Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 7. lokakuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

EU:n koheesio- ja aluepolitiikka vuoden 2013 jälkeen – Euroopan sosiaalirahaston tulevaisuus (keskustelu)
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Koheesiopolitiikat eivät ole vain jälleen yksi Euroopan yhdentymisen väline, vaan niihin voidaan suhtautua itse EU:n hankkeen todellisena ruumiillistumana ja dynaamisena todisteena siitä; kansalaisten yhteisönä, joka jakaa yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuun arvot.

Tällä perusteella voimme ymmärtää vaatimuksen, että koheesiopolitiikkaa olisi kohdennettava kaikkiin alueisiin ja että kelpoisuuskriteerejä pitäisi laajentaa nykyistä bruttokansantuotetta henkeä kohti koskevaa kriteeriä laajemmalle niiden saamiseksi oikeudenmukaisemmiksi. Emme saa kuitenkaan kadottaa näkyvistä ensisijaista ja perimmäistä koheesiopolitiikan tarkoitusta, joka on yhdenvertaisen elintason aikaansaaminen kaikille eurooppalaisille, ja se tarkoittaa, että on aina kiinnitettävä erityistä huomiota köyhimpiin alueisiin, kuten joihinkin syrjäisimpiin alueisiin, jotka todella tarvitsevat niille erityisiä toimenpiteitä.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö