Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2873(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0540/2010

Ingivna texter :

B7-0540/2010

Debatter :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Omröstningar :

PV 07/10/2010 - 9.5
CRE 07/10/2010 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0352

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 7 oktober 2010 - Bryssel EUT-utgåva

9.5. EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (omröstning)
PV
 

Före omröstningen om punkt 7:

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE).(EN) Herr talman! I punkt 7 krävs en genomgång av EU:s kapacitet för omedelbara insatser efter olyckor och en EU-handlingsplan. I den senare delen av denna punkt nämns särskilt Arktis. Det muntliga ändringsförslaget är ett tillägg till denna del och lyder ”Parlamentet noterar dessutom att även Medelhavet, Östersjön och Nordsjön måste beaktas”.

 
  
 

(Parlamentet gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)

Före omröstningen om punkt 16:

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE).(EN) Herr talman! Jag föreslår att en liten modifiering beträffande oljeborrning ska infogas för att undvika feltolkningar i fall där även tredjeländer är inblandade. När det gäller oljeborrning vill jag infoga ”av EU och tredjeländer”. Jag ber om ert stöd för detta.

 
  
 

(Parlamentet gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)

Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE). (PL) Jag vill i egenskap av föredragande tacka för att ni har röstat. Syftet var att i samarbete med Europeiska kommissionen fastställa högsta tänkbara krav för oljeborrning i europeiska vatten.

Jag vill samtidigt uttrycka min medkänsla och solidaritet med mina ungerska landsmän här i parlamentet för det man nu upplever till följd av det giftiga utsläppet. Vi bör även fastställa högsta tänkbara krav för farligt avfall i EU.

 
  
 

(Sammanträdet avbröts i ett par minuter.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: BUZEK
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy