Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 6 oktober 2010 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 6.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 7.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 8.Arbetsplan
 9.Högtidligt möte – Östtimor
 10.Internationella dagen mot dödsstraffet (debatt)
 11.EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (debatt)
 12.Den biologiska mångfalden och ekosystemens bidrag för att uppnå millennieutvecklingsmålen - Konferensen om biologisk mångfald – Nagoya 2010 (debatt)
 13.Lissabonfördragets sociala bestämmelser (debatt)
 14.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna (debatt)
 15.Basel II och översyn av kapitalkravsdirektiven (debatt)
 16.Kommissionens åläggande av böter i antitrustärenden (debatt)
 17.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 18.Sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård (kortfattad redogörelse)
 19.Inkomna dokument: se protokollet
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (551 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (2535 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy