Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - ΒρυξέλλεςΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 - Μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (συζήτηση)
 6.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τις εν λόγω διατάξεις μόνον λόγω της ιθαγενείας τους (A7-0261/2010, Jean Lambert) (ψηφοφορία)
  7.2.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. Λάζαρος Σταύρου Λαζάρου - CΥ) (A7-0254/2010, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  7.3.Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (κ. Gijs de Vries, NL) (A7-0255/2010, Inés Ayala Sender) (ψηφοφορία)
  7.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ισπανία/κλωστοϋφαντουργία της Γαλικίας (A7-0259/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  7.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Όμιλος Danfoss (A7-0258/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
  7.6.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Δανία/Linak Α/S (A7-0257/2010, Barbara Matera) (ψηφοφορία)
 8.Υποδοχή
 9.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  9.1.Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (A7-0253/2010, Véronique Mathieu) (ψηφοφορία)
  9.2.Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών (A7-0256/2010, Tanja Fajon) (ψηφοφορία)
  9.3.Eλλείψεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (B7-0524/2010) (ψηφοφορία)
  9.4.Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής (B7-0541/2010) (ψηφοφορία)
  9.5.Δράση της ΕΕ στον τομέα της πετρελαϊκής έρευνας και εξόρυξης στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Εικοστή επέτειος της γερμανικής επανένωσης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  11.1.Διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010 (ψηφοφορία)
  11.2.Συμφωνία της Βασιλείας II και αναθεώρηση των οδηγιών για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ 4) (A7-0251/2010, Othmar Karas) (ψηφοφορία)
  11.3.Συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην υποσαχάρια Αφρική και παγκόσμια υγεία (A7-0245/2010, Véronique De Keyser) (ψηφοφορία)
  11.4.Πολιτική συνοχής και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ μετά το 2013 (ψηφοφορία)
  11.5.Mέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (B7-0535/2010) (ψηφοφορία)
 12.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1099 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (2564 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου