Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 7 oktober 2010 - Bryssel EUT-utgåva

15. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy