Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0076(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0239/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0239/2010

Debates :

PV 21/09/2010 - 10
CRE 21/09/2010 - 10

Balsojumi :

PV 22/09/2010 - 5.6
CRE 22/09/2010 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0145
P7_TA(2010)0333

Debašu stenogramma
Otrdiena, 2010. gada 21. septembris - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

10. Biocīdo produktu laišana tirgū un lietošana (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Nākamais darba kārtības punkts ir Klaß kundzes ziņojums Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu (COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD)) (A7-0239/2010).

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, referente.(DE) Priekšsēdētāja kungs, Tajani kungs, dāmas un kungi! Mēs jau vairāk nekā gadu diskutējam par Komisijas priekšlikumu pārskatīt 1998. gadā pieņemto direktīvu par biocīdo produktu laišanu tirgū. Mēs atzinīgi vērtējam šo priekšlikumu īpaši tagad, kad direktīva pārtop par regulu. Eiropai ir jāpilda savi pienākumi. Tas nozīmē arī to, ka tās jomas, kas attiecas uz iekšējo tirgu, jāreglamentē ar skaidriem noteikumiem.

Biocīdie produkti ir piederīgi mūsu civilizācijai, un no tiem ir atkarīgs mūsu dzīves līmenis. Tie ir būtiski mūsu noteikto veselības un higiēnas standartu saglabāšanā. Kā dezinfekcijas līdzekļi un pesticīdi tie aizsargā mūs no bīstamās slimībām vai to pārnēsātājiem. Ņemot vērā blīvo apdzīvotību, mūsu sabiedrībai ir īpašas higiēnas prasības, lai izsargātos no mikrobu un slimību pārnēsāšanas. Tomēr mūsu starptautiskā mobilitāte ļauj slimībām, vīrusiem un baktērijām ātri izplatīties visā pasaulē. Ir svarīgi, lai infekcijām neļautu izplatīties slimnīcās. Veļas mazgātavām jāspēj kontrolēt un ierobežot visus mikrobus.

Biocīdus lieto, lai aizsargātu arī koka izstrādājumus, tekstilproduktus, ādas, gumijas izstrādājumus un ķieģeļu sienas, un tie ir metālapstrādes šķidrumu sastāvā. Biocīdi nonāvē pelējuma sēnītes, mikrobus un kaitēkļus, kā arī nodrošina aizsardzību pret tiem. Tiem ir jābūt efektīviem, tādēļ tie var būt bīstami, ja tos nepareizi lieto. Tādēļ mums ir vajadzīgi stingri noteikumi. Ir rūpīgi jāizsver visas priekšrocības un riski. Vissvarīgākais ir tas, ka biocīdus nedrīkst lietot pārmērīgi. Mums ir jānodrošina, lai ar tiem rīkotos un tos lietotu atbildīgi. Mazas devas ir ļoti efektīvas, bet pārāk lielas devas var būt kaitīgas.

Tāpēc mums ir vajadzīga biocīdu ilgstošas lietošanas stratēģija, kas nodrošina informāciju par alternatīvām. Mums ir jāsaprot viena lieta, proti, mums ir jādomā pirmām kārtām nevis par aizsargāšanos pret biocīdiem, bet par biocīdu sniegto aizsardzību. Ja cilvēkiem matos ir utis, tad viņiem ir jādod iespēja cīnīties ar šo problēmu. Tomēr vispirms šī cīņa būtu jāsāk ar ķemmi, kas ir īpaši paredzēta gnīdu izķemmēšanai. Ja tā nelīdz, tad var meklēt biocīdus, lai apstrādātu galvas utis.

Tā kā nanotehnoloģija ir jauns pavērsiens tehnoloģiju jomā, mums tā ir jāvērtē īpaši rūpīgi, jo nanodaļiņas var pakļūt zem ādas un iekļūt tieši mūsu ūdens apgādē. Mums ir jāatbalsta pētniecība un inovācija, un mēs nedrīkstam likt šķēršļus to ceļā. Mums ir jāveic vairāk pētījumu par biocīdiem ūdenī, jo pašreiz mums ir pieejams ļoti maz datu.

Šīs regulas mērķis ir saskaņot iekšējā tirgus nosacījumus un ieviest pilnveidotu procedūru aktīvo vielu un produktu apstiprināšanai. Pirmo reizi biocīdiem tiks piemērota reģistrācija. Nav šaubu, ka ir pareizi pienācīgi organizēt un vadīt šo pasākumu Eiropas līmenī. Tādējādi iekšējais tirgus un patērētāji gūs patiesu labumu. Parlaments aicina no 2017. gada visiem produktiem piemērot ES mēroga apstiprinājumu, un mēs šo aicinājumu šodien stingri atbalstām. Ja mēs tagad sākam izstrādāt jaunu regulu, mums tas ir jādara pareizi un noteiktajā laikā tā ir jāīsteno praksē.

Biocīdu tirgū ir daudz dažādu un īpašai lietošanai paredzētu produktu veidu, kas bieži vien ir pieejami mazos daudzumos. Mums ir vajadzīga šo atšķirīgo produktu daudzveidība, lai varētu cīnīties pret daudzveidīgiem kaitīgiem organismiem. Ja mēs samazināsim aktīvo vielu daudzumu, paaugstināsies parazītu un insektu rezistence, kam var būt nāvējošas sekas. Tādēļ mums ir jānodrošina saprātīgas izmaksas reģistrēšanai un atļauju izsniegšanai, jo īpaši attiecībā uz daudziem maziem un vidēja lieluma ražotājiem. Ir vajadzīgi stingri izslēgšanas kritēriji, kas ir jāievieš. Parlaments ierosina ļoti skaidrus izslēgšanas kritērijus un nosaka ierobežotus izņēmumus, kas atbilstu cilvēku veselības un vides prasībām.

Mēs arī uzskatām, ka ir svarīga patērētājiem paredzētā informācija. Tāpēc regulas darbības jomā ir jāiekļauj arī materiāli, kas ir apstrādāti ar biocīdiem. Turpmāk Eiropā jāatļauj pārdot tikai tos materiālus, kas ir apstrādāti ar Eiropā atļautiem biocīdiem. Pagājušā gadā nopietnās veselības problēmas, ko izraisīja Tālajos Austrumos lietotie fungicīdi uz kurpēm un mēbelēm, parādīja, ka mums ir vajadzīga stingrāka regula un, tas ir vēl svarīgāk, stingrāka importa kontrole. Tās nodrošinās patērētāju aizsardzību un novērsīs konkurences izkropļojumus. Tādēļ mēs strādājam, lai kopīgi nonāktu pie kompromisa. Es vēlos lūgt saviem Parlamenta kolēģiem atbalstīt šo kompromisu.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pateikties Eiropas Parlamentam un īpaši referentei Klaß kundzei, ēnu referentiem, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas locekļiem par viņu ieguldīto darbu.

Vides komitejas pieņemtie 330 grozījumi un pagājušajā nedēļā pieņemtais vispārējais kompromiss ir pierādījums viņu pienesumam šajā dokumentācijā un viņu ieinteresētībai par to. Ar šiem grozījumiem ir izteikts vispārējs atbalsts Komisijas priekšlikumam.

Ļaujiet man pakavēties pie tiem jautājumiem, kurus mēs uzskatām par svarīgiem.

Pirmais jautājums — ES atļauju piešķiršanas sistēmas paplašināšana un ar to saistītās procedūras. Lai panāktu vienošanos par šiem dokumentiem, ir ļoti svarīgi panākt kompromisu par ES atļauju piešķiršanas sistēmu un ar to saistītām procedūrām, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (ECHA) nozīmi.

Lai gan Komisija principā var atbalstīt ES atļauju piešķiršanas sistēmas piemērošanu lielākai biocīdo produktu grupai, tā to var darīt tikai divos gadījumos.

Pirmkārt, lai uzņemtos papildu darba slodzi, Komisijai un ECHA ir jābūt pietiekami daudz resursiem. Bez tiem radīsies aizkavēšanās, kas kompromitēs ES atļauju piešķiršanas sistēmas priekšrocības.

Otrkārt, mums ir jāizstrādā piemērots mehānisms pakāpeniskai šīs sistēmas piemērošanas jomas paplašināšanai, piemēram, regulējot produktu veidu ieviešanu vai piemērojot tādus horizontālos kritērijus kā vienādus lietošanas nosacījumus.

Ciktāl tas attiecas uz ES atļauju piešķiršanas procedūrām, ECHA būs būtiska nozīme saistībā ar sistēmas darbību. Mums ir jānodrošina, lai ECHA piešķirtais finansējums tiktu izlietots darbam, kas dos pievienoto vērtību iekšējā tirgus nosacījumu saskaņošanai, vai darbam, ko dalībvalstis nevar paveikt pietiekami efektīvi. Es gribētu arī piebilst, ka procedūrām jābūt izstrādātām tā, lai tās varētu izmantot, paplašinot ES atļauju piešķiršanas sistēmas piemērošanas jomu.

Otrais jautājums — atkāpes no izslēgšanas kritērijiem. Runājot par šo sarežģīto jautājumu, es gribu norādīt, ka kompromisa grozījums ļauj panākt saprātīgu līdzsvaru, no vienas puses, starp mērķi nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību videi un cilvēku veselībai un, no otras puses, nepieciešamību garantēt noteikta līmeņa elastīgumu gadījumos, kad nav risinājuma par vielas aizstāšanu.

Trešais jautājums — valstu atkāpes savstarpējās atzīšanas sistēmā. Lai gan mēs atzīstam, ka valstu atkāpes savstarpējās atzīšanas sistēmā atsevišķos gadījumos var attaisnot, mēs uzskatām, ka Komisijai būtu jāpārbauda katrs gadījums. Ja šādas atkāpes tiek atļautas, neparedzot Komisijas uzraudzību, pastāv risks kompromitēt biocīdo produktu iekšējo tirgu, kura veicināšana ir regulas uzdevums.

Ceturtais jautājums — zemas riska pakāpes produktu noteikšana. Saistībā ar šo jautājumu mums ir jācenšas izveidot pragmatisku definīciju kā obligātu priekšnoteikumu efektīvai politikai attiecībā uz šādiem produktiem. Šķiet, ka joprojām būs jāpieliek pūles, pirms mēs varēsim skaidri definēt kritērijus, kas ir piemērojami zemas riska pakāpes produktiem.

Piektais jautājums — apstrādāti izstrādājumi. Attiecībā uz apstrādātiem izstrādājumiem mēs atbalstām grozījumus, kas paredz veikt kontroli aktīvo vielu līmenī. Runājot par šādu izstrādājumu marķēšanu, mēs atbalstām dažādu noteikumu piemērošanas pieeju atkarībā no tā, vai šādiem izstrādājumiem ir iekšējā vai ārējā biocīdā iedarbība, piemēram, vai šis produkts tika vai netika noraidīts ar nolūku, vai nonāca vai nenonāca saskarē ar cilvēkiem vai vidi.

Sestais jautājums — nereģistrētie izplatītāji. Lai gan mēs atbalstām kompromisa grozījumu par nereģistrētajiem izplatītājiem, mums ir nopietnas bažas arī par virkni citu grozījumu, kas ir saistīti ar koncepciju par iekļaušanu, pamatojoties uz uzņēmumu.

Septītais jautājums — nanomateriāli. Jautājumā par nanomateriāliem Komisija ievēro savu politiku pieņemt uz zinātniskiem apsvērumiem pamatotu lēmumu un rīkoties saskaņā ar savu vēlmi pilnveidot zināšanas par šiem materiāliem, kā arī atbalstīt nanomateriālu definēšanu un vajadzības gadījumā arī principu par nanomateriālu atsevišķu novērtēšanu.

Visbeidzot — izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Lai gan Komisija atbalsta mērķi samazināt izmēģinājumus ar dzīvniekiem, tā uzskata, ka samazināšana nedrīkst ietekmēt cilvēku veselības un vides aizsardzības augsto līmeni.

Es tagad uzmanīgi klausīšos jūsu debatēs par priekšlikumu un ierosinātajiem grozījumiem un savos nobeiguma komentāros sniegšu papildu skaidrojumu par šiem un citiem jautājumiem.

 
  
MPphoto
 

  Amalia Sartori, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinuma sagatavotāja.(IT) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Es gribētu sveikt referenti Klaß kundzi saistībā ar mūsu auglīgo sadarbību, kas ļāva man bagātināt viņas ziņojumu ar dažām svarīgām Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas nostājām.

Es arī ceru, ka viņa atbalsta atsevišķus grozījumus, kurus es esmu iesniegusi rītdienas balsojumam un kuri paredz izvairīties no riska faktoru dubultās novērtēšanas attiecībā uz jau atļauju saņēmušiem un tātad novērtētiem produktiem, ja vien nav saņemta jauna informācija, kas pamatos jaunas kontroles nepieciešamību.

Es esmu arī gandarīta, ka, lai arī atļaujas piešķiršana tiks ieviesta pakāpeniski, būs arī iespēja saņemt centralizētu atļauju, kas attieksies uz visām produktu kategorijām. Šajā sakarā es gribētu pavaicāt komisāram Tajani — kaut arī jūs jau esat iekļāvis dažas no šīm lietām savā ziņojumā —, kā un kādā apjomā būs jānodrošina līdzekļi Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA), lai tā efektīvi un vienmērīgi varētu strādāt ar lielo iesniegtās dokumentācijas apjomu.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber, PPE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs! Es gribu izsacīt referentei Klaß kundzei un arī Sartori kundzei vissirsnīgākos vēlējumus par to, kā viņas sastrādājās ar ēnu referentiem, lai veiksmīgi sagatavotu dokumentu kopumu, kas, kā es to redzu, ir politiski pieņemams visām grupām. Ir svarīgi, lai mēs atcerētos, ka biocīdi nav pašmērķis. Būtībā tie veic daudzus darbus mūsu modernajā sabiedrībā, un Klaß kundze mums ir sniegusi dažus piemērus.

Mēs lietojam biocīdus, lai izpildītu patērētāju prasības attiecībā uz nekaitīgākas pārtikas nodrošināšanu un veselības uzlabošanu. Biocīdi tiek lietoti daudzās jomās, tomēr ražotāju tirgus ir ļoti sadrumstalots. Es gribētu īpaši pievērsties ražotāju situācijai un arī tam faktam, ka vecā direktīva nespēja apmierināt ne prasību par patērētāju veselības uzlabošanu, ne arī ražotāju prasību par iekšējā tirgus labāku darbību. Viena no galvenajām problēmām ir tā, ka mums nav ES atļauju piešķiršanas sistēmas attiecībā uz biocīdiem produktiem. Noteikti ir arī skaidri jāpasaka, ka mums ir vajadzīga ES atļauju piešķiršanas sistēma pēc iespējas vairāk biocīdo produktu grupām, pretējā gadījumā tiesību akts būs tikai aprakstīta papīra lapa. Es gribētu aizstāvēt panākto kompromisu par 33. panta redakciju, kas ļāva visām politiskajām grupām piekrist jaunās regulas pakāpeniskai ieviešanai un vienlaikus ļauj dalībvalstīm noteikt izņēmumus gadījumos ar īpaši bīstamām vielām.

Es uzskatu, ka kompromisu kopums ir ļoti rūpīgi pārdomāts. Es gribētu lūgt visiem deputātiem balsot par tā pieņemšanu.

 
  
MPphoto
 

  Dan Jørgensen, S&D grupas vārdā.(DA) Priekšsēdētāja kungs! Klausoties Komisijas pārstāvju un Eiropas Tautas partijas (Kristīgo demokrātu) grupas konservatīvo deputātu runas, varētu domāt, ka runa ir tikai par to, kā tika meklēti risinājumi, kas no tīri birokrātiskā viedokļa ir tik vienkārši un efektīvi, cik vien iespējams. Protams, arī par to ir jārūpējas. Tāpat kā par to, lai ražotāji varētu pārdot produktus un tirgoties pāri robežām. Tomēr tas nav vissvarīgākais aspekts. Mums, sociāldemokrātiem, vissvarīgākā ir cilvēku veselība un vide, un par šiem aspektiem mēs nepieņemsim kompromisus.

Gandrīz katru dienu parādās jauni zinātnisku pētījumu dati par to, ka cilvēkus un vidi apdraud aizvien lielāks vispārējais ķīmiskais piesārņojums. Jaunas meitenes sasniedz pubertāti jau desmit vai vienpadsmit gadu vecumā. Saslimstība ar vēzi pieaug. Parādās jauni vēža paveidi. Daudziem partneriem nevar būt bērnu. Daudz kas no pieminētā notiek mums apkārt esošo ķīmisko vielu dēļ.

Mēs noteikti atzīstam, ka ķīmiskās vielas var iedarboties arī labvēlīgi. Ja mēs tomēr zinām, ka ir ķīmiskas vielas, kam ir ļoti kaitīga ietekme, un ka daudzām no tām ir alternatīvas, ir pats par sevi saprotams, ka mums bīstamās vielas ir jāaizvieto ar nekaitīgākām alternatīvām. Tas pats attiecas arī uz biocīdiem. Tādēļ mums vissvarīgāk bija panākt bīstamo vielu aizvietošanu ar nekaitīgām alternatīvām.

Ja mēs ļaujam izsniegt atļaujas centralizēti, kas ir visai prātīgi, jo tādā veidā cita starpā var samazināt birokrātiju, mēs arī uzstājam, lai atsevišķām valstīm tiktu dota iespēja pateikt „nē”, ja šajās valstīs ir īpaši apstākļi, kas liek aizliegt attiecīgo ķīmisko vielu vai piemērot tai ierobežojumus. Mēs arī pateicām, ka jautājums nav tikai par to, kādas vielas tiek laistas tirgū, bet arī par to, kā tās tiek lietotas. Tāpēc mēs pieprasījām tuvākajā nākotnē izstrādāt jaunu tiesību aktu, proti, pamatdirektīvu par to, kā lietot biocīdus.

Visbeidzot mēs pieprasījām, lai izmēģinājumi ar dzīvniekiem tiktu veikti, cik maz vien iespējams. Pašreiz notiek pārāk daudz izmēģinājumu ar dzīvniekiem, un tiem nav alternatīvu. Arī šis bija viens no mūsu mērķiem, kuru, mūsuprāt, mums izdevās sasniegt.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage, ALDE grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Pateicoties ikviena darbam, jo īpaši referentei, mēs esam sasnieguši vismaz vienu mērķi. Pēc ļoti grūtām diskusijām mēs esam panākuši vienošanos galvenajā aspektā attiecībā uz atļauju izsniegšanas procedūru.

Mūsu nostāja šajā jautājumā ir bijusi pareiza. Pirmkārt, mums bija jānodrošina sistēmas dzīvotspēja, lai noteikti neļautu Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru (ECHA) pēkšņi pārpludināt ar prasībām, ko tā nespēj izpildīt. Otrkārt, mums vajadzēja atbalstīt sistēmu, kas veicina zema riska produktu lietošanu. Šajā jautājumā mēs esam panākuši līdzsvarotu kompromisu, kas dod mums laiku, proti, četrus gadus sistēmas ieviešanai, un turklāt vēl iespēju mazāk kaitīgu produktu izmantošanai.

Kas attiecas uz pārējiem grozījumiem, tad, lai gan mēs atbalstām grozījumus, ar kuriem sistēmai tiek piešķirts elastīgums, piemēram, attiecībā uz pamatsastāviem, mēs noraidām to ieviešanu par katru cenu. Atsevišķu produktu, piemēram, pesticīdu, toksiskums ir nepārprotams, un es pilnīgi atbalstu mūsu deputāta Jørgensen kunga paziņojumus par daudzu produktu kaitīgo ietekmi uz veselību un vidi.

Tāpēc mēs noraidām ikvienu noteikumu, kas varētu apšaubīt nepieciešamību novērtēt produkta kvalitāti vai neiekļaut sistēmā produkta kvalitātes novērtēšanu, ierosinot visapšaubāmāko vielu aizstāšanu, un tāpēc virkne tikko iesniegto grozījumu ir pilnīgi neizlīdzsvaroti un nav atbalstāmi.

Nemānīsim paši sevi. Tāds ir iznākums, ja prioritāti piešķir īstermiņa interesēm, nevis veselības un vides aizsardzībai. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka mēs aizstāvam veselību un vidi ne tikai kā vērtības; mēs tās aizstāvam arī visas sabiedrības ekonomisko interešu vārdā.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi, Verts/ALE grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Es uzskatu, ka teksts, tostarp arī teksts par diviem pamataspektiem, ir manāmi uzlabots, proti, tiek pieprasīta marķēšana, ja produktā ir sastopamas nanodaļiņas, un vēl jo būtiskāk ir tas, ka katrai nanovielai tiks piemērota atsevišķa novērtēšana, kas pašlaik netiek veikta. Progress ir vērojams arī iespējā izslēgt no izmantotajām vielām endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājus, ieviešot konkrētus un pareizi piemērojamus izslēgšanas kritērijus.

Bet ir viens iebildums. Mēs nepiekrītam priekšlikumam par faktiskajiem līdzekļiem Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA), kuras uzdevums ir novērtēt biocīdos produktus un izsniegt atļaujas.

Mēs tikko esam noteikuši ECHA paplašinātu darba uzdevumu; mēs piekrītam, ka uzdevuma paplašināšana ir saistīta ar līdzekļu piešķiršanu ECHA, lai tā tiešām varētu veikt savu darbu. Mēs nevaram prasīt ECHA strādāt daudz vairāk, samazināt vielu novērtēšanai vajadzīgo laiku un vienlaikus samazināt tās budžetu. Ja mēs tā rīkosimies, mēs riskēsim iegūt vienkāršotus novērtējumus, kuri gan būs paveikti ātri, bet virspusēji, un tādēļ būs neatbilstīgi prasībām.

Tāpēc es jūs, Klaß kundze, aicinu pārskatīt budžeta priekšlikumu saistībā uz ECHA noteikto uzdevumu šajā dokumentācijā. Man jāatzīst, ka jūsu pašreizējais priekšlikums nav nopietns un tas ietekmēs šīs Eiropas iestādes darba kvalitāti, kas ir būtiska Eiropas iedzīvotāju un patērētāju drošībai.

Tas ir svarīgs jautājums. Jūs nevarat prasīt strādāt vairāk, ja nav pieejami līdzekļi, vai arī ECHA būs tikai administratīva aģentūra, kas uzklausīs rūpniecības lobiju.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling, ECR grupas vārdā. – Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pateikties Klaß kundzei. Man atvēlētajās 60 sekundēs es varu pieminēt tikai divus jautājumus šajā svarīgajā un sarežģītajā dokumentācijā. Pirmais ir jautājums par PBT — vidē noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku vielu. Biocīdi ir toksiski no dabas — tie kaut ko nogalina, parasti kaut ko bīstamu, kas ir kaitīgs cilvēka un bieži arī dzīvnieka veselībai. Tātad, ja kādam ir vilinājums balsot par grozījumu Nr. 61, kas nosaka, ka toksiskums ir vienīgais kritērijs, lai attiecīgo vielu aizstātu ar citu, tad uzmanieties, jo jūs nonāksiet pretrunā visam loģiskajam pamatojumam par sabiedrības veselības un vides aizsardzību.

Tagad es esmu nonākusi pie otrā jautājuma — par vielu Difenakums. Grozījumā Nr. 243 ir noteikts šā rodenticīda lietošanas ierobežojums tikai profesionāliem lietojumiem. Nedēļas nogalē es ātri ielūkojos savā vietējā veikalā un konstatēju, ka šī aktīvā viela ir aptuveni pusē no pieejamiem produktiem un visiem ir dotas skaidras lietošanas instrukcijas. Rodenticīdi rada rezistenci. Lai saglabātu to iedarbīgumu, tie ir jālieto pārmaiņus. Viena produkta izņemšana izjauc šo līdzsvaru un var izraisīt lielu apdraudējumu sabiedrības veselībai. Kolēģi, lūdzu, neļaujiet tam notikt.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils, GUE/NGL grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs! Biocīdi ir daudzu tīrīšanas produktu sastāvā, piemēram, dezinfekcijas līdzekļos, pretinsektu aerosolos un citos ikdienas produktos, ar kuriem cilvēki nonāk saskarē katru dienu. Eiropas Savienībā pašreiz ir vairāk nekā 50 000 biocīdo produktu. Es gribētu skaidri pasacīt ikvienam, ka biocīdus galvenokārt lieto privātpersonas. Biocīdi bieži vien nav biosabrūkoši, dažkārt tie ir kancerogēni, ļoti toksiski un var būt kaitīgi cilvēkiem, dzīvniekiem un videi gan to lietošanas laikā, gan pēc to noglabāšanas. Cilvēki, jo īpaši mazi bērni, ir pakļauti riskam, ja biocīdus lieto sadzīvē kā koksnes aizsardzības līdzekļus un kā pretinsektu aizsardzības līdzekļus aerosolos.

Ir taisnība ražotāju sacītajā, ka viņu produkti nav bīstami, ja tos lieto pareizi. Tomēr, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā katru gadu privātpersonām lietošanai tiek pārdots 400 000 tonnu biocīdu, ir svarīgi atcerēties, kā tos pareizi lietot un cik bieži notiek negadījumi. Tā kā tas vēl nav izdarīts, tad esmu iesniegusi grozījumu par šo tematu un vēlos lūgt, lai jūs balsojumā to atbalstītu. Tas ir grozījums Nr. 352.

Neatkarīgi no tā, vai šīs regulas mērķis būtu palielināt biocīdo produktu brīvu apriti Eiropas Savienībā, kā Komisija to ir ierosinājusi, vai cilvēku un vides aizsardzība, kā to ierosina Parlaments, ir būtiski noteikt stingru aizliegumu īpaši bīstamām vielām. Mums ir jāpieņem lēmums, kas atbalsta patērētājus, pretējā gadījumā mēs pakļausim riskam cilvēku veselību.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, EFD grupas vārdā.(IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Ar terminu „biocīdie produkti” apzīmē aktīvās vielas vai maisījumus, kas satur vienu vai vairākas aktīvās vielas, tiek piegādāti lietotājam piemērotā fasējumā un ir paredzēti, lai iznīcinātu, atbaidītu, padarītu nekaitīgu, kavētu iedarbību vai citādi ar ķīmiskiem vai bioloģiskiem līdzekļiem iznīcinātu jebkuru kaitīgu organismu. Ja gribam pasacīt skaidri, par ko mēs šeit runājam, tad jāsaka, ka gandrīz visi augļi un dārzeņi, kas nonāk uz mūsu galda, ir apstrādāti ar šādiem produktiem.

Kaut arī pašlaik bez šiem produktiem vairs nevaram iztikt, jo lielākā daļa dzīvnieku un augu parazītu kļūst aizvien rezistentāki pret šo vielu iedarbību, to lietošana ir stingri jākontrolē, jo tiem bieži ir kaitīga iedarbība uz cilvēku. Piemēram, dažiem no šiem produktiem ir vajadzīgs noteikts laiks, lai noārdītos pēc saskares ar pārtikas produktiem, un tādēļ jālieto skaidri definēti produkta veidi noteiktos gada periodos.

Šo noteikto laiku neievērošana var atstāt nopietnas sekas uz cilvēkiem, kas apēd apstrādātos pārtikas produktus, sākot ar pēkšņām alerģiskām reakcijām, līdz pat reakcijām, kas turpinās ilgāku laiku, piemēram, nopietnām slimībām vai to priekšvēstnešiem. Īstas indes, piemēram, rodenticīdi, ko brīvi pārdod lietošanai mājsaimniecībās, arī tiek uzskatītas par biocīdiem. Kaut arī šo produktu brīva pārdošana ir riskanta, mēs diemžēl nevaram iedomāties to aizliegšanu laikā, kad esam liecinieki lielam parazītu pieaugumam un grauzēju invāzijai Eiropas pilsētās.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš brīvai preču apritei Eiropas Savienībā, dažādu biocīdu veidu atļautai vai neatļautai lietošanai dažādās dalībvalstīs, bet īpaši preču ievešanai no trešām valstīm, kur šīs preces vēl netiek reglamentētas. Mums ir jānodrošina ES līmenī, lai šos produktus lietotu ar vislielāko nopietnību un stingrā saskaņā ar laiku, kāds ir nepieciešams, lai šajos produktos noārdītos toksiskās vielas.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Soullie (PPE).(FR) Priekšsēdētāja kungs! Mūsu referente Klaß kundze mums jau atgādināja, ka biocīdiem produktiem ir būtiska nozīme gan mājsaimniecībā — tātad privātā telpā —, gan sabiedriskās vietās. Biocīdi ik dienu nodrošina mūsu prasības attiecībā uz higiēnu un veselības aizsardzību.

Ir svarīgi, lai mēs panāktu saskaņotu tekstu Kopienas līmenī. Pirmām kārtām tam jābūt saskaņotam ar citiem Eiropas tiesību aktiem. Piemēram, REACH tiesību akti nevar un nedrīkst būt pretrunā regulai par biocīdiem. Administratīvās un likumdošanas lietās ir svarīgi izvairīties no birokrātijas, kura apspiež un apslāpē mūsu uzņēmējdarbību.

Šajā ziņā es gribētu izteikt savu atbalstu referentes Klaß kundzes panāktajam kompromisam sarežģītajā jautājumā par atkāpēm no izslēgšanas kritērijiem un par aktīvās vielas aizstāšanu. Tāpat es uzskatu, ka būtisks regulas nosacījums ir vērtēt visus biocīdos produktus, pamatojoties uz pamatsastāvu. Šāda pieeja ievērojami paaugstinās Kopienas atļauju piešķiršanas sistēmas iedarbību.

Vēl daži vārdi par Kopienas tekstu. Ieviešot koncepciju par centralizētu atļauju piešķiršanas sistēmu Eiropas Savienībā un vienkāršojot procedūru, kā arī saīsinot atļauju gaidīšanas laiku atsevišķiem pētniecības un izstrādes darbību testiem, mēs esam veikuši divus pirmos pozitīvos pasākumus Eiropas biocīdo produktu tirgus saskaņošanā.

Visbeidzot mēs nedrīkstam pazaudēt no redzesloka savu mērķi attiecībā uz šo tekstu — tā neapšaubāmi ir cilvēku un vides aizsardzība, bet mūsu pieejas neatņemama daļa ir arī Kopienas tirgus veidošana un Eiropas inovācija.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D).(DE) Priekšsēdētāja kungs, Tajani kungs, dāmas un kungi! Līdztekus rūpnieciskajām ķīmiskajām vielām un lauksaimniecībā izmantotajām ķīmiskajām vielām mājsaimniecībā izmantotās ķīmiskās vielas veido trešo lielo ķīmisko vielu grupu, kas ietekmē vidi un cilvēku veselību. Mēs pašlaik izstrādājam noteikumus biocīdu regulai, kas aptver šos produktus. Ja salīdzinām to, ko esam paveikuši tagad, ar to, kas bija vecajā 1998. gada direktīvā, tad es uzskatu, ka mēs esam krietni pavirzījušies uz priekšu šajā darbā. To jau ir pieminējuši arī citi runātāji. Mēs ieviešam vispusīgu regulu, kas būs piemērojama ne tikai Eiropas Savienībā ražotiem produktiem, bet arī importētiem produktiem. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs uzlabojam šo vielu marķēšanu un, kā sacīja Jørgensen kungs, aicinām, lai biocīdo produktu pārbaudi izmēģinājumos ar dzīvniekiem aizstātu ar alternatīvām metodēm. Mēs gribam, lai izmēģinājumi ar dzīvniekiem tiktu samazināti līdz minimumam vai pat vispār aizliegti. Turklāt mēs gribam, lai īpaši bīstamas vielas tiktu aizstātas ar mazāk bīstamām vielām.

Visi šie pasākumi liecina par progresu, un mēs varam paskaidrot Eiropas pilsoņiem, ka no tā iegūs viņu veselība un vide. Es biju pārsteigts par domstarpībām jautājumā par to, vai Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) Helsinkos jābūt atbildīgai par šo produktu uzraudzību un par atļauju izsniegšanu šiem produktiem. Mēs gribam piemērot vienādus standartus visā Eiropā, lai šos produktus varētu pārdot Eiropas tirgū. Tāpēc būtu pareizi, ja ECHA uzņemtos atbildību par šo jomu. Es gribētu pavaicāt Tajani kungam, vai ECHA ir pietiekams finansējums un pareiza organizācija, lai paveiktu šo uzdevumu.

Es izsaku pateicību Klaß kundzei un ēnu referentiem par to, ka viņi spēja panākt vienprātību par šo tematu.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Priekšsēdētāja kungs! Pēc manām domām, 1. panta grozījums Nr. 18 pilnīgi apkopo to, kādai vajadzētu būt mūsu filozofijai, proti, nodrošināt cilvēkiem un dzīvniekiem augstu veselības un vides aizsardzības līmeni un uzlabot iekšējā tirgus darbību.

Ir skaidrs, ka neviens Parlamentā negrib apšaubīt biocīdu lietošanas pamatotību. Tie ir noderīgi cīņā ar grauzējiem, prusakiem, utīm — es saprotu, ka šis ir laiks, kad skolās cīnās pret utīm —, kā arī ar parazītiem vispār. Bet problēma būtībā ir kaut kur citur. Tā, manuprāt, ir saistīta ar aizvien lielāku apjomu, kad ražotāji laiž tirgū aizvien vairāk produktu, bet atsakās domāt par drošākiem risinājumiem. Referente jau to pateica — vairāk var būt mazāk.

Otra galvenā problēma ir atrast risku samazināšanas pasākumus, ko valdības ļoti bieži atliek, ja tie ir sarežģīti. Tomēr tie ir svarīgi, jo lietotāji nereti aizmirst, ka biocīdi var būt labi zināmas vielas, kuras tomēr ir bīstami lietot. Arī Eiropas Parlamentam jāizplata šī ideja par piesardzību.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR). – Priekšsēdētāja kungs! Arī es gribētu pateikties referentei par centīgo darbu. Regula par biocīdiem un biocīdo produktu laišanu tirgū prasa ievērot līdzsvarotu pieeju, ņemot vērā ražotāju intereses, no vienas puses, un patērētāju labklājību un drošību, kā arī mūsu vidi, no otras puses.

Es gribētu teikt dažus vārdus par vienu aspektu šajā ziņojumā. Es biju ļoti nobažījies par Komisijas sākotnējo priekšlikumu, kurš varēja novest līdz rodenticīdu aizliegumam. Šīs vielas tiek ļoti plaši lietotas cīņā pret grauzēju invāziju un ir ļoti svarīgs līdzeklis lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu nozarē.

Es savā vēlēšanu apgabalā esmu saņēmis daudzus protestus no zemniekiem, sabiedriskajiem darbiniekiem un citām ieinteresētām personām, kas ir nostājušās galējā opozīcijā šādam aizliegumam, pamatojot, ka tas izraisīs nopietnas negatīvas sekas attiecīgajās nozarēs. Lauksaimniecības lobijs droši vien nav pilnīgi apmierināts ar tādu regulu, kāda tā ir pašreiz, bet mani no jauna pārliecināja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas daži iesniegtie grozījumi, kas, cerams, nelielā mērā nodrošinās izņēmumu piemērošanu šiem rodenticīdiem. Šajā sakarā es gribu mudināt kolēģus aizstāvēt komitejas nostāju un rītdienas debatēs balsot par attiecīgo grozījumu pieņemšanu.

 
  
MPphoto
 

  Paul Nuttall (EFD). – Priekšsēdētāja kungs! Jāsaka, ka sajūta ir diezgan pacilājoša, redzot, ka tik daudz deputātu izturas pret šo vietu ar tādu pašu nicinājumu kā es. No 736 deputātiem šeit ir ieradušies mazāk nekā 30 — tas ir mazāk nekā pieci procenti —, un pulkstenis vēl ir tikai pusčetri otrdienas pēcpusdienā.

ES likumi un noteikumi kā parasti kļūst nekontrolējami. Bet tas vēl nav nekas, salīdzinot ar to, ka nekontrolējamas kļūs žurkas un peles, kad ES vienkāršām mājsaimniecībām neļaus iegādāties parastu žurku indi. Tas ir paredzēts ziņojuma grozījumā Nr. 243. Šis muļķīgais tiesību akts nodrošinās to, ka veikalos brīvi pieejamo indi žurkām izmantot varēs tikai profesionāļi. Tātad, ja žurkas saimniekos jūsu dārziņā mājas priekšā, izplatot slimības un visu sagraužot, tad vienkāršs Apvienotās Karalistes namsaimnieks būs spiests gaidīt vietējās pašvaldības žurku ķērāju vai maksāt uzņēmumam Rentokil.

Esam jau dzirdējuši, ka Apvienotajā Karalistē, atrodoties pilsētas centrā, ikviens varot pamanīt kādu žurku vien 20 jardu attālumā no sevis. Ar šo ārprātīgo tiesību aktu stāvoklis kļūs vēl sliktāks. Kopumā var teikt, ka tas ir birokrātijas sacerējums par žurku indi, ko tauta droši ir lietojusi pēdējos 30 gadus ne tikai Apvienotajā Karalistē, bet visā Eiropā un Amerikā.

Es beigšu ar jautājumu. Kāpēc jūs to darāt? Vai jums vēl nepietiek kaitēkļu? Vai jūs gribat vēl vairāk slimību? Vai varbūt tas ir saistīts ar jūsu vēlmi kontrolēt un ar jūsu apsēstību, mēģinot regulēt katru mūsu dzīves aspektu?

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE).(DE) Priekšsēdētāja kungs, Tajani kungs, dāmas un kungi! Šodienas debates parādīja, ka šis ir ļoti sarežģīts ziņojums un ka mēs tagad esam panākuši labu kompromisu. Es izsaku pateicību referentei un ēnu referentiem.

Kompromiss kompensē spēkā esošās direktīvas trūkumus. Tas standartizē atļauju izsniegšanas procesus, kas, es uzskatu, ir ļoti svarīgi un nodrošina cilvēku veselības un vides vispārēju aizsardzību.

Tomēr attiecībā uz citiem aspektiem noteikumi nav pietiekami tālejoši. Šodienas debatēs jau tika uzsvērts, ka šie produkti ir ļoti svarīgi videi, lauksaimniecības nozares izaugsmei un pārtikas nozarei. Es gribētu tikai pieminēt piemēru ar rodenticīdiem. Produkti žurku un peļu apkarošanai ir būtiski lauksaimniecībā un pārtikas rūpniecībā. Es esmu redzējis peļu un žurku radīto postu, ar ko zemniekiem ir jācīnās savos laukos. Šie parazīti rada milzīgus zaudējumus. Katram, kurš šeit saka, ka ir jāaizliedz visi produkti, kas palīdz šādā situācijā, būtu rūpīgi jāpadomā, kā pasargāt mūsu pārtikas krājumus.

Šis ziņojums sniedz efektīvu risinājumu, jo precizē veicamos pasākumus pret bīstamām vielām. Ja ir pieejami vielu aizvietotāji, tad tie, protams, ir jāizmanto. Tas ir absolūti skaidrs.

Es gribētu lūgt, lai Komisija savos pētījumos pievērstu daudz lielāku vērību jaunajam nanotehnoloģijas izmantošanas veidam un plašāk to izmantotu. Tas mums ļaus atrast mazāk bīstamas un efektīvākas vielas.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Priekšsēdētāja kungs, Tajani kungs, dāmas un kungi! Regulas par biocīdiem priekšlikums, ko mēs šodien analizējam, ir iecerēts, lai vienkāršotu atļauju piešķiršanas un to atjaunošanas procedūras biocīdo produktu laišanai tirgū.

Šī vienkāršošana ļaus uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, samazināt izmaksas un administratīvos pienākumus, nesamazinot vides, cilvēku un dzīvnieku aizsardzības līmeni. Bija ļoti grūti saglabāt līdzsvaru starp šiem diviem aspektiem, bet es uzskatu, ka daži no kompromisa grozījumiem, ko ierosināja referente un ēnu referenti, kam es gribētu pateikties par centīgo darbu, ir svarīgs solis uz priekšu.

Ja konsekventi ievērojam prasību par vienkāršošanu, tad es uzskatu, ka salīdzinošās novērtēšanas procedūra, kas pašlaik tiek pieprasīta visiem biocīdiem, nebūtu jāveic tiem biocīdiem, attiecībā uz kuriem ir uzskatāmi pierādījies, ka tos var droši lietot. Es ceru, ka mani kolēģi deputāti pieņems grozījumu, kas par šo jautājumu ir iesniegts plenārsēdē.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Priekšsēdētāja kungs! Jauki gan uzzināt, ka Apvienotās Karalistes Neatkarības partijai ne par matu nerūp nežēlība pret dzīvniekiem un ka viņi priecājas, redzot, ka pret pasauli izturas kā pret milzīgu ķīmisko izmēģinājumu komplektu. Ja viņi panāktu savu, tad talidomīds un DDT mums visiem būtu uz brokastu galda.

Britu avīzes ir paudušas bažas par to, kādas sekas būs antikoagulanta rodenticīda aizliegšanai, un vaicā, vai tas izraisīs žurku invāziju lielpilsētās un mazpilsētās. Mēs esam strādājuši ar Komisiju; mēs esam izvirzījuši Komisijai šos jautājumus, kam profesionāļi ir likuši pievērst uzmanību; kopā ar Komisiju mēs esam veikuši grozījumus, ko tagad var izlasīt 5. pantā. Es uzskatu, ka Komisija tos atbalsta. Tādējādi šī svarīgā problēma, šķiet, ir atrisināta.

Bet vēl ir jautājums, ko ir izvirzījusi Girling kundze, proti, 44. pants par difenakumu. Es gribētu pavaicāt Komisijai, vai tā atbalsta grozījumu Nr. 243, jo man šķiet, ka tas dažā ziņā ir pretrunā ierosinātajiem 5. panta grozījumiem.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). – Priekšsēdētāja kungs! Es priecājos, ka mēģinājumi aizliegt visus antikogulantus un rodenticīdus ir cietuši neveiksmi. Ja šāds aizliegums būtu ieguvis vairākuma atbalstu, tad tas būtu novedis — kā jau mēs dzirdējām — pie žurku un peļu straujas izplatīšanās visā Eiropā ar sekojošu uzglabātās labības, zemnieku saimniecību un mājsaimniecību īpašuma izpostīšanu plašā mērogā.

Tiek lēsts, ka septiņus procentus visu māju ugunsgrēku un 50 procentus zemnieku saimniecību ugunsgrēku izraisa grauzēji, kas sagrauž elektrības vadus. Diemžēl tieši Vides komiteja pieņēma lēmumu aizliegt vienu konkrētu plaši izplatītā otrās paaudzes antikoagulanta rodenticīda preparātu. Mēs dzirdējām, ka tas ir difenakums. Es ceru, ka Parlaments balsos pret grozījumu Nr. 243, tādējādi atbalstot šīs efektīvās žurku indes turpmāku lietošanu, jo īpaši tādēļ, ka tā jau ir izturējusi stingru zinātnisku novērtējumu un tikusi apstiprināta atbilstīgā un sīki izstrādātā normatīvā procesā.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Priekšsēdētāja kungs! Dažādas līdz šim nezināmas izcelsmes alerģijas, cilvēki ar neauglības problēmām, retu slimību gadījumu palielināšanās, saindētas zivis un moluski, pārtika no dzīvniekiem, kuros atrodamas zāļu paliekas — tie ir tikai daži jautājumi, kas Eiropas iedzīvotājus dara bažīgus. Aizvien vairāk ķīmisku vielu ienāk mūsu dzīvē, lai to padarītu vieglāku un lai plaša patēriņa preces padarītu pievilcīgākas. Vai šīs ķīmiskās vielas dara mums labu? Nē, protams, nē. Tomēr ar šā ziņojuma palīdzību mums tagad ir jāatrod juridisks līdzsvars starp konkurētspējīga uzņēmuma saprātīgu vadīšanu un uzmanības pievēršanu vides un iedzīvotāju drošībai.

Tas ir grūti panākams līdzsvars. Es neredzu neko svarīgāku par iedzīvotāju un vides aizsardzību. Tāpēc es varu tikai ieteikt balsot par labu šiem grozījumiem, kas nosaka visaugstākās drošības robežas. Tomēr būtu ļoti labi, ja mēs spētu panākt, lai ES dalībvalstis importētu tikai tās preces no citām pasaules valstīm, kas atbilst mūsu prasībām par drošumu.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Poc (S&D). (CS) Mums ir jāsaprot, ka biocīdi, kaut arī no to lietošanas, iespējams, neizbēgsim, ir vienkārši indes, ar kurām nonākam saskarē ikdienā. Tātad tās vienkārši ir apdraudējums cilvēku veselībai un slogs videi. Tādēļ ir loģiski, ka ir stingri jāievēro visaugstākā līmeņa aizsardzība attiecībā uz cilvēku veselību, uz dzīvniekiem un uz vidi. Pārlieku liels elastīgums var radīt krietni lielu risku, jo riskanti var būt ne tikai šie materiāli, bet arī to lietošanas veids un nepareiza lietošana vispār, ja nav zināms pārtikas ķēdē nonākušā produkta kvantitatīvais sastāvs. Es uzskatu, ka liels panākums būtu visbīstamāko biocīdo produktu, tostarp mutagēno, kancerogēno un reproduktīvajai sistēmai toksisko vielu pilnīgs aizliegums. Jaunais tiesību akts ir pretenciozs, un tam tādam ir jābūt, un, manuprāt, ECHA patiešām ir spējīga sākt biocīdo produktu vienotu Eiropas licencēšanu jau 2015. gadā, nevis gaidīt 2017. gadu.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer (ALDE).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Ir jau labi, ka mēs runājam par biocīdiem, kas ir kaitīgas, toksiskas vielas. Tomēr es gribētu zināt, kāpēc, izstrādājot katru īstenojamo tiesību aktu par ķīmiskajām vielām, mēs neizmantojam to pašu sistēmu, kas ir pamatā REACH? Mēs esam pieņēmuši pasaulē vissaprātīgāko tiesību aktu par ķīmiskajām vielām. Mēs esam noteikuši pamatprincipus atļauju piešķiršanai, proti, savākt datus, novērtēt tos, izsniegt atļauju produkta lietošanai. Kāpēc mēs turpmākiem tiesību aktiem piemērojam citu sistēmu un nosakām jaunus izslēgšanas kritērijus, kurus piemērojot mēs galu galā izslēdzam ķīmiskās vielas, kas mums ir nepieciešamas un kam dažos gadījumos nav alternatīvu, ja tās tiek izņemtas no tirgus?

Es domāju, ka mēs nonāksim strupceļā, ja savu politiku par ķīmiskajām vielām veidosim, pamatojoties tikai uz toksiskajām vielām. Grauzēju invāzija slimību pārnēsāšanas riska dēļ, jo īpaši attiecībā uz maziem bērniem, var būt daudz bīstamāka nekā pāris miligramu biocīdu grauzēju apkarošanai Es gribētu, lai šo situāciju risinātu samērīgi, un vissvarīgākais būtu izstrādāt tādas regulas, ko var izmantot ne tikai lieli uzņēmumi, kam ir resursi, lai piedalītos diskusijās ar atļauju piešķiršanas iestādēm, bet arī mazāki uzņēmumi, kas piegādā noderīgus produktus tirgum.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Priekšsēdētāja kungs! Šīs regulas mērķis ir sabiedrības veselības un vides aizsardzība. Pašreizējā atļauju izsniegšanas kārtība ir pārāk lēna un birokrātiska. Mums ir jānodrošina, lai jaunu produktu atļaušana būtu efektīvāka gan laika, gan naudas ziņā.

Cilvēku veselības aizsardzībā galvenā nozīme ir kaitīgo organismu kontrolei. Es atzinīgi vērtēju grozījumus, kas uzlabos to dažu produktu pieejamību, kuri iznīcina grauzējus, bet, kā jau diskusijās tika atzīts, problēma attiecībā uz difenakumu paliek. Difenakums ir efektīvs un plaši lietots rodenticīds. Tas būtu jāklasificē kā atļauta viela. Ar to efektīvi apkaro žurkas un peles. Tas, ka Komisija to izņēma no I pielikuma ir vienkārši nesaprātīgi, un es aicinu Komisiju paskaidrot, kāpēc tā šādi rīkojās. Produktu atļaušanai vienmēr vajadzētu būt pamatotai uz zinātniska vērtējuma rezultātiem, nevis uz politiķu vēlmi nokļūt laikrakstu virsrakstos.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). - (HU) Es apsveicu Klaß kundzi, kas ir sagatavojusi līdzsvarotu ziņojumu par ļoti sarežģītu tematu, par kuru sēžu zālē izraisījās debates, jo daži deputāti regulu par biocīdiem uztver nopietni, savukārt citi grib to sašaurināt, ietverot tajā tikai cīņu pret grauzējiem. Es gribu uzsvērt, ka šis ir ļoti nopietns temats un ziņojumā vienlaikus tiek risinātas vides aizsardzības, patērētāju aizsardzības un ķīmiskās rūpniecības problēmas. Jaunā biocīdu regula pastiprina aizsardzības pasākumus un aizsargā mājsaimnieces un mājstrādniekus, bet ne kaitēkļus. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāatbalsta Klaß kundzes ziņojums, bet bailēm, ko pauž Parlamenta otra deputātu puse, nav pamata. Jā, ir vajadzīga pastiprināta aizsardzība, un ECHA Helsinkos to paveiks ar izcilību. Ungārijai un jaunajām dalībvalstīm 2017. gads ir pieņemams.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) No vienas puses, biocīdie produkti to ķīmiskā sastāva dēļ ir diezgan bīstami, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas ir uzņēmīgāki, piemēram, bērniem vai sievietēm grūtniecības stāvoklī. No otras puses, tie tomēr ir svarīgi un vienkārši neaizstājami cilvēku veselības aizsardzībā.

Tāpēc ir jānosaka — un to mēs pašlaik darām — kopēji standarti visām ES dalībvalstīm, lai cilvēki varētu justies droši, bet uzņēmumiem, kas ražo šīs vielas, būtu skaidri noteikti standarti, kas nemazinātu viņu konkurētspēju. Tiesību aktu saskaņošanai būtu jāaptver viss šo produktu dzīves cikls tirgū no ražošanas līdz atkritumu apsaimniekošanai, lai tie neradītu draudus videi vai cilvēka veselībai. Draudi noteikti būtu jānosaka par prioritāti. Bet tas nenozīmē, ka mums nebūtu jārūpējas par labu ražošanas apstākļu saglabāšanu modernajai rūpniecībai.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD). – Priekšsēdētāja kungs! Klaß kundzes ziņojuma pieņemšana neapšaubāmi izraisīs žurku populācijas strauju attīstību, pakļaujot briesmām māju un zemnieku saimniecību sanitāro stāvokli.

Žurkas pārnēsā tādas slimības kā e-coli un salmonellu un var nopietni sabojāt īpašumus, un dažkārt, sagraužot elektrības vadus, izraisa pat ugunsgrēkus. Ja zemnieku saimniecībās netiek efektīvi iznīcināti grauzēji, tās kļūst par upuri žurku invāzijai. Antikoagulanti ir visplašāk lietotie un līdz šim visefektīvākie žurku iznīcināšanas līdzekļi, ar kuru palīdzību var kontrolēt ap 95 % grauzēju.

Maijā es nosūtīju Komisijai rakstisku jautājumu, kurā pieprasīju oficiāli apstiprināt sekas, ko radīs aizliegums, prasīju, kāds atbalsts tiks sniegts seku skartajiem cilvēkiem un saimniecībām un kādas būs iespējamās alternatīvas, lai kontrolētu grauzēju izplatīšanos.

Komisija paziņoja, ka ir atvērta diskusijām, lai rastu atbilstīgu risinājumu. Kādus risinājumus Komisija ierosina? Vai ir ticis veikts tāda rodenticīda kā antikoagulantu aizlieguma ietekmes novērtējums? Vai tiks veidota dzīvotspējīga atbalsta sistēma un vai ir noteiktas alternatīvas rodenticīdiem?

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Ļaujiet man sākt ar to, ka Komisija tiešam augstu vērtē Parlamenta deputātu iesaistīšanos un interesi par šiem dokumentiem.

Lai gan šis ir ļoti sarežģīts priekšlikums, no politiskā viedokļa tajā ir vairāki svarīgi un jutīgi aspekti. Jūsu izteiktās piezīmes un jautājumi parāda, cik labi Parlamenta deputāti saprot dažādās šā jautājuma šķautnes.

Man arī ir atkārtoti jārunā par Komisijas bažām attiecībā uz grozījumiem ES atļauju piešķiršanas sistēmā. Kaut arī Komisija principā var atbalstīt ES atļauju piešķiršanas sistēmas paplašināšanu, iekļaujot tajā lielāku biocīdo produktu grupu, mēs uzskatām, ka vienlaikus ir jānosaka pietiekami daudz līdzekļu Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA), Komisijai un pakāpeniskas īstenošanas mehānismiem. Tikai tad, ja šie divi nosacījumi tiks izpildīti, mēs varēsim īstenot efektīvu sistēmu, kas ir mūsu kopējais mērķis.

Attiecībā uz Sartori kundzes un Leinen kunga izvirzītajiem jautājumiem, kā nodrošināt, lai ECHA turpmāk varētu uzņemties darba slodzi saistībā ar priekšlikumiem par ES atļauju piešķiršanas sistēmas paplašināšanu, Komisijas galvenās rūpes ir nodrošināt ECHA pietiekamu finansējumu.

Mēs strādājam šajā jomā, lai precīzāk noteiktu ES tirgū pašreiz pieejamo biocīdo produktu daudzumu. Tiek lēsts, ka to daudzums svārstās no 9000 līdz 60 000. Tādēļ ir ļoti grūti prognozēt, kāda būs papildu darba slodze ECHA, iekļaujot lielāku daudzumu produktu centralizētajā sistēmā. Regulas priekšlikuma vispārējais mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot augstu līmeni vides un cilvēku veselības aizsardzībai.

Tagad es atbildēšu Schnellhardt kungam par nanomateriāliem. Komisija piekrīt, ka mums ir vajadzīga nanomateriālu definīcija. Komisija gaida mūsu zinātniskās komitejas noorganizētās sabiedriskās aptaujas rezultātus un cer, ka tuvākajā laikā varēs nākt klajā ar definīcijas priekšlikumu, kas atbilst izvirzītajiem kritērijiem.

Es atbildēšu Davies kungam par grozījumu Nr. 243. Komisija nevar atbalstīt šo grozījumu, jo tas liek apšaubīt 1. pielikumu, kura pamatā ir padziļināts pētījums un kurš tikko ir stājies spēkā.

Es esmu apmierināts par labi paveikto darbu. Mums ir jāturpina šis konstruktīvais dialogs starp Parlamentu, Padomi un Komisiju otrajā lasījumā.

 
  
  

SĒDI VADA: I. DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, referente.(DE) Priekšsēdētājas kundze! Es gribētu pateikties visiem saviem kolēģiem par šodienas debatēm. Tomēr dažreiz man likās, ka mēs patiešām nesaprotam, par ko runājam. Es gribētu vēlreiz pateikt, ka mēs šeit runājam par produktiem, no kuriem esam atkarīgi mēs paši un mūsu dzīves līmenis un kuri palīdz mums izpildīt svarīgus higiēnas standartus, lai cīnītos ar slimībām un parazītiem, un kuri nodrošina preču krājumu aizsardzību. Visi šie produkti ir biocīdi. Tie ir būtiski mums un mūsu nākotnei. Galvenās prioritātes visās mūsu diskusijās bija vide un veselības standarti. Ir saprotams, ka mēs strādājam, lai noteiktu skaidrus izslēgšanas kritērijus, ierobežotus izņēmumus un objektīvu informāciju patērētājiem.

Tajani kungs, es neesmu pilnīgi apmierināta ar jūsu sniegto atbildi par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru (ECHA). Aģentūrai ir līdzekļi, tai ir tehniskais nodrošinājums, tā spēj vadīt REACH sistēmu, un tā, protams, var izdarīt daudz attiecībā uz biocīdiem nākotnē. Tagad mums ir vienkārši vajadzīgas dažas gudras idejas. Mums būs laiks to ieviešanai regulas pakāpeniskas īstenošanas periodā. Izmantosim šo laiku, lai kopīgi nāktu klajā ar dažām saprātīgām idejām. Nevar vienkārši pateikt, ka mums nav naudas un mēs to nespējam paveikt. Ja mēs gribam kaut ko izdarīt iekšējā tirgus labā, tad nākotne ir atkarīga no ES mēroga atļauju piešķiršanas procesa. Es aicinu piedalīties ikvienu un lūdzu arī Komisijas atbalstu.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. – Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks rīt plkst. 12.00.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), rakstiski.(PL) Tiek lēsts, ka Eiropas biocīdo produktu tirgus ikgadējā vērtība ir aptuveni EUR 890 miljonu jeb aptuveni 27 % no pasaules tirgus apjoma. Biocīdus katru dienu lieto mājsaimniecībās un rūpniecībā. Tie ir dezinfekcijas līdzekļi, insekticīdi un rodenticīdi. Tomēr, lietojot biocīdus, īpaša uzmanība jāpievērš patērētāju drošībai, jo ir svarīgi, lai biocīdu lietošana neradītu draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai. Tādēļ mums ir jāveic pilnīga visu to biocīdu pārbaude, kurus ieved Eiropas Savienībā, kā arī jākontrolē to apgrozījums tirgū, jo īpaši attiecībā uz jaunpievienoto produktu importu. Svarīga ir arī piesardzība, pērkot biocīdos produktus, un Eiropas Savienībā izveidotajā sistēmā vajadzētu pilnīgi pabeigt tiesību aktu vienādošanu. Turklāt Eiropas Savienības iestādēs tiek gatavota programma to aktīvo vielu pārbaudei, kuras izmanto biocīdajos produktos. Lai aptvertu visas dalībvalstis, Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt vienotu to nanomateriālu sarakstu, kuri tiek izmēģināti un kurus pēc tam varēs izmantot ķīmiskās ražošanas procesos. Tas nozīmē, ka nanomateriālus, kam var būt liela ietekme uz tehnoloģiju izstrādi, neizslēgs no tirgus un ka vide, kā arī patērētāju veselība netiks apdraudēta.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika