Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2070(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0245/2010

Разисквания :

PV 06/10/2010 - 18
CRE 06/10/2010 - 18

Гласувания :

PV 07/10/2010 - 11.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0355

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 7 октомври 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

13. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
Протокол
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Veronique Mathieu (A7-0253/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Г-н председател, моята колега г-жа Mathieu, предложи в своя доклад засега да откажем да освободим от отговорност Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2008 година. Разбира се, моята група, делегацията на нидерландската Партия на свободата (PVV), смята, че този подход е напълно правилен. За да бъдем точни, досието на Полицейския колеж звучи от началото до края като детективски роман с Еркюл Поаро. Лошо управление, счетоводна система, благоприятстваща измамите, много финансови нередности и особено – „творческо“ оползотворяване на бюджета, неодобрено използване на средства и т.н. – списъкът продължава. Всъщност ситуацията беше толкова зле, че в крайна сметка се наложи намесата на ОЛАФ – Европейската служба за борба с измамите.

Хубавото е, че проучването е вече започнало и са предприети действия срещу измамата. Но нямаше ли да е по-добре, ако бяхме възпрели измамата от самото начало? Как можахме да позволим това да се случи? Защо контролните органи там действат толкова очевидно незадоволително? Отново имаме ситуация, в която нашите граждани могат само да гледат и да клатят глави. От името на нидерландските граждани ние изрично настояваме веднага да сложите край на цялото европейско полицейско куклено шоу и просто да оставите истинската полицейска работа на Еркюлпоаровците от отделните държави-членки.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго – (RC-B7-0524/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Г-н председател, гласувах в подкрепа на настоящата инициатива, за да осъдя масовите нарушения на правата на човека и използване на изнасилването като средство за водене на война срещу жени, момчета, момичета и невръстни деца; за да изискам тези, които са замесени, да бъдат подведени под отговорност; за да изисквам по-голяма ангажираност от страна на ООН след неуспеха в действията на мисията на ООН за стабилизиране в Демократична република Конго; за да изискам политическо решение на въоръжения конфликт, което трябва да се осъществи чрез възобновяване на диалога за мирния процес; за да изискам по-голяма ангажираност на региона на Големите езера в насърчаване на мира и стабилността в региона.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Световен ден за борба срещу смъртното наказание (RC-B7-0541/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, доволен съм, че подкрепих предложението. На миналата пленарна сесия гласувахме, за да поискаме от иранското правителство да спре екзекуцията чрез пребиване с камъни на Сакине Мохамади-Аштиани. Това беше направено в очакване на преразглеждане на присъдата, но преразглеждането е извънредно странно. Твърди се, че сега тя е призната за виновна в извършването на убийство, въпреки че друг мъж вече е бил признат за виновен за това убийство. Сега той беше освободен въз основа на това, че децата на Аштиани са простили на убиеца на техния баща.

Твърдението за убийство се основава на съдебни документи, които не издържат. Трябва да използваме влиянието си, за да окажем по-силен натиск върху иранското правителство, за да спре окончателно екзекуцията, а може би и да предостави на обвиняемата убежище в Бразилия, предложено от президента на Бразилия.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго – (RC-B7-0524/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Г-н председател, според съобщения на ООН, най-малко 8300 изнасилвания са били извършени като средство за водене на война в източната част на Конго през 2009 г. През първото тримесечие на 2010 г. 1244 жени са били изнасилени. Извършват се средно по 14 изнасилвания на ден, за които знаем, защото настрана от тези цифри има огромен брой нерегистрирани случаи. Фактът, че тези престъпления продължават, без да бъдат силно осъдени от страна на международната общност, е ужасяващ и Европа също носи особена отговорност по отношение на Конго.

Сексуалното и основаното на пола насилие винаги трябва да се приема като военно престъпление и престъпление срещу човечеството. Скандално е, че международната общност си е затваряла очите толкова дълго време за нападенията, на които са подлагани жените и децата на Конго. Ето защо съм много доволна да видя ангажираност, показана от страна на специалния представител на ООН Маргот Валстрьом. Нейната работа ще помогне за насочване на погледа на света към Конго и ръководството на държавата. Крайно време е да си отворим очите. Ето защо аз от все сърце подкрепих резолюцията, гласувана днес от Парламента. Нека никога не обръщаме отново гръб на жените и децата на Африка.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа (RC-B7-0540/2010)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на тази несъмнено важна резолюция, защото тя повишава нивото на защита и гаранции по отношение бъдещите сондажни дейности във всички морета, но най-вече в уязвимите морета и в тези, които имат специфични характеристики, които трябва да бъдат взети надлежно под внимание.

Също толкова важен е опитът да се обърне внимание на отговорността и финансовото задължение на операторите, които развиват тази доходна дейност, която изисква необходими предпазни мерки, за да се предотврати случилото се на други места, като бедствието в Мексиканския залив, да се повтори в нашите морета.

Ясно е, че опазването на околната среда не означава отричане на правото на предприемачески инициативи, но изисква един предпазлив подход – както го нарече г-н Йотингер – в сътрудничество с други трети държави, за да се гарантира безопасността на нашите морета.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Г-н председател, госпожи и господа, считам, че проучванията на находищата на нефт в Европа е изключително важен въпрос. Поради тази причина аз внесох въпрос, изискващ писмен отговор, по тази тема през юли. Сериозната авария, която се случи в Мексиканския залив през април, е предупреждение, което не можем да си позволим да подценяваме. В действителност е налице риск от възникване на подобни аварии и в Европа.

На 21 май платформа в Северно море, от която всяка година се извличат 200 милиона тона нефт, беше евакуирана заради сериозен риск от авария. Никога не трябва да забравяме, госпожи и господа, че ако едно такова бедствие се случи в затворено море като Средиземно море, неговото неоценимо богатство на биологично разнообразие може да бъде застрашено в невъобразима степен, както току-що подчерта г-н Iacolino.

Според данните на Европейската комисия, нефтените платформи в нашите морета са произвели близо 200 милиона тона нефт през 2008 г. Тези цифри са прекалено високи за една икономика, която задължително трябва да се освободи от зависимостта си от изкопаеми горива. Обещанието на датското правителство за постигане на пълна независимост от този вид енергийни ресурси до 2050 г. неотдавна се появи по новините. Това решение ще доведе до много трудни решения, но трябва да послужи като важен ориентир за всички бъдещи екологични политики на Европейския съюз.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Конференция за биологичното разнообразие – Нагоя 2010 г. (B7-0536/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, бих искал специално да подчертая моята подкрепа за изменение 11, което изисква в бъдещите стратегии на Комисията да бъдат включени мерки, които официално признават правото на коренното население да управлява природните ресурси на своите територии и да се възползва от употребата им.

 
  
  

- Доклад: Veronique De Keyser (A7-0245/2010)

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Г-н председател, гласувах против доклада и съм готов да обясня причините за това. Инициативата безспорно има своите достойнства, тъй като обръща сериозно внимание на един свят, по-специално държавите от Африка на юг от Сахара, в който правото на здравни грижи все още не е потвърдено, както трябва да бъде.

Вместо на по-важни теми обаче, които според мен включват защитата на майките и децата или по-скоро защитата на бременните жени и техните неродени деца, специално внимание беше обърнато на аспекти на репродуктивното здраве, за което ние изразихме известно неодобрение.

Въпреки това съм убеден, че в бъдещите дейности, извършвани от Парламента, можем да увеличим вниманието, което се обръща на тези общности, в които равнището на детската смъртност – повтарям – е все още изключително високо и не може да бъде приемано занапред.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE). (SK) Не можах да гласувам в подкрепа на доклада на г-жа De Keyser по простата причина, че не разбирам какво означава Европейската политика за планирано сексуално и репродуктивно здраве.

Искам да отбележа нещо, с което съм запозната лично. Изтъкнат професор, гинеколог, изостави своята университетска кариера и предприе финансова и професионална инвестиция за подобряване на здравеопазването в държавите от Африка на юг от Сахара. Той построи клиники, в които оперираше жени, страдащи от фистули в следствие на тежко раждане. След няколко години, когато вече беше помогнал на много жени, той поиска финансиране от Европейския съюз, за да разшири работата си. Отговорът беше отрицателен, а обосновката абсурдна. Той изглежда не беше изпълнил изискването за поддържане на сексуалното и репродуктивното здраве в своите проекти. Не зная какво би могло да поддържа по-добре сексуалното и репродуктивното здраве на жените от лечението на фистули в областта на гениталиите и отделителните органи. Поради това по логика предполагам, че според европейските институции сексуалното и репродуктивното здраве е просто политиката за аборти и предотвратяване на зачеването. По тези причини не можах да гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г. (B7-0539/2010)

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно бъдещето на политиката на сближаване. Искам да подчертая, че работихме усилено по въпроса, макар официалните програмни документи все още да не са налични. По този начин показваме нашата решимост да бъдем ключов, незаменим участник във вземането на решения относно новите правила за структурните фондове за периода след 2013 г.

Въпреки това не подкрепям идеята, че е необходимо Европейският социален фонд да има свои правила. Това според мен поражда опасност от създаване на възможност за отстраняване на социалния фонд от политиката на сближаване, с цел приближаването му към по-богатите държави и съответно отдалечаването му от по-бедните. Не бих искал да видя такова развитие и никой, който зависи от силна и ефективна политика на сближаване, не може да го желае. Съгласен съм Европейският социален фонд да има свои собствени правила, доколкото те се отнасят до задачите и тематичното определяне на неговата дейност. От друга страна, правилата по отношение на географската допустимост, целите, насоките, наблюдението и конкретните механизми трябва да останат общи.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, след като гласувахме резолюцията, искам да направя три коментара. Първо, от решаващо значение ще бъде да се обвърже и приспособи бъдещата политика на сближаване към стратегията „ЕС 2020“, тъй като само тази връзка може да осигури устойчив икономически растеж и създаване на нови работни места. Също трябва да укрепим ролята на социалните мерки в рамките на политиката на сближаване, за да отговорим на променящата се демократична ситуация.

Второ, радикално опростяване на правилата на финансиране е крайно необходимо, за да се подобри достъпът до европейските фондове на местно равнище и на равнище неправителствени организации. Често се сблъскваме с прекомерна бюрократична отчетност, която отнема повече време и енергия, отколкото изготвянето на проектите.

Трето, когато изготвяме рамката за следващия финансов период, ще бъде важно да включим навреме и на равни начала представители на регионите и на деловите среди.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Jean Lambert (A7-0261/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) Проектът за регламент, който има за цел да гарантира, че граждани на трети държави са субект на същите разпоредби за координиране на схемите за социално осигуряване, както и гражданите на Европейския съюз, по силата на преработените разпоредби, понастоящем отразени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и в регламента за неговото прилагане, осигурява възможност на Европейския съюз да гарантира достоен стандарт на социална защита за всички граждани. Трябва отново да потвърдим важността на това да се гарантира, че всички европейски граждани и граждани на трети държави получават равно третиране по отношение на достъпа до социално осигуряване, защото този принцип се съдържа в Хартата на основните права и представлява инструмент, който спомага за завършване на процеса по опростяването на настоящите разпоредби. Споделянето, запазването и подкрепянето на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, като например зачитането на правата на човека, трябва задължително да бъдат придружени от споделени правила, които се прилагат еднакво, без каквито и да било условия или ограничения. Поради тези причини категорично и решително подкрепям италианската позиция, която предвижда одобряване на регламента, защото той ще ни даде възможност да постигнем единна система за прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004, и изразявам надеждата си, че всички останали държави-членки също ще преразгледат своите позиции и незабавно ще транспонират новите разпоредби в националното си законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на тази препоръка, представена от комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент, защото с влизането в сила на Договора от Лисабон и промените на правните основи Европейският съюз отново има задължението да преразгледа правилата, приложими спрямо гражданите на трети държави. Тази препоръка на Парламента е приложима спрямо проекта на регламент, който има за цел да гарантира, че граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на ЕС и се намират в трансгранична ситуация, са субект на същите разпоредби за координиране на схемите за социално осигуряване. В препоръката от Парламента се предлага одобряването на регламента, предложен от Съвета, и то незабавно, тъй като новият регламент би опростил администрирането на процедурите и би гарантирал еднаквото третиране на законно пребиваващи граждани на трети държави в сферата на социалното осигуряване. Също така по отношение на борбата с незаконната имиграция в Европа, този регламент уточнява правата на държавите-членки с оглед на техните правомощия във връзка с решението определено лице да пребивава законно на тяхна територия.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Граждани на трети държави, които пребивават законно в държава от Съюза и на които им се налага да имат контакт с правната система на друга държава-членка, често се оказват в ситуация, при която не са защитени или се ползват от противоречащи си права. Налице е спешна необходимост такива ситуации да бъдат предотвратени. За да получат тези хора справедливо третиране, следва да им бъдат предоставени права и задължения, които в разумна степен са равностойни на тези, които имат гражданите на държавите от ЕС. В подкрепа на тази еквивалентност има множество аргументи, а координацията между правните системи може да се разглежда като въпрос на справедливост, не на последно място и по отношение на социалните придобивки.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Резолюцията има за цел да гарантира, че граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на дадена държава-членка и се намират в трансгранична ситуация, засягаща най-малко две държави-членки, са субект на същите разпоредби за координиране на схемите за социално осигуряване, както и гражданите на Европейския съюз, по силата на преработените разпоредби, понастоящем отразени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и в регламента за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009).

По време на първоначалното представяне на предложението на Комисията, бяха проведени консултации с Европейския парламент и беше постигнато съгласие относно две изменения, с които се заменяха позовавания на Хартата на основните права и в които се подчертаваше, че високата степен на социална защита, отразена в съществуващия Регламент (ЕО) № 859/2003, е цел на Европейския съюз. Подкрепих тази резолюция, за да се гарантира приемането на новия регламент, който да осигури еднаквото третиране на законно пребиваващи граждани на трети държави по отношение на социалното осигуряване.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. – (FR) Както се препоръчва в доклада на Jean Lambert, а и аз лично считам, че гражданите на държави извън Европейския съюз, както и техните семейства, които пребивават законно на територията на Европейския съюз, трябва да имат същите права и да се ползват от същите придобивки, както и европейските граждани по отношение на достъпа до социално осигуряване. С това гласуване Европейският парламент прекратява съществуването на неприемливи ситуации на дискриминация. Все пак изразявам разочарованието си, че определени държави, като например Дания и Обединеното кралство, не участват в тези координационни схеми за граждани на държави извън Европейския съюз. Как може Европейският съюз да постигне успех при създаването на опростени и хармонизирани процедури за граждани на държави извън него, когато определени държави-членки предпочитат да не следват този общ подход? Разбира се, съществува риск от Европа на субективния избор, но тъй като сме изправени пред нежеланието на някои, погълнати от националния си егоизъм, все пак трябва да действаме.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Проектът за регламент има за цел да гарантира, че граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на Европейския съюз и се намират в трансгранична ситуация, засягаща най-малко две държави-членки, са субект на същите разпоредби за координиране на схемите за социално осигуряване, както и гражданите на Европейския съюз, по силата на горепосочените регламенти. Приемането на това законодателство представлява важна крачка в посока към гарантиране на еднаквото третиране на граждани на трети държави на цялата територия на ЕС. Тези хора често стават жертва на мащабна дискриминация на нашата територия, но съгласно това законодателство, гражданите на трети държави ще имат възможност да се придвижват на територията на ЕС като имат същите гаранции по отношение на правата на социално осигуряване, както и гражданите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), в писмена форма. (PL) Госпожи и господа, изпитах огромно задоволство от положителния резултат от днешното гласуване в Парламента относно либерализирането на визовия режим за държавите от Западните Балкани. След премахването на изискването за визи за гражданите на Сърбия, Черна гора и бивша югославска република Македония пред декември 2009 г., с нетърпение се очакваха и съответните решения по отношение на Босна и Херцеговина и на Албания. Отварянето на Европейския съюз към повече балкански нации ще донесе множество ползи за всички страни. Първо, това представлява безпрецедентно подобрение за обикновените граждани, които вече могат да си създадат впечатления от първо лице за Европейския съюз и могат да пътуват свободно във всички държави-членки. Второ, това е поредната значителна стъпка към целта да бъде стабилизирано положението в региона и да се създадат благоприятни условия за по-нататъшни реформи и бъдеща интеграция на всички балкански държави в Европейския съюз. Следва обаче да вземем и съответните решения за визовите изисквания по отношение на гражданите на Косово. Жителите на тази държава не следва да останат единствената изолирана нация на Балканите и привилегиите, свързани със свободното пътуване в Европа следва да обхванат и тях. Изразявам огромното си задоволство от инициативата, предприета от Европейския парламент да отмени визовия режим за Босна и Херцеговина и Албания. Това е поредната стъпка към включването на балканските държави в Европа и декларирам своята силна подкрепа за това.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Този текст гарантира осигуряването на социална защита на граждани на държави извън Европейския съюз. В този смисъл той представлява стъпка напред. Може обаче да се съжалява, че положението на незаконните имигранти е напълно пренебрегнато. Лицата, пребиваващи незаконно, също имат право на защита. В Европа, както и навсякъде другаде, следва да бъдат забранени декларациите, че което и да е човешко същество няма право на защита.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Никой гражданин на трета държава, който живее на територията на ЕС и пребивава законно на нея, не следва да бъде дискриминиран по какъвто и да било начин. Тези граждани трябва също така когато е уместно, да имат достъп до социално осигуряване, без да има противоречие между различните правни системи на държавите-членки. Поради тази причина е изключително важно тази директива да бъде приета.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (PT) Проектът на регламент има за цел да гарантира, че граждани на трети държави, които пребивават законно на територията на ЕС и се намират в трансгранична ситуация, засягаща най-малко две държави-членки, са субект на същите разпоредби за координиране на схемите за социално осигуряване, както и гражданите на ЕС, по силата на преработените разпоредби, понастоящем отразени в Регламент (ЕО) № 883/2004 и в регламента за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009). По време на първоначалното представяне на предложението на Комисията бяха проведени консултации с Европейския парламент и беше постигнато съгласие относно две изменения, с които се заменяха позовавания на Хартата на основните права и в които се подчертаваше, че високата степен на социална защита, отразена в съществуващия Регламент (ЕО) № 859/2003, е цел на Европейския съюз. Тези две изменения бяха включени в позицията на Съвета на първо четене от 26 юли 2010 г. като съображения 4 и 7. Съветът предлага малко на брой изменения: той е включил няколко съображения, отнасящи се до участието на определени държави-членки във връзка с правното основание на предложението – член 79, параграф 2, буква б). (Съображения 17, 18, 19.) За съжаление, Дания не участва в договореностите за координиране за граждани на трети държави. Ирландия реши да участва, но Обединеното кралство реши да не взема участие и следователно ще продължи да действа в съответствие със съществуващите разпоредби.

 
  
  

- Доклад: Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Подкрепям назначаването на Lazaros Stavrou Lazarou за член на Сметната палата. Неговите умения в областта на публичната администрация, международната данъчна програма и икономиката са забележителни, както и неговия широк опит в надзора, мониторинга и одитирането на обществени финанси и в борбата срещу измамата както в неговата страна, така и на европейско ниво. От неговото изслушване и от това как той изпълнява своите задължения, мога да изтъкна неговите познания на, както и начинът по който той оценява важността на прилагане на ИТ системи и автоматизирани услуги, както и за децентрализацията на процедурите, за да направим обществената информация и институции по-ефективни, прозрачни и надеждни.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма(EN) Макар че вотът беше таен, нямам проблем да потвърдя, че тъй като Lazaros Stavrou Lazarou изпълнява условията, посочени в чл. 286, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, ние дадохме положително мнение за неговото назначаване като член на Сметната палата.

 
  
  

- Доклад: Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Назначаването на Gijs M. de Vries за член на Сметната палата наистина ще генерира добавена стойност към институцията не само на нивото на гарантиране на съдействието между институциите в рамките на Европейския съюз, но и оценяването на ресурсите на надзорните органи на държавите-членки. От неговия опит в Сметната палата на Нидерландия, в неговото национално правителство и в Европейския парламент бих подчертал особено неговия ангажимент към надзора на законосъобразността на процедурите, свързани с обществените поръчки, и неговата решителна борба срещу измамите и корупцията, както и обещанията да действа отговорно, независимо и адекватно в процеса на вземане на решения в Сметната палата.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Макар че вотът беше таен, нямам проблем да потвърдя, че тъй като Gijs M. De Vries изпълнява условията, посочени в чл. 286, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, ние дадохме положително мнение за неговото назначаване като член на Сметната палата.

 
  
  

- Доклади: Inés Ayala Sender (A7-0254/2010) и (A7-0255/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Сметната палата е институция, която инспектира приходите и разходите на ЕС, за да докаже тяхната законност, както и да удостовери добро финансово управление. Тя работи напълно независимо. В този дух назначаването на лицата, от които тя е съставена, трябва да бъде подчинено на критериите за техните способности и независимост.

Така че във връзка с инициативата на Съвета, лица от няколко държави на ЕС бяха издигнати за членове на Сметната палата. Всички те изпратиха своите автобиографии, отговориха на писмен въпросник и бяха изслушани от комисията по бюджетен контрол. Мнозинството от тях аргументираха своите позиции достатъчно добре, за да оправдаят своето назначаване в Сметната палата, където ще трябва да изпълняват задълженията си професионално и безпристрастно.

 
  
  

- Доклад: Barbara Matera (A7-0259/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), в писмена форма. (RO) Гласувах за настоящия доклад. Харесвам също докладчика, г-жа Matera, и считам, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията следва да оказва подкрепа на работниците, съкратени в резултат от структурни промени в моделите на световната търговия. Фактът, че бюджетният орган вече одобри осем предложения за мобилизиране на средства от фонда през 2010 г., показва гъвкавостта на процедурите и доказва, че ние успешно се справихме с намирането на нови средства и ги разпределяме по достатъчно бърз начин сред държавите-членки. Приветствам също така факта, че Комисията е определила източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства по Европейския социален фонд (ЕСФ).

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), в писмена форма. (ES) Подкрепям инициативата за подпомагане на съкратените работници от 82 предприятия в региона на Галисия, за да могат те отново да се интегрират на пазара на труда. Това по никакъв начин не отменя отговорността на предприятията в съответствие с националното право и колективните споразумения.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид обстоятелството, че Испания е поискала помощ във връзка със 703 случая на съкращения в 82 предприятия, извършващи дейност по разделение 14 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в региона по NUTS II Галисия, гласувах за решението, тъй като одобрявам предложението на Комисията и предложените от Парламента изменения. Аз съм съгласна, че в съответствие с член 6 от Регламента за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на съкратените работници в сферата на заетостта. Искам отново да заявя, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Общо 702 съкращения в 82 текстилни дружества са причината за подаденото от испанските органи заявление за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Нарастващият брой от съкращения в сектора на текстила и облеклото в Галисия допълва външните нагласи, че всички европейски контрагенти се намират в същото неблагоприятно положение (не само в моята страна, където този сектор е особено силно засегнат) поради натиска на международната конкуренция, особено от страна на развиващите се държави, където производствените разходи са по-ниски. Световната криза, която изпитваме в момента, допринася за изострянето на положението. Надявам се, че съкратените работници много скоро ще съумеят да се върнат на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид влиянието на настоящата икономическа и финансова криза на пазара на труда искам да подчертая значението на ЕФПГ, при условие че той се използва правилно. За жалост той се оползотворява изключително малко: от общо 500 млн. евро, с които разполага фондът през тази година, само 11% са използвани за финансиране на планове за подпомагане на съкратени работници. Имайки предвид високия процент безработица, тази ситуация е обезпокоителна и непонятна.

Аз бих подчертал и факта, че след поредица от предупреждения и доклади е определен източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства по Европейския социален фонд. Във връзка с последиците от настоящата криза, които се усещат особено силно в текстилния сектор, аз бих подчертал значението на този план на стойност 1 844 700 евро в подкрепа на 703 работника, съкратени от 82 дружества от текстилния сектор на Галисия. За разлика от инициативата на испанското правителство със съжаление мога да заявя, че португалското правителство не действаше по същия начин в районите на Брага и Виана до Кастело, които граничат с Галисия и имат висок процент безработица поради закриването на редица дружества.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Постъпиха още три заявления за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“, като всяко едно от тях съответства на затварянето на предприятие в Европа, включително текстилната фабрика в Галисия, Испания. Общо няколкостотин работници бяха съкратени. Струва си да напомним още веднъж, че този сектор изпитва сериозна криза и в Португалия, където особено силно се усещат последиците от либерализацията на световната търговия, въпреки че нито едно от действията, необходими за защитата на сектора, не са предприети. Последиците могат да станат още по-сериозни след решението за активизиране на мерките за либерализация по отношение на азиатския текстилен сектор. Тази стъпка беше предприета под претекст за предоставяне на хуманитарна помощ на Пакистан, докато в действителност тя реализира желанията на най-големите вносители в Европейския съюз. Всяко ново заявление за мобилизиране на фонда засилва неотложната нужда от мерките, които ние подкрепяме и които са насочени към водене на ефективна битка с безработицата, засилване на икономическата активност, премахване на неосигурените работни места и намаляване на работните часове, без да се намалява заплащането. Тези мерки предполагат също така борба с пренасочването на дружества и като цяло налагат напълно да се скъса с неолибералните политики, които очевидно предизвикват икономически и социален срив в държавите от Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах за доклада на г-жа Matera относно мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на работниците от текстилната промишленост в Испания. Както казах през септември по време на разискването относно бъдещето на ЕФПГ след 2013 г., аз съм разочарована, че фондът, който е създаден, за да подпомага работниците, които са засегнати от съкращения „в резултат от глобализацията и финансовата и икономическа криза“, понастоящем не е гарантиран финансово в европейския бюджет. Всъщност не смятам, че използването на финансови ресурси от други европейски програми, за да се финансира ЕФПГ, е изпълнимо решение в дългосрочен план. Поради тези причини, когато комисията по бюджети гласува мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на испанските работници, споменати в доклада на г-жа Matera, аз и моят белгийски колега социалист, г-н Daerden, посочихме нуждата от изработването на отделен бюджет за това финансиране. Рискът тук се крие в способността на Европейския съюз да подпомага гражданите, засегнати от икономическата нестабилност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Въздържам се при гласуването от уважение към испанските работници от текстилната промишленост, принесени в жертва в името на свещената глобализация. В положението, в което те са изпаднали в резултат на неолибералните политики, поддържани от Европейския съюз, би трябвало да гласуваме против мизерната сума, която им отпуска европейският елит. Малкото, което им се дава обаче, може да облекчи трудното им положение. Това не прави логиката на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по-приемлива. Той подкрепя пренасочването на текстилното производство. Той разгаря стремежа към печалби на социално безотговорни милиардери като Manuel Jove. В царството на еврокрацията единствената цена, която се плаща за чиста съвест, е населението.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз е зона на солидарността, а Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е част от нея. Оказваната помощ е важна за безработните и жертвите на пренасочването, което се наблюдава в условията на глобализация. Нарастващ брой предприятия пренасочват дейността си, като се възползват от по-ниските разходи за труд в други страни, особено Китай и Индия, като често това е в ущърб на страните, в които се зачитат правата на работниците. Целта на ЕФПГ е да подпомага работниците, които са жертва на пренасочването на производство, като от решаващо значение е да се улеснява достъпът им до нови работни места в бъдеще. В миналото ЕФПГ е бил използван от други държави от Европейския съюз, така че сега трябва да отпуснем тази помощ на 703 работници, съкратени от 82 предприятия от текстилната промишленост в региона на Галисия. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), в писмена форма. (SK) Доволен съм да видя, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се използва в споменатите по-рано засегнати региони и напълно подкрепям това. А именно, считам, че досега целият процес от изготвянето на заявленията до обработването и получаването на крайното решение на бюджетния орган е твърде тромав и усложнен според опита на много държави.

Например през 2009 г. заявеното финансово участие във фонда е на средна стойност около 5 552 700 евро, като 30 от заявленията, подадени от 13 държави-членки, се отнасят до 17 отрасъла. Миналата година обаче бюджетният орган одобри 10 финансови участия от ЕФПГ на обща стойност 52 349 000, което представлява само 10,5% от максималната сума, която фондът може да отпусне.

Една от причините е по принцип липсата на опит по отношение на процедурите на фонда и дългият период на финансова несигурност, докато се чака решението на бюджетния орган.

Считам, че опростените процедури за оценяване и вземане на решение, които бяха въведени в края на 2009 г., ще направят по-лесно и по-бързо подаването на заявления за подпомагане от фонда и съответно ще осигурят ефективна помощ за служителите, които са загубили работата си в резултат на промени в структурата на световната търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В настоящия случай може да се приложи същата процедура като в случая с Дания. Служителите, които са съкратени не по тяхна вина, а поради финансовата и икономическата криза, предизвикана от спекулативните играчи в САЩ и Обединеното кралство, се нуждаят от спешна помощ. Испания вече подаде заявление за финансова помощ от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕПФГ) на 5 февруари 2010 г. в резултат на извършените съкращения в 82 предприятия, извършващи дейност по разделение 14 от NACE Revision 2 („Производство на текстил“) в един регион NUTS II, а именно Галисия (ES11) в Испания, като до 11 май 2010 г. към заявлението беше добавена допълнителна информация. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 1 844 700 евро. Ето защо ЕФПГ следва да мобилизира средства, за да осигури финансовото участие за подаденото от Испания заявление, поради което гласувах за доклада на г-жа Matera.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), в писмена форма. (ET) Подкрепих настоящия доклад, както и следващите два доклада относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Считам, че Европейският съюз трябва да подпомага хората, останали без работа в резултат на световната финансова и икономическа криза. Днешният доклад показа, че е необходима помощ както за държавите с икономически затруднения като Испания, така и за една от най-богатите проспериращи държави – Дания. В същото време аз със съжаление трябва да кажа, че досега не сме имали възможността да гласуваме за подобен доклад, който засяга Естония. Надявам се, че нашето правителство ще се поучи от действията на другите държави-членки и също ще вземе участие в подпомагането на нашите безработни.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) През февруари 2010 г. Испания подаде заявление за помощ от ЕФПГ във връзка със съкращенията в 82 предприятия в региона Галисия, работещи в сектора за производство на текстил. Аз гласувах за предложението на Европейския парламент относно мобилизирането на средства от ЕФПГ за предоставянето на помощ на съкратени работници. Либерализирането на търговията в текстилния отрасъл доведе до трайни промени в моделите на световната търговия, като крайният резултат е обща тенденция към пренасочване на производството извън Европейския съюз към държави, в които производствените разходи са по-ниски, като например Китай и Мароко. Освен това икономическата криза предизвика и голям брой фалити в текстилната промишленост, което доведе до огромна вълна от съкращения. От 2007 г. до 2009 г. бяха съкратени 32 700 работници в региона на Галисия, включително 4414 в текстилната промишленост, като жените съставляват 80% от всички съкратени. Считам, че процедурата по отпускането на тези средства следва да бъде опростена, за да се улесни достъпът до ЕФПГ на предприятията, засегнати от последиците на финансовата и икономическата криза и от промените в моделите на световната търговия. Трябва да подчертая важната роля, която играе ЕФПГ за повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Госпожи и господа, подобно на Испания и Дания, Литва осъзнава потенциалната полза от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Литва получи общо 2,9 млн. евро от ЕФПГ, които са предназначени за работниците от секторите на строителството и производството на домакински стоки, които бяха засегнати сериозно от кризата. Фондът обаче и занапред трябва да доказва, че е ценен. Създаден като спешна контрамярка, понастоящем ЕФПГ е по-муден и става все по-сложен поради бюрокрацията. Основното затруднение идва от необходимото мобилизиране на фонда. Одобряването на заявленията отнема средно 294 дни. Както написа „Файненшъл таймс“ тази седмица, повече от 37 000 работници в цяла Европа все още очакват помощ от фонда. Досега са изплатени 140 млн. евро от общата сума, с която разполага ЕФПГ (2 млрд. евро). Също така парите на фонда се разпределят неравномерно. Само 6% от плащанията са насочени към проекти в държави, в които брутният вътрешен продукт е по-малък от средния за Европейския съюз. ЕФПГ трябва да бъде по-гъвкав, ако не искаме да затънем в несигурността. Много държави-членки, включително Литва, са подходящи кандидати за другите фондове, които изискват по-малко съфинансиране и бюрокрация.

 
  
  

- Доклад: Barbara Matera (A7-0258/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Като се има предвид, че Дания е поискала помощ във връзка с 1443 случая на съкратени работници в три предприятия от Danfoss Group, извършващи дейност от разделения 27 и 28 от NACE Revision 2 в региона от NUTS II Syddanmark, гласувах в подкрепа на резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Комисията и с измененията към него, внесени от Парламента. Съгласна съм, че функционирането и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Оказва се, че допълнителна подкрепа за съкратените работници е необходима и в страна, за която малцина мислеха, че ще бъде засегната от подобни трудности, страна, която се смяташе за по-конкурентоспособна на световния пазар, отколкото повечето други държави-членки на ЕС. Независимо от това, дори Дания вече усеща последиците от глобализацията, което се отразява в сектори, мислени за по-свободни от конкуренция, като например производството на електротехника, машини и оборудване. Този тревожен факт ни предупреждава за сериозността на икономическата криза, в която се намираме, и за необходимостта да се търсят все по-ефективни и креативни начини за увеличаване на конкурентоспособността на Европа, като в същото време се помага на съкратените работниците да се върнат на работа. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е един такъв механизъм.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. – (PT) Ще подчертая потенциалния принос на плана за подпомагане, финансиран от ЕФПГ, за повторното интегриране на съкратените работници и за социалното им възстановяване при един особено трагичен случай, при който трите предприятия от Danfoss Group прекратиха дейността си. Предприятията бяха разположени в Syddanmark, Дания, и всички те фалираха в рамките на три месеца през 2009 г., което засегна 1443 работници в сектор, особено силно повлиян от настоящата криза – производството на машини и електронно оборудване.

Отново ще подчертая, че за съжаление ЕФПГ се използва много пестеливо, въпреки високото ниво на безработица в Европа. От 500 млн. евро, достъпни чрез ЕФПГ тази година, едва 11% са поискани за финансиране на планове за помощ на работници, останали без работа като пряк резултат от световната финансова и икономическа криза. Ще подчертая обаче факта, че след поредица от предупреждения и доклади беше създаден източник на бюджетни кредити за плащания, който е алтернативен на неусвоените средства от ЕСФ.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах за доклада на г-жа Matera относно мобилизирането на ЕФПГ за работниците от Danfoss Group в Дания. Както казах през септември по време на разискването на бъдещето на ЕФПГ след 2013 г., разочарована съм, че фондът, създаден да подкрепя работниците, съкратени в резултат на рецесията и глобализацията, понастоящем не е финансово гарантиран от европейския бюджет. Всъщност не считам, че използването на финансовите ресурси на други европейски програми за финансиране на ЕФПГ е осъществимо решение в дългосрочен план. Ето защо, когато комисията по бюджети гласува за мобилизиране на ЕФПГ за датските служители, отбелязани в доклада на г-жа Matera, аз, както и белгийският социалист г-н Daerden, посочих необходимостта да се работи за определяне на отделен бюджетен ред за въпросното финансиране. Това, което тук е изложено на риск, е способността на Европейския съюз да подкрепя гражданите, засегнати от икономическата нестабилност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Въздържам се от обсъждане на случая с датските работници, пострадали от глобализацията. В ситуацията, в която те се намират в резултат на неолибералната политика, подкрепяна от Европейския съюз, човек би могъл да се почувства задължен да гласува против мизерната сума, която евробюрокрацията неохотно им предоставя. Въпреки това и малкото, което им се дава, може да облекчи положението им. Това не прави логиката на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията по-малко осъдителна. Тя подкрепя преместването, към което се стреми Danfoss Group с цел да увеличи печалбите си.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз е пространство на солидарност и ЕФПГ е част от него. Тази подкрепа има много голямо значение за подпомагане на безработните и на жертвите от премествания, които стават в условията на глобализация. Все по-голям брой дружества се преместват, като се възползват от намалените разходи за труд в различни страни, особено в Китай и Индия, често в ущърб на страни, които зачитат правата на работниците.

Целта на ЕФПГ е да помага на работници, станали жертва на преместването на дружества, и е много важен с оглед на улесняването на достъпа до нови работни места в бъдеще. ЕФПГ вече беше използван в други държави от ЕС следователно сега следва да предоставим помощ на 1443 работници, съкратени в три предприятия от Danfoss Group, извършващи дейност от разделения 27 и 28 от NACE Revision 2 в региона от NUTS II Syddanmark. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Европейският съюз въведе законодателни и бюджетни инструменти, за да предостави допълнителна подкрепа на работниците и служителите, засегнати от последиците на дълбоките структурни промени в моделите на световната търговия, както и да помогне за повторното им интегриране на пазара на труда. Също така е възможно да се окаже помощ на служителите, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза. Считам, че това е особено важно.

Сега Дания е подала заявление относно мобилизирането на обща сума в размер на 8 893 336 евро. То се отнася за 1443 съкратени работници (от които 1010 в целевата група за получаване на помощ), възникнали в три предприятия на Danfoss Group, извършващи дейност от разделения 27 и 28 от NACE Revision 2 („Производство на електрически съоръжения; Машини и апарати за обща употреба, невключени другаде (n.e.c.) в региона от NUTS II Syddanmark по време на четиримесечния референтен период от 1 март 2009 г. до 30 юни 2009 г. Гласувах в подкрепа на планираните мерки, за да се гарантира, че подкрепата ще бъде предоставена бързо на засегнатите работници и от съображения за европейска солидарност между държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), в писмена форма. (DA) Гласувах в подкрепа на доклада, защото парите от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията отиват за работници, засегнати от масови съкращения. Въпреки това считам, че конкретно с този фонд има редица проблеми. Например досега повечето пари са изплатени на най-богатите страни в ЕС. Моят глас не бива да се възприема като подкрепа на получаването на „лесни пари“ от ЕС. Смятам, че Дания само губи пари, като ги дава на ЕС, само за да й бъдат върнати обратно, след като преминат през кръговете на бюрократичната система.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент относно мобилизирането на средства от ЕФПГ за Danfoss Group от Дания, защото смятам, че мобилизирането на ЕФПГ е абсолютно задължително по време на сегашната икономическа криза. На 8 септември 2009 г. Дания внесе заявление за финансова помощ от ЕФПГ, отнасящо се до 1443 съкратени служители от Danfoss Group. Икономическата и финансова криза доведе до спад в търсенето на механично и електронно оборудване. Тенденциите в сектора за производството на машини и оборудване в ЕС се промениха драматично през последното тримесечие на 2008 г. както в Дания, така и в Германия, където производството намаля с повече от 25%. Продажбите на механично и електронно оборудване, произведено от Danfoss Group, намаляха с 52% в Европа, с 48% в САЩ и с 23% в Азиатско-тихоокеанския регион. Конкуренцията в този сектор от страна на азиатски фирми, чиито разходи за заплати са значително по-ниски от тези в ЕС, доведе до това, че Danfoss Group постепенно премести производството си в трети страни, което се отрази сериозно на пазара на труда. Призовавам Комисията да разработи амбициозна, зелена индустриална политика, която може да гарантира конкурентоспособността на ЕС в световен мащаб, както и запазването на работните места в ЕС.

 
  
  

- Доклад: Barbara Matera (A7-0257/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Що се отнася до исканията на Дания за помощ относно 198-те случая на уволнение от работа в дружеството Linak, работещо в сектора по електроника и механика в региона Syddanmark по NUTS II, гласувах за резолюцията, защото съм съгласна с предложението на Европейската комисия и със съответните изменения, въведени от Европейския парламент. Съгласна съм, че в изложението на мотивите си предложението на Комисията включва ясна и подробна информация относно искането, анализира критериите за допустимост и обяснява причините за одобрението му в съответствие с исканията, определени от Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Още едно датско предприятие по електроника и механика, Linak, понесе последствия от глобализацията. Най-тежко засегнати бяха най-нискоквалифицираните работници в най-зле засегнатия регион, което предизвиква особена загриженост сред лицата, вземащи политически решения. В този и в други случаи по-възрастните работници пораждат допълнителна загриженост и трябва да се възползват от мерки за подкрепа, предназначени специално за тях.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предвид отражението на настоящата икономическа и финансова криза върху пазара на труда гласувах за отпускането на 1 213 508 евро от ЕФПГ за план за подпомагане на повторното интегриране на пазара на труда на тези 198 души, които са уволнени от дружеството Linak A/S, производител на електронно оборудване в региона Syddanmark в Дания. Отново изтъквам предупреждението си, че ЕФПГ се използва изключително рядко въпреки високите равнища на безработица в Европа. Отново изтъквам необходимостта ЕФПГ да има собствено финансиране, което да се състои от самостоятелен бюджетен ред за тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Estelle Grelier (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах за доклада на г-жа Matera за мобилизиране на средства от ЕФПГ за работниците от Linak A/S в Дания. Както казах и през септември при разискването за бъдещето на ЕФПГ след 2013 г., съжалявам, че фондът, създаден за подкрепа на работници, съкратени „поради рецесия или поради глобализацията“, понастоящем не е финансово подсигурен в европейския бюджет. Наистина не смятам, че заемането на финансови ресурси от други европейски схеми за финансиране на ЕФПГ е целесъобразно разрешение в дългосрочен план. Ето защо, когато комисията по бюджети гласува за мобилизирането на средства от ЕФПГ за датските работници, упоменати в доклада на г-жа Matera, аз обърнах внимание, наред с г-н Daerden, член на Парламента от белгийската Социалистическа партия, върху необходимостта да се работи за създаване на отделен бюджетeн ред за това финансиране. Тук на карта е заложена надеждността, с която Европейският съюз подпомага гражданите си, засегнати от икономическата нестабилност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) От загриженост за датските работници от групата Linak, пожертвани пред олтара на глобализацията, гласувах „въздържал се“. Положението, в което те са поставени в резултат на неолиберални политики, проповядвани от Европейския съюз, е такова, че човек би трябвало да гласува „против“ заради мизерния размер на тази милостиня. И все пак малкото, което им се дава, може да облекчи страданието им.

С това логиката на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията не става по-малко неприемлива. Той затвърждава логиката, която подтиква водещо в световен мащаб дружество като Linak да премести производството си, за да увеличи своите печалби, чийто размер то дори не благоволи да оповести публично.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз е пространство на солидарността и (ЕФПГ се вписва в него. Подкрепата е важна, за да се помогне на незаетите лица и на засегнатите от преместването на производства вследствие на глобализацията. Броят на дружествата, които преместват производствата си, ползвайки предимствата от по-ниските разходи за труд в различни страни, по-точно в Китай и Индия, постоянно се увеличава и това има вредно отражение в страните, които спазват правата на работниците.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е предназначен да подпомага работниците, засегнати от преместването на производства, и има съществено значение за улесняване достъпа до нова работа. ЕФПГ вече беше използван от други държави в ЕС и сега следва да бъде използван, за да подпомогне 198-те уволнени работници от дружеството Linak, работещо в сектора по електроника и механика в региона Syddanmark по NUTS II. Това е основанието за моя вот.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), в писмена форма. (SK) Удовлетворен съм да видя, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се използва в споменатите засегнати региони и напълно одобрявам това. По-точно смятам, че според опита на много страни целият процес — от съставянето на заявления през обработването им до получаването на окончателно решение от бюджетния орган — досега беше много тромав и усложнен. Например през 2009 г. участието, поискано от фонда, възлизаше средно на около 5 552 700 евро, при 30 от заявленията, представени от 13 държави-членки и свързани със 17 отрасъла. Бюджетният орган обаче одобри през миналата година 10 финансови участия на ЕФПГ, възлизащи общо на 52 349 000 евро, което представлява точно 10,5% от максималната годишна сума, която може да бъде използвана от фонда. Една от причините за това е по принцип липсата на опит за работа с фонда, а също и дългият период на финансова несигурност, докато се очаква решението на бюджетния орган. Смятам, че опростените процедури за оценка и за вземане на решения, въведени в края на 2009 г., ще опростят и ще ускорят представянето на заявления за подкрепа от страна на фонда и съответно ще оказват ефективна помощ на служителите, които са загубили работата си в резултат от промени в структурата на световната търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), в писмена форма. (DA) Гласувах за доклада, защото парите от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията са предназначени за работници, засегнати от колективни съкращения. Смятам обаче, че точно при този фонд има редица проблеми. Например вън от съмнение е, че най-голямата част от парите, отпускани от фонда, отиват в най-богатите страни в ЕС. Също така моят вот не следва да се възприема като подкрепа за „субсидираните топли местенца“ в ЕС. Смятам, че Дания прахосва средства, когато изпраща пари в ЕС само за да й бъдат върнати, след като са направили обиколка из бюрократичната система.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах за резолюцията по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от ЕФПГ за подпомагане на хората, съкратени от работа в семейното предприятие Linak A/S, намиращо се в Sønderborg, Дания. На 8 септември 2009 г. Дания представи искане за финансово участие от 1 213 508 евро (65% от общия предвиден бюджет) за подпомагане на 139 служители, съкратени от Linak A/S. Тези съкращения съвпаднаха с друга голяма вълна от съкращения в групата Danfoss в Sønderborg, Южна Дания. Смятам, че държавите-членки носят отговорност за подпомагането на повторното интегриране на всеки съкратен работник в сферата на заетостта. ЕФПГ дава възможност на държавите-членки да подпомагат работниците, засегнати от световната финансова и икономическа криза и от големите структурни промени в моделите на световната търговия. В Румъния 381 296 работници изгубиха работата си в периода от март 2008 г. до март 2010 г., в това число 13 667 само в окръг Галац. Мисля, че и други държави-членки, които досега не са искали мобилизиране на средства от ЕФПГ, включително Румъния, трябва да проучат и да последват примера на държавите, които са използвали ЕФПГ за подпомагане на работниците, съкратени поради икономическата и финансовата криза.

 
  
  

- Доклади: Barbara Matera (A7-0259/2010) и (A7-0258/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Приветствам гласуването на пленарно заседание за мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в полза на граждани в Испания и Дания. Създаден през 2006 г., този европейски фонд има за цел да предоставя помощ на работници, съкратени от работа при процес на преструктуриране. Правилата бяха променени през 2009 г., за да позволят по-доброто оползотворяване на всички бюджетни кредити, отпуснати на фонда, които до този момент не бяха използвани изцяло. Затова ангажиментът да се помогне на повече от 1500 работници в Испания и Дания чрез този фонд е много хубава новина. Заслужава да се подчертаят важността и значението на фонда в периода на икономическа рецесия, който преживяваме понастоящем. Независимо от временния си характер фондът трябва да бъде поддържан – най-малкото докато доказва своята полезност.

 
  
  

- Доклади: Barbara Matera (A7-0259/2010), (A7-0258/2010) и (A7-0257/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) ЕФПГ е много важен фонд в ЕС и неговият обхват беше разширен с цел да оказва подкрепа на хората, които бяха съкратени от работа в резултат от кризата. Наложително е тези средства да бъдат предоставяни по целесъобразен и ефективен начин на хората, които се нуждаят от тях. Ето защо съм съгласен с докладчика и гласувах за докладите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С този важен вот ЕП отправя искане към ангажираните институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ. Той припомня ангажимента на институциите да осигуряват безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията и финансовата и икономическата криза. Той подчертава ролята, която може да играе ЕФПГ при повторното интегриране на съкратени работници на пазара на труда. Той подчертава също така, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в сферата на заетостта. Той отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества дейностите, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или на колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или отрасли.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Трите доклада на г-жа Matera, по които гласуваме днес, засягат 82 компании за производство на облекло в региона Галисия в Испания и две предприятия по електроника и механика в региона Syddanmark в Дания. Финансовата помощ, която беше одобрена, ще предостави подкрепа на общо 2344 души и ще подпомогне повторното им интегриране на пазара на труда.

 
  
  

- Доклад: Veronique Mathieu (A7-0253/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. – (FR) Гласувах за отказ за освобождаване от отговорност на директора на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2008 година въз основа на отличния доклад, подготвен от моята колега и приятел Véronique Mathieu, която е член на комисията по бюджетен контрол. Всички доводи, изложени в доклада, оправдават това решение. Обаче съм изненадан, че годишният счетоводен отчет не е бил одобрен, макар че към него не е имало сериозни забележки от страна на Европейската сметна палата. Тъй като докладът на колегата Véronique Mathieu, одобрен от комисията по бюджетен контрол, предлага гласуване върху три предложения (предложение за отказ от освобождаване от отговорност, предложение за приключване на сметките и предложение за резолюция), намирам за странно, че в действителност само две предложения бяха дадени за пленарно гласуване, а именно – отказът за освобождаване от отговорност и резолюцията. Много странно според мен, тъй като нищо не възпрепятства приключването на сметките. Завършваме със странна счетоводна ситуация, при която през октомври 2010 г. сметките от 2008 г. не са приключени, финансовата година 2009 е отминала, а от 2010 г. остават само няколко седмици. Можете ли да разберете това!

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Препоръката на комисията от специалисти да се откаже освобождаването от отговорност на тази европейска институция бе подкрепено от цялото ръководство, което означава, че репутацията на тази „Полицейска академия“ ще бъде опетнена завинаги. Тази трагикомична ситуация, в която Европейският полицейски колеж получава отказ за освобождаване от отговорност поради определени финансови дейности с измамен характер, ни показва, че няма граници, когато става дума за корупция. С други думи, точно организацията, създадена да ни предпазва от престъпни действия (непряко чрез предоставяне на професионално обучение на полицейски офицери), в крайна сметка завършва на подсъдимата скамейка.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. – (EL) Гласувах в подкрепа на доклада за отказ за освобождаване от отговорност на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2008 година, защото разследването на злоупотребата със средства още не е завършило. Освен това гласувах в подкрепа, защото съм съгласен, че е неприемливо за организация, финансирана от Европа, да не е осигурила надеждно и прозрачно управление на своите финанси в продължение на толкова много години. Новият директор на Колежа може да ни е предоставил план за действие, но той не е достатъчен, нито е така подробен, както би трябвало да бъде. Накрая, отказът за освобождаване от отговорност на Колежа за 2008 изпраща категорично послание за нуждата от усъвършенстване на неговия начин на действие, за да бъде прекратено лошото управление на средствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) От гледна точка на установените нередности и невъзможността на Европейския полицейски колеж да обясни своята бюджетна и финансова ситуация на Парламента, аз съм съгласен с решението на докладчика да откажем да освободим от отговорност директора на Колежа във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2008 година.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският полицейски колеж имаше трудности при спазването на стандартите за добро управление, очаквано от всяка регулаторна агенция. От 2006 г. насам при последователни одити бяха констатирани проблеми по отношение на спазването от Колежа на финансовите регламенти и Правилника за длъжностните лица, придържането към счетоводната система, както и пропуски в управлението на бюджета, човешките ресурси, процедурите по възлагане на обществени поръчки и правилата относно разходите за организиране на курсове. Според резолюцията едва през 2014 г. можем да очакваме подобрения в Колежа, когато неговият многогодишен план ще бъде напълно изпълнен. Не съм съгласен, че Колежът се нуждае от най-малко девет години (2006-2014 г.), за да достигне приемлив стандарт на добро управление, очакван от една регулаторна агенция.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Като имаме предвид информацията за действията на Европейския полицейски колеж и лошото счетоводно управление, подкрепям предложението на г-жа Mathieu за отказ от освобождаване от отговорност на директора на Колежа във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Наводнени сме от огромно количество понякога безсмислени агенции на ЕС, но Европейският полицейски колеж е важен орган за борба с престъпността и поддържане на безопасността и обществения ред. Статистика от 2007 г. ни информира, че Европейският полицейски колеж иска годишен финансов бюджет от 7,5 млн. евро. В интерес на всички граждани, особено като имаме предвид трудната икономическа и финансова ситуация, с която в момента се сблъскваме, е да могат да разчитат на ефективни агенции на ЕС, които използват бюджетите, които са им били предоставени по прозрачен и отговорен начин. Контролната роля, изпълнявана от Европейския парламент, е важна за налагането на вето, в случай че управленските процеси не са ясни, както в този случай. По тази причина аз съм длъжен да гласувам в полза на предложението на докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Европейският полицейски колеж, който стана агенция през 2006 г., се сблъска с тежки проблеми от самото си създаване, съблюдавайки минималните необходими административни норми, които всички агенции на ЕС трябва да спазват. Макар че гласувах в подкрепа на доклада и неговото решение за отказ за освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджет 2008, това е първият път, когато се използва освобождаване от отговорност за индивидуална организация. При все това, аз бих изказал съмнение относно значението на освобождаването от отговорност и доколко то е полезно като средство две години след събитието, когато, както е в този случай, ръководството и персоналът са сменени. Затова е важно да проучим дали малките агенции могат да бъдат ефективни и дали могат да отговорят на административните изисквания на финансовите регламенти с много малък персонал.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Миналата седмица комисията по международна търговия гласува единодушно в подкрепа на отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за бюджет 2008 на Европейския полицейски колеж и срещу счетоводното приключване на същия. Поради сериозни слабости по отношение на спазването от Колежа на финансовите регламенти и Правилника за длъжностните лица, Европейският парламент също гласува с абсолютно мнозинство срещу освобождаването от отговорност на Европейския полицейски колеж и оттук – също срещу положително приключване на бюджет 2008. Хубаво е да видим, че Парламентът е изпълнил своята задача при процедурата по освобождаване от отговорност и е изпратил ясен сигнал срещу лошото управление. Бих искала да поздравя г-жа Mathieu за доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на ЕС, трябва да бъдат стриктно инспектирани от Сметната палата и от всички органи с одитна функция. Инспекцията трябва да удостовери дали средствата на Общността се използват по предназначение, доколко тези институции спазват определените за тях цели и доколко ресурсите са оползотворени.

Общо казано, въз основа на оценките от проведените инспекции, с редки изключения можем да заявим, че проверяваните институции използват наличното финансиране коректно и спазват поставените им цели. Въпреки това, според преценката на докладчика, не такъв е случаят с Европейския полицейски колеж, като вземем предвид нарушенията от различен характер и несъответствията, открити от неговите одити. Това е причината за моя вот.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) С този вот ЕП отказва да освободи директора на Европейския полицейски колеж от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2008 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Госпожи и господа, докладчикът е прав да изрази загриженост във връзка с липсата на прозрачност в процедурите по възлагане на поръчки на Европейския полицейски колеж. Да се надяваме, че разследването, което ще се извърши от Европейската служба за борба с измамите, ще бъде комплексно и прецизно и ще помогне за изясняването на проблемите. Обаче въпросът е свързан с друг, много по-сериозен проблем – честата липса на почтеност и професионализъм в полицията и силите на реда в Европа. „Амнести Интернешънъл“ и „Хюман Райтс Уоч“ докладваха особено голям брой случаи в цяла Европа, в които полицията е превишила своите права и е използвала незаконни методи на разследване. В повечето от случаите институциите не са успявали да изпълнят своите разследвания и да накажат нарушителите на закона според международните стандарти, а това увеличава нивото на безнаказаност. Често жертвите стават лесни мишени поради своя малцинствен статус – било то поради своята етническа принадлежност, или политически възгледи. Силните полицейски сили се нуждаят от категорични и почтени принципи на правовата държава и съдебна независимост. Европейският полицейски колеж е създаден с благородните цели да популяризира общи европейски стандарти за полицията, международно сътрудничество в борбата срещу престъпността и поддържане на принципите на правовата държава и законодателството. Дали чрез този, или чрез друг форум най-важното е тези цели да бъдат постигнати.

 
  
  

- Доклад: Tanja Fajon (A7-0256/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Резолюцията на Парламента е от изключително значение за премахване на визовия режим за Босна и Херцеговина и за Албания. Чрез безвизовия режим се осъществява едно от основните права в Европа – свобода на движение във всички държави-членки. Изключително важно е да бъдат положени всички усилия, за да предоставим безвизово пътуване за гражданите на Босна и Херцеговина и на Албания възможно най-скоро. Босна и Херцеговина и Албания отбелязаха значителен напредък през последните месеци и с тези държави бяха проведени важни разговори. След като на тези държави бъде предоставен безвизов режим, младите хора ще имат възможност на пътуват, да се обучават и да се образоват в чужбина. Също така ще бъде намален и рискът от още по-голяма етническа и политическа нестабилност, ще бъде укрепено политическото и икономическото сътрудничество в региона и ще се увеличи подкрепата на населението за Европейския съюз и перспективата за европейска интеграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Двадесет и една години след падането на Берлинската стена Европа все още е разделена, като има граждани, на които все така им е необходима виза, за да пътуват свободно в ЕС. Аз съм от държава, която почти половин век беше управлявана от най-суровия комунистически режим, без никакво право на свободно пътуване. Впоследствие на Румъния й трябваха 15 години, за да убеди Европа, че гражданите й не са втора класа хора и следва да се ползват от едно основно право на човека. Европейският съюз не подкрепя и никога не е подкрепял създаването на изкуствени разделения, а е обединявал всички европейци, премахвайки границите помежду им. Европейският парламент непрестанно насърчава идеята за премахване на режима, който налага визови изисквания, защото осъзнава психологическото въздействие, което настоящото положение оказва върху хората, от които продължава да се изисква да закупуват визи, за да посетят членовете на семействата си, които живеят в държави от Европейския съюз, за да отидат да учат или просто за да пътуват. Крайно време е 21 години след повторното обединение на Европа да премахнем визите за жителите на Европа, които желаят да пътуват на територията на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на това законодателно предложение като знак, който показва колко е важно да бъде предоставено на гражданите на Албания и Босна и Херцеговина правото на свободно движение в Европейския съюз посредством система за премахване на визите, която ще влезе в сила тази година. Това е процес, който е следствие от неотдавнашните събития, свързани със Сърбия, Черна гора и бивша югославска република Македония. Считам, че това гласуване представлява важна стъпка към европейската интеграция и към политическото и икономическото сътрудничество в този регион. Все пак продължава да бъде важно да полагаме целенасочени усилия, за да продължим с либерализирането на визовата система за Косово, което е единственият район от Западните Балкани, за който все още не е планирано начало на преговорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на доклада, защото вярвам в неотменимото право на свободно движение на всички граждани, правото на свободно движение, независимо от националността. Този доклад най-накрая предприема следващата крачка към премахването на изискването за визи за гражданите на Албания и на Босна и Херцеговина. За съжаление, не трябва да пропускаме факта, че за да се постигне либерализиране на визовите изисквания, държавите трябва да използват паспорти с биометрични данни, срещу което възразявам, тъй като според мен те нарушават принципа за защита на личните данни на гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах „за“ приемането на предложението за регламент, тъй като то ще спомогне за изпълнението на някои от предишните ангажименти на Европейския съюз, свързани със свободното движение на хора на територията на целия континент. Това ще даде възможност на гражданите от определени държави от Западните Балкани да почувстват, че и те са част от процеса на повторно обединение на европейския континент. Считам, че не можем да осъществим желанието си за създаване на европейска идентичност и гражданство, без да премахнем бариерите пред свободното движение на континента, които съществуват между държавите-членки на Европейския съюз и техните съседи. Приветствам възприемчивостта по отношение на предоставянето на тази възможност на Албания и на Босна и Херцеговина. Включването на гражданите от тези държави в групата на техните съграждани от бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия по отношение на възползването от правото на свободно движение в Европейския съюз ще спомогне също така за зарастването на някои рани от близкото минало. Това са част от доводите за начина, по който гласувах.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Балканите, с репутацията им на „барутното буре на Европа“, остават въпреки напредъка, отбелязан през последните години, потенциална благодатна почва за междуетническо напрежение, като към това се прибавя политическа нестабилност и социалноикономическа криза. Босна и Херцеговина е най-неотдавнашният пример за това, като там, за съжаление, въпреки всички положени усилия, се запазва настроението за противопоставяне между общностите, които са все така разединени от раните от войната.

Считам, че премахването на стените, които разделят континента, ще ускори реформите и помирението в тази част на Европа. От премахването на изискванията за визи за Сърбия, Черна гора и бивша югославска република Македония през миналия декември, Босна и Херцеговина и Албания отбелязаха значителен напредък, както се посочва и в доклада, от което следва, че вече няма основания те да бъдат изолирани и отделяни. В региона обаче остава един нерешен въпрос и това е Косово, което дори не е признато за независима държава от много страни, включително ЕС. Този аспект трябва да бъде в центъра на усилията ни в близкото бъдеще, тъй като може да създаде опасен прецедент за отцепнически действия на етническа основа.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) С чувство на огромно задоволство гласувам в подкрепа на признанието и потвърждението от страна на Европейския съюз на наличието на подходящи условия за либерализирането на визовата система за нови държави на континента ни, в този случай Босна и Херцеговина и Албания. Изразявам обаче съжаление, че що се отнася до други държави, а именно Украйна и Хърватия, Европейският съюз не демонстрира същия топъл прием и че държави, които възникнаха и спечелиха суверенитета и независимостта си от бившия Съветски съюз, не се считат за достойни за същото признание единствено поради тази причина (че са били част от бившия Съветски съюз).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Fajon, защото резултатите от мисиите за оценка и докладите показват, че Албания и Босна и Херцеговина са постигнали напредък в изпълнението на изискванията към тях, което дава възможност тези държави да бъдат включени в списъка на трети страни, чиито граждани са освободени от изискването да притежават виза, за да влязат на територията на шенгенското пространство.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Онези, които си спомнят напрежението и конфликтите, които опустошиха Западните Балкани, не могат да не признаят значителния напредък, постигнат по пътя към омиротворяване и стабилизиране на региона. Съвсем естествено е Съюзът да има желание да съдейства за премахването на бариерите, които го разделят от повечето балкански държави и да разреши на техните граждани достъп до Европейския съюз, без за това да е необходима виза. Подкрепям премахването на бариерите пред движението на хора по принцип и поради тази причина подкрепям премахването и на въпросните бариери. В същото време считам, че улесняването на движението на гражданите на балканските държави на европейска територия следва да бъде придружено от подобрено трансгранично сътрудничество и по-резултатен обмен на информация с техните държави на произход с цел да се предотврати разпространението на престъпни дейности, извършвани от бандите, които съществуват в тези държави.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Решително подкрепям целта на премахването на визите за всички граждани на Западните Балкани. Премахването на визите за гражданите на бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия през декември 2009 г. беше важна стъпка към тяхната интеграция в Европа. Системата за освобождаване от визи е от изключителна важност за живота на хората, предвид това, че тя укрепва отношенията между народите и позволява консолидиране на принципа на свобода на движение като едно от основните европейски права.

Гаранцията, че Европейският съюз ще освободи от изискване за виза тези две държави, по-специално Босна и Херцеговина, в близко бъдеще, в началото на есента на 2010 г., ще намали риска от по-голяма политическа и етническа нестабилност, ще укрепи политическото и икономическото сътрудничество в региона и ще увеличи подкрепата на населението за Европейския съюз и перспективата за европейска интеграция, като също така ще разшири хоризонтите на хората в него и ще възпре екстремистките и антиевропейските настроения. Гласувах в подкрепа на тази резолюция за освобождаване от визи, за да могат Босна и Херцеговина и Албания да се възползват от това възможно най-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Подкрепяме възможно най-скорошното премахване на изискването за визи за гражданите на Босна и Херцеговина и на Албания. На тези държави им беше отказана тази възможност през 2009 г., когато започна премахването на визовия режим за всички държави от Западните Балкани.

Това решение „възнаграждава“ способността на тези държави да „извършат необходимите реформи“. Казват, че по този начин отваряме „вратата“ за държави, които „се опитват да направят всичко по силите си, за да ни се харесат“. Въпросът, който възниква, е следният: каква е цената, която плащат народите на тези държави? Онези, които днес твърдят, че това е награда за балканските държави, са същите, които вчера правеха всичко възможно, за да разрушат Югославия и да съсипят постигнатото от народа й. Ръцете на основните играчи в Европейския съюз и НАТО са омърсени от престъпленията, които извършиха там в една операция, която успя да създаде омраза и доведе до война между народите, които отдавна бяха взели решението да обединят волята си, за да градят страната си. Поради тази причина не подкрепяме разрушаването на остатъците от Югославия, което се насърчава от лицата, сложили ръка върху богатствата й, експлоатират народите й и се възползват от геостратегическото й положение – отколешна мечта на една стара столица в Европейския съюз. Вече има заявки, че следващият район, който предстои да бъде включен към режима, ще бъде Косово – протекторат на Европейския съюз и НАТО в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Аз и движението, към което принадлежа, сме напълно несъгласни с предложението на г-жа Fajon гражданите на Босна и Херцеговина и на Албания да бъдат освободени от изискването за визи, когато преминават външните граници на Европейския съюз. Считам, че такава мярка е безотговорна и опасна за безопасността на европейските граждани, защото подценява политическите проблеми и трудностите в тези държави, като в същото време надценява несъществения и незадоволителен напредък, постигнат през последните години. В Албания все още няма създадена правна система, която да се бори с организираната престъпност и изключително високите равнища на корупция. Системата на наказателното правосъдие е изправена пред сходни проблеми в Босна и Херцеговина, където равнището на сътрудничество между полицията и съдебните органи е много слабо. Визовата политика позволява определена степен на мониторинг и подбор на това, кой да бъде допускан от трети държави. Без контрола, който тази система осигурява, рискуваме да възникнат ситуации, които са опасни за безопасността на нашите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Гласуването е ясен сигнал, който Европейският съюз изпраща към Албания и към Босна и Херцеговина, а именно, че съществува перспектива за бъдещо членство в Европейския съюз. Действително, разрешението за отпадане на визите за граждани на тези две държави несъмнено ще насърчи мобилността на младите студенти и ще укрепи икономическото и политическо сътрудничество с балканския регион, като някои държави от този регион, като например Сърбия, Черна гора и бивша югославска република Македония, вече се възползват от такъв режим. Нека обаче не се заблуждаваме; гласуваното в Парламента по никакъв начин не означава подкрепа за политиките на сегашното албанско правителство, към което запазваме изискванията си, заявени още през юли. Мярката цели единствено да създаде мост между нации. Очевидно е жалко, че Косово, поради несъгласия между държавите-членки, свързани с признаването на независимостта му, не е включено в процеса, който е в ход между Европейския съюз и балканските държави. Трябва да работим в тази посока.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Днес Европейският парламент изпрати ясен сигнал за своята подкрепа за политиката на отмяна на визовия режим за държавите от Западните Балкани, като продължение на курса, следван миналата година, когато бяха отменени задължителните визи за граждани на Сърбия, Черна гора и бивша югославска република Македония. Решението представлява важен напредък в посока към европейската интеграция на тези държави, които показаха, че могат да започнат процес на задълбочени реформи. С днешното гласуване на доклада Fajon приемаме предложението на Комисията за отпадане на задължителния елемент за Албания и за Босна и Херцеговина. Всъщност считам, че един диференциран подход би създал опасност от задълбочаване на етническите и политически различия, които са типични за този регион. Единственият регион, който остава извън процеса на либерализиране на визовия режим, е Косово. Това изключение се дължи най-вече на съществуващите проблеми, свързани с признаването на независимостта на тази държава, които се надявам, че скоро ще бъдат решени. В заключение трябва да подчертая, че премахването на визите, което е целта на този доклад, засяга ключов аспект от живота на хората, защото им дава реална възможност да упражняват правото си на свободно движение.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) В доклад на Европол, Евроюст и Фронтекс се казва, че всяка година в Европейския съюз влизат 900 000 незаконни имигранти. Документът посочва, че сред незаконните имигранти, идващи от Балканите, има ясно изразен криминален елемент по отношение на наркотици, оръжие и трафик на хора.

Макар някои от тези държави да остават крайно нестабилни поради геополитически, религиозни и дори етнически причини, докладът от социалиста, г-жа Fajon, смело препоръчва отмяната на визовата система за всички държави от Западните Балкани. Съвсем отделно от факта, че тази привилегия напълно противоречи на споразуменията от Шенген и на самите принципи на функциониране на Европейския съюз, както и на механизма за присъединяване към Съюза, считам, че е напълно немислимо да бъде разрешено свободното движение на хора от държави като Босна и Херцеговина и Албания.

Позоваването на това „основно право“ всъщност е нагласена утопия. На Европейския съюз вече се налага да се справя с масова и безконтролна имиграция, която нанася тежки щети на идентичността, на икономиката и на обществото на нациите, които трябва да я овладеят. Тъкмо обратното, трябва да насърчаваме основното право на хората да запазят контрола върху границите си и да вземат независимо решение за това, кой може или кой не може да влиза в държавите им.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), в писмена форма. (IT) Докладът Fajon относно предложението за регламент за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, трябва да бъде разглеждан позитивно дотолкова, доколкото той представлява логично следствие от споразуменията за облекчаване на изискването за визи, постигнато между Европейския съюз и Албания, Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия през 2007 г. Предвид необходимостта да бъде продължен систематичният контрол дори и след либерализирането, следва да се подчертае, че тази мярка без съмнение ще има важно значение за постигането на стабилност. Също така съгласен съм с докладчика, че преките последици от това събитие за качеството на живот на хората ще спомогнат за насърчаването на държавите и правителствените институции, и на политиците, в усилията им да извършат необходимите им реформи с оглед присъединяване към Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Ако трябва да разгледаме предоставянето на безвизов режим на гражданите на Албания и на Босна и Херцеговина, вероятно ще трябва да разискваме теорията, според която Албания е отбелязала напредък в изкореняването на влиянието на организираната престъпност. Случаят обаче не е такъв. Изложението на мотивите на докладчика обаче и становището на комисията по външни работи, като и двете се застъпват за либерализиране на визовия режим за Косово, са неприемлива провокация. Поради тази причина гласувам против.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз винаги е защитавал становището, че гражданите в неговите географски граници трябва да могат да се движат свободно във всички държави-членки. Тази възможност беше поетапно разширена спрямо държави, които не са членки на Съюза, и в момента различни граждани на държави извън Европейския съюз могат да пътуват безвизово на територията на Европейския съюз.

Целта на настоящата резолюция е освобождаване от изискването за визи за гражданите на Албания и Босна и Херцеговина по примера на други държави от Западните Балкани, а именно, бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. Напредъкът, постигнат от тези две държави през последните месеци, даде основание на Европейския съюз да премахне изискването за входни визи за техните граждани, което ще спомогне да се намали рискът от още по-голяма политическа и етническа нестабилност, да се укрепи политическото и икономическото сътрудничество в региона, да се увеличи подкрепата на населението за Европейския съюз и перспективата за европейска интеграция, да се разширят хоризонтите на хората и да се възпрат екстремистките и антиевропейските настроения: поради тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) Подкрепям предложението на Комисията за премахване на визовия режим за гражданите на Албания и Босна и Херцеговина. Визовият режим не следва при никакви обстоятелства да изолира гражданите на Западните Балкани или да ги отблъсква от Европейския съюз – техния най-близък съсед. Решението за либерализиране на визовия режим е резултат от напредъка, постигнат от тези две държави, по-специално що се отнася до засилването на борбата с организираната престъпност. Решението ще има важно психологическо въздействие върху хората, например върху студентите, които досега трябваше да се редят на опашки пред консулствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) Гласувах в подкрепа на окончателния текст на доклада на г-жа Fajon. В тази връзка искам ясно да заявя, че съм против премахването на визите за гражданите на Косово, защото считам, че този въпрос трябва да бъде съгласуван със Сърбия. Напълно подкрепям позицията на Съвета за сигурност на ООН, която не признава независимостта на Косово. Също така считам, че докато самата Сърбия не признае Косово, нямаме право да предприемаме каквито и да било стъпки дори към косвеното признаване на този регион. Както е известно, много държави-членки на Европейския съюз не са признали независимостта на Косово. Изразявам убеждението си, че трябва да приемем много по-обмислен подход по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Либерализирането на визовия режим през 2009 г. доказа във всички отношения, че за много хора на Балканите безвизовото пътуване е равносилно на даването на картбланш. Огромни маси от хора използваха облекчените визови условия, за да пътуват в Европейския съюз. Колко точно от тях наистина са се върнали в родината си след изтичане на срока на разрешения престой, никой не може да каже. На въпросните лица изглежда не е ясно, че либерализирането на визовия режим няма нищо общо с работни места и с правото на пребиваване. Цифрите за произтичащото незаконно влизане в Европейския съюз съгласно споразумения за реадмисия не могат да продължат да се съпоставят, докато продължават злоупотребите с либерализирането на визовия режим. Трябва да се сложи край на тази идея. Косово по-специално представлява основен проблем за нас в това отношение. Европейският съюз никога не е можел да вземе решение за това, какво счита за по-важно или за това, какво счита за правилно и подходящо – териториалната цялост или правото на самоопределение на народите – и понеже пренебрегвахме твърде дълго проблема с многонационалните държави, сега имаме разделена балканска държава. Използването на визово споразумение с цел косвено да бъде принудително признато Косово по този начин, след като някои държави-членки не са го признали, противоречи на принципа на субсидиарност и е нарушение на националните права, което следва да бъде отхвърлено по най-категоричен начин. Предвид горепосочените съображения гласувах против доклада Fajon.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, защото като румънски гражданин много добре осъзнавам колко е важна свободата на движение. Това е най-важната свобода, на която се основава Европейският съюз, и най-голямото право на европейските граждани. Включването към този принцип на Албания и Босна и Херцеговина е важна крачка по пътя към европейската интеграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. (PL) Напълно подкрепям предложението, изготвено от Европейския парламент и от Съвета, относно премахването на изискването за краткосрочни визи за гражданите на Албания и Босна и Херцеговина, когато преминават външни граници. Тези държави отбелязаха значителен напредък в спазването на изискванията на Европейския съюз. Според предложението на Комисията, след премахването на изискването за визи тя ще осъществи съответния мониторинг в тези две държави и във всички държави от Западните Балкани, които вече са извън „отрицателния списък“ и са прехвърлени в „положителния списък“, на процеса по ефективното и трайно прилагане на мерките, планирани от тези държави в рамките на либерализиране на визовите изисквания. Комисията подчертава също така, че основното изискване за завършване на процеса по либерализиране на визовия режим в тези държави, е въвеждането на паспорти с биометрични данни, което ще гарантира сигурността и ще предотврати незаконната имиграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах против завършване на процеса по либерализиране на визовия режим за Албания и Босна и Херцеговина. Подкрепям критичната позиция, изразена от Франция по време на срещата на Комитета на постоянните представители на държавите-членки КОРЕПЕР на 19 септември: в нея се съдържа оплакване, че периодът между предложението на Комисията и оценката е бил твърде кратък, те отнесоха въпроса към Парламента и поискаха повече време, за да направят оценка на критериите. Все още има твърде много нерешени въпроси, за да бъде разрешено премахването на визите за влизане на територията на Европейския съюз за гражданите на Албания и Босна. По-специално, тези въпроси са свързани с борбата с корупцията и организираната престъпност, липсата на паспорти с биометрични данни, както и имиграцията и граничния контрол. По последния въпрос, бих искал да ви напомня, че миналия март Белгия репатрира няколкостотин сърби и македонци от албански произход, които са потърсили убежище в Европа, след като през декември бяха премахнати визовите ограничения за Сърбия, бивша югославска република Македония и Черна гора.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Днешното гласуване проправя пътя за закъснялото, но съвсем правилно включване на Босна и Албания в схемата на Европейския съюз за безвизовото пътуване. То категорично ще насърчи техните граждани, ще им предостави същите права и привилегии, като на техните съседи. Сега Съветът трябва час по-скоро да одобри тяхното включване. Изразяваме обаче загрижеността си във връзка с нежеланието на някои държави-членки, по-специално Франция, да подкрепи това. Изпълнението от страна на Босна и Албания на критериите на Европейския съюз за премахване на изискването за визи всъщност идва в по-подходящ момент, отколкото премахването на визите за Сърбия и бивша югославска република Македония преди една година. Ако Съветът не се съобрази с позицията на Европейския парламент и на Европейската комисия, това би било напълно погрешен сигнал към гражданите на Босна и на Албания.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Не подкрепихме доклада, защото считаме, че клаузата, която предвижда гражданите на Албания и на Босна и Херцеговина да бъдат освободени от изискването да притежават визи, когато преминават външните граници на държави-членки, създава рискове. Считаме, че такъв съществува по-специално в случая на Албания, където организираната престъпност е широко разпространена и може да се разпространи в останалата част от Европейския съюз. Въпреки това г-н Фратини подкрепи облекчаването на визовия режим – решение, което е несъвместимо с вече взетото от Франция, Нидерландия и Дания.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Бившите югославски републики Македония, Черна гора и Сърбия наскоро бяха включени в положителния списък от въпросния регламент, което означава, че техните граждани са освободени от изискването за виза, за да могат да влязат на територията на Европейския съюз. Албания и Босна и Херцеговина също отбелязват напредък и затова, веднага щом изпълнят критериите за освобождаване от изискването за визи, те ще получат такова и ще бъдат извадени от отрицателния списък. От ключово значение е да бъде категорично решено, че един бъдещ гражданин на Съюза има основното право да пътува в Европейския съюз. За да бъде приложено това либерализиране на практика, все още е налице необходимост от засилване на борбата с организираната престъпност и в двете държави и от разработване на стратегия за подкрепа на интеграцията на репатрирани граждани в случая на Албания, както и хармонизиране на наказателното право съгласно федералния наказателен кодекс в случая на Босна и Херцеговина. Възможността за безвизово пътуване в близко бъдеще ще допринесе за укрепване на политическото и икономическото сътрудничество и ще намали риска от напрежение в региона. В допълнение, подкрепата на Европейския съюз определено ще разшири хоризонтите на хората. Гласувам в подкрепа на документа въз основа на горепосочените доводи.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Недостатъци в областта на защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго – (RC-B7-0524/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Damien Abad (PPE), в писмена форма. (FR) Предвид факта, че положението на правата на човека в Демократична република Конго не се е подобрило, а че всъщност се влошава, и предвид всекидневно извършваните системни нарушения на правата на човека, особено по отношение на незаконните екзекуции, похищенията и актовете на изтезание, считам, че за мен е особено важно да гласувам в подкрепа на резолюцията, прокарана от Европейския парламент. Печалбите, икономиката, минното производство и ресурсите от земя са под контрола на въоръжени групировки, като в продължение на години в Демократична република Конго се разгарят конфликти независимо от присъствието на мисията на ООН. Затова е от особена важност правителството на ДР Конго да бъде призовано да възвърне стабилността в държавата и след това да сложи началото на мирния процес.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Днес в пленарната зала ние с много голямо мнозинство приехме резолюция, с която се осъждат недостатъците в областта на защитата на правата на човека в Демократична република Конго (ДР Конго). Така ние осъдихме насилието, и по-специално масовите изнасилвания, извършени в тази държава през лятото. Неотложна работа, която трябва да извършим, е да засилим борбата срещу безнаказаността, и на първо място, да сложим край на всички нарушения на правата на човека независимо от това какви са те. Необходимо е да се проведат независими проучвания, за да може виновниците да бъдат подведени под отговорност. Освен това ние се възмущаваме от факта, че мироопазващте сили на ООН, които присъстват на място, не са могли да спрат насилието. Въпреки това тяхното присъствие е много важно и ние трябва да им позволим да приключат мандата си в ДР Конго.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Демократична република Конго трябва незабавно да предприеме действия, за да изпълни своите ангажименти относно нарушенията на правата на човека. Днес членове на силно въоръжени движения използват изнасилването и насилието като средства за постигане на военни и икономически цели. Като последица от тези актове на насилие жените често губят мястото си в обществото, способността си да се грижат за техните деца или дори живот си. Цивилните граждани продължават да изпитват непоносими страдания и да живеят в бедност. Демократична република Конго трябва да вземе всички необходими мерки, за да предотврати по-нататъшни нападения срещу цивилни лица и да гарантира засилване на отговорността за нарушенията на правата на човека и на международното хуманитарно право. Едновременно с това е важно да се насърчава мира и стабилността в региона чрез прилагане на съществуващите регионални инструменти и чрез полагане на повече усилия за развиване на регионалната икономика. Много важно е да се вземе предвид планът за действие, приет от Съвета, относно равенството между половете при сътрудничеството за развитие, с който следва да се осигури интегриране на принципа за равенство между половете на всички равнища.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Демократична (?) република Конго създава обстановка за хуманитарна катастрофа, каквато се развива скрито от погледа ни, но това с нищо не я прави по-малко трагична. Надявам се, че инициативата на Европейския парламент да издаде декларация, която да осъжда силно всички воюващи страни в конфликта в Демократична република Конго, и широко да я разпространи, включително до генералния секретар на ООН, ще доведе до подобряване на положението на цивилното население, което е истинската жертва на тази безсмислена война. Информацията относно Демократична република Конго е особено тревожна, тъй като там се извършват актове на изключителна бруталност, в близост до лагера на мироопазващите части на ООН. Изнасилването на 1244 жени само за три месеца тази година, в което са участвали представители на всички замесени в конфликта сили, в никакъв случай не е само статистика. Всяка от тях изживява своя собствена трагедия. Още по-потресаващото е, че това положение може отново да се повтори по всяко време, без те да почувстват каквато и да било защита. Положението в Демократична република Конго дава допълнителен аргумент в полза на официалното признаване на всяка форма на насилие, основано на пола, за престъпление срещу човечеството и за военно престъпление.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Независимо от усилията, ръководени от мисията на ООН в Демократична република Конго (ДР Конго), и изключително трудната работа, извършена от хуманитарните организации, нарушенията на правата на човека все още продължават. Обстановката е застрашителна и поражда условия за масови изнасилвания на цивилни лица от страна на членове на въоръжената милиция, неприемливо страдание, бедност, разселване на хора и влошаване на положението в бежанските лагери, както и принудителна мобилизация на цивилни граждани и деца като войници.

Конгоанската армия продължава да не разполага с човешките, технически и финансови ресурси, необходими да изпълнява мисията си. В резолюцията се подкрепят приоритетите за осигуряване на обучение и добри заплати с оглед на реформирането на конгоанската армия и подобряването на нейната дисциплина. Освен това в нея се подчертава необходимостта от удвояване на усилията за слагане край на дейността на въоръжените групировки и за търсене на отговорност от виновниците за нарушенията на правата на човека. Също така в резолюцията се подкрепя необходимостта от тясно сътрудничество между правителството на ДР Конго и международната общност, като се взема под внимание участието на жените в решаване на конфликта. Необходимо е незабавно да бъде подновен диалогът в името на мирния процес и поради тази причина гласувах в подкрепа на настоящата резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) От първостепенна важност е да се сложи край на ескалацията на насилието срещу местните общности и на актовете на масово унищожение като изгаряне до основи на къщи, училища, църкви или дори на цели села, както се случва в Демократична република Конго. Изнасилване и други форми на сексуално насилие срещу жени и деца (около 14 случая на изнасилване на ден според данни, представени от Върховния комисар на ООН за бежанците) се използват като средство за водене на война. Ние не можем да позволим да се развива едно общо чувство на безнаказаност по отношение на престъпления, които всъщност представляват много сериозни нарушения на основните права. Извършителите трябва да бъдат подведени под отговорност и осъдени за военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Аз повтарям призива към ООН и конгоанското правителство да предприемат разследвания. Надявам се също така, че Съветът за сигурност на ООН спешно ще приеме мерки за ефективното предотвратяване на по-нататъшни нападения срещу цивилното население и за оказване на всякаква необходима помощ на жертвите. Приветствам приемането на закона за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“ в САЩ и се надявам, че ЕС ще може да въведе подобно законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Следя със загриженост и безпокойство обстановката, развиваща се в Демократична република Конго, грубите нарушения, извършвани срещу цивилни лица, особено срещу жени, и използване на изнасилването като средство за водене на война в сблъсъците между различните военни групировки, замесени в истинска гражданска война. Участвах в изготвянето на проекта на настоящата резолюция относно неуспехите в защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република, основавайки се на желанието да намеря начин да накарам онези, които отговарят за тези действия, да зачитат гражданските права и свободи, а така също и достойнството на човека и международните ангажименти, които държавата е подписала.

Приветствам инициативата, предприета от САЩ, където наскоро беше приет законът относно „полезните изкопаеми от зони на конфликт“, и естественото искане, което лицата, предложили настоящата резолюция, отправят към Комисията и Съвета да обмислят подобна законодателна инициатива като допълнителен инструмент за оказване на влияние върху решенията на онези, които отговарят за извършваните осъдителни и варварски действия. Ето защо гласувах в подкрепа на настоящата резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Ние трябва спешно да намерим политическо решение на въоръжения конфликт в Демократична република Конго (ДР Конго), за да може на населението в източната част на Конго най-накрая да бъде осигурена безопасност и стабилност. Това е целта на резолюцията, която Европейският парламент прие днес след публикуване на доклада на върховния комисар по правата на човека на 1 октомври, в който са изброени 617 най-сериозни нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право, извършени в рамките на десетгодишен период от участници и неучастващи в държавната машина в ДР Конго. Десетки хиляди души бяха убити, а много други бяха изнасилени, осакатени или преживяха други форми на насилие през споменатото десетилетие. Европейският съюз е готов да подкрепи всяко усилие, направено от правителството на ДР Конго и от държавите в региона на Големите езера, насочено към насърчаване на мира и стабилността в района, наблягайки на постигането на помирение, лична безопасност, реформирана и укрепнала съдебна система, завръщането на бежанците и изселените лица и интегрирането им в страната.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на настоящата резолюция, тъй като осъждам насилието срещу жени и деца в Демократична република Конго. Съществува неотложна необходимост от засилване на борбата срещу безнаказаността и от незабавно слагане на край на насилието и нарушенията на правата на човека в тази държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Демократична република Конго изпитва дълбока нестабилност, произтичаща от изкуствените граници и вътрешните вражди. Разпространението на воюващи помежду си движения и извършваните от тях зверства изпълниха едни от най-тежките страници в историята на Африка. Списъкът с трагедиите и нарушенията на правата на човека и правосъдието се попълва толкова бързо, че дори най-добре информираните наблюдатели не могат да го следят добре. Наскоро международната общност получи тревожен сигнал за вълна от масови изнасилвания, които ние намираме за отвратителни и които заслужават нашето осъждане, най-силно отхвърляне и ефективно преследване на тези, които са физически и морално отговорни за това. Демократична република Конго се нуждае от мир и стабилност, но те няма да бъдат постигнати, докато извършителите на най-ужасните нарушения на правата на човка, които се радват на скандална безнаказаност, не бъдат открити и наказани за назидание на другите.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Атул Кхаре, помощник-главен секретар на ООН по въпросите на мироопазването, е докладвал на Съвета за сигурност на ООН, че в периода от 30 юли до 4 август над 500 души са станали жертва на групови изнасилвания, извършени в провинция Северно Киву от Демократичните сили за освобождение на Руанда (FDLR), от бунтовническа групировка от племето хуту и от паравоенните групировки „май-май“.

Аз силно осъждам груповите изнасилвания, както и други нарушения на правата на човека, и приветствам призива към ООН и правителството на ДР Конго да предприемат безпристрастно и щателно разследване на всички инциденти и да гарантират, че отговорните за нарушаването на правата на човека и международното хуманитарно право са подведени под отговорност за техните действия и съдени в съответствие с международното право.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Категорично осъждаме изнасилванията на жени и деца и всички нарушения на правата на човека, извършени в Демократична република Конго (ДР Конго). На тези действия ще бъде възможно да се сложи край само когато бъде прекратено чуждестранното военно присъствие и външната намеса в страната, тъй като те са факторите, които подхранват конфликта. Мисиите на ООН и на ЕС вече показаха, че не са решение, а са част от проблема. Нашата политическа група предложи да призовем за „прекратяване на мисиите EUPOL и EUSEC в ДР Конго, които несъмнено допринесоха в отрицателен смисъл за ескалация на насилието и на положението в страната чрез обучаване на сили за сигурност, които извършват престъпления срещу цивилното население на собствената им страна“.

Мнозинството от Парламента предпочете да отхвърли предложението и подкрепи тези, които искат конфликтът да се поддържа и да се възползват от това. Мир може да бъде постигнат единствено чрез политическо споразумение между различните заинтересовани страни както в държавата, така и извън нея. Споразумението, разбира се, трябва да включва държавите в региона, особено Руанда и Уганда, които нарушават суверенитета и независимостта на ДР Конго и играят активна роля в конфликта. Преди всичко обаче в него трябва да участват САЩ и Европейският съюз – главните бенефициери на една военна икономика, която се поддържа чрез продажба на важни суровини, използвани от дружества в САЩ и ЕС за производство на елементи за компютри и мобилни телефони.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Сериозните нарушения на правата на човека, включително системните и масови изнасилвания, които се извършват в Демократична република Конго, са наистина потресаващи. Въпреки че правомощията на Парламента са ограничени в тази област, важно е ние да се обединим в осъждането на тези зверства и аз съответно подкрепих днешната резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Sabine Lösing (GUE/NGL), в писмена форма. (DE) Най-силно осъждам масовите изнасилвания и сериозните нарушения на правата на човека в Демократична република Конго. Силно приветствам включването и приемането на това осъждане в предложението за обща резолюция, но аз гласувах против предложението за обща резолюция, защото конгоанските военни и полицейски части, обучавани от мисиите на ЕС EUPOL и EUSEC от 2005 г., също участват в тези престъпления. В предложението за обща резолюция тези мисии за обучение са специално подкрепени и приветствани. Подкрепям незабавното прекратяване на мисиите, тъй като те допринесоха в отрицателен смисъл за ескалация на насилието и на положението в страната чрез обучаване на сили за сигурност, които многократно са участвали в сериозните нарушения на правата на конгоанския народ. Освен това армията и полицията са обучавани от подкрепяния от ЕС репресивен апарат на корумпирания режим на Кабила.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС не може да остане незасегнат от различните въоръжени конфликти, които понякога избухват в света. Насилието в Демократична република Конго продължава няколко години и е причинило смъртта, разселването и загубата на дома на милиони хора.

Ето защо е изключително важно всички замесени в конфликта да прекратят военните действия, за да може населението на тези региони да се завърне към мирния си живот. Много е важно да продължим да подкрепяме мисиите на ООН на място, за да бъдат смекчени страданията на цялото население, особено на възрастните хора, жените и децата.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) Съвсем наскоро повече от 500 души в Демократична република Конго станаха жертва на групово изнасилване. Способни на това са членовете на различни въоръжени групировки в източната част на ДР Конго. Напълно подкрепям настоящата резолюция на Европейския парламент. Едновременно с това искам да добавя, че като се вземе предвид, че лагерът на мироопазващите сили на ООН се намира доста близо до града, в който са били извършени тези нападения от сексуален характер, и въпреки това ООН не е предотвратила този възмутителен инцидент, ние трябва да си изградим мнение за действията на силите на ООН в източната част на ДР Конго. Трябва да установим имената на отговорните командири от частите на ООН. Човек също би искал да знае дали офицерите и войниците от базата на ООН знаят причината, поради която са били назначени там. На мен ми се струва, че не знаят и че това масово престъпление и подигравка с международното право е било извършено поради тяхното мълчание. Престъпление е от страна на ООН да не успее да изпълни своята пряка мисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Няма думи, с които могат да се опишат жестоките насилия, които продължават да се извършват в Демократична република Конго. Всичко, което можем да направим, е да ги опишем едно по едно. Групови изнасилвания, осакатявания, безпричинно насилие, грабежи, отвратителни убийства, да не говорим за подигравката, която ежедневно си правят с основните свободи в държава в състояние на пълен упадък. Към липсата на каквото и да било действие или противодействие можем да добавим безнаказаността, която е резултат от несъществуващата система на правосъдие, както и конгоанските органи, които се предават, вместо да посрещнат основното си задължение да защитават техните граждани. Настоящата резолюция – третата от този вид, е насочена към ръководството на конгоанските органи, но също така към Европейските и международните органи, които повече не могат да отказват да се намесят. Те имат задължението да действат и да защитават народа, а именно чрез мисията на ООН в Демократична република Конго (MONUSCO), която присъства на място. Те трябва да съдействат за възстановяването на мира и стабилността в региона и да допринесат за създаването на държава, която да може напълно да упражнява своите функции и да гарантира зачитане на правовата държава.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Надявам се, че основните участници в тази област ще си вземат бележка от това, което току що гласувахме. Ние силно осъждаме масовите изнасилвания и другите нарушения на правата на човека, извършени през периода от 30 юли до 4 август спрямо най-малко 500 жени и деца в провинция Северно Киву от Демократичните сили за освобождение на Руанда (FDLR), от бунтовнически групировки от племето хуту и паравоенни групировки „май-май“, както и тези в други региони на Северно и Южно Киву. Призоваваме всички участници да засилят борбата срещу безнаказаността и за незабавно прекратяване на насилието и нарушенията на правата на човека в ДР Конго и специално в Северно Киву. Ние подчертаваме необходимостта от по-нататъшни усилия за слагане край на дейността на местни и чуждестранни въоръжени групировки в източната част на ДР Конго. Също така призоваваме ООН и правителството на ДР Конго да проведат безпристрастно и щателно разследване на събитията, за да гарантират, че отговорните за нарушаването на правата на човека и на международното хуманитарно право са подведени под отговорност и съдени в съответствие с конгоанското законодателство и международното право.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) За съжаление, много държави в света не зачитат основните права на човека. Точно обратното, те са виновни за престъпления срещу човечеството, за войни, сексуално насилие и насилие от всякакъв друг характер, извършвано срещу мъже, жени и деца. През периода между юли и август само в рудодобивната област в източната част на ДР Конго над 500 души, включително деца, момичета и жени на възраст до 75 години са станали жертва на масови групови изнасилвания. Всичко това се е случило в близост до лагера на мироопазващите сили на ООН. Силите на ООН не само че не са се намесили, но дори са се правили, че не знаят какво се е случило в продължение на седмици. Според вътрешни проучвания до този момент е бил отнет животът на около 6 млн. души. Мога само безусловно да подкрепя настоящата резолюция, която показва, че Парламентът взема страната на най-слабите и беззащитните.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Подкрепих резолюцията относно неуспехите в защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго. Считам, че тя трябваше да бъде приета неотложно и като въпрос с приоритетно значение. В началото на декември ще се проведе съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС в Киншаса. Резолюцията може да изпрати важно послание на органите и жителите на ДР Конго. Тя ще бъде сигнал, че Европейският съюз възнамерява да засили усилията си за стабилизиране на положението в този регион, да провери намиращите се на място механизми за оказване на помощ, да наблегне повече на реформите в съдебната система и преди всичко да се обяви твърдо против насилието срещу жени и деца и да сложи край на безнаказаността на тези, които са отговорни.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), в писмена форма. (FR) Много съм доволен от приемането на резолюцията относно неуспехите в защитата на правата на човека и правосъдието в Демократична република Конго. Резолюцията хвърля светлина върху многобройните нарушения, извършени като средство за водене на война срещу конгоанските жени, и ги осъжда. Тези зверства от дълго време сеят разруха в страната. Още веднъж подчертавам необходимостта от водене на борба срещу безнаказаността, която царува в региона, и изисквам от Комисията при първа възможност да подготви законодателна инициатива, която продължава насоката след приемането на закона на САЩ за „полезните изкопаеми от зони на конфликт“.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Госпожи и господа, много съм загрижен относно събитията в Демократична република Конго, при които стотици, ако не и хиляди жени и деца са били изнасилени през последните няколко месеца. Като политик аз съм поразен, а дори още повече като баща и като мъж. Това е ужасно. Виновните трябва да бъдат открити, дадени под съд и наказани в съответствие с международното право. Ние, международната общност, не успяхме. Ние обаче не успяхме и много по-близо до дома, на нашата собствена територия. Винаги бързаме да осъждаме нарушенията на правата на човека, извършвани извън границите на Европейския съюз, и изискваме да се предприемат спешни действия. Когато обаче вниманието се насочи към нарушенията на правата в самия ЕС, реакцията обикновено е сдържана. Европейският съюз ще бъде ударен от огромна криза на доверието, ако не успее да намали разликата между благородните си осъждания на престъпления, извършени извън ЕС, и действията, предприемани в областта на правата на човека у дома. Не трябва да се действа по този начин. Договорът от Лисабон предостави нови възможности за укрепване на правата на човека, особено Хартата на основните права на Европейския съюз, която сега е задължителна не само за институциите на ЕС, но също и за държавите-членки. По такъв начин уреждането на въпроса с вакуума в областта на правата на човека в рамките на ЕС е в нашите собствени възможности. Но трябва да действаме сега.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), в писмена форма. (SK) Госпожи и господа, между 30 юли и 4 август 2010 г. в източната част на ДР Конго бяха извършени масови нарушения на правата на човека и сексуално насилие спрямо деца, жени, също и мъже. Нарушенията на правата на човека и на международното право продължават до днес и се разпространяват в региона с тревожна скорост. Европейският съюз е поел дългосрочен ангажимент към целия африкански регион на Големите езера, част от който се намира в Демократична република Конго. Досега обаче нашите усилия за постигане на мир и стабилност в региона не са довели до осезателни резултати. Днешната ни резолюция е още един призив на Парламента за преустановяване на нападенията над цивилното население в източните провинции на ДР Конго и за предоставяне на основна медицинска, социална, хуманитарна и правна помощ на жертвите. Всеки въоръжен конфликт има политическо решение, но за намиране на такова решение е необходима воля. Ето защо сигурността и стабилността на източната част на ДР Конго лежи предимно върху раменете на конгоанското правителство. Икономическата и хуманитарната помощ е важна, но сама по себе си е недостатъчна. Доволна съм, че чрез вота на своите членове Парламентът още веднъж ясно потвърди, че нашият ангажимент към ДР Конго включва твърдо отстояване на защитата на правата на човека всеки път, когато те се нарушават в региона. Затова подкрепих представената резолюция и вярвам, че Европейската комисия ще намери ефективни механизми за прилагане на практика на препоръките от резолюцията.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Световен ден за борба срещу смъртното наказание (RC-B7-0541/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), в писмена форма. (IT) През последните седмици Европейският парламент и цялата международна общност се мобилизираха в защита на Сакине, но и в защита на всички жени и мъже, които живеят при същите условия в Иран и всъщност във всяка друга част на света, където основните права продължават да се нарушават. Към настоящия момент 154 държави в света са премахнали смъртното наказание. Деветдесет и шест от тях са го премахнали за всички видове престъпления, осем са го запазили единствено за изключителни престъпления като престъпленията, извършени по време на война, шест са обявили мораториум върху екзекуциите и 44 са го премахнали de facto т.е. това са държави, в които екзекуции не са били регистрирани в продължение на най-малко 10 години или са поели обвързващ ангажимент да не прилагат смъртното наказание. В много държави не се прави разграничение между хората, които са осъдени; всъщност в малко на брой държави все още се екзекутират деца правонарушители. Всичко това представлява грубо нарушение на международното право, обявено в Международния пакт за граждански и политически права. Ето защо потвърждавам отново, че се противопоставям на смъртното наказание във всички случаи и при всички обстоятелства с надежда, че то ще бъде премахнато във възможно най-кратък срок.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. – (RO) През последните години беше отбелязан обещаващ напредък към премахване на смъртното наказание. Броят на държавите, които преустановиха окончателно прилагането на тази форма на наказание, достигна 95. Всъщност редовното му прилагане се ограничава до два региона в света – Азия и Северна Африка. Резолюциите на ООН относно привеждането в действие на световен мораториум допринесе значително за постигането на тези резултати. ЕС също продължава да осигурява най-големият източник на финансиране за организациите, които водят кампании срещу смъртното наказание. Въпреки това считам, че конкретните инициативи, популяризирани от тези организации, трябва да получат необходимата политическа подкрепа. Тъй като предложението за резолюция на Европейския парламент предоставя значителна подкрепа в тази насока, аз гласувах за нея. Въпреки положителния напредък обаче, 58 държави запазват смъртното наказание, а статистическите данни за броя на хората, осъдени на това наказание, будят тревога. Миналата година повече от 700 души са били екзекутирани, като в това число не влизат няколко хиляди души, за които се предполага, че са били осъдени на смърт в Китай. Поради това бих искал да подчертая необходимостта от засилване на усилията при оказването на въздействие върху общественото мнение. Дори в някои държави-членки на ЕС голяма част от гражданите биха одобрили да бъде въведено смъртното наказание.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Във връзка със Световния ден за борба срещу смъртното наказание, който ще се проведе на 10 октомври за осма поредна година, ние, членовете на ЕП, бихме желали да приемем резолюция, за да подчертаем нашата ангажираност към премахването на смъртното наказание и желанието ни принципът на противопоставяне на смъртното наказание да бъде възприет в целия свят. Въпреки че 43 държави в света продължават да прилагат смъртното наказание, настоящата резолюция приканва държавите-членки, които продължават да го прилагат, да обявят мораториум върху екзекуциите. Целта е да се постигне пълно премахване в целия свят, което е един от приоритетите на политиката на Съюза в областта на правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Много държави по света все още прилагат смъртното наказание, включително такива, които са сключили търговски и икономически споразумения с Европа, в които се съдържат така наречените клаузи за правата на човека. Когато мислим за такива държави, в които публичните екзекуции се извършват чрез обесване, пребиване с камъни или методи, равносилни на изтезания, трябва да бъдем водени от надеждата, че текстове, като този, който днес гласувахме, ще бъдат подтик за цяла Европа, която твърде често забравя икономическата и политическа си сила и се въздържа да я упражнява на международната арена, да насърчава зачитането на човешкото достойнство в трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Смъртното наказание е едно от най-старите наказания, налагани за тежки престъпления, което въпреки това трябва да бъде премахнато в някои държави. Смъртното наказание е най-жестокото, нечовешко и унизително наказание, което нарушава правото на живот, обявено във Всеобщата декларация за правата на човека. Поради това Европейският парламент незабавно призовава държавите да предприемат бързи действия за прекратяване на тази практика. Особена загриженост будят постановяваните смъртни присъди на непълнолетни лица или лица, които са психически или умствено увредени. Налагането на това наказание на най-уязвимите лица следва да бъде премахнато във възможно най-кратък срок. Изключително важно е държавните институции на държавите да се задължат да наблюдават въпроси, свързани със смъртното наказание, с цел международните органи да бъдат запознати с конкретни случаи и да бъдат разгледани възможни инициативи за премахването на смъртното наказание.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският съюз се ангажира с една от приоритетните си цели в областта на правата на човека – пълното премахване на смъртното наказание, факт, който ще бъде потвърден от декларацията, приета на пленарната сесия на Европейския съюз чрез законодателна процедура във връзка със Световния ден за борба срещу смъртното наказание. Фактът, че много държави все още прилагат смъртното наказание – най-жестоката, най-нечовешката и унизителна форма на наказание от всички наказания, особено спрямо жени и дори деца, надхвърля нашето разбиране. Още по-трудно е да бъде разбран този факт поради липсата на каквито и да са доказателства, че смъртното наказание има по-силно възпиращо действие върху престъпността, отколкото всички други форми на наказание. Необходимо е Европейският съюз да продължи мерките си за подкрепа на сътрудничеството между държавите, тъй като единственият начин, който ще ни позволи да изпълним желанието си за премахване на смъртното наказание в целия свят, е чрез сътрудничество, образование и повишаване на осведомеността. Ключът за постигането на най-желаната цел на Европейския съюз в областта на правата на човека е и в дейността на неправителствения сектор, който разкрива несправедливи съдебни процеси, на които скандално се произнасят жестоки присъди като тази, постановена в Иран срещу момче, което е било едва на 16 години в момента на престъплението, за което се твърди, че е извършил.

 
  
MPphoto
 
 

  David Campbell Bannerman и Nigel Farage (EFD), в писмена форма. (EN) Партията за независимост на Обединеното кралство (UKIP) приема, че има законови основания за смъртното наказание както „за“, така и „против“ него. Въпреки това UKIP смята, че решението за смъртното наказание е решение, което взима единствено самата държава, а не недемократичният ЕС. UKIP отбелязва опитите на ЕС да се намества в политиката на другите държави в тази област. ЕС не може да упражнява натиск върху дадена държава да запази премахването или да постанови премахване на смъртното наказание. Отбелязва освен това начинът, по който ЕС закри разискването по този въпрос в европейския контекст, въпреки общественото мнение по темата. Запазването или незапазването на смъртното наказание е и следва да остане решение, което се взема единствено на национално равнище чрез демократични средства. Всяка държава със смъртно наказание следва да гарантира съответни процедури за събиране на доказателства, разпит на затворниците и справедливи съдебни процеси.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) В свят, в който 43 държави все още поддържат смъртното наказание и децата са принуждавани да присъстват на публични екзекуции, Европа трябва да продължи да призовава за прекратяване на тази практика, която представлява жестоко и неприемливо нарушаване на правото на живот. Гласувах за тази резолюция, тъй като считам, че ЕС следва да използва инструменти на дипломацията, за да допринесе за премахването на смъртното наказание, като упражни натиск върху правителствените органи с цел налагане на мораториум върху смъртното наказание с оглед на пълното му премахване. В резолюцията настоятелно се призовават Съветът и Комисията да предоставят насоки за цялостна европейска политика, която да се прилага по отношение на десетките европейски граждани, осъдени на смърт в трети държави, и да предоставя информационна и правна помощ, които считам, че са също толкова важни. Признавам освен това значението да бъдат одобрени Световния ден за борба със смъртното наказание и Европейския ден за борба със смъртното наказание.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Стойността на живота и многобройните случаи на съдебни грешки, които историята ни е оставила, са повече от достатъчно основание за нас да се борим срещу смъртното наказание. Премахването на смъртното наказание в целия свят е един от приоритетите на Европейския съюз. Европейският ден за борба срещу смъртното наказание се отбелязва всяка година на 10 октомври. Ние сме твърдо ангажирани да работим за премахването на смъртното наказание навсякъде по света и се стремим да постигнем всеобщо приемане на този принцип. Според „Амнести Интернешънъл“ все още 58 държави в света не са го премахнали, 18 от които са извършили екзекуции през 2009 г. Само в Китай са екзекутирани повече хора, отколкото във всички останали държави, взети заедно. Единствената държава в Европа, която продължава да прилага смъртното наказание, е Беларус. В началото на 80-те години на миналия век Европейският парламент беше първата европейска институция, която започна тази кампания, а понастоящем ЕС е основният институционален участник в борбата срещу смъртното наказание, както и основният източник на финансиране на такива усилия. Трябва да се борим за приемането на мораториуми върху екзекуциите, докато смъртното наказание бъде окончателно премахнато.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Една от първите мерки, приети от временните органи в Букурещ след падането на режима на Чаушеску непосредствено след народните въстания в Тимишоара и Букурещ, беше премахването на смъртното наказание. Това беше акт на изцеление предимно на политическите жертви на тоталитарните режими, които бяха на власт в Румъния от 30-те години на миналия век. Припомням това събитие от новата европейска история, тъй като резолюцията на Европейския парламент относно Световния ден за борба срещу смъртното наказание е отговор на една демодирана практика през XXI век. Смъртното наказание е все още част от законодателството на много държави, включително някои, които активно насърчават гражданските права и свободи в световен мащаб.

Смъртното наказание не само няма възпиращ ефект и не намалява престъпността, но и поставя основателно въпроса за възможни съдебни грешки, които биха изпратили невинни хора на смърт. Считам поканата, отправена от държавите-членки на Европейския съюз към държавите, които все още прилагат това наказание, с която ги призовават да приемат мораториум върху изпълнението на присъдите, за един от главните плюсове на резолюцията. Поради това взех решение да гласувам за приемането й.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Тази година 12 държави приложиха смъртното наказание, въпреки осъдителните критики към това нечовешко наказание, отправени от повечето държави по света и международните организации, включително ООН. Считам, че оказваният натиск с цел премахване на смъртното наказание в 43 държави, които все още го включват в националните си законодателства, трябва да стане приоритет в политиката на Европейския съюз за насърчаване на правата на човека, и по-специално като част от дейността на новата Европейска служба за външна дейност.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Като гражданин на Португалия, една от първите страни в света, която премахна смъртното наказание през 1867 г., считам смъртното наказание за нечовешко и най-крайно отрицание на правата на човека. Ето защо гласувам със задоволство за предложението за резолюция. Насърчаването на човешкото достойнство и произтичащата от това борба за премахване на смъртното наказание са и трябва да останат сред целите на политиката на Европейския съюз в областта на правата на човека. В интерес на глобалната и ефективна европейска политика, свързана със смъртното наказание, ЕС посредством своите институции, и по-специално Върховния представител, следва да демонстрира единомислие. Установяването на мораториум в световен мащаб върху прилагането и налагането на смъртното наказание във всеки регион на света не е само съществена стъпка по пътя към премахване на смъртното наказание в целия свят. Това е преди всичко жизненоважна стъпка към по-голямо зачитане на човечеството.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Световният ден за борба срещу смъртното наказание, който се провежда за осми път на 10 октомври 2010 г., е възможност за Европейския парламент да заяви отново, че премахването на смъртното наказание в целия свят остава приоритет за Европейския съюз в момент, когато се то се прилага в 18 държави. През 2009 г. повече от 700 души са били екзекутирани, без да се броят хилядите екзекуции, извършени в Китай. Екзекуциите или смъртните присъди никога не са довели до подобряване на данните за престъпността и поради това Европейският съюз следва да насърчава алтернативни наказания, с които да разполагат наказателните правораздавателни системи при преговорите с държави, които все още прилагат това наказание, което противоречи на Всеобщата декларация за правата на човека. Парламентът изрази също така дълбока загриженост от постановяваните смъртни присъди на непълнолетни лица или лица, които са психически или умствено увредени, и призова това да приключи бързо и окончателно.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на настоящата резолюция, тъй като в нея се препоръчва Европейският съюз да използва всички налични инструменти на дипломацията и помощта за сътрудничество, за да работи за премахване на смъртното наказание. Португалия е пример за подражание в това отношение, тъй като е първата европейска държава, която преди около 140 години е включила премахването на смъртното наказание в своята конституция. За съжаление, това не е така в повече от 40 държави в света, където нарушенията на правото на живот, обявено във Всеобщата декларация за правата на човека, продължават.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Смъртното наказание е недопустимо нарушение на присъщото на всяко живо същество достойнство и на неотменната и неповторима стойност на всеки живот. Поради това заслужава яростно да го заклеймим и всеки да изрази безрезервната си ангажираност за неговото премахване. Надявам се, че повече държави ще се присъединят към групата държави, които завинаги са се отказали от тази практика. Независимо от тежестта на конкретни отделни деяния, които теоретично биха могли да обосноват или дори да оправдаят такава присъда, считам, че премахването на смъртното наказание представлява огромна крачка напред за цивилизацията и отличителна черта на наказателните системи, като тези на държавите-членки на Съюза, които се стремят към отделяне на правосъдието от отмъщението. Изключително важно е да се поддържа тази не-отмъстителна разпоредба и да се гарантира, че дори най-лошите престъпници трябва да се третират с достойнство, дори и да не го заслужават. И наистина –ако действаме просто според принципа „око за око, зъб за зъб“, това няма да бъде достойно за общото ни наследство – зачитането на човешкия живот, който толкова често се пренебрегва от хората, вземащи политическите решения. В този момент аз мисля и за тези, на които не се гарантира дори подобие на справедлив процес и които биват убити случайно или умишлено по най-варварски методи при най-безмилостни условия.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) Световният ден за борба срещу смъртното наказание ще се проведе за осми път на 10 Октомври 2010 г. Приветствам резолюцията на Европейския парламент, тъй като считам, че тя е правилната следваща стъпка след неотдавна приетите резолюции относно смъртното наказание в Китай, Нигерия, Северна Корея и Иран. Разпространението на смъртното наказание в целия свят е повод за загриженост и е трудно да се определят действителните размери на това явление, особено в горесопосочените държави, където няма демокрация или тя е ограничена в голяма степен. Важно е Европейският съюз да заеме твърда позиция по този въпрос и да използва всички възможни правни и политически инструменти по принцип, за да привлече международното внимание върху въпроса и да изобличи нарушенията на международното право. Поради тези причини ще гласувам за предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Въпреки че ЕС има водеща роля в световен мащаб в кампанията срещу смъртното наказание, твърде много държави, с които имаме стабилни икономически, социални и културни отношения, продължават да екзекутират хора. Не смятам, че смъртното наказание има място в XXI век и подкрепям днешния призив за мораториум върху екзекуциите.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Премахването на смъртното наказание в целия свят е приоритет на Парламента и особено на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. То е нарушение на правата на човека и е неприемливо, независимо от обстоятелствата. Доволен съм, че Парламентът одобри предложението с такава голяма подкрепа. Сред отговорностите на ЕС като най-активен и изявен поддръжник на премахването на смъртното наказание в света беше подкрепата му за гражданското общество и организациите в целия свят, които провеждат кампании за това основно право на човека. Предстои да бъде извършена огромна работа с цел да се подкрепят държавите, които de facto не прилагат смъртно наказание, да кодифицират тази практика de jure, като се намали броят на произнесените и изпълнените смъртни присъди в други държави, както и да се подкрепят кампаниите за отмяна на смъртните наказания, особено когато изходът от съдебния процес не се признава за законосъобразен. Това е основна ценност на нашия Съюз, която трябва да защитаваме публично и често, когато това е възможно.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), в писмена форма. (IT) Световният ден за борба срещу смъртното наказание, който се отбелязва на 10 октомври, е още едно доказателство за водещата роля на Европа в битката за цивилизация. Резолюцията заслужава да бъде приета, тъй като в нея се посочват безбройните проблеми и отклонения, които съществуват все още в 43 държави в света. В нея правилно се подчертава, че битките, които сме водили досега, са довели до осезателни резултати: няколко международни конвенции в тази област се ратифицират от все повече държави. Това означава, че се отделя все по-голямо внимание на правата на човека на международно равнище. Накрая, подкрепям искането Върховният представител, баронеса Аштън, да има предвид, че основното политическо съдържание на резолюцията трябва да бъде приемането на повсеместен мораториум като решителна крачка към премахване на смъртното наказание.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) През последните години ЕС е основният институционален участник в борбата срещу смъртното наказание. Тази борба е приоритет на външната му политика в областта на правата на човека. Истината е, че смъртното наказание се прилага все още в повече от 40 държави в света. Една от тези държави, Беларус, е в Европа и поради това считаме, че е необходимо да положим всички усилия, за да постигнем премахването на смъртното наказание навсякъде по света, тъй като това е най-жестокото, нечовешко и унизително наказание, което нарушава правото на живот, обявено във Всеобщата декларация за правата на човека. Това е обосновката на моето гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) Подкрепих настоящата резолюция, тъй като съвестта ми като човешко същество ме кара да се боря за премахването на смъртното наказание. Това е борба, която се води от всички хуманисти. С премахването на смъртното наказание ние ще укрепим човешкото достойнство и ще отбележим напредък по въпроси, свързани с правата на човека. Нищо не оправдава релативизирането на цената на човешкия живот. Във връзка с това бих искал да ви напомня, че Европа – пространство на демокрация, е пионер в борбата за премахване на смъртното наказание. Поради това Европа има задължението да определи за свой приоритет тази легитимна борба.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Подкрепих тази резолюция, тъй като считам, че смъртното наказание е леко наказание за тези, които са извършили тежки нечовешки престъпления. Не съм убеден, че Латвия като държава-членка на ЕС ще изпълни тази резолюция, тъй като вече съществува предишен отрицателен опит. Република Латвия все още не е приложила параграф 74 от Резолюция № 11 на Европейския парламент от 11 март 2004 г. относно положението на лица, които не са латвийски граждани. Повече от 330 000 души в Латвия са без статут. Това означава, че една от държавите-членки на ЕС не отдава достатъчно внимание на становището на Европейския парламент и на Европейския съюз като цяло. От своя страна Европейската комисия и Европейският парламент се държат така, като че ли всичко е наред. Странно поведение…Това доказва, че в Европейския съюз се прилага сдвоен стандарт. Европейският съюз изразява безпокойството си във връзка с нарушаването на правата на човека в Демократична република Конго и въпреки това изглежда, че нарушаването на правата на човека на територията на ЕС за него е нормално състояние на нещата.

 
  
MPphoto
 
 

  Gay Mitchell (PPE), в писмена форма. (EN) От името на ирландската делегация в групата на Европейската народна партия (Християндемократи), ние подкрепяме премахването на смъртното наказание и гласувахме за резолюцията относно Световния ден за борба срещу смъртното наказание. Въпреки това ние гласувахме срещу измененията на текста, тъй като го считаме за необмислен, от много общ характер, който няма да окаже въздействие върху смъртното наказание и може да доведе до загуба на живота на много хора поради незаконна търговия с наркотици.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. (PL) Смъртното наказание е най-нечовешкото и дивашко наказание. То представлява нарушаване на най-основното право на човека – правото на живот. Ето защо считам, че премахването на смъртното наказание трябва да бъде един от приоритетите на Европейския съюз, за да се насърчават демокрацията и правата на човека в целия свят. В Европа забраната на смъртното наказание има стабилна основа, тъй като е гарантирана от Протокол № 6 и Протокол № 13 към Европейската конвенция по правата на човека. Европейският съюз се противопоставя изцяло на прилагането на смъртното наказание, независимо от обстоятелствата. Действията на ЕС в тази област представляват основен приоритет на неговата външна политика в областта на правата на човека. ЕС неуморно призовава за премахването на това наказание в целия свят и поради това предоставя финансова подкрепа във възможно най-голяма степен на организациите на гражданското общество, които работят за премахване на смъртното наказание. От 1994 г. насам повече от 15 млн. евро са били отпуснати в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права на човека за подкрепа на такъв вид проекти.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Времето, което посвещаваме на различни социални каузи, винаги представлява възможност да разсъждаваме по разискванията, които се провеждат по важен въпрос, и, преди всичко, да привличаме често вниманието върху предстоящи поведенчески промени в резултат на приемането на нови ценности или ново тълкуване на стари ценности, които са определящи фактори при изграждането на обществото, в което желаем да живеем.

Смъртното наказание е един от най-ужасните узаконени актове и аз считам, че то не може да бъде обосновано с каквато и да е форма на предшестващо действие. Дори умишленото убийство не е основание за смъртното наказание за убийство, което е равносилно на наказване на репресивен акт с идентичен такъв, който, постановен с решение на съда, е законен от съдебна гледна точка, но не е основателен от етична гледна точка.

Във връзка с това приветствам горещо резолюцията за установяване на Световен ден за борба срещу смъртното наказание с надеждата, че това може да представлява още една стъпка напред към действителното му премахване в целия свят.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) ЕП отново потвърждава своето трайно противопоставяне на смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства и изразява отново убеждението си, че премахването на смъртното наказание допринася за укрепването на човешкото достойнство и за по-нататъшното развитие на правата на човека. Осъжда всички екзекуции, където и да се извършват; настоятелно призовава ЕС и държавите-членки да предприемат действия за привеждане в изпълнение от страна на всички държави, които все още прилагат смъртно наказание, на резолюцията на ООН за всеобщ мораториум върху смъртното наказание с оглед пълното му премахване във всички държави, които все още постановяват смъртни присъди. Призовава Съвета и Комисията да предприемат действия за поетапното ограничаване на неговото прилагане, като същевременно изисква то да бъде изпълнявано съгласно международните минимални стандарти; изразява дълбоката си загриженост от постановяваните смъртни присъди на непълнолетни лица или лица, които са психически или умствено увредени, и призовава за тяхното незабавно и окончателно прекратяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Charles Tannock (ECR), в писмена форма. (EN) Делегацията на британските консерватори обичайно дава възможност за свободно гласуване на всички свои членове по въпроса за смъртното наказание. Ние считаме, че прилагането на смъртното наказание следва да бъде въпрос на съвест за всеки човек.

Въпреки това бихме искали да подчертаем, че дори когато отделни членове подкрепят смъртното наказание, ние считаме, че то следва да се прилага единствено за най-ужасните углавни престъпления и категорично осъждаме постановяването на смъртни наказания спрямо непълнолетни лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Приемането на настоящата резолюция днес, преди провеждането за осми път в неделя на Световния ден за борба срещу смъртното наказание, още веднъж препредава призива на Европейския парламент за пълен мораториум върху всички екзекуции към държавите, които все още прилагат тази варварска форма на наказание. С резолюцията се затвърждава мнението на Европейския парламент, че за всички европейски граждани не следва да съществува опасност от екзекуция.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа (B7-0540/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Петролното петно, причинено от нефтената платформа „Дийпуотър хърайзън“ в Мексиканския залив миналата пролет, доведе до тази резолюция, изготвена от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент, която има за цел да обърне внимание на спешния въпрос за предотвратяване на нефтени разливи. Ето защо гласувах в подкрепа на тази резолюция, тъй като е от съществено значение да се определят строги европейски правила за предотвратяване на аварии на нефтените платформи и Съюзът да укрепи законодателството в областта на екологичната отговорност. Аз обаче изразявам съжаление относно факта, че препратката за мораториум върху всички нови сондажни дейности, както и за нови стандарти, все още не е приложена в целия Съюз и беше отхвърлена от по-голяма част от членовете на Парламента в днешното гласуване. Въвеждането на мораториум в действителност би било в съответствие с политиката за предотвратяване и засилване на мерките за сигурност за нефтените платформи и би отговаряло на политиката на Барак Обама за въвеждане на подобен мораториум в САЩ до декември 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Неотдавнашното бедствие в Мексиканския залив, при което милиони барели нефт бяха изхвърлени в морето, привлече вниманието на света към една тема, която е от основно значение за Европейския съюз. Това събитие показва, че трябва да се спазват строги мерки за опазване на околната среда при дълбоководно извличане на нефт от морето. Европа обаче трябва да продължи да бъде конкурентоспособна в този сектор и да продължи проучването на находища на газ, така че да може да диверсифицира енергийните си източници. Ето защо подкрепям приемането на нови принципи на безопасност, прилагането на строги и стриктни общи стандарти и създаването на фондове за солидарност за обезщетение на жертвите за всички нанесени щети. Неотложната необходимост от такива мерки е и вследствие на геоморфологичния характер на нашите морета, като например Средиземно море, и сондажните дейности, които се извършват в момента край бреговете на Либия и Египет. Ако имаше разлив на петрол, това би довело до екологична катастрофа, която ще преодолеем трудно, с изключително сериозни последици за икономиката и околната среда на множество европейски държави. В заключение, не подкрепям предложението за мораториум, защото считам, че споразуменията с трети държави и петролните им дружества ще бъдат по-ефективни. Този начин на действие ще спомогне и за износа на стандартите за безопасност, за превенцията и за технологичните изследвания.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Важно е Европейският съюз да гарантира защитата на своите брегове чрез способността си за предотвратяване и реагиране на такива проблеми. Действащото законодателство също трябва да засили нивото на безопасност в областта на проучванията на добива на нефт. Европейската агенция за морска безопасност, със седалище в Лисабон, осигурява подкрепа и техническа помощ на Европейската комисия и държавите-членки за изготвянето и прилагането на общностно законодателство, свързано с морската безопасност и защита, както и по отношение на замърсяването, причинено от кораби.

През юни тази година, представих в писмен вид на г-н Йотингер, г-н Калас и г-жа Георгиева предложение за разширяване на зоната на отговорност на Европейската морска агенция и за създаване на механизми за контрол на безопасността за европейските нефтени платформи, разположени в Северно море, Черно море и Средиземно море, както и предложение тя да поеме отговорност за предотвратяването на екологични катастрофи, свързани с добива на нефт. Това предложение позволява икономия от мащаба от гледна точка на финансови, човешките и технически ресурси. Приветствам отговора на членовете на Комисията, който показва желание за преразглеждане на регламента на Европейската морска агенция, и призовава Европейската комисия да развие усилията, необходими за постигане на тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Неотдавнашната авария в Мексиканския залив, вследствие на експлозия на офшорна платформа за добив на нефт, представлява достатъчен аргумент за всички тези, които трябва да обсъдят и гласуват резолюцията на Европейския парламент относно добива и проучванията на находищата на нефт в Европа. Както се подчертава в текста на резолюцията, Европа също не е защитена срещу такива аварии, които имат опустошителни последици за околната среда, защото по-голямата част от дейностите по добива и проучванията на находищата на нефт се извършват в Северно море. Вече и при нас подобни дейности се развиват в региона на Черно море – море, което също има проблеми вследствие на човешката дейност. Както се посочва в резолюцията, задачата на Комисията е да изготви строги политики, които могат да бъдат приложени на равнището на Европейския съюз за предотвратяване на аварии на нефтени платформи, което може да отбележи важна стъпка за предотвратяване на възможни аварии и произшествия. Това са някои от съображенията, обосноваващи моя вот в подкрепа на тази резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Европейският съюз трябва да си вземе поука от аварията на платформата „Дийпуотър хърайзън“ и да гарантира, че се спазват високи стандарти на сигурност на всички платформи за проучвания на находищата на нефт на морското дъно. С оглед на рисковете на офшорния добив и опасенията по отношение на справянето и потенциалните последици от една такава авария в Европа подкрепената от нас резолюция призовава за „мораториум върху всички нови петролни сондажи навътре в териториалните води на ЕС“. Също така искаме от Комисията да извърши конкретна оценка и да работи по изготвянето на план за действие, в сътрудничество с държавите-членки, за подобряване на стандартите за сигурност на съществуващите платформи. И накрая, искаме да разполагаме с гаранция, че замърсителите ще бъдат подведени под съдебна отговорност, както и че жертвите, като например рибарите, ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията за действия на Европейския съюз в областта на проучванията на петролните залежи и нефтодобива в Европа, защото считам, че е необходимо да се подобри безопасността и условията на труд на офшорните нефтени платформи в Европейския съюз с цел да се предотвратят екологични катастрофи като случилата се в Мексиканския залив.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Като се има предвид значението на добива на нефт за държавите, които го добиват, и свързаните с това опасности (както може да се види от ужасните последици от аварийни нефтени разливи), за Съюза е от съществено значение да се създадат условия за постигане на възможно най-висока безопасност в областта на проучванията на находищата на нефт. За тази цел трябва да има подходящо законодателство, което да определи основни стандарти за безопасност за добива на нефт и газ в морето, за да се гарантира безопасността на добива и доставките в Европейския съюз. В тази връзка, понеже съм португалец, не мога да не припомня бедствието „Престиж“, което имаше огромни последици за бреговата линия на Галисия и по протежение на бреговете на Португалия и Франция. Ето защо призовавам предлаганите в момента мерки да не се ограничават само до проучванията и добива на нефт, но да включват и транспорта и доставките на нефт. Авариите с танкери, за съжаление, се случат по-често, отколкото бихме искали, и затова е важно да се преразгледат стандартите за безопасност и в тази област, с цел да се намали вероятността от такива аварии.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Нефтеният разлив на „Дийпуотър хърайзън“ в Мексиканския залив беше предупреждение за Европейския съюз и държавите-членки за неотложно преразглеждане на всички аспекти от проучванията и добива на нефт в Европейския съюз, както и за предприемане на всички необходими мерки, за да се гарантира, че този вид екологична катастрофа никога няма да се случи в наши води. Ето защо е необходимо и наложително да се приеме една обща, трансгранична европейска система за предотвратяване и реагиране на нефтени разливи.

Бих искал да подчертая искането Комисията да представи доклад за оценка на нивото на замърсяване на околната среда и биологичното състояние на Мексиканския залив, както и да се преработи капацитета на Европейския съюз да реагира незабавно при аварии на морски съоръжения за добив на нефт, и да се изготви европейски план за действие в сътрудничество с държавите-членки. Приветствам искането за изготвяне на законодателство, което има за цел да гарантира прилагането на по-високи стандарти за безопасност за всички нефтени платформи и сондажни дейности в рамките на Европейския съюз. Аз обаче не съм съгласен с налагането на мораториум върху дълбоководните сондажни дейности в териториалните води на Европейския съюз, дори ако тези стандарти са гарантирани в целия Европейски съюз, заради непропорционалния характер на тази мярка в сравнение с въздействието, което може да има върху промишлеността.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Общата насока на резолюцията е положителна, защото обръща внимание на необходимостта от превенция и осигуряване на необходимата подкрепа в случай на екологични катастрофи вследствие на нефтени разливи. Гарантирането на независимостта и качеството на оценките на въздействието върху околната среда и определянето на отговорност са важни фактори за гарантиране на високо ниво на защита за здравето на човека и околната среда, за предотвратяване на вредите върху морската и крайбрежната среда от потенциални опасни дейности на морското дъно, защита на биологичното разнообразие и за защита на благоденствието на местните селскостопански и рибарски дейности в крайбрежните общности. Трябва обаче да критикуваме факта, че една резолюция на тази тема напълно пренебрегва въпросите за физическите граници на нефтените запаси, крайната и тревожна зависимост на човечеството от този първичен енергиен източник, необходимостта от справедливо и внимателно управление на съществуващите запаси и необходимостта да се търсят други, алтернативни източници на енергийни доставки.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма. (FR) Най-високите нива на защита, опазване на околната среда и на безопасност и сигурност на добива на нефт в Европа са принципи от първостепенно значение, за които не може да се приеме никакъв компромис. По-специално, трябва да си направим съответните изводи от катастрофата в Мексиканския залив, за да не се позволи подобни събития да възникнат в морските и крайбрежни води на Европейския съюз.

Въпреки това Парламентът днес с право отхвърли максималистичната позиция, която призовава за мораториум върху всички нови дълбоководни петролни сондажи в европейските териториални води. Залогът е оцеляването и бъдещето на европейската ни петролна промишленост в условията на криза, но и необходимостта ни от енергийна независимост.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) В настоящия проект на резолюция се призовава за укрепване на стандартите за безопасност и сигурност на нефтените платформи в рамките на Европейския съюз и капацитет на Европейския съюз за реагиране в случай на нефтен разлив в териториалните води на Европейския съюз. Това е важен проблем предвид неотдавнашното бедствие в Мексиканския залив с експлозията на „Дийпуотър хърайзън“ и нефтения разлив. В резолюцията се призовава за мораториум върху дълбоководните сондажи, докато стандартите не бъдат подобрени и изпълнени. Изразявам твърдо убеждение, че дружествата за добив на нефт в цяла Европа трябва да подобрят условията на труд и начинът, по който това може да се направи, е осигуряване на еднакво висок стандарт на сигурност на офшорните платформи, работещи в целия Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на това предложение за резолюция, защото смятам, че е от съществено значение внимателно да се разгледат всички аспекти, свързани с добива и проучванията на находищата на нефт в Европейския съюз. Всъщност считам, че е необходимо да се приемат регулаторни мерки, които ще предотвратят повторение на екологичните катастрофи, които неотдавна възникнаха в САЩ, в нашите морета. В действителност, ако дори подобна авария се случи в Средиземно море, което е известно с изключително бавната си замяна на вода, ще последва една екологична катастрофа със сериозни последици. С оглед на преразглеждането на съществуващото европейско законодателство в тази област, което се оказва недостатъчно в много отношения, от съществено значение да се предприемат действия, за да се гарантират максимални стандарти на безопасност. Именно поради тази причина аз се присъединявам към призива на Комисията за внимателно наблюдение на разследванията, които се извършват от органите на САЩ, с цел по-добро определяне и прилагане на предпазни мерки на високо равнище, които също биха гарантирали защитата на биологичното разнообразие в крайбрежните и морските местообитания.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах за настоящата резолюция, защото считам, че Европа спешно се нуждае от една общоевропейска, трансгранична система за предотвратяване и реагиране на нефтени разливи. Като се има предвид, че териториалните води на Европейския съюз граничат и с държави, които не са част от Европейския съюз, а законодателството на Европейския съюз не ги задължава да спазват съответните разпоредби относно отговорността и обезщетяването на щети, Европейската комисия трябва да разработи политики за предотвратяване на аварии на нефтените платформи и да разшири обхвата на Директивата Севезо II за нефтените платформи. Настоящото законодателство за екологична отговорност съдържа няколко важни пропуски и затова смятам, че трябва да бъдат изготвени някои нови законодателни разпоредби, за да се вземат предвид всички присъщи рискове, свързани с експлоатацията на нефт в крайбрежните райони, а отговорността в случай на нефтен разлив трябва да бъде правилно регулирана. Заради липсата на фонд за обезщетения за нефтени аварии, Комисията трябва да включи задължителни разпоредби за финансова сигурност съобразно Директивата за екологична отговорност.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), в писмена форма. (EN) Аз твърдо подкрепям високите стандарти за безопасност за петролните сондажни дейности в целия Европейски съюз и особено подкрепям призивите нефтените дружества да поддържат еднакво високи стандарти във всички държави, в които развиват дейност – настоящите различия между държавите-членки са неприемливи и несправедливи. Заключенията от разследването на трагедията „Дийпуотър хърайзън“ трябва да бъдат разгледани внимателно, след като бъдат публикувани, като трябва да се обърне специално внимание на преработването на стандартите за безопасност при издаването на лицензи за нови сондажни дейности. Като се имат предвид високите стандарти в областта на петролните сондажи в Северно море в Шотландия, не смятам, че общ мораториум върху новите сондажни дейности е най-добрият начин за справяне с проблема, а вместо това подробните проверки за безопасност трябва да бъдат от първостепенно значение за всяко решение за издаване на нови лицензи.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), в писмена форма. (IT) Тясната връзка между дейностите по проучване и добив на нефт и миналите и бъдещи изменения на околната среда е доказана и е обект на непрекъснати научни изследвания. Една ранна демонстрация на това, което ще се случи през 2080 г. вследствие на тези дейности, може само да послужи за предупреждение за спиране на бедствия, които очакват целия свят – никой не е освободен от отговорност, дори самите ние. Няма съмнение, че има отговорности за дълбоководните сондажи, които, до неотдавна, никога нямаше да бъдат взети предвид, но опасността от катастрофи, подобни на тези в Мексиканския залив, не може да ни остави безразлични. От съществено значение е днес Европейският съюз да засили и хармонизира във всички 27 държави-членки нивата на безопасност, свързани с дейностите по добив и проучвания на находищата на нефт, не само за съществуващите платформи, но и за онези, които ще бъдат изведени от експлоатация. Второ, трябва да идентифицираме и регулираме отговорността на операторите, като се започне с изключване на възможността за отдаване на съоръженията на трети държави. Поради тази причина съм съгласен с казаното от докладчика и искам пряка намеса от страна на Комисията и Съвета с цел постигане на яснота, прозрачност, еднаквост, а оттук и безопасност на наша територия и по този конкретен въпрос, по отношение на който, госпожи и господа, никога не трябва да спираме да бъдем наблюдателни.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Гласувах с „въздържал се“, като се има предвид, че документът не споменава нито веднъж едно бъдеще без петрол.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Различните аварии, възникнали в областта на добива и проучванията на находищата на нефт с течение на години, служат за предупреждение за опасностите от тези дейности. Неотдавнашната и изключително сериозна авария в Мексиканския залив обаче наистина подчерта необходимостта да се използват нови и различни методи за избягване на подобни ситуации в бъдеще, защото те могат да застрашат екологичния баланс и биологичното разнообразие на цели региони, а свързаните с това щети ще засегнат всички. Ето защо Европейският съюз трябва да предприеме необходимите мерки, за да се гарантира, че дейностите по проучване и извличане на нефт в Европа се извършват в съответствие с най-добрите норми на безопасност, като по този начин се избегнат бъдещи екологични и човешки катастрофи.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (LV) Напълно подкрепям това предложение за резолюция. Считам, че е необходимо да се увеличи отговорността на нефтодобивните дружества така че, в случай на авария, застрахователният и резервен фонд за предотвратяване на аварии може безпроблемно да покрие всички разходи по почистването и всички възможни щети, нанесени върху околната среда. Една 100% банкова гаранция и по-стриктно лицензиране на съоръженията в сектора на добива и проучването на находищата на нефт също са от съществено значение.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Нефтената катастрофа в Мексиканския залив ясно показва, че финансовите съображения твърде лесно водят до пренебрегването на правилата за безопасност и невслушване в здравия разум. В североизточните части на Атлантическия океан дълбочинните условия са подобни на тези в Мексиканския залив и затова рисковете също са подобни. Разискването за безопасността в Европа е още по-важно с оглед на факта, че по-голямата част от дейностите по проучване и добив на нефт се извършват във водите на Северно море, както и че, предвид засилването на изискванията за безопасност в САЩ и въпреки задълженията на Конвенцията за защита на морската околна среда в Североизточния Атлантик (Конвенцията OSPAR), съседните държави не успяха да постигнат споразумение. Това е още по-важно, защото в момент на високи цени на петрола е особено изгодно да се разработят слабо достъпни находища на нефт и да се излича нефт при най-неблагоприятни условия, като например от все по-големи дълбочини. Ето защо приветствам факта, че вече ще се търсят подходящи стандарти за безопасност на равнището на Европейския съюз и гласувах в подкрепа на предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах за този доклад, защото в него се разглежда един изключително важен въпрос. Искам обаче да посоча, че въпросът е трябвало да се постави съобразно една по-обща рамка. Европейската комисия понастоящем преработва законодателството на Европейския съюз относно екологичната отговорност и в това отношение трябва да се предложат решения за избягване на екологични катастрофи, като възникналото неотдавна в Унгария изтичане на голямо количество розова утайка.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), в писмена форма. (ES) С оглед на последиците в Мексиканския залив смятам, че приетата днес от Парламента резолюция за действията на Европейския съюз в областта на проучванията на петролни залежите и нефтодобива в Европа е от изключително значение.

Като член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, трябва да посоча, че производството на дълбоководен нефт и газ е важно за сигурността на доставките в Европейския съюз. Дълбоководното производство на нефт и газ не се извършва при същите екстремни условия като в Мексиканския залив. Трябва да се вземат обаче всички предпазни мерки. Ето защо трябва да работим по превенцията, за да разполагаме с актуално законодателство, което се прилага ефективно и предотвратява възникването на природни бедствия. Ние обаче не можем да пренебрегнем факта, че този вид извличане и производство винаги носи със себе си рискове. Ето защо трябва да се помисли и за изграждане на истински капацитет за реагиране на възможни аварии, като тази в Мексиканския залив.

Настоящата резолюция е стъпка в правилната посока, защото в нея се насърчава напредъка в Европейския съюз по отношение на превенцията и реагирането при бедствия

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Европейският парламент желае ли да гласува за мораториум върху всички нови офшорни петролни сондажи? Това е начинът да си вземем поука от човешката и екологична трагедия от нефтената катастрофа, която възникна на 20 април в Мексиканския залив: 11 смъртни случаи, 800 милиона литра изтекъл нефт и опустошение на биологичното разнообразие. Това е единственият реален политически въпрос на днешното гласуване. Чрез отхвърлянето на мораториума съставът на Парламента изпрати ясно послание, което изобщо не отговаря на опасенията на хората. Въпреки това е напълно очевидно, че офшорните сондажи представляват рискова дейност и трябва да се вземат всички предпазни мерки: затвърждаването на принципа на екологична отговорност, създаване на специален европейски фонд, който ще се поддържа от задължителни вноски от страна на операторите на офшорни съоръжения, особено когато сондажите се извършват в Арктика при условия на изключително ниски температури и на голяма дълбочина. Едно е ясно: чрез отказа си за спиране на новите офшорни сондажни дейности Европейският парламент не отговаря на позицията на Европейската комисия за мораториум de facto, както обяви г-н Йотингер в речта си от 7 юли.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Близо пет милиона барела нефт са изтекли във водите на Мексиканския залив между април и септември 2010 г. след експлозията на нефтената платформа „Дийпуотър хърайзън“, която нанесе сериозни щети на икономиката и екосистемата в региона. Общо над 400 животински видове – китове, делфини, морски крави, чапли и други – бяха застрашени. Тъй като Европейският съюз разполага с множество нефтени платформи – в Северно море има над 500 – трябва да се направи всичко на европейско равнище за избягване на подобна катастрофа на наша територия. Гласувайки в подкрепа на тази резолюция, призовавам да се разработят строги европейски правила за предотвратяване на аварии на нефтените платформи, както и законодателството да гарантира, че се прилагат еднакво високи стандарти на безопасност за всички нефтени платформи и сондажни дейности в целия Европейски съюз, от Атлантическия океан до Черно море. Освен това призовавам решението на Комисията по отношение на „стрес-тест“ на петролните сондажи в териториалните води на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Рискът от сериозни аварии в териториалните води на Европейския съюз е висок и Европа просто не е подготвена да се справи с опустошителните последици от една такава катастрофа. Самата Комисия призна това по време на консултациите. Офшорните проучвания и петролни сондажи са се увеличили експоненциално и затова и рисковете също са се увеличили, но, от друга страна, безопасността продължава да бъде недостатъчна в голяма степен. В това отношение само един временен мораториум върху всички нови офшорни сондажи в териториалните води на Европейския съюз можеше да намали рисковете, както и да изпрати ясен сигнал по отношение на нашата зависимост от изкопаеми горива. Ето защо отново ще трябва да разчитаме на малкото доверие и надеждност, което можем да припишем на нефтената промишленост.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) След случилото се с прословутата платформа в Мексиканския залив, което доведе до екологична катастрофа след спукването на нефтения тръбопровод, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните призовава Европейската комисия да обърне внимание на сондажните дейности в морето, с особен акцент върху платформите в териториалните води на Европейския съюз. Бих предпочел комисията по околна среда да отиде по-далеч и да поиска подобни гаранции от други европейски държави, които не са членове на Европейския съюз, като например Норвегия, 90% от чийто БВП е свързан с добива на нефт от морето. Европейският съюз е световна икономическа сила и трябва да бъде в състояние да изисква държавите, които не са държави-членки, но считат Европейския съюз за основен партньор, също да спазват действащите предпазни мерки за дейности на опасна морска дълбочина.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Природната катастрофа в Мексиканския залив, причинена от потъването на нефтената платформа „Дийпуотър“ предоставя идеална възможност за разглеждане на плана за действие на Европа за предотвратяване на подобни събития. Невъобразимите щети, нанесени на екосистемата в Мексиканския залив и южното крайбрежие на САЩ вследствие на нефтения разлив би трябвало да бъде силен стимул за действие от наша страна. Първо, Съюзът трябва да засили способността си да реагира бързо, ако възникне такова бедствие. Трябва да се гарантира наличието на подходяща система за координиране на националните служби, за да се увеличи тяхната ефективност при борбата с нефтения разлив или премахването на щетите, причинени от такъв. Второ, по-доброто наблюдение на безопасността на съществуващите или на строящите се в момента съоръжения е от съществено значение. Например трябва да се подобри процесът, при който се издават лицензи за петролни сондажи или се отдават съоръжения на трети държави. Трето, трябва да бъде създадена подходяща правна рамка за регулиране на въпросите, свързани с отговорността и обезщетяването на щети, защото в момента има цял куп от значителни правни пропуски в действащите разпоредби. Също така, трябва да се помисли въвеждането на фонд за обезщетения за финансиране на антикризисни мерки в такива ситуации.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма. (FR) Аз подкрепих тази балансирана резолюция, която не забранява бъдещата експлоатация на нефт в дълбоки води, а я изменя, за да се гарантира спазването на европейските стандарти за сигурност, които са сред най-строгите в света. Според мен тези стандарти трябва да гарантират както устойчиви енергийни доставки за Европа, така и сигурността и трайността на офшорните дейности. Всички си спомняме ужасяващите кадри от почернялото море в Мексиканския залив, ужасната загуба на човешки живот, страданието на гражданите, засегнати от бедствието, и значителните щети вследствие на експлозията на платформата „Дийпуотър хърайзън“. Именно поради тази причина аз подновявам искането си за създаване на истински европейски сили за гражданска защита, която е в състояние да действа бързо и ефективно след възникване на бедствия от тази величина. Офшорната експлоатация и добив на нефт в дълбоки води е от съществено значение за разреждането на петролни продукти. Тяхното въздействие върху околната среда обаче трябва да се контролира и ние трябва да гарантираме, че те не представляват бъдеща заплаха за морските и крайбрежни райони и за биологичното разнообразие. Това е основно предизвикателство за международния и екологичен имидж на Европейския съюз, който води до много положителни резултати в тази област.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Конференция за биологичното разнообразие – Нагоя 2010 г. (B7-0536/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на тази резолюция след разискването със Съвета и Комисията, в което обсъдихме плановете и главните стратегически цели на Европейския съюз за спиране на загубата на биологично разнообразие в навечерието на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие. Затова се надявам ЕС да заеме силна, последователна позиция на тази конференция, с идеи за конкретни мерки за гарантиране на приноса на опазването на биологичното развитие за устойчивото развитие. Бих ви напомнил, че опазването на биологичното разнообразие е от основно значение за качеството на екосистемата, има пряко въздействие върху важни функции като производство на храни и водоснабдяване, и предотвратява свлачища и наводнения. Надявам се също така, че политическите реакции, предназначени да осигурят включването на биологичното разнообразие в дейностите на икономическите сектори като селско стопанство, горско стопанство, рибарство и туризъм, ще бъдат смели и амбициозни достатъчно, за да опазят това безценно и все пак изключително крехко наследство – както е в моя регион, Азорските острови – от външни интереси, които безразсъдно го заплашват.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент относно целите на ЕС във връзка с биологичното разнообразие. Изправени пред нарастващата загуба на видове, а следователно и на биологичното богатство на земята, за нас е важно да си поставим амбициозни цели за защита на фауната и флората, като същевременно гарантираме, че човечеството може да продължи да експлоатира техните богатства. Като такъв, Парламентът подкрепя цели, които ще позволят ресурсите да бъдат запазени чрез поставянето им в зависимост от строга регулаторна система и чрез подпомагане на нови технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Гласувах в подкрепа на това предложение преди заседанието на Конференцията на страните (COP 10) за биологичното разнообразие в Нагоя, Япония, този месец. Според изчисленията темпове на изчезване на видове в световен мащаб са между 100 и 1 000 пъти по-високи в сравнение с обичайните естествени темпове, за което отговорността пада главно върху дейността на човека. Много разочароващо е, че целите за 2010 г. за спиране на загубата на биологично разнообразие не са постигнати. Земеделската земя представлява 45% общата земя в ЕС и ценно местообитание, съдържащо богатство от биологично разнообразие. Селскостопанският сектор допринася за биологичното разнообразие в ЕС и много животински и растителни видове сега зависят от селскостопанския сектор и земеделските практики. Например овцете и говедата на паша поддържат разнообразието на флората в откритите пасища. Въпросите на биологичното разнообразие трябва да се вземат предвид при прилагане на земеделските практики. Трябва да се осигурят съдействие и подкрепа за селскостопански екологични мерки за насърчаване на устойчивото използване на биологичното разнообразие. Значението на селскостопанският сектор за околната среда трябва да се разгледа в Нагоя и този въпрос трябва да заема централно положение при обсъждането на бъдещето и бюджета на ОСП отсега нататък.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Съгласен съм с тази резолюция. Предвид настоящото положение, при което биологичното разнообразие е намаляло с 30% за последните 40 години, и прогнозите за бъдещето, че загубата на биологично разнообразие ще се ускори десетократно, необходимо е да се предприемат решителни действия веднага, за да се запази биологичното разнообразие и да се насърчи устойчивото използване на биологичното разнообразие. Загубата на биологично разнообразие представлява заплаха за продоволствената сигурност и задълбочава недостига на енергия и изменението на климата. За да бъде избегнато негативното въздействие на тези процеси, Комисията и държавите-членки трябва да си сътрудничат като изготвят устойчива стратегия на ЕС по отношение на биологичното разнообразие, която да бъде съгласувана с целите за борба с бедността, устойчиво управление на отпадъците и намаляване на изменението на климата. Неизбежно ще се изисква адекватно финансиране за реализиране на планираните действия и стратегии. Вероятно подкрепата от публичния сектор няма да бъде достатъчна. Затова е необходимо да бъдат привлечени инвестиции от частния сектор и да бъдат намерени нови източници на финансиране. Освен това, докато се одобрява новата многогодишна финансова рамка е необходимо да се вземат предвид изготвените планове и да се гарантира, че те ще имат необходимото финансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Резолюцията относно стратегическите цели на ЕС за заседанието на COP 10 за биологичното разнообразие, което ще се проведе в Нагоя, е от особено значение през 2010 г., която Организацията на обединените нации обяви за Международна година на биологичното разнообразие, и предвид това, че нито глобалната цел за значително намаляване на темповете на загуба на биологично разнообразие до 2010 г., нито целта на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие бяха постигнати.

Опазването на биологичното разнообразие наред с устойчивото използване и справедливо разпределение на ползите от генетичните ресурси, следва да продължават да бъдат защитавани и считам, че това е отразено в тази резолюция. Комисията и държавите-членки трябва да говорят в един глас на COP 10, а вътрешните им процеси за вземане на решения е необходимо да бъдат съкратени. Особено важно е да бъдат засилени дипломатическите усилия с трети държави.

Накрая, считам, че е от решаващо значение Комисията и държавите-членки да включат екологичния елемент в своите отношения с трети държави, с ударение върху важността да се следва интегриран подход и „зелена дипломация“.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията относно стратегическите цели на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие в Нагоя, най-вече защото съм твърдо убедена, че опазването на биологичното разнообразие способства за устойчивия растеж на развиващите се страни. Всъщност фактът, че не беше постигната нито глобалната цел за 2010 г., а именно рязкото намаляване на темповете на загуба на биологично разнообразие, нито целта на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие прави допълнителните действия за постигане на тези цели още по-неотложни.

Друг проблем е незаконното използване на генетични ресурси, което в повечето случаи има неблагоприятно въздействие върху целевите държави за такива практики. Съгласна съм, че въпросите за опазване на биологичното разнообразие се повдигат само периодично в обществения дебат. Ето защо подкрепям предложението, изразено в текста на резолюцията, за полагане на повече устойчиви и насочени усилия за популяризиране на мерките за опазване на биологичното разнообразие сред обикновените граждани. Необходимо е да разбираме и подкрепяме тези въпроси. Считам, че е не по-малко важно да се положат усилия за включване на опазването на биологичното разнообразие като част от гражданското образование в нашите държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Като се има предвид, че спирането на загубата на биологично разнообразие не е неотложна точка от европейския и международния политически дневен ред, аз приветствам прилагането и приемането на набор от конкретни показатели въз основа на научни данни за измерване на напредъка в областта на биологичното разнообразие по отношение на постигането на стратегическите цели на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) По въпрос, който е колкото чувствителен, толкова и съществен, като опазването на биологичното разнообразие като природно наследство в европейски и световен мащаб, е важно държавите-членки и Комисията да стигнат до консенсус относно позицията, която Европейският съюз следва да заеме на COP 10. Затова приветствам това предложение за резолюция. Сложността на опазването на биологичното разнообразие изисква много механизми, решения и усилия.

Затова считам, че насърчаването на синергиите между различните световни организации, държавите-членки и НПО ще даде възможност за разработването на инструменти за опазване на биологичното разнообразие съгласно политиките за опазване на околната среда, които насърчават тази цел. Накрая, бих искал да подчертая необходимостта да се отбележат икономическите ползи, произтичащи от намесата на пазара в опазването на биологичното разнообразие и включването на въпросите на околната среда в дневния ред на държавите-членки и Комисията във връзка с отношенията с трети държави, известни като „зелена дипломация“.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Може да се съжалява, че независимо от ангажиментите, поети от ЕС по време на срещата на високо равнище на ЕС в Гьотеборг през 2001 г., загубата на биологично разнообразие още не е спряна. Тази резолюция ни напомня, че биологичното разнообразие играе ключова роля в борбата срещу глада по света и за продоволствената сигурност и е предпоставка за всеки опит за ограничаване на изменението на климата и за адаптиране към него. Време е всички държави-членки да започнат да прилагат изцяло законодателството, свързано с „Натура 2000“, както и Директивите за местообитанията и птиците, и да предприемат инициативи за опазване на морското биологично разнообразие. Тази политика в подкрепа на биологичното разнообразие трябва да се провежда и на европейско, и на международно равнище, за да бъдат включени тези проблеми в политиката за сътрудничество за развитие и във външната дейност на Съюза по-специално, както и във всички бъдещи споразумения, сключвани в рамките на СТО.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както вече имах възможността да спомена във връзка с доклада на г-жа de Lange, който беше гласуван на миналата месечна сесия, „аз (…) съм съгласен с необходимостта ЕС като цяло, и по-специално областите, обхванати от политики на Общността, да намерят устойчива стратегия за опазване на биологичното разнообразие и опазване на екосистемите. Считам, че това става особено важно в областта на селското стопанство и рибарството и поради тази причина наблюдавам особено внимателно реформите на общата политика в областта на рибарството и общата селскостопанска политика, които се подготвят. Това е така, защото адекватното и устойчиво опазване на биологичното разнообразие, макар че е важно и желателно, не може да бъде спирачка за устойчивостта и развитието на селското стопанство и рибарството.“

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Организацията на обединените нации обяви 2010 година за Международна година на биологичното разнообразие. За съжаление, Европейският съюз няма да постигне своята цел във връзка с биологичното разнообразие за 2010 г.; загубата на биологично разнообразие продължава с тревожни темпове. Според прогнозите темповете на загуба ще се ускорят десетократно до 2050 г. Тази загуба на биологично разнообразие е неприемлива не само от етична гледна точка, но и от екологична, и икономическа гледна точка, тъй като не позволява на бъдещите поколения да се радват на ползите от здравословно биологично разнообразие. От решаващо значение е Комисията и държавите-членки да говорят в общ глас и да увеличат скоростта и ефективността на своите вътрешни процеси за вземане на решения, за да могат да постигнат бърз консенсус по вътрешната позиция на ЕС за COP 10, както и да отделят повече ресурси и повече време на своите дипломатически усилия по отношение на трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Тази резолюция съдържа някои точки, които са положителни и важни, други които са амбициозни и неясни, и други, които са отрицателни и дори тревожни. Ние споделяме загрижеността за неуспеха на ЕС при постигането на целите на ЕС и световните цели за значително намаляване на темповете на загуба на биологично разнообразие. Приветстваме някои аспекти като споделяне на ползите от генетичните ресурси, отхвърлянето на патенти за форми на живот и жизнени процеси, опазването на традиционни знания и практики на коренното население, осъществяване на връзка между генетичното разнообразие и световната продоволствена сигурност, преценяването на въздействието на биогоривата и привличане на вниманието към проблема на екзотичните видове. Ние обаче енергично отхвърляме и критикуваме намерението за преминаване към нови форми на частно разпределение на природата и на природните ресурси, като въвеждането на „заплащане на екосистемни услуги“, което се подкрепя повече от веднъж в резолюцията. Двусмислените и неясни аспекти също трябва да бъдат споменати, като твърдението, че „стойностите на биологичното разнообразие и възможностите, произтичащи от неговото съхранение и устойчиво използване, ще бъдат включени в националните отчети “.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), в писмена форма. (IT) Гласуването в подкрепа на предложението за резолюция относно стратегическите цели на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя (Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г., се дължи главно на необходимостта на това важно заседание да се отиде с обща европейска позиция, която да може да бъде подкрепена от колкото е възможно повече други държави участнички. Само ако имаме ясни идеи за целите и предложенията, можем да играем наистина решителна роля в световните споразумения, които ще бъдат постигнати. По-специално, резолюцията правилно подчертава необходимостта от неотложна намеса за постигане на целта за намаляване на загубата на биологично разнообразие в по-широк мащаб чрез прилагане на вече наличните ресурси.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Бурните темпове на загубата на биологично разнообразие, предизвикана от дейността на човека, са тревожни. Биологичното разнообразие трябва да се разглежда като най-надежден барометър за състоянието на околната среда. Затова, тъй като ЕС е изправен пред тревожни данни за загуба на биологично разнообразие, според които 42% от бозайниците, 43% от птиците, 45% от пеперудите, 30% от земноводните, 45% от влечугите и 52% от сладководните риби са застрашени от изчезване, считам, че законодателството, което току-що беше приложено, е съществено и решаващо за опазването на биологичното разнообразие и дори за укрепването му. Затова трябва да бъдем амбициозни по отношение на биологичното разнообразие, за да постигнем стратегическите цели за 2020 г. Затова гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Биологичното разнообразие е основа за съществуването на цялото човечество, което означава, че биологичното разнообразие и естествените местообитания трябва да бъдат опазени. Бедните слоеве от населението са особено засегнати от намаляването на биологичното разнообразие и загубата на екосистеми, тъй като те често разчитат на естествени продукти за оцеляването си. Следва да бъде в интерес на западните правителства да опазят това разнообразие и да предприемат действия за повишаване на информираността по въпроса, тъй като в дългосрочна перспектива опазването на биологичното разнообразие може само да бъде от полза от икономическа гледна точка. Аз се въздържам при гласуването, защото поставените цели са твърде високи и водещата роля на ЕС в това отношение ще постигне целта си само ако големи държави като Китай също са готови да променят начина си на мислене.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Европейският съюз е загрижен поради бързите темпове на загуба на биологично разнообразие и поради факта, че глобалната цел за 2010 г. за биологичното разнообразие, да бъдат намалени значително темповете на загуба на биологично разнообразие, не е постигната. За да бъдат постигнати амбициозните цели е необходимо колкото е възможно по-скоро да бъдат приети конкретни показатели въз основа на научни данни, за да се измерва напредъкът към стратегическите цели. Проведените към днешна дата проучвания показват, че загубата на благосъстояние поради загуба на биологично разнообразие понастоящем възлиза на около 50 млрд. евро годишно (малко под 1% от БВП), и ще възлезе на 14 трилиона евро през 2050 г. Затова Европейският съюз счита, че този проблем е изключително неотложен. Одобрявам убеждението, че съществуват много връзки между опазването на климата, постигането на Целите на хилядолетието за развитие и спирането на загубата на биологично разнообразие. Стъпките за защита на биологичното разнообразие имат положителен ефект върху стратегиите за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него. Съгласен съм с призива в резолюцията за подкрепа на усилията за засилване на синергиите и връзките между биологичното разнообразие и политиките по отношение на климата. За да бъдат предотвратени тези проблеми в световен план обаче е необходимо рязко увеличаване на финансирането в световен мащаб за опазване на биологичното разнообразие, по-специално чрез съществуващи източници на финансиране, както и чрез нови и иновативни източници, включително нови и иновативни пазарно-базирани инструменти.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Биологичното разнообразие е богато наследство, което сме наследили от миналите поколения и което трябва да оставим на бъдещите поколения. Независимо от каквато и да е антропологична гледна точка важно е също така да се признае присъщата стойност на биологичното разнообразие.

Понастоящем един от всеки пет вида е застрашен от изчезване. Това е стряскаща цифра, която ни призовава да предприемем действия за защита и опазване на биологичното разнообразие.

С оглед на това приветствам тази резолюция, която в крайна сметка е насочена към насърчаване на ефективното и решително реализиране на вече установената цел за 2010 г. за значително намаляване на темповете на загубата на биологично разнообразие и която систематизира различните пътища за неотложни действия за защита на биологичното разнообразие, установявайки нови цели за 2020 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Европейският съюз трябва да има същия агресивен подход на международната арена по отношение на опазването на биологичното разнообразие, както в борбата срещу изменението на климата. Задачата за опазване на биологичното разнообразие обещава да бъде също толкова трудна в Нагоя, колкото и в Канкун по отношение на пагубната тенденция на глобално затопляне. Ето цифрите, които трябва да ни напомнят за мащаба на предизвикателството: 30% от животинските и растителните видове са изчезнали от 1970 г. насам. В Европа загубата на биологично разнообразие продължава, въпреки че в резултат на нарастващата информираност бяха създадени екологични зони наречени „Натура 2000“, които обхващат почти 18% от европейската територия. Какво следва да очакваме в Нагоя между 18 и 29 октомври 2010 г.? В най-добрия случай Европейският съюз да говори в един глас. Трябва също така да има смелостта да говори по теми, които могат да провокират гняв, дори от Япония, държавата домакин, която не може да продължи да използва безнаказано неустойчиви и особено варварски методи за улов на китове и делфини. Трябва и да изпрати положително послание: най-добрият начин за опазване на разнообразието на видовете е този проблем да бъде интегриран хоризонтално в стопанските дейности като търговия, туризъм и транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Въпреки че първоначалното ни намерение беше да подкрепим текста, изменение 1 на параграф 16, внесено от групата PPE и групата ECR, накрая накара нашата група да се въздържи.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Биологичното разнообразие засяга живота на всеки от нас. В резултат от дейността на човека обаче процесът на загуба на биологично разнообразие по света напредва с нарастваща скорост. Симптомите за това включват масово обезлесяване, намаляване на рибните запаси и изчезване на още повече видове. Учените изчисляват, че около 15-40% от видовете могат да изчезнат до края на ХХI век. Трябва да осъзнаем, че загубата на биологично разнообразие има неблагоприятен ефект върху действието на екосистемите и услугите, които те предоставят, като осигуряване на храна, пречистване на водата, наторяване на почвата, защита срещу наводнения и генериране на енергия. Биологичното разнообразие е застрашено от много фактори, например изменението на климата, неконтролираното крайградско застрояване и инвазивни чужди видове. Аз обаче искам да се съсредоточа върху един конкретен въпрос. Имам предвид селското стопанство, което често бива цитирано като фактор, който представлява опасност за биологичното разнообразие. Разбира се, човек може да се съгласи, че промишленото земеделие не е благоприятно за околната среда. Считам обаче, че много по-голяма опасност за околната среда е преустановяването на земеделската дейност. Напоследък виждаме засилване на този процес. Все по-малката рентабилност на селскостопанското производство, причинена, наред с други фактори, от колебанията на цените, означава, че хората обръщат гръб на селското стопанство и това води до изчезването на живот от големи площи.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) От 18 до 29 октомври в Япония ще се проведе Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР). И на световна, и на европейско равнище целта за 2010 г. за спиране на загубата на биологично разнообразие не беше постигната.

Както се подчертава в резолюцията на Парламента, ако бързо не бъде предприето нещо за обръщане на тенденцията, загубата на биологично разнообразие ще бъде значителна и неконтролируема в средносрочна и дългосрочна перспектива.

Парламентът изисква живите същества да не бъдат предмет на патенти и плячкосването на генетични ресурси от предприятия и промишленост, особено в развиващите се страни, да бъде прекратено.

Защитата на биологичното разнообразие е от съществено значение за постигане на Целите на хилядолетието за развитие.

Затова подкрепих резолюцията, включително измененията, предложени от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица и групата на Зелените/Европейски свободен алианс.

След няколко седмици в Канкун ще се проведе конференция по изменението на климата и затова е крайно време международната общност, и преди всичко Европейският съюз, предвид неговия ангажимент към опазването на околната среда, да обърнат внимание на доклада „Икономиката на екосистемите и биологичното разнообразие“ (ИЕБР) и неговите препоръки за конференцията в Нагоя.

Изключително важно е да се повторен фактът, че борбата за биологично разнообразие, борбата срещу изменението на климата и борбата срещу бедността са тясно свързани, както и отговорите, за справяне с тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Въпреки че проучванията изчисляват настоящите икономически разходи поради загуба на биологично разнообразие на около 50 млрд. евро годишно, този въпрос не е в международния политически дневен ред. На европейско равнище вече съществуват отлични инструменти и ние трябва да ги усъвършенстваме целенасочено и да ги съгласуваме с действия, свързани с политиката по отношение на климата, за да извлечем максимална полза от инвестициите. Инвестициите в опазването на биологичното разнообразие ще дадат дивиденти.

 
  
  

- Доклад: Othmar Karas (A7-0251/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Споразуменията Базел ІІ регламентират банковата дейност и в частност собствените средства, с които банките трябва да разполагат, за да гарантират платежоспособността си. Чрез резолюцията Европейският парламент изисква дългосрочно управление на риска и печалбите, както и правила, адаптирани към размера на банките – така че най-важните от тях да не се чувстват, сякаш са освободени от отговорност – и заявява, че те не трябва да прехвърлят разходите по приспособяването си към новото законодателство върху частни лица. Освен това Парламентът изразява загриженост, че правилата на Базел ІІ биха могли да не се прилагат по еднакъв начин в целия свят. Той настоява Европейската комисия да предприеме стъпки за по-пълна хармонизация. По мое мнение препоръките са в правилната посока – намаляване на риска от бъдещи кризи и защита на частните лица. Ето защо гласувах решително в подкрепа на резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Приветствам отличната работа на докладчика г-н Karas за изготвяне по негова инициатива на този безценен доклад за реформа на Базел ІІ с оглед укрепване на банковата система и предвид финансовата криза. Европа действително трябва да играе по-голяма роля в тази фаза на преговорите, за да избегне възможни затруднения на европейската стопанска система и нарушения в конкуренцията. В сравнение с американската европейската система се финансира главно чрез банкови заеми, но през последните години финансовата криза в Европа и възникналият недостиг на ликвидност доведоха до драстично свиване на кредитите за малките и средните предприятия, които са гръбнакът на нашата икономика. Подкрепям документа, защото съм убеден, че при преговорите за реформа на Базел ІІ ЕС трябва да се стреми да постигне уеднаквяване на счетоводните стандарти с тези в САЩ, уеднаквяване на изискванията към търговските и инвестиционните банки, ясно определяне на ликвидността и по-голяма прозрачност относно ролята на рейтинговите агенции. Ето защо, за да се справим с бъдещи периоди на стрес, трябва да разполагаме с повече и с по-високо качество капитал, както и с по-голяма ликвидност. Същевременно би било целесъобразно да се предприемат антициклични мерки и да се създадат икономически излишъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото считам, че проблемът с финансовите институции, които са „твърде големи, за да фалират“, трябва да намери решение, при което капиталовите изисквания и антицикличните буфери да бъдат пропорционални на размера, равнището на риск и бизнес модела на финансовата институция. Искам да се предвиди задълбочено проучване на капиталовите изисквания преди и след кризата, за да се даде оценка на значението на конкретните капиталови инструменти и тяхната приложимост в кризисна ситуация. Бъдещият Европейски банков орган трябва да има водеща роля в подготовката и прилагането на мерки, свързани с капиталовите изисквания и правилата за определяне на стандартите за антициклични буфери на равнище ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Въздържах се от гласуване по доклада, защото макар на теория да признава проблема и да подкрепя необходимостта от промяна на правилата на Базел ІІ и засилване на надзора над финансовата система и банките, той пропуска приемането на строги правила. Докладът подценява степента, в която банките носят вина за кризата, поради склонността им към злоупотреби и спекулации, особено през последните години. Нуждаем се от ново разбиране за характера и ролята на финансовата система, ако искаме да имаме европейски икономически политики, които поощряват устойчивия растеж и в крайна сметка отразяват социалните нужди.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на повечето от мерките, предложени в доклада. Антицикличното регулиране изисква стандартизирани критерии, които гарантират всеобхватно и внимателно наблюдение на финансовите пазари и пазарните условия от страна на надзорните органи. В частност това включва обмен на пълна информация, синхронизация на регулативните мерки и наблюдение в реално време на експозициите и риска, както и изискване за задължителна регистрация на всички пазарни трансакции. Ето защо разработването на качествени стандарти за ликвидност е ключов момент от реакцията при кризи. Те обаче трябва да бъдат достатъчно диференцирани, за да отчитат особеностите на банковите бизнес модели и съответните профили на риска. Предвид това бъдещият Европейски банков орган трябва да играе водеща роля в подготовката и прилагането на мерки, свързани с капиталовите изисквания и правилата за определяне на стандартите за антициклични буфери на равнище ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах за резолюцията, тъй като считам, че надзорът и регулацията на участниците на финансовия пазар са важни за защита на интересите на обществото и за постигане на финансова и икономическа стабилност, необходими за развитието и прогреса. Нещо повече, сегашната криза показа, че банковият капитал очевидно е бил недостатъчен от гледна точка на платежоспособността и финансовата им устойчивост. Капиталовите изисквания и антицикличните буфери трябва да съответстват на размера, равнището на риска и бизнес модела на финансовата институция. От друга страна, искам да насоча вниманието към призива и предупреждението на Базелския комитет относно важността на необходимите промени в регулаторната рамка, така че европейската икономика и банковият сектор, за които е характерна силна взаимна зависимост, да не бъдат ощетени и поставени в неблагоприятни конкурентни условия на глобалния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Опитите за подобряване на международната финансова система на равнище Базелски комитет, Г-20 и Европейски съюз ми изглеждат напълно безполезни.

Септемврийското споразумение за размера и качеството на капитала, който според изискванията банките трябва да поддържат, бе посрещнат като голям напредък и голяма победа над един сектор, който се противопоставя на тези мерки и заплашва да прекрати предлагането на кредит. Това очевидно бе пирова победа, тъй като след споразумението борсовите цени в сектора се покачиха едва-едва, което не бе добър знак.

До 2019 г. банките трябва да приведат дейността си в съответствие с новите разпоредби, но през този период може да се случи всичко. Анализът на риска, който, както вече знаем, е напълно неефикасен, остава централен за системата. Проблемите с ликвидността и задлъжнялостта не бяха разрешени по-добре, отколкото тези със задбалансовите активи и секюритизацията. Финансови институции като хедж фондове, които не получават публично финансиране, въпреки вредността и порочния им начин на действие остават извън обсега на промените.

Накратко, не бе решен нито един проблем, тъй като вместо опитите да се закърпи положението, са необходими фундаментални промени на системата,.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE), в писмена форма. (DA) Членовете на Парламента от Датската либерална партия гласуваха в подкрепа на доклада Karas (A7-0251/2010). Докладът разглежда редица важни проблеми и изисква прилагане на Базел ІІІ по най-целесъобразния начин, имайки предвид различията между финансовите системи. Но членовете на Парламента от Датската либерална партия със съжаление констатират факта, че редица датски предложения за защита на датския модел на ипотечно кредитиране не са взети предвид. Някои от Базелските предложения биха могли да причинят значителни вреди на действащите модели на ипотечно кредитиране в Европа, включително и на датския.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Базелският комитет се стреми да реформира рамката на Базел ІІ, за да засили устойчивостта на банковата система. Предложението на Комитета цели да се подобри качеството на капиталовата база, да разшири и укрепи покритието чрез капиталовата рамка. Комитетът възнамерява също да въведе коефициент на задлъжнялост (leverage ratio), за да се ограничи прекомерното й натрупване в системата и други допълнителни антициклични мерки като капиталовите буфери, заделяни в добри времена. Нещо повече, предлагат се глобални стандарти за управление на ликвидността.

Но макар да наблюдаваме международните усилия за преразглеждане на Базелската рамка, крайно важно е то да постигне точен баланс между различните бизнес модели, инвестициите и традиционното банкиране на дребно, различните правни форми и преобладаващото финансиране с банкови заеми на корпоративния сектор в Европа.

Освен това Европейският парламент трябва да играе активна роля и да влияе енергично при преразглеждането на правилата в процеса на преговорите в рамките на Базелския комитет. Като демократично избран европейски орган Европейският парламент, който тепърва също ще законодателства по предложението на Комисията относно Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ 4), трябва да бъде включен в преговорния процес на една ранна негова фаза.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), в писмена форма. (IT) Гласовете, дадени в подкрепа на доклада Karas, се дължат не само на точността, с която моят колега е отразил напредъка по отношение на Директивата за капиталовите изисквания, но и на важните проблеми, които ни заставят незабавно да проведем тази реформа. Първо, споделям становището за необходимостта от активна и преди всичко „ранна“ роля на Европейския парламент в преговорите, така че да се гарантира своего рода „демократичен контрол“, даващ възможност да се вземат мерки, които в максимална степен съответстват на изискванията на всички видове стопанска дейност. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да защитим крайните потребители на финансови услуги, поради което новото споразумение трябва да предвиди система, която да не принуждава банките да прехвърлят оперативните си разходи върху тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Arlene McCarthy (S&D), в писмена форма. (EN) В основата на финансовата криза бяха банките, които поеха прекомерни рискове и не съумяха да привлекат достатъчен капитал, за да ги покрият. Грешките на банките предизвикаха криза, която продължава сурово да наказва гражданите по целия свят. Гражданите платиха два пъти – като данъкоплатци платиха разходите по спасителните мерки, после понесоха страданията, причинени от рецесията, и орязването на разходи. За да се предотврати повторение на подобна криза, се налага коренно преразглеждане на финансовата регулаторна рамка, която трябва да включва и по-строга капиталова рамка за банките. Следователно предложенията за подобряване на Директивата за капиталовите изисквания имат централно място за създаването на стабилни и отговорни банки. Докладът одобрява целите и предложенията на Г-20 и Базелския комитет, с които се цели да се гарантира, че банките поддържат достатъчни количества капитал с подходящо качество и че разполагат с ликвидност и стабилно финансиране, необходими, за да издържат в трудни пазарни условия. Членовете на Парламента от Лейбъристката партия гласуват за доклада, защото той подкрепя процеса на реформи, но ние няма да подкрепим каквито и да било заявки за смекчаване на предложенията, приети от Базел. Приветстваме по-нататъшното проучване на въздействието на мерките, когато е целесъобразно, за да се осигури тяхното пълно, решително и своевременно провеждане.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Този текст не е на равнището на предизвикателството, което настоящата криза и нейните икономически и социални последици представляват. Неотложна необходимост е радикалната промяна на правилата в банковата система, а не предприемането на половинчати мерки за запазването им. Базелското споразумение определя смешно ниско равнище на капиталовите изисквания и не забранява нито един от инструментите за спекулация. Гласувах против това прикриване на спекулацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Глобалната финансова криза, която продължава да създава проблеми на икономиката във всички държави, потвърди, че един силен банков сектор е от първостепенна важност, за да се избегнат подобни ситуации в бъдеще. Базел ІІ и преразглеждането на Директивата за капиталовите изисквания трябва да допринесат за силен банков сектор, който да бъде в състояние, позволяващо ни в бъдеще да издържим на всякакви кризи, подобни на тези, които наскоро видяхме.

Целта на доклада е подобряване качеството на капиталовата база, разширяване и засилване на капиталовите изисквания за покриване на риска (като кредитния риск от страна на контрагента, произтичащ от деривати и репо сделки и др.). Той цели въвеждане и на коефициент на задлъжнялост (leverage ratio), за да се обуздае прекомерното натрупване на задлъжнялост в банковата система, както и други антициклични мерки като създаване на капиталови буфери в благоприятни за икономиката периоди. На последно, но не по значение място, той предлага стандарти за глобално управление на ликвидността. Затова гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото считам, че:

– „твърде големите, за да фалират“ финансови институции трябва да бъдат в състояние да привличат антицикличен капитал, пропорционално на размера им и равнището на бизнес риска;

– Базелският комитет и Комисията трябва да изяснят третирането на споразуменията за реципрочни финансови кръстосани участия;

– трябва да се проведе задълбочено проучване на капиталовите инструменти преди и след кризата, за да се даде оценка на значението на конкретните капиталови инструменти и на ролята им при бъдеща кризисна ситуация;

– високите стандарти за ликвидност са ключова част от отговора спрямо кризата;

– необходимо е да се определят критерии за висококачествени ликвидни активи;

– Комисията трябва да включи целия държавен дълг на всички държави-членки от еврозоната като висококачествени ликвидни активи независимо от конкретния им рейтинг;

– бъдещият Европейски банков орган следва да играе водеща роля при изготвянето и прилагането на мерки, свързани с капиталовите изисквания и стандартите за антицикличните капиталови буфери;

– антицикличното регулиране изисква хармонизирани критерии за гарантиране на всеобхватно и внимателно наблюдение върху финансовите пазари и пазарната среда от страна на надзорните органи.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Докладът излага позицията на ЕП във връзка с предстоящото преразглеждане на международните стандарти и насоки относно капиталовите изисквания и изискванията за ликвидност на банковата система, които се приемат от Базелския комитет (международният форум, създаден от централните банки и органите за банков надзор), както и задълженията на Г-20 в тази област. Очаква се тези стандарти да бъдат транспонирани и приспособени към правната рамка на ЕС чрез преразглеждане на Директивата за капиталовите изисквания (ДКИ). Законодателното предложение на Комисията е насрочено за първото тримесечие на 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), в писмена форма. (EN) Искам да потвърдя подкрепата си за доклада. Както Комисията знае, Парламентът винаги е имал усещането, че подготовката на споразумението във връзка с Базел ІІ отразява незадоволително парламентарния процес. Предвид огромната заплаха пред основните във финансово отношение нации, преразглеждането на въпроси като коефициентите на капитала и задлъжнялостта изискват по-силен контрол от страна на Парламента. Докладът спомогна да се коригира недостатъчното институционално включване на ЕП и Комисията следва да признае този факт.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), в писмена форма. (DA) Напълно подкрепям признаването в доклада на факта, че има обезпечени с ипотека облигации и други видове ценни книжа, които в действителност са също толкова ликвидни и сигурни, колкото и държавните облигации. Ето защо напълно приемам и косвената подкрепа на доклада за датския модел на ипотечно кредитиране, макар да считам, че Дания би трябвало да бъде спомената по-явно в текста. Причината да се въздържа от гласуване е, защото в интерес на конкурентоспособността на ЕС докладът не настоява за по-строго финансово регулиране, каквото съществува в останалата част от западния свят, включително в САЩ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Приетият през септември пакет за финансов надзор в ЕС включва в частност създаването на органи и механизми за надзор на благоразумие на микроравнище в банковия сектор, съгласуван с мрежата на националните надзорници. Докладът по собствена инициатива, който гласуваме днес, се фокусира върху въпрос, който считам, че някак попада в тази нова структура, и който по мое мнение е от решаващо значение за всяка икономика. Определянето на количеството и качеството на собствения капитал със сигурност е силно чувствителен въпрос, който трябва да се анализира от гледна точка както на въздействието му – особено върху икономическото възстановяване в Европа – така и на общата ситуация. Тъй като нашите предприятия се финансират главно от банковия сектор, който е един от стълбовете на икономиката, според мен е жизнено важно банките да управляват предпазливо риска и печалбите си в дългосрочна перспектива. Нещо повече, считам, че тези съображения трябва да се обсъдят проактивно и в контекста на трансатлантическото сътрудничество. Гласувах в подкрепа на доклада, защото го приемам изцяло от съдържателна гледна точка и считам, че е крачка напред към установяване на нови механизми на Съюза за планиране, координация и надзор в икономическата, бюджетната и социалната сфера на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма. (EN) Сегашната финансова криза показа поетите рискове и недостига у повечето банки на наличен капитал за покриване на тези рискове. Подобна безотговорност продължава да взема своята дан от европейските граждани както поради спасяването на банките, така и поради намаляване на разходите в резултат от продължаващата рецесия. Всяко преразглеждане на финансовата регулаторна рамка трябва да включва предложения за подобряване на Директивата за капиталовите изисквания, поради което то има централна роля за създаването на стабилни и отговорни банки. Докладът подкрепя целите и предложенията на Г-20 и Базелския комитет, за да се гарантира, че банките имат натрупан собствен капитал с подходящо качество и ликвидност, както и достъп до стабилно финансиране, за да издържат в тежки пазарни условия. Гласувах за доклада, защото той одобрява процеса на реформа, но няма да подкрепя никакви призиви за отслабване на предложенията, приети от Базел. Освен това искам да предложа по-нататъшно проучване, когато е целесъобразно, на въздействието на мерките, за да се осигури тяхното пълно, решително и своевременно провеждане.

 
  
  

- Доклад: Veronique De Keyser (A7-0245/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Досега международната общност не беше безразлична, а извършваше многобройни дейности като проява на солидарност в подкрепа на населението, живеещо в Африка. Въпреки това степента на развитие в тази област е много по-ниска от тази на Запад. Ако приемем, че очакваната продължителност на живота на африканеца може да бъде дори 30 или 40 години по-малка от тази на европееца, можем да заявим, че това продължава да бъде сериозен проблем, дори сега. Колеги, подкрепям решенията, предложени в доклада на г-жа De Keyser, и искам да подчертая, че истинското решение на проблема на Африка се състои както в изграждането на основа за системата за здравеопазване, така и в предоставянето на незабавна помощ. Перифразирайки една известна поговорка, мисля, че „ако дадете на пациента лекарство, му помагате за един ден. Ако му предложите основите на система за здравеопазване, му помагате не само до края на неговия живот, но помагате и на децата му“. Именно поради тази причина подкрепям балансираната политика за предоставяне на средства.

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto, Louis Grech и Edward Scicluna (S&D), в писмена форма. (EN) Делегацията на Партията на труда в Малта гласува в подкрепа на доклада относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб, в който се представят основни въпроси и приоритети за постигане на целите на хилядолетието за развитие и за намаляване наполовина на бедността до 2015 г. Освен това осъждаме факта, че в някои райони жените все още са подложени на генитално осакатяване, насилие и изнасилвания. Също така напълно одобряваме въпросите, засегнати в доклада, особено най-неотложните проблеми в здравеопазването в държавите от Африка на юг от Сахара, както и общия въпрос как да се подобрят условията за обслужване в здравеопазването и системите за социално осигуряване там. Моята делегация обаче не одобрява това, че в параграф 6 от доклада се споменава за насърчаване на абортите.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) В настоящия доклад се разглеждат редица въпроси. Безпокойство поражда обаче параграф 6, който засяга абортите. Аз съм против абортите и не мога да подкрепя документ, в който се насърчават тези практики. Поради това реших да гласувам против изменения доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark и Anna Ibrisagic (PPE), в писмена форма. (SV) Днес, 7 октомври 2010 г., консерваторите от Швеция гласуваха против доклада (A7-0245/2010) относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб. Въпреки това искаме да подчертаем, че според нас докладът разглежда тема от жизненоважно значение – достъпът до здравни грижи е основна предпоставка за развитието. Стотици хиляди деца от Африка на юг от Сахара умират всяка година от болести, които не са смъртоносни за никой, който има достъп до основни здравни грижи. Според нас обаче докладът не предоставя отговор на въпроса как следва да се осигурят те. Факт е, че гражданското общество е играло, и в много държави продължава да играе, изключително важна роля като доставчик на грижи. Категоричното отхвърляне на работата, извършвана от частни доставчици на грижи и неправителствени организации, не е правилният подход към проблема от страна на тези, които са загрижени за благоденствието на бедните. Същевременно искаме да подчертаем, че, разбира се, подкрепяме текста в доклада относно репродуктивното здраве на жените и осъждането на гениталното осакатяване и ужасните прояви на насилие, на които жените все още са подложени.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Според мен основното достойнство на резолюцията относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб е, че тя разглежда темата въз основа на специфичните особености на въпросния регион. Съществува истински проблем с налагането на модел за организиране на системи за социална защита, който е специфичен за западната цивилизация при съвсем различни условия. Много проекти, предназначени за развиващи се страни, са се проваляли поради възприемането на абсолютистки, западно-центристки подход както от страна на Европа, така и на Съединените щати. Това доведе до прахосване на ресурси и създаване на допълнителни проблеми за въпросните държави. Специфичното положение в този регион прави още по-безспорно твърдението, че не можем да считаме здравето за стока. Следователно е необходимо да се определят видовете здравни грижи, които могат да се предоставят с нестопанска цел, въз основа на ценностите на солидарността и демокрацията. Постигнатият във времето напредък, включително чрез финансово участие на държавите-членки, може да се обезсмисли с възприемането на прибързан подход, основаващ се на търговски съображения. Според мен резолюцията разглежда въпроса по справедлив, последователен начин, поради което гласувах в нейна подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям настоящия доклад, който се стреми, в светлината на ангажиментите на ЕС за постигане на Целите на хилядолетието за развитие и намаляване наполовина на бедността до 2015 г., да засегне най-неотложните проблеми в здравеопазването в държавите от Африка на юг от Сахара и въпроса кои системи могат да бъдат въведени за тази цел.

В доклада се прави анализ как могат да се организират универсални, достъпни и на приемлива цена системи за здравеопазване и как можем да споделим най-добри практики от европейския опит. По-специално, в доклада се разглеждат взаимоспомагателните здравноосигурителни каси, които вече са установени и са доказали ефективното си функциониране в няколко африкански държави.

Целта на взаимоспомагателните здравни каси не е да заместят държавата; те по-скоро предлагат алтернатива за преодоляване на пречките пред достъпа до здравни грижи и осигуряване на по-добър достъп до качествени здравни грижи на всички граждани, независимо от доходите им. В действителност те съумяха да създадат условия за осигуряване, съобразени със социално-икономическите характеристики на населението от сивата икономика, което остава изключено от официалните схеми и от търговското осигуряване, и следователно представляват подходящо решение за постигане на целта за всеобхватно покритие в държавите с ниски и средни доходи.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Африка е изтощена от последиците от кризата, природните бедствия, крайната бедност, войните и епидемиите и поради това трябва незабавно да помогнем за въвеждането на устойчива политика за здравеопазване. Ето защо подкрепих доклада, който предлага системи за здравеопазване, финансирани чрез съчетаване на държавни ресурси, международна солидарност и участие на гражданите. За да се постигне това, европейските държави трябва да спазят обещанията си да отделят най-малко 0,7% от БНП за сътрудничество през 2010 г. ЕС трябва да подкрепи съществуващите многобройни инициативи за взаимоспомагателни каси, чиято цел е да се подобри достъпът до здравни грижи. Държавите-членки се призовават да предложат своя експертен опит и по-голяма техническа и финансова помощ на правителствата на развиващите се страни с цел да се въведат и да се разширят системите за социална сигурност. И накрая, Европейската инвестиционна банка също трябва да изиграе роля чрез гарантиране на кредити, съфинансиране на инвестиции в клиники и поемане на част от възнаграждението на здравните специалисти. Единствено чрез тези съвместни усилия Африка ще може да се ползва от устойчива система на здравеопазване, която е достъпна за всички.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D), в писмена форма. (FR) Укрепването на системите за здравеопазване в държавите от Африка на юг от Сахара е изключително важен аспект на политиките за развитие. Преодоляването на недостатъците в системите за здравеопазване ще окаже въздействие и върху здравеопазването в цял свят посредством по-добро обучение на здравни специалисти, подходящи кампании за превенция и намалени разходи за лечение. Това ще допринесе за ограничаване на сериозните епидемии като СПИН, туберкулоза и дизентерия. Не е приемливо частни дружества да възпрепятстват достъпа до здравни грижи заради печалби и е още по-неприемливо консервативни религиозни движения да отхвърлят политиките за сексуално и репродуктивно здраве и да подлагат на съмнение правото на аборт, като така поставят в риск здравето на милиони жени. За да се усъвършенстват системите за здравеопазване в държавите от Африка на юг от Сахара и по целия свят, е изключително важно Европейският съюз да работи съгласувано с останалата част на международната общност. По-специално, неговата роля е да насърчава създаването на взаимоспомагателни здравноосигурителни структури с нестопанска цел, основаващи се на солидарността, които позволяват стимулирането на достъпа до качествени здравни грижи. Ето защо подкрепям приемането на доклада на г-жа De Keyser.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма.(SV) Важно е хората в държавите на африканския континент да имат достъп до здравни грижи. Поради това е добре, че провеждаме разискване относно здравноосигурителните системи и начините за организиране на здравеопазването в държавите, в които доходите са ниски.

За съжаление, тонът и подходът в доклада биха могли да бъдат доста по-добри. Например, за съжаление, в Европа все още съществуват идеи, които правят възможно написването на изрази като „като има предвид, че при вида на социалните и хуманитарни условия, при които живеят някои населения, гражданите не винаги разбират понятието взаимоподпомагане“.

Също така считаме, че в някои отношения докладът има остаряло отношение към частното здравно осигуряване и независимите доставчици на здравни грижи. В някои части на Африка сега е от жизненоважно значение тези независими доставчици да могат да продължат да функционират, за да се предлагат изобщо някакви здравни.

Въпреки тези недостатъци, считаме, че целта на доклада е положителна и че той включва няколко добри инициативи. Ние също искаме да подкрепим прогресивните сили, действащи в организациите за помощ, защитаващи правото на жените на репродуктивно здраве. Поради това решихме да гласуваме в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб, тъй като в него се потвърждава, че е необходимо международната общност да изпълни ангажиментите си по отношение на Целите на хилядолетието за развитие и Европейският съюз да изпълни обещанието си да разшири своята подкрепа за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара. Искам да подчертая значението на подкрепата за развитието на устойчиви модели за взаимоподпомагане, които следва да се основават на солидарността – между севера и юга и сред техните членове – но които в дългосрочен план следва да се стремят към постигане на независимост и да се финансират сами.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Държавите от Африка на юг от Сахара продължават да бъдат регионът с най-ниска очаквана средна продължителност на живота (ОСПЖ) при раждане (от 20-е държави с най-ниска ОСПЖ 19 са в Африка) и най-високо равнище на смъртност и равнище на смъртност на майки и деца. Това също е регионът с най-висок процент на смъртните случаи, дължащи се на HIV-инфекция, като в няколко държави коефициентът при възрастното население надвишава 15%. Тези данни могат да се разглеждат единствено като шокиращи и насочват вниманието ни към неотложната необходимост хуманитарната помощ за тези държави да се насочва правилно към областта на здравеопазването и предоставянето на основни здравни грижи на най-силно необлагодетелстваните общности. В това отношение, Европейският съюз и отделните държави-членки трябва да изиграят своята роля не защото положението на крайна необходимост може да се дължи на колониалното минало на африканския континент, както се твърди в доклада, а защото ние европейците сме свързани с Африка чрез специални отношения на приятелство и солидарност, което не трябва да се забравя.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Сериозните проблеми и крайната необходимост на африканските хора от здравеопазване са безспорни, както и значението на ефективната намеса от страна на развитите страни с цел да се осигурят по-добри условия на живот на континент, белязан от редица беди, от природни бедствия до войни, конфликти и потиснически диктатури. Въпреки това е неприемливо тази кауза да се използва за прибързано въвеждане на основни и безспорни човешки ценности, като например правото на живот. Налагането на нови, водещи до разделение понятия, няма да допринесе за решаването на проблемите на слабо развитата Африка. Поради това гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) В доклада се съдържат аспекти, които считаме за важни, като например убеждението, че здравето не е стока и изразената загриженост поради „все повече нарастващата комерсиализация на здравеопазването“. Приветстваме това, че в него се защитава правото на жените да контролират без ограничение въпросите, свързани с тяхното репродуктивно здраве, включително зачеване, противозачатъчни, аборт или предавани по полов път болести. Еднакво важен е фактът, че в него се изтъква проблемът с недостига на квалифицирани здравни специалисти в много африкански държави. Вместо да се стремят да задържат тези ресурси в техните държави на произход, няколко европейски държави допринесоха за задълбочаване на явлението „изтичане на мозъци“ чрез привличане на много такива специалисти. Това, което би могло да се разгледа по-задълбочено в доклада, са посочените в него „външни фактори“, които „могат драматично да намалят възможността за действие на държавите (...) и могат сериозно да засегнат здравеопазването на населението“. Със сигурност не можем да пренебрегнем програмите за приспособяване, външния дълг или съкращенията и приватизацията, целящи постигане на жизнеспособност, включително в сектора на здравеопазването, в който вече има съществен недостиг. Не можем да пренебрегнем и начина, по който ЕС се опитва да наложи споразуменията за икономическо партньорство на всяка цена, които ще влошат състоянието на икономиките на тези държави дори повече.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Обменът на информация е важен, независимо от това в коя област се извършва той. В сектора на здравеопазването обаче е от жизненоважно значение държавите и регионите да обменят информация и по този начин ще бъде по-лесно да се установи кои аспекти са универсални, достъпни и на приемлива цена в региони, различни от тези, за които са били предназначени първоначално. Във връзка с това приветствам доклада, тъй като той представя най-добра практика от европейския опит и можем да видим в кои области е приложима тя в държавите от Африка на юг от Сахара.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих доклада относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб, тъй като считам, че е важно да защитим правото на здравеопазване като основно право на човека. За съжаление, е добре известно, че очакваната продължителност на живота на един африканец е най-малко с 30 години по-малка от тази на един европеец и дори само тази разлика поставя на сериозно изпитание модела на солидарност между севера и юга. Също така е известно, че по-голямата част от африканците, живеещи на юг от Сахара, особено тези, които живеят в селски райони, не могат да си позволят разхода за лекарства. В доклада, който гласувахме днес в Парламента, се изразява предпочитание към устойчиви услуги за здравеопазване, финансирани или чрез публични фондове, или посредством международна солидарност. Всъщност в това отношение Европейският съюз може да играе важна роля, като предприеме подходящи действия за създаване на основите на прозрачна система за финансиране въз основа на здравни показатели, отразяващи действителните потребности на населението. Освен това считам, че е необходимо да продължи изпълнението на програми за повишаване на информираността на населението относно превенцията и ранното диагностициране на болестите, като накрая искам да подчертая основната роля, която трябва да имат органите на място в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Задължително е да продължим да обединяваме усилията си, така че инвестициите, които прави Европейският съюз за системите за здравеопазване в държавите от Африка на юг от Сахара, да се прилагат ефективно с цел трайно намаляване на огромното неравновесие, което съществува понастоящем между този и останалите континенти, особено по отношение на ражданията, очакваната продължителност на живота и равнището на заразяване с HIV.

Важно е обаче да отправим предупреждение към управниците на тези държави да използват наличните средства по предназначение и да гарантират, че те не се отклоняват за други видове дейности, тъй като лошото управление в някои държави често води до задълбочаване на проблемите в системите за здравеопазване. Искам също да отбележа, че раждаемостта следва да продължи да се запазва и насърчава в тези държави, а доброволното прекъсване на бременността не следва да бъде лесно. Макар че със сигурност следва да зачитаме правата на жените, честата практика на прекъсване на бременността не следва да бъде основният фактор, определящ раждаемостта. Ето защо гласувах по този начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), в писмена форма. (FR) Подкрепям доклада относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб. Здравето не е стока. След доклада за 2010 г. относно Целите на хилядолетието за развитие и предвид оставащите пет години до крайния срок отговорност на всеки от нас е да подкрепи държавите, които са ни партньори, в изпълнението на техните национални политики за здравеопазване. Средствата, изразходвани за здравеопазване, не са разход, а важна инвестиция за устойчивото социално-икономическо развитие на тези държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Как можем да приемем факта, че очакваната продължителност на живота на един африканец и на един европеец може да се различава с 30 или 40 години? Има много фактори, като лошо управление, природни бедствия и крайна бедност, които допринасят за създаването на тревожно положение; положение, в което здравните показатели в Африка са едни от най-обезпокоителните в света. Както се посочва в доклада, според Световната банка е малко вероятно развиващите се страни да могат скоро да финансират собствените си национални системи за здравеопазване от данъчни постъпления. Във връзка с това системите с нестопанска цел, получаващи смесено финансиране от държавни ресурси, международното подпомагане и от участието на обществеността биха могли да спомогнат за преодоляване на огромното предизвикателство на здравеопазването в Африка на юг от Сахара. Трябва да признаем, че няколко африкански държави вече се включиха в някои обнадеждаващи инициативи с помощта на международната общност. Европейският съюз обаче има специална роля във въвеждането на солидарни здравни структури, като предоставя напътствия, финансира системите за основни здравни грижи заедно с достъп до лекарства. Освен това Съюзът трябва да подкрепя програми за образоване на населението относно превенцията и ранното диагностициране на болестите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) В доклада се разглежда липсата на здравно осигуряване в държавите от Африка на юг от Сахара, което ощетява по-голямата част от населението при получаването на достъп до здравни грижи. Хората, които получават здравни грижи, са тези, които могат да си позволят разходите. Огромна част от населението на юг от Сахара, особено в селските райони, не може да се справи с разходите за здравни грижи и дори за генеричните лекарства, въпреки предоставянето на услуги от страна на неправителствени организации и други правителствени програми, предлагащи услуги. Поради това основното послание на доклада е да се въведе здравно осигуряване, основаващо се на солидарна система, за да се осигури възможност на населението за достъп до здравни грижи. Във връзка с това в доклада се призовава Комисията да поддържа и насърчава здравноосигурителната система чрез обединяване на публични органи, всички заинтересовани страни и донори.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), в писмена форма. (IT) Почти 10 милиона деца под петгодишна възраст умират всяка година, като 4 милиона от тях са новородени бебета на по-малко от един месец. Детската смъртност се среща почти изцяло в бедните държави, предимно в държавите от Африка на юг от Сахара. И до ден днешен всяка минута по света умира една жена от усложнения, свързани с бременност или раждане. Основните причини са кръвоизливи, инфекции и хипертонични кризи. Статистически данни на Световната здравна организация показват, че рискът от смърт поради бременност е 36 пъти по-голям за жените в развиващите се страни в сравнение с този при жените, живеещи в развити държави. През последните няколко години броят на смъртните случаи е намалял с 34%, но тази статистическа стойност е под половината от стойността, която се изисква за изпълнение на Цел 5 от Целите на хилядолетието за развитие. Необходимо е да се обърне по-голямо внимание на помощта за хората, изложени на по-голям риск, а именно жените, които живеят в селски райони, и най-бедните семейства, етническите малцинства и групите на коренното население, както и хората, живеещи в конфликтни райони, като трябва да има повече инвестиции в системите за здравеопазване, за да се гарантира предоставянето в крайна сметка на по-добро качество на здравните услуги за всички.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , в писмена форма. (SV) На днешното гласуване в Европейския парламент гласувах против изготвения по собствена инициатива доклад относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб. В доклада се разглежда жизненоважна тема – ясно е, че достъпът до здравни грижи е основна предпоставка за развитие. Стотици хиляди деца от Африка на юг от Сахара умират всяка година от болести, които не са смъртоносни за някого, който има достъп до основни грижи. Това е позор за нас в развития свят. Необходима е помощ, насочена към осигуряване на достъп до здравни грижи. Според мен обаче докладът не съдържа приемливи отговори на въпроса как трябва да се постигне това. Факт е, че в историята гражданското общество, по-специално религиозните организации, е играло и в много държави на юг от Сахара продължава да играе много важна роля като доставчик на услуги. Да се постъпи като в доклада и категорично да се отхвърли работата, извършвана от частните доставчици на грижи, със сигурност не е правилният подход за тези, които действително са загрижени за благосъстоянието на бедните. Поради това гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), в писмена форма. (FR) С резолюцията относно здравните системи в страните от Африка на юг от Сахара и здравеопазването в световен мащаб Европейският парламент „припомня правото на жените да контролират без ограничение въпросите, свързани с тяхното репродуктивно здраве, независимо дали се отнася до зачеване, противозачатъчни, аборт или предавани по полов път болести“. Въпреки това изразявам съжаление поради факта, че тази мярка беше приета с малко мнозинство – 313 срещу 229 гласа. Става въпрос за основно право, за което са се борили и все още се борят хиляди жени в Европа и по целия свят, често рискувайки живота си. Въпреки че изразявам дълбоко съжаление от позицията, възприета от по-малка част от моите колеги, съм изключително доволен от днешното гласуване.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г. (B7-0539/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Аз и моите колеги считаме, че трябва да се възползваме от успехите на регионалната политика на Европейския съюз. Това означава, че тя ще трябва да претърпи еволюция, а не революция. Трябва да продължи да бъде стабилна, добре финансирана политика, истински лост за икономическо развитие на всички наши региони. Искаме опростени правила не само на думи, но и на дела. Считаме твърдо, че най-отдалечените градове и региони трябва да получат специално внимание. Работих по резолюцията както в работната група, така и в парламентарната комисия по регионално развитие, и осигурих значителен напредък на два фронта: да се обърне по-голямо внимание на нуждите на потенциалните бенефициери и БВП да не се счита ненужно за неприкосновен. Считам, че БВП следва да остане основният критерий за разпределянето на финансовите средства, но трябва да разгледаме и други критерии. Доволна съм от постигнатия компромис и затова гласувах в подкрепа на текста. Приемайки резолюцията с преобладаващо мнозинство, обединихме усилията си и изпратихме много ясно послание на Европейската комисия и европейските министри.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г. Текстът включва важни твърдения, като например необходимостта след 2013 г. да се запази политиката на сближаване, която е необходимо условие за съюза на държавите-членки. Считам, че трябва да сме много внимателни по отношение на искането, в рамките на втория стълб от Общата селскостопанска политика (ОСП), развитието на селските райони да се координира с целите за развитие на сближаването и да се управлява на регионално равнище, така че да се гарантира неговото адаптиране към съществуващите потребности. Напълно възможно е да се постигне регионална адекватност с възможности за договаряне без задължителен инструмент. Абсолютно съм съгласен, че политиката на сближаване не трябва да се национализира повторно. Политиката на сближаване не трябва да бъде нито национална, нито регионална. Тя трябва да бъде европейска. Трябва да премине от политика на сближаване, основана на обединението на Европа, към политика на сближаване, основана на европейско планиране и развитие. Превръщането на Съюза в най-конкурентоспособния регион в света в икономическо и социално отношение и в най- устойчивия екологично: това е амбицията, свързана с Европа на резултатите, която гражданите очакват.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Политиката на сближаване на ЕС цели да намали различията между равнищата на развитие на европейските региони и да постигне икономическо и социално сближаване, което е много важно за живота и развитието на селските общности. Гласувах в подкрепа на резолюцията и е важно ЕС да продължи да подкрепя устойчивото развитие в селските и отдалечените региони. Ирландия е получила около 10 милиарда евро от 1973 г. насам от Европейския регионален фонд. Подкрепям това, което резолюцията казва за внимателно обмисляне на значението на регионалното развитие, за отразяването му в бюджета на ЕС, както и за насърчаването на стабилна европейска регионална политика с подходящо финансиране за постигане на социално, икономическо и териториално сближаване. Политиката на сближаване след 2013 г. трябва да отговаря на нуждите на европейските региони, да помага на общността на ЕС да расте и да процъфтява. Тя трябва да бъде опростена и прозрачна. Трябва да има взаимодействие с политиката за регионално развитие и координиран подход, управляван на регионално равнище, за да се постигнат специфичните политически цели и средствата да се разпределят справедливо.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Подкрепих резолюцията. Политиката на сближаване е особено важна част от политиката на ЕС, която цели да намали различията между равнищата на развитие на европейските региони и да гарантира икономическо, социално и териториално сближаване. Ефективното прилагане на регионалната политика има висока добавена стойност за целия ЕС и за икономическия му растеж. Европейският парламент често изразява своята позиция, че политиката на сближаване се развива на фона на глобални предизвикателства, които имат различно въздействие върху регионите на ЕС. Поради това е необходимо основно да се подобри цялостната координация на политиката на сближаване на равнище ЕС. В действителност сложността и тежестта на изискванията и правилата на политиката на сближаване са една от основните пречки пред разгръщането на потенциала на тези инструменти. За да се гарантира постигането на целите на политиката на сближаване, в прилагането й трябва да има достатъчно гъвкавост, така че да се адаптира към специфичните характеристики на отделните региони, за да могат да преодолеят специфичните икономически и социални затруднения.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. (RO) Политиката на сближаване е най-ефективният наличен инструмент за прилагане на европейските политики на регионално равнище. Предложението за резолюция, прието днес, съдържа важни аспекти за установяване на тясна връзка с целите на стратегията „ЕС 2020“. Бюджетната рамка за периода 2014-2021 г. трябва да подкрепя амбициозна политика на сближаване по отношение на отпуснатите средства. Освен това с оглед на въздействието на икономическата криза върху по-слабо развитите региони, цел „Сближаване“ трябва да запази приоритетното си значение и в бъдеще. В случая с Румъния прилагането на политиката позволява сближаването с другите държави-членки на ЕС, особено след като всички осем региона в моята страна могат да се възползват от структурните фондове. Привличането и най-доброто използване на тези средства би довело до 15% ръст на БВП през следващите пет години. Но в резултат на ниския административен капацитет на отдели в министерствата, процентът на усвояване остава един от най-ниските в Европа. Ето защо смятам, че е полезно да се реорганизират съществуващите административни структури на министерско равнище и да се прилагат строги критерии при подбора на персонала. Освен това считам, че макрорегионалните стратегии, като стратегията за региона на река Дунав, трябва да бъдат запазени като приоритетни аспекти на политиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото Европейският съюз сега трябва да започне да планира как да финансира и координира политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г. Съгласна съм със становището на Европейския парламент, че сега трябва да планираме и разпределим средствата на ЕС, предназначени за структурните фондове, така че в новия дългосрочен финансов период да се заделят достатъчно средства за гарантиране на хармоничното развитие на всички региони в ЕС. Европа е обединена и затова е много важно да се постигне целта на политиката на сближаване – да се намалят различията между равнищата на развитие на европейските региони и да се гарантира икономическо, социално и териториално сближаване. Съгласна съм със становището на Парламента, че политиката на сближаване следва да бъде ориентирана към резултатите в по-голяма степен и че трябва да се стремим към още по-голяма ефективност и полезност, защото само тогава политиката ще стане по-удобна и изгодна за потребителите. За да го постигнем, трябва основно да подобрим административните процедури, да засилим финансовия контрол, да координираме националните и регионалните процедури и да ги направим по-гъвкави и опростени. За да постигнем целите на стратегията „Европа 2020“, трябва да приложим политиката на сближаване и регионалната политика и да гарантираме, че тя е независима и обхваща всички региони в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Важно е да се увеличи бюджетът на ЕС, но също така е важно да се подобри гъвкавостта и опростяването на правилата за използване, за да има по-добро изпълнение на бюджета. ЕС следва да има политически приоритети, които допринасят за икономическия растеж и за създаването на повече и по-добри работни места, както и политики, които допринасят за конкурентоспособността, като например научните изследвания и иновациите.

Призовавам структурата на политиката на сближаване за периода след 2013 г. да предлага прост, справедлив и прозрачен преходен режим, който отчита натрупания опит и последните тенденции в социалното и икономическото положение на съответните региони и който да им позволява да продължават по своя път към растежа и развитието. Бюджетът на ЕС следва да бъде изготвен във връзка с европейския политически дневен ред. Например енергетиката е в дневния ред на всички европейски лидери, но инвестираме четири пъти по-малко в научни изследвания, отколкото през осемдесетте години на миналия век. Считам, че стратегията 2020 на Европейския съюз е добра отправна точка и добра работна основа.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Считам, че Европейският социален фонд следва да остане част от регулаторната рамка на общите разпоредби относно средствата по политиката на сближаване. Но смятам, че трябва да функционира съобразно свои собствени правила.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), в писмена форма. (PT) От основаването си Европейският съюз насърчава мира и благосъстоянието, пространството на свобода и сигурност и единния пазар като основни ценности, както и социалното, икономическото и териториалното сближаване чрез устойчиво развитие. Тези ценности, с които се гордеем, следва да продължат да ръководят процеса на европейската интеграция и в бъдеще, очевидно заедно с политиката за регионално развитие. 2013 г. е съвсем близо.

Следователно усилията на всички са важни за постигането на целта, тъй като сегашната ситуация в Европа е доста сложна и е в процес на сериозни промени след приемането на Договора от Лисабон. Неблагоприятният световен климат също пренасочи приоритетите на ЕС към специфични или икономически проблеми, които трябва да бъдат решени, но които не могат да отвлекат вниманието от принципите, залегнали в европейската регионална политика. Структурата на политиката на сближаване след 2013 г. следва ясно да отрази факта, че политиката на сближаване не е политика на преразпределение на финансови ресурси между държавите-членки и регионите. По-скоро тя е или би трябвало да бъде политика, насочена към социалното, икономическото и териториалното развитие на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) С приемането на резолюцията относно политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г., Европейският парламент подкрепи исканията на регионите, които се събраха сега в Брюксел за „Дните на отворените врати“. Парламентът иска да даде ясен политически сигнал преди петия доклад за сближаването, който трябва да бъде представен през ноември и който ще определи основните цели на регионалната политика на ЕС след 2013 г. Настоящата социална криза придава специално измерение на политиката за регионално развитие. За да продължат регионите да се борят с периода на преструктуриране на икономиката, те се нуждаят от подходящ бюджет. За да се гарантира успехът на стратегията „ЕС 2020“, регионите също трябва да бъдат по-ангажирани и Европейската комисия трябва да продължи да опростява процедурите за достъп до средствата. И накрая, политиката на сближаване се нуждае и от по-добра комуникация, за да могат европейските граждани да разберат важната роля на структурните фондове в големите проекти за регионално и социално сближаване. Това е една от инициативите на местно равнище, които Европа трябва да насърчава.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г. Прилагането на политиката на сближаване, която допринася за стабилен, устойчив икономически растеж и за създаване на работни места в Европейския съюз, е от съществено значение за успеха на стратегията „Европа 2020“. Въпреки че е важна за постигането на целите на стратегията, политиката на сближаване и регионалната политика следва да бъде независима и да предоставя рамка за установяване на тясно взаимодействие между всички европейски политики.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както съм казвал и друг път, политиката на сближаване на ЕС е от жизненоважно значение за намаляване на различията между отделните региони на ЕС-27, за облекчаване на дисбалансите и за насърчаване на европейската конкурентоспособност. Важно е да се подпомогне развитието на най-необлагодетелстваните региони, да се повиши ефективното разпределяне на средства за иновации, технологии и образование и да се прилагат мерки за стимулиране на заетостта и конкурентоспособността по-специално. Целите на „Европа 2020“ също следва да бъдат движещата сила в тази област и затова приветствам препоръката за насърчаване на по-добро използване на наличните ресурси за техническа помощ, за да се увеличи капацитетът на малките и средните предприятия и на неправителствените организации.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Целта на политиката на сближаване е намаляване на различията между равнищата на развитие на европейските региони и мобилизиране на потенциала за растеж за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Въпросната политика доказа значението си за процеса на европейската интеграция, модернизацията и устойчивото развитие, които, в съответствие с духа на договорите, изискват прилагането на регионална политика на равнище ЕС в цялата територия и във всички региони на ЕС.

Най-отдалечените региони, граничните региони, регионите с особени географски характеристики, както и тези, които са изправени пред особени предизвикателства, свързани с развитието, трябва да продължат да се възползват от конкретните разпоредби. Текущото натрупване на дългосрочни и краткосрочни предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз, води до приемането на стратегията „ЕС 2020“, за да се създаде рамка, благоприятна за стабилния и устойчив икономически растеж и създаването на работни места в Европа. Прилагането на политиката на сближаване е от съществено значение за успеха на стратегията. Искам да подчертая факта, че териториалното сближаване предполага подход, насочен към териториално развитие, така че трябва да има и достатъчно гъвкавост за приспособяване към специфичните регионални характеристики и подкрепа за по-слабо развитите региони в усилията им да преодолеят социално-икономическите затруднения.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Резолюцията има няколко положителни страни, особено когато настоява за политиката на сближаване, която цели намаляване на различията между равнищата на развитие на европейските региони и мобилизиране на потенциала за растеж за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване.

Това е област, която улеснява постигането на модернизация и устойчиво развитие, показвайки известна солидарност. Поради това следва да получи по-голямо внимание. От съществено значение е регионалното измерение да бъде взето изцяло предвид в предложеното преразглеждане на бюджета на ЕС и на бъдещата финансова рамка, защото в противен случай ще бъде трудно да се постигне социално, икономическо и териториално сближаване.

Политиката на сближаване трябва да се адаптира към най-отдалечените региони, посочени в член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, чрез приемането на специфични мерки. Комисията трябва да предложи постоянни мерки, подкрепени от подходящо финансиране, които могат да се приспособят към потребностите на всеки от най-отдалечените региони, за да им помогне да преодолеят своите постоянни затруднения. Граничните региони, регионите с особени географски характеристики, както и тези, които са изправени пред особени предизвикателства, свързани с развитието, също трябва да продължат да се възползват от конкретните разпоредби. Но не искаме политиката на сближаване да бъде подчинена на приоритетите на стратегията „ЕС 2020“, която набляга на „конкурентоспособност“, „дерегулация“, „приспособимост“ и „предприемачество“ винаги за сметка на сближаването и конвергенцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) В момента се решава бъдещето на политиката на сближаване, докато безработицата расте, а публичните финанси се свиват в цяла Европа. Възможно е БВП в граничния западно-централен регион в моята държава например отново да падне до 75-100% от европейския БВП. Трябва да се въведат мерки за периода след 2013 г., които отчитат промененото икономическо положение в Ирландия и в посочения регион по-конкретно. В центъра на вниманието на програмите по Цел 2 трябва да бъде изграждането на капацитета на регионите, с цел да се допринесе ефективно за развитието на по-зелена, по-интелигентна и по-устойчива икономика в Ирландия и в останалата част на Европа. Регионалните полети в посочения регион са икономически и социално необходими. Следователно трябва да се запази публичното финансиране на услугата, тъй като тези вътрешни полети не могат да съществуват без тези средства. Трябва да се запази подкрепата на ЕС за трансграничното сътрудничество. Трансграничното сътрудничество разполага с потенциала да се справи с разпокъсаността на пазара на труда, търговските мрежи и инфраструктурата в граничните региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма.(EN) Политиката на сближаване е един от основните принципи на европейската интеграция, тъй като осигурява еднакво развитие и намаляване на различията в рамките на ЕС, като същевременно защитава социалното и териториалното сближаване. Договорът от Лисабон укрепи политиката на сближаване и е в наш интерес бъдещата политика на сближаване да стимулира потенциала за развитие на целия ЕС, да насърчи по-голяма конкурентоспособност на европейската икономика и да подобри качеството на живота ни.

 
  
MPphoto
 
 

  Mario Mauro (PPE), в писмена форма. (IT) Като следствие от създаването на стратегията „Европа 2020“ в рамките на Съвета и след приемането в рамките на парламентарната комисия по регионално развитие на документ относно бъдещата политика на сближаване, имаме подходящ и навременен доклад, насочен към възстановяване на централната роля на политиката на сближаване. Докладът правилно подчертава значението на регионалното измерение след въвеждането, съгласно новия Договор, на допълнителен териториален статут за икономическото и социалното сближаване и се позовава на основните принципи на политиката на сближаване – управление на различни равнища, партньорство и интегриран подход. Поради всички тези причини ще гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Без категорична политика на сближаване като настоящата ЕС нямаше да успее да намали съществуващите дисбаланси между географските региони в по-неравностойно положение и всички други региони. Утвърждаването на политиката на този етап, когато кризата причинява известно забавяне в трудната задача за намаляване на дисбалансите, е от жизненоважно значение за постигане на целите, очертани в стратегията „ЕС 2020“, и за един от основните стълбове на ЕС – солидарността, която вече позволи развитието и напредъка на повечето европейски региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) Искам да изразя искреното си уважение към г-жа Hübner и да й благодаря за резолюцията, която тя изготви от името на комисията по регионално развитие. Резолюцията повдига точно навреме въпроса за средствата на ЕС, предназначени за регионално развитие, и за осигуряването на среда, в която средствата могат да се прилагат по-гъвкаво, като се отчитат географското положение на държавите и основните показатели за икономическата им ефективност. За съжаление, в моята държава, Латвия, средствата, предназначени за политиката на сближаване, се прилагат по много неефективен начин. Корупцията сред длъжностните лица в латвийското Министерство на икономиката и в Министерството на регионалното развитие, както и в органите за местно самоуправление на практика възпрепятстват и инициативите на физическите лица, и всички мерки за ефективно използване на финансовите ресурси на ЕС. Поради липсата на информационна кампания в Латвия по отношение на средствата за сближаване населението на практика не познава възможностите, предлагани от ЕС. Гласувах в подкрепа на резолюцията, за да мога да я използвам да обясня на някои латвийски министри и държавни служители, че е време за работа в ЕС, разбира се, в полза на Латвия. Пропускането на възможностите за обновяване на Латвия е престъпление срещу бъдещите поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Системата на политиката на сближаване на ЕС предоставя подкрепа за по-бедните региони да стигнат същото равнище като богатите региони. Тя е предназначена да се използва за балансиране на последствията от неравномерното икономическо развитие. Но трябва да гарантираме, че финансовите средства се разпределят за отделните региони по справедлив и прозрачен начин. Критериите, използвани във връзка с изплащането на субсидии, също следва да бъдат ясно определени. Трябва да обърнем повече внимание на периферните селски райони. Гласувах против резолюцията, защото не посочва достатъчно ясно до каква степен ще се наблюдават субсидиите и каква формула ще се използва, за да се определи как ще се разпределят.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Предложението за резолюция относно политиката на сближаване и регионалната политика на Европейския съюз след 2013 г. е ясен сигнал от Европейския парламент до Европейската комисия за минималните изисквания към проектирането на политиката в следващия програмен период. Целта на политиката на сближаване е намаляване на различията между равнищата на развитие на европейските региони и повишаване на потенциала за растеж за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване. Политиката на сближаване, която е израз на европейската солидарност, играе изключително важна роля в програмата „Европа 2020“. Ефективното й прилагане е от съществено значение за по-нататъшното модернизиране и за гарантирането на траен, стабилен икономически растеж и създаване на работни места в Европа. Тя е предназначена също за повишаване на конкурентоспособността и за подобряване на качеството на живот на гражданите на ЕС. Категорично подкрепям отхвърлянето на всички опити за повторно национализиране на политиката на сближаване или за разделянето й на сектори и разпиляването на ресурсите. Следва да се обърне внимание на необходимостта от управление на различни равнища и на значението на сътрудничеството с регионите, за да бъде политиката на сближаване възможно най-удобна за потребителите, както и на необходимостта от по-добра координация на развитието на селските райони с целите за развитие на сближаването.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (FR) Целта на политиката за регионално сближаване е да осигури възможно най-добрите условия за благосъстоянието на населението. За да се оцени политиката и да се подобрят решенията във връзка с разпределянето на европейските средства, ЕС трябва да разполага със социални и екологични показатели в допълнение към БВП. Икономическият растеж вече не е достатъчен като единствен критерий за вземане на решения. Политиката на сближаване е израз на солидарността между европейските региони. Децентрализираното й управление е най-ефективният начин да се отговори на специфичните условия и изисквания на регионите и има решаващ принос за националните политики по заетостта. Затова твърдо се противопоставяме на плановете за повторно национализиране на управлението на Европейския социален фонд. Повторното национализиране не трябва да бъде единствената възможност за осигуряване на по-голяма тежест и видимост на фонда.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Целта за икономическо, социално и териториално сближаване между равнищата на развитие на регионите на Съюза е важно. С приемането на стратегията 2020 трябва да създадем рамка, благоприятстваща устойчивия икономически растеж и създаването на работни места. Резолюцията призовава също развитието на селските райони да се координира с целите за развитие на сближаването и да се управлява на регионално равнище, така че да се гарантира неговото адаптиране към съществуващите потребности. За съжаление, в разгара на кризата много селски райони в Европа изостанаха още повече и вследствие на това се обезлюдиха. Подобно положение причинява деградация на терена, която подсилва хидрогеоложката нестабилност. ЕС трябва да даде възможност на регионите да се намесят с целеви субсидии, насочени към повторно заселване на областите, засегнати от демографския срив. Само по този начин ще можем да гарантираме нови работни места и по-голямо регионално развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Политиката на сближаване е основният стълб на европейската солидарност. Именно чрез политиката на сближаване постигаме целта за намаляване на регионалните различия и стимулираме хармонично развитие в целия Европейски съюз. Трябва да се създаде рамка за предстоящия период 2014-2020 г., която може да повиши ефективността на регионалната политика. Трябва да се насърчава управлението на различни равнища с по-голямо участие на регионалните и местните органи в процеса на вземане на решения, както постановява новият Договор от Лисабон, и при спазване на принципа на субсидиарност, тъй като решенията трябва да се вземат възможно най-близко до хората. Специфичните условия в най-отдалечените региони, като Мадейра, откъдето съм аз, не трябва да се забравят. Тези европейски региони са изправени пред специфични предизвикателства за развитието и трябва да продължат да се възползват в бъдеще от специални разпоредби относно прилагането на европейските политики. Също така е желателно да се прилагат и други показатели в допълнение към брутния вътрешен продукт, който трябва да продължи да бъде основният критерий за определяне на допустимостта за помощ в рамките на регионалната политика. Тези показатели трябва да отчитат специфичните характеристики на регионите, за да предоставят по-пълна картина на реалността във всеки регион.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма. (FR) Приветствам приемането на резолюцията, която определя насоките на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за програмния период 2014-2020 г. Считам, че обръщайки внимание на регионалния характер на ЕФРР, отново потвърждаваме необходимостта да се отчетат специфичните особености на регионите при прилагането на регионалната политика. При все това е от съществено значение управляващите органи да вземат предвид действителното положение в регионите и да създадат политика за ЕФРР, която наистина отговаря на потребностите на общностите и местните стопански субекти. Трябва да се признае, че управлението на ЕФРР в нашите региони се характеризира със сериозни различия и затова призовавам стандартите в тази област да бъдат хармонизирани на европейско равнище. Също толкова важно е да се предложат повече възможности за промяна, в средносрочен план, на политиката в съответствие с икономическите и социалните условия и развитие на регионите, така че ЕФРР да може да осигури реална добавена стойност през програмния период. ЕФРР е според мен чудесен катализатор на растежа, заетостта и териториалното сближаване и трябва да се превърне във важен инструмент за ефективно подпомагане на проектите за структурно развитие в полза на обществото и на нашите региони.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Докладът призовава за прост, справедлив и прозрачен преходен режим след 2013 г. Едно от ключовите предизвикателства пред политиката на сближаване и регионалната политика е изменението на климата, което ще окаже значително въздействие и върху регионите на Австрия, тъй като секторите, които ще бъдат засегнати е най-голяма степен, ще включват туризма, както и селското и горското стопанство. Както се посочва в предложението за резолюция, ограничените ресурси трябва да се съсредоточат върху основните приоритети и трябва да се намерят общи решения на общите проблеми.

 
  
  

- Предложение за резолюция: Бъдещето на Европейския социален фонд (B7-0535/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че: „При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.“ Затова считам, че е важно да се повиши ефективността и прозрачността на Европейския социален фонд (ЕСФ), т.е. на социалното измерение на регионалната политика на ЕС. Средствата в размер на 10 милиарда евро, инвестирани всяка година в социална Европа (учене през целия живот, социално приобщаване, приспособяване на работниците и т.н.), трябва да се използват по начин, който съответства на целите на стратегията „ЕС 2020“, и да водят до истински напредък. ЕСФ трябва да остане неразделна част от регионалната политика на ЕС, за да се гарантира, че по-голямата диференциация на средствата не прави нещата по-сложни. Гласувах в подкрепа на текста, защото представя ясно въпросите и отправя твърд призив към Европейската комисия: ЕСФ трябва да се превърне в основен инструмент на политиките на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. – (LT) Съгласен съм с резолюцията. Политиката за устойчив икономически растеж и създаване на работни места в Европа е от съществено значение. Прилагането на политиката следва да бъде подкрепено от реформи в образованието, професионалното образование и обучение и програмите за преквалификация, с цел да се приспособят към нуждите на трудовия пазар, и следва да получи подкрепата на малките и средните предприятия. Много е важно планираните инструменти да работят заедно координирано и като се допълват взаимно, за да се постигнат най-добрите резултати. На равнище ЕС Европейският социален фонд (ЕСФ) играе ключова роля за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд, както и по отношение на интеграцията на работниците на пазара на труда. Но подкрепата от структурните фондове е недостатъчна. За да се създаде ефективна и ефикасна система за финансиране на социални програми, помощта от структурните фондове трябва да се комбинира с други съществуващи програми, като например Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, чрез който се предоставят микрокредити на малки предприятия и се помага при учредяването на дружества, както и с други инструменти.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският социален фонд е ключов инструмент за подпомагане на икономическото и социалното сближаване в държавите от ЕС. Максималната финансова помощ от фонда ще допринесе за укрепване на чувството за солидарност сред европейските граждани, особено в новите държави-членки. През периода 2007-2013 г. Европейският съюз отпусна приблизително 3,5 милиона евро от Европейския социален фонд за Румъния. Оперативните програми са насочени към две области. Първата е развитието на човешките ресурси, а втората е подобряването на инфраструктурата на обществените услуги и политиките по програмата „Развитие на административния капацитет“. В този контекст потенциалът на структурните фондове трябва да бъде укрепен чрез опростяване и подобряване на съответните процедури. Основната цел е да се подпомогнат държавите-членки да постигнат най-добрите възможности за работа и най-активно участие на гражданите. В бъдеще Европейският социален фонд ще трябва да играе важна роля в подкрепа на стратегията „Европа 2020“. Това определено ще изисква предприемане на действия на европейско и национално равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Бъдещето на Европейския социален фонд очевидно ще зависи не само от подхода на европейските политици към бъдещето на континента, но и от извличането на положителен опит от миналото, което днес ни казва по-ясно от всякога, че моделът, прилаган досега от европейските институции в областта на заетостта, обучението и работата, е модел, който вече не съответства на потребностите на сегашната икономика. Стратегията „ЕС 2020“, заедно с основния й инструмент – Социалния фонд, ще трябва да отчете факта, че единствените политики по отношение на заетостта и обучението, които могат да направят разходването на европейските средства устойчиво, са тези, които са непременно насочени към задоволяване на местните потребности и към укрепване и поддържане на малките и средните предприятия като крайъгълния камък на европейската икономика. В бъдеще ще трябва да обърнем много по-голямо внимание, отколкото досега, на Социалния фонд и цялостната стратегия „ЕС 2020“ по отношение на местното измерение и малките предприятия, които съставляват 99% от икономиката на Европа. В очакване, че гледната точка на Съюза по тези жизненоважни въпроси ще се промени, гласувам в подкрепа на резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, внесена от парламентарната комисия по заетост и социални въпроси, защото е необходимо да се укрепи Европейският социален фонд (ЕСФ) и да се повиши неговата ефективност, по-специално по време на икономическата и социална криза, тъй като този фонд е един от основните финансови инструменти на Европейския съюз за борба с бедността и социалното изключване. Освен това е много важно да се подобрят финансовите процедури на ЕСФ, защото това ще даде възможност на държавите-членки да използват ЕСФ по-лесно и ефективно да инвестират в умения, заетост, обучение и преквалификация, с цел създаване на повече и по-добри работни места. Също така искам да обърна внимание на факта, че е много важно Комисията да разпределя средствата от ЕСФ по целенасочен начин, защото само тогава този инструмент ще помогне пряко на хората да получат работа, да намерят по-добри работни места, да преодолеят бедността, да избегнат социалното изключване и да водят пълноценен живот. Освен това само един по-ефективен и стабилен ЕСФ може да доведе до постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и социалните въпроси и да допринесе за намаляване на безработицата и бедността в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), в писмена форма. (CS) Подкрепих резолюцията относно бъдещето на Европейския социален фонд поради няколко причини. Първо, оценявам факта, че резолюцията на Европейския парламент признава, че структурните фондове до голяма степен остават основен финансов инструмент за постигане на социалните цели. В същото време подкрепям искането, отправено към Комисията, подчертаващо необходимостта от взаимодействие с други програми и подкрепа за съгласуваността между многогодишните рамкови програми като „Дафне“, „PROGRESS“, Програмата за обществено здраве и програмата „Европа за гражданите“. Не по-малко важен е призивът към Комисията да засили потенциала на структурните фондове чрез опростяване, подобряване на процедурите и гъвкавост, с акцент върху социалното приобщаване, с цел да се помогне на държавите-членки да оптимизират резултатите от социалните политики и политиките по заетостта и да се осигури устойчив растеж. И накрая, подкрепих резолюцията на Европейския парламент, защото подчертава, че регионалната и социалната политика на ЕС са взаимосвързани и че за успеха на стратегията „Европа 2020“ е необходимо да се осигури ясна рамка за постигането на взаимодействие между всички европейски политики и структурните фондове, цел, която резолюцията предизвиква Комисията да постигне.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), в писмена форма. (FR) Европейският социален фонд играе жизненоважна роля за социалното сближаване, като помага за интегрирането на работниците в регионите на Европа. Дейността му в подкрепа на малките и средните предприятия, образованието и професионалното обучение е от съществено значение за успеха на стратегията „ЕС 2020“. Ролята на Европейския социален фонд обаче може да се засили още повече. Бъдещата архитектура на структурните фондове за периода 2014-2020 г. ще трябва да отчете специфичните характеристики на фонда. Могат да се предвидят някои корекции. Но е важно Европейският социален фонд да се запази в рамката на общите разпоредби относно структурните фондове, какъвто е случаят днес. Създаването на отделна регулаторна рамка неизбежно ще доведе до фрагментиране на европейските политики и до безсмислени усложнения за бенефициерите. Съгласуваността на европейската политика трябва да върви ръка за ръка с интегрирана визия за целите и средствата, което изисква по-голямо взаимодействие между финансовите инструменти. Следователно Европейският социален фонд следва да се запази в регулаторната рамка на общите разпоредби относно средствата, със собствени правила, разбира се, но в никакъв случай със собствен бюджет.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският социален фонд играе ключова роля за подобряване на възможностите за работа и кариера, адаптиране на уменията на работниците към нуждите на пазара на труда, интегриране на работниците на пазара на труда и укрепване на социалното приобщаване. Важно е държавите-членки да използват Европейския социален фонд да инвестират в квалификация, заетост, обучение и преквалификация, с цел създаване на повече и по-добри работни места.

Целите и задачите на стратегията „ЕС 2020“ могат да бъдат постигнати с използването на този инструмент с оглед подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и приспособяването на програмите в областта на образованието и професионалното обучение към нуждите на МСП. Трябва да се обърне по-голямо внимание на модернизирането на системите на образованието и професионалното обучение, на достойните условия на труд, включително на борбата срещу несигурната и недекларирана заетост, на равенството между половете, на създаването на условия за постигане на равновесие между професионалния и личния живот и на осигуряването на възможности за навлизане на пазара на труда на лицата, които в момента са изключени от него.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах с „въздържал се“ по доклада, защото призовава Европейският социален фонд да бъде реформиран и укрепен, но го поставя в услуга на стратегията „ЕС 2020“. Всички знаем, че Европейският социален фонд „е създаден с цел намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в държавите-членки и регионите на ЕС и по този начин насърчава икономическото и социалното сближаване“. Но днес, докато икономическата криза изправя ЕС пред рецесия и безработица, затваряне на предприятия и заводи, бедност и социално изключване, въпреки обявяването на 2010 г. за година на борбата с бедността, тази цел е поставена под въпрос. Приоритетите на всички европейски фондове, включително на ЕСФ, трябва да бъдат преразгледани в полза на гражданите и обществата на Европа, а не да служат на стратегията „ЕС 2020“, която е продължение на очевидно провалилата се Лисабонска стратегия. Някои точки от доклада, като например приспособяването на програмите в областта на образованието и професионалното обучение към нуждите на бизнеса, очевидно отговарят на потребностите на пазара, а не на гражданите на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Като се има предвид, че структурните фондове до голяма степен остават основен финансов инструмент за постигане на социалните цели, считам, че икономическото, социалното и териториалното сближаване трябва да бъде укрепено чрез подобряване на квалификацията като предпоставка за реализиране на пазара на труда, осигуряване на високо равнище на заетост и гарантиране на повече и по-добри работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като считам, че Европейският социален фонд следва да бъде основният финансов инструмент за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. От съществено значение е държавите-членки да използват фонда да инвестират в обучение и преквалификация с оглед подобряване на квалификацията на хората и създаване на повече и по-добри работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) С оглед на настоящото положение в Европа, когато безработицата достига рекордни равнища в различни държави-членки, считам, че целите на „Европа 2020“ могат да бъдат постигнати чрез използването на Европейския социален фонд (ЕСФ) за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и за приспособяване на системите на образованието и професионалното обучение към нуждите на бизнеса, така че да се подобрят възможностите на работниците да бъдат наети на работа. Успехът на стратегията „Европа 2020“ зависи от конкурентоспособността на европейските предприятия и отрасли и от нашата икономическа динамика след кризата. За да го постигнем, трябва да съсредоточим усилията си върху жизнеността и динамиката на бизнеса (особено МСП и технологичната и научната промишленост) и върху подходящото обучение на нашите граждани. Моето мнение е, че ЕСФ следва да служи на тези цели, и затова напълно подкрепям акцента, който резолюцията поставя върху важността на обучението и образованието като средство за борба с бедността, безработицата и социалното изключване, чрез създаване на благосъстояние и повишаване на конкурентоспособността.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Поради последиците от настоящата икономическа и социална криза, борбата с безработицата и социалното изключване привлече вниманието на европейската общественост и на европейските институции. В този контекст Европейският социален фонд (ЕСФ) е двойно по-важен за постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“. Днес се обръща специално внимание на обучението и професионалните умения за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заедно с иновации и динамика при малките и средните предприятия (МСП). Целта е да се насърчат повече и по-добри работни места, за да се изкоренят бедността и социалното изключване. Затова искам да повторя, че е важно и спешно необходимо ЕСФ да стане по-гъвкав, прост и приспособим, както и другите структурни фондове, за да се насърчи по-ефективен отговор на новите реалности в Европа и на новите социални проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Считаме, че Европейският социален фонд (ЕСФ) следва да подкрепя мерките, приети от държавите-членки за насърчаване на заетостта, на качеството на работата във всички аспекти (обучение, условия на труд, договорни отношения, работно време и организация на работата) и за намаляване на социалните неравенства и различия в разпределението на доходите.

Увеличаването на средствата на ЕСФ може да помогне за постигане на целите по отношение на социалното приобщаване, борбата срещу бедността и социалното изключване, образованието и обучението, а също така да има значителен принос за икономическото и социалното сближаване.

Резолюцията, приета днес от Парламента, подчертава някои от тези мерки. Набляга на важните въпроси, върху които ЕСФ следва да се съсредоточи, и обръща внимание на необходимостта от поддържане на „усилията за постигане на социално сближаване“. Но ние се нуждаем от много повече от средствата на ЕСФ. Трябва да променим политики. Трябва да се отървем от Пакта за стабилност и растеж и да го заменим с реална програма за напредък и социално развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (GA) Ирландия е получила финансова подкрепа от над 7 милиарда евро от Европейския социален фонд след присъединяването си към Европейския съюз през 1973 г. Средствата бяха използвани най-вече за справяне с дългосрочната безработица и с безработицата сред младите хора. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2007-2013 г. Европейският съюз отпуска 375 милиона евро на Ирландия чрез Европейския социален фонд. Програмата разполага с общ бюджет от 1,36 милиарда евро. Средствата се използват за курсове за обучение на безработни лица, хора с увреждания, преждевременно напускащи системата на образованието и тези в периферията на обществото. Това е ерата на глобализацията. За да отговори на предизвикателствата и възможностите, които глобализацията създава за ирландската работна сила, Европейският социален фонд също така подкрепя програми за учене през целия живот, които могат да бъдат приспособени за справяне с реалностите на глобализирания пазар на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно бъдещето на Европейския социален фонд (ЕСФ). ЕСФ е ключов фактор в европейското социално сближаване, тъй като подкрепя заетостта, интеграцията на работниците на пазара на труда и професионалното обучение. С настоящия текст ясно се противопоставяме на предложението на Европейската комисия да отдели ЕСФ от другите фондове. В действителност трябва да се направи точно обратното: въпросният фонд следва да бъде тясно свързан с останалите, особено с инструментите на регионалната политика, за да се повиши ефективността му. Изразихме подкрепата си ЕСФ да стане по-ефективен, прост и прозрачен инструмент, който трябва да продължи да играе ролята на мощен катализатор за изграждането на социална Европа. ЕСФ трябва да може да се използва в борбата срещу бедността и социалното изключване като цяло и да бъде в състояние да постигне целите на ЕС в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма.(EN) Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният бюджетен инструмент на ЕС за подпомагане на социалната интеграция и интеграцията на пазара на труда. Но е ясно, че настоящата резолюция акцентира твърде много върху ролята на ЕСФ за повишаване на заетостта и недостатъчно върху ключовата му роля за подпомагане на приобщаването на уязвимите групи, които моята група, социалистите и демократите, винаги е подкрепяла твърдо. Много е важно подкрепата от ЕСФ да се насочи към уязвимите групи, които страдат най-много от икономическия спад.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Докладът твърди, че защитава достойните условия на труд и се бори с несигурната работа. Едно е да го твърдим, но се нуждаем от средствата да го направим. Стратегията „Европа 2020“ противоречи на подобно твърдение. Какъв е резултатът от цялото говорене? Никакъв. Защо изброяваме проблемите, причинени от бедните, а не казваме нищо за предизвиканите от богатите? Текстът проповядва лицемерие.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският социален фонд (ЕСФ) е инструментът par excellence, който позволява създаване на нови възможности за работа, адаптиране на уменията на работниците към нуждите на пазара на труда, интегриране на работниците на пазара на труда и укрепване на социалното приобщаване. Жизненоважно е Европейският съюз да постигне целите, заложени в стратегията „Европа 2020“, в областта на заетостта и социалните въпроси. Затова укрепването на този важен инструмент е от съществено значение за постигането на целите на стратегията, заедно с подкрепа за малките и средните предприятия (МСП), които са движещата сила на цялата икономика и на които основно се дължи икономическото и технологичното развитие, както и създаването на работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), в писмена форма. (LV) В Латвия средствата от Европейския социален фонд се превърнаха в предмет на политически и икономически спекулации. Някои нечестни държавни служители забогатяват със средствата, предназначени за обучение и преквалификация. Новосъздадени центрове за обучение и други нелицензирани институции „перат“ парите, отпуснати за обучение на безработните и на други групи с ниски доходи, докато квалификациите на обучаващите са често по-ниски от необходимото. Таксите, събирани от някои „центрове за обучение“ са по-високи от тези на Латвийския университет. Европейският социален фонд трябва да плаща за тази небрежност. Подкрепих резолюцията. Особено впечатление ми направи параграф 15, в който Европейският парламент „призовава Комисията да засили потенциала на структурните фондове чрез опростяване, гъвкавост и подобряване на процедурите... с цел да се помогне на държавите-членки да оптимизират резултатите от социалните политики и политиките по заетостта и да се осигури устойчив растеж“. Гласувах „за“ с надеждата, че може да бъде създаден механизъм за наблюдение, който да вземе решителни мерки срещу нечестните политически субекти.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Правят се опити да се намалят икономическите и социалните различия между държавите-членки с помощта на Европейския социален фонд. В това отношение започването с мерки относно квалификацията е много по-далновидно, в интерес на сигурността на работата и устройването на работа на европейските работници. Трябва да се възползваме изцяло от потенциала, с който разполагаме, за да не могат търговията и промишлеността да внасят огромен брой евтина работна ръка под претекст, че липсват квалифицирани работници. В тази връзка различните „карти“, които се обсъждат, също следва да бъдат отхвърлени. Ако проследяването и изпълнението на проекти води до проблеми в много региони и ако френската публично-частна програма за обучение например очаква плащания от три години заради промяна в компетентностите в рамките на бюрокрацията в Брюксел, мисията на фонда търпи провал. Във всеки случай трябва ясно да заявим, че трябва да се обърне по-голямо внимание на малките и средните предприятия, които са „истинските“ работодатели. Тъй като резолюцията като цяло отчита посоченото, но има някои недостатъци, гласувах с „въздържал се“.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), в писмена форма. (IT) Днес гласувахме предложение за резолюция относно бъдещето на Европейския социален фонд. Както е добре известно, Европейският социален фонд играе ключова роля в подкрепа на стратегията „Европа 2020“, чиято основна цел е да постигне приобщаващ растеж, намаляване на бедността, увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията с крайната цел за създаване на нови и по-добри работни места. От тази гледна точка могат да бъдат разбрани основното значение на фонда като политически инструмент и двойната му стойност – в подкрепа на политиката по заетостта и политиката на сближаване, от една страна, и на действителното и хармонично регионално развитие, от друга страна. Последното – приключвам – е от особено значение, защото не може да се каже, че Европа е наистина цяла, сплотена и обединена, ако всички общности, от които се състои, не са наистина развити и не са достигнали равнище на растеж, което е едновременно стабилно и еднакво, доколкото е възможно. По-специално не трябва да забравяме регионите на Южна Европа – мобилизирането на средства за регионите на Източна Европа, макар и правилно, не трябва да бъде за сметка на тези региони, които са сърцето и душата на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Подкрепихме текста, който, наред с другото, отбелязва ключовата роля на Европейския социален фонд (ЕСФ) за подобряване на трудовата заетост и възможностите за работа, адаптиране на уменията на работниците към нуждите на пазара на труда, интегриране на работниците на пазара на труда и укрепване на социалното приобщаване. Насочва вниманието към четирите Насоки по заетостта, приети от Европейския парламент, и приветства факта, че целите включват насърчаване на заетостта и борба с бедността в контекста на интеграцията/реинтеграцията на пазара на труда чрез обучение. Също така подчертава значението на съществения напредък към постигане на целите на „Европа 2020“, и по-специално на целите в областта на заетостта и социалните въпроси, за доверието в стратегията.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), в писмена форма. (IT) Резолюцията е изключително важна, тъй като обръща внимание на ключовата роля, която Европейският социален фонд играе за подобряване на заетостта и качеството на работата. Отдава голямо значение на програмите в областта на образованието и професионалното обучение, на достойните условия на труд, на равенството между половете и на осигуряването на достъп до пазара на труда на лицата, които в момента са изключени от него. За съжаление, в резултат от кризата за младите хора е по-трудно да навлязат на пазара на труда, а възрастни хора губят работата си. Важно е да се увеличи потенциалът на структурните фондове за подкрепа на изключените, за да се оптимизират резултатите от социалните политики и да се създаде устойчив растеж за благото на всички.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Целта на Европейския социален фонд (ЕСФ) е да насърчава възможностите за работа и географската и професионалната мобилност на работниците в Европейския съюз, и да улеснява промишлените промени и промените в производствените системи. Професионалното обучение и преквалификация са от голямо значение, особено по време на икономическа криза и нарастваща безработица, на каквито сме свидетели понастоящем. Целта на ЕСФ е да подобри възможностите за работа и жизнения стандарт. Поради това е важен инструмент. Създаването на работни места и подобряването на възможностите на работниците да бъдат наети са средство за постигане на икономическо, социално и териториално сближаване в рамките на Съюза. Взаимодействието между различните политики на ЕС следва да се насърчава, за да се постигнат целите за растеж и заетост на „Европа 2020“. Но не подкрепям превръщането на ЕСФ във финансов инструмент отделно от другите структурни фондове, със собствени правила и бюджет. Считам, че ще бъде по-лесно да постигнем взаимодействие, ако не разделяме европейските фондове по сектори, а вместо това се съсредоточим върху подобряване на координацията между различните инструменти и ги използваме по-ефективно.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), в писмена форма.(EN) В рамките на разискването относно бъдещето на политиката на сближаване след 2013 г. настоящата резолюция представя желанието на Парламента да гарантира, че Европейският социален фонд ще остане част от цялостната стратегия за финансиране на сближаването. Необходими са обаче по-голяма гъвкавост и опростяване на правилата, свързани с фонда. ЕСФ може да бъде основният инструмент за постигане на стратегията „Европа 2020“, като акцентира върху уменията и работните места в целия ЕС. За да го постигнем, трябва да гарантираме, че ЕСФ ще остане част от политиката на сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Европейският парламент гласува резолюция относно бъдещето на Европейския социален фонд (ЕСФ).

Сега, когато ЕСФ е поставен под въпрос, по-специално от председателя на Комисията, който иска да го включи в много по-голям фонд с неясни цели, подкрепата на Европейския парламент за ЕСФ е от голямо значение.

Резолюцията подкрепя ролята на ЕСФ в регионалната и социалната политика на ЕС и призовава процедурите по разпределяне на средствата да бъдат опростени. В действителност тези много ограничителни процедури не улесняват разпределянето на средствата по начин, който наистина отговаря на нуждите на населението, и водят до непълно усвояване, по-специално във Франция, което е скандално само по себе си.

Съжалявам обаче, че резолюцията съживява, наред с други неща, догмата за „актуализиране на образователните системи“ и призовава да бъдат адаптирани единствено към нуждите на предприятията, за да се подобри достъпът до пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), в писмена форма. (DE) Европейският социален фонд играе ключова роля за повишаването на заетостта и създаването на работни места. Подкрепям приоритетите, за които призовава предложението за резолюция: актуализиране на образователните системи (включително да обхванат обучение, съобразено с нуждите на малките и средните предприятия), насърчаване на достойни условия на труд и, разбира се, равенство между половете, чрез създаване на условия за съвместяване на професионалния и семейния живот. Трябва да се положат всички възможни усилия за гарантиране на синхронизирано и взаимоподкрепящо се функциониране на политиките и инструментите на ЕС (параграф 13 от доклада).

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Европейския парламент в началото на следващата месечна сесия.

Ако няма възражения, приетите на настоящото заседание текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.

 
Правна информация - Политика за поверителност