Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0153/2010

Rozpravy :

PV 21/09/2010 - 9
CRE 21/09/2010 - 9

Hlasovanie :

PV 22/09/2010 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0331

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 22. septembra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Reimer Böge (A7-248/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, v tejto chvíli by som chcel zablahoželať Európskemu parlamentu a predovšetkým pánovi spravodajcovi Bögemu, ktorý sa stále viac presadzuje ako strážca stabilnej rozpočtovej politiky Európskej únie. Podľa môjho názoru sú dôležité tieto hľadiská. Po prvé sa európsky rozpočet stále zaobíde bez potreby získať úver a tak by to malo aj zostať. Po druhé finančný výhľad – inými slovami, sedemročný finančný rámec – poskytne členským štátom väčšiu istotu pri plánovaní. Po tretie si spolu s členskými štátmi budeme musieť zvyknúť na menšiu finančnú slobodu. Po štvrté to podľa môjho názoru znamená, že keď budú v budúcnosti členské štáty prenášať na Európsku úniu ďalšie úlohy, mali by sme dodržiavať zásadu, že členské štáty musia poskytnúť aj potrebné financie.

 
  
  

Správa: László Surján (A7-0250/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, všetci poznáme slávnu metaforu o bicykli – myšlienku, že Európska únia musí ísť stále vpred, lebo v opačnom prípade by sa prevrátila. Vždy som si myslel, že dravý žralok by bol lepším prirovnaním – musí stále plávať zo strachu, že by sa zadusil. To však nechajme bokom.

Pozrime sa na otázku, prečo je to tak. Je pravda, že Európska únia sa stala mechanizmom na prerozdeľovanie peňazí. Ak chce odmeňovať svoje obľúbené klientske skupiny, musí nasávať stále viac a viac peňazí. Ak by to prestala robiť, bicykel by sa naozaj prevrátil a žralok by sa utopil. Preto v čase, keď sa vlády všetkých štátov usilujú obmedziť výdavky, dochádza k tomuto výnimočnému javu, že rozpočet Európskej únie sa ako jediný stále zvyšuje.

V našej krajine sa rozpočet každého ministerstva usiluje ušetriť 25 až 40 percent, jeden rozpočet sa však zvyšuje o 60 percent, a to naše čisté príspevky do Európskej únie. Namiesto toho, aby sme stimulovali hospodárstvo, berieme z výrobného odvetvia peniaze a ľudí a dávame ich do byrokracie. Ľudí to len utvrdí v názore, že z Európskej únie sa stal kšeft.

 
  
  

Správa: Linda McAvan (A7-0153/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Pri informovanosti o nežiaducich účinkoch liekov nejde len o to, ako sa budú správať výrobcovia liekov. Nejde len o to, čo bude uvedené na príbalových letáčikoch, prípadne na internete.

Chcela by som zdôrazniť osobný kontakt pacienta s lekárom a lekárnikom. Každodenná skúsenosť ukazuje, že na trhu je skupina farmaceutických výrobkov, pri ktorých sú často vedome zanedbávané informácie o nežiaducich účinkoch. Prípravky sú často voľne dostupné v lekárňach a ženy ich berú bez predchádzajúceho poučenia. Je len málo lekárov, ktorí informujú, že hormonálna antikoncepcia zvyšuje hladinu stresového hormónu, je príčinou tromboembolickej choroby, karcinómu prsníka, maternice a pečene, centrálnych mozgových príhod, ťažkosti s otehotnením aj po vysadení antikoncepcie. Buďme úprimní a informujme o všetkých farmaceutických výrobkoch rovnako a pravdivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Dámy a páni, dovoľte mi ako lekárke zdôrazniť význam dnes schváleného nového nariadenia, ktoré umožňuje výmenu informácií o nežiaducich účinkoch liekov v celej Európskej únii. Hoci zdravotníctvo nepatrí medzi právomoci EÚ, členské štáty sa dokázali zhodnúť na potrebe a podrobnostiach vytvorenia spoločnej databázy klinických skúseností s používaním európskych liekov, do ktorej sa budú informácie ukladať a následne vymieňať a hodnotiť. Je to vynikajúca správa pre európskych pacientov a tiež ukážka výhod ďalšej integrácie európskych štátov. Cením si prácu spravodajcov z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, lebo dosiahli dohodu vo všetkých sporných bodoch. Osobitne ma teší, že návrh výboru bol vylepšený, pokiaľ ide o prísnejšiu ochranu osobných údajov.

 
  
  

Správa: Linda McAvan (A7-0159/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, dnešné hlasovanie o dvoch dokumentoch týkajúcich sa farmakovigilancie nám prinesie bezpečnejší a účinnejší systém monitorovania liekov. Kompromisy dosiahnuté v týchto dvoch materiáloch sú vyvážené. Nový systém náležite zohľadní riziká i benefity liekov.

Do úvahy berie aj potrebu kontroly bez vytvárania prílišnej byrokracie. Zefektívni tiež predovšetkým centralizovaný postup pri autorizácii liekov. Kompromis prispieva k zabezpečeniu financovania systému, pričom Európska agentúra pre lieky bude mať možnosť účtovať si poplatky za svoje služby. Samozrejme, ide o kompromis, no v porovnaní s tým, aké rozdielne boli názory na začiatku, som presvedčený, že je to rozumné riešenie.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Gratulujem spravodajkyni k textu, ktorý pripravila ako novelu dvoch direktív o farmakovigilancii.

Dôležitým krokom je dôsledne využiť, čo nám tieto novely ponúkajú. Obavy niektorých členských štátov o nefunkčnosti systému vyvrátime len vtedy, ak nahlasovanie nežiaducich účinkov bude koordinované. Časové straty v informovanosti medzi členskými štátmi musia byť minimálne.

Ešte jednu poznámku: štatistiky hovoria, že častejšie chorí sú starší a starí ľudia. Ľudia, ktorí trpia celkom prirodzene zhoršením zraku. Darmo budú príbalové letáčiky obsahovať všetky informácie, často aj zbytočné, ak to pacienti nedokážu prečítať ani s okuliarmi, ktoré bežne používajú, lebo písmo je také miniatúrne.

 
  
MPphoto
 

  Michèle Rivasi (Verts/ALE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o tento text, za ktorý sme hlasovali, chcela by som upozorniť – a pani McAvanovej musím zablahoželať ku kvalitnej práci – na jeden nedostatok súvisiaci s obyvateľmi, ktorí slúžia ako pokusné králiky.

Jedna vec totiž bola zanedbaná a vzhľadom na dosiahnutie dohody v prvom čítaní nemohla byť predmetom ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu: ide o otázku používania ľudí ako pokusných králikov pri klinickom testovaní liekov a vakcín pred autorizáciou, ktorým sa overuje ich neškodnosť a pomer rizika a benefitu.

Medzi týmito osobami môžu byť muži, ženy, deti i starší ľudia a v tomto texte ide o sledovanie možných vedľajších účinkov liekov na ľudí.

Je totiž potrebné zdôrazniť, že títo ľudia, ktorí sa zúčastňujú na klinických testoch, sú udržiavaní v nevedomosti, pokiaľ ide o orálne alebo vnútrožilovo podávanú látku, a účinky sa môžu prejaviť až o desať, dvadsať alebo tridsať rokov.

Na týchto pokusných králikov farmakovigilancia zabúda a je dôležité pamätať na to a pripomínať to.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, dôrazne podporujem správu o racionalizácii farmakovigilančného systému v oblasti liekov pre ľudí. Myslím si, že v tejto oblasti môže EÚ určite priniesť pridanú hodnotu a že tu spoločnými silami môžeme zaistiť vyššiu bezpečnosť pacientov.

Aj po úplnej autorizácii môžu mať lieky nežiaduce účinky a myslím si, že úplný profil bezpečnosti liekov môžeme spoznať až po ich uvedení na trh. Preto musíme byť naďalej obozretní. Tento návrh zaistí posilnením európskeho systému monitorovania bezpečnosti liekov vyššiu bezpečnosť pacientov. Posilní databázu Eudravigilance, v ktorej sa zhromažďujú informácie o nežiaducich účinkoch liekov. Vytvorenie nového európskeho internetového portálu pre bezpečnosť liekov poskytne občanom lepší prístup k jasnejším a zrozumiteľnejším informáciám o problematike bezpečnosti.

Je to prvá časť trojdielneho balíka na posilnenie právnych predpisov EÚ vo farmaceutickej oblasti a odstránenie medzier, ktoré sa v nich nachádzajú. Verím, že je to dobrý prvý krok.

 
  
  

Správa: Christa Klaß (A7-0239/2010)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Aj napriek tomu, že biocídne výrobky ako dezinfekčné či konzervačné prípravky sú súčasťou nášho každodenného života, pri ich nesprávnom použití alebo nedostatočnej autorizácii môžu predstavovať značné riziko pre ľudí, zvieratá a životné prostredie.

V záujme ochrany zdravia a životného prostredia je preto potrebné, aby výrobky európskych, ako aj neeurópskych výrobcov spĺňali jednotné normy EÚ. Je potrebné zdôrazniť, že prínosy vstupu týchto výrobkov na trh a ich používanie musia mnohonásobne prevyšovať riziká, pričom existujúce riziká by mali byť odstránené do najvyššej možnej miery.

Osobne sa zasadzujem za vyššiu mieru harmonizácie vnútroštátnych postupov uznávania výrobkov v rámci EÚ a v prvom rade za vyššiu ochranu spotrebiteľa a jeho lepšiu informovanosť. Zabezpečiť jasné, výstižné a zrozumiteľné označenie je nevyhnutné predovšetkým pre výrobky, s ktorými prichádzajú do styku spotrebitelia, ktorí sú laici.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, srdečne vítam toto uznesenie. Horské regióny a riedko osídlené oblasti obohacujú zemepisný profil, prírodu a kvalitu života.

Osobitne mám na mysli slovenské regióny a pozývam vás, dámy a páni, na návštevu Vysokých Tatier, aby ste na vlastné oči uvideli krásu tohto regiónu.

Okrem obsahu uznesenia, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať, by som bola rada, keby sa verejné orgány zaviazali, že týmto oblastiam budú pomáhať. V každodennom živote sú prioritnými oblasťami mestá a mestské spoločenstvá. V mestách a mestských oblastiach sa verejné služby poskytujú, no malé mestá a dediny, riedko osídlené oblasti, sa často musia zaobísť bez nich. Život v malých mestách a dedinách však má tiež vlastnú kvalitu a netreba ich podceňovať.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Teší ma, že som mohol podporiť túto správu, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. Vzhľadom na vysokú hustotu obyvateľstva a medzinárodnú mobilitu musíme venovať osobitnú pozornosť šíreniu patogénov a chorôb. Prijaté opatrenia musia byť síce účinné, no je potrebné zabezpečiť aj to, aby neškodili životnému prostrediu. S týmito materiálmi sa musí zaobchádzať zvlášť starostlivo. Biocídy sú nevyhnutné na splnenie prísnych zdravotných a hygienických noriem. Sú tiež neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Som však presvedčený, že v dialógu o tomto nariadení je potrebné pokračovať aj v budúcnosti vzhľadom na to, že povoľovanie a uvádzanie týchto výrobkov na trh musí podliehať zvlášť prísnym kritériám.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, biocídy sa používajú predovšetkým v odvetví hygieny a upratovacích prác, no nájdeme ich aj pri výrobe nábytku a textílií. Biocídy poskytujú ochranu proti baktériám, červom, hmyzu, škodcom uskladnených potravín, myšiam a potkanom. V budúcnosti budú musieť biocídy spĺňať celoeurópske minimálne normy. Pani spravodajkyni Klassovej som veľmi vďačný za vyjadrenie, že nariadenie musí byť rovnako použiteľné pre spotrebiteľov i pre výrobcov. Inými slovami, ide o primerané výdavky, spravodlivé rámcové podmienky a prijateľné náklady na registráciu. Ak sa nám to naozaj podarí, bude to znamenať ďalší krok smerom k harmonizácii európskeho trhu v záujme podnikov, ale osobitne aj v záujme našich spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ospravedlňujem sa, dávala som bábätku jesť. Správa, ktorú sme dnes prijali, obsahuje určité pozitívne prvky, ktoré sa, ako dúfame, čoskoro realizujú.

Osobitne by som chcela vyjadriť spokojnosť s úsilím o ochranu malých a stredných podnikov, najmä čo sa týka postupov na získanie informácií o zložení výrobkov, ku ktorým malé podniky často nemajú prístup, pričom dôvodom nie sú len náklady.

Veľké úsilie bolo vyvinuté s cieľom zjednodušiť postup pri povoľovaní uvádzania týchto výrobkov na trh, predovšetkým pokiaľ ide o časové rámce, na základe ktorých kompetentné orgány prijímajú príslušné rozhodnutia. Na záver by som chcela vyjadriť nádej, že budeme môcť pokračovať v tejto ceste, pri ktorej harmonizácia vnútorného európskeho trhu musí vyústiť do toho, že sa dostanú do popredia skutočné kvality podnikov, a do väčšej hospodárskej súťaže.

 
  
  

Správa: Peter Skinner (A7-0170/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Vítam balík návrhov na vytvorenie účinnejšieho, integrovanejšieho a udržateľnejšieho systému finančného dohľadu v rámci EÚ, ktorého cieľom je riešiť zlyhania európskeho finančného dohľadu, ktoré boli odhalené počas nedávnej finančnej krízy, a vieme, že sme boli všetci prekvapení.

Predkladaný návrh nariadenia ustanovujúci novú štruktúru finančného dohľadu plne podporujem, pretože predošlé negatívne skúsenosti jasne ukázali potrebu regulácie, účinnejšieho dohľadu a aj hĺbkovej reformy v tejto oblasti. Verím, že pomocou zvýšenia konkurencie na základe podpory vytvorenia rovnakých a transparentných podmienok pre všetkých, ako aj zabezpečenia jednotnej regulácie sa podarí zaručiť primeranú ochranu vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v Európskej únii.

 
  
  

Správa: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(GA) Vážený pán predsedajúci, zdržal som sa hlasovania o problematike zriadenia nového orgánu pre európsky finančný systém, pretože nové opatrenia neprinášajú podstatnú zmenu spôsobu fungovania finančného systému ani nezavádzajú kontrolu nad finančnými trhmi. Tieto opatrenia predovšetkým neskoncujú so špekuláciami a nečestnými praktikami veľkých bánk ani so špekulatívnymi fondmi, ktoré sú známe pod názvom hedžové fondy.

Včera napríklad v Írsku finančný trh požičal írskej vláde 1,5 miliardy EUR, ale o štyri body drahšie, než keby bolo danou krajinou Nemecko. Znamená to teda, že pracovná sila krajiny bude musieť týmto inštitúciám zaplatiť milióny navyše.

Zriadením novej rady sa nič nemení. Na finančné problémy Európy neexistuje iné riešenie, než dať celý systém do verejného vlastníctva a pod demokratický dohľad.

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D). – Vážený pán predsedajúci, všetkým spravodajcom by som chcel zablahoželať k ich práci na tomto balíku veľmi dôležitých reforiem v oblasti dohľadu nad európskym finančným sektorom. Táto revízia finančnej štruktúry EÚ bola obrovskou úlohou Výboru pre hospodárske a menové veci.

Kríza ukázala, že náš regulačný rámec nebol dostatočne silný, že trhy sa nie vždy korigujú samy, a čo je horšie, že boli vystavené systémovým rizikám, ktoré sa nesledovali. Teší ma predovšetkým zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká, ktorého úlohou je vydávať včasné varovania týkajúce sa systémových rizík a nerovnováhy.

Pokiaľ ide o orgány ESA, som spokojný, že sme našli rovnováhu, ktorá neoslabuje úlohu členských štátov. Teraz musíme zabezpečiť, aby mali tri inštitúcie zamestnancov a zdroje potrebné na náležitý výkon svojej práce.

Na záver chcem povedať, že Parlament vynaložil obrovské úsilie a politickú vôľu na dosiahnutie kompromisu s Radou s cieľom zabezpečiť, aby bol tento naliehavo potrebný balík reforiem teraz odsúhlasený a zrealizovaný začiatkom roku 2011.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, som rada, že táto správa bola prijatá. Jedným zo strategických cieľov európskych inštitúcií na najbližšie roky je oživenie vnútorného trhu.

Hospodárska kríza ukázala, aký je tento cieľ nedosiahnuteľný, kým máme rozdrobený trh finančných služieb. Finanční sprostredkovatelia najrôznejšieho druhu, infraštruktúra a trhy totiž od seba navzájom závisia a potenciálne môžu mať zásadný význam pre systém ako celok do tej miery, že zlyhanie jedného z týchto aspektov môže mať ničivé následky na makroekonomickej úrovni.

Základom pre oživenie hospodárstva, ktoré všetci Európania netrpezlivo očakávajú, je finančný sektor, ktorý je zdravý a pevný práve vďaka primeranej regulácii a dohľadu.

Podľa môjho názoru je prijatie balíka opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom a predovšetkým vytvorenie Európskeho výboru pre systémové riziká dôležitým krokom smerom k dosiahnutiu cieľa harmonizovaného systému dohľadu v Európe, ktorému budú podniky a občania dôverovať.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán predsedajúci, som rada, že sa nám podarilo vytvoriť úplné podmienky na účinný dohľad nad finančnými trhmi, ktorý na začiatku finančnej krízy zlyhal. Vítam skutočnosť, že Európa buduje nástroje, pomocou ktorých by mohlo byť v budúcnosti možné zabrániť kríze. Preto som podporila všetky správy, ktoré sú súčasťou balíka opatrení v oblasti dohľadu nad finančným trhom. Cieľom by malo byť dôslednejšie dodržiavanie pravidiel dobrého riadenia, ktorého príkladom nie je ani rozpočtová márnotratnosť, ani zvyšovanie dlhov, ktoré splatia budúce generácie. Z tohto dôvodu odmietam návrh predsedu Európskej komisie pána Barrosa na vydanie európskych dlhopisov, o ktorom sa zmienil počas nedávneho vystúpenia v Európskom parlamente, keď hovoril o odmenách pre štáty, ktoré dodržiavajú pravidlá dobrého riadenia. Išlo o odmeny v podobe európskych dlhopisov.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Vážený pán predsedajúci, to dunenie, ktoré počujeme v diaľke, je hrádza EÚ. Otvára sa v útoku na prosperitu londýnskeho City, ktorého blahobyt podporuje okolité hospodárstvo nášho volebného obvodu.

Nová štruktúra dohľadu, ktorú práve tento Parlament s obrovskou rezervou odhlasoval, nie je primeraným liekom na zistený problém. Nikto presvedčivo nepreukázal – nikto sa dokonca ani nepokúsil seriózne argumentovať –, že opatrenia, ktoré zavádzame, by pred dvoma rokmi zabránili finančnej kríze. Sme skôr svedkami opatrení motivovaných závisťou, nevôľou spôsobenou postavením Londýna a nepriateľstvom voči kapitalizmu ako modelu.

Z úverovej krízy môžete viniť obrovské množstvo ľudí – môžete obviňovať banky, môžete obviňovať regulátorov, môžete obviňovať vlády za to, že príliš dlho udržiavali úrokové sadzby na prinízkej úrovni. Nemôžete však obviňovať správcov súkromných kapitálových fondov, ktorí boli skôr obeťami, ktorí utrpeli straty a neprišli prosíkať o záchranu.

Ľudia v týchto odvetviach si nesadnú a nebudú čakať, kým na nich pán komisár Barnier nepošle svojich inšpektorov. Už teraz odchádzajú do Švajčiarska, do Šanghaja, do Singapuru – opúšťajú Londýn a celú EÚ, ktorá tým stráca.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, keďže som poslancom Európskeho parlamentu za Londýn, mnohí z mojich voličov – ako sa dá očakávať – sú veľmi znepokojení vplyvom týchto opatrení nielen na najväčšie európske finančné centrum, ale na dve jeho najväčšie finančné centrá. Londýn je totiž domovom City a spoločnosti Canary Wharf Group.

Keď sa pozeráme na finančnú krízu, môžeme veľmi ľahko spadnúť do pasce – do ktorej padá tento Parlament a všetky inštitúcie –, keď si budeme myslieť, že riešením je väčšia regulácia. Zabúdame na prvoradú úlohu, ktorú regulácia v skutočnosti zohrala pri vytváraní krízy rizikových hypoték, keď bankám radila, aby požičiavali nebonitným zákazníkom. Keď jedna desatina týchto zákazníkov prestala byť schopná splácať úver, nastala kríza rizikových hypoték. Je potrebné pochopiť aj rozdiel medzi reguláciou a dohľadom. Dalo by sa argumentovať, že regulátori mali k dispozícii nástroje, ale nepoužili ich náležitým spôsobom.

Jedna z výhod, o ktorých sa hovorí, spočíva v tom, že sa vytvorí jednotný súbor pravidiel pre Európu. Je to veľmi zaujímavé, ale problém, ako vieme, je v tom, že mnohé krajiny EÚ ignorujú pravidlá a neplatia pokuty. Ako chcete vytvoriť rovnaké podmienky, keď mnohí hráči nedodržiavajú pravidlá?

 
  
  

Správa: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D).(ES) Vážený pán predsedajúci, ďakujem pani spravodajkyni za to, že sa usilovala prijať niektoré návrhy, a, samozrejme, za obhajobu autorských práv, s ktorou súhlasím. Skutočnosť, že niektoré výmeny sú v správe definované ako postihnuteľné porušenie práv, že je v nej uznaná právomoc poskytovateľov vydávať postihy a že hromadné výmeny sú vylúčené z možných porušení, však znamená, že nemôžeme hlasovať ani za jednu z protichodných správ.

Správa pani Gallovej vyvolala veľký záujem a mohla byť primeraná, no jadro rozpravy sa príliš trpko točí okolo argumentov za a proti francúzskemu zákonu známemu pod názvom HADOPI, na základe ktorého je možné prerušiť internetové pripojenie tým, ktorí porušujú pravidlá. Skutočná európska rozprava, ktorá by zohľadňovala ďalší pokrok vo vnútroštátnych právnych predpisoch, sa ešte neuskutočnila.

Dúfam, že dosiahneme spoločnú pozíciu v Skupine Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente a väčšinu v parlamentných rozpravách a pri pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k návrhu smernice z dielne Komisie, ktorý podľa pána komisára Barniera čoskoro príde do Parlamentu. Pri tejto príležitosti sa pokúsime dosiahnuť vyváženejšiu pozíciu než dnes, ktorá bude brať do úvahy práva používateľov internetu i základnú potrebu dodržiavať práva duševného vlastníctva.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Vážený pán predsedajúci, správa pani Gallovej rozdelila Parlament na tri tábory. Žiadna správa nenavrhla takú potrebnú a vyváženú reguláciu duševného vlastníctva. Správa pani Gallovej jednostranne upravuje pirátstvo v digitálnych sieťach a prehliada opatrenia proti falšovaniu, ktoré naozaj ruinuje náš priemysel, hoci Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vo svojich stanoviskách navrhli praktické opatrenia. Okrem toho je v nej navrhnutá určitá harmonizácia trestných postihov za porušovanie práv duševného vlastníctva namiesto toho, aby sa riešila skutočnosť, že odborná verejnosť chápe trestné právo ako výlučnú právomoc členských štátov. Oceňujem však, že správa kladie dôraz na prevenciu a vzdelávaciu kampaň. Cením si, že návrh uznesenia z dielne skupiny ALDE sa starostlivejšie venuje právam a zodpovednosti predovšetkým poskytovateľov internetových služieb. Bol však predložený v poslednej chvíli. Jednoznačne sa inšpiroval návrhom poslaneckého klubu PPE, no do rozpravy, žiaľ, nevniesol žiadne novátorské iniciatívy. Návrh uznesenia, ktorý okrem iných predložila pani Castexová, je komplexnejší a aktuálny, pokiaľ ide o stretnutie týkajúce sa dohody ACTA. Oceňujem aj cielenejšie opatrenia proti falšovaným liekom. Nesúhlasím však s obmedzením právomocí Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva. Preto som napokon nepodporila ani jeden z troch návrhov uznesení.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Vážený pán predsedajúci, tu sú moje názory na správu pani Gallovej. Ani jedna zo správ, o ktorých sa dnes v tomto Parlamente hlasovalo, nie je dobrá. Preto som hlasovala proti všetkým trom správam. Sú s nimi spojené mnohé problémy. Porušenie obchodnej známky sa napríklad zamieňa s porušením autorských práv, ľudia žiadajú reguláciu a dohľad a podporuje sa nerozumný systém kompenzácií, pričom zároveň sa pripúšťa, že najprv je potrebné preskúmať účinky existujúcich právnych predpisov.

Ja som, naopak, presvedčená, že základné práva a voľný trh je možné skombinovať. Ak by bola ohrozená zásada „obyčajného kanála“, narušila by sa dnešná dynamická povaha internetu. Keby mali poskytovatelia internetových služieb prijať zodpovednosť za zákonnosť obsahu, prinútilo by ich to minimalizovať riziko monitorovaním a filtrovaním prevádzky. Výsledkom by boli opatrné spoločnosti neschopné rásť a prijímať zamestnancov, ako aj problematické získavanie prístupu k internetu pre nové spoločnosti.

Zrušenie zásady „obyčajného kanála“ by znamenalo rozšírenie úlohy poskytovateľov internetových služieb, z ktorých by sa zároveň stali dozorné orgány. Nikde inde v spoločnosti nie je posol zodpovedný za obsah. Nikde inde zároveň nedávame občanom pri každom využití služby pokyny, aby neporušovali zákon. Predstavte si, že by napríklad pri každom predaji známok bolo povinné poskytnúť informáciu o tom, že je zakázané posielať listy obsahujúce baktérie antraxu.

Bezvýhradne však podporujem pani komisárku Kroesovú a jej digitálnu agendu. Jej pilotná iniciatíva je dôkazom toho, že pochopila, ako sa dá skombinovať trhové hľadisko s dodržiavaním základných práv vrátane internetu.

Čína je príkladom zničenia internetu zasahovaním do slobody prejavu a dohľadom. Nechoďme tou istou cestou. Krajiny severnej Európy ukázali, ako sa dá postupovať pomocou dobrovoľných dohôd a účinnej hospodárskej súťaže. Musíme hľadieť na sever, nie na východ.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem poďakovať pani spravodajkyni Gallovej za správu. Je veľmi dôležité, že teraz vytvárame celoeurópske spoločné pravidlá v oblasti práv duševného vlastníctva. Je totiž pravda, že keď sa v tejto situácii pozrieme na Európu, potrebujeme predovšetkým inovácie. Potrebujeme aj tvorivosť. Obe vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu. Ak máme byť schopní zaručiť tok inovácií a tvorivosti, ktoré vyústia do tvorivých riešení, je jasné, že ich musíme chrániť a rozvíjať. Je úplne samozrejmé, že nemôžeme akceptovať porušovanie práv duševného vlastníctva. V súčasnosti je to problém priemyslu, mnohých tvorivých odvetví i športu.

Vítam preto, že táto správa pani Gallovej je prvým krokom správnym smerom. Ako zákonodarcovia nemôžeme nijakým spôsobom tolerovať pirátstvo ani krádeže bez ohľadu na to, či k nim dochádza online alebo niekde inde. Tvorivým odvetviam musíme zabezpečiť pokoj. Budú môcť tvoriť a inovovať, v dôsledku čoho budeme môcť konať proti pokračujúcemu porušovaniu práv duševného vlastníctva a v prípade potreby ukladať sankcie. Takýmto spôsobom môžeme prostredníctvom tvorivých odvetví dosiahnuť európsku pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (ECR). – Vážený pán predsedajúci, podobne ako mnohí poslanci Parlamentu naprieč politickým spektrom som aj ja mal výhrady voči tejto správe, najmä keď sa usilovala miešať problematiku spoločného využívania súborov so zdravotnými rizikami spojenými s falšovanými výrobkami, napríklad v leteckom odvetví alebo v prípade falšovaných liekov. Tieto dve veci sa nedajú porovnávať a jednoznačne musia byť oddelené.

Musíme si vyjasniť aj rozdiel medzi výrobkami a službami vo svete atómov a výrobkami a službami vo svete bitov – v digitálnom hospodárstve. Musíme pochopiť, že vo svete narastajúcej spracovacej kapacity, vo svete lacnejšieho skladovania údajov, vo svete rozšírenejšieho širokopásmového internetu sme celkovo svedkami toho, že mnohé digitálne výrobky smerujú k nule.

Žiaľ, zatiaľ čo mnohí umelci reagujú a hľadajú iné spôsoby zarábania peňazí pri poskytovaní niektorých obsahov, hudobnému priemyslu ako celku to nedošlo a zdá sa, že stále chce, aby sa ľudia vrátili o niekoľko rokov späť do doby fyzických médií. Je najvyšší čas, aby sa hudobný priemysel zobudil a prispôsobil svoje podnikateľské modely digitálnemu hospodárstvu.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0518/2010

 
  
MPphoto
 

  Edward Scicluna (S&D).(MT) Keďže som poslanec EP, ktorý zastupuje ostrovy Malta a Gozo, táto téma je môjmu srdcu veľmi blízka. Aby som začal s ostrovom Gozo, je škoda, že zatiaľ čo maltská vláda zahrnula do rokovaní o vstupe Malty do EÚ vyhlásenie 36, ktorého cieľom bolo zachrániť budúcnosť Goza, konkrétne finančné prostriedky sa nikdy nezhmotnili. Gozitáncov by však malo upokojiť toto uznesenie, ktoré požaduje celoeurópsky rámec pre horské regióny a ostrovy. Nejde len o politické opatrenie, ale o mnohé politiky Únie, ktoré vplývajú na rozvoj ostrovov. Toto uznesenie konkrétne požaduje od Komisie a členských štátov, aby zabezpečili, že ostrovy budú mať úžitok zo špecifických finančných prostriedkov v rámci nového finančného rámca na rozpočtový cyklus 2014 – 2020. Horské regióny a ostrovy v Únii majú predovšetkým spoločné niektoré faktory, ktoré ich odlišujú od ďalších regiónov niekedy dokonca aj v tom istom štáte. Veľmi ma teší, že toto uznesenie požaduje programy a politiku Únie, ktoré ostrovom umožnia stať sa konkurencieschopnými a prispôsobiť sa výzvam, ktorým čelia. Teší ma aj to, že v tomto uznesení sa uvádza, že členské štáty vrátane Malty a Cypru, ktoré sa nachádzajú v južnej časti Európy, si zaslúžia regionálne programy rozvoja. Toto uznesenie je vyhlásením zámeru chrániť záujmy členských štátov, najmä ostrovov ako Gozo. Preto podporujem toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Plne podporujem stanovisko Parlamentu, pokiaľ ide o horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti. Zvyčajne ide o oblasti osobitného prírodného významu, takže je potrebné zabezpečiť, aby bola ich podpora kombinovaná s ochranou prírodného bohatstva. Tieto regióny by sme mali podporovať spôsobom, ktorý im umožní dobre a inovatívne využívať ich najväčšie prednosti. Zároveň by sme však mali zabezpečiť náležitú ochranu ich prírodného bohatstva.

Rád by som upozornil aj na ťažké postavenie poľnohospodárov v týchto oblastiach, kde môže byť obrábanie pôdy jedným z mála spôsobov, ako si zarobiť na živobytie. Poľnohospodárom by sa mala venovať osobitná starostlivosť. Táto solidarita nemusí byť založená len na finančnej podpore. Môže zahŕňať aj podporu vzdelávania mladých ľudí a podporu inovatívnych technológií.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Reimer Böge (A7-0248/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chválim pána spravodajcu za vykonanú prácu. Hlasoval som za tento text, lebo som presvedčený, že v takýchto zložitých hospodárskych podmienkach Európska únia nemôže pracovať s nepružnými nástrojmi. Ukázalo sa však, že viacročný finančný rámec nepružný je.

Nespomínam ani, že úzkoprsosť niektorých inštitúcií (Rady a Komisie) určite nie je reakcia, akú európski občania očakávajú. Mimo tohto Parlamentu prišli milióny ľudí o prácu. Potrebujú našu podporu. Rozpočet EÚ musí byť naozaj európsky.

Som naozaj presvedčený, že v ťažkých hospodárskych podmienkach je vyššia pružnosť rozpočtu nevyhnutnosťou, ak nie základom, ak chce EÚ poskytnúť hmatateľnú reakciu na aktuálne potreby, ale aj na tie, s ktorými sa pri prijímaní rozpočtu neráta. Uzavrel by som to tak, že nastala chvíľa, aby sa EÚ vyzbrojila vlastnými zdrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Vzhľadom na možné ďalekosiahle následky príslušného návrhu a potrebu ďalšieho premyslenia európskeho finančného stabilizačného mechanizmu súhlasím so závermi, ku ktorým dospel pán spravodajca. Preto som sa rozhodol hlasovať za túto predbežnú správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. – (FR) Hlasovala som za správu pána Bögeho s cieľom odsúdiť neudržateľnú finančnú situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Hoci Lisabonská zmluva dáva Európskej únii nové výsady a členské štáty požadujú a ohlasujú európske projekty veľkého rozsahu, Komisia a Rada odmietajú prehodnotiť obmedzenie výdavkov, ktoré nedáva žiadny zmysel a poukazuje na ich úzkoprsý pohľad na európsky projekt. Recesia si vyžaduje „viac Európy“. Ak to chceme dosiahnuť, je potrebné posilniť európsky rozpočet výmenou súčasného finančného rámca, ktorý je obmedzený a nevhodný. Je čas začať dodržiavať zmluvy, ktoré ustanovujú, že zdroje Únie by mali byť primerané jej cieľom. Spolu s veľmi širokou väčšinou poslancov EP súhlasíme s potrebou vlastných zdrojov, ako sú eurodlhopisy. Členské štáty by mali uznať, že pridaná hodnota európskej politiky je základným nástrojom na obmedzenie výdavkov jednotlivých štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Ako je uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie, EÚ si musí zabezpečiť prostriedky nevyhnutné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie politík. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy so sebou okrem toho prinieslo nové oblasti aktivít, medzi ktoré patrí Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Verím preto, že len presunutie zdrojov alebo opätovné zadefinovanie priorít v rámci viacročného finančného rámca (VFR) nebude postačovať na naplnenie potrieb EÚ. Znamená to, že revízia VFR a mechanizmov flexibility, ktorá je súčasťou medziinštitucionálnej dohody, je mimoriadne dôležitá. EÚ potrebuje väčšiu pružnosť, ktorá jej umožní vytvoriť si rezervy a manévrovací priestor, aby bola schopná rýchlo a účinne reagovať v naliehavých a neočakávaných situáciách. Z tohto dôvodu hlasujem za túto správu a jej odporúčania.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne. (SV) Sme presvedčení, že je dôležité, aby bolo možné poskytnúť dostatočné zdroje napríklad na novú stratégiu EÚ pre rast a zamestnanosť EÚ 2020, ale aj na to, aby mohol rozpočet EÚ uspokojiť nevyhnutné požiadavky, napríklad pokiaľ ide o potrebu pomoci a boja proti zmene klímy. Vďaka Lisabonskej zmluve má navyše EÚ nové oblasti právomoci vrátane zahraničnej politiky, športu, výskumu vesmíru, energetiky a cestovného ruchu. Veríme však, že by sa mali do veľkej miery financovať prerozdelením finančných prostriedkov, ktoré už sú v rozpočte EÚ k dispozícii, napríklad z rozpočtu na poľnohospodárstvo, aby celková výška rozpočtu EÚ nevzrástla.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Účinné plánovanie a sledovanie opatrení Európskej únie nie je zlučiteľné s jednoduchým ročným rozpočtom. Namiesto toho je potrebný viacročný finančný rámec, ktorý inštitúciám poskytne dostatočné prostriedky na výkon povinností a úloh.

Predbežné hodnotenie plnenia viacročného finančného rámca viedlo k vypracovaniu správy, ktorá je za uznesením, o ktorom sme hlasovali. Toto uznesenie obsahuje niektoré často pociťované obavy, s ktorými súhlasím, týkajúce sa nedostatkov viacročného finančného rámca a momentálnej finančnej schopnosti Únie dosiahnuť svoje ciele.

Kritika namierená voči Európskej únii je často vyvolaná nedostatočnou transparentnosťou jej účtov. Úplné zverejňovanie rozpočtov Únie a viacročného plánovania, ako aj ich udržateľnosť a rešpektovanie všetkých strán zainteresovaných na rozpočtovom procese, medzi ktoré, samozrejme, zahŕňam aj Európsky parlament, musia byť prostriedkom na odstránenie takýchto podozrení a povzbudenie občanov a politických aktérov, aby v tejto oblasti činnosti zohrávali aktívnejšiu úlohu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) V rokoch 2007 až 2009 boli stropy súčasného viacročného finančného rámca (VFR) dosiahnuté alebo prekročené. Významné projekty ako Galileo, potravinový nástroj a plán hospodárskej obnovy Európy sa pohli vpred len počas posledných štyroch rokov súčasného VFR, a to využívaním existujúcich rezerv alebo nástrojov, ktoré poskytuje medziinštitucionálna dohoda. Zostávajúce rezervy súčasného finančného rámca sú na zvyšok obdobia bezvýznamné. Rezerva, ktorá je dispozícii v rámci okruhu 1a (konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť), bude nižšia než 50 miliónov EUR ročne a celková dostupná rezerva v rámci všetkých okruhov bude v roku 2012 obmedzená na 436 miliónov EUR a v roku 2013 na 435 miliónov EUR. Táto rezerva sa však ešte ďalej zníži v dôsledku existujúcich záväzkov, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté do rozpočtu. Lisabonská zmluva so sebou priniesla nové právomoci a orgány. Stratégia EÚ 2020, ktorá už bola prijatá a presadzuje inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, by sa teraz mala začať vykonávať pomocou nevyhnutných finančných prostriedkov. Preto podporujeme naliehavú revíziu súčasného VFR a jeho pružné riadenie.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa vyzýva na čo najrýchlejšie prijatie nástrojov potrebných na uplatňovanie rozpočtových ustanovení Lisabonskej zmluvy. Znamená to ešte výraznejšie podriadenie rozpočtu Únie potrebám neoliberalizmu, federalizmu a militarizmu – trom základným osiam prebiehajúceho procesu európskej integrácie, ktoré sú teraz zakotvené a rozvinuté v tejto zmluve.

Keďže naše stanovisko je v tomto smere dobre známe, nemali sme inú možnosť, než hlasovať proti správe. Vždy sme kritizovali štíhlosť súčasného viacročného finančného rámca, ktorý znížil štrukturálne fondy na 0,37 % hrubého národného dôchodku EÚ. Spôsobilo to škrty v sociálnych a environmentálnych programoch, ako aj v oblasti výskumu, vzdelávania a kultúry.

Presadzujeme preto zvýšenie finančných prostriedkov, ktoré sú v ňom k dispozícii, a preorientovanie jeho cieľov. Chceme, aby rozpočet Únie slúžil skutočnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti, plnej zamestnanosti s právami, investíciám a verejným službám, ochrane životného prostredia, spolupráci a mieru.

Odmietame preto chápanie rozpočtu Únie ako nástroja v službách komercializácie ďalších a ďalších prvkov spoločenského života, liberalizácie, nedostatočnej istoty zamestnania, štrukturálnej nezamestnanosti, vonkajšieho intervencionizmu a vojny.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Rozpočet EÚ je mimoriadne dôležitý z hľadiska pomoci a podpory írskeho vidieka a príjmov poľnohospodárov. V rokoch 2010 až 2013 budú môcť írski poľnohospodári, vidiecke spoločenstvo a írske potravinárske odvetvie ročne využívať približne 2 miliardy EUR. V súčasnosti prebiehajú najdôležitejšie rokovania zamerané na dosiahnutie dohody o sume peňazí, ktorá bude pre odvetvie poľnohospodárstva k dispozícii po roku 2013.

Z vysokej ročnej úrovne financovania írskeho odvetvia poľnohospodárstva je úplne zrejmé, že tieto rokovania sú pre Írsko a najmä pre írsky vidiek mimoriadne dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Správa pána Bögeho jasne odporúča, že ak chceme zjednodušiť plánovanie, finančná štruktúra projektov EÚ by nemala byť závislá od nevyužitých rozpočtových prostriedkov. Finančné prostriedky, ktoré sa nevyužili a neodkladajú sa bokom na núdzové situácie v jednom odvetví, by sa nemali jednoducho použiť v iných oblastiach, ako sa to často robí v odvetví poľnohospodárstva. Zmeny v rozpočte pre poľnohospodárstvo EÚ nesmú vyústiť do nepriameho krátenia rozpočtu na rok 2010. Preto podporujem výzvu na vytvorenie rezerv v priebehu revízie viacročného finančného rámca. Použitie rezerv by sa tiež malo vopred jasne stanoviť a nemali by sa presúvať do iných oblastí politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Táto správa žiada o nové zdroje na uskutočňovanie nových politík Európskej únie. Tieto politiky priamo vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, o ktorej liberálnom zaslepení a protidemokratickej povahe už niet pochýb. Hlasujem proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Lisabonská zmluva priniesla Európskej únii nové právomoci vo viacerých oblastiach vrátane vonkajšej činnosti, športu, vesmíru a zmeny klímy. EÚ si musí zabezpečiť dostatok prostriedkov, ktoré jej umožnia dosiahnuť ciele a uskutočňovať politiku. V tomto smere sa zriaďuje viacročný finančný rámec, s ktorým súhlasím. Má za úlohu poskytnúť EÚ primerané finančné plánovanie, aby mohla dosiahnuť načrtnuté ambiciózne politické ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Prijatím tohto uznesenia EP vyzýva Radu a Komisiu, aby zohľadnili tieto odporúčania: 1. aby spolupracovali s Európskym parlamentom s cieľom umožniť rýchle prijatie nových nástrojov potrebných na vykonanie rozpočtových ustanovení Lisabonskej zmluvy a revíziu súčasného VFR, aby sa získali dodatočné zdroje potrebné na uskutočnenie iniciatív, ktoré neboli plánované v čase prijatia súčasného VFR, a 2. aby konali v úplnom súlade s článkom 312 odsek 3 ZFEÚ, ktorý požaduje, aby finančný rámec obsahoval všetky opatrenia potrebné na hladký priebeh ročného rozpočtového postupu, a s článkom 312 odsek 5, ktorý ustanovuje, že „v priebehu celého postupu, ktorý vedie k prijatiu finančného rámca, prijmú Európsky parlament, Rada a Komisia všetky opatrenia potrebné na uľahčenie jeho prijatia“ – a mnohé ďalšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Pán Böge v tejto správe zaujíma kritický postoj k najrôznejším problémom súvisiacim so súčasným viacročným finančným rámcom, pričom osobitne odkazuje na rámcové podmienky ustanovené v článkoch 311 a 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu je potrebné nasmerovať úsilie na možné prehodnotenie rozpočtových priorít, pričom netreba zabúdať na európsku pridanú hodnotu rozpočtu EÚ.

 
  
  

Správa: László Surján (A7-0250/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Súčasná nestabilita trhu a osobitná zraniteľnosť určitých členských štátov, pokiaľ ide o ich finančné trhy, plne opodstatňuje vytvorenie európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM). Dúfam, že sa využije čo najmenej, čo by znamenalo, že členské štáty sú schopné samy reagovať na krízu, musím však zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú môže tento mechanizmus zohrávať v prípadoch vážnych finančných ťažkostí.

Výhoda vytvorenia rozpočtového riadka, ktorý v tomto rozpočtovom roku umožní mobilizovanie záruk stanovených v európskom finančnom stabilizačnom mechanizme, spočíva v tom, že dodá Únii schopnosť preukázať solidaritu a rýchlejšie reagovať na akýkoľvek problém, ktorý sa medzičasom objaví. Zároveň vysiela finančným trhom signál o dôveryhodnosti, pokiaľ ide o kolektívny záväzok EÚ zaistiť bezpečnosť a stabilitu trhu a pomôcť vyriešiť situácie finančného kolapsu.

Napriek týmto výhodám som presvedčený, že je potrebné veľmi dôkladne zhodnotiť jeho vplyv na účty Únie, ktorý bude pravdepodobne značný. Ak to bude nevyhnutné, rýchlosť treba obetovať v záujme dosiahnutia čo najlepšieho riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento opravný rozpočet vychádza z iniciatívy Výboru pre rozpočet a jeho predsedu, aby sa prostredníctvom opravného rozpočtu zaviedla zmena a doplnenie s cieľom vytvoriť rozpočtový riadok so symbolickým záznamom (p. m.) na financovanie záruk stanovených v európskom finančnom stabilizačnom mechanizme (EFSM). Pripomeňme si, že EFSM bol vytvorený v máji 2010 prostredníctvom nariadenia Rady prijatého na základe článku 122 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a to bez účasti Parlamentu, pričom ide o mechanizmus umožňujúci Únii požičiavať si prostriedky na kapitálových trhoch, aby mohla poskytovať úvery členským štátom vo finančných ťažkostiach. Európsky rozpočet sa využije na intervenciu len vtedy, keď členský štát, ktorý je príjemcom úveru, nie je schopný tento úver splácať. Preto tento návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2010 zahŕňa vytvorenie nového rozpočtového riadka 01 04 01 03 venovaného záruke poskytnutej EÚ a zodpovedajúceho nového článku 802 na strane príjmov. Pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ako aj pre príjmy sa navrhuje symbolický záznam (p. m.).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) V júli som hlasoval proti mechanizmu finančnej stability vysnívanom Radou, prostredníctvom ktorého dochádza k tomu, že poskytovanie nových európskych pôžičiek je podmienené uskutočnením hospodárskych a finančných reforiem stanovených Medzinárodným menovým fondom (MMF). Boli sme svedkami dramatických následkov tejto podmienenosti v Grécku. Dnes máme hlasovať o zriadení finančnej štruktúry, ktorá podporuje, a tým aj zaručuje uplatňovanie tohto strašného mechanizmu. Hlasujem, samozrejme, proti zavedeniu takejto štruktúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Hospodárska a finančná kríza, ktorá sužuje celý svet vrátane EÚ, priniesla mnoho ťažkostí, ako aj potrebu EÚ reagovať na špekulatívne útoky na slabšie hospodárstva, ktoré by mohli ohroziť jednotnú menu. Preto bolo nevyhnutné vytvoriť európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), aby sa zabezpečila podpora pre členské štáty, ktoré sa cítia byť ohrozené týmito útokmi. Na to, aby sa tento mechanizmus začlenil do rozpočtu, je potrebné prijať opravný rozpočet, ktorý je odôvodnený v prípade nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Pomoc Grécku nám bola nanútená na základe článku 136 ako výnimka zo zákazu poskytovania záchranných opatrení. Článok 136 však nevytvára základ na poskytovanie úverov Grécku, keďže umožňuje len opatrenia, ktoré sú v súlade s príslušnými ustanoveniami zmlúv. Nielenže tieto opatrenia nie sú stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), sú dokonca jasne zakázané. Ustanovenie preto nepovoľuje rozsiahlejšie opatrenia. Ministri financií eurozóny sa rozhodli pomôcť Grécku poskytnutím úveru s priemernou úrokovou sadzbou 5 %. To znamená, že úver sa poskytol s politicky motivovanou úrokovou sadzbou, ktorá je nižšia ako trhová sadzba, a preto predstavuje nezákonnú dotáciu. Z tohto dôvodu bola pomoc poskytnutá Grécku z právneho hľadiska extrémne kontroverzná, ak nie vyslovene nezákonná. Čo sa týka skutočných dôsledkov, obávam sa, že ak bude eurozóna aj naďalej zodpovedať za dlhy ostatných členských štátov, potom o 10 rokov už euro nebude viac existovať. Preto som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Prijatím tohto uznesenia EP po prvé berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 7/2010; po druhé schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 7/2010 bez zmien a doplnení a poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2010 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; a po tretie poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Hlasovala som proti zavedeniu tohto nového rozpočtového riadku, pretože Rada a Komisia prijali tento riadok v súvislosti s balíkom opatrení na zachovanie finančnej stability eurozóny s odkazom na takzvané naliehavé články, a to bez toho, aby sa Európsky parlament akokoľvek zapojil do rokovaní. Kým nebude jasné, odkiaľ budú tieto peniaze pochádzať, aj keď len predpokladáme, že by niektorý členský štát takúto žiadosť predložil, nemôžem za nijakých okolností prijať zodpovednosť za vytvorenie takéhoto rozpočtového riadka.

 
  
  

Správa: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), písomne. – Hlasovaním za toto opatrenie sa nevyjadruje podpora pre systém DPH. Je zrejmé, že harmonogram pre zavedenie elektronického postupu vrátenia dane a myšlienka jednej žiadosti o vrátenie dane je v praxi nerealizovateľný – a v dôsledku toho môže mnoho platiteľov daní a malých podnikov utrpieť straty. Toto dôležité opatrenie to uznáva, a tým uznáva aj ústrednú úlohu členských štátov – pravdepodobne im znovu poskytne právomoc, hoci len na šesť mesiacov. Odstraňuje tiež nerealistický harmonogram, ktorý by spôsobil, že malé a stredné podniky Spojeného kráľovstva a iných členských štátov by utrpeli finančné straty pre nekompetentnosť EÚ. Z týchto dôvodov zaň hlasujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark a Nigel Farage (EFD), písomne. – Hlasovaním za toto opatrenie sa nevyjadruje podpora pre systém DPH. Je zrejmé, že harmonogram pre zavedenie elektronického postupu vrátenia dane a myšlienka jednej žiadosti o vrátenie dane je v praxi nerealizovateľný – a v dôsledku toho môže mnoho platiteľov daní a malých podnikov utrpieť straty. Toto dôležité opatrenie to uznáva, a tým uznáva aj ústrednú úlohu členských štátov – pravdepodobne im znovu poskytne právomoc, hoci len na šesť mesiacov. Odstraňuje tiež nerealistický harmonogram, ktorý by spôsobil, že malé a stredné podniky Spojeného kráľovstva a iných členských štátov by utrpeli finančné straty pre nekompetentnosť EÚ. Z týchto dôvodov zaň hlasujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Spravodajkyňa víta návrh Komisie týkajúci sa nevyhnutných úprav s cieľom zjednodušiť vrátenie DPH v situáciách, keď sa niektoré strany zúčastňujúce sa na predmetných transakciách nachádzajú mimo EÚ. Domnievam sa, že išlo o potrebný a pozitívny krok, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Na konci roka, keď podniky pripravujú svoju účtovnú závierku, ich účtovné bilancie poskytujú zaujímavý prehľad o vykonanej práci, predaji, zaplatených daniach a mnohom ďalšom.

Opisuje sa v nich počiatočný stav spred roka a stav na konci roka o dvanásť mesiacov neskôr, nie je v nich však zachytený vývoj situácie medzi týmito dvomi časovými bodmi, čo je pre daňové účely nepodstatné, ale úplne zásadné pre samotné prežitie podniku. Nejde o triviálnu záležitosť mať pri každodennom riadení priebežné peňažné toky a účty, ktoré sa navzájom vyrovnajú, ale ktoré dočasne odstránia likviditu.

Navyše na to, aby sa podniky účinne spamätali po skončení krízy, ktorá postihla nás všetkých, nie je vhodné, aby museli daň z pridanej hodnoty zaplatiť vopred, keď nie sú schopné zaplatiť svojim zamestnancom a dodávateľom. Nepochybne ide o najlepší spôsob boja proti daňovým únikom, pokiaľ nebudú potrestaní pracovníci, ktorí musia utrácať peniaze a udržiavať ich v kolobehu. Preto je urýchlenie vracania DPH a zjednodušenie postupov, ako sa uvádza v tejto správe, vítané.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, lebo sa domnievam, že návrh na zjednodušenie postupu vrátenia DPH zavedením elektronického postupu je užitočný. Myslím si, že môj hlas je prospešný pre platiteľov daní, pretože pomôže zaručiť ich právo na vrátenie DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasujem za odporúčania uvedené v tejto správe. Zjednodušenie postupu vrátenia DPH, o ktorom sa uvažuje v smernici o vrátení DPH, prispieva k prehĺbeniu integrácie vnútorného trhu. Keďže sa uviedlo, že za meškanie pri dodržaní termínu sú niekedy zodpovedné členské štáty, ktoré otvorili svoje internetové portály neskoro alebo mali iné technické problémy, domnievam sa, že by v dôsledku toho nemalo byť ohrozené právo zdaniteľných osôb na vrátenie DPH. Zachovanie práva platiteľa daní na vrátenie DPH sa stalo zvlášť dôležitým a relevantným v Európskej únii v súčasnej hospodárskej situácii. Oneskorenie vrátenia DPH spoločnostiam, ktoré pôsobia na vnútornom trhu, môže viesť k väčším ťažkostiam týchto spoločností, najmä pokiaľ ide o ich finančné potreby. To bude mať následne nepriaznivý vplyv na proces oživenia hospodárstva EÚ a fungovanie vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k súčasnej smernici o vrátení DPH a umožnenie prijatia určitých vykonávacích opatrení na zlepšenie fungovania internetových portálov sú mimoriadne dôležité. Na dosiahnutie väčšej účinnosti a zjednodušenie súčasných daňových pravidiel, zníženie nákladov a dosiahnutie integrity na vnútornom trhu je mimoriadne dôležité, aby určité členské štáty rýchlo zaviedli opatrenia týkajúce sa elektronického vrátenia DPH.

Absolútne súhlasím so spravodajkyňou, ktorá poznamenala, že každé oneskorenie vrátenia DPH by mohlo mať veľmi vážne finančné dôsledky pre spoločnosti na vnútornom trhu, najmä v súčasnej situácii, keď akékoľvek zvýšenie administratívnej záťaže by mohlo mať katastrofálny dosah.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za správu, lebo sa domnievam, že táto správa veľmi pozitívne prispieva k zlepšeniu účinnosti a transparentnosti daňových postupov v Európskej únii. Chcel by som zdôrazniť spôsob, akým sa v správe obhajujú práva platiteľov daní, najmä čo sa týka odpočítania a vrátenia DPH. Zavedenie opatrení na zjednodušenie a odľahčenie byrokratickej záťaže európskych spoločností pôsobiacich v rôznych členských štátoch je spolu so štandardizáciou postupov mimoriadne dôležité na konsolidáciu vnútorného trhu a na prispenie k hospodárskej obnove Európy. Oneskorenie pri zavedení opatrení týkajúcich sa elektronického vrátenia DPH zo strany členských štátov je poľutovaniahodné. Je zrejmé, že v súčasnej hospodárskej situácii má oneskorenie vrátenia DPH vážne finančné dôsledky pre spoločnosti na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Ak ide o to, aby sa pre spoločnosti zjednodušil postup vrátenia DPH, správu prijímam. Ak ide o schválenie rozšírenia DPH namiesto dane z príjmu, nesúhlasím s ňou. V liberálnej Európe je vhodné byť opatrný. Zdržím sa hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) V smernici Rady 2008/09/ES (smernica o vrátení DPH) sa vyvinulo úsilie zjednodušiť postup vrátenia DPH a znížiť administratívnu záťaž zavedením elektronického postupu, ktorý platiteľom daní umožní podať jednu žiadosť o vrátenie dane. Oneskorenie vykonávania tejto smernice vo väčšine členských štátov však viedlo k sťažnostiam viacerých spoločností, preto je teraz nevyhnutné zaviesť niekoľko zmien s cieľom zachovať záujmy platiteľov daní, pretože, ako všetci vieme, oneskorenie vrátenia DPH môže mať vážne finančné dôsledky pre spoločnosti na vnútornom trhu a môže tak spôsobiť pomalšie oživenie hospodárstva EÚ. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za, lebo som presvedčený, že je nevyhnutné vyvinúť spoločnú metódu uplatňovania DPH. Dúfam, že zjednotenie metódy uplatňovania DPH bude viesť k situácii, keď sadzba DPH bude závisieť od ukazovateľa HDP príslušnej krajiny. Zvýšená sadzba DPH v Lotyšsku v súčasnosti brzdí rozvoj hospodárstva a spôsobuje ďalšie prehlbovanie krízy a upadnutie obyvateľstva do chudoby. So zvýšením DPH sa zároveň zvýšili aj všetky dane, čím sa podnikom a hospodárstvu ako celku zabránilo ďalej sa rozvíjať. Dúfam, že vytvorenie logického a jasného spôsobu uplatňovania DPH priaznivo ovplyvní daňovú politiku EÚ ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Vrátenie dane z pridanej hodnoty je z finančného hľadiska mimoriadne dôležité najmä pre malé a stredné podniky. V dôsledku zlyhania počítačového systému sa teraz možno obávať, že bude ohrozené právo zdaniteľnej osoby na odpočítanie DPH. Odloženie termínu zo septembra 2010 na marec 2011, ako to požaduje spravodajkyňa, by preto bolo žiaduce. Hlasoval som za správu, lebo sa v nej jasne uvádzajú vplyvy neskorých platieb a ich hospodárskych dôsledkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Hlasoval som za správu, pretože smernica zjednoduší postup na vrátenie DPH a navyše zníži administratívnu záťaž zavedením elektronického postupu, ktorý platiteľom daní umožní podať jednu žiadosť o vrátenie dane v ich vlastnom členskom štáte usadenia. Je potrebné vyhnúť sa oneskoreným vráteniam DPH, keďže môžu mať pre spoločnosti na vnútornom trhu vážne finančné dôsledky, a teda neblahý vplyv na oživenie hospodárstva v EÚ a na správne fungovanie vnútorného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Správa obsahuje zlepšenia elektronického postupu pre vrátenie dane z pridanej hodnoty. Okrem toho sú vyriešené technické problémy spojené s vracaním dane z predaja. Hlasoval som preto za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Európsky parlament dnes svojím hlasovaním: 1. schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení; 2. vyzýva Komisiu, aby svoj návrh primerane upravila v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 3. vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od textu schváleného Parlamentom; 4. žiada Radu, aby znovu konzultovala Parlament, ak má v úmysle v podstatnej miere zmeniť a doplniť návrh Komisie; a 5. poveruje svojho predsedu, aby stanovisko Parlamentu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

 
  
  

Správa: Linda McAvan (A7-0153/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Farmakovigilančný systém EÚ sa v posledných rokoch zmenil, a to v tom zmysle, že práca členských štátov je lepšie koordinovaná. V platných právnych predpisoch sú však naďalej medzery, a Komisia preto navrhla zmeny zamerané na posilnenie farmakovigilancie v EÚ a racionalizovanie postupov.

V tejto správe sa nielen vyjadruje podpora zmenám navrhnutým Komisiou, ale v niektorých oblastiach sa dokonca posilňujú vrátane: posilnenia úlohy Poradného výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík, ktorý by mal mať právomoc odporúčať opatrenia Výboru pre humánne lieky; posilnenia úlohy zdravotníckeho personálu, a to v tom zmysle, aby dobrovoľne nahlasoval nežiaduce účinky liekov; posilnenia úlohy pacientov priamym nahlasovaním nežiaducich účinkov; požiadavky, aby príslušné orgány a spoločnosti nahlasovali všetky nežiaduce účinky (nielen vážne) do databázy Eudravigilance, čo znamená, že informácie o všetkých nežiaducich účinkoch sa v EÚ po prvýkrát sústredia na jednom mieste; a požiadavky, aby boli hlavné charakteristiky lieku zreteľnejšie vyznačené v príbalovom letáku.

Zo všetkých uvedených dôvodov som hlasovala za správu. Nemožno pochybovať o tom, že pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia je farmakovigilancia prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Farmakovigilancia zohráva v oblasti verejného zdravia v Európe dôležitú úlohu, pričom sa odhaduje, že takmer 200 000 úmrtí je každý rok zapríčinených nežiaducimi účinkami liekov. Klinické testy nie sú dostačujúce na odhalenie všetkých vedľajších účinkov liekov, ktoré sa majú uviesť na trh. Prípady spojené s liekmi Thalidomide či Vioxx sú ešte príliš čerstvé, aby sa na ne dalo zabudnúť.

Vítam návrh na zmenu a doplnenie ustanovení EÚ o aktivovaní naliehavých právnych postupov, keď vyjdú najavo nebezpečné situácie spojené s liekmi uvedenými na trh a je potrebné konať rýchlo a koordinovane. Komisia prijala správne rozhodnutie nahradiť existujúcu pracovnú skupinu pre farmakovigilanciu Poradným výborom pre hodnotenie farmakovigilančných rizík (PRAAC). Väčšina odborníkov potvrdila, že existujúci systém pracovnej skupiny funguje skôr spôsobom ad hoc, pričom sa zameriava len na lieky registrované prostredníctvom centrálneho postupu a chýba mu štatút na zabezpečenie toho, aby jeho zistenia uplatňoval Výbor pre humánne lieky, ktorý dohliada na celý systém. Vítam návrh vymenovať ďalších dvoch zástupcov vo výbore PRAAC, ktorí by zastupovali pacientov a zdravotnícky personál.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Prostredníctvom opatrení, o ktorých sa dnes hlasovalo, zabezpečíme pre európskych pacientov väčšiu ochranu a zároveň im zaručíme poskytovanie analytickejších informácií o nežiaducich účinkoch určitých liekov.

Som presvedčený, že zriadenie centralizovanej databázy napojenej na vnútroštátne databázy, ako uvádza spravodajkyňa, predstavuje účinný nástroj na zabezpečenie informovanosti všetkých európskych občanov o všetkých nežiaducich účinkoch liekov, ktoré sa užívajú v EÚ. Je povinnosťou Európskej únie v čo najväčšej miere informovať svojich občanov vrátane informovania v oblasti zdravia: iba takto budú schopní robiť najlepšie rozhodnutia.

Som takisto presvedčený, že rozumná farmakovigilančná politika je účinným nástrojom nepriamej prevencie s cieľom predísť prípadom otravy alebo nesprávneho užitia liekov. V tejto súvislosti môže čierny znak s textom „tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania“ uvedený na tých liekoch, ktoré sú ďalej predmetom dôkladných kontrol, v skutočnosti zaručiť väčšiu bezpečnosť, ako aj poskytnutie presnejších informácií občanom. Z týchto dôvodov som hlasoval za obidva texty predložené pani spravodajkyňou McAvanovou.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. – (FR) Hlasovala som za túto správu, pretože sa mi zdá neprijateľné, aby sme chceli dosiahnuť žalostne nízke úspory na úkor bezpečnosti pacientov a kvality výrobkov. Pôvodné návrhy Európskej komisie spôsobili oslabenie súčasného systému tým, že spoločnostiam pridelili ústrednú úlohu pri vytváraní zoznamov, posielaní upozornení, analyzovaní a poskytovaní informácií, pokiaľ ide o vedľajšie účinky liekov. Základným kameňom účinnosti a bezpečnosti pre pacientov je nezávislosť farmakovigilančných sietí a výborov pre farmakovigilanciu. Kompromis dosiahnutý s Radou obsahuje zlepšenia, čo sa týka transparentnosti, a, čo je ešte dôležitejšie, zabraňuje, aby sa nedostatočne testované lieky uviedli na trh, ako to pôvodne navrhovala Komisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ ide o farmakovigilanciu humánnych liekov, nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky. Hlasovala som tak, pretože dohoda dosiahnutá s Radou umožní zaviesť účinný a transparentný európsky farmakovigilančný systém, najmä prostredníctvom vytvorenia európskeho internetového portálu pre bezpečnosť liekov a možnosti pacientov nahlasovať nežiaduce účinky príslušným vnútroštátnym orgánom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Farmakovigilancia je systém používaný na monitorovanie bezpečnosti liekov po tom, ako boli schválené na verejné použitie. V dôsledku nežiaducich účinkov liekov zomrie v Európskej únii každý rok spolu 197 000 ľudí. Dosiahnutie dobrého farmakovigilančného systému založeného na tom, že zdravotnícky personál, spoločnosti a samotní pacienti nahlasujú akékoľvek nežiaduce účinky, je preto prioritou. Pravidlá upravujúce centralizovaný postup sa stanovujú v tomto nariadení, ktoré sa vzťahuje na nové lieky alebo na lieky na boj proti rakovine, HIV či degeneratívnym ochoreniam, kým pravidlá pre centralizovaný systém sa uvádzajú v smernici 2001/83/ES. Zasadzujem sa preto za posilnenie spolupráce v oblasti farmakovigilancie, ktorá umožňuje získať komplexnejšie informácie o nežiaducich účinkoch liekov a predchádza zdvojeniu monitorovania rovnakých nežiaducich účinkov v ostatných členských štátoch. Vítam opatrenia navrhované s cieľom podnecovať zdravotnícky personál k tomu, aby dobrovoľne nahlasoval nežiaduce účinky liekov svojmu príslušnému orgánu. Chcel by som najmä vyzdvihnúť vytvorenie internetového portálu pre každý členský štát (článok 106 smernice), na ktorom budú všetky dôležité informácie týkajúce sa liekov dostupné každému, kto sa naň bude chcieť obrátiť. Tieto vnútroštátne internetové portály budú napojené na európsky internetový portál, ktorý bude spravovať Európska agentúra pre lieky (článok 26 nariadenia) a bude dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) V Európskej únii v súčasnosti ešte stále trpí na vedľajšie účinky liekov príliš veľa pacientov. Z tohto dôvodu som hlasovala za túto správu, ktorá sa snaží riešiť tento problém. V tomto texte sa uvádza úmysel zaviesť vnútroštátne a európske internetové stránky, na ktorých pacienti budú môcť nahlasovať vedľajšie účinky, čím sa vytvorí databáza. V záujme transparentnosti sa v príbalovom letáku všetkých liekov, v prípade ktorých je potrebné ďalšie testovanie, objaví čierny znak. Stručne povedané, tento text predstavuje pozoruhodný krok vpred dosiahnutím zvýšenej ochrany pacientov tým, že sa im poskytnú praktické informácie o užívaní liekov a ich vedľajších účinkoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Farmaceutický priemysel je v dnešných spoločnostiach jedným z najdôležitejších odvetví na hospodárskej, sociálnej a vedeckej úrovni. EÚ nie je výnimkou a toto odvetvie okrem toho, že prispieva k všeobecným dobrým životným podmienkam európskej verejnosti, je pre ňu zdrojom hospodárskeho rastu a trvalo udržateľnej zamestnanosti. Napriek existujúcim právnym predpisom sa však odhaduje, že nežiaduce účinky liekov majú v EÚ každý rok za následok približne 197 000 úmrtí. So zreteľom na tieto predpoklady je mimoriadne dôležité, aby existovali zladené, dobré a sektorovo orientované právne predpisy. Hlavným cieľom tohto návrhu je zlepšiť postupy schvaľovania a monitorovania liekov na humánne a veterinárne použitie, aby sa predišlo prejaveniu sa vedľajších účinkov u ľudí a pri zvieratách, ako sa to stalo v minulosti. Súhlasím s novými prijatými opatreniami, ktoré sú v konečnom dôsledku pridanou hodnotou, ktorá pre spotrebiteľa predstavuje praktické riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Zdravie obyvateľstva je kľúčovým politickým záujmom a malo by ním aj zostať. Farmaceutické spoločnosti prinášajú na trh každý rok veľké množstvo nových životu a zdraviu prospešných liekov. Podľa spravodajkyne sa odhaduje, že nežiaduce účinky takýchto liekov majú každý rok za následok približne 197 000 úmrtí. Naliehavo by sme mali veľmi dôkladne preskúmať povoľovanie nových liekov a čo najrýchlejšie preveriť podrobné informácie o nežiaducich účinkoch liekov. Okrem toho by sa samotným pacientom malo umožniť jednoduchým spôsobom poskytnúť správu nielen farmaceutickým spoločnostiam, ale aj vnútroštátnym inštitúciám. Hlasoval som za správu, pretože, podľa môjho názoru, nové nariadenia sú dostatočné, aby zaručili bezpečnosť pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pani McAvanovej, lebo som presvedčený, že je potrebná koordinácia európskej politiky v oblasti verejného zdravia. Monitorovanie liekov znamená zaistenie bezpečnosti zdravia a zlepšenie účinnosti európskeho zdravotníckeho systému.

Ide o povinnosť voči obyvateľom Únie monitorovať bezpečnosť liekov po ich uvedení na trh, ako aj zlepšiť európske právne predpisy so zreteľom na ciele uvedené v správe pani McAvanovej. Súhlasím so štruktúrou a odkazom správy, ktorej cieľom je dosiahnutie užšej spolupráce medzi členskými štátmi, zriadenia Poradného výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík a väčšej transparentnosti v rámci farmakovigilančného systému, ktorý bude ochotne načúvať jednotlivým občanom, aby sa zjednodušilo sťahovanie nebezpečných liekov z trhu a vytvoril základ pre lepší zdravotnícky systém.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, lebo téma, ktorou sa zaoberá, farmakovigilancia, je čoraz dôležitejšia vo vedecky aj technologicky rozvinutých spoločnostiach, najmä v súvislosti s biomedicínskym výskumom. Posilňuje predchádzajúce ustanovenia nariadenia (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi, a aktualizuje ich, aby zodpovedali súčasným potrebám.

V tomto ohľade by som rada osobitne vyzdvihla dôležitosť spolupráce medzi členskými štátmi. Môže priniesť omnoho väčšie množstvo informácií o nežiaducich účinkoch liekov, takže možno rýchlejšie podchytiť zriedkavé typy ochorenia. Inými slovami, prispieva k väčšej účinnosti farmakovigilancie. V tejto súvislosti treba zdôrazniť skutočnosť, že v rámci nového systému sa navrhuje, aby sa všetky nežiaduce účinky liekov nahlasovali Európskej agentúre pre lieky. Rozšírenie kritérií a centralizácia inštitúcií pomôže biomedicínskemu výskumu a bude mať cenný prínos pre spoločnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Lieky zohrávajú kľúčovú úlohu v oblasti zdravia európskych občanov. Môžu však mať nežiaduce účinky, ktoré sú podľa Komisie príčinou približne 5 % všetkých hospitalizácií.

Farmakovigilancia je postupom a vedou o monitorovaní bezpečnosti liekov vrátane zberu a spracovania informácií o bezpečnosti liekov, hodnotení týchto informácií s cieľom určiť všetky problémy v oblasti bezpečnosti, prijímania opatrení a hodnotenia uplatneného postupu a získaných výsledkov. Komisia chce zlepšiť súčasný farmakovigilančný systém zjednodušením postupov, zvýšením transparentnosti a lepším vymedzením úlohy a zapojenia zainteresovaných strán.

Som však presvedčený, že je priestor na ďalšie zmeny, najmä čo sa týka ochrany spotrebiteľov a ochrany údajov: napríklad spotrebitelia a zdravotnícky personál by mali mať neobmedzený prístup k európskej databáze Eudravigilance, aby sa tak zabránilo opakovaniu nežiaducich účinkov liekov, a mali by mať možnosť využívať nielen formát internetovej stránky na zasielanie hlásení, ale aj iné nástroje, ako sú elektronická pošta, fax alebo telefón. Okrem toho, podľa môjho názoru, poskytovanie finančných prostriedkov na monitorovacie systémy by malo byť aj naďalej verejné, aby bolo možné rozoznať zodpovednosť orgánov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Farmakovigilancia je postupom a vedou o monitorovaní bezpečnosti liekov, ktorá zahŕňa zber a spracovanie údajov o bezpečnosti liekov, hodnotenie príslušných údajov s cieľom určiť problémy v oblasti bezpečnosti, prijímanie opatrení na odstránenie problémov, čo tiež znamená poskytovanie informácií o povahe problému a hodnotenie uplatneného postupu a získaných výsledkov. V rámci súčasných právnych predpisov EÚ sa lieky môžu schvaľovať dvomi spôsobmi: 1. prostredníctvom centrálneho postupu, v rámci ktorého farmaceutická spoločnosť predloží žiadosť agentúre EMEA (Európskej agentúre pre lieky), ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 726/2004, alebo 2. prostredníctvom systému vzájomného uznávania, v rámci ktorého jedna krajina vykonáva hodnotenie nového lieku a koordinuje ho s ostatnými členskými štátmi prostredníctvom vzájomného uznávania. Podporujem túto správu, pretože spotrebitelia a zdravotnícky personál by tiež mali mať neobmedzený prístup k európskej centrálnej databáze Eudravigilance, aby sa zabránilo opakovaným nežiaducim účinkom liekov, ktorým by bolo možné predchádzať tak, že sa zabezpečí ľahký prístup k overeným informáciám. Je to účinný spôsob, ako zaobchádzať s nerovnakými informáciami o nežiaducich účinkoch liekov medzi členskými štátmi. Verejný prístup k databáze Eudravigilance je potrebný na to, aby sa obnovila dôvera občanov v schopnosť zdravotníckych orgánov chrániť verejné zdravie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hoci dnes prijaté návrhy prinesú zlepšenia pre verejné zdravie, zelených znepokojujú ustanovenia o schvaľovaní výrobkov. Navrhované centralizovanie schvaľovania výrobkov na európskej úrovni sa prispôsobilo požiadavkám priemyselnej loby na možný úkor prísneho hodnotenia výrobkov. Z tohto dôvodu sa zelení zdržali konečného hlasovania. Schvaľovanie na úrovni EÚ by nemalo viesť k menej prísnym normám. Dnes prijaté návrhy budú viesť k schvaľovaniu biocídnych výrobkov na európskej úrovni a priemyslu sa poskytne neobmedzený prístup na všetky trhy EÚ bez toho, aby sa najprv zabezpečilo, že sú k dispozícii potrebné zdroje na riadenie tohto schvaľovania. Zelení sa obávajú, že Európska chemická agentúra dostane menej prostriedkov a bude mať podstatne menej času ako v súčasnosti na to, aby sa zabezpečilo dôkladné schvaľovanie. Je však pre nás útechou, že poslanci EP podporili zelených v ich požiadavke poskytnúť členským štátom právomoc uskutočňovať dodatočné kontroly používania biocídov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne. (FR) Napriek požiadavkám na vyčerpávajúce klinické testovanie a vydanému rozhodnutiu o registrácii majú lieky vážne vedľajšie účinky, ktoré si veľmi často vyžadujú hospitalizáciu alebo sú tiež nezriedka príčinou úmrtí v Európskej únii.

Teší ma, že Európsky parlament prijal právne predpisy o farmakovigilancii, ktoré posilňujú ustanovenia na túto tému v európskej legislatíve týkajúcej sa liekov na humánne použitie.

Odteraz budú mať pacienti možnosť priamo nahlasovať všetky nežiaduce účinky liekov. Vytvorenie európskeho internetového portálu zároveň zlepší poskytovanie informácií o liekoch. Vítam ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov. Tieto ustanovenia zlepšia bezpečnosť a kvalitu liekov pre pacientov.

Stále je však potrebné zlepšenie v rámci financovania farmakovigilancie, ktoré je v súčasnosti naďalej závislé od poplatkov platených laboratóriami (a teda od ich dobrej vôle), a v rámci zabezpečenia nezávislosti Poradného výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík vo vzťahu k Európskej agentúre pre lieky, ktorá vydáva veľké množstvo rozhodnutí o registrácii liekov v Európskej únii.

Teraz je na ťahu Komisia, najmä pokiaľ ide o zlepšenie príbalových letákov.

 
  
  

Správa: Linda McAvan (A7-0159/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Prijatie tohto balíka je mimoriadne dôležité na zvýšenie bezpečnosti pacientov, keďže pacienti budú omnoho lepšie informovaní o liekoch dostupných na trhu a určených na humánne použitie prostredníctvom vytvorených databáz, ktoré budú obsahovať podrobné aktuálne informácie, ako aj preklady príbalových letákov vo všetkých jazykoch EÚ. Opatrenia, ktoré zavádza tento balík, značne zlepšia situáciu v Európe v oblasti farmakovigilancie, a preto som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Farmakovigilančný systém EÚ sa v posledných rokoch zmenil, a to v tom zmysle, že práca členských štátov je lepšie koordinovaná. V platných právnych predpisoch sú však naďalej medzery, a Komisia preto navrhla zmeny zamerané na posilnenie farmakovigilancie v EÚ a racionalizovanie postupov.

V tejto správe sa nielen vyjadruje podpora zmenám navrhnutým Komisiou, ale v niektorých oblastiach sa dokonca posilňujú vrátane: posilnenia úlohy Poradného výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík, ktorý by mal mať právomoc odporúčať opatrenia Výboru pre humánne lieky; posilnenia úlohy zdravotníckeho personálu, a to v tom zmysle, aby dobrovoľne nahlasoval nežiaduce účinky liekov; posilnenia úlohy pacientov priamym nahlasovaním nežiaducich účinkov; požiadavky, aby príslušné orgány a spoločnosti nahlasovali všetky nežiaduce účinky (nielen vážne) do databázy Eudravigilance, čo znamená, že informácie o všetkých nežiaducich účinkoch sa v EÚ po prvýkrát sústredia na jednom mieste; a požiadavky, aby boli hlavné charakteristiky lieku zreteľnejšie vyznačené v príbalovom letáku.

Zo všetkých uvedených dôvodov som hlasovala za správu. Nemožno pochybovať o tom, že pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia je farmakovigilancia prioritou.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som v prospech správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o farmakovigilanciu. Hlasovala som tak, pretože dohoda dosiahnutá s Radou umožní zaviesť účinný a transparentný európsky farmakovigilančný systém, najmä prostredníctvom vytvorenia európskeho internetového portálu pre bezpečnosť liekov a možnosti pacientov nahlasovať nežiaduce účinky príslušným vnútroštátnym orgánom.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Bezpečnosť spotrebiteľov je pre mňa nesmierne dôležitá, a to najmä vtedy, keď sú zainteresovaní spotrebitelia zároveň pacientmi, ktorí očakávajú od liekov, ktoré užívajú, že ich uzdravia alebo im aspoň pomôžu značne zlepšiť ich zdravotný stav.

Preto považujem kompromisnú dohodu dosiahnutú v súvislosti s novými pravidlami v oblasti farmakovigilancie za podstatnú, keďže zaručuje Európskej agentúre pre lieky centralizované právomoci v tejto oblasti, najmä prostredníctvom vytvorenia farmakovigilančnej databázy. Širší, lepší a integrovanejší prístup k informáciám môže zohrať kľúčovú úlohu pri znižovaní závažnosti a frekvencie výskytu určitých nežiaducich účinkov a pri zjednodušovaní a urýchľovaní postupov na pozastavenie predaja liekov, ktoré sú označené ako lieky majúce nežiaduce účinky, alebo na ich stiahnutie z trhu.

Ďalej považujem za dôležité rozhodnutie zriadiť ľahko dostupný internetový portál, na ktorom všetci Európania nájdu príbalový leták pre akýkoľvek liek v ich vlastnom jazyku. Z môjho pohľadu je právo pacienta na bezpečnosť a informácie základným právom, a preto budem venovať osobitnú pozornosť ďalším návrhom vo farmaceutickom balíku, ktoré sa ešte len majú preskúmať v tomto Parlamente.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Farmakovigilancia je systém používaný na monitorovanie bezpečnosti liekov po tom, ako boli schválené na verejné použitie. V dôsledku nežiaducich účinkov liekov zomrie v Európskej únii každý rok spolu 197 000 ľudí. Dosiahnutie dobrého farmakovigilančného systému založeného na tom, že zdravotnícky personál, spoločnosti a samotní pacienti nahlasujú akékoľvek nežiaduce účinky, je preto prioritou. Pravidlá upravujúce centralizovaný postup sa stanovujú v nariadení č. 726/2004, ktoré sa vzťahuje na nové lieky alebo na lieky na boj proti rakovine, HIV či degeneratívnym ochoreniam, kým pravidlá pre centralizovaný systém sa uvádzajú v tejto smernici. Zasadzujem sa preto za posilnenie spolupráce v oblasti farmakovigilancie na úrovni EÚ, ktorá umožňuje získať komplexnejšie informácie o nežiaducich účinkoch liekov a predchádza zdvojeniu monitorovania rovnakých nežiaducich účinkov v ostatných členských štátoch. Vítam opatrenia navrhované s cieľom podnecovať zdravotnícky personál k tomu, aby dobrovoľne nahlasoval nežiaduce účinky liekov svojmu príslušnému orgánu. Chcel by som najmä vyzdvihnúť vytvorenie internetového portálu pre každý členský štát (článok 106 smernice), na ktorom budú všetky dôležité informácie týkajúce sa liekov sprístupnené každému, kto sa naň bude chcieť obrátiť. Tieto vnútroštátne internetové portály budú napojené na európsky internetový portál, ktorý bude spravovať Európska agentúra pre lieky (článok 26 nariadenia).

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Farmakovigilancia, čo znamená hodnotenie, detekcia a predchádzanie nežiaducim účinkom, je mimoriadne dôležitou témou, najmä vzhľadom na skutočnosť, že takéto účinky sú piatou najčastejšou príčinou úmrtí v nemocniciach, čo má v Európskej únii za následok približne 197 000 úmrtí ročne.

Celý postup sa musí uskutočňovať pri najvyššej úrovni transparentnosti a príslušným orgánom sa musia poskytnúť primerané zdroje. Činnosti týchto orgánov sa musia riadiť výlučne tým, čo je v najlepšom záujme pacientov a verejného zdravia, a musí preto ísť o verejné orgány nezávislé od akýchkoľvek obchodných záujmov.

Je nesmierne dôležité mať k dispozícii systém zapájajúci zdravotnícky personál a pacientov, prostredníctvom ktorého bude možné bezpečne a spoľahlivo nahlasovať nežiaduce účinky liekov.

Máme rovnaký názor ako spravodajkyňa, že členské štáty musia zostať kľúčovými hráčmi vo farmakovigilančnom systéme EÚ. Príslušný orgán v každom členskom štáte by preto mal naďalej pôsobiť ako referenčné stredisko pre všetky spontánne nahlásené nežiaduce účinky liekov.

Súhlasíme tiež, že členské štáty musia byť okamžite informované v prípade, že niektorá spoločnosť nahlási do databázy EÚ (Eudravigilance) nežiaduce účinky, ktoré zistila na danom území, a že by bolo potrebné vytvoriť systém varovania navrhovaný spravodajkyňou.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Zdržala som sa hlasovania o správe pani McAvanovej o farmakovigilancii, pretože základom účinnosti a bezpečnosti pre pacientov užívajúcich lieky by mala byť nezávislosť od výborov pre farmakovigilanciu. To si nevyhnutne vyžaduje verejné financovanie, ktoré tento text už viac nezaručuje, pretože odteraz budú tieto činnosti väčšinou financované z poplatkov laboratórií, zo systému, o ktorom sa diskutuje a ktorý je diskutabilný. Hoci kompromis dosiahnutý s Radou priniesol zlepšenie v oblasti testovania liekov a transparentnosť postupov, nemohla som tento text podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za tento návrh, pretože už príliš dlhú dobu je zrejmá potreba poskytovať pacientom správne informácie. V posledných rokoch bolo úmrtie v dôsledku vedľajších účinkov liekov piatou najčastejšou príčinou smrti v EÚ a je tiež dôvodom, prečo už viac nemožno odkladať opatrenia, ako sú napríklad opatrenia navrhnuté Parlamentom.

Preto som hlasoval, aby sa zaručil kvalitný život chorým, aby sa pacientom poskytla istota, pokiaľ ide o vedľajšie účinky, aby sa lieky stali skutočným pomocníkom kohokoľvek, kto trpí, a napokon aby bolo v prípade problémov možné okamžite stiahnuť lieky z trhu. V našej Európe predstavuje vytvorenie jedného internetového portálu vynikajúcu inováciu a veľkú podporu pre všetkých európskych pacientov, ktorí sa oprávnene môžu cítiť zjednotení so zreteľom na ochranu ich vlastného zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Farmaceutický priemysel je v dnešných spoločnostiach jedným z najdôležitejších odvetví na hospodárskej, sociálnej a vedeckej úrovni. EÚ nie je výnimkou a toto odvetvie okrem toho, že prispieva k všeobecným dobrým životným podmienkam európskej verejnosti, je pre ňu zdrojom hospodárskeho rastu a trvalo udržateľnej zamestnanosti. Napriek existujúcim právnym predpisom sa však odhaduje, že nežiaduce účinky liekov majú v EÚ každý rok za následok približne 197 000 úmrtí. So zreteľom na tieto predpoklady je mimoriadne dôležité, aby existovali zladené, dobré a sektorovo orientované právne predpisy. Keďže hlavným cieľom tohto návrhu je zlepšiť informácie poskytované verejnosti o užívaných liekoch a ich príslušných vedľajších účinkoch a majúc na pamäti, že sa dosiahla dobrá celková dohoda, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia pôvodného návrhu, súhlasím s novými opatreniami, ktoré sa prijali. Tie sú v konečnom dôsledku pridanou hodnotou, ktorá pre spotrebiteľa predstavuje praktické riešenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. (LV) Hlasoval som za tento návrh, lebo sa domnievam, že informácie, ktoré ľudia majú, by mali byť dostupné v ich materinskom jazyku. Vyše 40 % obyvateľov Lotyšska má materinský jazyk ruštinu. Napriek tejto skutočnosti nie sú informácie o liekoch predávaných v Lotyšsku dostupné v ruštine. V našej krajine žije mnoho starších ľudí, ktorí vôbec nehovoria lotyšsky. Lotyšské orgány však zámerne zakazujú používanie ruštiny, dokonca aj v prípade inštrukcií na užívanie liekov. Podporil som tento návrh v nádeji, že sa táto otázka zahrnie do textu legislatívneho balíka.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Farmakovigilancia je názov systému na monitorovanie bezpečnosti liekov po tom, ako boli schválené. Na to, aby bolo možné pacientom zaručiť najlepšiu možnú ochranu, je potrebné zhromaždiť informácie o nežiaducich účinkoch z celej EÚ rýchlo a bez byrokratických obmedzení. Len tak možno rýchlo podniknúť kroky a zhodnotiť nadväzné opatrenia. Okrem toho by bolo pre pacientov nesmiernym prínosom, keby mohli informácie o nežiaducich účinkoch získavať z jedného ústredného miesta. Hlasoval som za správu, pretože jej cieľom je podniknúť v oblasti farmakovigilancie svižné kroky bez byrokratického zaťaženia.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Farmakovigilancia sa používa na monitorovanie bezpečnosti liekov po tom, ako boli schválené, a preto zohráva dôležitú úlohu v oblasti verejného zdravia. Môže sa stať, že vedľajšie účinky liekov, ktoré sú zriedkavé, objavujú sa len po dlhodobom užívaní alebo vznikajú pri interakcii s inými liekmi, sa pri klinických skúškach nezachytia. Odhaduje sa, že 197 000 úmrtí ročne je v EÚ spôsobených nežiaducimi účinkami liekov. Systém nahlasovania nežiaducich účinkov a hľadanie vzorcov týchto účinkov sú preto dôležitými prvkami účinnej politiky v oblasti zdravia. Výsledkom posilnenia spolupráce v oblasti farmakovigilancie na úrovni EÚ je skutočnosť, že počet ohlásených nežiaducich účinkov je vyšší, takže možno rýchlejšie podchytiť zriedkavé typy ochorenia, predchádzať zdvojeniu výskumu tých istých nežiaducich účinkov v rôznych členských štátoch a v prípade potreby urýchlene stiahnuť nebezpečné lieky. Hlasoval som preto za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Farmakovigilancia je systém používaný na monitorovanie bezpečnosti liekov po tom, ako boli schválené na verejné použitie. V rámci súčasných právnych predpisov EÚ sa lieky môžu schvaľovať dvomi spôsobmi: a) prostredníctvom centrálneho postupu, v rámci ktorého farmaceutická spoločnosť predloží žiadosť agentúre EMEA (Európskej agentúre pre lieky) alebo b) prostredníctvom systému vzájomného uznávania, v rámci ktorého jedna krajina vykonáva hodnotenie nového lieku a koordinuje ho s ostatnými členskými štátmi prostredníctvom vzájomného uznávania. Pravidlá upravujúce tento postup pre decentralizovaný systém sú uvedené v smernici 2001/83/ES. Hlasovala som za túto správu, pretože európski pacienti budú lepšie chránení a informovaní o užívaní liekov a ich nežiaducich účinkoch. V nových nariadeniach sa uvádza vytvorenie vnútroštátnych a európskych internetových stránok, konkrétne pre lieky, ktoré pacientom poskytnú viac informácií. Pacienti budú mať možnosť informovať vnútroštátne orgány o nežiaducich účinkoch liekov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hoci dnes prijaté návrhy prinesú zlepšenia pre verejné zdravie, zelených znepokojujú ustanovenia o schvaľovaní výrobkov. Navrhované centralizovanie schvaľovania výrobkov na európskej úrovni sa prispôsobilo požiadavkám priemyselnej loby na možný úkor prísneho hodnotenia výrobkov. Z tohto dôvodu sa zelení zdržali konečného hlasovania. Schvaľovanie na úrovni EÚ by nemalo viesť k menej prísnym normám. Dnes prijaté návrhy budú viesť k schvaľovaniu biocídnych výrobkov na európskej úrovni a priemyslu sa poskytne neobmedzený prístup na všetky trhy EÚ bez toho, aby sa najprv zabezpečilo, že sú k dispozícii potrebné zdroje na riadenie tohto schvaľovania. Zelení sa obávajú, že Európska chemická agentúra dostane menej prostriedkov a bude mať podstatne menej času ako v súčasnosti na to, aby sa zabezpečilo dôkladné schvaľovanie. Je však pre nás útechou, že poslanci EP podporili zelených v ich požiadavke poskytnúť členským štátom právomoc uskutočňovať dodatočné kontroly používania biocídov.

 
  
  

Správa: Christa Klaß (A7-0239/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Podporujem tento návrh, ktorého cieľom je zlepšiť platné nariadenie o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní. Opatrné a zodpovedné používanie biocídov je súčasťou každodenného života, keďže biocídy pomáhajú zamedzovať šíreniu chorôb a sú zárukou vysokej úrovne zdravia a hygieny. Právne predpisy však musia zabezpečiť vysokú úroveň ochrany pri ich výrobe a používaní, čo môžeme dosiahnuť zavedením jednotných povinných noriem o biocídnych výrobkoch, ktoré budú platiť pre spotrebiteľov a výrobcov. Ak máme chrániť spotrebiteľov, musíme zabezpečiť spoľahlivý systém označovania materiálov a výrobkov, ktoré bude zodpovedať miere rizika, a to bez ohľadu na to, či ide o biocídne výrobky vyrobené v Európskej únii alebo inde. Takisto treba jednoznačnejšie definovať informácie, ktoré by sa mali v označení uvádzať, a uviesť presné miesto, kde by sa malo označenie nachádzať, aby boli poskytované informácie dostatočné a náležité.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, keďže biocídy, ktoré sa používajú na boj proti škodlivým organizmom a patogénnym mikróbom, musia byť bezpečnejšie, a to aj z hľadiska životného prostredia. Pri uvádzaní nových biocídnych výrobkov na európsky trh sa bude uplatňovať jednoduchší autorizačný postup. Hlasoval som za zakázanie najtoxickejších chemikálií, najmä tých, ktoré sú karcinogénne a ktoré majú nepriaznivé účinky na plodnosť alebo vplyv na gény a hormóny.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Európska únia je oblasťou s asi najväčšou migráciou a vysokou hustotou obyvateľstva, a to najmä v mestských aglomeráciách. Pre tieto podmienky je prenos mikróbov a chorôb pravdepodobnejší, a biocídy budú preto nevyhnutnou súčasťou nášho života, ak si chceme udržať vysokú úroveň zdravia a hygieny. Biocídy musia byť účinné, preto sa môže zaobchádzanie s nimi stať nebezpečným.

Nové nariadenie o biocídnych výrobkoch sa však musí spravodlivo uplatňovať na súkromné spoločnosti, ktoré ich vyrábajú, aby sa im nestalo, že nebudú mať dostatok surovín na výrobu biocídov. Keď budeme tieto látky veľmi potrebovať, takáto situácia by bola nepriaznivá. V správe, ktorá bola predložená v priebehu plenárneho zasadnutia Parlamentu, sa jednoznačne uvádza, že návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia, treba ešte do veľkej miery zlepšiť, ak máme dosiahnuť ciele, ktoré sa v ňom uvádzajú. Nové nariadenie by malo venovať osobitnú pozornosť predovšetkým trom oblastiam: ochrane životného prostredia, ochrane spotrebiteľa a svojmu bezpečnému a praktickému uplatňovaniu zo strany výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Stanovisko k biocídom by malo pomôcť pri ochrane zdravia bez toho, aby viedlo k neželaným rizikám. V tomto uznesení sa uvádzajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu Komisie o biocídoch a jeho cieľom je štandardizovať už existujúce a platné právne predpisy na európskej úrovni, ako aj prispôsobiť ich technickému pokroku, čo už od samého začiatku opodstatňuje jeho význam.

Po prvé, domnievam sa, že nevyhnutne treba zaručiť ochranu životného prostredia a zvierat a pritom sa zamerať na uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti. Uznesenie okrem toho zabezpečuje, aby odborníci aj používatelia dostávali užitočné informácie, a pripisuje väčší význam výskumu a vývoju, čo by som chcela zdôrazniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som za túto správu, keďže biocídy, ktoré sa používajú na boj proti škodlivým organizmom a patogénnym mikróbom, musia byť bezpečnejšie, a to aj z hľadiska životného prostredia. Pri uvádzaní nových biocídnych výrobkov na európsky trh sa bude uplatňovať jednoduchší autorizačný postup. Hlasovala som za zakázanie najtoxickejších chemikálií, najmä tých, ktoré sú karcinogénne a ktoré majú nepriaznivé účinky na plodnosť alebo vplyv na gény a hormóny.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne. (FR) Hlavným cieľom tohto návrhu nariadenia je zvýšiť bezpečnosť biocídnych výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh a používajú v Európskej únii, a zjednodušiť autorizačný postup v celej Európskej únii. Komisia sa preto vo svojom návrhu nariadenia usiluje v záujme spotrebiteľov aj výrobcov o zjednotenie existujúcich európskych právnych predpisov a ich aktualizáciu.

Jej cieľom je preto reformovať aktuálny systém, a to rozšírením jeho rámca, aby do neho patrili aj materiály a výrobky ošetrené biocídnymi výrobkami, ďalej zavedením autorizácie výrobkov „s nízkym rizikom“ v celej Európe, obmedzovaním pokusov na zvieratách, zosúladením požiadaviek vzťahujúcich sa na údaje, rozšírením rámca povinností Európskej chemickej agentúry (ECHA) a zabezpečením jednotného uplatňovania nariadenia v celej Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Cieľom predloženej správy je zjednotiť aktuálne európske právne predpisy a zároveň ich prispôsobiť technickému pokroku. Biocídne výrobky a látky sú v našej spoločnosti nevyhnutné, lebo pomáhajú spĺňať vysoké zdravotné a hygienické nároky. Celý rad mikroorganizmov sa už stal odolným voči pôvodným prípravkom, takže súčasné biocídne látky sú v dôsledku zvýšenej účinnosti čoraz nebezpečnejšie. Úplne schvaľujem zámer spravodajkyne zohľadňovať nielen postupy výrobcov, ale najmä ochranu spotrebiteľov a životného prostredia. Nariadenia upravujúce biocídne výrobky by sa mali vzťahovať aj na výrobcov mimo EÚ. Vonkoncom nemôžeme od našich výrobcov požadovať vyššie hodnoty pre spotrebiteľov a ochranu životného prostredia za cenu zvyšujúcich sa nákladov, a zároveň nepožadovať nič od iných výrobcov mimo EÚ a mimo Európy, ktorí dovážajú tento tovar do EÚ.

Spotrebitelia, ktorí si kúpia biocídne výrobky na území EÚ, si musia byť istí, že takéto výrobky spĺňajú minimálne normy, a to bez ohľadu na to, či ich kúpia v Poľsku alebo Nemecku, alebo či pôvodne pochádzajú z EÚ alebo Číny. Správa je jednoznačne formulovaná, požaduje konkrétne a realizovateľné legislatívne zmeny a zohľadňuje vplyv na životné prostredie. Z uvedených dôvodov budem hlasovať za jej prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní. Urobila som to, lebo táto správa posilňuje pravidlá týkajúce sa autorizácie, predaja a používania biocídov v EÚ a jej cieľom je chrániť zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Prísne hygienické normy, na ktoré si naša civilizácia zvykla, si vyžadujú ustavičné a čoraz intenzívnejšie používanie biocídnych výrobkov. Zároveň vyžadujeme, aby boli tieto výrobky čoraz účinnejšie a agresívnejšie, čo znamená, že zaobchádzanie s nimi je tiež čoraz nebezpečnejšie.

Práve z tohto dôvodu sa musíme v našom prístupe k legislatívnej úprave obchodovania s biocídnymi výrobkami a ich používania zamerať najmä na ochranu spotrebiteľov a používateľov. Ako som sa už niekoľkokrát vyjadril pri iných príležitostiach, pravidlá týkajúce sa tejto otázky musia byť jednotné a platné v celej Európskej únii, inak nebudeme môcť účinne zaručiť ochranu všetkých európskych spotrebiteľov či životného prostredia, čo je nemenej dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto nariadenia je štandardizovať už existujúce nariadenia na európskej úrovni a prispôsobiť ich najnovšiemu technickému pokroku. Zákazníci by mali predpokladať, že výrobky, ktoré si kupujú, spĺňajú jednotné minimálne normy platné na vnútornom trhu EÚ, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte si ich kúpili. To znamená, že označovanie ošetrených materiálov a výrobkov je rovnako nevyhnutné ako zodpovedajúca autorizácia biocídnych výrobkov nezávisle od toho, či pochádzajú z EÚ alebo nie. Obrat na európskom trhu s biocídnymi výrobkami sa odhaduje na 890 miliónov EUR ročne, čo predstavuje približne 27 % svetového trhu. Tri veľké spoločnosti majú spolu asi 25 % podiel na európskom trhu. Preto treba nájsť rovnováhu medzi záujmami veľkých spoločností a malých a stredných podnikov (MSP). V odvetví, ktoré ovláda niekoľko veľkých priemyselných výrobcov, treba poskytnúť MSP pomoc. To môžeme urobiť tak, že ich oslobodíme od platenia ročného poplatku za uvedenie biocídnych výrobkov na trh. Okrem toho by mali členské štáty zriadiť asistenčné pracoviská s cieľom doplniť usmerňovacie dokumenty poskytované Európskou chemickou agentúrou.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) To, že sme sa zdržali hlasovania pri prvom čítaní, dokazuje, že niektoré dôležité otázky, ktoré väčšina v tomto Parlamente ignoruje, nás znepokojujú, pokiaľ ide o to, že členské štáty naozaj musia chrániť svojich občanov pred škodlivými účinkami, ktoré majú aktívne biocídne látky používané na trhu na zdravie a životné prostredie.

Európska chemická agentúra, ktorá bude musieť z vedeckého hľadiska posúdiť, či sa môže používanie biocídov na trhu autorizovať, bude mať tri mesiace na to, aby na základe záverov posúdenia pripravila stanovisko a predložila ho Komisii, a nie deväť mesiacov, ako sa pôvodne navrhovalo. Nemyslíme si, že toto skrátenie napomôže nekompromisný prístup, ktorý je potrebný na ochranu verejného zdravia a životného prostredia. Dúfame, že túto otázku budeme môcť na rokovaniach s Komisiou a Radou ešte prehodnotiť.

Teší nás, že členské štáty budú môcť vo svojich vnútroštátnych autorizáciách zohľadniť regionálne rozdiely a otázky životného prostredia na miestnej úrovni, a to aj s poukazom na dodržiavanie zásady subsidiarity. Takisto nás tešia navrhované postupy pre nanomateriály a vyššiu úroveň ochrany, ktoré sa majú zvážiť v prípade zraniteľnejších skupín, ako sú napríklad deti a tehotné ženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Text, o ktorom sa hlasuje, je v porovnaní s pôvodným návrhom oveľa lepší a ja chcem pochváliť pani Klaßovú za efektívnu mediačnú prácu, ktorú urobila. Naozaj ma teší, že sme dosiahli cieľ vyššej úrovne ochrany údajov pri podnikaní a postupného zavedenia postupu centralizovaného schvaľovania uvádzania týchto výrobkov na trh na európskej úrovni.

Určenie prísnejších požiadaviek na označovanie určite pomôže spotrebiteľom, aby sa rozhodovali bezpečnejšie a na základe väčšej informovanosti. Ideme správnym smerom, ale ešte máme pred sebou kus cesty: regulačný rámec výskumu a vývoja nie je v súlade s ďalším regulačným postupom v tomto odvetví, napríklad smernicou o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).

Ďalej, stále nebol ohlásený finančný balík, ktorý Európska chemická agentúra potrebuje, aby začala plniť svoje nové povinnosti týkajúce sa hodnotenia. V tomto ohľade očakávam objasnenie od Komisie, a to aj so zreteľom na pracovné zaťaženie, ktoré pre tento orgán vyplýva zo smernice REACH.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za tento text. Vďaka tomuto právnemu predpisu, ktorý Európsky parlament schválil v prvom čítaní, sa biocídy určené na boj proti parazitom a mikróbom stanú bezpečnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Celkový účel tohto návrhu nariadenia je zaktualizovať pravidlá Spoločenstva, ktoré upravujú všetky výrobky od prípravkov na odpudzovanie hmyzu po chemické výrobky určené na úpravu vody (na poľnohospodárske pesticídy sa vzťahujú samostatné právne predpisy). Po prvýkrát sa budú regulovať aj materiály ošetrované biocídmi.

Takisto sme schválili zákaz najtoxickejších látok, najmä tých, ktoré sú karcinogénne, ktoré majú nepriaznivé účinky na plodnosť a ktoré zasahujú do génov alebo hormónov, pričom zároveň sme posilnili požiadavku postupne nahrádzať iné nebezpečné látky menej škodlivými alternatívami.

Budúci systém schvaľovania biocídov, ktorý bude centralizovaný na úrovni Európskej únie, sa zavedie postupne a tiež zabezpečí väčšiu dôslednosť na úrovni 27 členských štátov, a teda aj lepšiu bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), písomne. (DE) Biocídy majú chrániť pred škodcami a baktériami a môžu sa používať v každodennom živote, ako aj v poľnohospodárstve. Ak máme v súvislosti s používaním biocídnych výrobkov zlepšiť bezpečnosť a zaviesť systém kontroly, tieto látky musia, logicky, prechádzať rovnakými testami a musia sa na ne vzťahovať rovnaké normy v celej EÚ. Ako zástupkyňa poľnohospodárov v Európskom parlamente zastávam zodpovedné používanie biocídov. Tento návrh predstavuje dobrý základ pre jednotné nariadenie v EÚ. S cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž som najmä za to, aby sa všetky nové plánované predpisy o biocídoch vzťahovali aj na dovoz z tretích krajín. Poľnohospodárstvo však musí byť schopné robiť si svoju prácu, čiže vyrábať bezpečné potraviny a krmivo za primerané náklady. Návrhy, ktoré sa priamo týkajú výroby a výrobných nákladov, treba hodnotiť mimoriadne opatrne. Nesmieme dovoliť, aby bolo uplatňovanie vhodných opatrení na boj proti škodcom ťažšie alebo drahšie v dôsledku ich neekonomickosti. Nové nariadenie musí v každom prípade splniť želania spotrebiteľov aj požiadavky výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Používanie biocídov bolo vždy trochu rozporuplné pravdepodobne preto, že nie je vždy ľahké ich identifikovať a definovať. Isté však je, že biocídy majú veľké využitie v každodennom živote, a preto treba porozumieť ich skutočnému vplyvu na bezpečnosť a zdravie nás všetkých.

Z týchto dôvodov som hlasoval za zjednodušenie a harmonizáciu predpisov pre európsky priemysel a aj pre členské štáty, ktoré budú mať nové predpisy spĺňajúce nové potreby verejnosti. Spustenie systému harmonizácie schvaľovacích kritérií pomôže zabrániť dvojitému hodnoteniu rizík spojených s výrobkami, ktoré už boli schválené. Je to ďalší významný krok vpred, ktorý tento Parlament urobil smerom k ochrane zdravia občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Každý rok sa na trh uvedie približne 90 miliónov ton biocídnych výrobkov, ktoré sú určené na potlačenie škodcov a mikróbov. Obavy Európskej únie týkajúce sa tejto otázky sú preto úplne prirodzené, keďže obhajuje to, aby boli biocídy bezpečnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Rovnako sa usiluje posilniť ochranu ľudského zdravia, a to zakázaním najtoxickejších chemikálií, ako sú napríklad karcinogény alebo látky s nepriaznivým účinkom na plodnosť. Takisto sa usiluje posilniť ochranu zvierat a životného prostredia. Myslím si však, že okrem prijatia tohto návrhu by sa mala vyžadovať aj komplexná certifikácia výrobkov dovážaných do EÚ. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), písomne. (LT) Nariadenie o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh a ich používaní, o ktorom sa dnes hlasuje, nám umožňuje urobiť ďalší krok smerom k centralizovanému systému registrácie biocídnych výrobkov. Systém registrácie chemických materiálov, ktorý bol zavedený nariadením REACH, ukazuje, že odmietnutie samostatných vnútroštátnych registračných systémov je opodstatnené. V súčasnosti často dochádza k tomu, že konkrétny výrobok sa nemôže uviesť na trh nejakého členského štátu, lebo ten uplatňuje zložité a neprimerane drahé registračné postupy. Na druhej strane musíme pri zjednodušovaní uvádzania biocídnych výrobkov na trh zabezpečiť vysokú úroveň ochrany z dôvodu zdravotných rizík, ktoré tieto výrobky predstavujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Biocídy sú neoddeliteľnou súčasťou našej civilizácie a sú nevyhnutné na dodržiavanie našich prísnych zdravotných a hygienických noriem. Biocídy musia účinne predchádzať chorobám a infekciám, ale zároveň môžu byť veľmi nebezpečné, a  preto je optimálne riadenie týchto látok potrebné.

Nové nariadenie o používaní biocídov musí zabezpečiť, aby mohli výrobcovia alebo skôr stredné podniky uplatňovať pri výrobe predpisy tak, aby neboli v nevýhode, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť. Navyše, spotrebitelia aj výrobcovia materiálov, ktoré obsahujú biocídy, musia mať možnosť spoľahnúť sa na minimálne normy platné v celej Európskej únii. Podľa môjho názoru treba návrh nariadenia, ktorý predložila Komisia, dosť vylepšiť a zmeniť, aby sme mohli dosiahnuť stanovené ciele, ako je odstrániť nedostatky aktuálnej smernice, zlepšiť postup schvaľovania a zoštíhliť rozhodovací postup a zároveň ďalej rozvíjať vysokú úroveň ochrany.

Nové predpisy by mali venovať osobitnú pozornosť predovšetkým trom oblastiam: ochrane životného prostredia, ochrane spotrebiteľov a bezpečnému a praktickému uplatňovaniu zo strany výrobcov. Nové nariadenie prinesie aj zjednodušenie postupu autorizácie výrobku s cieľom zabrániť zbytočným nákladom a neúmerne vysokým poplatkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Budúce nariadenie predpokladá zjednodušenie postupu autorizácie výrobku za určitých podmienok s cieľom zabrániť zbytočným nákladom a neúmerne vysokým poplatkom. Okrem toho je revíziou aktuálnej smernice z roku 1998 a na jeho základe sa bude predmetom autorizácie zaoberať Európska chemická agentúra. Podporujem postupné zavedenie centralizovaného autorizačného postupu: 2013 pre výrobky s nízkym rizikom a 2017 pre všetky typy biocídov. Kritériá vylúčenia nebezpečných účinných látok (karcinogénnych, mutagénnych, reprodukčne toxických, perzistentných, bioakumulatívnych) možno zvažovať vtedy, keď bude pre ne pripravený náhradný plán. Po autorizácii biocídu obsahujúceho účinnú látku, ktorá sa má nahradiť, sa lehota obmedzí na tri roky, a potom budú musieť byť k dispozícii alternatívy, ktoré nebudú škodiť životnému prostrediu ani ľudskému zdraviu. Nové nariadenie by malo venovať osobitnú pozornosť predovšetkým trom oblastiam: ochrane životného prostredia, ochrane spotrebiteľa a bezpečnému a praktickému uplatňovaniu zo strany výrobcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Nové európske nariadenie o biocídoch sa netýka len vnútorného trhu. Týka sa aj ochrany zdravia a životného prostredia. To je v skratke posolstvo, ktoré dnes vysiela Európsky parlament.

Samozrejme, treba splniť niekoľko požiadaviek výrobcov týkajúcich sa týchto výrobkov proti škodcom, napríklad prístup na európsky trh, čas potrebný na schvaľovacie postupy, nezdvojovanie testov a súlad s právnymi predpismi o pesticídoch. V žiadnom prípade to však nepredstavuje bianko šek pre výrobcov. Zásada nahradzovania najškodlivejších látok je jednoznačne uznaná. Medzi ne patria najmä perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

Pripúšťa sa, že zodpovednosť nesú všetky zúčastnené strany vrátane výrobcov, ktorí na trh uvádzajú tovar ošetrený biocídmi. Nezabúdajme na kauzu toxických pohoviek. Jednu vec však ľutujem, a to odmietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, podľa ktorého mali výrobcovia platiť ročný poplatok, v prípade malých a stredných podnikov (MSP) znížený, aby si mohla Chemická agentúra v Štokholme plniť povinnosti. Jedna vec je jasná: s obmedzenými zdrojmi bude ťažké uskutočniť spoľahlivé testy a znížiť tak zdravotné riziko u používateľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (FR) Zdržali sme sa hlasovania o tejto správe, lebo pokrok z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia nahradili dary pre odvetvie, ktoré ohrozujú fungovanie Európskej chemickej agentúry. Môžeme akceptovať, že všetky biocídne výrobky budú časom prechádzať centralizovaným postupom. Neakceptovateľným sa to stáva vtedy, keď vedcom výrazne skrátime čas na posúdenie a ešte im aj pridelíme menej finančných prostriedkov.

Nemôžeme očakávať, že sa viac práce urobí rýchlejšie a lacnejšie a pritom sa to neodrazí na jej kvalite. Toto hlasovanie dokazuje skutočné zámery pravicových a stredopravicových strán: menej dôsledné posúdenie všetkých biocídnych výrobkov s priamym prístupom na celý vnútorný trh za cenu zdravia ľudí. To, že zvrchované právo členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie biocídnych látok sa bude rešpektovať, je len malou útechou. Ony musia zabezpečiť vysokú úroveň ochrany.

 
  
  

Správa: Peter Skinner (A7-0170/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, lebo sa domnievam, že Európa skutočne potrebuje orgán finančného dohľadu, komplexnú, ale napriek tomu účinnú štruktúru, ktorá bude schopná ovládať finančné inštitúcie Európskej únie a zabezpečiť ich riadne fungovanie. Z tohto pohľadu sa staviam kladne k zriadeniu Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, lebo sa nazdávam, že je to jediný spôsob, ako zlepšiť súčasnú úroveň regulácie v rámci európskeho vnútorného trhu, zaručiť neskorumpovateľnosť aj riadne fungovanie trhov a zároveň zachovať stabilitu finančného systému a zabezpečiť koordináciu európskeho a medzinárodného monitorovania. Riziká finančných systémov môžeme rozpoznať len pomocou lepšieho monitorovania, vďaka ktorému budeme včas varovaní pred krízou, ako bola tá, ktorá v roku 2008 zdevastovala svet. Táto ohromná kríza nám ukázala, že musíme zreformovať tento sektor tak, aby sme vystupňovali hospodársku súťaž, a to podporovaním zriadenia skutočne kompetentných orgánov dohľadu, ktoré naozaj dokážu priniesť do tohto dôležitého sektora zmenu, ktorú tak potrebujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Tento návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, tvorí súčasť balíka návrhov v oblasti finančného dohľadu. Tento balík ustanovuje tri európske orgány, ktoré by mali vykonávať dohľad nad konkrétnymi sektormi finančného odvetvia: bankovníctvom, poisťovníctvom a finančnými trhmi. Plne som podporila túto správu a balík návrhov v oblasti finančného dohľadu ako celok, lebo podľa mňa predstavuje veľký a predovšetkým potrebný krok vpred. Takto si berieme ponaučenia z krízy a jej vážnych následkov na hospodárstvo a zamestnanosť, za ktoré môžu chyby aktuálneho finančného systému. Naším cieľom je stabilizovať finančný systém a zaručiť jeho stabilitu pomocou tohto nového rámca dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. – (RO) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) bude zodpovedný za množstvo praktických otázok, napríklad za neživotné poistenie a životné poistenie, ktoré poskytujú aj určitú formu investovania a dôchodkového poistenia zamestnancov. Ak vezmeme do úvahy, že trh s poistením v nových členských štátoch vyvinuli zahraniční európski investori, výbor dohľadu nad takými cezhraničnými sieťami bude mať nevyhnutnú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti všetkých občanov členských štátov. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov bude tiež môcť zasiahnuť na úrovni vnútroštátnych orgánov dohľadu, ak takéto orgány narazia na problémy pri dôslednom uplatňovaní technických noriem EÚ.

Domnievam sa, že táto iniciatíva predstavuje spolu s právomocami orgánu EIOPA riešiť nezhody medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu, ktoré musia podľa právnych predpisov v takom prípade spolupracovať alebo sa dohodnúť, krok vpred, pokiaľ ide o riadenie integrácie finančných služieb v Európe. V skratke povedané, je to vyvážený systém, ktorý si zaslúži plnú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, lebo sa zriadia tri nové európske orgány dohľadu (ESA) a nahradia súčasné výbory dohľadu. Budú mať omnoho väčšie právomoci než súčasný systém, ktorý má len poradné kompetencie. Vďaka revíznej doložke môžu navyše v budúcnosti dostať ďalšie právomoci. Zriadi sa aj Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ktorý bude monitorovať vznik rizík v európskom hospodárstve a varovať pred nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Výkonnosť európskeho finančného systému závisí od obozretného riadenia rizík a presného hodnotenia štrukturálnej stability celého sektora. Zriadenie nového orgánu dohľadu znamená aj to, že inštitúcie Únie jednoznačne prevezmú zodpovednosť, aby sme mohli predchádzať krízam, potláčať zneužívanie a monitorovať správanie a postoje.

Vzhľadom na rastúcu integráciu našich vnútroštátnych trhov a súvisiace znižovanie obranných bariér musíme konať spoločne, aby sme potlačili hrozby, či už vnútorné, alebo vonkajšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Súhlasím s návrhom Komisie zriadiť tri nové decentralizované európske agentúry pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a myslím si, že vzhľadom na súčasnú situáciu zapríčinenú hospodárskou a finančnou krízou, ktorá zasiahla Európu v roku 2008, je ich zriadenie ešte viac vítané.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Ako v prípade predchádzajúcich správ o zriadení európskych orgánov pre finančnú reguláciu, hlasujem aj za tento návrh o zriadení Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Chcem znova zdôrazniť, aký význam má zriadiť európske orgány dohľadu pre Európsku úniu a najmä vnútorný trh tak, aby sme minimalizovali hospodársky a finančný vplyv situácií, ktoré môžu nastať v budúcnosti a dostať naše finančné trhy pod tlak.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ak sme si z poslednej krízy bez ohľadu na naše politické presvedčenie a svetonázor vzali nejaké ponaučenie, potom je to potreba zreformovať inštitucionálnu štruktúru dohľadu zriadením európskych orgánov a zároveň prehodnotiť celú koncepciu makroekonomického a mikroekonomického dohľadu.

Dohoda, ktorú sme dosiahli a o ktorej sa dnes hlasuje, má nespočetné množstvo pozitívnych stránok. Jednou z nich je zriadenie nezávislých európskych orgánov, ktoré budú vykonávať dohľad nad bankami, poisťovňami a finančnými trhmi. Tieto orgány nenahradia vnútroštátne orgány dohľadu, ale budú s nimi spolupracovať a usilovať sa o plnenie si svojich povinností, ktoré predstavujú obozretný dohľad a analýzu systémových rizík, aby uchránili európsky bankový sektor a finančné trhy pred ďalšou krízou podobných rozmerov, aké má tá súčasná.

Ako som už veľakrát povedal, osobne nemám obavy z existencie európskych orgánov dohľadu. Myslím si, že je nevyhnutné, aby si mohli plniť povinnosti nezávisle a zároveň kvalifikovane, a to s cieľom upevniť dôveru trhov a ich aktérov najmä v tomto prípade v sektore poisťovníctva a dôchodkov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Ak máme chrániť transparentnosť a dôveryhodnosť európskych trhov a inštitúcií v očiach verejnosti, musíme posilniť právomoci, zdroje a autonómiu európskeho dohľadu nad trhmi s poistením a dôchodkovým poistením zamestnancov. Vďaka tomu bude reforma, ktorú inštitúcie EÚ momentálne uskutočňujú vo vzťahu k dohľadu nad finančnými trhmi, účinná, takže by sme mali predísť riziku ďalšej krízy podobnej tej, ktorá v súčasnosti ovplyvňuje svetové hospodárstvo a má mimoriadny vplyv na európsku spoločnosť. Komisia predložila celý rad návrhov s úmyslom zaviesť účinnejší, integrovanejší a udržateľnejší systém finančného dohľadu v EÚ. Tento prístup sa zakladá na európskom systéme orgánov pre finančný dohľad. S tým cieľom Komisia navrhuje zriadiť tri nové európske decentralizované agentúry: Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Treba poznamenať, že zriadenie týchto troch agentúr bude stáť európsky rozpočet v rokoch 2011 až 2013 59 699 000 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa je súčasťou balíka opatrení v oblasti finančného dohľadu. Keď sme o nej hlasovali, mali sme na pamäti spôsob, akým Rada, Komisia a aj samotný Parlament odkladali zavedenie opatrení v tejto oblasti a obmedzili sa na prijatie rozhodnutí, ktoré nijako neriešia základnú otázku, čiže finančné špekulácie vrátane otázky poistenia štátnych dlhopisov, ktoré sa správajú ako vysoko špekulatívne deriváty. Pokiaľ to nezastavia, zriadenie európskych orgánov v týchto oblastiach bude prakticky zbytočné.

Naše hlasovanie proti tejto správe je predovšetkým protestom proti tomu, že sme stále nevideli jediný návrh týkajúci sa skoncovania s daňovými rajmi, vyberania daní z pohybu kapitálu alebo zatvorenia trhu s derivátmi.

To znamená, že hlavné mechanizmy finančných špekulácií zostávajú na trhu a že opatrenia, ktoré teraz prijímame, sú zamerané skôr na to, aby veľké mocnosti a ich finančné skupiny ľahšie ovládali členské štáty so slabším hospodárstvom, než na priame vyriešenie a odstránenie problému finančných špekulácií.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Európsky parlament pravidelne žiada o rovnaké príležitosti pre všetky agentúry pôsobiace na úrovni EÚ. EÚ zároveň robí veľké chyby v dohľade nad integrovanými finančnými trhmi. Hlasujem za správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Nazdávam sa, že potrebujeme orgán, ktorý bude chrániť stabilitu finančného systému, platobnú schopnosť a likviditu finančných inštitúcií, transparentnosť trhov a finančných produktov, ako aj vkladateľov a investorov. Tiež sa domnievam, že tento orgán nemôže fungovať bez prístupu k príslušným informáciám, ktoré potrebuje, pokiaľ ide o transakcie a hospodárske agentúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Zriadenie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) je súčasťou návrhov Komisie zakladajúcich sa na odporúčaniach správy skupiny pána Larosièra z februára 2009, v ktorej sa navrhuje posilnenie rámca dohľadu s cieľom znížiť riziko a závažnosť finančných kríz, ktoré môžu nastať v budúcnosti. Teší ma, že EÚ sa rozhodla zriadiť orgán EIOPA s cieľom zabezpečiť vysokú, účinnú a dôslednú úroveň regulácie a dohľadu v celej Európe. Tento celoeurópsky orgán bude dohliadať na vnútroštátne orgány dohľadu nad poisťovníctvom a zabezpečí riadnu a primeranú ochranu investorov a poistených spotrebiteľov v EÚ. Bude prijímať rozhodnutia, ktoré sa budú vzťahovať priamo na finančné inštitúcie, a môže upozorniť Komisiu na nebezpečné produkty alebo trhové transakcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, lebo sa domnievam, že treba vyplniť medzery, ktoré dnes existujú, pokiaľ ide o koordináciu, jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ a dôveru medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Posledná finančná kríza nepochybne odhalila neúčinnosť niektorých vnútroštátnych modelov dohľadu, ktoré sa nedokázali účinne vyrovnať s problematickými situáciami na európskych finančných trhoch. Preto môžem jedine privítať a podporiť rozhodnutie posilniť rámec dohľadu na základe zásahu zameraného na určenie nástrojov, pomocou ktorých dokážeme predísť prípadným výkonnostným rizikám vo finančnom systéme.

S novou štruktúrou finančného dohľadu vyplníme medzery v tomto sektore, budeme pracovať na zlepšení fungovania vnútorného trhu a napokon zabezpečíme rovnako vysokú úroveň regulácie a dohľadu, pričom stále budeme zohľadňovať potreby jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Systémy poistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov by mali zaručiť členské štáty. Európa teraz evidentne tým smerom nejde, keďže znižuje verejné príjmy a výdavky. Zelená kniha, ktorú Komisia vydala 7. júla a ktorá sa týka starobných dôchodkov, nám to pripomína. V tejto súvislosti je nemožné si predstaviť, že európsky orgán dohľadu by mohol vykonávať dohľad nad takýmto sektorom. Hlasujem proti tomuto textu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Posledná finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky finančného dohľadu, a to ako v jednotlivých prípadoch, tak aj vo vzťahu k finančnému systému ako celku. Modely dohľadu majú vnútroštátnu perspektívu a neprispôsobili sa globalizácii finančného systému, v ktorom rôzne finančné skupiny vykonávajú cezhraničné operácie a podstupujú s tým spojené systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Cieľom tejto smernice je preto zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zabezpečenia vysokej úrovne dohľadu a obozretnej regulácie a ochrany vkladateľov, investorov a všetkých príjemcov. Preto treba nevyhnutne chrániť integritu, účinnosť a hladký chod finančných trhov, zachovať stabilitu a udržateľnosť verejných financií a posilniť medzinárodnú koordináciu a spoluprácu v oblasti finančného dohľadu. Zriadenie európskeho orgánu pre sektor poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov je nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť účinný model dohľadu, pričom rovnako nevyhnutné a naliehavé je aj rozhodnúť o mnohých ďalších mechanizmoch monitorovania a zrealizovať ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Finančná kríza v skutočnosti odhalila množstvo nedostatkov finančného systému. Najmä v citlivej oblasti poisťovníctva, zaisťovania a dôchodkového poisťovania zamestnancov treba zabezpečiť, aby sa nepoužívali rizikové a neudržateľné finančné produkty. Napríklad nedávno skrachovala jedna internetová poisťovňa a svojich zákazníkov aj s ich nárokmi nechala napospas osudu. Príval sťažností odhalil aj vážne nedostatky v jej poradenstve, keďže zákazníkom predávala rizikové finančné balíky ako zabezpečenie ich starobných dôchodkov. Ak máme brať povinnosť dohľadu vážne, budeme sa musieť zaoberať aj takýmito problémami, ktoré v EÚ vyplávali na povrch, a vytvoriť spravodlivé podmienky. Potrebujeme prísnejší finančný dohľad. Zriadenie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov nevyzerá ako optimálne riešenie, ale je to lepšie ako nič, a preto som zaň hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V dobe, keď banky a poisťovne fungujú cezhranične, je čisto vnútroštátna forma dohľadu nad týmito spoločnosťami neprimeraná, ako dokazuje súčasná hospodárska a finančná kríza. Malo by sa však vnímať pozitívne, že v prípade vážnych rozpočtových problémov si členské štáty zachovali právomoc urobiť konečné rozhodnutia. Táto správa však zachádza priďaleko smerom k európskemu hospodárskemu riadeniu, a preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Som rada, že naša politická strana prevzala v čase finančnej krízy záväzky a že Parlament ju v tom plne podporil. Podľa nášho názoru bolo bezpodmienečne nutné preskúmať Európsky systém finančného dohľadu. Nedostatočná koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu viedla k zvýšeniu rizika zlyhania finančných inštitúcií v budúcnosti. Zriadením troch nových európskych orgánov zodpovedných za vykonávanie dohľadu nad pôsobením bánk, finančných trhov a poisťovní vrátane dôchodkových správcovských spoločností sme vytvorili komplexný rámec finančného dohľadu. Európsky orgán pre bankovníctvo tak regulovať banky štandardným a koordinovaným spôsobom. Tento orgán bude mať donucovaciu právomoc, čiže aj posledné slovo v prípade sporu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad bankami. Ak zabezpečíme, že finančné inštitúcie budú schopné plniť si finančné záväzky, a zvýšime transparentnosť na finančných trhoch a vo finančných produktoch, bude zaručená aj lepšia ochrana investorov, podnikov, sporiteľov a spotrebiteľov. Tento nový nástroj bude preto prínosom skutočne pre všetkých, nielen pre niekoľkých finančných odborníkov.

 
  
  

Správa: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE) , písomne. (FR) Vytvorenie európskeho finančného dohľadu navrhla Európska komisia v septembri 2009 na základe práce skupiny, ktorej predsedal Jacques de Larosière. Od 1. januára 2011 bude mať preto Únia k dispozícii „kontrolnú vežu“, ktorej úlohou bude odhaľovať finančné riziká, a bude môcť konať vždy, keď to bude potrebné. Touto úlohou budú poverené tri nové úrady dohľadu nad bankami, finančnými trhmi a poistením a Európsky výbor pre systémové riziká. Preto som hlasoval za túto správu, lebo sa domnievam, že Európska únia potrebuje orgán, ktorý bude výhradne zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a schopný odhaľovať riziká týkajúce sa finančnej stability, a ak to bude potrebné, tak aj varovať pred nimi a predkladať odporúčania, ako s nimi naložiť. Ochrana poskytovania verejných služieb, podpora inovácií, zlepšovanie financovania MSP – to sú tri ciele, ako v konečnom dôsledku dosiahnuť udržateľný a spravodlivý rast.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, lebo sa domnievam, že súčasný systém EÚ má niekoľko chýb, pokiaľ ide o makrofinančný dohľad, a pretože si myslím, že táto otázka je príliš dôležitá, než aby sa na ňu zabudlo. Iniciatívy, ktoré boli zrealizované s cieľom vyriešiť túto otázku, by nás mali tešiť. Ak je finančná kríza, ktorá nedávno zdevastovala svet, na niečo dobrá, tak na to, že nás nepochybne upozornila na nedostatky v našich hospodárskych systémoch, ustavičné hospodárske riziko, v ktorom žijeme, a nespochybniteľnú potrebu zriadiť orgán, ktorý bude vykonávať makroekonomický dohľad v rámci EÚ. Preto pozitívne vnímam skutočnosť, že poslanci všetkých politických skupín hlasovali za túto správu a prijali ju drvivou väčšinou, čo len ilustruje všeobecné obavy týkajúce sa finančnej suverenity. Myslím si, že najdôležitejšie je, aby tento nový systém finančného dohľadu fungoval tak, že nebude brániť financovaniu hospodárstva a zároveň bude chrániť jednotný trh, aby si EÚ zachovala svoje postavenie a aby bola včas varovaná pred rizikovými situáciami. Zo všetkých uvedených dôvodov som za zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Tento návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, tvorí súčasť balíka opatrení v oblasti finančného dohľadu. Tento balík ustanovuje tri európske orgány, ktoré by mali vykonávať dohľad nad konkrétnymi sektormi finančného odvetvia: bankovníctvom, poisťovníctvom a finančnými trhmi. Plne som podporila túto správu a balík návrhov v oblasti finančného dohľadu ako celok, lebo podľa mňa predstavuje veľký a predovšetkým potrebný krok vpred. Takto si berieme ponaučenia z krízy a jej vážnych následkov na hospodárstvo a zamestnanosť, za ktoré môžu chyby aktuálneho finančného systému. Naším cieľom je stabilizovať finančný systém a zaručiť jeho stabilitu pomocou tohto nového rámca dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Nedávna hospodárska kríza vyvolala veľa otázok, na ktoré musíme urýchlene nájsť odpoveď, a ukázala nám, že hoci má Európska únia veľa nástrojov koordinácie hospodárskej politiky, dosiaľ neboli plne využité a súčasný systém riadenia má závažné chyby. Zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká je dôležitou inováciou, lebo zatiaľ sa nikto na európskej úrovni nepodujal na makroekonomickú analýzu, ktorej prvoradým cieľom by bolo ohodnotiť systémové riziká. Úzka spolupráca medzi Európskym výborom pre systémové riziká a tými, ktorí majú relevantné informácie (vnútroštátne orgány dohľadu a európske orgány zodpovedné za každý sektor), je základom pre vytvorenie dôsledného „makro-mikro“ dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Žiadam, aby mal Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) väčšie právomoci, nech môžeme zabezpečiť rýchlu a zrozumiteľnú komunikáciu. Výbor ESRB vytvorí spoločný súbor ukazovateľov, aby sa dali riziká rôznych cezhraničných finančných inštitúcií štandardne triediť a aby sa dal odhaliť ich typ. Výbor ESRB tiež navrhne „semaforový“ systém s cieľom vyjadriť rôzne stupne rizika. Poradný výbor pre vedecké otázky okrem toho priberie odborníkov s cieľom zlepšiť schopnosť výboru ESRB odhadnúť hromadenie rizík a mať k dispozícii čo najväčšiu odbornú kvalifikáciu. Prezident Európskej centrálnej banky bude počas prvých piatich rokov predsedať výboru ESRB, aby mu dodal dostatočne vysoký profil a dôveryhodnosť, ktorú potrebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne. (CS) Hlasoval som za reformu finančného dohľadu v EÚ aj napriek tomu, že mám veľa výhrad k prijatému rozhodnutiu. Potrebe regulácie sa pripisoval omnoho väčší význam než potrebe prostredia slobodného trhu pre banky a finančný sektor. Právomoci vnútroštátneho a európskeho regulátora nie sú jasne vymedzené a hranice medzi nimi sú dosť rozmazané. V najlepšom prípade by to mohlo viesť k právnej neistote na strane všetkých aktérov na finančnom trhu a v najhoršom prípade k zneužitiu právomoci na strane európskeho regulátora, proti ktorému sa nebudú môcť aktéri prakticky vôbec účinne brániť.

Vzhľadom na neexistenciu jednotného finančného trhu EÚ je opodstatnenosť existencie silných nadnárodných orgánov dohľadu s právomocou rozhodovať o jednotlivých subjektoch finančného trhu v členských štátoch sporná. Ak budeme reguláciou v EÚ posadnutí tak, ako je to teraz v prípade finančných trhov, nezostane nám nič iné, než prizerať sa tomu, ako nás Čína vytlačí zo svetového dejiska. Vyčítame jej síce nespravodlivé konkurenčné správanie, ale ona už dávno neťaží len zo štedrých štátnych dotácií, lacnej pracovnej sily a nedodržiavania noriem ochrany životného prostredia, ale presadzuje sa aj vďaka inováciám a moderným technológiám. Malo by nás to znepokojovať a zároveň varovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Väčšina ekonómov sa nazdáva, že predpovede sa zriedka zakladajú na primeranej istote, preto jediným opatrením, ktoré nám zostáva, je monitorovanie a ochrana samých seba. Európsky parlament spoločne s Radou ministrov hospodárstva a financií a príslušnými komisármi urobili veľa vynikajúcej práce.

Nepredstierajme, že to stačí, ani že to vymaže našu minulosť, ale v budúcnosti sa budeme môcť vrátiť k podpore dôvery, pokiaľ ide o bankovníctvo a finančníctvo, pretože makroprudenciálnym dohľadom poverujeme orgán, ktorý je zodpovedný za monitorovanie celého európskeho trhu, celej eurozóny, nie jej organizačných celkov, ktoré teraz už nie sú právoplatné.

Ďalej, tento orgán bude monitorovať krajiny EÚ a aj tie, ktorých mena je nejako prepojená s eurom, a tak bude monitorovať aj naše podniky, ako aj všetky ostatné, s ktorými obchodujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Hlasujúc za túto správu žiadam, aby mal Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) väčšie právomoci, nech môžeme zabezpečiť rýchlu a zrozumiteľnú komunikáciu. Výbor ESRB vytvorí spoločný súbor ukazovateľov, aby sa dali riziká rôznych cezhraničných finančných inštitúcií štandardne triediť a aby sa dal odhaliť ich typ.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasujem za väčšinu návrhov uvedených v tejto správe a za zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB). Európsky parlament, ktorý si je vedomý svojich povinností a uplatňuje svoje nové právomoci vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy, musí mať kľúčovú úlohu v zlepšovaní rámca dohľadu EÚ. Keďže je nemožné napraviť slabé stránky súčasnej štruktúry dohľadu, ktoré súčasná finančná kríza vyzdvihla, je čoraz nevyhnutnejšie vytvoriť mechanizmy makroprudenciálneho dohľadu, ktoré budú môcť zaručiť stabilitu európskych finančných trhov. Tiež je dôležité chrániť jednotu jednotného trhu, ako aj poskytnúť EÚ nástroje, ktoré jej umožnia chrániť euro a ďalšie meny na svetovej úrovni. Okrem toho by som chcel zdôrazniť významný prínos, ktorý má výbor ESRB vďaka návrhu podujať sa na makroekonomickú analýzu na európskej úrovni, aby mohol analyzovať potenciálne systémové riziká. Keďže už poznáme slabé stránky mikroprudenciálneho dohľadu na úrovni členských štátov, domnievam sa, že úzka spolupráca medzi výborom ESRB, centrálnymi bankami, orgánmi dohľadu a „reálnym hospodárstvom“ nielenže opodstatní konanie výboru ESRB, ale bude mať zároveň prínos pre účinnosť takéhoto konania.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ak nás posledná kríza niečo naučila, tak je to potreba reformovať štruktúru inštitucionálneho dohľadu zriadením európskych orgánov a popritom premyslieť celú koncepciu makroekonomického a mikroekonomického dohľadu.

Ako som už veľakrát povedal, osobne nemám obavy z existencie európskych orgánov dohľadu. Myslím si, že je nevyhnutné, aby existovali a aby si mohli plniť povinnosti nezávisle a zároveň kvalifikovane, a to s cieľom upevniť dôveru trhov a ich aktérov.

V tomto konkrétnom prípade je úlohou Európskeho výboru pre systémové riziká poskytnúť Európskej únii účinný systém dohľadu, ktorý nebude brániť hospodárskemu rastu, ďalej chrániť jednotný trh pred rizikom roztrieštenia a napokon pomôcť vyriešiť problém analýzy roztriešteného individuálneho rizika na vnútroštátnej úrovni pomocou vytvorenia európskej makroprudenciálnej perspektívy, pričom treba neustále zlepšovať účinnosť systémov včasného varovania a umožniť, aby sa hodnotenie rizika premenilo na konkrétne činy.

Zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ma preto teší a dúfam, že dokonalosť pri plnení jeho povinností bude východiskom pre lepší dohľad v Únii.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vytvorenie štruktúr, ktoré sú schopné preventívnych zásahov na základe sústavného, starostlivo zdôvodneného hodnotenia, by malo byť prioritou v rozhodovacom procese EÚ a pri tvorbe politík v súčasnom rámci s cieľom reagovať na súčasnú krízu, pričom je nevyhnutné zabezpečiť účinnosť makroprudenciálneho dohľadu Únie nad finančným systémom. Keďže Európsky výbor pre systémové riziká má možnosť monitorovať a vyhodnocovať riziká finančného systému v obdobiach, kedy je možné jeho fungovanie považovať za normálne, mohol by sa stať zárukou finančnej stability, ktorá je absolútne nevyhnutná, ak sa má reálne hospodárstvo rozvíjať, prinášať rast, bohatstvo a pracovné miesta. Chcel by som zdôrazniť snahu pani spravodajkyne priniesť vyvážený a realistický návrh prostredníctvom účinného dohľadu, ktorý ochráni financovanie hospodárstva, jednotný trh a záujmy a ciele EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Keď sme hlasovali o tejto správe, ako aj o ostatných správach zahrnutých v balíku finančného dohľadu, nezabudli sme na spôsob, akým Rada, Komisia a samotný Parlament odďaľovali opatrenia v tejto oblasti a obmedzovali sa na prijímanie rozhodnutí, ktoré neupravujú základný problém, ktorým sú finančné špekulácie vrátane špekulácií so štátnymi dlhopismi.

Naše hlasovanie proti tejto správe je predovšetkým protestom proti tomu, že sme stále nevideli jediný návrh týkajúci sa skoncovania s daňovými rajmi, vyberania daní z pohybu kapitálu alebo zatvorenia trhu s derivátmi.

To znamená, že hlavné mechanizmy finančných špekulácií zostávajú na trhu a že opatrenia, ktoré teraz prijímame, sú zamerané skôr na to, aby veľké mocnosti a ich finančné skupiny ľahšie ovládali členské štáty so slabším hospodárstvom, než na priame vyriešenie a odstránenie problému finančných špekulácií.

Vykonávanie týchto opatrení možno bude mať najprv nejaké pozitívne účinky, ale ich dosah je príliš obmedzený, a ak nebudú prijaté základné opatrenia, časom sa ukáže, že špekulácie pretrvávajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Vítam návrh Európskej komisie na zriadenie nového orgánu s názvom Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) ako reakciu na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu, ktorá sa prehnala Európskou úniou. Výbor ESRB bude fungovať pod záštitou Európskej centrálnej banky a bude monitorovať a vyhodnocovať riziká z hľadiska finančného systému ako celku. Výbor ESRB bude tiež členským štátom dodatočne vydávať včasné varovania o systémových rizikách, ktoré môžu nastať, a podľa potreby poskytne odporúčania, aké kroky je potrebné vykonať na riešenie týchto rizík. Na činnosti výboru ESRB sa budú zúčastňovať riaditelia Európskej centrálnej banky, národných centrálnych bánk, európske orgány dozoru a vnútroštátne orgány dohľadu. Prostredníctvom svojich činností makroekonomického dohľadu bude teda výbor ESRB pomáhať pri prevencii budúcich kríz.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písomne. – (CS) Som presvedčený, že odborná skupina pod vedením pána Jacqua de Larosièra vykonala vysoko kvalitnú analýzu príčin krízy a jej riešenia na európskej úrovni. Napriek tomu mám obavy z legislatívneho balíka, ktorý navrhla Komisia. Viem si osobne predstaviť zriadenie Európskej rady pre systémové riziká. Takáto inštitúcia by podľa mňa mohla mať určité opodstatnenie. Únia potrebuje strategický orgán tohto typu. Navyše som presvedčený, že len na základe samotnej podstaty inštitúcie nehrozí, že by mohlo ísť o bujnejúcu byrokratickú štruktúru. Na Európsky systém finančného dohľadu mám však úplne odlišný názor. Z návrhu je jasné, že sa buduje obrovský a zložitý byrokratický moloch, a v súčasnosti nie je jasné, či sa jeho rozsiahle právomoci budú uplatňovať na úkor právomocí členských štátov. Aby Európsky systém finančného dohľadu nepresiahol svoje pôvodné zámery, je potrebné sformulovať jeho právomoci tak presne, aby nevznikla ani najmenšia pochybnosť o tom, že každodenný dohľad nad finančnými trhmi ostane v rukách členských štátov a ich nezávislých vnútroštátnych orgánov dohľadu, a to všetko pri zachovaní fiškálnej zodpovednosti jednotlivých členských štátov. Keďže legislatívny balík ako celok nespĺňa tieto požiadavky, nemôžem zaň hlasovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nedávna finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky vo finančnom dohľade, rovnako na mikroprudenciálnych, ako aj na makroprudenciálnych úrovniach. Modely dohľadu sa neprispôsobili globalizácii vo finančnom systéme, kde rôzne finančné skupiny vykonávajú svoje cezhraničné operácie, a tak podstupujú systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Preto je cieľom tejto smernice zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zabezpečenia vysokej úrovne dohľadu a obozretnej regulácie a prostredníctvom ochrany vkladateľov, investorov a všetkých príjemcov. Jej jedinou chybou je vlastne to, že nemá dosť široký dosah. Preto treba nevyhnutne chrániť integritu, účinnosť a hladký chod finančných trhov, zachovať stabilitu a udržateľnosť verejných financií a posilniť medzinárodnú koordináciu a spoluprácu v oblasti finančného dohľadu. Myslím si, že zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká je nevyhnutné na dosiahnutie účinného modelu dohľadu a na zabránenie systémovým rizikám, ktoré vznikli v dôsledku cezhraničného charakteru veľkých finančných skupín. Je však potrebné vykonať mnohé ďalšie kroky na zabránenie opakovaného výskytu skutočne nemorálnych situácií z nedávnej minulosti, ktoré poškodili ekonomiky, akcionárov, vkladateľov, daňových poplatníkov a dôveryhodnosť systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne. (IT) Plne podporujem túto správu a ustanovenia, ktoré boli predložené a ktorých cieľom je dosiahnutie väčšej stability trhu. Správa bola potrebná na ochranu jednoty vnútorného trhu. Ochrana vnútorného trhu je nevyhnutná.

Mám však obavy v súvislosti s monitorovaním, ktoré bude vyžadované od Európskej centrálnej banky. Centrálne banky, ktoré mali v minulosti vykonávať monitorovanie, to často nerobili a podstatne prispeli ku kríze. Uprednostnil by som iný monitorovací orgán. Preto som hlasoval za tento text, ale zdržal som sa hlasovania o legislatívnom uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V dobe, keď banky a poisťovne fungujú cezhranične, je čisto vnútroštátna forma dohľadu nad týmito spoločnosťami neprimeraná, ako dokazuje súčasná hospodárska a finančná kríza. Malo by sa však vnímať pozitívne, že v prípade vážnych rozpočtových problémov si členské štáty zachovali právomoc urobiť konečné rozhodnutia. Táto správa však zachádza priďaleko smerom k európskemu hospodárskemu riadeniu, a preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Zdržal som sa hlasovania. Na jednej strane, dosiahnutý kompromis o makro- a mikroprudenciálnom dohľade je krokom vpred v porovnaní so súčasným nedostatkom akéhokoľvek hodnotenia alebo regulácie finančného rizika na úrovni EÚ. Na druhej strane, predložené riešenia však nedosahujú rovnakú úroveň ako problémy, ktorými sa majú zaoberať. Návrh nezohľadňuje náležitým spôsobom vzájomnú závislosť nespočetných subjektov a produktov, ktoré vytvárajú finančný systém, alebo ich vzťah k reálnemu hospodárstvu. Nič z toho nie je možné zjednodušiť na riešenie pozostávajúce zo súčtu jednotlivých častí, ktoré tvorí základ štruktúry dohľadu.

Navyše, nesmieme prehliadnuť skutočnosť, že samotná Európska centrálna banka môže byť faktorom systémového rizika, pretože akceptuje aktíva banky ako záruku pre svoje úvery. Európsky výbor pre systémové riziká sa nakoniec stane slabým článkom systému, ktorý sústreďuje účinnú moc v dohodách medzi štátmi v ich vlastnom záujme, pričom rozširuje medzivládny prístup, ktorý je momentálne príznačný pre európsku integráciu, o finančnú oblasť.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a s príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament. Vzhľadom na integráciu medzinárodných finančných trhov je zo strany Únie potrebná silná angažovanosť na globálnej úrovni. Európsky výbor pre systémové riziká by mal čerpať z vedomostí vedeckého výboru na vysokej úrovni a prevziať všetku globálnu zodpovednosť, ktorá je potrebná na zabezpečenie toho, aby bolo počuť hlas Únie v súvislosti s otázkami finančnej stability, najmä prostredníctvom úzkej spolupráce s Medzinárodným menovým fondom, Radou pre finančnú stabilitu a všetkými partnermi z G20.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne. (DE) Hlasovala som za správu o makroprudenciálnom dohľade nad finančným systémom na úrovni Spoločenstva a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká, pretože ide o významnú súčasť novej štruktúry finančného trhu v EÚ a balík predstavuje veľký krok smerom k regulácii finančných trhov. Ako spravodajkyňa pre stanovisko Výboru pre právne veci v rámci Európskeho výboru pre systémové riziká, aj keď by som bola rada, keby mal tento výbor silnejšie práva zasahovať a vo väčšom množstve, považujem zriadenie Výboru pre systémové riziká za úspech. V budúcnosti by sa malo viac právomocí preniesť na európske orgány dohľadu. Makroprudenciálny dohľad má zmysel len na nadnárodnej úrovni. Pre dvadsaťsedem jednotlivých orgánov dohľadu by bolo komplikované hodnotiť riziká globálneho finančného trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Finančná kríza ukázala, že mikrodohľad zo strany vnútroštátnych orgánov je nedostatočný, pokiaľ ide o umožnenie identifikácie a rýchleho odvrátenia systémových rizík. Musíme vytvoriť účinný európsky systém dohľadu s cieľom monitorovať, hodnotiť a odvrátiť možné riziká z hľadiska finančnej stability. Správa jasne zdôrazňuje význam zachovania súdržnosti jednotného európskeho trhu. Je však tiež veľmi dôležité chrániť vnútorný trh pred tovarom z tých krajín, ktoré nepodporujú hodnoty ako demokracia, ekológia a sociálne istoty, a preto sú tovary a služby z týchto krajín čoraz lacnejšie a naše európske spoločnosti nebudú v týchto podmienkach konkurencieschopné. Súhlasím s postrehmi, ktoré tento mesiac vyslovil pán predseda Barroso: „Máme ľudí. Máme spoločnosti. To, čo potrebujú, je otvorený a moderný jednotný trh.“ Vnútorný trh je najcennejším aktívom Európy, ale my ho nevyužívame v plnej miere. Len 8 % z 20 miliónov malých a stredných podnikov sa zapája do cezhraničného obchodu. Čoraz menej podnikov sa zapája do cezhraničného investovania. Európsky výbor pre systémové riziká by bol hlavný pilier štruktúry dohľadu EÚ a týmto spôsobom by pomáhal viac harmonizovať fungovanie vnútorného trhu. Spolu s uvedenými hodnotami bol jednotný európsky trh jedným z hlavných dôvodov pre vstup Litvy a členských štátov našich ďalších kolegov poslancov do Európskej únie. Akýkoľvek významný rozkol alebo nedorozumenie by podkopali úsilie vyvíjané po desaťročie s cieľom odstrániť hranice a prekážky.

 
  
  

Správa: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože finančná kríza odhalila chyby finančných trhov na globálnej úrovni a európske trhy neboli žiadnou výnimkou v tom zmysle, že v čoraz integrovanejšom globálnom hospodárstve nezostali imúnne. Súbežne s návrhmi na vytvorenie integrovanej úrovne dohľadu na mikro- aj makroúrovni navrhuje táto správa balík revízie odvetvových smerníc, najmä v oblasti bankovníctva a cenných papierov s cieľom prispôsobiť ich novej štruktúre bankového dohľadu. Keďže skupina G20 sa zaviazala podniknúť kroky na vybudovanie silnejšieho, globálne súdržnejšieho, dozorného a regulačného rámca pre budúcnosť finančného sektora, reakcia EÚ musí byť ambiciózna, musí sa zaoberať jednotlivými prípadmi, poskytovať odpovede v rámci makro- a mikrodohľadu, ako aj globálnej regulácie a zamerať sa na harmonizáciu a spoluprácu v oblasti systémových rizík na globálnej úrovni. Toto je pre nás jedinečná príležitosť na predstavenie našich politických cieľov týkajúcich sa integrovaného dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) V tejto otázke zaujíma Európsky parlament jasné stanovisko v prospech užšej integrácie finančného dohľadu na európskej úrovni. Vítam toto stanovisko, pretože si myslím, že je povinnosťou Európy konať v tomto ohľade s cieľom ukázať európskym občanom, že vykonávame rázne a konkrétne kroky v prospech stabilizácie bankového sektora. Preto som podporila správu a kompromis, ku ktorému sme dospeli s Radou, pretože cieľom je, aby tieto orgány 1. januára 2011 fungovali. Dúfam, že odteraz budú tieto orgány schopné v plnej miere uplatniť svoju právomoc v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Hlasovala som za balík finančného dohľadu z nasledujúcich dôvodov: vytvorenie troch orgánov musí sprevádzať jednotný súbor pravidiel s cieľom zabezpečiť dôslednú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie. To prispeje k účinnejšiemu fungovaniu vnútorného trhu. Orgány musia zabezpečiť vysokú, účinnú a jednotnú úroveň regulácie a dohľadu, pričom musia zohľadniť záujmy všetkých členských štátov a rozdielnu povahu finančných inštitúcií. Záležitosti, ktoré sú predmetom technických noriem, by mali byť výlučne technické a ich rozvoj vyžaduje odborné znalosti expertov v oblasti dohľadu. Technické normy, prijaté ako delegované akty, by mali ďalej rozvíjať, špecifikovať a určovať podmienky pre dôslednú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie pravidiel zahrnutých v základných nástrojoch, ktoré prijali Európsky parlament a Rada a ktoré dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Táto smernica by mala identifikovať situácie, v ktorých je potrebné riešiť otázku postupu alebo podstatnú otázku dodržiavania právnych predpisov Únie, a orgány dohľadu nebudú schopné samy vyriešiť túto otázku. V takejto situácii by mal byť jeden zo zúčastnených orgánov dohľadu schopný postúpiť problém príslušnému európskemu orgánu dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože jej hlavným cieľom je ochrana spotrebiteľa. V reakcii na zložitú povahu existujúcich finančných služieb som naliehavo žiadal, aby bola ochrana spotrebiteľa stredobodom činnosti európskych orgánov dohľadu (EOD). V ich právomoci bude vyšetrovať určité typy finančných inštitúcií, finančných produktov, akými sú napríklad toxické produkty, alebo finančné činnosti, ako napríklad nekrytý predaj nakrátko, ako aj hodnotiť riziká, ktoré môžu tieto inštitúcie predstavovať pre finančné trhy, a v prípade potreby vydávať varovania. V niektorých osobitných prípadoch uvedených v právnych predpisoch v oblasti finančníctva môžu EOD zakázať alebo obmedziť určité rizikové finančné produkty alebo činnosti, alebo dokonca požiadať Komisiu o predloženie legislatívnych návrhov, ktoré natrvalo zakážu takéto činnosti alebo produkty.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za správu, v ktorej Európsky parlament schvaľuje zriadenie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. Cieľom inštitúcie by malo byť zlepšenie fungovania vnútorného trhu, predovšetkým prostredníctvom zabezpečenia vysokej, účinnej a jednotnej úrovne regulácie a dohľadu, pričom je potrebné zohľadniť odlišné záujmy všetkých členských štátov, chrániť poistené osoby a ostatných príjemcov, zabezpečiť integritu, účinnosť a hladké fungovanie finančného systému a posilniť koordináciu medzinárodného dohľadu v prospech celého hospodárstva vrátane finančných inštitúcií a ostatných zainteresovaných strán, spotrebiteľov a pracovníkov. V tomto dokumente Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby analyzovala spôsob, ako možno dosiahnuť pokrok prostredníctvom konsolidácie lepšie integrovanej štruktúry dohľadu nad oblasťou poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov a zároveň sa usilovať o zriadenie spoločného trhu s finančnými službami. Vzhľadom na skutočnosť, že reálne a vážne riziko z hľadiska stability vnútorného trhu vzniklo v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy, Parlament tiež žiada v strednodobom časovom horizonte dohľad nad medzinárodnými inštitúciami na úrovni EÚ a prípravu európskeho mechanizmu na prekonanie kríz, ktorým bude EÚ možno čeliť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Rastúca prepojenosť vnútroštátnych trhov, medzinárodná alebo prinajmenšom nadnárodná povaha mnohých hlavných subjektov na finančných trhoch a predovšetkým citeľná prítomnosť hospodárskej a finančnej krízy na celom svete odhalili potrebu prehodnotiť, preformulovať a dokonca prepracovať spôsob fungovania dohľadu na európskej úrovni.

V tomto kontexte systémového prispôsobovania sa súčasnej situácii sú tri európske orgány, ktoré sú predmetom tohto uznesenia, mimoriadne dôležité, keďže im boli zverené osobitné zodpovednosti v novej štruktúre, ktorá má byť schopná lepšie riešiť problémy vznikajúce v súčasnosti a ovplyvňujúce život všetkých v Európskej únii.

Dúfam, že nová štruktúra, ktorá sa teraz zostavuje, bude úspešná z praktického hľadiska a že naše spoločné úsilie zamerané na minimalizáciu rizík a zabezpečenie transparentnosti a úprimnosti na trhoch sa neuspokojí so súčasnými riešeniami. Tiež dúfam, že budeme vždy ochotní učiť sa zo skúseností a zohľadniť osvedčené postupy s cieľom zlepšiť to, čo je potrebné zlepšiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Právomoci udelené týmto takzvaným európskym orgánom dohľadu (EOD) nie sú ohraničené tým, čo človeku napovedá ich názov. Mali by sa pripojiť k Rade členských štátov. Nemali by byť schopné zavádzať akékoľvek opatrenie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s výnimkou zmeny vlastného strategického plánu, ktorý od nich vyžaduje ochranu investorov, sporiteľov a fungovania vnútorného trhu v spolupráci s medzinárodnými inštitúciami. Hlasujem proti tomuto textu. Právomoci EOD a ich ciele sa musia preskúmať.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Od spustenia akčného plánu pre finančné služby bol Parlament ústredným aktérom vytvorenia jednotného trhu pre finančné služby, pričom aktívne podporoval harmonizáciu, transparentnosť a spravodlivú hospodársku súťaž, zatiaľ čo zabezpečoval ochranu investorov a spotrebiteľov.

Dávno pred nástupom finančnej krízy Parlament pravidelne žiadal o posilnenie skutočne rovnakých podmienok pre všetky subjekty na európskej úrovni, zatiaľ čo poukazoval na významné chyby v európskom dohľade nad čoraz integrovanejšími finančnými trhmi. Parlament vo všetkých svojich správach žiadal Európsku komisiu, aby analyzovala, ako možno dosiahnuť pokrok smerom k integrovanejšej štruktúre dohľadu. Tiež uviedol potrebu účinného dohľadu v súvislosti so systémovými a prudenciálnymi rizikami najsilnejších účastníkov trhu.

S cieľom dosiahnuť pokrok smerom k integrovanejšej štruktúre dohľadu vydala Komisia legislatívne návrhy zamerané na zriadenie novej siete európskych orgánov dohľadu založenej na troch pilieroch: prvým je bankovníctvo, druhým je poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a tretím sú cenné papiere a trhy. Napokon, mal by sa zriadiť Európsky výbor pre systémové riziká s cieľom monitorovať a hodnotiť možné hrozby z hľadiska finančnej stability.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Zriadenie jedného alebo viacerých orgánov je potrebné, ale nestačí len odhaliť známky nezrovnalostí a predpovedať vypuknutie problémov na finančných trhoch. Druhý krok pozostáva z vyváženia týchto orgánov takým spôsobom, aby im boli pridelené funkcie a úlohy, ktoré nie sú zbytočné, ale konkrétne a dosiahnuteľné.

Nové inštitúcie nie sú určené na to, aby ukazovali prstom a vyberali vinníkov a potrestali ich, ale aby skúmali trhy a označili kritické situácie, poukázali na neželané tendencie a správania a následne navrhli riešenia. Sankcie by nemali byť cieľom, pretože žiadny peňažný trest nedokáže obnoviť dôveru. Musíme sa skôr zamerať na prevenciu problémov, na preventívne riešenia a na identifikáciu tých ukazovateľov, ktoré – viac ako iné ukazovatele – odhaľujú vznik možných problémov. Táto správa analyzuje tieto kritické situácie a snaží sa ich vyriešiť pomocou navrhnutia mechanizmu, u ktorého je vysoko pravdepodobné, že bude ex ante a na základe našich vedomostí o finančných mechanizmoch dobre fungovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) V reakcii na zložitú povahu existujúcich finančných služieb som hlasovala za to, aby ochrana spotrebiteľa bola stredobodom činnosti európskych orgánov dohľadu (EOD). V ich právomoci bude vyšetrovať určité typy finančných inštitúcií, finančných produktov, akými sú napríklad toxické produkty, alebo finančné činnosti, ako napríklad nekrytý predaj nakrátko, ako aj hodnotiť riziká, ktoré môžu tieto inštitúcie predstavovať pre finančné trhy, a v prípade potreby vydávať varovania. V niektorých osobitných prípadoch uvedených v právnych predpisoch v oblasti finančníctva môžu EOD zakázať alebo obmedziť určité rizikové finančné produkty alebo činnosti, alebo dokonca požiadať Komisiu o predloženie legislatívnych návrhov, ktoré natrvalo zakážu takéto činnosti alebo produkty.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov sa v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy stal absolútne nevyhnutným. Poukázalo to na nedostatky nástrojov pre dohľad nad trhom a zraniteľnosť občanov Európy, predovšetkým vkladateľov, investorov alebo prispievateľov. Je potrebné poskytnúť im väčšiu ochranu. Jeden zo spôsobov, ako to urobiť, je vykonávať dohľad nad inštitúciami v oblasti poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov, pričom považujem za potrebné venovať osobitnú pozornosť cezhraničným agentúram. Podporujem správu kolegu Petra Skinnera k návrhu týkajúcemu sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady najmä preto, že Európsky parlament dávno pred vypuknutím krízy varoval pred povrchným charakterom kontroly nad niektorými čoraz integrovanejšími finančnými trhmi. Myslím si, že text, ktorý predložil Európsky parlament, je primeranejší vzhľadom na potrebu prevencie a lepšieho riadenia ďalších možných kríz, predovšetkým prostredníctvom opatrení zameraných na zvýšenie transparentnosti na finančných trhoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasujem úplne v prospech opatrení predložených v tejto správe so zreteľom na právomoci európskych orgánov dohľadu (EOD). Napriek odhaleniu slabých stránok finančného trhu predstavuje súčasná situácia v európskom a globálnom hospodárstve dobrú príležitosť pre EÚ na vývoj silnejšieho rámca pre dohľad a reguláciu, ktorý viac vyhovuje potrebám globalizovaného hospodárstva. Reakcie Únie na krízu musia byť odvážne, rovnako na úrovni makroprudenciálneho dohľadu a regulácie, ako aj na mikroprudenciálnej úrovni. Myslím si, že nová štruktúra dohľadu by mala vychádzať zo zásady predbežnej opatrnosti, pretože si uvedomujem základnú komplikovanosť jej návrhu. Je tiež dôležité, aby EOD mali schopnosť účinne pôsobiť aj mimo oblasti monitorovania systémových rizík vnútroštátnych finančných inštitúcií a aby boli schopné hodnotiť aj cezhraničné riziká a systémové riziká na európskej úrovni, ako aj medzinárodné systémové riziká.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Na to, aby sme ukončili finančnú krízu, ktorá otriasla svetom, destabilizovala naše hospodárstvo, zhoršila nezamestnanosť a zvýšila našu zadlženosť, potrebujeme reguláciu a dohľad. Preto bolo dôležité, aby sme prejavili podporu a hlasovali za šesť správ, ktoré podporujú ambicióznu a rozsiahlu reformu hospodárskeho riadenia. Táto dohoda predstavuje prvý krok smerom k nezávislým a silným orgánom, ktoré potrebujeme v záujme Európanov. Týmto hlasovaním sme prevzali zodpovednosť, keďže 1. januára 2011 budú zriadené tri orgány dohľadu nad trhmi, bankovníctvom a poisťovníctvom, ako aj Európsky výbor pre systémové riziká, ktorému bude predsedať prezident Európskej centrálnej banky.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Z dôsledkov súčasnej hospodárskej a finančnej krízy jasne vyplýva, že pretrvávajúci proces európskej integrácie je úplne závislý od schopnosti hľadať riešenia na posilnenie právomocí integrovaných štruktúr dohľadu na európskej úrovni. Národná zvrchovanosť je stále viac závislá od nadnárodného zásahu prostredníctvom štruktúr Európskej únie, ktoré majú prostriedky a právomoci, ktoré im umožňujú konať a presadzovať stratégie neovplyvnené izolovanými národnými želaniami a potrebami. Preto opakovane vyjadrujem svoju podporu konsolidácie síl európskych štruktúr, ktoré majú na starosti vykonávanie činností a dohľad nad nimi v rôznych finančných sektoroch Európy, ako je to v prípade Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Návrh Európskej komisie na aktualizáciu radu smerníc o bankovníctve a cenných papierov, aby ich bolo možné prispôsobiť novej európskej štruktúre finančného dohľadu, treba privítať. Nový rámec finančného dohľadu by mal presahovať jednotlivé riziká finančných inštitúcií riadených vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a zamerať sa na širšiu hranicu systémových rizík a zároveň podporovať európsku spoluprácu v oblasti systémových rizík na medzinárodnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nedávna finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky vo finančnom dohľade, rovnako v jednotlivých prípadoch, ako aj vo vzťahu k finančnému systému ako celku. Modely dohľadu sa neprispôsobili globalizácii vo finančnom systéme, kde rôzne finančné skupiny vykonávajú svoje cezhraničné operácie, a tak podstupujú systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Preto je cieľom tejto smernice celkové zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zabezpečenia vysokej úrovne dohľadu a obozretnej regulácie a prostredníctvom ochrany vkladateľov, investorov a všetkých príjemcov. Preto treba nevyhnutne chrániť integritu, účinnosť a hladký chod finančných trhov, zachovať stabilitu a udržateľnosť verejných financií a posilniť medzinárodnú koordináciu a spoluprácu v oblasti finančného dohľadu. Vytvorenie Európskeho systému finančného dohľadu a vymedzenie jeho právomocí je nevyhnutné na dosiahnutie účinného modelu dohľadu vo všetkých sektoroch. Je však potrebné vykonať mnohé ďalšie kroky na zabránenie opakovaného výskytu skutočne nemorálnych situácií z nedávnej minulosti, ktoré poškodili ekonomiky, akcionárov, vkladateľov, daňových poplatníkov a dôveryhodnosť systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V dobe, keď banky a poisťovne fungujú cezhranične, je čisto vnútroštátna forma dohľadu nad týmito spoločnosťami neprimeraná, ako dokazuje súčasná hospodárska a finančná kríza. Malo by sa však vnímať pozitívne, že v prípade vážnych rozpočtových problémov si členské štáty zachovali právomoc urobiť konečné rozhodnutia. Táto správa však zachádza priďaleko smerom k európskemu hospodárskemu riadeniu, a preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Táto smernica by mala identifikovať situácie, v ktorých je potrebné riešiť otázku postupu alebo podstatnú otázku dodržiavania právnych predpisov Únie, a orgány dohľadu nebudú schopné samy vyriešiť túto otázku. V takejto situácii by mal byť jeden zo zúčastnených orgánov dohľadu schopný postúpiť problém príslušnému európskemu orgánu dohľadu (EOD). EOD by mali konať v súlade s postupom stanoveným v nariadení, ktorým sa zavádza a ktorým sa vykonáva táto smernica.

 
  
  

Správa: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Finančná kríza ukázala, že finančná regulácia je neprimeraná a mechanizmus dohľadu nad trhom je slabý. Všetci vieme, že len spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu pre jednotný vnútorný trh nestačí, pretože ide o oblasť, v ktorej skutočne neexistujú hranice. Preto som presvedčený, že nový európsky orgán dohľadu uľahčí prevenciu budúcich kríz, keďže potrebujeme flexibilnejšie inštitúcie na dosiahnutie rýchlejších reakcií. Myslím si, že Európsky výbor pre systémové riziká bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v súvislosti s ostražitosťou a hodnotením možných rizík hroziacich našej finančnej stabilite. Potrebujeme súbor pravidiel, ktorý nám poskytne rovnaké podmienky, ako aj väčšiu ochranu, ktorá je lepšie prispôsobená našim vkladateľom, spotrebiteľom, daňovým poplatníkom a malým a stredným podnikom. Je nevyhnutné chrániť postavenie tých, ktorých táto kríza najviac poškodila, a zabezpečiť úverové možnosti v budúcich krízach. Musíme tiež venovať zvýšenú pozornosť veľkým finančným subjektom, ktoré sa zvyčajne považujú za príliš veľké, aby mohli zlyhať, a môžu, ako sme už videli, spôsobiť zrútenie celého globálneho finančného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Tento návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo, tvorí súčasť balíka finančného dohľadu. Tento balík ustanovuje tri európske orgány, ktoré by mali vykonávať dohľad nad konkrétnymi sektormi finančného odvetvia: bankovníctvom, poisťovníctvom a finančnými trhmi. Rovnako ako v prípade správ pána Skinnera a pána Giegolda o ostatných dvoch orgánov plne podporujem túto správu a balík finančného dohľadu ako celok, pretože podľa mňa predstavuje veľký a najmä potrebný krok vpred (pozri vysvetlenie hlasovania o správe pána Skinnera).

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Chválim spravodajcu za jeho trvalé úsilie a dosiahnutý kompromis. Teraz sa už všeobecne uznáva, že najprv finančná kríza a potom hospodárska kríza poukázali na to, aké je pre Európu dôležité, aby vystupovala jednotne. Keď čelíme globálnej hospodárskej kríze, EÚ nemôže byť nejednotná.

Videli sme, že európske právne predpisy v oblasti finančníctva sú nedostatočné a že mechanizmy dohľadu sa preukázali ako neúčinné. Táto správa sa preto snaží napraviť tieto nedostatky. Snaha o zriadenie skutočného európskeho orgánu s jasnými zodpovednosťami je celkom chvályhodná. Snaha o zriadenie mechanizmu s cieľom vyriešiť budúce krízy si tiež zaslúži uznanie.

Našou povinnosťou je predovšetkým chrániť záujmy občanov a investorov, ktorí boli v niektorých prípadoch svedkom toho, ako sa ich úspory doslova rozplynuli vo vzduchu. Preto je správne zriadiť fond EÚ, predbežne financovaný finančnými inštitúciami, ktorý bude podľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 137 chrániť vkladateľov. Z toho dôvodu si myslím, že ciele správy sú vyvážené vrátane toho, kde vymedzuje jasnú úlohu pre malé a stredné podniky (pozri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 169 – 170), ktoré ešte doteraz najviac doplácajú na túto krízu. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Bankový systém, ktorý zohráva kľúčovú sociálnu a hospodársku úlohu, zvykne sledovať viacero cieľov a zapríčiňuje často nežiaduce následky.

Ak je hlavným cieľom akcionárov vytváranie bohatstva, potom hlavným cieľom zainteresovaných strán môže byť podpora podnikateľského systému, ktorý má neustále nedostatok likvidity, alebo vytváranie bohatstva prostredníctvom finančných nástrojov na podporu úspor. Bez toho, aby boli dotknuté ciele každej z týchto skupín, nie je možné zanedbať účinok, ktorý môžu mať rozhodnutia riadiacich zložiek v týchto spoločnostiach na okolitú hospodársku a sociálnu štruktúru.

Povinnosťou politiky je teda zabezpečiť požiadavky rôznych subjektov a zároveň žiadať, aby sa nikto nezriekol svojich vlastných morálnych a spoločenských povinností. Úlohou Európskej únie je preto poskytnúť potrebný dohľad, aby všetci mohli dosiahnuť svoje ciele bez toho, aby prekážali iným účastníkom. Je potrebné oceniť zriadenie orgánu, ktorý je schopný ovplyvniť presadenie tohto cieľa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Hlasujem za väčšinu návrhov v tejto správe a za zriadenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Finančná kríza odhalila mnohé slabé miesta vo finančnom dohľade a najmä v bankovom systéme Európskej únie. Vzhľadom na túto skutočnosť si európska verejnosť uvedomila, že Parlament a Komisia vykonali naliehavé opatrenia. Následne, v situácii, v ktorej sa nachádzame, je na nás, aby sme vyvinuli mechanizmy prevencie, ktoré nám umožnia lepšie prispôsobiť európske hospodárstvo možným budúcim otrasom. V tejto súvislosti zriadenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo významne prispieva k finančnému dohľadu, pretože bude zodpovedný za modus operandi a model riadenia pre zvládanie kríz, od potreby skorého zásahu až po riešenie možných platobných neschopností, ak to bude potrebné.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som sa túto správu, pretože zavádza inovatívne návrhy týkajúce sa dohľadu nad finančnými inštitúciami, najmä pokiaľ ide o cezhraničné inštitúcie. Považujem za dôležité, že sa v tomto dokumente k veľkým finančným subjektom pristupuje osobitne, keďže ich zlyhanie by mohlo spôsobiť zrútenie celého finančného systému. Vytvorenie európskeho fondu, predbežne financovaného finančnými inštitúciami, na ochranu vkladateľov a záchranu inštitúcií v ťažkých situáciách, kedy by ich bankrot mohol zničiť celý systém, je podľa mňa vhodným riešením na vyplnenie medzier a odstránenie neúčinnosti systému, ktorá nás doviedla do hlbokej krízy, ktorú práve zažívame.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Ak sme sa z nedávnej krízy niečo naučili, je to potreba zreformovať inštitučnú štruktúru dohľadu zriadením európskych orgánov a prehodnotiť tak koncepciu makro- a mikroekonomického dohľadu. Výsledkom toho je Európsky orgán pre bankovníctvo.

Globálna finančná kríza vážne poškodila dôveru v bankovníctvo, a preto trhy – a Európania vo všeobecnosti – naliehavo potrebujú opäť získať dôveru v pevnosť a odolnosť svojich bánk a predovšetkým znovu získať dôveru v orgány dohľadu. Z tohto dôvodu je úloha vyhradená pre tento nový Európsky orgán pre bankovníctvo taká rozhodujúca pre budúcnosť.

V tejto otázke nesmieme mať pochybnosti. Nemôžeme naďalej pokračovať v nečinnosti v oblasti, kde sú finančné inštitúcie, ktorých bankrot môže spôsobiť zrútenie celého finančného systému.

Ako už správne povedal môj kolega pán García-Margallo y Marfil, ktorý v tomto dokumente o dohľade zohrával podstatnú úlohu, „máme na výber dve možnosti: väčšie právomoci pre vnútroštátne orgány dohľadu alebo viac Európy. Viac protekcionizmu alebo viac vnútorného trhu.“ V tejto otázke nepochybujem o tom, akou cestou by sme sa mali vydať: musí to byť viac Európy a viac vnútorného trhu s podrobným a kompetentným dohľadom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Európsky orgán pre bankovníctvo skonsoliduje účinnosť dôkladnej reformy súčasného systému dohľadu nad finančnými trhmi, do ktorej sa teraz zapájajú inštitúcie EÚ. To zaručí štrukturálny základ pre zásahy s dostatočnými právomocami s cieľom zabrániť opakovanému výskytu tejto poslednej globálnej finančnej krízy, čo by bolo neúnosné pre spoločnosť a globálne hospodárstvo. V skutočnosti je prijatie systému dohľadu založeného na úsilí vnútroštátnych orgánov absolútne neprijateľné, keďže ich jurisdikcia sa končí na hraniciach krajiny, kým účastníci trhu sú finančné inštitúcie, ktorých činnosti sa uskutočňujú v európskej oblasti bez hraníc. Preto musím oceniť pozornosť, ktorú spravodajca venuje dôležitosti malých a stredných podnikov, a európsku perspektívu návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Toto je ďalšia správa v rámci balíka finančného dohľadu a vychádza z návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo ako neoddeliteľná súčasť Európskeho systému finančného dohľadu.

V jednom z jej článkov sa uvádza, že cieľom orgánu je chrániť verejný záujem prispievaním ku krátkodobej, strednodobej a dlhodobej stabilite a účinnosť finančného systému voči hospodárstvu Európskej únie, jej občanom a spoločnostiam.

V tomto prípade ide tiež o rozhodnutia, ktoré nemenia základný problém, ktorý predstavujú finančné špekulácie. Kým nezrušia trh s derivátmi a daňové raje, bude zriadenie európskych orgánov v týchto oblastiach prakticky zbytočné.

Naše hlasovanie proti tejto správe je predovšetkým protestom proti tomu, že sme stále nevideli jediný návrh týkajúci sa skoncovania s daňovými rajmi, vyberania daní z pohybu kapitálu alebo zatvorenia trhu s derivátmi.

Z celého tohto finančného balíka vyplýva, že sa snaží vytvoriť zdanie toho, že sa riešia problémy krízy, ale nezaoberá sa základnými problémami, ktoré umožňujú finančným skupinám výrazne profitovať zo špekulácií vrátane špekulácií so štátnymi dlhopismi členských štátov so slabšími hospodárstvami.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Zriadenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) je súčasťou návrhov Komisie vychádzajúcich z odporúčaní správy pána Larosièra z februára 2009. Vítam zriadenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo ako európskej odpovede na finančnú a hospodársku krízu, ktorá predstavuje skutočné a vážne riziko z hľadiska stability vnútorného trhu. Tento celoeurópsky systém dohľadu je navrhnutý na to, aby zaviedol úzku spoluprácu a koordináciu medzi vnútroštátnymi a európskymi orgánmi s cieľom zabezpečiť stabilitu finančného systému EÚ a odstrániť rozdiely medzi rôznymi vnútroštátnymi režimami. Nový výbor zostavený z riaditeľov európskych centrálnych bánk bude monitorovať a konať proti makroekonomickým rizikám v prípade ich výskytu v Európe. EBA vydá rozhodnutia, ktoré sa budú vzťahovať priamo na finančné inštitúcie, a upozorní Komisiu na nebezpečné produkty alebo trhové transakcie. Navyše, EBA bude zohrávať kľúčovú úlohu v rámci identifikácie systémových rizík a bude sa zúčastňovať na prípadnom riešení krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Mann (PPE), písomne.(DE) Hlasoval som za vynikajúcu správu pána Garcia-Margalla, ktorá tvorí významnú súčasť balíka finančného dohľadu. Naše celkom jasné požiadavky – dva roky po začiatku globálnej finančnej krízy – charakterizujú ambiciózny projekt. Budúci Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) bude kombináciou kontrolných orgánov vnútroštátnych poskytovateľov finančných služieb. Ide o zásadný predpoklad pre získanie kontroly nad úzko prepojenými finančnými trhmi. Musíme vyvinúť povinné technické normy s cieľom vytvoriť jednotný európsky súbor právnych predpisov. Cieľom je účinným spôsobom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže na finančných trhoch a ukončiť nadmerné špekulácie. Transakcie na finančných trhoch musia byť transparentnejšie. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme monitorovali rizikové produkty, akými sú deriváty a predaj nakrátko. Pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky nie je prijateľné, aby subjekty vo veľkom a bez kontroly skrývali svoje činnosti pred dohľadom nad trhom. My ako poslanci sme dobre využili politickú váhu, ktorú máme od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy od 1. decembra 2009. Preukázali sme jednotnosť v rámci viacerých politických skupín a našli sme riešenia, ktoré objasňujú európsku pridanú hodnotu. Jednotlivé členské štáty žiadnu krízu samy nevyriešia. Je najvyšší čas na účinný bankový dohľad, ktorý kedykoľvek – ako povedal pán komisár Barnier – zabráni tomu, aby sa z krízy stala katastrofa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Posledná finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky finančného dohľadu, a to ako v jednotlivých prípadoch, tak aj vo vzťahu k finančnému systému ako celku. Modely dohľadu mali národnú perspektívu a neprispôsobili sa globalizácii, ktorá vznikla v rámci finančného systému, kde rôzne finančné skupiny vykonávajú svoje cezhraničné operácie, a tak podstupujú s tým spojené systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Cieľom tejto smernice je preto zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zabezpečenia vysokej úrovne dohľadu a obozretnej regulácie a ochrany vkladateľov, investorov a všetkých príjemcov. Preto treba nevyhnutne chrániť integritu, účinnosť a hladký chod finančných trhov, zachovať stabilitu a udržateľnosť verejných financií a posilniť medzinárodnú koordináciu a spoluprácu v oblasti finančného dohľadu. Domnievam sa, že vytvorenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo je nevyhnutné na dosiahnutie účinného modelu dohľadu. Je však potrebné vykonať mnohé ďalšie kroky na zabránenie opakovaného výskytu skutočne nemorálnych situácií z nedávnej minulosti, ktoré poškodili ekonomiky, akcionárov, vkladateľov, daňových poplatníkov a dôveryhodnosť systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), písomne.(PL) Z pohľadu Poľska, ale aj z pohľadu Európskej únie ako celku, ide v prípade potreby jednotných právnych predpisov o otázku najvyššieho významu. Dnes nadobudlo platnosť množstvo nariadení, ktoré sú súčasťou balíka finančného dohľadu. Finančná kríza odhalila mnoho slabých miest v globálnom finančnom systéme vrátane nedostatku primeraného dohľadu nad finančnými inštitúciami v Európe. Ako reakciu na tieto nedostatky sme prijali návrhy, ktorých cieľom je posilniť dohľad nad finančnými trhmi v EÚ.

Poľsko bolo od začiatku za ustanovenie silných a nezávislých orgánov dohľadu, ktoré by mali schopnosť vydávať záväzné rozhodnutia na nadnárodnej úrovni. Bolo pre nás dôležité, aby orgány dohľadu, ktoré budú mať európsku povahu, boli veľmi silnými orgánmi a mali veľmi široký rozsah právomocí.

Tento cieľ sa nám do veľkej miery podarilo dosiahnuť. Mali by sme tiež uviesť, že riešenia, ktoré sa našli, sú uspokojivé. Ide o riešenia, ktoré zosúlaďujú národné záujmy 27 členských štátov. Značnú zásluhu na tom má Európsky parlament. Poslanci Európskeho parlamentu sa prvýkrát jednomyseľne zhodli v otázkach financií a dospeli k dohode v súvislosti s legitímnosťou rozhodnutí, ktoré boli vykonané.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) V dobe, keď banky a poisťovne fungujú cezhranične, je čisto vnútroštátna forma dohľadu nad týmito spoločnosťami neprimeraná, ako dokazuje súčasná hospodárska a finančná kríza. Malo by sa však vnímať pozitívne, že v prípade vážnych rozpočtových problémov si členské štáty zachovali právomoc urobiť konečné rozhodnutia. Táto správa však zachádza priďaleko smerom k európskemu hospodárskemu riadeniu, a preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Súčasná finančná kríza odhalila niečo, čo Parlament kritizoval už pred mnohými rokmi: nedostatok primeranej finančnej regulácie a slabú stránku trhových mechanizmov dohľadu.

Parlament varoval, že na to, aby sme sa vyhli kríze v systéme, je potrebné sledovať tri ciele: liberalizáciu trhov, posilnenie kontrolných mechanizmov a harmonizáciu zdanenia úspor. Na odstránenie regulačných medzier a zmiernenie a nápravu slabých stránok v systéme dohľadu odporučila Komisia zriadenie siete vnútroštátnych orgánov dohľadu a zavedenie jednotného súboru pravidiel s cieľom ochrániť vkladateľov, investorov a spotrebiteľov v Európskej únii.

Európske riešenie by znamenalo udeliť orgánom dohľadu právo určovať pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo povinné v prípade, že vnútroštátne orgány dohľadu nemôžu dospieť k dohode. Správa Parlamentu tiež navrhuje zriadenie európskeho fondu financovaného príspevkami finančných inštitúcií s cieľom chrániť vkladateľov a zachrániť inštitúcie, ktoré sa ocitli v ťažkej situácii, kedy by ich bankrot mohol zničiť celý systém. Hlavný cieľ tejto správy je zriadenie mechanizmu na riešenie budúcich kríz, ktorý zníži pravdepodobnosť toho, že európski daňoví poplatníci sa budú musieť vyrovnávať s následkami zrútenia finančného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Európskej komisie a príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) V čase hospodárskej a finančnej krízy by Európska únia mala prijať dôrazné opatrenia na európskej úrovni, ktorými sa zvýši kontrola nad bankovými inštitúciami a ich finančnými trhmi. Vytvorenie štyroch nových orgánov by sa mohlo ukázať ako správna alternatíva, ktorá zaručí úzku spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Nešlo by o orgány zodpovedné za monitorovanie celého sektora v rámci svojich právomocí, ale o osobitné finančné inštitúcie zložené z najvyšších predstaviteľov vnútroštátnych orgánov dohľadu, ktoré by pomáhali s harmonizáciou noriem a predpisov medzi členskými štátmi EÚ. Európsky orgán pre bankovníctvo bude najmä hodnotiť prístup spotrebiteľov a malých a stredných podnikov k úverom, dostupnosť týchto úverov a náklady s nimi spojené.

Na konci stretnutia krajín skupiny G20 sa o myšlienke zdanenia bánk, ktorú dôrazne podporovali pán predseda Barroso a pán predseda Van Rompuy, vôbec neuvažovalo. V Európe, ktorá je stále vystavená kríze, musíme konať spoločne a vytvoriť spoločné pravidlá na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), písomne.(PL) Kríza odhalila slabú stránku rámcov dohľadu Európskej únie, ktoré boli rozdelené podľa štátnych hraníc, a poukázala tiež na potrebu lepšieho dohľadu nad nadnárodnými finančnými inštitúciami. Európske subjekty s rozhodovacou právomocou považovali za nevyhnutné zaviesť harmonizovaný systém finančného dohľadu. Celý rok sa intenzívne pracovalo a vynakladalo sa úsilie na zriadenie európskej štruktúry pre tento systém dohľadu. Parlament od samého začiatku presadzoval silný dohľad Únie nad finančnými trhmi a presviedčal Radu a Komisiu, aby prijali jeho stanovisko. Zriadia sa tri nové inštitúcie pre dohľad, ktorých právomoci budú presahovať poradnú povahu súčasných výborov pre dohľad.

Úlohou štvrtého orgánu, Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB), bude neustále pozorne sledovať situáciu na trhu a vydávať varovania v prípade zvýšeného rizika v európskom hospodárstve. Hospodárska a menová únia vyžaduje vytvorenie Európskeho systému finančného dohľadu, ktorý bude dobre fungovať, a výsledok dnešného hlasovania je v tomto smere dôležitým krokom.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Dámy a páni, počas finančnej krízy sa ukázalo, že v Európe chýba primeraná finančná regulácia a rozvoj dohľadu nad trhom je nedostatočný. Asi vám nemusím pripomínať, že Litva je jednou z krajín, ktoré globálna finančná kríza postihla najviac. Rast Litvy bol určitý čas založený takmer výlučne na požičaných finančných prostriedkoch. Za ich rozšírením stáli lacné úvery, najmä od zahraničných veriteľov, ktorí sa usilovali o dosiahnutie rýchleho zisku. Podnikateľské prostredie sa na začiatku krízy ledva postavilo na vlastné nohy. Je úplne zjavné, že absolútne nemá zmysel pokračovať v uplatňovaní mechanizmov, ktoré sa počas krízy ukázali ako neúčinné. Teraz potrebujeme silnú a ambicióznu politiku na vytvorenie účinnejšieho, integrovaného a udržateľného systému európskeho dohľadu. Teším sa z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených v súvislosti s návrhom Komisie, ktorého koncepcia odráža prevažne perspektívu bánk a nezohľadňuje situáciu žiadateľov o úverov.

Je dôležité, aby sme doň zahrnuli malé a stredné podniky, pretože ich podnikanie závisí od financovania bankami väčšou mierou ako podnikanie veľkých spoločností. Verím, že budeme schopní zriadiť spoľahlivú európsku inštitúciu s jasne vymedzenými právomocami a vytvoriť mechanizmus krízového riadenia, ktorý zabezpečí, že akákoľvek krátkodobá zmena vo finančnom systéme nezaťaží najväčšou mierou európskych daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Táto správa spolu s príslušnými správami, o ktorých sa hlasovalo v rámci balíka týkajúceho sa finančného dohľadu, predznamenáva novú éru finančnej regulácie, v ktorej už banky nebudú môcť zneužívať sivé zóny v regulačných systémoch a EÚ bude schopná poskytnúť lepšiu ochranu pred rizikovými finančnými produktmi a činnosťami. Tieto správy by mali uvítať predovšetkým spotrebitelia, pretože zriadenie nových európskych orgánov dohľadu znamená, že EÚ odteraz bude môcť regulovať cezhraničné činnosti finančných inštitúcií a zabezpečiť, aby banky pri rozhodovaní prednostne zohľadňovali záujmy spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Som rada, že záväzky, ktoré náš poslanecký klub prijal počas finančnej krízy, majú širokú podporu Európskeho parlamentu. Podľa nášho názoru bolo bezpodmienečne nutné preskúmať Európsky systém finančného dohľadu. Nedostatočná koordinácia medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu viedla k zvýšeniu rizika zlyhania finančných inštitúcií v budúcnosti. Zriadením troch nových európskych orgánov zodpovedných za vykonávanie dohľadu nad pôsobením bánk, finančných trhov a poisťovní vrátane dôchodkových správcovských spoločností sme vytvorili komplexný rámec finančného dohľadu. Európsky orgán pre bankovníctvo tak bude regulovať banky štandardným a koordinovaným spôsobom. Tento orgán bude mať vďaka skutočnej donucovacej právomoci posledné slovo v prípade sporu s vnútroštátnymi orgánmi bankového dohľadu. Ak zabezpečíme, že finančné inštitúcie budú schopné plniť si finančné záväzky, a zvýšime transparentnosť na finančných trhoch a vo finančných produktoch, bude zaručená aj lepšia ochrana investorov, podnikov, sporiteľov a spotrebiteľov. Tento nový nástroj bude preto prínosom skutočne pre všetkých, nielen pre niekoľkých finančných odborníkov.

 
  
  

Správa: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože som presvedčený, že európsky finančný trh nemôže prežiť ani správne fungovať, ak sa mechanizmy finančného dohľadu pre oblasť EÚ budú v rámci EÚ i naďalej vzájomne líšiť. Domnievam sa, že je nevyhnutné, aby EÚ vytvorila novú finančnú štruktúru, ktorá bude zahŕňať stabilný finančný dohľad fungujúci rovnakým spôsobom vo všetkých európskych krajinách. Vytvoria sa tak mechanizmy, ktoré prostredníctvom včasnej reakcie a príspevku k riešeniu systémových problémov, ktoré na našich veľkých trhoch pretrvávajú, umožnia zabrániť takým krízam, akú práve zažívame. Je životne dôležité, aby sme tieto mechanizmy posilnili, pretože bez nich bude Európa aj naďalej živiť veľký finančný hendikep, ktorý je prekážkou stability cien a stability finančných trhov, ktorú tak veľmi chceme dosiahnuť. Iba prostredníctvom regulácie bankovníctva a finančných systémov v rámci celej EÚ a prostredníctvom dôvernej výmeny údajov presne stanoveným spôsobom môžeme dosiahnuť väčšiu konkurencieschopnosť a stabilitu na globálnom trhu a konsolidovať výkon a bezpečnosť hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Opäť vyjadrujem podporu kompromisu, ktorý sa s Radou dosiahol v súvislosti s balíkom týkajúcim sa „finančného dohľadu“ (pozri vysvetlenie k správam pána Skinnera, pani Goulardovej, pána Sáncheza Preseda, pána Garcíu-Margalla y Marfila a pána Giegolda), a najmä v súvislosti s otázkou úlohy ECB. Európska centrálna banka preukázala schopnosť účinne a uvážlivo zvládať finančnú krízu. V rámci Európskeho výboru pre systémové riziká musí ECB zohrávať ústrednú úlohu, pretože ide o dôveryhodnosť a efektivitu tohto výboru.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Európska centrálna banka (ECB) zatiaľ ukázala, že vie, ako si náležite plniť svoje úlohy. Boj s infláciou zobrali vo Frankfurte vážne a odvtedy, čo sa euro dostalo do obehu, sa nikdy nezaznamenal nárast cien, ktorý by bol systematicky vyšší ako stanovená cieľová hodnota.

Je to vďaka veľkej profesionalite pracovníkov ECB a aj vďaka neustálej výmene poznatkov s finančnou a akademickou sférou, ktorej cieľom je zabezpečiť účinné monitorovanie politík a držať krok s najnovším vývojom. Renomé, ktoré si Eurotower získal sčasti aj vďaka pôsobivému odkazu Bundesbank, navyše viedlo k tomu, že sa podarilo obmedziť rozsah krízy v Európe a vyskytli sa určité náznaky činov, na ktoré dosiaľ nikto nemal právomoc.

Európska centrálna banka je preto najlepším kandidátom na prevzatie kľúčovej úlohy v rámci nového systému európskeho dohľadu. Bez toho, aby sme svoje nádeje zveličovali, môžeme od organizácie, ktorá zatiaľ preukázala svoje schopnosti, kvalifikáciu a znalosti, určite očakávať vynikajúcu prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že finančný dohľad musí získať európsky rozmer. Naše očakávania však nemôžu byť naivné. Nová finančná štruktúra nám neumožní úplne zabrániť hospodárskym a finančným krízam. Na druhej strane, Európska únia bude mať k dispozícii právny rámec, ktorý podporí rýchlejšie zásahy. Európska centrálna banka je inštitúcia, ktorá sa počas hospodárskej krízy osvedčila svojimi rýchlymi a účinnými krokmi. Preto vítam, že záštitu nad novým orgánom, Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB), má ECB. Nesúhlasím však s rozhodnutím neudeliť ESRB právomoc zavádzať sankcie voči členským štátom či finančným inštitúciám.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Navrhovaný finančný dohľad a regulačná štruktúra, o ktorej sa v rámci Únie v súčasnosti diskutuje, nebude môcť účinne fungovať, ak bude dohľad i naďalej roztrieštený na vnútroštátnej úrovni. Na základe tejto zásady hlasujem za túto správu. Zjavne nie je možné zabrániť krízam v budúcnosti. Vytvorením presne nastavených mechanizmov mikroprudenciálneho a makroprudenciálneho dohľadu je však predsa len možné zmierniť ich sociálny a hospodársky dosah na Úniu. Rozhodujúcu úlohu bude preto ako orgán makroprudenciálneho dohľadu zohrávať Európsky výbor pre systémové riziká. Hoci nemôže zavádzať opatrenia ani sankcie voči členským štátom a finančným inštitúciám, dôveryhodnosť jeho činností je v neposlednom rade zaručená prestížou a renomé Európskej centrálnej banky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Ak nás posledná kríza niečo naučila, tak je to potreba reformovať štruktúru inštitucionálneho dohľadu zriadením európskych orgánov a popritom premyslieť celú koncepciu makroekonomického a mikroekonomického dohľadu.

Ako som už veľakrát povedal, existencia európskych orgánov dohľadu mne osobne strach nenaháňa. Myslím si, že je nevyhnutné, aby existovali a aby si mohli nezávisle a kvalifikovane vykonávať mandát s cieľom posilňovať dôveru trhov a ich aktérov. Európa naliehavo potrebuje vytvoriť špecializované funkcie pre makroprudenciálny dohľad, ktoré by odhaľovali systémové riziká – inak povedané, zisťovali by riziká pre finančnú stabilitu na európskej úrovni – a v prípade potreby zvonili na poplach a zabezpečili monitorovanie situácie.

Štruktúra dohľadu, ktorú momentálne prijímame, a najmä Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB), ktorý nebude môcť zavádzať opatrenia ani sankcie voči členským štátom a finančným inštitúciám, sa však do veľkej miery spolieha na to, že Európska centrálna banka (ECB) bude schopná vykonávať svoje činnosti a plniť si pridelené úlohy. Som presvedčený, že prestíž a renomé ECB budú predstavovať pridanú hodnotu pre nový výbor ESRB.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Potreba zabezpečiť podmienky pre silnejší a účinnejší európsky dohľad nad finančnými trhmi stála za pevným záväzkom Parlamentu, ktorý sa s vývojom súčasnej hospodárskej a finančnej krízy stával čoraz zjavnejším a získaval čoraz viac uznania. Vzhľadom na globálny dosah finančných trhov, ktoré sa v priebehu svojho vývoja čoraz väčšou mierou vzájomne integrujú, sa systém dohľadu na vnútroštátnej úrovni, vychádzajúci z individualistických hľadísk jednotlivých členských štátov, ukazuje ako čoraz neúčinnejší a nespoľahlivejší. Z tohto dôvodu podporujem tento návrh na legislatívne uznesenie Parlamentu. Európsky výbor pre systémové riziká, ktorý bude mať k dispozícii náležitú technickú podporu a bude využívať potenciál a zdroje Európskej centrálnej banky, bude pomocou analýzy informácií o systémových trendoch a odhaľovania možných rizík nepochybne zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní pohotovejších a rýchlejších krokov EÚ. Bude to zásadné pri predchádzaní novým krízam, pri zmierňovaní ich negatívnych dôsledkov a rýchlom hľadaní spôsobov ich zvrátenia, ak sa im nebude dať vyhnúť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Hoci je pravdepodobne logické snažiť sa zriadiť orgán dohľadu pre systémové riziká, nie je úplne logické podriadiť ho dohľadu Európskej centrálnej banky (ECB). Orgán tohto druhu by mal mať skutočne medzištátny charakter. V prípade tohto návrhu to vonkoncom neplatí. Orgán, ktorému bude predsedať prezident ECB a ktorý bude v prospech súkromných podnikateľov slepo nasledovať euroliberálnu doktrínu ECB, nikdy nepredloží žiadny návrh, ktorý by sa priečil záujmom týchto podnikateľov. Hlasujem proti tejto správe, ktorá presadzuje kontrolu ECB nad Európskym výborom pre systémové riziká.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Potreba reagovať na budúce finančné krízy a nové modely pre makro- a mikroprudenciálny dohľad viedli k vytvoreniu Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) a Európskeho systému finančného dohľadu. Účinnosť tohto nového systému bude však zabezpečená iba prestížou Európskej centrálnej banky (ECB), pretože nový výbor ESRB nebude môcť zavádzať opatrenia ani sankcie voči členským štátom a finančným inštitúciám a jeho varovania budú nezáväzné. Úlohou tejto novej štruktúry dohľadu, ktorú bude koordinovať ECB a ktorá jej bude podliehať, bude predvídať vývoj kríz v budúcnosti tak, aby bolo možné uskutočniť preventívne opatrenia, ktorými sa vzniku nových kríz zabráni. Bude tiež potrebné zabezpečiť, aby všetky funkcie vo vedení v rámci celého systému boli obsadzované na základe kritérií skutočných schopností a zásluh, a nie na základe politicky výhodnej deľby moci medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne.(IT) EÚ vytvára rámec na zabezpečenie finančnej stability. Na to, aby sa predišlo nebezpečenstvu nových a závažných finančných kríz, Európa potrebuje inštitucionálny rámec na riešenie nesolventnosti dôležitých finančných inštitúcií v systéme.

Zriadi sa nový orgán makroprudenciálneho dohľadu Európsky výbor pre systémové riziká a nový orgán mikroprudenciálneho dohľadu Európsky systém finančného dohľadu. Ich účinnosť bude zaručená úradnou mocou ECB, keďže nový Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) nebude môcť zavádzať opatrenia ani sankcie voči členským štátom a finančným inštitúciám a jeho odporúčania budú nezáväzné. V dôsledku toho bude ich účinnosť závisieť od dobrého mena ECB a uznávanej odbornej kvalifikácie jej pracovníkov.

Hlavným cieľom štruktúry dohľadu je v budúcnosti zabrániť dramatickým situáciám, akou je kríza, ktorou v súčasnosti prechádzame, a zabezpečiť finančnú stabilitu. Hlavným pilierom úspechu novej politiky týkajúcej sa regulácie finančných trhov a dohľadu nad nimi bude práve vzájomné prepojenie dohľadu na mikro- a makroúrovni. Sekretariát ESRB tak bude zohrávať významnú úlohu pri zabezpečovaní účinnej a rýchlej výmeny súvisiacich údajov.

 
  
  

Správa: Sven Giegold (A7-0169/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože Európsky parlament vždy zohrával hlavnú a najdôležitejšiu úlohu pri vytváraní jednotného trhu pre finančné služby a aktívne podporoval harmonizáciu, transparentnosť a hospodársku súťaž s cieľom zabezpečiť väčšiu a lepšie prispôsobenú ochranu pre tých, ktorí ju najviac potrebujú, napríklad pre malých investorov a spotrebiteľov. Aj doteraz sme pravidelne volali po vytvorení takýchto podmienok a upozorňovali na chyby v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi. Vyzývam preto Európsku komisiu, aby preskúmala najlepší možný spôsob, ako dosiahnuť pokrok pri vytváraní integrovanejšej štruktúry dohľadu súbežne s chúlostivým postupom vytvárania čoraz dynamickejšieho a integrovanejšieho jednotného trhu pre finančné služby. Verím, že prostredníctvom tejto správy môžeme pomôcť vytvoriť orgán Únie, ktorý prevezme účinné vedenie, bude prispievať k rozsiahlemu procesu harmonizácie na európskej úrovni a bude príkladom pre celý svet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Tento návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, tvorí súčasť balíka týkajúceho sa finančného dohľadu. Tento balík ustanovuje tri európske orgány, ktoré by mali vykonávať dohľad nad konkrétnymi sektormi finančného odvetvia: bankovníctvom, poisťovníctvom a finančnými trhmi. Rovnako ako v prípade správ pána Skinnera a pána Garcíu-Margalla y Marfila o dvoch ďalších orgánoch dohľadu plne podporujem túto správu a balík týkajúci sa finančného dohľadu ako celok, pretože podľa môjho názoru predstavuje významný a v prvom rade potrebný krok vpred (pozri vysvetlenie hlasovania o správe pána Skinnera).

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Zriadenie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy je súčasťou stratégie EÚ zameranej na posilnenie úlohy výkonného orgánu dohľadu nad európskym trhom s cieľom zabrániť vzniku situácií, ktoré by viedli k takým systémovým rizikám, aké od septembra 2008 otriasajú finančnými trhmi a hospodárstvami takmer všetkých krajín. Novou črtou tohto orgánu však nie je to, že bude mať centralizované právomoci dohľadu, pretože v tomto ohľade by sme mohli spomenúť všetky ostatné orgány, ktoré tvoria Európsky systém finančného dohľadu, ale to, že európskemu orgánu sa po prvý raz pridelí zodpovednosť za priamy dohľad nad aktérmi trhu, čo predpokladá účasť na udeľovaní oprávnení, vykonávaní preskúmavania a zavádzaní sankcií.

Deje sa to v čase, keď sa predchádzajúci systém dohľadu obmedzil na jednoduchú reguláciu a predkladanie návrhov, ktoré sa následne odovzdávali príslušným orgánom v jednotlivých členských štátoch. Chcel by som vyjadriť úprimné uznanie a som zvedavý na ďalší vývoj riešenia tohto náročného problému. S radosťou očakávam, akým spôsobom sa budú ustanovenia týchto smerníc vykonávať a čo sa v dôsledku zriadenia tohto orgánu (inými slovami, v dôsledku smernice o ratingových agentúrach, v ktorej sú hlavní aktéri nielen mimoriadne významní, ale ide aj o najväčších globálnych podnikateľov) zmení.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Tento nový európsky orgán dohľadu (EOD) bude súčasťou európskej štruktúry finančného dohľadu. Presnejšie povedané, bude zodpovedný za mikroprudenciálny dohľad nad konkrétnymi inštitúciami. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu pri regulácii a dohľade nad ratingovými agentúrami. Som veľmi spokojný s tým, čo sa Výboru pre hospodárske a menové veci v tomto ohľade podarilo dosiahnuť. Hlasoval som za správu v znení, ktoré predložil spravodajca.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za túto správu aj napriek tomu, že za súčasného vývoja sa neplnia sľuby dané na samitoch skupiny G20 v roku 2009, na ktorých sa európski vedúci predstavitelia zaviazali dosiahnuť účinnú a prísnu reguláciu finančných produktov a inštitúcií. Tento balík právnych predpisov nemôže nahradiť chýbajúce hospodárske riadenie. Bez fiškálnej harmonizácie, bez spoločnej priemyselnej politiky, bez ráznych iniciatív pre rast a vytváranie pracovných príležitostí nebudeme schopní odolávať tlaku trhu ani zabezpečiť, aby sa bohatstvo vytvárané v Európe spravodlivo rozdeľovalo medzi občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), písomne. (PT) Za vytvorenie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy hlasujem z rovnakých dôvodov a preto, že mu prikladám rovnakú dôležitosť ako vytvoreniu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. Hlasujem tak preto, že ohrozenie trhov intenzívnymi špekuláciami, ktoré sa v uplynulých rokoch odohrávali vo finančných centrách, a bankrotom európskych spoločností, ako aj z toho vyplývajúcimi následkami na dynamiku vnútorného trhu a hospodárstvo Únie, poukazuje na potrebu posilniť reguláciu európskych a svetových trhov. Ukázali to aj prípady ako Lehman Brothers, ktoré odhalili slabé miesta Únie v globalizovanom svete. Takisto sa domnievam, že vytvorenie Európskeho fondu stability, navrhované v tejto správe, by mohlo byť rozumným príspevkom k monitorovaniu finančných inštitúcií, ktoré sú vystavené rizikám v najväčšej miere.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za túto správu, pretože presadzuje reformu finančných trhov EÚ prostredníctvom zabezpečenia dohľadu a vytvorenia účinnejších pravidiel na lepšiu identifikáciu rizík vo finančnom systéme. Tieto opatrenia podporujem, pretože sa nimi vytvára jednotný európsky orgán dohľadu pre cezhraničné inštitúcie pôsobiace na úrovni EÚ a európsky mechanizmus na riešenie kríz, ktoré tieto inštitúcie postihujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Ak sme si z poslednej krízy bez ohľadu na naše politické presvedčenie a svetonázor vzali nejaké ponaučenie, tak je to potreba reformovať inštitucionálnu štruktúru dohľadu zriadením európskych orgánov a zároveň prehodnotiť celú koncepciu makroekonomického a mikroekonomického dohľadu.

Dohoda, ktorú sme dosiahli a o ktorej sa dnes hlasuje, má nespočetné množstvo pozitívnych stránok. Jednou z nich je zriadenie nezávislých európskych orgánov, ktoré budú vykonávať dohľad nad bankami, poisťovňami a finančnými trhmi. Tieto orgány nenahradia vnútroštátne orgány dohľadu, ale budú s nimi spolupracovať a usilovať sa vykonávať mandát v oblasti prudenciálneho dohľadu a analýzy systémových rizík s cieľom zabrániť tomu, aby európske bankovníctvo a finančné trhy postihla ďalšia kríza podobného rozsahu, aký mala kríza, ktorej sme čelili.

Keďže kríza závažne postihla finančné trhy, je naliehavo potrebné obnoviť dôveru. Toto bude do veľkej miery závisieť od úlohy orgánov dohľadu, ktoré budú musieť kvalifikovane a účinne vykonávať svoj mandát s cieľom povzbudzovať potrebnú dôveru investorov a podnikov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Pri uvážení okolností vedúcich k tejto kríze, ktorá mala pre Európu a rozvinuté krajiny závažné dôsledky, ak má existovať účinná regulácia finančných a špekulatívnych trhov, v zhode s úsilím Parlamentu a ďalších európskych inštitúcií je nevyhnutné zabezpečiť účinné a efektívne zásahy na úrovni transakcií s cennými papiermi. Cieľom je vytvoriť štrukturálny základ pre monitorovanie, hodnotenie, dohľad a zásahy, ktorý bude v rámci účinného právneho rámca predchádzať opakovanému výskytu takých situácií, ktoré viedli k prepuknutiu súčasnej hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy. Aby sa v tejto súvislosti zaistila bezpečnosť a stabilita trhov a transparentnosť transakcií, a tak sa predišlo novým systémovým rizikám, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy musí nadobudnúť nielen náležitý právny charakter, ale aj právnu, správnu a finančnú autonómiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Nové orgány zlepšia existujúcu spoluprácu medzi vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a prispejú ku koherentnejšiemu prístupu v súvislosti s dohľadom nad sektorom finančných služieb. Nové orgány budú schopné riešiť slabé miesta v súčasnom systéme dohľadu a zabezpečiť, aby opätovne nedochádzalo k problémom, ktoré sa istý čas vyskytovali v niektorých európskych krajinách. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na európskej úrovni doplnia opatrenia, ktoré už zaviedla írska vláda s cieľom posilniť reguláciu írskeho sektora finančných služieb.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Keďže v Štrasburgu som nebol prítomný, lebo som zastupoval Európsky parlament na výročnom stretnutí medziparlamentného zhromaždenia Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), ktoré sa uskutočnilo od 20. do 25. septembra v Hanoji, o balíku týkajúcom sa finančného dohľadu som nemohol hlasovať. Chcel by som zdôrazniť, že tento balík plne podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za správu pána Giegolda o Európskom orgáne pre cenné papiere a trhy, pretože Európska únia naliehavo potrebuje mať k dispozícii nástroje na dohľad nad finančnými trhmi, ktoré by zabránili novým finančným a hospodárskym krízam. Zriadenie tohto orgánu a aj orgánov zriadených na základe zvyšku „balíka týkajúceho sa dohľadu“ nám umožní prejsť od jednoduchej koordinácie vnútroštátnych orgánov, ktorých záujmy sa niekedy výrazne líšia, k skutočným európskym orgánom. Činnosti ratingových agentúr, ktoré sú z veľkej časti zodpovedné za začiatok finančnej krízy, budú odteraz podliehať priamemu európskemu dohľadu. Ide nepopierateľne o krok správnym smerom, i keď pred sebou máme ešte stále dlhú cestu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), písomne. – Zriadenie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktoré je súčasťou návrhov Komisie na základe odporúčaní správy pána Larosièra z februára 2009, treba uvítať. Tento orgán významne posilní dohľad nad európskym finančným sektorom. ESMA bude vydávať rozhodnutia, ktoré sa budú vzťahovať priamo na finančné inštitúcie, a bude upozorňovať Komisiu na nebezpečné produkty alebo trhové transakcie. ESMA bude navyše zohrávať kľúčovú úlohu pri odhaľovaní systémových rizík a bude sa zúčastňovať na prípadnom riešení krízy. Navyše, v prípade mimoriadnej situácie bude môcť ESMA v rozsahu svojich právomocí jednoduchou väčšinou prijať rozhodnutie, ktorým sa vnútroštátnym orgánom dohľadu uloží povinnosť podniknúť určité opatrenia. Tieto opatrenia musia prispievať k stabilite a náležitému fungovaniu finančných trhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE) , písomne.(IT) Moje hlasovanie za správu je dôsledkom spokojnosti s dohodou, ktorá sa dosiahla s Európskou radou. Zriadenie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy predstavuje mimoriadne významný úspech Európskeho parlamentu, ktorý svoju odbornú kvalifikáciu využil na zvýšenie kvality nariadenia. Ide však aj o výsledok, na ktorý je mimoriadne hrdý Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

V skutočnosti sme vždy bojovali za vyplnenie veľkých medzier v regulácii tejto oblasti a za zvýšenie stability systémov dohľadu. Je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila integrácia Európskeho výboru pre systémové riziká a európskych orgánov dohľadu, ako aj pridelenie rozsiahlejšieho mandátu novým orgánom. Pôjde o rozhodujúci príspevok k tomu, aby tieto nástroje získali náležitý európsky rozmer.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Posledná finančná kríza poukázala na hlavné nedostatky finančného dohľadu ako v jednotlivých prípadoch, tak aj vo vzťahu k finančnému systému ako celku. Modely dohľadu sa vytvárali z hľadiska vnútroštátnych záujmov a neprispôsobili sa globalizácii, ktorá sa prejavila v rámci finančného systému, v ktorom rozličné finančné skupiny vykonávajú svoje cezhraničné operácie, čo so sebou prináša systémové riziká. Z tohto dôvodu neexistovala žiadna spolupráca, koordinácia ani jednotnosť v uplatňovaní právnych predpisov EÚ. Cieľom tejto smernice je preto zlepšiť fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zabezpečenia vysokej úrovne dohľadu a obozretnej regulácie a ochrany vkladateľov, investorov a všetkých príjemcov. Preto treba nevyhnutne chrániť integritu, účinnosť a hladký chod finančných trhov, zachovať stabilitu a udržateľnosť verejných financií a posilniť medzinárodnú koordináciu a spoluprácu v oblasti finančného dohľadu. Zriadenie európskeho orgánu pre finančné trhy je nevyhnutné na dosiahnutie účinného modelu dohľadu. Je však potrebné vykonať mnohé ďalšie kroky na zabránenie opakovaného výskytu skutočne nemorálnych situácií, ku ktorým došlo v nedávnej minulosti a ktoré poškodili hospodárstva, akcionárov, vkladateľov, daňových poplatníkov a dôveryhodnosť systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne.(LV) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som presvedčený, že Európska únia sa v tejto kríze ocitla prevažne z dôvodu nedostatočného dohľadu nad cennými papiermi, prostriedkami bánk a dôchodkovými fondmi. Musíme vykonávať nielen dohľad nad finančnými trhmi a určovať riziká, ale tiež vypracovať mechanizmus, ktorý by predchádzal finančným špekuláciám a podvodnému finančnému výkazníctvu.

Až potom bude Európska únia schopná pohotovo reagovať na situáciu v rozličných členských štátoch: mám na mysli Lotyšsko, Grécko a Maďarsko, v ktorých je táto situácia takmer štandardom. Rovnako je potrebné odhaliť mená ľudí, ktorí poskytovali nepravdivé informácie na úrovni EÚ a zatajili skutočný vnútorný stav rozličných krajín EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Ako ukazuje súčasná hospodárska a finančná kríza, v dobe cezhraničných trhov je čisto vnútroštátna forma dohľadu pre tieto spoločnosti neprimeraná. Malo by sa však vnímať pozitívne, že v prípade vážnych rozpočtových problémov si členské štáty zachovali právomoc urobiť konečné rozhodnutia. Táto správa však zachádza priďaleko smerom k európskemu hospodárskemu riadeniu, a preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne.(PT) Zdržal som sa hlasovania. Systém makroprudenciálneho a mikroprudenciálneho dohľadu je v porovnaní so súčasnou situáciou, keď je dohľad roztrieštený medzi jednotlivými krajinami, na jednej strane krokom vpred. Návrh právnych predpisov o európskych orgánoch dohľadu sa však nevyjadruje k tomu, akým spôsobom zaobchádzať s finančnými spoločnosťami, ktoré sú už teraz také veľké a diverzifikované, že Únia vzhľadom na systémové riziko, ktoré dnes predstavujú, nemôže dopustiť, aby skrachovali. V tomto dokumente by sa malo ozrejmiť, že takéto spoločnosti by sa mali rozčleniť a tie časti podnikov, ktoré pracujú s netransparentnými finančnými produktmi, by sa mali zrušiť.

Dokument sa navyše dostatočne zásadne nezaoberá problémom ratingových agentúr. Parlament mal dať zreteľnejšie najavo, že cenu vládnych dlhov nemôže stanoviť ratingový oligopol, ktorý sám seba označuje za „trh“.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za uznesenie, pretože súhlasím s návrhom Komisie a príslušnými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi v znení, ktoré predložil Parlament. Orgán musí konať s cieľom zlepšiť činnosti vnútorného trhu, v neposlednom rade prostredníctvom vysokej, účinnej a jednotnej úrovne regulácie a dohľadu, a zároveň zohľadňovať záujmy všetkých členských štátov a rozdielne povahy finančných inštitúcií.

 
  
  

Správy: Peter Skinner (A7-0170/2010), Sylvie Goulard (A7-0168/2010), Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010), José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010), Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010) a Sven Giegold (A7-0169/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Európsky parlament dnes prijal právne predpisy, ktorými sa zriaďujú nové orgány EÚ pre finančný dohľad (nad bankovníctvom, poisťovníctvom, dôchodkovým poistením, cennými papiermi a trhmi) a Európsky výbor pre systémové riziká. Dnešným hlasovaním sa nielen ustanovuje finančný dohľad na úrovni EÚ, ale toto hlasovanie predstavuje aj historický okamih pre vytvorenie novej finančnej štruktúry EÚ a silnejšej regulácie európskych finančných trhov. Regulácia s pôsobnosťou v rámci celej Európy je jedinou vhodnou reakciou na finančné problémy, ktorým čelíme, a jediným spôsobom, ako zabrániť návratu finančného chaosu. Podčiarkuje to význam EÚ v čase, keď sa opäť vynára presadzovanie vnútroštátnych záujmov. Orgány dohľadu budú mať väčší význam, ako sa pôvodne predpokladalo, a vďaka neústupčivosti Európskeho parlamentu budeme mať k dispozícii skutočné donucovacie prostriedky.

Aliancia poslancov EP z rozličných politických skupín pracovala na zabezpečení skutočných právomocí pre orgány, pričom čelila odporu niektorých členských štátov, ktoré sa odmietali poučiť z finančnej krízy. Bohužiaľ, zdá sa, že Parlament bude musieť i naďalej bojovať za to, aby nové orgány dokázali zabezpečiť zmysluplný dohľad. Znamená to, že bude musieť zabezpečiť, aby nové orgány mali k dispozícii dostatočný počet pracovníkov a aby mali priame právomoci v oblasti dohľadu nad infraštruktúrou trhu (napr. nad centrálnymi zúčtovacími strediskami zmluvných strán a registrami transakcií). Zelení už na tejto úlohe spolupracujú s ďalšími hlavnými politickými skupinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Konečné hlasovanie o „finančnom balíku“ predstavuje ukončenie rokovaní s Parlamentom o minimálnej úrovni európskej regulácie, pokiaľ ide o financie. Hlasovala som proti tomuto finančnému balíku, pretože predložené odpovede neboli úmerné súčasnej kríze a už vôbec by nedokázali zabrániť budúcim krízam.

Nestačí zriadiť nové orgány na reguláciu finančného sektora, najmä ak tieto orgány vykazujú závažné nedostatky. Zloženie Generálnej rady Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB) hovorí samo za seba, keďže ho tvoria iba zástupcovia z Európskej centrálnej banky (ECB), Komisie a národných bánk.

Opatrenia prijaté Európskym parlamentom sú prinajlepšom prvým krokom k vytvoreniu náležitého systému kontroly finančných inštitúcií.

Je načase, aby sme sa postavili realite a uvedomili si skutočné sociálne škody spôsobené takzvaným ekonomickým a finančným realizmom. Predložené riešenia sú vzhľadom na krízu neprimerané a nemajú žiaden význam.

 
  
  

Správa: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), písomne. (FR) Správa poukazuje na negatívne dôsledky falšovania a porušovania práv duševného vlastníctva na internete v celom tvorivom odvetví, konkrétne na dôsledky na pracovné miesta a na európske hospodárstvo ako celok. Som presvedčený, že v záujme väčšej ochrany duševného vlastníctva je potrebné zvýšiť príťažlivosť legálne dostupného obsahu na internete. Navyše, ako člen výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa domnievam, že je nevyhnutné zabezpečiť informovanosť spotrebiteľov o rizikách, ktoré falšovaný tovar predstavuje tak pre zdravie, ako aj pre bezpečnosť. Z týchto dôvodov som hlasoval za túto správu a stále verím, že úsilie v boji proti falšovaniu by malo mať podobu kampaní na zvyšovanie informovanosti, ktoré by boli zamerané predovšetkým na mladých ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za správu pani Marielle Gallovej o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Ide o správu z vlastnej iniciatívy, nemá teda legislatívnu povahu a podľa môjho názoru prístup správy vyzerá vyvážený. Podľa mňa je zásadná úloha v tejto problematike takáto: na jednej strane musíme chrániť práva duševného vlastníctva, pretože zaručujú dynamiku a rozmach tvorivosti a inovácií, na druhej strane však musíme rozvinúť právne služby, ktoré čo najväčšiemu počtu ľudí umožnia jednoduchý prístup k tvorivému obsahu na internete. Očakávam, že Európska komisia teraz predloží podklady zlučujúce tieto dve podmienky, a to ochranu autorského práva a súčasné zabezpečenie širokého prístupu k tvorivému obsahu. Rovnako ako pani spravodajkyňa sa domnievam, že prostredníctvom konzultácií so zainteresovanými stranami a ďalšieho zapojenia Európskeho parlamentu by sa mali vykonať štúdie na vyhodnotenie vývoja a možných zlepšení na digitálnom trhu v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie. Porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje skutočnú hrozbu pre naše hospodárstva a spoločnosti, pretože inovácie a tvorivosť sú pre európske hospodárstvo významnou pridanou hodnotou. Jav porušovania práv duševného vlastníctva na internete nadobudol znepokojivé rozmery, a to predovšetkým pre priemyselné odvetvia s tvorivým obsahom, a súčasný právny rámec nedokáže zabezpečiť účinnú ochranu držiteľov práv na internete a zároveň aj rovnováhu medzi všetkými záujmami vrátane záujmov spotrebiteľov. Vítam návrh na vytvorenie strediska, ktoré by sa stalo nástrojom na sústreďovanie a výmenu údajov a informácií o všetkých formách porušovania práv duševného vlastníctva a pomohlo by nám pri zisťovaní skutočného rozsahu porušovania práv duševného vlastníctva na internete a pri podnikaní potrebných krokov na boj proti falšovaniu a ďalšiemu porušovaniu duševných práv na internete na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Chcel by som oceniť úsilie, ktoré vynaložil Výbor pre právne veci, a aj prácu pani spravodajkyne, ktoré viedli k prijatiu tejto správy.

I keď správa nemá podobu legislatívneho uznesenia, Parlament ním vysiela Komisii posolstvo, že je potrebné chrániť umelcov, predovšetkým umelcov pôsobiacich na lokálnej, národnej úrovni, ktorým v dôsledku pirátstva na internete hrozí „vyhynutie“.

Nasleduje zoznam rumunských umelcov, ktorí majú záujem o to, aby správa bola schválená: TAXI, MORANDI, Elena Gheorghe, George Nicolescu, Florin Chilian, Cleopatra Strătan a Pavel Strătan, NICO, PROCONSUL, CLASS, Claudia Cream, HI-Q, VOLTAJ, Cristina Rus, DIRECŢIA 5, SMILEY, HARA, SIMPLU, SISTEM, Ştefan Hruşcă, Delia Matache, DJ PROJECT, Laurenţiu Duţă, Mihai Mărgineanu, DEEPCENTRAL, Cătălin Josan, XONIA, Z.O.B., PLANET MOLDOVA, KEO, NEXTEK, Andreea Bălan, Deepside Deejays, Aisa & DJ Yaang, Liviu Hodor, Arsenium, Andreea Bănică, BUG MAFIA, Leya, Sasha Lopez, Celia, David Deejay, GeoDaSilva, Giulia Anghelescu, SUNRISE INC, IMPACT, Alina Crişan, DJ LAYLA DYA, DJ Sava, No 7, Lili Sandu, Lavinia, Guess Who, Grasu XXL, Nelu Strătan, PARAZIŢII.

Som rád, že som mohol skromne prispieť k úspechu vyváženej správy, a to prostredníctvom stanovísk prijatých vo Výbore pre právne veci, ako aj v rámci Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Porušovanie práv duševného vlastníctva predstavuje hrozbu nielen pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, ale aj pre všetky priemyselné odvetvia, predovšetkým pre tvorivý a inovačný priemysel.

Je preto dôležité, aby sa opatrenia uvedené v tomto uznesení uplatňovali, a to najmä tie opatrenia, ktoré sa týkajú podpory a odbornej prípravy spoločností v oblasti spôsobu získavania patentov a boja proti falšovaniu produktov, ako aj tie, ktoré sa týkajú kampaní na zvyšovanie informovanosti o negatívnych dôsledkoch falšovania a pirátstva pre hospodárstvo a spoločnosť na európskej, vnútroštátnej a lokálnej úrovni. Stotožňujem sa aj s potrebou kampaní na zvyšovanie informovanosti verejnosti, ktoré sú zamerané na mladých európskych spotrebiteľov.

Chcela by som tiež zdôrazniť význam nových, lepšie prispôsobených platobných prostriedkov, ktorými by sa zjednodušilo legálne získavanie obsahu, čím by sa dosiahlo aj zvýšenie objemu legálnych elektronických prenosov v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som proti tejto správe, pretože prirovnávaním spoločného využívania súborov na neobchodné účely k falšovaniu a krádeži pani Marielle Gallová a európska pravica nabádajú milióny používateľov internetu, ktorí počúvajú hudbu a sledujú filmy, k porušovaniu zákonov. Týmto spôsobom stavajú umelcov do opozície voči ich publiku bez toho, aby im zaručovali čo len cent navyše. V protiklade s tým, o čom by nás európska pravica chcela presvedčiť, neobhajuje umelcov, ale skôr veľké spoločnosti a ich zastaraný hospodársky model. Táto správa nie je ničím iným ako pokračovaním politiky francúzskej vlády, ktorá sa viac stará o záujmy veľkých nahrávacích spoločnosti a svet šoubiznisu ako o základné slobody občanov. Tento prístup nedorástol na náročné problémy tvorby v digitálnej ére.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne.(IT) Štruktúra európskeho systému výroby a jeho medzinárodná konkurenčná výhoda úzko súvisia s inováciami a zo širšieho hľadiska aj s ľudským kapitálom. Výskum a vývoj nových riešení alebo nových postupov na riešenie problémov predstavujú základ blahobytu a prosperity členských štátov EÚ v nadchádzajúcich desaťročiach.

Určite to nie je surovinami ani lacnou pracovnou silou, vďaka ktorým by EÚ v súčasnosti dokázala zabezpečiť bohatstvo. Ide o tvorbu nápadov, odbornú prípravu poskytovateľov služieb a schopnosť prichádzať s novými nápadmi, ktoré sú pre trh užitočné. Z týchto dôvodov, pokiaľ ide o našu trvalú prítomnosť na medzinárodnej scéne, má zásadný význam, aby sme prostredníctvom spravodlivej návratnosti investícií, zabezpečovanej dočasným právom na výhradné používanie, podnecovali tvorbu duševného vlastníctva. Táto správa v prvom rade oprávnene kritizuje falšovanie a pirátstvo a navrhuje opatrenia na boj proti týmto dvom negatívnym javom. Zároveň podporujem prijímanie ad hoc opatrení pre internet a odvetvie kultúry, aby sa zabránilo hromadným javom, proti ktorým sa ťažko bojuje, a aby sa súčasne podporovalo morálne správanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Pirátstvo na internete vskutku dosiahlo znepokojivé rozmery a zasahuje do práv duševného vlastníctva. Napriek tomu som hlasovala proti tomuto návrhu uznesenia, pretože nezaručuje rovnováhu medzi záujmami všetkých zainteresovaných strán a prináša so sebou riziko, že budú ohrozené práva spotrebiteľov. Existuje riziko cenzúry v oblasti, ktorá získala obrovskú úlohu v životoch občanov práve vďaka slobode prejavu. Preto som presvedčená, že k tejto problematike je potrebný spravodlivejší prístup, nielen prístup jednostranný. Vzhľadom na tieto aspekty si myslím, že je potrebné venovať viac pozornosti možnostiam, ktoré by mali mať európski spotrebitelia k dispozícii, aby si namiesto nelegálneho sťahovania mohli obsah na internete legálne kupovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Pri hlasovaní o správe pani Gallovej o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu sa podarilo uviesť do súladu dve vzájomne sa dopĺňajúce práva. Prvým je konkrétne právo duševného vlastníctva autora vytvoreného diela − alebo právo toho, kto dané dielo ďalej upravuje − a druhým je všeobecnejšie právo používateľov samotného diela, a to právo na získavanie informácií.

Európska únia nemôže byť iba vnútorným trhom, na ktorom pôsobia spoločnosti a kde si tovary a služby, ktoré poskytujú, chránia, ale musí byť aj spoločným priestorom občianstva a slobody, v ktorom sa môžu občania slobodne vyjadrovať, získavať informácie a navzájom si ich odovzdávať. Ak pred všetkým iným uprednostníme súkromné záujmy, ak zavedieme prehnané, neoprávnené a nespravodlivé obmedzenia na šírenie duševných diel, mohlo by to viesť k prílišnému ohrozeniu tohto spoločného priestoru, v ktorom vyjadrovanie myšlienok nadobúda význam verejného kapitálu.

Preto je dôležité, aby sa duševné diela chránili, ale je rovnako dôležité, aby metódy ich ochrany neboli prehnané. Tým sa zabezpečí ich úplná, v rozumnej miere čo najjednoduchšia a čo najrýchlejšia dostupnosť pre celú komunitu, počnúc komunitou na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne.(FR) Pre väčšinu ľudí pojem „vlastníctvo“ vždy znamená hmotný majetok. Príliš často sa však zabúda na to, že aj duševná tvorba musí so sebou prinášať vlastnícke práva: to znamená autorské právo. Týmto spôsobom by mali byť umelci, spisovatelia, skladatelia, autori a tvorcovia všetkých druhov schopní získavať patričnú odmenu za používanie svojich diel a spotrebitelia by mali mať zasa prístup k legálnemu a rozmanitému obsahu na internete. Správa pani Gallovej, o ktorej sa dnes v stredu 22. septembra, hlasovalo, objasňuje jednu vec: jav pirátstva na internete, voči ktorému sú držitelia práv duševného vlastníctva podľa všetkého bezmocní, je rozšírený. Je preto potrebný systém na ochranu autorského práva na literárne a umelecké diela, ktorý bude brať do úvahy práva a povinnosti používateľov a ich základné slobody a ktorý bude podnecovať inovácie v rámci právnej istoty tak v prospech spotrebiteľov, ako aj držiteľov práv. Preto som hlasovala za text, ktorý bol predložený do popoludňajšieho hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Vo Francúzsku rovnako ako v Európe sú tvorba, výskum a inovácie na čakacej listine. Je potrebné obnoviť istotu a dôveru všetkých zainteresovaných strán. Preto je otázka práv duševného vlastníctva legitímna. Svojím hlasovaním sme tak prispeli k boju proti falšovaniu (predovšetkým liečiv), k zvyšovaniu informovanosti mladých ľudí o problematike duševného vlastníctva a k podpore malých a stredných podnikov. Na druhej strane, napokon sme hlasovali proti správe pani Gallovej s cieľom zdôrazniť rozdiel medzi spoločným využívaním súborov používateľmi internetu na súkromné účely a falšovaním, ktoré má pôvod v sieťach zameraných na zisk.

Je nám ľúto, že prijatá správa nezahŕňa naše stanoviská, ktoré sa v Parlamente a vo Francúzsku (balík týkajúci sa telekomunikácií a zákon „Hadopi“) dôrazne obhajovali výzvami na rozhodnutie súdu ešte pred uvalením akýchkoľvek sankcií na používateľov internetu. V tomto poslednom, mimoriadne chúlostivom bode musia zainteresované strany nájsť nestranícke návrhy bez technologických predsudkov, ktoré by napokon dokázali zabezpečiť základné slobody, vysvetliť potrebu dodržiavania vlastníckych práv a zjednodušiť tvorbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne.(RO) Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, pretože si myslím, že správa pani Gallovej nezaručuje zásadu neutrality a ochranu osobných údajov. Vôbec nerozlišuje medzi prenosom súborov na obchodné a súkromné účely. Pri vytváraní právneho rámca trestov, ktoré by sa mali uplatňovať pri porušovaní práv duševného vlastníctva, musí Komisia vziať do úvahy závažnú povahu sociálno-ekonomických dôsledkov príslušného porušovania práv. V tejto súvislosti som presvedčený, že je neprijateľné, aby sa závažné trestné činy s možným významným dosahom na zdravie a integritu jednotlivcov dostali do rovnakej kategórie ako trestnoprávne sankcie za priestupky s obmedzeným hospodárskym dosahom, ako aj za pirátstvo týkajúce sa mediálnych produktov na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Zdržala som sa hlasovania o tejto správe, pretože si nemyslím, že sa jej podarilo dosiahnuť patričnú rovnováhu medzi dodržiavaním práv umelcov, potrebou boja proti falšovaniu a pirátstvu a slobodou prístupu na internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Umelecké, vedecké, priemyselné a kultúrne diela si zaslúžia ochranu a práve z tohto dôvodu existujú medzinárodne uznávané práva duševného vlastníctva. Zaručujú integritu tvorby a objavov a treba ich chrániť pred falšovaním a pirátstvom. Moderné technológie, najmä internet, však pirátstvo a falšovanie zjednodušili a sprístupnili.

Všetci vieme, aké jednoduché je nelegálne preberanie z internetu a nakupovanie falšovaného tovaru na internete a ako takéto správanie postihuje v prvom rade tvorivé odvetvia. Súhlasím s pani spravodajkyňou, keď hovorí o potrebe vzdelávať spotrebiteľov, aby dodržiavali práva duševného vlastníctva a odmietali falšovanie a pirátstvo bez ohľadu na to, aké jednoduché a banálne sa im to môže zdať.

Tiež som presvedčený, že je mimoriadne dôležité vytvoriť digitálny vnútorný trh, ktorý by legálnym spôsobom sprístupnil obsah na internete a ktorý by predstavoval spôsob boja proti pirátstvu na internete. Existujú aktívne a pozitívne opatrenia na boj proti pirátstvu a falšovaniu a tieto opatrenia sú v súlade s prístupom, ktorý zastávam a ktorý by sme k tejto problematike mali zaujať.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Ochrana práv duševného vlastníctva je záležitosťou, ktorá by mala zmobilizovať celú Európsku úniu v záujme vytvorenia pokrokovej a spravodlivej spoločnosti a rozvoja konkurencieschopného hospodárstva. Európsky parlament prijatím tejto správy významne prispieva k zaplneniu medzier, ktoré ešte stále existujú v právnom rámci, s cieľom napraviť súčasný stav, v ktorom sa často vyskytuje porušovanie autorského práva na internete. Je dôležité, aby sa vytvorili podmienky na účinné zásahy v európskej oblasti, a to prostredníctvom zabezpečenia väčšej miery spolupráce medzi členskými štátmi a vnútroštátnymi orgánmi v oblasti spoločného rámca pre zásahy, predovšetkým v súvislosti s trhom bez hraníc, ktorým internet je. Európske stredisko pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva musí zohrávať rozhodujúcu úlohu pri neustálom zdokonaľovaní účinnosti boja proti porušovaniu autorského práva na medzinárodnom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa obsahuje rad protirečení. Hoci na jednej strane obsahuje aspekty, ktoré si zaslúžia našu plnú podporu, predovšetkým tam, kde obhajuje autorské právo, a dokonca hovorí, že v rozpore so záujmami tvorcov sa nepodnecuje tvorivosť a nepodporuje kultúrny priemysel, na druhej strane neoprávnene zasahuje do oblasti patentov a obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) bez toho, aby zohľadňovala špecifickú povahu rozličných odvetví. Z týchto dôvodov som sa hlasovania nakoniec zdržala.

Týmto spôsobom chceme ukázať, že uznávame existenciu problémov s autorským právom, ktoré je potrebné chrániť v rozličných oblastiach vrátane internetu.

Uvedomujeme si, že je potrebné bojovať proti falšovaniu a pirátstvu, ale zároveň musíme brať do úvahy rozdiely medzi jednotlivými odvetviami a nezamieňať si autorské právo s patentmi, najmä v oblasti softvéru alebo liečiv.

Podporujeme výzvu určenú Komisii, aby sa usilovala nájsť rovnováhu medzi rozličnými záujmami zainteresovaných strán, nie sme si však istí, či sa to podarí dosiahnuť. Budeme však ďalej pozorne sledovať vývoj, predovšetkým pokiaľ ide o ochranu autorského práva a kultúrneho priemyslu v krajinách, ako je Portugalsko, a súčasne nebudeme zabúdať na ďalšie záujmy, napríklad záujmy znevýhodnených skupín a osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Správa pani Gallovej o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu vo všeobecnosti obsahuje materiál, ktorý už obsahovalo oznámenie Komisie, a potvrdzuje potrebu dvojitej ochrany, a to ochrany týchto práv a zároveň ochrany spotrebiteľov.

Ide o dôležitú správu najmä pre malé a stredné podniky (ktorých je v našom regióne veľmi veľa), ktoré sú proti porušovaniu práv duševného vlastníctva často bezbranné. Súhlasím tiež s tým, že správa chce priznať ochranu súkromným používateľom, keďže „súkromnú kópiu“ považuje za výnimku z porušenia týchto práv a podporuje informačné kampane pre spotrebiteľov týkajúce sa legálnosti (alebo nelegálnosti) produktov, ktoré nadobudli buď osobne, alebo prostredníctvom internetu. Vzhľadom na obsah a na výnimočnú prácu, ktorú vykonala pani Gallová, budem hlasovať za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Navrhol som pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto uzneseniu týkajúci sa väčšieho zdôraznenia významných hospodárskych odvetví, od ktorých sú príslušné spoločenstvá veľmi závislé. Článok 174 Lisabonskej zmluvy hovorí o územnej súdržnosti ako o novom cieli Európskej únie. Znamená to, že Európska únia musí venovať väčšiu pozornosť hospodárskym a sociálnym potrebám ľudí žijúcich v horských oblastiach, na malých pobrežných ostrovoch a v odľahlých oblastiach.

Som pevne presvedčený, že EÚ by mala na tieto potreby okamžite zareagovať a mala by v tomto smere zaviesť rozhodné opatrenia. Osobitný záujem si zaslúžia rybári, ktorí pracujú mimo pobrežia a v okolí ostrovov na malých plavidlách. Pre odľahlé regióny, kde neexistuje žiadne alternatívne zamestnanie, je rybolov malého rozsahu životne dôležitý. Väčšina lodí, ktoré v Írsku v týchto oblastiach pôsobia, je kratšia ako 15 metrov a druhy a množstvá rýb, ktoré ulovia, nemajú žiadny významný vplyv na celkovú populáciu rýb.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne.(PL) Rozhodne podporujem ochranu práv autorov a myslím si, že v súčasnosti sú ich práva často chránené len iluzórne na papieri a že technológie zjednodušujú obchádzanie právnych predpisov v oblasti autorských práv. Som tiež proti kriminalizovaniu používateľov internetu, ktorí si vymieňajú súbory na súkromné použitie. Domnievam sa, podobne ako organizácie spotrebiteľov, že je to výsledok absencie jasnej a legálnej možnosti, ktorú by používatelia internetu mohli jednoducho využívať. Bolo by lepšie, keby sme napomohli legálny internetový prístup k chránenému materiálu, napríklad prostredníctvom platformy, ktorá by pôsobila v celej EÚ a ponúkala by takýto materiál bezplatne alebo za symbolickú platbu, pričom náklady na licenčné poplatky by hradili inzerenti. Tvorivým myslením musíme prispôsobiť právne predpisy realite 21. storočia. V našom uznesení, ktoré bolo, žiaľ, zamietnuté, sme navrhli podporiť nové hospodárske modely, ktoré by umožnili realistické financovanie a zároveň jasné zásady rozdelenia príjmov medzi autorov. Správa pani Gallovej je v prístupe k fenoménu sťahovania súborov z internetu reštriktívna a trestá ho rovnako ako výrobu falošných liekov či automobilových súčiastok, čo je úplne neprimerané.

Navrhované nelegislatívne opatrenia na lepšie presadzovanie týchto právnych predpisov vo mne vyvolávajú určité obavy v spojení so základnými právami. Myslím si, že prijatím uznesenia pani Gallovej Parlament vyslal verejnej mienke veľmi zlý signál o tom, ako chápe rovnováhu medzi právami duševného vlastníctva a základnými právami. Dúfam v návrat zdravého rozumu, keď budeme diskutovať o návrhoch konkrétnych legislatívnych aktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Práva duševného vlastníctva sa, samozrejme, musia dodržiavať. Porušovanie týchto práv musí byť, samozrejme, potrestané, pretože ohrozuje záujmy našich tvorcov, našich hospodárstiev a našich podnikov. Napriek tomu sme však nemohli schváliť správu pani Gallovej, pretože popri niekoľkých poznámkach o falšovaní hmotného tovaru, proti ktorému Komisia bojuje váhavo, sa v skutočnosti zameriava na sťahovanie z internetu, čo, žiaľ, postihuje milióny ľudí.

Ide o to, že pani Gallová je zvolenou zástupkyňou strany, ktorá vo Francúzsku zaviedla zákon o Vysokom úrade pre rozširovanie diel a ochranu autorských práv na internete (tzv. zákon HADOPI). V jej správe sa v skutočnosti vôbec nič nehovorí o tom, že opatrenia, ktoré dôrazne presadzuje, budú obsahovať nejakú záruku súdneho konania a prostriedky nápravy proti možnému porušovaniu. Nie je tam ani záruka práva na kopírovanie na súkromné účely. Nemôžeme kriminalizovať, sledovať či obviňovať milióny európskych používateľov internetu na základe toho, že kultúrny priemysel sa usiluje prispôsobiť novým technológiám a predkladať občanom maloobchodné ponuky hodné tohto mena.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goulard (ALDE), písomne.(FR) Správa z vlastnej iniciatívy o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu bola prijatá 328 hlasmi, pričom proti bolo 245 hlasov a 81 poslancov sa zdržalo hlasovania. Pripúšťam, že pani Gallová z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) získala väčšinu, rozprava však bola zmätočná. Spravodajkyňa nedokázala prekonať rozdiely a nepripravila pôdu žiadnym právnym predpisom. Ja som navyše hlasovala proti. Tento text nedosahuje správnu rovnováhu medzi dodržiavaním základných práv a ochranou práv duševného vlastníctva a nie je v súlade s technologickou realitou. Pravda je, že ani alternatívne uznesenia, ktoré predložili poslanci Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu a Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, neboli celkom uspokojivé, dokázali však eliminovať nesprávne a nevhodné riešenia. Aby som však bola konštruktívna, podporila som niektoré ustanovenia v prospech boja proti falšovaniu (najmä v oblasti medicíny), zvyšovania informovanosti mladých ľudí o otázkach duševného vlastníctva a podpory malých a stredných podnikov. Je načase pristúpiť k základnej nadstraníckej práci bez technologických predsudkov, aby sa konečne zosúladili základné slobody, tvorba a dodržiavanie práv duševného vlastníctva autorov a umelcov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne. (FR) Podporila som síce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v prospech boja proti falšovaniu, zvyšovania informovanosti mladých ľudí o otázkach duševného vlastníctva a podpory noviniek malých a stredných podnikov, hlasovala som však proti správe z vlastnej iniciatívy o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Táto správa v skutočnosti spojila spoločné využívanie súborov na súkromné účely medzi používateľmi internetu s produktmi falšovania, ktoré pochádzajú zo štruktúrovaných sietí zameraných na tvorbu zisku. Je mi tiež veľmi ľúto, že správa sa vôbec nezmieňuje o základnej požiadavke súdneho rozhodnutia pred uložením akejkoľvek sankcie používateľom internetu. Hlasovaním proti tejto správe som chcela ukázať svoj nesúhlas s textom, ktorý nedokázal dosiahnuť rovnováhu medzi zabezpečením základných slobôd a dodržiavaním práv duševného vlastníctva.

 
  
MPphoto
 
 

  Matthias Groote (S&D), písomne.(DE) Hlasoval som proti správe pani Gallovej, pretože nemôžem podporiť opatrenia, ktoré môžu čo len vzdialene vyústiť do zablokovania prístupu ľudí k internetu alebo do straty neutrality internetu. Správa navyše vôbec nerozlišuje medzi komerčným a nekomerčným spoločným využívaním súborov, a tým kriminalizuje súkromných používateľov internetu. Neobsahuje ani vymedzenie pojmu „pirátstvo“, ktoré by mohlo zabrániť unáhlenému kriminalizovaniu. Naopak, uchyľuje sa k požiadavkám z veľmi spornej obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) a k výzve na urýchlenie rokovaní. Takúto správu nemôžem podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som proti správe pani Gallovej, ktorá podľa môjho názoru nabáda na skutočný „hon na pirátov“ a ktorá, žiaľ, pripomína čisto francúzsku diskusiu v súvislosti so zákonom HADOPI. Tento text, ktorý bol prijatý v Štrasburgu, je založený výlučne na nátlaku a nebezpečným spôsobom spája falšovanie hmotného tovaru, najmä liekov, a spoločné využívanie digitálnych súborov na nekomerčné účely. Milióny používateľov internetu, ktorí na spoločné využívanie súborov používajú mechanizmus priamej komunikácie (peer-to-peer) a ktorí počúvajú hudbu a sledujú filmy, sa tak stali potenciálnymi zločincami. So svojimi kolegami socialistami zastávam alternatívne stanovisko, ktoré podporuje prístup prispôsobený súčasnej realite a chráni tak základné slobody spotrebiteľov. Naša stratégia by nemala vplyv na príjmy z autorských práv, keďže sme navrhli zavedenie nových obchodných modelov, ktoré by autorom ponúkali kompenzácie za využívanie ich diel na internete. My francúzski a európski socialisti budeme musieť zostať mimoriadne ostražití voči ďalšiemu okliešťovaniu základných slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE) , písomne.(FI) Hlasovala som za správu pani Gallovej o presadzovaní práv duševného vlastníctva. Stanovisko, ktoré výbor prijal, podporuje inovácie, zamestnanosť v tvorivom odvetví a bezpečnosť spotrebiteľov. Na druhej strane zároveň poukazuje na fenomén falšovania a jeho rôzne podoby a na hrozbu, ktorá vyplýva z pirátstva. Bola som presvedčená, že správa je vo všeobecnosti vyvážená, preto som hlasovala proti alternatívnym návrhom uznesenia. Dúfam, že správa pani Gallovej, ktorá bola dnes prijatá, presadzuje vybudovanie pevnejšieho základu pre spravodlivý a vyvážený rozvoj reťazcov obsahovej hodnoty informačnej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), písomne.(FI) Chcem poďakovať svojej kolegyni pani Gallovej za veľmi dôkladnú správu. Hoci jej obsah rozdelil skupiny na dva tábory, rozhodne bolo potrebné ľudí vo všeobecnosti informovať o vplyve tvorivých odvetví na zamestnanosť a hospodárstvo, ako aj o ich závislosti od primeraných ochranných mechanizmov. Z tohto dôvodu som hlasovala za návrh. Správa pani Gallovej vyvracia obavy tých, ktorých znepokojuje napríklad ochrana súkromia, pretože nenavrhuje žiadne nové právne predpisy, nehovoriac o pokutách, ale snaží sa zdôrazniť význam duševného vlastníctva pre hospodárstvo Európskej únie. Zároveň nás naliehavo žiada, aby sme v rámci platných právnych predpisov vytvorili čestný a spravodlivý systém, ktorý zaručí základné práva spojené s ochranou vlastníctva, slobodou prejavu a slobodou jednotlivca.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písomne. (CS) Zachovanie a presadzovanie práv duševného vlastníctva je naliehavým problémom, ktorý trápi mnohých európskych podnikateľov. Preto je potrebné oceniť skutočnosť, že Komisia vo svojom oznámení venuje tomuto problému primeranú pozornosť. Voči obsahu správy, ktorú navrhol Parlament, však mám viacero základných výhrad. Na rozdiel od správy súhlasím s názorom Komisie, ktorá zastáva stanovisko, že súčasný rámec presadzovania občianskych práv v EÚ je účinný a harmonizovaný v miere potrebnej na správne fungovanie vnútorného trhu a že v tejto súvislosti nie je potrebné prijímať žiadne ďalšie legislatívne opatrenia. Som rozhodne proti každej výzve na vytvorenie európskeho právneho rámca umožňujúceho zavedenie možných opatrení proti porušovateľom práv duševného vlastníctva. Domnievam sa, že v tejto veci je správne rešpektovať nástroje členských štátov. Plne rešpektujem, ak Francúzsko v tejto oblasti vytvorí svoj vlastný nástroj, ktorý je stelesnením digitálnej gilotíny. Ale jednoducho nechcem, aby sa takýto sporný nástroj rozšíril na celoeurópsku úroveň. Mám tiež množstvo výhrad voči vytváraniu nových inštitúcií, ako napríklad Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva, ako aj voči prínosu mnohostrannej obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA) bez zapojenia štátov, ktoré sú najväčším zdrojom porušovania práv duševného vlastníctva. Z týchto a ďalších dôvodov som hlasoval proti navrhovanému obsahu tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Lövin (Verts/ALE), písomne.(SV) Podobne ako viacerí ďalší členovia Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie som sa rozhodla podporiť správu pani Gallovej, pretože ako novinárka a spisovateľka, ktorá pochádza z umeleckej rodiny, som presvedčená, že riešenie problémov narastajúceho porušovania práv duševného vlastníctva je mimoriadne dôležité. Bez možnosti primeraných príjmov pre umelcov, spisovateľov, skladateľov, filmových tvorcov, fotografov a hudobníkov budeme mať kultúrne a intelektuálne chudobnú spoločnosť na hony vzdialenú od potenciálu ekologického kultúrneho rastu, ktorý považujem za základ ekologickej ideológie. Chcela by som tiež zdôrazniť, že správu podporili európske organizácie zastupujúce viac než milión kultúrnych pracovníkov v Európe vrátane Európskej federácie novinárov a Európskej rady spisovateľov. Takmer 25 rokov som bola vo Švédsku členkou Zväzu švédskych novinárov a mnohokrát sa mi dostalo pomoci pri ochrane mojich autorských práv pred zneužívaním, ako aj pred ich porušovaním v komerčnom a umeleckom zmysle a používaním mimo kontextu. V tom období som bola aj členkou organizácie ALIS (Správa literárnych práv vo Švédsku). Mojou prvou voľbou pred hlasovaním bolo podporiť alternatívnu správu, ktorú predložila Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu a ktorá nepožadovala spoločné trestnoprávne opatrenia a bola celkovo vyváženejšia ako správa pani Gallovej. Keď bola táto správa v hlasovaní zamietnutá, jedinou možnosťou, ako podporiť právo držiteľov autorských práv na odmenu za svoju prácu, zostala správa pani Gallovej.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE) , písomne.(IT) Falšovanie zostáva v rámci európskeho trhu obrovským problémom. Hoci je to téma, o ktorej sa diskutuje už dlhé roky, len málokto si, žiaľ, uvedomuje nesmierny dosah porušovania autorských práv na naše hospodárstva. Preto je potrebné začať zvyšovať informovanosť inštitúcií o tom, že musia starostlivo zvážiť možnosti nájdenia konkrétnych uspokojivých riešení.

Správa tiež dôrazne a skutočne naliehavo žiada Komisiu, aby prijala reálne kroky zamerané na boj proti internetovému pirátstvu. Nie je to jednoduché, ale je potrebné nájsť rovnováhu medzi slobodným prístupom k internetu a bojom proti pirátstvu. Správa pani Gallovej dokonale zapadá do tohto cieľa, hlasujem preto za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Tento text uznáva práva duševného vlastníctva, ktoré so sebou priniesla francúzska revolúcia z roku 1789. Zakladá však práva na súkromné vykonávanie spravodlivosti prevádzkovateľmi, čo je prax ancien régime. V súlade so svojím odporom voči zákonu HADOPI vo Francúzsku som hlasoval proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) V minulosti sa práva duševného vlastníctva vždy porušovali. Tento problém sa však stal vážnejším s technickým pokrokom v oblasti informačných technológií, prinajmenšom pokiaľ ide o internet. Treba tiež zdôrazniť, že každé porušovanie práv duševného vlastníctva veľmi poškodzuje hospodársky rast a je hlavnou príčinou tzv. šedej ekonomiky a všetkých škôd, ktoré z nej vyplývajú. Iba prísne presadzovanie práv duševného vlastníctva umožní vývoj technických a vedeckých inovácií, objavy nových patentov a rast odvetvia kultúry, pričom všetky tieto činitele významným spôsobom prispievajú k rastu hospodárstiev EÚ. Som presvedčený, že prijatím tejto správy významne prispejeme k dosiahnutiu týchto cieľov. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Hlasoval som za správu pani Gallovej, ktorá jasne presadzuje ochranu práv duševného vlastníctva. Tieto práva sú ohrozené na mnohých frontoch, alebo sa k nim pristupuje s pohŕdaním. Postihnutý nie je len priemysel, ale aj tvorivé odvetvia, šport a hudobný priemysel. V tejto súvislosti sa hovorí aj o neoprávnenom pridávaní materiálu chráneného autorskými právami na internet. Keďže narastá najmä počet prípadov cezhraničného porušovania práv duševného vlastníctva, na riešenie tejto situácie sa musí vytvoriť európsky právny rámec.

Správa v tejto súvislosti zabezpečuje, aby všetky opatrenia na presadzovanie práv duševného vlastníctva boli potrebné, primerané a vhodné v rámci demokratickej spoločnosti. Pre mňa to bolo mimoriadne dôležité. Autorské práva tak získajú silnejšiu ochranu a zároveň sa nebudú vytvárať žiadne zbytočné obmedzenia pre súkromných spotrebiteľov, ktorí konajú v medziach zákona.

 
  
MPphoto
 
 

  Vital Moreira (S&D), písomne.(PT) Osobne som hlasoval za správu pani Gallovej o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu, pretože sa domnievam, že v tejto dôležitej otázke zaujíma spravodlivé a vyvážené stanovisko.

Práva duševného vlastníctva si nezaslúžia o nič menšiu ochranu ako ostatné práva. Tvorcovia a výskumní pracovníci, ako aj spoločnosti, ktoré ich zastupujú na trhu, si zaslúžia takúto ochranu. Európske hospodárstvo je tiež založené na tvorivosti, výskume a inováciách.

Tichý súhlas s porušovaním práv duševného vlastníctva pod zámienkou slobody internetu, ktorý vyjadrujú niektorí anarchistickí ľavičiari, je neospravedlniteľný. Rovnako ako ohováranie, hanobenie či rasová nenávisť, ani porušovanie práv duševného vlastníctva neprestane byť nezákonné len preto, že sa uskutočňuje na internete.

Porušovanie práv duševného vlastníctva musí zostať neprijateľné. Právo na vytváranie súkromných kópií už súkromným osobám poskytuje primeranú možnosť vlastniť kópie chránených diel. Nemali by sme však tolerovať obmedzovanie práv tvorcov duševného vlastníctva nad ich dielami, prinajmenšom preto, že pirátstvo a falšovanie často ohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), písomne.(IT) Úplne súhlasím s tým, čo správa pani Gallovej hovorí o posilnení uplatňovania práv duševného vlastníctva, a pripájam sa k výzve adresovanej Komisii, aby neodkladne začala pracovať na revízii právnych predpisov na ochranu platných práv duševného vlastníctva na vnútornom aj na vonkajšom trhu.

Vo veku digitalizácie našej spoločnosti je nevyhnutné nájsť legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktoré zaručia trvalú rovnováhu medzi voľným prístupom k internetu a bojom proti falšovaniu a pirátstvu. Iba tak môžeme uľahčiť prístup európskych priemyselných odvetví na digitálny trh bez zemepisných hraníc, a to riešením tých otázok multiteritoriálnych licencií, ktoré v súčasnosti bránia možnosti legálneho predaja našich výrobkov a prístupu našich spotrebiteľov k informáciám, ktoré potrebujú na bezpečné nakupovanie na internete.

Plne súhlasím s tým, čo správa pani Gallovej hovorí o významnej úlohe európskych colných orgánov, ktoré dnes musia byť schopné prijať konkrétne opatrenia na zadržanie tovaru podozrivého z porušovania práv duševného vlastníctva, a vzhľadom na to žiadam Komisiu, aby vypracovala colnú politiku na riešenie problémov spojených s vlastníckymi právami a aby zintenzívnila diskusiu a rokovania týkajúce sa obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA).

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som za správu pani Gallovej, pretože duševné vlastníctvo je potrebné chrániť rovnako dôrazne ako hmotné vlastníctvo. Bez ohľadu na jeho formy je duševné vlastníctvo hybnou silou rozvoja, inovácií a hospodárskeho rastu. Z tohto dôvodu musí mať v programe orgánov osobitné miesto. Platí to najmä v Európskej únii, ktorá má určitý potenciál tvorby inovácií. Nepochybne je to tak, že ak niekde chýba účinná ochrana duševného vlastníctva, odborníci sa rozhodnú vykonávať výskum v iných krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), písomne.(DE) Hlasovala som proti správe pani Gallovej z týchto dôvodov: Podľa môjho názoru je správa šitá horúcou ihlou a je nevyvážená. Naša skupina preto tiež vypracovala protinávrh uznesenia. Ten prichádza s lepšie premysleným a vyváženejším prístupom k diskusii. Bezohľadné kriminalizovanie používateľov internetu, čo sa v prípade sťahovania hudby týka najmä detí a mladých ľudí, podľa mňa predstavuje skutočné nebezpečenstvo. V správe pani Gallovej chýba jedno významné hľadisko, a to rozlišovanie medzi nekomerčným spoločným využívaním súborov a porušovaním autorských práv na komerčné účely. Myšlienky tvorivých profesií sa, samozrejme, musia chrániť a primerane odmeňovať a tí, ktorí majú z týchto myšlienok nelegálne zisky, musia byť potrestaní. Domnievam sa, že je potrebné opustiť zastarané spôsoby právneho myslenia a nájsť rovnováhu medzi rovnakým prístupom k poznatkom a spravodlivým odmeňovaním služieb v oblasti hudby, literatúry a filmu. V uznesení, ktoré predložila Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, sa uplatňuje tento prístup, v správe Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) však nie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Uznesenie, ktoré bolo dnes prijaté, navrhuje zastaranú, nerozlišujúcu odpoveď na porušovanie práv duševného vlastníctva a neuznáva zmenenú realitu duševného vlastníctva. Poslanci EP, žiaľ, neboli ochotní uznať očividný rozdiel medzi trestným činom falšovania a porušovaním autorských práv. Prirovnávať napríklad sťahovanie hudby na súkromné účely k falšovaniu komerčných výrobkov organizovaným zločinom je smiešne. Musíme nájsť nové riešenia, ktoré budú prihliadať na rôzne typy práv duševného vlastníctva a zohľadnia ich dosah na právo spotrebiteľov na bezpečnosť či zdravie. Musíme tiež, samozrejme, nájsť aj nové modely odmeňovania umelcov v zmenenom prostredí.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) V globálnom svete, kde sa bezhlavo rozrastá nekontrolovaný a nechránený internet, vládne falšovanie a pirátstvo. Keď sa neuznáva hodnota duševného vlastníctva, ktoré je životne dôležitou komoditou pre podnikanie, znamená to, že sa nepodporujú inovácie a rast prostredníctvom zabezpečenia spravodlivej odmeny za vynaloženú prácu.

Falšovanie značiek je samostatnou záležitosťou, ktorá môže spôsobiť nielen hospodársku ujmu podnikom, ale aj škody z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. Ďalším pozitívnym bodom je, že sa umožňuje legálne sťahovanie súborov z internetu pre osobnú potrebu. Robiť to isté s cieľom dosiahnuť zisk je trestný čin. Preto sme hlasovali za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), písomne.(FR) Okrem obsahu som za túto správu hlasovala aj pre jej vyvážený prístup napriek tlaku niektorých internetových subjektov, tlaku, ktorý si osvojili socialisti, pretože veľké reči sa raz musia skončiť. Táto správa síce nie je právne záväzná, kladie však základy európskych úvah o duševnom vlastníctve v digitálnom veku a zdôrazňuje rôzne hľadiská, ktoré by som chcela znovu zdôrazniť. Pirátstvo a spoločné využívanie súborov v rozsahu miliónov používateľov má nepriaznivý účinok na hospodárstvo v kultúrnej sfére, na tvorivé odvetvia a na zamestnanosť. Čísla, ktoré máme k dispozícii, sú predmetom diskusie, problém však zostáva. Správa preto žiada Európsku komisiu, aby nám poskytla spoľahlivé údaje. Niektorí tvrdia, že cena kultúrnych diel v legálnom systéme a ich „bezplatná“ dostupnosť na internete je zlyhaním trhu. Musíme však prejaviť zodpovednosť. Nelegálne sťahovanie súborov sa nemôže stať legálnym len vďaka kúzelníckemu triku „fundamentalistickej pravice“ na ochranu slobôd jednotlivca. Podniky pôsobiace v oblasti kultúry by tiež mali vyvíjať úsilie a predávať za skutočne lákavé ceny, ktoré budú prispôsobené novému digitálnemu dopytu a budú rešpektovať spravodlivé odmeňovanie autorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), písomne.(PL) Pani Gallová vo svojej správe o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu zdôrazňuje úlohu a význam práv duševného vlastníctva, patentových práv, boja proti falšovaniu v oblastiach citlivých z hľadiska zdravia a bezpečnosti, vytvárania a distribúcie formátov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím, vytvorenia jednotného trhu v digitálnom prostredí, priemyselnej špionáže prostredníctvom internetu a krádeže údajov predstavujúcich duševné vlastníctvo. To všetko sú mimoriadne dôležité veci, ktoré si vyžadujú osobitné opatrenia.

Pani Gallová zdôrazňuje, aké dôležité je prispôsobiť európsky legislatívny rámec v oblasti práv duševného vlastníctva súčasným trendom v spoločnosti, ako aj technickému vývoju. Navrhuje vytvorenie Európskeho strediska pre sledovanie falšovania a autorského pirátstva. Najväčšou príčinou sporov sú ustanovenia týkajúce sa porušovania práv duševného vlastníctva a predaja falšovaných výrobkov na internete. Pani Gallová vyzýva všetky zúčastnené strany, aby prijali osobitné opatrenia, ktoré ľudí upozornia na hodnotu autorských práv a na dosah porušovania práv duševného vlastníctva a falšovania na zamestnanosť a rast a budú ich v tejto oblasti vzdelávať, pričom zdôrazňuje význam vzdelávania mládeže. Vzhľadom na uvedené dôvody som sa rozhodla podporiť túto správu, pretože prispieva k lepšej ochrane práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Hlasovala som proti správe pani Gallovej, pretože na doplnenie právneho rámca v oblasti práv duševného vlastníctva sa musia použiť legislatívne nástroje a nie nezáväzné právne nástroje. Dodržiavanie práv duševného vlastníctva podporuje inovácie a tvorivosť. Vykonávanie digitálnej agendy si vyžaduje ochranu práv spotrebiteľov a zároveň dodržiavanie autorského práva a súvisiacich práv. Európske právne predpisy sa musia rýchlo prispôsobiť technickému pokroku a vývoju informačnej spoločnosti. Som presvedčená, že je potrebná revízia smernice 2001/29/ES s cieľom zabezpečiť harmonizáciu právneho rámca na ochranu autorských práv v informačnej spoločnosti na úrovni EÚ. Revízia je potrebná, pretože v členských štátoch sa vyskytli prípady rôzneho vykonávania ustanovení článkov 5, 6 a 8 smernice 2001/29/ES, čo viedlo k rôznym výkladom a rozhodnutiam súdov v členských štátoch. Komisia a členské štáty musia urýchlene riešiť potrebu vytvorenia vnútorného trhu ustanovením jednoduchého a prístupného licenčného rámca na úrovni EÚ. V rámci stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku som vyzvala na podporu možností, ktoré ponúka digitálna televízia, napríklad titulkovanie, ktoré držiteľom licencie konkrétneho diela umožnia jeho distribúciu vo viacerých jazykoch, a tým sprístupnia v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne.(DE) Moje odmietnutie tejto správy sa v žiadnom prípade nemá nesprávne chápať ako odmietnutie legislatívnej iniciatívy na ochranu duševného vlastníctva. Som iba nespokojná so spôsobom riešenia problémov v tejto oblasti práva. Účinné opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva sú potrebné a musia sa prijímať. Už len z tohto dôvodu sa musí pri riešení tejto záležitosti omnoho viac rozlišovať. Obyčajní občania sa nesmú hádzať na kopu s organizovaným zločinom. To je nevhodné a neprimerané.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0518/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) Horské regióny a riedko osídlené oblasti čelia osobitným problémom, v dôsledku ktorých si vyžadujú osobitnú podporu založenú na regionálnych programoch. Meradlom spôsobilosti na poskytnutie pomoci a štrukturálnych fondov musí zostať HDP, aby menej rozvinuté krajiny mohli naďalej získavať pomoc a mohli sa rozvíjať. Potrebujeme hospodársky rast, ktorý sa odrazí v zlepšení kvality života. Stratégia pre horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti preto poskytne pridanú hodnotu opatreniam prijatým na prekonanie problémov, s ktorými sa tieto regióny stretávajú.

Uznesenie vyzýva členské štáty a Komisiu, aby pre tieto regióny naďalej zabezpečili výhody osobitných ustanovení ako súčasť nového viacročného finančného rámca, a preto som ho podporila.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Toto uznesenie potvrdzuje nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, uznanie zásady územnej súdržnosti ako kľúčového cieľa Európskej únie a potrebné zvýšenie pomoci, ktorá sa poskytuje oblastiam znevýhodneným vzhľadom na ich zemepisnú polohu (horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti). Hlavné ustanovenie tohto uznesenia žiada „vytvorenie osobitného európskeho integrovaného a pružného politického rámca na riešenie situácie horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí, ktorý bude vychádzať z ich spoločných vlastností“. Ako členka parlamentného výboru zodpovedného za európsku politiku súdržnosti sa domnievam, že pre tieto regióny treba urobiť viac a že na pomoc týmto regiónom sa majú naplánovať osobitné opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne.(RO) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože obsahuje užitočné podnety na pomoc zemepisne a demograficky znevýhodneným regiónom pri riešení ich problémov. Výkonnosť týchto regiónov je nižšia ako priemer EÚ a majú nízke HDP a vysokú mieru nezamestnanosti. Politika súdržnosti je najúčinnejším modelom rozvoja regiónov so zložitými podmienkami, pretože priamo podporuje ich spoločensko-hospodársky pokrok.

Hoci horské regióny a ostrovy majú niektoré problémy spoločné, napríklad zložitú dostupnosť alebo závislosť od malého počtu hospodárskych činností, tieto územia nemajú rovnaké prekážky rozvoja. Preto sa domnievam, že podpora EÚ sa musí prispôsobiť osobitným vlastnostiam každého regiónu. Takéto cielené stratégie by uľahčili dosiahnutie skutočného priblíženia k zvyšku EÚ a zlepšili by životné podmienky veľkého počtu európskych občanov, z ktorých 10 % žije v horských oblastiach a 3 % na ostrovoch. Dôležité je aj to, aby regióny so znevýhodnenými prírodnými podmienkami čo najlepšie využili finančnú podporu, ktorú EÚ poskytuje prostredníctvom štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Niektoré členské štáty vrátane Rumunska musia hmatateľne zlepšiť svoj systém prístupu k európskym fondom a ich využívanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti čelia osobitným problémom, ktoré si zaslúžia zvláštnu pozornosť. Patrí k nim prinajmenšom slabá dostupnosť, dodávka energií a regionálna integrácia, ako aj zmena klímy a javy spojené s migráciou.

Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že vzhľadom na významné vlastnosti, ktorými sa tieto regióny odlišujú od iných, ich treba usmerňovať osobitnými stratégiami a programami regionálneho rozvoja. Tie musia byť založené na ich osobitných vlastnostiach a potenciáli.

Rada by som tiež zdôraznila, že použité štatistické ukazovatele musia byť prispôsobené každému regiónu a nesmú sa obmedzovať na hospodárske činitele. Potom bude možné získať presnejšiu predstavu o rozvoji týchto regiónov.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne.(PT) Vítam skutočnosť, že spolu s hospodárskou a sociálnou súdržnosťou kladie Lisabonská zmluva územnú súdržnosť medzi základné ciele Európskej únie, pretože to vedie k viditeľnejšiemu a merateľnému prejavu európskej solidarity. Politika súdržnosti EÚ sa musí vzťahovať na všetky regióny Únie, najmä na tie, ktoré sú poznačené osobitnými zemepisnými vlastnosťami a ku ktorým patria portugalské súostrovia Madeira a Azory. Som presvedčený, že rozdiely v rozvoji v rámci členských štátov a regiónov a medzi nimi budeme schopní riešiť len vtedy, ak budeme mať osobitný, pružný a integrovaný európsky politický rámec s právnymi a finančnými dôsledkami, ktorý dokáže uplatniť najvhodnejší rozsah zasahovania pre príslušný región a zároveň poskytnúť riešenia spoločných problémov, akými sú globalizácia, zmena klímy a demografické tendencie.

Podporujem toto uznesenie a vyzývam Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili pre tieto regióny možnosť ďalšieho využívania výhod vyplývajúcich z osobitných ustanovení, a to najmä v súvislosti s novým viacročným finančným rámcom, a vypracovali opatrenia a programy EÚ osobitne prispôsobené každému regiónu s cieľom dosiahnuť štrukturálne prispôsobenie týchto regiónov a zvýšiť ich konkurencieschopnosť a schopnosť riešiť nové problémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Každý desiaty európsky občan žije v horských regiónoch. Najmä v nových členských štátoch sú niektoré z týchto regiónov znevýhodnenými oblasťami, v ktorých životné podmienky ľudí závažným spôsobom ovplyvňuje chudoba a nedostatočná infraštruktúra. Tieto regióny musia aj naďalej zostať prioritou európskej politiky súdržnosti, ktorej osobitné nástroje musia byť prispôsobené osobitnej povahe a závažnosti problémov horských regiónov. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že EÚ musí prijať účinné opatrenia založené na solidarite s cieľom poskytnúť miestnym obyvateľom najmä prístup k službám zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania a zároveň využiť hospodársky potenciál a potenciál cestovného ruchu, ktorý ponúkajú európske hory, s cieľom vytvárať pracovné miesta bez dosahu na rovnováhu životného prostredia.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Zásada územnej súdržnosti bola konsolidovaná nariadeniami o štrukturálnych fondoch na obdobie rokov 2007 – 2013 a je jedným z nových kľúčových cieľov, ktoré Európskej únii určila Lisabonská zmluva so zámerom zabezpečiť harmonický rozvoj EÚ prostredníctvom zníženia regionálnych rozdielov a odstránenia prekážok rozvoja vrátane prekážok spojených so znevýhodnenými prírodnými a zemepisnými podmienkami. Toto uznesenie považuje horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti za homogénne skupiny oblastí, ktoré majú niektoré dôležité spoločné vlastnosti, ktoré ich odlišujú od ostatných regiónov, a domnieva sa, že tieto regióny si zaslúžia osobitné programy regionálneho rozvoja. V tejto súvislosti zdôrazňuje osobitnú situáciu ostrovných členských štátov, ktoré sa nachádzajú na okraji Únie. Skutočne by som mohol doplniť problémy rybárskych a vidieckych spoločenstiev, ktoré žijú napríklad na ostrovoch pri západnom pobreží Írska vrátane pobrežia oblasti Donegal. Uznesenie ďalej žiada „vytvorenie osobitného európskeho integrovaného a pružného politického rámca na riešenie situácie horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí, ktorý bude vychádzať z ich spoločných vlastností“.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za návrh uznesenia o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí, pretože na prekonanie znevýhodnení a využitie potenciálu týchto oblastí sú potrebné osobitné opatrenia v súlade s cieľom územnej súdržnosti, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Medzi všetkými regionálnymi disproporciami a rozdielmi v rámci Európskej únie si osobitné zaobchádzanie zaslúži situácia horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí. Tieto regióny čelia osobitným ťažkostiam vzhľadom na zemepisné a demografické podmienky, a preto si zaslúžia diferencované zaobchádzanie prostredníctvom politiky súdržnosti a regionálneho rozvoja.

Politiky súdržnosti ustanovené v zmluvách nemôžu byť len politickým cieľom, ktorý sa odráža v systémoch právnych predpisov EÚ. Musia byť konkrétnymi objektívnymi politikami určenými na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja všetkých regiónov vrátane regiónov, ktoré majú z prirodzených dôvodov väčšie ťažkosti a sú územne vzdialenejšie (ostrovy) alebo ťažšie dostupné (horské oblasti).

Táto otázka je pre mňa ako Portugalca osobitne dôležitá, a preto dúfam, že Komisia zohľadní toto uznesenie a zrealizuje návrhy, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Príslušné uznesenie mohlo načrtnúť relevantné usmernenia a odporúčania týkajúce sa regiónov so štrukturálnymi a zemepisnými obmedzeniami, ktoré brzdia ich hospodársky a sociálny rozvoj. V analýze tejto otázky však sotva kĺže po povrchu a nedotýka sa skutočne dôležitých bodov.

Zmieňuje sa len o územnej súdržnosti, a tým prehliada význam základného piliera hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorým je hospodárska a sociálna súdržnosť. Dokument „víta začlenenie územnej súdržnosti ako nového cieľa Únie“. Ide o ustanovenie zahrnuté v Lisabonskej zmluve.

Už viackrát sme upozorňovali, že na nové ciele v oblasti súdržnosti sa musia vyčleniť dostatočné nové finančné zdroje, aby neostali len formálnymi ustanoveniami v zmluvách alebo obyčajnými prejavmi propagandy. To sa nestalo. Súčasné finančné prostriedky vyčlenené na cieľ zbližovania sa ukázali ako nedostatočné a politiky, ktoré EÚ vykonáva, existujúce rozdiely zvyšujú a nie odstraňujú.

Hoci majú horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti spoločné obmedzenia a znevýhodnenia, treba k nim pristupovať osobitným spôsobom podľa ich rozdielov a osobitných vlastností. Je nám ľúto, že v uznesení chýba akákoľvek osobitná zmienka o najodľahlejších regiónoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za uznesenie o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí, pretože sa domnievam, že je dôležité znovu upozorniť na otázku územnej súdržnosti a harmonického rozvoja všetkých zemepisných realít, z ktorých pozostáva Európska únia.

Domnievam sa, že jedine väčšia koordinácia a posilnená spolupráca európskych inštitúcií, členských štátov a miestnych orgánov môže zabezpečiť konkurencieschopnosť zemepisne a demograficky znevýhodnených území. Treba tiež prihliadať na osobitosť každého regiónu s cieľom spravodlivo a účinne prerozdeliť zdroje na regionálny rozvoj. Európska únia sa musí postarať najmä o ostrovy a pozdvihnúť ich z okrajovosti, ktorá sa často spája s izolovanosťou.

Politika súdržnosti by v tejto súvislosti mala využívať aj ďalšie politiky, ktoré môžu mať významný dosah na budúcnosť týchto území. Mám na mysli napríklad nástroje na reguláciu toku migrantov, ktoré majú na ostrovoch ako Sicília významný účinok na spoločensko-hospodársky rozvoj regiónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za odsek 3 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, ktorý predložila Skupina zelených/Európska slobodná aliancia), pretože sa domnievam, že HDP má byť jedným z hlavných kritérií a nie jediným kritériom na rozhodovanie o spôsobilosti na pomoc v rámci regionálnej politiky.

Hlasovala som proti prvej časti odseku 4 a za jeho druhú časť, pretože sa domnievam, že pre regionálnu politiku týkajúcu sa horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí je potrebný právny a finančný rámec.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. (IT) Vymedzenie európskej stratégie pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí vo vhodnom čase preberá úlohu upraviť vykonávacie opatrenia politiky súdržnosti na základe posúdenia ďalšieho kritéria, ktorým je „územie“. Tento zásah podľa môjho názoru úspešne rozvíja tú „osobitnú pozornosť“ voči regiónom s územnými osobitosťami, o ktorej sa zmieňuje článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, bez toho, aby sa obmedzila rozhodujúca úloha hrubého domáceho produktu na obyvateľa ako základného ukazovateľa na prideľovanie finančných prostriedkov.

Zámerom stanoviska Komisie je, okrem iného, zjednodušiť organizáciu riadenia, pretože inak by hrozilo, že sa znehodnotí účinnosť európskych zásahov. Tento záver však mal sprevádzať odvážnejší pokus o zmiernenie kontrolných postupov, ktoré skutočne obmedzujú funkčnosť systému.

Cieľa transparentnosti výdavkov sa nemôžeme vzdať, musí sa však dosiahnuť prostredníctvom menej byrokratického systému sledovania, ktorý bude viac vyhovovať potrebám stále neharmonizovaného systému, aby nevznikli nerovnosti medzi európskymi krajinami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy získala zásada územnej súdržnosti ešte významnejšie postavenie a ukázal sa osobitný záujem o rozdiely, ktoré existujú medzi jednotlivými regiónmi. Horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti by mali získať výhody z osobitného postavenia, ktoré im umožňuje prekonať ich vlastné obmedzenia. Na lepšie prispôsobenie sa týchto oblastí je preto nevyhnutná európska stratégia na presadzovanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja najviac znevýhodnených regiónov s využitím osobitných programov, ktoré týmto regiónom umožnia prekonať ich zaostalosť. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) V rôznych dokumentoch sa neustále zdôrazňuje, že vidiecke oblasti, najodľahlejšie regióny a v tomto prípade horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti si vyžadujú osobitnú stratégiu či dokonca dotácie. Zároveň sa však prijíma množstvo opatrení, ktoré urýchľujú odchod z týchto oblastí. Stačí si pomyslieť na problémy s infraštruktúrou, napríklad dopravou a poštovými službami, v dôsledku ktorých sú jednotlivé regióny čoraz viac odrezané od vonkajšieho sveta a obyvatelia sa musia uchyľovať k využívaniu vlastných automobilov a podobným riešeniam. Ak nechceme mať zanedbané územia, ktoré ľudia opustili, nestačí tieto oblasti dotovať samostatne napríklad v súvislosti s ochranou pamiatok. Namiesto toho treba nájsť udržateľnú rovnováhu medzi zemepisnými a hospodárskymi nedostatkami. Myšlienky, ktoré obsahuje návrh uznesenia, preto treba podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Horské regióny sú rozložené v celej EÚ a jednou z vlastností týchto regiónov, a najmä alpského regiónu, je zameranie na poľnohospodárstvo a lesníctvo. Problémy týchto oblastí sú, okrem iného, výsledkom starnutia obyvateľstva a nedostatočnej infraštruktúry, prístupnosti a dostupnosti služieb. Najmä poľnohospodári v horských regiónoch sú pod veľkým tlakom, pretože majú vysoké náklady a pomerne nízke príjmy. Zohrávajú však veľmi dôležitú úlohu pri ochrane krajiny, trvalo udržateľnom riadení, výrobe organických výrobkov a alpskom cestovnom ruchu. Túto skutočnosť treba náležite zohľadniť a treba preskúmať osobitné problémy horských regiónov. EÚ sa musí usilovať o zabezpečenie budúcnosti poľnohospodárstva v horských oblastiach, a tým aj v celej alpskej oblasti. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne.(FR) Vzhľadom na svoje vlastnosti čelia horské oblasti osobitným problémom, najmä rýchlo starnúceho obyvateľstva, zložitej dopravy, prekážok v dodávkach energie a nedostatočnej regionálnej integrácie. Ako zástupca volebného obvodu juhozápadného Francúzska v Európskom parlamente, ktorý veľmi citlivo vníma problémy v oblasti Pyrenejí, som hlasoval za uznesenie o európskej stratégii pre hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí. V texte sa žiada najmä vytvorenie osobitného európskeho politického rámca na riešenie problémov týchto oblastí s cieľom umožniť im lepšie prekonávať trvalé znevýhodnenia a upraviť model ich rozvoja tak, aby čo najlepšie využíval všetky ich výhody. Požaduje sa tiež lepšia koordinácia štyroch štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a ďalších európskych finančných nástrojov s cieľom zvýšiť na maximum ich účinnosť, a tým uľahčiť hospodársky rozvoj týchto oblastí. Podporujem tieto ciele.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Dôrazne podporujem uznesenie, ktoré podporil Európsky parlament a v ktorom vítame začlenenie územnej súdržnosti ako nového cieľa Únie, ako aj nový článok 174. Prijatím tohto uznesenia Parlament vyslovil názor, že ustanovenia článku 174 sa majú preniesť do osobitných rozvojových stratégií a konkrétnych opatrení zameraných na prekonávanie znevýhodnení a využívanie potenciálu týchto regiónov, považuje horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti za homogénne skupiny oblastí, ktoré majú niektoré dôležité spoločné vlastnosti, ktoré ich odlišujú od ostatných regiónov, domnieva sa, že tieto regióny si zaslúžia osobitné programy regionálneho rozvoja, a v tejto súvislosti zdôrazňuje osobitnú situáciu ostrovných členských štátov, ktoré sa nachádzajú na okraji Únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) Podporujeme toto vyhlásenie, pretože je dôležité pre vymedzenie spoločnej európskej stratégie pre hospodársky rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí. Mali by sme podporiť iniciatívy v súlade s modelom euroregiónov, ktorý sa vzťahuje na oblasti so spoločnými záujmami v Taliansku a Francúzsku. Ľudia, ktorí žijú v týchto oblastiach, majú problémy práve vzhľadom na zemepisnú polohu okrajových oblastí, pre hospodárstvo Európy je však nevyhnutné, aby zostali zachované a boli chránené ako oblasti významné z prírodného hľadiska.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), písomne.(IT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože sa domnievam, že pre rozvoj horských a ostrovných oblastí je potrebná osobitná európska stratégia na úrovni EÚ, a to stratégia, ktorá zohľadní také hľadiská, ako podpora hospodárstva a štruktúr, politika zamestnanosti, ochrana prírodných zdrojov, civilná ochrana a politika v oblasti životného prostredia a energetiky.

Zásada územnej súdržnosti je jedným z kľúčových cieľov Európskej únie, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva so zámerom znížiť regionálne rozdiely a odstrániť prírodné či zemepisné prekážky. Na to sú potrebné konkrétne opatrenia a osobitné rozvojové stratégie. Pre tieto regióny a zvyšok Európskej únie treba vytvoriť rovnaké podmienky. Jednou z takýchto možností by mohla byť podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu v horských oblastiach, ktorá by vytvorila dôležitý spôsob obživy pre obyvateľov týchto oblastí. Madridské vyhlásenie európskych ministrov z 15. apríla 2010 tiež zdôrazňuje účinnejšiu koordináciu opatrení vykonávaných v súvislosti s politikou cestovného ruchu a podporou inovatívneho, trvalo udržateľného a sociálneho cestovného ruchu v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne.(PT) V Európskej únii existuje množstvo regionálnych rozdielov súvisiacich s úrovňou rozvoja. Zámerom cieľa územnej súdržnosti ako vyjadrenia európskej solidarity je odstránenie týchto rozdielov a presadzovanie harmonického rozvoja prostredníctvom finančných prostriedkov na štrukturálne prispôsobenie sa a úpravy rôznych sektorových politík podľa osobitnej povahy každého regiónu.

Horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti sú mimoriadne znevýhodnenými regiónmi, ktorých sociálny a hospodársky rozvoj ovplyvňujú ich prírodné a zemepisné vlastnosti. Preto im treba venovať osobitnú pozornosť aspoň v podobe zohľadnenia rôznych ukazovateľov rozvoja okrem hrubého domáceho produktu, ktoré skutočne odrážajú osobitné vlastnosti každého regiónu, odstránenia nepružných kritérií spôsobilosti na programy cezhraničnej spolupráce, koordinácie rôznych zdrojov financovania a rozvoja vertikálneho prístupu so zapojením všetkých úrovní riadenia.

Na základe rovnakých dôvodov v tejto súvislosti vyplýva, že najodľahlejšie regióny, ktoré majú niektoré vlastnosti spoločné s týmito oblasťami, si tiež zaslúžia, aby sa návrhy, ktoré obsahuje toto uznesenie, uplatňovali aj v ich prípade podľa osobitnej povahy príslušného regiónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Zeller (PPE), písomne.(DE) Nehlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože si myslím, že v súčasnosti sme svedkami rozmachu „stratégií“. Máme stratégiu pre Dunaj, Baltské more, Čierne more a Stredozemie, stratégiu na boj proti zmene klímy a ďalším podobným otázkam, až sa zdá, že čoskoro budeme potrebovať stratégiu pre stratégie, aby sme ich mohli všetky sledovať. Podpora odľahlých oblastí bola zahrnutá dokonca aj do Lisabonskej zmluvy, preto má svoju vlastnú právnu zásadu, a je tiež predmetom osobitného záujmu politiky súdržnosti, ktorú podporujú rôzne iniciatívy Komisie a rozhodnutia Rady a Parlamentu. To, čo naozaj potrebujeme, sú jasné rozhodnutia na európskej úrovni v súvislosti s pokračovaním politiky súdržnosti a regionálnej politiky po roku 2013. Týmto spôsobom by bola zohľadnená aj podpora pre horské regióny, ostrovy a riedko osídlené oblasti. Nepotrebujeme však záplavu návrhov uznesení o jednotlivých otázkach, ktoré slúžia len na podkopávanie skutočného cieľa a na ktoré v súčasnosti neexistujú žiadne dôvody.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia