Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2873(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0540/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0540/2010

Συζήτηση :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 9.5
CRE 07/10/2010 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0352

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9.5. Δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
PV
 

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 7:

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η παράγραφος 7 ζητεί να επανεξεταστεί η ικανότητα άμεσης αντίδρασης της ΕΕ σε ατυχήματα και να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης. Στο δεύτερο τμήμα της παραγράφου αυτής, γίνεται ειδική αναφορά στην Αρκτική. Η προφορική τροπολογία που προστίθεται στο δεύτερο αυτό τμήμα έχει ως εξής: «σημειώνει επίσης ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιοχές της Μεσογείου, της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας».

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

- Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 16:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, προτείνω την εισαγωγή μιας ελάχιστης προϋπόθεσης όσον αφορά τις δραστηριότητες γεώτρησης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται και τρίτες χώρες. Όσον αφορά τις δραστηριότητες γεώτρησης, θα ήθελα να προσθέσω τη διατύπωση «που διεξάγουν η ΕΕ και τρίτες χώρες». Σας παρακαλώ να στηρίξετε την πρόταση αυτή.

 
  
 

(Η προφορική τροπολογία κρατείται)

- Μετά από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). (PL) Υπό την ιδιότητά μου ως εισηγητή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συμμετείχατε στην ψηφοφορία. Στόχος μας ήταν να ορίσουμε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές για τις δραστηριότητες γεώτρησης στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μου στους ούγγρους συναδέλφους μου βουλευτές και στα όσα περνούν σήμερα με τη διαρροή τοξικών αποβλήτων. Θα πρέπει επίσης να θεσπίσουμε τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές για τα επικίνδυνα απόβλητα στην Ευρώπη.

 
  
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου