Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0193(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0032/2010

Συζήτηση :

PV 18/10/2010 - 13
CRE 18/10/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 6.5
CRE 20/10/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0373

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων - Eργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

- της έκθεσης (A7-0032/2010) της κ. Estrela, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)), και της έκθεσης (A7-0264/2010) της κ. Thomsen, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης (2010/2018(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, εισηγήτρια.(PT) Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σκιώδη εισηγήτρια και τη συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη συνεργασία και το έργο που φέραμε από κοινού εις πέρας. Ευχαριστίες αρμόζουν επίσης στις πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις, στους εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο σεμινάριο παρουσίασης της μελέτης χρηματοοικονομικού αντικτύπου, στις γραμματείες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της πολιτικής μου ομάδας, στο Τμήμα Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στους βοηθούς μου. Όλοι τους ήταν ακούραστοι, και επέδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό και ικανότητες.

Η παρούσα οδηγία είναι δεκαοκτώ ετών και ήδη ξεπερασμένη. Η διαδικασία αναθεώρησής της υπήρξε μακρά και προβληματική. Είναι πλέον καιρός να αποφασίσει το Κοινοβούλιο, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και τις ανάγκες των ευρωπαϊκών οικογενειών.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων διασφαλίζουν τον διπλό στόχο που προκύπτει από τη διεύρυνση της νομικής βάσης: την προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, και την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και του συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Ταυτόχρονα, αυτό θα βοηθήσει στην ανάσχεση της δημογραφικής παρακμής που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες.

Πριν από εκατό χρόνια, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός αντιστοιχούσε στο 15% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το 2050 δεν αναμένεται να αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Η γήρανση και η επακόλουθη μείωση του ενεργού πληθυσμού υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και την ίδια την οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η μητρότητα δεν πρέπει να θεωρείται ασθένεια ή επιβάρυνση για την οικονομία, αλλά αντιθέτως υπηρεσία που παρέχεται στην κοινωνία.

Η διάρκεια της άδειας μητρότητας στα 27 κράτη μέλη κυμαίνεται μεταξύ 14 και 52 εβδομάδων, και το επίδομα αδείας ποικίλλει επίσης, με ποσοστό 100% των αποδοχών να καταβάλλεται σε 13 χώρες. Αντιλαμβάνομαι ότι το ισχύον οικονομικό κλίμα δεν ευνοεί την αύξηση των κοινωνικών δαπανών, αλλά πρόκειται για καλή επένδυση στο συλλογικό μας μέλλον, και δεν ενέχει το υψηλό κόστος που πολλοί της αποδίδουν. Η μελέτη χρηματοοικονομικού αντικτύπου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος της πρότασης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων θα καλυφθεί πλήρως εάν συμβάλει σε αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας κατά μόλις 1%. Πρόκειται για ισορροπημένες και υλοποιήσιμες προτάσεις, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Είκοσι εβδομάδες συνιστούν επαρκές χρονικό διάστημα που βοηθά τις γυναίκες να αναρρώσουν μετά τη γέννα, ενθαρρύνει τον θηλασμό και επιτρέπει την ανάπτυξη στενών δεσμών ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί. Τυχόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η καταβολή του 100% των αποδοχών είναι δίκαιη, διότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις στις οικογένειες επειδή αποκτούν τα παιδιά που θέλουν και, επιπλέον, τα παιδιά που χρειάζεται η Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δημογραφικές προκλήσεις.

Το δικαίωμα στην άδεια πατρότητας αναγνωρίζεται ήδη σε 19 κράτη μέλη, με την καταβολή ποσοστού 80% ή 100% του μέσου εισοδήματος. Η ενασχόληση των πατέρων με τις ζωές των παιδιών τους συμβάλλει στην υγιή σωματική και ψυχολογική ανάπτυξη αυτών. Αποτελεί δικαίωμα των πατέρων και των παιδιών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εξέφρασα τη διάθεσή μου για μια ευρύτερη συναίνεση, και ελπίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται για την ευημερία των γυναικών, των οικογενειών και των παιδιών θα υποστηρίξουν την παρούσα έκθεση. Δεδομένων των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δεν υπάρχει δικαιολογία για άδεια μητρότητας διάρκειας μικρότερης από 20 εβδομάδες και χωρίς πλήρεις αποδοχές, από το 2020. Ως εκ τούτου, σας καλώ μετ’ επιτάσεως να υποστηρίξετε τις τροπολογίες 126, 127 και 128. Για τον ίδιο λόγο, δεν μπορώ να υποστηρίξω τροπολογίες που στοχεύουν σκανδαλωδώς στη μείωση των δικαιωμάτων των οικογενειών.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, εισηγήτρια.(DA) Κύριε Πρόεδρε, διεξάγουμε σήμερα αυτήν τη συζήτηση σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών, διότι οι γυναίκες και οι άνδρες αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες ακολουθούν σε μεγάλη απόσταση πίσω από τους άνδρες όσον αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις, τις ανώτατες και τις διευθυντικές θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου, περισσότερο από ποτέ, πρέπει η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε την Ευρώπη με τη Συνθήκη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες –είτε προέρχονται από την Πορτογαλία είτε από την Πολωνία, το Βέλγιο ή τη Βουλγαρία– απολαύουν εγγυημένης ισότητας στην αγορά εργασίας.

Ένα μεγάλο και σημαντικό βήμα προς την πλήρη ισότητα είναι μια νέα και σύγχρονη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την άδεια μητρότητας. Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι να αποκτήσουμε νέα νομοθεσία σχετικά με την άδεια μητρότητας στην Ευρώπη. Κατά πρώτο και κύριο λόγο, υπάρχει ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει η Ευρώπη εντός ολίγου δημογραφική κρίση – μια κρίση που θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον εξίσου σοβαρή με την οικονομική κρίση στην οποία εξακολουθούμε να βρισκόμαστε. Οι γυναίκες στην ΕΕ πολύ απλά δεν αποκτούν πλέον αρκετά παιδιά. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στο μέλλον και να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουμε το επίπεδο ευημερίας μας, πρέπει να γεννιούνται περισσότερα παιδιά στην ΕΕ. Χρειαζόμαστε, ως εκ τούτου, νομοθεσία σχετικά με την άδεια μητρότητας που να παρέχει κίνητρα στις οικογένειες να αποκτούν παιδιά.

Είναι αναγκαίο ένα κοινό υψηλό πρότυπο για την άδεια μητρότητας, προκειμένου να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Μια εσωτερική αγορά δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα φθηνά προϊόντα – εξίσου σημαντικό είναι να διασφαλισθούν υψηλά κοινωνικά πρότυπα για τους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να διαθέτουμε διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού, όπου θα ήταν ωφέλιμο να μειώσουμε τις προϋποθέσεις για τις γυναίκες, οι οποίες πέφτουν στη συνέχεια θύματα κοινωνικού ντάμπινγκ.

Οι πατέρες πρέπει επίσης να έχουν δικαίωμα σε άδεια πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να κατανοήσουμε ότι και οι άνδρες διαδραματίζουν με τη σειρά τους σημαντικό ρόλο σε σχέση με την άδεια πατρότητας. Αυτό θα έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην ισότητα, στα παιδιά αλλά και στους ίδιους τους πατέρες.

Ακούμε από τις ομάδες άσκησης πίεσης εξ ονόματος επαγγελματικών οργανώσεων ότι αυτό είναι παράλογο και ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε καλύτερη νομοθεσία όσον αφορά την άδεια μητρότητας. Τολμώ να υποστηρίξω ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Δεν αντέχουμε να μην διασφαλίσουμε την επίτευξη νέας, σύγχρονης νομοθεσίας όσον αφορά την άδεια μητρότητας. Πρόκειται για ζήτημα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των γυναικών και των παιδιών της ΕΕ. Επομένως, δεν είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να ρισκάρουμε.

Πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι να εισέλθει το 75% του συνόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας. Γνωρίζοντας ότι, επί του παρόντος, μόλις το 60% των γυναικών εργάζεται, αυτό θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, πρέπει να επιτύχουμε, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καλές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακής μέριμνας αποτελούν τον τρόπο για να επιτευχθεί πρόοδος. Μια δεύτερη και εξίσου σημαντική πρωτοβουλία, ωστόσο, είναι οι πλήρεις αποδοχές κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Μόνο εμποδίζοντας τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών μπορούμε να επιτύχουμε τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας στην αγορά εργασίας είναι η έκθεση σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης, της οποίας υπήρξα εισηγήτρια. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι τέτοια που οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτές τις θέσεις απασχόλησης. Ειδικότερα, οι γυναίκες που απασχολούνται σε ιδιωτικές κατοικίες αντιμετωπίζουν πολύ επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης, οι οποίες χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από πολύ μικρή ή καθόλου επαγγελματική ασφάλεια, έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης, μεγάλο κίνδυνο διακρίσεων και κακό περιβάλλον εργασίας. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε να εργάζονται οι γυναίκες υπό τόσο κακές συνθήκες. Ως εκ τούτου, η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη, ώστε να επιτρέψει την αντικατάσταση των επισφαλών θέσεων εργασίας από κατάλληλες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης. Για πολύ καιρό είχαμε αμελήσει να επικεντρωθούμε σε αυτές τις ευάλωτες γυναίκες, και ελπίδα μου είναι ότι η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την παρούσα έκθεση και θα βοηθήσει να παρασχεθεί φροντίδα σε ορισμένους από τους πλέον ευάλωτους πολίτες της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σε θέση να αντικαταστήσω απόψε την Αντιπρόεδρο Reding σε αυτήν την πολύ σημαντική συζήτηση, διότι θα συζητήσουμε δύο πολύ επίκαιρες εκθέσεις που βρίσκονται στον πυρήνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων. Εξ ονόματος της Επιτροπής, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις δύο εισηγήτριες, την κ. Thomsen και την κ. Estrela, που επιτέλεσαν και οι δύο τεράστιο έργο.

Αυτές οι δύο εκθέσεις αφορούν τη συχνά δύσκολη κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας της ΕΕ. Η συνεισφορά των γυναικών είναι πολύ σημαντική για την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων μας για συνολικό δείκτη απασχόλησης που θα ανέρχεται στο 75% ως το 2020, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν διασφαλισθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών. Αυτό θα συζητήσουμε απόψε.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις γυναίκες σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης. Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Όπως γνωρίζουμε, οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης απ’ ό,τι οι άνδρες. Ορισμένες μορφές επισφαλούς εργασίας που επιτελούν οι γυναίκες, όπως η αμειβόμενη οικιακή εργασία και η φροντίδα ατόμων, δεν είναι ορατές στην αγορά εργασίας. Εάν οι γυναίκες δεν διαθέτουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, δεν μπορούν να απολαμβάνουν οικονομική ανεξαρτησία – η οποία αποτελεί προϋπόθεση για να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης: τα στερεότυπα, η άνιση κατανομή των οικογενειακών και οικοκυρικών καθηκόντων, και η υποτίμηση των θέσεων εργασίας όπου κυριαρχούν οι γυναίκες. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας το αυξανόμενο εργατικό δυναμικό που αποτελείται από μετανάστριες, οι οποίες πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της γκρίζας οικονομίας. Η νέα μας στρατηγική για την ισότητα καλύπτει όλα αυτά τα ζητήματα και πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα, ώστε να σημειωθεί πρόοδος κατά την εφαρμογή της.

Αν μου επιτρέπετε, θα προσθέσω ορισμένες παρατηρήσεις όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τις εργαζόμενες εγκύους.

Είναι αρκετά σαφές ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν ισχυρότερα πρότυπα όσον αφορά την άδεια μητρότητας σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία και η ασφάλεια της μητέρας και του παιδιού, καθώς και να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, να μεταβληθούν τα οικογενειακά πρότυπα και να αντιμετωπισθεί η δημογραφική πίεση.

Τα βασικά στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής περιλαμβάνουν την παράταση της άδειας μητρότητας κατά τέσσερις εβδομάδες προκειμένου να υλοποιηθούν οι συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας· την ενθάρρυνση για παροχή υψηλότερου επιδόματος· τη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη δυνατότητα των γυναικών να εργάζονται μέχρι και λίγο πριν γεννήσουν· και το δικαίωμα να ζητούν ευέλικτο ωράριο εργασίας.

Με αυτές, η Επιτροπή στοχεύει στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών στην απασχόληση, στην παροχή στις γυναίκες επαρκούς χρόνου ώστε να αναρρώσουν μετά τη γέννα και να δημιουργήσουν δεσμούς με το παιδί τους και στη δυνατότητα των γυναικών να είναι οικονομικά ασφαλείς κατά την άδεια μητρότητας.

Θα ήθελα, ως εκ τούτου, να συγχαρώ την κ. Estrela για το έργο της σε σχέση με την παρούσα ολοκληρωμένη έκθεση, η οποία, από πολλές απόψεις, βελτιώνει την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Καταρχάς, η Επιτροπή συμφωνεί απολύτως με την έμφαση που δίνεται στον ρόλο του πατέρα. Η ενίσχυση της γονικής άδειας μέσω της νέας οδηγίας που εγκρίθηκε νωρίτερα φέτος αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Ωστόσο, η εισαγωγή της άδειας πατρότητας στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με τη μητρότητα δεν συνάδει ούτε με τον γενικότερο στόχο που επιδιώκουμε ούτε με τη νομική βάση επί της οποίας έγινε η πρόταση. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 153 σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τις εγκύους, και στο άρθρο 157 που επιτρέπει την παρέμβαση της ΕΕ στον τομέα της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Κατόπιν αυτού, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα. Επί του παρόντος, πραγματοποιεί εις βάθος μελέτη κόστους-οφέλους επί του θέματος εξετάζοντας το ενδεχόμενο μιας πιθανής ξεχωριστής πρωτοβουλίας στον εν λόγω τομέα. Ομοίως, η Επιτροπή δεν μπορεί να δεχθεί την αποδυνάμωση του δικαιώματος των γυναικών να αρνούνται τη νυχτερινή εργασία.

Όσον αφορά τη διάρκεια της άδειας και τις αποδοχές που θα καταβάλλονται στις γυναίκες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα ήθελα να πω το εξής. Η Αντιπρόεδρος Reding συναντήθηκε με πολλούς υπουργούς τους τελευταίους μήνες, οι οποίοι εξήγησαν ότι τα εθνικά συστήματα που αφορούν τις άδειες λειτουργούν καλά και ότι δεν είναι δυνατό, με δεδομένους τους ισχύοντες χρηματοοικονομικούς περιορισμούς, να αυξηθεί η διάρκεια ή οι αποδοχές, αλλά η Επιτροπή κατέστησε απόλυτα σαφές ότι δεν προτίθεται να μειώσει το επίπεδο των φιλοδοξιών της εν λόγω πρότασης.

Με αυτά τα δεδομένα, θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή στοχεύει να θέσει ένα ελάχιστο όριο προστασίας που θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα πρότυπα συνδυασμού και άδειας για οικογενειακούς λόγους στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η πρότασή της συνιστά καλή βάση για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θα ήθελε και αυτή να ευχαριστήσει το Κοινοβούλιο για την εισαγωγή ορισμένων τροπολογιών που είτε ενισχύουν είτε διασαφηνίζουν τις προτάσεις.

Συνοψίζοντας, η πρόταση πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των γυναικών, στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησής τους και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης. Αναμένω τη συμβολή και τις προτάσεις σας και για τις δύο αυτές πολύ σημαντικές εκθέσεις.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb, συντάκτρια γνωμοδότησης Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(RO) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να σας πω ότι πρόθεσή μας ήταν να συμβάλουμε, μέσω των βελτιώσεων που προβλέπονται στην παρούσα έκθεση, στις πολιτικές εκείνες που θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του δείκτη απασχόλησης και να βελτιωθούν οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, πρέπει να σκεφτόμαστε τους ανθρώπους και να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτούς, και εν προκειμένω στις γυναίκες. Η νέα προσέγγιση που υιοθετούμε είναι ότι η μητρότητα πρέπει να σταματήσει να «τιμωρείται», ιδίως επειδή το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται, για να μην αναφέρω τη γήρανση και την αύξηση της φτώχειας του πληθυσμού, κάτι που δημιουργεί επείγον πρόβλημα όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Όλα τα μέτρα που προτείνουμε θα προστατεύσουν τις γυναίκες στην εργασία, τόσο κατά την εγκυμοσύνη όσο και κατά τη λοχεία. Τα μέτρα που προτείνονται από την έκθεση αποτελούν επίσης επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Επιθυμούμε εγγυημένη άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές. Ας αναλογιστούμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να «τιμωρούμε» τη μητρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου αιώνα και να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες θα απολαύουν όλων των συνθηκών που αναλογούν σε μια αξιοπρεπή εργασία.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Händel, συντάκτης γνωμοδότησης Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει πρόοδο ως προς το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές γυναίκες που υποχρεώνονται να απασχολούνται σε θέσεις εργασίας για ανειδίκευτους εργαζόμενους. Αυτό δεν ισχύει μόνο για δραστηριότητες που εκτελούνται κατά παράδοση εντός της οικογένειας. Η απορρύθμιση που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια οδηγεί συχνά σε απασχόληση στο πλαίσιο της οποίας η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση αντικαθίσταται από συνθήκες απασχόλησης που είναι άτυπες, επισφαλείς και αβέβαιες. Οι γυναίκες ιδίως έχουν επηρεαστεί από αυτό. Η τάση όσον αφορά την απασχόληση στην Ευρώπη μεταξύ του 2000 και του 2010 είναι ποσοστό 60% να απαρτίζεται από νέα, επισφαλή και άτυπα είδη απασχόλησης, στα οποία απασχολούνται κυρίως –κατά τα δύο τρίτα– γυναίκες. Οι γυναίκες αποκλείονται συχνά από τη δημοκρατική συμμετοχή σε οργανώσεις λόγω της μερικής απασχόλησης και των επισφαλών συνθηκών απασχόλησής τους. Εντούτοις, οι γυναίκες επιδεικνύουν σήμερα πολύ μεγαλύτερη προσήλωση και διαθέτουν καλύτερη κατάρτιση από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Ωστόσο, κατά μέσο όρο, κερδίζουν κατά 25% λιγότερα από τους άνδρες.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ασχολήθηκε εντατικά με το ζήτημα αυτό και ανέπτυξε ικανοποιητικές προτάσεις σχετικά με το ζήτημα της γυναικείας απασχόλησης: ένταξη σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ανεξαρτήτως εργασιακού καθεστώτος· δημιουργία εγκαταστάσεων βρεφονηπιακής μέριμνας· ευθυγράμμιση των συντάξεων γήρατος και των κοινωνικών συστημάτων με την ανεξάρτητη διαβίωση· και οργάνωση της εργασίας σύμφωνα με τις αρχές της «ικανοποιητικής εργασίας». Όλα αυτά περιέχονται ουσιαστικά στην έκθεση σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Η Επιτροπή Απασχόλησης είναι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα αυτού του έργου και καλεί μετ’ επιτάσεως το Κοινοβούλιο να ψηφίσει υπέρ της υποβληθείσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(SK) Η παρούσα έκθεση αποτελεί ήδη τη δεύτερη απόπειρα διατύπωσης της θέσης του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας των μητέρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι γνωμοδοτήσεις και των 27 σχεδόν αντιπροσωπειών στις επτά Ομάδες διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτό ισχύει εξίσου και για τη δική μου Ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών. Μέχρι σήμερα, πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αναγνωρίσει τις συνέπειες της ψηφοφορίας μας για τις εθνικές οικονομίες τους, καθώς η προαναφερθείσα μελέτη έλαβε υπόψη μόνο δέκα από τα κράτη μέλη. Βρίσκομαι στην πολιτική σκηνή 20 χρόνια και σπάνια βιώνω μια τόσο περίπλοκη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή ξεκινά στο σώμα της μητέρας και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία της τόσο πριν όσο και μετά τη γέννα. Η προστασία της μητέρας ως παράγων κοινωνικών δαπανών δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για την απασχόλησή της. Η μητέρα δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με την εργαζόμενη. Εάν αναφέρουμε σε νέες, μορφωμένες γυναίκες ότι πρέπει να αποκτήσουν παιδιά και, ταυτόχρονα, αρνηθούμε να αναγνωρίσουμε τη μητρότητά τους και δεν τους παράσχουμε τη δυνατότητα να φροντίσουν τα παιδιά τους, δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να αντιστρέψουμε τις δημογραφικές εξελίξεις.

Η προστασία της μητέρας θα πρέπει να εξετασθεί σε σχέση με τη μέριμνα για τον πατέρα, το φυσικό πλαίσιο της οικογένειας και την ανάγκη για μητρική αγάπη προς το νεογέννητο. Τα μωρά δεν αποτελούν μόνο μελλοντικούς φορολογούμενους. Προσωπικά, συμφωνώ με τις μέγιστες προϋποθέσεις που προτείνονται από την έκθεση. Ταυτόχρονα, υποστηρίζω τις διατάξεις που τάσσονται υπέρ της επανένταξης των μητέρων σε περίπτωση που αποφασίσουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, είναι ατυχές να μιλούμε για προστασία των μητέρων και παράλληλα για ίσες ευκαιρίες. Προσωπικά, θα προτιμούσα να υπέβαλε η Επιτροπή πρόταση που θα λάμβανε υπόψη μια ολοκληρωμένη άποψη της εγκυμοσύνης, της γέννας και της μετέπειτα υγειονομικής περίθαλψης. Η παρούσα οδηγία μπορεί να ισχύει εδώ και δύο δεκαετίες· σήμερα, ωστόσο, βρισκόμαστε μόλις στην αρχή μιας μακράς και δύσκολης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ρωτώ αν σκοπεύουμε να αξιολογήσουμε τη μελλοντική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αποκλειστικά βάσει της τρέχουσας χρηματοοικονομικής μας κατάστασης. Όλα αυτά διακυβεύονται σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παρόλο που ο Επίτροπος μίλησε εξ ονόματος της κ. Reding και της Επιτροπής θέλοντας να εκφράσει τους δισταγμούς της Επιτροπής σχετικά με την ένταξη της άδειας πατρότητας στο κείμενο, θα ήθελα να πάρω σήμερα τον λόγο, κυρίως εξ ονόματος όλων των πατέρων στην Ευρώπη που δεν διαθέτουν ακόμα δικαίωμα σε άδεια πατρότητας.

Η φύση δεν μας έδωσε το δικαίωμα να γεννούμε, αλλά μπορεί η κοινωνία να μας στερήσει το δικαίωμα να μοιραστούμε τις πρώτες στιγμές της ζωής των παιδιών μας; Ας μην ξεχνούμε ότι και οι πατέρες είναι γονείς. Η κοινωνία πρέπει να μας επιτρέψει να απολαύσουμε στο έπακρο τους γιους και τις κόρες μας, ώστε να μπορέσουμε να σφυρηλατήσουμε έναν ιδιαίτερο δεσμό μαζί τους από τη γέννα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, καλώ όλους τους συναδέλφους βουλευτές να ψηφίσουν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της εισαγωγής της διάρκειας δύο εβδομάδων άδειας πατρότητας με πλήρεις αποδοχές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μιας και αναφέρομαι σε αυτό, καλώ επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να μας στηρίξουν, και επαναλαμβάνω: πώς μπορείτε να τάσσεστε κατά του αιτήματος θεσμοθέτησης ενός νέου δικαιώματος για τους πατέρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Καλώ επίσης όλους τους συναδέλφους βουλευτές να υποστηρίξουν την έκθεση Estrela στο σύνολό της. Όσο για εκείνους που χρησιμοποιούν την οικονομική κρίση ως επιχείρημα για να αρνηθούν στις γυναίκες μια περισσότερο αποδεκτή διάρκεια της άδειας μητρότητας και, ακόμα περισσότερο, επαρκείς αποδοχές, και στους άνδρες άδεια πατρότητας, τους ρωτώ ανοιχτά: για ποιον λόγο υπαναχωρείτε πάντα ως προς το κοινωνικό κεκτημένο όταν υπάρχει οικονομική κρίση;

Δεν συνειδητοποιείτε ότι το σύνολο του οικονομικού κόστους θα αντισταθμιστεί από τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις λιγότερες διακρίσεις, την ισότητα των φύλων, μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και, επομένως, μακροπρόθεσμα, από πραγματικά οικονομικά οφέλη;

Τέλος, προς εκείνους που επιθυμούν να θυσιάσουν τους πατέρες και τις μητέρες στον βωμό της οικονομικής κρίσης, επαναλαμβάνω: δεν μπορούμε να κάνουμε περικοπές όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο αγώνας αυτός στοχεύει επίσης σε μια περισσότερο ανθρώπινη κοινωνία, και σε τέτοιους καιρούς κρίσης, η οικογένεια αποτελεί ολοένα περισσότερο το τελευταίο οχυρό μας έναντι των αναταράξεων της ζωής.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(ET) Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, επί σειρά ετών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί με συνέπεια την προστασία των εγκύων εργαζομένων και την επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά την άδεια μητρότητας. Η οδηγία σχετικά με το ζήτημα αυτό υπάρχει εδώ και 18 χρόνια. Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης δεν είναι ενθαρρυντικό και, κατόπιν συζητήσεων σχετικά με την κατάσταση αυτή, εγκρίναμε ψήφισμα στο παρόν Κοινοβούλιο το 2008, το οποίο ζητούσε την έγκριση μέτρων αναφορικά με τη διάρκεια και την προστασία της άδειας μητρότητας, έχοντας διασφαλίσει ότι, με μια κατάλληλη πολιτική, είναι δυνατό να επηρεαστεί η καμπύλη γονιμότητας, δημιουργώντας ένα οικονομικά και ψυχολογικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ισχύει σήμερα, παρέχει σε εμάς στο παρόν Κοινοβούλιο τη νομική βάση για την έγκριση της υπό συζήτηση οδηγίας. Μιλήσαμε πολύ για τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες, τα ίσα δικαιώματα στην αγορά εργασίας, και είναι σαφές ότι η μεγαλύτερη άδεια μητρότητας αλλά και πατρότητας θα δημιουργήσει μια καλύτερη βάση γι’ αυτό. Είναι δεδομένο ότι η εγκυμοσύνη και η γέννα επιβαρύνουν το γυναικείο σώμα. Η οδηγία στοχεύει στην προστασία της υγείας των γυναικών. Είναι επομένως σημαντικό να υπάρξει μια περίοδος άδειας που θα επιτρέπει την αποκατάσταση της υγείας, αλλά θα επιτρέπει επίσης στη μητέρα να θηλάσει τα παιδιά της για την υγεία και την ανάπτυξή τους.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με την άδεια πατρότητας. Ποιος άλλος, πέρα από τον πατέρα του παιδιού, θα πρέπει να στηρίξει το παιδί κατά την περίοδο αυτή; Υποστηρίζω την εισαγωγή της άδειας πατρότητας, αντισταθμίζοντάς την κατ’ αναλογία με την άδεια μητρότητας. Οι πολίτες μας μάς καταγγέλλουν συχνά ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπλοκη – δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό; Ας μην κάνουμε την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη, αλλά ας προσθέσουμε μια άδεια που θα καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο με την άδεια μητρότητας στην οδηγία που την ρυθμίζει. Όσο για το κόστος: βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση, ή μάλλον βγαίνουμε από αυτήν, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να αρνούμαστε σθεναρά να καταβάλλουμε για την άδεια μητρότητας ποσό δέον για τον 21ο αιώνα. Η ανάλυση έδειξε ότι χρειάζεται απλώς να αυξήσουμε τη γυναικεία απασχόληση κατά 1% και το κόστος θα εξισορροπηθεί.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(ES) Κυρία Πρόεδρε, οι εποχές δεν είναι καλές για τη μητρότητα, αλλά είναι χειρότερες για την πατρότητα.

Αυτό οφείλεται στο ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις και ορισμένες επιχειρηματικές ομάδες παραμένουν προσκολλημένες στην παλιομοδίτικη άποψη ότι η απόκτηση παιδιών αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ισχύει. Σε καμία περίπτωση. Πρόκειται για κοινωνική ευθύνη την οποία θα πρέπει να επωμισθεί συλλογικά όλη η κοινωνία. Αυτό είναι εκείνο για το οποίο μιλούμε σήμερα. Αυτό συζητούμε: ποιος θα επωμισθεί την ευθύνη και το κόστος της απόκτησης παιδιών, που θα αποτελέσουν και το μέλλον μας;

Προφανώς, μόνο οι γυναίκες μπορούν να μείνουν έγκυες και να γεννήσουν. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Εκείνο που συζητούμε εδώ είναι ότι οι γυναίκες είναι οι μόνες που υποχρεώνονται να επωμισθούν το κόστος αυτό στην επαγγελματική τους ζωή και να επιβαρυνθούν με την ευθύνη αυτή στην προσωπική τους ζωή.

Στο τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, είχαμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε ένα γιγάντιο βήμα προόδου ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε επειδή μεγάλο μέρος του παρόντος Κοινοβουλίου –το συντηρητικότερο μέρος του παρόντος Κοινοβουλίου: ομάδες από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, ορισμένες αντιπροσωπείες, όχι όλες, αλλά ορισμένες αντιπροσωπείες– το εμπόδισε. Αυτό εμπόδισε σήμερα τις μητέρες να έχουν περισσότερα δικαιώματα. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε αυτό.

Αυτό που έχουμε σήμερα ενώπιον μας είναι μια νέα ευκαιρία να διορθώσουμε μέρος αυτού του προβλήματος. Η έκθεση Estrela, η οποία εγκρίθηκε ήδη από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, αποτελεί καλό σημείο συμβιβασμού και συναίνεσης, το οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε όταν θα ψηφίσουμε την Τετάρτη.

Παρέχει περισσότερα δικαιώματα στις εργαζόμενες εγκύους στην Ευρώπη, διασφαλίζει τη διατήρηση του μισθού τους και υποχρεώνει επίσης τους πατέρες να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, ενώ διασφαλίζει επίσης ότι οι έγκυες γυναίκες δεν χάνουν τα δικαιώματά τους εάν μετακινηθούν μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά, και δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να τα αγνοήσουμε.

Αν, κατά την ψηφοφορία της Τετάρτης, αγνοήσουμε ορισμένα από τα θεμελιώδη αυτά ζητήματα, θεωρώ πολύ σημαντικό να είμαστε σαφείς και να καταστεί σαφές και στους ευρωπαίους γονείς ότι αυτό δεν συνέβη τυχαία, και ότι το επιχείρημα της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα τόσο σημαντικό πλαίσιο.

Προφανώς υπάρχει κρίση, και πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη γι’ αυτήν. Οι μητέρες, ωστόσο, δεν πρέπει να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη γι’ αυτήν. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μιλούμε για κόστος αλλά για επένδυση. Πρόκειται για μια επένδυση στο μέλλον και σε πολύ πιο υγιείς κοινωνίες.

Αυτή είναι η συζήτηση που θα διεξαγάγουμε κατά την ψηφοφορία της Τετάρτης. Είμαι υπέρ της υποστήριξης της έκθεσης της κ. Estrela, και είμαι υπέρ του να κάνει η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου ακριβώς το ίδιο, διότι εάν δεν το κάνει, διακινδυνεύουμε όχι μόνο την υγεία των εργαζόμενων μητέρων, αλλά και το κράτος πρόνοιας για την επίτευξη του οποίου εργαστήκαμε τόσο καιρό στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κυρία Πρόεδρε, ένας γνωστός επιχειρηματίας είπε κάποτε ότι όταν η νομοθεσία σχετικά με την ισότητα ξεπερνά τα όρια, στην πραγματικότητα μειώνει τις ευκαιρίες των γυναικών να βρουν απασχόληση.

Οι επιχειρήσεις δεν έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν μια γυναίκα αν σκοπεύει να αποκτήσει παιδί, επομένως τα πράγματα είναι απλά – απλώς δεν την προσλαμβάνουν. Και αυτή, δυστυχώς, είναι η δυσάρεστη πραγματικότητα της υποχρεωτικής άδειας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές στην παρούσα έκθεση.

Εάν το συνδυάσουμε αυτό με τις οικονομικές συνέπειες για τις ΜΜΕ –2,6 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία– τότε η παρούσα έκθεση είναι εντελώς επικίνδυνη στο σημερινό οικονομικό κλίμα.

Ωστόσο, εάν αφαιρούνταν η ρήτρα που αφορά την άδεια μητρότητας, θα υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά. Η έκθεση θα επικεντρωνόταν στην αρχική εντολή της, δηλαδή στην υγεία και την ασφάλεια των εγκύων και λεχώνων εργαζόμενων γυναικών.

Ζητώ από τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων να επανέλθουν στα βασικά σημεία και να κάνουν αυτό που είναι σωστό για τις γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν επιλογές. Πρέπει να έχουν τα μέσα να κάνουν αυτές τις επιλογές. Οι εργοδότες πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις γυναίκες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον οικονομικά βιώσιμοι. Τα κράτη μέλη πρέπει και αυτά να ενισχύσουν τις οικονομίες τους, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες.

Η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών υπέβαλε τροπολογία που αφορά πολλά από τα ζητήματα που προκύπτουν από την υποχρεωτική άδεια με πλήρεις αποδοχές και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να στηρίξουν την εν λόγω τροπολογία και να καταστήσουν εφαρμόσιμη την παρούσα έκθεση.

Η ΕΕ δεν πρέπει να έχει σκοπό να χειραγωγήσει με τις πολιτικές της. Η ιδέα ότι η άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών θα ενθαρρύνει τις γυναίκες να αποκτούν παιδιά είναι αφελής. Τα παιδιά είναι για μια ζωή. Το κόστος είναι για μια ζωή. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην μου λέτε ότι θα αυξήσουμε τον πληθυσμό παρέχοντας άδεια μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές.

Υπάρχουν πολλές αδυναμίες σε αυτήν την έκθεση. Η εκτίμηση αντικτύπου που ζήτησε η Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών το απέδειξε αυτό. Το ζήτημα τώρα είναι αν θα την ενισχύσουμε στη φάση αυτή ή θα την στείλουμε για επανεξέταση.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(SV) Η συζήτηση για την οδηγία σχετικά με την άδεια μητρότητας και την έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης αναφέρεται στον πλέον σημαντικό λόγο για την προώθηση της ισότητας στο σύνολο της εργασίας. Η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου να είναι οι γυναίκες σε θέση να αντεπεξέρχονται μόνες τους οικονομικά διαμορφώνουν την πλατφόρμα για την ισότητα σε όλους τους πολιτικούς τομείς. Την Τετάρτη θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τον δρόμο για την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Εκφράζω τη λύπη μου διότι, το 2010, εξακολουθούμε να αναφερόμαστε σε άδεια μητρότητας και όχι σε γονική άδεια. Κατά την άποψή μου, είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν και τους δύο γονείς τους και πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Συζητούμε σχετικά με τα δικαιώματα των μητέρων και των πατέρων, αλλά πρέπει επίσης να συζητήσουμε το δικαίωμα –το άνευ όρων δικαίωμα– ενός παιδιού να διαμορφώσει στενή σχέση και με τους δύο γονείς του.

Μιλήσαμε πολύ μεγαλόφωνα σχετικά με το κόστος της εν λόγω άδειας και σε πολύ διαφορετικό τόνο από εκείνο με τον οποίο συζητούμε για τα εκατομμύρια ευρώ που χορηγούνται για την ενίσχυση των τραπεζών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, μεταξύ άλλων. Ορισμένες φορές διερωτώμαι αν είναι ευκολότερο να γίνουν αποδεκτές δαπάνες σε παραδοσιακά ανδρικούς τομείς απ’ ό,τι σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ισότητα και το δικαίωμα ενός παιδιού να έχει και τους δύο γονείς του.

Θεωρώ επίσης ότι οι δαπάνες συζητήθηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη τα οφέλη της εν λόγω πρότασης τόσο για το άτομο όσο και από κοινωνικοοικονομική άποψη. Πολλοί αναφέρθηκαν στο δημογραφικό μέλλον, ότι γεννιούνται υπερβολικά λίγα παιδιά. Ωστόσο, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι δυνατό να αποκτήσουμε περισσότερα παιδιά.

Η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και εγώ υποστηρίζουμε τις προτάσεις της κ. Estrela και της κ. Thomsen, επί των οποίων ψηφίσαμε στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, όπου βελτιώσαμε τις δυνατότητες.

Ωστόσο, διακρίνω μια σειρά από προβλήματα για ορισμένα κράτη μέλη που διαθέτουν σήμερα πολύ καλύτερες γονικές άδειες. Θα ήθελα αυτή η νομοθεσία να προσφέρει δικαιώματα αντί να επιβάλλει υποχρεώσεις στον έναν γονέα. Θα ήθελα επίσης να είναι πολύ περισσότερο ορατή η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το δικαίωμα του παιδιού να έχει και τους δύο γονείς του.

Υπάρχουν επίσης προβλήματα σε σχέση με τα επίπεδα των αποδοχών σε ορισμένα κράτη μέλη. Κάποιος ανέφερε εδώ, κατά την παρούσα συζήτηση, ότι σήμερα οι εργοδότες ρωτούν τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία αν σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδιά. Ελπίζω, ως εκ τούτου, ότι στο πολύ άμεσο μέλλον θα θέτουμε το ίδιο ερώτημα και στους πατέρες, διότι τα παιδιά –για μία ακόμα φορά– αποτελούν υπόθεση και των δύο γονέων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη.

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πορεία προς μια φιλική προς τις γυναίκες Ευρώπη εξακολουθεί να είναι μακρά και επίπονη. Τα στατιστικά στοιχεία είναι σαφή: η παγκόσμια κρίση έχει πλήξει την αγορά εργασίας, υποβάλλοντας τη γυναικεία απασχόληση, η οποία μειώθηκε κατά επιπλέον 0,7 ποσοστιαίες μονάδες το 2008, σε σοβαρή δοκιμασία. Παρά τις προκλήσεις οι οποίες, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες και την απασχόληση, τροφοδοτούν κατά περιόδους την ευρωπροπαγάνδα, όπου η υποστήριξη μειώνεται, σήμερα εξακολουθούν να μην έχουν εγκριθεί συγκεκριμένα μέτρα που να εγγυώνται την πραγματική ολοκλήρωση των γυναικών ως εργαζομένων και ως μητέρων.

Η Ευρώπη του μέλλοντος πρέπει να επανεξετάσει ριζικά το πρότυπο κοινωνικής πρόνοιάς της και να μην αλλάζει απλώς την ετικέτα του από καιρού εις καιρόν. Η οδηγία, η οποία ευθυγραμμίζει τον θεσμό της άδειας μητρότητας στην Ευρώπη, είναι επομένως θετική, αλλά η απόφαση εξέτασης στο περιθώριο της ίδιας έκθεσης του συμπληρωματικού και εξίσου σημαντικού ζητήματος της άδειας πατρότητας είναι μη παραγωγική.

Η μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών δεν αποτελεί μόνο ηθική αξία, αλλά και στρατηγικό στόχο για τη βιωσιμότητα του πολυδιαφημισμένου ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το οποίο εξακολουθεί να μην με πείθει, δεδομένης της έλλειψης αποτελεσμάτων του.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer (PPE).(HU) Η πρόταση σχετικά με την άδεια μητρότητας αποτελεί εκ φύσεως διάταξη που αφορά την υγεία και την ασφάλεια, και ο βασικός λόγος για τον οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία του 1992 σε σχέση με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μητέρων είναι ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας ενέκρινε διεθνή σύμβαση το 2000, θέτοντας το ελάχιστο όριο της άδειας μητρότητας στις 18 εβδομάδες. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, παρατηρούμε μια τόσο διαφοροποιημένη εξέλιξη –όσον αφορά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, τη χρηματοδότηση και το επίπεδο των επιδομάτων– των διάφορων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης λόγω του συνδυασμού των αδειών μητρότητας και πατρότητας που είναι πλέον πρακτικά αδύνατο να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής. Παρά τις καλές προθέσεις όλων μας, είτε καθόμαστε στη δεξιά είτε στην αριστερή πτέρυγα του παρόντος Κοινοβουλίου, δεν είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια απόφαση που να τυγχάνει θετικής και θερμής υποδοχής από κάθε κράτος μέλος.

Μια καλή λύση θα ήταν να περιορισθούμε σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στη συγκεκριμένη πρόταση, και να ενισχύσουμε τις ίσες ευκαιρίες με μια διαφορετική διάταξη. Όταν υπέβαλα στο παρόν Κοινοβούλιο την έκθεση σχετικά με τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, επεσήμανα τη μειονεκτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Ως εκ τούτου, οι ίσες ευκαιρίες είναι επίσης προβληματικές και πρέπει να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, όσο οι πατέρες και οι μητέρες δεν είναι σε θέση να εκτελούν το ίδιο καθήκον όσον αφορά τη γέννα, δηλαδή όσο οι πατέρες δεν μπορούν να γεννήσουν, θα πρέπει πιθανότατα να επιλύουμε ζητήματα που άπτονται των ίσων ευκαιριών σε άλλους τομείς. Πρέπει να επιλυθεί το ζήτημα των ίσων ευκαιριών και πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο και ως προς αυτό, αλλά όχι στην παρούσα οδηγία. Χάσαμε την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουμε τον συνδυασμό γονικής άδειας και άδειας μητρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχει σήμερα μια μεγάλη ευκαιρία να επαναλάβει ότι η μητρότητα αποτελεί κοινωνική αξία, ότι η προστασία της υγείας μιας μητέρας και του παιδιού της πρέπει να ενισχυθεί, ότι μια εργαζόμενη δεν πρέπει να υπόκειται σε διακρίσεις επειδή είναι μητέρα κατά την αναζήτηση και τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας, και ότι η μέριμνα των παιδιών θα πρέπει να αναλαμβάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους πατέρες.

Παρά την τρέχουσα κρίση –όπως ήδη επισημάνθηκε– πρέπει να κάνουμε την ίδια παρατήρηση που έχει ήδη γίνει από τους πλέον προηγμένους οικονομολόγους: η αξιολόγηση αντικτύπου που πραγματοποιήθηκε δείχνει την ανάγκη για μια περισσότερο μακροπρόθεσμη και ολιστική προσέγγιση. Οι σημερινές δαπάνες, που μπορούν ενδεχομένως να κλιμακωθούν, συνιστούν κοινωνική και οικονομική επένδυση για τη μεγαλύτερη ευημερία των παιδιών, λιγότερες ασθένειες και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρξει αυξημένο και με κατάλληλη κατάρτιση και δεξιότητες γυναικείο εργατικό δυναμικό χωρίς νέο σύστημα πρόνοιας και χωρίς νέες δυνατότητες επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής: συμφωνώ απόλυτα και ευχαριστώ τις εισηγήτριες, την κ. Estrela και την κ. Plumb, για το σύνθετο έργο που επιτέλεσαν, όπως και όλους τους βουλευτές που κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να βρεθούν κοινά σημεία.

Συμφωνώ επίσης με τη δυνατότητα που, πιστεύω, πολλοί από εμάς επιθυμούσαμε, και η οποία θα παράσχει στις μητέρες παιδιών με αναπηρία, αλλά και σε περιπτώσεις υιοθεσιών και πολλαπλών γεννήσεων, περισσότερες ευκαιρίες για ευέλικτο ωράριο εργασίας, αντιστροφή του βάρους της απόδειξης κατά των παραβιάσεων της νομοθεσίας και μεγαλύτερη προστασία από τις απολύσεις. Επιπλέον, πρότεινα, από κοινού με τους άλλους βουλευτές, όσον αφορά την υποχρεωτική άδεια διάρκειας έξι εβδομάδων μετά τη γέννα, να προβλεφθεί μια ρήτρα διασφάλισης για τις χώρες εκείνες όπου η νομοθεσία προβλέπει μια τέτοια υποχρεωτική περίοδο και πριν από τη γέννα.

Εν κατακλείδι, ελπίζω ότι τώρα, κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, θα είμαστε πρόθυμοι να βρούμε κοινά σημεία ώστε να μην χάσουμε τη σημαντική ευκαιρία έγκρισης της εν λόγω οδηγίας και σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, όταν μιλούμε για ισότιμη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών –και εν τέλει την πορεία προς τον στόχο μιας περισσότερο ισότιμης κοινωνίας στο πλαίσιο της προώθησης των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού στις πολιτικές συνδυασμού της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής– πρέπει να θυμόμαστε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο εκπροσωπούμε τους ανθρώπους και όχι την άποψη του Συμβουλίου. Πρόσφατα, παρατήρησα ότι υπερβολικά πολλά άτομα από τις μόνιμες αντιπροσωπείες κυκλοφορούν και ασκούν πίεση στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που θεωρώ ότι δεν συνάδει με τους κανόνες μας και την αρχή των ανεξάρτητα εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υποστηρίζεται ότι η αύξηση της άδειας μητρότητας επιφέρει μεγαλύτερο κόστος στον ιδιωτικό και τον δημόσιο κλάδο σε καιρό οικονομικής κρίσης, αλλά πρόκειται μόλις για 0,01% του ΑΕΠ και μιλούμε για περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, συνέκρινα τον στρατιωτικό προϋπολογισμό των χωρών που αναφέρθηκαν. Ο εν λόγω προϋπολογισμός αυξήθηκε στην πραγματικότητα κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν χρόνο και αυτό δεν αμφισβητήθηκε ούτε από το παρόν Κοινοβούλιο ούτε από τα κοινοβούλιά τους.

Ωστόσο, σε μια περίοδο αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε δημογραφικές προκλήσεις, έχει ζωτική σημασία να υποστηρίζουμε πολιτικές ευέλικτης άδειας, που μπορεί να βοηθήσουν στην αντιστροφή των υφιστάμενων δημογραφικών τάσεων. Θα πρέπει να δεσμευτούμε από κοινού να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ενταχθούν στην αγορά εργασίας και ότι οι επιλογές ζωής τους θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη μέσω της υψηλότερης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, αποδίδοντας μεγαλύτερη αξία στην παιδική ηλικία και στη σημασία της εξισορρόπησης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα ότι το ευρωπαϊκό σύστημα και τα μέτρα πρόνοιας που ορίζονται στην παρούσα οδηγία έχουν αξία και δεν αποτελούν επιβάρυνση για την ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen (Verts/ALE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ σαφές από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από ορισμένους συναδέλφους από τη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, την Ομάδα PPE και τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές –αν και ευτυχώς όχι από όλους τους– ότι πούλησαν την ψυχή τους σε βραχυπρόθεσμα εταιρικά συμφέροντα και ομάδες άσκησης πίεσης από τα κράτη μέλη που δεν ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα των γυναικών. Εάν εγκριθούν αυτές οι τροπολογίες, η ζωή για τις νέες μητέρες και τους πατέρες στην ΕΕ δεν θα βελτιωθεί.

Εάν η άδεια δεν συνοδεύεται από κατάλληλες αποδοχές, τότε θα μπορούν να την πάρουν μόνο γυναίκες των οποίων οι θέσεις εργασίας δεν έχουν σημασία. Εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι από τα δεξιά, διαιωνίζετε ένα παραδοσιακό σύστημα με έναν αρσενικό «κουβαλητή» και τη γυναικούλα του, που έχει τη δουλίτσα της και κάθεται ήσυχα ως υποχείριό του. Γι’ αυτήν, δεν έχει πραγματικά σημασία πόση είναι η αποζημίωση. Ωστόσο, κάθε ανεξάρτητη γυναίκα που προσφέρει πραγματικά σε οικονομικό επίπεδο στην οικογένειά της καλά θα κάνει να επιστρέψει στην εργασία της μετά τις έξι υποχρεωτικές εβδομάδες –εάν οι υπόλοιπες είναι κακοπληρωμένες– ακόμα και αν εξακολουθεί να αιμορραγεί· και μπορεί να ξεχάσει το ενδεχόμενο να προσφέρει ένα καλό ξεκίνημα στο παιδί της θηλάζοντάς το.

Εύχομαι ολόψυχα ότι εκείνοι που επιθυμούν να κάνουν τη ζωή πραγματικά καλύτερη για τις νέες μητέρες και τους πατέρες θα υπερισχύσουν σε αυτήν την ψηφοφορία. Η παρούσα οδηγία μπορεί να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο μιας σύγχρονης πολιτικής για την αγορά εργασίας σε μια γηράσκουσα κοινωνία. Το μέλλον χρειάζεται πολιτικούς που έχουν το θάρρος της γνώμης τους, που δεν είναι κοντόφθαλμοι και που διαθέτουν ένα όραμα για μια κοινωνία με πολύ περισσότερες εργαζόμενες μητέρες και πολύ περισσότερους στοργικούς πατέρες. Το μέλλον σίγουρα δεν χρειάζεται ανθρώπους που τους κόβονται τα γόνατα μόλις οι γενικοί διευθυντές των επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους μόνο την επόμενη οικονομική έκθεση, και οι υπουργοί, που έχουν στο μυαλό τους μόνο τις επόμενες εκλογές, αρχίζουν να ασκούν πίεση.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Cymański (ECR). (PL) Η σημασία της παρούσας οδηγίας υπερβαίνει το πρόβλημα της ισότητας για τις γυναίκες και της βοήθειας προς αυτές κατά τη μητρότητα. Πρέπει να την εξετάσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όχι μόνο κοινωνικό αλλά και οικονομικό, και σε περισσότερο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Υπάρχει ένα ορισμένο παράδοξο διότι προσπαθώντας, κατανοητά και λογικά, να προστατεύσουμε τις τρέχουσες πρακτικές χρηματοοικονομικής διαχείρισης, θα μπορούσαμε να χάσουμε πολλά τόσο σε οικονομικό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο κατά τις μελλοντικές γενιές.

Πολλοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι ένα από τα βασικά προβλήματα στην Ευρώπη, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το σημαντικότερο όλων, είναι η δημογραφική κατάρρευση. Η πρόοδος στην ιατρική, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η μείωση της φυσικής δημογραφικής ανάπτυξης σημαίνουν μια πολύ γερασμένη και πολύ δαπανηρή Ευρώπη για το μέλλον. Ακόμα και σήμερα, το κόστος της μέριμνας για τους ηλικιωμένους υπολογίζεται σε σχεδόν 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Οι λόγοι για τη μείωση της δημογραφικής ανάπτυξης είναι πολυσύνθετοι και υπερβαίνουν τα κοινωνικά ζητήματα και την υλική ασφάλεια. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι νέες προτάσεις που περιέχονται στην οδηγία θα δημιουργήσουν σημαντικά κίνητρα που θα βοηθήσουν πολλές γυναίκες στην Ευρώπη να αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδιά.

Κυρία Πρόεδρε, το επίπεδο της υποστήριξης για τις εγκύους εργαζόμενες ποικίλλει σημαντικά στις ευρωπαϊκές χώρες. Η σημασία της παρούσας οδηγίας θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στις χώρες εκείνες όπου το εύρος της προστασίας είναι πολύ περιορισμένο, και όπου η υποστήριξη για τις οικογένειες είναι πολύ μικρή έως ανύπαρκτη, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τη φροντίδα των μεγαλύτερων παιδιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν επί της παρούσας οδηγίας, ιδίως για τη συμπαράσταση που επέδειξαν για τις γυναίκες σε άλλες χώρες, οι οποίες θα μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη ελπίδα. Όσον αφορά τα παιδιά, ασφαλώς και θέλουν μια χαρούμενη μητέρα που δεν φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά της και δεν φοβάται ότι δεν θα είναι σε θέση να τα ταΐσει ή να τα αναθρέψει. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ και ελπίζω σε έναν συμβιβασμό κατά την ψηφοφορία της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL).(FR) Κυρία Πρόεδρε, οι παρούσες εκθέσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και αξίζουν πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα. Το 85% της αναγκαστικής μερικής απασχόλησης και το 80% της χαμηλά αμειβόμενης εργασίας εκτελείται από γυναίκες. Οι απολαβές των γυναικών είναι κατά 27% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών. Το 50% των γυναικών λαμβάνει σύνταξη κάτω από 600 ευρώ. Η πλειονότητα των περιπτώσεων ψευδών δηλώσεων ή των περιπτώσεων αδήλωτης εργασίας που ανακαλύπτονται αφορά γυναίκες. Ακόμα και τώρα, στον 21ο αιώνα, εξακολουθούμε να ανακαλύπτουμε περιπτώσεις σκλαβιάς στην Ευρώπη και καθεμία από αυτές αφορά γυναίκες.

Ναι, πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατό για να εξαλειφθούν με επιτυχία οι σκανδαλώδεις πρακτικές έναντι των γυναικών στον χώρο εργασίας και την κοινωνία. Ωστόσο, χρειάζονται πολύ περισσότερα από την απλή ύπαρξη καλής θέλησης. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι τόσο μεγάλα και οι ποινές που επιβάλλονται θεωρούνται τόσο μικρές ώστε υπάρχουν –για να το θέσω ωμά– «καθάρματα» που δεν διστάζουν καθόλου να συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τα ανθρώπινα όντα σαν να ήταν ζώα εκτροφής. Πρέπει, επειγόντως, να αναγκάσουμε τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να απαιτήσουμε τις αυστηρότερες δυνατές ποινές για όσους θεωρούν τον εαυτό τους υπεράνω του νόμου.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà (EFD).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε έναν κλάδο όπου οι συνθήκες για το γυναικείο εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να είναι επισφαλείς. Αναφέρομαι στον γεωργικό κλάδο, έναν κλάδο στον οποίο οι γυναίκες εστιάζονται στην καινοτομία και, ταυτόχρονα, στην αναζωογόνηση των παραδόσεων και τη διατήρηση της γεωργικής κληρονομιάς, κρατώντας την ύπαιθρο ζωντανή. Εντούτοις, οι εργαζόμενες έρχονται αντιμέτωπες με σειρά εμποδίων κατά τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, έχοντας να συνδυάσουν την επαγγελματική τους ζωή με την οικογενειακή.

Η κ. Thomsen, στην έκθεσή της, παρέχει αριθμητικά στοιχεία που μας προσφέρουν τροφή για σκέψη: στον γεωργικό κλάδο, το 86% των εργαζόμενων γυναικών απασχολείται με μερική απασχόληση. Επιπλέον, η είσοδος νέων γυναικών στον εν λόγω κλάδο είναι γεμάτη δυσκολίες και, για τον λόγο αυτόν, οι γυναίκες που διαχειρίζονται τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι συχνά ηλικίας άνω των 65 ετών. Από την άλλη πλευρά, κάποιες άλλες γυναίκες αναλαμβάνουν τη θέση του υποστηρικτικού συντρόφου ή μάλλον βοηθούν στη γεωργική εκμετάλλευση του συζύγου τους, χωρίς να δικαιούνται νομικό καθεστώς και χωρίς κατάλληλες απολαβές.

Θα έλεγα, επομένως, ότι είναι αναγκαίο να προστατευτούν οι γυναίκες και η απασχόλησή τους σε έναν κλάδο όπου η εργασία τους είναι συχνά προσωρινή και εποχιακή, να υποστηριχθούν στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, και να διασφαλισθεί ότι αμείβονται δίκαια και ότι αναγνωρίζεται δεόντως η εργασία τους.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν μιλούμε για συνδυασμό, εννοούμε εκείνες τις πρωτοβουλίες που, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της οικογένειας και των εργαζομένων, επιτρέπουν την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Μιλούμε, επομένως, για μηχανισμούς στήριξης, χωρίς τους οποίους μια γυναίκα που εργάζεται από ευχαρίστηση, φιλοδοξίες σταδιοδρομίας ή, κυρίως, από ανάγκη, βρίσκεται σε δίλημμα και η πλέον δραστική και σχεδόν πάντα οριστική απόφαση είναι να αφήσει τη δουλειά της. Εφόσον εγκαταλείψει την αγορά εργασίας είναι ακόμα δυσκολότερο να επιστρέψει σε αυτήν. Μια τέτοια κατάσταση συνοδεύεται από έντονο αίσθημα αγανάκτησης, από τη μία πλευρά, και από μεγάλες οικονομικές θυσίες, από την άλλη.

Το κείμενο σχετικά με το οποίο συζητούμε σήμερα προτείνει πολυάριθμους μηχανισμούς υποστήριξης των εργαζόμενων γυναικών, παρέχοντας τη βάση της ασφάλειας δικαίου που θα παράσχει στις γυναίκες ελευθερία επιλογής και, κατά συνέπεια, μια πραγματική ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω έναν ακόμα τομέα που αφορά τη θέση των εργαζόμενων γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης: όπως έχει αναφερθεί, πολύ συχνά οι γυναίκες εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωπες με ανισότητα όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης, την ποιότητα της εργασίας και την αμοιβή τους. Αναφορικά με την ποιότητα της εργασίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες πολύ συχνά δεν καταγγέλλουν την κακομεταχείριση και υποχρεούνται να δέχονται απασχόληση στα όρια της νομιμότητας προκειμένου να λάβουν ένα επαρκές εισόδημα για να στηρίξουν την οικογένειά τους. Είναι καιρός να τεθεί τέρμα σε αυτό.

Είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να παρακολουθείται κάθε παράτυπη συμπεριφορά από τους εργοδότες σε σχέση με τις εργαζόμενες γυναίκες. Οποιαδήποτε παράβαση πρέπει να διώκεται και να τιμωρείται απαρέγκλιτα. Η δέσμευσή μας πρέπει να εξακολουθήσει να κινείται προς την κατεύθυνση των κοινωνικών πολιτικών που είναι ολοένα περισσότερο δίκαιες και αποτελεσματικές.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση σχετικά με την οποία συζητούμε τώρα έχει ζωτική σημασία για τους γονείς και τα παιδιά στην Ευρώπη, καθώς και για την Ευρώπη ως κοινότητα. Οι διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας συμβάλλουν στη διασφάλιση ότι όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη θα έχουν τα ίδια ελάχιστα δικαιώματα και θα λαμβάνουν την ίδια βοήθεια όταν αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδιά. Διασφαλίζουν επίσης ότι οι γυναίκες που αποφασίζουν να αποκτήσουν παιδιά δεν θα τιμωρούνται οικονομικά για την επιλογή τους να γίνουν μητέρες κατά την προσπάθειά τους να την συνδυάσουν με την καριέρα τους.

Ένας πολύ σημαντικός παράγων είναι η δημογραφική πρόκληση της Ευρώπης. Το μειούμενο ποσοστό γεννήσεων, ο γηράσκων πληθυσμός και, κατά συνέπεια, το μειούμενο εργατικό δυναμικό επιβαρύνουν πάρα πολύ τη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως σε καιρό κρίσης.

Είναι η λύση να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να μην αποκτούν παιδιά, ή να ακολουθηθεί το αμερικανικό πρότυπο όπου οι γυναίκες δεν λαμβάνουν καθόλου ή λαμβάνουν ελάχιστη υποστήριξη και υποχρεούνται να επιστρέψουν στην εργασία τους προτού καν να έχουν αναρρώσει από τη γέννα; Εάν ναι, τότε εγώ απαντάω αρνητικά. Η μη απόκτηση παιδιών είναι περισσότερο δαπανηρή για την κοινωνία μακροπρόθεσμα. Οι γυναίκες πρέπει να αναρρώσουν μετά τη γέννα προκειμένου να είναι έτοιμες να εισέλθουν και πάλι στην αγορά εργασίας. Το να τους επιτρέπεται να έχουν 18 εβδομάδες άδεια είναι το ελάχιστο, και δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν γι’ αυτό μέσω άμεσων ή έμμεσων περικοπών.

Σε 24 από τα 27 κράτη μέλη, οι κυβερνήσεις είναι εκείνες που συνεισφέρουν στην άδεια μητρότητας και όχι οι επιχειρήσεις. Δεν θα ήθελαν οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στις νεαρές γυναίκες που έχουν προσλάβει και καταρτίσει; Θα πρέπει να αποκτήσουμε κοινωνική ευθύνη. Γνωρίζοντας ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δαπανήσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για τη διάσωση των τραπεζών, πρέπει να αναρωτηθούμε για ποιον λόγο τα χρήματα πρέπει να αποταμιεύονται πάντα εις βάρος των γυναικών. Οι πατέρες πρέπει επίσης να είναι σε θέση να πάρουν άδεια για να την περάσουν με τα νεογέννητα μωρά τους.

Μιλούμε διαρκώς για επιμερισμό των ευθυνών και τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Κάποιοι εδώ πιστεύουν ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος Šefčovič θα αποδειχθεί πολύ σαφής και προοδευτικός ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Elizabeth Lynne (ALDE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα οδηγία στόχευε πάντα, και ορθώς, στην πρόβλεψη ελάχιστων προτύπων προστασίας των εργαζόμενων εγκύων και γαλουχουσών γυναικών. Ωστόσο, θεωρώ ότι ορισμένες από τις τροπολογίες της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι υπερβολικές.

Δεν λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές παραδόσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Ορισμένες χώρες διαθέτουν άδεια μητρότητας, ορισμένες διαθέτουν επίσης άδεια πατρότητας και μερικές διαθέτουν και γονική άδεια. Οι αποδοχές παρέχονται με εντελώς διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό – κάποιες μέσω των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, κάποιες μέσω των επιχειρήσεων και κάποιες μέσω και των δύο. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε ορισμένα πολύ καλά συστήματα.

Οι τροπολογίες μου επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τη δυσκολία επίτευξης μιας λύσης που θα ταιριάζει σε όλα τα κράτη μέλη. Η επιβολή πλήρων αποδοχών θα σταματούσε, κατά τη γνώμη μου, την απασχόληση πολλών νέων – νέων γυναικών συγκεκριμένα. Χαίρομαι διότι η δεύτερη αξιολόγηση αντικτύπου ήταν τουλάχιστον περισσότερο λεπτομερής από την πρώτη. Όπως γνωρίζετε, ανέφερε ότι θα κόστιζε στα δέκα κράτη μέλη περισσότερο από 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εάν επιβάλλονταν πλήρεις αποδοχές. Δεν εξέτασε καν τα υπόλοιπα 17 κράτη μέλη, και υποθέτω ότι το κόστος της επιβολής πλήρων αποδοχών σε αυτά θα ήταν επίσης προβληματικό.

Όσον αφορά την υποχρεωτική άδεια, πάντα πίστευα ότι η ίδια η μητέρα είναι εκείνη που πρέπει να αποφασίσει πόση άδεια θα πάρει και πότε. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, αγωνιστήκαμε για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών –όχι για να τους επιβληθούν– και φαίνεται ότι πηγαίνουμε προς τα πίσω αντί να πηγαίνουμε προς τα εμπρός.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková (ECR).(CS) Έχω την έντονη ανησυχία ότι συγχέονται δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, τα οποία σχετίζονται με την προστασία των γυναικών: οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζόμενων γυναικών και η νομική θέση των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, ή των επιχειρηματιών. Όσον αφορά τις εργαζόμενες γυναίκες, μπορούμε γενικά να μιλούμε για προστασία, ιδίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τη γέννα, μέσω του εργατικού δικαίου. Δεν είναι εφικτή η προστασία των αυτοαπασχολούμενων γυναικών μέσω του εργατικού δικαίου, καθώς δεν ισχύει γι’ αυτές γενικότερα. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι γυναίκες επιχειρηματίες απασχολούν άνδρες και άλλες γυναίκες, και συνεπώς έφριξα διότι η οδηγία, η οποία προβλεπόταν αρχικά να αφορά μόνο την προστασία των εγκύων και των λεχώνων εργαζομένων, προορίζεται μέσω των τροπολογιών να ισχύσει και για τις επιχειρηματίες. Είναι αδύνατο, όχι μόνο πρακτικά αλλά και από νομική άποψη. Ως εκ τούτου, εύχομαι ειλικρινά ότι το παρόν Κοινοβούλιο δεν θα εγκρίνει τις τροπολογίες, οι οποίες δυστυχώς έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκριθεί από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, και οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την παρούσα οδηγία καθώς δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τους αυτοαπασχολούμενους.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση Estrela επιδιώκει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, και υποστηρίζουμε ένθερμα τους στόχους αυτούς.

Τώρα, στο πλαίσιο μιας οξείας κρίσης του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου καπιταλισμού, πρέπει να υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον, ώστε ιδίως οι ευάλωτες εργαζόμενες να μην πέφτουν θύματα ορισμένων εργοδοτών που επιδιώκουν να διατηρήσουν τα κέρδη τους και κυβερνήσεων που βρίσκονται σε διαδικασία περικοπής των κοινωνικών δαπανών και των δημόσιων υπηρεσιών.

Πολλές γυναίκες της εργατικής τάξης πέφτουν θύματα σοβαρής εκμετάλλευσης, μέσω εισοδηματικών επιπέδων που είναι πολύ χαμηλότερα από εκείνα των ανδρών, για παράδειγμα, και επισφαλών συνθηκών εργασίας. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος οι έγκυες ή λεχώνες εργαζόμενες, οι οποίες βρίσκονται σε περισσότερο ευάλωτη θέση, να υποστούν διακρίσεις στις τρέχουσες συνθήκες. Συμφωνούμε απολύτως με τη ρητή αναγνώριση του δικαιώματος των γυναικών να επιστρέφουν στην ίδια θέση εργασίας, με τη διάρκειας 20 εβδομάδων άδεια μητρότητας και με μια εύλογη άδεια πατρότητας. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τη διατήρηση του εισοδηματικού επιπέδου στο 100%.

Ωστόσο, δεν μπορούμε απλώς να βασιζόμαστε στους νόμους. Θα πρέπει να υπάρξει έντονη οργάνωση των συνδικαλιστικών ενώσεων σε κάθε χώρο εργασίας που θα μπορέσει να εγγυηθεί με συγκεκριμένους όρους το δικαίωμα των γυναικών να επιστρέψουν στην εργασία τους αφού γεννήσουν, χωρίς τον φόβο διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παρακολούθησα πολύ στενά το ζήτημα αυτό τόσο στο εσωτερικό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων όσο και στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται η θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έχουν πλέον περάσει σαράντα χρόνια που επιδιώκω μέσω της επαγγελματικής μου ζωής την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την ένταξη των νέων γυναικών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, και την ένταξή τους στην κοινωνία μέσω της ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η ισότητα είναι εκείνο για το οποίο μιλούμε σήμερα: ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ωστόσο, στην παρούσα έκθεση Estrela –αρκεί να ακούσει κανείς τις ομιλίες που έγιναν εδώ σήμερα– έχει καλυφθεί κάθε πιθανό ζήτημα. Όλοι θέλουν να συνεισφέρουν από λίγο και επιθυμούν να προσθέσουν μία παράγραφο σε μία άλλη παράγραφο. Καταλήγουμε σε ένα συνονθύλευμα που είναι ανούσιο, ενώ θα έπρεπε να επικεντρωνόμαστε στην υγεία και την ασφάλεια των εγκύων στην εργασία, με τον ίδιο τρόπο, ασφαλώς, που θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Η άδεια μητρότητας είναι σχεδόν το μοναδικό πράγμα που δεν καλύπτεται στην παρούσα έκθεση. Θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα: το να ψηφίσετε σήμερα υπέρ της άδειας μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές είναι ανεύθυνο και δημαγωγικό. Επιμένω ότι πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι αυτό δεν θα στραφεί εναντίον των γυναικών. Όσο περισσότερο παρατείνουμε την άδεια μητρότητας χωρίς να δίνουμε έμφαση στην επιστροφή των γυναικών στην εργασία και στην ανάγκη τους για ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, και όσο περισσότερο παρατείνουμε την άδεια μητρότητας χωρίς να παίρνουμε μέτρα για την προστασία των γυναικών στην εργασία, τόσο περισσότερο εργαζόμαστε εναντίον τους.

Είναι δεδομένο ότι, όταν χαράσσουμε πολιτικές, καθήκον μας είναι να είμαστε θαρραλέοι και υπεύθυνοι, και να λέμε την αλήθεια. Ποιος θα πληρώσει; Ποιο από τα κράτη μέλη μας μπορεί να πληρώσει αυτήν την αύξηση; Ποια εταιρεία μπορεί να πληρώσει; Εν τέλει, οι γυναίκες θα βρεθούν παγιδευμένες από ένα κείμενο που αναφέρεται σε όλα τα σημεία και που θα στραφεί εναντίον τους. Σας καλώ να φανείτε υπεύθυνοι. Έχουμε μια επαχθή επιβάρυνση για το μέλλον.

(Χειροκροτήματα)

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση της κ. Marije Cornelissen και της κ. Anneli Jäätteenmäki στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen (Verts/ALE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, η κ. Morin-Chartier δεν είναι η μόνη που το ανέφερε. Κάποιοι ομιλητές είπαν ότι η άδεια μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων θα βλάψει τις δυνατότητες των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Θα ήθελα να ρωτήσω από πού τους ήρθε αυτή η ιδέα διότι, αν εξετάσετε τις έρευνες, καθώς και το τι συμβαίνει στη Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία ή τη Βουλγαρία, μπορείτε να αντιληφθείτε σαφώς ότι μπορεί να υπάρξει εξαιρετικά υψηλή γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας και επαρκής διάρκεια άδειας μητρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις σχετικά με αυτό το σχόλιο.

Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει μαθηματική σύνδεση μεταξύ της διάρκειας της άδειας μητρότητας και του δείκτη γονιμότητας των γυναικών, και για να το αποδείξω αρκεί να αναφέρω την κατάσταση στη Γαλλία, καθώς η Γαλλία είναι μια χώρα που προβλέπει άδεια μητρότητας διάρκειας 14 εβδομάδων και διαθέτει σήμερα έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς γεννήσεων στην Ευρώπη.

Το δεύτερο σημείο της απάντησής μου είναι ότι, με κάθε γέννα, το χάσμα μεταξύ της επαγγελματικής ζωής γυναικών και ανδρών φαίνεται να διευρύνεται. Με κάθε γέννα, με κάθε περίοδο άδειας μητρότητας, οι γυναίκες μειώνουν αρχικά τις επαγγελματικές τους ευθύνες – εκτός και εάν η πρωτοβουλία προέλθει από την εταιρεία ή τον δημόσιο τομέα. Με τη δεύτερη γέννα, μειώνουν τις ώρες εργασίας τους, και εξακολουθούν να τις μειώνουν με κάθε ακόλουθη γέννα, ενώ, από την άλλη πλευρά, οι επαγγελματικές ευθύνες των ανδρών αυξάνονται με κάθε γέννα. Από επαγγελματική άποψη, τα χάσματα διευρύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Ως εκ τούτου, σας καλώ επιτακτικά: δώστε λίγη προσοχή σε αυτό που όντως συμβαίνει, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Κυρία Morin-Chartier, δέχεστε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, βάσει των οποίων όλοι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνοι της Επιτροπής, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου θα λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές κατά τη διάρκεια των 20 εβδομάδων της άδειας μητρότητάς τους, ενώ ταυτόχρονα προτείνετε να μην ισχύει αυτό για τους άλλους ανθρώπους; Θα έλεγα ότι οι μητέρες πρέπει να τοποθετηθούν σε ισότιμη βάση σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ότι δεν θα πρέπει να αποδεχόμαστε δύο μέτρα και δύο σταθμά ή τη διπροσωπία.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, δεν είπαμε ότι υποστηρίζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για 18 εβδομάδες. Εμείς προτείνουμε την εισαγωγή μιας ρήτρας «γέφυρας». Κατά βάση, αυτό είναι απολύτως δυνατό, αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνου που είναι δυνατό και της ουτοπικής ιδέας της πρότασης για 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές· μεταξύ εκείνου που είναι εφικτό και εκείνου που μπορεί κανείς να υποσχεθεί στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν θα γίνει αποδεκτό ούτε από το Συμβούλιο ούτε από τα εθνικά κοινοβούλια.

Αν ψηφίσουμε την Τετάρτη υπέρ της έκθεσης Estrela και των 20 εβδομάδων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποκηρυχθεί τρεις φορές: την πρώτη φορά από το Συμβούλιο που δεν θα είναι σε θέση να την υποστηρίξει – τα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να την υποστηρίξουν· τη δεύτερη φορά από τα εθνικά κοινοβούλια – τα εθνικά κοινοβούλια, με τους προϋπολογισμούς τους, δεν θα είναι σε θέση να την υποστηρίξουν· και την τρίτη φορά από τις γυναίκες, όταν συνειδητοποιήσουν ότι εργαζόμαστε εναντίον τους.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να σταθούμε στο πλάι των μητέρων και των πατέρων στις ώρες αιχμής της ζωής τους. Πρέπει να τους δοθεί η ηρεμία και η ησυχία να συμμετάσχουν πλήρως από νωρίς κιόλας στη ζωή του παιδιού τους· να θηλάσουν και να αναρρώσουν πλήρως από τη γέννα· να είναι σε θέση να σηκώσουν τα μανίκια τους για μία ακόμα φορά μετά την άδειά τους και να συμμετάσχουν πλήρως στην επαγγελματική ζωή. Μητέρες, πατέρες, συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) – όλοι το θέλουν.

Οι πολέμιοι κακώς βάζουν τιμή στις γυναίκες: δεν μπορούν να επιβληθούν επιπλέον δαπάνες στην ολοένα και πιο γηράσκουσα ευρωπαϊκή κοινωνία. Εντούτοις, πρέπει τώρα να επενδύσουμε στις γυναίκες ως εργαζόμενες και στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, ούτως ώστε η κοινωνία μας να παραμείνει οικονομικά προσιτή στο μέλλον. Ασφαλώς, είναι σημαντικό να παρέχονται πλήρεις απολαβές κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Για ποιον λόγο να υποστούν οι γυναίκες, που είναι εκ φύσεως οι μόνες που έχουν τη βιολογική δυνατότητα να γεννούν παιδιά, μείωση των αποδοχών τους κατά την άδειά τους;

Εμείς λέμε ότι θεωρούμε σημαντικό να απολαύουν άνδρες και γυναίκες μια υγιούς ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, να έχουν οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες στην εργασία και, συνεπώς, πρέπει να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε και να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις μητέρες και τους πατέρες να υποφέρουν.

 
  
MPphoto
 

  Nadja Hirsch (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι πού αποσκοπεί η παρούσα οδηγία; Υπάρχει μια σχετικά γενική συμφωνία ότι πρέπει να παρέχεται προστασία της υγείας για τις μέλλουσες και τις νέες μητέρες. Η βασική αντιπαράθεση αφορά τους τομείς όπου θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί η πτυχή της ισότητας. Από την άλλη πλευρά, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι εγκρίνουμε μια οδηγία που θα ισχύει όχι μόνο για πέντε χρόνια, αλλά ίσως για τα επόμενα 20 ή 25 χρόνια. Ωστόσο, εύχομαι ότι μέχρι τότε, οι συνθήκες εργασίας των γυναικών θα είναι σημαντικά καλύτερες και οι εταιρείες θα επιδιώκουν να απασχολούν νεαρές μητέρες –μεταξύ άλλων και λόγω έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού– και, κυρίως, θα αναπτύξουν τις κατάλληλες υποδομές γι’ αυτό. Πρέπει να έχουμε υπόψη και αυτήν την προοπτική.

Παρ’ όλα αυτά, συνειδητοποιώ επίσης ότι επί του παρόντος, δεν διαθέτουμε μια πλειοψηφία που να προτίθεται να εγκρίνει αυτήν την προοπτική. Δεδομένου αυτού, θα καταλήξουμε πιθανότατα σε σημείο να συμφωνήσουμε επί ενός συμβιβασμού, όπως είναι οι 18 εβδομάδες, το υψηλότερο επίπεδο θεσμοθετημένων απολαβών ή η συνέχιση της καταβολής του 75% του μισθού, που θα επιφέρει όντως βελτίωση, ιδίως σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα πολύ πιο σημαντικό στοιχείο, το οποίο υπερβαίνει την πτυχή της άδειας μητρότητας, είναι οι συνθήκες που πλαισιώνουν τις νεαρές οικογένειες. Αυτό σημαίνει εγκαταστάσεις βρεφονηπιακής μέριμνας. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, εξακολουθούν να μην υπάρχουν αρκετές. Αυτό θα αποτελούσε πραγματική πολιτική ισότητας που θα έδινε στις γυναίκες την ευκαιρία να επιστρέψουν στην εργασία τους.

 
  
MPphoto
 

  Julie Girling (ECR).(EN) Κυρία Πρόεδρε, πόσο συνηθισμένο είναι να χλευάζουν οι Πράσινοι όποιον τολμά να διαφωνήσει. Τολμούμε να διαφωνήσουμε με μικρό μέρος αυτών των προτάσεων· γι’ αυτό πρέπει να υποστούμε χλευασμό. Επικροτώ την προσήλωσή σας στις προτάσεις αυτές –για την ακρίβεια, συμφωνώ με τη μεγάλη πλειονότητά τους– αλλά υπάρχουν ένα-δυο σημεία με τα οποία δεν συμφωνώ. Επομένως, μπορώ να επικροτήσω την προσήλωσή σας αλλά όχι και την ανοχή σας. Ελάτε πάλι να μου κάνετε κήρυγμα σχετικά με την προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών σε 30 χρόνια, όταν θα έχετε κάνει τόσα όσα έχω κάνει εγώ.

Δεν θα χαρακτηρισθώ οπισθοδρομική. Υπάρχουν πτυχές των προτάσεων αυτών που είναι οπισθοδρομικές: η ιδέα ότι οι Ευρωπαίες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα ευρωπαϊκά μωρά σε έναν κόσμο που μαστίζεται από υπερπληθυσμό είναι κοινωνικά οπισθοδρομική. Το να επιβληθεί άδεια μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο –δεν έχω τον χρόνο να εξηγήσω εν προκειμένω το σύστημά μας– είναι οικονομικά οπισθοδρομικό. Το μεγαλύτερο μέρος των επιπλέον 2 δισεκατομμυρίων λιρών στερλινών θα ληφθεί από δυσανάλογο αριθμό υψηλότερα αμειβόμενων γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα χρήματα δεν θα πάνε στις γυναίκες με τις χαμηλότερες απολαβές οι οποίες, νομίζω, είναι εκείνες που όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο.

Επομένως, πού είναι η πρόοδος; Τα κράτη μέλη είναι στην καλύτερη θέση να αποφασίζουν σχετικά με αυτές τις λεπτομέρειες· θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της επικουρικότητας.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι μητέρες χρειάζονται ειδική προστασία. Ως προς αυτό υπάρχει συμφωνία στο παρόν Κοινοβούλιο. Η απόκτηση ενός παιδιού είναι σωματικά και συναισθηματικά απαιτητική, και αποτελεί συγκλονιστική εμπειρία για κάθε γυναίκα. Οι σωματικές αλλαγές, οι νέες συνθήκες ζωής και, κυρίως, η περίοδος ανάρρωσης και αποκατάστασης – όλα αυτά καθιστούν την επαρκή προστασία της μητρότητας απαραίτητη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να παράσχει η κοινωνία. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διαφωνία ως προς την αρχή. Η συζήτηση αφορά το πώς θα γίνει αυτό και τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει. Εν προκειμένω, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η ΕΕ ορίζει ένα ελάχιστο πρότυπο και ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, να οργανώσουν και να αναλάβουν το κόστος για τις παροχές μητρότητας. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν.

Τα κράτη μέλη έχουν οργανώσει τις παροχές μητρότητάς τους με πολύ διαφορετικούς τρόπους, σε ορισμένες περιπτώσεις συμπληρώνοντάς τες με γονική άδεια που περιλαμβάνει και τους πατέρες. Οι πατέρες πρέπει να συμμετέχουν στις οικογενειακές ευθύνες – και εν προκειμένω, δεν αναφερόμαστε σε άδεια, αλλά σε ανάληψη των ευθυνών που συνδέονται με την ανατροφή των παιδιών και την οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, η άδεια πατρότητας δεν αποτελεί μέρος των παροχών μητρότητας· αντιθέτως, πρέπει πάντα να αποτελεί μέρος της γονικής άδειας. Ούτε και αρρωσταίνουν οι πατέρες εξαιτίας της γέννας. Συγχαίρω όλα τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει την άδεια πατρότητας. Ομοίως, κύριε Επίτροπε, χάρηκα που άκουσα την πρόταση της Επιτροπής η οποία μόλις ανακοινώθηκε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μειωθεί η σημασία του σπουδαίου ζητήματος των παροχών μητρότητας εξαιτίας μιας παράτασης της γονικής άδειας. Οι παροχές μητρότητας αφορούν την υγεία. Καμία μητέρα δεν είναι άρρωστη επί 20 εβδομάδες, ούτε και είναι οι γαλουχούσες μητέρες άρρωστες.

Έχουμε ευθύνη απέναντι στις γυναίκες που συμμετέχουν στην επαγγελματική ζωή να δικαιολογήσουμε τις παροχές μητρότητας. Η πρότασή μας υποστηρίζει 18 συνολικά εβδομάδες, με τις τελευταίες τέσσερις εξ αυτών να υπόκεινται σε εθνικές παραλλαγές του επιπέδου των αποδοχών. Αυτό ορίζεται στις τροπολογίες 115 και 116, τις οποίες καλώ επιτακτικά τα μέλη να υποστηρίξουν.

Επιπλέον, καλώ τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ώστε να παράσχουν σε όλες τις οικογένειες και τις μητέρες υψηλότερες αποδοχές που θα μπορούν στη συνέχεια να εγκριθούν σε εθελοντική βάση. Οι μητέρες οικοδομούν το μέλλον, και χρειάζονται κάθε υποστήριξη που μπορούμε να τους προσφέρουμε.

 
  
MPphoto
 

  Αντιγόνη Παπαδοπούλου (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, υπερψηφίζοντας την έκθεση Estrela, ανταποκρινόμαστε, ουσιαστικά, στα αιτήματα εκατομμυρίων γυναικών για παροχή μέτρων περαιτέρω προστασίας εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων και των βρεφών τους. Αυξάνοντας την άδεια μητρότητας σε 20 εβδομάδες και την άδεια πατρότητας σε 2 εβδομάδες, με πλήρεις απολαβές αντίστοιχα, βοηθούμε στην ανάκαμψη, μετά τη διεθνή κρίση, και στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προωθούμε τη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Προστατεύοντας την εργαζόμενη από απολύσεις κατά την κύηση και για διάστημα έξι μηνών μετά από αυτή, δίνουμε κίνητρα για υλοποίηση του στόχου της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή του 75% των γυναικών στην αγορά εργασίας μέχρι το 2020.

Υπερψηφίζοντας και την έκθεση Thomsen, επιδιώκουμε την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας από επισφαλείς εργασίες, που συντηρούν το μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα, υπονομεύουν την επαγγελματική ανέλιξη και αυξάνουν τον κίνδυνο αποκλεισμού γυναικών από κάθε είδους κοινωνική, συνταξιοδοτική και συνδικαλιστική προστασία.

Θετική ψήφος και στις δύο εκθέσεις σημαίνει θετική ψήφος σε μια πιο ισόρροπη, ανθρωποκεντρική, κοινωνική Ευρώπη και στην ισότητα των φύλων.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα μιλούμε για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών, τις οποίες επιθυμούμε να βελτιώσουμε στην Ευρώπη. Θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην έκθεση Thomsen, της οποίας υπήρξα σκιώδης εισηγήτρια· με άλλα λόγια, στο ζήτημα των «εργαζόμενων γυναικών σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης».

Φέτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Είναι δεδομένο ότι η φτώχεια πλήττει σε δυσανάλογο βαθμό τις γυναίκες. Φυσικά, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό. Η φτώχεια μεταξύ των γυναικών μπορεί να είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων. Μπορεί να προκύπτει από το ότι οι γυναίκες δεν πληρώνονται εξίσου καλά με τους άνδρες. Φυσικά, δεν είναι αυτό το μοναδικό αίτιο. Οι γυναίκες διακόπτουν επίσης περισσότερες φορές την καριέρα τους, για παράδειγμα όταν αποκτούν παιδιά και παίρνουν άδεια προκειμένου να τα αναθρέψουν. Οι γυναίκες εκτελούν επίσης εργασίες που προορίζονται για ανειδίκευτους εργάτες. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στην περίπτωση των γυναικών που εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης, διότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην διαθέτουν καν σύμβαση απασχόλησης ή να μην έχουν τακτικές συμβάσεις απασχόλησης. Ενδέχεται να μην έχουν την παραμικρή προστασία και να έχουν πολύ μικρή πρόσβαση στην πληροφόρηση. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κακή για τις γυναίκες με μεταναστευτικό παρελθόν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαιώνιση της φτώχειας, ώστε να καταλήξουν να είναι φτωχές και όταν γεράσουν.

Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτήν τη δίνη που επηρεάζει τις γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Κάθε γυναίκα –κάθε κορίτσι– χρειάζεται να διαθέτει επαγγελματικά προσόντα, όποιο και αν είναι το υπόβαθρό της, και χρειάζεται πρόσβαση σε ένα επάγγελμα που θα της εξασφαλίσει μια πραγματικά καλή διαβίωση. Η διά βίου μάθηση πρέπει επίσης να είναι σε γενικές γραμμές δυνατή και για τις γυναίκες. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε περισσότερες γυναίκες και κορίτσια στα καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα. Αυτά είναι συχνά τα επαγγέλματα που κυριαρχούνται από άνδρες.

Με άλλα λόγια, πρόσβαση στην εκπαίδευση σε κάθε περίπτωση, και πρόσβαση σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης – με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να επιτύχουμε πολλές βελτιώσεις για τις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). (PL) Η θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τη διάρκεια και τις αποδοχές της άδειας μητρότητας είναι δύσκολη στο τρέχον οικονομικό και κοινωνικό κλίμα στην Ευρώπη. Σε ορισμένες χώρες, το προτεινόμενο ελάχιστο υπερβαίνει το επίπεδο προστασίας που παρέχει επί του παρόντος η εθνική νομοθεσία στις εγκύους. Αφενός, εξακολουθούμε να αντιπαλεύουμε τις συνέπειες της κρίσης: οι κυβερνήσεις των επιμέρους κρατών αυξάνουν τους φόρους και εισάγουν σημαντικές περικοπές των δαπανών, ενώ εξακολουθούμε να διαθέτουμε υψηλό επίπεδο ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του μειούμενου ποσοστού γεννήσεων, της αρνητικής δημογραφικής ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, ενός γηράσκοντος πληθυσμού. Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, κινδυνεύουμε από την αποτυχία των συνταξιοδοτικών συστημάτων μας ή πιθανώς από την πλήρη κατάρρευσή τους.

Σε μια τέτοιου είδους κατάσταση, δεν υπάρχουν δωρεάν ή εύκολες λύσεις. Εντούτοις, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι επενδύοντας στις γυναίκες και δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες γι’ αυτές, τις ενθαρρύνουμε να αποφασίσουν να αποκτήσουν παιδιά. Ασφαλώς, η μεγαλύτερη και με πλήρεις αποδοχές άδεια δεν αρκεί από μόνη της. Χρειαζόμαστε επίσης φορολογικές λύσεις που προωθούν την οικογένεια και σταθερή απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να αυξήσουμε τον αριθμό των Ευρωπαίων που θα είναι επαγγελματικά ενεργοί σε 30 χρόνια, εάν δεν επενδύσουμε τώρα στην οικογένεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε ένα δίκαιο και σωστό ελάχιστο πρότυπο για τη διάρκεια και τις αποδοχές της άδειας μητρότητας στην Ευρώπη. Παρέχουμε στις γυναίκες τη δυνατότητα να επιλέξουν και να αποφασίσουν σχετικά με τη μητρότητα.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Steinruck (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκείνο που αισθάνομαι ότι λείπει από την παρούσα συζήτηση είναι η αναγκαία διάκριση μεταξύ της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και του καθήκοντος που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έκαστου έθνους. Ωστόσο, όσον αφορά τη συζήτηση στη Γερμανία, για παράδειγμα, πρέπει να πω ότι μπορώ ασφαλώς να διακρίνω με ποιον τρόπο θα μπορούσε η Γερμανία να εφαρμόσει αυτήν την έκθεση. Εκείνο που μας απασχολεί εν προκειμένω είναι η δημιουργία ελάχιστων προτύπων σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να εδραιωθεί ένα πλαίσιο κοινωνικών συνθηκών για τις γυναίκες. Σπεύδουμε πάντα να αναφερθούμε στη ΔΟΕ όταν πρόκειται για την ικανοποιητική εργασία, την προστασία στην εργασία και την προστασία της υγείας, επομένως διερωτώμαι: γιατί όχι και σε αυτήν την περίπτωση;

Όσον αφορά τη συζήτηση περί κόστους, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους στο παρόν Κοινοβούλιο ότι στη Γερμανία –όπως και σε ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες– η οδηγία κατά των διακρίσεων οδήγησε σε μεγάλη άσκηση πίεσης από την πλευρά των επιχειρήσεων. Έγινε λόγος για μια χιονοστιβάδα δαπανών, για εταιρείες που χρεοκόπησαν, για επιβάρυνση της οικονομίας και των ίδιων των εργαζομένων. Ανατρέχοντας σε αυτά μετά από χρόνια, πόσα από αυτά συνέβησαν; Τίποτα. Θεωρώ ότι η παρούσα συζήτηση, η σημερινή άσκηση πίεσης, θυμίζει ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Σας καλώ μετ’ επιτάσεως να βάλετε επιτέλους στην άκρη την οικονομία και να τοποθετήσετε τους ανθρώπους στο επίκεντρο των πράξεών μας.

Δεν είμαι μεταξύ εκείνων που απλώς κάνουν κήρυγμα εδώ. Έχω δηλώσει ότι υποστηρίζω μια κοινωνική Ευρώπη. Κατά την άποψή μου, αυτό περιλαμβάνει τις γυναίκες. Στη συγκεκριμένη κατάσταση, οι γυναίκες χρειάζονται τη βοήθειά μας.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, κατά την ψηφοφορία της, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ενέκρινε μια σειρά από τροπολογίες στην αρχική πρόταση οδηγίας της Επιτροπής.

Δυστυχώς, στις τροπολογίες της, η επιτροπή αγνόησε πλήρως την αρχή της επικουρικότητας όσον αφορά την κατανομή του κόστους. Η προσπάθεια εναρμόνισης των κανονισμών που αφορούν την άδεια μητρότητας σε 27 διαφορετικά κράτη μέλη οδήγησε σε μια συγκεχυμένη πρόταση. Επιπλέον, μέσα σε όλα αυτά εμπλέκεται και μια πρόταση για άδεια πατρότητας, η οποία, δυνάμει της νομικής βάσης, δεν εμπίπτει καν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, όπως, ευτυχώς, δήλωσε ευθύς εξαρχής ο Επίτροπος. Η άδεια πατρότητας πρέπει να ρυθμιστεί σε σχέση με το σύστημα γονικής άδειας, και όχι σε σχέση με την άδεια υπό την έννοια της ανάρρωσης μετά την εγκυμοσύνη ή τη γέννα.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών αγνοούν επίσης τα προοδευτικά συστήματα άδειας μητρότητας και γονικής άδειας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των σκανδιναβικών. Οι προτάσεις της επιτροπής συγχέουν αυτά τα συστήματα γονικής άδειας, τα οποία παρέχουν ελευθερία επιλογής σε εθνικό επίπεδο, και από ορισμένες απόψεις ενδέχεται ακόμα και να μειώνουν την ευημερία της μητέρας και του παιδιού. Για παράδειγμα, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, εάν οι μητέρες ξεκινούν την υποχρεωτική περίοδο άδειας μητρότητας διάρκειας έξι εβδομάδων μόνο μετά τον τοκετό, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις εγκύους στον χώρο εργασίας που πρόκειται να γεννήσουν σύντομα, καθώς και για παιδιά τους. Οι μητέρες που πρόκειται να γεννήσουν άμεσα δεν θα κατορθώσουν να αντέξουν ως το τέλος να εργάζονται με οχτάωρο ωράριο, και η πρότασή αυτή θα οδηγήσει σε περισσότερες περιπτώσεις άδειας ασθενείας πριν από τον τοκετό.

Η πρόταση της επιτροπής αγνοεί την αποζημίωση των εθνικών συστημάτων, βάσει των οποίων η άδεια μητρότητας συνδέεται στενά με μια σημαντικά μεγαλύτερη γονική άδεια, διότι δεν γίνεται με πλήρεις αποδοχές. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία, οι γονείς μπορούν να φροντίσουν το παιδί τους στο σπίτι έως την ηλικία των 18 μηνών, κατά μέσο όρο, και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, διότι σε διάφορα στάδια, οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι φορολογούμενοι πολίτες μοιράζονται τις δαπάνες. Εάν οι εργοδότες επιβαρύνονταν με το σύνολο του κόστους, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα περιορίζονταν οι δυνατότητες των γυναικών για απασχόληση και θα αδικούνταν οι εργαζόμενες γυναίκες.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson (S&D).(SV) Είναι σήμερα πολύ σημαντικό να βρούμε ευέλικτες λύσεις σε σχέση με τις αμφιλεγόμενες λεπτομέρειες στην παρούσα οδηγία. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Πώς θέλουμε να είναι η κατάσταση όσον αφορά την ισότητα στην Ευρώπη μετά από δέκα χρόνια; Με αυτό κατά νου, είναι σαφέστατο ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα επιφέρουν πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Η ισότητα των φύλων και η προοπτική της ισότητας των φύλων θα ενισχυθεί. Θα είναι εφικτό να τηρηθεί ο στόχος που έχει ορισθεί στη στρατηγική ΕΕ 2020 για αύξηση του δείκτη απασχόλησης των γυναικών σε 75%. Η ύπαρξη περισσότερων εργαζόμενων γυναικών θα έχει σίγουρα οφέλη για την κοινωνία. Θα υπάρχουν καλύτερα κίνητρα για την απόκτηση παιδιών και τη δημιουργία οικογένειας, κάτι που θα αποτελέσει θετική απάντηση στη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Επομένως, ας μην ξεχνούμε τη γενικότερη εικόνα κατά τις συζητήσεις μας.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, γενικότερα, με τον καιρό επέρχεται σοφία. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει με την παρούσα δεύτερη έκθεση, που εγκρίθηκε από την πλειονότητα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και την οποία συζητούμε εδώ στο Κοινοβούλιο 17 μήνες μετά την πρώτη έκθεση. Στη σημερινή μορφή της, αυτή η δεύτερη έκθεση είναι εξίσου συγκεχυμένη, αντιπαραγωγική και υπερφορτωμένη με κείμενα που δεν ανήκουν σε μια νομοθετική πράξη, όπως η έκθεση που αναπέμφθηκε στην επιτροπή τον Μάιο του 2009.

Έχουμε ήδη δαπανήσει δύο χρόνια βελτιώνοντας την προστασία της μητρότητας. Εάν υπερψηφίσουμε την παρούσα έκθεση ως έχει, θα δαπανήσουμε και πάλι τουλάχιστον το ίδιο χρονικό διάστημα συζητώντας με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, ενώ η αρχική πρόταση της Επιτροπής το 2008 ήταν εύλογη. Εγγυούνταν ουσιαστική πρόοδο στα κράτη μέλη όπου η διάρκεια της άδειας μητρότητας και οι αποδοχές της παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες· σπάνια παρέχονται 20 εβδομάδες άδειας με πλήρεις αποδοχές, χωρίς ανώτατο όριο, καταβαλλόμενων από το κράτος.

Ας μην ξεχνούμε ότι στην περίπτωση αυτή στόχος είναι η εδραίωση ελάχιστων ορίων, και ότι δεν μπορούμε να επιβάλουμε ριζικές λύσεις στα 27 κράτη μέλη. Μάλιστα, προκειμένου να ενθαρρύνουμε μια απασχολούμενη και, κυρίως, με υψηλά προσόντα γυναίκα να αποκτήσει παιδιά, είναι σημαντικότερο για εκείνη να έχει το δικαίωμα σε βραχύτερη άδεια αλλά με πλήρεις αποδοχές, παρά σε μια άδεια διάρκειας 20 ή 30 εβδομάδων ή και περισσότερο χωρίς εγγύηση πλήρων αποδοχών. Οι προτάσεις της έκθεσης Estrela δεν είναι μόνο αντιπαραγωγικές όσον αφορά την απασχολησιμότητα των γυναικών, αλλά είναι επίσης δύσκολο να χρηματοδοτηθούν από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις σε ορισμένα κράτη μέλη. Είναι καλύτερο να κάνουμε σήμερα ένα πραγματικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση παρά να δώσουμε μια υπόσχεση για το μέλλον, η οποία θα υλοποιηθεί σε δέκα χρόνια από σήμερα.

Προσωπικά, δεν θα υπερψηφίσω την παρούσα έκθεση υπό την ισχύουσα μορφή της, και καλώ όλους τους συναδέλφους να απορρίψουν όλες εκείνες τις τροπολογίες που δεν έχουν καμία σχέση με την προστασία της μητρότητας, όπως είναι οι διατάξεις που αφορούν τις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες. Ούτε τέσσερις μήνες δεν έχουν περάσει από τότε που ψηφίσαμε στο παρόν Κοινοβούλιο οδηγία σχετικά με την άδεια μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες.

Το ίδιο ισχύει και για την άδεια πατρότητας, κύριε Tarabella, και τάσσομαι υπέρ αυτής. Οι Βέλγοι μπορούν να εισαγάγουν αύριο άδεια πατρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές εάν αποκτήσουν κυβέρνηση – τίποτα δεν τους εμποδίζει να το κάνουν. Ομοίως –εφόσον αυτό είναι ένα άλλο σημείο προς εξέταση– οι κοινωνικοί εταίροι συζητούν σήμερα σχετικά με μια οδηγία που αφορά την άδεια πατρότητας. Ας τους περιμένουμε και θα αναληφθεί δράση ως προς το ζήτημα αυτό, όπως λήφθηκε και σε σχέση με την γονική άδεια: αυτή είναι η ορθή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε.

Καλώ τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ των τροπολογιών που περιορίζουν την άδεια σε 18 εβδομάδες και των εύλογων τροπολογιών, κυρία Πρόεδρε, που υποβλήθηκαν από την Ομάδα σας και τη δική μου.

(Η ομιλήτρια δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση του κ. Marc Tarabella στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Η εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων σε κάθε σφαίρα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ευημερίας του κάθε πολίτη. Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες, παράλληλα με τη διασφάλιση της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, ως συμμετεχόντων με πλήρη δικαιώματα, είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολούν διαρκώς. Πιστεύω ότι η παρούσα προσέγγιση πρέπει να αντικατοπτρισθεί στην κοινή γεωργική πολιτική, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα δύο φύλα εκπροσωπούνται δίκαια και ισότιμα. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση αυτή μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή διάφορων πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάθε τομέα εργασίας, αλλά ιδίως στη γεωργία.

Έχοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων προωθείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις της στρατηγικής Ευρώπη 2020, θεωρώ δέον να συμπεριληφθεί το ζήτημα αυτό και στη γεωργία, πράγμα που σημαίνει επίσης και μέσω της χρήσης νέων μέσων τα οποία θα προωθούν αυτήν την αρχή. Υποστηρίζω και τις δύο εκθέσεις, της κ. Estrela και της κ. Thomsen, οι οποίες φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες και σχετίζονται τόσο με τη μητρότητα όσο και με τις συνθήκες εργασίας τους, στοιχεία που αποτελούν σημαντικές πτυχές στη ζωή της κάθε γυναίκας και όσων εξ ημών πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη προς αυτές σε σχέση με τα ζητήματα που τις αφορούν.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ευγνώμων προς την κ. Lulling που δέχτηκε τη μικρή διακοπή μου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο Βέλγιο οι πατέρες λαμβάνουν ήδη δέκα ημέρες άδεια μετ’ αποδοχών. Δεκαεννέα από τις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν την ίδια πρακτική, με διαφορές ως προς τις αποδοχές.

Θα ήθελα απλώς να μάθω αν τάσσεστε υπέρ ή κατά της εναρμόνισης προς τα πάνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά κοινή παραδοχή, δύο εβδομάδες δεν είναι πολύ, αλλά είναι εύλογο: δύο εβδομάδες για όλους τους πατέρες στην Ευρώπη, ώστε να μπορούν να μοιράζονται τα καθήκοντα που περιλαμβάνει η υποδοχή των νέων αφίξεων στις οικογένειές τους. Θα ήθελα να μάθω αν τάσσεστε υπέρ ή κατά αυτής της εναρμόνισης. Θα ήμουν ευγνώμων για την απάντησή σας, κυρία Lulling.

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, ασφαλώς και τάσσομαι υπέρ, κύριε Tarabella. Τάσσομαι υπέρ μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά δεν τάσσομαι υπέρ του να επιλυθεί το ζήτημα αυτό στην παρούσα οδηγία, η οποία αφορά την προστασία των γυναικών και των παιδιών. Οι κοινωνικοί εταίροι, όπως είπα, διεξάγουν επί του παρόντος συζητήσεις σχετικά με μια οδηγία για την άδεια πατρότητας.

Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια θα έχουμε μια ορθή πρόταση, όπως αυτή που είχαμε σε σχέση με τη γονική άδεια, την οποία παρεμπιπτόντως μόλις ενισχύσαμε, αν και δεν είναι τέλεια. Πιστεύω ότι αυτή είναι η ορθή πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ανατεθεί επίσης στους κοινωνικούς εταίρους το καθήκον της υποβολής προτάσεων στον εν λόγω τομέα, διότι αυτοί είναι οι πλέον κατάλληλοι να το κάνουν. Συνεπώς, τάσσομαι υπέρ. Σας συγχαίρω: μπορείτε να βελτιώσετε την κατάσταση στο Βέλγιο.

Θα ήθελα απλώς να πω σε εσάς, και σε όλες εκείνες τις γυναίκες που δεν κατανοούν καθόλου ότι μια ευρωπαϊκή οδηγία αποτελεί μια σειρά ελάχιστων και όχι μέγιστων κανόνων, ότι όλοι μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω, αλλά ότι είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα να προσαρμοσθούν στις χώρες που βρίσκονται πιο κάτω –πολύ πιο κάτω– από τις 18 εβδομάδες.

Επιπλέον, πιστεύω ότι, εάν εσείς και εγώ έπρεπε να συντάξουμε την παρούσα έκθεση, θα είχαμε ήδη λάβει τα κατάλληλα μέτρα στο παρόν Κοινοβούλιο σε συναπόφαση με το Συμβούλιο εδώ και πολύ καιρό.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, τώρα ξέρω πώς αλλάζει και παρατείνει κανείς τον χρόνο ομιλίας του. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ζήτησε την παροχή άδειας μητρότητας διάρκειας 18 εβδομάδων, που είναι κατά τέσσερις εβδομάδες μεγαλύτερη από εκείνη που αποφασίσθηκε με καλή θέληση στη Γερμανία. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ζήτησε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές συν δύο εβδομάδες άδεια πατρότητας συν επέκταση για τις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες. Εκείνο που τέθηκε εντελώς στο περιθώριο είναι το ότι οι 20 εβδομάδες θα στοιχίσουν στη Γαλλία επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και στο Ηνωμένο Βασίλειο επιπλέον 2,85 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις της Επιτροπής. Για τη Γερμανία, το επιπλέον κόστος υπολογίζεται σε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ορισμένες φορές, πρέπει να σκέφτεται κανείς το κόστος.

Πρόσφατα είχαμε μια κοινή μελέτη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, η οποία καταρτίσθηκε περιέχοντας πολυάριθμα λάθη. Δεν περιλαμβάνονταν εισφορές όπως το επίδομα μητρότητας στη Γερμανία. Το πλαίσιο αναφοράς όσον αφορά το γερμανικό γονικό επίδομα ήταν λανθασμένο. Οι εκτιμήσεις κόστους που είχαν ζητηθεί από ορισμένα κράτη μέλη δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη. Σε αυτήν τη βάση δεν μπορεί να γίνει υπεύθυνη πολιτική. Η Γερμανία αποτελεί υπόδειγμα: κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα δύο τρίτα του μισθού για διάστημα ως και 14 μήνες. Αυτό παρατείνει τις 14 εβδομάδες των παροχών μητρότητας σε έως και 170 εβδομάδες. Αυτό καθιστά τη Γερμανία ευρωπαίο πρωταθλητή όσον αφορά την προστασία των βρεφών, και κατά συνέπεια, χρειάζεται ρήτρα εξαίρεσης στην παρούσα οδηγία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπέβαλα τροπολογία, από κοινού με 50 συναδέλφους μου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), η οποία έχει την υποστήριξη των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών και μεγάλων τμημάτων της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να ληφθούν δεόντως υπόψη τα εθνικά συστήματα. Ελπίζουμε ότι η πλειοψηφία του παρόντος Κοινοβουλίου θα υποστηρίξει αυτήν την έκκληση να επικρατήσει η λογική κατά την ψηφοφορία της Τετάρτης. Θέλουμε να έχουν οι μητέρες επαρκή προστασία· αλλά εάν η προστασία αυτή υπερβεί τα όρια, ιδίως για ιδεολογικούς λόγους, αυτό θα αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για την απασχόληση των γυναικών – που είναι κάτι που πρέπει να εξαλείψουμε, όχι να ενθαρρύνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Anna Hedh (S&D).(SV) Σε πολλά κράτη μέλη, οι αντιδράσεις στην παρούσα έκθεση υπήρξαν έντονες και πολλοί πολιτικοί επιχείρησαν να κερδίσουν πόντους καταστρέφοντας την παρούσα πρωτοβουλία της ΕΕ. Αυτό που ξεχνούν οι άνθρωποι είναι ότι πρόκειται για αναθεώρηση υπάρχουσας οδηγίας. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει σχετικά με το τι θα πρέπει να ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ αλλά, όπως είπα, υπάρχει ήδη οδηγία, την οποία έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε.

Το ζήτημα της ισότητας των φύλων απέκτησε μεγάλη σημασία με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας και έχουμε ευθύνη να το προωθήσουμε. Μπορούμε σήμερα να δούμε ότι τα κράτη μέλη που διαθέτουν λειτουργικούς κανόνες όσον αφορά την άδεια μητρότητας διαθέτουν επίσης υψηλό δείκτη γυναικείας απασχόλησης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την κατάσταση στις χώρες εκείνες που διαθέτουν χειρότερους και λιγότερο λειτουργικούς κανόνες.

Εάν εγκριθεί η παρούσα οδηγία, θα έχουμε επίσης μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης του στόχου που έχει ορισθεί στη στρατηγική ΕΕ 2020. Συμφωνώ ότι υπάρχουν ορισμένες αμφιλεγόμενες λεπτομέρειες στην πρόταση, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μπορούμε να την βελτιώσουμε. Οι επικριτές ισχυρίζονται ότι είναι πολύ δαπανηρή, αλλά είμαι πεπεισμένη ότι η ενίσχυση της ισότητας είναι επωφελής για την κοινωνία.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα, το παρόν Κοινοβούλιο –οι εκπρόσωποι και των 27 κρατών– αποφάσισε, με θάρρος και πείσμα, να αντιμετωπίσει για μία ακόμα φορά ένα ευαίσθητο αλλά ταυτόχρονα επίκαιρο ζήτημα που αφορά την κοινωνική ανάπτυξη των χωρών μας. Ασχολούμαστε με μια έκθεση που επηρεάζει τις κοινωνικές και τις οικονομικές πολιτικές, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μας, αλλά η οποία αφορά επίσης το σύνολο της Ευρώπης κατά την επιθυμία της να αναπτυχθεί ενωμένη.

Η έκθεση Estrela, όπως συζητήθηκε και τροποποιήθηκε, επιδιώκει σθεναρά την αρχή του συνδυασμού της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής και την αρχή των ίσων ευκαιριών, και συνεπώς της υγιούς και ισορροπημένης προόδου. Η διασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου για την προστασία των προαναφερθεισών αρχών σε ολόκληρη την Ευρώπη σημαίνει βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικογενειών μας και όχι μόνο των γυναικών μας, και επομένως και του επιπέδου της δικής μας ζωής. Αυτό το αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα και με τους απαραίτητους συμβιβασμούς.

Η ισορροπία είναι αναγκαία τόσο ως προς τους σκοπούς όσο και ως προς τα επιλεγέντα μέσα και πρέπει να διασφαλισθεί τόσο η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας όσο και τα προνόμια των κρατών κατά την εφαρμογή των πολιτικών τους. Ο Jean Monnet μάς έμαθε να αναπτυσσόμαστε κάνοντας μικρά βήματα. Ας αρχίσουμε να κάνουμε αυτά τα μικρά βήματα, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα ακολουθηθούν και από άλλα.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Σήμερα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να υπάρξει καλύτερος συνδυασμός της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, επιδιώκοντας παράλληλα οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και ανταγωνιστικότητα στον τομέα της ισότητας των φύλων. Καθώς υπάρχει έντονη μείωση του ποσοστού των γεννήσεων σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβουμε μέτρα για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να αναθρέψουν οι μητέρες τα παιδιά τους και για να έχουν μια πραγματική δυνατότητα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Καλώ επίσης τα κράτη μέλη και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εντοπίσουν δυνατότητες και να συντονίσουν το κόστος της άδειας μητρότητας και του επιδόματος παιδικής μέριμνας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες δεν θα αποτελούν περισσότερο δαπανηρό εργατικό δυναμικό από τους άνδρες. Ο επιμερισμός των οικογενειακών ευθυνών και η δυνατότητα παροχής και στους άνδρες του δικαιώματος σε άδεια πατρότητας διάρκειας δύο εβδομάδων θα παράσχει στις γυναίκες αυξημένες δυνατότητες επιστροφής στην αγορά εργασίας και θα ενισχύσει τις οικογενειακές σχέσεις. Ως εκ τούτου, είμαι πεπεισμένη ότι μια παράταση της άδειας μητρότητας θα βοηθήσει επίσης στη βελτίωση του ποσοστού γεννήσεων, δεδομένου ιδίως ότι η κοινωνία μας γερνάει με ταχείς ρυθμούς.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κατά την άποψή μου, η ανάγκη αύξησης της γονικής άδειας είναι πασιφανής: η αύξηση του ελάχιστου ορίου άδειας μητρότητας αποτελεί βήμα προόδου, πλεονέκτημα, και δεν πρέπει να είμαστε τελείως δημαγωγικοί και να συγκρίνουμε τον οικονομικό αντίκτυπο με ένα ποιοτικό πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί.

Ωστόσο, ουσιαστικά το πρόβλημα έχει δύο πλευρές: η πρώτη είναι το οικονομικό πλαίσιο, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν επαρκεί ως επιχείρημα για να παραμείνουν έκθετες εκατομμύρια οικογένειες για ακόμα περισσότερες δεκαετίες· η δεύτερη είναι τα νομικά κενά στην έκθεση, διότι το κείμενο περιλαμβάνει αρκετά είδη γονικής άδειας με ασύμβατες νομικές βάσεις. Ας πάρουμε την άδεια υιοθεσίας, που εμφανίζεται στο κείμενο μαζί με την άδεια μητρότητας και πατρότητας.

Προσωπικά, ως θετή μητέρα και εξ ονόματος όλων των γυναικών που αντιπροσωπεύω, εκτιμώ τη βούληση για παροχή των ίδιων δικαιωμάτων με εκείνα των βιολογικών μητέρων. Είμαι για την ακρίβεια υπέρ της προσθήκης στην έκθεση Estrela της μικρής πρόσθετης δέσμης μέτρων, στην οποία αναφέρθηκε η κ. Morin-Chartier.

Αν και ο στόχος είναι πράγματι η βελτίωση της υγείας και των δικαιωμάτων των γυναικών –όλων των γυναικών– στην αγορά εργασίας, οι θετές μητέρες, που γίνονται και αυτές μητέρες όπως και οι άλλες, δικαιούνται τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προστασία στην εργασία. Όπως και οι άλλες, είναι και αυτές μητέρες, και αυτό ισχύει επιπλέον είτε το παιδί που υιοθετούν είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών είτε όχι· πρέπει να αποφύγουμε το είδος των διακρίσεων που εμφανίζονται στο κείμενο.

Ως προς το ζήτημα της υιοθεσίας, εκφράζω τη λύπη μου διότι το κείμενο υπεισέρχεται σε τόσο λίγες λεπτομέρειες. Δεν περιλαμβάνει καν τα ευρήματα της εκτίμησης των επιπτώσεων της Ramboll. Τίποτα από αυτά δεν έχει αντιμετωπισθεί πολύ καλά, και αυτό αποτελεί προφανή αδυναμία. Εντούτοις, παρά τις αμφιβολίες αυτές, θα στηρίξω την έκθεση της κ. Estrela διότι, πέραν των οικονομικών προβληματισμών, όχι μόνο υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που πρέπει να αναλάβουν με καλύτερο τρόπο τις γονικές τους ευθύνες σε μια κοινωνία η οποία απεκδύεται ολοένα και περισσότερο των ευθυνών της όσον αφορά την ανατροφή των νέων της, αλλά αποτελεί επίσης καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν θα υποχρεούνται να επιλέξουν να θυσιάσουν τα παιδιά τους για τη δουλειά τους ή τη δουλειά τους για τα παιδιά τους.

Τέλος, δεν είμαστε μέλη του Συμβουλίου αλλά του Κοινοβουλίου. Εάν εμείς, οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι δεν είμαστε φιλόδοξοι, τότε πείτε μου: ποιος θα είναι;

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ειπώθηκαν πολλά, ιδίως μόλις τώρα. Ωστόσο, οι διάφορες νέες εξελίξεις και οι αντιπαραθέσεις γύρω από την έκθεση της κ. Estrela δείχνουν ένα πράγμα: εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο σήμερα να αντιμετωπισθεί με ψυχραιμία το ζήτημα της ισότητας των φύλων και ιδίως το ζήτημα που αφορά την καλύτερη εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής.

Το παρόν νομοθετικό κείμενο είχε μια –παρακαλώ, συγχωρείστε μου την έκφραση– δύσκολη περίοδο επώασης, κυρίως επειδή οι νοοτροπίες εξακολουθούν να χρήζουν σημαντικών μεταβολών στον εν λόγω τομέα. Οι αξιολογήσεις αντικτύπου είναι αναμφίβολα αναγκαίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η ευρεία κατανόηση των ζητημάτων που διακυβεύονται. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν κατανοητές ως αυτό που είναι και να επιδειχθεί προσοχή. Τα αντιφατικά τους συμπεράσματα αποτελούν, θα προσέθετα, σαφή απόδειξη αυτού.

Είναι σαφές ότι θα ήταν ανόητο να μην τεθεί το ζήτημα του ενδεχόμενου κόστους ορισμένων από τις υποβληθείσες τροπολογίες. Ωστόσο, θα ήταν εξίσου ανόητο να αρνηθεί κάποιος να εξετάσει τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη όσον αφορά την υγεία των μητέρων και των βρεφών, ή όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η συζήτησή μας αξίζει καλύτερης μεταχείρισης, θεωρώ, από τις καρικατούρες και τα στερεότυπα που εξακολουθούμε να ακούμε σήμερα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. SILVANA KOCH-MEHRIN
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE).(PT) Η Ευρώπη γερνάει και έχει πολύ χαμηλά ποσοστά γεννήσεων. Οι παράγοντες αυτοί συνιστούν μεγάλες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές με συγκεκριμένες λύσεις. Συμφωνήσαμε με την παρατήρηση αυτή κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης, παρά τις διαφορετικές απόψεις που έγιναν εμφανείς κατά τη διάρκειά της.

Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, το ποσοστό γεννήσεων δεν είναι αρκετά υψηλό ώστε να διασφαλίσει ότι οι γενιές αντικαθίστανται, και η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους για το μέλλον. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μου, όπως και στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Είμαι βέβαιη ότι περισσότερο ευέλικτες πολιτικές όσον αφορά την άδεια μητρότητας μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστροφή αυτών των τάσεων. Πρέπει να στείλουμε στις οικογένειες ένα συνεκτικό μήνυμα υποστήριξης της μητρότητας, με συγκεκριμένα μέτρα για τον καλύτερο συνδυασμό της επαγγελματικής, της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής. Οι γυναίκες πρέπει να είναι προστατευμένες ώστε να μπορούν να επιλέξουν να αποκτήσουν παιδιά χωρίς να είναι υποχρεωμένες να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας. Η αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης έχει ζωτική σημασία εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους που έχουν ορισθεί στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και να καταπολεμήσουμε τη δημογραφική γήρανση.

Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, κατά την άδεια μητρότητας καταβάλλεται ήδη το 100% των αποδοχών επί 120 ημέρες, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων που βιώνουμε. Θα έλεγα, συνεπώς, ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ο μισθός των γυναικών κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας με τον τρόπο που περιγράφεται στην υπό συζήτηση έκθεση. Το να επιτραπεί σε κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει συνθήκες που θα διασφαλίσουν τον στόχο της καταβολής ολόκληρου του μισθού κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας έως το 2020 φαντάζει λογικό βήμα.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κ. Estrela, για την επιμονή της κατά την υπεράσπιση των μέτρων που στοχεύουν στην προστασία των οικογενειών, καταπολεμώντας παράλληλα τη δημογραφική γήρανση.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). (ES) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε την ευθύνη που έχει το Κοινοβούλιο να πραγματοποιήσει σήμερα την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των γυναικών· μιας οδηγίας την οποία συζητούμε από την προηγούμενη νομοθετική περίοδο και σε σχέση με την οποία, λόγω των διαφορετικών απόψεων και δυσκολιών, δεν έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέω ότι σήμερα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη, στο πλαίσιο των διαφορετικών απόψεων που ενδέχεται να έχουμε, προκειμένου να προωθήσουμε τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Η παρούσα οδηγία δεν μένει μόνο στον αριθμό των εβδομάδων της άδειας μητρότητας, καθώς είμαι σίγουρη ότι όλοι συμφωνούμε ότι 14 εβδομάδες δεν επαρκούν και πρέπει να αυξήσουμε τη διάρκειά της. Ωστόσο, πέραν του αριθμού των εβδομάδων, συζητούμε για το αν η απόλυση μιας γυναίκας που έγινε μόλις μητέρα πρέπει να θεωρείται άδικη απόλυση ή αν θα χορηγείται άδεια πατρότητας προς όφελος της υγείας μιας εργαζόμενης μητέρας.

Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιον λόγο κάποιοι λένε ότι η άδεια πατρότητας δεν ωφελεί την υγεία των εργαζόμενων μητέρων. Και βέβαια την ωφελεί. Το να επιτρέπεται στη μητέρα και τον πατέρα να μοιράζονται το έργο της φροντίδας των παιδιών τους κατά τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννησή τους είναι απαραίτητο και θεμελιώδες για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Χώρες, όπως η Ισπανία, εφαρμόζουν ήδη ανεξάρτητη και μεταβιβάσιμη άδεια πατρότητας.

Πρέπει να επιτρέψουμε στους άνδρες να αναλάβουν την ευθύνη από κοινού με τις γυναίκες, προκειμένου να βελτιωθεί η πορεία που ακολουθούμε επί του παρόντος. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, κ. Estrela, για το έργο που επιτέλεσε και για την ευθύνη του Κοινοβουλίου να …

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (EFD).(EN) Κυρία Πρόεδρε, πριν από περίπου πεντέμισι έτη, προκάλεσα αναστάτωση όταν ανέφερα ότι κάθε λογικός μικρός επιχειρηματίας θα ήταν τρελός να προσλάβει μια γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία.

Από τότε, τα πράγματα πηγαίνουν ολοένα προς το χειρότερο, καθώς η πλάστιγγα γέρνει υπέρ των εργαζομένων και κατά των εργοδοτών έχοντας ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Μέλος της εκλογικής μου περιφέρειας από το York μού έγραψε πέρυσι ότι η κατάσταση δεν αφορά πλέον μόνο τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, αλλά ότι όποιος μικρός επιχειρηματίας προσλαμβάνει οποιονδήποτε πρέπει να είναι τρελός.

Εν προκειμένω, έχουμε μια ιδιόμορφη κατάσταση, έτσι δεν είναι; Έχουμε νεαρές γυναίκες που θέλουν απεγνωσμένα να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, θέλουν απεγνωσμένα να εργαστούν για εταιρείες, ιδίως μικρές εταιρείες –που αποτελούν την κινητήριο δύναμη της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου– και έχουμε εργοδότες που φοβούνται υπερβολικά να τις προσλάβουν. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Καθιστούμε –εδώ, στο παρόν Κοινοβούλιο, με την τόσο μικρή εμπορική εμπειρία που διαθέτουν οι βουλευτές μας– σχεδόν αδύνατο για τις μικρές επιχειρήσεις να προσλάβουν νέες γυναίκες, κάτι που θέλουν να κάνουν.

Πίστευα ότι οφειλόταν σε κάποιου είδους κινεζική συνομωσία ότι το παρόν Κοινοβούλιο καθιστούσε σχεδόν αδύνατη τη λειτουργία μιας ευρωπαϊκής οικονομίας, και ότι στο παρασκήνιο οι Κινέζοι έκαναν την κατάσταση τόσο κακή που θα έπρεπε εν τέλει να εισάγουμε σχεδόν τα πάντα από την Κίνα. Λοιπόν, εν προκειμένω έχω μια άλλη υπόθεση, δηλαδή ότι ίσως οι γυναίκες, στο πλαίσιο των επιτροπών, της Επιτροπής και εδώ, οι οποίες καθιστούν τόσο δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις να προσλάβουν νεαρές γυναίκες, θέλουν να έχουν οι ίδιες περισσότερες ευκαιρίες.

Εννοώ ότι, όταν το εκλογικό σώμα ορθώς τις αντιληφθεί και τις διώξει σε λίγα χρόνια λόγω ανικανότητας και βλακείας, θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας επειδή είναι μέσης ή μεγάλης ηλικίας. Το πεδίο θα είναι ελεύθερο γι’ αυτές. Αυτή είναι η υπόθεσή μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη λογική απάντηση σε αυτό το είδος γελοίας μεσολάβησης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Αν πιστεύετε ότι αυτή είναι μια περίεργη υπόθεση, έχοντας ανεχθεί τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε για την αλλαγή του κλίματος, πιστέψτε με, τίποτα δεν είναι υπερβολικά βλακώδες για το παρόν Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υποβολή του παρόντος σχεδίου νομοθεσίας στο Κοινοβούλιο προς συζήτηση μετά από 18 μήνες εντατικής εργασίας πρέπει να τύχει ευνοϊκής υποδοχής. Είναι σαφές ότι ένα τέτοιου είδους σχέδιο χαρακτηρίζεται από διάφορες ευαισθησίες, δεδομένου ότι οι αντίστοιχοι νόμοι στα κράτη μέλη είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, το καινοτόμο πεδίο εφαρμογής του μέτρου συνιστά αποτέλεσμα που θα πρέπει να τύχει θετικής υποδοχής, όπως και η βεβαίωση της αρχής του κεντρικού ρόλου της οικογένειας, της εγγύησης ενός μεγαλύτερου βαθμού κοινωνικής προστασίας για τις γυναίκες και τις γυναίκες που βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, όπως είναι η απόκτηση ενός μωρού.

Παρομοίως, πρέπει να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα κατά την προστασία των γυναικών που γεννούν –και το λέω αυτό παρόλο που θεωρώ ότι το κανονιστικό πεδίο εφαρμογής αυτού του μέτρου είναι πιο ευρύ απ’ ό,τι αρχικά θεωρούνταν– καθώς πρέπει να επισημανθεί ότι στην Ευρώπη, και σε πολλά κράτη μέλη, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική διαφορά ως προς την προστασία που παρέχεται αναφορικά με τη γέννα και τα αγέννητα μωρά.

Η εν λόγω δραστηριότητα πρέπει να συνδυασθεί σαφώς με την ανάγκη εξάλειψης της εκμετάλλευσης από τους εργοδότες, και πρέπει να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής των τροπολογιών –ορισμένες εκ των οποίων, κατά τη γνώμη μου, καθιστούν την οδηγία υπερβολικά άκαμπτη στο σύνολό της– αρχίζοντας από την άδεια πατρότητας, που φαίνεται να απέχει πολύ από τα μέτρα που στοχεύουν θεμελιωδώς στην προστασία των γυναικών.

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ανάγκη να ληφθεί δεόντως υπόψη το πρόβλημα των μεταναστριών και των εγχώριων εργαζομένων, που συνιστούν ένα ακόμα στοιχείο αυτού –του σχεδίου νομοθεσίας σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης– στο πλαίσιο μιας ευέλικτης και ελαστικής αγοράς, όπου οι γυναίκες, ιδίως τώρα, πρέπει να θεωρούνται πόροι στην υπηρεσία της κοινότητας.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI).(EN) Κυρία Πρόεδρε, οι εργοδότες στο Ηνωμένο Βασίλειο και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παροτρύνουν τους βρετανούς βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταψηφίσουν τις προτάσεις για αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές από 14 σε 20 εβδομάδες – αν και πιστεύω ότι πρόκειται για καθαρή υποκρισία από την πλευρά των Συντηρητικών που, στην επιτροπή, υπέβαλαν τροπολογία ζητώντας 24 εβδομάδες μετ’ αποδοχών. Όπως είπα, η υποκρισία προφανώς δεν γνωρίζει όρια.

Η βρετανική Ομοσπονδία Μικρών Επιχειρήσεων έχει δηλώσει ότι τα σχέδια αυτά είναι οικονομικά δυσβάσταχτα και ότι θα κοστίσουν στις βρετανικές επιχειρήσεις περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες ετησίως. Ακόμα και η κυβέρνηση συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, αντιτίθεται σε αυτές τις αλλαγές. Οι προτεινόμενες αλλαγές θα στοιχίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έως και 2 δισεκατομμύρια λίρες στερλίνες σε μια περίοδο που εργαζόμενοι στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα απολύονται προκειμένου να εξοικονομηθούν πολύ μικρότερα ποσά.

Ενδέχεται επίσης οι αλλαγές να αναιρέσουν τον ίδιο τους τον σκοπό καθώς, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκείνοι που θα ωφεληθούν περισσότερο θα είναι οι υψηλότερα αμειβόμενοι εργαζόμενοι, και οι χαμηλότερα αμειβόμενοι θα ωφεληθούν λιγότερο. Αυτές οι αλλαγές, όσο καλές προθέσεις και αν έχουν, θα οδηγήσουν στην πραγματικότητα σε καθυστέρηση της διαδικασίας επίτευξης ισορροπίας για τις εργαζόμενες μητέρες. Οι αλλαγές αυτές ενδέχεται επίσης να ενθαρρύνουν τους εργοδότες να επιλέγουν άνδρες υποψηφίους αντί για γυναίκες.

Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι ενίσχυσης των δικαιωμάτων των γαλουχουσών μητέρων, όπως τα περισσότερο ευέλικτα συστήματα άδειας. Πρέπει επίσης να σεβαστούμε τις ευρείες κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές των διάφορων κρατών μελών. Δεν υπάρχει μία κοινή λύση για όλα. Οι εργαζόμενες οικογένειες που βασίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό στη σωστή νομοθεσία που θα καταρτίσουμε εμείς ζουν, εργάζονται και ανατρέφουν τα παιδιά τους στον πραγματικό κόσμο, και όχι σε κάποια ιδεολογική ευρωντίσνεϊλαντ.

Οι αλλαγές αυτές προτείνονται σε λανθασμένη στιγμή και δεν ωφελούν τους σωστούς ανθρώπους. Σε μια περίοδο όπου οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ επιδιώκουν να περικόψουν τις δημόσιες δαπάνες, εσείς επιδιώκετε να αυξήσετε το κόστος απασχόλησης, κάτι που θα πλήξει έναν κλάδο όπου οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε δυσανάλογο βαθμό και είναι, ως εκ τούτου, περισσότερο εκτεθειμένες στην πιθανότητα περικοπών θέσεων εργασίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ήδη τα καλύτερα, δικαιότερα και πλέον γενναιόδωρα πρότυπα μητρικής και πατρικής άδειας. Οι βρετανίδες μητέρες λαμβάνουν σήμερα άδεια διάρκειας έξι εβδομάδων με απολαβές που ανέρχονται στο 90% του μισθού τους, ακολουθούμενες από 33 εβδομάδες θεσμοθετημένου επιδόματος μητρότητας που αντιστοιχεί σε 125 λίρες στερλίνες εβδομαδιαίως.

Θα ψηφίσω με βάση τα συμφέροντα του βρετανικού λαού. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή της κυβέρνησης της Αυτής Μεγαλειότητας και θα καταψηφίσω τις τροπολογίες που αφορούν το επίδομα μητρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, έχοντας ακούσει όσα ειπώθηκαν εδώ κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, είμαι βεβαία ότι η ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών –που, είναι αλήθεια, απαίτησε πολύ θάρρος και προσπάθεια καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά– δεν έχει επιτευχθεί. Αυτό το λέω όχι μόνο προς ορισμένους συναδέλφους από την Ομάδα μου –οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, εγκατέλειψαν την Αίθουσα– αλλά και προς τους άλλους. Αυτή ήταν η πρώτη μου επισήμανση.

Η δεύτερη αφορά τη γήρανση και την ηλικιακή διάρθρωση της κοινωνίας αυτής που βαραίνει στην κορυφή της. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την Ευρώπη, και, συνεπώς, έχει τεράστια σημασία να καταστεί ευκολότερη η απόκτηση παιδιών. Για παράδειγμα, θεωρώ ότι η συνέντευξη που παραχώρησε η γαλλίδα υπουργός Οικονομικών, κ. Lagarde, σχετικά με τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας, ήταν τέλεια. Για την ακρίβεια, ελπίζω να το τηρήσουμε.

Η τρίτη μου επισήμανση είναι ότι η ισότιμη μεταχείριση αποτελεί δέσμευση για μια κοινωνική Ευρώπη. Έχουμε πει ότι στην παρούσα κοινωνική Ευρώπη, οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αποκτούν παιδιά. Σήμερα, στοχεύουμε όλοι στις 18 εβδομάδες, και έχουμε πλέον λίγο-πολύ συμφωνήσει σχετικά με αυτές τις 18 εβδομάδες, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς θα αντεπεξέλθουμε σε αυτές.

Δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση για τον συμβιβασμό που προτάθηκε από την Ομάδα μου να καθοριστεί ένα μέγιστο ποσοστό 75% γι’ αυτές τις τέσσερις εβδομάδες. Είμαι όμως αντίθετη στο ότι ο εν λόγω συμβιβασμός συνδέεται επίσης με τις δαπάνες υγείας. Εκεί έγκειται η βασική αντίρρησή μου, καθώς αυτό παρέχει σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία –στη Γαλλία αυτές οι δαπάνες επιδοτούνται επίσης σε μεγάλο βαθμό– τη δυνατότητα να αποφύγουν το 75% που πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται. Ως εκ τούτου, αναρωτιέμαι αν μπορούμε ενδεχομένως να καταψηφίσουμε αυτό το μέρος του συμβιβασμού. Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι θα ήμαστε σε θέση να παράσχουμε ολοκληρωμένη γνωμοδότηση εν προκειμένω, η οποία θα αναμενόταν να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα προστατεύει την υγεία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών γυναικών, και πρέπει να ανταποκριθούμε στη δημογραφική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και να ενθαρρύνουμε την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων στην Ευρώπη. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν πρέπει να λειτουργήσει αρνητικά σε σχέση με την απασχόληση των γυναικών.

Θα ήθελα να επισημάνω τρία σημεία. Καταρχάς, επικροτώ την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Για την ακρίβεια, θα ήθελα να επισημάνω τον τίτλο που συνιστά το νομικό πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, διότι πολύ συχνά έχουμε την τάση να ξεχνούμε τι ακριβώς πραγματεύεται το παρόν κείμενο. Εν προκειμένω, αναφερόμαστε στις γυναίκες διότι, μέχρι να λάβουμε αποδείξεις υπέρ του αντιθέτου, οι άνδρες δεν μπορούν να γεννήσουν.

Η συζήτηση τείνει να χάσει την εστίασή της ως αποτέλεσμα της αναφοράς που γίνεται στην άδεια πατρότητας ή τη γονική άδεια. Ας επιλύσουμε πρώτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, εστιάζοντας την προσοχή στην υγεία τους όταν φέρνουν ένα παιδί στον κόσμο. Πρέπει να εφαρμόσουμε πραγματικές εγγυήσεις για να προστατεύσουμε την υγεία αυτών των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η άδεια πατρότητας και η γονική άδεια θα εξετασθούν σε άλλη οδηγία.

Κατά δεύτερον, η συζήτηση αφορά τον αριθμό των εβδομάδων. Επί του παρόντος, η μέση διάρκεια της άδειας ορίζεται στις 14 εβδομάδες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει 18 εβδομάδες και η έκθεση 20. Προφανώς, ως γυναίκα και ως μητέρα τριών παιδιών θέλω να είναι οι γυναίκες σε θέση να μένουν με τα μωρά τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστόσο, αυτό γεννά στη συνέχεια το ερώτημα: ποιος θα πληρώσει αυτήν την παράταση από τις 14 στις 20 εβδομάδες; Το κράτος; Οι επιχειρήσεις;

Είμαι πεπεισμένη ότι η μέση αύξηση από 14 σε 18 εβδομάδες συνιστά μεγάλη ευρωπαϊκή πρόοδο και πραγματική επένδυση από την οικονομία μας για την προώθηση της αύξησης των ποσοστών γεννήσεων στην Ευρώπη. Είκοσι εβδομάδες ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη γυναικεία απασχόληση: θα βάλουν φρένο στην απασχόλησή τους. Οι επιχειρήσεις και τα κράτη μας δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στην παρούσα περίοδο κρίσης.

Τρίτον, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη βελτίωση της βρεφονηπιακής μέριμνας, ώστε οι μητέρες να μπορέσουν να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. Λίγη πρόοδος έχει επιτευχθεί ως προς αυτό το θέμα παρά τις πολλές εκκλήσεις από το Κοινοβούλιό μας. Ως εκ τούτου, ας μην είμαστε αντιπαραγωγικοί και ας μην στείλουμε τις γυναίκες πίσω στο σπίτι.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της Maricica Hăhăianu. Η 32χρονη ρουμάνα νοσοκόμα είχε πάει στην Ιταλία αναζητώντας καλύτερη θέση εργασίας. Έχασε τη ζωή της την περασμένη εβδομάδα όταν δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό Ιταλό σε έναν σταθμό του υπόγειου σιδηροδρόμου της Ρώμης.

Πιστεύω ότι οι επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης πρέπει να αποτελέσουν σημείο προβληματισμού για την Ευρώπη. Οι γυναίκες επικεντρώνονται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και απαρτίζουν τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων με μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο αντίκτυπος της κρίσης περιορίστηκε στις γυναίκες που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, η αναλογία των γυναικών που βρήκαν θέση εργασίας συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του 2009.

Πρέπει να επισημάνω τη σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που εργάζονται στο εξωτερικό. Συχνά εργάζονται εκτός των νόμιμων κανονισμών και δεν έχουν κανένα δικαίωμα …

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D).(RO) Πρέπει να αναφερθώ και πάλι στην οδηγία σχετικά με την άδεια μητρότητας. Άκουσα πολύ προσεκτικά την αποψινή συζήτηση και θα ήθελα να πω ότι όσοι τάσσονται κατά του παρόντος σχεδίου, και αναφέρομαι στην παράταση της άδειας μητρότητας και στις πλήρεις αποδοχές, μπορούν να προβάλουν ένα μόνο επιχείρημα – το οικονομικό. Αυτό, ωστόσο, είναι υπεραπλουστευτικό διότι, πέραν των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Δεν συνειδητοποιούν ότι η πλάστιγγα των οφελών γέρνει υπέρ της παρούσας έκθεσης, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Πραγματικά εννοώ τους εργοδότες, με την έννοια της επένδυσης στο μέλλον.

Επιπλέον, οι πολέμιοι δεν συνειδητοποιούν ότι η επιβολή κυρώσεων στη μητρότητα και η ιδέα αυτή σε μια εποχή όπου το ποσοστό γεννήσεων ακολουθεί φθίνουσα πορεία, για να μην αναφερθώ στη γήρανση και την αύξηση της φτώχειας του πληθυσμού, έχει αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, και εγώ άκουσα προσεκτικά όλα όσα ειπώθηκαν μέχρι τώρα και επισημαίνω ότι, όπως συμβαίνει συχνά, το να έχουμε πάρα πολλά μπορεί να μας φέρει σε χειρότερη θέση. Τα επιχειρήματα που προβάλλονται προκειμένου να δικαιολογηθεί αυτή η υπερ-άδεια μητρότητας –20 εβδομάδες, εκ των οποίων έξι πρέπει να ληφθούν πριν από τη γέννα και δύο μετά από αυτήν, με πλήρεις αποδοχές– δεν μας πείθουν. Είναι προφανές ότι μεμονωμένα μέτρα αυτού του είδους δεν θα βοηθήσουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα περίπλοκες δημογραφικές προκλήσεις και τις προκλήσεις της γυναικείας απασχόλησης.

Ποιος μπορεί να πιστέψει σοβαρά ότι κάποιος θα αποφασίσει να αποκτήσει παιδί, για να εκμεταλλευτεί μια άδεια πέντε μηνών αντί για τεσσερισήμισι; Από την άλλη πλευρά, δεν πιστεύω ότι το να αρνηθούμε στις γυναίκες την ελευθερία επιλογής θα βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάστασή τους. Επιπλέον, ας έχουμε, παρακαλώ, υπόψη τις συνέπειες, τις παράπλευρες ζημίες των αποφάσεων που λαμβάνουμε. Η προστασία των γυναικών σημαίνει κυρίως να μην έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις και να μην προετοιμάζουμε έτσι το έδαφος για νέες μορφές διακρίσεων σε βάρος τους όταν προσλαμβάνονται αρχικά και όταν επιστρέφουν στην εργασία, όπως επιβεβαιώνουν όλοι οι εμπειρογνώμονες, για παράδειγμα, από τον ΟΟΣΑ και την Union des classes moyennes.

Ως εκ τούτου, τάσσομαι σαφώς υπέρ της άδειας διάρκειας 18 εβδομάδων, υπέρ της αρχής της άδειας πατρότητας και, βεβαίως, υπέρ της πρόθεσης των κρατών μελών να προχωρήσουν περισσότερο.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη παρατήρηση που αφορά την αναγνώριση των περιόδων γονικής άδειας σε κάθε έκαστη χώρα. Ο κ. Mann και οι συνάδελφοί του υπέβαλαν επίσης τροπολογίες επί του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 115, το πρώτο μέρος της οποίας αφορά στην πραγματικότητα το αν θα πρέπει ή όχι να υπολογίζονται οι τέσσερις εβδομάδες.

Δυστυχώς, αυτό σχετίζεται στο δεύτερο μισό της τροπολογίας –και θα το διαβάσω τώρα δυνατά ώστε να καταστεί απολύτως σαφές– με το ότι η αποζημίωση μπορεί να αντιστοιχεί στον μέσο όρο των απολαβών για την άδεια μητρότητας διάρκειας 18 εβδομάδων, που θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 75% του τελευταίου μισθού ή του μέσου μισθού, όπως προβλέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, και υπόκειται σε οποιοδήποτε ανώτατο όριο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι παραιτούμαστε από την ευρωπαϊκή εναρμόνιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση του εν λόγω τομέα και του ποσού που λαμβάνουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα θεωρούσα εξαιρετικά λυπηρό το να υπερψηφισθεί αυτό διότι, σε τελική ανάλυση, δεν παραιτούμαστε από την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επιθυμούμε αντίθετα να την αυξήσουμε, προκειμένου να επιφέρουμε βελτίωση για όλους τους άνδρες και τις γυναίκες.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να διερωτηθούμε τι προσπαθούμε πραγματικά να επιτύχουμε με όλη αυτήν τη συζήτηση. Προσπαθούμε να επιτύχουμε μια μικρή βελτίωση της ισότητας και μια μικρή βοήθεια για τις οικογένειες, που θα είναι όσο το δυνατόν φθηνότερη; Ασφαλώς, το να καταστεί η οικογενειακή ζωή συμβατή με την εργασία κοστίζει. Θα ήθελα απλώς να ρωτήσω τους συναδέλφους από τη Γερμανία: τι είναι για τη Γερμανία δαπάνες 1 δισεκατομμυρίου ευρώ αν, την ίδια στιγμή, διαθέτουμε 450 δισεκατομμύρια ευρώ για τραπεζικές εγγυήσεις; Τι επιθυμούμε πραγματικά στον τομέα αυτόν; Οι πλήρεις απολαβές για τη γονική άδεια είναι σωστές. Τι άλλο να είχαμε; Δεν είναι ρεπό, δεν είναι διακοπές· είναι δουλειά αυτό που γίνεται.

Ασφαλώς, θέλουμε να παραταθεί η διάρκεια στις 20 εβδομάδες, διότι πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υποστηριχθεί αυτή η δουλειά.

Επιπλέον, δεν θέλουμε απλώς να επιφέρουμε λίγη παραπάνω ισότητα στην επαγγελματική ζωή. Θέλουμε πλήρη ισότητα, για γυναίκες και άνδρες. Πρέπει να λάβουμε δραστικά μέτρα για να το επιτύχουμε, όπως είναι ο θεσμοθετημένος κατώτατος μισθός σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα της προστασίας της μητρότητας θα πρέπει να παραμείνει ζήτημα των κρατών μελών λόγω των πολιτιστικών διαφορών στην Ευρώπη. Η Αυστρία προβλέπει άδεια μητρότητας διάρκειας 16 εβδομάδων. Η παράτασή της θα κόστιζε 17,4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για κάθε επιπλέον εβδομάδα. Το να καταστεί υποχρεωτική η άδεια διάρκειας 20 εβδομάδων θα κόστιζε στην Αυστρία περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ. Το πρόσθετο κόστος θα ήταν ακόμα υψηλότερο εάν προβλέπονταν επίσης δύο εβδομάδες άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών για κάθε πατέρα.

Ας είμαστε σαφείς στις διαβουλεύσεις μας: καταρχάς, πρόκειται για μια απολύτως προσωπική απόφαση των γονέων, και κατά δεύτερον, θεωρώ ότι εγκυμονεί κίνδυνο για περαιτέρω διακρίσεις σε βάρος των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. Αυτό ενδέχεται να ενθαρρύνει την αύξηση των επισφαλών συνθηκών απασχόλησης, στις οποίες υπόκειται ήδη ποσοστό 31,5% των γυναικών σε αμειβόμενη απασχόληση. Το ερώτημα είναι: αυτό είναι που πραγματικά θέλουμε;

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κυρία Πρόεδρε, είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση εδώ απόψε και, εν γένει, στην παρούσα Αίθουσα έγιναν πολλές καλές παρατηρήσεις. Τα σημεία που επισημάνθηκαν ήταν ιδεαλιστικά, αλλά η κ. Estrela αξίζει συγχαρητήρια που τα επεσήμανε. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πρέπει να είμαστε πρακτικοί και ρεαλιστικοί. Έχω τις αμφιβολίες μου. Εάν εγκρίνουμε όλες αυτές τις προτάσεις, είναι πιθανό οι νεαρές ιδίως γυναίκες να μην είναι σε θέση να βρουν απασχόληση. Αυτό το εξετάζω ως γονέας. Έχω δύο κόρες και θέλω να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως και τα αγόρια να βρουν δουλειά. Αυτό είναι το κυριότερο! Στην Ιρλανδία, βρισκόμαστε επί του παρόντος σε περίπλοκη δημοσιονομική κατάσταση. Το 20% των νέων είναι άνεργοι. Τέσσερις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν κάθε ημέρα και είμαστε αντιμέτωποι με τον χειρότερο προϋπολογισμό που είχαμε ποτέ. Έτσι, αν και περιλαμβάνει πολλές καλές προτάσεις, ενδέχεται να είναι καλύτερο να εφαρμοσθούν κάποια στιγμή αργότερα. Δεν νομίζω ότι είναι πρακτική η εφαρμογή τους επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Η σημερινή συζήτηση υπήρξε πολύ συναρπαστική. Πιστεύω ότι δείχνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε μια απόφαση σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να το κάνουμε και, βεβαίως, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε με βάση το δεδομένο ότι διαθέτουμε διαφορετικά συστήματα. Στα διάφορα κράτη μέλη έχει σημειωθεί πρόοδος σε διαφορετικό βαθμό.

Κατάγομαι από τη Σουηδία όπου διαθέτουμε γονική άδεια μεγαλύτερη του ενός έτους, με υψηλό επίπεδο απολαβών και όπου ο πατέρας υποχρεούται να πάρει μέρος της γονικής άδειας.

Δεν θεωρώ ότι θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί κάτι που έχει υπάρξει τόσο καλό για τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και για το επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, ας διασφαλίσουμε ότι θα οδηγηθούμε σε μια ελάχιστη οδηγία που θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμφωνία.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). (PL) Όσον αφορά το ζήτημα της επαγγελματικής δραστηριότητας των γυναικών, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ηλικιακές ομάδες: η πρώτη ομάδα που έχει ήδη συζητηθεί πολύ σήμερα είναι οι νεαρές γυναίκες που διαθέτουν πολύ καλή παιδεία και δεν μπορούν να βρουν δουλειά, επειδή οι εργοδότες ανησυχούν συχνά για το κόστος που συνδέεται με την εγκυμοσύνη και την άδεια μητρότητας.

Η δεύτερη ομάδα είναι οι γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών, που θεωρούνται λιγότερο παραγωγικές και λιγότερο δημιουργικές. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 59 και 60 ετών απαρτίζουν μόλις το 25% του συνόλου των εργαζομένων στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα. Το ποσοστό των γυναικών ηλικίας άνω των 60 ετών που εξακολουθεί να εργάζεται είναι ακόμα χαμηλότερο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν συζητούμε για τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη αμφότερες αυτές τις ομάδες και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τις γυναίκες να βρουν την πρώτη τους δουλειά, να επιστρέψουν στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας και να αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, σκοπός της παρούσας πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων εγκύων ή λεχώνων και η εφαρμογή μέτρων για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Οι Ευρωπαίες στρέφονται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμένουν από εμάς να υλοποιήσουμε τα σύγχρονα μέτρα που απαιτεί ο 21ος αιώνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να μιλήσουμε για την πιθανότητα άδειας διάρκειας 20 εβδομάδων, που θα καλύπτεται από τον μισθό της μητέρας σε ποσοστό 100%, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, την πιθανότητα της λήψης άδειας από τους πατέρες μετά τη γέννα και την επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τη λήψη αυτής της άδειας. Αυτό δεν αφορά μόνο τις γυναίκες.

Το να μιλούμε για το κόστος της άδειας μητρότητας δεν αποτελεί μόνο μία ακόμα τιμωρία για τις γυναίκες· καταδεικνύει έλλειψη υπευθυνότητας, με δεδομένη την κρίση του ποσοστού γεννήσεων και τον γηράσκοντα πληθυσμό στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή, που συμβάλλει επίσης στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης.

Σκεφτήκατε, για παράδειγμα, να ρωτήσετε ποιο είναι το κόστος της απουσίας από την εργασία στην Ευρώπη; Δεν άκουσα ούτε λέξη σχετικά με αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να σημειώσουμε πρόοδο ως προς την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, επομένως ας μην απογοητεύσουμε τον πληθυσμό της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αξιότιμους βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτήν τη σημαντική, και ιδιαίτερα παθιασμένη, θα έλεγα, συζήτηση που παρέχει πολλά ερεθίσματα.

Αν και εξετάζουμε τα ζητήματα αυτά από διαφορετικές οπτικές γωνίες, οι περισσότεροι από εμάς συμφωνούν σε αρκετά πράγματα. Δεν πρέπει να «τιμωρούμε» την άδεια μητρότητας· πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά για να επιτύχουμε μισθολογική ισότητα· και πρέπει να μελετήσουμε πολύ προσεκτικά τις οικονομικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνουμε εδώ.

Αρκετοί από εσάς αναφερθήκατε στο ζήτημα της άδειας πατρότητας ή της γονικής άδειας. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η οδηγία που μόλις εγκρίθηκε σχετικά με τη γονική άδεια προβλέπει ελάχιστη άδεια διάρκειας οκτώ μηνών για τους γονείς για κάθε παιδί. Για πρώτη φορά, έχουμε νομική ενθάρρυνση για τη λήψη άδειας από τους πατέρες σε επίπεδο ΕΕ.

Ένας ολόκληρος μήνας άδειας πάει χαμένος εάν ο πατέρας δεν αναλάβει τις ευθύνες του. Η εν λόγω οδηγία θα τεθεί σύντομα σε ισχύ και θα αξιοποιήσουμε αυτήν την πρόοδο και θα εξετάσουμε προσεκτικά περαιτέρω προτάσεις σχετικά με την άδεια πατρότητας.

Όπως δήλωσα και στις εναρκτήριες παρατηρήσεις μου, μελετούμε τώρα την κατάσταση και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα με τα πορίσματά μας.

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω την ενθάρρυνση των πατέρων να συμμετάσχουν στην ανατροφή των παιδιών με μια προσωπική παρατήρηση. Ήμουν τυχερός που υπήρξα παρών στη γέννηση δύο από τα τρία παιδιά μου. Ασφαλώς, εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να δείχνω γενναίος και να υποκρίνομαι ότι ούτε ανησυχούσα ούτε φοβόμουν και να προσπαθήσω να προσφέρω στη σύζυγό μου τη μεγαλύτερη δυνατή ηθική συμπαράσταση. Ωστόσο, κάποιες φορές, η σύζυγός μου και οι ευγενικές νοσοκόμες ήταν εκείνες που φρόντιζαν εμένα, ώστε να είμαι σε θέση να παράσχω αυτήν την ηθική συμπαράσταση! Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις πολύ σημαντικές στιγμές μετά τον τοκετό και τις πρώτες ημέρες, όταν ήμουν σε θέση να βοηθήσω τη σύζυγό μου με το νεογέννητο μωρό.

Είναι απολύτως σαφές ότι δεν είναι μόνο οι μητέρες εκείνες που πρέπει να αναπτύξουν δεσμό με το νεογέννητο μωρό. Και οι πατέρες πρέπει να κάνουν το ίδιο και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, να αλλάξουμε τα πατρικά πρότυπα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες στις οποίες οι πατέρες θα μπορούν επίσης να αναπτύξουν δεσμούς με τα νεογέννητα μωρά τους.

Επιστρέφοντας στις εκθέσεις που συζητούμε σήμερα, και αναφορικά με την έκθεση της κ. Thomsen σχετικά με τις επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης, έλαβα προσεκτικά υπόψη τα όσα ειπώθηκαν. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα στηρίξει τις δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζόμενων γυναικών σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης παρακολουθώντας την εθνική πολιτική απασχόλησης και παρέχοντας υποστήριξη, ιδίως μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

Όσον αφορά το ολοκληρωμένο έργο της κ. Estrela σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας, προσπαθούμε πράγματι να επιτύχουμε μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Πρέπει να διασφαλίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, αλλά δεν θα πρέπει να παράσχουμε δικαιολογίες στα κράτη μέλη για να σταματήσουν αυτές τις πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις. Πρέπει να μελετήσουμε τα πρότυπα που μας παρέχουν ταυτόχρονα υψηλό δείκτη απασχόλησης και υψηλό δείκτη γονιμότητας.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή επικροτεί τις τροπολογίες που στοχεύουν στη διατήρηση της ελάχιστης άδειας διάρκειας 18 εβδομάδων, ορίζουν εναλλακτικό επίπεδο αποδοχών, διατηρούν τις αναφορές στην αναρρωτική άδεια, και επιτρέπουν και σε άλλες μορφές άδειας να θεωρηθούν άδεια μητρότητας.

Όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα οδηγήσουν στην αποδυνάμωση της ισχύουσας προστασίας. Η υπαναχώρηση εν προκειμένω δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Η θέση της Επιτροπής στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θέσεων των δύο θεσμικών οργάνων και στην παροχή μιας σταθερής βάσης για μελλοντικές συζητήσεις.

Η βελτίωση των συνθηκών για τις γυναίκες στην Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει τον τελικό μας στόχο. Συμβάλλουν σε τεράστιο βαθμό στην κοινωνία και η κοινωνία πρέπει να βρει κάποιον τρόπο να τους το ξεπληρώσει.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, φοβούμαι ότι πολλοί συνάδελφοι που πήραν τον λόγο ήταν σίγουρα μετά από εμένα και τον συνάδελφό μου εδώ. Ζητήσαμε τον λόγο ήδη από την ώρα που ο Πρόεδρος Buzek ξεκίνησε αυτήν τη συζήτηση απόψε, και επομένως καταγγέλλω την αδικία που διαπράξατε δίνοντας τον λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας έκτακτων παρεμβάσεων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστούμε πολύ για το αίτημά σας να μιλήσετε. Όπως ανέφερα, ήταν πολλοί περισσότεροι εκείνοι που ζήτησαν τον λόγο από όσους μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε. Ζήτησαν να μιλήσουν 19 ομιλητές σε μια χρονική περίοδο διάρκειας μόλις πέντε λεπτών. Ως εκ τούτου, προσπάθησα να δώσω σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους που έχω εδώ μια ευκαιρία να μιλήσουν.

Ασφαλώς, τα σχόλιά σας θα καταγραφούν στα πρακτικά. Θα καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες κατά τις επόμενες συζητήσεις να είναι η όλη διαδικασία όσο το δυνατόν δικαιότερη.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela, εισηγήτρια.(PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευαισθησία που επιδείξατε κατά τις εναρκτήριες παρατηρήσεις και την τελική ομιλία σας, καθώς και με την προσωπική σας μαρτυρία. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συσχετιστεί αυτό με τις μαρτυρίες άλλων ανθρώπων, όπως είναι οι άλλοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μίλησαν επίσης κατά τη διάρκεια της παρούσας συζήτησης, καθώς αυτό θα βοηθήσει σίγουρα να αλλάξουν ορισμένες προκαταλήψεις και να μεταβληθούν τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην κοινωνία μας.

Ως εκ τούτου, είναι επίσης σημαντικό να συμπεριλάβουμε και την άδεια πατρότητας αξιοποιώντας στο έπακρο τη διττή νομική βάση της παρούσας οδηγίας, η οποία στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στον συνδυασμό της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής, διότι ένα από τα στερεότυπα που επικρατούν στην κοινωνία μας είναι ότι οι γυναίκες σχετίζονται με την αναπαραγωγή, ενώ οι άνδρες σχετίζονται με την παραγωγή. Οι άνδρες είναι πατέρες ακριβώς όπως οι γυναίκες είναι μητέρες, αλλά είναι και εργαζόμενοι, και επομένως δικαιούνται τόσο προσωπική επιτυχία όσο και να αναθρέψουν τα παιδιά τους από τη στιγμή της γέννησής τους. Ο βουλευτής από το Ηνωμένο Βασίλειο που έλαβε τον λόγο δεν είναι εδώ. Θα ήθελα να τον ρωτήσω αν ο David Cameron είναι καλύτερος από τους άλλους Ευρωπαίους που θα ήθελαν επίσης να λάβουν άδεια πατρότητας αλλά που υπόκεινται σε διακρίσεις σε τουλάχιστον οκτώ κράτη μέλη.

Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη φάση της πρώτης ανάγνωσης, και επομένως θα έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε αυτές τις προτάσεις από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους. Θεωρώ ότι αυτή η ευρεία συναίνεση είναι πολύ σημαντική.

Σίγουρα βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο, αλλά τώρα είναι που οι κοινωνίες έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για τολμηρούς υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων, διότι όπως επεσήμανε ο ρωμαίος ποιητής Οράτιος πριν από χιλιάδες χρόνια, εκείνος που φοβάται την αναταραχή, καταλήγει να σέρνεται.

 
  
MPphoto
 

  Britta Thomsen, εισηγήτρια.(DA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους αναφορικά με την έκθεσή μου σχετικά με τις εργαζόμενες γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης και την Επιτροπή για την προθυμία της να αναλάβει πρωτοβουλίες για να βελτιώσει την κατάσταση.

Όπως επισήμαναν πολλοί βουλευτές, οι γυναίκες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα εκείνων που εργάζονται σε κακές συνθήκες απασχόλησης και με χαμηλό μισθό. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες, αλλά και ότι οι γυναίκες λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη από τους άνδρες, και θα δούμε πολύ περισσότερες φτωχές γυναίκες στην Ευρώπη στο μέλλον, διότι ο γάμος δεν παρέχει πλέον αυτομάτως οικονομική ασφάλεια στα γεράματα.

Η πλέον ευάλωτη ομάδα στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας είναι εκείνη των μεταναστριών. Μεταξύ της ομάδας αυτής, βλέπουμε υψηλό επίπεδο εκμετάλλευσης, ιδίως μεταξύ των 11 εκατομμυρίων γυναικών που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και οι au pair. «Au pair» σημαίνει «επί ίσοις όροις», αλλά πολλές από τις γυναίκες που προέρχονται από τις Φιλιππίνες και τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες για να εργαστούν ως au pair δεν έρχονται για πολιτιστικές ανταλλαγές. Έρχονται για να κερδίσουν χρήματα, και το σύστημα υπόκειται σε εκμετάλλευση σε πολλά μέρη στην Ευρώπη ως μέσο απόκτησης φθηνής εργασίας. Η κατάσταση είναι τέτοια που θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να την διερευνήσει. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να είναι νόμιμη αυτή η μορφή εκμετάλλευσης στην Ευρώπη. Πρέπει, ως εκ τούτου, να επιδείξουμε μεγαλύτερη αυστηρότητα σε σχέση με το σύστημα των au pair.

Οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών ξεκινούν, σύμφωνα με τα στατιστικά μισθολογικά στοιχεία της ίδιας της Επιτροπής, όταν γεννιούνται παιδιά. Αν θέλουμε να επιτύχουμε πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, οι γυναίκες πρέπει να αποζημιώνονται πλήρως κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, και οι άνδρες πρέπει να συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών και, επομένως, να τους χορηγείται άδεια πατρότητας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης Estrela θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.

Η ψηφοφορία επί της έκθεσης Thomsen θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Οκτωβρίου.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς.(IT) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ήδη ορισθεί στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, μετά από λίγα χρόνια στη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) και, σήμερα, στη στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο 2010-2015. Η κοινωνική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει, μεταξύ των προτεραιοτήτων της, την ανάγκη προώθησης πολιτικών που στοχεύουν στην υποστήριξη του συνδυασμού της επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη γνώμη μου, η μητρότητα συνιστά απολύτως θεμελιώδες δικαίωμα για τους σκοπούς της κοινωνικής σταθερότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει, επί του παρόντος, μια δημογραφική πρόκληση που προκύπτει εξαιτίας του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και της σταθερής αύξησης του ποσοστού των ηλικιωμένων. Πιστεύω ότι η βελτίωση των διατάξεων που στοχεύουν στην προώθηση μιας ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής για τις γυναίκες αποτελεί μέρος της απάντησης στην εν λόγω δημογραφική παρακμή. Αναγνωρίζω τη σημασία της εισαγωγής αυστηρότερης προστασίας από τις απολύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου από την έναρξη της εγκυμοσύνης ως τους μήνες αμέσως μετά το τέλος της άδειας μητρότητας.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζω τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν για τον σκοπό αυτόν, συμπεριλαμβανομένου, ιδίως, του δικαιώματος μιας γυναίκας να επιστρέψει στην εργασία της ή να της ανατεθεί αντίστοιχη θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς.(CS) Βασικός στόχος της έκθεσης είναι η βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Προσωπικά, θεωρώ ότι η πλέον σημαντική πρόταση είναι η παράταση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας από 14 σε 20 εβδομάδες, που θα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ψυχολογικής κατάστασης της μητέρας, η οποία θα είναι ως εκ τούτου σε θέση να φροντίσει εξ ολοκλήρου το παιδί της. Η παράταση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας θα ενθαρρύνει επίσης τον θηλασμό, που έχει καταδείξει τον θετικό του αντίκτυπο στην υγεία του παιδιού και της μητέρας. Εξίσου σημαντική κατά τη γνώμη μου είναι η τρέχουσα πρόταση που θέλει οι αποδοχές κατά την άδεια μητρότητας να ισοδυναμούν με τον πλήρη μισθό της εργαζόμενης –δηλαδή τον μέσο μηνιαίο μισθό– ή τουλάχιστον με ποσοστό 85% αυτού. Αυτά τα μέτρα επαρκούν ώστε να διασφαλισθεί ότι οι οικογένειες, ιδίως οι μονογονεϊκές οικογένειες, προστατεύονται από το να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας και από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μέρος της έκθεσης είναι αφιερωμένο στο παραδοσιακό καθεστώς των γυναικών. Οι γυναίκες, αντίθετα από τους άνδρες, εξακολουθούν να φέρουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα του παιδιού και άλλων μελών της οικογένειας που χρήζουν φροντίδας, και αναγκάζονται συχνά να διαλέξουν ανάμεσα στη μητρότητα και την επαγγελματική εξέλιξη. Είναι επομένως πολύ σημαντικό, οι νέες μορφές γονικής άδειας να μην αντικατοπτρίζουν ή να μην ενισχύουν τα ισχύοντα κοινωνικά στερεότυπα. Η πρόταση επηρεάζει την Τσεχική Δημοκρατία μόνο ως προς το ποσό των αποδοχών κατά την άδεια μητρότητας και όχι ως προς τη διάρκειά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς.(RO) Οι γυναίκες αποτελούν τα αγαπημένα θύματα της ύφεσης λόγω των απολύσεων που επηρεάζουν κυρίως τις επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Εκείνες που επηρεάζονται περισσότερο από τις απολύσεις, τις περικοπές μισθού και την εκμετάλλευση από τους εργοδότες είναι οι γυναίκες σε θέσεις αμειβόμενης οικιακής εργασίας, εκείνες που παρέχουν φροντίδα σε άτομα και εκείνες που εργάζονται με συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης. Η οικιακή εργασία ανέρχεται σχεδόν στο ένα δέκατο του συνόλου των θέσεων εργασίας στις αναπτυγμένες χώρες, και αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ομάδα πολιτών, ιδίως γυναικών, σε ευάλωτη κατάσταση. Αυτό ενθαρρύνει την εκμετάλλευση από τους εργοδότες, ιδίως όταν οι εργαζόμενες είναι μετανάστριες που προέρχονται είτε από τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ρουμανία, ή από τρίτες χώρες.

Πιστεύω ότι η άρση των περιορισμών όσον αφορά την απασχόληση για τους υπηκόους της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εξάλειψη της συμπεριφοράς που εισάγει διακρίσεις, η οποία εξακολουθεί να επιβάλλει κατώτερο, επισφαλές καθεστώς σε αυτές στα περισσότερα από τα παλαιά κράτη μέλη. Το τραγικό παράδειγμα της ρουμάνας νοσοκόμας που σκοτώθηκε πρόσφατα σε σταθμό του ιταλικού υπόγειου σιδηρόδρομου, υπό τα αδιάφορα βλέμματα των περαστικών, πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για τους κινδύνους των συλλογικών διακρίσεων και του στιγματισμού, που ενδέχεται, όπως στην εν λόγω περίπτωση, να έχουν απρόβλεπτες και εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω επιτακτικά την παράταση της ελάχιστης διάρκειας της άδειας μητρότητας στις 20 εβδομάδες, ούτως ώστε οι γυναίκες να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να φροντίσουν τα παιδιά τους όπως πρέπει.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς.(EN) Υποστηρίζω την παρούσα έκθεση που επιδιώκει την παράταση της άδειας μητρότητας στην ΕΕ σε 20 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές και την εισαγωγή δύο εβδομάδων άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών. Είναι ζωτικής σημασίας να υποστηρίξουν σήμερα οι κυβερνήσεις τις συστάσεις που υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ. Η καταψήφιση αυτού του μέτρου θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό πολλών γυναικών από το εργατικό δυναμικό, και την απώλεια έτσι ενός πολύτιμου πόρου. Αντί να επιβάλλονται κυρώσεις στις γυναίκες επειδή αποκτούν παιδιά, η ΕΕ πρέπει να τις υποστηρίξει και να τις βοηθήσει να εξισορροπήσουν καλύτερα την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή. Η καλύτερη άδεια μητρότητας αποτελεί επένδυση στη μελλοντική καλή υγεία της κοινωνίας μας. Οι πρώτες εβδομάδες της ζωής των νεογέννητων παιδιών είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, αισθητηριακών/γνωστικών ικανοτήτων και δεσμού με αμφότερους τους γονείς τους. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι κοινωνικά μέτρα όπως η άδεια μητρότητας βοηθούν στην αύξηση του δείκτη γυναικείας απασχόλησης κατά 3-4%. Η παροχή καλύτερης άδειας μητρότητας και η εισαγωγή άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών αποτελεί εύλογη επένδυση. Η εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω μέτρου κατέδειξε ότι αύξηση λίγο άνω του 1% της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας μπορεί να καλύψει το κόστος 20 εβδομάδων άδειας μητρότητας μετ’ αποδοχών και δύο εβδομάδων άδειας πατρότητας μετ’ αποδοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), γραπτώς.(EN) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας, οι Ευρωπαίες έχουν σημειώσει τεράστια πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων. Μεταξύ των πλέον σημαντικών στόχων που επιτεύχθηκαν ήταν η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, η αυξημένη υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε «μη κανονικές» μορφές απασχόλησης γεννά πολύ μεγάλη ανησυχία και θα ήθελα να επαναλάβω την έκκληση που απευθύνει η έκθεση προς την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να «ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία … προκειμένου να εξασφαλίσουν ευρύτερη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας υποδομές μέριμνας για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, προκειμένου να μην εξαναγκάζονται οι γυναίκες να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα αυτά υπό μη αναγνωρισμένο καθεστώς». Τονίζει ακόμα «πόσο σημαντικό είναι να μετατρέπονται, όποτε είναι δυνατό, οι επισφαλείς οικιακές εργασίες φροντίδας σε αξιοπρεπείς και μακράς διάρκειας θέσεις εργασίας». Οι επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης γεννούν εδώ και καιρό ανησυχία· ωστόσο, η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει καταστήσει το ζήτημα των επισφαλών συνθηκών απασχόλησης και ιδίως το ζήτημα των γυναικών σε επισφαλείς συνθήκες απασχόλησης ιδιαίτερα επείγον, και θα ήθελα να καλέσω επιτακτικά την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να προστατεύσει τις γυναίκες σε ευάλωτη κατάσταση που απασχολούνται υπό επισφαλείς συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς.(FI) Οι κεντρικές ομιλίες τόνισαν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη προώθησης του καθεστώτος των οικογενειών. Η προώθηση της ισότητας συνιστά προτεραιότητα στις στρατηγικές απασχόλησης. Είναι καιρός να αναληφθεί δράση όσον αφορά τις οικογένειες. Οι οικογένειες χρήζουν συγκεκριμένων δράσεων και καλύτερου συντονισμού της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Οι δείκτες απασχόλησης και γεννήσεων μεταξύ των γυναικών είναι υψηλότεροι σε χώρες όπου τα καλά συστήματα γονικής άδειας και οι υπηρεσίες βρεφονηπιακής μέριμνας μειώνουν την επιβάρυνση που προκύπτει από την απόκτηση παιδιών. Στα θετικά παραδείγματα περιλαμβάνεται η Σουηδία, η Δανία, η Ισλανδία και η Φινλανδία. Είναι, ως εκ τούτου, δυνατό να συνδυαστεί η γυναικεία συμμετοχή στην αγορά εργασίας με υψηλό ποσοστό γεννήσεων, και αυτό θα πρέπει να τύχει υποστήριξης στην ΕΕ. Υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων για άδεια μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές. Δεν πρέπει να «τιμωρούνται» οι γυναίκες και οι οικογένειες για την απόκτηση παιδιών. Εκτός από την έκκληση για πλήρεις αποδοχές, η προτεινόμενη οδηγία αναφέρει επίσης ότι η άδεια μητρότητας θα πρέπει να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος απασχόλησης κατά τον υπολογισμό των συντάξεων. Το ζήτημα αυτό συνδέεται με την έκκληση της ΕΕ για ίσες αμοιβές. Αν η οδηγία γινόταν δεκτή, θα μειωνόταν το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η οδηγία θα βελτίωνε επίσης το καθεστώς σε περιπτώσεις πολλαπλού τοκετού, το καθεστώς των οικογενειών με βιολογικά και υιοθετημένα παιδιά, καθώς και εκείνο των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες. Είναι πράγματι δύσκολο να σκεφτεί κανείς οποιονδήποτε λόγο να μην υποστηρίξει την προτεινόμενη οδηγία με τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Ο καλύτερος συντονισμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής προωθεί την ευημερία των οικογενειών, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς.(FI) Επιδεικνύουμε ομοφωνία όσον αφορά την ανάγκη των εγκύων ή λεχώνων γυναικών για ειδική προστασία στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Αυτό αφορά εν τέλει τη βασική μονάδα της κοινωνίας, την ενίσχυση της θέσης της οικογένειας. Εντούτοις, διαφωνούμε με το είδος της νομοθεσίας που θα πρέπει να εφαρμοσθεί στην πραγματικότητα προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος στα κράτη μέλη. Υποστηρίζω την άποψη της Επιτροπής ότι η ελάχιστη διάρκεια της άδειας μητρότητας θα πρέπει να αυξηθεί σε ολόκληρη την Ένωση από τις ισχύουσες 14 σε 18 εβδομάδες, με απολαβές τουλάχιστον ίδιες με εκείνες που καταβάλλονται κατά την άδεια ασθενείας. Αυτό θα αποτελούσε σημαντική βελτίωση στην Ευρώπη. Όταν επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές στη γονική άδεια που έγιναν πέρυσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η προστασία της οικογένειας βελτιώνεται στην ΕΕ. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, ωστόσο, ενέκρινε τροπολογίες που δεν σέβονται τις διαφορές μεταξύ των εθνικών συστημάτων ή την οικονομική πραγματικότητα. Τα κράτη μέλη διαθέτουν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους συστήματα άδειας μητρότητας. Το να τα στριμώξουμε όλα στην ίδια δέσμη μέτρων θα οδηγούσε σε κακή νομοθεσία και σε παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία, η άδεια μητρότητας σε συνδυασμό με την άδεια πατρότητας και μια μακρά περίοδο γονικής άδειας διάρκειας μεγαλύτερης των έξι μηνών διαμορφώνουν ένα σύστημα με ευρείες προεκτάσεις, η κοστολογική επιβάρυνση για το οποίο κατανέμεται μεταξύ πολλών διαφορετικών φορέων. Το σύστημα διαθέτει ένα πρόσθετο στοιχείο: τη δυνατότητα λήψης άδειας για την ανατροφή του παιδιού, κατά τη διάρκεια της οποίας η σύμβαση εργασίας δεν διακόπτεται. Το κόστος της άδειας μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές, που προτείνεται τώρα, θα αυξηθεί στη Φινλανδία από το ισχύον επίπεδο των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε 80 εκατομμύρια ευρώ. Σε πολλά κράτη μέλη, αυτό συνεπάγεται ακόμα υψηλότερο κόστος. Στην παρούσα οικονομική κατάσταση, μια τέτοια πρόταση μπορεί να γίνει μόνο εάν είναι τελείως απαλλαγμένη από οποιαδήποτε δημοσιονομική ευθύνη. Από την άποψη της ισότητας, θεωρώ επίσης ανησυχητικό το επαπειλούμενο σενάριο να μειωθούν οι δυνατότητες των γυναικών για απασχόληση, εάν οι εργοδότες επιβαρυνθούν με το τεράστιο κόστος που θα προκύψει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς.(CS) Έχουν περάσει 15 χρόνια από την έγκριση της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου. Το έγγραφο συνοψίζει το καθεστώς των γυναικών στον κόσμο και συνιστά μέτρα για τη βελτίωσή του. Επισημαίνει τις συνθήκες εργασίας των γυναικών, ιδίως ως προς την οικονομία, την υγεία και την εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν εγκρίνει αρκετές οδηγίες για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Βάσει των αποτελεσμάτων που φαίνεται να είναι κατά κύριο λόγο θετικά, αναλήφθηκαν περαιτέρω δράσεις και υποβλήθηκαν προς εφαρμογή από τα κράτη μέλη στον χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για την περίοδο 2006-2010. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για το 2009 που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο αναφέρει ότι, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών περικοπών στις χώρες της ΕΕ, έχουν υπάρξει απώλειες θέσεων εργασίας, ιδίως μεταξύ των γυναικών. Οι γυναίκες υπόκεινται συχνά σε πίεση από τους εργοδότες, που ευνοεί ιδίως τις πολυεθνικές αλυσίδες λιανικών πωλήσεων. Ο φόρτος εργασίας έχει επιπτώσεις στην υγεία, την οικογένεια, τη νόμιμη εργασία ή την κατάρτιση των γυναικών. Λίγοι εργοδότες είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες, ώστε οι υπάλληλοί τους να μπορέσουν να συνδυάσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή. Τις πλέον δύσκολες συνθήκες εργασίας αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες. Τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες περιλαμβάνουν τους γλωσσικούς φραγμούς, το άγνωστο περιβάλλον εργασίας, τις οικογενειακές ή πολιτιστικές παραδόσεις κ.ο.κ. Η κρίση έχει εμποδίσει την επίτευξη πολλών καθορισμένων στόχων. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα πρέπει να αξιολογήσει άμεσα την τρέχουσα κατάσταση, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για να εμποδίσουν την επιδείνωση της θέσης των γυναικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), γραπτώς.(IT) Η μακρόχρονη περίοδος επώασης (ταιριαστή επιλογή λέξης στην προκειμένη περίπτωση) της παρούσας πρότασης οδηγίας οφείλεται στη σύγκρουση μεταξύ εκείνων που επιθυμούσαν να συμπεριλάβουν απίθανους στόχους στο έγγραφο, προκειμένου να του προσδώσουν συμβολικό χαρακτήρα, και εκείνων που είχαν ως μοναδικό στόχο την προαγωγή της κοινωνίας μας προωθώντας έμπρακτα ορισμένα δικαιώματα. Εν τέλει, ο συμβιβασμός δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις προστασίας που περιγράφονται: την προστασία της υγείας των εγκύων· την εγγύηση της ισότιμης μεταχείρισης των εργαζόμενων γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων γυναικών· και την καλύτερη κατανομή των ευθυνών που αφορούν τη φροντίδα των παιδιών μεταξύ των γονέων. Ωστόσο, τα νέα στοιχεία που εισήχθησαν – η παράταση της άδειας μητρότητας σε 18 εβδομάδες και η διάρκειας έξι εβδομάδων υποχρεωτική άδεια μητρότητας μετά τον τοκετό· η εισαγωγή απολαβών που ανέρχονται στο πλήρες ποσό του μέχρι τότε εισοδήματος της γυναίκας· η αύξηση της προστασίας κατά των απολύσεων· και η εισαγωγή του δικαιώματος αίτησης ευέλικτων προτύπων εργασίας, καθώς και η δυνατότητα των κρατών μελών να ορίζουν διαφορετικά όρια και να διατηρούν περισσότερο ευνοϊκές διατάξεις, σημαίνουν ότι πραγματοποιούμε πράγματι βήματα προόδου. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, αν και η άποψή μου διαφέρει από εκείνη της Ομάδας μου σε σχέση με πολλές τροπολογίες, σε μια προσπάθεια να επισημάνω τη θεμελιώδη σημασία των μέτρων που συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς.(ET) Για πολύ καιρό, η ανισότητα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας αποτελούσε πολύ σημαντικό ζήτημα για την ΕΕ, και επί σειρά ετών προσπαθεί να βρει μια λύση. Εντούτοις, ακόμα και σήμερα, δεν μπορούμε να αναφέρουμε θετικές εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. Έτσι, για παράδειγμα, σύμφωνα τα δεδομένα της Eurostat, ο αριθμός των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης –δηλαδή των γυναικών που εργάζονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης– έχει αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας στο 31,4%, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για τους άνδρες είναι 8,3%. Φαίνεται εύλογο εν προκειμένω να αποδοθούν τα αίτια αυτού στην τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία όξυνε ακόμα περισσότερο τα προβλήματα των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Πιστεύω ότι οι επισφαλείς θέσεις απασχόλησης δεν αποτελούν μόνο ένα ακόμα αίτιο για τη μισθολογική διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και εμπόδιο σε δυνατότητες σταδιοδρομίας. Καθώς η αναλογία των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις απασχόλησης είναι εξαιρετικά υψηλή σήμερα και, ως εκ τούτου, οι προαναφερθείσες επιβλαβείς συνέπειες έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στην κατάσταση των γυναικών αυτών, θεωρώ ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τους νομικούς κανονισμούς που αφορούν την προσωρινή, τη μερική απασχόληση και την απασχόληση μέσω πρακτορείων. Ίσως τότε να είμαστε κάποια στιγμή σε θέση να πούμε ότι η ΕΕ εγγυήθηκε τα ίσα δικαιώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών και κατήργησε τις διακρίσεις λόγω φύλου στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE), γραπτώς.(FI) Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Estrela για την πολύτιμη έκθεσή της σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στην έκθεση είναι σημαντικές για τη βελτίωση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των πολιτών της ΕΕ και τη δημιουργία πιο υγιούς ανταγωνιστικότητας στην εσωτερική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συνεκτική κοινωνική πολιτική. Η εναρμόνιση των συστημάτων που αφορούν την άδεια μητρότητας συνιστά σημαντικό βήμα προς μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη. Η έκθεση προτείνει άδεια μητρότητας διάρκειας 20 εβδομάδων με πλήρεις αποδοχές. Αυτό θα αυξήσει τα επιδόματα μητρότητας σε πολλές χώρες της ΕΕ. Μια μακρά και καλά αμειβόμενη περίοδος άδειας μητρότητας αποδείχθηκε ότι έχει θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η μεγαλύτερη συμβολή των γυναικών στην αγορά εργασίας θα καλύψει σύντομα το κόστος της μεταρρύθμισης, που πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι ανυπέρβλητο. Τα καλύτερα επιδόματα μητρότητας αυξάνουν επίσης το ποσοστό γεννήσεων. Μια γηράσκουσα Ευρώπη χρειάζεται φορολογούμενους πολίτες προκειμένου να διατηρήσει την ασφάλεια της παροχής υπηρεσιών στο μέλλον. Το αίτημα για πλήρεις αποδοχές κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας συνιστά επίσης σημαντικό βήμα για τη μείωση των εισοδηματικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η περίοδος της άδειας μητρότητας δεν θα συνεπάγεται πλέον μικρότερο εισόδημα για τις γυναίκες και, επιπλέον, οι πλήρεις αποδοχές κατά την άδεια μητρότητας θα συμβάλουν στην αύξηση της σύνταξης των γυναικών. Στη σημερινή Ευρώπη, οι ηλικιωμένες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από μια ζωή σε συνθήκες φτώχειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς.(RO) Η πλειονότητα των επισφαλών θέσεων απασχόλησης καταλαμβανόταν πάντα από γυναίκες. Εδώ και πολύ καιρό γίνονται συζητήσεις σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των γυναικών αλλά, δυστυχώς, τίποτα δεν αλλάζει. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη δεινή θέση των εποχιακών εργαζομένων που μαζεύουν φράουλες στην Ισπανία. Έχω γνώση της κατάστασής τους, όχι μόνο εξαιτίας των άπειρων καταγγελιών που έχουν ληφθεί από ρουμάνες εργαζόμενες ή από τις συνδικαλιστικές ενώσεις, αλλά και μέσω άμεσης επιτόπιας εμπειρίας. Κάθε χρόνο, χιλιάδες Ρουμάνες πηγαίνουν στην Ισπανία για να μαζέψουν φράουλες για μια περίοδο διάρκειας από τρεις έως έξι μήνες. Ορισμένες υπόκεινται συχνά σε εκμετάλλευση από τους εργοδότες τους. Οι αρχικές συμβάσεις αντικαθίστανται από συμβάσεις στα ισπανικά, τις οποίες δεν κατανοούν. Συχνά, δεν τους παρέχεται ασφάλιση υγείας, και υποχρεούνται ακόμα και να την πληρώσουν από την τσέπη τους. Η εργασία τους τις υποχρεώνει ορισμένες φορές να μαζεύουν φράουλες που έχουν ψεκαστεί με φυτοφάρμακα, χωρίς κανέναν προστατευτικό εξοπλισμό. Ωστόσο, δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν, καθώς φοβούνται ότι θα απολυθούν και θα σταλούν σπίτι τους. Έχω επιστήσει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατάστασή τους μέσω ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί, ζητώντας οδηγία για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των εποχιακών εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η απάντηση που έλαβα είναι ότι το ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προτεραιοτήτων της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ και πάλι από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με το ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς.(CS) Η υποστήριξη των γυναικών κατά τον συνδυασμό των επαγγελματικών και των οικογενειακών συνθηκών ζωής τους αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Το ποσό ή η διάρκεια της άδειας μητρότητας σίγουρα δεν καθορίζει την απόφαση δημιουργίας οικογένειας ή απόκτησης ενός παιδιού. Εντούτοις, οι συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις είναι σημαντικές. Πρόκειται για τον βαθμό βεβαιότητας που έχουν οι γυναίκες κατά την περίοδο αυτή ότι μπορούν να αφιερωθούν στη μητρότητα, με ηρεμία και χωρίς φόβο, κατά τις πρώτες εβδομάδες και τους πρώτους μήνες. Αποτελεί επίσης έκφραση της σημασίας που αποδίδει η κοινωνία στις γυναίκες αυτές. Έχει να κάνει με το αν θεωρούμε κατά βάση τη μητρότητα ως απλώς ένα ατυχές εμπόδιο στην επαγγελματική ζωή των γυναικών, που βρίσκονται στο έλεος των σκληρών συνθηκών της αγοράς εργασίας, ή αν η κοινωνία είναι σε θέση να παράσχει στις γυναίκες την απαραίτητη προστασία. Εάν η μεγαλύτερη προστασία για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας στο πλαίσιο της απόκτησης παιδιών και της μητρότητας μεταφράζεται κυρίως σε οικονομική επιβάρυνση που η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν είναι διατεθειμένη να επωμισθεί, τότε πρέπει να σκεφτούμε τις αξίες αυτής της κοινωνίας. Πρόκειται για θέμα προτεραιοτήτων της κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Scicluna (S&D), γραπτώς.(EN) Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν εύλογα στον οικονομικό αντίκτυπο της παράτασης της άδειας μητρότητας από 14 σε 20 εβδομάδες. Δυστυχώς, οι δαπάνες αναφέρονται συχνά διότι είναι εύκολο να υπολογισθούν. Ωστόσο, και τα οφέλη μπορούν να υπολογισθούν. Για την ακρίβεια, ένα ζήτημα σχετικά με το οποίο έχει διεξαχθεί καλή ποσοτική έρευνα είναι ο αντίκτυπος της άδειας μητρότητας μετ’ αποδοχών στους δείκτες συμμετοχής των γυναικών παραγωγικής ηλικίας στο εργατικό δυναμικό (FLFPR). Μία από τις πλέον αξιόπιστες οικονομετρικές μελέτες της ΕΚΤ αποδεικνύει σαφώς ότι ο FLFPR για τις γυναίκες σε παραγωγική ηλικία σημειώνει πάντα άνοδο με τέτοιου είδους άδεια μητρότητας μετ’ αποδοχών διάρκειας έως και 43 εβδομάδων. Ο δείκτης επηρεάζεται ενεργά μόνο μετά από αυτό το σημείο. Για πολλά κράτη μέλη, όπου η διάρκεια της άδειας μητρότητας είναι κοντά στο νόμιμο ελάχιστο όριο και, κατά συνέπεια, η γυναικεία συμμετοχή σε αυτά είναι χαμηλή, μια αύξηση της άδειας μητρότητας μετ’ αποδοχών θα είναι οικονομικά ευεργετική. Γι’ αυτά τα κράτη μέλη, το κόστος της παράτασης της άδειας μητρότητας θα αντιστοιχεί σε καλά επενδυμένα χρήματα και όχι σε επιβάρυνση.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου