Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 18. októbra 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11. Program práce
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. – Konečné znenie návrhu programu, ktorý navrhla Konferencia predsedov na schôdzi 14. októbra 2010 v súlade s článkami 130 a 131 rokovacieho poriadku, bolo rozdané. Boli navrhnuté tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pondelok

Bez zmien.

Utorok

Bez zmien.

Streda:

Dostal som žiadosť Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie na odloženie hlasovania týkajúceho sa kalendára schôdzí na rok 2012 na jednu z ďalších schôdzí Parlamentu. Chcú hlasovať, ale neskôr. Návrh predloží zástupca Skupiny zelených. Je niekto pripravený vystúpiť?

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, v mene skupiny Verts/ALE. (FR) Vážený pán predseda, prepáčte mi, prosím, prijímal som správu o situácii v Belgicku a nerozumel som celkom.

Ak to chápem správne, ide o hlasovanie o kalendári na rok 2012. Pán predseda, v našej skupine, ako aj v ostatných skupinách, prebiehajú diskusie o tomto kalendári na rok, opakujem, 2012.

Keďže nejde o legislatívny text, nebude rozprava a nebudú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Jednoducho hlasujeme o kalendári. Žiadame, aby bolo toto hlasovanie odložené o jednu schôdzu a aby sa teda konalo na budúci mesiac v Štrasburgu, aby sme sa mohli skontaktovať s ostatnými skupinami a zistiť, či nemôžeme urobiť nejaké opatrné kroky smerujúce k zmene kalendára.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, v mene skupiny EFD. (IT) Vážený pán predseda, Parlament po prvýkrát hlasuje o kalendári tak skoro vopred. To však nie je taká nezvyčajná udalosť, lebo kalendár vlastne odráža to, čo sme vždy robili. Nie sú tam žiadne osobitné zmeny.

Na rozdiel od toho, čo navrhol pán Cohn-Bendit, je možné predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, niektorí poslanci tak na základe e-mailu chcú naozaj urobiť. Nevidím dôvod na odloženie hlasovania, pretože ak je pravda, že kalendár nadobudne účinnosť v roku 2012, v prípade potreby budeme mať stále právomoc a možnosť urobiť zmeny.

 
  
 

(Parlament zamietol žiadosť.)

Štvrtok

Bez zmien.

(Program práce bol stanovený.)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia