Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 7 oktober 2010 - BrysselEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 5.EU:s sammanhållnings- och regionalpolitik efter 2013 - Europeiska socialfondens framtid (debatt)
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Utvidgning av bestämmelserna i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser (A7-0261/2010, Jean Lambert) (omröstning)
  7.2.Nominering av en ledamot av revisionsrätten (Lazaros Stavrou Lazarou – CY) (A7-0254/2010, Inés Ayala Sender) (omröstning)
  7.3.Nominering av en ledamot av revisionsrätten (Gijs de Vries – NL) (A7-0255/2010, Inés Ayala Sender) (omröstning)
  7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Spanien/Galicia Textiles (A7-0259/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Danmark/Danfosskoncernen (A7-0258/2010, Barbara Matera) (omröstning)
  7.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Danmark/Linak A/S (A7-0257/2010, Barbara Matera) (omröstning)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin (A7-0253/2010, Véronique Mathieu) (omröstning)
  9.2.Tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna (A7-0256/2010, Tanja Fajon) (omröstning)
  9.3.Brister i skyddet av de mänskliga rättigheterna och rättskipningen i Demokratiska republiken Kongo (B7-0524/2010) (omröstning)
  9.4.Internationella dagen mot dödsstraffet (B7-0541/2010) (omröstning)
  9.5.EU-åtgärder när det gäller oljeborrning och oljeutvinning i Europa (omröstning)
 10.Högtidligt möte – 20-årsdagen av Tysklands återförening
 11.Omröstning (fortsättning)
  11.1.Konferensen om biologisk mångfald – Nagoya 2010 (omröstning)
  11.2.Basel II och översyn av kapitalkravsdirektiven (A7-0251/2010, Othmar Karas) (omröstning)
  11.3.Sjukvårdssystem i Afrika söder om Sahara och global hälso- och sjukvård (A7-0245/2010, Véronique De Keyser) (omröstning)
  11.4.EU:s sammanhållnings- och regionalpolitik efter 2013 (omröstning)
  11.5.Europeiska socialfondens framtid (B7-0535/2010) (omröstning)
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
EUT-utgåva (636 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2804 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy