Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 18. lokakuuta 2010 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen ilmoitukset
 4.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 8.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 9.Rauenneet kirjalliset kannanotot: ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Parlamentin istuntokalenteri – 2012: ks. pöytäkirja
 13.Raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantaminen työssä - Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (keskustelu)
 14.Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistaminen - Parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen (keskustelu)
 15.Tietojen siirto jäsenvaltioista Yhdysvaltoihin yhteisymmärryspöytäkirjan perusteella (keskustelu)
 16.Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskeva yleissopimus - Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavaa valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskeva suunnitelma (keskustelu)
 17.Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
 18.Eurooppalaisen standardoinnin tulevaisuus (lyhyt esittely)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (411 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1850 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö