Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Středa, 22. září 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Vysvětlení hlasování
MPphoto
 
 

Předložený text : A7-0175/2010

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. – (CS) Problematika dodržování práv duševního vlastnictví a jeho vymáhání je velmi palčivým problémem, který trápí celou řadu evropských podnikatelů. Je proto třeba ocenit, že Komise se tomuto problému ve svém sdělení náležitě věnuje. Ke znění zprávy navržené Parlamentem mám však několik zásadních výhrad. Na rozdíl od zprávy se ztotožňuji s názorem Komise, která je také názoru, že současný rámec pro prosazování občanského práva v EU je účinný a harmonizovaný v míře nezbytné pro řádné fungování vnitřního trhu a že není třeba v této věci činit další legislativní opatření. Důsledně si dovoluji varovat před voláním po vytvoření evropského právního rámce umožňujícího vytvoření možnosti postupu proti porušovatelům práv duševního vlastnictví. V této věci je, myslím, správné respektovat nástroje členských států. Pokud si Francie v této oblasti zřídila svůj nástroj vtělený do digitální gilotiny, tak jej plně respektuji. Avšak velmi si nepřeji rozšířit takto kontroverzní nástroj na celoevropskou úroveň. Jsem také velmi zdrženlivý k vytváření nových institucí, jako je Středisko pro sledování padělání a pirátství, stejně tak jsem velmi zdrženlivý ve věci přínosu mnohostranné Obchodní dohody o boji proti padělání (ACTA) bez zapojení států, které jsou největším zdrojem porušování práva duševního vlastnictví. Z těchto a dalších důvodů jsem hlasoval proti navrženému znění zprávy.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí