Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 22. syyskuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Eurooppa-neuvoston päätelmät (16. syyskuuta 2010) (keskustelu)
 4.Rahoitusvalvontapaketti (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Vuosia 2007–2013 koskeva monivuotinen rahoituskehys (A7-0248/2010, Reimer Böge) (äänestys)
  5.2.Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille (A7-0250/2010, László Surján) (äänestys)
  5.3.Arvonlisäveron palauttaminen (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (äänestys)
  5.4.Lääketurvatoiminta (asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttaminen) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (äänestys)
  5.5.Lääketurvatoiminta (direktiivin 2001/83/EY muuttaminen) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (äänestys)
  5.6.Biosidivalmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö (A7-0239/2010, Christa Klaß) (äänestys)
  5.7.Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen (A7-0170/2010, Peter Skinner) (äänestys)
  5.8.Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (äänestys)
  5.9.Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallat (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (äänestys)
  5.10.Euroopan pankkiviranomainen (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (äänestys)
  5.11.Euroopan järjestelmäriskikomitean toimintaan liittyvät Euroopan keskuspankin erityistehtävät (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (äänestys)
  5.12.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (A7-0169/2010, Sven Giegold) (äänestys)
  5.13.Immateriaalioikeuksien valvonta sisämarkkinoilla (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (äänestys)
  5.14.Taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskeva Euroopan unionin strategia vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan asutuilla alueilla (B7-0518/2010) (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 9.Puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa (keskustelu)
 10.Transatlanttiset suhteet: USA:n matkustajamaksu (keskustelu)
 11.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 12.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 13.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (865 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (3438 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö