Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2010. szeptember 21., Kedd - StrasbourgHL kiadás
 1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet: lásd a jegyzőkönyvet
 3.A gázellátás biztonsága (vita)
 4.EU-Kína csúcstalálkozó: 2010. október 6. (vita)
 5.Szavazások órája
  5.1.A 05/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: Az OLAF és a saját források felülvizsgálata (A7-0249/2010, László Surján) (szavazás)
  5.2.Egységes piac megvalósítása az elektronikus kereskedelemben (A7-0226/2010, Pablo Arias Echeverría) (szavazás)
  5.3.A polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálata és megelőzése (A7-0195/2010, Christine De Veyrac) (szavazás)
  5.4.A gázellátás biztonsága (A7-0112/2010, Alejo Vidal-Quadras) (szavazás)
  5.5.Az EK és Pakisztán közötti, visszafogadásról szóló megállapodás (A7-0231/2010, Csaba Sógor) (szavazás)
  5.6.Kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal (A7-0238/2010, Metin Kazak) (szavazás)
  5.7.A biológiai sokféleség megőrzését célzó uniós jogszabályok (A7-0241/2010, Esther de Lange) (szavazás)
  5.8.Természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése (A7-0227/2010, João Ferreira) (szavazás)
  5.9.A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban (A7-0192/2010, Eleni Theocharous) (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzőkönyvet
 9.A gyógyszerek farmakovigilanciája (a 726/2004/EK rendelet módosítása) - Farmakovigilancia (a 2001/83/EK irányelv módosítása) (vita)
 10.A biocid termékek forgalomba hozatala és felhasználása (vita)
 11.Többéves pénzügyi keret a 2007–2013-as időszakra (vita)
 12.A 7/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió által az EUMSz. 122. cikke értelmében nyújtott garancia – pénzügyi támogatás a tagállamok részére (vita)
 13.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 14.A hegyvidéki, szigeti és gyéren lakott régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének európai stratégiája (vita)
 15.Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmének a légi közlekedésre történő kiterjesztése (vita)
 16.A közösségi védjegyek használata a belső piacon (vita)
 17.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 18.Az ülés berekesztése
Viták
HL kiadás (1258 kb)
 
Viták
HL kiadás (4705 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat