Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0076(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0239/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0239/2010

Συζήτηση :

PV 21/09/2010 - 10
CRE 21/09/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 22/09/2010 - 5.6
CRE 22/09/2010 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0145
P7_TA(2010)0333

Συζητήσεις
Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0239/2010) της κ. Klass, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, εισηγήτρια.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Tajani, κυρίες και κύριοι, συζητούμε επί ένα και πλέον έτος την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά, η οποία εγκρίθηκε το 1998. Επικροτούμε τώρα την παρούσα πρόταση, κυρίως επειδή μετατρέπουμε μια οδηγία σε κανονισμό. Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί στις ευθύνες της. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι τομείς που συνδέονται με την εσωτερική αγορά πρέπει να διέπονται από σαφείς κανονισμούς.

Τα βιοκτόνα αποτελούν μέρος του πολιτισμού μας και το βιοτικό μας επίπεδο εξαρτάται από αυτά. Είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των υψηλών προτύπων υγείας και υγιεινής, στα οποία εμμένουμε. Όταν χρησιμοποιούνται ως απολυμαντικά και φυτοφάρμακα, μας προστατεύουν από επικίνδυνες νόσους ή από τους φορείς τους. Δεδομένης της υψηλής πληθυσμιακής μας πυκνότητας, η κοινωνία μας χρειάζεται συγκεκριμένες μορφές υγιεινής, για την πρόληψη της μετάδοσης μικροβίων και νόσων. Εντούτοις, η διεθνής μας κινητικότητα επιτρέπει την ταχεία κυκλοφορία νόσων, ιών και βακτηρίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Καίριας σημασίας είναι η παρεμπόδιση της εξάπλωσης των μολύνσεων στα νοσοκομεία. Τα πλυντήρια πρέπει να μπορούν να ελέγχουν και να εξαλείφουν όλα τα μικρόβια που εισάγονται.

Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται επίσης για την προστασία της ξυλείας, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των δερμάτων, του καουτσούκ και των πλινθοδομών αποτελούν δε συστατικό των ρευστών μεταλλουργίας. Τα βιοκτόνα σκοτώνουν τη μούχλα, τα μικρόβια και τα παράσιτα και μας παρέχουν προστασία έναντι αυτών των στοιχείων. Πρέπει να είναι αποτελεσματικά και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι επικίνδυνα εάν χρησιμοποιούνται εσφαλμένα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, χρειαζόμαστε αυστηρούς κανονισμούς. Πρέπει να σταθμίζουμε προσεκτικά τα οφέλη και τους κινδύνους. Προπάντων, δεν πρέπει να γίνεται υπέρμετρη χρήση των βιοκτόνων. Πρέπει να διασφαλίσουμε την υπέυθυνη διαχείριση και χρήση τους. Η χρήση μικρής ποσότητας είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, η χρήση όμως υπερβολικών ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει ζημίες.

Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων, η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές. Οφείλουμε να γνωρίζουμε το εξής: το ζητούμενο δεν είναι πρωτίστως η προστασία από τα βιοκτόνα, αλλά η προστασία που παρέχουν τα βιοκτόνα. Εάν κάποιος γεμίσει ψείρες στο τριχωτό της κεφαλής του, θα πρέπει να είναι σε θέση να καταπολεμήσει το πρόβλημα. Εντούτοις, θα πρέπει καταρχάς να χρησιμοποιήσει ειδική χτένα για κόνιδες. Εάν αυτό δεν αποφέρει αποτελέσματα, τότε μπορεί να στραφεί στη θεραπεία με βιοκτόνα για τις ψείρες του τριχωτούς της κεφαλής.

Δεδομένου ότι η νανοτεχνολογία συνιστά νέα εξέλιξη, πρέπει να την υποβάλουμε σε ιδιαίτερα ενδελεχείς ελέγχους, διότι τα νανοσωματίδια μπορούν να εισέλθουν τόσο κάτω από το δέρμα μας όσο και απευθείας στις παροχές ύδατος. Πρέπει να στηρίξουμε την έρευνα και την καινοτομία και να μην προβάλλουμε προσκόμματα στον δρόμο τους. Πρέπει να διεξαγάγουμε περισσότερες μελέτες για την παρουσία βιοκτόνων στα ύδατα, διότι επί του παρόντος διαθέτουμε ελάχιστα στοιχεία.

Ο στόχος του παρόντος κανονισμού συνίσταται στην εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς και τη θέσπιση βελτιστοποιημένων διαδικασιών για την έγκριση δραστικών ουσιών και προϊόντων. Για πρώτη φορά, τα βιοκτόνα θα υπόκεινται σε καταχώρηση. Πρόκειται προφανώς για το ενδεδειγμένο μέτρο υπό το πρίσμα της ορθής οργάνωσης και διαχείρισης των βιοκτόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το εν λόγω μέτρο επιφέρει πραγματικά οφέλη στην εσωτερική αγορά και τους καταναλωτές. Το Κοινοβούλιο ζητεί την έγκριση σε κοινοτικό επίπεδο όλων των προϊόντων από το έτος 2017 και υποστηρίζουμε σθεναρά αυτό το αίτημα σήμερα. Εάν ξεκινήσουμε σήμερα την κατάρτιση νέου κανονισμού, πρέπει να το πράξουμε με τον ορθό τρόπο και να προβούμε στην πρακτική εφαρμογή του εντός της απαιτούμενης προθεσμίας.

Η αγορά των βιοκτόνων περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς τύπους προϊόντων και ειδικών εφαρμογών που συχνά διατίθενται μόνο σε μικρότερες ποσότητες. Αυτή η ποικιλία διαφορετικών προϊόντων μάς είναι απαραίτητη ώστε να είμαστε σε θέση να καταπολεμήσουμε την πληθώρα των επιβλαβών οργανισμών. Εάν μειώσουμε τον αριθμό των δραστικών ουσιών, θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των παρασίτων και των εντόμων, και τούτο θα έχει ολέθριες συνέπειες. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσουμε τη διατήρηση του κόστους καταχώρησης και έγκρισης εντός ευλόγων ορίων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πολυάριθμους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς. Απαιτούνται αυστηρά κριτήρια εξαίρεσης, και ενδείκνυται η θέσπισή τους. Το Κοινοβούλιο προτείνει πολύ σαφή κριτήρια εξαίρεσης και καθορίζει περιορισμένες εξαιρέσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις σχετικά με την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Πιστεύουμε επίσης ότι είναι σημαντική η ενημέρωση του καταναλωτή. Για τον λόγο αυτόν, τα υλικά που υφίστανται επεξεργασία με βιοκτόνα πρέπει εξίσου να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Στο μέλλον, τα υλικά που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να επεξεργάζονται αποκλειστικά με βιοκτόνα που εγκρίνονται στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα σοβαρά προβλήματα υγείας που προέκυψαν πέρυσι λόγω της χρήσης μυκητοκτόνων στην Άπω Ανατολή σε υποδήματα και έπιπλα καταδεικνύουν ότι χρειαζόμαστε αυστηρότερους κανονισμούς και, το σημαντικότερο, αυστηρότερους ελέγχους κατά τις εισαγωγές. Το μέτρο αυτό θα παρέχει προστασία στους καταναλωτές και θα παρεμποδίζει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επί τη βάσει αυτή, εργαστήκαμε από κοινού για την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους βουλευτές να υποστηρίξουν αυτήν τη συμβιβαστική λύση.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ειδικότερα, την εισηγήτρια κ. Klass, τους σκιώδεις εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για το αξιόλογο έργο τους.

Οι 330 τροπολογίες που ενέκρινε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και ο γενικός συμβιβασμός που έγινε δεκτός την προηγούμενη εβδομάδα μαρτυρούν τη δέσμευση και το ενδιαφέρον της για την παρούσα νομοθετική πράξη. Οι τροπολογίες αυτές υποστηρίζουν το γενικό περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής.

Επιτρέψτε μου να αναπτύξ διεξοδικά τα κύρια ζητήματα που εκκρεμούν.

Ζήτημα πρώτο: επέκταση του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών και των συναφών διαδικασιών. Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία επί της παρούσας νομοθετικής πράξης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλήξουμε σε συμβιβασμό όσον αφορά τη μελέτη του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών και των συναφών διαδικασιών, ιδιαίτερα σε σχέση με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Παρότι η Επιτροπή δύναται, καταρχήν, να υποστηρίξει την επέκταση του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών σε μια μεγαλύτερη ομάδα βιοκτόνων, μπορεί να το πράξει μόνο βάσει δύο προϋποθέσεων.

Πρώτον, ο ECHA και η Επιτροπή πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν τον επιπρόσθετο φόρτο εργασίας. Χωρίς επαρκείς πόρους, θα προκύψουν καθυστερήσεις, οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο τα πλεονεκτήματα του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών.

Δεύτερον, πρέπει να σχεδιάσουμε κατάλληλο μηχανισμό για τη σταδιακή επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος, μεθοδεύοντας, για παράδειγμα, την εισαγωγή τύπων προϊόντων ή εφαρμόζοντας οριζόντια κριτήρια, όπως οι παρόμοιες συνθήκες χρήσης.

Όσον αφορά τις διαδικασίες σχετικά με την κοινοτική χορήγηση αδειών, ο ρόλος του ECHA θα είναι ουσιώδης από πλευράς λειτουργίας του συστήματος. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι του ECHA θα χρησιμοποιούνται για έργα τα οποία είτε προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της εναρμόνισης είτε δεν μπορούν να επιτελεστούν πιο αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι οι διαδικασίες πρέπει να σχεδιαστούν με γνώμονα τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους στο εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών.

Ζήτημα δεύτερο: παρεκκλίσεις από τα κριτήρια εξαίρεσης. Όσον αφορά το ακανθώδες ζήτημα των παρεκκλίσεων από τα κριτήρια εξαίρεσης, σημειώνω ότι η συμβιβαστική τροπολογία επιτρέπει την επίτευξη εύλογης ισορροπίας μεταξύ αφενός του στόχου διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και αφετέρου της ανάγκης πρόβλεψης ορισμένου βαθμού ευελιξίας σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει λύση υποκατάστασης.

Ζήτημα τρίτο: εθνικές παρεκκλίσεις στο πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης. Μολονότι αναγνωρίζουμε ότι οι εθνικές παρεκκλίσεις στο πλαίσιο της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαιολογούνται ενδεχομένως σε ορισμένες περιστάσεις, φρονούμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε κατά περίπτωση εξέταση αυτών των παρεκκλίσεων. Εάν οι τελευταίες γίνονται δεκτές χωρίς να προβλέπεται η εποπτεία εκ μέρους της Επιτροπής, ενυπάρχει ο κίνδυνος διακύβευσης της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των βιοκτόνων, η προώθηση της οποίας προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Ζήτημα τέταρτο: προσδιορισμός των προϊόντων περιορισμένου κινδύνου. Όσον αφορά τον προσδιορισμό των προϊόντων περιορισμένου κινδύνου, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για την καθιέρωση ενός ρεαλιστικού ορισμού ως εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για τη χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί η καταβολή περαιτέρω προσπαθειών έως ότου επιτευχθεί ένς σαφής καθορισμός των εφαρμοστέων κριτηρίων για τα προϊόντα περιορισμένου κινδύνου.

Ζήτημα πέμπτο: κατεργασμένα αντικείμενα. Όσον αφορά τα κατεργασμένα αντικείμενα, υποστηρίζουμε τις τροπολογίες περί των διαβαθμισμένων ελέγχων στο επίπεδο των δραστικών ουσιών. Όσον αφορά δε την επισήμανση των αντικειμένων αυτών, τασσόμαστε υπέρ της γενικής προσέγγισης της επιβολής διαφορετικών κανόνων, συναρτήσει της εσωτερικής ή εξωτερικής δράσης των εν λόγω αντικειμένων, για παράδειγμα, ανάλογα με το εάν το προϊόν απορρίφθηκε σκόπιμα ή εάν ήλθε σε επαφή με ανθρώπους ή με το περιβάλλον.

Ζήτημα έκτο: παρανομούντες. Παρότι υποστηρίζουμε τη συμβιβαστική τροπολογία σχετικά με τους παρανομούντες, διατηρούμε σοβαρούς προβληματισμούς επί πολλών άλλων τροπολογιών που συνδέονται με την έννοια της καταχώρησης ανά εταιρεία.

Ζήτημα έβδομο: νανοϋλικά. Όσον αφορά τα νανοϋλικά, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί μέσω της πολιτικής της να λαμβάνει αποφάσεις βάσει επιστημονικών παραγόντων, καθώς και βάσει της επιθυμία της για τη βελτίωση των γνώσεων επί των εν λόγω υλικών, και επικροτεί την ανάγκη προσδιορισμού των νανοϋλικών και, εάν κριθεί απαραίτητο, την αρχή της ξεχωριστής αξιολόγησής τους.

Τέλος: δοκιμές στα ζώα. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή υποστηρίζει τον στόχο της μείωσης των δοκιμών στα ζώα, θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος του υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Θα παρακολουθήσω τώρα προσεκτικά τη συζήτησή σας σχετικά με την πρόταση και τις προτεινόμενες τροπολογίες και ενδέχεται να συμπεριλάβω στις τελικές μου παρατηρήσεις περαιτέρω διασαφηνίσεις επί αυτών των ζητημάτων, καθώς και επί άλλων θεμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια κ. Klass για τη γόνιμη συνεργασία της, η οποία μου επέτρεψε να εμπολουτίσω την έκθεσή της με ορισμένες σημαντικές θέσεις που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών.

Ελπίζω επίσης ότι θα στηρίξει ορισμένες τροπολογίες που κατέθεσα ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας και οι οποίες στοχεύουν στην αποφυγή της διπλής αξιολόγησης των κινδύνων που συνδέονται με τα ήδη εγκριθέντα και, συνεπώς, αξιολογηθέντα προϊόντα, εκτός εάν ληφθούν νέες πληροφορίες που ενδεχομένως θα αιτιολογούσαν ενδεχομένως την ανάγκη διεξαγωγής νέων ελέγχων.

Επίσης, με χαροποιεί το γεγονός ότι, παρά τη σταδιακή καθιέρωσή της, θα παρέχεται η δυνατότητα κεντρικής χορήγησης αδειών, η οποία θα επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων. Εν προκειμένω, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο κ. Tajani –αν και έχετε ήδη αναφέρει ορισμένα από τα στοιχεία αυτά στην έκθεσή σας– με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθμό θα απαιτηθεί να παράσχουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) τα εργαλεία για την ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση του μεγάλου αριθμού των φακέλων που θα υποβληθούν.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια κ. Klass, καθώς και στην κ. Sartori, για τον επιτυχή τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους σκιώδεις εισηγητές, ώστε να παραχθεί μια δέσμη συμβιβαστικών λύσεων, η οποία είναι, κατά την άποψή μου, πολιτικώς αποδεκτή από όλες τις πολιτικές Ομάδες. Είναι σημαντικό να μην λησμονούμε ότι τα βιοκτόνα δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Στην πραγματικότητα, επιτελούν πολλές λειτουργίες στη σύγχρονη κοινωνία μας και η κ. Klass μάς έδωσε μερικά παραδείγματα εν προκειμένω.

Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε βιοκτόνα είναι για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καταναλωτών για αυξημένη ασφάλεια στα τρόφιμα και για βελτίωση της υγείας. Βιοκτόνα χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, και, ταυτόχρονα, η αγορά των παραγωγών είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη. Θα ήθελα να εστιάσω ιδιαίτερα στην κατάσταση των παραγωγών, καθώς και στο γεγονός ότι η παλαιά οδηγία δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ούτε περί της βελτίωσης της υγείας των καταναλωτών ούτε περί της ορθήςλειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για τους παραγωγούς. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα έγκειται στο γεγονός ότι δεν διαθέτουμε κοινοτικό σύστημα χορήγησης αδειών για τα βιοκτόνα. Είναι εξίσου σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι χρειαζόμαστε αυτό το κοινοτικό σύστημα χορήγησης αδειών για τον μέγιστο δυνατό αριθμό ομάδων βιοκτόνων, διαφορετικά η νομοθεσία θα παραμείνει απλώς νεκρό γράμμα. Θα ήθελα να υπεραμυνθώ του συμβιβασμού που επετεύχθη σε σχέση με το άρθρο 33, το οποίο επέτρεψε όλες τις πολιτικές Ομάδες να συμφωνήσουν ότι ο νέος κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά, ενώ παρέχει, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να προβλέπουν εξαιρέσεις στην περίπτωση ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών.

Πιστεύω ότι δέσμη των συμβιβαστικών λύσεων εξετάστηκε ενδελεχώς. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους βουλευτές να την υπερψηφίσουν.

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DA) Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας την τοποθέτηση της Επιτροπής, καθώς και των συντηρητικών βουλευτών της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), θα μπορούσαμε σχεδόν να πιστέψουμε ότι το ζητούμενο ήταν απλώς η εξεύρεση όσο το δυνατόν απλούστερων και αποτελεσματικότερων λύσεων από αμιγώς γραφειοκρατικής πλευράς. Τούτο, φυσικά, συνιστά λόγο για πραγματικό προβληματισμό. Ασφαλώς, όμως, το ζητούμενο είναι να παρέχεται και η δυνατότητα στη βιομηχανία να διαθέτει στην αγορά προϊόντα και να τα εμπορεύεται διασυνοριακά. Εντούτοις, δεν πρόκειται για την πλέον σημαντική πτυχή του ζητήματος. Το σημαντικότερο για εμάς τους Σοσιαλδημοκράτες –και αυτό είναι κάτι, επί του οποίου δεν θα συμβιβαστούμε– είναι η υγεία και το περιβάλλον.

Σχεδόν καθημερινά, δημοσιεύονται νέα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι αυξάνεται το συνολικό χημικό φορτίο στο οποίο εκτιθέμεθα εμείς, ως άνθρωποι, και στο οποίο εκτίθεται και το περιβάλλον μας. Παρατηρούμε νεαρά κορίτσια να εισέρχονται στην εφηβεία από την ηλικία των δέκα ή των έντεκα ετών. Βλέπουμε τον καρκίνο να εξαπλώνεται. Νέες μορφές καρκίνου κάνουν την εμφάνισή τους. Συναντούμε ζευγάρια που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν. Πολλά από αυτά τα φαινόμενα οφείλονται στα χημικά που μας περιβάλλουν.

Τα χημικά έχουν όμως και πολλά ωφέλιμα αποτελέσματα· και τούτο το αναγνωρίζουμε. Εντούτοις, εάν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χημικά με ιδιαίτερα επιβλαβείς επιπτώσεις, και γνωρίζουμε εξίσου ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για πολλά από αυτά τα χημικά, εξυπακούεται ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε τα επικίνδυνα χημικά με τα αντίστοιχα ασφαλή εναλλακτικά προϊόντα. Το ίδιο ισχύει και για τα βιοκτόνα. Ως εκ τούτου, το σημαντικότερο για εμάς –και φαίνεται να το έχουμε επιτύχει σε κάποιον βαθμό με τον παρόντα συμβιβασμό– ήταν να αντικατασταθούν οι επικίνδυνες ουσίες με ασφαλή εναλλακτικά προϊόντα.

Εμμείναμε εξίσου στην άποψη ότι, εάν επιτρέψουμε κεντρική διαδικασία έγκρισης –κάτι που είναι συνετό να πράξουμε, διότι ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να μειώσει τη γραφειοκρατία–, οι επιμέρους χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λένε «όχι», όταν ειδικές περιστάσεις σε συγκεκριμένη χώρα καθιστούν αναγκαία την απαγόρευση ή την επιβολή περιορισμών σε σχέση με ένα χημικό προϊόν στην εν λόγω χώρα. Δηλώσαμε επίσης ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποιες ουσίες διατίθενται στην αγορά, αλλά και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται. Ως εκ τούτου, επιμείναμε να καταρτιστεί στο άμεσο μέλλον νέα νομοθεσία, δηλαδή μια οδηγία-πλαίσιο σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης των βιοκτόνων.

Τέλος, εμείναμε στην άποψη ότι θα πρέπει να παργματοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερα πειράματα στα ζώα. Επί του παρόντος, πραγματοποιείται υπερβολικά μεγάλος αριθμός πειραμάτων στα ζώα, ενώ υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτός ήταν άλλος ένας από τους στόχους μας, τον οποίο πιστεύουμε ότι κατορθώσαμε να επιτύχουμε.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, χάρη στο έργο όλων, και ιδιαίτερα της εισηγήτριας, έχουμε επιτύχει τουλάχιστον έναν στόχο. Μετά από πολύ δύσκολες συζητήσεις, καταλήξαμε σε συμφωνία επί ενός βασικού στοιχείου της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

Η θέση μας επί του εν λόγω ζητήματος προσανατολίστηκε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρώτον, έπρεπε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος, να εμποδίσουμε οπωσδήποτε να κατακλυστεί ξαφνικά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) με αιτήματα, στα οποία θα αδυνατούσε να ανταποκριθεί, και, δεύτερον, έπρεπε να προωθήσουμε ένα σύστημα που να ενθαρρύνει τα προϊόντα περιορισμένου κινδύνου. Επί του σημείου αυτού, επετεύχθη ισόρροπη συμβιβαστική λύση. Μας δίδει πίστωση χρόνου, διότι προβλέπει τετραετή προθεσμία για την εφαρμογή του συστήματος, και παρέχει πριμοδότηση για τα λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα.

Κατά τα λοιπά, μολονότι στηρίζουμε τις τροπολογίες για την παροχή ευελιξίας στο σύστημα, όπως τα σκευάσματα-πλαίσιο, απορρίπτουμε καθιέρωσή της με οιοδήποτε κόστος. Είναι σαφές ότι ορισμένα προϊόντα, όπως τα φυτοφάρμακα, είναι τοξικά, και εγκρίνω πλήρως τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο συνάδελφος βουλευτής κ. Jørgensen σχετικά με τις επιπτώσεις μίας σειράς προϊόντων στην υγεία και το περιβάλλον.

Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, για τον οποίο αφενός απορρίπτουμε οιαδήποτε διάταξη που ενδέχεται να θέτει εν αμφιβόλω την ποιότητα της αξιολόγησης των προϊόντων ή να αμαυρώνει το σύστημα, ενθαρρύνοντας την υποκατάσταση των πλέον ανησυχητικών ουσιών, και αφετέρου δεν είναι δυνατόν να τύχουν υποστήριξης μια σειρά τροπολογιών που μόλις κατατέθηκαν, οι οποίες στερούνται κάθε ισορροπίας.

Ας μην αυταπατώμεθα. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μίας θέσης που δίδει προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμα συμφέροντα εις βάρος της προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι η υγεία και το περιβάλλον δεν αποτελούν μόνο αξίες τις οποίες προασπιζόμαστε εμείς, αλλά και αξίες οι οποίες πρέπει να προασπισθούν προς το οικονομικό συμφέρον της κοινωνίας συνολικά.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι στο παρόν κείμενο έχει σημειωθεί πρόοδος, μεταξύ άλλων, επί δύο θεμελιωδών πτυχών: όσον αφορά την ανάγκη επισήμανσης, εφόσον ένα προϊόν περιέχει νανοσωματίδια, και, το πλέον σημαντικό, όσον αφορά το γεγονός ότι καθεμία από αυτές τις νανοουσίες θα υπόκειται επίσης σε ξεχωριστή αξιολόγηση, κάτι που δεν ισχύει επί του παρόντος. Πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης και όσον αφορά τη δυνατότητα αποκλεισμού των ενδοκρινικών διαταρακτών από ουσίες που χρησιμοποιούνται, βάσει ειδικών κατάλληλα εφαρμόσιμων κριτηρίων εξαίρεσης.

Πλην όμως – υπάρχει και ένα «μείον»–, διαφωνούμε επί των πραγματικών πόρων που διατίθενται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), διότι η αποστολή αυτού του οργανισμού θα πρέπει να συνίσταται στην αξιολόγηση και έγκριση των βιοκτόνων.

Εντούτοις, μόλις επεκτείναμε την αποστολή του ECHA. Συμφωνούμε επί του σημείου αυτού· η επέκταση, όμως. της αποστολής του συνεπάγεται την παροχή των απιτούμενων πόρων προς τον ECHA, ώστε να εκτελεί πραγματικά το έργο του. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τον ECHA να επιτελεί πολύ μεγαλύτερο έργο και να μειώσει τη διάρκεια αξιολόγησης των ουσιών, μειώνοντας ταυτόχρονα τους πόρους του. Εάν το πράξουμε, κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε απλουστευμένες αξιολογήσεις, οι οποίες μπορεί μεν να είναι σύντομες, αλλά θα είναι επιφανειακές και, κατά συνέπεια, ανεπαρκείς.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, καλώ εσάς, κυρία Klass, να επανεξετάσετε, στο πλαίσιο της παρούσας νομοθετικής πράξης, την πρόταση του προϋπολογισμού αναφορικά με την αποστολή του ECHA. Οφείλω να δηλώσω ότι η πρότασή σας, ως έχει, στερείται σοβαρότητας, και τούτο θα επηρεάσει την ποιότητα του έργου των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, στοιχείο ουσιώδους σημασίας για την ασφάλεια των ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα. Δεν μπορείτε να απαιτείτε περισσότερα, εάν οι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι. Διότι, σε αυτήν την περίπτωση, ο ECHA θα είναι απλώς ένας διοικητικός οργανισμός που θα εξυπηρετεί τις ομάδες πίεσης του βιομηχανικού κλάδου.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου στην κ. Klass. Στα 60 δευτερόλεπτα που έχω στη διάθεσή μου, μπορώ απλώς να αναφερθώ σε δύο ζητήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα σημαντική και σύνθετη νομοθετική πράξη. Το πρώτο είναι το ζήτημα των ουσιών ΑΒΤ – δηλαδή των ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών ουσιών. Τα βιοκτόνα είναι εκ φύσεως τοξικά: εξουδετερώνουν κάτι, συνήθως κάτι επιβλαβές, το οποίο συνιστά κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και συχνά και για την υγεία των ζώων. Επομένως, οιοσδήποτε μπει στον πειρασμό να υπερψηφίσει την τροπολογία 61, η οποία καθιστά την τοξικότητα μοναδικό κριτήριο υποκατάστασης, θα πρέπει να είναι επιφυλακτικός, διότι θα έλθει σε αντίθεση με ολόκληρο το σκεπτικό της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Αυτό με οδηγεί στη δεύτερη παρατήρησή μου, η οποία αφορά: την ουσία διφενακούμη. Η τροπολογία 243 επιδιώκει να περιορίσει τη χρήση αυτού του τρωκτικοκτόνου αποκλειστικά για τους επαγγελματίες. Μια γρήγορη ματιά που έριξα το Σαββατοκύριακο στο κατάστημα της γειτονιάς μου επιβεβαίωσε ότι η εν λόγω δραστική ουσία περιέχεται στο ήμισυ σχεδόν των διαθέσιμων προϊόντων, τα οποία παρέχουν όλα σαφείς οδηγίες χρήσης. Τα τρωκτικοκτόνα επιτρέπουν την ανάπτυξη αντοχής: πρέπει να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής ώστε να παραμένουν αποτελεσματικά. Η απόσυρση ενός προϊόντος θα διαταράξει αυτήν την ισορροπία και ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές καταστροφές για τη δημόσια υγεία. Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να μην συμβάλετε ενεργά σε μια τέτοια εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, τα βιοκτόνα αποτελούν συστατικό στοιχείο πολλών προϊόνων καθαρισμού, απολυμαντικών, εντομοκτόνων και άλλων προϊόντων καθημερινής χρήσης, με τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή οι άνθρωποι. Επί του παρόντος, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50.000 και πλέον βιοκτόνα. Θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές σε όλους ότι τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο από ιδιώτες πολίτες. Τα βιοκτόνα είναι συχνά μη βιοδιασπώμενες, σε ορισμένες περιπτώσεις καρκινογόνες, και ιδιαίτερα τοξικές ουσίες, ενδέχεται δε να αποβούν επιβλαβείς για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον, όταν χρησιμοποιούνται και εν συνεχεία διατίθενται ως απόβλητα. Οι άνθρωποι και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά κινδυνεύουν κυρίως όταν τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, για παράδειγμα υπό τη μορφή συντηρητικών ξύλου και εντομοκτόνων.

Είναι αλήθεια ότι οι παραγωγοί δηλώνουν ότι τα προϊόντα τους δεν είναι επικίνδυνα εάν χρησιμοποιούνται σωστά. Εντούτοις, δεδομένου ότι στην ΕΕ πωλούνται και χρησιμοποιούνται από ιδιώτες 400.000 τόνοι βιοκτόνων ετησίως, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη η ακατάλληλη χρήση και η εμφάνιση ατυχημάτων. Καθόσον δεν συμβαίνει ακόμα κάτι τέτοιο, κατέθεσα συναφώς μία τροπολογία, και θα ήθελα να σας ζητήσω να την υπερψηφίσετε. Πρόκειται για την τροπολογία 352.

Μήπως σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιοκτόνων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πρότεινε η Επιτροπή; Ή μήπως το παρόν Σώμα ανησυχεί περισσότερο για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος; Είναι σημαντικό να θεσπίσουμε αυστηρή απαγόρευση επί των εξαιρετικά επικίνδυνων ουσιών. Πρέπει να λάβουμε μια απόφαση η οποία θα στηρίζει τις επιδιώξεις των καταναλωτών· ειδάλλως, θέτουμε σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο όρος «βιοκτόνο» χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει δραστικές ουσίες ή μείγματα που περιέχουν μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, στη μορφή υπό την οποία παραδίδονται στον χρήστη, τα οποία προορίζονται να καταστρέφουν, να εμποδίζουν, να καθιστούν αβλαβή, να προλαμβάνουν τη δράση ή να ασκούν άλλη περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με χημικά ή βιολογικά μέσα. Για να έχουμε σαφέστερη εικόνα του θέματος που συζητούμε, σχεδόν όλα τα φρούτα και τα λαχανικά που καταλήγουν στο τραπέζι μας έχουν υποβληθεί σε ανάλογη κατεργασία.

Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα αυτά είναι πλέον απαραίτητα, καθόσον τα περισσότερα ζωικά και φυτικά παράσιτα καθίστανται ολοένα ανθεκτικότερα στη δράση των βιοκτόνων, πρέπει να διατηρούνται υπό έλεγχο, διότι συχνά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο. Παραδείγματος χάριν, η διάσπαση ορισμένων εξ αυτών μετά την επαφή τους με προϊόντα διατροφής απαιτεί κάποιο χρονικό διάστημα, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαφώς καθορισμένοι τύποι βιοκτόνων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων του έτους.

Η αδυναμία συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα αυτά έχει σοβαρές συνέπειες για τους ανθρώπους που καταναλώνουν κατεργασμένα προϊόντα: από αιφνίδιες αλλεργικές αντιδράσεις έως και αντιδράσεις που συνδέονται με μακροχρόνια χρήση, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως σοβαρών ασθενειών ή των προδρόμων αυτών. Βιοκτόνα επίσης θεωρούνται πραγματικά δηλητήρια, όπως τα τρωκτικοκτόνα, τα οποία πωλούνται ελεύθερα για οικιακή χρήση. Δυστυχώς, παρόλο που το ελεύθερο εμπόριο των εν λόγω προϊόντων μπορεί να παρουσιάζει κινδύνους, μας είναι αδιανόητη η απαγόρευση της χρήσης τους σε μια συγκυρία κατά την οποία παρατηρούμε αξιοσημείωτη αύξηση των μολύνσεων από παράσιτα και τρωκτικά στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη χρήση διαφόρων τύπων βιοκτόνων, είτε αυτά επιτρέπονται είτε όχι στα διάφορα κράτη μέλη, και κυρίως στην είσοδο αγαθών από τρίτες χώρες στις οποίες δεν υπόκεινται ακόμα σε ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε, σε κοινοτικό επίπεδο, ότι τα εν λόγω προϊόντα θα χρησιμοποιούνται με υπέρτατη σοβαρότητα και σε αυστηρή συμμόρφωση προς τον απαιτούμενο χρόνο για τη διάσπαση των τοξικών συστατικών τους.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Soullie (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως μας υπενθύμισε η εισηγήτριά μας κ. Klass, τα βιοκτόνα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, τόσο στην οικιακή –και, κατά συνέπεια, στην ιδιωτική– σφαίρα όσο και στους τομείς που σχετίζονται με τους δημόσιους χώρους. Τα βιοκτόνα διαφυλάσσουν την υγιεινή και την υγεία μας σε καθημερινή βάση.

Είναι σημαντικό να επιτύχουμε ένα συνεκτικό κοινοτικό κείμενο. Συνεκτικό, πρωτίστως και κατ’ εξοχήν, με άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Η νομοθεσία REACH, για παράδειγμα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να έλθει σε σύγκρουση με τον κανονισμό για τα βιοκτόνα. Είναι ουσιώδες να αποφύγουμε τη διοικητική και νομοθετική γραφειοκρατία που στραγγαλίζει και καταπνίγει τις επιχειρήσεις μας.

Ως προς αυτό, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου για τον συμβιβασμό που πέτυχε η εισηγήτριά μας κ. Klass όσον αφορά το ακανθώδες ζήτημα των κριτηρίων εξαίρεσης και των υποψήφιων προς υποκατάσταση ουσιών. Ομοίως, η προσέγγιση των σκευασμάτων-πλαίσιο για όλα τα βιοκτόνα αποτελεί σημαντικό στοιχείο του κανονισμού, διότι θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών.

Επιπλέον, πρόκειται για κοινοτικό κείμενο. Η εισαγωγή της έννοιας της κεντρικής χορήγησης αδειών στην Ένωση, καθώς και η απλούστευση της διαδικασίας με τη μείωση των προθεσμιών χορήγησης άδειας για ορισμένες δοκιμές που σχετίζονται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης αποτελούν δύο αρχικά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης της ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των βιοκτόνων.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε τις φιλοδοξίες μας για το παρόν κείμενο: πέραν, ασφαλώς, της προστασίας, η οικοδόμηση της κοινοτικής μας αγοράς και η ευρωπαϊκή καινοτομία πρέπει να αποτελέσουν εξίσου αναπόσπαστο τμήμα της προσέγγισής μας.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Tajani, κυρίες και κύριοι, σε συνδυασμό με τα βιομηχανικά και τα γεωργικά χημικά, τα οικιακά χημικά αντιπροσωπεύουν την τρίτη μεγαλύτερη ομάδα ουσιών που είναι σημαντικές για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και στον κανονισμό για τα βιοκτόνα θεσπίζουμε κανόνες που καλύπτουν αυτά τα προϊόντα. Πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο από τότε που θεσπίστηκε η παλαιά οδηγία, η οποία ανάγεται στο έτος 1998. Τούτο αναφέρθηκε ήδη από άλλους ομιλητές. Θεσπίζουμε έναν περιεκτικό κανονισμό, ο οποίος δεν θα διέπει μόνο τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ, αλλά και τα προϊόντα εισαγωγής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βελτιώνουμε την επισήμανση των εν λόγω ουσιών και, όπως είπε ο κ. Jørgensen, ζητούμε να αντικατασταθούν οι δοκιμές των προϊόντων αυτών στα ζώα με εναλλακτικές μεθόδους. Προσβλέπουμε σε μείωση των δοκιμών στα ζώα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, ακόμα δε και στην πλήρη κατάργησή τους στον συγκεκριμένο τομέα. Επιπλέον, επιθυμούμε την αντικατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνων ουσιών από λιγότερο επικίνδυνες ουσίες.

Όλα αυτά τα μέτρα σηματοδοτούν θετικές εξελίξεις και μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες της Ευρώπης ότι θα είναι επωφελή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Με εξέπληξε ο βαθμός διαφωνίας ως προς το εάν θα πρέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι να είναι αρμόδιος ή όχι για την παρακολούθηση και την έγκριση των προϊόντων αυτών. Θέλουμε την εφαρμογή των ίδιων προτύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη, και θέλουμε να μπορούν τα προϊόντα αυτά να πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Για τον λόγο αυτόν, είναι ορθό να αναλάβει ο ECHA αρμοδιότητες στον συγκεκριμένο τομέα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Tajani εάν ο ECHA διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και κατάλληλη οργάνωση για την ανάληψη αυτού του καθήκοντος.

Ευχααριστώ την κ. Klass και τους σκιώδεις εισηγητές για την επίτευξη συναίνεσης επί του θέματος αυτού.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, η τροπολογία 18 στο άρθρο 1 συνοψίζει εξαιρετικά αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί τη φιλοσοφία μας: πρέπει να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Προφανώς, κανείς στο παρόν Σώμα δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει τη χρήση των βιοκτόνων, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την καταπολέμηση των τρωκτικών, των κατσαρίδων, των ψειρών –πληροφορήθηκα ότι αυτήν την εποχή εμφανίζονται ψείρες στα σχολεία– και των παρασίτων εν γένει. Στην πραγματικότητα, η πρόκληση εντοπίζεται αλλού· εντοπίζεται, κατ’ εμέ, στον αυξανόμενο αριθμό τους, με τη διάθεση στην αγορά ολοένα περισσότερων προϊόντων από τους παραγωγούς, οι οποίοι δειλιάζουν, ωστόσο, στην ιδέα ασφαλέστερων λύσεων. Όπως επεσήμανε η εισηγήτρια, «ουκ εν τω πολλώ το ευ».

Η άλλη μεγάλη πρόκληση είναι να βρούμε πολιτικές μείωσης των κινδύνων, οι οποίες αναβάλλονται συχνά από τις κυβερνήσεις όταν είναι φιλόδοξες, αλλά εξακολουθούν να είναι αναγκαίες, διότι οι χρήστες τείνουν να ξεχνούν ότι τα βιοκτόνα μπορεί να είναι οικείες ουσίες, δεν παύουν όμως να είναι επικίνδυνες προς χρήση. Οφείλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδώσει αυτό το μήνυμα περί της προφύλαξης.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το κοπιώδες έργο της. Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα απαιτεί ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών αφενός και την ευημερία και ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον μας αφετέρου.

Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία σε μια πτυχή της παρούσας έκθεσης. Με προβλημάτισε ιδιαίτερα η αρχική πρόταση της Επιτροπής, η οποία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει στην απαγόρευση των τρωκτικοκτόνων. Οι ουσίες αυτές αποτελούν τα πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα προϊόντα για την καταπολέμηση των μολύνσεων από τα τρωκτικά και συνιστούν ζωτικής σημασίας εργαλείο στον τομέα της γεωργίας και των γεωργικών τροφίμων.

Γεωργοί και δημόσιοι φορείς της εκλογικής μου περιφέρειας έχουν προβεί σε πολλά διαβήματα απευθυνόμενοι στο πρόσωπό μου, το ίδιο και άλλα ανδιαφερόμενα μέρη, τα οποία εκφράζουν την απόλυτη αντίθεσή τους προς το ενδεχόμενο μίας τέτοιας απαγόρευσης, υποστηρίζοντας ότι θα είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους οικείους κλάδους τους. Μολονότι οι γεωργικές ομάδες πίεσης μπορεί να μην είναι απολύτως ικανοποιημένες με τον κανονισμό αυτόν ως έχει, με καθησύχασε το γεγονός ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ενέκρινε ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες αισιοδοξούμε ότι θα διασφαλίσουν σε κάποιον βαθμό την εξαίρεση αυτών των τρωκτικοκτόνων. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να παροτρύνω τους συναδέλφους να υποστηρίξουν τη θέση της επιτροπής και να ψηφίσουν υπέρ των σχετικών τροπολογιών κατά την αυριανή συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, οφείλω να δηλώσω πως αισθάνομαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές του ΕΚ που αντιμετωπίζουν τον χώρο αυτόν με την ίδια περιφρόνηση που τον αντιμετωπίζω και εγώ. Από τους 736 βουλευτές, παρίστανται σήμερα λιγότεροι από 30 –αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το πέντε τοις εκατό– και είναι τέσσερις και μισή, απόγευμα Τρίτης.

Ως είθισται, οι κοινοτικοί κανόνες και κανονισμοί διαφεύγουν του ελέγχου μας. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα σε σχέση με τους αρουραίους και τα ποντίκια που θα διαφύγουν του ελέγχου μας, όταν η ΕΕ αποσύρει το κοινό ποντικοφάρμακο από το μέσο νοικοκυριό. Αυτό ακριβώς θα κάνει η τροπολογία 243 της παρούσας έκθεσης. Το εν λόγω νομοσχέδιο θα διασφαλίζει ότι μόνο οι επαγγελματίες θα μπορούν να τοποθετούν ποντικοφάρμακο, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στα καταστήματα. Επομένως, εάν οι αρουραίοι βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα ενός κήπου, μεταδίδοντας τις ασθένειές τους και ροκανίζοντας τα πάντα, το μέσο βρετανικό νοικοκυριό θα είναι αναγκασμένο να περιμένει τον «μυοκτόνο» του Συμβουλίου ή θα πρέπει να πληρώσει τις υπηρεσίες της «Rentokil».

Έχουμε ήδη πληροφορηθεί ότι στα αστικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου βρισκόμαστε πάντα σε ακτίνα περίπου 20 μέτρων από έναν αρουραίο. Αυτή η παράλογη νομοθετική πράξη απλώς θα επιδεινώσει την κατάσταση. Για να το θέσω σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πρόκειται για μια γραφειοκρατική πράξη σχετικά με ένα ποντικοφάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται με ασφάλεια από τους μέσους πολίτες κατά τα τελευταία 30 χρόνια – όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Θα ολοκληρώσω, υποβάλλοντας μία ερώτηση. Για ποιον λόγο το κάνετε αυτό; Θέλετε περισσότερα παράσιτα; Θέλετε περισσότερες ασθένειες; Ή το ζητούμενο είναι απλώς ο έλεγχος και η εμμονή σας να προσπαθείτε να εξουσιάζετε κάθε πτυχή της ζωής μας;

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Tajani, κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη έκθεση ήταν ιδιαίτερα σύνθετη και ότι έχουμε πλέον καταλήξει σε ικανοποιητικό συμβιβασμό. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές.

Ο συμβιβασμός αντισταθμίζει τις ελλείψεις της υφιστάμενης οδηγίας. Τυποποιεί τη διαδικασία χορήγησης αδειών, την οποία θεωρώ εξαιρετικής σημασίας, και παρέχει εκτενή προστασία για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Εντούτοις, οι διατάξεις δεν σημειώνουν ιδιαίτερη πρόοδο σε άλλες πτυχές. Κατέστη σαφές στη σημερινή συζήτηση ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι πολύ σημαντικά για το περιβάλλον μας, για την ανάπτυξη της γεωργικής βιομηχανίας και τον τομέα των τροφίμων. Θα ήθελα να αναφέρω απλώς το παράδειγμα των τρωκτικοκτόνων. Τα προϊόντα για την καταπολέμηση των αρουραίων και των ποντικών είναι ουσιώδη για τη γεωργία και τη βιομηχανία των τροφίμων. Έχω διαπιστώσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τους ποντικούς και τους αρουραίους, τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίζουν οι αγρότες στα χωράφια τους. Τα παράσιτα αυτά προκαλούν σημαντικές ζημίες. Οιοσδήποτε στην παρούσα Αίθουσα ισχυρίζεται ότι πρέπει να απαγορευθούν όλα τα προϊόντα που βοηθούν σε τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να προβληματιστεί σοβαρά για τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσουμε τους επισιτιστικούς μας πόρους.

Η παρούσα έκθεση συνιστά αποτελεσματική λύση, διότι λαμβάνει μέτρα έναντι των επικίνδυνων ουσιών. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα υποκατάστατα αυτών των ουσιών, τότε φυσικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι απολύτως σαφές.

Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να εστιάσει περισσότερο τις έρευνές στη νέα μορφή νανοτεχνολογίας και να την αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Τούτο θα μας παράσχει τη δυνατότητα να βρούμε ουσίες που είναι λιγότερο επικίνδυνες και περισσότερο αποτελεσματικές.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Tajani, κυρίες και κύριοι, η υπό εξέταση πρόταση κανονισμού σχετικά με τα βιοκτόνα έχει σχεδιαστεί με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης και ανανέωσης αδειών για τη διάθεση των βιοκτόνων στην αγορά.

Η απλούστευση αυτή θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους και των διοικητικών ευθυνών των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων και των ζώων. Ήταν πολύ δύσκολη η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών πτυχών, πιστεύω όμως ότι κάποιες από τις συμβιβαστικές τροπολογίες που πρότειναν η εισηγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω για το επίπονο έργο τους, αποτελούν σημαντική πρόοδο.

Φρονώ ότι, προκειμένου ακριβώς να παραμείνει συνεπής ως προς αίτημα της απλούστευσης, η συγκριτική διαδικασία αξιολόγησης που απαιτείται επί του παρόντος για όλα τα βιοκτόνα δεν θα πρέπει να επιβάλλεται για τα βιοκτόνα που έχει αποδειχθεί ασφαλή προς χρήση. Ευελπιστώ να γίνει δεκτή από τους συναδέλφους βουλευτές η τροπολογία που κατατέθηκε στην Ολομέλεια σε αυτό το πνεύμα.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που ακούω το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου να επιβεβαιώνει ότι δεν δίνει δεκάρα για την απάνθρωπη μεταχείριση των ζώων και ότι αποδέχεται ευχαρίστως την αντιμετώπιση του πλανήτη ως γιγαντιαίου σετ για χημικά πειράματα. Εάν περνούσε από το χέρι του, θα είχαμε όλοι στο πρωινό μας θαλιδομίδη και DDT.

Εκφράστηκε εν προκειμένω η ανησυχία που αποτυπώθηκε στις βρετανικές εφημερίδες σχετικά με τις επιπτώσεις της απαγόρευσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, καθώς και το ερώτημα εάν κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μολύνσεις από αρουραίους στις μεγάλες πόλεις και τις κωμοπόλεις. Εργαστήκαμε από κοινού με την Επιτροπή, θίξαμε τα ζητήματα που μας επεσήμαναν οι επαγγελματίες και, σε συνεργασία με την Επιτροπή, επήλθαν κάποιες τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές εντοπίζονται πλέον στο άρθρο 5 και πιστεύω ότι έχουν τη στήριξη της Επιτροπής. Θα πρέπει δε να παρέχουν απαντήσεις στο μείζον πρόβλημα που διατυπώθηκε.

Υπάρχει όμως και το ζήτημα που έθεσε η κ. Girling: το άρθρο 44 σχετικά με την ουσία διφενακούμη. Θα ήθελα να διευκρινίσει η Επιτροπή εάν υποστηρίζει την τροπολογία 243, διότι έχω την εντύπωση ότι έρχεται κατά κάποιον τρόπο σε αντίθεση με τις τροποποιήσεις που προτείνονται στο άρθρο 5.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, με χαροποιεί το γεγονός ότι έχουν αποτύχει οι προσπάθειες για την απαγόρευση όλων των αντιπηκτικών και των τρωκτικοκτόνων. Εάν μια τέτοια απαγόρευση κέρδιζε την υποστήριξη της πλειοψηφίας, θα οδηγούσε –όπως ήδη αναφέρθηκε– σε εκρηκτική αύξηση των αρουραίων και των ποντικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις επακόλουθες εκτεταμένες ζημίες στις αποθηκευμένες σοδειές, στα αγροκτήματα και στις ακίνητες περιουσίες.

Εκτιμάται ότι το 7% όλων των πυρκαγιών σε σπίτια και το 50% όλων των πυρκαγιών σε αγροκτήματα προκαλούνται από τρωκτικά που ροκανίζουν τα ηλεκτρικά καλώδια. Δυστυχώς, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ενέκρινε πράγματι ειδική απαγόρευση επί ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου αντπηκτικού τρωκτικοκτόνου δεύτερης γενιάς. Όπως ακούσαμε, το τρωκτικοκτόνο αυτό είναι η ουσία διφενακούμη. Ελπίζω ότι το Σώμα θα καταψηφίσει την τροπολογία 243, ούτως ώστε να επιτραπεί η συνέχιση της χρήσης αυτού του αποτελεσματικού ποντικοφάρμακου, ιδίως διότι έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο αυστηρής επιστημονικής αξιολόγησης και έχει υποβληθεί σε ενδεδειγμένη και ενδελεχή ρυθμιστική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, οι διάφορες άγνωστες μέχρι σήμερα αλλεργίες, οι άνθρωποι με προβλήματα γονιμότητας, η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης σπάνιων ασθενειών, τα δηλητηριαασμένα ψάρια και οστρακοειδή, καθώς και οι τροφές από ζώα που είναι γεμάτα με κατάλοιπα φαρμάκων, συνιστούν ορισμένα μόνο από τα ζητήματα που προβληματίζουν τους πολίτες της Ευρώπης. Ολοένα περισσότερες χημικές ουσίες κατακλύζουν την καθημερινότητά μας για να διευκολύνουν τη ζωή μας και να καταστήσουν θελκτικότερα τα καταναλωτικά προϊόντα. Μας κάνουν πράγματι καλό αυτά τα χημικά; Όχι, ασφαλώς όχι. Παρ’ όλα αυτά, με την παρούσα έκθεση, επιβάλλεται πλέον να επιτύχουμε νομοθετική ισορροπία μεταξύ της συνετής προώθησης της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της εστίασης, ταυτόχρονα, στο περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.

Πρόκειται για δύσκολο έργο εξιοσρρόπησης. Δεν διαπιστώνω μεγαλύτερη εστίαση στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, μπορώ απλώς να συστήσω την υπερψήφιση των τροπολογιών που καθορίζουν τα υψηλότερα όρια ασφάλειας. Εντούτοις, θετική εξέλιξη θα αποτελούσε η δυνατότητα αύξησης των πιθανοτήτων μας για τη διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θα εισάγουν αγαθά από περιοχές του πλανήτη που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφαλείας μας.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). (CS) Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, παρόλο που η χρήση των βιοκτόνων φαρμάκων είναι ενδεχομένως αναπόφευκτη, τα εν λόγω προϊόντα είναι απλώς δηλητήρια με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή. Ως δηλητήρια, συνιστούν ασφαλώς κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και επιβάρυνση για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, είναι ευλόγως αναγκαίο να τηρούμε τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας για την ανθρώπινη υγεία, τα ζώα και τη φύση. Η υπέρμετρη ευελιξία ενέχει σημαντικό κίνδυνο, διότι ο κίνδυνος δεν έγκειται μόνο στα υλικά αυτά καθαυτά, αλλά και στους τρόπους χρήσης και κατάχρησή τους, όσον αφορά τις ποσότητες των προιόντων αυτών που εισέρχονται στη διατροφική αλυσίδα. Θα θεωρούσα μεγάλη επιτυχία την επιβολή πλήρους απαγόρευσης για τα εξαιρετικά επικίνδυνα βιοκτόνα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλαξιογόνων και καρκινογόνων ουσιών, καθώς και των ουσιών που είναι τοξικές για την αναπαραγωγή. Η νέα νομοθεσία είναι και θα πρέπει να είναι φιλόδοξη και, κατά την άποψή μου, ο ECHA είναι σαφώς σε θέση να ξεκινήσει την εφαρμογή της ενοποιημένης ευρωπαϊκής διαδικασίας χορήγησης αδειών για τα βιοκτόνα φάρμακα πριν από το 2015, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε έως το έτος 2017.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, συνιστά θετική εξέλιξη το γεγονός ότι εξετάζουμε τα βιοκτόνα, διότι αποτελούν επικίνδυνες, τοξικές ουσίες. Εντούτοις, διερωτώμαι για ποιον λόγο δεν βασίζουμε όλες τις εφαρμοζόμενες νομοθετικές πράξεις για τα χημικά προϊόντα στο ίδιο σύστημα, όπως είναι το σύστημα REACH. Έχουμε θεσπίσει την πλέον ολοκληρωμένη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αρχές έχουν καθοριστεί∙ συλλέγουμε τα στοιχεία, τα αξιολογούμε, εγκρίνουμε το προϊόν. Για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε διαφορετικό σύστημα για τη μεταγενέστερη νομοθεσία σχετικά με τα χημικά προϊόντα και ορίζουμε νέα κριτήρια εξαίρεσης, διαδικασία που επίσης θα οδηγήσει εντέλει στα χημικά τα οποία μας είναι απαραίτητα, και για τα οποία δεν υπάρχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, εναλλακτικά προϊόντα, καθόσον έχουν αποσυρθεί από την αγορά;

Εάν σχεδιάσουμε την πολιτική μας για τα χημικά προϊόντα καθαρά από την οπτική των τοξικών ουσιών, θεωρώ ότι θα καταλήξουμε σε αδιέξοδο. Οι μολύνσεις από παράσιτα ενδέχεται να είναι πολύ πιο επικίνδυνες –ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά, εξαιτίας των κινδύνων μετάδοσης ασθενειών– σε σύγκριση με τα ελάχιστα χιλιοστόγραμμα βιοκτόνων που χρησιμοποιούμε για την καταπολέμησή τους. Προσβλέπω στη στάθμιση της κατάστασης και, κυρίως, προσβλέπω στη θέσπιση κανονισμών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν τους πόρους να κινήσουν διαδικασίες διαβουλεύσεων με τους φορείς χορήγησης αδειών, αλλά και από τις μικρότερες εταιρείες, οι οποίες παρέχουν χρήσιμα προϊόντα σε επιμέρους αγορές.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Το υφιστάμενο καθεστώς χορήγησης αδειών είναι ιδιαίτερα βραδύ και γραφειοκρατικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότερη έγκριση νέων προϊόντων, τόσο από πλευράς χρόνου όσο και από πλευράς χρημάτων.

Ο βιολογικός έλεγχος είναι κεντρικής σημασίας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Επικροτώ τις τροπολογίες που θα επιφέρουν βελτιώσεις στη διαθεσιμότητα ορισμένων προϊόντων εξουδετέρωσης των τρωκτικών, όμως, όπως έχουμε ήδη συζητήσει, παραμένει το πρόβλημα της χρήσης της διφενακούμης. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό και ευρέως χρησιμοποιούμενο τρωκτικοκτόνο. Θα έπρεπε να ταξινομηθεί ως εγκεκριμένη ουσία, διότι είναι ουσιώδης για τον αποτελεσματικό έλεγχο των αρουραίων και των ποντικών. Η διαγραφή της εκ μέρους της Επιτροπής από το παράρτημα Ι είναι απλώς παράλογη, και καλώ την Επιτροπή να διευκρινίσει τον λόγο για τον οποίο το έπραξε. Η έγκριση προϊόντων θα πρέπει να βασίζεται πάντοτε στο πόρισμα της επιστημονικής αξιολόγησης, και όχι σε πολιτικούς που επιδιώκουν να αποκτήσουν δημοσιότητα.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Συγχαίρω την κ. Klass, η οποία ετοίμασε μια ισορροπημένη έκθεση για ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα, παρότι ανέκυψαν στην πραγματικότητα αντιπαραθέσεις στην παρούσα Αίθουσα, διότι ορισμένοι βουλευτές δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα του κανονισμού για τα βιοκτόνα, ενώ κάποιοι άλλοι θέλουν να το υποβιβάσουν στην καταπολέμηση των τρωκτικών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, και η έκθεση άπτεται αριστοτεχνικά τόσο της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας των καταναλωτών όσο και των προβληματισμών της χημικής βιομηχανίας. Οι νέοι κανονισμοί για τα βιοκτόνα προσθέτουν μεγαλύτερες διασφαλίσεις και προστατεύουν τις νοικοκυρές και τους κατ’ οίκον εργαζόμενους, αλλά όχι τα παράσιτα. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την έκθεση Klass και ότι οι φόβοι που εκφράστηκαν από την άλλη πτέρυγα του Κοινοβουλίου στερούνται ερεισμάτων. Ναι, υφίσταται η ανάγκη για αυξημένη προστασία και ο οργανισμός του Ελσίνκι θα επιτελέσει εξαιρετικά αυτό το έργο. Το έτος 2017 εξυπηρετεί την Ουγγαρία και τα νέα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Από τη μία πλευρά, η χημική σύνθεση των βιοκτόνων τα καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνα, ιδιαίτερα για τους πιο ευπαθείς ανθρώπους, όπως τα παιδιά και οι εγκυμονούσες γυναίκες. Από την άλλη, όμως, είναι σημαντικά και απολύτως απαραίτητα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η καθιέρωση– και αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα– προτύπων, τα οποία θα είναι κοινά σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, ούτως ώστε οι μεν πολίτες να μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, οι δε εταιρείες που παράγουν τις εν λόγω ουσίες να έχουν στη διάθεσή τους σαφώς καθορισμένους κανόνες, οι οποίοι δεν θα οδηγούν στη μείωση της ανταγωνιστικότητας τους. Η εναρμόνιση της νομοθεσίας θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων αυτών στην αγορά, από την παραγωγή έως τη διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να μην συνιστούν απειλή για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικά προτεραιότητα. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών στη σύγχρονη βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η ενδεχόμενη έγκριση της έκθεσης της κ. Klass θα οδηγήσει αναπόδραστα στην εκρηκτική αύξηση των πληθυσμών αρουραίων, θέτοντας σε κίνδυνο την υγιεινή κατοικιών και αγροκτημάτων.

Οι αρουραίοι είναι φορείς ασθενειών, όπως το κολοβακτηρίδιο (E. coli) και η σαλμονέλα, και μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές σε ακίνητες περιουσίες, οδηγώντας ενίοτε σε ηλεκτρικές πυρκαγιές. Τα αγροκτήματα, ειδικότερα, πλήττονται από μολύνσεις αρουραίων απουσία αποτελεσματικής εξόντωσής τους. Τα αντιπηκτικά συνιστούν την πλέον διαδεδομένη μέθοδο δηλητηρίασης των αρουραίων και είναι μακράν τα πιο αποτελεσματικά, διότι αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των μυοκτόνων μέσων.

Τον Μάιο υπέβαλα στην Επιτροπή γραπτή ερώτηση, ζητώντας την επίσημη αναγνώριση των επιπτώσεων που θα είχε σχετική απαγόρευση, και επεδίωξα ένα πλαίσιο στήριξης για τα ενεχόμενα μέρη, καθώς και υποδείξεις σχετικά με δυνητικούς εναλλακτικούς βιολογικούς ελέγχους.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι ήταν ανοικτή στον διάλογο, προκειμένου να διασφαλισθεί η εξεύρεση κατάλληλων λύσεων. Τι είδους λύσεις προτείνει η Επιτροπή; Έχει πραγματοποιηθεί ενδεχομένως εκτίμηση επιπτώσεων της απαγόρευσης των αντιπηκτικών ως τρωκτικοκτόνων; Θα υπάρξει κάποιο βιώσιμο πλαίσιο στήριξης, και έχουν προσδιορθεί τυχόν εναλλακτικά τρωκτικοκτόνα;

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας εκ νέου πόσο εκτιμά η Επιτροπή την προσήλωση και το ενδιαφέρον των βουλευτών του Σώματος όσον αφορά την παρούσα νομοθετική πράξη.

Αν και πρόκειται για ιδιαίτερα σύνθετη πρόταση, περιέχει αρκετές σημαντικές και ευαίσθητες, από πολιτικής πλευράς, πτυχές. Οι παρατηρήσεις που μόλις διατυπώσατε, καθώς και τα ερωτήματα που υποβάλατε, καταδεικνύουν τον βαθμο στον οποίο κατανοούν οι βουλευτές του Σώματος τις διάφορες πτυχές του συγκεκριμένου ζητήματος.

Πρέπει επίσης να επαναλάβω τους προβληματισμούς της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν ως προς το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή δύναται, καταρχήν, να υποστηρίξει την επέκταση του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών σε ευρύτερη ομάδα βιοκτόνων, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς πόρους για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) και την Επιτροπή, αλλά και από μηχανισμούς σταδιακής εφαρμογής. Μόνον εφόσον πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο αποτελεί και τον κοινό μας στόχο.

Όσον αφορά τις ερωτήσεις που υπέβαλαν η κ. Sartori και ο κ. Leinen σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλισθεί ότι ο ECHA θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθει μελλοντικά στον αντίστοιχο φόρτο εργασίας, η διασφάλιση της επάρκειας των πόρων που θα διατεθούν στον ECHA αποτελεί έναν από τους κύριους προβληματισμούς της Επιτροπής έναντι των προτάσεων για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος χορήγησης αδειών.

Συνεργαζόμαστε με τον τομέα, προκειμένου να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον αριθμό των βιοκτόνων που διατίθενται επί του παρόντος στην κοινοτική αγορά. Οι εκτιμήσεις ποικίλουν μεταξύ των 9.000 και των 60.000 προϊόντων. Ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε τον επιπρόσθετο φόρτο εργασίας που θα προέκυπτε για τον ECHA, εάν συμπεριλαμβάναμε μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων στο κεντρικό σύστημα. Ο γενικός στόχος της πρότασης κανονισμού συνίσταται στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των βιοκτόνων και στη διασφάλιση, ταυτόχρονα, υψηλού επιπέδου προστασίας για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Πρτίθεμαι να απαντήσω ακόμα και στον κ. Schnellhardt σχετικά με τα νανοϋλικά. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι χρειαζόμαστε ορισμό για τα νανοϋλικά. Αναμένει το αποτέλεσμα της δημόσιας έρευνας που διοργάνωσε μία από τις επιστημονικές επιτροπές μας και αισιοδοξεί ότι θα μπορέσει να προτείνει στο άμεσο μέλλον έναν ορισμό που θα πληροί τα κριτήρια.

Όσον αφορά την τροπολογία 243, θα απαντήσω στον κ. Davies. Η Επιτροπή αδυνατεί να υποστηρίξει την εν λόγω τροπολογία, διότι θέτει εν αμφιβόλω το παράρτημα Ι, το οποίο βασίζεται σε ενδελεχή μελέτη επιπτώσεων και έχει μόλις τεθεί σε εφαρμογή.

Είμαι, συνεπώς, πεπεισμένος ότι έχουμε επιτελέσει ικανοποιητικό έργο. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση, πρέπει να συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. Isabelle DURANT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, εισηγήτρια.(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους βουλευτές για τη σημερινή συζήτηση. Ωστόσο, ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι δεν γνωρίζουμε πραγματικά για τι πράγμα μιλούμε. Θα ήθελα να επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι μιλούμε εν προκειμένω για προϊόντα από τα οποία εξαρτώμεθα εμείς και το επίπεδο διαβίωσής μας, τα οποία μας βοηθούν να ανταποκρινόμαστε σε σημαντικά πρότυπα υγιεινής, καταπολεμούν τις νόσους και τα παράσιτα και προστατεύουν τα αποθηκευμένα προϊόντα. Όλα αυτά τα στοιχεία καλύπτονται από τον όρο βιοκτόνο. Είναι σημαντικά για εμάς, αλλά και για το μέλλον μας. Οι κύριες προτεραιότητες σε όλες τις συζητήσεις μας ήταν το περιβάλλον και τα πρότυπα υγείας. Είναι ξεκάθαρο ότι εργαζόμαστε για να επιτύχουμε σαφή κριτήρια εξαίρεσης, περιορισμένες εξαιρέσεις και αντικειμενική ενημέρωση για τους καταναλωτές.

Κύριε Tajani, δεν είμαι απολύτως ικανοποιημένη από την απάντηση που δώσατε όσον αφορά το θέμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο ECHA διαθέτει τους πόρους, διαθέτει τον εξοπλισμό, μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα REACH και οπωσδήποτε δύναται να επιτελέσει σημαντικό έργο στο μέλλον σε σχέση με τα βιοκτόνα. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι απλώς ορισμένες έξυπνες ιδέες. Θα έχουμε χρόνο για αυτό κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Ας εκμεταλλευθούμε τον χρόνο αυτόν για να εξετάσουμε από κοινού κάποιες έξυπνες ιδέες. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνουμε απλώς ότι δεν έχουμε χρήματα και ότι δεν μπορούμε να το πράξουμε. Εάν θέλουμε να ενεργήσουμε σωστά για την εσωτερική αγορά, τότε το μέλλον βρίσκεται σε μια κοινοτική διαδικασία χορήγησης αδειών. Σας καλώ όλους να συμμετάσχετε και ζητώ επίσης την υποστήριξη της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία της αγοράς των βιοκτόνων στην Ευρώπη ανέρχεται περίπου σε 890 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, αξία που αντιστοιχεί περίπου στο 27% της παγκόσμιας αγοράς. Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση τόσο σε οικιακές εργασίες όσο και στη βιομηχανία. Τα υλικά αυτά χρησιμεύουν ως απολυμαντικά, συντηρητικά, εντομοκτόνα και τρωκτικοκτόνα. Εντούτοις, κατά τη χρήση των βιοκτόνων, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των καταναλωτών, διότι είναι σημαντικό η χρήση των βιοκτόνων να μην συνιστά απειλή για την υγεία ή τη ζωή των ανθρώπων και των ζώων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβούμε σε ενδελεχή αναθεώρηση όλων των βιοκτόνων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και του κύκλου εργασιών της αγοράς τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τα νεοεισαγόμενα προϊόντα. Εξίσου σημαντική είναι η προσοχή που πρέπει να δίδεται κατά την αγορά βιοκτόνων, ενώ το σύστημα που έχει αναπτυχθεί στην Ένωση θα πρέπει να επιτύχει πλήρη ενοποίηση όσον αφορά το ζήτημα της νομοθεσίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο των δομών της Ένωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο την επανεξέταση των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα βιοκτόνα. Για την κάλυψη όλων των κρατών μελών, η Ένωση θα πρέπει να καταρτίσει ενοποιημένο κατάλογο των νανοϋλικών που βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών και που θα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες χημικές παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αποκλείονται από την αγορά τα νανοϋλικά που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και ότι δεν θα τίθενται σε κίνδυνο το περιβάλλον και η υγεία των καταναλωτών.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου