Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 18 oktober 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Meddelanden från talmannen
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. – Till att börja med skulle jag kort vilja informera er om fyra saker. Jag blev mycket belåten när jag fick veta att Liu Xiaobo hade fått Nobels fredspris. Denna väktare av de mänskliga rättigheterna sitter fortfarande i fängelse på grund av sin fredliga verksamhet för att få till stånd yttrandefrihet i Kina. Vi välkomnar de kinesiska myndigheternas senaste insatser på den väg som ska leda landet fram mot att uppnå den fria världens politiska, ekonomiska och sociala nivåer. Men detta är fortfarande inte nog, och vi ökar därför våra uppmaningar att Liu Xiaobo, Hu Jia, vinnaren av Sacharovpriset, och andra människorättsförsvarare ska friges från fängelse. Europaparlamentet kommer att vara en tålig väktare som ska upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

För det andra, den här veckan anordnade Europaparlamentet en rad evenemang som hör samman med Internationella dagen för utrotning av fattigdom i går. Många av oss bär knappar med budskap som anknyter till detta. Förutom plenardebatter om detta ämne skulle jag vilja uppmana er till att delta i en ceremoni vid torget Bronisław Geremek Agora i morgon kl. 14.45, där FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon kommer att delta.

För det tredje uppmärksammar vi i dag för fjärde gången den europeiska dagen mot människohandel. Vi tar detta problem på största allvar. För närvarande förhandlar vi om ett förslag till direktiv om att förebygga och bekämpa handel med människor.

För det fjärde och slutligen vill jag inbjuda er till att lyssna på en halvtidsöversyn av mitt ordförandeskap i parlamentet på onsdag kl. 12.00. Det kommer huvudsakligen att sammanfatta Europaparlamentets framsteg och särskilt det som ni har uppnått under denna tid. Vi tar även upp initiativ som jag personligen har inlett, var vi står och var vi befinner oss i ett förändrat EU, samt hur Europaparlamentet ser ut och samarbete med andra institutioner. Jag anser att ni har rätt till denna information halvvägs igenom min mandatperiod.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy