Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0051(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0260/2010

Разисквания :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Гласувания :

PV 19/10/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0363

Разисквания
Понеделник, 18 октомври 2010 г. - Страсбург Неокончателна версия

16. Конвенция за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан - Схема за контрол и правоприлагане в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με

- τη σύσταση του Jarosław Leszek Wałęsa, εξ ονόματος της Επιτροπή Αλιείας, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (11076/2010 - C7-0181/2010 - 2010/0042(NLE)) (A7-0262/2010), και

- την έκθεση της Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (COM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD)) (A7-0260/2010)

(Ο Πρόεδρος τονίζει ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο προβλεπόμενος χρόνος ομιλίας των αγορητών.)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa, sprawozdawca. − Konwencja, którą mam zaszczyt przedstawić, została podpisana w Ottawie w 1978 r. i weszła w życie 1 stycznia 1979 r. Na jej mocy ustanowiono Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku, w skrócie NAFO, w celu wspierania ochrony i optymalnego wykorzystania zasobów ryb oraz wspierania międzynarodowej współpracy. Umawiające się strony konwencji przyjęły zmiany do niej na dorocznym posiedzeniu NAFO w latach 2007 i 2008. Dokument ten wnosi do konwencji gruntowne zmiany, których głównym celem jest dopasowanie jej treści do innych konwencji na szczeblu regionalnym i do instrumentów międzynarodowych oraz uzupełnienie jej o współczesne pojęcie z zakresu zarządzania zasobami ryb: unowocześniono strukturę organizacji, wprowadzono jasny podział odpowiedzialności pomiędzy umawiającymi się stronami, państwami bandery i państwami portu, stworzono spójniejszy proces podejmowania decyzji i zreformowano system wypłat na rzecz budżetu NAFO oraz przewidziano mechanizmy rozstrzygania sporów na wypadek ich zaistnienia między umawiającymi się stronami.

W świetle uprawnień do połowów przypadających Unii Europejskiej na mocy konwencji, zatwierdzenie proponowanych zmian leży w interesie Unii Europejskiej. W związku z tym należy wyrazić zgodę na zatwierdzenie zmian do tej konwencji. To powiedziawszy chciałbym w tym momencie jasno i wyraźnie podkreślić kilka problemów, które wyniknęły przy jej zatwierdzaniu. Po pierwsze umawiające się strony konwencji przyjęły zmiany na dorocznym posiedzeniu NAFO w 2007 r. i pracowano na wersji dokumentu w języku angielskim. W 2008 r. pracowano na wersji w języku francuskim, a dokument COM będący wnioskiem Komisji w sprawie transpozycji do prawa wspólnotowego datowany jest na 8 marca 2010 r. Oznacza to, że opracowanie dokumentu zajęło ponad 2 lata. Takie opóźnienie jest niedopuszczalne i w przyszłości nie powinno się powtórzyć. Szybkość podejmowania decyzji jest bezwzględnym warunkiem skutecznego funkcjonowania Unii. Trzy instytucje: Komisja, Rada i Parlament muszą znaleźć właściwe rozwiązanie, aby uniknąć spowolniania procedury i zrealizować jeden z głównych celów traktatu z Lizbony, którym jest uproszczenie i przyspieszenie procesu podejmowania decyzji. Obecny przypadek, który został przedłożony do zatwierdzenia, jest dowodem na to, że coś jednak nadal zawodzi i należy podjąć pilne działania, aby naprawić tę sytuację. Po drugie chciałbym przypomnieć, że w grudniu 2009 r. wszedł w życie traktat z Lizbony. W kontekście nowo nabytych uprawnień Komisja Rybołówstwa i Parlament Europejski powinny być odpowiednio reprezentowane podczas kolejnych negocjacji w sprawie przyszłych konwencji międzynarodowych. W latach 2007 i 2008 Parlament Europejski nie był reprezentowany z oczywistych względów. Nasza instytucja jest jednak gotowa wydać zgodę w ramach przysługujących jej kompetencji, ale jednocześnie należy przypomnieć Radzie i Komisji o nowych wymogach proceduralnych i konieczności przestrzegania nowych uprawnień Parlamentu Europejskiego.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, Ponente. − Señor Presidente, permítanme expresar mi gratitud al Consejo y a la Comisión Europea por llegar a este buen acuerdo en primera lectura y, muy en particular, a los servicios jurídicos de las tres instituciones por su colaboración y ayuda para resolver los problemas derivados de la nueva comitología tras el Tratado de Lisboa.

Creo que hemos logrado un buen compromiso, sobre todo, porque supone un avance sustancial con respecto a la situación actual, aunque, como en todo compromiso, todos hemos debido hacer concesiones y ser flexibles en un trabajo que ha sido especialmente complejo, ya que la propuesta de la Comisión nos llegó antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, lo que ha obligado, al mismo tiempo, a adaptarla a la nueva situación, en particular a los artículos 290 y 291 del Tratado, referidos a los actos delegados y a los actos de ejecución.

Al tratarse de una transposición a la normativa comunitaria de recomendaciones emanadas de una organización regional de pesca, la CPANE en este caso, pero a la que seguirán muchas otras, el objetivo del Parlamento era fundamentalmente establecer un mecanismo que permita hacer estas transposiciones de la manera más rápida posible, evitando, como hasta ahora, que retrasos burocráticos internos nos impidieran responder correctamente a nuestras obligaciones internacionales.

Así, la nueva redacción del artículo 48, tras el compromiso alcanzado con el Consejo, relativo a las ulteriores modificaciones de este Reglamento, permitirá a la Comisión tanto cumplir con las obligaciones que impone la CPANE como adecuarse a nuevas recomendaciones que surjan en el futuro, mediante la delegación de poderes.

Es cierto que la Comisión quería que todos los artículos de la propuesta pudieran ser revisados a través de los actos delegados, y el compromiso acepta que la mayoría así sea, salvo en temas como el registro de capturas, trasbordos, inspecciones o seguimiento de infracciones, es decir, fundamentalmente materias relativas a control y vigilancia que quedarán en el marco de la codecisión.

De todos modos, señora Comisaria, el Parlamento se compromete a modificar este procedimiento si se demuestra que la inclusión de estos aspectos en el ámbito de la codecisión pudiera poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de la Unión Europea y, especialmente, de la Comisión, en tanto que parte contratante de la organización regional de pesca.

Es por ello que consideramos que este compromiso supone, como he dicho, un avance sustancial, no solo en lo que se refiere a esta propuesta concreta, sino para sentar las bases de futuras discusiones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento en materia de política pesquera.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Member of the Commission. − Mr President, the Commission urges Parliament to give its consent to the approval of amendments to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, known collectively as the Amendment to the NAFO Convention.

I would like to thank Mr Wałęsa for his helpful work on this report.

This amendment revises the convention to bring it more into line with other regional conventions and international instruments. It incorporates modern concepts of fisheries management; it streamlines the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) structure; and it introduces a clear definition of the responsibilities of contracting parties, flag states and port states and a more coherent decision-making process.

It modernises the contribution formula for the NAFO budget and provides for a mechanism to settle disputes between contracting parties.

This thorough amendment will help the EU fulfil its international obligations on sustainable fisheries and further the objectives of the Treaty. Speedy ratification of the amendment is in the EU’s interest and I therefore commend it to the House.

I would turn now to the second report, on the scheme of control and enforcement applicable in the area covered by the Convention on Future Multilateral Cooperation in the North-East Atlantic Fisheries.

I would like to thank Ms Fraga Estévez for her work on this report. I am pleased to see the very strong support from the Committee on Fisheries on the substance of this important proposal.

The implementation of the North-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) scheme of control and enforcement is indeed a key measure to help us manage fishery resources in the Atlantic region and to get rid of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

However, I must point out that the Commission is not entirely happy with the package deal made between Parliament and the Council during their trilogue with the Commission.

I am, indeed, disappointed by certain results, in particular on Article 48, dealing with the procedure for amendments to the regulation.

The Commission has been seeking more sufficient delegated powers for transposing future amendments to the scheme. Let me explain why – and I would like you to be attentive because we will have the same problems in the future.

As you know, the European Union needs to implement this scheme fully because it is our international obligation under the NEAF Convention to do so. Under this Convention, amendments normally become binding for us 80 days after adoption. So we have 80 days to implement them. I am really concerned that the limited powers delegated to the Commission by the co-legislators may hinder the timely transposition of the amendments into EU law. This is the reality and this is an answer to Mr Wałęsa’s concerns about the timetable.

While it will not be my responsibility to endorse the arrangement, I would like you to be aware of the problem.

Ultimately, we need to avoid turning the transposition of NEAFC measures into a modern version of the myth of Sisyphus. As matters stand, measures adopted by the NEAFC last year will have been transposed by the time the package deal is finally adopted, but next month NEAFC will most likely adopt new amendments requiring effective transposition into EU law early in 2011.

We will therefore need more time for this.

The Commission therefore considers this regulation to be without prejudice to any future position of the institution as regards the use of Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union for the transposition of Regional Fisheries Management Organisation measures.

The Commission furthermore reserves the right to propose amendments to the regulation, increasing the number of measures which should be adopted by delegated or implementing acts.

We will do this if transposition through the ordinary legislative procedure leads to delays which would compromise our duty to comply with international obligations.

In the meantime, I would like once again to thank Ms Fraga Estévez and Mr Wałęsa for their reports and the Committee on Fisheries for its work on these important issues.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, je vais intervenir surtout sur le rapport de Mme Fraga. C'est un rapport sur lequel nous nous exprimons aujourd'hui et qui est d'une importance capitale pour le renforcement du contrôle dans l'Atlantique Nord-Est et pour la compétence du Parlement européen en tant que colégislateur sur les sujets qui ont trait à la politique commune de la pêche.

En effet, une des priorités de la commission de la pêche au Parlement européen est de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui influe directement sur nos pêcheurs et nos industries de pêche européennes. Ils subissent de fait la concurrence déloyale d'une industrie souterraine de la pêche. Les armateurs illégaux exploitent des équipages sous-payés et pratiquent des prix très bas à la vente des produits de la mer. Le non-respect du droit de la mer, des conventions de l'Organisation internationale du travail et du règlement INN du 1er janvier 2010 entraîne un coût du travail qui n'est plus concurrentiel pour les armateurs européens. Or, c'est vers le haut que nous voulons harmoniser les règles et les conditions de travail applicables à la pêche pratiquée dans l'Union européenne par les pays tiers.

Les pêcheurs européens respectent aussi des règles strictes de gestion et de contrôle qui permettent la préservation de la ressource et le développement durable de la pêche européenne, mais il ne faut pas que ces règles pénalisent nos pêcheurs par rapport à ceux qui ne les respectent pas. Je demande donc un renforcement des contrôles et une bonne application des sanctions contre cette pêche illégale.

À ce titre, je félicite notre présidente pour son rapport qui rappelle que le régime de contrôle adopté par la CPANE doit être rapidement transposé dans le droit européen; plus particulièrement, je salue l'introduction du programme visant à promouvoir le respect des règles par les navires des parties non contractantes. Ce rapport précise aussi la portée de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant les actes délégués.

Je me félicite de l'ajout en annexe de trois déclarations définissant les conditions de mise en œuvre des actes délégués, qui permettent de contrôler les pouvoirs d'exécution de la Commission et de maintenir l'équilibre institutionnel.

Je rappelle que le Parlement en tant que législateur doit être totalement libre en matière de délégation.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin Damanaki, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich freue mich, dass wir eine Verordnung beschließen können, die einen weiteren kleinen Schritt auf unserem gemeinsamen Weg zu einer nachhaltigen Fischerei darstellt. Die regionalen Fischereiorganisationen sind außerordentlich wichtige Einrichtungen für ein gutes Management weltweit. Leider sind die Verhandlungen oft schwierig und der Fortschritt für ungeduldige Menschen wie mich viel zu langsam. Deshalb müssen wir alles tun, um die regionalen Fischereiorganisationen zu stärken.

Zum Ergebnis des NEAFK-Berichts im Einzelnen: Ich denke, die im Rahmen von NEAFK verabschiedete neue Hafenstaatkontrollregelung und die neuen Maßnahmen zur Verhinderung der illegalen Fischerei sind sehr begrüßenswert. Trotzdem haben wir intensiv mit Rat und Kommission über Fragen verhandeln müssen, die auf den ersten Blick sehr technisch wirken, aber für unsere zukünftige Arbeit wichtig sind. Ich denke, dass wir einen für alle Seiten akzeptablen Kompromiss zum Thema delegierte Akte gefunden haben.

Einigen konnten wir uns auch bei der Frage, wie zukünftige NEAFK-Beschlüsse in EU-Recht umgesetzt werden sollen. Es ist aber kein Geheimnis, dass die Kommission hier mit dem Ergebnis nicht sehr glücklich ist. Ich kann das verstehen. Es darf nicht Jahre dauern, bis die Europäische Union NEAFK-Beschlüsse umsetzt. Rat und Parlament müssen hier gemeinsam beweisen, dass man, wo nötig, in der Lage ist, ein Mitentscheidungsverfahren schnell abzuschließen.

Abschließend noch ein Wort zu einem aktuellen Thema: dem Streit mit Island und um die Makrelenfischerei. Wir haben nun schon die NEAFK, die für die internationalen Gewässer im Nordostatlantik zuständig ist. Aber bei Wanderfischen wie Makrelen braucht man eben auch eine Einigung für die staatlichen Hoheitsgewässer. Sie wissen, daran hakt es immer noch. Ich finde es äußerst bedauerlich, dass es trotz der grundsätzlich funktionierenden Zusammenarbeit hier so viel Streit gibt. Wie wäre es, wenn wir den regionalen Fischereiorganisationen auch Kompetenz für die Küstengewässer geben – zumindest für Wanderfische? Das wäre natürlich ein radikaler Schritt, aber sicherlich eine Überlegung wert.

 
  
MPphoto
 

  Britta Reimers, im Namen der ALDE-Fraktion. – Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kollegen! Mit dem Übereinkommen über die künftige multinationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik wurde eine überaus wichtige Organisation, die NAFO, gegründet. Ziel ist die Erhaltung und optimale Nutzung der Fischereiressourcen im Nordwestatlantik. Das Übereinkommen wurde dann geändert und stärker an andere, regionale Übereinkommen angepasst. Moderne Konzepte zur Bestandsbewirtschaftung wurden übernommen. Ich halte es für wichtig, dass die Struktur der Organisation gestrafft und die Pflichten der Vertragsparteien klar definiert werden. Gut ist auch, dass es die Möglichkeit gibt, Konflikte durch ein Streitbeilegungsverfahren zu regeln. Die Fangmöglichkeiten der Europäischen Union im Rahmen des Übereinkommens sind von großem Interesse für die EU. Das Parlament sollte im Rahmen seiner neuen Befugnisse aus dem Lissabonner Vertrag seine Zustimmung geben.

Als Schattenberichterstatterin der ALDE-Fraktion befürworte ich die Stellungnahme des Kollegen Wałesa.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I wish to thank the rapporteurs, Mrs Fraga Estévez and Mr Wałęsa, for the reports we have discussed today.

The North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) is a very important regional fisheries organisation – or RFMO – for Europe and for ecosystems in the North Atlantic. An independent review of the NEAFC’s performance was positive overall, something which is not always the case for RFMOs. Even though the NEAFC is performing better than other RFMOs, the status of the main fish stocks in the convention area is at a critical point. For economic and social aspects, the performance cannot be evaluated, which leads to huge uncertainties as to whether or not the Convention’s objective of optimal utilisation is met. However, improvements in monitoring control and surveillance establishments and enforcement of blacklists for IUU vessels and port state measures are important accomplishments.

Another result of the evaluation was the establishment of a dispute resolution mechanism, but it has taken far too long for the EU to transpose this into legislation. These measures were adopted by the NEAFC as early as 2006 and have only now entered into force. The EU must be better prepared to respond to new developments and to live up to international responsibilities.

Combating illegal fisheries is of increasing importance. In some fisheries 30% of the catch is illegal. On a global scale, 11 to 26 million tonnes of fish, worth an estimated USD 23 billion, are landed illegally each year. This is equivalent to about one-fifth of the global reported catch. Illegal fisheries undermine sustainable fisheries management particularly, but not only, on the high seas and in coastal waters of developing countries. They also have substantial environmental, social and economic consequences.

The entry into force of the control regulation and the IUU regulations are important tools for the EU. In the CCAMLR (Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) area, IUU operators have been shown to respond to management measures aimed at reducing IUU by changing fishing grounds, ports, landings and flag states. This adaptive capacity has resulted in an arms race between IUU operators and fisheries management bodies at national and international level. Compliance mechanisms in an RFMO can lead to IUU vessels changing fishing grounds. IUU vessel operators now routinely keep changing flag states – or ‘flag hopping’. This is something that the EU has to address.

The EU needs to go further. Cooperation between RFMOs is essential, but we should also take the initiative of drawing up a global register of fishing vessels, including all support vessels, which clearly shows the beneficial owner of a vessel. The EU must take greater responsibility in addressing IUU fishing globally.

 
  
MPphoto
 

  Marek Józef Gróbarczyk, w imieniu grupy ECR. – Na wstępie chciałbym pogratulować posłom sprawozdawcom niezwykle istotnych i ważnych sprawozdań, a w szczególności sprawozdań regulujących kwestię kontroli. W świetle sytuacji, w której na wodach należących do Unii Europejskiej są miejsca pozbawione inspekcji lub całkowicie pomijane przez kontrole należy rozpowszechnić to działanie na wszystkie akweny Unii Europejskiej.

W kontekście kontroli należy jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na brak jednolitego sposobu rozdzielania kwot oraz raportowania połowów przez poszczególne kraje członkowskie. Przedstawione analizy dowodzą, iż w samej Komisji nie ma wiedzy w tym zakresie, a niejednokrotnie opinie przedstawiane przez przedstawicieli Komisji są sprzeczne. Również regionalne agencje doradcze nie posiadają takiej wiedzy. Warto przypomnieć o tragicznej sytuacji populacji śledzia na zachodnim Bałtyku. Już od 2004 roku prowadzone były badania przyczyn takiego stanu. Do dziś nie znaleziono racjonalnej odpowiedzi. Niezrozumiałe jest więc pomijanie problemu nadmiernej produkcji mączki rybnej i oleju rybnego.

Trzeba zwrócić również uwagę na kwestię agencji kontroli rybołówstwa w Vigo, która w pewnych przypadkach reprezentuje wybiórczo sprawozdania kontrolne, tak jak to miało miejsce w przypadku Bałtyku Wschodniego. Kontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi. Jednak obecnie zasadniczym elementem staje się budowa gazociągu północnego, gdzie rybacy na własną rękę muszą dochodzić paw z tytułu utraconych korzyści. To wszystko zmusza do przeprowadzenia głębszej analizy, która powinna zostać zawarta w przyszłej wspólnej polityce rybackiej, a każde sprawozdanie winno być realizacją tej polityki.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, Commissioner Damanaki, you are indeed having a busy evening since we have already met in the Fisheries Committee. Firstly, I want to offer my thanks to the rapporteurs for these reports and to reiterate the comments of many colleagues here tonight about their concern over the delay in progressing these matters.

However, I really want to use this opportunity in the House to turn to fisheries agreements in a more general away and to stress the need for cooperation from all of those parties to these agreements. This was outlined by the Commissioner when she indicated that agreements require the exercise of responsibility from all those involved.

Now, imagine you have just made a multimillion pound investment in a new state-of-the-art factory which annually produces a high value product from a renewable and sustainable resource to the highest internationally recognised standards. Then your neighbour decides to tear up that international agreement and unilaterally declare that they are massively extending their share of the natural resource that your business depends upon. This is exactly what has happened with mackerel and, in particular, one fishing family from Northern Ireland.

Of course, I refer to the Coastal States Agreement between the EU, Norway, Iceland and the Faroe Islands. Commissioner, we have already heard you and we appreciate the strong stand that you have been taking on this particular issue. We want to recognise your efforts on behalf of these fishermen, but we also want to urge both Parliament and the Commission to stand strong with you as you continue to negotiate a resolution to what is becoming a very difficult and a very fraught situation.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, there are three speakers from Ireland here this evening: Mrs Dodds, who has spoken; Pat the Cope, who is speaking shortly; and myself. Between the three of us we represent almost the entire fishing community of the island of Ireland. Fishing has been very important to our country for many years. We have wonderful coastal communities that are dependent on fishing, but as I have said here before, I have never encountered more disillusionment amongst any group of people than I have among those fishermen. This is a result of quotas, illegal fishing, lack of traceability from fish to fork and, in particular, over-zealous regulation, draconian penalties and being undercut by fish imports of dubious quality and dubious origin.

Thankfully, the rapporteurs have addressed some of these issues here this evening. I particularly welcome the North-East Atlantic Fisheries Convention’s proposed ban on frozen fish being landed at European ports without ratification by the flag state of the foreign vessel. That is a very important matter and I hope it will be implemented with the same zeal with which we implement our own regulations affecting our own fishing communities.

The rapporteurs pointed out that it is important for Parliament to maintain its prerogative to scrutinise future amendments to the Convention, but it is equally important that the Commission and Parliament work closely together to get the best possible benefits for our coastal communities, which are largely our fishing communities.

Finally, we should not miss this opportunity to look at all the possibilities open to us for developing aquaculture. There are far too many fish being imported into the European Union which we could actually be producing ourselves. There is certainly a great opportunity to develop aquaculture in these times of economic crisis.

 
  
MPphoto
 

  Josefa Andrés Barea (S&D). - Señor Presidente, gracias señora Damanaki por estar aquí y enhorabuena a los dos ponentes, al señor Wałęsa y a la señora Fraga.

El informe de la señora Fraga es resultado de las recomendaciones sobre el régimen de control aprobado por la CPANE en el año 2006, aunque el Convenio se realizó en el año 1982, y redefine las normas de control y ejecución de los buques en las zonas del Convenio. Este informe de la señora Fraga es el marco jurídico incluido en la propuesta de Reglamento para aplicación a las medidas a nivel europeo.

Las modificaciones principales son: promover el cumplimiento de las normas por parte de los buques de la zona no contratante, un nuevo sistema de control, la prohibición de desembarcar pescado congelado cuya legalidad no se pueda demostrar, la realineación con otros convenios, medidas de gestión de pesca y nuevas medidas de lucha contra la pesca ilegal.

Me gustaría hacer hincapié en algo que otros compañeros ya han destacado anteriormente, tanto el informe de la señora Fraga —donde se menciona que la recomendación sobre el régimen de control se aprobó en el año 2006, aunque el Convenio se realizó en 1982, hace de ello 28 años— como en el del señor Wałęsa —el Convenio sobre el que trata su informe fue aprobado en 1978 y traducido, creo que ha dicho, en el año 1989—, es decir, manifestar mi desacuerdo con el método utilizado por la Comisión a la hora de transponer las recomendaciones de las organizaciones regionales de pesca.

No solamente hay que hacer un seguimiento de la pesca ilegal a través de los TAC y cuotas, sino que hay que luchar también contra el vacío jurídico que se pueda presentar a la falta de transposición de la normativa legal.

No basta con transponer recomendaciones de otros reglamentos porque ello resta claridad y credibilidad. Además pone en tela de juicio la codecisión y el equilibrio institucional. Hay que realizar una incorporación eficaz y rápida de las medidas adoptadas en el seno de las organizaciones regionales. Este Parlamento ha subrayado en muchas ocasiones la prioridad que tienen las organizaciones regionales y sus propios acuerdos.

El no respeto del Derecho comunitario al transponer estas decisiones hechas por las organizaciones regionales va en detrimento de este propio Parlamento y, desde luego, deja denostado lo que es el Tratado de Lisboa.

Ha señalado la Comisaria que se van a producir nuevos acuerdos; pues, en definitiva, le pedimos a la Comisión rapidez y agilidad para la transposición jurídica. No dejemos que el vacío legal albergue la ilegalidad en la pesca.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Mr President, first of all I would like to compliment both rapporteurs on their reports, and to refer in particular to Carmen Fraga Estévez’s report, which has proved to be non-controversial as all parties have agreed to the compromise. The report aims to ensure the long-term conservation and optimum utilisation of fisheries resources in the North-East Atlantic area, providing sustainable environmental and social benefits.

I would like to take this opportunity to raise the ongoing dispute relating to mackerel, as some of the stock is fished within the North-East Atlantic area. It is important that this dispute is resolved as quickly as possible, because over-fishing of the mackerel stock will have a devastating impact on future catches. It is vital that the stock is fished in a sustainable manner, and all parties should sign up to this. I understand that recent talks in London were inconclusive, but I note that they will resume next week. I wish these talks well and I hope that good sense will prevail. Commissioner, I understand that you will assess the situation after the talks on 26 October, and I appreciate the firm stand you have decided to take. You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future. Finally, we cannot afford to repeat the mistakes of the past in relation to blue whiting. We cannot decimate this healthy mackerel stock.

 
  
MPphoto
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE). - Mr President, in supporting the reports which are the subject of debate, I must also take the opportunity to make some more general comments on international and multinational agreements in fisheries.

If agreements between fishing nations are to succeed, there must be clear incentives for all parties to comply with such conservation measures as may be required from time to time.

There must also be faith in the scientific advice which is used as a basis for conservation and management plans. From the point of view of my own fishing nation, Scotland, the common fisheries policy, the EU’s very own international agreement, has not been a great success.

The so-called cod recovery plan is actually causing discards of perfectly good fish and is imposing an almost unworkable combination of quota restrictions and days at sea. The current dispute over mackerel – Scotland’s most valuable fishery – which we have heard about from other speakers has implications for all international negotiations.

If there is to be any hope of successful agreements between fishing nations, then we cannot have a situation where stocks are threatened by a race to catch all the available fish on a unilateral basis.

I ask that the Commissioner continue her good work in striving for a solution to this dispute. I know that she is well aware of the strength of feeling in Scotland about this from her recent visit, but I appeal in broad terms for the Commissioner to keep in mind the need to ensure that we have robust scientific advice in all that we try to do, that we have sensible, workable rules in management plans – which would be a novelty under the CFP – and that we have, above all, incentives for those who are the subject of these plans, i.e. fishing communities, to comply.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). - Pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat distruge comunităţile din zonele de coastă, are un impact devastator asupra ecosistemelor marine şi reprezintă o ameninţare la adresa resurselor alimentare. De aceea salut acest acord cu Consiliul şi consider că am făcut un pas în plus către implementarea recomandărilor Comisiei pentru pescuitul în Atlanticul de Nord-Est.

Întărirea măsurilor de control şi ancorarea lor într-o legislaţie solidă sunt măsuri esenţiale pentru a ne îndeplini obligaţiile asumate prin tratat şi pentru a proteja resursele acum profund supraexploatate din Atlantic. În ciuda acestor progrese, însă, domeniul de aplicare al acestui regulament nu permite abordarea completă a problemelor legate de pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat.

Ştim cu toţii că mii de vase arborează steagurile unor state care nu au voinţă sau capacitate de a aplica legislaţia internaţională. Nu doar stocurile de peşte şi mediul marin au de suferit. Condiţiile de muncă la bordul multora din aceste vase amintesc, pur şi simplu, de sclavie.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). - Konwencje przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim i północno-wschodnim Atlantyku wymagają dostosowania do aktualnych wyzwań, stąd potrzeba zmian w ich zapisach. Proponowane zmiany dotyczą: po pierwsze optymalnego wykorzystania zasobów ryb; po drugie właściwego zarządzania zasobami ryb i odpowiedniego systemowego poławiania, wreszcie po trzecie przeciwdziałania bezprawnym połowom.

Te zmiany będą służyć trwałemu zrównoważonemu rozwojowi rybołówstwa, ale niezbędne jest systematyczne monitorowanie przebiegu odławiania ryb i procesów zachodzących w stanie zarybienia, aby realnie oceniać rzeczywistą sytuację i podejmować odpowiednie decyzje w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL). - Monsieur le Président, lors des négociations sur les accords OPANO, le chef de la délégation de l'Union européenne s'était engagé à rétrocéder aux pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon le quota français de pêche à la morue. Cette rétrocession n'apparaît pas dans l'accord OPANO.

Je demande, au nom des pêcheurs de Saint-Pierre-et-Miquelon, la confirmation de cette rétrocession et une formalisation de cette rétrocession, qui peut se faire, semble-t-il, par simple courrier une fois que les accords OPANO seront définitivement entérinés. Madame la Commissaire peut-elle nous apporter des précisions sur cette question?

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). - Senhor Presidente, Senhora Comissária, a cooperação multilateral no domínio das pescas em águas internacionais é a condição para garantir a sustentabilidade das pescarias com a preservação a médio e longo prazo dos recursos pesqueiros. A definição de medidas de conservação e de gestão de recursos ao nível das organizações regionais de pesca deve, naturalmente, ser acompanhada da definição das medidas que assegurem o seu efectivo cumprimento.

Somos, por isso, favoráveis a que se colmatem as falhas no sistema de controlo, em especial no que respeita às actividades de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. O controlo das actividades de pesca coloca hoje exigências acrescidas aos Estados-Membros, seja no âmbito da Política Comum das Pescas, seja no âmbito da cooperação multilateral, como a transposição agora proposta vem demonstrar.

Este facto não deve ser ignorado pela Comissão. A necessária aquisição, desenvolvimento ou modernização de meios de controlo pode exigir um esforço financeiro considerável. Será por isso importante reflectirmos sobre os meios financeiros afectos às actividades de controlo nos instrumentos legislativos disponíveis, concretamente no regulamento das medidas financeiras da PCP e, nomeadamente, revendo a taxa de co-financiamento máxima prevista neste domínio, que é actualmente de 50 %.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Auf der Jahrestagung der NAFO kam es zu Änderungen des Übereinkommens von Ottawa vom 1.1.1979. Es ist wichtig, dass wir uns die grundsätzlichen Überlegungen wieder vor Augen führen: optimale Nutzung und sinnvolle Bewirtschaftung der Fischereiressourcen. Es bedarf einer nachhaltigen und ökologischen Konzeptlegung, um Nahrungsbeschaffung durch Fischerei auch für zukünftige Generationen zu gewährleisten.

Mit den Vereinbarungen sollen vor allem die kleinen, die lokalen Fischer mit ihren Familienstrukturen erhalten und vor dem Wettbewerb mit illegalen Methoden, aber auch gegenüber Großfangflotten geschützt werden, die hochgerüstet mit elektronischer Ausrüstung und Tieffangnetzen hier Raubbau betreiben. Also kurzum: Fischereiindustrie ja, aber nicht in dieser Form, wo sie die Kleinstrukturen, die lokalen Strukturen gefährdet, um hier in einem negativen Sinn tätig zu sein. Es gilt, auch für die nächsten Generationen Nachhaltigkeit zu zeigen und sie entsprechend zu schützen und vertraglich zu sichern.

 
  
MPphoto
 

  Maria Damanaki, Member of the Commission. − Mr President, I would like to thank the two rapporteurs once again for their excellent work, and I would also like to thank all the Members for their remarks. I understand that these are very important reports. These amendments would drastically improve the situation, especially as regards control and our stance on the problem of illegal fisheries.

I agree with everybody that the problem of illegal fisheries is something that we have to tackle, because it destroys the sustainability of stocks. It is also a grave danger for our coastal communities, because if sustainability of the stocks collapses, our coastal communities will have no future. It is very important to secure these control schemes. The reports and the amendments concerning these schemes can help us a lot.

I would also like to underline that I understand we need more resources – and more funding, perhaps – to ensure that these rules are well implemented. It is not an easy task to deal with this crisis, but we are nevertheless going to do our best.

I would like to focus a little more on the codecision process between Parliament, the Council and the Commission in the context of making amendments to these RFMO decisions and transposing them into our legislation. I share with you the opinion that these regional fisheries organisations are very important for our policy and we need to boost their activity in order to tackle illegal fisheries worldwide. I also agree that if we can secure implementation of our principles worldwide, then the sustainability of fisheries would be much more secure.

I also very much welcome the proposals on how we can boost cooperation, and the proposal to establish an international registry of fishing vessels, but we have to take a lot of steps before reaching that stage.

If we really want to boost international cooperation, we have to press ahead and swiftly implement the decisions taken in these organisations. This is why the Commission is asking for more delegated powers on this issue. We respect the codecision process, we understand that we are in a new environment now, and we understand that the Council and Parliament will decide on the powers you can give us under the delegation mandate. I would nevertheless like to underline that it is not just the Commission’s problem: the international reputation of the EU is at stake if we delay the transposition of these regional organisations’ decisions into our legislation. That is why we are insisting that we have to have a better balance on this.

I agree with you, we need a balance between the three institutions, but we need a better balance, and I am ready to participate in specific discussions with Parliament as regards how these RFMO measures can be more effectively transposed into EU law.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Leszek Wałęsa, sprawozdawca. − Chciałbym podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za dzisiejszą debatę. Widzę, że jesteśmy zgodni. Zmiany wprowadzane za pomocą korekt w konwencjach są jak najbardziej konieczne. Chcę podziękować Pani Przewodniczącej Fradze Estévez za przewodniczenie naszej komisji, ale przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Komisarz. Praca z Panią to prawdziwa przyjemność! Dziękuję za słowa i zapewnienia, bo widzę, że Pani rozumie zmieniającą się dynamikę funkcjonowania instytucji europejskich. Pomimo tego, że w przypadku zmian do konwencji możemy się – jako Parlament Europejski – jedynie zgodzić z popieraniem tych zmian, to już od tej pory mam nadzieję, że współpraca i negocjacje będą przebiegały tak, jak powinny, że będą one sprawne, szybkie i przejrzyste. Dziękuję Pani Komisarz za te słowa i liczę na dalszą dobrą współpracę.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Fraga Estévez, Ponente. − Señor Presidente, quiero decirle a la Comisaria que creo que el ejemplo que ha puesto de este último Reglamento sobre la CPANE, que vamos a aprobar mañana, no es un buen ejemplo, porque justamente lo que ha ocurrido es lo que queremos evitar.

La Comisión ha presentado la propuesta tarde, el procedimiento ha cambiado, pues hemos pasado de un procedimiento de consulta a un procedimiento de codecisión, y la propuesta en su totalidad se ha modificado conforme al procedimiento de codecisión. Y es justo lo que en este compromiso evitamos. A partir de ahora, con el artículo 48 del Reglamento, que es el que prevé la modificación de este Reglamento en un futuro para transponer al Derecho comunitario las distintas recomendaciones de la CPANE, hemos concedido en la mayor parte del articulado justamente la delegación de poderes a la Comisión Europea. Solamente en unas pocas áreas –ese ha sido el compromiso con el Consejo– hemos conservado y preservado la codecisión.

Por lo tanto, hay un avance significativo para que esto funcione de cara al futuro y aún así, señora Comisaria, yo me he comprometido aquí públicamente a que si esto en el futuro no funcionase adecuadamente e impidiese cumplir con nuestras obligaciones, el Parlamento estaría dispuesto a revisar el procedimiento. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo bastante importante y creo que como punto de partida es un avance considerable y esperamos y estamos seguros de que la Comisión sabrá utilizar estos nuevos poderes que le han concedido el Consejo y el Parlamento.

Gracias señor Presidente, gracias señora Comisaria, estoy segura de que esto va a funcionar mucho mejor de lo que ha funcionado en el pasado. Desde luego los instrumentos los va a tener usted, señora Comisaria, para que esto sea así.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010, στις 12.30.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για μικρό χρονικό διάστημα)

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), por escrito. – Enquanto eurodeputado português e sendo Portugal um país com forte tradição pesqueira e interesses específicos na zona da NAFO, saúdo as alterações ao texto da Convenção por visar conferir melhores condições de funcionamento a esta Organização Regional de Pescas.

A reestruturação promovida, ao concentrar a capacidade decisória num só novo órgão, bem como o novo processo de resolução de litígios, agilizará as tomadas de decisão internas. Novas definições introduziram orientações mais claras quanto a obrigações e direitos das Partes, trazendo maior transparência à actividade pesqueira naquela zona.

Junto da NAFO a CE deverá pautar-se por uma postura pró-activa em articulação com as restantes Partes Contratantes, procurando preservar as melhores relações com o Canadá, sem descurar a procura de diálogo e consensos com as demais Partes Contratantes desta Organização e ainda entre os próprios Estados-Membros interessados nesta ORP.

Não obstante o papel essencial dos pareceres científicos, sobre os quais assentam decisões que permitem uma gestão sustentável dos recursos marinhos e que têm demonstrado ser um caso de sucesso no caso de algumas espécies pesqueiras, estas decisões devem ser ponderadas tendo em conta uma posição de equilíbrio que só pode ser sustentável se fundamentada em termos do seu impacto socioeconómico.

 
Правна информация - Политика за поверителност