Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 21. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia