Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 22. september 2010 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 3.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (16. september 2010) (razprava)
 4.Paket finančnega nadzora (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Večletni finančni okvir za obdobje 2007 - 2013 (A7-0248/2010, Reimer Böge) (glasovanje)
  5.2.Predlog spremembe proračuna št. 7/2010: jamstvo Evropske unije v skladu s členom 122 PDEU - finančna pomoč državam članicam (A7-0250/2010, László Surján) (glasovanje)
  5.3.Vračilo davka na dodano vrednost (A7-0247/2010, Sharon Bowles) (glasovanje)
  5.4.Farmakovigilanca zdravil (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) (A7-0153/2010, Linda McAvan) (glasovanje)
  5.5.Farmakovigilanca (sprememba Direktive 2001/83/ES) (A7-0159/2010, Linda McAvan) (glasovanje)
  5.6.Dajanje v promet in uporaba biocidnih pripravkov (A7-0239/2010, Christa Klaß) (glasovanje)
  5.7.Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (A7-0170/2010, Peter Skinner) (glasovanje)
  5.8.Makrobonitetni nadzor finančnega sistema in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (glasovanje)
  5.9.Pristojnosti Evropskega bančnega organa, Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (glasovanje)
  5.10.Evropski bančni organ (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (glasovanje)
  5.11.Prenos posebnih nalog v zvezi z delovanjem Evropskega odbora za sistemska tveganja na Evropsko centralno banko (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (glasovanje)
  5.12.Evropski organ za vrednostne papirje in trge (A7-0169/2010, Sven Giegold) (glasovanje)
  5.13.Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na notranjem trgu (A7-0175/2010, Marielle Gallo) (glasovanje)
  5.14.Evropska strategija za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij (B7-0518/2010) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 9.Neuspeh pri zaščiti človekovih pravic in zakonitosti v Demokratični republiki Kongo (razprava)
 10.Čezatlantski odnosi: potovalna pristojbina za potovanje v ZDA (razprava)
 11.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 12.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 13.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (799 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Edition JOIzdaja UL (3451 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov