Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 7 oktober 2010 - Bryssel EUT-utgåva

14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy