Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 22. září 2010 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu): viz zápis
 3.Závěry zasedání Evropské rady (16. září 2010) (rozprava)
 4.Soubor opatření pro finanční dohled (rozprava)
 5.Hlasování
  5.1.Víceletý finanční rámec na období 2007–2013 (A7-0248/2010, Reimer Böge) (hlasování)
  5.2.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2010: záruka poskytnutá Evropskou unií v souladu s ustanoveními článku 122 SFEU – finanční pomoc členským státům (A7-0250/2010, László Surján) (hlasování)
  5.3.Vrácení daně z přidané hodnoty (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (hlasování)
  5.4.Farmakovigilance léčivých přípravků (změna nařízení (ES) č. 726/2004) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (hlasování)
  5.5.Farmakovigilance (změna směrnice 2001/83/ES) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (hlasování)
  5.6.Uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání (A7-0239/2010, Christa Klaß) (hlasování)
  5.7.Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (A7-0170/2010, Peter Skinner) (hlasování)
  5.8.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (hlasování)
  5.9.Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (hlasování)
  5.10.Evropský orgán pro bankovnictví (A6-0449/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (hlasování)
  5.11.Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (hlasování)
  5.12.Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (A7-0169/2010, Sven Giegold) (hlasování)
  5.13.Dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (hlasování)
  5.14.Evropská strategie pro hospodářský a sociální rozvoj horských regionů, ostrovů a řídce osídlených oblastí (B7-0518/2010) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Nedostatečná ochrana lidských práv a spravedlnosti v Konžské demokratické republice (rozprava)
 10.Transatlantické vztahy: poplatek za cestu do USA (rozprava)
 11.Doba vyhrazená pro otázky (otázky na Radu)
 12.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 13.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (873 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Vydání Úř. věst. (3450 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí