Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 18. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

11. Plán práce
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předseda. – Bylo rozdáno konečné znění návrhu pořadu jednání, který v souladu s články 130 a 131 jednacího řádu vypracovala Konference předsedů na svém zasedání dne 14. října 2010. Byly navrženy následující pozměňovací návrhy:

Pondělí

beze změn.

Úterý

beze změn.

Středa:

Obdržel jsem žádost skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance, aby bylo hlasování o harmonogramu dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2012 odloženo na některé z příštích dílčích zasedání Parlamentu. Skupina si přeje, aby hlasování proběhlo, ale až později. Příslušný návrh usnesení předloží zástupce skupiny Zelených. Ujme se někdo slova?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, jménem skupiny Verts/ALE.(FR) Pane předsedo, promiňte prosím, přebíral jsem zprávu o situaci v Belgii, takže jsem neslyšel úplně všechno.

Pochopil-li jsem to správně, hovoří se tu o hlasování o harmonogramu na rok 2012. Pane předsedo, tak jako v ostatních skupinách se v naší skupině o tomto harmonogramu na, a to opakuji, rok 2012 vedeme stále diskuse.

Protože se nejedná o legislativní text, nevede se žádná rozprava ani se nepředkládají pozměňovací návrhy. O harmonogramu se již přímo hlasuje. Žádáme, aby toto hlasování bylo o jedno dílčí zasedání posunuto, a konalo se tudíž příští měsíc ve Štrasburku, abychom se mohli sejít s ostatními skupinami a zjistit, zda by nebylo možné pokusit se iniciovat reformu harmonogramu.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, jménem skupiny EFD. (IT) Pane předsedo, Parlament o harmonogramu dosud nikdy nehlasoval v takovém předstihu. Nejde však o nic zcela neobvyklou událost, neboť do harmonogramu se promítá to, co jsme už udělali. Nepřináší žádné zvláštní změny.

V rozporu s tvrzením pana poslance Cohn-Bendita je možné předkládat pozměňovací návrhy, a sice elektronickou poštou, a někteří poslanci to mají v úmyslu učinit. Podle mého názoru není žádný důvod hlasování odkládat, protože začne-li tento harmonogram skutečně platit až v roce 2012, je stále v naší moci i možnostech provést v něm změny, budeme-li je považovat za nezbytné.

 
  
 

(Parlament žádost zamítl)

Čtvrtek

beze změn.

(Pořad jednání byl stanoven)

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí