Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 18. oktober 2010 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 3.Meddelelser fra formanden
 4.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Andragender: se protokollen
 8.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 9.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Parlamentets mødekalender 2012: se protokollen
 13.Forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer – Kvindelige arbejdstagere i usikre ansættelsesforhold (forhandling)
 14.Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen – Tilpasning af Europa-Parlamentets forretningsorden til den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (forhandling)
 15.Medlemsstaternes overførsel af data til USA på grundlag af aftalememoranda (forhandling)
 16.Konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordvestlige Atlanterhav – Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (forhandling)
 17.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager (forretningsordenens artikel 150)
 18.Fremtiden for europæisk standardisering (kortfattet forelæggelse)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet:
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (399 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1929 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik