς υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, μέσω μιας στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης, πρέπει να αποτελέσει μία από τις θεμέλιες λίθους των νομοθετικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βιοποικιλότητα συνιστά θεμελιώδη πόρο για την ύπαρξη της ανθρωπότητας στη Γη και την ευημερία των μελλοντικών γενεών. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος.

Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που διαθέτουμε, εάν δεν εγκριθούν τα αναγκαία μέτρα για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας που προκαλείται από τον άνθρωπο, μέχρι το 2050 η φύση θα έχει εξαντληθεί σε μη αναστρέψιμο βαθμό. Η ΕΕ έχει θέσει για τον εαυτό της ως ελάχιστο στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2020 μέσω μιας στρατηγικής που είναι συνεπής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των στρατηγικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας και τον μετριασμό των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Ζητήσαμε επίσης από την Επιτροπή να εγγυηθεί μια πιο εξέχουσα θέση για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών της ΕΕ.

Εκτός από το πρόγραμμα LIFE, πρέπει επίσης να εντοπίσουμε νέα μέσα τα οποία θα λειτουργούν σε συνέργεια με άλλες πολιτικές που ενυπάρχουν σε διάφορους τομείς, όπως η αλιεία, η γεωργία και το περιβάλλον εν γένει. Τέλος, συμφωνώ απόλυτα με την υλοποίηση μιας εκτεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το θέμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο ιλιγγιώδης ρυθμός της ανθρωπογενούς απώλειας βιοποικιλότητας είναι ανησυχητικός. Η βιοποικιλότητα θα πρέπει να θεωρείται το πλέον αξιόπιστο βαρόμετρο της κατάστασης του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, καθώς η ΕΕ έρχεται αντιμέτωπη με ανησυχητικά αριθμητικά στοιχεία όσον αφορά την απώλεια της βιοποικιλότητας με το 42% των θηλαστικών, το 43% των πτηνών, το 45% των πεταλούδων, το 30% των αμφιβίων, το 45% των ερπετών και το 52% των ψαριών του γλυκού νερού να απειλούνται με εξαφάνιση, θεωρώ ότι η νομοθεσία που μόλις εφαρμόσθηκε είναι ουσιαστικής και ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και για την ενίσχυσή της. Γι’ αυτό ψήφισα όπως ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Συμφωνώ απολύτως με τους συντάκτες της έκθεσης ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά ότι έχει επίσης οικολογική και οικονομική αξία καθώς και ζωτική σημασία για τον μετριασμό των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Θεωρώ ότι οι προτάσεις για την τροποποίηση του προγράμματος Natura 2000 είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται.

Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ανθεκτικών οικοσυστημάτων που θα μπορούν να αντιδρούν στην πίεση και που θα πραγματοποιούν πολύτιμες οικοσυστημικές λειτουργίες, και όχι μόνο για εκείνες που επικεντρώνονται στην προστασία των οικοτόπων και των ειδών βάσει του προγράμματος. Κάτι που πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό είναι η προοπτική των κρατών μελών που αναλαμβάνουν σημαντικά έργα υποδομών. Η επίτευξη λογικού συμβιβασμού μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης υποδομών είναι η ανάγκη του σήμερα. Η ανάπτυξη δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της φύσης. Η φύση, ωστόσο, δεν πρέπει να εμποδίζει την ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω την έκθεση της κ. de Lange, διότι ασχολείται με ένα ζήτημα που είναι ευαίσθητο, σημαντικό και θεμελιώδες για την επιβίωση του πλανήτη μας και, ως εκ τούτου, και των μελλοντικών γενεών. Η ανάγκη προστασίας και διατήρησης της βιολογικής ποικιλομορφίας από την εξαφάνιση βρίσκεται επίσης στη βάση των πολιτικών για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και την παγκόσμια καταπολέμηση της πείνας και την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο χρειάζεται πραγματικά να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, με δεδομένη ιδίως τη μη επίτευξη του στόχου του 2010 για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, που έχει σήμερα επεκταθεί ως το 2020 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Συμφωνώ με την προειδοποίηση που στέλνει η εισηγήτρια προς όλα τα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, που καλούνται να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο εισάγοντας σημαντικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς.(PT) Επικροτώ με ενθουσιασμό την παρούσα έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ με σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αποτελεί προϊόν της σημασίας που όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι έχει για το περιβαλλοντικό, το οικονομικό και το κοινωνικό πεδίο, καθώς και για τομείς τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους όσο η γεωργία, η αλιεία και ο τουρισμός, και υπογραμμίζει αυτήν ακριβώς τη σημασία.

Σήμερα, θα ήθελα να επισημάνω ένα άλλο θέμα που, αν και συμπεριλήφθηκε στη συζήτηση, δεν έτυχε εντούτοις σημαντικής προσοχής. Αναφέρομαι στην εγγενή αξία της βιοποικιλότητας και στο ηθικό καθήκον που έχουμε να την προστατεύσουμε και να την υπερασπισθούμε. Εναπόκειται στην ανθρωπότητα, η οποία, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη εξουσία επί της βιοποικιλότητας, έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη, να την διατηρήσει και να μεταβιβάσει αυτήν την κληρονομιά που έλαβε στις μελλοντικές γενιές για να την χαρούν και να την φροντίσουν. Έτσι, η ΕΕ εκτελεί τα καθήκοντά της νομοθετώντας σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το θέμα αυτό αξίζει αναμφίβολα την υποστήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η απώλεια βιοποικιλότητας συνεχίζεται με ανησυχητικούς ρυθμούς: σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τρέχων ρυθμός εξαφάνισης ειδών είναι πολύ υψηλότερος από τον φυσιολογικό. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι το 50% των ειδών και έως και το 80% των οικοτόπων, η διατήρηση των οποίων ενέχει ευρωπαϊκό συμφέρον, εξαφανίζονται.

Ο στόχος της ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας είναι πολύ σημαντικός για τους σκοπούς της αλλαγής του κλίματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χερσαία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα απορροφούν σχεδόν το ήμισυ των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Δυστυχώς, κατά την άποψή μου, οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και συμφωνίες που στοχεύουν στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας δεν έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα, και το ευρωπαϊκό κοινό δεν φαίνεται να είναι επαρκώς ενημερωμένο εν προκειμένω.

Φέτος προτάθηκαν νέες πρωτοβουλίες με στόχο την ανάσχεση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων, και η Επιτροπή παρουσίασε τέσσερις πολιτικές επιλογές που περιλαμβάνουν επίσης την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως το τέλος του 2010, ελπίζω να δημοσιευθεί πρόταση για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα που θα περιλαμβάνει επίσης νομοθετικές προτάσεις. Στα συμπεράσματά του της 15ης Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Περιβάλλοντος συμφώνησε σε έναν νέο βασικό στόχο ανάσχεσης της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων στην ΕΕ ως το 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Το 2010 ανακηρύχθηκε παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας. Η βιοποικιλότητα, ως παγκόσμιο φυσικό κεφάλαιο, έχει ουσιαστική σημασία για την ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής στη Γη και για την ευημερία των κοινωνιών, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσω των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχει. Θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία της διατήρησης της βιοποικιλότητας για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όχι μόνο λόγω του δυναμικού απασχόλησης που μπορεί να δημιουργήσει, αλλά και λόγω της συμβολής της στην αποδοτική και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Εκφράζω την ανησυχία μου σχετικά με τη μη επίτευξη του παγκόσμιου στόχου μείωσης του ρυθμού απώλειας της βιοποικιλότητας ως το 2010, όπως ορίσθηκε κατά την παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη το 2002, και τη μη επίτευξη του στόχου της μείωσης της φτώχειας και της πείνας και της βελτίωσης της υγείας και της ανθρώπινης ευημερίας ως το 2015, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Θεωρώ ότι ο κύριος λόγος για την αδράνεια των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας είναι η έλλειψη γνώσεων, όπως επισημαίνεται από πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: μόλις το 38% των Ευρωπαίων έχει γνώση του όρου «βιοποικιλότητα», ενώ το 28% γνωρίζει τη λέξη, αλλά όχι το νόημά της, και το 17% πιστεύει ότι η μείωση της βιοποικιλότητας τους επηρεάζει ήδη.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί μείωση της βιοποικιλότητας με φρενήρεις ρυθμούς. Στην Ευρώπη, σχεδόν ο μισός αριθμός των θηλαστικών απειλείται, και η κατάσταση είναι παρόμοια για τα πτηνά. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί με τον ρυθμό που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες, θα αφήσει πίσω της ένα φυσικό περιβάλλον με μη αναστρέψιμες βλάβες. Καθώς με ανησυχεί έντονα η τρέχουσα κατάσταση, και όσο η διεθνής πολιτική ατζέντα δεν ασχολείται με την καταπολέμηση της μείωσης της βιοποικιλότητας με τη σπουδή που απαιτείται, υποστηρίζω την έκθεση της συναδέλφου, κ. de Lange. Η έκθεση προτείνει αρκετές ιδέες για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, και ζητεί τη θέσπιση συγκεκριμένων πολιτικών για την ενίσχυση των επενδύσεων –από τον δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα– που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, ενώ εκείνες που την βλάπτουν πρέπει να αποθαρρυνθούν. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός, είναι προφανές ότι αυτός ο αγώνας από την πλευρά της ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από διεθνείς δράσεις, και έχει τεράστια σημασία να υποστηρίξουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη την ένταξη της προστασίας της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιες διαδικασίες, όπως είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της Χιλιετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (FR) Η Ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την οικτρή αποτυχία της στρατηγικής του 2010 όσον αφορά την καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας. Από τώρα και στο εξής, εναπόκειται σε όλους τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη από σήμερα και έως το 2020 και να προχωρήσουν πέρα από τις δηλώσεις προθέσεων στην ανάληψη δράσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Κοινοβούλιο ζητεί ιδίως την επείγουσα εφαρμογή τριών βασικών μέτρων: την έγκριση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης σε όλες τις τομεακές πολιτικές (γεωργία, αλιεία, μεταφορές, βιομηχανία κτλ.)· την εξάλειψη των παραβιάσεων της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη· τη διάθεση του 0,3% του ΑΕΠ για μέτρα με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας.

Η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου επί της παρούσας έκθεσης αποτελεί μια εξαιρετική αρχή. Εναπόκειται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να την εφαρμόσουν και να διασφαλίσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ότι το αδιέξοδο σε σχέση με την οδηγία πλαίσιο για το έδαφος θα ξεπερασθεί, ότι θα υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση για τη διαχείριση των τοποθεσιών Natura 2000, και ότι θα εφαρμοσθεί η βιοεπιλεξιμότητα των κρατικών ενισχύσεων. Ας μην αποκρύπτουμε το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδιέξοδα λόγω του ότι η επιτυχία μιας στρατηγικής σχεδιασμένης με σκοπό να περιορίσει την απώλεια βιοποικιλότητας περιλαμβάνει τη ριζική επανεξέταση του προτύπου οικονομικής ανάπτυξής μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς.(NL) Υποστήριξα σθεναρά την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βιοποικιλότητα και την ποικιλομορφία των φυτικών και ζωικών ειδών, διότι θα ωθήσει τους αρχηγούς των κυβερνήσεων να αναλάβουν δράση. Το 2010 είναι το Έτος Βιοποικιλότητας. Τα τελευταία 40 χρόνια, η βιοποικιλότητα μειώθηκε κατά το ένα τρίτο. Σχεδόν το ήμισυ του συνόλου των θηλαστικών και των πτηνών απειλείται με εξαφάνιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί την ανάσχεση της μείωσης της βιοποικιλότητας έως το 2020.

Ως εκ τούτου, από τώρα και στο εξής, πρέπει να εξετάσουμε όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και πολιτικές ως προς τις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα, ούτως ώστε τα κονδύλια να κατευθύνονται σε μέτρα που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η δέκατη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Οκτωβρίου. Το πρόβλημα είναι ότι οι ευρωπαίοι υπουργοί Περιβάλλοντος θα καθορίσουν την ευρωπαϊκή θέση μόλις τέσσερις ημέρες προτού ξεκινήσει η διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα. Ήδη από τα μέσα Μαρτίου του 2010, όταν πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη CITES, ήταν προφανές ότι θα έπρεπε πραγματικά να είχε προηγηθεί εκτενέστερη διαβούλευση. Η συμφωνία για τη θέση της ΕΕ τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη μιας διάσκεψης πραγματικά δεν επαρκεί για να σφυρηλατηθούν συμμαχίες με ομοίως σκεπτόμενες χώρες. Το ζήτημα της βιοποικιλότητας πρέπει να τοποθετηθεί υψηλότερα στον κατάλογο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Η προστασία της βιοποικιλότητας πρέπει να ενσωματωθεί στις γεωργικές και αλιευτικές πολιτικές μας και πρέπει να διατεθούν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την προστασία της φύσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς.(PT) Η υποχρέωση προστασίας της βιοποικιλότητας των πόρων μας είναι ηθική, δεδομένων των αυξανόμενων απειλών προς τα οικοσυστήματα και του κινδύνου πρόκλησης μη αναστρέψιμων βλαβών στο περιβάλλον. Οι προβληματισμοί γύρω από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έχουν επίσης κοινωνική και οικονομική βάση, διότι η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται με την οικονομική σταθερότητα. Είναι, ως εκ τούτου, πολύ σημαντικό να ενσωματωθεί ο στόχος αυτός της προστασίας της βιοποικιλότητας στους διάφορους τομείς δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων και στην προσπάθεια καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στον στόχο για δημιουργία απασχόλησης. Πρέπει να διατεθεί η απαιτούμενη γι’ αυτό χρηματοδότηση.

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ στον ουσιαστικό ρόλο της αλιείας σε μια χώρα, όπως η Πορτογαλία, που αποτελεί και τον λόγο για τον οποίο υποστηρίζω ότι η κοινή αλιευτική πολιτική πρέπει να διευκολύνει την τήρηση της νομοθεσίας που ισχύει για τη βιοποικιλότητα και στοχεύει στη βιωσιμότητα του τομέα. Σε άλλους τομείς δραστηριότητας, όπως η γεωργία, η δασοκομία, ο τουρισμός, η έρευνα και η καινοτομία, που έχουν καίρια σημασία στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι δυνατότητές της για δημιουργία απασχόλησης απαιτούν την ανάπτυξη βιώσιμης οικονομίας και οικολογικών προβληματισμών, με πολιτικές για την αποδοτική χρήση των πόρων και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Είναι λυπηρό που η ΕΕ δεν πέτυχε τους στόχους της για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας ως το 2010, καθώς η προστασία της βιοποικιλότητάς μας έχει μεγάλη σημασία για ηθικούς, οικολογικούς καθώς και οικονομικούς λόγους.

Πρόκειται για ζήτημα που δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στις δημόσιες δαπάνες, αλλά θα πρέπει να αποτελεί επίσης μέρος των στρατηγικών εταιρικής ευθύνης σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να σταματήσει τυχόν περαιτέρω καταστροφή των οικοσυστημάτων και να υπάρξει αποκατάστασή τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Υποστήριξα την πρόταση για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2020, ιδίως καθώς η εκλογική μου περιφέρεια, η Ουαλία, έχει να προσφέρει μια τόσο τεράστια ποικιλία οικοσυστημάτων.

Πιστεύω επίσης ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς μας, και θα καταδείξει στα αναπτυσσόμενα έθνη τη δέσμευσή μας έναντι των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας του 2015.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το 2010 έμελλε να είναι το έτος που η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολήθηκε επιτέλους με τη βιοποικιλότητα. Πρέπει να ειπωθεί ότι η στρατηγική της στον εν λόγω τομέα απέτυχε οικτρά παρά τις δεσμεύσεις που είχε επανειλημμένα αναλάβει, από το 2001, ειδικότερα σε σχέση με την αντιμετώπιση των απειλών εξαφάνισης μεγάλου αριθμού ειδών.

Ως εκ τούτου, υποστήριξα την έκθεση της κ. de Lange που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταδικάζει τα μέτρια αποτελέσματα της ΕΕ και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν επιτέλους από τις προθέσεις στην ανάληψη δράσης.

Ειδικότερα, ενέκρινε τρία βασικά μέτρα και ζητεί την επείγουσα εφαρμογή τους: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βιοποικιλότητα σε όλες τις σχετικές τομεακές πολιτικές (γεωργία, αλιεία, μεταφορές, κτλ.)· την εφαρμογή και τη συμμόρφωση προς την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία από τα κράτη μέλη· αύξηση της χρηματοδότησης για μέτρα στον τομέα αυτόν πέραν εκείνης που παρέχεται από το μέσο LIFE. Ωστόσο, επί του παρόντος, τα κράτη μέλη δεν παρέχουν επαρκή υποστήριξη στα σχέδια του LIFE.

Πέρα από αυτό, οι πολίτες μας πρέπει κυρίως να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιοποικιλότητα και τους σοβαρούς κινδύνους που απειλούν τα οικοσυστήματά μας. Μόλις το 17% των πολιτών της Ευρώπης συνειδητοποιεί ότι η βιοποικιλότητα παρουσιάζει σοβαρή πτωτική τάση.

 
  
  

Έκθεση: João Ferreira (A7-0227/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), γραπτώς. (IT) Φέτος το καλοκαίρι, ενημερωθήκαμε αμέτρητες φορές από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με δύο περιβαλλοντικές καταστροφές που έπληξαν δύο διαφορετικές χώρες, τη Ρωσία και το Πακιστάν.

Είναι αλήθεια ότι επρόκειτο για απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες φυσικές καταστροφές, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν ορισμένες φορές στην επιδείνωση καταστάσεων περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η ρύπανση, η όξινη βροχή, η βιομηχανική μόλυνση, οι κατολισθήσεις που προκαλούνται εξαιτίας προβλημάτων με τον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό και η απερήμωση ορισμένων περιοχών αποτελούν μερικές μόνο από τις συνέπειες των πράξεών μας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυσικές καταστροφές θέτουν σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας δυσμενώς την αειφόρο ανάπτυξη και θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή, έχει ουσιαστική σημασία η διάδοση καλών προληπτικών πρακτικών και η ευαισθητοποίηση σχετικά με το τοπικό γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Είναι επίσης σημαντική η χαρτογράφηση της επικινδυνότητας και των κινδύνων στην Ευρώπη, η ενθάρρυνση της χρήσης καλών, βιώσιμων γεωργικών και βιομηχανικών πρακτικών και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διάφορων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Πιστεύω επίσης ότι είναι αναγκαίο να εξετασθεί το ενδεχόμενο κινητοποίησης του ισχύοντος Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με ταχύτερο και περισσότερο ευέλικτο τρόπο και να απλοποιηθούν περαιτέρω οι διοικητικοί κανονισμοί, ούτως ώστε οι φυσικές καταστροφές να αντιμετωπίζονται το ταχύτερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Ferreira, η οποία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, διότι συνδυάζει την πρόληψη αυτών των καταστροφών, τα αίτια και τους παράγοντες που αυξάνουν την ευπάθεια σε αυτές και τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου της ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η μείωση του κινδύνου των καταστροφών θα βοηθήσει να σωθούν ζωές.

Συνεπώς, πρότεινα μια τροπολογία, η οποία έλαβε υποστήριξη και όπου ζήτησα την κατάρτιση μεθόδων χρηματοδότησης οι οποίες θα στηρίζουν τις δράσεις που συνδέονται με την πρόληψη των καταστροφών, την αξιολόγηση και τη μείωση των κινδύνων πριν από μια καταστροφή, και οι οποίες θα στοχεύουν στην παροχή ενός μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων και μακροασφάλισης για ομάδες ατόμων με χαμηλό εισόδημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Καταιγίδα Xynthia, πλημμύρες στη Μαδέρα, δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα – οι Ευρωπαίοι δοκιμάζονται τακτικά από φυσικές καταστροφές με ανυπολόγιστες ανθρώπινες και οικονομικές συνέπειες. Η παρούσα κοινοβουλευτική έκθεση πρωτοβουλίας μάς υπενθυμίζει ότι «μια προορατική προσέγγιση είναι περισσότερο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή από μια προσέγγιση που βασίζεται απλώς σε αντίδραση στις καταστροφές» και προβλέπει κατάλογο ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εμπνευστεί από αυτήν όσο το δυνατόν συντομότερα, ιδίως σε σχέση με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Κατά την άποψή μου, το επόμενο βήμα τώρα είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας που θα είναι σε θέση να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν σε σοβαρές φυσικές καταστροφές.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς.(LT) Υπερψήφισα το παρόν έγγραφο. Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη της ΕΕ επλήγησαν από μεγάλο αριθμό καταστροφών. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχύσουμε τη σημασία της πρόληψης. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο υπεύθυνα για την προστασία των πολιτών τους και την πρόληψη των καταστροφών, η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης είναι απολύτως δικαιολογημένη, όπως και ο βελτιωμένος συντονισμός των προσπαθειών, η ενισχυμένη αλληλεγγύη και η αμοιβαία βοήθεια. Συμφωνώ με την πρόταση του εγγράφου ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, το οποίο θα ενισχύει και θα συντονίζει τα υπάρχοντα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της πολιτικής συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Έχει ζωτική σημασία για τα κράτη μέλη να ενισχυθεί η δυνατότητά τους για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης των καταστροφών και να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Η παρούσα έκθεση συνδέεται στενά με την έκθεση για τη βιοποικιλότητα και ασφαλώς την υπερψήφισα. Οι καταστροφές έχουν διασυνοριακή διάσταση. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εντός του οποίου θα είναι δυνατή η συνεργασία των αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με την ψήφο μου υποστήριξα την ιδέα ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης χρήζει επανεξέτασης. Ψήφισα επίσης υπέρ μιας κοινής μεθοδολογίας για τη χαρτογράφηση του κινδύνου και της επικινδυνότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Όπως δείχνουν τα αριθμητικά στοιχεία, η εξαιρετικά ταχεία αύξηση του αριθμού των φυσικών καταστροφών τα τελευταία χρόνια, καθώς και το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό τους κόστος, καθιστούν υποχρεωτική την επίδειξη μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τα κράτη μέλη για έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον και να μειωθεί ο αριθμός τους. Έχοντας την ίδια ιδέα κατά νου, τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε λειτουργία συγκεκριμένους μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντική, αφενός, η ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα κράτη μέλη, η σφυρηλάτηση και η σταθεροποίηση των υπαρχόντων δεσμών μεταξύ των διάφορων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και, αφετέρου, η εξέταση και κατάρτιση μηχανισμών προσαρμογής τόσο σε αστικό επίπεδο όσο και στην ύπαιθρο, δεδομένης της αυξημένης συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Το μέγεθος και η συχνότητα των καταστροφών ενισχύονται συχνά μέσω πολιτικών που καθιστούν ελαττωματική τη σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος.

Η πρόληψη τέτοιου είδους καταστροφών πρέπει να ενσωματωθεί στις σημαντικές τομεακές πολιτικές για την προώθηση της ισορροπημένης χρήσης γαιών και για οικονομική ανάπτυξη που θα είναι σε αρμονία με τη φύση. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη των καταστροφών, το οποίο θα συμπληρώνει τα υπάρχοντα μέσα, συμπεριλαμβανομένων όσων περιλαμβάνονται στις πολιτικές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Κατά την πρώτη εξαετία λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, υπήρξαν 62 αιτήματα για χρηματοδοτική βοήθεια. Σχεδόν το ένα τρίτο αυτών συνδεόταν με φυσικές καταστροφές που περιγράφονταν ως «μείζονες καταστροφές».

Χαίρομαι ιδιαίτερα, για παράδειγμα, για την επέμβαση του Ταμείου Αλληλεγγύης στην περιφέρεια μου, τη Βρεττάνη, μετά την καταιγίδα Xynthia. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έχει ουσιαστική σημασία για τη βέλτιστη διαχείριση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και ανθρώπινων συνεπειών των φυσικών καταστροφών.

Ο εισηγητής μάς υπενθυμίζει ότι η πρόληψη των καταστροφών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη συνεργασία των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα. Έτσι, υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός δικτύου αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα. Συμπαρατάσσομαι και εγώ με τον εισηγητή ο οποίος ζητά τη θέσπιση χρηματοδοτικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ που να είναι κατάλληλο για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, προκειμένου να ενισχυθούν και να συντονιστούν τα τρέχοντα μέσα.

Η πολιτική συνοχής διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για την πρόληψη των καταστροφών. Συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών στον εν λόγω τομέα, ιδίως με τη βελτίωση των δυνατοτήτων των περιφερειών που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κίνδυνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Γινόμαστε μάρτυρες της καταστροφικής δύναμης των φυσικών καταστροφών σε ολοένα συχνότερη βάση. Το παρόν ψήφισμα, υπέρ του οποίου ψήφισα, επισημαίνει διάφορες σημαντικές δράσεις. Από αυτές, θα ήθελα να τονίσω τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την ανταλλαγή πρακτικών γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση των καταστροφών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη. Οι εθνικές υπηρεσίες ερευνών και ανάπτυξης θα πρέπει να διαθέτουν επίσης μηχανισμούς συντονισμού σε αυτό το επίπεδο.

Επικροτώ επίσης την αναγνώριση των φυσικών χαρακτηριστικών και των περιορισμών των περιφερειών που είναι απομονωμένες, περισσότερο αραιοκατοικημένες ή υπόκεινται σε διαδικασία συρρίκνωσης του πληθυσμού, είναι ορεινές και βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων, καθώς και των περιφερειακών και εξόχως απόκεντρων περιοχών. Για την ακρίβεια, σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς.(PT) Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μεγάλη αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών που καταγράφηκαν στην ΕΕ. Σύμφωνα με τα δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών, επικρατεί μια τάση προς τη διαρκή αύξηση αυτής της ευπάθειας, λόγω, για παράδειγμα, της αλλαγής του κλίματος, της εντατικής χρήσης του εδάφους, και της βιομηχανικής και αστικής ανάπτυξης.

Υπάρχουν ήδη διάφορα μέσα της ΕΕ που καλύπτουν αρκετές πτυχές της πρόληψης. Αυτά τα μέσα αποδεικνύονται, ωστόσο, ανεπαρκή και κατά καιρούς το επίπεδο εφαρμογής είναι μη ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η εφαρμογή μιας πραγματικά στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ έναντι της πρόληψης των καταστροφών.

Αν και η ευθύνη για την προστασία των πληθυσμών τους και την πρόληψη των καταστροφών ανήκει κατά κύριο λόγο στα κράτη μέλη, πρόκειται για φαινόμενα που δεν σέβονται τα εθνικά σύνορα και που έχουν διεθνικό χαρακτήρα στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προωθηθεί μια αποτελεσματική, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι μια προορατική προσέγγιση θα επιφέρει περισσότερο αποδοτικά και λιγότερο δαπανηρά αποτελέσματα απ’ ό,τι μια στρατηγική απλής αντίδρασης στις καταστροφές.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της αύξησης της αναγκαστικής μετανάστευσης από περιοχές που πλήττονται από περιβαλλοντική υποβάθμιση, όπου αυτό το είδος προσφύγων πρέπει να τυγχάνει προστασίας και βοήθειας κατά την επανεγκατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι είναι ανάγκη οι εκπρόσωποι του γεωργικού τομέα να διαδραματίσουν ρόλο στο πλαίσιο ενός μηχανισμού διαχείρισης των καταστροφών με σκοπό την αξιολόγηση και την ανάληψη επανορθωτικής δράσης, που θα είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη κατάσταση στο εσωτερικό του εν λόγω τομέα. Αυτό είναι αναγκαίο για τον αποδοτικότερο συντονισμό των υπαρχόντων πόρων, που θα συμβάλει στην ενίσχυση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ικανότητά της για άμεση απόκριση.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Μετά το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό το 2004, τον σεισμό στην Αϊτή τον Ιανουάριο του 2010 και την καταιγίδα Xynthia τον Φεβρουάριο, πόσες ακόμα τραγωδίες θα πρέπει να υπάρξουν προτού αποκτήσουμε επιτέλους μια κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών; Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές σημειώνονται ολοένα και συχνότερα, και γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εθνικά μέτρα θα είναι αποτελεσματικότερα και καλύτερα συντονισμένα και ότι τα ευρωπαϊκά μέτρα θα είναι περισσότερο ευέλικτα. Όσον αφορά την πρόληψη, θα ήθελα να επισημάνω και πάλι ότι από το 2006 είχαμε την έκθεση του κ. Barnier σχετικά με την ίδρυση δύναμης ταχείας αντίδρασης σε φυσικές καταστροφές. Τι μας εμποδίζει να την εγκρίνουμε; Τι μας εμποδίζει να την χρησιμοποιήσουμε;

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς.(PT) Είναι σαφές ότι φυσικές καταστροφές σημειώνονται συχνότερα στην Ευρώπη επί του παρόντος, απαιτώντας πρόληψη, αντίδραση και συντονισμένες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι η συμπληρωματικότητα των επιπέδων της απόκρισης στις καταστροφές αυτές πρέπει να διέπει τη βάση αυτού του συντονισμού. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντική η αξιολόγηση του Ταμείου Αλληλεγγύης και η επανεξέταση του τρόπου κινητοποίησής του, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει περισσότερο ευέλικτο και προσαρμόσιμο στα χαρακτηριστικά και τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών για τις οποίες προορίζεται.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυξανόμενος αριθμός φυσικών καταστροφών πλήττει τα κράτη μέλη της ΕΕ, πολλές εκ των οποίων σε μεγάλη κλίμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη εξαετία λειτουργίας του, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ έλαβε 62 αιτήματα για χρηματοδοτική υποστήριξη από 21 διαφορετικές χώρες. Αυτές οι φυσικές καταστροφές θέτουν σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα, επηρεάζουν την αειφόρο ανάπτυξη και απειλούν την κοινωνική συνοχή. Η εγκατάλειψη και η ερημοποίηση της υπαίθρου συμπεριλαμβάνονται στα αίτια αυτών των καταστροφών και, ταυτόχρονα, οι εν λόγω διαδικασίες επιδεινώνονται μέσω τέτοιων καταστροφών. Η αλλαγή του κλίματος θα καταστήσει τις φυσικές καταστροφές ακόμα χειρότερες. Η λύση καλύπτει την πρόληψη και την υποστήριξη των πλέον ευάλωτων περιοχών. Αυτή η πρόληψη πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας λογικής συνεργασίας και συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, υποστηρίζω ένα κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την πρόληψη των καταστροφών. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενισχύσει και να ενθαρρύνει τους δεσμούς μεταξύ των ισχυόντων μέσων και της πολιτικής συνοχής, της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, της περιφερειακής πολιτικής, του Ταμείου Αλληλεγγύης, του έβδομου προγράμματος πλαισίου και των προγραμμάτων του Life+. Οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει να αντικατοπτρίζουν σαφώς αυτόν τον στόχο. Θεωρώ επίσης ότι είναι ανάγκη να επανεξετασθούν οι κανονισμοί του Ταμείου Αλληλεγγύης, ώστε να προσαρμοσθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας στα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και καταστροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η έγκριση της παρούσας έκθεσης έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το έτος όπου αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επλήγησαν από καταστροφές οι οποίες είχαν σοβαρές επιπτώσεις στους πληθυσμούς, τα εδάφη, τις οικονομίες και το περιβάλλον τους. Αυτό συνέβαλε στο να συνειδητοποιήσει καλύτερα το κοινό τη σημασία της πρόληψης των καταστροφών και να ευαισθητοποιηθεί συλλογικά ως προς τη σημασία της ενίσχυσής της. Συγκεντρώσαμε πρόσφατες εμπειρίες που προέκυψαν από αυτές τις καταστροφές καθώς και την ανάλυση των αιτίων και των συνεπειών τους, οι οποίες συνιστούν σημαντικά στοιχεία αυτής της έκθεσης.

Επιδιώξαμε να συμπεριλάβουμε στην παρούσα έκθεση ευρύ φάσμα κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα είδη καταστροφών. Η αδιαμφισβήτητη ένδειξη που παρέχει η ευρεία συναίνεση υπέρ της παρούσας έκθεσης κατά τη συζήτηση και την ψηφοφορία σημαίνει ότι είναι σήμερα αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν σε εφαρμογή τα μέτρα που προτάθηκαν εδώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), γραπτώς. (EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον βουλευτή του ΕΚ κ. Ferreira για την πρωτοβουλία του να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ζήτημα αυτό, το οποίο έχει τόσο ευρεία σπουδαιότητα και σημασία. Ως πολωνή υπήκοος, έχω δει και βιώσει τις τραυματικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών –ιδίως εκείνες των πλημμυρών– στη γενικότερη ευημερία του έθνους μου. Επιπλέον, ως ευρωπαία υπήκοος, αναγνωρίζω τη σημασία ενός μηχανισμού πρόληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη. Δράττομαι επίσης της ευκαιρίας να επισημάνω ότι διαθέτουμε συγκεκριμένα μέσα που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς πρόληψης κατά των φυσικών καταστροφών – συγκεκριμένα, την οδηγία για τις πλημμύρες.

Το πρόσφατο παράδειγμα της Πολωνίας καταδεικνύει τις συνέπειες της μη δέουσας εφαρμογής όσον αφορά την εν λόγω νομική πράξη. Οι φυσικές καταστροφές δεν κάνουν διακρίσεις, και ούτε οι προσπάθειες για πρόληψη ή αντίδραση θα πρέπει να κάνουν. Γνώμη μου είναι ότι, όταν εκείνο που διακυβεύεται είναι η ανθρώπινη ζωή, καθώς και το περιβάλλον, η οικονομία και η ασφάλεια οποιουδήποτε έθνους ή περιφέρειας, το ζήτημα αποκτά λιγότερο πολιτική βαρύτητα και περισσότερο ηθική. Με αυτήν τη λογική, θα ήθελα να συμπαραταχθώ με τους συναδέλφους μου και να ψηφίσω «ναι» επί της παρούσας πρότασης ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), γραπτώς. (FR) Οι πυρκαγιές στην Πορτογαλία, οι πλημμύρες στη Σαξονία, οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, η καταιγίδα Xynthia στη δυτική Γαλλία – τα τελευταία χρόνια μάς έχουν δείξει πόσο απαραίτητο είναι να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και πόσο επωφελής μπορεί να είναι: μια στρατηγική για την πρόληψη, αλλά επίσης μια στρατηγική που θα αφορά την ικανότητα απόκρισης και αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι τέτοιων καταστροφών. Ως εκ τούτου, υποστήριξα σθεναρά την παρούσα έκθεση, η οποία ζητεί μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο εν λόγω ζήτημα, που θα βασίζεται στην Κοινότητα, θα είναι συνολική, συντονισμένη και ισορροπημένη, σύμφωνα με την ουσιαστική αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Εύχομαι ειλικρινά να υποβάλει σύντομα η Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτόν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, να βελτιωθούν οι διαδικασίες, να επιταχυνθεί η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, να διασφαλισθεί η ενσωμάτωση της πρόληψης των καταστροφών στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση του κ. Ferreira επισημαίνει τα πολυάριθμα πιθανά αίτια των καταστροφών και, από αυτά, τα ενδεχομένως σοβαρότερα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι τα ατυχήματα που περιλαμβάνουν πυρηνικό υλικό. Μεγάλα τμήματα της ΕΕ εξακολουθούν, μέχρι σήμερα, να υποφέρουν ως αποτέλεσμα της καταστροφής του Τσερνομπίλ, και άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής πυρηνική ενέργεια. Αρκετές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ σκοπεύουν να κατασκευάσουν νέους σταθμούς παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, αυξάνοντας έτσι απλώς τις πιθανότητες μελλοντικών πυρηνικών καταστροφών. Το κόμμα μου και η κυβέρνηση της Σκοτίας παραμένουν σταθερά πεπεισμένοι ότι οι ενεργειακές μας ανάγκες πρέπει να καλυφθούν μέσω ενέργειας που δεν είναι πυρηνική.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με την παρούσα έκθεση, διότι τα τελευταία χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πληγεί από μια σειρά καταστροφών με σοβαρό και μόνιμο αντίκτυπο στο περιβάλλον και την οικονομία των πληγέντων πληθυσμών. Η ζημιά είναι συχνά δύσκολο να μετρηθεί, όταν μιλούμε για απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η έκθεση επισημαίνει την ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης και τονίζει την ανάγκη δημιουργίας κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη καταστροφών, με επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση των καταστροφών. Αυτό θα ενισχύσει και θα συντονίσει τα υφιστάμενα μέσα, όπως η πολιτική συνοχής, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή πολιτική, το Ταμείο Αλληλεγγύης, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και τα προγράμματα Life+. Η έκθεση καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης για μια συστηματικότερη συγκέντρωση υφιστάμενων πόρων προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης στην ΕΕ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αναγνωρίσθηκε επιτέλους ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δημόσιο γεωργικό σύστημα ασφάλισης. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για ένα ευρωπαϊκό δημόσιο σύστημα ασφάλισης που να αντιμετωπίζει καλύτερα τον κίνδυνο και τα ασταθή εισοδήματα των γεωργών λόγω φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Το σύστημα αυτό πρέπει να είναι πιο φιλόδοξο από το σημερινό μοντέλο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πληθώρα διαφορετικών ασφαλιστικών συστημάτων στην ΕΕ, η οποία δημιουργεί μεγάλες ανισότητες στα εισοδήματα των γεωργών. Θεωρώ επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος ελάχιστης αποζημίωσης για φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές στο οποίο θα έχουν ίση πρόσβαση οι αγρότες όλων των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Το ευρωπαϊκό πλαίσιο πρόληψης των καταστροφών θα ήταν πολύ χρήσιμο για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η νότια και η δυτική Ιρλανδία αντιμετώπισαν πέρυσι πολλές καταστροφές· η παρούσα πρωτοβουλία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Επικροτώ την εστίαση στις δραστηριότητες κατάρτισης και ευαισθητοποίησης και τα σχέδια για την ενίσχυση των μέσων έγκαιρης προειδοποίησης. Η παρούσα έκθεση έδωσε τεράστια έμφαση στην πρόληψη και υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου των αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ως προς την πρόληψη. Διότι αυτές είναι οι αρχές που βρίσκονται εγγύτερα στο πεδίο της δράσης όποτε σημειώνονται φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και, επομένως, θα έπρεπε να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι χώρες μας μαστίζονται από καταστροφές με τραγικά αποτελέσματα για τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα. Η κλίμακα αυτών των καταστροφών αντικατοπτρίζεται στην ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων, για να μην αναφερθούμε στα ανθρώπινα σφάλματα κατά τον ισορροπημένο χωροταξικό σχεδιασμό. Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματική σημασία της πρόληψης από την ΕΕ, η έκθεση στρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για την επιμονή της σχετικά με την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών.

Εντούτοις, είναι επίσης σημαντική η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεκριμένες αποκρίσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της δέσμευσης για χρήση μέσων πρόληψης και καταπολέμησης των καταστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να συνδέονται με εκείνα των κρατών μελών, καθώς και με τις στρατηγικές σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο. Εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την πλέον ευφυή χρήση των πόρων, δεν πρέπει να αγνοηθεί κανένα επίπεδο απόκρισης και οι αποκρίσεις πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς.(IT) Η έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών» αξίζει να εγκριθεί χωρίς ιδιαίτερο σχόλιο. Μια διαρκής αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών θα επιφέρει σίγουρα βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων και θα βελτιώσει την ικανότητα όλων για επέμβαση.

Η διασυνοριακή συνεργασία σε αρκετά επίπεδα, τόσο σε μακροπεριφερειακό όσο και σε περιφερειακό, θα αυξήσει την αποδοτικότητα των υφιστάμενων μεθόδων πρόληψης. Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί η σημασία των εθελοντικών δραστηριοτήτων και, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόληψη των φυσικών καταστροφών και, κατ’ επέκταση, των ανθρωπογενών καταστροφών, θα πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ, αν και δεν είναι εύκολο καθήκον. Σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό, διατυπώνεται το επιχείρημα ότι η εντατική εκμετάλλευση του εδάφους, η ανεξέλεγκτη βιομηχανική και αστική ανάπτυξη, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η ερημοποίηση και η ενίσχυση της εμφάνισης ακραίων κλιματικών φαινομένων, μεταξύ άλλων, ευθύνονται για το ότι τα κράτη μέλη έχουν καταστεί περισσότερο ευάλωτα σε καταστροφές, τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς. Είναι επομένως σημαντικό να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να καταπολεμήσουμε τους προαναφερθέντες παράγοντες, ώστε τέτοιου είδους καταστροφές –οι οποίες προκαλούν μεγάλες ζημίες στην περιουσία και ευθύνονται για την απώλεια ζωών, που δεν αποκαθίσταται– να μην επαναλαμβάνονται με τόσο μεγάλη συχνότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Υπερψήφισα σήμερα το παρόν ψήφισμα, διότι θεωρώ ότι το ζήτημα της πρόληψης των ανθρωπογενών καταστροφών είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι απολύτως αναγκαίο να αυξηθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων που στοχεύουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων στην Ευρώπη. Δάση, λίμνες, ποτάμια – έχουν μετατραπεί όλα σε επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Πρέπει να χαράξουμε ένα κοινό πλαίσιο της ΕΕ παράλληλα με το ψήφισμα αυτό και να περιορίσουμε αυστηρά αυτήν την αδιάφορη καταναλωτική στάση έναντι των φυσικών πόρων.

Βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια τέτοια νοοτροπία στην πατρίδα μου, τη Latgale, όπου οι δασικές εκτάσεις καταστρέφονται με βάρβαρο τρόπο. Η λετονική κυβέρνηση «τορπιλίζει» τα σχέδια της ΕΕ που στοχεύουν στη διατήρηση λιμνών και ποταμών. Η λετονική κυβέρνηση επιτρέπει την εξάλειψη των σπάνιων ειδών ψαριών, και κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτό. Ψήφισα «υπέρ» με την ελπίδα ότι αυτή η ένδειξη από την ΕΕ θα φτάσει στη λετονική κυβέρνηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Η αύξηση της εμφάνισης ακραίων καιρικών συνθηκών προκαλεί σοβαρές φυσικές καταστροφές στο εσωτερικό της ΕΕ που πλήττουν πολύ σοβαρά τον αγροτικό πληθυσμό. Αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών η διάθεση περισσότερων πόρων για παροχή βοήθειας σε περίπτωση καταστροφών και για την πρόληψή τους.

Ειδικότερα, είναι σημαντικό να διασφαλισθεί ότι τα θύματα αυτών των καταστροφών θα λαμβάνουν άμεση υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδοτικής βοήθειας, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η ιδανική λύση θα ήταν η συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών στην ΕΕ, προκειμένου να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πρακτικά μέτρα. Απείχα από την ψηφοφορία, διότι, κατά την άποψή μου, η έκθεση έχει υπερβολικά ευρεία διατύπωση και δεν ορίζει καμία συγκεκριμένη δράση που πρέπει να αναληφθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι οι πλημμύρες που έπληξαν σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι, για να μην αναφερθώ στις πλημμύρες που πλήττουν ορισμένα κράτη μέλη κάθε χρόνο, έχουν καταδείξει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη των καταστροφών. Ψήφισα επίσης υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο της σχέσης μεταξύ των φυσικών καταστροφών και της γεωργίας, προτείνοντας βασικές λύσεις για ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληγεί, τα τελευταία χρόνια, από φυσικές καταστροφές με τραγικά αποτελέσματα. Πριν από αρκετούς μήνες, η Πολωνία και άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης αποτέλεσαν θύματα μιας καταστροφικής πλημμύρας. Ούτε μήνας δεν περνά χωρίς αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με κάποια καταστροφή που να έχει πλήξει τους κατοίκους της Ευρώπης. Οφείλουμε, ωστόσο, να καταβάλουμε προσπάθεια να σκεφτούμε ποια βήματα θα πρέπει να κάνουμε, ώστε να είμαστε σε θέση να αποτρέψουμε τις φυσικές καταστροφές.

Η έκθεση δείχνει ορθώς ότι το βασικό αίτιο των φυσικών καταστροφών είναι η λανθασμένη σχέση της ανθρωπότητας με το φυσικό περιβάλλον γύρω της. Υποστηρίζω επίσης την πρόταση που περιλαμβάνεται στην έκθεση για τη δημιουργία κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την προστασία από ανθρωπογενείς καταστροφές. Θεωρώ, και εγώ, ότι η πρόταση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στον τομέα της καταπολέμησης των φυσικών καταστροφών είναι εύλογη.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την έκθεση σχετικά με την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στην ΕΕ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ιδιαιτέρως σημαντική που θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την πρόληψη φαινομένων όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, τεχνολογικά και βιομηχανικά ατυχήματα. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία του κατάλληλου χρηματοδοτικού πλαισίου για την πρόληψη των καταστροφών, το οποίο θα ενταχθεί στις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2014-2020, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των πλέον απομονωμένων και αραιοκατοικημένων περιφερειών. Κύρια επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας ισορροπημένης γεωργικής πολιτικής, μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δημόσιου γεωργικού συστήματος ασφάλισης, με στόχο να αποτραπούν τα προβλήματα που δημιουργεί η πληθώρα των διαφορετικών ασφαλιστικών συστημάτων που υπάρχουν στην ΕΕ. Ταυτόχρονα είναι αναγκαία η χορήγηση μιας ελάχιστης αποζημίωσης στους αγρότες όλων των κρατών μελών για να είναι σε θέση να αποκαταστήσουν τις ζημιές τις οποίες υφίστανται σε περίπτωση τέτοιων καταστροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι καταστροφές τείνουν να επηρεάζουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, εκείνους που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και που δεν διαθέτουν πόρους για την προστασία των ιδίων, των οικογενειών τους ή των περιουσιακών τους στοιχείων. Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι είναι σημαντικό και αναγκαίο να δημιουργηθεί κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, το οποίο θα ενισχύει και θα συντονίζει τα υφιστάμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της πολιτικής συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε μια σειρά προληπτικών μέτρων τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν από τα κράτη μέλη και τα οποία θα στοχεύουν εν γένει στην επανόρθωση καταστάσεων που ενδέχεται να προκαλούν κινδύνους, στην προστασία των κατοικημένων περιοχών, στην παρακολούθηση της ασφάλειας των βασικών υποδομών, αλλά και στη χάραξη και επανεξέταση των κανονισμών για την ασφάλεια των κτιρίων και τη χρήση της γης.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι χώρες μας μαστίζονται από καταστροφές με τραγικά αποτελέσματα για τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα. Η κλίμακα αυτών των καταστροφών αντικατοπτρίζεται στην ολοένα συχνότερη εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων, για να μην αναφερθούμε στα ανθρώπινα σφάλματα κατά τον ισορροπημένο χωροταξικό σχεδιασμό. Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματική σημασία της πρόληψης από την ΕΕ, η έκθεση στρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για την επιμονή της σχετικά με την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών.

Εντούτοις, είναι επίσης σημαντική η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεκριμένες αποκρίσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της δέσμευσης για χρήση μέσων πρόληψης και καταπολέμησης των καταστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να συνδέονται με εκείνα των κρατών μελών, καθώς και με τις στρατηγικές σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο. Εάν επιθυμούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την πλέον ευφυή χρήση των πόρων, δεν πρέπει να αγνοηθεί κανένα επίπεδο απόκρισης και οι αποκρίσεις πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Τα τελευταία χρόνια, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πέσει θύματα σημαντικού αριθμού φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών: πυρκαγιών, καταιγίδων, πλημμυρών, ξηρασιών και ούτω καθεξής. Το ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κόστος αυτών των καταστροφών, που τις περισσότερες φορές ξεπερνά τα εθνικά σύνορα, είναι δραματικό. Καθώς πιστεύω ότι έχει ουσιαστική σημασία μια ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι της πρόληψης τέτοιων καταστροφών, προσυπογράφω την έκθεση του συναδέλφου μου, κ. Ferreira. Αν και χρειάζεται να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να συγκεντρώσουμε τους πόρους τους προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πρόληψης σε ολόκληρη την Ένωση, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η πρόληψη αυτών των καταστροφών θα ληφθεί καλύτερα υπόψη, με εγκάρσιο τρόπο, στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ. Επιπλέον, πρέπει να προωθήσουμε τον καλύτερο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη που συνδέεται με την πρόληψη των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Εμείς, οι Πράσινοι, υποστηρίξαμε την παρούσα έκθεση, διότι σημειώνει ότι οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών και των κρατών μελών και τονίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος της πρόληψης καταστροφών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων, η προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος και των οικονομικών και κοινωνικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων βασικών αγαθών, κατοικιών, επικοινωνιών, μεταφορών καθώς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπογραμμίζει ότι μια προορατική προσέγγιση είναι περισσότερο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή από μια προσέγγιση που βασίζεται απλώς σε αντίδραση στις καταστροφές, έχοντας την άποψη ότι η γνώση του τοπικού γεωγραφικού, οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου είναι θεμελιώδους σημασίας για την πρόληψη των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Αφήνοντας κατά μέρος το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο υπεύθυνα για την πολιτική προστασία και την πρόληψη των καταστροφών, συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή που ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Μια κοινοτική προσέγγιση θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών ως προς αυτόν τον τομέα. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να ιδωθεί η πρόληψη από μια διατομεακή προοπτική, σύμφωνα με τις διάφορες πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων και μέσω της καθιέρωσης κατάλληλου χρηματοδοτικού σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Προσυπέγραψα το ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Φέτος, είχαμε στην Ευρώπη πολύ σοβαρά κύματα ψύχους, πλημμύρες, τροπικούς καύσωνες και κυκλώνες. Επλήγησαν εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Παρόμοια περιστατικά θα συμβούν και στο μέλλον. Με δεδομένη αυτήν την αύξηση των καταστροφών, η προαιρετική συνεργασία των κρατών μελών και η προσωρινή βοήθεια από την ΕΕ για την πρόληψη, την αντίδραση και την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφών δεν επαρκεί πλέον. Χρειαζόμαστε μια καθολική στρατηγική της Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα εισαχθεί πρωτόκολλο που θα αφορά ομοιόμορφα μέτρα για συγκεκριμένα είδη φυσικών καταστροφών, ιδίως εκείνων που επαναλαμβάνονται με μεγάλη συχνότητα (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και ξηρασίες).

Η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών έχει ουσιαστική σημασία και ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιφέρειες που είναι λιγότερο προνομιούχες ως προς τη γεωγραφική θέση, την πληθυσμιακή πυκνότητα και τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Η στρατηγική πρέπει να αντικατοπτρισθεί στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να συνδυαστούν τα υφιστάμενα μέσα παροχής βοήθειας, όπως είναι η πολιτική συνοχής, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η περιφερειακή πολιτική, το Ταμείο Αλληλεγγύης, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και τα προγράμματα Life+. Σύμφωνα με προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο ίδρυσης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία και ανάπτυξης ειδικής πρωτοβουλίας στον τομέα της δασικής προστασίας και της πρόληψης των πυρκαγιών. Επαναλαμβάνω επίσης την έκκλησή μου προς το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για την άμεση κατάρτιση νέας πρότασης για την περαιτέρω απλοποίηση των διοικητικών κανόνων και την αύξηση της ευελιξίας του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Rui Tavares (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι χώρες μας μαστίζονται από καταστροφές με τραγικά αποτελέσματα για τις κοινότητες και τα οικοσυστήματα. Η κλίμακα αυτών των καταστροφών αντικατοπτρίζεται στην ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ακραίων κλιματικών φαινομένων, για να μην αναφερθούμε στα ανθρώπινα σφάλματα κατά τον ισορροπημένο χωροταξικό σχεδιασμό.

Αναγνωρίζοντας την αποτελεσματική σημασία της πρόληψης από την ΕΕ, η έκθεση στρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για την επιμονή της σχετικά με την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών.

Εντούτοις, είναι επίσης σημαντική η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεκριμένες αποκρίσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της δέσμευσης για χρήση μέσων πρόληψης και καταπολέμησης των καταστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να συνδέονται με εκείνα των κρατών μελών, καθώς και με τις στρατηγικές σε τοπικό και κοινοτικό επίπεδο. Εάν επιθυμούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την πλέον ευφυή χρήση πόρων, δεν πρέπει να αγνοηθεί κανένα επίπεδο απόκρισης και οι αποκρίσεις πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Εάν ισχύει ότι η κύρια ευθύνη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, τότε πιστεύω ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, συστηματοποιώντας και βελτιστοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και κάνοντας τις ενέργειες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε περιφερειακό επίπεδο να συμπληρώνουν καλύτερα η μία την άλλη.

Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά την ικανότητά τους να προστατεύσουν τους πληθυσμούς τους και τις επενδύσεις τους για έρευνα, πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, με ιδιαίτερη εστίαση στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Σε περίπτωση καταστροφών, τα φυσικά εμπόδια αυτών των περιφερειών, που έρχονται συχνά αντιμέτωπες με συνδυασμό κινδύνων, όπως στην περίπτωση της Μαδέρας, θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, και οι συνθήκες για την ενεργοποίηση αυτών των μέσων θα πρέπει να καταστούν περισσότερο ευέλικτες.

Κατά την άποψη μου είναι σαφές ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε η κινητοποίησή του να καταστεί ταχύτερη και τα κριτήρια επιλεξιμότητάς του να γίνουν περισσότερο ευέλικτα. Η παρούσα έκθεση, την οποία υποστηρίζω, εκφράζει αυτούς τους προβληματισμούς. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τα θύματα της σοβαρής φυσικής καταστροφής που σημειώθηκε στη Μαδέρα τον Φεβρουάριο του 2010, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, και να επαναλάβω ότι είναι ιδιαίτερα επείγον να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης για την ανοικοδόμηση της Μαδέρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, διότι θεωρώ ότι έχει ζωτική σημασία να αναλάβει η ΕΕ δράση στον εν λόγω τομέα. Είναι αναγκαίες οι επενδύσεις σε μέτρα για την πρόληψη των καταστροφών, καθώς το κόστος των προληπτικών μέτρων είναι εν γένει πολύ μικρότερο σε σχέση με εκείνο των μέτρων επανόρθωσης.

Με δεδομένη τη διασυνοριακή πτυχή των καταστροφών, όπως οι πλημμύρες του 2002, οι δασικές πυρκαγιές του 2007 και οι πλημμύρες του φετινού καλοκαιριού, χρειαζόμαστε μια σειρά από αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη, την παρέμβαση και την ανάληψη δράσης με σκοπό τον μετριασμό των συνεπειών των καταστροφών. Τα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται από την Επιτροπή προορίζονται για τον εντοπισμό των τομέων που εμπεριέχουν κινδύνους και την αποκατάσταση των κοιτών των ποταμών· την αποκατάσταση και προστασία των υδρογραφικών λεκανών, των υγροτόπων και των συναφών οικοσυστημάτων· τον καθαρισμό και τη χωροταξική αναδιάταξη των δασών· την προώθηση της αναδάσωσης· την προστασία και την προάσπιση των παράκτιων ζωνών· την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων των σεισμών και την κατάρτιση καταλόγου ορθών πρακτικών που θα στοχεύει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής πρόληψης των καταστροφών πρέπει να είναι η αύξηση της ευελιξίας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και η επιτάχυνση της πρόσβασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, ούτως ώστε οι πόροι που ζητούνται να φτάνουν όσο το δυνατόν ταχύτερα στους πληγέντες.

 
  
  

Έκθεση: Ελένη Θεοχάρους (A7-0192/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας για την πρόληψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, βοηθώντας έτσι στη σταθεροποίηση της οικονομίας και τη διατήρηση και την ενίσχυση της ικανότητας απασχόλησης. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υποστήριξη των βασικών κοινωνικών αναγκών, να προωθηθεί η προστασία των απροστάτευτων ανηλίκων και γυναικών, που πλήττονται σκληρά από την κρίση, των νέων που κινδυνεύουν, των ανειδίκευτων εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος και των μεταναστών, των εργαζόμενων στον γεωργικό τομέα και των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. (GA) Υποστηρίζω την έκκληση που περιλαμβάνεται στην έκθεση προς όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες να συνδεθούν με την ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ και να σεβαστούν το δικαίωμα απαλλαγής από την καταναγκαστική εργασία και ιδίως από την παιδική εργασία χωρίς εξαιρέσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, υπάρχουν 218 εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Από αυτά, 126 εκατομμύρια συμμετέχουν σε επικίνδυνες μορφές εργασίας. Η φτώχεια αποτελεί την κατάληξη των παιδιών που αποκλείονται από το εκπαιδευτικό σύστημα και υποχρεούνται να εργάζονται παρά τη θέλησή τους. Πρέπει να εφαρμοσθούν σημαντικά μέτρα για να καταπολεμηθεί η παιδική εργασία, να δημιουργηθούν αντ’ αυτού θέσεις εργασίας για ενήλικες και να επιτραπεί στα παιδιά να λάβουν τη δέουσα εκπαίδευση.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δεσμευτεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας και πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οριστικά μέτρα προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

Υποστηρίζω επίσης αυτό που αναφέρει η έκθεση σε σχέση με την κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια του επισιτιστικού εφοδιασμού και την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Συμφωνώ με την παρούσα έκθεση. Προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι απαραίτητο όχι μόνο να δημιουργηθεί απασχόληση, αλλά και να δημιουργηθούν επίσης νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας. Για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα για τον συντονισμό της μακροοικονομικής πολιτικής και την εστίαση στη σταθερότητα της πραγματικής παραγωγής, των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως στον γεωργικό τομέα, χρειάζονται αποτελεσματική χρηματοδοτική υποστήριξη, όπως είναι η παροχή μικροπιστώσεων, η μικροασφάλιση και η δημόσια χρηματοδοτική ενίσχυση. Η Επιτροπή και οι χώρες δωρητές θα πρέπει να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες για καινοτόμες και πρόσθετες πηγές αναπτυξιακής χρηματοδότησης και για να εντοπίσουν νέες που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες χώρες να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους και να εφαρμόσουν αποδοτικά, συνεκτικά και λειτουργικά προγράμματα δαπανών. Επιπλέον, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών – την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και την παροχή σε όλα τα παιδιά της δυνατότητας να λάβουν πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής του δικαιώματος απαλλαγής από την καταναγκαστική εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), γραπτώς. (RO) Και εγώ με τη σειρά μου υποστήριξα και υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Η Συνθήκη της ΕΕ περιέχει υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες βιώνουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις. Συμφωνώ με την ιδέα ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να θέσουν ως προτεραιότητα την προστασία των παιδιών, των ευάλωτων γυναικών, των εργαζομένων στον γεωργικό τομέα και των ανθρώπων με αναπηρία. Ψήφισα επίσης υπέρ της ανάγκης διάθεσης από τις αναπτυσσόμενες χώρες τουλάχιστον του 20% των δαπανών των εθνικών τους προϋπολογισμών και της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ στην υγεία και τη βασική εκπαίδευση.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι σε αυτήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί τη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η πείνα, ο υποσιτισμός και ο αποκλεισμός από την πρόσβαση σε τρόφιμα και βασικές δημόσιες υπηρεσίες πλήττει εκατομμύρια κατοίκων αυτών των χωρών.

Το άλλο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι ότι η πλειονότητα των κατοίκων τους δεν διαθέτει επαρκή κοινωνική προστασία, παρότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν αποδειχθεί ισχυρά μέσα για τη μείωση της φτώχειας και την κοινωνική συνοχή.

Θα ήθελα να επισημάνω το πρόβλημα της παιδικής εργασίας, διότι αποτελεί ένα από τα μείζονα εμπόδια στην επίτευξη της καθολικής ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης και τη μείωση της φτώχειας και παρακωλύει την υγιή ανατροφή και την απαραίτητη μόρφωση αυτών των παιδιών.

Ως εκ τούτου, συμφωνώ με την έκκληση του Κοινοβουλίου για την προώθηση της εκπαιδευτικής βοήθειας και την εφαρμογή πολιτικών κατά της παιδικής εργασίας μέσω της ενίσχυσης της Παγκόσμιας Ειδικής Ομάδας για την Παιδική Εργασία και την Εκπαίδευση. Επιπλέον, έχει πολύ μεγάλη σημασία η διεθνής κοινότητα, όλα τα εμπλεκόμενα κράτη και η ΕΕ να δεσμευθούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας ως ζήτημα επιτακτικής σημασίας. Επιπλέον, όλες οι αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, ιδίως τις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), γραπτώς. (FR) Τώρα που πραγματοποιείται διεθνής σύνοδος κορυφής στη Νέα Υόρκη σχετικά με την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επισημανθεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικροπιστώσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι μικροπιστώσεις αφορούν εν γένει τη χορήγηση δανείων για μικρά ποσά σε επιχειρηματίες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συμβατικά τραπεζικά δάνεια. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, βοηθούν να δοθεί πρακτική έκφραση σε μεγάλο αριθμό οικονομικών μικροέργων που προωθούν τη δημιουργία πλούτου και, κατά συνέπεια, την ανάπτυξη. Η βασική χρηματοδότηση των σχεδίων βοηθά στη δημιουργία ενός οικονομικού δικτύου στις εν λόγω χώρες και στη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων. Οι μικροπιστώσεις επιτρέπουν επομένως σε αυτούς τους παράγοντες να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη για την ανάπτυξή τους και επιτρέπουν τη μείωση της εξάρτησής τους από τη συμβατική αναπτυξιακή βοήθεια. Επηρεάζοντας τομείς τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους, όπως η γεωργία, οι μικρές βιοτεχνίες και η κοινωνική οικονομία, οι μικροπιστώσεις μπορούν έτσι να έχουν απτό αντίκτυπο στην τοπική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα αυτό το υπεύθυνο μέσο αναπτυξιακής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Για να ανταποκριθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες στη μάστιγα της φτώχειας, πρέπει να βρίσκονται σε ικανοποιητική οικονομική κατάσταση. Η παρούσα έκθεση ενισχύει τη σημασία του να καταστούν οι διαδικασίες λιγότερο γραφειοκρατικές, να ενθαρρυνθεί η προώθηση της αποταμίευσης και της πρόσβασης σε πίστωση, και να ενισχυθεί η περιφερειακή ολοκλήρωση. Αναφέρει επίσης τον επείγοντα χαρακτήρα της προώθησης της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της δημόσιας πολιτικής, της ενίσχυσης του ρόλου των αντίστοιχων οργανώσεων εκπροσώπησης και της ενίσχυσης της νομικής και κοινωνικής κατάστασης των γυναικών. Πιστεύω επίσης ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η πολιτική απασχόλησης θα πρέπει να περιλαμβάνει επενδύσεις σε «πράσινες θέσεις εργασίας» και στην πράσινη βιομηχανία, για παράδειγμα, μέσω της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, όσον αφορά τις προκλήσεις για τις χώρες δωρητές, η έκθεση τονίζει την απλοποίηση των διαδικασιών παροχής βοήθειας και τις καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης. Θεωρώ ότι αυτά έχουν ζωτική σημασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς.(IT) Τα στατιστικά στοιχεία που κυκλοφορούν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα σχετικά με τη φτώχεια και τον υποσιτισμό δεν είναι μόνο απλοί αριθμοί. Πίσω από αυτά τα ποσοστά και τις απόλυτες τιμές, υπάρχουν άτομα που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα ή που πάσχουν από σοβαρές νόσους λόγω ελλιπούς ή κακής ποιότητας διατροφής.

Το εγχείρημα για τη μείωση της φτώχειας θα πρέπει να αναληφθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα και δεν μπορεί να περιορισθεί σε μια σειρά από συνθήματα και ανούσιες εκφράσεις. Πρέπει να μελετήσουμε τα προβλήματα με προσοχή και να βρούμε λύσεις που θα συμφιλιώνουν τα συμφέροντα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών με εκείνα των αναπτυγμένων χωρών, τα συμφέροντα των εταιρειών με εκείνα των καταναλωτών, των βιομηχάνων και των γεωργών – και όλες τις σχετικές κατηγορίες. Βεβαίως και δεν θα επιτρέψουμε σε άλλους να πετούν κόβοντας τα δικά μας φτερά, αλλά επωμιζόμενοι τα βάρη κατ’ αναλογία προς τις δικές μας δυνάμεις και ικανότητες. Είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να καταδειχθούν οι ορθές πρακτικές της οικονομίας της αγοράς, προκειμένου να προωθηθούν μηχανισμοί ανάπτυξης και εξέλιξης παρέχοντας ταυτόχρονα τα σωστά κίνητρα και τη σωστή κατάρτιση για την έξοδο από την παγίδα της φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Για πρώτη φορά στην ιστορία, υπάρχει ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων που μαστίζονται από πείνα. Μόνο φέτος, 64 ακόμα εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν στις τάξεις εκείνων που μαστίζονται ήδη από ακραία πείνα. Αυτή η πραγματικότητα μάς ωθεί να εστιάσουμε την προσοχή στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς αυτός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχοντας αυτό κατά νου, απαιτείται συνεπής παροχή βοήθειας για να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να σταματήσει η έξοδος εργαζομένων με επαγγελματικά προσόντα. Η πρόσφατη κρίση με τις τιμές των τροφίμων επεσήμανε την ένταση που προκαλείται από την έλλειψη επισιτιστικής ασφάλειας στις φτωχές χώρες. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη γεωργία σε μια περίοδο όπου αυτή παρέχει τα μόνα μέσα επιβίωσης για την πλειονότητα του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, ποσοστό 75% του οποίου είναι συγκεντρωμένο σε αγροτικές περιοχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση, η οποία παρέχει επισκόπηση των βασικότερων προκλήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας ενόψει της λήξης της προθεσμίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Επαναλαμβάνει την έκκληση προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την παροχή βοήθειας. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, προσπαθώντας παράλληλα να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών. Υπάρχει επίσης εστίαση στην παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της δημιουργίας υποδομών και της μεταφοράς τεχνολογίας. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να δημιουργηθεί απασχόληση, αλλά και να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να προσυπογράψουν τη συναφή με την αξιοπρεπή εργασία ατζέντα της ΔΟΕ και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Βάση Κοινωνικής Προστασίας για να διασφαλίσουν ικανοποιητικά εργασιακά πρότυπα, υψηλά επίπεδα καθολικής κάλυψης κοινωνικής προστασίας η οποία θα αφορά και τους φτωχότερους και τους περιθωριοποιημένους. Για την ακρίβεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας. Η παρούσα έκθεση ζητεί τη δωρεάν και πλήρη πρόσβαση όλων στα εκπαιδευτικά συστήματα, ήτοι τη βασική και την ανώτερη εκπαίδευση, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτιση, ώστε να μπορέσει ο τοπικός πληθυσμός να αποκτήσει τα προσόντα του ειδικευμένου εργάτη, διότι χωρίς εκπαίδευση, τα παιδιά είναι καταδικασμένα σε μια ζωή στη φτώχεια και η οικονομία σε τέλμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση σχετικά με την οποία ψηφίσαμε σήμερα υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τις αναπτυσσόμενες χώρες η εφαρμογή διεθνών προτύπων εργασίας, η παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τις μικροεπιχειρήσεις, ιδίως στον γεωργικό τομέα, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η παροχή κινήτρων στους κοινωνικούς εταίρους για οικονομική ανάπτυξη.

Ορίζει επίσης ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από όλους, καθώς η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων πρέπει να αποτελεί τμήμα όλων των αναπτυξιακών στρατηγικών και έχει ζωτική σημασία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όσον αφορά τις χώρες δωρητές, η έκθεση ζητεί την τήρηση των υποσχέσεων για δωρεά 0,7% του ΑΕΠ για αναπτυξιακή βοήθεια από σήμερα και έως το 2015, καθώς και τον συντονισμό των αναπτυξιακών πολιτικών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι, το 2005, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες έσχατης φτώχειας, δηλαδή με λιγότερα από 1,25 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο την υποσαχάρια Αφρική (51%). Μετά ακολουθεί ο πληθυσμός της Νότιας Ασίας (40,3%). Επιπλέον, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ήπιας φτώχειας, δηλαδή με λιγότερα από 2 δολάρια ΗΠΑ ημερησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), γραπτώς. (FR) Χθες έγινε η έναρξη της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Αν και σημειώθηκε πρόοδος, απέχουμε ακόμα πολύ από τους στόχους που ορίσθηκαν για τη μείωση της φτώχειας από σήμερα και έως το 2015.

Για να τους επιτύχουμε, πρώτη προϋπόθεση είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη κοινή έκθεση του ΔΝΤ και της ΔΟΕ, υπάρχουν περισσότεροι από 210 εκατομμύρια άνεργοι στον κόσμο το 2010, καθώς η κρίση προκάλεσε την απώλεια 30 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από το 2008. Η ΔΟΕ ζητεί να μην θεωρείται πλέον η απασχόληση αποτέλεσμα άλλων πολιτικών, αλλά πρωταρχικός στόχος και πυλώνας των στρατηγικών ανάπτυξης.

Η αειφόρος ανάπτυξη, η υποστήριξη των θέσεων εργασίας και η υποστήριξη της αξιοπρεπούς εργασίας απαιτούν την υποστήριξη της διαφοροποίησης της οικονομίας, τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα της ΔΟΕ, μια σειρά από δικαιώματα κοινωνικής προστασίας για όλους, επενδύσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και αντιμετώπιση των βασικών αναγκών, όπως είναι η πρόσβαση στο νερό, την υγεία και την επισιτιστική ασφάλεια. Η αύξηση των θέσεων εργασίας θα αποτελέσει επίσης προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Αυτή είναι η βασική κατεύθυνση της έκθεσης Θεοχάρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς.(PT) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, καθώς υποστηρίζει την ενίσχυση της νομικής και κοινωνικής κατάστασης των γυναικών, με στόχο την απαγόρευση των διακρίσεων και την εκμετάλλευση του δυναμικού των γυναικών για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η προώθηση της ισότητας των φύλων σε αυτές τις χώρες συνιστά επίσης επένδυση στη διασφάλιση της μεγαλύτερης οικονομικής επιτυχίας. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλισθεί ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η δημόσια υγεία θα συνεχίσουν να αποτελούν τη βάση των πολιτικών ανάπτυξης. Η τρέχουσα οικονομική κρίση δεν μπορεί να δικαιολογήσει καμία μείωση της διεθνούς βοήθειας προς τους τομείς αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι αδύνατο να χειριστεί κάποιος αυτό το θέμα χωρίς να αναφερθεί στον ηγετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρά τις προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι μένει ακόμα να γίνουν πολλά στον εν λόγω τομέα και ότι η φτώχεια και η ανεργία εξακολουθούν ασφαλώς να πλήττουν τις χώρες αυτές. Μετά την ανεξαρτησία, οι ηγέτες πολλών από αυτές αναλώθηκαν σε αντιευρωπαϊκή ρητορική. Τέτοιου είδους επιχειρήματα, βεβαίως, είναι σήμερα σε μεγάλο βαθμό παρωχημένα. Δυστυχώς, οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς σχετικά με τα επίπεδα διαφθοράς και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εγγυήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ελλιπείς.

Η Ένωση ορθώς διατηρεί τα επίπεδα της βοήθειας και αγωνίζεται για την έγκριση των βέλτιστων πρακτικών. Δεν πρέπει να χαλαρώσει τα αιτήματά της και σίγουρα δεν πρέπει να πραγματοποιεί συναλλαγές με εκείνους που επωφελούνται από τη δυστυχία των άλλων ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθιστά αναγκαία μια σαφή δέσμευση για την πλήρη ανάπτυξη των ανθρωπίνων όντων και την τοποθέτηση των οικονομικών σχέσεων και των σχέσεων ισχύος σε ηθική βάση. Θα πρέπει να προωθηθεί ένας ευρύτερος ορισμός της φτώχειας, που θα περιλαμβάνει τις υλικές στερήσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την έλλειψη συμμετοχής, όπως προβλέπεται στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Επανεξέταση της φτώχειας: Έκθεση για την παγκόσμια κοινωνική κατάσταση το 2010». Οι κυβερνήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, ακολουθώντας μια βιώσιμη πορεία προς την ανάπτυξη, διευκολύνοντας την ανάδυση εταιρειών –ιδίως μικρομεσαίων εταιρειών– και καταπολεμώντας τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά. Οι δωρητές και οι χώρες εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η γεωργία, ιδίως η γεωργία των μικροκαλλιεργητών και οι μικρομεσαίες και φιλικές προς το περιβάλλον αγροτικές βιομηχανίες, προχωρούν στην αναπτυξιακή ατζέντα. Πρέπει να δεσμευτούν έναντι της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, να καταπολεμήσουν την παιδική εργασία και να θεσπίσουν ικανοποιητικά εργασιακά πρότυπα και υψηλά επίπεδα ολοκληρωμένης κοινωνικής προστασίας. Η παιδική εργασία αποτελεί εμπόδιο στην επίτευξη καθολικής ολοκλήρωσης της βασικής εκπαίδευσης και τη μείωση της φτώχειας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των οργανισμών και ο διυπηρεσιακός συντονισμός και ευθυγράμμιση στην πολιτική για την εκπαιδευτική βοήθεια και την παιδική εργασία. Υποστηρίζω επίσης την προώθηση μεγαλύτερων προσπαθειών για να διασφαλισθεί η ισότητα μεταξύ των φύλων.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η τελική έκδοση της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνει θετικά και αρνητικά σημεία που έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Ξεκινά εσφαλμένα, όταν βάζει την ισχυρή, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε δεύτερη μοίρα μετά τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ο λόγος για την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που δημιουργούν πλούτο και οικονομική ανάπτυξη, και η παραγωγή πρέπει να οργανώνεται προς όφελός τους και για να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες, όχι χάριν του κέρδους. Η οργάνωση της υλικής παραγωγής χάριν του κέρδους αντί των ανθρωπίνων αναγκών γεννά φτώχεια και ανεργία, ενώ ο φερόμενος ως στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η καταπολέμηση όλων αυτών.

Μπορούμε να βρούμε και θετικά σημεία, ιδίως όπου η έκθεση αναφέρεται στην επανεξέταση των πολιτικών ιδιωτικοποίησης που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας όπως η ύδρευση, οι βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής και οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, την υποστήριξη των δημόσιων υπηρεσιών και την ανάγκη εξάλειψης των φορολογικών παραδείσων.

Από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αναδιάρθρωση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, την άμεση απομάκρυνση από τον νεοφιλελευθερισμό, τις συμφωνίες ελευθέρωσης του εμπορίου που συνάπτονται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που υπάρχουν ήδη ή που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση· με τη διαγραφή του εξωτερικού χρέους και της εξυπηρέτησης του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών· και με την κατάργηση των πολιτικών διαρθρωτικής προσαρμογής που επιβάλλονται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Μεταξύ των πολλών θετικών σημείων που περιέχονται στην παρούσα έκθεση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχει μια έκκληση για επανεξέταση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, ιδίως σε τομείς όπως η ύδρευση και οι εγκαταστάσεις υγιεινής. Θεωρώ ότι μια τέτοια επανεξέταση αφορά εξίσου τον αναπτυγμένο κόσμο και πιστεύω ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης έχουν τόσο θεμελιώδη σημασία που θα πρέπει να επιτραπεί η ύπαρξή τους αποκλειστικά για το δημόσιο συμφέρον και όχι για το ιδιωτικό κέρδος.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς.(LT) Υποστήριξα την έκθεση, διότι η μείωση της φτώχειας και η δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και συνιστούν προϋπόθεση για την ισορροπημένη ανάπτυξη και την οικονομική άνθιση, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χαίρομαι που υπάρχουν εκκλήσεις για επανεξέταση των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως η απόρριψη και η διαχείριση των αποβλήτων, η ύδρευση και η θέρμανση, η συντήρηση των κτιρίων και άλλες κοινωνικά σημαντικές υπηρεσίες. Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να είναι κάτω από τον αυστηρό έλεγχο των συμβουλίων ή των κυβερνήσεων. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι εξίσου προσβάσιμες και ίσης ποιότητας προς όλους, ανεξαρτήτως του εισοδήματος των κατοίκων ή της εξάρτησης των κοινωνικών ομάδων. Η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση των ιδρυμάτων που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, για παράδειγμα στη Βίλνα, προκαλεί έντονη ανησυχία. Είναι εύκολη η καταστροφή των υφιστάμενων υπηρεσιών και των υποδομών των παρόχων τους. Ωστόσο, τι θα συμβεί αν μια επιχείρηση σταματήσει να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή την παρέχει σε πολύ υψηλή τιμή; Βασικός στόχος των ενδιαφερόμενων μερών είναι να δείξουν ότι το κράτος ή το συμβούλιο δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες εξίσου αποτελεσματικά με τις ιδιωτικές εταιρείες, και στη συνέχεια οι υπηρεσίες ιδιωτικοποιούνται. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχουμε επηρεαστεί από αυτό; Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για τους ανθρώπους για να παρέχονται με ριψοκίνδυνο τρόπο σε ιδιώτες. Η διασφάλιση και η ανάπτυξη τέτοιων υπηρεσιών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις κυριότερες προκλήσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας υπό το πρίσμα της χρηματοοικονομικής κρίσης. Καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την παροχή βοήθειας που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Επιπλέον, ζητεί την προώθηση της μεγαλύτερης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών σε ιδιοκτησία γης μικρής κλίμακας και εστιάζεται στην παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της δημιουργίας υποδομών και της μεταφοράς τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), γραπτώς.(DE) Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να επιταχύνει την πρόοδο της παγκόσμιας καταπολέμησης της φτώχειας και της πείνας, καθώς υπάρχουν περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι που μαστίζονται από έσχατη φτώχεια. Τα αίτια αυτού είναι πολλά. Εκείνο που προκαλεί λύπη είναι ότι, εξαιτίας των πολιτικών συνθηκών, των ελλείψεων σε σχέση με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και των γεωγραφικών μειονεκτημάτων, οι αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν περιορισμούς ως προς το τι μπορούν να κάνουν για να εκμεταλλευτούν οι ίδιες τις δυνατότητές τους. Για να επιτευχθεί πραγματική επιτυχία όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, πρέπει να αναληφθούν οι κατάλληλες δράσεις, εστιάζοντας την προσοχή στη ρίζα του προβλήματος. Η παρούσα έκθεση επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι για τις αναπτυσσόμενες χώρες να επεκταθεί ο μεταποιητικός τους τομέας και να περιορισθεί η υπερβολική γραφειοκρατία και η διαφθορά, να προαχθεί η εκπαίδευση, να εφαρμοσθούν διεθνή κοινωνικά και παραγωγικά πρότυπα, καθώς και να παρασχεθούν χρηματοδοτικά μέσα για τις μικροεπιχειρήσεις, ιδίως στον γεωργικό τομέα. Η επισιτιστική ασφάλεια είναι ζωτική για μια χώρα και τον πληθυσμό της. Ο βαθμός στον οποίο μια χώρα μπορεί να εφοδιασθεί μόνη της με τα τρόφιμά της αυξάνει την ανεξαρτησία της και μειώνει το ενδεχόμενο συγκρούσεων. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η διατήρηση και η προώθηση της γεωργικής παραγωγής και η προστασία του εδάφους και των υδάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, διότι πιστεύω ότι προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια, δεν απαιτείται μόνο δημιουργία απασχόλησης αλλά και δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως στον γεωργικό τομέα, χρειάζονται κατάλληλη χρηματοδότηση και μικροπιστώσεις για να διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν νέες.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζω το αίτημα που υποβλήθηκε προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για αύξηση της δημόσιας χρηματοδοτικής υποστήριξής τους που διατίθεται προς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και προς γεωργούς στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως προβλέπεται στο Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), γραπτώς.(IT) Τάσσομαι υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως όσον αφορά τα κίνητρα αναγνώρισης της συμβολής της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. των συνεταιρισμών) στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ένταξης της κοινωνικής οικονομίας στα αναπτυξιακά προγράμματα και τις στρατηγικές συνεργασίας της ΕΕ.

Είναι επίσης σημαντικό να προσυπογράψουν οι αναπτυσσόμενες χώρες την ατζέντα αξιοπρεπούς εργασίας της ΔΟΕ, ώστε οι εργαζόμενοι στις χώρες αυτές να μπορούν επιτέλους να απολαύουν ικανοποιητικών προτύπων εργασίας.

Πρέπει να σταματήσουμε επειγόντως τον ανούσιο αγώνα εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας και να προωθήσουμε αντ’ αυτής την εκπαίδευση ως θεμέλιο για το μέλλον των νέων γενεών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η παρούσα έκθεση είναι αποδεκτή. Μολονότι δεν αμφισβητεί την ελευθέρωση του εμπορίου και βασίζεται στον ΠΟΕ, πολλά από τα μέτρα που προτείνονται ενδέχεται να βελτιώσουν πράγματι τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στις χώρες του Νότου.

Η προώθηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η ενσωμάτωση της κοινωνικής οικονομίας στις συμφωνίες συνεργασίας, η υπεράσπιση ενός ποιοτικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για όλους και της δωρεάν πρόσβασης στη βασική, την ανώτερη και την επαγγελματική εκπαίδευση, η υπεράσπιση της πρόσβασης στο πόσιμο νερό, καθώς και τα κίνητρα για τον σεβασμό από την ΕΕ των εκλογικών επιλογών των λαών, περιλαμβάνονται στα πολλά θετικά σημεία της παρούσας έκθεσης.

Υπερασπίζεται ακόμη και την προώθηση ανεξάρτητων κοινοβουλίων με πραγματικές νομοθετικές, δημοσιονομικές και ελεγκτικές εξουσίες. Η εφαρμογή των συστάσεων αυτών ενδέχεται να επιτρέψει την υλοποίηση των αξιέπαινων προθέσεων της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί χώρο αλληλεγγύης, υπάρχει πραγματική ανησυχία σχετικά με τη φτώχεια και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μόνο με ισχυρή και αειφόρο ανάπτυξη σε ένα σταθερό περιβάλλον. Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να διαφοροποιήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες τις οικονομίες τους αναπτύσσοντας τους μεταποιητικούς τομείς τους, επιδιώκοντας παράλληλα την περικοπή της υπερβολικής γραφειοκρατίας, ώστε να μετατρέψουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κινητήριο δύναμη της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Μεταφέροντας με επιτυχία αυτές τις αξίες στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΕΕ θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία απασχόλησης στις χώρες αυτές. Γι’ αυτό ψήφισα όπως ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Πρέπει να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία, στόχος της οποίας είναι να εκπαιδεύσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να δημιουργήσουν μόνες τους το εθνικό ΑΕγχΠ τους, ενθαρρύνοντας έτσι την οικονομική τους ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τη μετανάστευση ολόκληρων εθνοτικών ομάδων προς την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο πληθυσμός των αναπτυσσόμενων χωρών ότι πρέπει να οικοδομήσουν μόνοι τους τις πατρίδες τους και να μην αναζητούν τον παράδεισο στην Ευρώπη. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αδερφούς μας στις αναπτυσσόμενες χώρες να μάθουν πώς θα γίνουν ανεξάρτητοι και πώς θα ευημερήσουν. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μοιραστούμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς.(DE) Η έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης που αφορά τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες ακολουθεί σωστή προσέγγιση. Τα δυτικά βιομηχανικά έθνη πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα που θα επιτρέψουν στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να καλύψουν μόνες τους τις ανάγκες τους και να οικοδομήσουν τις δικές τους ισχυρές εθνικές οικονομίες. Η ικανότητα παραγωγής επαρκών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού τους διαδραματίζει σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Πρέπει επίσης να είναι εφικτό για τις χώρες αυτές να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, ώστε να μην εξαρτώνται από τις εισαγωγές.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να εξετάσουμε με κριτικό τρόπο και, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, να καταργήσουμε ορισμένες επιδοτήσεις των εξαγωγών στην ΕΕ, οι οποίες στηρίζουν μεν τη γεωργική βιομηχανία στην Ευρώπη, αλλά συμβάλλουν επίσης στην καταστροφή της γεωργίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρέπει επίσης να εξαλειφθούν οι φορολογικοί παράδεισοι. Παρά τα πολλά θετικά μέτρα που περιέχονται στην έκθεση, απείχα, διότι τα μέτρα αυτά δεν θα είναι προφανώς υποχρεωτικά όταν έρθει η ώρα να καθορισθεί η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αναπτυξιακή βοήθεια. Οι δηλώσεις προθέσεων δεν προωθούν καθόλου την κατάσταση και μεγάλα χρηματικά ποσά αναπτυξιακής βοήθειας θα συνεχίσουν να εξαφανίζονται εξαιτίας της διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Σχετικά με το ζήτημα της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει έμφαση στα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων που ζουν στις χώρες αυτές. Είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσει το φαινόμενο της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, το βασικό μέσο συντήρησης είναι η γεωργία.

Επίσης, η πρόταση που περιέχεται στην έκθεση για την υποστήριξη της γεωργίας των μικροκαλλιεργητών έχει την αμέριστη υποστήριξή μου. Αξίζει επίσης να επισημανθεί η έκκληση που περιλαμβάνεται στην έκθεση για τον σεβασμό της παράδοσης της κοινής χρήσης γης για τη γεωργία που, επί αιώνες, διασφάλιζε στους ανθρώπους ένα σχετικά καλό βιοτικό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικαίωμα να νομοθετεί και να εστιάζεται στις ανάγκες και τα αιτήματα της δικής της επικράτειας, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχνά τις ευθύνες της απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η έκθεση της κ. Θεοχάρους θέτει αυτόν ακριβώς τον στόχο: η μείωση της φτώχειας και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι σημαντικές για τους λαούς των χωρών αυτών, αλλά είναι επίσης σημαντικές και για τους λαούς των δικών μας χωρών. Για την ακρίβεια, στις περισσότερες περιπτώσεις, η φτώχεια και η αναζήτηση εργασίας ωθούν χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους να ταξιδέψουν με την ελπίδα να βρουν ένα καλύτερο μέλλον.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι μια στρατηγική που αποσκοπεί στη δημιουργία συγκεκριμένων τοπικών, επιτόπιων συνθηκών θα πρέπει να υποστηριχθεί και αποτελεί πλεονέκτημα για τις δικαιούχες χώρες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που την υποστηρίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Το θέμα της παρούσας έκθεσης έχει ιδιαίτερα επίκαιρο και επείγοντα χαρακτήρα, αλλά επίσης σημαντικό και στρατηγικό. Έχει επίκαιρο και επείγοντα χαρακτήρα, διότι είναι ευρέως γνωστό ότι τα ποσοστά φτώχειας αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο, και το ίδιο ισχύει και για το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, το οποίο έχει διευρυνθεί. Έχει σημαντικό και στρατηγικό χαρακτήρα, διότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις για τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο από κοινωνική άποψη προωθώντας την κοινωνική ικανοποίηση, από οικονομική άποψη τονώνοντας την οικονομία και από ηθική άποψη εκφράζοντας τις αξίες στις οποίες πιστεύουμε.

Ωστόσο, η υποστήριξή μου προς την έκθεση με την τρέχουσα μορφή της δεν μειώνει την ανάγκη υλοποίησης της ίδιας υποχρέωσης και για την Ευρώπη. Αυτό το υποστηρίζω όχι μόνο για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και εξαιτίας μιας λογικής και ενός αισθήματος που υπαγορεύουν ότι οφείλουμε ο ένας στον άλλον ένα ισχυρότερο καθήκον αλληλεγγύης, και επίσης επειδή είμαι πεπεισμένη ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους αν δεν βρισκόμαστε οι ίδιοι σε καλή θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Η ισχυρή, αειφόρος οικονομική ανάπτυξη σε ένα σταθερό περιβάλλον βοηθά στη δημιουργία πλούτου και ποιοτικών θέσεων εργασίας, πράγμα που την μετατρέπει στην πλέον σίγουρη και βιώσιμη πορεία εξόδου από τη φτώχεια. Η πείνα, ο υποσιτισμός και ο αποκλεισμός εκατομμυρίων ανθρώπων από την πρόσβαση σε τρόφιμα και βασικές δημόσιες υπηρεσίες αποτελούν συνέπειες λανθασμένων οικονομικών, γεωργικών και εμπορικών πολιτικών που προωθούνται και εφαρμόζονται στις χώρες αυτές. Οι αναπτυξιακές στρατηγικές πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στους πιο ευάλωτους και περιθωριοποιημένους ανθρώπους, ιδίως στις γυναίκες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.

Έχοντας αυτό υπόψη, πιστεύω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει: να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας, με σκοπό να δημιουργούνται αντί αυτής ποιοτικές, βιώσιμες θέσεις εργασίας για ενήλικες και να παρέχεται στα παιδιά κατάλληλη εκπαίδευση· να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που συμβάλλουν στην ικανοποίηση των βασικών κοινωνικών αναγκών και στην προώθηση της προστασίας των παιδιών και των ευάλωτων γυναικών που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση, καθώς και των νέων που κινδυνεύουν, των ανειδίκευτων εργαζομένων χαμηλού εισοδήματος και των μεταναστών, των εργαζόμενων στον γεωργικό τομέα και των ατόμων με αναπηρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το παρόν ψήφισμα διότι, μεταξύ άλλων, δίνει ιδιαίτερο βάρος στην καταπολέμηση της παιδικής εργασίας· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει τη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας· καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να επεκτείνουν τη δυνατότητα ιδιοκτησίας γης και μεταξύ των φτωχών και στερημένων, χορηγώντας, για παράδειγμα, στους καταληψίες των παραγκουπόλεων τους τίτλους της γης επί της οποίας διαβιούν· υπερασπίζεται την εφαρμογή της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και του δικαιώματος στη συλλογική διαπραγμάτευση· αντιτίθεται στις διάφορες μορφές διακρίσεων· και ζητεί την επανεξέταση των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως είναι η ύδρευση, οι εγκαταστάσεις υγιεινής και οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζουν τα κράτη στην αναπτυξιακή διακυβέρνηση, περιλαμβανομένου του ρόλου των κρατικών επιχειρήσεων ως εργοδοτών και παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η τελική μας αποχή οφείλεται στο γεγονός ότι εγκρίθηκε το αρχικό κείμενο της παραγράφου 94, που ζητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη «να αναπτύξουν μια συνεκτική προσέγγιση, η οποία να σέβεται τα θεμελιώδη στοιχεία της ελεύθερης αγοράς και να εγγυάται αμοιβαιότητα στον τομέα των συναλλαγών».

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), γραπτώς. (IT) Αν και η παρούσα έκθεση είναι θετική, και ορίζει ότι η προσέγγιση τύπου «η βοήθεια αρχίζει από το σπίτι» αποτελεί τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης των φτωχών πληθυσμών σε ολόκληρο τον κόσμο, προχωρά ακόμα περισσότερο και ζητεί δημοσιοποίηση της φορολογίας ανά χώρα, περαιτέρω χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και την επανεξέταση των πολιτικών που αφορούν τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τροπολογία που κατηγορεί τη βοήθεια που παρέχεται προς τους ευρωπαίους αγρότες από την ΕΕ ότι καταστρέφει τις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών. Αν και τάσσομαι υπέρ των περισσότερων προτάσεων στο ψήφισμα, που επισημαίνει επίσης την ανάγκη συντονισμού της βοήθειας με ολοκληρωμένο τρόπο, το καταψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς.(PL) Προσυπέγραψα την έκθεση σχετικά με τη μείωση της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής για το 2020, η οποία ορίζει την κατεύθυνση των προσπαθειών της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος αυτός επεκτείνεται για να καλύψει τα 120 εκατομμύρια Ευρωπαίων που ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας. Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η φτώχεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να εξαλειφθεί στην Ευρώπη.

Η πτυχή της εκπαίδευσης είναι σημαντική εν προκειμένω. Η εκπαίδευση και η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων αποτελούν τα καλύτερα μέσα για την εύρεση εργασίας και, επομένως, για την έξοδο από μια ζωή σε συνθήκες φτώχειας και ανέχειας. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει ιδιαίτερη σημασία να διασφαλισθεί η πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως φύλου. Ακόμα και σε χώρες όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι σχετικά υψηλό, η πρόσβαση στην εκπαίδευση απαγορεύεται σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες – εθνικές μειονότητες και κορίτσια. Στις φτωχότερες χώρες, μόλις τα μισά περίπου από το σύνολο των παιδιών πηγαίνουν σχολείο.

Στα προγράμματά της για παροχή βοήθειας, η Ένωση θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να διασφαλίσει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, γεύματα και σχολικά λεωφορεία. Επίσης, σημαντική είναι η νομοθεσία σχετικά με την εκπαίδευση και την κοινωνική περίθαλψη των παιδιών και η υποστήριξη των δυνατοτήτων των φοιτητών για εκπαίδευση στο εξωτερικό, με παράλληλη ανάπτυξη ενδιαφερόντων προγραμμάτων για την ενθάρρυνση των νέων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ούτως ώστε με τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτήσει να εργαστούν προς όφελος της κοινωνίας τους. Εξίσου σημαντική είναι η διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόβλημα της καταναγκαστικής παιδικής εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί της παρούσας έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που είναι τουλάχιστον αντιφατικές.

Αφενός, ζητά επανεξέταση των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, υποστηρίζει τα επενδυτικά μέτρα προς όφελός τους, επιβεβαιώνει τις θετικές συνέπειες των καταλήψεων και της κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη και επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής των συμβάσεων της ΔΟΕ που αφορούν τα διεθνή εργασιακά πρότυπα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η πλειονότητα του Κοινοβουλίου ενέκρινε μία παράγραφο την οποία θεωρώ απαράδεκτη, η οποία καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να σεβαστούν τις θεμελιώδεις αξίες της ελεύθερης αγοράς.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου