Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 22 septembrie 2010 - StrasbourgEdiţie JO
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European (16 septembrie 2010) (dezbatere)
 4.Pachetul de măsuri de supraveghere financiară (dezbatere)
 5.Votare
  5.1.Cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (A7-0248/2010, Reimer Böge) (vot)
  5.2.Proiect de buget rectificativ nr. 7/2010: garanţie oferită de Uniunea Europeană în conformitate cu dispoziţiile articolului 122 din TFUE - asistenţă financiară acordată statelor membre (A7-0250/2010, László Surján) (vot)
  5.3.Rambursarea taxei pe valoare adăugată (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (vot)
  5.4.Farmacovigilența medicamentelor [modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004] (A7-0153/2010, Linda McAvan) (vot)
  5.5.Farmacovigilența (modificare a Directivei 2001/83/CE) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (vot)
  5.6.Introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide (A7-0239/2010, Christa Klaß) (vot)
  5.7.Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (A7-0170/2010, Peter Skinner) (vot)
  5.8.Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (vot)
  5.9.Competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (vot)
  5.10.Autoritatea Bancară Europeană (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (vot)
  5.11.Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (vot)
  5.12.Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (A7-0169/2010, Sven Giegold) (vot)
  5.13.Aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (vot)
  5.14.Strategia europeană pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor muntoase, a insulelor şi a regiunilor slab populate (B7-0518/2010) (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 9.Carenţe în domeniul protecţiei drepturilor omului şi a dreptăţii în Republica Democrată Congo (dezbatere)
 10.Relaţiile transatlantice: taxa de călătorie în SUA (dezbatere)
 11.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 12.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 13.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (896 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie JO (3630 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate