Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2010 m. rugsėjo 22 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokolą)
 3.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2010 m. rugsėjo 16 d.) (diskusijos)
 4.Finansų priežiūros dokumentų rinkinys (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.2007–2013 m. daugiametė finansinė programa (A7-0248/2010, Reimer Böge) (balsavimas)
  5.2.Taisomojo biudžeto Nr. 7/2010 projektas. Europos Sąjungos suteikiama garantija pagal SESV 122 straipsnį. Finansinė pagalba valstybėms narėms (A7-0250/2010, László Surján) (balsavimas)
  5.3.Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (balsavimas)
  5.4.Farmakologinis budrumas (Reglamento (EB) Nr. 726/2004 dalinis keitimas) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (balsavimas)
  5.5.Farmakologinis budrumas (Direktyvos 2001/83/EB dalinis keitimas) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (balsavimas)
  5.6.Biocidinių produktų tiekimas rinkai ir naudojimas (A7-0239/2010, Christa Klaß) (balsavimas)
  5.7.Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (A7-0170/2010, Peter Skinner) (balsavimas)
  5.8.Bendrijos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos steigimas (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (balsavimas)
  5.9.Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimai (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (balsavimas)
  5.10.Europos bankininkystės institucija (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (balsavimas)
  5.11.Konkrečios Europos centrinio banko užduotys, susijusios su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (balsavimas)
  5.12.Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (A7-0169/2010, Sven Giegold) (balsavimas)
  5.13.Intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimas vidaus rinkoje (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (balsavimas)
  5.14.Europos strategija dėl kalnuotų vietovių, salų ir retai apgyvendintų vietovių ekonomikos ir socialinio vystymosi (B7-0518/2010) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 9.Kongo Demokratinės Respublikos įsipareigojimų nevykdymas žmogaus teisių apsaugos ir teisingumo srityse (diskusijos)
 10.Transatlantiniai santykiai: įvažiavimo į JAV mokestis (diskusijos)
 11.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 12.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 13.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (835 kb)
 
Posėdžio stenograma
Tekstas OL (3278 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika