Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 21 september 2010 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 3.Veiligstelling van de aardgasvoorziening (debat)
 4.Top EU-China op 6 oktober 2010 (debat)
 5.Stemmingen
  5.1.Ontwerp van gewijzigde begroting 05/2010: OLAF en herziening van de eigen middelen (A7-0249/2010, László Surján) (stemming)
  5.2.Voltooiing van de interne markt voor e-handel (A7-0226/2010, Pablo Arias Echeverría) (stemming)
  5.3.Onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (A7-0195/2010, Christine De Veyrac) (stemming)
  5.4.Veiligstelling van de aardgasvoorziening (A7-0112/2010, Alejo Vidal-Quadras) (stemming)
  5.5.Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan (A7-0231/2010, Csaba Sógor) (stemming)
  5.6.Handel en economische betrekkingen met Turkije (A7-0238/2010, Metin Kazak) (stemming)
  5.7.Tenuitvoerlegging van EU-wetgeving tot behoud van de biodiversiteit (A7-0241/2010, Esther de Lange) (stemming)
  5.8.8 - Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen (A7-0227/2010, João Ferreira) (stemming)
  5.9.Vermindering van armoede en het scheppen van werkgelegenheid in ontwikkelingslanden (A7-0192/2010, Eleni Theocharous) (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Geneesmiddelenbewaking (wijziging Verordening (EG) nr. 726/2004) - Geneesmiddelenbewaking (wijziging Richtlijn 2001/83/EG) (debat)
 10.Het op de markt brengen en het gebruik van biociden (debat)
 11.Meerjarig financieel kader voor 2007-2013 (debat)
 12.Ontwerp van gewijzigde begroting 7/2010: door de Europese Unie verstrekte garantie overeenkomstig artikel 122 VWEU - financiële bijstand aan de lidstaten (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Een Europese strategie voor de economische en sociale ontwikkeling van berggebieden, eilanden en dunbevolkte gebieden (debat)
 15.Opname van luchtvaartactiviteiten in het systeem voor handel in emissierechten in de Gemeenschap (debat)
 16.Gebruik van communautaire handelsmerken op de interne markt (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 18.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (1217 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (5252 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid