Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 18 oktober 2010 - Strasbourg EUT-utgåva

4. Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy